Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BANKBLOG - Graaikapitalisten hebben schuld aan alles maar ECB blijft buiten schot

Op Twitter stuitte ik op een tweet van Peter Kwint over “private equity graaikapitalisten”. Nu ben ik wat overgevoelig voor personen die de term kapitalisme verkeerd gebruiken. Tevens de eenzijdig kijk op private equity zit mij nogal eens dwars. Het over het hoofd zien van het ware probleem, is nog zoiets. Peter maakte er een combi van in zijn tweet en Renske Leijten (ja die van het ultra goede werk op het belastingdossier samen met Pieter Omtzigt) had in gevoel van gelijkgestemdheid de tweet van Peter geretweet. Ik reageerde en enkele tweets vlogen heen en weer. Maar dit is meer een onderwerp voor een column dan berichtjes van 140 letters. 

het toewietje

Er is dus een kinderopvangorganisatie die in handen is gekomen van private equity. Dit bedrijf liet tot voor kort kinderen toe op de reguliere groep die extra zorgbehoevend zijn (de zogenaamde plusgroep). Maar gezien de kosten en geringe opbrengsten, heeft het bedrijf besloten dit gebruik stop te zetten. 

Slecht nieuws natuurlijk voor in ieder geval één van de twee kinderen die in het artikel wordt genoemd. Vraag is of een dergelijke plusgroep überhaupt het beste voor de extra zorgbehoevende en reguliere kinderen is. Extra zorgbehoevend betekent precies dat en de vraag is dan hoe de organisatie dit heeft opgevangen (niet duidelijk in artikel). Moesten de leidsters hen extra aandacht geven ten koste van de rest? Waren ze wel berekend op het geven van dergelijke hulp (zie het geval van Yara)? Of liep er een extra (gespecialiseerd) persoon rond voor deze twee kinderen? Ik weet het niet. 

Wat wel duidelijk is, is dat er een enorme verscheidenheid aan “extra hulpbehoevendheid” bestaat, maar dat de opvang van deze kinderen deze pluriformiteit niet onderkent. Om het genoemde kind (Ezra) tussen zwaar gehandicapten kinderen van wel 17 jaar te zetten, lijkt mij inderdaad een uiterst slecht idee. Maar dit betekent niet dat een reguliere kinderopvang het daarom maar MOET doen tegen een verlieslatend tarief. Er is duidelijk een probleem, maar wat Dhr. Kwint voorstaat is niet een faire oplossing. 

Relevante vragen zijn dan “wat is er mogelijk?” en “wie moet wat betalen?”. Het artikel gaat hier echter helemaal niet op in; de redenering is dat dit door private equity komt dus private equity-bedrijven zijn slechteriken en klaar. Een discussie over passende zorg, totale zorgkosten en het dragen van deze kosten is een essentiële. Wat zowat alle politici dan helaas vergeten, is dat we opereren in schaarste. Er zijn niet genoeg dokters, verpleegkundigen, medische apparatuur, verzorgers, leidsters en zo verder om de beste zorg aan iedereen te geven. We zouden het allemaal willen, maar het kan gewoonweg niet. Dan is de vraag, waar moet de burger zelf voor betalen en waar doet de overheid dat (ten dele). Hoe dan ook zullen er bepaalde mensen buiten de boot vallen. 

Verder wordt in het artikel alsmede door Dhr. Kwint kapitalisme aangedragen als zondebok. Het is echter dat beetje kapitalisme wat voor een verbetering van bijvoorbeeld de zorg heeft gezorgd; de patiënt alsmede de productiviteit en effectiviteit van de zorg staan nu centraal (ik kan mij de zorg in de jaren 80 nog herinneren en dat was niet altijd een pretje). Dat er nog veel te verbeteren valt, moge duidelijk zijn, maar Peter en ik zullen radicaal van mening verschillen over hoe dat voor elkaar te krijgen: ik denk namelijk dat de vrije markt ten volle moet worden doorgevoerd. Nu hebben we namelijk de hybride vorm, waar overheid mixt met vrije markt. Deze systemen laten zich niet goed mixen (zie bijvoorbeeld ook wooncorporaties). In het geval van onze gezondheidszorg, wordt alle macht gelegd bij enkele partijen zoals verzekeraars, bureaucraten op het ministerie, grote farmaceuten en ziekenhuisdirecties. Dit ontwerp levert juist ook veel problemen op. Dit is ook geen kapitalisme, maar een door de staat aangestuurde oligopolie, dus om kapitalisme de schuld te geven van misstanden in de zorg is mij een doorn in het oog. 

Hetzelfde lijkt nu te gebeuren met het verhaal omtrent private equity en kinderopvang. Als ik kijk naar de professionalisering, de didactische kennis van het personeel en de faciliteiten binnen de sector, dan denk ik dat de vrije markt (en dus investeerders zoals private equity-bedrijven) hier veel van heeft mogelijk gemaakt. Een geheel door de overheid gerunde kinderopvangsector, zou nooit en te nimmer het kwaliteitsniveau noch kosten-efficiëntieniveau behalen van een hedendaagse (semi-)private kinderopvang. 

De toeslagen die de overheid verschaft aan ouders zou ik liever willen afschaffen (drijft juist prijzen van opvang op); in plaats daarvan zouden lagere belastingen en een veel hogere belastingvrijevoet iedereen in staat kunnen stellen om zelf de kinderopvang te betalen (en het voorkomt het inefficiënte rondpompen van geld door de overheid). Maar mocht de overheid beslissen om toch iets (deels) te bekostigen, dan zou ik zoveel mogelijk vrije markt elementen willen zien in de uitvoering, om zo kwaliteit en kosten nog enigszins in de juiste verhouding te krijgen. 

Waar ik mij echter wel zorgen om maak, is de marktmacht en de schuldenopbouw in de kinderopvangsector. Zo heeft de genoemde organisatie meer dan 150 vestigingen en in het artikel wordt aan meerdere grote partijen gerefereerd. De kans wordt hiermee groter dat de concurrentie binnen de kinderopvangsector afneemt. Hierdoor neemt de macht van dergelijke organisaties versus haar klanten juist toe. Iets wat niet ten goede komt aan de prijzen van kinderopvang noch de kwaliteit daarvan. Ik vermoed echter dat de overheid deze consolidatie alleen maar aanmoedigt omdat het makkelijker “aanstuurt” dan duizenden verschillende kleine opvangbedrijfjes.  

Het andere punt wat Peter onbesproken laat is de relatieve hoeveelheid schulden waarmee private equity-bedrijven werken. Binnen private equity is financial leverage (mate van schuld versus eigen vermogen) essentieel. Aangezien schuld bijna altijd goedkoper is dan eigen vermogen, gebruiken private equity-bedrijven zoveel mogelijk schuld en zo weinig mogelijk eigen geld. Het is het centrale bank beleid wat de rentes enorm heeft gedrukt waardoor financial leverage nog verder wordt aangemoedigd. Daarnaast zijn rentekosten aftrekbaar voor de belasting en worden dividenden belast, waardoor schulden nog goedkoper worden ten opzichte van eigen vermogen. Het probleem is dus nu dat private equity-bedrijven altijd al redelijk hoog in de boom zitten wat betreft financial leverage, maar met de kunstmatig lage rentes en fiscale stimulatie, dit nu de perken te buiten gaat. 

De opbouw van financieel risico binnen de kinderopvangsector zou mijn eerste punt van zorg zijn (no pun intended). Mochten rentes ooit de weg weer omhoog vinden, dan kan dat het faillissement van de sector betekenen. Het zou dus mooi zijn als dhr. Kwint en de SP hun zinnen zouden zetten op een beter monetair en fiscaal beleid. Dat zou niet alleen goed en verstandig zijn voor de kinderopvangsector, maar voor geheel Nederland, want als er iets een ongelijke samenleving veroorzaakt, is het fout monetair beleid wel. Laat dat nu net een van de speerpunten van de SP zijn!  

Kinderopvang. Zo moet het

Social

Reaguursels

Inloggen

Net als subsidie, zou kinderopvang verboden moeten worden, wanneer je zo graag kinderen wil, moet je ze maar lekker zelf opvoeden!

Eucalyppta | 20-07-20 | 11:21

De combinatie privaat vermogen en overheidsgelden is altijd een risico. De hoeveelheid gefaalde publiek private samenwerkingen is legio en eigenlijk ook wel logisch. Publieke voorzieningen gaan over kwaliteit en kosten in de regel geld. Een soort van marktwerking kan, mits goed gereguleerd, de kwaliteit ten goede komen. Maar de twee werelden 'geld verdienen' en 'kwalitatief goede publieke voorzieningen' gaan niet goed samen. De doelstellingen zijn te verschillend. Daarnaast is er een dun lijntje tussen private equity en vulture capitalists, zoals de partijen die de V&D leeggeroofd hebben. Daar moet je ver van weg blijven.

Rest In Privacy | 20-07-20 | 09:20

Bizar warrig betoog weer. Nul inhoud en bol van de gemeenplaatsen.

van Oeffelen | 20-07-20 | 08:36

Alleen al het voorvoegsel “graai” plaatst het in een links frame. Vreemd genoeg lees je nooit over graaisocialisten, terwijl er daar veeeeeeel meer van zijn. Wat zeg ik, in ons land alle actieve PvdA, GroenLinks en D66 leden doen aan graaisocialisme. SP twijfel ik nog over, doen wel salaris terugstorten, maar die dure pakken en pakjes, dat lukt niet helemaal van één maal modaal.

Rest In Privacy | 20-07-20 | 08:27

Beetje raar om verkeerd gebruik van het woord kapitalisme te verdedigen, maar dan wel in de titel 'bankblog' en 'ecb' te gebruiken. PE is iets totaal anders dan bankieren.
Die fout is ook gemaakt in de kredietcrisis, door de fouten van investment banks te leggen bij commerciële banken. Die waren net zo goed slachtoffer als hun klanten.
Door dit soort nuances weg te laten moeten commerciële banken als rabo, abn nu enorme buffers aanhouden, krijgt nu niemand meer rente, durven geen leningen meer te geven.. alles waar iedereen over klaagt in het nieuws.
Fix dat pls GS

JoudN | 20-07-20 | 06:59

Met termen schermen icm de zondebok aanwijzen is in de regel een prima teken dat de gevruiker de term niet of nauwelijks begrijpt. Achter termen aanhollen is wel zo eenvoudig voor de simpele ziel.

donkieshot | 20-07-20 | 05:13

Jammer dat dit verhaal begint over belastingen. Dan lezen de aangesproken socialisten niet tot de stukken waar ze wel mee eens zijn.

frank87 | 20-07-20 | 00:10

Vrije markt leidt tot kwaliteit. Dat gaat inderdaad op voor veel producten en diensten. Maar op terreinen als zorg en onderwijs kun je je afvragen of het slim is om winstgevendheid voorop te stellen. Inmiddels is wel gebleken dat er dure en inefficiënte managementlagen zijn ontstaan waardoor er minder "handjes" aan het bed en in de klas zijn. Daarnaast is er sprake van perverse prikkels die bijvoorbeeld in het onderwijs kunnen leiden tot diplomafraude en in de zorg tot verdoezelen van medische missers. Het blinde vertrouwen in een volledige vrije markt lijkt me daarom nogal irreëel.

Spring Bruissteen | 19-07-20 | 21:42

Heb er zelf met de neus bovenop gezeten en gezien hoe private equity in de zorg tot roofkapitalisme kan leiden. De integrale kostprijzen van een zekere PE-owned zorgdienstverlener waarvoor ik (interim) werkte, waren nog niet de helft van de Wlz-standaardvergoedingen van overheidswege. Bij vrijemarktwerking zou 50% winst als een magneet concurrentie aantrekken zodat een efficiënte prijsvorming kan plaatsvinden en er redelijke rendementen ontstaan. Deze dynamiek werkt echter onvoldoende in de zorg omdat de overheid gemakzuchtig is (paar spelers is gemakkelijker) en volgend jaar gewoon weer meer budget bij de belastingbetaler ophaalt dus niet kritisch is op de prijzen. Die paar spelers zorgen ervoor dat de belastingbetaler het dubbele betaalt van wat nodig is en het verschil kom terecht bij private equity clubs die hun zorginstellingen aansturen alsof het Wallstreet broker firms zijn.

Joris Beltsin | 19-07-20 | 20:20 | 1

En een fysiotherapeut zonder contract met elk van de verzekeraars, dus iemand die iets meer vraagt dan vastgestelde ik meen 29 euro per halfuur, die mag straks geen fysio meer zijn, omdat die cda-clown het voornemen heeft om alleen nog fysiotherapeuten te accepteren die contracten met verzekeraars sluiten. Tot zover de vrije markt. Voor alle duidelijkheid, momenteel wordt bij die duurdere fysio maximaal het laagste bedrag (dus die 29 euro) vergoed als je 35 euro moet betalen. De Jonge wil toe naar totaal geen vergoeding bij duurder (betere) fysio's. Wat een land en bij die andere zorg flikkeren ze het over de balk.

Watching the Wheels | 19-07-20 | 20:31

Zuiver kapitalisme is het beste systeem dat er ooit is geweest. Een goede ongereguleerde marktwerking zorgt er juist voor dat prijzen dalen door gezonde concurrentie. De huidige situatie in de zorg heeft niks met kapitalisme of goede marktwerking te maken.

Plaktong | 19-07-20 | 19:58 | 14

@Joris Beltsin | 19-07-20 | 21:55: Ik denk ook niet dat dit ooit nog mogelijk zal zijn. De geest is wat dat betreft al lang uit de fles.

Maar het is een misvatting dat kapitalisme en medemenselijkheid niet samengaan. Een kapitalistische samenleving is gebaat bij gezonde burgers. En in tegenstelling tot een socialistische staat is er hier geen prikkel waar overheidsinstanties juist gedijen bij zoveel mogelijk behoevende burgers. Liefdadigheid is van alle tijden en wanneer een private partij een gift doet of een private bijdrage levert aan een betere samenleving ziet deze er in de praktijk veel beter op toe hoe zijn geld wordt besteed dan wanneer dit gebeurt met belastinggeld. Men is nu eenmaal zuiniger met geld dat je zelf hebt verdiend dan met geld van een ander.

Plaktong | 19-07-20 | 23:33

Kapitalisme en medemenselijkheid gaan goed samen.

Het had mooi geweest als je voorbeelden had gehad, want ik stel het tegenovergestelde.

Marktwerking in de zorg draait slechts en uitsluitend om financiële belangen van de holding.

NumbNuts | 20-07-20 | 07:05

@NumbNuts | 20-07-20 | 07:05: ik stel dat er helemaal geen sprake is van vrije marktwerking in de zorg. Numerus clausus bij specialistische opleidingen is bijvoorbeeld protectionistisch en prijsopdrijvend.

Plaktong | 20-07-20 | 07:30
▼ 11 antwoorden verborgen

Geld is saai, alles draait om de liefde.....

Mark_D_NL | 19-07-20 | 19:55 | 2

Bizar slecht trouwens die song, maar dat terzijde.

Watching the Wheels | 19-07-20 | 20:34

Nu ben ik dit soort onzin zat.

Private Equity's zijn firma's die met geleend geld bedrijven opkopen die niet publiek verhandelbaar zijn. Dus geen beursgenoteerde N.V.'s, maar de rest. Volgens Wikipedia:
However, the term has come to be used to describe the business of taking a company into private ownership in order to restructure it before selling it again at a hoped-for profit.

Oftewel: een private equity koopt een bedrijf, gaat ermee aan de gang en verkoopt het weer met winst (hopelijk).

Voor een groot deel bestaan de operaties van private-equityfirma’s uit financieel gegoochel dat rendementen creëert voor de private-equityfirma’s, maar niets van echte waarde bijdraagt aan een bedrijf (laat staan de samenleving) en in de ergste gevallen financiële ruïnes achterlaat die de PE firma’s zelf niet hoeven op te ruimen. (citaat: van Alexander Beuning)

Ok. dus graaiers, die het niet uitmaakt of een bedrijf ten onder gaat of niet, als er maar winst voor de PE firma in zit. Omdat het werkelijke geld voor het opkopen van het bedijf toch maar geleend geld is en er heel weinig eigen kapitaal mee gaat, lopen ze ook geen risico.

In het stukje wordt wel geklaagd dat men beweerd dat private equities slecht zijn, maar er wordt geen enkel argument aangedragen waarom inmenging van een private equity goed zou kunnen zijn. Dat is niet heel toevallig: PE's hebben, afgezien van wat anekdotische gevallen, een consequent negatief track-record van uitgeklede en faillite bedrijven.

Los van het zielig-verhaal van kindjes in het NRC zijn dit gewoon de feiten, buiten de kinderopvang.

En nu heeft dit type aasgieren een kinderopvang gekocht. Is dat
a) Ze zijn zo begaan met de kinder-opvang en willen die beter maken
b) Ze zien een mogelijkheid om naast de standaard winst voor het kapotmaken van een bedrijf ook nog wat subsidies op te strijken.

Meneer Sassen van Elsloo geeft u aan dat het wel a) moet zijn, want iedereen die anders beweert is slecht. Geen inhoudelijke argumenten. Terwijl het verleden van het consequente beleid van de PE's suggereert dat het misschien wel b) zou kunnen zijn.

"Verder wordt in het artikel alsmede door Dhr. Kwint kapitalisme aangedragen als zondebok." Leugenaar. In het artikel waar naar verwezen wordt staat 0 keer het woord "kapitalisme" en wordt 0 keer Kwint geciteerd door het NRC.

"Het is echter dat beetje kapitalisme wat voor een verbetering van bijvoorbeeld de zorg heeft gezorgd". Zoals NumbNuts al aangaf waren ergen halverwege de jaren 90 de wachtlijsten weggewerkt. Maar toen moest er marktwerking in de zorg komen. Met alle bijbehorende gevolgen: faillite ziekenhuizen, personeel dat de zorg verlaat wegen slecht betalen, mensen die naar het andere kant van het land moeten omdat hun zorgverzekeraar daar wel een contract heeft, winsten bij ziektekostenverzekeraars etc. (apropos: is er niemand die begrijpt dat dat geld wat als winst bij een verzekeraar komt eigenlijk voor de zorg bedoeld was?)

De stupide opmerking over het opbouwen an financieel risico binnen de kinderopvangsector slaat echt nergens op.

Verder geeft hij aan, dat het een goed idee is om niet meer te subsidiëren, maar om belasting te verlagen. Ok, mensen in b.v. de schoonmaak (die vaak niet meer verdienen dan zo'n 8000 EUR per jaar) mogen dus geen kinder-opvang meer.

Bah.

ParadiseLost | 19-07-20 | 19:48 | 3

Zie tweet wisseling tussen kwint en mij en zijn pamflet. Wel degelijk gaat het over kapitalisme. Verder bent u erg selectief en over 1 kam. Zo zijn er vele bedrijven die mbv private equity (u mixt overigens pe met vukture funds) erg goed draaien met waarde voor klanten, werknemers en toeleveranciers. Zie bijv center parcs, of Vopak, of grandvision etc.

Sassen | 19-07-20 | 22:03

@Sassen | 19-07-20 | 22:03:
Center Parcs is geen prive equity! Is sinds vele jaren onderdeel van Pierre & Vacances en da's een beursgenoteerd bedrijf.

Joris Beltsin | 19-07-20 | 23:23

Primaire behoeften moeten niet door een vrije markt worden verhandeld, vanwege het niet voorop hebben staan van de eindgebruikers.

NumbNuts | 20-07-20 | 07:00

ECB is de € fabriek die gratis geld uitleent aan hun tentakels. Natuurlijk blijven zij buiten schot, het is de valse God Mammon die de mens tot slaaf heeft gemaakt

hoogvlieger | 19-07-20 | 19:07

Thou shalt fear no force, fear no enemy. Those that seek to destroy the Dutch will meet their darkest faith. Take care however, for the darkest force ever is on the rise. To horse, to arms my fellow Dutchmen, take arms against the enemy bearing the cursed name of EU.
Wat een prachtig stuk, van Michiel de Ruyter. Zin in boerenkool met haram varkensworst nu. En op zolder mijn klompen zoeken. Trots op mijn land. Te paard!

Nivelleermarionet | 19-07-20 | 19:06 | 4

Want dan is mijn landje niet langer het logistieke buitenkansje van Europa? Och: dat kan stukken slimmer. Mijn linkje zou Bycicle Race van Queen zijn geweest, maar ik ben helaas niet volwassen genoeg.

Morgen mijn oomzeggertjes weer in de buurt. Stukken slimmer dan die algoritmes. Breek me de bek niet los over netflix.

Rest In Privacy | 19-07-20 | 19:23

Waarom sprak die man Engels tegen z'n fellow Dutchmen? Toendertijd zou niemand begrepen hebben wat hij zei.

ParadiseLost | 19-07-20 | 19:50

@ParadiseLost | 19-07-20 | 19:50: Het was een Zeeuw. De eerste Hollander die dat gebrabbel serieus neemt moet uiteraard nog geboren worden. Ergens is het jammer dat al die zelfmoordmissies van tegenwoordig aan de infanterie opgedragen worden.

Zo blijft de F35 de eeuwig gemiste kans. Voor onze schijntegenstrevers dat is. Als ze zelfs in voormalig naziduitsland al de nodige sensoren paraat hebben? Who needs an enemy?

Rest In Privacy | 19-07-20 | 20:21
▼ 1 antwoord verborgen

De ECB en banken in het algemeen bepalen de politiek. We moeten 3% inflatie blijkbaar anders is het niet goed. Maar waar kun je op stemmen als je niet perse méér zooi wilt. Maar juist minder zooi, minder mensen, minder geld, maar juist meer rust, ruimte, vrede en veiligheid? Dat mag best wat kosten.

Alsikhetnietmeerweet | 19-07-20 | 18:56 | 4

@Kuifje-naar-Brussel | 19-07-20 | 19:48:
Op papier ja.
Uiteindelijk streven ze naar een procent of 20 om die gigantische schuldenberg weg te inflatteren, maar dat ligt wat gevoelig bij de kiezer.

Harry Turtle | 19-07-20 | 21:13

Dat snap ik dus ook niet. Die drang om de economie maar voortdurend te laten groeien. Soms moet je juist afschalen om weer enige rust te creëren.

Nehemia | 19-07-20 | 22:24
▼ 1 antwoord verborgen

Graaiglobalisten hebben schuld aan fabrieken verhuizen uit Nederland, en aan immigranten in Nederland te krijgen en houden die vaak geen westerse mentaliteit hebben, en aan het slavenleger van flexwerkers, aan verarming van de middenklasse, en aan het onder druk staan van MKB en aan het gaan uitsterven van papamamabedrijven, aan de ontmanteling van de Nederlandse cultuur, aan de media die het Nederlandse volk voorhouden dat het Nederlandse volk zijn verdiende loon krijgt, omdat het bestaat uit xenofobe racisten die alleen maar zwarten willen pesten. De graaiglobalisten breken onze democratie af, en bouwen een feodale structuur op.

Rest In Privacy | 19-07-20 | 18:55 | 3

En zo is het!
Mand.

De Profundus | 19-07-20 | 19:23

Die massa immigratie komt ook op gang zonder graaikapitalisten. Dat komt omdat onze regering zo humaan is dat het ons zeer doet, zowel in de portemonnee als in het gezinsleven als er weer eens een vader, moeder, zoon of dochter door zo'n kut vermoord wordt. Hou eens op met binnenlaten. En als je op moet flikkeren omdat je hier niks te zoeken hebt, flikker dan ook op. In plaats van maar door en door en door te procederen. Als je het over graaiers hebt zijn het vooral de uitgeprocedeerde asielzoekers.

MisterMr | 19-07-20 | 19:30

Gewoon zo'n speciaal behoeftekindje in zijn muil laten blaffen door een besmette geprivilegieerde medewerker van de Algemene Bestuursdienst. Niet dat een mondkapje nou echt helpt tegen Zyklon B. Al was het maar het paniekeffect in zo'n gaskamer. Vergeef Wagner: www.youtube.com/watch?v=d8-mZ3lLQSw

Historische accuratesse: een contradictio in terminalis.

Mij is een ander soort hefboomeffect geleerd. Eigen is altijd beter. Via via www.youtube.com/watch?v=E9-2sBo1T5s Het collectiviseren van het ondernemingsrisico.

Rest In Privacy | 19-07-20 | 18:54
-weggejorist-
Twisted_Faith | 19-07-20 | 18:45 | 1

Private equity betekent: overnemen, leegzuigen en iedereen kan verder de pot op.

Patatter | 19-07-20 | 18:44 | 1

Het zijn financiële vampieren.

Nehemia | 19-07-20 | 22:25

Kijk, zo zie je maar dat kleur er totaal niet toe doet: heel even ben ik totaal verliefd op Philip Blanks. Wat een reflexen en wat een prachtige actie.

MickeyGouda | 19-07-20 | 18:33 | 2

Dank je.

Kaas de Vies | 19-07-20 | 18:33

@Kaas de Vies | 19-07-20 | 18:33:

Ja, ik dacht nog: dit zou een typische Kaas-actie kunnen zijn! ;-)

MickeyGouda | 19-07-20 | 18:41

"Er zijn niet genoeg dokters, verpleegkundigen, medische apparatuur, verzorgers, leidsters en zo verder om de beste zorg aan iedereen te geven. We zouden het allemaal willen, maar het kan gewoonweg niet. "

Het had wel, of beter, gekund als we niet ook de geld sluizen en grenzen hadden opengezet voor allerlei non-valeurs, niets-kunners, meelopers en ideologieverenigers die we om te beginnen al nooit nodig hadden.
Het geld wat er volgens de sociaalsinterklazen tegen de plinten klotste werd bij elkaar gewerkt o.a. door de mensen die zij destijds pretendeerden te vertegenwoordigen.
Maar ook de arbeider kreeg het te goed dus er moest een nieuwe onderklasse bij om stemmen van te blijven trekken.
En als we straks met z'n allen eindelijk "racisme" opgelost hebben, wie zijn dan de onderklasse die ge-emancipeerd moet gaan worden en daarom op links moet gaan stemmen?
Of zijn we dan allemaal even arm (en te oud)?

CynicalBastard | 19-07-20 | 18:24 | 2

In ieder geval was de zorg voor mij beter geweest als niet iedereen toegang had tot dezelfde zorg...

Epistulae_Morales | 19-07-20 | 18:30

Kan nog steeds als we de kraan gewoon nu verdomme eindelijk eens dichtdraaien voordat we beginnen te zwabberen. Hoppa uit die EU.

peterdh | 19-07-20 | 19:22

Vrije marktwerking en zorg, noem jij een succes omdat het 40 geleden slechter was.

Maar halverwege jaren negentig, toen de wachtlijsten weg gewerkt waren en we nog aan het begin van die vrije marktwerking zaten, was het beter dan nu.

Want die efficiëntie die jij benoemt, vertaalt zich niet in lagere kosten.

Zo heb ik heel kort voor je ge-debunked waarom Private Equity heeft schuld, wel degelijk hout snijdt. Private Equity = Marktwerking = Hele dure zorg.

In het ziekenhuis, kinderdagverblijven.

Als het allemaal zo'n succes is, waarom zouden we dan onderwijs niet in een marktwerking gaan aanbieden?

NumbNuts | 19-07-20 | 18:21 | 10

@Muxje | 19-07-20 | 18:36:
Het enige voorbeeld in Nederland waar de markt vrijgeven wel het beoogde doel haalde; telecom.

Maar de primaire behoefte zouden niet aan marktpartijen overgelaten moeten worden.

Zorg, onderwijs, energie.

Maar precies die drie gaan van Nederland een derde wereldland maken.

NumbNuts | 19-07-20 | 22:19

@Muxje | 19-07-20 | 18:36: Dezelfde voorwaarden zijn niet zozeer een probleem. Want wat moet je dan met de onverzekerbaren? De crux is dat er geen kansen op winst meer overblijven. Ieder risico wordt gedeeld, zodat er geen incentive meer resteert om het verschil te maken. Dan loont het ook niet meer om er wat aan te doen. En dat is precies wat je ziet, achterover leunen en het op zijn beloop laten.

Buerman | 19-07-20 | 23:42
▼ 7 antwoorden verborgen

Geld graaien, waar alles aan kapot gaat!

vluchtelingallergie | 19-07-20 | 18:13

Spannend hoor.

Als Eu-top niet het gewenste resultaat heeft voor DE dan kunnen we faillissement van Deutsche Bank verwachten.

Noteer even tijdstip en datum, anders gelooft niemand me dat ik dit ook al zag aankomen.

Kaas de Vies | 19-07-20 | 18:12 | 5

@Uw Verzekeringsadvis | 19-07-20 | 18:14: en daarnast: als hij geen president wordt, hoeveel vrienden heeft ie dan nog om hem uit de brand te helpen?

Epistulae_Morales | 19-07-20 | 18:36

De crisis kwam net op tijd voor de Deutsche Bank want toen wankelde die al.

Lupuslupus | 19-07-20 | 18:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Neger Philip Blanks vangt een blanke. Kijk, daar wordt je stil van. Traantje weg pinkt.

Premier Trutte | 19-07-20 | 18:11 | 1

Ik krijg er ook een brok in mijn keel van. Heel ontroerend moment.

Nehemia | 19-07-20 | 22:28

Een stockbroker en analist met de naam Sassen van Elsloo die het over graaikapitalisme heeft... Zelf genoeg gegraaid, Alex?

Enter Yeti | 19-07-20 | 18:09
-weggejorist-
Rest In Privacy | 19-07-20 | 18:08

Dit probleem speelt ook op vele andere gebieden. De overheid moet dringend afslanken en terug naar de kerntaken.

Frau Merkel | 19-07-20 | 18:07 | 4

@Uw Verzekeringsadvis | 19-07-20 | 18:12: tien voor vier.

Kaas de Vies | 19-07-20 | 18:13

@Kaas de Vies | 19-07-20 | 18:13: Oeps, ben geen ambtenaar kon ik dus niet weten, sorry.

Uw Verzekeringsadvis | 19-07-20 | 18:15

@Kaas de Vies | 19-07-20 | 18:13: En is om 9.30 begonnen. Zó dat vooroordeel is er ook weer uit

batvoca2 | 20-07-20 | 08:38
▼ 1 antwoord verborgen

Het kruikje gaat zolang te water tot het zinkt .

likmegaties | 19-07-20 | 18:04 | 8

U bedoelt het *vaasje*?

jan huppeldepup | 19-07-20 | 18:45

@jan huppeldepup | 19-07-20 | 18:45:
Pilsch!

Kaas de Vies | 19-07-20 | 18:49
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen