Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hbo-filosoof Michiel Leezenberg probeert FOEI-gesprek om verkeerde islam-mening. Faalt

Vrijdag 10 januari, a day that will live in infamy, want toen brak Vlaamse wetenschapsfilosoof Maarten Boudry definitief de rangen inzake witte schuld en de islam.

In een interview vertelde hij de controversiële Volkskrant het volgende: "Er kwamen barsten in mijn geloofssysteem en het drong tot me door dat het verkeerd was om ‘de vreemdeling’ altijd automatisch van elke blaam te zuiveren. (...) Denkbeelden kunnen gevaarlijk zijn en niet alle culturen zijn gelijk. Er is wel degelijk een groot probleem met de islam, een probleem dat door linkse politiek correcte mensen –waartoe ik mezelf rekende – veel te lang is doodgezwegen. Ik heb inmiddels een stapel kritische stukken over de islam geschreven: over homohaat, religie als voedingsbodem voor terreur en misogynie." Echter, hij keerde zich  tegelijk sterk tegen wat hij 'rechtse doemdenkers' noemt. "Voor hen ga ik nog niet ver genoeg, want de islam zou een oorlogszuchtige veroveringsideologie zijn die is erop uit om elke cultuur waarmee ze in contact komt te overmeesteren. Maar daar heb ik mij heel duidelijk tegen uitgesproken. Het angstvisioen van ‘Eurabië’ vind ik onzin."

Ondanks die clausule is het hoogste tijd dat ook Nederland een excommunicatie van Boudry begint. Die eer was gister aan UvA-"""wetenschapsfilosoof""" Michiel Leezenberg, die het presteert een opiniestuk dusdanig met valse tegenstellingen en stromannen te doorspekken dat het eigenlijk voor iedereen beter is als hij maar gewoon naar de HvA vertrekt. Boudry verweert zich in dit draadje na de breek, maar zag één gebrek over het hoofd. 

Eerst schrijft Michiel: "Zo suggereert hij dat de islam een voedingsbodem voor homohaat (...). Eeuwenlang was bijvoorbeeld in de islamitische wereld de tolerantie van homoseksueel verkeer tussen mannen zó groot dat westerse reizigers er schande van spraken." Soit, nog even los van of dat wel echt waar is. Verderop schrijft Michiel: "Zo beweert hij dat in de Koran de doodstraf voor afvalligen wordt geëist. Dat is aantoonbaar onjuist: zo’n straf voor afvalligheid valt helemaal negens in de Koran te vinden. Bovendien zegt het feit dat iets al dan niet in de Koran staat nog niets over hoe er in de loop van de eeuwen met zulke geopenbaarde teksten is omgegaan – zoals iedereen met ook maar een flauw benul van sociale wetenschappen zou moeten weten." Die doodstraf staat natuurlijk wél letterlijk in de koran, maar daar gaat het niet om.

Volgens Michiels eigen redenering is "hoe er in de loop van de eeuwen" met gebruiken is omgegaan geen maatstaf voor hoe de islam dingen nu beziet. Dus, stel dat homoseksualiteit vroeger zo geaccepteerd werd, dan betekent dit niet dat de islam nú geen voedingsbodem is voor homofobe sentimenten. Wat het natuurlijk absoluut wel is.

Volkskrant plaatst reactie Maarten Boudry onder stuk Michiel Leezenberg

Reaguursels

Inloggen

Waarom nu weer dit trappen tegen het HBO? In tegenstelling tot WO op UvA en Leiden hier namelijk vaak geen naïeve linkse mutsjes.

Mister13 | 14-01-20 | 21:09

Links tegen linkser (-met een wakker rechteroog)
*popcorn en chips pakt*

MokumsMoppie | 14-01-20 | 20:49

Zo eerst een van de vele zegeningen van de islam kijken. 20:30, Nederland 1. Kijkt u mee?

Bill Cosby | 14-01-20 | 20:31

Nee hoor, we hoeven niet bang te zijn voor ‘Eurabië’.
Kijk maar wat er is gebeurd met het ooit zo mooie Indonesië.
Dat is zo'n beetje tot het Derde Rijk van de Islam verworden.

Mr. Happy | 14-01-20 | 20:24 | 1

Dat komt ervan als je kolonialisten wegjaagt. Het proces is vergelijkbaar met wat er nu in Nederland aan de hand is. De upper-class is al ver verdwenen. Mensen met realiteitszin worden ook weggejaagd, gedemoniseerd en vermoord. De komende verkiezingen zullen de laatste kans zijn het tij nog enigszins te keren. Ongehoord Nederland is hard nodig om de slapende, decennia geïndoctrineerde massa wakker te schudden.

SlimmeBelg | 15-01-20 | 04:44

Verreweg het grootste deel van wat in Nederland door moet gaan voor filosofie is gewoon slap lullen met een diploma. Kleine zielen met kleine geesten in een klein land over kleine zaken. Het is totaal oninteressant.

Mazzelstof | 14-01-20 | 17:55

Waarom zijn Linkse denkers toch zo waanzinnig traag van begrip?
Zou er na zoveel jaren van wensdenken en marxistische verlichtingspropaganda hun brein volledig verduisterd zijn?

Bolder | 14-01-20 | 17:52

Citaatje uit het gebeuzel van "wetenschapsfilosoof" Leezenberg:

"Blijkbaar durft hij (Boudry) pas sinds kort openlijk zijn afkeer te belijden van alternatieve geneeswijzen en het progressieve geloof in de gelijkwaardigheid van alle mensen".

Ja.
Hoe DÚRFT ie, hè, die Boudry.
Hoe dúrft ie zijn ketterij te verkondigen tegen de Heilige Linkse Huizen zoals kwakzalverij, pardon, 'alternatieve geneeswijzen'.

Verder vraag ik me af wat er intrinsiek 'progressief' is aan de opvatting dat alle mensen gelijkwaardig zijn; alsof er geen conservatieven bestaan die de zelfde opvatting er op na houden.

Het is tekenend voor de arrogantie van 'Links', om zoiets als 'progressiviteit' te claimen als een links huisproduct waar patent op zit.

Peter Emile | 14-01-20 | 17:12 | 2

Maar dat is toch al sinds het ontstaan van het Socialisme zo? "Wij zijn sociaal, wij wel". Er is toch vanaf de linkerkant altijd voetstoots aangenomen dat Links synoniem is met Goed en Rechts met Evil? "Rechts" is een scheldwoord op de lagere en middelbare scholen en een serieuze beschuldiging van een criminele inborst op de universiteiten?

Sans Comique | 14-01-20 | 17:28

Op Joop een stukje van opa Van der Horst over Arnold Karskens, die zegt dat hij Jezus echt gezien heeft. Je zou denken, dat is een makkelijke kans voor open doel voor Van der Horst om Karskens, die kennelijk een klap van de molenwiek heeft gehad, even voor aap te zetten. Maar nee hoor, opa is er van overtuigd dat Karskens écht Jezus heeft gezien, tenslotte heeft hij zelf ook wel eens witte gestalte in een spookhuis gezien.

Eerst denk je nog dat het satire is, maar nee, het schijnt serieus bedoeld te zijn. En dan de reacties: het blijkt dat het merendeel van het domlinkse volk op Joop echt nog in parapsychologische verschijnselen gelooft. De een na de ander komt aanzetten met eigen "bovennatuurlijke" ervaringen aanzetten. Dat volk gelooft echt nog in sprookjes.

Argyronauta | 14-01-20 | 21:35

Alleen aan de UvA presteren mensen het om meer denkfouten dan zinnen in een betoog te stoppen. De column is daarnaast een aaneenschakeling van leugens en drogredenen; met name stropoppen.

Hieronder zijn de meeste denkfouten, leugens en stropoppen al uitgebreid aangepakt. Zoals de meeste linkse "filosofen" zal Leezenberg daar niet van onder de indruk zijn. In het socialisme is feitenkennis immers verboden, en aan de UvA lijkt het zelfs officieel beleid om iedereen die meer snapt dan zijn broodtrommel te ontslaan. Ik zeg "lijkt"; want concreet bewijs heb ik niet.

Laat ik het debielisme van Leezenberg daarom even omdraaien naar een hem vertrouwder onderwerp; nationaalsocialisme. Zoals bekend beschuldigen linkse filosofen altijd iedereen die genocidaal geweld afwijst van "nationaalsocialisme". Maar zijn nationaalsocialisten wel zo gevaarlijk als de voorstanders van genocidaal geweld altijd beweren?
We pakken de argumentatie van Leezenberg er even bij. Dus;
- "in mein kampf staat nergens dat je homo's moet vergassen";
- "veel nazi-beulen hebben mein kampf nooit gelezen, of begrepen";
- "sommige nationaalsocialistische regimes hebben niemand vergast";
- "ook nazi-Duitsland deed dat pas na 1940";
- "Hitler heeft zelf nooit iemand vergast";
- "zonder verlichting was er geen nationaalsocialisme geweest";
- etc.

Zelfs bij de Volkskrant moet toch iemand snappen waarom dit soort kulredeneringen zelfs op de apenheul niemand overtuigen?
Ook niet als je honderden van deze denkfouten in een column propt?
Verstopt tussen reeksen leugens en stropoppen?

Dandruff | 14-01-20 | 16:20 | 3

@Dandruff

“ - "zonder verlichting was er geen nationaalsocialisme geweest";”

Daar zou je beter van kunnen maken:

“- zonder communisme was er geen nationaal socialisme geweest.”

BigKnor | 14-01-20 | 17:08

@BigKnor | 14-01-20 | 17:08: De Verlichting was een poging om het voor individuen mogelijk te maken te ontsnappen aan het collectieve onderdrukkende groepsdenken waar eerder de Kerk een patent op had.
Weg uit de fascistische mierenstaat. Communisme is niet meer dan een poging het het machtsvacuum te vullen dat de Kerk prijs moest geven. En als je je ijverig inzet voor de goede zaak kun je heel snel heel hoog klimmen over de ruggen van anderen.

Sans Comique | 14-01-20 | 17:32

Dat heet indoctrinatie. Veel mensen van na de jaren '80 hebben er last van.

2tribes | 14-01-20 | 20:37
-weggejorist-
vuilnisbak | 14-01-20 | 16:19

En als ze het niet aankunnen, maken we er wel martelaren van.

CleaudeSacke | 14-01-20 | 16:17

Optiefen met die islam, evenals alle andere religies. We hebben na 2000 jaar eindelijk die gristenhonden eronder, laten we het opnieuw gebeuren door een stel achterlijke geitenneukers. Je zoekt het maar uit in je kerk of moskee, maar daarbuiten hou je je bek erover.

CleaudeSacke | 14-01-20 | 16:11 | 2

‘Christenhond’ is een term die door de Arabieren werd gebruikt voor christenen (ttv de kruistochten volgens mij, en misschien nu ook nog). Gelieve daarom niet de woordkeus van de middenoostiërs over te nemen.

Braboblanke | 14-01-20 | 16:58

Linkse oplossingen voor de problemen met de multicul:
plan A: net doen alsof problemen niet bestaan, dan verdwijnen ze vanzelf. Als dit faalt, volg dan:
plan B: problemen wegpraten. Als dit faalt, dan:
plan C: Nederlanders de schuld geven. Strooi vrijelijk met termen als racisme fascisme en discrimiNazi. Als dit faalt, dan:
plan D: Er op rekenen dat alles vanzelf goed komt. Goede intenties uitstralen overwint immers alles. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat dit toch faalt, dan:
plan E: tegen beter weten in toch hopen dat het vanzelf nog goed komt. Als dit toch faalt, dan hebben we altijd nog:
plan F: (error: file not found)

Kan niet mis gaan!

petersteenkamp | 14-01-20 | 15:56 | 2

Plan F is: doen alsof het allemaal zo hoort. Als jullie er problemen mee hebben: wen er maar aan!

Rest In Privacy | 14-01-20 | 16:12

Tja plan G is we zijn te laat, ze hebben alle partijen al overgenomen beginnende met d66. ( Er zijn nog 2 partijen op een piepkleine plek die zich nog verzetten).

jan huppeldepup | 14-01-20 | 17:41

Wat een LAPZWANS die Leezerberg.

Heb op youtube onder de video van hem een uitvoerige, 2 x A4 tegel gebakken om zijn ongelijk aan te tonen. Klik boven even op ECHT WAAR tekst hierbiven in artikel en u vind mijn betoog.
E.e.a. met feiten en kaliefen, jaartallen etc. aangehaald. In het kort, het is gewoon een flut denker (filosoof) die selectief dus onzorgvuldig te werk is gegaan om zijn policolor gelijk te halen. Wat een EI.

Moneytron | 14-01-20 | 15:49 | 1

Welke video, meneer ziet zichzelf kennelijk erg graag.
En daar ga ik mijn kostbare tijd niet aan besteden.
BTW,wat een Pipo zeg.

De Profundus | 14-01-20 | 15:58

Boudry deugt niet. Dat moeten we denken na het lezen van het opiniestuk van Leezenberg. In de eerste alinea wordt die conclusie ons al door de strot geduwd. Want wat lezen we?
"Maarten Boudry is van mening veranderd over witte schuld, of zelfs 180 graden omgeslagen, zo lezen we in een interview in de Volkskrant. Maar waarover precies? Over de islam? Over vreemdelingen? Of over de aanvaardbaarheid van racisme? Helemaal duidelijk wordt dat niet, betoogt wetenschapsfilosoof Michiel Leezenberg."
Je leest er makkelijk overheen, maar het staat er echt. Wellicht, zo moet de lezer begrijpen, vindt Boudry racisme, nu hij van mening veranderd is, aanvaardbaar. Dat het hele stuk vervolgens met geen woord rept over racisme, laat staan over de vraag of Boudry racisme aanvaardbaar vindt, is kennelijk voor Leezenberg helemaal geen punt. En wat de relatie is tussen de aanvaardbaarheid van racisme en kritiek op de Islam komt ook niet aan bod. Als de toon maar gezet is, moet Leezenberg gedacht hebben. Heel vilein plaatst hij Boudry in de hoek van, zoals hij dit omschrijft, pasklare wijdverbreide banale meningen over de Islam, in de rechtse islamofobe hoek dus, maar daar laat hij het dan bij. Als de twijfel maar gezaaid is moet hij gedacht hebben.
Het opiniestuk gaat in feite niet over de Islam, maar over Boudry. Wij moeten na het lezen aanvoelen dat Boudry in wezen een enge racist is, dat elke academicus die kritisch jegens Islam is racisme aanvaardbaar vindt.

Schoorsteenveger | 14-01-20 | 15:36 | 4

u herkent de frame zeer scherp. De linkse guerrilla tactiek.
Het lijkt wel of iemand van vrouwelijke kunne het stuk geschreven heeft. Alsof ze is verlaten door haar lover en nu als een echte bitch gemeen reageert.

Is die Michel Leezerberg misschien niet homoseksueel, zou zo maar kunnen als je hem hoort praten en gezien hoe hij zijn opinie schreef.

Moneytron | 14-01-20 | 15:58

@Moneytron | 14-01-20 | 15:58:
Die Leezenberg zou, als filosoof, eens de moeite moeten nemen om "Histoire de la sexualité" van Foucault te lezen. Dat heeft hij duidelijk niet gedaan. Dan zou hij op z'n minst homosexualiteit zoals die in onze tijd begrepen wordt niet met zoveel gemak één op één gelijkstellen aan bepaalde vormen van, zoals hij het zelf noemt, "homo-erotisch gedrag" welke hij op het spoor kwam. Voorts vind ik het nogal een claim wanneer hij beweert dat de Islam zoals die door Couperus werd ervaren "vrouwelijk" zou zijn. Hoezo vrouwelijk? Hadden Islamitische vrouwen in het Indië van Couperus enige maatschappelijke en politieke macht dan?
Die Leezenberg kickt er, zo lijkt het, helemaal op om iets 'ontdekt' te hebben wat wij geen van allen scherp zien. En dat iets leidt voor hem onmiskenbaar tot de conclusie dat alle ellende in de wereld veroorzaakt is door de Westerse mens bij wie het sinds de Verlichting in de bol geslagen is. Het is een beetje zoals bij Freud die, nadat hij het Oedipus-complex ontdekt had, voor alles een verklaring had, eentje die nog niemand vóór hem had kunnen geven.

Schoorsteenveger | 14-01-20 | 16:27

Tja ik ben al blij dat hij niet 360 graden is omgeslagen, maar misschien komt dat nog.

jan huppeldepup | 14-01-20 | 17:43
▼ 1 antwoord verborgen

De islam werkt ongeveer zo: We are the Borg etc... Met dit verschil dat de veroverde technologie wordt gebruikt totdat het defect is. De kennis om het te repareren is er niet!

cpio | 14-01-20 | 15:17 | 1

Tja ware het niet dat Borg mannen en Borg vrouwen gelijkwaardig waren, alleen de kwaliteit telde.

jan huppeldepup | 14-01-20 | 17:45

Degenen die besloten dat stuk te plaatsen delen mee in de onkunde of hebben verwijtbaar gehandeld

Abu Bachouca | 14-01-20 | 14:50

Discussie met een linkse persoon:
Zeg:
- islam heeft gelijk over de rechten van de vrouw
- islam heeft gelijk over homofilie
- islam heeft gelijk over mensen die niet geloven.
- islam heeft gelijk hoe een overheid moet functioneren.

En ze durven heel misschien te zeggen dat niet alles van de islam goed is (als ze goed om zich heen hebben gekeken)

Tronald_dump | 14-01-20 | 14:40 | 2

Toch vraag ik me af wat ze zouden doen als ze moesten kiezen; emigreren naar het Amerika van die gemene Trump, of verhuizen naar een land waar Moslimfundamentalisten het voor het zeggen hebben.

Heiner | 14-01-20 | 16:16

@Heiner | 14-01-20 | 16:16: Tja niet naar Trump maar de andere kant natuurlijk. ( Waarna we heeeeeel lang niets meer van hun hoorde).

jan huppeldepup | 14-01-20 | 17:46

Bij de goedpraterij van links regressief Leezenberg moet ik weer denken aan de woorden van Wim van Rooy in zijn boek: Waarover men niet spreekt.
"Wat u ziet, is niet waar.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 13:59 | 2

"Wat u ziet, is niet waar.
______
Pure gaslighting dus

Kijkeensaan | 14-01-20 | 14:09

Tja is dit nu reclame voor LSD?

jan huppeldepup | 14-01-20 | 17:47

Wat is dat toch met mannen en Hongaarse partners? Wilders, Boudry,....

michelpen | 14-01-20 | 13:46

Een man die een jongetje penetreert wordt in het MO geen homo gevonden. De scheiding der seksen is zo rigoreus dat er begrip voor is.

Wat Leezenberg homotolerantie noemt is in feite een zeer grootschalig misbruik van jongens geweest.

www.bbc.com/news/world-south-asia-112...

omanders | 14-01-20 | 13:36 | 5

@Sjefke7807 | 14-01-20 | 13:47: las een paar jaar geleden daar een uitgebreid artikel over. Zoë die UvA prof. Zich in moeten verdiepen waarom dit is en waarom dat niet met tolerantie met homofilie te maken heeft maar meer met de ziekelijke schrijding tussen man en vrouw. Prof. zal zeggen dat dat cultureel gebonden is en niet met de islam te maken heeft maar de islam heeft verkrachting van jonge jongen ook door de eeuwen heen niet kunnen voorkomen.

jaap932057795966 | 14-01-20 | 14:00

@jaap932057795966 | 14-01-20 | 13:59|
Wat zou ik graag eens in debat gaan met dergelijke middernachtzendelingen! Ik zou werkelijk geen spaan heel laten van ze.

Sjefke7807 | 14-01-20 | 14:17
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Bloemenmeisje | 14-01-20 | 13:36

Als ik Michiel Leezenbergs stuk bekijk, is het samen te vatten als “Baudry trapt, heel oninteressant, open deuren in met al lang en breed bekende feiten, en bovendien kloppen zijn feiten niet.”

Het kan allebei apart wel kloppen, maar niet samen.

Al met al draagt Michiels stuk niet bij aan mijn respect voor de wetenschappen.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 13:34 | 4

@Giraf01 | 14-01-20 | 13:35: Boudry wordt bevraagd over een omslagpunt in zijn meningen. Daar geeft hij luid en duidelijk antwoord op. In gewone mensentaal, want het is een kranteninterview.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 15:14

Dat zijn geen wetenschappen, maar "wetenschappen".

Argyronauta | 14-01-20 | 16:11
▼ 1 antwoord verborgen

Daaag, Boudry! En gefeliciteerd met het einde van je carrière.

En je bent nog steeds een lafbek door maar half over de brug te komen door nog steeds de ware aard niet te erkennen van islam.

Het is alsof je nu van fervent flat-earther naar gematigd flat-earther bent gegaan.

Knufter | 14-01-20 | 13:19

Er zijn altijd mensen die de onbedwingbare behoefte hebben om het goede van islam te benadrukken. Er zijn zoveel goede islamieten, of ze kennen iemand van islam persuasie en die vinden ze gewoon heel oké.
Als dat goede dan zo overheerst, waarom is er dan zoveel ellende met islam over de hele wereld, waar zijn dan die goede islamieten, en wat doen die dan aan die ellende.
Ik zal u uit de droom helpen, die doen geen moer, die doen niets om de zaak te zuiveren. Waarom? Ze zijn islamiet met huid en haar voor heel het leven, ontsnappen bestaat niet, ze sterven ervoor, willens en wetens.
Onze enige echte vijand is islam, in goed en kwaad, in al zijn gedaantes.
Vergeet dat niet, wees voorzichtig met uw vertrouwen.

Broadsquire | 14-01-20 | 13:19 | 4
-weggejorist-
Bloemenmeisje | 14-01-20 | 13:33

@Knufter | 14-01-20 | 13:23:
Roken met islam vergelijken, dat gaat het islam probleem wel helpen oplossen.................. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

Broadsquire | 14-01-20 | 13:49
▼ 1 antwoord verborgen

Uit het artikel "De gematigde islam bestaat niet" in Trouw:

"Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.

Het klopt dus eenvoudig niet om te zeggen dat het islamisme niets te maken heeft met de islam. Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar één Koran zoals er ook maar één Profeet is. De islamist is net zo goed moslim als de mysticus, omdat beiden zich beroepen op deze twee fundamenten. En beide fundamenten, Koran en Profeet, roepen op tot strijd. "

Swieberj | 14-01-20 | 13:17

Ik zie nu ook dat de titel is gerectificeerd zonder hier expliciet een melding van te geven. Zie de screen uit het twitter bericht van Boudry. "Kwaliteitskrant"

loopsbrother | 14-01-20 | 13:04
-weggejorist-
Bloemenmeisje | 14-01-20 | 13:02

Wat Michiel Leezenberg is eigenlijk waar, alleen gebruikt hij bepaalde definities om zo net te doen alsof de islam altijd heel gezellig is geweest. Zijn bewering over dat er nog geen 100 jaar terreur wordt uitgeoefend in naam van de islam is juist omdat de definitie van terreur zoals hij dit gebruikt pas 100 jaar bestaat. Deze definitie is politieke terreur en dat is een redelijk modern verschijnsel. Het neemt niet weg dat uit naam van de islam vele oorlogen zijn gevoerd, volkeren zijn afgemoord zoals de boeddhisten in India rond 800 AD of dat Mohammed opriep zijn tegenstanders te laten vermoorden omdat die slecht over hem spraken. Zo liet hij diverse joodse dichters vermoorden door zijn volgelingen, dit is gewoon terug te lezen in de hadith an Bukhari. In feite zien wij dat ook als terreur maar het is geen terreur volgens de definititie van politieke terreur. Dus eigenlijk zegt hij gewoon dat terreur nog geen 100 jaar oud is ongeacht om welke reden dan ook.

Homosexualiteit en islam gaan niet samen, dat is duidelijk. Alleen zijn er tijden geweest in het Midden-Oosten dat de islam niet zo ingrijpend beleefd werd dus dan krijg je vanzelf dat mensen zich niet islamitisch gaan gedragen. De sharia is heel duidelijk over homosex: de eerste keer wordt je niet gestraft als je het afzweert, maar de 2e keer is het doodstraf. Ook is de kijk op homosexualiteit heel anders in de islam: iemand die zich laat nemen is homo, degene die uitdeelt om het maar zo te zeggen is minder homo. En homosex met jongetjes tot 12 jaar is gewoon legaal (telt niet als homosex) en gebeurt openlijk in Afghanistan in het geniep in heel veel Arabische landen.

Dan doet hij iets wat veel moslims ook doen als ze een discussie niet kunnen winnen of ze willen iets ontkennen wat vervelend is en dat is net doen alsof de islam alleen gebaseerd is op de koran. Dat is natuurlijk gelogen want de islam kent 5 pijlers, een is de koran maar een andere is de hadith. De hadith zijn vertellingen van volgelingen van Mohammed en de sharia is voor een groot deel gebaseerd op de diverse hadiths. Volgens de sharia is verkrachting strafbaar met de doodstraf maar dit komt niet terug in de koran. Wel in de hadith van Dawood.

Wat de straf voor afvalligheid in de koran is, is een punt van discussie.

en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Isl...

Volgens sura 4 vers 19 is het de doodstraf maar sommige korandeskundigen menen van niet.

Waar wel duidelijk de doodstraf voor afvalligheid wordt beschreven is de hadith maar het wordt niet altijd uitgevoerd. Wat wel zo is, is dat Mohammed ongelovigen inschaalde. Zo had je ongelovigen die niet moslim waren maar wel joods of christelijk. Dat waren de mensen van het boek (de bijbel) en die hoefden niet dood maar mochten ook als 2e rangs burger (dhimmi) leven in een khalifaat. Alle andere gelovigen moeten zich wel bekeren of anders dood. Dan heb je de afvalligen en de grootste vijanden van de islam zijn de "hypocrieten", dat zijn moslims die stiekem toch niet moslim zijn, die moeten zeker dood en wel zo snel mogelijk.

Dus het klopt dat de koran diverse straffen niet kent, maar dat betekend niet dat de islam ze dan niet kent. De islam omvat meer dan de koran alleen en de sharia laat dat ook zien.

Moonwarrior | 14-01-20 | 13:01 | 8

@Broadsquire | 14-01-20 | 14:11|
Ik snap wat u zegt. De verklaringen zoek ik dan ook niet zo zeer in die boeken, die is wel duidelijk. Ik gebruik ze vooral om de vaak compleet verkeerde voorstelling van zaken en ridicule beweringen door 'wetenschappers' zoals die filosoof te ontkrachten met de daadwerkelijke teksten in de hand. Op het moment dat de woorden je in het gezicht staren vanaf een pagina uit de officiële tekst, wordt het ontkennen toch een stuk lastiger. Al zullen er altijd zijn die hun ontkenning stug blijven volhouden. Op het moment dat je jezelf bedient van steekhoudende argumenten en onomstotelijk bewijs in de vorm van de islamitische teksten wordt het roepen van "dat staat er niet in!" of het aloude 'islamofoob!' een stuk lastiger. Heb ik ooit eens gedaan bij iemand die ook stellig van iets dergelijks overtuigd was. Toen hij de woorden op de pagina's zag staan trok hij wit weg om de neus. Want tja, klets je daar maar eens uit.

Sjefke7807 | 14-01-20 | 14:34

@Moonwarrior | 14-01-20 | 14:35|
Geeft niks hoor. Het is ook allemaal niet uit elkaar te houden, die zooi. Daarom is debatteren op GS zo leuk. De kennis die hier door de Roze Panelen waart is zo nu en dan fenomenaal te noemen en ontzettend breed bovendien. En dat op een "Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend" shockblog^^ Zo ongefundeerd is men hier dan toch niet.

Sjefke7807 | 14-01-20 | 15:04
▼ 5 antwoorden verborgen

Zoals Prof. Pim als sprak, degenen die denken dat het met de Islam wel zal meevallen......etc. etc.
Islam is het meest dodelijke gif dat in de wereld bestaat, en de verspreiding van dat gif gaat dermate snel dat we al sinds jaar en dag onder een dreigingsniveau moeten leven.
Kennelijk boeit dat een hoop mensen niet en wordt die dreiging gebagatelliseerd, verzwegen, geknuffeld, als PVV onzin betiteld enz. enz.
Maar ik vrees dat er een dag zal komen, dat die ogen ruw worden opengescheurd en dat dan, weliswaar 5 over 12, het kwartje een keer gaat vallen. Je kunt en mag de PVV vervloeken, maar de Islam onderschatten is nog vele malen dommer.
Er is jaren gevochten voor democratie en vrijheid. Bloed, zweet en tranen zijn er gevloeid, maar met Islam in huis vervliegt onze vrijheid en veiligheid als een pluisje in de storm.
Wat was, pre islam, onze samenleving toch fijn beheersbaar, maar dat is weggespoeld.

Broadsquire | 14-01-20 | 12:56 | 1

Et il en est ainsi!

Gaat het niet dan? | 14-01-20 | 13:12

Ergens heb ik een probleem met interpretaties van mensen over een religie waar zij geen deel van uitmaken. Hele discussies worden nu in een krant uitgevochten over een religie die hier niet thuishoort. U weet het, ik weet het. Er zal echter geen moslim over de streep worden getrokken door deze vage discussies. Dan beter iemand die inhoudelijk iets over de Koran wist te vertellen, zoals wijlen Hans Jansen, of de Amerikaan Dr. David Wood.
Zelfs al heeft die meneer nu ineens 'het licht' gezien, hij gaat niemand in zijn voormalige kamp overtuigen. Dat blijkt al uit de Pavlov reactie van Leezenberg. De criticaster moet kapot. Past in het patroon in dit land: knuffel het tuig, knuffel de Isis terrorist, steun het Iraanse regime. In plaats van ons blind te staren op de islam zouden we beter links in de smiezen houden - zij zijn degenen die azen op de absolute macht en de methoden van de belastingdienst straks op een ieder gaan toepassen die de partijlijn niet aanhangt.

Datsun_Cherry | 14-01-20 | 12:51 | 3

100% eens.

Rohin | 14-01-20 | 12:58

Het zou wel eens goed zijn als een Moslim nog eens op de reguliere TV komt en openlijk vertelt wat ze nou eigenlijk willen. Meestal zijn het mensen die roepen dat we het allemaal verkeerd begrijpen en als er dan eens een één zich uitspreekt dan is het gelijk weer zo een mafklapper dat je niet geloven kan dat er velen van hem zouden zijn.

Tapioca pudding | 14-01-20 | 13:16

@Datsun_Cherry | 14-01-20 | 12:51 |
U vergeet Dr. Bill Warner nog. Dit is één van de meest toonaangevende islamdeskundigen wereldwijd. De man heeft een PhD in toegepaste wis- en natuurkunde. Was jarenlang professor en onderzoekswetenschapper. Niet bepaald een domme Tokkie dus. Na de aanslagen van 9/11 is hij zich gaan verdiepen in de islamitische Geschriften en heeft daar de nodige (kritische) boeken over geschreven. Wat hem natuurlijk gelijk tot 'islamofoob' maakte, maar zijn boeken werden er niet minder relevant door. Integendeel.

Sjefke7807 | 14-01-20 | 14:44

En daarom is het goed dat de schooljeugd achterblijft in ontwikkeling of dat die helemaal afsterft. Dan kunnen de jongelui het verschil tussen Boudry en Leezenberg niet meer duiden.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 12:50

Islam is net zo wenselijk in de Westerse maatschappij als Chroom-6 of fijn verzaagd asbest. Je wordt er niet beter van.

Chroom-6 en asbest worden terecht verwijderd uit onze maatschappij. Two down. One to go..

marcoplarco | 14-01-20 | 12:50

Alles wat Jason Walters zegt klopt. Altijd .

Petroselinum crispum | 14-01-20 | 12:49

Die Leezenberg lijkt me een goed slachtoffer voor een ouderwets harde kloosried

Eagle0511 | 14-01-20 | 12:48

Als Leezenberg eens met een Moslim over de Islam zou gaan filosoferen, dan komt hij van een koude kermis thuis. Hij ventileert hies slechts zijn eigen gedachten zonder hoor en wederhoor vauit de hoek waarop hij doelt

Olleke | 14-01-20 | 12:45 | 1

Er valt niets te filosoferen. Er zijn "geleerden" die het weten en daarmee uit. Wie die geleerden zijn en waar ze hun wijsheid hebben opgedaan, wordt nooit verteld, maar zo is het wel. Moslim extremisten zijn geen Moslims, want "geleerden" beweren dat, volgens Moslims die het eigenlijk zelf ook niet weten. Desalniettemin worden de Moslim extremisten nooit openlijk veroordeeld of vervloekt. Ook niet door bijvoorbeeld DENK, NIDA of de PvdE. Als ze moeten kiezen tussen de dader of het slachtoffer, kiezen ze niet omdat ze niet de dader (en daarmee de doctrine/het geloof) willen afvallen. Eigenlijk zegt dat al genoeg. Als een dader of vermeende dader daarentegen géén Moslim is, heeft men zijn mening wel klaar. Kijk maar naar wat Wilders, Wagensveld, Van Gogh, Hirsi Ali, Baudet en Westergaard of "de Joden" te verduren krijgen en kregen.

Heiner | 14-01-20 | 13:17

Die Leezenberg heeft nog een berg te lezen voordat zijn incompetentie is overwonnen.

Typisch een filosoof, een hoop blabla in de ruimte, gecombineerd met een arrogante betweterigheid.

Bolhoed | 14-01-20 | 12:42

Bekend patroon: ex-deuger ziet het licht en komt er voor uit, en andere deuger schrijft een obligate ongeïnteresseerde dichtgetikte kritiek.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 12:38 | 1

Vroeger, toen alles beter was, werd dat grondiger aangepakt. De communisten schoten zo'n afvallige nestbevuiler gewoon dood en publiceerden dan voor de bühne ook nog zo'n dichtgetikte kritiek.

JvanDeventer | 14-01-20 | 12:41

oeps.... verkeerde topic

trottle | 14-01-20 | 12:37

Citaat Boudry: "Het angstvisioen van ‘Eurabië’ vind ik onzin."
Een van de dingen die ik nog wel op school geleerd en onthouden heb is de wereldkaart van de godsdiensten, en dan de verandering daarvan in de verschillende eeuwen. Sinds zijn ontstaan is de islam alleen maar overal opgerukt (met uitzondering van Spanje, waar ze destijds ook weer uitgesmeten zijn). In het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben ze geleidelijk aan alle andere godsdiensten verdrongen en dat is niet omdat de Koran zo'n boeiend boek is.
Natuurlijk kunnen wij in Europa ook wachten tot we met het zwaard bekeerd worden, maar het lijkt me verstandiger om argwanend te blijven of de muzels er gewoon uit te smijten zoals ze nu in Birma doen.

JvanDeventer | 14-01-20 | 12:34 | 1

Dat ontkennen van Eurabie was het zwakste deel van het betoog van Boudry.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 12:50

Islam is vrede... Haha...!

Nemo_Tenetur | 14-01-20 | 12:33

Ik denk dat Michael Leezenberg in zijn YouTube-video gelijk heeft. Let op André Gide die zijn homoseksuele coming out in Algerije beleefde, met een jonge Algerijn. Ook de (pedoseksuele!) poëzie voor baardeloze jongens van Abu Nuwas was in de islamitische wereld niet verboden. In veel Arabische poëzie wordt de geliefde bijna voortdurend een man aageduid; Habibi: mijn geliefde (man), (De geliefde vrouw is immers een habibati.)

GeenTheeDrinker | 14-01-20 | 12:29 | 7

@Schoorsteenveger | 14-01-20 | 12:37: Maar veel moslims jongens gedragen zich anders nog gayer dan de gemiddelde Holandsche relnicht. En mocht je op de Wallen een verkeerde afslag nemen en je geen dronken Engelsen meer ziet, maar alleen maar heren van allochtone/islamitische persuasie... dan zit je in een shemale steeg (weet ik van een vriend)

trottle | 14-01-20 | 13:27

@GeenTheeDrinker | 14-01-20 | 12:57: dit dankzij Saoedie Arabië en zo zijn er meer landen die extremer in de islam leer zijn geworden dankzij Saoedie Arabië. Het geweld in Syrië is in oorsprong toe te schhrijven aan Saoedie Arabië en Qatar die er milities steunden en steunen. En dat waren geen democratische vrijheidstrijders zoals de westerse media wel een wil beweren

jaap932057795966 | 14-01-20 | 13:47

@GeenTheeDrinker | 14-01-20 | 12:57: Werd er in de jaren 50 van de vorige eeuw in Indonesie niet een diplomaat vermoord omdat ie geen moslim was? En waarom waarschuwde Winston Churchill jaren geleden al voor deze malle godsdienst?

Slough | 14-01-20 | 13:48
▼ 4 antwoorden verborgen

Dit is een beetje een vast patroon.
Een gut-linker wordt wakker / durft eerlijk te spreken.
En word vervolgens meteen geneutraliseerd met non-argumenten door een gut-linker die nog niet wekker / eerlijk is.
.
Uit de tegenreactie ben ik gestopt na het lezen van deze zin:
"Algemener zijn terrorisme en revolutionair geweld, zoals we die ook in de islamitische wereld van nu tegenkomen, geen uitingen van primitief irrationele gewelddadigheid, maar door en moderne verschijnselen. Je zou ze zelfs als producten van de Verlichting kunnen omschrijven."
.
Islam terrorisme is dus een vorm van "Verlichting".
En dat van iemand die zich wetenschapper noemt...
Jakkes.

hotmint | 14-01-20 | 12:29 | 1
-weggejorist-
Bloemenmeisje | 14-01-20 | 12:49

Iedereen is gelijkwaardig, tenzij het gaat om het toewijzen van belastingvoordelen. Kunnen we vaststellen dat juridische ongelijkheid van biologisch gelijkwaardigen toch wel opvallend vaak vóór lijkt te gaan, en niet in het voordeel van de argeloze burger?

kindapaas | 14-01-20 | 12:24

Je hoeft toch überhaupt geen college's te volgen om te snappen dat de fundamentele Islam niet bij de Westerse cultuur past. En dan ook beweren dat de Islam en homohaat niet hand in hand gaan.

Wat moet je er nou nog over zeggen. Uhm, jawel?

ZureKoek | 14-01-20 | 12:21 | 1

Islam en homohaat gaan niet hand in hand want hand in hand is viesbah

Knufter | 14-01-20 | 13:28

Er wordt er eentje wakker, maar wel 30 jaar te laat. Hij had beter wakker kunnen worden in 1990.

Motleycrew | 14-01-20 | 12:21

Glibberig type. Zie zijn recensie van De minaret van Bagdad in de Volkskrant

JoerP | 14-01-20 | 12:17
-weggejorist-
Bloemenmeisje | 14-01-20 | 12:13

Kijken, vanavond als speciale gast op NPO1, Maarten Boudry!

Maar wel tegenover twee imans, een Arabist, professor S. Simons en PeterRdeVries

michelpen | 14-01-20 | 12:12

“Vlaamse wetenschapsfilosoof“
———-
nieuwe soort cabaretier?

wezen | 14-01-20 | 12:12

Als bdsm-er vind ik het goed dat vrouwen onderdrukt moeten worden. Met ballgags wanneer er voetbal op tv is bijvoorbeeld.

Burt Cokain | 14-01-20 | 12:10 | 1

En aan de ketting in de keuken. De ketting is dan natuurlijk wel lang genoeg zodat ze je bier kan komen brengen, maar met een druk op de knop wordt de ketting opgerolt, zodat ze weer terug de keuken in verdwijnt.

WatMoetJeNu | 14-01-20 | 12:40

Die Leezenberg, tsjongejonge. Zijn opinie daar gelaten, die mag hij hebben, is iemand verkeerd quoten in de titel van je stuk toch wel echt een academische doodzonde. Misschien omdat hij al gepromoveerd is zal hij hier lak aan hebben, maar als ik dit zou flikken zou mijn professor me toch echt ten minste zwaar berispen en kan ik misschien wel mijn promotie op mijn buik schrijven. Wat een flater.

loopsbrother | 14-01-20 | 12:07 | 5

Doet ie bewust. Is een typische straw man tactiek: Je tegenstander diskwalificeren in de ogen van het publiek door hem iets in de mond te leggen en dat daarna te weerleggen.

plaspop | 14-01-20 | 12:53

@Schoorsteenveger | 14-01-20 | 12:34: Zijn hele stuk is inderdaad een soort contradictio in terminis. De ideeën van Boudry zo af te sabelen door een "dubble down" te doen op zijn eigen, en academisch veelvuldig gedeelde, standpunt laat zien dat Boudry duidelijk een dwarse opinie heeft.

loopsbrother | 14-01-20 | 13:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Na de oorlog zaten figuren als Leezenberg natuurlijk in het verzet.

Re:Kniftig | 14-01-20 | 12:06

Universiteit van Amsterdam.... Nou, dan weet je het wel, die is bijna net zo erg als de Radboud Universiteit van Nijmegen. Het zijn de verzamelplaatsen van het soort SJWers waartegen Douglas Murray zich in zijn nieuwe boek The Madness of Crowds op briljante wijze afzet.

Al zeker 30 jaar valt mij op dat islam-apologeten in hun betogen altijd - of in ieder geval heel vaak - wel ergens iets zeggen in de trant van: "En natuurlijk moet het ook mogelijk zijn kritiek te leveren op de islam". Alleen, in de praktijk blijkt altijd dat ze dat niet werkelijk menen. Het is een betekenisloze stoplap om lippendienst te bewijzen aan de VvMU.

Want mensen die inderdaad kritiek leveren op de islam, worden door diezelfde apologeten meteen afgefakkeld. Je zag het in het verleden met de arabist Hans Jansen, een paar jaar geleden met Machteld Zee, die een boekje publiceerde over de shariarechtspraak in de UK, en je ziet het nu met Maarten Boudry, die in een interview met de Volkskrant kanttekeningen plaatst bij de 'zegeningen' van de islam in de westerse wereld.

Laat ik het 'ergste' gekkenhuis-argument van dit Leezenberg betoog er even uitlichten:

"Algemener zijn terrorisme en revolutionair geweld, zoals we die ook in de islamitische wereld van nu tegenkomen, geen uitingen van primitief irrationele gewelddadigheid, maar door en moderne verschijnselen. Je zou ze zelfs als producten van de Verlichting kunnen omschrijven."

Moslimterrorisme is geen "uiting van primitief irrationele gewelddadigheid", nee zeg, stel je voor; het is een product van de Verlichting. Zo zijn de terreurdaden van vertegenwoordigers van dat kutgeloof dat nooit enig moment van Verlichting heeft gekend, uiteindelijk dus weer onze eigen schuld. 'Wij' moeten ons dus nederig afvragen waarom ze 'ons' zo haten, en alles in het werk stellen om die haat weg te nemen.

Nou ja, gekkenhuis.

Dr_Johnson | 14-01-20 | 12:00 | 2

De echte proef is natuurlijk hoe de Islam in de praktijk uitpakt. Daarvoor kun je ruim 50 landen bestuderen die geheel of gedeeltelijk sharia-wetgeving hebben ingevoerd. En dat zijn dan ook toevallig de landen waarvan de bevolking in enquêtes aangeeft dat het liever naar elders verhuist.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 12:06

@Kuifje-naar-Brussel | 14-01-20 | 12:06: Valt me wel eens vaker op als het over de Islam gaat. Men grijpt snel terug op de (vroege) middeleeuwen om duidelijk te maken hoe vooruitstrevend de Islam toen was, of scheen te zijn. Aan de hedendaagse (misdadige) achterlijkheid binnen de Islamische wereld gaat men snel voorbij.

Heiner | 14-01-20 | 13:42

Wie inzicht wil krijgen in het wereldje van de 'Humanities' (pseudowetenschappen zoals Gender Studies, Women Studies en Black Studies) hoeft niet naar een universiteit te gaan. Een vismarkt vol bezopen visboeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en zelf denken dat ze god zijn, voldoet aardig om zowel gedrag als niveau van dat wereldje na te bootsen.

Varende_Reaguurder | 14-01-20 | 11:59 | 5

@Dr_Johnson | 14-01-20 | 12:02: Ik vond het boek van Murray nogal tegenvallen. Kende alle zaken die hij aanhaalde wel zo'n beetje en mist de noodzakelijk diepgang. Bij lazy als je het mij vraagt. Overigens acht ik Murray hoog, vandaar de teleurstelling.

straatsurfer | 14-01-20 | 12:20

@straatsurfer | 14-01-20 | 12:20:

Werkelijk? Ik vond het een 'eye-opener'. Ik ken in Nederland eigenlijk alleen maar dat clubje rond Sylvana Simons, en die malloten van de Grauwe Eeuw, en Gloria Wekker, en aan de UvA heb je nog zo'n vrouwelijke hoogleraar, ben haar naam even kwijt (iets met Moorman? Moors?), ook zo'n koene verdediger van alles wat met de islam te maken heeft. En ik weet dat er veel enorme policor mensen aan de UvA en de Radboud zitten (ik gebruik vaak die anti-boerkaverbod verklaring van ze hier), en ik wist en vermoedde wel dat het allemaal over kwam waaien uit de VS, maar dat het daar zulke ernstige vormen had aangenomen, nee, dat was toch echt nieuw voor mij.

Dr_Johnson | 14-01-20 | 12:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Schot voor open doel, zou ik zeggen, voor Op1 of Jinek. Maar ik vrees dat zelfs deze bitch fight door beide redacties niet voor het voetlicht zal worden gesleept. Waarschijnlijk wordt die niet eens waargenomen.
Meer dan een bitch fight is het eigenlijk ook niet. Die Boudry heeft zich halfslachtig bekeerd en zijn broodheren vinden dat al meteen een ultieme vorm van dwars denken, maar die Leezenberg -what's in a name- spant toch wel de kroon met zijn lekker tegendraads doen in de traditie van Lucassen.
Boudry durft niet door te pakken, maar die Leezenberg heeft de kennelijke behoefte om zichzelf zuur in de ogen te gooien en te vinden dat wij dat, als het om Islam gaat, allemaal zouden moeten doen. Het zou best zo kunnen zijn dat bepaalde Islamitische tradities in het verleden een lankmoedige houding jegens de homofiele medemens hadden, maar dat verandert niets aan hoe die Islam er vandaag de dag mee omgaat. Resultaten uit het verleden geven ook en vooral als het om religies gaat nou eenmaal geen garantie voor de toekomst. Dat Islamitische terreur nog geen honderd jaar oud zou zijn, ook dat kan waar zijn, maar is het daarom dan geen Islamitische terreur? En ik zou verdomd graag weten hoe meneer de filosoof onderbouwt dat terreur en geweld producten van de Verlichting zijn. Het heeft er alle schijn van dat Leezenberg de Islam totaal wil lossnijden van alle negatieve connotaties om die vervolgens vast te naaien aan het Westerse denken. "Die Islamieten zijn zo verworden omdat wij, Westerlingen, hen zo gemaakt hebben". Over banaal gesproken.

Schoorsteenveger | 14-01-20 | 11:54 | 4

De hele bedoeling van het stuk is nu juist om Boudry voldoende verdacht te maken dat een significant deel van het talkshowpubliek hem te extreem zal gaan vinden om hem een podium te gunnen. Dat zorgt er vervolgens voor dat ie dat podium ook niet krijgt, omdat het idee dat 5% van de kijkers zou kunnen afhaken al genoeg is om een minder uitgesproken gast te vragen.

En dus heeft Leezenberg zijn doel bereikt. En zijn doelgroep vindt het fantastisch..

plaspop | 14-01-20 | 13:04

Redactie wil dergelijke dingen niet op de buis want er vindt dan teveel anti islam plaats en dat willen de redacties niet en daar worden ze ingesteund door den Haag. Vermoed zelfs dat er gelden worden verdeeld over media om islam zo positief mogelijk te brengen. Helaas voor de Haag is dat niet altijd mogelijk omdat de werkelijkheid zich tegen deze door de Haag uigevaardigde doctrine keert.

jaap932057795966 | 14-01-20 | 13:54
▼ 1 antwoord verborgen

"vintage regressief links" die term houden we erin

straatsurfer | 14-01-20 | 11:53

"want de islam zou een oor"
De man is niet genezen of de ogen geopend.
De man is net zo ziende blind maar bedrijft simpelweg al taqiya.
Weet niet wat het is maar zegt met grote stelligheid wat het niet is.
Onderwijs in dit "land" is bedoeld om scha-pen te fokken die nèt "slim" genoeg zijn om te gaan stemmen.

hallevvezool | 14-01-20 | 11:53

Ruud Koopmans: "de kernzin wat mij betreft":
Ironisch genoeg zag ik minderheden niet echt als volwaardig, maar als nobel en exotisch, met alleen maar goede intenties.“ Die neokoloniale, in feite respectloze blik, dat is waar een groot deel van links nog steeds aan lijdt.

Wat weet Koopmans toch altijd goed de vinger op de zere plek te leggen!
(uiteraard is ook Koopmans geëcommuniceerd + tot persona non grata verklaard, door datzelfde links)

michelpen | 14-01-20 | 11:52

Hbo - filosoof?
Nog geen LOMschool niveau , als hij weet wat dat was....

laurentius | 14-01-20 | 11:51 | 1

Filosoof is geen beschermd beroep. Surf voor de lol eens naar een linkse opiniesite en kijk naar de auteurs. Stuk voor stuk zijn ze 'filosoof', 'publicist', 'socioloog'. Lijkt heel indrukwekkend, tot je beseft dat het allemaal niet beschermde titels en beroepen zijn en zelfs een broodje haring zich zo kan noemen.

Op rechtse sites vindt je deze onzin nauwelijks.

Varende_Reaguurder | 14-01-20 | 12:07

Maarten heeft nog steeds het licht niet gezien. Er schemert wat in zijn ogen, en hij vraagt zich af wat hij ziet. Maar hij probeert nog wel te deugen waar hij kan zonder dat het al te veel met zijn logica in strijd is.

Tronald_dump | 14-01-20 | 11:51

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de Islam niet niet Mekka ontstaan maar in het huidige Iran en wel ca. 200 jaar na de door Abu Bakr en zijn dochter Aysa uit het Aramees vertaalde volksverhaal over de uitvinder van Allah met de naam Mohammed'm, de Arabische naam voor Jezus.

De Islam is als afscheiding van het Byzantijns Christendom ontstaan en gaat in wezen over de bezwangering van Maria, was die onbevlekt zoals de Christenen geloven of was het Jozef, de partner van Maria, zoals de Islamieten geloven?

TriestGeval | 14-01-20 | 11:49 | 5

@Tronald_dump | 14-01-20 | 11:56: Pecies. En Mo heeft Mekka met geweld vanuit Medina veroverd. Toen zijn gepreek niet bleek te helpen.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 12:17

@Piet Karbiet | 14-01-20 | 12:17: De Mohammed uit de Koran is ca. 200 jaar na zijn Islamitische dood ontstaan door de weglating van de 'm uit de Arabische naam van Jezus (Mohammed'm "de redder van de mensheid")

TriestGeval | 14-01-20 | 12:26

Mekka is later bedacht, het moet Petra zijn. Daar wijzen de eerste moskeeën ook naartoe. Mekka lag totaal geïsoleerd op geen enkele handelsroute.

RichardBandler | 14-01-20 | 16:27
▼ 2 antwoorden verborgen

De nuance ontbreekt bij de linksmens. Kritiek of commentaar wordt direct in een bepaalde hoek geduwd en in een extreem rechtse context geplaatst.

BozePaarseMan | 14-01-20 | 11:45 | 5

Vertel, wie nog meer dan?

BozePaarseMan | 14-01-20 | 11:52

Dogmatiek en nuancering vloeken nogal met elkaar. Vandaar dus.

Rico Tampeloerus | 14-01-20 | 12:06

@Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:52: De linksmensch haat per definitie Israel (of was dit om hun jodenhaat te verdoezelen want ene heer H. met een klein snorretje was al sozialist en dat was voordat Israel bestond.

Slough | 14-01-20 | 13:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Twee witte mannen vallen over elkaar heen over de islam. De islamisten lachen zich de ballen uit hun broek. Ik ga maar eens Tom Hollands boek Dominion (The Making of the Western Mind) uitlezen, hoewel de schrijver behoorlijk woke is zegt hij erg zinnige dingen over het christendom. En dus uiteindelijk over die hele woke cultuur die erg cultuur-relativistisch is.

straatsurfer | 14-01-20 | 11:43 | 1

U bedoelt twee albino’s?

BozePaarseMan | 14-01-20 | 11:47

Vrouwen onderschatten tot welke mate ze onderdrukt willen worden door een sterke mannelijke kracht.
Als er word gezegd 'Ik wil een man die in contact staat met zijn gevoel, durft te praten, empathisch is etc' dan is dat kolder. Het is als een gazelle die een jager verteld hoe je het beste op haar kunt jagen.

50 shades of grey(Een fantasie over mishandeld worden door een sterke rijke man) werd enkel door vrouwen gekocht, in de meest vrije tijd en landen uit de gehele geschiedenis. En het was het best verkocht boek ooit.. verkocht beter dan de bijbel... dat zegt iets.

Er is ook een argument te maken dat cultuur an sich masculien is. De vrouw is natuur, chaos, compassie. Man is orde, structuur, gerechtigheid.
Geen enkele beschaving ooit. Zelfs de matriarchaat of gynocentrische beschavingen waren niet gynocencratisch.

Of vrouwen het nou doorhebben of niet. Ze willen dat jij een MAN bent. Niet een lopende vagina.

KutFilosoof | 14-01-20 | 11:42 | 4

Vrouwen willen dat je een RIJKE man bent. Nooit wordt er een boek geschreven of een film gemaakt met een happy end waar 'de vrouw' verliefd wordt op de kansloze pauper. 50 Shades of Grey zou nooit goed verkocht zijn met een pauper Grey.

Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:46

@Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:46: Onzin. Er zijn zat boeken en zelfs eeuwenoude sprookjes over júist de prins en de pauper, het lelijke eendje of de kikker die een prins werd.

Macroglossum | 14-01-20 | 11:51
▼ 1 antwoord verborgen

@redactie
Kunnen jullie geen wekelijkse column aan Boudry vragen.

Bij de Volkskrant zal ie weinig meer schrijven vermoed ik, hier treft ie gelijkgestemden en z'n bereik is op z'n minst vergelijkbaar, ideale win-win.

En dan het liefst in het weekend..

NumbNuts | 14-01-20 | 11:40

Een "filosoof" in de Volkskrant, nou dan weet je wel hoe laat het is. Weer een bewijs wat een schertsvak filosofie is, linkse dramkunde zou een betere benaming zijn. In Trouw stikt het ook van de filosofen.

Argyronauta | 14-01-20 | 11:40 | 4

@Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:44: Ja, mensen als Hume, Schopenhauer en Popper waren echt slimme jongens. Maar wat er tegenwoordig onder die naam rondloopt... Er zijn enkele uitzonderingen, maar die kom je niet in de krant of op de UvA e.d. tegen. En ook “beroemde” filosofen zijn tegenwoordig meestal knettergek, zoals een Lacan, die beweert dat een klabanus gelijk is aan de wortel uit -1. Dat niveau dus.

Argyronauta | 14-01-20 | 12:00

@Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:44: Klopt. Mijn dochter had het in de brugklas gister over Socrates, Plato en Aristoteles. Ze vond de voetbalwedstrijd tussen de Griekse en Duitse filosofen van Monty Python erg funny.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 12:06

Het feit dat iemand filosofie gestudeerd heeft, impliceert nog niet dat hij zélf een groot licht is.

Rico Tampeloerus | 14-01-20 | 12:20
▼ 1 antwoord verborgen

Die hele islam krijgt al decennia lang veel te veel aandacht en alles wat te veel aandacht krijgt groeit in het negatieve door kunstmatige zelfoverschatting.

Plat-forum | 14-01-20 | 11:39

Michel Leezenberg, UvA-waardig? JA [x] NEE [ ]

En voor Boudry: als (voormalig?) linksmensch weet jij toch als geen ander dat een uitspraak als :
"Er is wel degelijk een groot probleem met de islam, een probleem dat door linkse politiek correcte mensen –waartoe ik mezelf rekende – veel te lang is doodgezwegen"
onherroepelijk tot ex-communicatie uit de linkse kerk gaat leiden?
Het is eigenlijk net als met ridda, je spreekwoordelijk kop zal moeten rollen.
(spreekwoordelijk. Mag je nog blij zijn dat je in het westen leeft....)

michelpen | 14-01-20 | 11:36

Ah, een ketter in de linkse kathedraal? Dat mannetje is er gloeiend bij.
Strobossen op het marktplein.

Jan Passant mk2 | 14-01-20 | 11:35

Michiel Leezenberg: "En terreur uit naam van de islam is, voor degenen die de moeite nemen wat nauwkeuriger historisch onderzoek te doen, nog geen honderd jaar oud."

Die Leezenberg moet nog een berg lezen, om te beginnen over "Early Muslim conquests" en hoe dat precies in z'n werk ging...

Bucket of Shit and P | 14-01-20 | 11:33 | 3

Wat een larie. Het Midden-Oosten, het Iberisch schiereiland en half Afrika zijn zeker met gevulde koeken door de islam veroverd.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:40

@Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:40:
Vergeet de thee niet!

Mocht je je afvragen waar de PvdA het vandaan, het is naar goed oud islamitisch gebruik!

NumbNuts | 14-01-20 | 11:42

Dat was geen terreur, zal hij zeggen, maar eerlijke oorlog.

Schoorsteenveger | 14-01-20 | 11:58

Aan Michiel Leezenberg:

Ik geef U 1000,-, En U neemt een boek waarover U gaat staan pissen, kotsen en schijten. Vervolgens scheurt U het in stukken en steekt U het in de fik. Dit alles film ik en zet ik op Youtube.

U mag kiezen tussen 2 boeken: Bijbel of Koran.

Zoals De Vliegende Panters al zeiden: Kijken wat ie doet!!!

Laf, wegkijkend gezwel.

Realism Is All | 14-01-20 | 11:32

Ik word een beetje moe van de beeldvorming van 'zij' mosselmannen en 'wij' christenen. Alsof er maar twee culturele smaken zijn. Waarom wordt er geen vergelijk gelegd met humanisme die het denken in Europa sinds de Verlichting sterk heeft beïnvloed?

Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:32 | 2

In Europa, ja. In de zandbak waren ze nog niet zo ver. En dat importeren we dan. Islam hoort niet in Europa. Laten ze eerst maar eens de verlichting in de zandbak doormaken.

Wim Venijn | 14-01-20 | 11:40

@Wim Venijn | 14-01-20 | 11:40: voor Verlichting is zelfreflectie nodig. En laten de mosselmannen uitblinken in de schuld van alles bij anderen leggen, inclusief hun imaginaire vriendje in de lucht. Dat is toch het tegenovergestelde van zelfreflectie.

Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:49

Goede opmerking van Jason Walters verderop in het twatterdraadje. Geeft de essentie van deze discussie treffend weer. Maarten Boudry, ook een meesterlijke stilist, is het lezen trouwens waard.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:32 | 5

Kan de opmerking(en) van Json Waltes niet vinden. Jammer, want die heeft over het algemeen heel zinnige dingen te vertellen!
Misschien mogelijk om 'm te citeren?

michelpen | 14-01-20 | 11:55

@michelpen | 14-01-20 | 11:55: Als je op de roze link "draadje" in het artikel van @Spartacus klikt, vind je de volledige twitterdraad van Boudry. Doorscrollen en je vindt die opmerking vanzelf: citeren doe ik liever niet omdat dat hele draadje zeer interessant is. Succes!

Rest In Privacy | 14-01-20 | 12:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Die Sokal-affaire van hem was wel briljard; een artikel vol wollige nonsens en moeluk vakjargon opsturen naar een vooraanstaand wetenschappelijk vaktijdschrift dat dit vervolgens klakkeloos publiceerde.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:31 | 3

Blijkbaar een trend kan me zo heinneren dat Boghossian and Lindsay daar ook mee bezig waren.

straatsurfer | 14-01-20 | 11:57

Hij had ook een opiniestuk over de leugen van Sinterklaas, waar heel veel mensen intrapten.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 12:09

"... Die doodstraf staat natuurlijk wél letterlijk in de koran, maar daar gaat het niet om. ..."

En die staat ook in art. 2 sub a van de CDHRI, de mensenrechtenverklaring van de OIC, waar 50+ vnl moslimlanden lid van zijn. (Zie ook art 25) hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclara...

Maar daar gaat het niet om ....

(P.s. EU kandidaat-lidstaten Turkije en Albanië zijn ook lid van de OIC. Vanwege strijdigheid tussen het EVRM en de CDHRI, is door de EU aan hen gevraagd van de CDHRI afstand te nemen. Tot de dag van vandaag weigeren Turkije en Albanië dat te doen).

gaffelbaard | 14-01-20 | 11:30 | 1

Suriname staat ook in de lijst OIC-landen. Heeft me altijd verbaasd.

Ernst Oosters8389 | 14-01-20 | 12:11

Ving deze theorie al eens op: 'Vrouwen zullen het nooit toegeven, maar willen dolgraag gedomineerd of zelfs onderdrukt worden. Wanneer hun eigen mannen dat niet doen, laten ze bewust of onbewust mannen (met stemgedrag, protesten, familiehereniging, vrijwilligerswerk voor goede doelen, oproepen in de media...) van buiten binnen en verzinnen allerlei excuses om dat te rationaliseren'

No NAWALTS please.

overdrijfnietzo | 14-01-20 | 11:30 | 1

Als die theorie waar zou zijn, dan is een hoofddoek als vrouwonderdrukkend symbool toe te juichen. Op een paar SMers na denk ik niet dat de theorie een stevig fundament heeft.

Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:35

Die Leezenberg gebruikt de tactiek van haatopa Hans van der Worst, van de extreemlinkse wappie-site Joop punt nl. Die verdraait ook regelmatig de meningen en standpunten van zijn opponenten en gaat daar dan vervolgens op los.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:30

Krijgen we hier een Snijtafel over? Ik kan niet wachten.

grietmetgroenefiets | 14-01-20 | 11:29 | 2

Waarschijnlijk niet, De Snijtafel is helaas van gortdroog-objectief naar subtiel aktivistisch verschoven.
Paar keer kunnen betrappen op heel erg selectief snijden/context weglaten, waarmee ze de hun hele format onderuithalen. Jammer wel.

Harry Turtle | 14-01-20 | 11:51

Ik vrees van niet. Speelt Terry in de kaart en dat moeten we niet willen (althans dat lijkt mij de mening van die gasten die boeken op tafel).

Kukooo1 | 14-01-20 | 11:56

ik Google-Afbeeldingde uit nieuwsgierigheid even op Michiel Leezenberg en ik wist gewoon van tevoren dat ie er exact zo uit zou zien...

Realism Is All | 14-01-20 | 11:28 | 3

Ik heb dat nog niet gedaan vanwege het gegeven dat je iets niet kunt 'ont-zien'. Daarom vraag ik het maar: is het wijs om niet zijn beeltenis op te zoeken?

Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:37

@de Voorzittert | 14-01-20 | 11:49: ik durf niet! Ik ben nooit in dienst geweesten moet als lafaard door het leven.

Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:55

Offensiveness is only in the eyes of the beholder.

mark1487 | 14-01-20 | 11:28

Geprobeerd te lezen maar is mierenn**ken om niks. Alle geloof is zo ie zo ruk en zeker de islam die is minimaal dubbel ruk. De islam is een bedreiging voor het westen, is uit op wereld heerschappij door dwang en drang maar vooral door geweld. Voorbeelden te over. Er zijn in deze relevantere dingen aan de orde als dit theoretische geneuzel van twee links draaiende goedmenschen.

DerkArie-ut-de-Achte | 14-01-20 | 11:28

Verschil tussen Islam en Christenen met de Jihad en kruistochten: youtu.be/I_To-cV94Bo

Wim Venijn | 14-01-20 | 11:27 | 2

Ha Wim, raadde direct welk filmpje zou plaatsen. Helaas maar 2 miljoen views. Moest hier gister aan denken bij het NOS item over de "onrust" en aanvallen van jihadisten in de Sahel. Tjezus, dat waren ook een boel heel veel rode stipjes. Bam bam bam.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:34

@Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:34:
Moorden en verkrachten er op los in Europa met daarbij nog de Europeanen tot slaven maken. Weet wat je in huis haalt.

Wim Venijn | 14-01-20 | 11:43

Sinds wanneer is de islam geen oorlogszuchtige veroveringsideologie?

Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:25 | 2

Sinds 2428.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:39

@Kuifje-naar-Brussel | 14-01-20 | 11:39:
Je bent te positief, volgens de laatste berichten lopen ze meer dan een millennium achter. Veertienhonderd jaar ofzo.

Dus zeg 3420?

NumbNuts | 14-01-20 | 11:48

Het interesseert me niet zo vele wat twee fop-filosofen roepen of elkaar uitfoeteren. We hebben gezien was islamitische terroristen in Frankrijk hebben aangericht en daarnaast zien we van dag tot dag al wat voor een geweldige cultuur daarbij hoort. Eenieder die dat ontkend is blind en had beter op kunnen flikkeren naar het kalifaat, toen het nog bestond, om aan die begenadigde moslims te vertellen dat ze zo geweldig zijn.

HaatAth3ist | 14-01-20 | 11:24

Beide artikelen gelezen en dat opiniestuk van Leezenburg bleef erg oppervlakkig. Hij had het opvallend genoeg ook niet over de Sharia, die in ruim 50 landen is ingevoerd, en die de speelruimte voor vrouwen en homo's nogal beperkt. Kortom: de Islam in de praktijk.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:24

Welkom op GeenStijl meneer Boudry.
Dat het u als een verfrissende douche/warm bad moge bekomen.

Nuchternederland | 14-01-20 | 11:23

Ik las dat stuk van Boudry toevallig in de Volkskrant en het kon niet anders dan dat er een of andere academische minkukel zou zijn die met wollige tekst een reactie zou schrijven.

JJMS | 14-01-20 | 11:22

De islam hoort niet in Europa.

Zo die kan ik ook weer afstrepen voor vandaag. Straks nog iets melden over progressief extremisme en groene terreur en ik ben weer klaar.

Nederland80 | 14-01-20 | 11:21 | 2

En dan ga je dit melden op Joop?

voorbips | 14-01-20 | 11:31

Hoe eenvoudig kan het oplossen van zijn.., hulde!!

radbraker | 14-01-20 | 11:33

Ik ben wel benieuwd naar hoe wij christelijken, duizend jaar geleden zouden zijn omgegaan met anti/anders-gelovigen die ons de les kwamen lezen over alles wat wij normaal vonden.

Leptob | 14-01-20 | 11:21 | 4

Oh, dat draaide onder meer uit op 'n "Reconquista". Ga de Spanjolen maar vragen wat dat is...

Bucket of Shit and P | 14-01-20 | 11:37

'Wij' christenen (niet 'christelijken')? In Europa heeft men zichzelf de les gelezen tijdens de Verlichting. Zelfreflectie is niet elke cultuur gegeven.

Winter_is_coming | 14-01-20 | 11:41

Ouwe koek Lebtop ! Zij blijven bewust achterlijk om ons ook weer tot die achterlijkheid terug te dwingen. Lees Winter 11.42.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 12:53
▼ 1 antwoord verborgen

Rond 1943 begon het fenomeen van het licht zien in Nederland. Daarvoor niet mogelijk. Als alles zo klaar als een klontje is dan breekt bij vooral de geletterde mens het moment van denken aan. De plaat voor de kop word vervangen door kennis. Bij de meeste mensen normaal behalve hij, niet zij, die met zijn kop boven de wolken alles wist en begreep.

biltong | 14-01-20 | 11:20

Leezenberg heten en dan niet begrijpend kunnen lezen ...
Als excuus kan worden gezegd dat ie nog een berg te lezen had.

oldandwise | 14-01-20 | 11:20 | 1

De grootste fout -dat was mij bij lezen ook opgevallen -is dat Boudry hoopt dat de Islam ten goede keert, en dat Leezenberg beweert dat de Islam volgens Boudry onveranderlijk is.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:36

"Tingg!". Wat is dat?
Oh, het geluid van een vallend kwartje...

King of the Oneliner | 14-01-20 | 11:20

Het boek van Boudry (Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat) is wel echt de moeite waard voor met name de wat schreeuwerige, paniekreaguurders onder ons.

de Voorzittert | 14-01-20 | 11:20

Hoe zal Greet erover denken?

Toetsenbordcomplex | 14-01-20 | 11:19

De cognitieve dissonantie is groot in dezen.

katvanger | 14-01-20 | 11:18

Links gaat bijna net zo genadeloos met afvalligen om als de islam.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:18 | 2

Dat is idd onderdeel van de religie die 'socialisme' heet: de heksenjachten!

Aristotalloss | 14-01-20 | 11:23

Inderdaad. Wanneer je zo wordt verkettert om een "foute" mening of uitspraak, weet je dat je gelijk hebt en heel hard afstand moet gaan nemen van je "geloof".

Kukooo1 | 14-01-20 | 11:49

De mening van zo'n scholiertje, daar zit toch niemand op te wachten?

R. Skickr | 14-01-20 | 11:18

In het verkeer zijn ze niet de slimste.

Poesman | 14-01-20 | 11:17

Jeetje. Linksmensjes die elkaar het leven zuur maken in de Volkische Beobachter. Lekker belangrijk.

The2Amendment | 14-01-20 | 11:17

Ze doen maar.

Super Vaagstra | 14-01-20 | 11:17

Twee Gutmenschen, van wie één half bekeerd, die elkaar in de haren vliegen. Altijd leuk.

gestoptmetroken | 14-01-20 | 11:16

Ben benieuwd naar de mening van Keestelpro. *stap opzij doet*

Normpje | 14-01-20 | 11:15

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen