Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 16 - Falen, falen, falen om te overleven

Dit is deel 16 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

Oktober 2007 – medio 2008

Terwijl ketenmanager Franke bij de Belastingdienst de kwaliteitscontroles weer aanzet en ons noodsysteem zijn werk doet, moeten wij nieuwe afnemers aansluiten op dat noodsysteem en tegelijk een nieuw duurzaam systeem ontwerpen, bouwen en vullen met twee jaar aan loonaangiften. Maar wat moet er eigenlijk allemaal worden gebouwd? We weten dat er veel meer is ontworpen dan een simpel systeem dat alleen aangiftes inleest, uitkeringen berekent en gegevens doorstuurt. Capgemini is met tweehonderd man twee jaar bezig geweest om te bouwen wat er allemaal was ontworpen. Het is niet dat we op extra werk zitten te wachten, maar je wilt toch weten wat voor eindproduct de klant wenst.

De chef documentatie is Peter-Paul Feijen, Hoofd Informatiemanagement. Feijen is heel duidelijk. “Ik heb hier ongeveer tweeduizend ontwerpdocumenten liggen. Er zit geen enkel systeem in. Begin er niet aan.” Hier zit iemand die weet dat hij in een open inrichting werkt, een lachende cynicus. Opvallend veel UWV-medewerkers, ook het intelligente type, weten dat niet. Weken later vertrekt Feijen naar een nieuwe werkgever: Capgemini.

Ik besluit om het initiatief verder aan mijn UWV-opdrachtgevers te laten, maar ik ben ook geïntrigeerd. Hoe kun je jarenlang met honderden mensen een berg specificaties zonder samenhang produceren plus software die niet werkt? Hoe organiseer je zoiets? Waarom doen zoveel mensen eraan mee? Hoe groot kan zo’n software-gezwel groeien voordat iemand ingrijpt?

Capgemini begrijp ik nog. Capgemini heeft een misselijke praktijk geperfectioneerd waarbij slecht ontworpen softwareprojecten tegen een vaste prijs worden aangenomen om daarna te worden omgezet in een uurtje-factuurtje-orgie. De overheid is het ideale slachtoffer. De ontwerpen zijn vaag en moeten van “Europa” door een andere partij dan de softwarebouwer zijn gemaakt. Kamer en Kabinet stellen wetgeving bijna nooit uit als een project ontspoort. Een leverancier dumpen is een garantie voor grote vertraging en rechtszaken. Kortom, gunning van een groot softwareproject door de overheid betekent kiezen door wie je wilt worden gegijzeld. Heel vaak valt die keuze op Capgemini. Naar verluidt heeft Capgemini de polisadministratie verworven voor ongeveer acht miljoen euro, een bedrag dat ondertussen misschien wel tienmaal over de kop is gegaan.

Maar eind 2007 staat de teller dus op een onbegrijpelijke 270 miljoen euro. Ik spreek erover met insiders en leer: ook IBM factureert obscene bedragen, maar minstens de helft zou zijn opgegeten door de UWV-organisatie zelf, de afwezige automatiseringsdivisie voorop. En die bedragen komen niet uit de premies. Het is “incidenteel” geld, gedoneerd door de ministeriële suikeroom. Het is een constructie die er voor zorgt dat iedereen er belang bij heeft om projecten groots en meeslepend aan te pakken. Zolang een project loopt, loopt de geldstroom. Projecten kosten geen geld, ze leveren juist geld op. Dezelfde wurggreep die Capgemini heeft op het UWV, heeft het UWV op Den Haag. Het wordt duidelijk waarom we vrijwel geen vrienden bij deze organisatie hebben. We zijn met ons tienen de nagel aan hun doodskist.

Het verhaal heeft ook een andere kant: de politiek wil een efficiënter UWV, maar ook een uitgekleed UWV. Den Haag wil het UWV een arm afhakken door de loonaangifte plus duizenden arbeidsplaatsen over te hevelen naar de Belastingdienst. Het slagersmes waarmee dat moet gebeuren is de polisadministratie. Niemand bij het UWV saboteert het project bewust, maar het droomscenario is duidelijk: een zo groot mogelijk project met extra geld uit Den Haag, uitlopend op een mislukking en daarmee het behoud van de premie-inning. Wij staan die stille wens in de weg.

Niet alleen de arm die premies incasseert moet eraf, maar ook de arm die uitkeringen verstrekt. Tegelijk met de polisadministratie heeft het UWV vanuit Den Haag de opdracht om alle oude uitkeringssystemen voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te vervangen door één, alomvattend nieuw systeem. Omdat veel UWV’ers werk doen dat volledig kan worden geautomatiseerd, dreigt ook hier een enorme klap voor de werkgelegenheid. Maar Den Haag wil meer dan betere productiviteit. Links wil de uitvoering van sociale verzekeringen neerleggen bij de gemeenten. Rechts wil de sociale zekerheid privatiseren. Het UWV heeft in Den Haag geen vrienden. Het mislukken van de polisadministratie is een stille wens, maar het mislukken van het nieuwe uitkeringssysteem is een halszaak.

Langzamerhand begrijp ik de motieven van de mensen bij het UWV. Ook wordt duidelijk waarom Capgemini geen centje pijn heeft van zijn falen. Falen is functioneel, een zaak van overleven. Falen is ook een uitdaging. Er is immers geen complot, geen UWV-vrijmetselaarsloge en er zijn ook geen UWV-Illuminati. De ingrediënten voor een faalcultuur komen uit de organisatie zelf, door medewerkers en managers die hun belangen aanvoelen. Geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Maximaal complexe processen. Onwerkbare specificaties. Onbruikbare documentatie. Geen zicht op het eindproduct. Geen feedback. Geen consequenties bij falen. Het UWV kent honderden van dit soort grotere en kleinere mechanismen om elk project maximaal op te pompen. Ook projecten die de UWV-organisatie wél wenst halen de eindstreep doorgaans niet of leveren niet-levensvatbare software op. 

In de loop van 2008 besef ik in wat voor organisatie wij zijn beland. Het UWV pruimt ons niet en er is niets dat wij daaraan kunnen veranderen. Het gesprekje met Feijen was doorslaggevend. Mijn onderbuik-besluit om verder geen minuut tijd te steken in uitvinden wat het UWV eigenlijk wil is het directe gevolg. Wij zouden een polisadministratie neerzetten die alleen zou doen wat wij nodig achtten. En dat zou moeten gebeuren voordat ze bij het UWV met de ogen konden knipperen. 

Naschrift: Sinds 2008 is de situatie bij het UWV verder verslechterd, wat niet opvalt omdat de wetgeving nauwelijks is veranderd. Elders bij de overheid is wel sprake van een epidemie van falende automatisering. Vaak spelen daar dezelfde factoren als bij het UWV: behoud van taken en werkgelegenheid en suikeroomfinanciering. Politiek Den Haag heeft sinds 2008 niets geleerd. Ambtelijke organisaties wel. Die zijn doorgaans gek op automatisering. Extra wrang is bij dit alles dat de polisadministratie-casus de aanleiding was voor het onderzoek in 2013-2014 van de parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Ton Elias. In het dikke onderzoeksrapport dat Elias opleverde is niets van de hier beschreven effecten terug te vinden. Tot veler verbazing heeft de commissie Elias bij haar onderzoek niet gekeken naar de polisadministratie-casus. Omdat ook het UWV dit verwachtte, heeft men in 2013 wel het complete polisadministratie-dossier geordend en klaargezet. Voor de bestuurswetenschap ligt hier nog steeds een goudmijn aan informatie. Ook kan de politiek de plannen om het UWV op te heffen op elk moment weer uit de mottenballen halen.

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
Iggy_Plop | 06-01-20 | 04:59 | 1

Ik heb zelf vele jaren software gebouwd, Philips etc. Waar we software bouwden, testen en opleverden met als einddoel een werkend systeem. Wat ALTIJD lukte als je maar een goede architectuur met bijbehorend beheer aanhoudt. Is een goed systeem te bouwen? Ja. Kost dat geld? Ja, kan echt wel een paar miljoen zijn. Maar in dit geval is het doel helemaal niet om een goed werkend systeem op te leveren. Want als dat gebeurt verliest de toeleverancier zijn inkomstenbron. Dus het doel is te rekken en rekken. Daar ligt het aan. Geen motivatie om een goed systeem te bouwen.

Rest In Privacy | 05-01-20 | 23:05

"Falen is functioneel, een zaak van overleven. Falen is ook een uitdaging. Er is immers geen complot [...]. De ingrediënten voor een faalcultuur komen uit de organisatie zelf, door medewerkers en managers die hun belangen aanvoelen. Geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Maximaal complexe processen. Onwerkbare specificaties. Onbruikbare documentatie. Geen zicht op het eindproduct. Geen feedback. Geen consequenties bij falen."

Dit dus.

Het bovenstaande verhaal gaat over UWV, maar gaat ook op voor heel veel andere onderdelen van het staatsapparaat en semi-publieke en/of publiek gefinancierde organisaties (trouwens, hoi Mark!). En het is ook best enigszins te begrijpen. De ambtenaar die als taak heeft om een bepaald probleem op te lossen zou immers zijn huidige functie verliezen indien dat echt structureel zou worden opgelost. Hetzelfde geldt voor de institutionele cultuur van een organisatie: door structureel te falen kunnen status, budget, urgentie, aandacht etc. juist worden zekergesteld en zelfs toenemen. Falen kan daarbij bovendien worden gemaskeerd als succes door je vooral bezig te houden met het wegnemen van de gevolgen van een probleem - of de zichtbaarheid daarvan.

Succes vergt van mens en organisatie juist nogal wat qua zelfvertrouwen en de capaciteiten voor omscholing / omvorming: hoe zeker is het dat er een volgende uitdaging op jou staat te wachten die wellicht hele andere vaardigheden vereist? Misschien dus liever maar geen verandering proberen te bewerkstelligen als je goed bent in hetgeen je nu doet en jezelf daar fijn bij voelt - ook al los je daarmee het probleem helemaal niet op.

Op zo'n manier kan de staat zich soms dus in plaats van nuttig publiek lichaam ontwikkelen als een waar kankergezwel in de samenleving. En nieuwe kabinetten maar steeds opnieuw beloven dat het aantal ambtenaren omlaag gaat maar dat nog nooit waar hebben weten te maken. En dan heb je ook nog eens hele volksstammen die bij ieder vermeend probleem meteen om nog meer bemoeienis van de staat vragen, of zelfs problemen voorwenden met dat doel.

OverdaanDerOnderheid | 05-01-20 | 22:59

Het is erg simpel. Je moet een hoop stront scheppen en je krijgt per schep betaald. Je schept dus met een theelepeltje. Dat duurt langer dan scheppen met een bats. Maar dat is niet erg want je huurt gewoon meer personeel in die ook met theelepeltjes scheppen. Hoeveel dat kost maakt niets uit, want de heer L. de Behanger betaalt uiteindelijk de rekening.

Nivelleermarionet | 05-01-20 | 22:16

Je zou bijna denken dat het gratis geld voor het opscheppen ligt bij het UWV.

Alleen maar een schop en kruiwagen volstaat.

sprietatoom | 05-01-20 | 22:15

Even het onderstaande blok uit het artikel geciteerd want het beschrijft exact de toestand in elke grotere organisatie waar ik gewerkt heb en die liepen op veel overheidsgeld, nationaal en/of internationaal. Misschien bij UVW net wat extremer maar ik vermoed dat het een algemener probleem is binnen het landschap van instituten & agentschappen. Als je niet voor je overleving concurreert naar buiten toe ga je naar binnen toe de koninkrijken en eigenbelangen uitspelen. Het probleem is denk ik véél breder dan deze reeks uit de doeken doet.

" Falen is functioneel, een zaak van overleven. Falen is ook een uitdaging. Er is immers geen complot, geen UWV-vrijmetselaarsloge en er zijn ook geen UWV-Illuminati. De ingrediënten voor een faalcultuur komen uit de organisatie zelf, door medewerkers en managers die hun belangen aanvoelen. Geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Maximaal complexe processen. Onwerkbare specificaties. Onbruikbare documentatie. Geen zicht op het eindproduct. Geen feedback. Geen consequenties bij falen."

GeenAccount | 05-01-20 | 22:01 | 1

Eens - zie mijn onderstaande tegel waarin ik deze alinea ook heb aangehaald.

OverdaanDerOnderheid | 05-01-20 | 23:02

@redactie: De link naar deel 15 en 16 ontbreken in de introductie

sko | 05-01-20 | 20:58

Prachtig inkijkje in de rambtenarenwereld. Roept dit ondertussen geen grote vragen op in de politiek? Oh wacht..

Rest In Privacy | 05-01-20 | 20:51 | 2

En anno 2019 (en gewoon verder on 2020) is er geen steek veranderd. Ambtenaartjes miemelen nog steeds dat ze achterlopen op de beloningen in het bedrijfsleven, klagen vooral over "werkdruk" en zien extern ingehuurde expertise vooral als bedreiging. De gemiddelde werkvloer van ambtenaren is een triestige verzameling beroepskneusjes met een perma overlegfetishj. Weet niet beter, kan ook niet beter maar vooral: wil ook niet beter.

Grijskijkert | 06-01-20 | 08:52

Het UWV doet dus precies wat het moet doen. Voor werk zorgen.

Polarisator | 05-01-20 | 19:38

Lijkt erg op de Capgemini organisatie in de tijd dat ik voor Getronics werkte bij het ministerie van VROM. Heel herkenbaar.

basweetutwel | 05-01-20 | 19:31 | 1

Is het nu anders dan?

Frau Merkel | 05-01-20 | 23:11

Het land wordt geregeerd door sociologen, veilingmeesters, lui die rechtstreeks van de JOVD of Jonge Socialisten aan de macht zijn gekomen, etc. De IT kennis bij de overheid is minimaal, maar ze hebben wel zeggenschap over het nationaal budget. Nou als daar geen geld te halen valt!

skoftig | 05-01-20 | 19:29 | 1

Probleem is dat men in Den Haag nergens verstand van heeft en daar nog trots op is ook: kennis is verdacht.

Ministers wisselen van ministeries alsof het margarinafabrieken zijn, falende ambtenaren worden doorgeschoven naar andere ministeries waar ze ook geen idee van hebben en Tweede Kamerleden zien een bul bestuurskunde als summum.

Kennis is niet belangrijk, kennissen is wat telt, je netwerk. Nederland is een kennissenland. Wat we nodig hebben zijn mensen met verstand en dan vooral boerenverstand. Die Nederland vooropstellen en in Brussel niet populair willen zijn. Mensen met een ijzervretersmentaliteit die een belastingdienst, UWV of politiekorps van boven naar beneden schoonvegen. Mensen die de puinhopen van straks 10 jaar Mark Rutte op gaan ruimen.

5611 | 05-01-20 | 20:03

Deze J'accuse...! is dus exact 13 jaar te laat.

King of the Oneliner | 05-01-20 | 19:21

Kunstmatige intelligentie als georganiseerd wanbeleid. Politiek opportunisme in code vervatten. Dat laatste konden onze voorvaderen twee millennia lang met woorden. Een man een man, een woord een woord. De wet.

Nu is de beleidsmatige werkelijkheid wat de ingehuurde programmeur er bij voorbaat niet van weet te maken. De ten hemel schreiende afgang, als Via Dolorosa met dat automatiseringskruis als last naar de bank.

Volgende week maandag weer naar het UWV. Ik denk met goed nieuws voor de veteraan die mijn contactpersoon is. Het valt niet mee, terug keren in het arbeidsproces. "Gewaardeerd" worden op basis van wat je nog wel kunt, vervat in een algoritme.

Hard voor de zaak.

Rest In Privacy | 05-01-20 | 18:48

Gewoon omdat het kan.Je hoeft geen nurd te zijn om zoiets simpels in elkaar te krijgen.Het is de onwil en de centen

flesje | 05-01-20 | 18:44 | 3

"Nurd" ? Duidelijk,je bent er één.

oldandwise | 05-01-20 | 18:47

@oldandwise | 05-01-20 | 18:47 Hey mongool.
Leer eerst es spaties normaal gebruiken (na “Nurd” geen spatie vraagteken en na duidelijk, wel een spatie) voordat je iemand gaat verbeteren. En nou opgetieft griezel.

Ashtrey | 05-01-20 | 19:36

Ik vraag me nog steeds af waarom politici en ambtenarenkorps niet op persoonlijke titel kunnen worden afgerekend. Een flexibiele en kleine overheid moet in staat zijn om land te kunnen besturen en regels te bepalen en met name nutteloze regels te verwijderen.

Wij moeten echter zwichten voor een topzware overheid die als een kankergezwel +31 lijkt te parasiteren, waar misbruik van gemeenschapsgeld tot norm is verheven en waar de klant/belastingbetaler met de nek wordt aangekeken totdat het verkiezingstijd is.

ScumbaggusMaximus | 05-01-20 | 18:38 | 1

waarom politici en ambtenarenkorps niet op persoonlijke titel kunnen worden afgerekend?
Komt door het Pikmeer arrest.
Kort gezegd, de overheid heeft strafrechtelijke immuniteit.
nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarresten...

Noobster | 05-01-20 | 20:06

Snap niet dat mensen daar voor willen werken, als programmeur zou ik me echt kapot schamen als je voor nop zit te programmeren van belastinggeld. Zal best lollig zijn in het begin, maar je meeste voldoening haal je toch uit het feit dat iets 'af' is en gebruikt word door klanten.

jip_86 | 05-01-20 | 18:36 | 2

Een deel van die 200 man Cap zal niet geïnteresseerd zijn in voldoening in hun werk maar ik verwacht dat het merendeel gewoon nog te onervaren is om te weten dat ze niet op zo'n manier willen werken. 10 man in korte tijd een bruikbaar systeem en 200 man over een veel langere tijd nog geen werkend systeem: dat komt niet door een enkeling, die 200 zijn niet de meest capabele en/of geïnteresseerde programmeurs.

W_F | 05-01-20 | 19:05

"Capgemini begrijp ik nog. Capgemini heeft een misselijke praktijk geperfectioneerd waarbij slecht ontworpen softwareprojecten tegen een vaste prijs worden aangenomen om daarna te worden omgezet in een uurtje-factuurtje-orgie. De overheid is het ideale slachtoffer. "

Waarom is er geen kabinetslid verantwoordelijk voor IT die zegt: dit stopt. Nu.
We gaan om de tafel met 5 briljante geesten en we gaan dit vanaf morgen anders doen. We lazeren die inhouse Capgemini accountmanagers er direct uit en laten onderzoeken hoe we de IT clusterfucks persoonlijk kunnen verhalen op de verantwoordelijke topambtenaren.

de Voorzittert | 05-01-20 | 18:28 | 2

Vervolgens komen er andere partijen bij dezelfde ambtenaren en begint het verhaal opnieuw.

ScumbaggusMaximus | 05-01-20 | 18:32

Het is al sinds de jaren 80 aan de gang of wanneer begon de stufi dat was ook zo'n drama instantie. Het probleem is dat al die software huizen het als verdien model zien. We hebben een of ander suf database programma en een extra licentie kost meer dan een complete server.

voldemort | 05-01-20 | 19:37

Over Uwv enz, weet iemand nog dat heel veel werkgevers met hulp van dat Uwveen aantal jaar terug heel veel van onze kansenparels uitnodigden voor een etentje en een baantje naar keuze terwijl de Nederlandse werkzoekende in de rij mocht staan voor een uitkering die dan afgewezen werd? De kansenparels pakten deze kans niet eens aan, want hadden geen zin aan werken. Over ernstige discriminatie gesproken, maar mensen vergeten veel te snel.

Plat-forum | 05-01-20 | 18:28

Tja, Doris Manders zong het al een tijdje geleden " zorug dat je der bij komt, bij de itee, bij de itee" niks popster willen worden of drugshandelaar maar IT voor de overheid maken. Elke mensenhandelaar zit met tranen in zijn ogen deze feuilleton te lezen hoe er hier in het voorbij gaan miljoenen worden verdient.

jan huppeldepup | 05-01-20 | 18:28

Waarom hebben ze geen bloksjeen toegepast? Eitje.

Eierbal-is-fijn | 05-01-20 | 18:27 | 4

Die bestond pas in 2009.

W_F | 05-01-20 | 19:09

Ho ho, eerst even artificial intelligence gebruiken om met je t-shaped agile team met de watervaltechniek wat actionable insights te genereren.

******** | 05-01-20 | 20:11
▼ 1 antwoord verborgen

Hoeveel fte heeft de centrale IT hier? vroeg ik. Ongeveer 1200 denk ik, was het antwoord. Is dat niet wat veel op 20.000 fte, vroeg ik ? Dat is toch 1 IT-er op 17 uitvoerenden ? Ja maar dat is nog buiten de IT-ers per divisie. Oh? hoeveel zijn dat er bij elkaar? Mwah...'s ff denken... al gauw 300 per divisie x 3 divisies , afgerond naar boven met alle flexibele schillen, met gemak nog eens 1200.
Denk je eens in:
Op elke 8 UWV-ers één IT-er. En dan toch de ergste kutsite van heel Nederland.
Ben gestopt met vragen. M'n ding gedaan en doorrrrrr.....

Bakschuif | 05-01-20 | 18:26 | 2

En dan hadden ze waarschijnlijk de externen ook nog niet meegerekend.

5611 | 05-01-20 | 20:08

@5611 | 05-01-20 | 20:08
Dat zijn altijd dagkoersen.
Niemand weet precies hoeveel (en ook echt niemand wil het weten.)
Vraag voor de aardigheid maar eens hoeveel fte de gemeente Amsterdam heeft rondlopen (bijna letterlijk,,,) "Ergens tussen de 17.000 en 20.000, ligt eraan wat je wel of niet mee wil rekenen..."

Bakschuif | 06-01-20 | 01:37

Je zou toch mogen verwachten dat "Den Haag " de onderste steen boven wil hebben in deze UWV klucht.
Jammer dat die Eritreërs die steen kennelijk al hebben gebruikt.

Whisper | 05-01-20 | 18:24

Vraag aan de GS redactie : waarom kan ik maar max 3x reageren in een topic. Het laatste woord is altijd aan een ander.

Drake69 | 05-01-20 | 18:24 | 6

Omdat je een switsal naast je naam hebt.

Rohin | 05-01-20 | 18:47

Gewoon. Omdat ik altijd gelijk heb natuurlijk. Verder heb ik geen idee.

Frau Merkel | 05-01-20 | 23:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Je zou verwachten dat kamerleden die dit feuilleton ook lezen inmiddels kamervragen hadden gesteld, maar er zijn natuurlijk veel belangrijkere zaken...

laurentius | 05-01-20 | 18:18 | 2

Misschien moet dit feuilleton eerst in boekvorm verschijnen, waarna René Veldwijk de talkshowcarrousel in mag, waarna Kamerleden 'geschokt' zullen reageren,waarna...(enz)

Zenzeo | 05-01-20 | 18:25

Daar zijn ze dan vrij laat mee. Maar volgens mij is dit wel behandeld in de Kamer toen het speelde in 2007. Of er verder iets veranderd is...

beldewouten | 05-01-20 | 18:36

Daarom is een carrière in de IT best handig. Kun je de overheid een keer terugneuken.

Deflatiemonster | 05-01-20 | 18:17

16 = 4^2 maar ook 2^4. Just sayin'

Eierbal-is-fijn | 05-01-20 | 18:10

Je zou toch verwachten dat er een parlementaire enquete komt nadat er zoveel gedetailleerde informatie boven tafel komt en het duidelijk is dat er nog steeds belastinggeld verbrand wordt, op een schaal waarbij het fikkie in Australië vergeleken wisselgeld is. Tot op heden geen reactie van de politiek en geen namen en rugnummers van de verantwoordelijke SG's. Wanneer gaat de roze plopkap naar Den Haag?

Frau Merkel | 05-01-20 | 18:08 | 2

Zou zo gek nog niet zijn zo'n parlementaire enquête, maar hoe breed wil je die trekken ? Ook gelijk maar de belastingdienst erbij lijkt me.

sprietatoom | 05-01-20 | 22:18

@sprietatoom | 05-01-20 | 22:18: Beide departementen horen inmiddels bij elkaar, dus ja. De IT en de fraude zou ik wel uit elkaar houden. Twee enquêtes alstublieft!

Frau Merkel | 05-01-20 | 23:35

Ik word gewoon misselijk, elke keer als ik dit feuilleton lees over het Uwv.... Hoe kan dit? Wordt het gewoon geen tijd om overheidsfunctionarissen uit hun 9nschendbare zo be te trekken en ze gewoon strafrechterlijk te laten vervolgen? En dat Capgemini.... Die vervolg je ook tot de hel... Maar ja, dit is een zwakke staat.

Pedante-aap | 05-01-20 | 18:07 | 1

Ja maar ja maar een sterke staat is toch facistisch?
Volgens alle privacy-fetishisten heeft u héél veel te verbergen, veel meer dan pak-m-beet een maffiabaas.

******** | 05-01-20 | 20:18
-weggejorist-
Meesteres Belgie | 05-01-20 | 18:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl