Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Longread: Ex-Jehovah reaguurder SPREEKT

gajes

Pastboem lange rant in de mail. Lekker actueel zo met die politie-invallen bij de misbruikkantoren dus kom er maar in, anonieme reaguurder!


Hallo beste GeenStijl,

Ik zou graag iets voor het voetlicht brengen dat raakvlakken heeft met zaken waar GeenStijl regelmatig over bericht... Daarnaast heeft uw weblog heeft in zekere zin bijgedragen aan mijn bevrijding uit de mentale slavernij van het Wachttorengenootschap, beter bekend als Jehovah's Getuigen en ik hoopte dat gratis kopij wellicht een mooie vorm was om u en zeker ook reaguurders te bedanken. Bovendien zou aandacht voor de zaak ons als ex-leden helpen in onze strijd tegen deze charlatans.

Ik ga er vanuit dat u vertrouwelijk om zult gaan met mijn personalia, als uitkomt wie ik ben, kost mij dat het weinige contact dat ik nog heb met mijn familie. Ik ben reaguurder [nick bij redactie bekend].  Ik heb in al die jaren minder tegels gebakken dan necrosis in gemiddeld vijf minuten kon; ik ben meer een reagluurder zeg maar.

Toen ik voor het eerst op GS kwam kijken, was ik een bijna volledig geïndoctrineerde drone. Ik was een oprecht gelovige Jehovah's Getuige. In gelukzalige onwetendheid nog, geen idee hoe diep het konijnenhol werkelijk was. In sommige van mijn reaguursels apologetisch t.o.v. mijn eigen religie en bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Tegelijkertijd werd Europa overspoeld met uitingen van 'de religie van vrede' en ontstond er een parallelle samenleving. Dit is niet aan uw aandacht ontsnapt. Ik raakte geïntrigeerd in dit fenomeen, omdat ik aan de ene kant vermoedde dat deze terreur de voorbode was van Armageddon (volgens Jehovah's Getuigen is dat de oorlog van God tegen alle politieke en religieuze systemen. Iedereen die geen lid is van hun organisatie wordt dan vernietigd door God), maar ook omdat ik me begon af te vragen wat mensen er toe dreef om zichzelf op te blazen voor God. Ik verdiepte me in de mechanismen van radicalisering onder moslimjongeren.

Langzaam drong het besef door dat wij dezelfde methoden gebruikten als de jihadronselaars van de Schilderswijk. Jehovah's Getuigen zoeken mensen die vatbaar zijn voor hun boodschap. Mensen die net een dierbare hebben verloren, huwelijksproblemen hebben of anderszins op een zwak moment in hun leven zijn. De getuigen krijgen wekelijkse instructies en trainingen hoe ze hun boodschap en publicaties aan de man moeten brengen, hoe ze met weerstanden om kunnen gaan en in moeten  spelen op persoonlijke omstandigheden van de mensen die de deur nog voor  hun open doen. Feitelijk zijn het allemaal zeer goed getrainde colporteurs die moeite doen om de huisbewoners langzaam hun organisatie in te trekken (zoveel mogelijk mensen redden voordat ze vernietigd worden tijdens Armageddon heet dat in hun jargon).

"Ja maar, Jehovah's Getuigen zoeken geen nieuwe leden die op vrijdagavond in een drukke concertzaal met mitrailleurs in het rond gaan pieuw-pieuwen teneinde een grote slachting onder de ongelovigen aan te richten", is de tegenwerping die ik dan vaak hoor van bekenden. En dat is natuurlijk ook zo. Maar niet alle terreur is van fysieke aard. Niet alle gevangenissen hebben tralies.

De meeste JG's zijn JG omdat ze er in opgegroeid zijn, omdat ze geloven dat ze hun dode geliefden uit de dood opstaan nadat God 99,9% van de mensen heeft geëxecuteerd tijdens Armageddon en de aarde een paradijs wordt met Jezus als koning die de daaropvolgende 1000 jaar (ja, echt) over de aarde zal regeren, anderen zien hierin de enige oplossing voor alle onrechtvaardigheid in de wereld. Zij geloven ook dat mensen die geen Getuigen van Jehovah zijn op dit moment onder invloed van Satan de Duivel staan. Satan de Duivel is er op uit om Jehovah's volk te vernietigen. Satan gebruikt hier zijn systeem voor. Dit systeem behelst de gehele samenleving. Onlangs zijn de JG's verboden verklaard in Rusland vanwege extremisme, dat wordt gezien als bevestiging van deze leerstelling. Gek genoegd wordt, als een rechter ergens een uitspraak in hun voordeel doet, dat gepresenteerd als de hand van God die hen te hulp schiet. Zo zit je altijd goed. JG's worden verder aangemoedigd zo min mogelijk contact te hebben met niet-leden en om geschillen met geloofsgenoten onderling op te lossen en niet voor de rechtbank.

Wat zij geloven valt natuurlijk onder godsdienstvrijheid, maar u zult begrijpen dat als iemand denkt dat 99,9% van de mensen om hem heen binnenkort door god wordt gedood en dat diezelfde mensen en hun maatschappij allemaal onder invloed staan van de grootste vijand van God, dat niet erg uitnodigt tot integratie en samenwerking, maar eerder leidt tot wantrouwen en segregatie. Elke JG wil graag in dat paradijs op een ontvolkte aarde wonen om daar straks om panda's te aaien, leeuwen te voeren en oneindig veel fruit te eten (zo wordt het paradijs afgebeeld in hun publicaties). Hun toekomst hangt dus af van het gehoorzaam volgen van elke letter die er in de boekjes en tijdschriften staat.

JG's hebben hun eigen rechtssysteem, een soort bijbelse sharia. Dit werkt zo: Als een gedoopt lid (als je gedoopt wordt, ben je volledig lid en daarmee laat je zien dat je je leven in dienst stelt van Jehovah) iets doet wat volgens de publicaties van het Wachttoren-genootschap (niet de bijbel) niet mag, dan moet je voor een gerechtelijk comité verschijnen. Hierin zitten drie plaatselijke ouderlingen die optreden als rechter, jury en beul.

Heb je geen berouw van je zonde of ben je in hun ogen niet berouwvol genoeg dan word je uitgesloten. Dit betekent dat niemand meer met mag je praten, zelfs niet groeten. Ook niet als het een familielid is die wordt uitgesloten (uitgezonderd inwonende familie). Je kunt uitgesloten worden voor van alles en nog wat: roken, gokken, overspel, accepteren van bloedtransfusie, afvalligheid, actieve homoseksualiteit, het kijken van porno en nog een hele waslijst.

JG's die, zoals ik, van kinds af aan in de groep geboren worden, worden op bijeenkomsten mentaal onder druk gezet om zich al in hun tienerjaren te laten dopen. Als je later door groepsdruk of gierende hormonen zondigt of niet langer gelooft dat dit het ware geloof is, komen ze vaak voor deze rechtbanken. Ik werd zelf uitgesloten, omdat ik was betrapt door een andere JG. Hij had me ergens zien roken en had dat gemeld bij de ouderlingen. Dit leidde tot zoveel heibel thuis dat ik een maand na m'n 17e verjaardag (die niet gevierd werd natuurlijk) op straat kwam te staan. Mijn ouders waren uiteindelijk nog zo goed om de huur een tijd voor me te betalen, anders was ik op straat terecht gekomen. Van de rest van mijn familie hoorde ik min of meer nooit meer wat. Als ik vrienden zag lopen die ik al mijn hele leven kende, keken ze snel de andere kant op. Sommigen die mij in de stad zagen lopen, doken snel een winkel in. Gek genoeg waren het die enge wereldse niet-JG klasgenoten, vrienden en hun ouders die mij in eerste instantie opvingen, onderdak boden en te eten gaven.  

Iemand blootstellen aan deze vorm van totaal mijden en het vernietigen van familiebanden is een onzichtbare vorm van marteling, een overtreding van de universele verklaring van de rechten van de mens en pure emotionele chantage. Er zijn genoeg verhalen bekend van mensen die hier niet mee om konden gaan en zichzelf van het leven beroofden.

Daarnaast zijn er de laatste tijd via de media berichten naar buiten gekomen over hoe de organisatie omgaat met kindermisbruik in haar eigen gelederen. De stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor de belangen van Nederlandse slachtoffers van kindermisbruik binnen de JG's, stelt alles in het werk om onze overheid hier onafhankelijk onderzoek naar te laten doen. Iets wat via een motie van Kamerlid Van Nispen nu op het bord ligt van het WODC.  

Dat kindermisbruik overal in de maatschappij voortkomt is een feit. Probleem is hoe instanties daarmee omgaan en hun regelgeving erop aanpassen. In Australië is er een groot landelijk onderzoek geweest naar misbruik binnen allerlei instanties; religieus, sport of overheid. De Australian Royal Commission. De JG's kwamen er het slechtste van af van allemaal. Ze houden vast aan de zogenaamde 'twee getuigen regel'. Dat wil zeggen; er moeten twee getuigen of getuigenissen zijn, voordat iemand uitgesloten kan worden voor kindermisbruik. Zolang er maar één kind iets meldt en de dader ontkent, worden de dingen in Jehovah's hand gelaten, m.a.w. er volgt geen sanctie. Melden bij de politie laten ze over aan de ouders. Volgens de regels zijn zij vrij om aangifte te doen, maar in de praktijk wordt er toch druk op de ouders uitgeoefend om dat niet te doen. Het brengt de naam van Jehovah (lees: de organisatie) in diskrediet en eigenlijk moet je je broeder vergeven. Je geloofsgenoot voor een wereldse rechtbank slepen, wordt gezien als een nederlaag en kan in sommige gevallen ook leiden tot uitsluiting. Uit hetzelfde onderzoek in Australië bleek dat er bij de organisatie 1006 daders van seksueel kindermisbruik bekend waren op hun hoofdkantoor. Nul er van zijn gemeld bij de politie. Zelfs als de daders worden uitgesloten, komen ze dus nooit in beeld bij justitie. Een dikke middelvinger naar de kinderen van de rest van de maatschappij dus.

Seksueel kindermisbruik is niet alleen een zonde, het is een misdaad. Zoiets moet niet onderzocht worden door drie gelovige lokale glazenwassers, maar door de politie. Elk kind verdient het om geloofd te worden als zij zoiets melden. Dan zwijg ik nog maar over de geestelijke hulp die een kind nodig heeft na zo'n weerzinwekkende ervaring. Dit moet per direct uit het verschoningsrecht.

Deze interne procedure van de Jehovah’s Getuigen maakt hun organisatie een paradijs voor pedofielen.

Stel je voor dat je binnen lokale groep van JG's als kind wordt misbruikt. De dader ontkent en het wordt nooit gemeld bij de autoriteiten. Dat betekent dat je meerdere keren per week in hetzelfde kerkgebouw zit met je misbruiker, dat hij misschien wel lezingen houdt vanaf het podium over een gelukkig gezinsleven. Dat je zelfs wordt geacht hem te vergeven. Het is vrij aannemelijk dat als je dit overkomt, je niet langer gelooft dat je de enige ware religie volgt en/of niet langer JG wilt zijn. Als je dan dus toch ooit nog gedoopt bent, verlies je dus ook al je familie en vrienden. Je enige sociale vangnet. En de dader kan maar zo aan uw deur aanbellen waarachter uw kinderen... ziek is het.

Het grote probleem is dus dat er geen waardige manier is om deze organisatie te verlaten. Afvallige moslims kunnen ter dood gebracht worden, uitgesloten Jehovah's Getuigen worden doodgezwegen, ontdaan van hun menselijkheid door ze in hun publicaties te omschrijven als geestelijk ziek en nog besmettelijk ook en te beroven van menselijke behoeften zoals contact met familie. Zelfs al was het maar voor het roken van een sigaret en was het 25 jaar geleden (zoals in mijn geval), je blijft een dode.

Steven Hassan, een voormalig lid van de Moonies-cult en tegenwoordig psychotherapeut, heeft een model ontwikkeld dat in kaart brengt hoe sektes te werk gaan. Dit BITE-model is bijna 1-op-1 toe te passen op de Jehovah's Getuigen. Zo mogen zij niets lezen van voormalige leden en geen onderzoek doen naar hun religie behalve in hun eigen boeken en website. Je complete leven tot aan wat er gebeurt in je slaapkamer met je huwelijkspartner wordt door regels gemicro-managed. De realisatie dat mijn religie aan alle kenmerken van een destructieve sekte voldeed, veroorzaakte in eerste instantie cognitieve dissonantie, maar leidde gelukkig tot mijn geestelijke bevrijding. Het zand tussen het radertje deed mijn geloofsmotor haperen en stilvallen. Beyond repair.

Hersenspoelen klinkt misschien als iets uit een spionagefilm uit de jaren zestig waarin de KGB de gedachten van een Amerikaanse spion probeert te beïnvloeden met radiogolven of zoiets. In de praktijk is het een setje methoden en technieken waarmee je kunt beïnvloeden hoe mensen denken, zich voelen en zich gedragen. Het enige doel is het vervangen van jouw authentieke identiteit voor één die past in het perfecte plaatje van de leider(s). Zo word je een volledig geïndoctrineerde drone.

Het verschil tussen een religie en een sekte is vooral herkenbaar aan het feit of je er weer uit kan stappen. Daarom vind ik dat groepen als de Jehovah's Getuigen, de mormonen en scientology geen aanspraak mogen maken op belastingvoordeel op schenkingen. Zij bedienen zich van slinkse methoden om hun leden te beroven van hun tijd, geld en persoonlijkheid en verhullen zich achter allerlei rechtsvormen om maar nergens aansprakelijk voor te zijn. Ik roep de overheid dan ook op om hier een einde aan te maken. Al was het maar om de slachtoffers van kindermisbruik een hart onder de riem te steken.

Met vriendelijke groeten,

[Naam bij redactie bekend]

Reaguursels

Inloggen

Mooi geschreven. Hier in Goes is het verkoopniveau van Jehova’s niet echt om over naar huis te schrijven trouwens, (als reactie op de schrijver zijn “colporteur”) een vriendelijk “nee dank u” op de vraag of ze iets mogen vertellen over het geloof volstaat.

Franque | 09-12-18 | 07:23

QED! Evocatus

Evocatus | 09-12-18 | 00:55

Religie is als een piemel. Het is prachtig dat je er eentje hebt, gebruik hem niet in het openbaar en stop hem niet in kinderen.

PeterSimons | 09-12-18 | 00:11

Kreeg altijd al een beetje onbehaagelijk gevoel als een man samen met een jong meisje hun JG boodshap uit probeerden te dragen. Kon dan niet nalaten om te vragen of dit geen kinderarbeid was. Maar was misschien nog erger.

watazooi | 08-12-18 | 21:47

Wat een goed geschreven stuk, en wat enorm herkenbaar! Het heeft mij tot mijn 21 gekost om mij hiervan los te maken. totaal ongeschikt voor de echte wereld stond ik er ineens alleen voor. In 1 klap alle "vrienden" en familie weg. Zoek het maar uit.

Mijn ouders waren niet tegen het volgen van neen opleiding (daar had je toch niks aan in de nieuwe wereld), maar hebben het niet gestimuleerd, en zelfs tegen gewerkt toen ze vonden dat er op de media opleiding te veel homo's zaten. Ik ben nu 10 jaar later gelukkig goed terecht gekomen en heb nu eindelijk het leven wat ik zelf zou willen, maar loop nog wel bij een psycholoog voor alle shit van vroeger.

Gentiment | 08-12-18 | 21:44 | 1

Herkenbaar! Op de leeftijd dat ik mijn ouders het meest nodig had voor stimulatie m.b.t. opleiding, sportverenigingen, sociale vorming e.d. werd dit alles inclusief studeren juist ontmoedigd. Sinds de jaren 70 kreeg ik elke dag te horen dat "morgen" armageddon zou beginnen en dat ik mijn tijd beter kon besteden aan de "volletijdsdienst" van deur tot deur, dan aan het volgen van onderwijs. Opleiding voor een wereldse baan was immers niet iets wat God zou willen. Ook wilde ik als kind dolgraag in clubverband voetballen, muziek maken, op schoolreis, naar feestjes van klasgenoten e.d., maar al het bovenstaande werd me onthouden en tijdens de feestdagen werd ik thuisgehouden. Het zou slecht voor mij zijn en bij dat bloot douchen na het voetbal werden alleen maar homoseksuele handelingen gepleegd. Daarnaast was het allemaal wereldse omgang. Net als jij, heb ik mij ook aardig weer op weten te trekken en ik red me intussen weer aardig en zorg goed voor mezelf en mijn gezin, maar het heeft me voor de rest van mijn leven beschadigd. Ik kan nu niet dezelfde functies aan die ik best zou willen hebben; ik mis dat stukje fundament in onderwijs, overredingskracht, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en brutaliteit die nodig is om het ver te kunnen schoppen in de maatschappij, want het is er vroeger behoorlijk uit gehersenspoeld. Zoals de poster van het artikel ook al aangaf, alle meevallers worden omschreven als 'zegeningen' en alle tegenvallers in het leven zijn 'Satan's beproevingen'. Ik maakte op mijn 19e de beslissing om op eigen benen te gaan staan, maar makkelijk tot op de dag van vandaag is het niet. Doordat je de belangrijkste 19 jaren van je leven in 'quarantaine' hebt doorgebracht is de kans groot dat je super naïef en erg kwetsbaar bent voor slechte mensen, drank, drugs e.o. negativiteit, waar ik zelf dan ook lange tijd alleen tegen heb moeten vechten. Bovenstaand stuk maakt weer veel los in mij. Zoals ik al in eerdere stukken heb geschreven neem ik het niet eens zozeer mijn eigen familie kwalijk, want zij geloven hier heilig in en voor hun is het hun ideale uitvlucht uit de werkelijkheid. Voor anderen is het seks, dranks, drugs, geld, macht, geweld of drank. Religie is niets anders dan een verslaving, opium voor 't volk.

Flip468 | 09-12-18 | 12:42

Respect voor de schrijver. Wat een hel van een leven heb je dan gehad zeg...

Botte Hork | 08-12-18 | 21:02

Elke godsdienst voedt zijn kinderen op volgens het eigen systeem. Het losbreken van het systeem, of dat nu door lang nadenken of door een shock gebeurt, vereist het vermogen om kitisch na te kunnen denken; iets wat niet veel mensen gegeven is (kijk b.v. maar eens naar de knee-jerk reacties van reaguurders hier).

Als iemand zelfstandig, door kritisch nadenken, los kan komen van de indoctrinatie die hij van kinds af aan gekregen heeft, dan is zo iemand meer dan alleen intelligent.

ParadiseLost | 08-12-18 | 17:55

Sektes, altijd eng.
Eenmaal binnen, lijkt de weg terug steeds moeilijker.

kloopindeslootjijook | 08-12-18 | 16:57

Goed dat dit is opgeschreven en gepubliceerd

van heinde en verre | 08-12-18 | 15:52

De dag dat ik zo'n goed onderbouwd en eerlijk verhaal in de Volkskrant lees, verklaar ik Nederland voor genezen. Hulde aan de schrijver

Kippenlip | 08-12-18 | 15:03

"heeft uw weblog heeft in zekere zin bijgedragen aan mijn bevrijding uit de mentale slavernij"
Een mooiere veer in de jeweetwel kunnen jullie haast niet krijgen, jongens!

Rest In Privacy | 08-12-18 | 13:37 | 1

Nou, prachtig. Leve GeenStijl!

schijtzat | 08-12-18 | 18:44

Diep, diep respect, lieve 'naam bij de redactie bekend'!

EefjeWentelteefje | 08-12-18 | 13:34 | 1

Dito van Loesje.

LoesjeP | 08-12-18 | 14:37

Ik wil een ingewijde bij de EU ook wel is horen over alle methodieken, indoctrinatie en uitsluiting etc. Denk dat daar eenzelfde schrikbarend beeld uit voortkomt.. Uiteindelijk gebruiken de JG, Islam, Scientology en alle andere (religieuze) sektes de handleiding van de mens om ze te beïnvloeden en te binden. EU lijkt me weinig anders in deze

Koning één oog | 08-12-18 | 13:19 | 1

Alleen lukt dat binden bij de EU niet zo erg.

Bijtendehond | 08-12-18 | 13:21

Helaas heb ik mijn ex die sekte niet uit kunnen krijgen.
Ging ook niet lekker: Buitenlandse vriend (ik) met katholieke achtergrond, maar gelooft er totaal niet in.
Maar ik waarschuw er ook altijd voor: ze zijn maar een haar beter dan moslims en dat is dat ze niet ontploffen. Uithuwelijken is daar ook aan de orde van de dag.
Leuk om het nu eens van een insider, nou ja, nu ge-excomminiceerde (zoals dat zo mooi heet) outsider te lezen.

Bijtendehond | 08-12-18 | 13:10

En als ik dit zou laten lezen aan mijn moeder die ook een Jehovah,s getuigen is, ben jij anonieme schrijver een afvallige en heeft Satan jou veroverd. Het is allemaal zo herkenbaar, ik zelf ook ex Jehovah's getuigen het enige verschil is ik niet gedoopt ben, maar dan nog ben je een paria en ben je een gevaar voor broeders en zusters (zoals ze dat daar noemen) want je bent een afvallige.
Ik wil een compliment geven aan de anonieme schrijver dat het zo goed verwoord is, waar alle ex Jehovah's getuigen tegenaan lopen. Loskomen van de indoctrinatie van een jarenlange opvoeding over het overleven van Armageddon....

Debbelkwebbel | 08-12-18 | 12:20 | 5

P-eat-her | 08-12-18 | 12:49 Also je jouw type nuance met iets meer distantie leest dan je waarschijnlijk zelf kunt opbrengen, zie je iets dat neerkomt op "er zijn soms slachtoffers, maar er zijn soms ook geen slachtoffers". Typisch verontschuldigende klets.

sockpuppet | 08-12-18 | 13:32

@P eat er en je streepjes: ja zo doen ze zich wel voor, maar als je er in opgegroeid bent moet je toch ook weten dat het niet alleen maar zo is dat ze het beste met iedereen voor hebben en niet oordelen over mensen. Ze veroordelen elkaar net zo hard als je collega's dat doen zodra iemand even de ruimte uit loopt. Dat ze dus gekken aantrekken komt niet zo zeer door het 'niet oordelen' maar meer omdat dat gewoon makkelijke zieltjes zijn om te winnen. En wellicht had je je vriendjes op school, met de nadruk op 'op', want het omgaan met 'wereldse' mensen buiten het strikt noodzakelijke om wordt hard ontmoedigd, en er werden hele lezingen en zelfs videos aan gewijd om te laten zien hoe gevaarlijk de invloed van die klasgenoten en schoolvrienden zijn. Ik snap best dat je het niet direct te hard wil veroordelen, maar denk echt eens even terug naar hoe de buitenwereld werd beschouwd door de JG. En net als in andere religies is het een hoop schijn ophouden, problemen binnen families in de doofpot stoppen, en elk psychologisch probleem reduceren tot 'bid je wel genoeg?'.

Gehaktbalmetketjap | 08-12-18 | 13:37

@P-eat-her: je snapt bar weinig van de essentie van het betoog van de anonymer. Wat heeft het aanleren van goede omgangsvormen met religie te maken? Is dat een rechtvaardiging voor de geestelijke terreur? Zulke goede manieren kreeg de HJ-jeugd van een Midden-Europees land vorige eeuw ook en krijgen ze in China nog steeds.

Veel dingen voor de jeugd organiseren, natuurlijk, want anders gaan ze ergens anders heen en zien dat het daar toch echt wel heel anders aan toe gaat, zonder dwang.

issieookweer | 08-12-18 | 20:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed dat je zelf tot die inzichten hebt kunnen komen. Onvoorstelbaar dat dit soort clubs vandaag de dag nog ongehinderd hun gang kunnen gaan.

spamb0x | 08-12-18 | 12:12

Flip468??

Rest In Privacy | 08-12-18 | 11:36 | 7

@Flip
Snap dat het je raakt als er zoveel raakvlakken zijn. Het is ook erg goed geschreven. Maar dacht inderdaad dat jij het was omdat ik je stukken in verleden heb gelezen over dit onderwerp en die waren net zo raak.

Rest In Privacy | 08-12-18 | 15:00

Grappig dat jij je dit nog kan herinneren. Ik reaguur laatste tijd nauwelijks nog door tijdgebrek helaas. Maar ik zat me net te bedenken waar jij me dan nog van denkt te herinneren, zal wel van deze post zijn: www.geenstijl.nl/4171511/nee_ga_weg/ van 26-10-2014. Ruim 4 jaar geleden alweer. Tja, zo zie je maar. Net als bij #metoo worden er de laatste tijd overal beerputten geopend. Het heeft mijn mening over JG's de laatste tijd wel nadelig beïnvloed. Toch blijf ik er enigszins bij dat je een groep niet mag aanspreken op de misdaden begaan door één persoon, tenzij de groep er weet van heeft en het verzwijgt, dan weer wel. Maar beste R.Skicker, inmiddels zijn we weer vier jaar verder en zijn er aan de kant van mijn familie die wel bij het geloof is hele nare gebeurtenissen geweest die m.i. allemaal voorkomen hadden kunnen worden als ze niet in dit besloten cirkeltje hadden geleefd.

Flip468 | 08-12-18 | 15:17

@Flip
Je hebt helemaal gelijk. En vergeet niet dat onze ouders ook "maar" mensen zijn en we er nu we ouder zijn achter komen dat dat met gebreken komt. Ik geloof dat intensies zelden slecht zijn maar dat de uitvoering naar eer en geweten gaat. Dat betekent niet dat het een zonde is om je eigen omgeving kritisch te aanschouwen en voor jezelf een andere weg te kiezen. Andersom zijn het in de meeste gevallen ook geen slechte bedoelingen geweest. Eerder onjuiste inschattingen en keuzes op basis van tekortkomingen die ieder mens kent.

Rest In Privacy | 08-12-18 | 22:20
▼ 4 antwoorden verborgen

Veel overeenkomsten met religies en sektes. Maar wat is de islam? Religie of sekte?

Rest In Privacy | 08-12-18 | 11:23 | 2

Sekte.

schijtzat | 08-12-18 | 18:49

Wat ze zijn maakt niet zoveel uit. Feit is dat ze beide op zoek gaan naar labiele mensen, die ze voor hun organisatie willen ge(mis)bruiken. Waarom lopen die JG's langs de deur? Niet om jou een mooi verhaaltje te vertellen, maar om te zien of ze iemand kunnen kunnen vinden waarmee het niet goed gaat. Als ze dan iemand vinden die door persoonlijke problemen diep in de put zit, grijpen ze in en sleuren het slachtoffer naar allerlei bijeenkomsten, waar de hersenspoeling dan kan gaan plaatsvinden. Hetzelfde doen de Moslims ook bij het ronselen voor de Jihad.

LimbabweWillem | 08-12-18 | 19:00

Zeer aangrijpend verhaal. Goed dat reaguurder hier mee komt en GS er ruimte voor geeft.
Maar wat binnen deze subcultuur gebeurd, gebeurd ook in de maatschappij als geheel. Stel je je kritisch op t.o.v. EU en migratie, ook dan is de kans groot dat je wordt uitgesloten van een baan of je sociale omgeving. Kortom, geen wonder dat clubjes zoals de JG mogen gedijen.

De_Zot | 08-12-18 | 11:13 | 1

Toen ik (lang geleden) 19 was had ik een schattig vriendinnetje van 17, en we waren dolverliefd. Maar owee, haar vader was predikant/voorganger bij de Pinkstergemeenschap en ik, ongelovige hond, moest verplicht elke zondag met haar mee naar de bijeenkomsten, en later zelfs 3x per week, waar je je elke week je biecht (of je er nou wel of niet eentje had; gewoon dan maar wat verzinnen om hen tevreden te stellen en net te doen of je erbij hoorde) ten overstaan van de hele goegemeente moest doen op het podium.
De ongelofelijke hersenspoeling werd me teveel. En, hoewel het mijn hart brak, brak ik uit zelfbehoud met m'n vriendinnetje.
En ik ben nu nog steeds een "ongelovige hond", haha

telelezer | 08-12-18 | 11:31

En dan hebben ze nog een failsafe ingebouwd voor dit soort onthullingen, namelijk: je bent een 'afvallige' (een van de ergste soort mensen die er rondlopen op aarde) en elk woord uit jouw mond is eigenlijk het directe woord van Satan.
Ik ken meerdere 'uitgeslotenen' en in de meeste gevallen gaat de familie er nog wel geheimzinnig mee om (want het blijft je fucking kind) maar dringt het nog steeds niet tot ze door dat je toch echt in een sekte zit als je officieel je eigen kinderen de rug toe moet keren en als spreekpop voor Satan moet beschouwen.

Gehaktbalmetketjap | 08-12-18 | 11:13

Welke reaguurder zou dit kunnen zijn?

Rest In Privacy | 08-12-18 | 11:07 | 1

Dat behoeven wij niet te weten toch ? waarom, ik ben er van overtuigd dat het een realistisch verhaal is en dat er echt heel veel zulke mensen rondlopen of al zelfmoord hebben gepleegd, gelukkig lopen de kerken leeg, het is een kwestie van tijd vermoedelijk.

goedgeheugen | 08-12-18 | 11:49

Zoooo herkenbaar dit, ik kom uit een SGP-hok, geboren in 1961, jongste van 4 kids, gevolg, ben een totaal verneukte persoonlijkheid geworden, opgegroeid met geestelijk en huiselijk geweld, vanaf 4 jaar oud mee naar de kerk, indoctrinatie kan je natuurlijk niet vroeg genoeg mee beginnen... Zat alleen maar op Gereformeerde scholen waar hetzelfde geweld welig tierde, altijd angst, vragen stellen mocht niet want dan kom je in de hel en zal je eeuwig branden.
Toen ik 7 jr oud was wist ik het al, dit is niet normaal, pas op mijn 18e heb ik iedereen de dikke middelvinger gegeven en ben er uitgestapt, wat vogde was hetzelfde als bij die JG's, uitsluiting en verstoting, hoe creëer je een monster, zo dus, kinderen direkt uit huis plaatsen voordat ze worden verneukt voor hun leven, maar ja, vrijheid van geloof en onderwijs, daar verschuilen die schoften zich achte en in dit land zal dat nog heel erg lang zo blijven, ik heb oprecht te doen met al die babyś die al bij hun geboorte geen kans krijgen maar het allerergste is dat ouders onder dezelfde druk leven en er ook niet uit durfden te stappen, alles is gebaseerd op angst en straf en vandaar dat extreme gelovigen nooit integreren, integreren mag niet ! zelfs binnen die club waar ik uit kom niet, geen contact met ongelovigen, bizar maar ik zie geen oplossing helaas.

goedgeheugen | 08-12-18 | 10:35 | 2

Ik ben 42 en ben er goddank niet mee opgegroeid met al die ellende. Ik vroeg mijn oma een keer waarom zij en opa niet naar de kerk gingen. Haar antwoord was dat ze eruit is gestapt door al die ellende die ze om haar heen zag daar. Ben zeer dankbaar daarvoor. Zeker na het lezen van de verhalen in dit onderwerp.

Dionysius1 | 08-12-18 | 10:47

Dat klopt Oecumenische en gereformeerde scholen zijn scholen met vaak zeer twijfelachtige en gewelddadige methodieken.

ja-ja-nee-nee | 08-12-18 | 21:11

In Rusland is het officieel een sekte nu. Ik werk samen met een JG, of eigenlijk werkt ze voor mij. Na een jaar kwam ik er achter dat haar hele salaris naar haar ouders gaat, ze komt vaak niet naar uitjes en ze mag niet doorleren. Ze is zo onzeker dat ze na 7 keer nog steeds niet haar rijbewijs heeft. De eerste 7 jaar van hun leven zijn kinderen onwijs gevoelig en vatbaar. Deze kinderen worden geprogrammeerd en ze hebben de rest van hun leven problemen in de samenleving. Zonde van het leven - wat toch al relatief kort is. Als er een god is dan zijn wij dat allemaal, alleen wij bepalen of we een ander goed of slecht aandoen. Ook ik vind dat hier een grote rol is weggelegd voor de overheid. Onderwijs moet seculier zijn, omdat het allemaal om geld draait moeten alle religies net zoveel belasting betalen als mkb bedrijven en Filosofie en Psychologie moeten verplichte vakken worden op school. Als we een beetje leren hoe onze hersenen werken dan gaan we ook ons eigen gedrag beter begrijpen.

Tribion | 08-12-18 | 10:34 | 1

""Als er een god is dan zijn wij dat allemaal""
@ Tribion | 08-12-18 | 10:34
Dat is ook wat de oude (amerikaanse) indianen geloofden: "God" is het totaal van alle mensenlijke geesten en gedachten
Interessante benadering dus.

telelezer | 08-12-18 | 11:16

Diep respect voor je kerel. Het is niet niks om buitengesloten te worden. Ik heb vroeger ook een aantal JG in de vriendenkring gehad, waarvan er 1 vroegtijdig is uitgestapt en de andere nadat hij gedoopt was. Ik heb het altijd ziek gevonden dat ze vriend 2 letterlijk geen blik waardig meer gunnen terwijl die gasten met elkaar zijn opgegroeid. Zelfs zijn eigen moeder keek hem niet meer aan. Bizar.

Als ik mij niet vergis gebruiken de JG enkel het oude testament.

Vanilla | 08-12-18 | 10:28 | 1

Nee, juist het nieuwe testament, het oude testament wordt alleen ter lering gebruikt, maar die regels (zoals geen varkensvlees eten, dierenofferingen en buiten ‘t dorp poepen) gelden niet meer.

P-eat-her | 08-12-18 | 10:56

Goed verhaal. Het geeft precies de reden waarom ik er al jaren van overtuigd ben dat religie met wortel en tak uit de maatschappij dient te worden verwijderd, te beginnen bij de grondwet. Religie is een verworven/aangeleerde geestesziekte.
.
Bovenstaande reaguurder heeft zichzelf godzijdank (NOT) weten te genezen...

Brou Is Back | 08-12-18 | 10:18

Is dit de cast van de Nederlandse remake van The Soprano’s?

Haringkoning | 08-12-18 | 10:15

JG = EU en het leest ook heel lekker weg.

Alquest | 08-12-18 | 10:13 | 2

Precies wat ik dacht. Ik wil een ingewijde bij de EU ook wel is horen over alle methodieken, indoctrinatie en uitsluiting etc. Denk dat daar eenzelfde schrikbarend beeld uit voortkomt.. Uiteindelijk gebruiken de JG, Islam, Scientology en alle andere (religieuze) sektes de handleiding van de mens om ze te beïnvloeden en te binden. EU lijkt me weinig anders in deze

Koning één oog | 08-12-18 | 13:16

Precies wat ik dacht. Ik wil een ingewijde bij de EU ook wel is horen over alle methodieken, indoctrinatie en uitsluiting etc. Denk dat daar eenzelfde schrikbarend beeld uit voortkomt.. Uiteindelijk gebruiken de JG, Islam, Scientology en alle andere (religieuze) sektes de handleiding van de mens om ze te beïnvloeden en te binden. EU lijkt me weinig anders in deze

Koning één oog | 08-12-18 | 13:18

Mijnheer had eerder zo wijs moeten zijn en wat meer moeten twijfelen; meer twijfelen voorkomt dat men te snel domme dingen doet. Neem een voorbeeld aan ondergetekende; die twijfelt zijn hele leven al.

oliebolletje123 | 08-12-18 | 10:11 | 1

Van iemand JG van dichtbij heeft meegemaakt kan ik je zeggen dat dat lekker makkelijk te zeggen is. Als je vanaf de luiers af aan dit ingeprent krijgt dat is dat echt niet zo makkelijk als je doet voorkomen.

Vanilla | 08-12-18 | 10:29

Deze reaguurder lijkt eindelijk op een punt in z'n leven gekomen waarop hij de kracht heeft gevonden om terug te vechten in de vorm van benoemen van het kwaad dat deze sekte voortbrengt.
Dit soort verhalen hebben bij mij in m'n jeugd al heel vroeg gezorgd dat ik een gloeiende hekel kreeg aan alle religie en de zij in stromingen die dat pretenderen te zijn,maar ware sektes van verderf zijn.

Leuk btw dat deze reaguurder necrosis noemt in z'n rant, want juist met hem heb ik het vaak gehad over religie en dit fenomeen dat zondags de deurbel terreur was.

Welles! Nietes! | 08-12-18 | 09:54

Ik zit al vele vele jaren bij GS en heb een aardige dikke huid ontwikkeld maar dit raakt me zeer diep. Het is schokkend hoe mensen dit elkaar aan kunnen doen uit naam van religie. In Scandinavië, Finland en Canada is er het Laestadiaanse geloof en dit zijn ook zulke engnekken. Wanneer bijvoorbeeld een jong meisje verkracht wordt is het zij die haar verontschuldigingen moet aanbieden aan haar verkrachter, omdat zij degene was die hem op de een of andere heeft verleid om haar dit aan te doen. Het is om ziek van te worden. Daarnaast moeten ze zoveel mogelijk fokken en zie je vrouwen met wel 10-15 kinderen rondlopen. Islam is een groot probleem en een gevaarlijk probleem, maar overal waar religie is is ellende en niet louter islam heeft een monopolie hierop. Dank en sterkte aan de schrijver.

Dionysius1 | 08-12-18 | 09:47

Het doet me ook heel erg denken aan het Social Credit System dat de Chinese overheid aan het opzetten is.

Ivoren Toren | 08-12-18 | 09:45

Ik heb ze al een tijdje niet gezien, toen ik hier net woonde had ik ze voor het eerst aan de deur (een oudere surinaamse mevrouw) heb ik een tijdje staan praten. De jaren daarna had ik ze 3-4x per jaar aan de deur staan. De volgende keren heb ik het blaadje aangepakt en het gesprek zo snel mogelijk maar netjes beëindigd. Toen ik eens gevraagd heb waarom ze hier zo vaak kwamen en of ze soms adressen bij hielden waar een gesprek te voeren viel, schrokken ze maar dat was 'zeker niet het geval'. Daarna niet meer aan de deur gehad, wat mijn vermoeden dat ze gericht en gecoördineerd bij mensen langs gaan alleen maar gesterkt. Niet iedereen is even weerbaar en assertief genoeg om een deur dicht te gooien, vraag me af hoeveel van die mensen veelvuldig bezocht worden.

noerg | 08-12-18 | 09:36 | 4

Jaren geleden ook veel deurbezoek gehad.Op 1 moment gevraagd of hij zijn agenda wilde pakken om een afspraak te maken.Toen hij klaar stond met zijn boekje en pen heb ik hem gezegd te noteren nooit meer op dit adres aan te bellen.Doei en de tyfus met je geloof.

swassannuf | 08-12-18 | 11:29

IK had ook zo'n vroom stel aan de deur en die heb ik verteld dat ik een speciale plek heb waar ik die blaadjes van ze bewaarde. Dat was die blauwe papierbak waar ze naast stonden. Vreemd genoeg nooit meer wat van ze vernomen.

devil13 | 08-12-18 | 17:42

Er worden lijsten bijgehouden van wie er wel en niet thuis zijn. En wie een boekje heeft aangepakt die wordt genoteerd om terug te gaan voor eventuele bijbelstudie, mocht deze persoon het willen. Dus ja er worden lijsten bijgehouden

Debbelkwebbel | 08-12-18 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen

Religieuze instanties zijn verkapte criminele organisaties. Zouden verboden moeten worden onder art12 ... Dus zeker ook de SGP en de CU ..

Kuddedier | 08-12-18 | 09:35 | 2

Doe niet zo ongeloofelijk stom. Het feit dat mensen dingen anders beleven dan jij hieft ze niet meteen fout te maken. Ook dat mensen andrren proberen te overtuigen van hun standpunt is een heel normaal menselijk verschijnsel. Elke organisatie en elk individu dient ruimte te hebben voor het al dan niet hebben van een geloof. Waar mensen elkaar mishandelen en onderdrukken wordt het een ander verhaal. Maar louter en alleen het feit dat iemand in een meer georganiseerd verband in God,Brahma of het vliegende spaghettimonster gelooft is geen reden om vol op het verbodsorgel te gaan.

Je zou goed in bij llinks passen. Alles verbieden wat je zelf niet bevalt. Misschien heeft Ollongren nog een plekkie voor je op dst eu nepnieuws bureau?

Teeweetwee | 08-12-18 | 10:25

Helemaal eens. Met name de RK kerk is een pedo netwerk gebleken.

Rest In Privacy | 08-12-18 | 11:04

Religie, het is echt het kwaad van deze tijd. Zaalhockey is vaak op zondag, en dan mogen veel kindjes niet. En echt niet. dan komen ze kijken, je ziet ze spreekwoordelijk huilen en ze begrijpen het ook niet.

En dan zijn ze 18.... Plof!
Konden we al die leiders maar vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid.

Merlanni | 08-12-18 | 09:34 | 2

Soms nog erger zijn de latere bekeerlingen van welke religie ook. Die hebben er min of meer bij volle bewustzijn voor gekozen hun verstand opzij te schuiven. Zo had ik ooit een leerling die naar een nationaal evenement mocht voor een wedstrijd. Moeder was op latere leeftijd toegetreden tot het Joodse geloof en kwam aan mij vragen of ik haar strippenkaart wilde meenemen (??). Wat bleek: ze mocht op een bepaalde dag geen spullen los bij zich dragen en ze was trots dat ze zelf had bedacht haar huissleutel aan een touwtje om haar middel te binden zodat het onderdeel van haar kleding werd. In hoeverre dit volgens Joodse regels is, al sla je me dood. Het kwam op mij over als een totaal ontspoorde mevrouw die niet meer bij haar volledige verstand was.

EEnzame SchizofrEEN | 08-12-18 | 10:00

@EEnzame SchizofrEEN: dat is inderdaad een Joods dingetje: tijdens sjabbat mag je niet oogsten. Dus ook geen lichtknopjes bedienen, eten bereiden etc. Dus laat zet men vlak voor het begin het licht in de wc aan (en pas uit als sjabbat voorbij is) en wordt het warme eten vooraf bereid en warm gehouden. In Israël draait de economie op veel religieuze dagen vooral op niet-Joden of niet-gelovige Jidden.

Haringkoning | 08-12-18 | 10:11

Alle heilige schijt aan een stokje.. Als ook maar een tiende hiervan waar is, opheffen die handel.

Vosfox | 08-12-18 | 09:11 | 1

Niet voor een tiende, maar reken maar op 100% ( op de algehele zaken )
Zijn persoonlijke beleving kan ik niet beoordelen, maar na 2 jaar 'verkering' met een meisje wat de dochter was van een predikant, kan ik je zeggen dat je echt niet thuishoort in zo'n gemeenschap.
Zij en haar jonger zusje waren misbruikt door stiefbroer ( zoon van 2e man moeder )
Pappie was op latere leeftijd toegetreden, en door/dankzij zijn verkoopsbabbel snel doorgestroomd naar predikant.
Tijdens de 'gezellige' kampeervakanties met de gemeenschap, kwam er gemeenschap, broerlief van 17 vond zusje van 12 en 14 superlief ..
Ik kreeg verkering met de ouste toen ze 24 was, en in die zomer had ze na 5 jaar voor het eerst weer eens contact met de moeder en stiefvader.
We 'mochten' langskomen om te praten, maar al bij binnenkomst werdt pijnlijk duidelijk hoe hij over mij dacht.
Hij nam me even apart in de keuken, en liet me weten dat 'gods zegen alleen voor de vader was' ( doelend op de kinderen van zijn dochter )
Ik niet te flauw, en bijdehand genoeg "maar hoe ziet hij U dan als vader van haar ?"
De dag verliep licht stroef ... en na 3 maanden moest ik alsnog de aftocht trekken, want ook haar moeder was ondertussen van mening dat die Brabantse Boer ( ik, geboren in Rotterdam ;) ) alleen maar ongeluk zou brengen.

En de meid koos (opnieuw) voor de JG, want ze was daar 'veilig'

Mosselzaad | 08-12-18 | 12:48

religie haat mensen en dieren

toerbaas | 08-12-18 | 09:09

Dat percentage van 95% of 99,9% is natuurlijk een prachtig marketingtruukje. Wie wil er nu niet bij die kleine groep gelukzaligen horen? Wat nu als blijkt dat maar 63,2% van de mensheid de eindtijd niet overleeft? Dan zie je die vervelende buurman of afvallige jehovagetuige toch weer in jouw nieuwe omgeving rondlopen.
Sterk en moedig van de mailert dat hij zijn ogen heeft geopend.

Haringkoning | 08-12-18 | 09:08 | 1

Die afvallige gaat natuurlijk als eerste op de brandstapel.

Sjaak.Braaksmaak | 08-12-18 | 10:10

Nou pak de sport bonden ook erbij, want overal gebeurd dit ,op het werk, op school overal.Het zijn gewoon klootzakken die het flikken

pedro300 | 08-12-18 | 08:53 | 1

Op school zal jij er in elk geval niet veel last van hebben gehad omdat je daar, gezien je spelling en punc-tua-tie, weinig tijd hebt doorgebracht.

Brou Is Back | 08-12-18 | 10:38

Het was beter van de jehova`s getuigen en vele andere geloofsrichtingen om de bijbel beter zelf te lezen ,en dan wel een orginele vertaling ,de statenvertaling of king james.Zal je zelf zien dat 95% gewoon staat te zwetsen wat moet en wat niet.

pedro300 | 08-12-18 | 08:49 | 1

Zwets niet zo man. Zit een beetje anderen de schuld te geven van het niet goed lezen van een sprookjesboek. Hoe fuckedup ben je dan?

ristretto | 08-12-18 | 08:59

Mooie reactie van de reaguurders, sluit ik me bij aan.

azijnseikerT | 08-12-18 | 08:32

Aan de foto te zien is het ook nog eens erg slecht voor je ogen...

naik65 | 08-12-18 | 08:14

... Dus als je homo bent mag je geen JHV worden? Hoe zit het dan met naastenliefde? We mogen in dit land toch zijn wie en wat we willen? Engnekken.

6ecolone | 08-12-18 | 08:08

"If You Meet the Buddha on the Road, Kill Him".
Geldt trouwens voor alle historistische stromingen, ook de niet religieuze zoals o.a. fascisme, communisme en socialisme. Die geloven namelijk ook in een eindtijd, die aanbreekt als alle mensen zich zo gedragen als de ideologie voorschrijft. Dit verhaal over Jehova's is niet veel anders dan hoe het in hun paradijzen eraantoe ging of gaat. Zie de Sovjet Unie, Noord Korea.

me,myself and IK | 08-12-18 | 08:02

Religie is een vorm van indoctrinatie waar de maatschappij geen vat op heeft. Jehova's zijn een extreme vorm maar ook andere geloof genootschappen hanteren methodes waardoor mensen afhankelijk worden van hun gemeenschap. Wanneer je binnen dit soort gemeenschappen zit raak je een stukje vrije wil kwijt. Ze maken je, hetzij, financieel afhankelijk ( je baas is bijv ook lid van het genootschap) of sociaal afhankelijk ( je acteert binnen een groep die hetzelfde aanhangen als jij). De meeste geloof genootschappen in NL kun je verlaten door je eigen weg te gaan. Maar de sociale druk is er wel dusdanig dat je dat niet gemakkelijk gaat doen en je zult ook met de nek worden aangekeken. Is het slecht?, moeilijk te zeggen maar onder het mom van geloof en gemeenschap gebeuren dingen die voor de wet niet aanvaardbaar zijn. Mensen die er binnen zitten aanvaarden het maar weten dat het fout is, mensen die er uit stappen brengen het naar buiten. Ongelovigen zoals ik hebben zoiets van "wanneer ze denken dat ze normaal en vrij zijn moet je ze die illusie niet afnemen".

Toetsiemonster | 08-12-18 | 07:57 | 3

Gelul. Dat gebeurt idd. Maar er zijn ook gewoon stapels ketken wasr je totaal vrij bent om te komen of gaan. Been there, done that. Kap eens met alles maar op 1 hoop te mieteren.

Teeweetwee | 08-12-18 | 10:29

@Teeweetwee
Je mag inderdaad in de kerken komen en gaan als het je uitkomt
Maar dan ben je ten alle tijden een 'bezoeker' de genoemde reiziger die tijdelijk onderdak nodig heeft.
Je krijgt onderdak, en zelfs te eten ( hosti vooraan bij het altaar )
Maar als je werkelijk de 'gevoelens' wilt raken en krijgen, zul je commitment moeten tonen.
Bij de een is het elke week op dezelfde plek zitten, en ja knikken, bij een ander is het 70% van je inkomen doneren, en weer een ander wil dat je je baard laat groeien en geen bacon meer eet.

Passeren en tijdelijk binnenstappen mag bij allemaal

Mosselzaad | 08-12-18 | 12:54

@Mosselzaad | 08-12-18 | 12:54
Dat is dus echt niet waar? Ja, ik weet dat er veel plekken zijn waar dit wel zo gaat. Maar nogmaals, uit eigen ervaring weet ik dat het ook anders kan. Ben inmiddels 4x van kerk/gemeente veranderd en dat is altijd in een prima verstandhouding gegaan.

Teeweetwee | 08-12-18 | 13:59

Goed stuk dat tot nadenken aanzet. Wens deze persoon alle goeds toe.

Rest In Privacy | 08-12-18 | 07:49

Het smerige van dit soort.... correctie ALLE strenggelovige religies is dat als je eruit wilt, je ALLES achter je moet laten. Je hele sociale omgeving kotst je uit. Dat is zwaar, heel zwaar. Respect voor dit verhaal. Misschien kan het ook in het Arabisch vertaald worden?....

gein_zörreg | 08-12-18 | 07:47 | 1

Het is misschien zwaar, maar het is de bedoeling van het leven dat je groeit door te leren. Wat dat betreft is het een fantastische levensles, al lijkt dat in eerste instantie misschien niet zo.

me,myself and IK | 08-12-18 | 08:07

Sektes en religie = sekte kunnen domweg niet tegen vrijheid van denken. Er zal toch iets gedaan moeten worden aan die grondwet, want je beroepen op deze waanzin lijkt me nou niet echt gezond voor welke samenleving dan ook.

Datkanjenietmenen | 08-12-18 | 06:38 | 2

vrijheid is ook geloven kunnen.

pedro300 | 08-12-18 | 08:51

@pedro300 | 08-12-18 | 08:51
Ja, iedereen heeft de vrijheid om niet na te denken en dus te geloven, zolang ze er een ander die zijn verstand wel wil gebruiken, er maar niet mee lastig vallen.

Brou Is Back | 08-12-18 | 10:40

Het systeem van Jehova is goed en SLIM doordacht.
Via indoctrinatie en hersenspoeling wordt je ingeprent dat voor jou - straks na je dood... de paradijs op aarde in het verschiet ligt.
Mits je nu leeft en de dingen doet--> zoals ZIJ het je voorschrijven.
Een sober en onderdanig leven... waarbij je je geld en vermogen aan de Jehova Instelling schenkt. Zij pakken je geld en vermogen en God zorgt voor de beloning waar je dan recht op hebt... een paradijs op aarde.

Het zijn een soort van assurantiekantoren--> zij beloven je gouden bergen... ze innen je premie, maar zodra je schade hebt en dood gaat - dan krijg je niks.

sociaal_econoom | 08-12-18 | 03:25

Heel heftig verhaal. Respect voor het vertellen ervan, dat is niet makkelijk. Vaak Jehova 's aan de deur gehad met een gelukzalige blik. Ben er nooit ingetrapt. Mijn ouders zeiden het al,en dat is al heel wat jaartjes geleden, het is een sekte. Dus als ze aan mijn deur staan wens ik ze met dezelfde gelukzalige blik in mijn ogen (omdat ik een vrij leven heb) een eigen mening toe.

Lappedonsje | 08-12-18 | 03:14 | 3

Hun methode is aanlokkelijk... ze komen bij je aan de deur en vragen dan:
''heeft u ook het gevoel dat het einde van de wereld nabij is?''

Ja, dit gevoel heb ik---> de dingen die zich nu afspelen zijn een voorteken dat de einde der tijden zijn aangebroken.

Dit is juist, wij zijn de enige religie in de wereld die hierop is voorbereid.
Als je leeft naar Jehova's woord en doet wat Hij (wij) je opdragen dan krijg jij naar je dood - het paradijs op aarde.

sociaal_econoom | 08-12-18 | 03:45

Ik zeg altijd: "Vade retro, Satano!" en dan deinzen ze terug en druipen af. Of: "Ik ben niet geïnteresseerd, want ik wil niet met jullie soort in de hemel terechtkomen. Geef mij de hel maar, veel gezelliger!". Dan zijn ze meestal ook snel weg.

Brou Is Back | 08-12-18 | 10:43

@Brou Is Back
Je kan ook het gesprek aangaan
Op een moment komt men met de opmerking "god is sterk, en kan schapen wat hij wenst"
Moet jij serieus vragen of hij dan een steen kan schapen, die zo groot en zwaar is, dat Hij hem niet kan tillen"

Succes gegarandeerd, nooit meer bezoek, alsof je op een wereldwijde blacklist terecht komt

Mosselzaad | 08-12-18 | 12:57

Bite: Behaviour,Information, Thought and Emotional control.

Sounds like facebook.

MistaRazista | 08-12-18 | 02:25

Kim Holland is ook een ex-JG.

Ik vermoed dat zij veel meer volgers heeft dan de JG ooit hebben gehad. Haar ronselmethodes zijn in ieder geval een stuk effectiever.

Die 99,9% zal dus wel kloppen.

Zo’n God weet altijd prima hoe Hij mensen moet bedreigen met hel en verdoemenis. Maar een beetje kennis van goede marketing om zijn product op een aanlokkelijke wijze op de markt te brengen is zo’n Almachtige volledig vreemd.

Religie is het opium van het volk. Dan heb ik toch maar liever porno.

Kompromat | 08-12-18 | 02:11 | 1

Net als Dennis Weening, minder naakt maar niet minder fanatiek ;)

Mosselzaad | 08-12-18 | 12:58

Ik hoop dat dit bericht anderen inspireert om ook uit die gemeenschap te stappen. Klinkt verschrikkelijk. En mooi voorbeeld dat GeenStijl vertrouwd wordt door mensen om hun anonimiteit te respecteren!

GizzleMolby | 08-12-18 | 01:03

wrom praat de reaguurder nou pas? opportunist.

oorwormpie | 08-12-18 | 00:53

Diep respect voor je!
Dank je wel voor jouw verhaal!

Ars Vivendi | 08-12-18 | 00:42

Zonder er verder op in te gaan kan ik melden op jonge leeftijd nogal wat traumatische ervaringen meegemaakt te hebben. Die laten we zeggen je voor de rest van je leven kunnen tekenen. Wat voor mij mij belangrijk was om er (psychisch) "uit" te komen was niet een richting van spiritualiteit of een religie. Het was juist de rationele benadering en het zoeken en vinden van kennis wat de wereld en wie wij zijn zo goed als mogelijk verklaarde. Die zoektocht houdt nooit op. En tot op de dag van vandaag ben ik blij dat religie in welke vorm dan ook weinig invloed op me heeft gehad ook al was ik zoals de meeste van mijn leeftijd christelijk opgevoed. Ik ben ook erg blij dat mijn vrouw en mijn kinderen in die zin vrij van de dogmatische in mijn ogen archaïsche leer hun weg vinden. En mijn kleinkinderen die vlak om me heen nu opgroeien zal ik voor zover het in mijn mogelijkheden ligt proberen te behoeden voor alle valse profeten.... Er liggen nog genoeg andere gevaren op de loer maar als het in het hoofd niet goed zit, onder druk, en je ook nog alleen bent dan wordt het wel heel moeizaam allemaal.
Daarom respect voor diegene die de wil heeft en het op kan brengen om uit een sekte of een verlammende religie te stappen......

dijkbewaker | 08-12-18 | 00:28 | 1

Wat ook trouwens ook hielp voor mij was het opgroeien in de jaren 60/70 van vorige eeuw met geen greintje respect (op een paar na) voor autoriteit..... En religie zou met een tiental jaren wel verleden tijd zijn was mijn gedachte..... Het duurt dus wat langer....

dijkbewaker | 08-12-18 | 00:58

Goed stuk. Dank je wel!

mkm.nl | 08-12-18 | 00:18

Zoals een andere reaguurder eerder opmerkte, ze lezen rouwadvertenties en komen dan ongeveer 2 weken later aan de deur. Bij mij nadat mijn man was overleden. Ze begonnen met: mevrouw, in deze voor u zo moeilijke tijd.... ik heb ze gezegd onmiddellijk te verdwijnen, omdat ik ze hoogstpersoonlijk hun strot zou doorbijten en stormde op ze af. Deze woorden en actie hadden succes, weg gegaan en weg gebleven.
In Suriname heb ik ze gezien bij een Kliniek voor zuigelingenzorg op de veranda. Ze liepen op de zwartste vrouwen af, begonnen ze over te halen. Zij zijn de armste en staan er vaak alleen voor, Chinese vrouwen en Hindoes lieten ze met rust. Ze zijn in dat land erg actief aan het werven.

dagpauwoog | 08-12-18 | 00:09 | 1

Bedankt voor de waarschuwing.
Wat een doortrapt stelletje.

De Profundus | 08-12-18 | 17:07

Een openbaring deze brief. Wist niet dat het zo erg gesteld was binnen de Jehova gemeenschap. Had ze toch iets vredelievender ingeschat...

Desalniettemin moet ik toch concluderen dat het "slechts" een "light" variant is van de islam:
Jehova's vertrouwen erop (volgens deze informatie) - hoe verwerpelijk dit ook zijn mag - dat God alle mensen die niet hun geloof aanhangt zal straffen/doden (= 99.5%). Ze zullen zelf echter geen wapens oppakken om "God's werk" te doen en zijn daarmee - naar de buitenwereld toe - RELATIEF onschuldig in vergelijking met moslims wereldwijd...

_Roy_ | 07-12-18 | 23:56

Ho! Een moment korte verwarring, nieuwe heftige fictie feuilleton?
T is echt....

Dank voor het delen, er moet echt meer aandacht voor komen

Canis.bonus.es | 07-12-18 | 23:53

Heb niet zoveel last van ze, ze komen wel eens aan mijn deur maar als je gewoon vriendelijk blijft gaan ze gewoon weer weg, als ik zeg dat ik weet dat ze het goed bedoelen maar dat er hier niks te halen valt wensen ze je een goede dag en ik doe hetzelfde. Alle religies zijn eigenlijk sektes in mindere of meerdere mate afhankelijk van hoe serieus iemand het neemt, zelfs bij het Leger de Heils zijn veel mensen helemaal niet zo kerkelijk (geen zin om er op in te gaan ik moest afkicken)

Bokito ergo sum | 07-12-18 | 23:51

Had regelmatig discussies met ze op het IKON-forum, toen dat nog bestond. Kindermisbruik in de katholieke kerk? Dat zou bij hun nooooit kunnen. In een parochie geld weg? Daar was hun interne controle veeeeel te goed voor. Enz enz. Er kon geen onderwerp komen of het diende om aan te geven hoe voortreffelijk die jehova’s wel niet waren. Allemaal gelogen, zoals toen ook al te vermoeden was. Kritische verhalen van ex-jehova’s? M´n opponent had ze allemaal gelezen, zei hij. Isoleren van uitgetredenen? De organisatie kan er toch ook niks aan doen dat ze alleen vrienden daarbinnen hebben. Bij de minste of geringste twijfel die andere forumdeelnemers over geloofsvragen uitten sprongen ze erop om de betreffende ziel binnen te slepen. Er waren maar drie fanatieke jehova-reaguurders, maar die wisten heel de sfeer daar te verzieken. Er is op dat IKON-forum nog een volksopstand geweest omdat het forum niet voor sectepropaganda bedoeld was. / Als het over de bijbel ging verloren ze elke discussie. Waar de vertaling aangepast moet worden aan hun opvattingen doen ze dat moeiteloos. / Uiteraard, felicitaties aan de schrijver.

Friedrich Frayek | 07-12-18 | 23:50

Toevallig kwam dit onderwerp ter sprake vanavond in de auto toen we terug kwamen van een uitvoering, mijn kinderen achterin met een vriendin van de jongste, vriendin vroeg wat mijn jongste het leukste vond, Sinterklaas of de kerstman, jongste antwoordde dat ze een combinatie van beide het leukste vond, vriendinnetje bracht te berde dat bij haar thuis mama had gezegd dat het één van beide moest zijn, als ze met kerst cadeautjes onder de boom zou krijgen, ging Sinterklaas niet meer door, en zo ging het nog even door, tot de oudste zich er in mengde, er zitten twee kinderen van JG's bij ze op school, ze vertelde volkomen onschuldig en normaal dat deze kinderen hun verjaardag etc. niet vierden, en dat ze één dag in het jaar een 'cadeautjesdag' hadden, ca. 5 cadeautjes per persoon. Vervolgens, en hier wordt het zorgwekkend, verteld de oudste dat ze op latere leeftijd er uit mogen stappen en iets anders mogen geloven, maar dat ze hun familie dan niet meer mogen zien. Hier komt ie, letterlijk: "maar ze zijn wel gelukkig". Ik dacht nog of ik iets moest zeggen, maar het was al wat laat, en ik ben meestal al recht door zee, wat ik dan altijd moet uitleggen. Let wel, we hebben het hier dus over kinderen van maximaal 12 jaar. Kom ik dus thuis, lees ik dit stuk van de inbrenger.

GKJP | 07-12-18 | 23:34 | 5

@ GKJP | 08-12-18 | 00:03
En dan wordt alles onder de noemer "religieuze vrijheid" geseponeerd.
En hoe het OM met peddo,s omgaat zegt genoeg.
PS, wel toevallig wat u meemaakte vanavond.
Bizarrrr

Rest In Privacy | 08-12-18 | 00:06

Ce ca! | 08-12-18 | 00:06

Dat zal wel gebeuren, ja.

Eigenlijk was ik best een stuk gelukkiger toen ik GS nog niet kende. Maar ben er niet rouwig om dat ik bij GS hoor nu, na één keer opgerot te zijn geweest, defintief, maar bij het generaal pardon zat.

Kutwereld tegenwoordig, al vaker gezegd, maar het kan niet vaak genoeg.

GKJP | 08-12-18 | 00:13

@ GKJP | 08-12-18 | 00:13
Mijn familie,vrouw en vrienden zijn maar wat blij dat ik op GS zit. Anders moesten ze hele dagen mijn gezeik aanhoren.
De realiteit will set you free.
Door juist alle zaken in het juiste perspectief te zien, maakt dat u wel weet, wat echt belangrijk is, in het leven.
GS houd ons reëel.

Rest In Privacy | 08-12-18 | 00:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Het ga je goed uploadert!

horsteknots | 07-12-18 | 23:21

Ik heb ze altijd vriendelijk te woord gestaan. In periodes gesproken over mijn eigen overtuigingen, later over het van de wagen vallen van mijn overtuigingen, weer later gewoonweg discussies.. maar altijd met respect.
Totdat ik dat niet meer wilde en zei dat ik geen interesse meer had in een gesprek met hun.

Maar al mijn goede manieren verdwenen als sneeuw voor de zon toen ze een nieuw offensief starten: een kind van onder de tien het woord laten doen.

Ik heb toen een heel verhaal verzonnen over dat ik bij de Jehova's getuige heb gezeten te maar dat ik ging twijfelen aan de waarheid (in detail want ik weet eea van religie) en ook over mijn strijd om dit los te laten, dat dat best heel moeilijk was maar dat ik toch mijn leven goed heb kunnen opbouwen..

Ze moesten mij immers wel laten praten.

Dit alles zei ik in de hoop dat dit kind het zou horen en onthouden.

letopuwzaak | 07-12-18 | 23:16

Een hele enge club.

van Oeffelen | 07-12-18 | 23:12

Religie en sekte is eigenlijk hetzelfde. Alleen de eerste is groot, veel aanhangers, en de tweede klein. Uiteindelijk draaien ze allemaal om perverse seksualiteit. Geloven worden bedacht om de profeet of na diens overlijden de leiders, ongestraft vrije seks te verschaffen die in de normale maatschappij verboden is/was. Zoals pedofilie, veelwijverij en homoseksualiteit. Ga maar na bij de geloven die u kent.

lulleficatie | 07-12-18 | 23:10

JG is een gewetenloze winstmachine: JG heeft zelfs liever dat volgelingen geen kinderen nemen, omdat bij overlijden de volledige erfenis kan worden nagelaten aan de JG organisatie.

barejack | 07-12-18 | 23:06

Ik zie veel overeenkomsten tussen de islam en jg, alleen de islam is nog een stuk radicaler.

watergeus | 07-12-18 | 23:01

Lees over boekjes opendoen en jezelf informeren op internet, want dan had auteur het wel geweten. Maar u als reaguurder woont in deze wereld, maar deze mensen al generaties in een eigen bubble. Of waren er zo kwetsbaar voor om er in te komen.

En aangezien er een vijandbeeld wordt gecreëerd van de "boze buitenwereld", tal van interne bijeenkomsten, weten deze mensen oprecht niet wat er buiten die geloofsgemeenschap zich afspeelt, het is hen vreemd..

Dat is voor u als vrijdenkende reaguurder vast ondenkbaar, maar toch werkt dat zo wel helaas, zo ook in het geval van de opsteller.

Jan, Leiden | 07-12-18 | 22:56

Mooi verhaal en duidelijk geschreven. Ook geef je duidelijk aan hoe krankzinnig het beeld dat de JG hebben van een "liefhebbende God", die zijn schepselen de meest gruwelijke dingen wil aandoen en het "paradijs" waar leeuwen vegetariër zijn geworden. Als dat de bedoeling was, waarom heeft God dan niet direct het ecosysteem zo geregeld?
Sektes zijn gevaarlijk en jij hebt dat heel duidelijk en leesbaar verwoord. Ik hoop dat dit verhaal ook ver buiten deze "roze gemeenschap" wordt opgepikt

Arnold Layne | 07-12-18 | 22:52

Gefeliciteerd met uw herwonnen vrijheid en sterkte met het verwerken van deze sociaal emotionele marteling.

Eppo | 07-12-18 | 22:29 | 1

Daar wil ik me graag bij aansluiten. Bedankt voor uw verhaal en geniet van de levensdagen die voor u liggen.
Hopelijk met veel liefde en geluk. Helaas dat u dit heeft meegemaakt. Er is 1 weg en die gaat vooruit! Blik op de toekomst.

letopuwzaak | 07-12-18 | 23:03

Kreeg ze laatst ook eindelijk weer eens aan de deur, trrring, ik doe open en zeg: "kom d'r in, koffie?". Verbouwereerd liepen ze mee naar binnen, ik zette ze aan de keukentafel, schonk ze koffie in, koekje erbij, ging erbij zitten en zei: "nou, zegt u het maar, wat wilt u me vertellen?". Waarop ik als antwoord kreeg: "dat weten wij ook niet, meneer, we zijn nog nooit zo ver gekomen.".

GKJP | 07-12-18 | 22:03 | 2

*lacht*

BlowingBubbles | 07-12-18 | 22:12

Dat waren nepperts. Echte jehovah’s slaan koffie af, dat is een verlavend middel en die zijn verboten. (Lullig als ze in hun hemel komen en ze zien hun god daar aan een bakkie zwart met suiker)

Haringkoning | 07-12-18 | 22:48

Het prediken van de ondergang van de wereld, het tolereren van aanranding in eigen gelederen, het uitstoten van afwijkende meningen, het zwartmaken van niet-gelovigen... ik had eerlijk gezegd aan het eind van het verhaal een twist verwacht als: waar ik JG zei moet je VARA lezen. Anyway, fijn dat je verlost bent van die terreur.

Vod Kanockers | 07-12-18 | 22:03

Vreselijk verhaal. Kerel, als je een keer een kop koffie (of thee) wil drinken, dan doen we dat samen en ben je welkom.

Heer Hugo de Waard | 07-12-18 | 22:02

Ben zelf langgeleden ook blootgesteld aan iets wat later een sekte werd, weet dus waar schrijver over spreekt.

Die JHG gemeenschap is maar het topje van de ijsberg die in NL in allerlei variaties welig tieren, de meeste reaguurders hebben geen idee hoeveel overheidsgeld hier naar toe gaat.

Maar het ergste voor de ex-leden is nog de persoonlijke emotionele schade en de uitsluiting, er zijn er die komen er nooit meer helemaal uit: rolllen zelfs onbewust van de ene sekte zo later de andere in door hun kwetsbaarheid.

Meest gruwelijke van de brief is het misbruik. Walg hier zo ontzettend van: ze tekenen de hemel, maar plaveien een hel.

Jan, Leiden | 07-12-18 | 21:59 | 1

Mooi gesteld!

Rest In Privacy | 07-12-18 | 22:13

Indrukwekkend verhaal, of relaas, of nog liever, "narratief". Maar in de loop der decennia heb ik vaker dit soort "inside information" van gedesillusioneerde ex-sekteleden gelezen. Sekteleden, want m.i. vormen Jehova's getuigen een sekte. Dé lakmoesproef bij het vaststellen van sektes is altijd: indien de leider/leiding meerdere vrouwelijke volgelingen neukt, dan heb je te maken met een loepzuivere sekte. Ik weet niet wie die 10 heren op de foto hierboven zijn, maar als dat inderdaad de "top" van de JG zijn, dan zegt een biertje dat 9 daarvan buitenechtelijke relaties heeft/had met verscheidene vrouwelijke volgelingen (in een enkel geval mannelijke volgelingen, en in een ander enkel geval onschuldige kinderen van volgelingen), en één goeie sukkel die dat allemaal niet heeft/had, een oprechte gelovige is, oogkleppen op heeft, of het wel wist en de andere kant opkeek. In ieder geval, ieder normaal, gezond mens moet zich verre houden van dit soort enge clubs; beter voor hem/haar, en beter voor de samenleving.

"Ja maar, Jehovah's Getuigen zoeken geen nieuwe leden die op vrijdagavond in een drukke concertzaal met mitrailleurs in het rond gaan pieuw-pieuwen teneinde een grote slachting onder de ongelovigen aan te richten"

Toch geen onbelangrijk detail voor ongelovige honden zoals ikzelf. Ik heb toch veel liever te maken met Jehova's Getuigen die op zondagochtend aan je deur komen bellen met de "blijde boodschap" (overigens al zeker 20 jaar niet meer gebeurd bij mij), dan met al die aanhangers van het "geloof van de vrede", die hier in het moderne, vrije, democratische, seculiere westen allemaal lijden - sommigen meer, anderen nog véél meer - onder "cognitieve dissonantie", omdat ze volgens hun onzingeloof "masters of the universe" zouden moeten zijn, maar hier dagelijks zien dat "infidels" oftewel ongelovige westerse honden ze op alle mogelijke terreinen verreweg voorbijstreven en de baas zijn. En die frustratie leidt dus regelmatig tot het bezoeken van drukke concertzalen (of vliegvelden, of musea, of redacties van satirische tijdschriften, of supermarkten) met kalashnikovs.

Nou ja, ik ben in ieder geval blij voor de schrijver van bovenstaand artikel dat hij/zij zichzelf heeft verlost van de knellende sektebanden.

Dr_Johnson | 07-12-18 | 21:58 | 2

Plus voor uw tegel.

letopuwzaak | 07-12-18 | 23:05

Dat is een evenwichtige kijk op zaken hebben... groot gelijk heb je ...:-)

P-eat-her | 08-12-18 | 11:02

Laatst in ons nieuwe huis ook. Ik zag door de straat een aantal wazige duo's van deur naar deur lopen dus ik wist hoe laat het was. Ik was echter de voortuin aan het verticuteren en niet van plan me te verstoppen op m'n eigen erf.
"U bent aan het verticuteren zie ik?" zei de man van het duo dat onze kant van de straat aandeed.
"Mag ik u dit aanbieden?" en dat iets was een folder over "gelukkig gezinsleven" oid. De folder aangenomen, maar ik wist nog steeds niet met wie ik van doen had. Een eigen huis, vriendin, goede banen, auto's op de dam, dan is de volgende stap natuurlijk lastig gevallen worden door colporteurs en JG's.
Ik moest het uit 'm sleuren. "ja wij zijn Jehovavs Getuigen. Goedemiddag!"
Wat een domper. Geen eens een discussie. De snoeiharde metal op de achtergrond zal niet geholpen hebben.

Draak uit Brabant | 07-12-18 | 21:58

Niet dat ik een fan ben van JH. Ze hebben al diverse malen de datum van het einde van de wereld voorspeld, en al die voorspellingen zijn tot nu toe niet uitgekomen.

petersteenkamp | 07-12-18 | 21:52 | 1

Het lijkt wel wat op dat Global Warming/Klimaatverandering verhaaltje.

Stormageddon | 07-12-18 | 22:06

Er zit een tegenstrijdigheid in dit verhaal. "Het verschil tussen een religie en een sekte is vooral herkenbaar aan het feit of je er weer uit kan stappen." Maar alles wat de auteur deed was een sigaret roken en mocht daarna geen lid meer zijn? Dan ben je er toch uit?

petersteenkamp | 07-12-18 | 21:51 | 2

Ja, maar hij raakte daardoor ook het contact met zijn familie en vrienden kwijt. Er is dus geen waardige manier om dit geloof te verlaten. Hij spreekt ook van emotionele chantage... als hij weer terug komt in het geloof, praat zijn familie weer met hem.

War On Errorism | 07-12-18 | 22:00

Ze respecteren dus zijn eigen wil, maar verbinden daar consequenties aan, best eerlijk eigenlijk, en de keuze kan later nog gewijzigd worden ook, probeer dat maar eens als moslima en je mag blij zijn als je hoofd op je romp blijft....

P-eat-her | 08-12-18 | 11:05

Het verschil tussen een sekte een religie is het aantal volgelingen. Een ander verschil is er niet.

Stormageddon | 07-12-18 | 21:47 | 3

Als we toch droog bezig zijn. Vaak een afsplitsing van een oorspronkelijke religie en vaak een lijpe leider met openbaringen.

knutsel_ | 07-12-18 | 22:07

Wat is het verschil? Daarom ook die doorzichtige link met de Islam.

Ongeblustekalk | 07-12-18 | 22:11

Of de strafmaat in de rechtszaal.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 22:14

Eng zooitje die Jehova's. Alleen die naam al.. Komt van de Hebreeuwse letters Yod Vav Hey Vav, of te wel 'de naam' die niet uitgesproken mag worden. Niet omdat dan de bliksemschichten uit de hemel komen maar omdat het uitspreken van de naam, God maakt tot iets wat het niet is.

God is niet op aarde, heeft geen weet van het bestaan van de aarde of de gehele kosmos. God is er nooit geweest en zal er nooit komen. God is de duisternis dat er was voor er iets bestond. Voor de bigbang. Het canvas, het substraat van de kosmos.

Als ik wist wat God was, als ik het kon vatten dan zou ik gegarandeerd een Nobelprijs winnen. Immers de meest zinvolle zoektocht naar God wordt gevoerd door de natuurkunde, in de wereld van de kwantummechanica. Niet in kerken gebedshuizen of bij enge sektes zoals de jehova's.

Croisantneuf | 07-12-18 | 21:44 | 1

Croisantneuf :" God is de duisternis dat er was voor er iets bestond. Voor de bigbang. Het canvas, het substraat van de kosmos."
---
Er is geen enkel bewijs voor de hypothese dat er niets was voor de big bang.
Het grote probleem met het niets, is dat er toch (vaak) iets is..... De kans dat het God is lijkt me echter verwaarloosbaar klein. Net zo klein als in deze tijd waar zoveel bestaat.

dijkbewaker | 07-12-18 | 23:59

Mooi kerstverhaal

DinkyToy | 07-12-18 | 21:44

Ik zou maar eens een achtergrond check doen, mevrouw heeft het over rabbit holes en trekt een parallel met de Islam volgens de bluf methode.
Mijn hersenen moeten nu via een story de Islam als een sekte zien?
Nou dat deden ze ook al zonder dit uit de duim gezogen verhaal vanuit drie hoog achter.

Wel goed geschreven moet ik zeggen.

Ongeblustekalk | 07-12-18 | 21:39 | 1

Nu je het zegt, kreeg ik al het idee dit verhaal eerder gelezen te hebben. Nu beweer ik niet dat dat zo is maar deze " getuigenis" bevat eigenlijk geen schokkende nieuwe inzichten.

WijnVlekWrijver | 08-12-18 | 01:26

Goed dat de reaguurder zich heeft weten te bevrijden uit deze dwangbuis. Het wordt tijd dat er meer openheid komt rondom deze sekte.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 21:37

Zalig zijn de eenvoudigen van geest want zij erven het koninkrijk Gods!

eerstneukendanpraten | 07-12-18 | 21:37 | 1

Zo is dat!

BlowingBubbles | 07-12-18 | 21:44

Kwam een paar jaar geleden een jonge vrouw tegen die totaal naar de gallemiezen was gegaan door die uitsluiting. Maar ik lees hier dat het allemaal uit 'liefde' gebeurt: www.jw.org/nl/publicaties/tijdschrift...

Poesmobiel | 07-12-18 | 21:36 | 4

BlowingBubbles | 07-12-18 | 21:47
Dat betwijfel ik. Moest deze week een boek lezen over een meisje dat van haar 7e totdat ze 11 was werd misbruikt door een imam. Ze durfde dat al die jaren thuis niet te vertellen. Als lezer hoop je dat haar ouders erachter komen natuurlijk. Maar toen dat uiteindelijk gebeurde, werd ze min of meer uitgesloten. De schande voor de familie bleek ondragelijk, want het meisje was natuurlijk onrein geworden. Van houden van, zorgzaamheid of liefde is in het hele, afgrijselijke boek helemaal niets gebleken. Integendeel: het leek eigenlijk meer een totaal onbekend concept. Die onderdrukking komt volgens mij heel ergens anders vandaan.

Poesmobiel | 07-12-18 | 22:07

Poesmobiel | 07-12-18 | 22:07
Poes, ik bedoelde 'liefde' en 'houden van' ook niet serieus.

BlowingBubbles | 07-12-18 | 22:16

BlowingBubbles | 07-12-18 | 22:16
O o, die sufpoes! Liefs!

Poesmobiel | 07-12-18 | 22:24
▼ 1 antwoord verborgen

Whoa, heftâg verhaal. Chapeau voor het ondanks alle ellende in eigen hand nemen van uw leven.
Uit toch wel jarenlange eigen ervaring kan ik overigens ook melden dat het mogelijk is normaal contact met JG's te onderhouden zonder naar binnen gezogen te worden, mits men stevig in de eigen schoenen staat, en de eigen positie duidelijk maakt. Daarmee wil ik geenszins alle misstanden vergoeilijken natuurlijk.
Tenslotte: oneindig veel leeuw eten en fruit aan panda's voeren, dat lijkt me pas een paradijs.

Het Oude Rijden | 07-12-18 | 21:35 | 2

Bij mij is ook jaren lang een oud JG echtpaar aan de deur gekomen. We hebben nooit inhoudelijk gepraat maar ze kwamen slechts de blaadjes brengen en ja, die las ik want er stonden soms best wel interessante artikeltjes/wetenswaardigheden in.
En ja, ik sta stevig in mijn christelijke schoenen (om het maar even zo te zeggen).

Lupuslupus | 07-12-18 | 21:41

Ja ik pak ook wel eens wat boekjes van ze aan, met name de Ontwaakt heeft vaak interessante artikelen (wetenschappelijk). Ga er verder niet mee in discussie, en ze zitten ook niet aan mijn kinderen. Maar nu we toch bezig zijn, hoe zit het eigenlijk met misbruik binnen de gereformeerde kerk?

lekkende-ontlasting | 08-12-18 | 03:01

Nu nog iemand die uit de vrijmetselarij is gestapt en een boekje opendoet.

2tribes | 07-12-18 | 21:34 | 4

Dat niet alleen, het heeft geen enkel nut om 'boekjes open te doen'. Iedereen die dat wil kan zich informeren op internet.

Lupuslupus | 07-12-18 | 21:45

Wandel eens naar binnen op een open dag, of pak eens een boek, behalve de initiatie-rite hebben ze geen geheimen. Het is meer een mythe.

Analia von Solmsch | 07-12-18 | 21:51

Oh, ja? Waarom eten ze dan baby's?

Blote Bertus 2000 | 07-12-18 | 23:04
▼ 1 antwoord verborgen

Ken zat gematigde jehova's met een zeilboot.

RickTheDick | 07-12-18 | 21:33

Werk van de duivel, dat kan niet anders.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 21:33 | 1

Zeker. Waarheid met leugens vermengen want dat doen de JG. Deed Satan in het Paradijs al: 'is het dat God gezegd heeft dat jullie niet van de vruchten van de bomen mogen eten'? Twijfel zaaien. Daar begon het mee en het gaat nog steeds door. Als voorbeeldje want hij heeft 1001 manieren.

Lupuslupus | 07-12-18 | 21:48

Tsja, heb even gekeken of er ook Jehova's getuigen moppen bestaan, want de foto boven toont een tsunami van boer-lacht-met-kiespijn gezichten.
- Wat krijg je wanneer je een duivel vereerder kruist met een Jehova's getuige? Iemand die van deur tot deur gaat om een ieder naar de hel te wensen.
- Het Jehova's Getuige Computer Virus: wist alle behalve 144.000 voorgeselecteerde bestanden.
www.jehovahs-witness.com/topic/40945/...

Eeuwig..Op..Vakantie | 07-12-18 | 21:32

In mijn dorp is er ook een grote schare fans. Maar wat mij opvalt: ook lekkere wijven in ‘korte’ rokken en op hakken. Ondeugend zelfs. Ik zat nog te denken om ook... maar niet dus. Alleen... die lekkere...

Normpje | 07-12-18 | 21:29 | 1

In mijn "stad" (die rechten zijn nogal omstreden) wemelt het ook van de kokette moslima's. Een lust voor het oog, maar helaas meestal veel te jong voor deze ouwe bok. Die groene blaadjes geloof ik eerlijk gezegd wel. www.youtube.com/watch?v=RKNnbyW0Lhs

Rest In Privacy | 07-12-18 | 21:45

Mooi kijkje in een eng clubje.

De ultieme manier om Jehova's stil te krijgen: open doen in een weinig-om-het-lijf-ponnetje omdat ze je al door je gang zagen lopen en je dus niet meer kunt doen alsof je de bel niet hebt gehoord. De keer daarvoor had ik geprobeerd ze de mond te snoeren met de evolutietheorie, maar daar had ik na 20 minuten veel spijt van. Had ik toen ook mijn ponnetje maar aan gehad.

MickeyGouda | 07-12-18 | 21:27 | 4

@ Lupuslupus | 07-12-18 | 21:53
Dat werkt bij het ene koppel wel, bij het andere niet. De ergste vind ik die koppels, die een jong kind bij zich hebben en die het verhaal laten doen. Een kind van 10 dat mij, 60'er, vertelt hoe mooi het leven kan zijn. En ingrijpen als ik dat kind wil vertellen hoe mooi het leven ook kan zijn zonder JG. Enge mensen.

Zupschufter | 07-12-18 | 22:05

Omdat ze je hebben gezien kun je de deurbel niet negeren? Mensen die jouw tijd willen verdoen hoef je echt niet beleefd te behandelen hoor! Even vriendelijk zwaaien maakt de verwarring meestal heerlijk compleet.

Gregovic | 07-12-18 | 22:13

En met dat reaguursel wil ik dus zeggen, gewoon lekker doorlopen ook al zien ze je. Dat vergeet ik er dus nog in te zetten.

Gregovic | 07-12-18 | 22:14
▼ 1 antwoord verborgen

Een 1000 jarig rijk, weet u,...
Verder hulde voor het verhaal en inzichten. Jammer genoeg pakt men sektes niet aan voor wat ze zijn.
Haatdragende intriganten.
En peddo,s.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 21:20 | 6

Tronald_dump | 07-12-18 | 21:24
Ze doen niks strafbaars inderdaad. Toch vind ik dat er iets gedaan moet worden aan het feit: "Voornemens zijn om anderen ernstig psychisch leed toe te brengen" Het is inderdaad niet strafbaar maar dat zou het wel moeten zijn. Een moord beramen is strafbaar. Daarvoor hoef je hem niet daadwerkelijk te plegen. Voor een overval geldt ook hetzelfde. Waarom niet voor zoiets?

Kopieerapparaat | 07-12-18 | 21:48

En toen was het stil,.... typisch weer.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 22:20

Berbaar, pleur jij nou eens op met die one liners.

Ziekelijke gewoonte, met je tegelvervuiling. Je lijkt wel een moslim hatende pvv’er, oneliner Josti die je er bent.

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 10:10
▼ 3 antwoorden verborgen

Heel mooi dat uw liefde, wat onze oosterburen ook wel Götterfunken noemen, door al die parasieten niet is gedoofd. De behoefte aan zingeving, vooral in wat toch al een lastige wereld is, ook wel hoop geheten, is een onschatbare drijfveer.

Wat door menige "profeet" als erfzonde wordt betitelt is in feite een pervertering wat ons tot mens maakt: medeleven, in het volle besef van onze tekortkomingen. Daar een onhaalbaar perfectionistisch plaatje tegenover stellen als rolmodel (en hier moet ik een uitzondering maken voor Jezus Christus), is sadisme van het ergste soort.

En zo is het cirkeltje rond: een perpetuum mobile van ellende, onder het mom van verlossing. Me dunkt dat we wel een betere essentie van ons bestaan verdienen. En nogmaals: hartelijk dank voor uw inspirerende artikel.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 21:17 | 3

@Hetkanverkeren "uitzondering maken voor Jezus Christus"
hoezo ?!

meso1 | 07-12-18 | 21:40

@meso1: Genesis wil dat god de mens in zijn evenbeeld heeft geschapen. Voor wie het Oude Testament wel eens heeft doorgebladerd: dat pleit niet bepaald voor onze lieve heer.

Dus stuurt hij de wanhoop nabij zijn zoon, hierbij een onschuldige maagd nogal in het nauw brengend. Maar goed, die arme knul leert timmeren en later ook vissen, om er na zijn dertigste achter te komen dat het allemaal toch net even anders zit.

Strompelend van de ene vertwijfeling in de andere, verraden door zijn trouwste vriend, is er gelukkig de regering om hem uit zijn lijden te verlossen. De arme ziel weigert tot op het laatst om zijn vader te vervloeken, het ligt eerder aan het onbenul van zijn medemens.

Als ik een roman over de essentie van het humanisme had moeten schrijven, had ik geen beter plot kunnen verzinnen.

Dat zou overigens geen autobiografische roman zijn geweest: mijn vader is mijn held en een bron van rust en wijsheid. Om van moeder nog maar te zwijgen.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 22:06

Mag ik bij deze dan 2x mijn dank uit spreken voor de 2 pareltjes van uw hand HKV!

Als GeenStijl nu eens voor 90% zou bestaan uit dit soort tegels, en maar voor 10% uit witte onderbroeken frustraties, zou het medium wel het machtsblok zijn dat de mainstream terug in de juiste proporties krijgt.

Maar ja, dat narratief kost teveel energie of zo

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 10:04

De EU is ook een sekte.

zimmerschwanz | 07-12-18 | 21:16 | 2

Ik dacht ook een stuk over Junker cs te lezen.

Earl_of_Doncaster | 07-12-18 | 21:22

Precies wat ik ook dacht.

MW51 | 07-12-18 | 21:25

Ken de onfrisse wervingstactieken van de Watchtower Foundation.
Zij pluizen bijv. de dagbladen na op overlijdensadvertenties van ouders en de telefoonboeken op adressen van hun kinderen. En 2 weken later staan er 2 vriendelijke dames (want dat zijn het doorgaans) bij je op de stoep.
Dit tweemaal binnen een tijdsbestek van 4 jaar, eerst bij het verscheiden van mijn moeder en daarna bij dat van mijn vader, mee gemaakt.

Nu is Ab zelf refo en kent hij de Bijbel van haver tot gort.
Kan ze dus goed weerwoord geven.
En dan komen ze nooit meer terug.

Een zoon van ons is overigens een metalhead.
Maar geen haar op ons hoofd die er ook maar over zou peinzen om die beste jongen (want dat is het!) daarom te verstoten. Harde werker, zo eerlijk als brood en zo betrouwbaar als de zonsopgang, met een schat van een meissie en een pracht van een kleinkind.
Wat zijn dat voor mensen bij die WF?
In ieder geval geen christenen!

Ab Sconditus | 07-12-18 | 21:14 | 3

Dat het geen Gristenen zijn pleit niet voor ze maar zeker ook niet tegen ze.

Berbaar | 07-12-18 | 21:22

En Berbaar trapt maar weer obligaat een open deurtje in, top Berbaar, vooral de beargumentatie is elke keer weer een feestcomité te lezon!

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:54

Feestcomité -> feest om

Autocorrect realy hates my guts today

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:55

De auteur werd in 1993 (25 jaar geleden) uit de JG geknikkerd maar viel pas langzaam van z'n geloof na het lezen van GS. Apart.

Maar goed, verder wel een goed verhaal. Met name: "Wat zij geloven valt natuurlijk onder godsdienstvrijheid, maar u zult begrijpen dat als iemand denkt dat 99,9% van de mensen om hem heen binnenkort door god wordt gedood en dat diezelfde mensen en hun maatschappij allemaal onder invloed staan van de grootste vijand van God, dat niet erg uitnodigt tot integratie en samenwerking, maar eerder leidt tot wantrouwen en segregatie." en "Het verschil tussen een religie en een sekte is vooral herkenbaar aan het feit of je er weer uit kan stappen."

bifferman | 07-12-18 | 21:12 | 1

Als je van jongs af aan gehersenspoeld wordt weet je niet beter. Kan wel even duren voordat je daar vanaf bent.

knutsel_ | 07-12-18 | 21:25

De rest van Nederland maakt niet voor niks de
Jehovah's Getuigen al 40 jaar belachelijk. Ook vond ik het vroeger voor de kinderen zo droevig, geen feestjes en geen schoolreisjes. Gewoon weer een domme sekte voor domme(zwakke) mensen. Goed dat de schrijver hiervan verlost is. Proost.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 21:10

Heel interessant verhaal. Verder valt me steeds meer op dat o.a. Nederland graag wegkijken bij dit soort zaken.

Badr Haary | 07-12-18 | 21:07 | 2

Ja, want de Jehova zitten natuurlijk alleen in Nederland!

En het hoofdbestuur dus niet in de us and aiiii, maar ook in Nederland, wat niet waarbij want daar zit het hoofdbestuur van de Jehova wel, in de Usa, maar dan kunt u niet zaniken over Nederland dat weg kijkt!

Als u nu eens zou beginnen met zelf de ogen eens open te doen, lijkt mij stukken productiever!

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:49

Waarbij -> waar is

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:50

Hulde! Chapeau! En hat-tip voor deze eloquente inkijk in deze sekte. Grazie!

Rollins | 07-12-18 | 21:06

Een erg lang verhaal, begrijpelijk, je kan tenslotte niet in 1 klap alle gewoontes overboord gooien.

Skunk57 | 07-12-18 | 21:04 | 2

lol!

BlowingBubbles | 07-12-18 | 21:39

Zucht

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:46

Heavy stuff! Er schuilt heel wat achter elke reaguurder-nick. Wat goed dat je er uit bent gekomen en ons allen waarschuwt voor deze vreselijke mensen met hun idiote methodes. Ze zouden alle georganiseerde geloven moeten verbieden.

Accident_Prone | 07-12-18 | 21:03 | 3

Dan kun je meteen ook de Islam verbieden. Ook dit is naar deze maatstaven een sekte. Verbied je JG dan zul je ook de Islam moeten verbieden.

Wedden dus dat er niets gebeurd.

ja-ja-nee-nee | 07-12-18 | 21:10

Oké, dus we zouden mensen moeten verbieden om vrij te denken, en voelen, en geloven, puur en alleen op het moment dat ze dit in groepsverband gaan doen!

En daar komt de volgende wijsneus dan ook nog op reaguren dat de islam naar die maatstaven ook gelijk verboden kan gaan worden?!?!????!!!

De tering, dit soort armoede is terminaal, hoe de fuck kun je gewoon compleet het punt missen en massaal maar door blijven zeiken over Moslims due hier he-le-maal niks mee te maken hebben?

Hoe dan!

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:44

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:44
Jo bij een topic over pvc buizen zouden ze er nog over beginnen.

miko | 08-12-18 | 13:35

Respect en goed geschreven.. succes verder

Captain_Dipshit | 07-12-18 | 21:01

De tv is het instrument van de duivel...

Kanarie_Geil | 07-12-18 | 21:01 | 2

Satan heeft 1001 'instrumenten' om mensen in zijn val te lokken. Hij maakt daar driftig gebruik van. Zijn grootste 'wapenfeit' is natuurlijk dat hij miljoenen heeft weten wijs te maken dat hij niet bestaat en in het verlengde daarvan dat de Schepper niet bestaat.

Lupuslupus | 07-12-18 | 22:00

Theologisch verwarden, het blijven vermakelijke mensen.

Satan gebruikt dat arsenaal van 1001 trucjes dan weer niet om christen mensen in de val te laten lopen om een serieus ongezonde afkeer van moslim mensen te krijgen.

Dat doen mensen zoals Lupus gelukkig gewoon lekker zelf, 1001 keer op een rij, om vervolgens aan de volgende serie van 1001 reacties te beginnen, gevolgd door de volgende, enz, enz

Lupus, de christelijke haat oma van GeenStijl

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:36

Verbaast het mij? Nope. iedere club die zich aan de deur of op straat moet verkopen zijn niets anders dan colporteurs die je iets willen aansmeren waar geen weldenkend op zit te wachten.
Zelfde als met de scientology church. Actrice Leah Rimini heeft daar een documentaire over gemaakt nadat ze inzag wat voor enge club dat was en hoe moeilijk het is om te ontsnappen aan hun tentakels. Zal niet anders zijn bij de jehovas of iedere andere enge religieuze club.

Basil Fawlty | 07-12-18 | 21:00 | 4

Ik weet nog de podcast die zij had met Joe Rogan, al enige tijd geleden. Ik vond het altijd een geile meid en ze had wel wat goede argumenten destijds.

Maar de reden waarom mensen bij dit soort "orgs" gaan is vaak vanuit een labiele persoonlijkheid, ook al trekken zij later bij.

Kop Kaaz | 07-12-18 | 21:10

@ Basil Fawlty
Die verhalen over scientology in die docu zijn inderdaad nogal schokkend. Aanrader.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 21:12

Leah Rimini is opgegroeid binnen Scientology omdat haar ouders bij die club zaten.

MickeyGouda | 07-12-18 | 21:20
▼ 1 antwoord verborgen

Bij de weg, waar is Ce Ca, Teejee et al, ik heb hen gemist.........

Kop Kaaz | 07-12-18 | 20:59 | 3

Ce ca was er gister nog...

Canis.bonus.es | 07-12-18 | 21:16

*zwaait*
Ik zit in meerdere draadjes op de hoofdpagina.

Rest In Privacy | 07-12-18 | 21:18

lol

Lupuslupus | 07-12-18 | 22:00

Het kwaad toont zich wanneer de priesters over ongelovigen praten.

pjotr nicknaamtov | 07-12-18 | 20:58

Een interessant verhaal over een ziek clubje maar dat wist ik al.
Wel mooi dat U er mee naar buiten treedt.

Berbaar | 07-12-18 | 20:57 | 1

Grappig dat met al uw wereldse wijsheden, deze inhoudloze reactie het enige is dat u te melden heeft over dit topic.

En dan nu snel weer als een dolle hond al de tokkies van GeenStijl de maat nemen, en de deug-reaguurder uit gaan hangen.

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:27

Als ik dit zo lees, dan verschilt de Nederlandse maatschappij niet zo heel veel van Jehovas Getuigen. 90% leeft van tweedehands gedachten, is zichzelf verloren en hoort er niet meer bij als je niet politiek correct bent. Ook wij worden geïndoctrineerd en gehersenspoeld door de politiek en media. Maar dat gaat zo geraffineerd dat de meesten van ons dat niet door hebben. En strenge religie is de duivel. Het belet mensen te leven. Waarlijk zichzelf te mogen zijn.

MW51 | 07-12-18 | 20:57 | 1

Yep het is allemaal een groot complohot, zwitsalletje.

Berbaar | 07-12-18 | 20:58

*Op Johan Derksen wachten doet*

Mauguio | 07-12-18 | 20:55 | 1

Aha, u heeft zelf geen mening?

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:22

Jehova geloof werkt dus in principe volgens de mechanismes van ieder geloof. Creëer een leider, met evt een hulpje, dicht ze magische krachten toe, dicht ze grote prestaties toe, omgeeft dit alles met verboden en geboden, isoleer de volgelingen zo veel mogelijk van de andere, en als laatste maar niet geheel onbelangrijk troggel de onderdanen zo veel mogelijk geld af.
Ook niet geheel nieuw in deze is het ongebreidelde kindermisbruik (RK is wel bekend). Kort om nogmaals een bevestiging dat geloof gelijk staat aan onmacht.
Vind het verhaal van hem/haar wel moedig en hoop dat hij inmiddels zijn/haar draai heeft gevonden in het leven.

DerkArie-ut-de-Achte | 07-12-18 | 20:55

Zo. Respect man. Goed geschreven.

he goh tsjee | 07-12-18 | 20:54 | 1

Klopt.

MW51 | 07-12-18 | 20:59

We noemen Jehova s getuigen een sekte omdat er niet zoveel van zijn. De consequenties blijven beperkt, je hoeft niet voor je leven te vrezen, dus je kan gewoon losgaan.
Gewoon een paar opa s die alles uitvreten wat god verboden heeft, heb je ook in de islam. Er is geen enkel verschil.
Maar een paar miljard fans tegen de haren strijken doe je niet, Buckler kan je afmaken, maar de Islam maakt dan jouw af.

snapal | 07-12-18 | 20:54 | 1

He fijn, een reactie over moslims in een topic dat niet over moslims gaat. Werd ook wel eens een keer tijd, je hoort namelijk zelden mensen zeiken over moslims

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:21

Welkom!

Dr. Blechtrummel | 07-12-18 | 20:53

Liever deze knuppels die al sinds de jaren 60 niet meer serieus een bedreiging vormen dan euh....... mo's zandvolk? Het een wordt al jarenlang minder in aantallen maar de ander..... nou ja, vult u zelf maar........

#MeerZandzakken? Of niet? Zandbank?......

Kop Kaaz | 07-12-18 | 20:52 | 6

@Berbaar | 07-12-18 | 21:10´
Die frustratie komt niet uit de lucht vallen. Het ergste dat een jehova mij heeft gezegd: ¨Ik kom je jezus brengen¨. Een voorbeeld van de moslim die mij aansprak: ¨Als ik jouw keel doorsnijdt kijkt allah door mijn ogen.¨ Volgens de gevestigde orde heb ik dat laatste dan maar te accepteren.

RA | 07-12-18 | 22:03

Liever deze zieke mensen dat een moslim, oké dan weten we gelijk hoe inhoudsloos u werkelijk bent.

U heeft een beetje veel last van moslim preoccupatie, zou eens met een dokter daar over gaan praten.

Knap ook om het hele punt van het topic te missen (Jehova, scientology, mormonen) oftewel sektes, en dat je Amnesty/EU/VN enz nooit hoort over de rechten van de mens, met betrekking tot de ook door de topic schrijver(ster) aangehaalde mensonterende uitsluiting doctrine.

Die vervelio uit Scheveningen met zn hondjes en zn Tesla heeft hier gewoon keihard gelijk.

Pleur nou eens allemaal op met die moslim reflex!

Jehova is een criminele organisatie die de rechten van de mens schend op diverse niveau’s, en die zelfs verkrachting (misdaad) daders buiten het strafrechtelijk proces houdt.

Wat de neuk hebben moslims hier mee te maken islamofoob!

En voor Nicey, u heeft het topic of niet gelezen, of begrijpt gewoon niet wat u leest!
Jehova’s lijken in niets op Moslims, en omgekeerd. Die verbanden zijn er alleen in uw ‘heldere’ hoofd!

Wat Berbaar hier voor de verandering eens terecht zegt (zelfs een kapotte klok geeft 2 x per dag de juiste tijd aan) pleur eens op.

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:15

2x Berbaar in 1 reactie, ik zit vandaag in de vroege ochtend al aan mijn taks.

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:19
▼ 3 antwoorden verborgen

Ach die Jehova's. Heb ze al even niet meer gezien. De laatste keer dat ze bij mij binnen zaten en uit de bijbel citeerden heb ik mijn boek er ook even bijgehaald. Boek heet "god als misvatting" geschreven door Richard Dawkins.

dubbeltjeopznkant | 07-12-18 | 20:50 | 3

Ze werden vast zo stil omdat ze dachten dat je de duivel in persona was .LOL!

MW51 | 07-12-18 | 20:59

De laatste keer dat ze bij mij aan de deur waren heb ik de KJV 1611, vertaling 1900 erbij gepakt. Ze hebben het 15 minuten volgehouden, toen wilden ze toch echt weg zijn. Jehovas zijn een stuk bijbelvaster dan de andere christenen maar als je ze om de oren slaat met hun eigen geschift haken ze ook af.

RA | 07-12-18 | 21:41

Het zijn niet eens christenen hersenloos, de christenen gaan net als de rest van de levende doden vernietigd worden tijdens Armageddon.

Eigen bijbel, die bijbel van de christenen is een duivels boek.

Hallo, wakker worden, met je de andere christenen.

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 09:00

Heel die Jehova religie heeft de kenmerken van een sekte.
Inclusief excommunicatie, gesloten bolwerk, eigen 'rechtbanken' en een streng opgelegde dogmatiek.
Het zou aangepakt moeten worden als sekte, niet de vrijheid genieten die een religie in Nederland heeft.

Wijze uit het Oosten | 07-12-18 | 20:50 | 3

Exact.

MW51 | 07-12-18 | 20:58

Daar klopt ook iets niet. Ze moeten toch de wetten van Caesar volgen (staat in de bijbel) dit betekent dat je de wetten van het land moet opvolgen.... Dat doen ze dus niet, hoe kan dat nou?

ja-ja-nee-nee | 07-12-18 | 21:15

@ja-ja-nee-nee | 07-12-18 | 21:15 Getuigen zijn een stuk minder bijbelvast dan zij zelf denken dat zij zijn. Ze hebben trouwens ook een eigen variant van de Bijbel.

Guido | 07-12-18 | 22:01

Nou zeg petje af voor je verhaal en ik ben blij dat je eindelijk vrij bent van dat kl*te geloof.

Japie-Nak | 07-12-18 | 20:50 | 1

Ontsnap aan die criminele organisatie, Jehova getuigen heeft niets met geloof in de vorm van religie te maken.

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 08:55

Heel goed en sterk van je dat je voor jezelf hebt gekozen. Goed dat je dit verhaal hebt gedaan, al weet bijna iedereen wel dat de Jehova's een enge sekte vormen. Vandaar dat de meeste mensen de deur niet open doen. Niet omdat ze de duivel zijn ;) Veel sterkte en een gelukkig leven gewenst.

MW51 | 07-12-18 | 20:45

Nu nog een moslim die uit de kast komt met een verhaal van misbruik...
Vrouwenmishandeling, in Nederland, jawel.
Oh, dat wisten we al lang maar er wordt niks aan gedaan.

ZZP-er | 07-12-18 | 20:43 | 4

U mist gewoon, weet niet wie Helena is, en waarom auto correct over haar begint.

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 08:52

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 08:52
Tut tut tut. zzp-er heeft volkomen gelijk met zijn/haar opmerking. Lees de eerste zin uit de laatste alinea er maar op na.
In de opsomming van sektes in de tweede zin, had inderdaad ook de islam genoemd kunnen worden. Sterker. De islam is de ergste van het hele stel. Niet alleen wordt je bij hen als zgn 'afvallige' psychisch kapot gemaakt maar als ze de kans krijgen wordt de afvallige bij voorkeur fysiek aangepakt - lees: vermoord. Waarbij veelal ook de familie door middel van achterklap en isolatie niet zal worden ontzien.
islam is de meest barbaarse sekte die voor miljarden mensen het ondermaanse tot een levenslange hel maakt.

Van Zessen Klaar. | 08-12-18 | 11:28

Hou vol van zessen, hou vol!

Dr.Tatta.Macamba | 08-12-18 | 13:21
▼ 1 antwoord verborgen

Proficiat

william7055 | 07-12-18 | 20:42 | 1

Inderdaad. Proficiat met de moed en het voortschrijdend inzicht.

Lafayette | 07-12-18 | 20:44

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl