Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Filosofie op Zondag: Leefklimaatvluchteling

Ach weet je, laat ons ook gewoon een keer een katern bij de roze blogbode drukken. Om rustig te lezen.

10 fake internet points wie raadt waar dit is zonder te googelen

Leefklimaatvluchteling

Crisis. Kent u dat woord? Het betekent ‘radicaal keerpunt’. Het oorspronkelijke Griekse werkwoord betekent: schiften, onderscheid maken, oordelen. Samen betekent het dus zoiets als ‘een kans om opnieuw te kiezen voor hetgeen van waarde is’. Een mogelijkheid tot inkeer, tot bekering, dus.

Dankzij een crisis word je je soms pijnlijk bewust van wat er ontbreekt, iets van waarde dat misschien verloren is gegaan, waarnaar je wilt terugkeren. In ons geval zijn dat stilte en ruimte. Er is immers al haast geen plek meer in Nederland waar niet permanent een snelweg suist, vliegtuigen over razen of treinen voorbij denderen. Stilte is hier een schaars goed. En die anderhalve meter? Die heb je op veel plaatsen nu al niet eens, al zou je willen!

Als er iets van grote waarde is gebleken tijdens deze crisis, is het de relatieve rust die is neergedaald over ’s lands wegen en de ruimte die daarmee is ontstaan in onze leefomgeving, onze natuur, onze hoofden en onze harten. Iedereen vertelt elkaar hoe prettig het is. Het land van meer, groter, sneller en verder maakt ineens tijd voor minder, langzamer, kleiner en vooral: dichterbij. Een bekering van formaat, die ons – zoals het een bekering betaamt – overweldigt, angst aanjaagt, dwingt na te denken over zin en zijn in plaats van het gebruikelijke drammen, draven en doen. 

Het bijbehorende ongemak spettert dan ook van de krantenpagina’s, de socials en de human interest items op TV. Maar het is tegelijkertijd een bekering die ons oplucht, letterlijk en figuurlijk lucht en ruimte laat ervaren, laat voelen hoe heerlijk het is elkaar noodgedwongen nabij te mogen zijn, het met minder te doen, en even met minder te zijn.

Een begin van bekering zagen we ook terug in de beleidskeuze van het kabinet om de groei van Schiphol gestaag weer op te bouwen en daarna voor langere tijd op de nullijn te houden: ‘slechts’ maximaal 1370 vluchten per dag. Bijna één per minuut, dag en nacht. Iedereen die wel eens aan de Nederlandse kust heeft gekampeerd weet hoe dat eruitziet en klinkt. ‘Nog meer is echt te gek’, is de onderliggende boodschap. Het is iets. Nog geen keiharde keuze voor krimp, wél voor het niet verder oprekken van de menselijke maat. Kleine terreinwinst voor rentmeesterschap op rentabiliteit.

Eenzelfde kans tot bekering ligt er nu op het gebied van het milieu- en bevolkingsbeleid. Ook hier zouden we, omwille van de leefbaarheid, op zijn minst kunnen kiezen voor de menselijke nullijn: niet méér mensen erin dan eruit gaan. Ook hier zouden we met elkaar, op basis van onze recente heilzame ervaringen, kunnen besluiten: ‘Nog meer is echt te gek’. 

Nederland telt op dit moment iets meer dan 17 miljoen inwoners. Het is met 421 inwoners per vierkante kilometer (op het eilandje Malta na) veruit het dichtstbevolkte land van de EU en een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. De Scandinavische landen zijn daarentegen relatief dunbevolkt, Oost-Europa is grotendeels krimpgebied en zelfs ‘grote’ EU-landen als Duitsland (232), Frankrijk (114), Italië (204) en Spanje (82) komen in de verste verte niet in de buurt van onze bevolkingsdichtheid.

En ineens heb je het: de EU! Dat grote verband dat al decennia voor vrede, voorspoed én heilzame herverdeling zorgt. Want juist daar, in Brussel en Straatsburg, ligt de oplossing. Juist daar ligt de menselijke maat voor Nederland voor het oprapen: met een beroep op harmonisatie, Europese solidariteit en een ever closer Union vragen we onze immer toegewijde Europese partners gewoon of zij voorlopig de hele immigratiestroom voor hun rekening nemen. Of wij even mogen overslaan totdat alle andere EU-landen net zoveel inwoners per vierkante kilometer tellen als Nederland. Daarna delen we graag weer – naar rato – mee in de ondraaglijke volheid van het bestaan.

Gezien de wederkerigheid waarvan onze partnerlanden doorgaans de mond vol hebben, moet onze roep om ontlasting wel bij acclamatie worden aangenomen: ‘EP op de banken voor Nederlands voorstel!’. Zo niet, dan zullen onze nazaten al snel de nieuwe vluchtelingen zijn. Wanneer heel Nederland straks efficiënt is opgehokt naast een snelweg, biomassacentrale, spoorlijn of windpark, wanneer de stilte is gestorven en de rook om je hoofd niet meer verdwijnt… Ze zullen ‘leefklimaatvluchtelingen’ genoemd worden. 

Gelukkig zal ook dan de wereld van iedereen blijken. Ze zullen blijmoedig billen wassen op een ander, kalmer continent, tenzij hun geloof, hun cultuur of nieuwere gevoeligheden hen daarvan weerhouden.

Een reaguurder

Reaguursels

Inloggen

Elke grote beschaving uit het verleden gaat uiteindelijk ten onder aan zijn eigen succes. Korte termijn denken en weinig visie vormt daarvan meestal de grondslag. De keuze voor oneindige groei wordt als enige oplossing luid verkondigd. Het zou mooi zijn als economen een keer een nul groei model opstellen en onze beleidsmakers die dan gaan volgen. En niet achter hun gebruikelijke opportunistische waanbeelden lopen. Dan komen vanzelf zaken als arbeidsinzet, migratie etc aan de orde.

Pummetje | 14-06-20 | 18:55 | 1

Bijna goed, maak van weinig visie geen visie en het is 100%

voorbips | 14-06-20 | 23:30

Er gaan nog veel meer mensen in Nederland wonen. Miljoenen immigranten uit de Derde Wereld komen er de komende decennia bij. Waarom? Talloze economen, filosofen en politici hebben het al eerder gezegd: je kunt een ruimhartige verzorgingsstaat niet combineren met open grenzen met de Derde Wereld. Dan blijf je immigranten aantrekken die meer subsidie consumeren en minder belastinggeld produceren, totdat het land failliet is. Je moet kiezen: of open grenzen, of een ruimhartige verzorgingsstaat. Maar wie weigert die keuze te maken, kiest voor optie drie: het land laten volstromen totdat de verzorgingsstaat failliet is. En vlak daarna stort de samenleving in in een orgie van "rassenrellen".

petersteenkamp | 14-06-20 | 16:56 | 3

Eens, volgens mij zijn we al aardig op weg naar optie 3

yeah-right474 | 14-06-20 | 18:17

Nee, als de verzorgingsstaat failliet is, stroomt het land weer leeg.

xavier | 14-06-20 | 22:33

@xavier | 14-06-20 | 22:33: Theoretisch, ja, maar dan moeten voor de nieuwe aanwinsten de omstandigheden eerst slechter zijn als hun land van oorsprong. Ik denk dat je gelijk hebt, maar het zal de autotochtone bevolking zijn die weg wil gaan. De vraag is echter waarheen? Want momenteel worden vrijwel álle vergelijkbare landen met westerse cultuur letterlijk gekaapt. Blijven over landen als Ijsland (geweldig land, daar is de wereld nog in orde -behalve dat je 15 euro voor een bier betaalt, maar goed), Nieuw-Zeeland, Australie (de Outback) en misschien Groenland. Maar ja, zelfs als die landen het toe zouden laten, zou daar binnen de kortste keren de westerse cultuur weer floreren en dus moet het tuig het weer kapot komen maken en begint het verhaal weer van voren. Ik vrees dat het gewoon tot een enorme cultuur-clash gaat komen in de vorm van een soort van culturele burgeroorlog, van het "weg met ons-ideaal" tegen het "eigenversantwoordelijkheidsideaal", kortom: "progressief" tegen conservatief oftewel fascisme tegen common sense. Het enige verschil met WW2 is dat het niet aan landen verbonden is, maar aan gedachtengoed bij individuele mensen. Vroeger verklaarde Engeland de oorlog aan Duitsland. In dit geval zal de overbuurman jou de oorlog verklaren, omdat hij gelooft aan de beslagname van jouw verworvenheden om zijn idealen te financieren, terwijl hij in de tuin ligt te whatsappen en jij verklaart de oorlog aan hem, omdat hij jou en je vrouw en kinderen bedreigt als je niet doet wat hij zegt. Dat is zo ongeveer het scenario dat ik voor ogen zie en het is geen prettig vooruitzicht kan ik je zeggen.

Gladiator Fap | 15-06-20 | 08:19

Maar welke reaguurder is het?

Piet Karbiet | 14-06-20 | 16:46

Wat in deze moeilijke tijd duidelijk wordt is dat er een gedeelte van de bevolking onder het mom van diversiteit de oorlog heeft verklaard aan Onze cultuur & tradities, bv aan zaken als spreekrecht en het recht op en vorming van een mening, met name als het om autochtone Nederlanders gaat, en zich kortom intolerant en onverdraagzaam naar zo'n beetje de hele bevolking als geheel gedraagt.

Een dergelijke vijandige onharmonieuze houding past niet in een overbevolkt land waar de Samenleving gebaat is bij verdraagzaamheid en intolerantie. Activistische globalistisch geinspireerde organisaties als kozp en blm hebben zich met bovengenoemd gedrag buiten de kaders van de Nederlandse Samenleving geplaatst en dienen als zodanig beschouwd en behandeld te worden.

De Briemusketier | 14-06-20 | 16:10 | 2

Dat zijn hele nette woorden voor: als staatsvijand bestempeld worden.

Gladiator Fap | 15-06-20 | 08:21

Ik ben het volkomen met je eens, trouwens, wilde het beestje alleen even bij de naam noemen.

Gladiator Fap | 15-06-20 | 08:22

Hm.... plaats ik een best wel belangrijke OT wordt ie weggejorist.
Of Joris begrijpt de Engelse taal niet, of Joris vindt het prima dat een bibliotheek op de knieën gaat en alle 'kwetsende' boeken uit de collectie haalt.
Zo begon WWII ook hè.

Schietmijmaarlek | 14-06-20 | 16:10 | 1

Zo beginnen alle dictaturen.

Gladiator Fap | 15-06-20 | 08:22

'Of wij even mogen overslaan totdat alle andere EU-landen net zoveel inwoners per vierkante kilometer tellen als Nederland. Daarna delen we graag weer – naar rato – mee in de ondraaglijke volheid van het bestaan.'
Op zich een goed idee, mijn verwachting is dat alle andere EU-landen daar niet in mee zullen gaan, Nederland houdt zijn poot stijf, daar eens mee beginnen..

grietmetgroenefiets | 14-06-20 | 15:47 | 3

Wanneer is de laatste keer geweest dat Nederland zijn poot stijf hield? I schat ergens tussen 1600 en 1700.

EenGoedBegin | 14-06-20 | 16:15

Haha, Nederland en poot stijf. Realistischer is Nederland en nietszeggend inlegvelletje.

voorbips | 14-06-20 | 23:40

Het gaat ze niet om woonoppervlakte, het gaat alleen maar om geld. En daarvan is in Nederland relatief veel te halen en zijn de bezitters ervan als de dood om als racist bestempeld te worden. Kortom: playground voor fascisten is geopend.

Gladiator Fap | 15-06-20 | 08:24
-weggejorist-
Schietmijmaarlek | 14-06-20 | 15:40

Het enige wat de zaak gaat veranderen is revolutie. En dat moet op zovel aspecten doorgevoerd worden dat in Nederland dat niet haalbaar blijken. Jaren van televisie indoctrinatie, gemakzucht en desinteresse hebben hier de kiemen van strijd allang kapot gemaakt. De bevolking bestaat uit egocentrische individualisten en papagaaien. Echte kennis en onafhankelijke denkkracht is de strot om gedraaid. Er is geen rede meer voor mensen om massaal in één plek te blijven

MikeLekkerBelangrijk | 14-06-20 | 15:26 | 1

Excuus voor het schrijven, mijn betere helft heeft er kennelijk lol in één voor één bootschappen te dicteren. Punt is: de directie die dit land nodig heeft is kansloos en niet realiseerbaar met dit volk. Alsnog: een fijne zondag en stay safe.

MikeLekkerBelangrijk | 14-06-20 | 15:29

Dus ieder land moet net zo overvol en onleefbaar worden als NL? Nou, nee hoor.

Cobalt bomb | 14-06-20 | 15:25

"Als er iets van grote waarde is gebleken tijdens deze crisis, is het de relatieve rust die is neergedaald over ’s lands wegen"
De wegen ja, maar hier thuis in mijn gehorige woning zit ik al maanden in een constante pokkeherrie van klussende buren, schreeuwende kinderen en buurtgenoten die de sfeer verhogen door speakers buiten te zetten, want vakantie in eigen tuin.
Zonder het te willen, zit ik opeens op een veels te drukke camping.
Verlaat ik de camping, dan word ik geconfronteerd met de meest belachelijke 1.5 m maatregelen. Lintjes, pijlen, stickers en borden die aangeven hoe ik moet lopen, hoe ik me moet gedragen en hoe ik mijn winkelwagentje en handen moet reinigen.
Terwijl ik me met tegenzin aan de wet probeer te houden, zie ik allochtonen en linkse malloten massaal de regels aan de hun laars lappen. Brave burgers worden bekeurd, zij niet.
De agressie tegen ons neemt toe. Duidelijk waarneembaar op het internet, maar vrijwel onzichtbaar op de MSM. En de regering zag dat het goed was.
Nederland (eigenlijk heel Europa) is een open inrichting geworden.
Met dank aan de EU.
Leefklimaatvluchteling.... klinkt mooi, maar het nieuwe normaal (1984) breidt zich uit als een olievlek, dus waar kan je nog heen?

Schietmijmaarlek | 14-06-20 | 14:26

De nedermaffia droomt nog steeds van tristatecity, Amsterdam Wetlands, boerenopruim stikstof, illegalen import, verachtelijke VN agenda, méér EU. Waarheen te gaan in een wereld die gestoord geworden is?

revolte | 14-06-20 | 13:58 | 1

Het is maar een kleine groep, politiek benoemde bestuurders die door de top der politieke partijen in hun vazallen-functie zijn neergezet, die gestoord zijn/worden. Zie Halsema en subsidienten.

ja-ja-nee-nee | 14-06-20 | 16:29

"Als er iets van grote waarde is gebleken tijdens deze crisis, is het de relatieve rust die is neergedaald over ’s lands wegen..."
En in de lucht!!! Wat ons (rechtsdenkede werkers) betreft gaan de vliegtuigmaatschappijen blijvend failliet, de luchthavenmaatschappijen voor altijd dicht en gaan we wereldwijd stoppen met die zinloze verplaatsing van mensen. En tegen de tijd dat de productie lokaal weer is opgebouwd ook stoppen met het rondslepen van goederen graag.

Evangelical | 14-06-20 | 13:50 | 2

Leve het spoor en de autotrein!

ja-ja-nee-nee | 14-06-20 | 16:30

Vergeet even niet die enorme plas kerosine die in de Botlek geraffineerd wordt en zo lekker goedkoop getankt op Schiphol door al die luchtvaartmaatschappijen.
De vervuiling hierdoor is enorm boven ons landje,vooral bij de start gaan er tonnen kerosine door.
Prachtig nu die kraakheldere blauwe lucht.

De Profundus | 14-06-20 | 16:59

Ik ben voor!
Maar maak zelf al plannen om er t.z.t. vandoor te gaan.

Gewone_mevrouw | 14-06-20 | 13:50

Eigenlijk te gek dat onze leiders alles tot op de komma regelen maar nooit een eerlijk debat aangaan over de grenzen van immigratie.

Totdat de woningnood opgelost is niemand meer erbij. Of vinden ze het wel best die schaarste voor hun vastgoed vrinden.

sprietatoom | 14-06-20 | 13:43 | 3

Te gek maar prima te verklaren toch?

BozePaarseMan | 14-06-20 | 13:57

Je bedoelt zoals bernhard jr?

djs | 14-06-20 | 15:00

Rutte houdt heel vrienden aan zijn zijde door de schaarste op de woningmarkt in stand te houden...

canis lupus | 14-06-20 | 15:05

Een reaguurder begint Ds Gremdaat-achtig: "Crisis. Kent u dat woord? Het betekent ‘radicaal keerpunt’. Het oorspronkelijke Griekse werkwoord betekent: schiften, onderscheid maken, oordelen. Samen betekent het dus zoiets als ‘een kans om opnieuw te kiezen voor hetgeen van waarde is’. Een mogelijkheid tot inkeer, tot bekering, dus."
Crisis is niet: "'een kans om opnieuw te kiezen" bla-bla-bla, crisis dwingt. Crisis vaagt alle gezever over 'een kans' weg. Crisis biedt geen mogelijkheid meer om niksend rond te draaien op de punt van een naald en zo te blijven dralen. Een reaguurder introduceert een religieus niets doen. Dat is geen crisis. Ook de uitleg die van 'bekering' "een mogelijkheid tot inkeer" maakt is religieus, lanterfanterig. Dat is zo merkwaardig: religie en 'crisis' (in deze gnostische omduiding tot 'inkeer') zijn uitingen van puur zelf vergenoegend narcisme.

Eeuwig..Op..Vakantie | 14-06-20 | 13:26

Mooi! Meer welzijn ipv meer relatieve welvaart.

Carlos_I | 14-06-20 | 13:07

Vroeger, een eeuw en verder terug, als een land een ander veroverde (turkije/Cyprus, reconquista/Moren, wo2, etc) , dan werden de oorspronkelijke bewoners nog wel eens uitgezet, of verbannen. Dan was je dus een banneling.

Nu heet dat dus: leefklimaat-vluchteling.


Goh. Toch weer iets geleerd vandaag.

gaffelbaard | 14-06-20 | 13:02 | 1

Net als bewoners van "gated communities". Die in NL toch zeker ook bestaan.

Cobalt bomb | 14-06-20 | 15:28

Ik kan me met deze filosofie niet aan de indruk onttrekken dat het om wensvol denken gaat. Hoe mooi omschreven en rationeel de argumenten mogen zijn, alles wijst in de andere, de verkeerde richting. Daar wordt ik niet vrolijker van.

suscrofa | 14-06-20 | 12:52

Het jarenlange succes van series als 'Ik Vertrek' en 'Het Roer Om', waar met een mix van leedvermaak en (stiekem vooral) afgunst naar wordt gekeken, geeft deze diepgewortelde wens in velen al heel wat langer weer. Tot nu toe hield angst en de zekerheden thuis velen met deze wens tegen, maar in heel wat huishoudens zullen deze zekerheden de komende maanden wegvallen. Rij na rij van te grote maar o zo doorsnee huizen met hoge hypotheken en 3 auto's voor de deur, levend van weekend naar weekend en snakkend naar de volgende vakantie; het is allemaal niet meer zo aantrekkelijk. Terug naar de eenvoud!

LaPetite | 14-06-20 | 12:25 | 12

Gelul.

inCol | 14-06-20 | 15:09

@LaPetite | 14-06-20 | 13:32: Je wordt niet gelukkig van het tropische strand, maar wat je van het tropische strand vindt.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 15:11

@LaPetite | 14-06-20 | 13:30:
"- Een huis kies je uit voor jezelf of je gezin, niet voor passerende visite. Zeker fijn en handig als je het hebt, maar je bent geen hotel. "
Toch best handig hoor voor als het net een paar dagen langer is. Verder heb je gelijk over dat je geen hotel bent.

Cobalt bomb | 14-06-20 | 15:35
▼ 9 antwoorden verborgen

Een mens kan slechts hopen dat de titel 'filosofie' bij zulks sarcastisch bedoeld is.
Rest slechts nog de vraag: is de schrijfster bewust kinderloos of dat dan weer niet?

Mensdier | 14-06-20 | 12:24 | 4

Scherp. Uiteindelijk moeten er gewoon relatief meer Nederlandse kinderem worden geboren. Die hele krimp is an sich niet eens het probleem, de bevolkingsgroei van vroeger was niet houdbaar sinds het verlies van de koloniën. Het is enkel dat er niet-Nederlanders zijn die veel meer nakomelingen krijgen.

Renkum0317 | 14-06-20 | 12:45

@Renkum0317 | 14-06-20 | 12:45: Kinderen zijn onbetaalbaar en niet met werk te combineren, tenzij je van uitkeringen leeft.

Frau Merkel | 14-06-20 | 14:00
▼ 1 antwoord verborgen

We naderen de 'singulariteit' omdat een deel van de wereldbevolking door heeft wat er achter de schermen gebeurt. Dit is relatief een kleine groep, maar groot genoeg om de fundamenten van de gevestigde orde zwaar te verstoren en dat is wat er nu gebeurt: Die orde zet zijn tools (useful idiots) in om op deze wijze weerstand te bieden tegen degenen die min of meer wakker zijn. Als straks steeds meer mensen doorkrijgen van waar ze al die tijd mee bezig waren, dan pas zal de pleuris uitbreken. Exposure: dat is de grootste angst van de elite, al die rattenstreken die ze al een hele lang tijd uithaalden, zal aan de oppervlakte komen. En reken maar dat die dagen niet ver weg zijn.

hoogvlieger | 14-06-20 | 12:20 | 3

Juist,
Het is als een medicijn dat wordt toegediend tegen een allergie.
De symptomen zullen eerst opvlammen voordat de situatie verbeterd.
“ Drain the swamp”

Datgingniegoed | 14-06-20 | 12:36

Hier en daar een verkiezingkje met ongewenst resultaat zal de boel katalyseren... November gaat weer een interessant meetpunt worden.

Gladiator Fap | 14-06-20 | 12:49

Misschien zie ik spoken hoor, maarruh EU (en ook US dems) beleid lijkt erop te zijn gericht de blanke oudere -niet geïndoctrineerde- man af te serveren en te demoniseren, zijn vrouw zodanig te manipuleren dat zij zonder zelf na te denken blind achter de hype aanloopt en de jongere blanke mannelijke exemplaren verregaand te feminiseren opdat zij geen enkele bedreiging meer vormen voor de grootschalige rassenmenging die de NWO voor ogen heeft. Dat leiders van Oost-Europese landen en Rusland weigeren deze agenda te volgen, is wellicht mede reden om deze landen in de media structureel geopolitiek verdacht te maken?

2tribes | 14-06-20 | 13:26

Overigens is de locatie van dat plaatje gewoon in de bestandsnaam.
Het zijn de Appalachen in de Verenigde Staten waar voornamelijk Hillbilly's wonen.
Heb ik nu de 10 internet punten gewonnen? Dacht het wel.

Osdorpertje | 14-06-20 | 12:15

.. maar goed. Morgen is het maandag en dan gaan de media met frisse moed weer aan het werk. Benieuwd welke erfschuld dinsdag afgelost moet worden. Zal iets met
Klimaat
Slavernij
Racisme
Schuldige standbeelden
overstroming / droogte in Afrika
Zwarte Piet
Corona

of soortgelijk gelul zijn.

Jan Passant mk2 | 14-06-20 | 12:14 | 3

Het maakt niet uit wat het is, gek genoeg ligt het allemaal aan de boze witte man. Wat grappig is, want het is dezelfde witte man, die überhaupt klimaatkennis vergaard heeft. Het is dezelfde witte man, die de slavernij afgeschaft heeft en de universele rechten van de mens opgericht heeft. Het is dezelfde witte man die al sinds jaar en dag miljarden pompt in Afrika, terwijl het daar na al die tijd nog altijd hetzelfde corrupte laken en pak is. Het is dezelfde witte man die zwarte piet als kinderidool (!) geïntroduceerd heeft, het is dezelfde witte man die moet zorgen voor het vaccin tegen Corona, terwijl de ziekte zélf uit China kwam. Kortom, als je egal-welk probleem bij de witte man legt, en de witte man ook nog verantwoordelijk maakt voor de oplossing, terwijl diezelfde witte man juist ervoor gezorgd heeft dat die problemen de wereld UITgeholpen worden, wat maakt dat de Damschreeuwers dan? Hypocriet? Racist? Fascist? Ik noem maar een paar begrippen die zo in me opkomen...

Gladiator Fap | 14-06-20 | 12:55

Het zou mij niets verbazen dat er een aantal crisissen al op de tekentafel liggen.

Wasbakplasser | 14-06-20 | 12:56

@Wasbakplasser | 14-06-20 | 12:56: Ik denk het niet eerlijk gezegd. Mijn vermoeden is dat het een soort van "gedeeld sentiment" is, dat, zodra de mogelijkheid zich voordoet, vrijwel meteen lijdt tot lemming-gedrag. Doordat de denkwijze van veel mensen effectief gelijkgeschakeld is, hoef je alleen nog maar voor de juiste omstandigheden te zorgen, een klein stootje te geven en zie daar: ze trappen er weer allemaal collectief in. De media spelen een ontiegelijk grote rol in dit verhaal, omdat die sinds enige tijd niet meer rapporteren wat ze zien, maar in plaats daarvan wat ze denken. De Indoctrinatie in combinatie met de MSM zijn een zeer machtig wapen.

Gladiator Fap | 14-06-20 | 13:03

Maar waarom mochten we nu van elkaar niet doodgaan?
Dat is de vraag...

SterF... | 14-06-20 | 12:05

Een lang verhaal die terug valt te herleiden naar de “ Root cause” namelijk heul veul mensuh.
Als we hier nou beginnen met de afschaf van kinderbijslag na het tweede kind en er globaal een gewoonte van te maken om niet meer als 2 kinderen per gezin te hebben , dan zijn alle problemen na zo’n 50 jaar verholpen.

Nou kunnen we hysterisch op alle , aan overbevolking gerelateerde, knoppen gaan drukken en hiermee het daadwerkelijke probleem tijdelijk verzachten ,maar het probleem blijft bestaan.
Zielige commercials van NGO’s op de MSM propaganda zenders waarbij een hongerig gezinnetje met een hoogzwangere vrouw vraagt om geld te sturen. Stuur condooms zou ik zeggen.

Ook Bill Gates ziet de problemen van de overbevolking maar geeft hier helaas een zieke twist aan om er zelf beter van te worden.

Datgingniegoed | 14-06-20 | 12:05 | 4

Economische groei??

strawdog | 14-06-20 | 12:42

De overheid/maatschappij is gebaat bij een bepaalde bevolkingsgrootte. Lijkt me logisch dat er stimulerende en ontmoedigende maatregelen in het leven geroepen zijn/worden om dat peil te handhaven.
Kinderbijslag bv t/m 2e kind en bij 't 3e kind misschien een belasting gaan invoeren?
Of misschien netzoals emissierechten de mogelijkheid tot verhandelen. Kunnen (on)bewust kinderlozen er ook nog wat aan verdienen.

videtur | 14-06-20 | 12:44
▼ 1 antwoord verborgen

In dit artikel zit een denkfout, namelijk de veronderstelling dat iedereen in Nederland hetzelfde denkt. Kijk ter lering ende vermaeck eens naar een flat aan de rand van een Nederlandse stad, die behangen is met satellietschotels of waarbij de bewoners inmiddels via internet zich blijven verdrinken in hun moerstaalcultuur. Waar leven deze mensen nu feitelijk? In Nederland, of in Turkije/Zandbakkië waar ze bij wijze van spreken 24 uur met hun ogen, oren en gedachten verblijven? Die buitenlandkijkers leven nog steeds in hun eigen land, ook al zeulen de volgens hun religie ingeklede lijven door supermarkten in de Nederlandse stad waar ze lichamelijk staan ingeschreven. Voor Nederlandse Nederlanders is dit dikwijls een doorn in het oog. Deze ingekomenen zijn geestelijk achterbleven in hun thuisland, maar ontvangen tegelijk hun natje, droogje en huursubsidie uit de Nederlandse staatskas. Maar moet je deze mensen dan gaan dwingen om naar Jinek te kijken of om hun vuistjes bozig omhoog te steken in een straatdemonstratie? Wat heeft Nederland aan deze nieuw ingekomen mensen als geestelijk voedsel aan te bieden? Daar brandt de crisis: in de schifting der geesten. Sommigen vinden wellicht in de NPO hun hemel op aarde, anderen vinden deze links kerkende hemel lijken op een kalifaat met bijbehorende neuzen/verstandsgelijkrichting. De divibokaal is het bewijs dat er in op de NPO geen natuurlijk levende diversiteit bestaat, maar dat dit ideologisch kunstmatig opgefokt moet worden. Wat moet deze leugenachtige schijn voor mensen als EUS een ontluistering zijn! Hij dacht helemaal geïntegreerd te zijn maar komt er nu achter dat de linkse kerk hem al jaren behandelt als een Elephant man op de kermis. Juist de linkse divibokalisten zijn hoeders van een vrijwel onuitroeibaar fascistisch gedachtengoed: kijk maar eens in die bokaal. Hij is leeg.

Eeuwig..Op..Vakantie | 14-06-20 | 12:04 | 7

@5611 | 14-06-20 | 13:20: Met het binnenhalen van migranten is ook hun ghetto-mentaliteit binnengehaald, waarmee Nederland in zijn 'zuilen' cultuur (christelijk - socialistisch - liberaal, ieder z'n eigen apartheid) sinds Abraham Kuyper gepokt en gemazeld is. In feite representeert de NPO het ghetto van de linkse kerk. Beken dat, maak daar satire van, om uit je ghetto te kunnen komen. Maar in plaats daarvan is de linkse kerk bezig om vroom in eigen ogen te zijn.

Eeuwig..Op..Vakantie | 14-06-20 | 13:34

Spot on!

2tribes | 14-06-20 | 13:45
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik ben bezig met het bouwen van een belastingvrije plaggenhut in Drenthe.

komtdatschot | 14-06-20 | 12:02
-weggejorist-
Angélica de Sancé | 14-06-20 | 11:58 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Angélica de Sancé | 14-06-20 | 11:58 | 11
▼ 11 antwoorden verborgen

Tempering van de bevolkingsgroei wordt nooit een politiek onderwerp. Onze economie wordt aangedreven door schulden en die vergen een jaarlijkse toename van de economische productie. Zolang de productiviteit per kop stagneert (zoals al jaren het geval) moeten we het hebben van de groei van het aantal koppen. Dat is de ware reden dat het progressieve deel van de natie mag blijven fabuleren dat de wereld van iedereen is. Progressief links als useful idiots voor de bankiers.

Joris Beltsin | 14-06-20 | 11:58 | 2

Spijker, kop.

DMaN | 14-06-20 | 12:22

Yep en ze hebben het nog steeds niet door. Hoe komt het toch dat die links geschoolde mensen zo'n gering denkvermogen hebben?

2tribes | 14-06-20 | 14:02

Alvast voor Sinterklaas: wat rijmt er op “go back”?

Schriever | 14-06-20 | 11:56 | 2

To the zandbak?

normanius | 14-06-20 | 11:58

Dit is mijn stek...
Maar die is lek...
Wat gek...
Alle hands on dek

SterF... | 14-06-20 | 12:04

"Iedereen vertelt elkaar hoe prettig het is."

Ik ken werkojk helemaal niemand die dat vertelt. Wel hoe ongelooflijk kut het is om in alles begrensd te worden met die kutcorona regels.

Gen. Maximus | 14-06-20 | 11:55 | 2

Eenzame alcoholisten hebben het duidelijk zwaar. Wees blij dat je gewoon te vreten hebt jankerd.

Gulliver | 14-06-20 | 11:57

@Gulliver | 14-06-20 | 11:57: fijn dat jullie elkaar in je hippie commune wel vertellen hoe 'prettig" het is, enorme balletdanser

Gen. Maximus | 14-06-20 | 12:30

Die hebben we nu al en worden in de volksmond gewoon "gelukszoeker" genoemd. Is van alle tijden en alle generaties. Er is in essentie ook niet zoveel mis mee. Het is wel een probleem wanneer die gelukszoeker een gelukseiser wordt, en daar zitten we nu een beetje mee. Wel de lusten, niet de lasten, zeg maar.

PolarWolf | 14-06-20 | 11:54

En er is genoeg geld in Europa: bankgeheim opheffen in Zwitserland, Liechtenstein en de belastingparadijzen opdoeken. Kan je een hoop instromers van betalen. 'Wees vooral welkom, welkom.'

dathoujetoch | 14-06-20 | 11:53

Ik lees de Volkskrant en daar gaat het alleen nog maar over racisme.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 11:52 | 7

Toch verstrekt de VK objectiever nieuws dan NUpunt.
Kort geleden, citeerde ik (incl. correcte bronvermelding, VK) letterlijke uitspraken van de verdachten in het recente terrorisme-proces.
Blijkbaar niet positief genoeg, die uitspraken van de verdachten, want ze kwamen niet voorbij de NU-censuur. Maar tegelijkertijd wil NU wel meer, meer van dit soort volk.

Ter info, VK 12 juni j.l., de uitspraken:
"‘Moge Allah alle ongelovigen de kanker geven" en
"‘Rechts-extremisme doet erge dingen tegen moslims. Mijn vrouw draagt een gezichtssluier en is bedreigd".
Zelfs het letterlijk citeren van uitspraken (uit de VK!) is verboden. Althans, citaten die met het mantra 'islam is vrede'.... in tegenspraak zijn.

Aanvuller | 14-06-20 | 12:21

Ik keek zojuist, in het kader rondje langs de velden, effe op de VK site en inderdaad een artikel of 10 over racisme. GS had een tooltje gemaakt zodat je geen coronanieuws hoefde te lezen. Kunnen ze dat aub ook voor racisme maken?
Wat bezielt die mensen? Die zelfkastijding van de type-miepsen daar. Oh oh wat zijn we slecht en we moeten boete doen. Ik heb het inmiddels wel gehad met die klaagzang. Vreselijk verzuurd linksvolk. Donder op en laat me met rust. Ik zit niet te wachten op gebrainwashte snowflake/millennial linksige pseudo journalisten die mij vertellen hoe ik moet leven.

Basil Fawlty | 14-06-20 | 13:21

@DMaN | 14-06-20 | 12:19: Tsja Belgische investeerders die aan de touwtjes trekken dan krijg je dat soort 'objectieve' nieuws met nuance, Ooit een kwaliteitskrant waar zelfs de jonge Thierry zijn beschouwingen vrijelijk mocht publiceren.

2tribes | 14-06-20 | 14:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik bereid me voor op emigratie. Het is wachten tot de kinderen groot genoeg zijn. De kinderlijke manier van politiek bedrijven en witte burgertje pesten ben ik wel klaar mee. Er is inderdaad een grote reset nodig. Nul vluchtelingen meer en veel meer investeren in midden en klein bedrijf, innovatie en slim werken.

Zeiss | 14-06-20 | 11:52 | 2

Is de VS een optie?

Rest In Privacy | 14-06-20 | 11:53

Gelukkig worden alleen witte burgertjes gepest.

Red shirt | 14-06-20 | 12:22

Zolang Nederland braaf een immigratieland blijft en alle naheffingen betaalt, zolang zal de EU onze "problemen" niet zien of erkennen. Laat staan dat deze ongekozen zonnekoningen ons een millimeter tegemoet komen.
Integendeel.

Weet je hoeveel het kost om uit het niets een reusachtige toplaag van bestuur te bouwen. Met de benodigde paleizen en honderdduizenden hoogbetaalde hinderambtenaren. Iemand moet dat betalen.
Engeland doet dat niet meer en zuidEUropa doet mee aan het Vierde Rijk, net zolang zij netto-ontvangers blijven.

Duss reaguurder, neem nog maar een pilletje en overweeg van je balkon te stappen. De moed vinden om wat anders te stemmen dan VVD '66 extreemGroenlinks PvdA of CDA gaat jou nooit gebeuren.

Jan Passant mk2 | 14-06-20 | 11:51 | 2

De EU heeft ongeveer 25.000 ambtenaren. Ter verduidelijking, een stad als Amsterdam heeft ongeveer 15.000 fte in dienst. Critici stelt dat het totaal aan op ongeveer 170.000 fte moet worden gesteld omdat in lidstaten ook ambtenaren werken voor EU. Dit zijn nog steeds geen 'honderdduizenden hoogbetaalde hinerambtenaren'. Dat we van deze ambtenaren geen hinder ondervanger maar profijt blijkt uit het feit dat Nederland meer inkomsten van de EU heeft dan uitgaven en dus een netto ontvanger. Natuurlijk kent de transitie problemen, vooral in de zuiderlijke landen. Deze worden echter veroorzaakt door het feit dat deze landen, met de Euro hun valuta niet kunnen devalueren. Om deze reden zou het verstandig zijn om de EU op te splitsen, wat overigens ook geldt voor de USA.

Red shirt | 14-06-20 | 12:08

@Red shirt | 14-06-20 | 12:08:
Welke Grote Leiders wekken jouw diepste EU-gevoelens op, kameraad?
Voor mij zijn dat Guy Verhofstadt en onze eigen Frans Timmermans, vanwege hun vanzelfsprekende kwaliteiten.

Jan Passant mk2 | 14-06-20 | 13:43

“Gezien de wederkerigheid waarvan onze partnerlanden doorgaans de mond vol hebben, moet onze roep om ontlasting wel bij acclamatie worden aangenomen:“

Ik ben bang dat we dan toch een ander soort ontlasting over ons heen krijgen.

Verbandmeester | 14-06-20 | 11:51

Zullen we het nieuw bijgedrukte geld van de ECB ook gaan verdelen op basis van de bestaande geldbezittingen?

Wim_Kut | 14-06-20 | 11:47 | 1

Dat zou wel de beste oplossing zijn. Veel mensen kunnen gewoon niet met geld omgaan.

W_F | 14-06-20 | 11:52

De mensch kan wel een hoop willen maar de natuur is uiteindelijk zelf regulerende dmv ziekte, oorlog en natuurrampen, de eerste is nu wereldwijd in full swing met boemerang effect, wachten is het op act II.

TijdelijkOptimist | 14-06-20 | 11:44

Het verhaal begint eerst heel esoterisch over ruimte in je hoofd, einde aan de groei, gaat dan geleidelijk over naar vol=vol, om tenslotte keihard te eindigen met: laat die asielzoekers lekker naar ergens anders gaan, waar wel ruimte is, bovendien heb je er niks aan, want ze gaan echt niet jouw billen wassen als je oud en ziek bent.

Eigenlijk best een vilein schrijvertje.

King of the Oneliner | 14-06-20 | 11:41 | 1

hahaha het betere snijtafelwerk.

2tribes | 14-06-20 | 14:11

Gelul.
Kijk naar de Golfstaten en hoeveel mensen daar wonen.
Import van goederen en airconditioning.

Economische vluchtelingen.

Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 11:39 | 2

Dat worden allemaal economische vluchtelingen als de vraag naar olie instort (en dan echt, niet het speldenprikje van laatst wat meer een transport/opslag probleempje was) Wonen in een zandbak is alleen leuk als je niet hoeft te werken.

W_F | 14-06-20 | 11:57

@W_F | 14-06-20 | 11:57: precies. En waar komen al die "klimaat vluchtelingen" vandaan? Niet uit de zandbak.... Want daar was wonen al niet mogelijk zonder economische voorspoed...

Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 12:02

Iedereen die kan extrapoleren zal begrijpen dat de islam hier op de langere termijn de boel gaat overnemen.

Nehemia | 14-06-20 | 11:39 | 2

Klopt, maar dat doen ze dan wel op een democratische manier, omdat wij met zijn allen structureel overspronggedrag vertonen, en niet willen weten dat we over 10 jaar geen democratie meer hebben op deze manier. Maarja, roepende in de woestijn he.

Klappernoot | 14-06-20 | 11:52

Prima stuk. Ik zit met smart te wachten op een partij die keihard inzet op giga krimp van het aantal inwoners van Nederland en daarnaast sowieso inzet op bevolkingsbeperking op deze aardkloot.

Kevf | 14-06-20 | 11:36 | 7

Kevf, het probleem is denk ik dat maatregelen die op krimp inzetten alleen effect gaan hebben op de autochtone bevolking, de rest haalt zijn schouders op en fokt verder. Je ziet het aan de stijgende leeftijd waarop men kinderen krijgt: eerst moet er nog carrière gemaakt worden, er moet een huis gekocht worden, etc. Pas als dat allemaal op orde is en de vrouw de 30 nadert, beginnen ze er een keer aan. Immigranten denken daar allemaal niet bij na en werpen gewoon. God zal voorzien. En voor vluchtelingen die nog geen status hebben is het zelfs een strategie. Baar kinderen, en er komt vanzelf weer een pardon en daar profiteer jij als ouder ook van.

Tashtego | 14-06-20 | 13:10

@Tashtego | 14-06-20 | 13:10: Onbeperkt baren is in bepaalde culturen idd gewoon een verdienmodel, gefaciliteerd door ons loonslaven.

2tribes | 14-06-20 | 14:14
▼ 4 antwoorden verborgen

Onder andere vanwege het leefklimaat ben ik al oostwaarts getrokken. Als de EU waanzin, de linkse gekkies en kanslozenimport doorgaat ga ik verder. Ik ga mijn tijd niet besteden aan het vechten tegen useful idiots die zich voor de karretjes van een paar grote organisaties laten spannen. Ik betaal er dan ook geen cent meer aan.

Frau Merkel | 14-06-20 | 11:28 | 12

@OudeNederlander | 14-06-20 | 11:47:

Naast alle andere randstedelijke problematiek ondervinden we in Gouda die vliegtuigoverlast inmiddels ook aan den lijve. Regelmatig denk ik dat er één in nood is en gaat landen in de straat, zo laag vliegen ze over. 0_o

MickeyGouda | 14-06-20 | 11:57

@OudeNederlander | 14-06-20 | 11:47: Als je uit een AZC valt kan je (illegaal) aan het werk en een leven opbouwen of naar de randstad trekken om daar te bedelen/stelen. Wat vrijwillig in oost Nederland blijft hangen valt wel mee.

W_F | 14-06-20 | 12:05

@van Oeffelen | 14-06-20 | 11:43: Eens. Heerlijk rustig en hoog opgeleide inwoners die weten hoe je de ellende via het systeem buiten de deur houdt.

Frau Merkel | 14-06-20 | 12:37
▼ 9 antwoorden verborgen

... Ik wens u een prettige voortzetting en een heerlijk avondmaal. Met spekjes enzo...

kibbesoeb | 14-06-20 | 11:27

Onzinnig artikel natuurlijk. Er zijn genoeg landen in Europa waar asielmigranten echt niet tegengehouden zouden worden, maar er komen simpelweg geen asielmigranten naartoe, want ze willen naar noordwest-Europa (zoals je zelf ook zou willen als je waar dan ook vandaan kwam). Dat laat duidelijk zien dat veel asielmigranten niet alléén op zoek zijn naar veiligheid, maar TEGELIJK naar welvaart. Het probleem is: zodra deze mensen op ons grondgebied zijn, zijn ze ons probleem. Je hebt dan maar twee keuzes: óf je stuurt ze terug naar het land van herkomst, óf je laat ze hier. Terugsturen naar het land van herkomst kan betekenen terugsturen de oorlog/de gevangenis/de dood in. In Nederland bestaat er een keurige democratische meerderheid om dat niet te doen, dus doen we dat niet. Er bestaat ook een keurige democratische meerderheid om pure 'gelukszoekers' geen vergunning te geven, dus krijgen ze die ook niet, maar terugsturen blijkt vaak erg moeilijk. Doorsturen naar een ánder land kan, maar alleen op vrijwillige basis. En die vrijwilligheid is er bij bijna geen één land. Of je moet er een enorme zak geld voor neerleggen. Dat doen we met Turkije, en dan blijkt opeens dat we chantabel worden: Erdogan kan op elk moment extra geld eisen of dreigen de grenzen open te zetten: de mensen daar WILLEN immers nog altijd naar noordwest-Europa. Als je niet wilt dat ze ons probleem worden, zou je een grote muur kunnen bouwen om Nederland, maar in die muur zitten onvermijdelijk gaten (er moeten immers nog steeds mensen en goederen Nederland in en uit) en dus blijven asielmigranten het proberen, en dan krijg je dus van die grote kampen net over de grens in België en Duitsland zoals je ze ook in Calais ziet en in Ceuta en Melilla. Daar zitten België en Duitsland niet op te wachten, dus krijg je gedonder van (zie die Fransen die laatst zo'n bootje escorteerden naar de Engelse kust). En natuurlijk, dat is heus wel oplosbaar, dan moet je gewoon met scherp schieten op iedereen die een poging waagt, maar dat is een een keurige democratische meerderheid in Nederland dan toch weer een brugje te ver.

Diewijfvandielange | 14-06-20 | 11:27 | 5

@Diewijfvandielange | 14-06-20 | 11:48: Nee, maar we zitten ook niet op kansloze migranten te wachten die wel rechten opeisen en nauwelijks plichten schijnen te hebben.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 11:56

@Kuifje-naar-Brussel | 14-06-20 | 11:56: Daar ben ik het mee eens. Maar ik vind het zo ontzettend moeilijk oplosbaar.
Asielbeleid is makkelijk als je
- Op een fysiek zeer moeilijk bereikbare plek ligt, waardoor je gewoon kunt kiezen wie je wilt hebben en die mensen kunt gaan halen zoals Canada, maar geldt voor ons niet.
- Je bereid bent mensen terug te sturen naar landen waar ze terechtkomen in oorlog/de gevangenis. Daartoe is een deel van de Nederlanders wel bereid maar de overgrote meerderheid niet
- Je bereid bent je land volledig af te sluiten van de buitenwereld met een muur (Noord-Korea), maar dat is bijna niemand hier
- Je bereid bent mensen die weigeren terug te keren slechter te behandelen dan ze het in hun thuisland hebben, dus zonder onderdak, zorg, onderwijs en kleding, en dat dan generaties lang. Daar is geen democratische meerderheid voor te vinden.
- Je bereid bent mensen die weigeren terug te keren te martelen of te doden. Daar is ook geen meerderheid voor te vinden. (Ja, een levenslange gevangenisstraf kan ook, maar dan ben je dus terug bij het vorige aandachtsstreepje)

Diewijfvandielange | 14-06-20 | 12:12

@Kuifje-naar-Brussel | 14-06-20 | 11:56: Ik ben trouwens benieuwd: ben jij dan voorstander van de inrichting van een groot omheind kamp in pakweg de noordoostpolder waar we iedereen (mannen, vrouwen, kinderen) dumpen die we geen verblijfsvergunning geven, totdat ze vanzelf besluiten terug te keren?

Diewijfvandielange | 14-06-20 | 12:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Mooi stukkie maar de "roep om ontlasting" deel ik niet. Dat vind ik smerig.

Knufter | 14-06-20 | 11:27

Die fantastische vrede-brengende Europese Unie is mede-verantwoordelijk voor oorlogsgeweld n Noord-Ierland van 1970, de gewelddadige ineenstorting van Joego-Slavië, de bezetting van Cyprus, de bijna-oorlog tussen Griekenland en Turkije, de dictatoriale regimes in Hongarije en Polen enz. Maar wees vooral welkom.

dathoujetoch | 14-06-20 | 11:24 | 5

@De Pilsvogel | 14-06-20 | 11:32: deuger Mak. Hat immer recht. denkt de goegemeente.

dathoujetoch | 14-06-20 | 11:44

Ik weet niet welke kalender u hanteert, de oprichting van de eu was toch echt in 1993.

BrutusBosch | 14-06-20 | 11:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik heb zo'n vermoeden dat juist de billenwassers uit de woestijn onoverkomelijk grote morele en ethische hindernissen zullen tegenkomen bij het wassen van de haram billen van ongelovige en onbedekte oude niet-gediversificeerde blanke kufars. Dat is vervelend, maar het is natuurlijk 'not done' om blanke landgenoten (m/v/x) een fatsoenlijk loon te betalen. Het loon is namelijk de enige echt ter zake doende factor die bepaalt of je personeel krijgt.

Nivelleermarionet | 14-06-20 | 11:22 | 1

Wassen is geen woestijn dingetje, zonde van het water. De halve koran (en bijbel ook) gaat over maatregelen om met weinig water een belasting betalend volk in leven te houden of zelfs te laten groeien.

W_F | 14-06-20 | 12:12

Ze kunnen het IJsselmeer nog droogleggen.

Nehemia | 14-06-20 | 11:21 | 2

In Afrika is ook heel veel ruimte....

Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 11:51

@Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 11:51: Maar daar hebben ze geen outkierung.

Nehemia | 14-06-20 | 12:03

Lang lang geleden, toen mensen in de regering nog beleid voerden en er geluisterd werd naar mensen die onderzoek deden, was het normaal om over het inwoneraantal van Nederland te praten. Openlijk zelfs. En zo kwam het, dat nieuwe gezinnen kleiner werden, ook al wilden de mensen dat in hun hart helemaal niet. Maar ‘sociaal’ was toen het toverwoord. En andere toverwoorden waren ‘ruimte’ en ‘milieu’.
Mensen die deze tijd hebben meegemaakt, kunnen extra moeilijk accepteren dat ze 40 jaar later in deze ronkende, dreunende, stampende, lelijke, betonnen en agressieve wereld zijn terecht gekomen. Nog lastiger te verteren is het voor hen dat er niet meer gesproken wordt over een normaal, prettig en werkbaar aantal mensen om mee samen te leven.
Twee jaar geleden sprak Rutte de woorden: ‘Nederland heeft relatief een klein inwonersaantal.’ Met zo’n knettergekke bewering lijkt hij zijn beleid om een record aantal nieuwe mensen in Nederland toe te laten te verantwoorden. Het maakt hem niet uit dat er kinderen van dik in de 30 bij hun ouders wonen. Of noodgedwongen op een piepklein kamertje waar ze onmogelijk zelf een gezin kunnen beginnen. De oorspronkelijk Nederlandse kinderen dan.
Voor de komende 80 jaar zijn we dus in elk geval aan de gevolgen van dit beleid overgeleverd. Ik zie de mensen met hun kuddes kinderen die later zelf ook weer kuddes kinderen krijgen. Reggerop, onbezorgd en trots en, vooral de laatste tijd: boos, gediscrimineerd en achtergesteld. Of we maar effe helemaal willen oprotten.

Poesmobiel | 14-06-20 | 11:19 | 10

@Poesmobiel | 14-06-20 | 11:47: Noem je dat een 'onderbouwing'? Is het toevoegen van het woordje 'echt' ('het had echt invloed!') daarvoor voldoende?

Diewijfvandielange | 14-06-20 | 12:18

@Poesmobiel | 14-06-20 | 13:14: Mag ik er miss een paginanummer of hoofdstuk bij? Zo is het wel érg zoeken. Overigens ontken ik niet dat er grote zorgen waren over de bevolkingsgroei.

Diewijfvandielange | 14-06-20 | 17:17
▼ 7 antwoorden verborgen

Klimaatvluchtelingen is gewoon een excuus van de zielige mensen industrie om ons nog meer ongewenste kanslozen door de strot te duwen die wij hier dan de rest van hun leven mogen onderhouden.

Osdorpertje | 14-06-20 | 11:17 | 2

De nieuwe slavernij is allang begonnen.

2tribes | 14-06-20 | 11:23
-weggejorist-
Rianair | 14-06-20 | 12:47

De strekking van het verhaal: wegwezen hier.

isitsoornot | 14-06-20 | 11:14

Mjah. Het Noorden is me te koud, en naar het Oosten/Zuiden is het Engels doorgaans te belabberd om goed te integreren. Uiteraard kan ik de lokale taal leren, maar op mijn leeftijd komt ik nooit meer op het niveau dat ik van mijzelf vereis.

Ik zie dan ook liever dat de Nederland uit de EU halen en bij de VS prikken. Minstens zoveel ruimte daar, doorgaans beter ontwikkeld (dan Zuid/Oost-EU), en je kunt bijna overal in het Engels terecht.

Carbonnetje | 14-06-20 | 11:09 | 5

In Scandinavië is het engels prima. Duitsland praat amper Engels, maar verder naar het oosten gaat het zeer snel omhoog.

Frau Merkel | 14-06-20 | 11:24

@DMaN | 14-06-20 | 11:22: welk land?

Ik belde hier deze week een bank. "For english press 2". Krijg je iemand aan de lijn die niet eens kan zeggen "no speak english". Er kwam gewoon niks uit.

Knufter | 14-06-20 | 11:31

@Knufter | 14-06-20 | 11:31: Hongarije en Polen vooral.

Misschien dat ze daar ook al zijn begonnen met het outsourcen van hun callcenters naar India? :)

Ik zou gewoon de proef op de som nemen, boek een weekendje naar een (grote) Oost-Europese stad, en je zult zien dat je gewoon in de kroeg, restaurant, museum prima te woord wordt gestaan in het Engels.

Wel geldt dit voornamelijk voor het stedelijk gebied. Ga je buiten de steden, dan is het nog droevig gesteld met de kennis van de Engelse taal.

DMaN | 14-06-20 | 12:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Vertel. Wiens gepreek heb ik net gelezen. Was het Klaver, Jetten of Timmermans?

Han-Xi | 14-06-20 | 11:06 | 2

Geen van driëen. Al die 3 jokers menen dat Nederland nog lang niet vol is.

Frau Merkel | 14-06-20 | 11:09

De schrijver is realistisch, want gebruikt als uitgangspunt de opgelegde solidariteit vanuit Brussel, om vervolgens de theorie van wederkerigheid toe te passen. Realisme ontbreekt bij de drie personen die u noemt, dus geen van de drie.

De Pilsvogel | 14-06-20 | 11:14

Mooi verhaal! Persoonlijk herken ik die hunkering naar rust ook wel. Maar geldt voor een beperkt deel van de bevolking vermoedelijk: toen ik gisteren na een zware werkweek nietsvermoedend mijn mooie stadsie in fietste, bleek dat te zijn veranderd in 1 groot, kneiterdruk openlucht pretpark, Overal waar je keek mensen die de toerist in eigen land uithangen, shoppers, terrassen, terrassen, dranghekken, waterfietsen en crowdmanagers die je kilometers lieten omlopen om je fiets op te halen want eenrichtingsverkeer (dit terwijl in de winkels iedereen kriskras door elkaar heen loopt, maar goed...). Hoera voor de horeca, maar wat een nachtmerrie en treurigheid,

2tribes | 14-06-20 | 10:57 | 7

Ik ben zo ontzettend blij dat ik aan de rand van een klein stadje woon, uitkijkend over een rustig park met een kabbelend beekje met daarachter akkers die nog niet verpest zijn door windmolens. Ik zou niet gelukkig zijn in een grote stad.
Maar kijkend naar de krimpgebieden en de groei van de steden, lijkt ik inderdaad (gelukkig!) bij een minderheid te horen. Laat dat alsjeblieft zo blijven, jullie stadse mensen lekker in de grote stad, ik wat meer in de rust.
Ik zit liever standaard in de rust en zoek de drukte op wanneer ik dat wil, dan dat ik standaard in de drukte zit en je bewust de rust moet gaan opzoeken. Ik snap randstedelijken dus absoluut niet. Maar nogmaals, dit is géén oproep! Blijf alsjeblieft allemaal daar!

Timide_Aso | 14-06-20 | 11:44
▼ 4 antwoorden verborgen

Is er al een (juich)reactie van Timmerfrans op dit topic?

Repliek_in_stijl | 14-06-20 | 10:55 | 1
-weggejorist-
Rianair | 14-06-20 | 12:40

Kijk voor de grap eens naar de deelnemers van Miss Suomi (Finland). Nog geen multiculti daar. En lekker veel ruimte. Ook wel wat saai.

Hadena | 14-06-20 | 10:55 | 5

@Hadena | 14-06-20 | 11:27: Als het te saai is brengt een roofoverval wat leven in de brouwerij. Dat komt met de multikul mee.
Het Fins is lastig te leren begreep ik, verder is het een schitterend land.

Frau Merkel | 14-06-20 | 11:35

@Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 11:54: De foto's vertellen het echte verhaal. Ze zijn van dichtbij genomen, dan lijkt het beeld al vol als er een groepje achter staat. De overzichtsfoto's zijn net niet klein genoeg geknipt. Je ziet dat de randen leeg zijn, de suggestie is dat het hele plein vol staat. Finland heeft weinig allochtonen, op alle foto's lijkt half Afrika daar geland te zijn. Meer dan de helft heeft gedrukte A4 kartonnetjes vast. Dit komt van een drukker, want dat dikkere papier komt niet door de printer. Ergo, de hele boel is in scene gezet.

Frau Merkel | 14-06-20 | 14:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Op sociale media en ook hier op GS lees je heel veel ontevredenheid over ons land. Laat nou die mensen eens verhuizen naar gebieden waar nog volop ruimte is. Uiteraard zonder het meenemen van alle goede voorzieningen uit Nederland. Blijft er voor anderen weer meer ruimte over. Daarnaast zul je moeten accepteren dat er klimaatmaatregelen nodig zijn, dat er als gevolg van het klimaat meer vluchtelingen komen (kijk eens naar de droogte in ons land!!!!) en dat de groei in vele opzichten niet onbeperkt is. Maar al met al is het voor de meesten hier denk ik redelijk goed leven....

Mannes | 14-06-20 | 10:54 | 8

Daar heb je Franske!

Dwarsdenker | 14-06-20 | 11:22

Of de mensen die niet van Nederland houden zoals het is/was zoeken een ander plekje. Siberië ofzo, geen last van droogte en klimaatwaanzin. Ciao Mannes, ik hoef geen kaartje.

vic_typh | 14-06-20 | 11:30

@van Oeffelen | 14-06-20 | 11:00: Ik kan dat beamen! Heerlijk.

Gomezlopez | 14-06-20 | 11:42
▼ 5 antwoorden verborgen

Leuke verhalen en gedachten in overvloed. Wel jammer dat "we" het niet voor het zeggen hebben. De grote lijnen zijn al lang bedacht, ver buiten bereik van volk en parlement. De grenzen blijven open. Immigratie gaat door, en daarmee de islamisering. De autochtone bevolking moet een minderheid worden. Nederland wordt één grote stad met wat parken. Landbouw gaat naar Oost-Europa. Visserij ook naar elders. Het leger wordt een onderafdeling van het grotere EU-leger. Zo wordt Nederland's onafhankelijk koud gesteld, ten bate van het grote geheel, de utopie die EU heet.

Fijnstoffer | 14-06-20 | 10:52 | 3

Denk dat je het helemaal goed ziet, voelt enorm machteloos en deprimerend.

2tribes | 14-06-20 | 11:03

Ik vrees dat het idd hard opweg is om zo te worden.

bqbq | 14-06-20 | 11:13

Ik ben íets optimistischer. Ik denk dat we nog net op tijd het tij kunnen keren, mits we volgend jaar maart massaal goed stemmen! FvD is al bijna de grootste in de Eerste Kamer, dan wellicht ook in de Tweede Kamer, en dan kunnen er hopelijk spijkers met koppen worden geslagen!

Timide_Aso | 14-06-20 | 11:50

Gisteren zag ik weer uitgemergelde Afrikaanse kinderen op tv van sos kinderdorpen. Zo van, het kan weer na alle ophef de laatste tijd over kleur. Ongelooflijk na 35 jaar en duizend miljard aan hulpgelden hebben ze nog niets geleerd op dat Afrikaanse continent.
De makers van de clip zeggen ook niet dat deze mensen maar kinderen blijven maken ook al hebben ze geen middelen en hebben ze er al 5.
Doe jij dat ook als je werkeloos bent in een land zonder uitkeringen kinderen blijven maken tot ze letterlijk een ons wegen?
Helemaal los van elke zelfreflectie de makers van de clip met de vraag om geld.

Dirk III | 14-06-20 | 10:49 | 9

@2tribes | 14-06-20 | 11:05: De graaiers aldaar zijn veel duidelijker; dictatoriaal gedrag, onderdrukken en niet luisteren betekent de dood.
Eenvoudig, helder en werkt daar prima. Jammer alleen dat er hier veel geniepige figuren zijn die graag geld aan die dictators blijven geven. Uiteindelijk worden alleen zij er rijker van.

EEnzame SchizofrEEN | 14-06-20 | 11:23

Ik weet niet wat erger is, het maar blijven ontvangen van gelden en er niets constructiefs mee doen of degenen die maar blijven schuiven en er positieve gevolgen bij hopen. Zoals Einstein al zei:"The definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results."

Gomezlopez | 14-06-20 | 11:48

@mmx | 14-06-20 | 10:54: Precies, wat mensen hier maar niet lijken in te zien is dat een groot gezin met veel kinderen hun oudedagsvoorziening is.

Tashtego | 14-06-20 | 13:18
▼ 6 antwoorden verborgen

Mensen die bewust in de grote stad gaan wonen, moeten niet zeuren.

SamV | 14-06-20 | 10:48 | 3

Hm ja je hebt een punt. Maar als je in de provincie woont, hoef je toch ook niet zomaar alles te accepteren wat impact heeft op je directe leefomgeving?

2tribes | 14-06-20 | 11:09

'gaan wonen'. Dat impliceert dat de bewoners allen ervoor kiezen er te gaan wonen?
En hoe zit het met de oorspronkelijke bewoners (ik woon al mijn hele leven voornamelijk in 010, en in mijn jeugd was het wel ff anders), die moeten hun muil gewoon houden en accepteren dat hun omgeving volledig naar de kloten wordt geholpen?
Draai het verhaal anders om; stel dan mijn buren plotseling naast u komen wonen. Ik kan u op een briefje geven, daar wordt u niet vrolijk van. Maar dan moet u niet zeuren.

EEnzame SchizofrEEN | 14-06-20 | 11:26

Van Oef heeft ooit een jaartje in Frankfurt gewoond, in een buitenwijk. Dat was wel het maximum nog te verdragen. In principe altijd dorp.

van Oeffelen | 14-06-20 | 11:38

Pim zei het indertijd al " Het is hier vol ".

MoonBeebe | 14-06-20 | 10:43 | 5

@Hadena | 14-06-20 | 10:51: bedoel je dat we nu Rusland moeten binnenvallen zodat we meer vluchtelingen kunnen huisvesten?

m.fucker | 14-06-20 | 10:53

Juliana zei destijds al dat het deels overvol is.

Frau Merkel | 14-06-20 | 11:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Stoppen met betalen aan tot de EU zich aan zijn eigen regels houd. Dus Schengen zoals het in Dublin is afgesproken. En ja meer eisen gaan stellen. Als andere landen selectief met de afspraken om kunnen gaan kunnen wij dat ook. Anders een tijdelijke schorsing van de verdragen omtrent de EU tot het allemaal wat beter gaat met de buitengrenzen, frontex, en gezamenlijk beleid.

P-unit | 14-06-20 | 10:42 | 4

Vanochtend op de radio: ruim 4000 voornamelijk uit Afghanistan bij de turkse grens bij Griekenland.

bqbq | 14-06-20 | 11:16

Ik hoop toch zo dat dit ooit echt mag gebeuren! En het wordt momenteel al uitgesproken daar hè in Brussel. De heer Eppink laat daar goed van zich horen! Dat soort mannen (of vrouwen) hebben we nodig! Netjes sprekend, maar wel met ballen en zeggend waar het op staat.

Timide_Aso | 14-06-20 | 11:55

En de staatsschuld van Italië en Spanje weer onder de 60% van hun BNP zit. Dus eigenlijk nooit meer aan de EU betalen.

W_F | 14-06-20 | 12:24
▼ 1 antwoord verborgen

Hier in Friesland nog heerlijk rustig. Ook al ben ik aan het pendelen tussen Zwitserland en Friesland, moet ik wel zeggen dat de afgelopen maanden ons een grote mate van rust en bezinning heeft gebracht. Zoals iemand al opmerkte, na al het gezeik over dat alle blanke mensen racisten zijn, is het toch weer heerlijk om te merken dat wanneer de kinderen naar school gaan er een optocht van blonde haren wapperend in de wind voorbij fietsen. Even geen gezeik. Ik merk dat door het vingerwijzen van onze, zwaar getraumatiseerde, donkere medemens ik toch wat rebels begin te worden. Heb op een ander fora het gesprek proberen aan te gaan met iemand. Echter tot mijn verbazing moet ik constateren dat er niet valt te communiceren. Elke vraag van mijn zijde wordt afgedaan met "je kan je niet voorstellen hoe het is" of "jij begrijpt het niet met je 'witte' suprematie". Er komt geen coherent woord uit, ik begin te denken dat ze zelf niet eens weten waar ze mee bezig zijn. Alles wat je doet of zegt of bijdraagt is discriminatie en racistisch. De verdenking dat ze alleen maar op macht en centjes uit zijn begint bij mij te dagen. Ik hoop dat we het fout hebben maar het begint er steeds meer op te lijken dat we een grote reset nodig hebben.

Gomezlopez | 14-06-20 | 10:40 | 12
-weggejorist-
Rianair | 14-06-20 | 12:35

@Rianair | 14-06-20 | 12:35: Vele malen beter dan dagelijks voor racist uitgemaakt te worden en elke dag geconfronteerd te moeten worden met mensen die de blanke mens het liefst vandaag nog zou zien sterven. Vals geld??? Geen idee waar u dat vandaan heeft. Alle banken: UBS, credit suisse etc. hebben openheid van zaken gegeven. Exact zo als banken uit NL.

Gomezlopez | 14-06-20 | 12:41
▼ 9 antwoorden verborgen

Nederland wordt het Europese bangcock ;)

David000000007 | 14-06-20 | 10:39

Voor dit topic is jaren geleden al in Brussel een oplossing bedacht; Natura 2000.

Trumme | 14-06-20 | 10:36 | 2

Die zielige plukjes groen her en der wat ze natuur durven noemen? Ik kom regelmatig in de duinen, zo’n Natura2000 gebied, en dan zie ik vaak met shovels en bulldozers gecreëerde zandverstuivingen en een berg omgehakte bomen. Natuur noemen ze dat.

NoMoreMrNiceGuy | 14-06-20 | 11:04

@NoMoreMrNiceGuy | 14-06-20 | 11:04:
-
Zo heurt dat ook. Natuur maken wij in dit land door ‘beheersplannen’ . Dat is iets om boswachters mee aan het werk te houden en om één enkele ‘korenwolf’ 37.000,- € belastinggeld te laten kosten. Maar zo’n korenwolf is altijd nog een stuk goedkoper dan één Afghaanse ‘vluchteling’.

bisbisbis | 14-06-20 | 11:29

Dat het land te vol is riep men veertig jaar geleden al. Het gaat zo geleidelijk dat de mensen aan de drukte en de hectiek gewend raken. Zo'n pandemie laat je de schellen van de ogen vallen, alleen begint de roep om activiteiten/ bezig gehouden worden uit gewoonte weer epische vormen aan te nemen. Als het milieu je lief is moet je de mensheid drastisch inkrimpen en dat is nou net wat een pandemie doet oftewel de natuur reguleert zichzelf. Maar niet eerder dan nadat het al veel te laat geworden is, helaas.

Hein7261 | 14-06-20 | 10:32

Allemaal leuk maar super naïef.
Bijv. die plannen over het stoppen van de bevolkingstoename, dus niet meer mensen erin dan eruit gaan.

Alles wordt namelijk altijd in de kiem gesmoord door de heilige begrippen 'ras' en 'gelijkheid' en 'verbinding'. En op elke discussie die hierover gaat rust een enorm taboe.
Zolang die begrippen ermee te maken hebben stopt alle ratio en vooruitstrevendheid.
Maw. een nullijn houden wat betreft bevolkingsaantal is onbespreekbaar want vrijheid voor het individu en (uiteraard) racistisch tegenover immigranten en het verbindt niet en blablabla.

Alle vooruitgang en ratio wordt beperkt door die paar ingekankerde policor denkbeelden.

Realism Is All | 14-06-20 | 10:30 | 6

Bevolkingstoename wordt in de regel afgeleid uit de geboorte- en sterftecijfers, niet de balans van erin eruit.

D-Fens_1963 | 14-06-20 | 10:43

samen

bisbisbis | 14-06-20 | 11:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Als we nieuwkomers zouden moeten verdelen over minder dichtbevolkte EU-landen tot het moment waarop hun bevolkingsdichtheid gelijk is aan de onze, dan zijn oorspronkelijke Europeanen op termijn een minderheid op het eigen continent. Dat lijkt me geen goed idee.

Hetze Haatstra | 14-06-20 | 10:29 | 11

@Hetze Haatstra | 14-06-20 | 11:31: De partijen gaan pas veranderen bij voldoende druk. Alles wat druk oplevert is winst.

Frau Merkel | 14-06-20 | 14:08

@Frau Merkel | 14-06-20 | 14:08: dat doet me sterk denken aan Marx’ Verelendungstheorie; als de arbeider het maar slecht genoeg krijgt, komt hij vanzelf in opstand. Dat bleek toch niet helemaal te werken, hooguit in Rusland maar daar werd de ene tiran alleen maar vervangen door een andere. De kans dat partijen gaan veranderen lijkt me klein. Ik denk eerder dat ze hun heil zullen zoeken in meer repressie; iets dat je nu al ziet gebeuren.

Hetze Haatstra | 14-06-20 | 14:22
▼ 8 antwoorden verborgen

Vanwege het verslechterende klimaat worden we gedwongen om veel meer thuis te blijven. Is het niet door Corona, dan is het wel door gekleurde fascisten gekkies die het internationaal fascisme op de pleinen van Nederland aan het uitrollen zijn.

Leuk hoor, die maakbare samenleving, maar probeer eerst maar eens in de hand te houden wat er in het heden gebeurt, inplaats van een starende blik op de toekomst te richten.

Heeft U al in het openbaar geknield? Er komt een tijd dat U daartoe wordt gedwongen.

Hiram | 14-06-20 | 10:27

Voelt een beetje alsof ik in de kerk zit.

De bevolkingsdichtheid van landen kan je op deze manier niet zinvol vergelijken. Vooral niet met landen waar grote delen onherbergzaam zijn.

beldewouten | 14-06-20 | 10:27 | 6

@BBRDWR | 14-06-20 | 10:37: Het is hier wat makkelijker wegen aanleggen, kabeltjes trekken en rioleringsbuizen plempen...

beldewouten | 14-06-20 | 11:32

@beldewouten | 14-06-20 | 11:32: in een rotsachtige ondergrond is het dan weer makkelijker om een tunnel te boren of een wolkenkrabber te funderen. "Onherbergzaamheid" is echt het allerlaatste argument wat je kunt gebruiken.
Aanvullende op BBRDWR: we hebben ook hele stukken land uit de zee laten rijzen!

Timide_Aso | 14-06-20 | 12:04

@Timide_Aso | 14-06-20 | 12:04: Het is zeker wel een argument, maar ik vermoed dat men denkt dat ik daarom denk dat hier meer mensen naar toe kunnen... Dat zeg ik niet, ik zeg alleen dat je de bevolkingsdichtheid van Nederland niet op deze manier kan vergelijken met bijvoorbeeld Finland. Je kan het beter vergelijken met Parijs en de omliggende districten, bijvoorbeeld.

beldewouten | 14-06-20 | 13:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Heerlijk wonen hier midden in het groene hart, lekker klimaat ook. Veel groen, geen ander kleurtje te bekennen. Kinderen kunnen we gewoon naar de speeltuin doen, zonder dat we er zorgen over hoeven te maken. Eten veel streekproducten, erg lekker en wat mij betreft erg gezond. Mensen zijn vriendelijk, iedereen zegt wel een vriendelijk hallo. Werken gewoon in het dorp om de economie hier draaiende te houden. Hoezo te weinig plek, niks te klagen hier. Klagende mensen zie ik eigenlijk alleen maar op het grote boze internet.

miknic | 14-06-20 | 10:27 | 9

@2tribes | 14-06-20 | 11:19: ik denk dat zij juist vaker hun mond houden, opgevoed met het gezegde "spreken is zilver, zwijgen is goud". Vrijheid van meningsuiting my ass. Hopelijk wordt het zwijgen dan wel doorbroken middels een electorale middelvinger.

Fubar | 14-06-20 | 11:36

@Normpje | 14-06-20 | 11:18: Wij hebben inderdaad nog nergens last, maar ook ik zie dat het slechter en slechter gaat in NL. en ja er komt een tijd dat het hier in onze bubbel niet meer zo "veilig" zal zijn als het nu is. Maar voor nu zitten we hier nog rustig. Jammer genoeg zitten veel mensen hier in gedachte ook in die bubbel en wat opvalt is dat velen hier betalen voor bladen als Open Doors etc. Ze weten niet dat ze betalen voor hun eigen ondergang. Helaas zal mijn stem op FVD niet veel uitmaken hieroo.

miknic | 14-06-20 | 14:25
▼ 6 antwoorden verborgen

Maar als al die nieuwe passanten in ‘s lands natuur vanaf nu reekalfjes, jionge haasjes en vogeltjes laten liggen, dan blijft het ook voor de fauna leefbaar. Ze zijn niet zielig, ze moeten stil blijven liggen en zitten. Is natuur.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 10:26

Uit mijn hart gegrepen! Dank je wel reaguurder voor dit stuk. Het probleem is dat de huidige jongere generatie van na 1975 niet beter weet dan vol vol vol en straks weten ze niet beter dan dat natuur bestaat uit groen + windmolens + zonnepanelen. En dat het 's nachts nooit echt donker is en dat je altijd lawaai hoort. En dat waar nu steden zijn vroeger weilanden en ander groen was (het mooie waterland ten noorden van Amsterdam om maar een voorbeeld te noemen). Maar ik ben wat minder optimistisch gestemd: vluchten kan niet meer.

B. Randnetel | 14-06-20 | 10:23 | 1

Dat dus

Fubar | 14-06-20 | 10:27

Ik vind het geen onaardig stuk, maar ik zie de toekomst donker in. Ik denk echt wel dat een meerderheid van de Nederlanders het land te vol vind en ook overbevolking erkent. Maar de politiek wil niet mee doen. Het mooie van de film van Michael Moore is dat of je het nou eens bent met klimaat opwarming door de mens of niet, het laat zien dat je regenwoud en bergen en bossen moet vernietigen omdat er gewoon te veel van ons zijn.
PvdA Plasterk: "Uiteindelijk biedt de film helaas geen oplossing ( minder mensen op de planeet is geen oplossing)"
Baudet in een YouTube filmpje over die film erkent ook niet dat overbevolking bestaat.
PvdD vind 10 miljard mensen geen probleem als we maar geen vlees meer eten. Middenpartijen denken dat met welvaart automatisch minder kinderen komen.
Religieus rechts spoort juist grote gezinnen aan. Islamitische partijen willen ook het liefst lekker veel kinderen en islam over de wereld. Dus... hoop is verloren.

Middensteun | 14-06-20 | 10:22 | 5

Ben het helaas met u eens: de wil en agenda om de overbevolking wereldwijd in te dammen ontbreken gewoon, ook al is de noodzaal evident. En de stelling dat 3e wereldlanden naarmate de zuigelingensterfte afneemt minder kinderen voortbrengen klopt ook niet. Eten of niet, werk of niet, welvaart of niet, ze blijven zich in een zorgwekkend tempo voortplanten. Recept voor rampspoed wereldwijd.

2tribes | 14-06-20 | 10:36

@2tribes | 14-06-20 | 10:36: ja dat is helaas het grote thema: overbevolking. Een fokverbod voor landen met een BNP onder bepaalde limiet.

van Oeffelen | 14-06-20 | 11:04

@Hetze Haatstra | 14-06-20 | 10:33: klopt, maar toename van welvaart in arme landen, leidt ook tot een toename van migratie. Om de doodeenvoudige reden dat er geld is om de reis te kunnen betalen.

Bataafje | 14-06-20 | 11:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Die 24 graden halen we hier ook wel .

Castor12 | 14-06-20 | 10:21

Lijkt me heerlijk hoor, verkassen naar Scandinavië. Flinke stuga, veel bos, meren, misschien wel fjorden... Maar de praktische nadelen wegen (thans) niet op tegen de voordelen. Vind het een leuke droom, maar de werkelijkheid is 99 v.d. 100 maal weerbarstiger. Even je knapzak oppakken en vertrekken zonder baan en gedegen taalkennis is een risico welke velen niet kunnen nemen (verantwoordelijkheden etc.).

Ik laat het bij dromen en in de werkelijkheid blijf ik mij sterk maken voor onze Heimat. Want als je dat niet doet, dan kun je altijd wel "op de vlucht" blijven. Run, fight, freeze... Doe toch maar fight, want de strijd is nog niet gestreden, er valt nog genoeg te redden.

Fubar | 14-06-20 | 10:21 | 4

Same here. Als ik moet kiezen tussen fight or flight, kies ik toch voor het eerste, zo lang ik kan (hoewel ik af en toe mijmer over een 'vlucht' naar mijn vaders land). Dit is mijn land therefore I will stand my ground!

2tribes | 14-06-20 | 10:41

@Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 11:48: Huh?

2tribes | 14-06-20 | 14:32
▼ 1 antwoord verborgen

Als we eerst eens alle oerbossen kappen op de wereld voor het klimaat , dan hebben we direct meer ruimte en het Co2 probleem is op D66/GL wijze opgelost .

Castor12 | 14-06-20 | 10:20

Leefomgeving, zeker in de steden, is voor velen iets waar je je fiets of auto parkeert, je huisvuil naartoe brengt, je grofvuil neerzet en als je ergens naartoe gaat neem je van alles mee waarvan je niets meer terug wenst te nemen. De troep is altijd voor een ander.
Rust, ruimte en respect voor moeder natuur, ach het zijn holle frasen.
Zet ergens het woord 'bio' voor en opeens is de kwaliteit en houdbaarheid van ons bestaan met grote stappen 'veiliggesteld', terwijl de bomen in record tempo worden verbrand om de Tesla te laten rijden. Maar wel braaf uw papier naar de recycling brengen want dat spaart bomen.
Nederland is een land van kantoorgebouwen en ambtenarij, een kopie van Brussel; van immer uitdijende infra met een gekunsteld groen randje.

Broadsquire | 14-06-20 | 10:19

"Of we.... als Nederland."

Zonder dollen, je brengt die mafketels nig op ideeën.

nikolaos | 14-06-20 | 10:19

Ik ben ook een leefklimaatvluchteling geweest.

Gulliver | 14-06-20 | 10:15 | 1

Eerlijk zeggen: Nederland of Ecuador?

keestelpro | 14-06-20 | 13:01

De eu zorgt voor meer ruimte dmv het kappen van de bossen.

van stampij | 14-06-20 | 10:12

Spiraaltjes en sterilisatie-pakketjes naar Afrika, etc. sturen; is dat misschien wat?
Er komen daar anders bevolkingsexplosies... Dat wil je niet weten!
Het crisisje waarin we nu zitten is echt peanuts vergeleken met wat er de komende decennia op ons af komt.

Aristotalloss | 14-06-20 | 10:09 | 9

Dat!... en als het een jongetje is, dan een tweede navelklem aanbrengen iets onder de eerste.
Dat voorkomt op termijn overbevolking en een hoop oorlog.

der_feldwebel | 14-06-20 | 12:07

@der_feldwebel | 14-06-20 | 12:07:
Gezien de hypergamie van de vrouw is dat geen oplossing omdat men net zo lang rond neukt totdat ze een vruchtbare man tegenkomen.
Sterilisatie dient te gebeuren bij de vrouw. Net als het hier in europa bij de vrouw gebeurt.

Cadaver | 14-06-20 | 13:27

@Hetze Haatstra | 14-06-20 | 10:24:
Je lult uit je aars. Veel meer dan dat komt door geboorten in Afrika. Sowieso komt de bevolkingsgroei in Europa al een jaar of 20 door migratie uit Afrika.
duckduckgo.com/?q=population+groth+co...

Antiquerulant | 14-06-20 | 14:59
▼ 6 antwoorden verborgen

Haal het wensdenken uit dit stukkie en er blijft weinig over.

tectonicos | 14-06-20 | 10:06 | 2

True, niettemin een mooie beschouwing.

2tribes | 14-06-20 | 10:43

Het is een mooi gedachte experiment. Dat dit natuurlijk nooit zo gaat gebeuren snapt iedereen, en dat laat meteen mooi de hypocrisie van de EU zien.

Timide_Aso | 14-06-20 | 12:14

Small is beautiful

ecologiste | 14-06-20 | 10:05 | 5

@Dirk III | 14-06-20 | 10:41: Goeie vraag.

2tribes | 14-06-20 | 10:43

Ik hoef gelukkig niets op te lossen. Ook hoef ik er niet over na te denken wat je ermee doet, ook zo'n dooddoener.

goedverstaander | 14-06-20 | 11:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Iedereen is van de wereld.....

Toetsenbordcomplex | 14-06-20 | 10:02 | 2

Maar dit stuk tussen Noordzee Belgie en Duitsland is van ons!!!

Alt | 14-06-20 | 10:07

Het leefklimaat is er nog niet maar er komen er weer 4500 vluchtelingen
Dus wees gerust het gaat wel weer kloppen en het komt vanzelf bij elkaar

Alt | 14-06-20 | 10:02 | 9

@Erikjan79 | 14-06-20 | 10:43: Een vluchteling is per definitie allochtoon, nou goed? Definitie van allochtoon (Grieks allos = ander; chtoon = land): vanuit een andere samenleving (land) en cultuur afkomstig dan die waarin men zich nieuw gevestigd heeft. Neuk je mieren?

Rest In Privacy | 14-06-20 | 10:47

@goedverstaander | 14-06-20 | 10:19:
Ze worden niet per definitie geacht te werken. Primair is het de bedoeling dat ze potentieel spaargeld van de werkende autochtoon consumeren.
Als ze dan ook nog als goedkope arbeidskracht kunnen fungeren is dat mooi meegenomen. Maar niet noodzakelijk. Zolang ze maar consumeren.

WasHetMaarMakkelijk | 14-06-20 | 11:27
▼ 6 antwoorden verborgen

De van Oefs hebben in verband met de regenbak in de Alpen de wijk genomen naar de pied-a-terre au lac. Hier 24 graden vanmiddag.

van Oeffelen | 14-06-20 | 09:59 | 10

@goedverstaander | 14-06-20 | 10:13: er wordt hier voor de tijgermug gewaarschuwd, de gemeente deelt gratis insecticide uit in de lotta contro la zanzara tigre.

van Oeffelen | 14-06-20 | 10:49
▼ 7 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino