Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Behandeldirecteur Michael Panhuis in Vught gepromoveerd tot bestuurder kliniek Den Dolder

Weet u nog, dat vernietigende OVV-rapport over alle misstanden die voorafgingen aan Panhuis' moord op Anne Faber?

De eindverantwoordelijke voor die misstanden, de behandeldirecteur uit de tijd dat Panhuis in PI Vught 'behandeld' werd, en vervolgens werd overgeplaatst voor een herintegratietraject in kliniek Den Dolder, zit in de carrièrelift. Erik Masthoff is per 1 maart bestuurder bij Fivoor, de organisatie waar de psychiatrische afdeling van Den Dolder onder valt. Ja, echt iemand die de bedrijfsprocessen kent, zeg maar. 

Hans Faber, de oom van, laat weten: "Dat nota bene deze man is aangesteld toont wat ons betreft aan dat het de bestuurders van Fivoor en de PI Vught ontbreekt aan realiteitszin en moreel besef en de moord op Anne afdoen als een bedrijfsongevalletje. Respectloos naar Anne, haar familie en haar vrienden. Het belooft ook weinig goeds voor de cultuuromslag die moet plaatsvinden in de forensische psychiatrie."

Masthoff is dus de behandeldirecteur waaronder Panhuis op zijn eigen verzoek zijn zedendossier niet over liet dragen aan Den Dolder, waarmee zijn zedenachtergrond volledig buiten beeld raakte tijdens zijn herintegratietraject. Maar gelukkig, hand in eigen boezem hoor: "De aanbevelingen in de rapporten wijzen ons echter wel op de verantwoordelijkheid om het beter te doen dan bij Michael P. Daar zijn alle betrokkenen, onder wie Erik, zich erg van bewust. Hij draagt deze verantwoordelijkheid met veel energie en is er op gebrand herhaling van het gebeurde te voorkomen."

Reaguursels

Inloggen

Als er iets is waar ik ernstig bezwaar tegen maak, is het wel de quote van verantwoordelijken van instanties die belast zijn met de wereld van misdrijven en misstanden dat "ze ervan willen, moeten, gaan (etc.) leren.

Fuck dat. Ze zitten op die posities, omdat ze al naar school zijn geweest, afgestudeerd en in functie zijn. Dus in praktijk brengen die hap!
Ja hé, maar daar gaat dus iets mis, heel erg mis, en dat leidt tot steevast nieuwe misstanden - daarom weelt de ironie hier ook zo tierig.

Veel relevanter zijn de werkelijke oplossingen tot verbetering in dit werkveld.
Waarbij ik opmerk dat ze niet direct vernieuwingen inhouden, maar eerder voor een deel herstel van een goed werkende organisatie.

Opmerkelijk genoeg staan ze in de boeken die Hans en Wim Faber, en Yelle Tieleman hebben geschreven.
www.bol.com/nl/f/anne/920000010866682...
www.bol.com/nl/p/hoe-kon-dit-gebeuren...
Ik heb ze allebei gelezen en hoewel ik vind dat Tieleman hier en daar over de grens van het betamelijke richting Anne en haar familie gaat (in het hoofdstuk Anne, terwijl z'n disclaimer vermeldt geen medewerking van haar familie te hebben gekregen, en hij wel een intiem beeld van haar schetst alsof hij haar bijkans gekend zou hebben), vult hij met informatie vanuit interviews met de bedrijfsbeveiliging in Den Dolder wel de aanbevelingen goed aan.

In het boek 'Anne' staat in het slotdeel zeer sterke overdenkingen hoe de wetgeving kan hervormd om daders zoals Panhuis te straffen zodat het recht doet aan het principe ervan - vergelding.
Dit beslaat geen verwensingen wat te doen met zo'n figuur; met geen enkel woord staat er een beschrijving zoals ze hier (en waar niet op internet) te lezen is aan gewenste wreedheid. Wél uit vader Wim vanuit gevoel voor gelijkwaardige rechtvaardigheid het concept deze dader zelf te mogen bestraffen. Hij zegt niet hoe.

Waar het in zijn nauwkeurig opgestelde overdenkingen over gaat, is de vraag van "welke straf is passend als vergelding volgens de wet"?
Hij oppert bijvoorbeeld een celstraf gelijk de restduur van de te verwachte levenstijd van het slachtoffer als diegene niet was vermoord door de veroordeelde dader.
Hij stelt helder dat zijn enige uitgangspunt zijn dochter is - in haar geval zou het ijkpunt 83 zijn. De gemiddelde levensverwachting van vrouwen in NL.

Die leeftijd min de 25 jaar dat Anne slechts werd = 58 jaar gevangenis.
Al zou geen enkele vergelding voldoen aan het aangerichte leed, deze rekensom en vooral praktijk komt in ieder geval wel dichterbij de huidige wet en rechtvaardiging.

Wat betreft het voorname advies in het boek van Tieleman; de beveiligers op het terrein van Altrecht in Den Dolder kenden het clientèle aldaar. Zij waren op de hoogte van hun dossiers en actuele gedragingen buiten de therapiemuren.
Door die samenwerking met de prof en 'de gedaagden' kon deze club de boel nog redelijk goed in de hand houden richting de omgeving van Den Dolder..
Doordat zij werd wegbezuinigd, is het er een volslagen onveilige 'situatie' geworden.

Edoch, hier ligt dus (om te hernieuwen) een van de oplossingen. Beveiligers met informatie en kwalificatie op alle dossiers.

Ook een oplossing, en dit betreft de wet, de aanjagers in de Tweede Kamer dus, is om de Wet Privacy aan te passen jegens delinquenten.
Overigens heeft waarde Dandruff dit goed verwoord eerder vandaag.
Dandruff | 06-05-19 | 09:22
Hij beschrijft precies mijn verontwaardiging over hoe het kán dat behandeling in speciale kliniek niet gebeurt, simpel omdat delinquent geen toestemming geeft.
Hier wordt de toestemming van de patiënt qua wel of geen uitwisseling medisch dossier misbruikt als legale vorm om geen aanpak te krijgen in de kliniek waar men wél naartoe gaat - naartoe gaat als gunst om te re-so-cia-li-se-ren.

Ook dit is dus onderwerp tot wetsherstel - toespitsingen van de Wet Privacy.

Dit is wat er allemaal op het spel staat. Dit is concreet materiaal om wettelijk te wijzigen.
TL;DR?
Volgende keer korter, dat u het maar vast weet.

Kudtkip | 06-05-19 | 20:26

"Ook in de PI werd het zwaar weer voor de onderbezette psychiaters".

Het optekenen van een column/blog vergt een bovengemiddeld sterke taalhantering.

Wat ik hier lees gaat eerder over het zichzelf op de borst kloppen, omdat Masthoff als directeur ook nog als psychiater op de werkvloer kwam. Dit alles verteld met een lichtzinnigheid dat een leek (zoals menigeen) er ernstig bij fronst.

"Het is er zo leuk werken in de gevangenis", al die gekke types - nou, dolle boel. Onbegrijpelijk dat het geen grotere aantrekkingskracht heeft op psychiaters, echt heel vreemd.
Onderbezette psychiaters?

Ja nee, de personeelspool was (is?) onderbezet met psychiaters, bedoelde Masthoff natuurlijk.
Maar dat staat er niet.

Ook het volgende roept vraagtekens op.
"Want wat een bewerkelijke doelgroep hebben wij in huis. Wat een berg nieuwe inkomsten, crisisgevallen, dagelijkse bijzonderheden en zaken waarop geacteerd moet worden, etc".

Wat een berg nieuwe inkomsten?

In algemeen begrip staat dit voor (nog) meer geld dat binnen stroomt, hier een hele berg nog wel.
Of moeten we binnen de context van de hele alinea begrijpen dat het gaat om een berg nieuwe gevangenen?
Maar dat staat er niet.

Heel duidelijk geeft Erik Masthoff hier blijk van een flamboyante houding tov zijn functie(s) waar ernst geboden is. In diezelfde lijn hanteert hij z'n taalbeheersing, en dus zeggingskracht, die zo onzorgvuldig is dat men gerede twijfel moet hebben over diens algehele functioneren.

Daarvan was al akte in DE ZAAK PANHUIS.

Het is, terug on topic, onverteerbaar dat deze Erik Masthoff na (nee, nog lopende deze zaak - hoger beroep eind mei) kon promoveren binnen de organisatie van Fivoor.
Het is onverteerbaar dat deze organisatie zo'n juridische vorm heeft dat minister Dekker er (ogenschijnlijk) niets over te zeggen heeft.

Op deze wijze worden alle conclusies uit het vernietigende rapport en de daarna gemaakte beloften niks meer dan een hondendrol waar men ongelukkig in was getrapt.

Dit kun je in de eerste plaats de dierbaren van Anne Faber niet maken.
In de tweede plaats de rest van de burgerij niet.
Voor de duidelijkheid, met "je" bedoel ik de overheid.

Op de promotie van beide sleutelfiguren in de zaak Panhuis (resp. rechter Rinus Otten en deze Erik Masthoff) dient te worden ingegrepen.
Op z'n minst door de politiek, de TK met opnieuw vragen, maar ook wetsvoorstellen.

Kom ik zo op terug in deel III.

Kudtkip | 06-05-19 | 18:59


Blog Erik Masthoff: Undercover boss in de gevangenis
*
Gepubliceerd op 20 maart 2018
Susanne Stehmann

Mijn collega Erik Masthoff heeft een interessante blog geschreven over zijn werk met gedetineerden. In het kader van de week van de psychiatrie, een must read!

----------------

Penitentiaire inrichtingen hebben moeite om psychiaters te vinden. Terwijl de gevangenis een ontzettend boeiende en veelzijdige werkomgeving is.

Ik heb altijd het voorrecht gehad om mijn werkzaamheden als ‘zorgdirecteur’ te kunnen combineren met operationeel werk als psychiater in de PI Vught. Daarmee hield ik feeling met mijn oorspronkelijke vak, mijn eerste liefde zeg maar. Voorts gaf het mij ook managementinformatie omdat ik – al was het beperkt – zelf kon ervaren hoe het er op de werkvloer aan toeging.

Piepen en kraken.
Op de een of andere manier is het voor zorginstellingen altijd moeilijk om aan psychiaters te komen en deze te behouden. Vacatures all over the place en rondtrekkende dure ZZP-ers accentueren de moeilijke markt. Ook in de PI werd het zwaar weer voor de onderbezette psychiaters en begon het te piepen en te kraken. Toen diverse wervingsstrategieën geen resultaat hadden, kon ik niets beters meer bedenken dan mijzelf voor de time being meer op de werkvloer in te zetten en extra management handjes als hulplijn in te vliegen.

Iemand associeerde mijn inzet als operationeel psychiater met de kreet ‘Undercover Boss’, de titel van een TV programma naar het schijnt. Mijn huiswerk dan maar even gedaan hebbend, moet ik direct al iets corrigeren. Bij dat ‘Undercover Boss’ weet de werkvloer niet dat de baas verkleed als koffiejuffrouw of zo rondwaart. In mijn geval was dat anders, ofschoon een wat nieuwere verpleegkundige van de medische dienst mij wist te vertellen dat ik mijn directeursfunctie had neergelegd. Ik kan mij for the record niet herinneren of ze daar blij bij keek overigens. Enfin, wat is mij de afgelopen maanden nu eigenlijk opgevallen op die werkvloer?

Nou ten eerste, maar dat wist ik al, is het leuk om met ‘de poten in de klei te staan’, om met psychiatrisch gestoorden om te gaan. Vervolgens is het ook prettig om eens wat meer behandelteamleden (niet in de laatste plaats zorg- en behandelinrichtingswerkers) te leren kennen en bezig te zien met de dingen van alledag. Als je in een managementbunker woont, bereikt je bijzonder genoeg doorgaans vooral gemopper over zaken die (deels) niet goed gaan. Dat kan dan gaan over de inhoud van het werk, over randvoorwaarden maar ook over onderlinge samenwerking.

Hard werken.
Als je dan zelf ‘de vloer’ opgaat, heb je dan zo’n donkerbruin vermoeden wat je daar aan zou kunnen treffen. Echter, dat bleek toch even anders te zitten. Natuurlijk, er zijn altijd zaken die beter kunnen, maar ik trof toch vooral personeel aan dat in de juiste stand stond en goede dingen deed. Betrokkenheid bij de doelgroep, belangrijke informatie delen met collega’s en vooral ook hard werken.

Want wat een bewerkelijke doelgroep hebben wij in huis. Wat een berg nieuwe inkomsten, crisisgevallen, dagelijkse bijzonderheden en zaken waarop geacteerd moet worden op een creatieve en mensgerichte manier en dat allemaal up-tempo natuurlijk. Dat varieert van de hand-in-hand begeleiding bij de isoleercellen waar je goed tegen bepaalde geuren moet kunnen, tot de onderhandelaar die – tegen de verwachting in – het voor elkaar kreeg dat een verwarde gedetineerde meewerkte aan ‘de procedure’ waarna het Interne Bijstands Team – professioneel als altijd – zijn ding deed.

En dan was daar een vaktherapeut die in een huiskamer gitaar speelde met een man die volstrekt de weg kwijt was, als korte onderbreking van een wekenlang durende isolatie en de zorg- en behandelinrichtingswerker die een man iedere tien seconden instrueerde over in bad gaan omdat hij anders de shampoo opdronk en niet wist hoe hij zich moest afdrogen. Niet te vergeten het eerste incident op de ‘prepassanten afdeling’ waar door het team een nieuw evenwicht gevonden moest worden met de nieuwe doelgroep en de moeilijke puzzel die op de terroristenafdeling telkens gelegd moest worden om al die ‘subsoorten’ en hun complexe onderlinge beïnvloedingen te stroomlijnen.

'Never a dull moment'.
Ga er maar aan staan dus. Dan ga je vanuit het werkvloerperspectief bijna begrijpen waarom het moeilijk is om aan psychiaters te komen. Hier moet je namelijk hard werken, omgaan met een complexe doelgroep en na de ‘isoronde’ plakken je schoenen nogal eens en moet je vooral niet vergeten je handjes te wassen. Maar tegelijkertijd begrijp ik er ook weer niets van. Het is immers inhoudelijk zo’n leuk en maatschappelijk gezien zeer noodzakelijk werk. Er wordt veelal prima gepresteerd en er is ‘never a dull moment’. Last but not least: er is de nodige humor hetgeen belangrijk is om tegenwicht te bieden aan de druk van alledag.

Kudtkip | 06-05-19 | 18:32

Meneer beschrijft hier dat hij als een soort "Undercover Boss" op de werkvloer bezig geweest is.
www.linkedin.com/pulse/blog-erik-mast...
Roadblock | 06-05-19 | 11:31

Bedankt voor deze inzage in het brein van Erik Masthoff.
De column cq het blog copy/paste ik hieronder, opdat het gedocumenteerd staat.
Daarna gooi ik m'n snoeiharde recensie overheen.

Kudtkip | 06-05-19 | 18:28
-weggejorist-
Mazzelstof | 06-05-19 | 17:32

Misschien zitten de ware psychopaten wel in de top van dit soort instellingen: de ter beschikking gestelde zijn hun ‘speeltjes’ voor perverse en mensonterende praktijken richting de argeloze samenleving, een Russische roulette met random burgerslachtoffers. Zelf blijven ze ver weg van de martelingen, slachtoffers en hun familieleden en veinzen grote verbazing als het misgaat.

Het is maar een hypothese. Wat ik wel weet is dat TBS instellingen groot zijn geworden onder de ‘rooien’ in de jaren ’80 en ’90. Het was al verbazingwekkend dat gekken plotsklaps ‘cliënten’ werden genoemd. Alsof het een in en uitloop-hotel betreft…

Belangrijk feit: de Overheid schijnt te betalen voor elke losgelaten ‘gek’ in de samenleving. Wie o wie is hier verantwoordelijk voor? Namen en rugnummers graag.

Veluwse-Eikel | 06-05-19 | 17:24

Ik heb toch het idee, dat als het een dochter is van deze Masthoff of rechter Otte, en deze dodelijk slachtoffer van een TBSer zou worden, er daadwerkelijk verandering op zou gaan treden.
Nu veranderd er bijna niks.
Goed, er wandelen 1 of 2 bewakers dagelijks op het terrein.
Er is tegenwoordig fatsoenlijke verlichting op het terrein.
En ipv hun drugs op het terrein zelf te verkopen, komen de heren dealers hun drugs nu op een ander plekje verkopen.
Er is dus wat veranderd, maar de structuur van leidinggeven en protocollen opleggen, is amper veranderd.
Een nieuwe Michael Panhuis heeft een klein beetje meer moeite, om tot zijn daden te komen.
Dat is er veranderd.

De-Glijdende-Rechter | 06-05-19 | 14:35

De behandelaars en leidinggevenden functioneren prima binnen het systeem, het is het systeem wat niet deugt. Alles is gebaseerd op de aanname dat met een kleine foutmarge vast te stellen is hoe groot een herhalingsgevaar is.

Maar dat blijkt in de praktijk erg tegen te vallen. En in sommige gevallen moet je je afvragen of zo iemand ooit nog vrij mag rondhuppelen in de maatschappij, zelfs als zo iemand volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard.

Ook moet je je afvragen of de inwoners van plaatsen als Den Dolder niet beter in Fukushima hadden kunnen wonen, als je bedenkt hoeveel "uitstapjes" en onbegeleide "proefverloven" de "patiënten" wordt gegund.

Ofwel: Het zijn niet de mensen die moeten wyberen, maar het hele TBS systeem moet kritisch tegen het licht worden gehouden. En niet door de insiders, want dan krijg je "wij van WC eend adviseren WC eend".

SjonnieC | 06-05-19 | 14:07

Dit is puur treiteren van het Nederlandse volk. Hoe kun je dit anders uitleggen. Geen idee. Voel diepe verachting.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 13:52 | 1

En wachten op een minimale verkrachting.
Dan is het hek weer van de dam en spreken politici weer over "geschokt, onderzoek instellen"

De-Glijdende-Rechter | 06-05-19 | 14:37

Afrikaanse toestanden.

Bataaf | 06-05-19 | 13:11

Het gaat tenslotte om de Heilige terugkeer van de tot inkeer gekomen dader(s) bij deze psychiaters. De slachtoffers?? Niet relevant... Arme nabestaanden van Anne Faber.

Silvio488 | 06-05-19 | 13:07

Tja, als de samenleving met alle geweld en verkrachting een systeem eist waar mensen hun positie te danken hebben aan hun connecties met corrupte politieke partijen, in plaats van aan competentie, dan krijgt ze dat.
Faber is echt niet het laatste slachtoffer van deze schuimbekkende meute, die helaas een democratische meerderheid heeft.

obominotie | 06-05-19 | 12:46

Als je niet beter zou weten zou dit een hele slechte grap kunnen zijn.

Mart6037 | 06-05-19 | 12:09

Deze ontwikkeling kan jezelf niet verzinnen. Zegt wel alles over Erik Masthoff en Fivoor. Moreel kompas lijkt afwezig, dringend behandeling gewenst van buitenaf, zelfreinigend vermogen van deze organisatie is nihil.

bwanabanjo | 06-05-19 | 11:54

Hiddema betoogde dat minister Dekker mocht aanblijven, omdat hij als geen ander de bezem door de organisatie zou gaan halen. Minister Dekker moet zich openbaar verantwoorden in de Tweede Kamer voor zijn daden en wandaden. Maar deze psychiater E.Masthoff... Ook bij hem mag je redelijkerwijs verwachten dat hij zijn professionele leven gaat beteren. Maar anders dan bij minister Dekker: waar is zijn openbare verantwoording, zodat o.a. de familie Faber kan zien, dat hij niet meer terugvalt in de geitenpaadjes van vroeger? Hoe zit het met de controle op deze psychiaters? Zitten ze in een ivoren toren, of zitten degenen die hun op de vingers moeten zien in zo'n 'wir haben es nicht gewusst' leunstoel? Bewijs nu maar eens dat psychiaters geen kwakzalvers of hogepriesters van pilletjes-uitdeel-rituelen zijn. TBS heeft twee zijden: aan de ene kant de misdadigers, aan de andere kant de behandelaars. De zaak van Anne Faber laat zien welk wangedrag de behandelaars zich systematisch ambtenaarachtig eigen hebben gemaakt. Dat moet aan de kaak gesteld blijven, totdat het ten goede verandert. Anders: opheffen die TBS, opheffen die kwakzalverij.

Eeuwig..Op..Vakantie | 06-05-19 | 11:53 | 1

Tjah denk dat er heel af en toe een inspecteur langsgaat, en thats it. Komt bij dat artsen natuuurlijk een beroepsgeheim hebben

Nappa | 06-05-19 | 12:34

Kreeg Dekker in het debat van april niet nog 1 kans? En zou dan de altijd zo beminnelijk lachende Madeleine het aandurven de minister naar huis te sturen? Oh wacht, dit is personeelsbeleid en daar gaat de politiek niet over. Wordt het geen tijd het hele TBS-traject door de overheid te laten uitvoeren?

Mannes | 06-05-19 | 11:51 | 1

Ik denk als je momenteel in je blote reet en op je handen lopend de tweede kamer als minister binnenkomt het nog niets uitmaakt.
"Want verkiezingen op dit moment zou alleen maar de populisten in de kaart spelen."
Het is verworden tot een schouwspel, een poppenkast.

Roadblock | 06-05-19 | 12:07

Ik denk eerder dat het een beloning is voor bewezen diensten. Als je als overheid keer op keer zogenaamd 'foutjes' maakt, is dat een patroon, en als je vervolgens niets doet om die fouten te voorkomen voor een volgende keer, dan is het beleid. Vorige week was er ook weer een tweetal TBS-ers die lekker los gingen, er.wordt.absoluut.niets.bijgesteld.
Men wil blijkbaar vaasjes (lol) buskruit de samenleving in pompen. Of het nu via de TBS methode is, of via de open grenzen. Doel lijkt in ieder geval hetzelfde: zoveel mogelijk chaos en ellende creëren. Dat de bevolking opschuift richting (extreem) rechts is misschien juist het gewenste resultaat. Verdere polarisering, de bevolking staat elkaar nu al virtueel naar het leven. Misschien vinden ze dat grappig of zo.

Datsun_Cherry | 06-05-19 | 11:43

Het probleem is het partijkartel en de baantjescarrousel. Dit is wat mij betreft 100% corruptie. Iemand die in overheidsdienst zo aantoonbaar faalt, mag nooit meer betaald worden van belastinggeld. Dus geen overheidsfunctie, geen semi-publieke functie, niet bij een goed doel etc etc.

DMaN | 06-05-19 | 11:10

Een plaat voor hun kop.

wiers | 06-05-19 | 11:06

Heggescharen en kettingzagen icm meneer P.
Hele creatieve visioenen krijg ik daarbij.

schoon-schip-maken | 06-05-19 | 11:04

Echt bizar, in een goed werkende democratie zou je verwachten dat deze man (pi Vught noemde Michael P. indertijd modelgevangene en droeg essentiële informatie niet over) was ontslagen of tenminste disciplinair gestraft zou zijn. Maar een promotie kan echt niet na wat is gebeurd. Schande!

duh! | 06-05-19 | 11:01 | 1

Fivoor is dan in naam een onafhankelijk zorgbedrijf, maar draait uiteindelijk volledig op overheidsgeld. Dicht met die subsidiekraan totdat deze man weg is!

duh! | 06-05-19 | 11:06

Bestuurders rollen, ongeacht prestatie, van het ene baantje naar het andere. Niemand neemt verantwoordelijkheid en het kartel blijft gewoon draaien. Precies waar FvD voor waarschuwt.

BozePaarseMan | 06-05-19 | 10:59

Ik snap helemaal niks meer van dit land.

Muuke | 06-05-19 | 10:57

Als je alles gehad denkt te hebben, stort de wereld weer iets verder in: om te huilen dit en het gebeurd allemaal maar ongestraft. De gehele rechtsspraak zit zo fout in elkaar en het lijkt niet te stoppen. Arme Anne en alle andere meisjes die slachtoffer werden van voortdurend falend beleid en misstanden.

LeBoulanger | 06-05-19 | 10:36 | 1

En nog worden.....

A333aan | 06-05-19 | 10:50

Gelukkig is met zijn arrestatie een Den Dolder chainsaw massacre voorkomen

van Dam | 06-05-19 | 10:21

Aan de orde van de dag in dit land. Rinus Otte, de rechter 'die niet zoveel heeft met TBS', terwijl is onderzocht dat de recidive van tbs'ers aanmerkelijk minder is dan bij niet-tbs'ers, en verzuimde om hem tbs te even, heeft nu een hoge positie bij justitie. De officier van justitie in Rotterdam die blunderde en een dijk van een tunnelvisie bleek te hebben in het geval van de Schiedamse parkmoord, werd gepromoveerd tot hoofdofficier van justitie. Wethouder van gezondheid Oudkerk in Amsterdam die zelf gebruikmaakte van minderjarige heroinehoertjes aan de Thamesweg had jaren nadien het hoogste woord, stelde zich nog kandidaat voor het burgemeestersambt en werd nog docent 'lifestyle' ook. Nederland is een heel gek, raar en slap land.

Ruud5 | 06-05-19 | 10:15 | 2

Wow... Touché!!! De keiharde waarheid...

Angélica de Sancé | 06-05-19 | 10:21

Ik stel enige vraagtekens betreffende de recidive cijfers van dergelijke rapporten. Meestal worden dergelijke rapportages juist besteld bij bevriende semi-overheidsinstellingen om aan te tonen dat een bepaalde stukje staatsapparaat naar behoren werkt.

Hoe kan je een namelijk een concept als recidive nauwkeurig meten als er bijvoorbeeld nog nauwelijks meer aangifte van misdaad wordt gedaan, daders nauwelijks worden opgespoord en te vaak vrijspraak wordt gegeven. Als de gehele justitiele keten faalt zoals dat nu het geval is?

Beefbus | 06-05-19 | 10:23

Als Fivoor zich niet eens door fouten van hun eigen bestuurders laat leiden bij aannamebeleid, dan voorspelt dat weinig goeds over hun nieuwsgierigheid naar en kennis over de fouten van hun clientèle.

De minister kan weigeren om Fivoor nog overheids-opdrachten te geven, bij gebleken ongeschiktheid van bestuur.

tipo | 06-05-19 | 10:11 | 1

Dat Fivoor is semi overheid.
De overheid gaat dit niet per aanbesteding doen, want dan komt er sowieso een goedkope partij die meer beloofd maar veel minder waar kan maken.

De-Glijdende-Rechter | 06-05-19 | 14:42

die onbekwame oen is ook nog gekandideerd geweest als beste ambtenaar!!!!
twitter.com/GerardBakkerDJI/status/10...
hoe ontzettend walgelijk zit dat wereldje in elkaar!!!!

langzullenweleven | 06-05-19 | 10:10 | 2

Eigenlijk is het gewoon een corrupte bende.

BozePaarseMan | 06-05-19 | 11:01

@BozePaarseMan | 06-05-19 | 11:01: Klopt.
En ze blijven aangestuurd door onze overheid en politiek.
Daar zit het feitelijke probleem.

De-Glijdende-Rechter | 06-05-19 | 14:44

Mensen in het algemeen kijken weinig naar zichzelf, het liefs is het de schuld van de omgeving, situatie of anderen om maar niet aangetast te worden in het ego. De meest succesvolle personen zijn de gene die constant kritisch naar zichzelf zijn, dit kom je zeer zelden tegen in de publieke of semi publieke sector vandaar dat het zo’n bende is

allesofniks | 06-05-19 | 10:04

ze zeuren wel over salarissen in het bedrijfsleven waar ze feitelijk geen zak mee te maken hebben , en hebben we jesse en die troela van de SP al gehoord over van Nieuwkerk ?

Baron de laclou | 06-05-19 | 10:04

Nou hij heeft het schijnbaar fantastisch gedaan. Naar maatstaven van de VVD dan.

Omebert | 06-05-19 | 10:03

de linkse gedachtewereld is zo verheven , dat snappen wij gewoon niet

Baron de laclou | 06-05-19 | 10:00

Het TBS systeem werkt niet en heeft nooit gewerkt. Het is slechts een constructie, een ambtelijke procedure, die is opgezet om een abstract links wensdenkconcept, de zg. "resocialisatie" te realiseren.

Om aan de buitenwereld te tonen dat dit systeem werkt, moeten er nu eenmaal periodiek een aantal individuen worden geselecteerd, die vervolgens worden vrijgelaten, zodat de TBS-leiding kan zeggen "dit systeem werkt want zie hier het resultaat".

Helaas schieten de geestenswetenschappen tekort om te fungeren als accuraat selectiemiddel voor resocialisatie. Naar wat bekend is van de selectie van Panhuis bijvoorbeeld kan men concluderen dat het systeem faalt en zal blijven falen omdat het berust op een reeks foute aannames, namelijk dat:
1. psychopaten inzien wat voor kwaad zij hebben gedaan
2. berouw tonen omtrent hun daden
3. bij herintroductie in de maatschappij hun gedrag verbeterd hebben
4. niet terugvallen in oude misdadige gewoontes

Een kind kan zien dat de kans dat al deze 4 aannames waar zijn, nagenoeg nihil is in het geval van een psychopaat (als bijvoorbeeld Panhuis).

Daarbij komt ook nog het structurele gebrek aan handhaving kijken in dergelijke klinieken, waardoor de patienten vrijelijk over drugs en wapens kunnen beschikken en waardoor het bijzonder onwaarschijnlijk is dat de geestestoestand van een patient verbeterd.

Dit TBS systeem komt uit de jaren 60-70 en is inmiddels volkomen achterhaald. Het berust op een valse belofte richting de maatschappij (de patient is genezen) en maakt gewoonweg teveel slachtoffers, terwijl de werkelijke verantwoordelijken, degenen die het process managen, geen enkele aansprakelijkheid hebben voor hun "vergissingen".

Het TBS systeem moet op de schop en gewoon vervangen worden door langdurige gevangenisstraf en in de zwaarste gevallen een levenslange gevangenisstraf.

Beefbus | 06-05-19 | 09:59 | 1

Maar links is altijd aan de macht in Nederland, dus dit blijft gewoon in stand. Misschien kan Baudet straks ingrijpen.

Pislinq | 06-05-19 | 10:09

Politieke ophef blijft uit. Zeg je namelijk er inhoudelijk iets van, zoals dhr. HIddema deed, dan staat de gevestigde orde op de achterste benen. Dan ga je over lijken ofzo. Dan heb je geen restecp voor hetgeen gebeurd is.

Promotie van een van de verantwoordelijken is zuur, en kort na hetgeen gebeurd is, onbegrijpelijk. Dat er hier wordt gewezen naar de particulierheid van de organisatie waar het gebeurt, zonder hieraan de consequentie te verbinden dat er met deze organisatie geen zaken meer gedaan worden, geeft het failliet aan van de politiek in dergelijke zaken.
In woord en daad is de politiek volstrekt tandeloos, machteloos en ideeënloos.

El Rico Grande | 06-05-19 | 09:57

Je zou denken dat de politiek een keer ingrijpt. Die hebben toch ook kinderen?

ikdenkwat | 06-05-19 | 09:55 | 1

Zie mijn tegel van 09:21

Is dit nog nieuws? | 06-05-19 | 09:59

Deze "mensen" behandelaars lachen ons recht in de bek uit en deze promotie is hun manier van wraak op het OVV rapport! Zo van "wij maken zelf wel uit wat voor conclusies we er aan verbinden" Dit tuigh hoort in de dezelfde cel te zit als dat stuk stront van een panhuis!

nietmijnbaardvriend | 06-05-19 | 09:54 | 1

Liever niet in dezelfde cel. Dit tuigh en de Panhuisjes strontzakken kunnen het blijkbaar veel te goed met elkaar vinden.

Mr. C | 06-05-19 | 09:58

Maar we moeten het over de toon hebben en niet over de inhoud, aldus mw van Toorenburg bij debat Anne Faber, waar mr. Hiddema het terecht over de inhoud had.

De toon was afgebrand, de inhoud is weggekeken, geschiedenis is niets van geleerd...

LuNaTeeQ | 06-05-19 | 09:53 | 2

De Tweede Kamer toont zich al tijden een papieren tijger. Dan kan je het slechts over de toon hebben. De inhoud wordt bepaald door een kabinet dat een ding kan: belasting verhogen.

El Rico Grande | 06-05-19 | 10:01

De familie Faber geeft met hun reactie aan dat ze Hiddema heel goed gehoord hebben.

tipo | 06-05-19 | 10:15

Het meisje kwam hem tegen op straat
En werd verkracht door de psychopaat
Zijn achtergrond was verder onbekend
Hij leek ook zo’n voorbeeldige patiënt!
Typisch eentje die niemand schaadt

Verkrachting en moord, ach
Raak nou niet meteen van slag
Dat kan wel eens gebeuren
Begin nu dus niet te zeuren:
Gun ’n gek ook ‘ns ’n leuke dag

De doldrieste Den Doldenaren
Blijken echt halve garen
Toch mogen ze op verlof
Met toestemming van ’t hof
Ondanks de vele bezwaren

In Heiloo bloeit de wapenhandel
‘n Gek mag er niet aan de wandel
Vanuit de cel klust hij er wat bij
De psychiater zorgt voor ’n Huawei:
“Da’s leuker dan dat ik ze behandel”

En als ‘t kalf verdronken is volgt promotie
Alleen bij GeenStijl ontstaat nu commotie
Het is werkelijk toch van de ‘gekken’
Dat de psychiaters hun beurs spekken,
Van de gevaren hebben ze geen enkele notie

Angélica de Sancé | 06-05-19 | 09:44 | 10

Huawei >>>> heerlijk verNederlandst!!

Eeuwig..Op..Vakantie | 06-05-19 | 11:39

+ veel ...

Pjotterdjotter | 06-05-19 | 11:55

Het epistel is helaas te "rechts" om u voor te dragen als nieuwe dichter des vaderlands. Plaats een rijmelarijtje over klimaatverandering of dobbernegers en u maakt zeker kans.

SjonnieC | 06-05-19 | 15:57
▼ 7 antwoorden verborgen

Misschien dat er iets verandert als een zoon/dochter van een prominente politicus wordt " afgemaakt ".

Stratum | 06-05-19 | 09:41 | 1

Nee hoor. Zie dossier moord op Els Borst.

Bennie Verbaasd | 06-05-19 | 09:57

"Erik Masthoff is psychiater en gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie." Dat onderwijs in Nederland is dus ook niet meer wat het geweest is.

Boris die Sauertopf | 06-05-19 | 09:39 | 1

Cognitieve gedragstherapie is kwakzalverij. Er is nauwelijks iets evidence based binnen de psychiatrie. Exposuretherapie bij fobieën en pilletjes bij depressies en dan heb je het meeste wel gehad.

Superkwatta | 06-05-19 | 11:09

Wow, die laatste zin: "Hij draagt deze verantwoordelijkheid met veel energie en is er op gebrand herhaling van het gebeurde te voorkomen."
Als je zoiets met droge ogen op papier kunt zetten en ook nog net doen of je het meent, dan ben je een hele grote ..... Nou vul zelf maar in

Eagle0511 | 06-05-19 | 09:36

Kennen we meneer Joustra nog, van de marmeren toiletten?
Sinds die moest aftreden heeft hij allerlei andere prachtige baantjes gehad.
Want falen = promotie.

Ziehier het falen van onze democratie, ons rechtssysteem, ons ambtenarenapparaat en onze hele overheid. Een agent die een fout maakt krijgt een schop na; maar dit overbetaalde vullis kan na elke (dodelijke) blunder gewoon verder jobhoppen.

Ik blijf het herhalen; een vrachtwagenchauffeur die ongewild een dodelijk ongeval veroorzaakt wordt vervolgd. Waarom kan dat niet bij rechters of "behandelaars" die doelbewust gewelddadige gekken op de samenleving loslaten?
Het gaat hier gvd niet om een klein inschattingsfoutje.
Hoe kan een gewelddadige verkrachter "behandeld" worden als zijn behandelaars niet eens mogen weten dat hij een gewelddadige verkrachter is?
Stel dat we al zouden geloven dat 0,1% van dit soort behandelingen "werkt", dan is dat onmogelijk als de behandelaars niet weten waar ze mee te maken hebben.

Dandruff | 06-05-19 | 09:22

www.skipr.nl/actueel/id37960-onderzoe...

Het contact tussen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en Fivoor, de instelling waar Michael P. was opgenomen, verliep moeizaam. Dat blijkt uit de bijlagen en verantwoording bij het donderdag gepubliceerde rapport.

"De Raad heeft veel personen niet een-op-een kunnen spreken omdat ze begeleid werden door een leidinggevende of een jurist. De Raad vindt dit onwenselijk omdat dit mogelijk het vrijuit spreken belemmert, en daarmee van invloed kan zijn op het onderzoek." De afspraken kwamen al moeizaam tot stand, aldus de OVV. Ook wilde Fivoor - dat het rapport vooraf ter inzage heeft ontvangen - het nodige aangepast zien.

Is dit nog nieuws? | 06-05-19 | 09:21 | 3

www.telegraaf.nl/nieuws/3540780/na-ge...
Minister Dekker (Rechtsbescherming) zegt in een reactie dat het vertrek van Masthoff uit Vught niet gedwongen is geweest. Op de aanstelling van Masthoff bij Fivoor vertelt hij geen invloed te kunnen uitoefenen. „Fivoor is een particuliere organisatie die gaat over zijn eigen personeelsbeleid.”

Wel houdt de VVD-bewindsman de situatie in de gaten. „Ik reken Fivoor af op hun prestaties. Fivoor staat aan de lat als het gaat om de veiligheid en de kwaliteit van de geleverde forensische zorg. Als het niet goed gaat, zal ik ze daarop aanspreken.” De inspectie houdt toezicht in Den Dolder en gaat dit jaar nog een aantal keer op bezoek om de vinger aan de pols te houden, aldus de minister.

-

Tada! VVD

Is dit nog nieuws? | 06-05-19 | 09:28

Dus onze minister die voor onze veiligheid moet zorgen besteedt dit uit aan een partij waar hij geen invloed kan uitoefenen? WTF. En op basis waarvan wordt deze ‘particuliere instelling’ betaald?

Wim_Kut | 06-05-19 | 09:53

@Is dit nog nieuws? | 06-05-19 | 09:28: Tja, we wisten dat dit er aan zat te komen. Een minister met ballen had direct de directie op het matje geroepen en hen dringend verzocht om onmiddellijk van het totaal te verdwijnen door middel van oneervol ontslag.

LeBoulanger | 06-05-19 | 10:41
-weggejorist-
Du-u-u-h | 06-05-19 | 09:19

Het is maandag en de week begint alweer met een clusterfuck. Lekker man!

pibasso | 06-05-19 | 09:18

4 kettingzagen op een opleiding voor hovenier?
Hoeveel mesne waren er dan in de opleiding?

Einde van de Domheid | 06-05-19 | 09:17 | 5

De opleidingen voor pool boy waren al vervult.

steekmug | 06-05-19 | 09:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Hahaha!
Welja, doe ook meteen maar uitzondering maken op de Balkenende-norm.
Willen jullie meer of minder?
Wat zijn we toch een fan-tas-tisch land.
www.blikopnieuws.nl/2013/rutte-wat-he...

Is dit nog nieuws? | 06-05-19 | 09:16

Ik vraag me altijd af hoe de hoofdrolspelers in dit soort trajecten zichzelf in de spiegel zien. Waarschijnlijk met een ziek soort "lekker schijnt aan alles en iedereen (vooral aan al die "schreeuwende" nukubu's die helemaal niet weten hoe het spel gespeeld wordt) dus wie maakt mij wat ? Niemand toch?" Ambtelijke organisaties zitten vol met dit soort piepeltjes die in dit soort structuren zich staande weten te houden. Altijd grote muil dat ze niet naar behoren en vermogen beloond worden maar eigenlijk (te vaak) structureel incompetent met een schijtmentaliteit die je alleen bij slechte personages in films ziet. Waarvan je denkt "da' s enkel in een film". Nou niet dus. Kamerdebatje, wat lastige vraagjes, de gespeelde schande richting Hiddema (die genadeloos in de zere plek prikt) maar achter de schermen zijn de kaarten allang al weer geschud.

Grijskijkert | 06-05-19 | 09:15 | 2

Ik vraag me af hoe ze 's nachts één oog dicht doen, wetende wat hun aandeel is in het traject dat uiteindelijk Anne haar leven kostte.

MickeyGouda | 06-05-19 | 09:18

@MickeyGouda | 06-05-19 | 09:18: incident heet dat en dan komen getallen van 20 jaar bij elkaar opgeteld die wel goed gingen

Baron de laclou | 06-05-19 | 10:01

Meneer de directeur, wij hebben een psychisch gestoorde verkrachter als patiënt.
Laten we hem een opleiding aanbieden waar hij dan straks vaak bij de mensen thuis komt, hovenier of zo.

Osdorpertje | 06-05-19 | 09:14 | 1

scheurgras !

Baron de laclou | 06-05-19 | 10:02

Goed hoe die familie de publiciteit blijft zoeken om druk te houden op een omslag in deze sector. Ook na die rede van Hiddema. Hopelijk ontstaat er een momentum voor verandering. Want het is nodig.

Gen. Maximus | 06-05-19 | 09:13 | 1

Er komt geen verandering. Meerderheid tata's stemt kartel...

Graaf_van_Hogendorp | 06-05-19 | 09:15

Sander Dekker, wat een fijne kerel is dat toch . Grijpt direct in en regelt de zaakjes.
NOT

mondkapje | 06-05-19 | 09:11 | 2

"Als het niet goed gaat, zal ik ze daarop aanspreken."

Nou meneer Masthoff is nu aan het bibberen als een rietje. Dekkertje houdt hem in de gaten... en zal hem vermanend toespreken als een van zijn "patiënten" iemand verkracht en vermoord.

Graaf_van_Hogendorp | 06-05-19 | 09:14

Sander Dekker is meer bezorgd over zijn kale plekje. En of hij zijn haar er nog overheen kan kammen.

Osdorpertje | 06-05-19 | 09:15

Serieus hadden wij een andere uitkomst mogen verwachten? De top in de (semi)oveheid is corrupt tot op het bot. Dat gaat elkaar echt niet de les lezen of saneren, daarvoor is een revolutie nodig inclusief valbijl.

Solar666 | 06-05-19 | 09:11

Typsiche NL gang van zaken bij het hoogste personeel. Maak je een grote fout, probeer het nog eens in een functie met meer verantwoording. Dat dan iedereen roept/weet hee dat is die fuckup van... Zal je natuurlijke overwicht en leiderschap geen goed doen.

Hiesjes | 06-05-19 | 09:09

Toont maar weer eens aan hoever de politiek en justitie los staan van Se realiteit

Jacktheflipper | 06-05-19 | 09:09 | 1

Men is zich daar heel goed bewust van de situatie het doet ze gewoon niets, verdel en heers over het plebs. Het enige recht dat de burger heeft is kromliggen en belasting betalen.

Solar666 | 06-05-19 | 09:12

Meneer werd ook nog genomineerd voor Beste Ambtenaar 2018! Zie twitter.

Hebbiehemookweer | 06-05-19 | 09:08

Ach, je kunt ook Spizenkandidat worden.....

Elder of Z. | 06-05-19 | 09:08

De juiste man/vrouw op de juiste plaats.

Sharon Dijksma (PvdA) is nu wethouder in Amsterdam... zij heeft aangekondigd dat de mensen in Amsterdam dadelijk geen diesel of benzine auto / scooter meer mogen rijden.
En dat ze zodra ze van het aardgas af moeten... geen houtkachel en open haard mogen stoken.
Linkse partijen noemen zichzelf liberaal en sociaal --> blijkbaar wel voor migranten en iets minder voor Nederlanders.

sociaal_econoom | 06-05-19 | 09:06

Een psychopaat, moordenaar en verkrachter een opleiding geven om met een kettingzaag om te gaan: Dat kan alleen in Nederland, waar straattuig kickboxlessen krijgt.

Chuck the plant | 06-05-19 | 09:05 | 2

heggeschaar

Baron de laclou | 06-05-19 | 10:02

@Baron de laclou | 06-05-19 | 10:02:
Ook met een gemotoriseerde heggeschaar kun je veel ellende aanrichten.

Superkwatta | 06-05-19 | 11:07

Ik moet even terugdenken aan de reacties van de kamer na het betoog van Hiddema in het kamerdebat.... dit is pas echt een klap in de bek en schop tussen de benen van de familie

Messerschmitt | 06-05-19 | 09:02 | 2

Een perverse kinderverkrachter moet natuurlijk een eerlijke kans krijgen weer terug te keren in de samenleving, de feiten delen met de kamer dat is onvergeeflijk.

Solar666 | 06-05-19 | 09:15

De vader van Anne Faber was het eens met Hiddema. Daar had moraalridder Arib sowieso niets mee te maken.

Slogra | 06-05-19 | 09:31

Maar welke oetlul heeft hem daar aangesteld?
Dat hele zaakje stinkt, Stinkt heel erg.

bas ooms53686289 | 06-05-19 | 09:01

Zo, nu weten we tenminste hoe de hazen lopen. Ik denk dat het voor degenen die hem zijn nieuwe baan bezorgd hebben nauwelijks uitmaakt wat zijn wanprestaties als directeur van de PI in Vught waren. Zorgen dat je weggepromoveerd bent als de beerput open gaat.
Ik vermoed dat je, als je de carrières van allerlei prominente en minder prominente landgenoten zou analyseren, vrij vaak op zulke schandelijkheden zou stuiten. Niet alleen in dit circuit.

JvanDeventer | 06-05-19 | 09:00

En straks het antwoord van de minister (net als de Vught-schreeuwers): "We gaan het (gáááááááp) onderzoeken!"

Muskatnuss!!! | 06-05-19 | 08:57
-weggejorist-
Rheia | 06-05-19 | 08:56

Net als bij de politieke partijen...: Die zorgen wel voor elkaar...

Muskatnuss!!! | 06-05-19 | 08:53

Dat is toch normaal in Nederland dat de baantjes mooi verdeeld worden onder elkaar, niet kunde maar de juiste mensen om je heen hebben brengt je de goede baantjes. Het echte werk wordt toch gedaan door het voetvolk wat graag promotie wil maken, in de top wordt vooral veel gepraat, gedineerd en interessant gedaan. Waar ze wel allemaal expert in zijn; zoveel mogelijk geld binnen harken! Dus ik verbaas mij totaal niet over deze gang van zaken, geweten ontbreekt bij deze elitaire laag. Ikke ikke ikke en de rest kan sti.. Betalen.

dutch bikkel | 06-05-19 | 08:52 | 2

Ah, een van Nieuwkerkje? Dat je je afvraagt: "in dit land vol talent niemand te vinden, die dat werk minstens zo goed zou kunnen doen, voor de helft van het geld?" Of in dit geval, zonder de nabestaanden van Anne Faber nóg maar 'es een trap na te geven?

Natúúrlijk zijn die er wel! En het houdt niet op, niet vanzelf. Van Nieuwkerk bijvoorbeeld heeft een dochter, en die is dan ineens ook op tv (net als zoon Brandsteder, Roelvink, etc.), terwijl er nog zoveel talent zonder bekende ouders is, dat geen kans krijgt.

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar P. schijnt ook een kind te hebben.

dopinie | 06-05-19 | 08:59

De Nederlandse publieke en semipublieke sector in een notedop: Goedbetaalde luizenbaantjes worden verdeeld op basis van macht en netwerk. Niet op basis van authoriteit.
Dit heeft niet alleen permanent falen tot gevolg, maarzorgt er ook nog eens voor dat goed personeel niet aangetrokken of vastgehouden kan worden. Want wie wil er nou voor een nitwit met kapsones werken?

Chuck the plant | 06-05-19 | 09:00

"... de verantwoordelijkheid het beter te doen dan bij Michael P...."

Je bent indirect schuldig aan moord. Lul.

Heau even | 06-05-19 | 08:49 | 1

Alleen iemand zonder geweten kan zoiets zeggen. De man had kapot moeten zijn van ellende. Dat hij dat niet is toont aan dat hij geen geweten heeft maar dat zei ik al.

Rheia | 06-05-19 | 08:55

Dat dit figuur dat zeer zeker in grote mate mede verantwoordelijk is voor de dood van Anne Faber een promotie accepteert, toont aan dat dit figuur geen enkel geweten heeft. Een weldenkend mens met een hart had in een donkere kelder gaan zitten voor de rest van zijn leven en zich heel ellendig gevoeld. Rot maar weg ergens totale l*l!!! Sterph. Mooie woorden maar slechte daden en zo iemand ort er niet op afgerekend. En daar gaat iets HEEL ERG FOUT!!!!

Rheia | 06-05-19 | 08:48 | 1

Posities met macht trekken bovengemiddeld veel psychopaten aan, dat wordt keer op keer bewezen. Psychopaten kunnen best functioneren op dat soort functies mits er zware consequenties staan tegenover falen in die functie. Het falen van een psychopaat bedekken met de mantel der liefde is wel het meest krankzinnige wat een weldenkend mens kan doen.

Solar666 | 06-05-19 | 09:18

Respectloos ja, wat een gevoelloze asociale autisten daar. En ik bedoel dan niet de patiënten. Nagel die totale asshole Erik Masthoff aan de schandpaal. Pek en veren voor hem, hijs hem op de platte strontkar. Hij had zelf veroordeeld moeten worden wegens medeschuldig aan Anne’s vreselijke dood. Stelletje perverse viespeuken. Kamervragen! Oh nee het is ramadan, dus de TK zit aan de iftar. Kots.

Nivelleermarionet | 06-05-19 | 08:46

Ik mis de ophef bij de politici voor het glas, de plas en de was. Of is het nog te vroeg?

ScumbaggusMaximus | 06-05-19 | 08:45

De enige opleiding die dit uitschot hoeft te volgen is langzaam sterven en verrotten.

EUrofoob | 06-05-19 | 08:44 | 1

Aan de hoogste mast..

Edo12 | 06-05-19 | 08:56

Je zakt toch door de grond als je dit leest, sowieso maar zeker als nabestaanden van dit soort volstrekt incompetente wensdenkers op dit soort posities.
Ontslag was op zijn plaats geweest, maar jn kartelnederlandje krijg je promotie als je een moordend en verkrachtend beest hebt losgelaten op de onwetende populatie met een onschuldig meisje als triest slachtoffer.

Superkwatta | 06-05-19 | 08:40 | 2

Edit: als nabestaanden van het slachtoffer dat is gevallen door het falen van dit soort volstrekt incompetente wensdenkers op dit soort posities..
Alsof gestoordheid te veranderen is, laat me niet lachen.

Superkwatta | 06-05-19 | 11:05

Wie heeft die promotie goedgekeurd? Die wanbestuurder mag wat mij betreft ook met onbetaald verlof tot zijn pensioen.

langelat | 06-05-19 | 12:42

Van dit nieuws word je heel erg misselijk. Deze man had ontslagen moeten worden Hij is aan de basis verantwoordelijk voor de dood van Anne Faber. Hij heeft het mogelijkgemaakt door valse informatie te verschaffen aan Den Dolder. Je zou deze man (of vrouw?) hetzelfde lot toewensen als een niet nader te noemen meisje en haar familie. Dat dit mogelijk is toont aan dat onze minister net zo verrot is al het hele geestelijke gezondheidssysteem en dat er NIETS is veranderd!!! WT f*ck zeg!

Rheia | 06-05-19 | 08:39

Met likken naar boven, trappen naar onder en jezelf op een bepaalde plek van het politieke kleurenspectrum plaatsen komen veel van die gekken ver.
It’s who you know.

Slogra | 06-05-19 | 08:38 | 1

Veel narcisten lukt dat omdat mensen, de omgeving, colega's (on)bewust geïntimideerd zijn en aanvoelen dat ze met een slecht en ziek persoon te maken hebben die je niet tegen je moet krijgen. Ze kiezen er dan liever voor om heel lief en blind te zijn.

Rheia | 06-05-19 | 08:44

Hoe hoger in rang des te minder moraal. En D’66 stelt weer vragen voor de bühne, tja what else?

Rdock | 06-05-19 | 08:38

Het staat er niet met zoveel woorden, maar dat Fivoor lijkt een particuliere onderneming: www.parnassiagroep.nl/wie-we-zijn/nie...

Dan durf ik de volgende veronderstelling wel aan: die klinieken worden betaald voor elke "geslaagde" behandeling. Ons zorgsysteem staat nou eenmaal bol van de perverse prikkels.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:37 | 1

In de krant staat letterlijk dat Fivoor een particuliere onderneming is en dat zij zelf mogen uitmaken wie ze aannemen als personeel dus het lijkt erop dat zij de dienst uitmaken en niet de overheid. Dan krijg je dus dit soort onzin.

pino2 | 06-05-19 | 14:51

Ja, je moet er ook niet al te veel last van hebben natuurlijk.

RenHoek | 06-05-19 | 08:36

Die vogel , moet als klant daar zitten en niet als baas! Hoe bedenk je het!!!Zot!

vanrechteren | 06-05-19 | 08:36 | 2

Dat is nogal dikwijls eens het geval in die buisiness, meestal zijn de dokters niet veel beter dan de patienten.

Lt-Kol Kilgore | 06-05-19 | 08:45

@Lt-Kol Kilgore | 06-05-19 | 08:45: U moet Tsjechov eens lezen: Zaal 6

Slogra | 06-05-19 | 08:50

Die kerel krijgt meer kansen in de gevangenis dan ik op mijn werk.

Repetitive Beats | 06-05-19 | 08:35 | 1

Uiteraard want dit soort liefde voor de medemens wordt rijkelijk gesubsidieerd door de belastingbetaler.

Solar666 | 06-05-19 | 09:19

Die Masthoff kan gelijk aan het werk want, hij kan zijn behandelingen beginnen bij de mensen die hem hebben aangenomen.......... (zucht!)

Ik snap er niks van! | 06-05-19 | 08:35

Volg de lidmaatschappen van politieke partijen, is doorgaans het devies bij dit soort zaakjes.
Vrijwel alle misstanden in de (semi)publieke sector zijn te verklaren door “partijdiscipline”. Zo lang de omerta gerespecteerd wordt is er voor een corrupteling of wanbestuurders niets aan de hand. Burgerleventjes en belangen zijn van geenerlei belang.
.
De Trias Corruptica van vvd, pvda, cda, d66 en consorten....

Parel van het Zuiden | 06-05-19 | 08:34 | 2

Ik denk dat onafhankelijke denkers (moeite met kuddegedrag) wat dat betreft echt een achterstand hebben.

Slogra | 06-05-19 | 08:47

Je vergeet groenlinks.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:51

Uniek talent. Beiden. Dat moeten wij toch rijkelijk belonen als dankbare maatschappij.

Lorejas | 06-05-19 | 08:34

Als we rond het jaar 1400 hadden geleefd hadden sommigen lieden gezegd.
Na decennia lange terreur van de Hoeken slaan de Kabeljauwen eindelijk terug!
Anderen hadden gezegd:
Na decennia lange terreur van de Kabeljauwen slaan de Hoeken eindelijk terug!
We weten allemaal hoe het na verloop van tijd wordt genoemd:
nl.wikipedia.org/wiki/Hoekse_en_Kabel...

TB2318 | 06-05-19 | 08:33

De linkse baantjes carrousel kent geen enkele gêne en van zelfreflectie is al helemaal geen sprake!

Harrie7949 | 06-05-19 | 08:33

Dit zien we vaker bij de overheid.
We herinneren ons Frans Timmermans - die was in augustus 2014 als Minister van Buitenlandse Zaken te loslippig inzake de vliegtuigramp met de MH17.
Hij vertelde op TV dat er overledenen zijn gevonden met een zuurstofmasker op,
terwijl het onderzoekscommissie had verteld dat de betrokkenen niets van de raketinslag hebben gemerkt.
Men heeft toen snel een andere baan voor hem gezocht en in november 2014 is Frans Eurocommissaris geworden in Brussel - een hoge functie direct onder Juncker met een maandsalaris van 31.000 euro.
Hij is nu lijsttrekker voor de PvdA tijdens de Europese Verkiezingen op 23 mei.

sociaal_econoom | 06-05-19 | 08:33 | 2

Frenske had ook sieraad dieven waar genomen, toch ?

joppo0 | 06-05-19 | 08:42

Jenny Thunissen, directeur belastingdienst 2000-2008. Overheidsmanager van het jaar 2002. Kon niets. Maar dan ook echt: he-le-maal niets. Struikelde over de automatisering van de belastingdienst. Heeft de Nederlandse belastingbetaler daardoor naar schatting elf miljard Euro gekost ( waarschijnlijk meer). Moest ophoepelen. En werd daarna voor de veiligheid van de Staat niet op wachtgeld gezet, maar werd prompt Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Niet uit te leggen.

bisbisbis | 06-05-19 | 10:03

Bij die foto: geef zo'n gestoorde klootzak gewoon een kettingzaag. Wat kan er mis gaan? #teamleatherneck

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:31 | 2

Precies wat ik dacht. Je zal 'm les gegeven hebben, dan krab je je wel even achter je oren

Balabanov | 06-05-19 | 09:14

Ongelooflijk he dat ze zulke lui de vrijheid geven om levensgevaarlijk gereedschap te hanteren, ik kan en wil dit niet begrijpen. Wat een idioten die dat beslissen, die horen helemaal in een gesloten inrichting thuis.

pino2 | 06-05-19 | 14:50

Zonder verantwoordelijkheid, zonder gerichte doelstellingen en zonder het afrekenen op resultaten onstaat er een samenleving als dit. Er zijn tallen van voorbeelden in dit soort toko's, maar ook in de 'normale' zorgsector. Topvrouwen die met pek en veren en rokende puinhopen met een ton aan oprotpremie een verzorgingshuis uitgejaagd worden en doodleuk aan de andere kant van het land weer verder gaan met graaien. In de politiek niet anders... Zo krijg je dit soort dingen. Alles moet maar kunnen. Afrekenen kan niet meer.

BBRDWR | 06-05-19 | 08:28 | 1

Voila. Leve de verzorgingsstaat.

Pedronegro | 06-05-19 | 08:33

Wat zeuren we nou? Opgelost toch? Wat een kutland.

Pedronegro | 06-05-19 | 08:28

De heer Faber verwoordt het goed, ze zien P. als een bedrijfsongeval. In alle interviews met medewerkers uit die hoek lees je het terug: het gaat heel vaak goed.... Zoiets als een keeper, die na een blunder zegt: het gaat heel vaak wel goed...

Dat doet er niet toe, als je in een sector zit waar het niet fout mag gaan.

Dr_Prepper | 06-05-19 | 08:28

Ik las trouwens de titel van het bericht alsof Michael Panhuis was gepromoveerd van directeur naar bestuurder. Er ontbreekt een van in de kop.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:26 | 1

nee, personeelszaken is Michael nog aan het inschalen...

Lorejas | 06-05-19 | 08:32

Ik vind het verbazend dat ze geen geschikter persoon hebben kunnen vinden voor die Fivoor functie.

sjef-van-iekel | 06-05-19 | 08:22 | 2

Het was 30 november 2018 al bekend deze promotie.

sjef-van-iekel | 06-05-19 | 08:24

Enge vent. Eng land.

tussen_de_koeien | 06-05-19 | 08:21 | 1

Ik vind het allemaal heel voorspelbaar en dat maakt het een stuk minder eng.

Solar666 | 06-05-19 | 09:21

We kunnen gewoon rustig gaan slapen. Er is niks meer aan de hand.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:21

De eindverantwoordelijke is de overheid. Ze hebben een maatschappij gecreeerd waar levensgevaarlijke verwarde mannen over straat kunnen wandelen en door de grenzen open te stellen er dagelijks honderden bij komen. Een maatschappij waarin iedereen 1000 nieuwe kansen krijgt en men geen gezonde vooroordelen meer mag hebben. Bezuinigingen bij Politie en OM waardoor er niet meer gehandhaaft kan worden. 100000 dwazen en levensgevaarlijke gekken die onbestraft op straat rond lopen en dan een kliniek verwijten dat ze de deur open zetten. Ze handelen in de geest van de overheid en kunnen niet ineens een dictoriaal regime er op na houden daar.

the haque warrior | 06-05-19 | 08:18 | 2

Je moet je niet zo aanstellen, je krijgt een samenleving nooit 100% veilig. Nederland is naar mijn beleving ontzettend veilig in tegenstelling tot de ons omringende landen. Ja, er worden fouten gemaakt en ook flaters van dit formaat maar je moet niet doen alsof je in een vrijstaat leeft waarin gekken volledig vrij spel hebben. Andere maatregelen t.a.v. een hogere veiligheidsgraad betekenen minder vrijheden en dan sta jij ook weer op je achterste poten.
In dit specifieke geval moet er geleerd worden en moet zo'n aardappel nergens meer binnen deze branche aan de bak kunnen komen en dát gebeurt niet. Het is namelijk een baantjescarrousel binnen de zorg en daar zit deze man fijn in. Die carrousel moet worden doorbroken, stemp FvD.

Bakkeleures | 06-05-19 | 11:05

@Bakkeleures | 06-05-19 | 11:05:
- Gisteren toevallig gekeken naar die uitzending over burenoverlast: het toont weer eens aan dat gekken wèl de vrije hand hebben in NL. Pas na járen wordt een overlastpleger met een fluwelen handschoen naar een andere plek, waar hij dan weer vantevoren kan beginnen.
- Je moet niet alleen die aardappel uit de carrousel verbannen, maar ook de super-aardappel die die promotie heeft goedgekeurd.

langelat | 06-05-19 | 12:11

Hoe kan dit gebeuren? Ook hier weer niemand die vragen stelt blijkbaar.

Rico den Hollander | 06-05-19 | 08:17

Kan niks fout gaan!

R. Skickr | 06-05-19 | 08:17

Ik geloof dat ik dit helemaal niet wil weten.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:17 | 1

Dat moet voor jou als kampioen ontkennen, wegkijken en bagatelliseren toch geen enkel probleem zijn, lijkt me.

de visser | 06-05-19 | 09:05

Gelukkig komt alles nu dik in orde. De experts zeggen het zelf dus dan moet het waar zijn.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:16

zoals het gewoon is in iedere socialistische heilstaat zijn alle betere staatsbaantjes uitsluitend gereserveerd voor personen met het partijboekje van VVD=PvdA=CDA=D66=GL=CU, tenslotte is iedereen gelijk maar sommigen zijn ietsjes gelijker bij de socialisten en zo krijg je niet de beste personen aan de top maar de beste ellebogenwerkers.

wlodek | 06-05-19 | 08:14 | 8

@Parel van het Zuiden | 06-05-19 | 08:39: mensen zoals ik? Trappen er niet in.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:58
▼ 5 antwoorden verborgen

Het enige verschil met Panhuis? Masthoff is per ongeluk aan de verkeerde kant van de tafel terechtgekomen.

Kapitein Stijlvol | 06-05-19 | 08:14

Sjonge, hij is 'erop gebrand' herhaling voorkomen. Dat is nog eens verantwoordelijkheidsbesef...

bleached | 06-05-19 | 08:10

Ik vraag mij ook af waarom Volkert van der Graaf nog nog geen deel uitmaakt van het beveiligingsteam van Geert.

NeedIsaymore? | 06-05-19 | 08:08 | 2

Te weinig schietervaring.

Rest In Privacy | 06-05-19 | 08:22

Volkert is geen Marokkaan.

Jimmy Mc Clure | 06-05-19 | 08:43

Nederland op zijn best. Soft, softer, het sofst!

F1802 | 06-05-19 | 08:08

Ook hier blijkt weer dat de overheid compleet kak heeft aan de burger. Schaamteloos dit.

HaatbaardKnipper | 06-05-19 | 08:08

Nou nou, meneer Masthoff, ik ben tot tranen geroerd. Wat een besef, wat een inzicht, wat een verantwoordelijkheidsgevoel. Dat kom je niet vaak meer tegen. Ik voel gewoon dat het goed komt nu.

Braboblanke | 06-05-19 | 08:07 | 1

Tot tranen toe beroerd dekt de lading beter.

goedverstaander | 06-05-19 | 08:58

Nederland is groot geworden door iedereen die fouten maakte (te ontslaan).

Nichtsneues | 06-05-19 | 08:06 | 2

Wanneer was deze periode?

Kaas de Vies | 06-05-19 | 08:08

@Kaas de Vies | 06-05-19 | 08:08: Ja, hallo! Dat weet toch iedereen? Op 16 maart 1994, van 10.28 tot 10.30 uur. Zucht...

goedverstaander | 06-05-19 | 08:57

Door al dat wegprivatiseren, kan niemand hier verder wat aan doen. Niemand is verantwoordelijk, niemand voelt zich verantwoordelijk.

Guido | 06-05-19 | 08:06

Hoe ziek wil je het hebben?

Big-Siep | 06-05-19 | 08:05

Nederland is 1 groot TBS-kliniek

Kaas de Vies | 06-05-19 | 08:05 | 2

Je kan het niet vaak genoeg zeggen Kaas.

keestelpro | 06-05-19 | 08:07

Klopt, daarom zou alle klinieken sluiten een beter idee zijn. Dan is het tenminste duidelijk voor iedereen.

me,myself and IK | 06-05-19 | 08:29

Dat behandelvolk leeft in een eigen wereld en waarheid en gewoon geen enkele zelfreflectie. Dit in combinatie met een eigen baantjescarrousel en voilà, je hebt een dodelijke cocktail.

goedverstaander | 06-05-19 | 08:04 | 3

Goede omschrijving van een psychiatrisch patiënt. Waar je mee omgaat raak je mee besmet blijkbaar.

keestelpro | 06-05-19 | 08:06

Heb dergelijk behandelvolk in de familie, de horror !

joppo0 | 06-05-19 | 08:49

Dat behandelvolk leeft in een eigen wereld, maar ze dragen hun rotzooi over op onze wereld.

Koekje erbij | 06-05-19 | 09:27

Het zijn allemaal ezels daar. En de filosofie is: wij stellen een ezel aan die zich al een keer aan de steen heeft gestoten.
Ik geloof helemaal niet in dat spreekwoord. Ezels zijn domme dieren. Mensen nog dommer vaak.

keestelpro | 06-05-19 | 08:03 | 2

Ezels zijn juist géén domme dieren, vandaar het spreekwoord 'een ezel stoot zich in t gemeen niet(!) 2x aan dezelfde steen'. Conclusie: de mensen in dit artikel zijn dommer dan ezels.

Sommige 'behandelaars' in de psychiatrie lijden hevig aan het Stockholmsyndroom. Menige 'patiënt' is niet te resocialiseren maar heeft een kwade/slechte inborst. Die is van nature zo maar dat wil men nog steeds niet inzien, met allerlei volkomen onschuldige slachtoffers - zoals Anne - tot gevolg. Zulke lieden horen te worden opgeborgen in de Black Dolphin.

Goofje | 06-05-19 | 08:36

Klopt, ik heb 2 ezels en ze lachen me vaak uit, dom hè!

Guiseppe | 06-05-19 | 09:37

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen