Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hoera! Gouden bergen voor het populisme!

Duk tussen de gouden bergen van het populisme!

Wierd Duk, WEAPONIZED met de cijfers van Jan van de Beek, in een krant waarvan het sociaal wenselijk is om 'm te wantrouwen, met een verhaal dat je bij de "betrouwbare" NOS nooit hoort.

We hoorden ergens een vaag belletje rinkelen toen we de combi Duk & Demo_Demo lazen, want het duo doemdenkers trad ook al eens samen op bij de vorige werkgever van Wierd. Ditmaal doen ze hun demografische zwanenzang van de samenhang in de Telebelg: "Als de huidige trend zich doorzet hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren. Nederland zal dan een heel ander land worden." (mirror) Het is de open deur die je niet in mág trappen, want dan gaan ikjes ergens weer hele dagen gillen dat je een fascist bent. Maar toch, het #iswelzo en dat is niet alleen de onderbuik van de onderklasse, het zijn demografische trends die - duur woord - geëxtrapoleerd worden richting de toekomst. In termen als "cruciale vraag" en "urgent" vrezen de bezorgdeburgerfluisteraar van de Basisweg en de boze broer van Leo Lucassen voor de teloorgang van de tompouce, het einde van het vrije biertje en de sloop van de sociale cohesie in het straatbeeld. Ja, we doen er een tikje luchtig over want in de meest vertrouwde media van Nederland lees je nooit zulke spookverhalen over de import van armoede, culturele ongelijkheid en religieuze regressie dus het zal allemaal wel ontzettend meevallen. Wel jammer is dat als we zo doorgaan met ons allen, Van de Beek "gouden tijden voor populisten" voorspelt. Zoals Leo Lucassen, die met zijn simpele retoriek over ingewikkelde vraagstukken maar blijft beweren dat alles vanzelf goed komt met immigratie, integratie & islam:

Social

Reaguursels

Inloggen

Hoogste tijd dat wij massaal richting Den Haag trekken met de leus: "Rutte, wij willen ons land terug!"

Zenzeo | 14-06-18 | 20:56
-weggejorist-
Wim van Ingen | 14-06-18 | 17:56 | 1

En dan bestaan er gewoon westerse meiden die zich bekeren tot deze acherlijke ideologie..... Hopeloos

RembrandtvanGogh | 14-06-18 | 17:13

De turken en Marokkanen blijven inderdaad achter qua inkomen. Zelfs andere niet-westerse allochtonen doen het beter dan onze turken en Marokkanen.

Leo vindt dat onze schuld. Mijn ex-schoonmoeder (Marokkaanse) heeft zich overigens gewoon de blubber gewerkt om het beter te krijgen voor haar en haar kinderen, door te integreren.

www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/47/...

PrakkerT | 14-06-18 | 16:40

Familie van me werkt op een VMBO in een middelgrote stad in het westen des lands. Ca. 50-60% van de leerlingen is van allochtone afkomst en is van huis uit islamitisch. Je zou mijn familie eens moeten horen over de omstandigheden op deze school en het enthousiasme waarmee de leerlingen zich inzetten om de vaardigheden aan te leren, waarmee ze zich in de Nederlandse samenleving een inkomen en aanzien te verschaffen. Op een enkele uitzondering na, niet dus. Velen groeien in het beste geval op voor de bijstand en anders de criminaliteit. Repetities- en proefwerk stelen, wanneer zij de kans krijgen en nog niet zo lang geleden moest één van de leerlingen met de ambulance worden afgevoerd omdat hij met een mes in de rug was gestoken en bloedde als een varken. Altijd ontkennen als er rotstreken worden uitgehaald en wel op zo'n manier dat je aan je zelf begint te twijfelen. U weet wel: van die onschuldige, reebruine ogen.
Professor Leo Lucassen zou eens gedwongen moeten worden een jaartje op een dergelijke school te verkeren; kijken of hij dan nog zo aanstekelijk optimistisch is. Vermoedelijk weet hij het wel, maar dit soort mensen ligt tegen de klippen op.

oliebolletje123 | 14-06-18 | 16:30

ietwat laat om te reaguren, maar hierbij dan toch: Ongezien de Tiefus, Leo! Met je verzinsels in je boekje. Nepwetenschapper.

Nuchternederland | 14-06-18 | 16:00

Stel dat het allemaal zo mooi is en dat er over 3 generaties geen problemen meer zijn, dan zijn er dus 3 generaties Nederlanders die de onprettige gevolgen dagelijks meemaken.
Waarom zou je 3 generaties in de ellende willen zitten?
Buiten dat, er is, buiten de slinkende club gutmenschen, niemand die dent dat de problemen over 3 generaties over zijn.
De achteruitgang in het onderwijs blijft doorgaan als het gemiddelde IQ steeds lager wordt, en daarmee ook het vermogen van ons land om problemen op te lossen.
Om maar iets te noemen.
Wie, behalve israel dat natuurlijk (en terecht) niet meedoet aan de degeneratie van hun volk, profiteert van de immigratie?
Waarom moeten Europa en de VS die lasten maar dragen?

arbeid_loutert | 14-06-18 | 14:56

Materieel is er aanpassing. Maar de islam blijft hetzelfde, altijd. Al 1400 jaar.
Waarom snapt die man dat niet.

marjen | 14-06-18 | 14:33

Leipe Leo neemt wraak op de maatschappij die hij vroeger zo haatte op school , door deze nu te vergiftigen met getrol onder het motto .. kuch.. "wetenschap" en de Gutmensch vindt het wel lekker klinken .
Wat te zeggen van deze : ".... dat veranderde met de komst van de welvaartsstaat die weliswaar bestaanszekerheid bood aan immigranten, maar hen in tijden van economische malaise ook isoleerde. "
Kortom .. lol ... het is dus de schuld van de economie dat die arme schapen niet integreerden . "Bestaanszekerheid" overigens, is een ander woord voor "uitkering", want dat klinkt zo cru .

daytripper | 14-06-18 | 14:31

Die kneus is nog nooit 's avonds in de Schilderswijk geweest. We zijn trouwens al 50 jaar verder na drie - vier generaties nadat hun voorouders als arbeidsmigranten naar Nederland kwamen spreken Marokkanen nog steeds niet normaal Nederlands, presteren ze ondermaats op school en scoren ze hoog in misdaadstatistieken. Hoezo niet te onderscheiden in sociaal economisch opzicht? Hiermee is meteen duidelijk wat een pittoresk linkse prietpraat dit mannetje uitpoept.

Hommel | 14-06-18 | 14:17

Identificatie is te vaag, gaat over hoe mensen zichzelf zien, dat hoeft niet hetzelfde te zijn zoals ze in de praktijk zijn.

Een in Nederland geboren Marokkaan die zich als Marokkaan identificeert, wordt in Marokko niet als volle Marokkaan geaccepteerd. Natuurlijk worden het niet vanzelf liberale burgers, maar ze worden vanzelf liberaler. Ook willen ze geen westerling zijn, ze zijn het in zekere mate sowieso omdat ze hier zijn opgegroeid.

Wat is precies de Nederlandse identiteit? Een te nauwe definitie van wat een Nederlandse identiteit is gaat ons ook niet helpen de situatie beter te begrijpen. Nuance lijkt mij wetenschappelijker dan een zwart-wit-definitie. Als het probleem beperkt is tot wat Duk zegt wel of niet 'gecharmeerd' zijn van bepaalde aspecten van een Nederlandse identiteit, dan geldt dat voor iedereen en is niet automatisch een probleem, zolang men zich wel aan de normen houdt.

"Miljoenen toelaten" en dat moslims in 2060 16% van de NL'se bevolking uitmaakt komt natuurlijk ook niet overeen, dat is de retoriek van angst.

Ik ben voor maatregelen die voorkomen dat er een parallelle samenleving ontstaat, en geloof ook niet dat de belangrijkste factor van deze ontwikkeling een anti-moslim of anti-Turkije/Marokko sentiment is.

Als ik naar iemand als Dries Boussatta kijk, dan zie ik weinig verschil met andere Nederlanders, ondanks het feit dat hij wilt of zegt zich meer met Marokko te identificeren.

Identificatie is naast vaag dus ook imaginair, het gaat erover hoe mensen zijn, zich gedragen, daar kan op worden aangesproken, niet op een identiteit.

Identiteitspolitiek is geen goed idee, van welke kant van het politieke spectrum het ook komt.

ahlmannn | 14-06-18 | 13:57 | 3

ahlmannn | 14-06-18 | 13:57,

Wat een onzin.
Sowieso al omdat CBS-staistieken over immigratie altijd te laag zijn gebleken, èn geen rekening houden met onze vergrijzing. Inmiddels is 50% van de Nederlanders boven de 50; die krijgen dus geen kinderen meer. Maar we importeren jonge mannen, die hun gezinnen laten overkomen uit hele kinderrijke culturen.

Bovendien zijn Turkse en Marokkaanse jongeren niet liberaler maar juist mohammedaanser en dus extremistischer dan hun ouders. En die eerste gastarbeiders waren gemiddeld al wat conservatiever dan hun families in Turkije en Marokko. Daarnaast zien we de afgelopen jaren ook nog eens dat de hele wereld in rap tempo islamiseert en radicaliseert, doordat steeds meer moslims kunnen lezen.
We gaan dus nog wat beleven.

En verder wat @arbeid_loutert | om 14:56 zegt;
- waarom zou je 3 generaties van ellende tot beleid maken;
- temeer daar die ellende na 3 generaties nauwelijks minder is.

Waar ik nog aan toe wil voegen; het gaat dan om 3 generaties van een enkele familie. Ondertussen komt er nog steeds elk jaar een grote stad aan jongemannen binnen, die al snel daarna hun families laten overkomen. Al die families moeten dus weer opnieuw 3 generaties lang "integreren", is dat het plan?
Maar waarin?
De eerste immigranten kwamen aan in een land vol Nederlanders, waar aanpassing dus best wel een goed idee was. Al was het maar voor het eigen gemak. Inmiddels hebben alle grote steden in West Europa grote no go zones voor autochtonen, waar immigranten zich niet hoeven aan te passen. Sterker nog; waar degenen die zich wèl aanpassen met intimidatie en geweld te maken krijgen.

Dat is niet alleen dweilen met de kraan open; het water is ook flink vervuild. Ik heb ook een hekel aan identity politics (newspeak voor "racisme"), maar dat betekent niet dat we een "plicht" hebben iedereen binnen te laten. Geen enkel land kan daar toe verplicht worden, zelfs de Antillen reguleren immigratie om hun eilanden hun "Antilliaanse karakter" te laten behouden. Waarom zouden wij dat niet mogen doen?

In Nederland hebben we dan ook nog het probleem dat we een heel duur sociaal stelsel hebben opgebouwd, dat onbetaalbaar wordt door de import van grote groepen werkweigeraars en analfabeten. Daar mag best een rem op, anders bestaat dat stelsel over 20, 30 jaar niet meer.
Sowieso hebben criminelen, extremisten en oorlogsmisdadigers hier niks te zoeken. Maar ook zonder die ellende; ook vreedzame lieden voegen niks toe als wij ze van wieg tot graf moeten onderhouden.

Dandruff | 14-06-18 | 20:41

In onze hedendaagse liberale en sterk geïndividualiseerde samenleving is een begrip als de "Nederlandse identiteit" al vrij moeilijk te duiden door de grote vrijheid welke bestaat voor individuen om hun eigen leven vorm te geven en niet onderdeel te hoeven uitmaken van een groep. Hoogstens kom je uit bij een gemeenschappelijk verleden, festiviteiten en bepaalde culturele gebruiken, die ook nog eens regio-afhankelijk kunnen zijn. Dat alleen al zou eigenlijk nu juist weer een vergemakkelijking moeten opleveren anderen op te nemen in de samenleving.

Het probleem zit hem echter meer in het feit dat een dergelijke samenleving alleen goed kan functioneren indien er toch een duidelijke set normen en waarden is die door een ieder wordt omarmd en nageleefd: het gaat ook om het onderstrepen van bepaalde normen en waarden, een "gemene deler" zo u wil. Het jezelf toemeten van een bepaalde identiteit hoeft geen probleem te zijn, maar er moet tevens wel iets van een gemeenschappelijke factor overblijven waar iedereen zich bij kan neerleggen (met andere woorden: de verschillen mogen niet te groot worden)

Je ziet echter dat daar nu de schoen wringt: binnen de samenleving zijn er namelijk mensen die zichzelf niet alleen een bepaalde identiteit aanmeten maar zich ook beschouwen als onderdeel van een soort afzonderlijke groep, welke zich onderscheidt van de rest van de mensen door bijvoorbeeld een normen en waardenpatroon welke afwijkt van de normen en waarden welke de rest van de samenleving nu juist omarmt dan wel wenst te onderstrepen (wat dan weer het gevolg kan zijn van factoren als religie, cultuur, discriminatie en uitsluiting of althans die ervaring naast andere factoren).

Als reactie hierop kun je vervolgens weer krijgen dat anderen zich tegen deze groepsvorming gaan afzetten en zichzelf gaan neerzetten als een afzonderlijke groep, daarbij gebruikmakend bijvoorbeeld van een term als zijnde mensen met een "Nederlandse identiteit" en dat is in een notendop hoe je polarisatie verkrijgt.

Als dit niet adequaat wordt geadresseerd krijg je dat de ervaren aangemeten identiteit en het groepsgevoel worden versterkt met een verdere afzondering en segregatie tot gevolg, wat dan figuurlijk kan plaatsvinden (men identificeert zich meer met bepaalde mensen dan met anderen) of feitelijk (enkel of vooral omgaan met leden eigen geïdentificeerde groep).

Dit zou je kunnen verhelpen door al vanaf het begin flink te hameren op de gedeelde normen en waarden welke wij als samenleving wensen te hanteren, echter dit wordt zoals we in de praktijk al heel lang zien, bemoeilijkt door zaken als (conservatieve) cultuur, religie en opvoeding: er zit toch een zekere starheid in met name de eerste twee van deze factoren die een daadwerkelijke toenadering significant kunnen bemoeilijken eens te meer nu juist deze zaken aanmoedigen tot groepsdenken en groepsvorming (soms op een wel heel zwart-wit manier) en daarmee een katalysator zijn voor verdere polarisatie en segregatie. Daarmee is overigens nog niet gezegd dat andere factoren niet ook nog een rol spelen.

Uiteraard kan het ook gewoon goed gaan, zoals u ook al aangaf: mensen die bereid en in staat zijn de gemene deler qua normen en waarden te accepteren zouden toch al een stuk minder hinder moeten ondervinden om hun draai te vinden in de maatschappij. Het toemeten van een eigen identiteit hoeft ook geen probleem te zijn, mits men maar een gedeelde basis behoudt en de verschillen niet te groot worden tussen mensen onderling. Dat lijkt echter nog een moeilijke zo niet onmogelijke opgave te zijn vandaag de dag, wat met een toenemende diversiteit in de toekomst het er niet makkelijker op kan maken.

countus | 14-06-18 | 20:53

@Dandruff | 14-06-18 | 20:41 Uitstekend stuk Dandruff! Het verdient een betere plaats dan als reactie op een reactie!

daytripper | 15-06-18 | 13:19

Integratie gaat nu gebeuren niet door werk dus maar door taalcursussen zegt Leipe Leo die als verdienmodel heeft het knuffelen van de Gutmensch en het roerend eens zijn met collegae-gestoorden.
Nog geen twee weken geleden kwam naar buiten via Het Sociaal Culturreel Planbureau dat na 4 en half jaar ( vanaf 1 jan 2014) nog geen 10% van de Syriers is geslaagd voor de taaltoets .. Voeg daarbij dat 30% van de ondervraagden weigerde te antwoorden .. dus werkelijk percentage geslaagden ongetwijfeld lager . Voeg daarbij 80% in de bijstand .. En Leipe Leo en kornuiten blijven elkaar maar kietelen met hun pseudo-wetenschap .

daytripper | 14-06-18 | 13:54 | 1

Het machtig zijn van het Nederlands is een pre. Maar er zijn vele migranten die hier werkzaam zijn op o.a. de zuid-as die nauwelijks Nederlands spreken (met 30% belasting regeling en dus ook nog eens oneerlijk concurreren met Nederlanders, maar dat is niet mijn punt in deze) en gewoon goed meekunnen op het werk. Vreemd he? Het bestaat echt. Mensen als Leo verdienen aan de ellende van in dit geval de Marokkanen. Met zulke supporters als Leo heb je geen vijanden meer nodig.

O2Neutraal | 15-06-18 | 10:07

Het poneren van een wens-stelling betreft nog geen waarheid, het opmaken van een proefschrift richting een vooraf bepaald doel betreft nog geen waarheid en nieuwsitems brengen d.m.v. manipulatie betreft nog geen waarheid.

Waarheid is praktijk, waarheid is kijken naar de vruchten v.d. boom om de boom te herkennen en hierna te benoemen. In Gutmensch kringen draait men dit om en spreekt men lovend over integratie als ’n perenboom met sappige peertjes, echter het blijken telkens weer oneetbare en soms giftige vruchten te zijn. De boom dient volledig onderhouden te worden door de gemeenschap, anders overleeft zij het niet.

Kortom: linkse leugens waarvan ze hopen dat het (na 3 generaties, dus oncontroleerbaar) waarheid wordt.. Wie stopt deze beroeps-leugenaars?

Veluwse-Eikel | 14-06-18 | 13:35

psst, Leo, ze zijn al drie generaties hier. Het overgrote deel spreekt de taal nog niet goed en heeft zicht de facto afgekeerd van onze samenleving. Ze zijn hier alleen nog voor de pinautomaat die wij alleen nog maar zijn voor deze groep

BASinnic | 14-06-18 | 13:17

Gouden bergen? Waar hebben ze het in godsnaam over. Het uitsterven van Nederlanders betekent het uitsterven van het populisme. Bovendien naderen we een demografisch kantelpunt en de helft loopt te slapen of stemt d66!! NL en DU zijn sowieso verloren.

Antifamongool | 14-06-18 | 13:14

Over zo'n 100 jaar gaan de schoolkinderen eens per jaar op schoolreisje naar de Veluwe. Daar bevinden zich dan nog omheinde enclaves waarin originele Nederlanders wonen met blanke huidskleur. Het is toegestaan met de touringcar er door heen te rijden. Uitstappen niet. Wel mag er uit de raampjes aanmoedigingskreten worden geschreeuwd zoals "Alahu Akbar"

lucadebrave | 14-06-18 | 13:05 | 1

Een beetje zoals mijn Lakota familie dus. Maar dan met een ander kleurtje en zonder tipi's.

Sjefke7807 | 14-06-18 | 13:55

Tweets 27.905, Vind-ik-leuks 15.611 Volgers 10.557. Manisch twitteraar. 40.000 keer op en knopje drukken om je gelijk te bewijzen.

rightwing | 14-06-18 | 13:03

Ja hoor, zo blijkt uit Wetenschappelijk Onderzoek: er is door een groep van 60 studenten maandenlang onderzoek gedaan. Dit gebeurde door huis-aan-huis interviews:

Zo, mevrouwtje Jansen van Rozenstraat 22, u vind vast dat de integratie van moslims uitstekend verloopt he?
Ehhhh.... ja?
En u bent optimisch over de toekomst?
... jjjaaaa....
Fijn, dank u wel mevrouwtje. Kijk, ik zette twee vinkjes in de goede hokjes dus u kunt gerust slapen vannacht. Goeiemiddag!

EnNouJijWeer | 14-06-18 | 13:00

Eind jaren '60 intocht van de eerste rif-apachen (benaming van de koning van marokko !!!) en zie wat Lucassens integratie gebracht heeft.....

Mazoeza | 14-06-18 | 12:50

Het verhaal van Wierd Duk en Jan van Beek vind ik wel een realistische verwachting van de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking in deze eeuw. Aan hun uitgangspunten valt niets af te doen.
Waarom die Lucassen het nodig vind om zoveel loze propaganda te bedrijven blijft voor mij een raadsel. Hij doet me denken aan o.a. de PR man van Sadam Hoesein. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Waar is LeoL bang voor?

Goedzo | 14-06-18 | 12:47 | 2

Inderdaad. Gewoon blijven claimen dat binnen 3 generaties immigranten niet meer "negatief te onderscheiden vallen in sociaal-economisch opzicht". Terwijl er inmiddels een joekel van een dataset ligt die precies het tegenovergestelde gestelde aantoont. Ongelooflijk. En de trend is eerder toenemende segregatie dan afnemende. Zie recente GS bericht moslims steeds moslimer

Gen. Maximus | 14-06-18 | 13:22

"Gewoon blijven claimen dat binnen 3 generaties immigranten niet meer "negatief te onderscheiden vallen in sociaal-economisch opzicht".
@Gen. Maximus | 14-06-18 | 13:22

Ik vrees dat dat nog bewaarheid gaat worden ook, maar dan anders dan dat LL bedoelt; bij een onophoudelijke influx van kanslozen zal toch echt op een gegeven moment de grote geldruim LEEG zijn, en komen we in het stadium terecht dat de kansloze nog steeds die eeuwige bijstandstrekker is en de werkende autochtoon inmiddels volledig kaalgeplukt.
Netto zal het dan nog minder schelen dan nu al het geval is.

Geen gezeik, iedereen arm.

EefjeWentelteefje | 14-06-18 | 15:08

Maar waarom? Laten we azijn in de melk gieten en kijken wat er gebeurt. Wij denken dat het op termijn weer melk zal zijn. Op de basisschool weten ze beter...

squadra | 14-06-18 | 12:47

Nadruk ligt op importeren van "zielige mensjes" in plaats van op aanwinsten waar de B.V. Nederland wat aan heeft. Groot probleem, en met die flotilla aan dobbertobbers en ISlamitische stormtroepen die de komende zomerperiode weer onze kusten en stranden overspeolen is het eind van de ellende nog niet in zicht. Nog niet eens het begin van het einde, als het al het einde van het begin zou zijn ( vrij maar een befaamd voorvechter van onze westerse waarden ).

Graaisnaaiert | 14-06-18 | 12:41

Als je ziet wat die Lucassen op twitter uitbraakt is het lezen van dat boek complete tijdverspilling. Ik vraag me af wat erachter zit, wat de drijfveer is en vooral ook wie hem sponsort. Dit is nl. pure propaganda.

BozePaarseMan | 14-06-18 | 12:04 | 1

Drijfveer? Een gat in de markt zult u bedoelen : de gutmensch wil bediend worden en Leipe Leo , die vroeger op school erg eenzaam was , zorgt daarvoor .

daytripper | 14-06-18 | 14:14

Leo mist volledig de boot hier. Uiteraard heelt tijd alle wonden. Maar wat ik mis en pervers vind is waarom er geen Nederlands fokprogramma wordt opgestart voor autochtonen maar wel veel geld gespendeerd wordt aan 'nieuwkomers'.

Ik kan wel raden waarom: kinder- of belastingverlaging komt bij de bevolking terecht, terwijl overheidssubsidie voor allerhande louche activiteiten zoals taal- en integratiecursussen bij de 'vriendjes van' terecht komt...

En ook al heelt tijd alle wonden: het wil niet zeggen dat je ook een leuke tijd doormaakt totdat het genezingsproces volledig is.

mrXL | 14-06-18 | 11:59

Voor Leo Lucassen telt slechts 1 waarheid, en dat is de zijne. Die hoeft uiteraard niet overeen te komen met de werkelijkheid, maar dat is uw (racistische en pessimistische) schuld.

Goldfinger | 14-06-18 | 11:58

Heb me maar geabonneerd op de Volkskrant. Moet ik niet via al die links van GS de omweg nemen.

Zyprexa20mg | 14-06-18 | 11:53

Als het aan het einde van de eeuw anders is: is dat volstrekt normaal. Dat was namelijk de afgelopen eeuwen ook zo.

Bauchschmertzen | 14-06-18 | 11:49

Populisme is heel simpel; stuur weg van de inhoud en blijf oppervlakkige argumenten en holle retoriek uitkramen, de inhoud mag niet geadresseerd worden tenzij om te 'framen' als racistisch/discriminerend (met een hoop mentale gymnastiek).

Leo Lucassen doet dit heel consistent, samen met de rest van alle Dhimmi's.
Ze zijn zelf behoorlijke populisten voor alles wat niet blank is. Wat ze ook weer racisten maakt.

They have become what they hate.

Noltie | 14-06-18 | 11:46

mijn voorouders wonen al 400 jaar in Nederland, ze kwamen uit Frankrijk omdat ze niet katholiek wilden worden. Dat betekende niet dat ze zich gingen opblazen, strijd gingen voeren in Frankrijk, zich tegen de nederlandse staat gingen gedragen of zo, ze gingen gewoon aan het werk en deden hun ding. Die eerste 100 jaar is het bij de huidige migranten al mis gegaan. Ik ben benieuwd wat de komende decennia gaan brengen als ik iets mag voorspellen over het voetbal..................... vernielingen, lawaai, opstootjes als Marokko verliest, we weten het (nog) niet, maar ik kan een beetje voorspellen.

heinze | 14-06-18 | 11:44 | 1

Een probleem, als buitenstaanders (vrijwillige houding), want zo voelen Turken en Marokkanen zich en zo zullen ze zich blijven opstellen, blijven ze wel als groep zich als buitenbeentje gedragen (alleen in groepsverband, alleen hebben ze het lef niet) dat hebben Molukkers ook lang gedaan maar die zijn nu zo geaccepteerd Nederlander (gelukkig). Bij die andere groep blijft het zo omdat ze vanwege hun godsdienst en daarmee gepaard gaand superioriteitsgevoel zich niet aan hoeven te passen. wordt tijd dat de linkse oogjes ook eens open gaan.

Slough | 14-06-18 | 12:37

Lekker vooruitzicht. Overal enorme overbevolking, vast de schuld van het Westen. Alle kleuren van de regenboog blijven komen, geholpen door zieligheidsindustrie, ngo’s, door ons flink gesubsidieerd. Rijker worden we er niet van en leuker zal het sowieso niet worden.

Mijn klomp breekt | 14-06-18 | 11:34

"Een betrekkelijk klein aantal boze rechtse twitteraars" is niet wat ik zie. Maar ik heb alleen maar MAVO, dus Leo Lucassen zal wel gelijk hebben.

rightwing | 14-06-18 | 11:30 | 1

Klein groepje. Het kleine groepje dat in Italië, Polen en Hongarije nu aan de macht is en in Nederland met 22 zetels in de kamer zit. Dat kleine groepje dus. Maar wensdenken is altijd het sterke punt van links geweest, dus dream on.

Bigi Bana Boy | 14-06-18 | 11:50

ik hoor sommigen hier zeggen dat dit land al failliet is, het trekken aan een dood paard. Toch denk ik dat het nog niet te laat is. Terrorisme is het problem, oftewel Islam is het probleem, oftewel de Koran is het probleem. Dit boek kan niet aangepast worden, geen woord, geen reformatie mogelijk. We kunnen dus maximaal realiseren in hoeverre deze ideologie een rol speelt bij de nieuwe generatie moslims: de kinderen. De volwassen moslims kunnen we niet of nauwelijks meer veranderen, dat is inderdaad trekken aan een dood paard, maar als we er nou voor kunnen zorgen dat alle jonge kinderen (oftewel de nieuwe generatie) van iedere religie gevrijwaard blijven (want 'kinderen' en 'vrijheid' en 'collectief' klinkt bij links als muziek in de oren), dan zie ik mogelijkheden voor de toekomst. Jonge kinderen moeten de vrijheid krijgen om een eigen mening te vormen, een individu te ontwikkelen. Zo zijn er vast nog wel meer zaken die zowel links als rechts met elkaar overeenkomen. We zullen toch echt links naar de mond moeten praten als we het tij willen keren, in plaats van alsmaar blijven hameren op onze verschillen.

JackStick | 14-06-18 | 11:25 | 1

Jonge kinderen die het produkt van inteelt zijn zullen niet echt een eigen mening hebben vrees ik.

P.Aquarosa | 14-06-18 | 12:30

Tuurlijk na 3(!!!) generaties zal het vast wel goedkomen... zucht. De deugers van deze wereld zijn wereldvreemd. Kijk eens naar de 3e generatie Mocro's en durf dan met droge ogen te beweren dat het goed gaat met die mensen en dat de samenleving er rijker door is geworden?

WatZalIkErvanZeggen | 14-06-18 | 11:21 | 3

Individuele Marokkanen daargelaten, die soms best prima zijn, vind ik dat hun komst als hele groep per saldo een negatief effect op Nederland heeft gehad. Nuchtere feitelijke analyse.

Bigi Bana Boy | 14-06-18 | 11:29

Gelukkig heb ik niets met marokkanen te maken. Dus óók niet met die 'sommige individuele prima' marokkanen want die bestaan niet. Simpel.

Lupuslupus | 14-06-18 | 11:31

We zijn ondertussen al bij generatie 4 lijkt me.

DebraCadabra | 14-06-18 | 13:59

De NOS is ook met een niet aflatende campagne bezig om te proberen het Nederlandse volk achter “ons” Marokkaanse voetbalteam te laten staan nu we zelf niet gaan. De KNVB overigens ook, want die waren voor een WK in Marokko vanwege het grote belang van “onze” Marokkanen in de Nederlandse competities. Ik luister doorgaans naar Radio 1 in de auto en het viel mij echt op vanmorgen. Maar bij mij zijn ze aan het verkeerde adres. Ik steun nog liever Die Mannschaft dan die Noord-Afrikanen.

Bigi Bana Boy | 14-06-18 | 11:16 | 6

Dat valt mij ook op. De hele dag wordt men gekneed tot rasechte moccrofans. Althans, dat hopen ze. Ik zal ook nooit voor dat ras gaan juichen. Die zwerver bij VI had daar maandag een prima mening over. Wel de lusten, niet de lasten in dit land dragen. Weg met die nepperts.

lokoolokie | 14-06-18 | 11:35

Big Bana Boy
Ik begrijp niet dat jij nog naar de radio luistert? Bestaat dat medium nog dan? En dan ook nog een Nederlandse zender? Wat doe je je eigen toch aan?

Rest In Privacy | 14-06-18 | 12:23

Is natuurlijk eenbewuste campagne: een paar bekende Nederlanders 'doen voor' hoe wij ons één zouden moeten voelen en welk "ons" gevoel wij moeten hebben...
Eigenlijk willen zij het liefst dat iedere (van oudsher) autochtoon nu over dat team uit "mijn land" gaat praten?

Wering | 14-06-18 | 14:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Beste Leo, dank voor dit verslagje van je leven door een roze bril. Weet dat je die bril over 50 jaar of minder kwijt bent want jizya of haram.

Afhankelijk van de prijs zal ik je boekje echt wel kopen, want ik ben bijna door mijn WC papier heen

ScumbaggusMaximus | 14-06-18 | 11:12

G*dT, het schijnt dat je vanzelf gelijk krijgt als je maar lang genoeg wacht;-) Zelfs het proton valt uitelkaar maar er blijven mensen geloven in sinistere apologetische sociologische woestijn-wartaal...
*CcMed*

kapitein oosterlng | 14-06-18 | 11:04

""Ik heb gehoord dat Tommy nu naar een gevangenis overgeplaatst wordt, waar 72% moslim is.""
@ Ronald89 | 14-06-18 | 10:32
Wist niet dat er nog gevangenissen zijn met minder(!) dan 72% moezzzliems

telelezer | 14-06-18 | 10:49 | 2

Racisme! Dat is geen afspiegeling van de samenleving!

ScumbaggusMaximus | 14-06-18 | 11:12

Dat duurt ook niet lang meer, Scumbag.

Ramses Sappie | 14-06-18 | 11:36

Over integreren en aanpassen gesproken. Hoor ik nu dat Tommy Robinson door Sajid Javid, de Britse (Pakistaanse) minister van Binnenlandse Zaken is overgeplaatst naar een moslimitische ‘high-risk’ gevangenis in een compartiment met 70% moslims. En dat een Engelse iman een fatwa heeft uitgesproken over Robinson?

Premier Trutte | 14-06-18 | 10:49 | 4

Even gekeken waar hun bron vandaan komt. Niet de betrouwbaarste, maar ze krijgen ook wel eens gelijk... https://www.infowars.com/tommy-robinson-shipped-to-high-security-muslim-prison-to-be-released-to-general-population/

Premier Trutte | 14-06-18 | 11:48

In Nederland was een cartoonist naar soortgelijke intimidatie ook een jaren lang rustig. Door GeenStijl weer gereanimeerd, maar toch...

Premier Trutte | 14-06-18 | 11:52

Ha, GeenStijl komt nu met een item hierover zie ik....

Premier Trutte | 14-06-18 | 12:24
▼ 1 antwoord verborgen

Vroeger had je je als nieuwkomer aan te passen en anders kon je opkrassen. Je hoefde er al die eeuwen ook niet op te rekenen dat er wel een uitkering en een huis voor je werd geregeld en met criminele nieuwkomers wist men bovendien wel raad. Onder zo'n gesternte wilden nieuwkomers zich wel voegen aan de bestaande mores en het was dan ook logisch dat er "een nieuw weefsel zonder herkenbare buitenlandse wortels ontstond" (zoals Lucassen dat noemt).

Maar nu hebben we het multiculturalisme en ondermeer daardoor een vertroebelde Nederlandse identiteit, een natiestaat die snel afbrokkelt en zaken als dubbele paspoorten, zodat nieuwkomers geheel naar eigen believen kunnen winkelen in de nationaliteit. De grap is dat de Anne Frank Stichting samen met tal van andere multiculturele organisaties over migratie dezelfde positieve boodschap uitdroeg in de jaren 1980 als Lucassen anno 2018. De tweede en derde generatie zou volledig opgaan in de Nederlandse cultuur en problemen die we tegenwoordig wel kennen berustten volgens die organisaties volledig op vooroordelen (lees de publicatie "Vooroordelen veroordeeld" van de Anne Frank Stichting). Het liep dus allemaal wat anders dan voorspeld. Want altijd geldt nog dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

Angelica | 14-06-18 | 10:45 | 2

De positieve gedachten van de jaren 80 waren gebaseerd op ervaring met immigratie tot dat moment. Men ging niet uit van een vloedgolf van moslims. Daar hebben "we" ons vergist.

Jahowiseffe | 14-06-18 | 11:13

Niets aan toe te voegen...

Roetveegje | 14-06-18 | 12:32

“Op korte termijn is het voor niemand gemakkelijk, maar op lange termjn van zeg drie generaties is er een nieuw weefsel tot stand gekomen waarvan velen de buitelandse wortels nog zien.”
Hier spreekt de ideologie en niet de ratio. Want van de derde én vierde generatie immigranten uit niet westerse landen zien we nog wél de wortels. Sterker nog immigranten uit niet westerse landen zijn slechter geintegreerd, crimineler en identificeren zich minder met Nederland. Bovendien zijn mensen uit islamitische landen vaker religieus en wordt deze groep ook strikter in de leer.
Bij westerse immigranten zie je na een aantal generaties de verschillen inderdaad nauwelijks meer.
Maar ja, als je aan de idealen van een jaar of 50- 60 geleden blijft vasthouden en de feiten na 50 - 60 jaar immigratie (inclusief gastarbeiders) negeert, dan komt het allemaal goed.
Slaap lekker, op naar een realistischer immigratiebeleid met als kern: minder, minder, minder!

ratelaar | 14-06-18 | 10:34

Ik heb niets tegen immigratie als het niet moslims zijn. Wat nu in London gebeurt met Tommy Robisson, toont haar fijn aan dat er geen democratie meer bestaat en dat we in een dictatuur leven. Wie dingen aan de kaak stelt die moslims in een niet zo gunstig daglicht zetten. Wordt Kalt gesteld. Ik heb gehoord dat Tommy nu naar een gevangenis overgeplaatst wordt, waar 72% moslim is. Hij is dus ter dood veroordeeld door een moslim burgemeester en een hoge pief bij justitie die ook moslim is. En wat nu in het VK gebeurt gaat ook hier gebeuren. Iemand die protesteert en het aan de kaak probeert te stellen van groepsverkrachting op blanke meisjes in verschillende steden in het VK wordt ter dood veroordeeld door moslims. Het is de wereld op zijn kop. Slaap zacht Europeanen. We gaan een zeer zwarte toekomst tegemoet.

Ronald89 | 14-06-18 | 10:32 | 1

U maakt zich druk om een activist in het VK die in een politiek proces is berecht. Zorgelijk, maar nog zorgelijker is dat dicht bij huis men hier in Nederland een politiek proces heeft gevoerd tegen Wilders, een vertegenwoordiger van het volk in de tweede kamer, notabene de lijsttrekker van een van de grootste partijen.

En dan als toetje nog het afluisteren van journalisten die berichten over de aanwijzingsprocedure van een burgemeester! We leven in een bananenrepubliek tegenwoordig. Het is allemaal zeer ernstig.

O2Neutraal | 14-06-18 | 10:52

Deze import derdewereld ellende wordt nu afgeschoven op de meest kwetsbaren in de samenleving. Als je er tussen woont heb je er het meeste last van. De eerste generaties weggetreiterde autochtonen konden nog vluchten. De grote steden zijn grotendeels leeggelopen, daar woont bijna geen oorspronkelijke bewoner meer, Maar nu is de ruimte op. Er valt niet veel meer te vluchten. We laten ons overlopen.

osolemio | 14-06-18 | 10:23 | 1

Juist de meest kwestbaren zijn het slachtoffer inderdaad. En dat is waarom dat linksistische gedoe zo hypocriet en misselijkmakend is. Altijd maar beweren dat je opkomt voor de 'zwakkeren', maar de ècht zwakkeren gewoon in de kou laten staan en uitmaken voor 'laagopgeleide oudere tokkie racist'.
Zó gemakkelijk als je zelf in een bakfietsenbuurt woont waar geen allochtoon te vinden is vanwege de hoge huizenprijzen.

EefjeWentelteefje | 14-06-18 | 12:42

Aanpassen aan de islam is het credo.
Ik voorspel dat binnen vijftig jaar het christendom noodgedwongen opgeheven is.
Maria heeft overspel gepleegd met de heilige geest en zich door hem laten bezwangeren.
Jezus is dus een bastaard zoon.
Het geeft dus geen pas om beide te vereren.
Wedden?

botbot | 14-06-18 | 10:23 | 1

Die weddenschap wil ik wel aangaan. Dat gaat gewoon niet gebeuren, er zijn zelfs, na al die tijd van overheersing, nog christenen in Egypte, weliswaar om door het vuilnis te siften, maar toch.

O2Neutraal | 14-06-18 | 11:14

Je hebt sterke volken en zwakke volken. Sterke volken overleven door de toendra, zwakke volken overleven door de supermarkt.

Axelvon | 14-06-18 | 10:18 | 1

Ik zie die heuptasjes ook rotzooi trappen in de supermarkt. Ik zie ze weinig door de toendra crossen met hun waggels.

ScumbaggusMaximus | 14-06-18 | 11:13

Even voor,ezen in de 1e en 2e kamer en in DWDD, wellicht dat er dan wat oogjes open gaan. Het is een waarheid a.s een koe en zeer netjes beschreven. Meer van dit graag als tegengeluid tegen het naieve ontkennende links gelul.

Ray Skak | 14-06-18 | 10:16

Zo zo, topic uur oud en nog geen enkele positieve reactie?
Slapen de juichaapjes uit vandaag, door de zaadlozing van ProEU Rutte?
Of dachten ze dat nu alles oké en iedereen pro import zou zijn?

MarcS | 14-06-18 | 10:14 | 1

We zijn het gelukkigste volk van de wereld met de beste zorg. De EU is een ongekend succes op gebied van veiligheid en welvaart. De immigranten zijn een verrijking omdat ze zoveel kennis en mooie cultuur met zich meebrengen.

(pff wat vermoeiend om zulke leugens te moeten typen zeg)

sprietatoom | 14-06-18 | 10:43

Er is ook helemaal niets mis met een immigrant die naar een nieuw land komt om met hard werken een betere toekomst op te bouwen. Ik heb zelf nederland jaren geleden verlaten, en hub nu een alleraardigst bedrijfje opgezet. Maar in Nederland heb je niet enkele immigranten, maar inmiddels miljoenen, en het grootste deel daarvan wil helemaal niet hard werken, die willen verzorgt worden.

Henk de Vries2074 | 14-06-18 | 10:10 | 1

Je vergeet erbij te zeggen dat die immigrant ook bereid moet zijn om te integreren en zich geleidelijk in/aan te passen in de samenleving. Als die immigrant vasthoudt aan achterlijke geloof en gebruiken, en die zelfs probeert op te dringen aan de autochtone bevolking, dan ontstaan er grote problemen.
QED

R van Perzie | 14-06-18 | 10:13

Andere tijden vragen andere leiders. Dus ja. Er zullen andere leiders komen want kracht en tegenkracht zullen altijd stuivertje wisselen. Je hoeft geen trendwatcher te zijn om te concluderen dat de huidige manier van omgaan met immigratie op de lange termijn zal resulteren in precies dát waarvan men altijd roept "dat nooit meer". Bevolkingsgroepen zullen op basis van etnische afkomst steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Vroeg of laat zal 1 van die groepen de overhand krijgen en dan zijn de anderen het bokje. Dit heeft niets te maken met allerlei containerbegrippen die vanuit regering en EU zo kwistig rond gestrooid worden. Het is geen islamofobie of xenofobie of andere, volkomen belachelijke, manieren om meningen of gevoelens weg te zetten. Het zal gewoon gaan om macht, zoals het altijd om macht gaat bij mensen. Het resultaat zal uiteindelijk (burger)oorlog worden of een permanente patstelling waardoor je in een soort Zuif-Afrika komt te leven. Maar alles ter meerdere eer en glorie van de EU en het geld.

Dutchbeaurouge | 14-06-18 | 10:05

Met dank aan onze volksvertegenwoordigers, het zijn diegene die de hele dag onderuit gezakt hangen in hun zetel twitterend, spelletjes spelend en in afwachting dat ze opgeroepen worden door de fractie wat hun stemgedrag moet zijn.
De grootste smeerlap na Arthur Seyss-Inquart beweerde gister noch "wij vertegenwoordigen U " nadat hij onze Natie verraden had en de sleutel overdroeg aan die vervloekte EU communisten.

Dit alles kon gebeuren door de elite zo bejubelde parlementaire democratie, deze vorm is een vangkooi voor alle niet nadenkende burgers, eenmaal gek gemaakt met de mooiste beloften en uw stem gestolen kunnen zij de buit onderling verdelen.

Het standaard antwoord is altijd " Ja we moeten nu eenmaal compromissen sluiten, want anders is het land niet meer te regeren" In bijna alle gevallen blijven de kiezers met een rot gevoel achter, zij krijgen niet de beloften van de partij die hun met leugens en bedrog hebben gelokt om jouw stem te verkrijgen.

Vandaar dat deze elitaire smeerlap zich verschuilt achter zijn uitspraak "Wij vertegenwoordigen U "

von Amsberg | 14-06-18 | 10:03 | 1

Zó waar!

Lupuslupus | 14-06-18 | 10:35

Met dat bijltje hakt Lucassen ook al in Vlaanderen.

Kan de oprukkende Islam in Europa nog gekeerd worden? Boudry en Lukkassen in debat
doorbraak.be/islam-europa-debat/

De belgen zijn al langer woke op de Doorbraak.be

Demografie, de allergie van links
Over het verdringen van de Vlaming
doorbraak.be/demografie-de-allergie-v...

Sam van Rooy: ‘We zijn al hele wijken kwijt aan islamisering’
doorbraak.be/sam-van-rooy-we-zijn-al-...

Het lijkt me dan ook meer dan logisch om deze partij er bij te betrekken, de 'wir shaffen das' zijde gaat ook internationaal, en partijen als Geenstijl kunnen wel een Belgische bondgenoot gebruiken. (ze naderen de 1 miljoen lezers al)

Oh, en ze zijn zeker niet te verwarren met de doorbraak.nl (linkse mafklappers)

Abject | 14-06-18 | 10:02

.. maar goed. Ik ken deze Leo Lucassen niet en wil dat zo houden want herken de soort. Zijn boekje zal zonder twijfel zonde zijn van het papier en de impact dat het maken van dit werkje op het klimaat had.

Jan Passant mk2 | 14-06-18 | 10:02

En daarom zullen mijn kleinkinderen niet veilig zijn in grote delen van NL en EU.

Schepvogel | 14-06-18 | 10:00 | 2

Gelukkig heb ik maar 1 kleinkind en die zal zich wel redden dus maak ik mij daarover geen zorgen.
Wanneer de burgeroorlog uitbreekt in dit land (ik schat zo over 20 jaar) ben ik er niet meer en zijn mijn kinderen bejaard. Dus zorgen maken doe ik niet meer. Als je de middelbare leeftijd bent gepasseerd heb je inmiddels wel geleerd om je geen zorgen te maken over iets waarop je geen enkele invloed hebt.
"Geen zorgen maken" betekent trouwens *niet* dat je je erbij neerlegt, je probeert zoveel stokjes als mogelijk tussen de spaken te steken. Dat begint al in het klein door alles wat met de islam te maken heeft te mijden als de pest. Geen boodschappen doen bij islamitische winkels, geen producten uit die landen kopen bij de supermarkt, niet afrekenen bij een kassa waar een hoofddoek zit, géén producten kopen waar dierenmarteling in verwerkt zit, zoals in de meeste soorten kaas(!) die geproduceerd worden met stremsel uit de maag van doodgemartelde kalfjes, enz. enz.
Het boodschappen doen wordt er niet makkelijker door maar wanneer je eenmaal hebt uitgevogeld welke producten je beslist links moet laten liggen (dat vergt inderdaad wat moeite) is het een fluitje van een cent.
Maar helaas is het gros van de bevolking ongeïnteresseerd en graaft daarmee haar eigen graf. Het zij zo.

Lupuslupus | 14-06-18 | 10:16

Lupuslupus | 14-06-18 | 10:16
Misschien handig om zo'n boodschappenlijstje te plaatsen hier

didivos | 14-06-18 | 10:33

Beste Leo,
Laat mij het stukje even voor u herschrijven met wat ongemakkelijke feiten die meer tegen de realiteit aan schuren dan het hoge "wij van WC-eend" gehalte dat uw stukje tentoon spreidt:

Tegenover het immigratieoptimisme, dat verder wordt aangezwengeld door een betrekkelijk klein aantal Linkse Luchtfietsers, staat een grote zwijgende meerderheid van de bevolking die pessimistischer is gestemd (maar daarover de mond wordt gesnoerd). En dat is ook niet zo verwonderlijk wanneer we bedenken dat, zoals de jaarlijkse integratiemonitoren aantonen, de uitkomsten van het immigratieproces nóg rampzaliger blijken te zijn als sommige politici en commentatoren ons willen doen geloven. Op korte termijn was het al voor niemand gemakkelijk, maar op de lange termijn van zeg drie generaties is er een nieuw weefsel tot stand gekomen waarin velen niet alleen een gebrek aan vooruitgang herkennen, maar zelfs het omgekeerde! Hoe verder in de generaties nakomelingen we komen, des te verder blijken zij zich bewust af te keren van, ja zelfs openlijk vijandig te zijn naar de ontvangende maatschappij. Religieuze achterlijkheid, blinde haat naar de 'natives', de bereidheid geweld te gebruiken vanwege vermeende "beledigingen" aan het adres van de meegenomen ideologie/religie, het niet onderschrijven van o.a. het Gelijkheidsbeginsel voor man/vrouw etc.. Dit alles laat geen enkele vooruitgang zien, eerder het tegenovergestelde. Dat hoeft niet te betekenen dat álle nakomelingen van immigranten na vijftig of honderd jaar onherkenbaar zijn, maar wel dat zij op sociaal-economisch gebied een onevenredige negatieve impact zullen hebben in vergelijking met de rest van de bevolking - iets wat bij hun voorouders van het moment van immigratie veel minder was omdat deze in beginsel nog kwamen om te werken. De reden van deze verandering, deze faal zo men wil, is geheel en al te wijten aan het gebrek aan initiatief en inspanning van de immigrant, ondanks alle mogelijkheden en faciliteiten die de ontvangende maatschappij hen bood. Integratie via werk zou één van de belangrijkste routes moeten zijn, maar was een complete mislukking daar het merendeel van de migranten niet tot nauwelijks geschoold was en ook totaal geen interesse had in het hen gebodene. Met de komst van de welvaartsstaat werd e.e.a. nog verergerd. Er was toch wel bestaanszekerheid, ook als men niet wou werken. Daarmee verdween elke motivatie er de schouders onder te zetten en de kansen te grijpen die gecreeërd werden voor deze doelgroep. Taalcursussen die door actief overheidsbeleid in het leven werden geroepen bleken van generlei waarde. Deze werden óf helemaal niet gevolgd, óf zodanig slecht afgesloten dat er van enige geletterdheid of interesse naar de gasttaal geen sprake kon zijn.

There, I fixed it for you.

Sjefke7807 | 14-06-18 | 09:58 | 8

Applaus

Kiwi45 | 14-06-18 | 10:41

"Tegenover het immigratieoptimisme, dat verder wordt aangezwengeld door een betrekkelijk klein aantal Linkse Luchtfietsers, staat een grote zwijgende meerderheid van de bevolking die pessimistischer is gestemd"

En zo is het natuurlijk. Kijk, Lucassen is voorstander van massa-immigratie van uit een soort vreemdsoortig "rechtvaardigheidsgevoel", waar meer linksen - de GL stemmers voornamelijk - mee behept zijn: het is niet "rechtvaardig" dat het westen het zo goed heeft terwijl er zoveel armoede heerst in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, kortom de rest van de wereld. Dat wij het zo goed hebben komt omdat wij vroeger slavernij bedreven hebben en de rest van de wereld gekoloniseerd; daarom is het nu niet meer dan billijk dat wij ons nu onder de voet laten lopen door derdewereldlanders die "terug komen pakken" wat hun ook eigenlijk toebehoort. Dit schuldgevoel, in combinatie met de (dwaal)gedachte dat immigratie ook "goed" voor ons zou zijn, mbt de vergrijzing, de krimpende bevolking, de vraag naar arbeid, etc (ons "welbegrepen eigenbelang").

Als ik die pagina uit Lucassens nieuwe boek hierboven lees, weet ik al dat ik zijn boek verder niet meer hoef te lezen. Ik heb twee jaar geleden zijn boek Voorbij Fort Europa (mede-auteur Henk van Houtem) wel gelezen, omdat ik toen dacht, ik wil het ook wel eens van de andere kant horen. Ze komen aan het eind van dat boek tot een zg "alternatief tienpuntenplan" (als antwoord op een tienpuntenplan van de EU om de grenzen nóg strenger te gaan bewaken - is goed gelukt trouwens, maar dit terzijde), bij het lezen waarvan de schrik je om het hart slaat. Het is een recept voor een herhaling van de instroom van 2015, maar dan permanent. Mensen moeten het voor de curiositeit maar eens lezen.

Lucassen is veel te optimistisch mbt de integratie van mensen (en hun kinderen, en hun kleinkinderen) die hier qua cultuur en religie heel slecht compatibel zijn gebleken (een ervaring van inmiddels ca 40 jaar). Het lijkt wel of de allereerste generatie van de gastarbeiders (die helaas ook "kwartiermakers" bleken te zijn) nog het makkelijkst zich aanpaste aan het nieuwe land waarin ze zich bevonden. Dat kwam ongetwijfeld - dat is altijd mijn theorie - omdat de aantallen te behappen waren. Als Lucassen beweert dat "de uitkomsten van het integratieproces helemaal niet zo rampzalig zijn als bepaalde politici en commentatoren ons voorhouden", dan vraag ik me af of hij ook maar enigszins heeft opgelet de laatste 20 jaar. Min of meer gesegregeerde, parallelle samenlevingen ontwikkelen zich steeds verder, radicalisering is een serieus probleem geworden, steeds meer meisjes dragen hoofddoekjes, boerka's/nikaabs zijn sinds begin deze eeuw in het straatbeeld in sommige wijken van de grote steden verschenen. Een paar honderd (voornamelijk derde generatie) moslims zijn afgereisd naar Syrië om daar deel uit te gaan maken van een duistere, sektarische terreurbeweging (en ze hebben hier vele duizenden "sympathisanten"). Turken staan met honderden Turkse vlaggen op de Erasmusbrug te zwaaien, en laatst nog om een paar sneue Pegida barbecuers te weren.

Een pas verschenen SCP rapport concludeert dat moslims steeds "vromer" worden als reactie op de "afwerende houding" van de Nederlandse samenleving. En hoe reageerde Leo daarop? "Met dank aan Wilders".

Dr_Johnson | 14-06-18 | 11:01

@Dr_Johnson | 14-06-18 | 11:01
Mooie tegel - helaas.
Ja, ongelooflijk dat geframe. Wilders is de schuld van de 'vervroming' volgens LL, hoe verdraaid wil je het hebben?

EefjeWentelteefje | 14-06-18 | 11:33
▼ 5 antwoorden verborgen

Gevaarlijke gekken zoals Lucassen horen in een gesloten inrichting.

Lupuslupus | 14-06-18 | 09:56

In kosovo integreerden de albanese moslims zo goed dat de serviers op klaarlichte dag in elkaar werden getrapt. In Myanmar integreerden de moslims zo goed dat ze op 1 dag 14 politiebureaus en 2 legerbasissen aanvielen. Moslims verdrukken andere mensen. Waar zijn de joden gebleven in de Arabische landen. Hoeveel massagraven vol met christelijke mensen aldaar? Dit volk past zich niet aan, ze voelen zich verheven boven andere. Geboortes zijn hun grootste kracht. Er bekeerd zich niemand, ze maken ze zelf....... Er komt een moment dat de allochtonen gaan zeggen: Het is niet meer eerlijk en wij zijn met meer.

rattenvanger XL | 14-06-18 | 09:54

De Leo Lucassen, is niet bijster intelligent. Jammer dat zo iemand nog wat mag schrijven. Op de lagere school schrijven zij een beter opstel, over integratie.
Vijf eeuwen immigratie. Joh, dat gebeurde op een schaal welk zo minimaal was dat integratie vanzelf plaatsvond. De vloedgolf die nu over West Europa, spoelt, is een tsuami en zal leiden tot een segregatie van de samenleving. Ieder weldenkend mens, behalve het domoortje Leo Lucassen, kan dit begrijpen. Geef deze meneer geen podium meer.

De Evangelist | 14-06-18 | 09:53 | 3

Hij is niet dom, hij weet dondersgoed wat hij tweet. Dat is allemaal bewust, zit een agenda achter (en funding).

martymcfly | 14-06-18 | 10:45

Klopt. In vroeger tijden was men zich er vaak niet eens van bewust dat men een landsgrens overschreed. Je koos een plekje uit, bouwde een hut, hield een koe en een paar kippen. Je hand ophouden voor een (door een ander betaalde) uitkering was totaal niet aan de orde. Geen complexe financiële en sociale constructies. Een véél simpeler wereld. Mensen die 500 jaar migratie op een hoop vegen vergelijken geen appels met peren (wat dat zijn beide nog vruchten) maar appels en ezels. Die mensen mag je dan ook zonder enig voorbehoud dom noemen.

Jahowiseffe | 14-06-18 | 10:48

@Jahowiseffe | 14-06-18 | 10:48

Het is idd totale onzin om de migratie tussen 1500-1950 te vergelijken met die van de afgelopen decennia. Appels en ezels. Niet alleen waren de aantallen vele malen kleiner in voorgaande eeuwen, de migranten voor 1950 kwam enkel uit buurlanden. Dan heb je het over Schotten die in de Gouden Eeuw op Nederlandse schepen voeren, over Vlamingen die na de Spaanse furie naar Noordelijke Nederlanden vluchten, over protestante Fransen die na de Bartholomeusnacht in Nederland terecht kwamen, over Duitse seizoensarbeiders. De grootste exoten die we tussen 1500 en 1950 opnamen waren Spaanse joden. En alleen de Joden hadden door hun religie en cultuur de neiging om zich af te zonderen van de rest van Nederland, al die andere groepen assimileerden volledig geruisloos omdat het allemaal blanke, christelijke Europeanen waren met eigenlijk dezelfde cultuur als de rest van Nederland.

Totaal onvergelijkbaar met de massale immigratie van Afrikanen en Aziaten uit landen op duizenden kilometers afstand van Nederland. Waarbij ook nog eens het punt gemaakt moet worden dat moslims bij uitstek het slechts integreren van allemaal. En dat in voorgaande eeuwen assimilatie de enige uitkomst van immigratie was omdat migranten zo goed als geen vaste contacten met het thuisland konden onderhouden. Nu kan een immigrantenfamilie met Skype, internet en satelliet-tv probleemloos in een zelf-gekozen "thuis"-bubble blijven leven.

mirvink3478 | 14-06-18 | 11:30

Nederland zal een ander land worden?
Nederland is al een ander land.
Wie had 20 jaar geleden durven voorspellen dat het maken van een tekening of een grapje levensgevaarlijk zou zijn?
Of dat in Amsterdam homo's en joden niet meer veilig over straat kunnen?

remigratie is het enige antwoord. Als je nu nog niet geïntegreerd bent, wil je gewoon niet. Het maakt niet uit hoeveel linkse euro's daar nog tegenaan gegooid worden.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:53

Dit land is failliet. Emigreren is de oplossing. Maar denk eraan: in je nieuwe land krijg je niks voor niks! Werken voor je centen zul je!

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:53 | 7

Lupuslupus "Alleen lafaards emigreren als hen de grond onder de voeten te heet wordt. " Deze uitspraak is net zo dom als beweren "Alleen futloos volk blijft over om dmv de godganse dag te klagen op GS over hoe slecht het wel niet is" ipv zelf eens iets aan je situatie te veranderen. Je kunt natuurlijk ook gewoon toegeven dat het trekken aan een dood paard is en jezelf een hele held vinden en dat je de strijd aan gaat door al jaren op de PVV te stemmen, niet dat dat ook maar iets uithaalt, maar toch, "ze" moeten het maar oplossen en dat zal ik ze laten weten ook, via een dagelijkse stroom boze reaguurseltjes, " want dat is zo lekker constructief".

zwellevertje | 14-06-18 | 10:27

"Aan je knieën trekken" is uitdrukking noch gezegde. Je hebt hem zelf verzonnen, dus je kunt mij niet verwijten dat ik die niet ken.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 10:33

Het correct gezegde is "aan je stutten trekken" aan je knieën trekken is geen uitdrukking (echt niet). Maakt niet uit, het is hier geen taalcursus, maar ik dacht ik gooi even wat parate kennis in de groep.

Jahowiseffe | 14-06-18 | 10:55
▼ 4 antwoorden verborgen

Lucassen is een bastaardzoontje van Soros.

Conan de Rabarber | 14-06-18 | 09:50

Die lulhannes moet gewoon zijn boekie verkopen aan een groep wanhopige ontkenners.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:49 | 2

Businessmodelletje over de rug van mensen die geen keuze hebben, die worden gedwongen. Dat zijn de beste boekjes!

Mark_D_NL | 14-06-18 | 09:51

Je bent een lulhannes als je dat boekie koopt.

Jeroen65 | 14-06-18 | 10:46

De democratie zoals we die nu kennen zal niet blijven, simpelweg omdat er teveel conflicten zullen komen. Zowel op religieus gebied, en etniciteit. Om dat de kop in te drukken hoef je enkel maar naar het MO en Afrika te kijken. Erdogan laat nu al zien hoe je een dictatuur gaat vormen, en dat is wat de import kent. Dus zal dat hier ook importeren. Kijk maar hoe iets als DENK zich manifesteert. Dat draait op ''discriminatie-racisme-onderdrukking'', precies hetzelfde wat erdogan nu doet. je importeert een dictatuur.

Chemokar | 14-06-18 | 09:49

Je zou dat soort drek maar lezen, zonde van je tijd. Kan je beter een nutteloos reaguurseltje eruit gooien!

Mark_D_NL | 14-06-18 | 09:48 | 1

Tja als je het op die manier bekijkt zijn alle reaguursels nutteloos.

Lupuslupus | 14-06-18 | 10:22

"... een nieuw weefsel waarvan velen nauwelijks de buitenlandse wortels nog zien.."
De weefgetouwen moeten hiervoor nog gebouwd worden?
Waar zien we eerste aanzetten tot enkel nog maar het spannen van de schering? En als we er al een paar tegenkomen, hebben ze de juiste spanning? Staan ze niet te slap of juist te hard gespannen?
En de inslag, wordt er dat eentje met een luide knal, of gaan we dan echt weven?
Belangrijkste vraag uiteraard is hoe dat nieuwe weefsel eruit zal zien. Wit kan al niet meer, dus geen laken of kant of bleke katoen. Lucassen gokt op prachtige stoffen in bonte, levendige kleuren met prachtige patronen, synthese van al die culturen die ons gave land zo verrijkt hebben. Ik houd het op vale, muf ruikende bidkleedjes.

Schoorsteenveger | 14-06-18 | 09:43

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het gros van de huwbare Turken en Marokkanen - al dan niet gedwongen door de familie - een partner zal laten overvliegen uit de landen waar hun (groot)ouders vandaan kwamen. Dat telt lekker aan op die manier. Die nieuwelingen verdwijnen in de steeds grotere groep “landgenoten” waardoor de noodzaak om in Nederland te integreren steeds kleiner wordt. Twee werelden naast elkaar, die kant gaat het steeds meer op.

Paramaribo | 14-06-18 | 09:43 | 3

Het zijn al 2 werelden. Een groot deel onttrokken aan het zicht van iedereen. En bijvoorbeeld de ellende voor vrouwen in die aan het zicht ook onttrokken islamitische wereld is groot. Velen zijn in feite gevangen in Nederland. Maar, we kunnen rustig blijven wegkijken volgens Leo de fopwetenschappert. Het zijn maar vrouwen toch.. Leo?

Mark_D_NL | 14-06-18 | 09:50

Maak u maar druk om Nederlandse meisjes die in de klauwen van Marokkaanse en Turkse pooiers vallen. U hebt zeker nog nooit die hautaine smoelen van die ingezwachtelde moslimvrouwen gezien? Ze vinden zichzelf geweldig als slavinnen van de maangod. Waarom zouden wij ons daar druk over moeten maken?!

Lupuslupus | 14-06-18 | 10:29

En als er eens een keer sprake is van een huwelijk tussen een moslim en een niet-moslim, dan wordt er vanuit de moslimfamilie meestal zoveel geestelijke (of fysieke) druk op het (on)gelukkige paar uitgeoefend, dat ze van pure ellende allebei maar moslim worden. Vrouwtje gesluierd, minimaal 4 kinderen die ook weer moslim worden, enz, enz, ad infinitum.

R van Perzie | 14-06-18 | 10:46

Immigratie was nooit een probleem tot na voor wo2. Daarna is idd de welvaartsstaat opgekomen en nu kunnen de immigranten meteen in de hangmat. In den kloecke VOC tijhden moesten si wercken ende schoeften op den vloote of den aarmee etc. Konten si niet in syne leevensonderhoudhe voorsien, rotten si in den gothe ende gasse. Daardoor lieten ze het wel uit hun hoofd om niet te integreren. Op dit vlak graag wat VOC mentaliteit.

Zatkniss | 14-06-18 | 09:42

Die Lucassen doet me op de één of andere manier denken aan Nicolae Ceausescu met z'n populistische gezwets (jazeker, populistisch gezwets), de geschiedenis leert echter dat er ooit een dag komt dat het plebs alsnog afrekent met dit soort leugenachtige volkshitsers.

zwellevertje | 14-06-18 | 09:41

Altijd lachen dit soort geschiedvervalsers. En zelfgebakken resultaten uit het verleden zijn al helemaal geen garantie voor de toekomst. Nu we worden bestormd door hordes egoistische en nauwelijks echt integreerbare moslims wordt er opeens gerefereerd aan een verleden waarin het met andere bevolkingsgroepen wel lukte. Ja, met hen ging het wel, dus rara, waar ligt het aan ?

van Oeffelen | 14-06-18 | 09:40 | 2

Inderdaad hij levert ongewild het wetenschappelijke bewijs dat moslims waardeloze hopeloze kneuzen zijn.
We kunnen dit voortaan als referentie aanhalen

Rest In Privacy | 14-06-18 | 10:02

Mooie conclusie!

Wering | 14-06-18 | 14:33

Binnen die context is ook het interview met de Duits-Turkse Tuba Sarica ("Wer Gutes über die Deutschen sagt, gehört nicht dazu“) op www.welt.de een absolute must-read. Bijzonder ontnuchterend om te lezen: Duitse Turken (zelfs de geïntegreerde) hebben een pesthekel aan Duitsers en noemen ze 'aardappels (Kartoffeln), ongelovigen en honden'.

FrankVeer | 14-06-18 | 09:37 | 5

Vanwege de paywall, wat korte fragmenten uit het interview, wat mij betreft, kan dit 1:1 op de Nederlandse situatie worden toegepast:

Was ich aber besonders perfide finde: Es gibt eine spezielle Feindlichkeit gegen die Menschen und das Land, in dem wir wohnen – Deutschland und die Deutschen.

Ich erlebe die Deutschen seit meiner Kindheit schon als überaus tolerante Menschen. Rassismus ist immer ein Thema. Man setzt sich damit auseinander, versucht, ihn zu erkennen und zu überwinden. Der Rassismus der deutschtürkischen Parallelgesellschaft wird nicht als solcher erkannt und benannt. Er wird nicht zum Thema gemacht.

Ich habe eine Verwandte, die ständig für ihr gutes Deutsch gelobt wird und sich damit rühmt, besonders integriert zu sein, weil sie deutsche Kollegen hat und ihr Kind Fußball spielt. Sobald kein Deutscher in Sichtweite ist, lässt sie ihrem Deutschenhass freien Lauf und nennt die Deutschen „Hunde“ – sogar in Anwesenheit ihres Kindes.

Die Deutschtürken, die sich integrieren, sind in der Parallelgesellschaft nicht gut angesehen. Wer etwas Gutes über Deutschland und die Deutschen zu sagen hat, gehört nicht dazu.

Die Türkei hat sich modernisiert, viele Türken in der Türkei haben sich weiterentwickelt. Viele Türken in Deutschland nicht.

FrankVeer | 14-06-18 | 10:10

Ik verwijs naar een zeer interessant debat een tijd geleden in De Balie met o.a. Wim van Rooy en Paul Cliteur, onder de titel: "Waarom haten ze ons eigenlijk" (januari 2017)

R van Perzie | 14-06-18 | 10:43

FrankVeer | 14-06-18 | 10:10
Tenx, is duidelijk. Zolang de economie draait zal het ze egaal zijn. Als het wat minder gaat kunnen ze beter naar huis, naar Erdo gaan. Rennend

didivos | 14-06-18 | 10:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Aan het eind van deze eeuw ligt Nederland volledig onder water, mogelijk met uitzondering van Zuid Limburg. Dat lijkt de heer Van de Beek in zijn model vergeten te zijn.

Hetkanverkeren | 14-06-18 | 09:37

Natuurlijk is integratiepessimisme niet gerechtvaardigd, ome Leo vreet er goed van. Integratie is een prima verdienmodel.

DeKolonistenVanIslam | 14-06-18 | 09:36

Als je maar alle kleuren door elkaar blijft roeren houd je een poepkleur over. Nuff said.

Jos Tiebent | 14-06-18 | 09:36 | 1

Kunnen ze in ieder geval niet meer op huidskleur discrimineren.

Mr.Crowley | 14-06-18 | 09:41

Vorige week in Hyde Park sprak ik een moslim op speakerscorner aan in een "debat" zoals dat daar gaat. Hij vroeg waar ik vandaan kwam en toen ik zei; Nederland", kwam hij prompt trots met cijfers hoeveel Moslim kindertjes er momenteel wel niet in Nederland worden geproduceerd. tegenover niet moslims.
Het is dus een zeer bewust proces onder internationale moslims!

Gerf | 14-06-18 | 09:35 | 3

Meen je niet!

didivos | 14-06-18 | 09:39

Dit is niet heel anders dan wat de kerk al eeuwen roept. Maar het is niet best gezien de toekomst van onze planeet. Er is al een behoorlijk groot bevolkingsoverschot.

O2Neutraal | 14-06-18 | 09:43

Elke imam en moefti roept dit. En dubieuze politieke islamitische leiders zoals Erdogan en Kadaffi roepen dit ook al decennia lang. Dus wie is hier nog verbaasd over?

R van Perzie | 14-06-18 | 10:39

Ik lees: "actief overheidsbeleid" "met vooral taalcursussen" maakt volgens Leo Lucassen dat in de toekomst migranten na "zeg drie generaties" dusdanig zijn geassimileerd dat ze in sociaaleconomische zin niet te onderscheiden zijn van "de rest van de bevolking".

Deze zin kan mogelijk alleen maar kloppen als Lucassen met die "rest van de bevolking" niet de huidige oorspronkelijke, blanke (zo je wilt 'witte'), autochtone, inheemse inwoners van dit land bedoeld. Anders zou ik willen zeggen "Hup voor de taalcursussen!"

mozaard | 14-06-18 | 09:31 | 2

Derde generatie ? Die geven nu juist de meeste problemen. Waarom krijgt iemand de gelegenheid deze statistisch aantoonbare flauwekul op te schrijven?

Jahowiseffe | 14-06-18 | 09:35

@Jahowiseffe na "zeg drie generaties" moet zijn na drie generaties vanaf nu, oftewel hier wordt de zesde generatie immigranten bedoeld. En in het midden wordt gelaten of het degenen betreft die hier dan al generatieslang wonen of degenen die dan als nieuwkomer immigreren. Het op Twitter aangehaalde stukje tekst van Lucassen kan meerduidig geïnterpreteerd worden, wel stelt hij dat het allemaal goed komt met de assimilatie. Hij extrapoleert de gegevens naar eigen inzicht, terwijl nu juist bekend is dat de huidige generatie (3e generatie) zich minder thuis voelt dan de 1e generatie allochtonen. Wanneer je dat extrapoleert, dan zou het er in de toekomst met de assimilatie dus alleen maar minder rooskleurig op worden.

www.nporadio1.nl/1-op-1/onderwerpen/4... of: www.telegraaf.nl/nieuws/2168277/neder...

mozaard | 15-06-18 | 10:51

Alleen een doodsvijand van de westerse samenleving moedigt de massa-immigratie vanuit islamitische landen aan. Wanneer deze doodsvijand zijn/haar/hets tegenstander "populist" noemt, dan is populist the place to be.

Jan Passant mk2 | 14-06-18 | 09:30 | 1

Yep. Als iemand mij tegenwoordig racist of populist noemt dan knik ik altijd vriendelijk. Leuk, die reacties, want ze verwachten natuurlijk dat je gelijk door het plafond gaat.

Jahowiseffe | 14-06-18 | 09:32

Het lijkt er op dat Brussel het halve Afrikaanse continent naar Europa wil halen, en wellicht nog een paar andere landen. Dat is natuurlijk fysiek onmogelijk. Dus worden er dan selectieregels opgesteld? Da´s dan ook weer lullig als je moet zeggen "nee, jij mag wel binnenkomen, maar jij niet". Dat is dan weer juridische en administratief heel veel heisa, en is uiteraard "rasfacistisch". Kortom, wat is nou eigenlijk de visie of het echte beleid?

Jahowiseffe | 14-06-18 | 09:29 | 2

Voorlopig is de enige regel die Brussel hanteert dat je Europa binnen mag komen als je lef genoeg hebt op een bootje te stappen op de Noord-Afrikaanse kust en het geluk dat je opgepikt wordt door Artsen Zonder Grenzen ferries. Afrikanen die om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld werk, huwelijk of bezoek aan familie) op een legale manier naar Europa proberen te komen, maken i.h.a. geen schijn van kans.

R van Perzie | 14-06-18 | 10:36

"Als de huidige trend zich doorzet hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren"
Nou, die hebben we nu al hoor!

DonBasco | 14-06-18 | 09:29 | 1

inderdaad. Die zijn er allang. Bijkomend probleem is dat ze zich dan met hun land van afkomst identificeren, en je dus ext problemen binnenhaalt. En niet enkel het gedonder tussen de diverse islamitische stromen. Je ziet nu al gedonder tussen bv Antillianen en Marokkanen, Marokkanen en Turken, Zowat alles versus Joden, zowat alles versus de native indian etc etc. De DENK vazallen geven alvast een kijkje in de toekomstige keuken.

Chemokar | 14-06-18 | 09:43

Zelfs over dertig jaar zullen de hoofdrolspelers bij "Opsporing verzocht" voornamelijk van niet-Nederlandse origine zijn.

eerstneukendanpraten | 14-06-18 | 09:29 | 1

Over 30 jaar moet er een 4e net bij, voor opsporing verzocht.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:39

50 jaar integratie optimisme en dan vinden dat het wel lekker gaat? Je moet het maar kunnen opbrengen. In de Tweede Kamer dreigde laatst iemand met ' ethnisch geweld'. Gaat best wel lekker zo, vind u niet?

DebraCadabra | 14-06-18 | 09:28

Wacht maar tot het echt los komt.

Mr.Crowley | 14-06-18 | 09:28

die lucassen is een verdraaier van de werkelijkheid ,de hugenoten ,joden ,chinezen .voormalige kolonieen ,zijn gewoon nederlanders geworden.en dat worden de islamvolgers niet.want ze luisteren alleen naar de iman

pedro300 | 14-06-18 | 09:28 | 1

Wat een gotspe om intellectuele Hugenoten en joden met die achterlijke islamgelobotomiseerde horde van nu te vergelijken.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:43

Een volk dat geen binding heeft met het land, geen binding met de overige bevolking en zelfs niet met het continent.
Het is de natte droom van elke volkshatende politicus van de gevestigde partijen, hier en in Brussel.
Of dacht u werkelijk dat het een onbedoeld ongewenst neven-effect was van de ons opgedrongen massa-immigratie?

jemagookniksmeer | 14-06-18 | 09:25 | 1

Nee, verdeel en heers, is een oude strategie. Links en rechts, hoog- versus laagopgeleid, blank versus whatever, moslim en niet-moslim, etc..

Men wil boven alles voorkomen dat u zelf gaat nadenken. Dankzij die strategie zijn er inmiddels al twee extra kabinetten Prutte gekomen.

O2Neutraal | 14-06-18 | 09:28

Dat is een hele oude statistische truck, als de resultaten van de laatste 20 jaar niet het gewenste beeld geven dan pakken we er even 480! jaar bij en dan dan valt het gemiddeld best mee. Ergste is dat ze er nog mee wegkomen ook.

beef | 14-06-18 | 09:24

Gouden tijden voor populisten is één ding. Dan gaat het nog rechtmatig en democratisch. (Even los van het gegeven dat de tweede partij gewoon niet mee mag doen aan de coalitie.)
De trein voort laten denderen richting bloederige burgeroorlog is een ander ding.

knutsel_ | 14-06-18 | 09:22 | 2

Toch vraag ik me wel eens af wanneer en hoe de grote escalatie begint. En van die gedachte word ik niet vrolijk.

J-van-de-Bontekoe | 14-06-18 | 11:02

Die escalatie komt er niet. De laffe Nederlanders pakken hun koffers en laten Nederland lekker voor wat het is.

Gajus | 14-06-18 | 11:24

Tot nu toe veranderd elk land dat de 25% moslims passeert in een ramp.
(titel en inhoud van het kortste boek over de toekomstige Nederlandse tegenleving.

Premier Trutte | 14-06-18 | 09:21

Maar dat stukje van Lucassen gaat niet over de Turken en Marokkanen, toch? De club die nu binnenkomt, geniet van die welvaartstaat en integreert dus niet (taalcursussen werken niet).
Daarvoor kwamen ook zat mensen binnen: Duitsers rond de eeuwwisseling (ook zonder geweren), Chinezen in de '50s.. Alleen die kregen geen uitkering, moesten aan het werk en integreerden.
Dus nieuw beleid nodig: geen outkiering voor immigranten, maar wel meteen een werkvergunning. Laat maar zien dat je bijdraagt....

Geenstijlfiguur | 14-06-18 | 09:21

Leo Lucassen schrijft een mooi sprookjesboek waarin de grote boze wolf uiteindelijk mantelzorger wordt van grootmoeder en met roodkapje een gelukkig gezinnetje sticht.

Jan van de Beek kan rekenen en bewijst met wiskundig-antropologisch onderzoek dat de wolf in werkelijkheid in zijn eigen vuil sterft nadat hij roodkapje heeft ogevreten en grootmoeder heeft verkracht.

Glasgow Argus | 14-06-18 | 09:21

Nog even en zelfs de notoire links deugmens gaat, op zijn manier natuurlijk, constateren dat bepaalde zaken een bepaald probleem zijn. Maar het zal helemaal niets veranderen. Nederland is onherstelbaar verloren. Er is nog maar 1 oplossing, maar dat geweld zie ik niet gebeuren. De rollen zullen over 1 a 2 generaties omgedraaid zijn. Een diaspora van Nederlanders. Ja, ik ben defaitistisch in deze. Het is gedaan met dit land.

Lafayette | 14-06-18 | 09:21 | 3

En dat in een generatie. On our watch.

Glasgow Argus | 14-06-18 | 09:22

Ik heb het ook opgegeven. Ik vergelijk het met de 5 fases van rouw:
1.Ontkenning 2.boosheid 3.het gevecht aangaan 4. Depressie 5. Aanvaarding.
Links zit nog bij 1. Rechts zweeft wat heen en weer tussen 2-4. Maar je weet dat het al te laat is dus ik heb het geaccepteerd en geniet gewoon van mijn leven.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:34

@tostimaker | 14-06-18 | 09:34
Je hebt 100% gelijk. En voor mij persoonlijk maakt het eigenlijk niet zo meer uit. Hoewel ik bepaalde zaken echt niet zal aanvaarden, dat hou ik in mijn leven nog wel vol. Echter, voor mijn kinderen ligt dit verhaal heel anders. En je wil toch het beste/gelukkigste voor je kinderen.

Lafayette | 14-06-18 | 10:04

Zal allemaal best kloppen voor migratieprocessen van groepen of eenlingen die zich ergens vestigen om een beter leven op te bouwen etc. Maar wanneer een satanische veroveringsideologie als een soort kleverige pasta het cement vormt voor de collectivisering ipv individualisering binnen deze groep dan gaat deze vriendelijke polder-sociologische vlieger niet op. Dacht ik zo.

didivos | 14-06-18 | 09:20

Vroeger had ik een schattig buurjongetje die de K niet kon uitspreken.
De leukste quote was:

"Tut, het lut niet"

Dat is wat mij betreft de titel van dit boek, met als ondertitel: " Vijf eeuwen succesvol migratieland. Nu niet meer. Wat is er anders? "

ristretto | 14-06-18 | 09:18 | 1

Tot aan de jaren 60 waren het vooral migranten uit cultureel/religieus vergelijkbare landen ( veel Duitsers etc. die de armoede daar ontvluchtten om hier de zee op te gaan ), Hugenoten, onze Ned. Indiers en natuurlijk de Joden die hun welvaart meebrachten uit minder tolerante Europese landen.
Maar ja, sinds de jaren 60 hebben de Deugers boven ons besloten dat om een of andere reden die holbewoners uit de Halvemaangordel hier onmisbaar zouden zijn en we ze dus met bootladingen tegelijkertijd de beschaving in moesten trekken.
En ziehier het resultaat. Een puinzooi.

Graaisnaaiert | 14-06-18 | 13:30

Jaja. "Hun kleinkinderen zullen gewoon Nederlanders zijn geworden", werd in de jaren '70 en '80 gezegd over de "gastarbeiders". Wie hieraan twijfelde was een racistische fascist. En kijk eens hoe de grote steden er nu uit zien. Derde generatie = agressieve Mocro's die een hekel aan de "kankernederlanders" hebben en vlaggenzwaaiende Turken. Dat hele "het komt vanzelf wel goed"-verhaal is inmiddels volkomen ontkracht.

_____4326 | 14-06-18 | 09:18 | 2

Nee hoor, niks ontkracht. Gewoon nog ff volhouden.

Petrus Poortwachter | 14-06-18 | 09:21

De grote probleemfactor is het islamitisch imperialisme: sponsorgeld en haatdoctrine uit rijke Arabische landen en Turkije voor moskeeën, scholen, geïmporteerde imams die niet eens Nederlands spreken, enz enz. Afgezien van een aantal Antilliaanse probleemjongeren, blijft het opvallend dat bijna alle ellende in NL veroorzaakt wordt door bevolkingsgroepen met een islamitische achtergrond. Of het nou Marokkanen, Turken of Albanezen zijn. Wie ziet er niet het gemeenschappelijke verband?

R van Perzie | 14-06-18 | 10:22

Leo Lucassen in de rol van de slager die zijn eigen vlees keurt. Tjonge wat een rampzalige sukkel is die Leo Lucassen toch. Leo doet mee voor de Nobelprijs wie heeft de dikste duim.

Rdock | 14-06-18 | 09:18

15, 20 jaar geleden keek je naar televisie en zag je dat 'ze' elkaar in al die shithole countries afslachten, opbliezen, onderdrukten en elkaar het licht in de ogen niet gunden.
Ondertussen worden wij zelf steeds meer zoals dergelijke shithole countries. Vandaag in de krant: 'ricine wordt steeds vaker bij terroristen aangetroffen' ....
I rest my case...
Met het steeds toenemen van technologische kennis wordt het steeds eenvoudiger om grote groepen mensen in één keer om te leggen.

Aristotalloss | 14-06-18 | 09:17 | 1

Prcies, we schudden het hoofd bij het aanzien van zoveel primive shit, het gekrijs, de vuiligheid, het geweld, het fanatisme en nu ervaren we dat bijna dagelijks in onze eigen omgeving.
Wat dachten de boven ons gestelden; een primaat die je een watertje overvliegt en een huis, paspoort en geld geeft wast het primitieve af en gedraagt zich ineens als een volwaardig westers burger?

Graaisnaaiert | 14-06-18 | 13:26

Lekker gevrijwaard weer van enige vorm van onderzoek hoor die Lucassen. Och wat zou je de beste man graag eens meenemen voor een rondje door het land, buiten zijn eigen bubbeltje, om de mening van het daadwerkelijk grootste deel van onze samenleving aan te horen...

Lood om oud ijzer | 14-06-18 | 09:16 | 4

Het gaat mij om de bewering dat: "een grote meerderheid van de bevolking...."
Het heeft natuurlijk geen enkele zin, daar heb je gelijk in.

Lood om oud ijzer | 14-06-18 | 09:26

Het grootste deel van onze samenleving is het blijkbaar eens met deze meneer zie uitslag verkiezingen.
Dat is nu net het probleem.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:55

Wat een nonsens Annetje. Het enige dat je aan de hand van de verkiezingen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunt stellen, is dat GL stemmers het met deze man eens zijn. Onder het VVD, PVDA, CDA en zelfs SP stemmend deel is een (groot) deel het ook totaal met Lucassen oneens, maar alleen daarom niet direct voor Wilders of Baudet kiezen.

Lood om oud ijzer | 14-06-18 | 11:36
▼ 1 antwoord verborgen

Dat bijna de helft van alle vmbo'ers zich onveilig voelt op school, heeft dat er ook iets mee te maken?

Petrus Poortwachter | 14-06-18 | 09:16 | 1

Ja hoor ! Getint en lichtgetint.

Jahowiseffe | 14-06-18 | 09:20

"Aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren"?
Zeg maar gerust: halverwege deze eeuw!

digibeest | 14-06-18 | 09:15 | 2

Ja, dat lijkt me eerder. Eind van deze eeuw is trouwens zo ver weg, daar valt geen zinnige voorspelling voor te geven.

Jahowiseffe | 14-06-18 | 09:21

Gelukkig wil een groot deel van de Surinamers, Antillianen, Chinezen, Indo's en Afrikanen hier zich wel aanpassen en met NL te identificeren. Het probleem is en blijven de moslim-immigranten, voorals als je leest dat Marokkanen en Turken steeds fanatieker moslim worden i.p.v. gematigder.

R van Perzie | 14-06-18 | 10:17

"Dat veranderde met de komst van de welvaartstaat die weliswaar bestaanszekerheid bood aan immigranten maar hen in tijden van economische malaise ook isloleerde."

Wat ook veranderde was het feit dat die welvaartstaat de reden werd voor emigratie vanuit m.n. Afrika.
Wat ook veranderde was dat veel immigranten een achterlijke cultuur meenamen die men in het nieuwe vaderland vasthield.
Wat ook veranderde was dat veel nieuwe immigranten een sterke afkeer hadden van de bestaande cultuur in het nieuwe land.
Wat ook veranderde was dat de schaal van immigratie dusdanig werd dat oorspronkelijke bewoners hinder ondervonden van de nieuwkomers.
Wat ook veranderde was dat de zorg en veiligheid onder druk kwamen te staan doordat de nieuwkomers, ook na enkele generaties, onevenredig veel druk op het systeem veroorzaakten.
Nou ja, vult u maar aan.....

benjeallanggek | 14-06-18 | 09:14

Leo Lucassen , de Anton Mussert van deze tijd

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:12

Zie hoe Jan van de Beek de teloorgang van Nederland uitspelt voor ons. Volgens Lucassen hoeven autochtonen maar een paar generaties te lijden voor het paradijs begint. Dank je de koekoek zeg.

negorij | 14-06-18 | 09:12 | 2

Krijg ik dan in dat paradijs mijn beloofde 72 maagden? Bijv. Merkel, Mongharini, May e.d.?

Lychnari | 14-06-18 | 09:14

Tja, de vraag is of het democratisch is om de demografische werkelijkheid van de toekomst in het heden te bepalen. Ik denk dat de overgrote meerderheid (nu nog) niet hun (klein)kinderen in een islamitisch land willen zien.

Alquest | 14-06-18 | 09:11 | 1

Waarom niet ? Deze afspiegeling is correct en juist want wetenschappelijk bewezen. Dat doen we toch ook met onze pensioenen ? Wij moeten nu extra bezuinigen omdat we DENKEN dat de volgende generaties een tekort zullen hebben.

Lychnari | 14-06-18 | 09:16

Ah. Over 100 valt het weer mee. Vindt men over 100 jaar. Leo for President.

Reaaalist | 14-06-18 | 09:09

Leo en de zijnen zijn simpelweg Lemmingen

Olleke | 14-06-18 | 09:09 | 3

Lemmings ...
*gaat in doos zoeken naar oude floppy's

Het Licht | 14-06-18 | 09:16

.

Het Licht | 14-06-18 | 09:20

Lemmings, Grolsch en peuken.
Uit de tijd dat ik nog echt op een zolderkamertje woonde, nog bier dronk en nog rookte. Wow, wat een mooie tijden waren dat.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:22

Jezus Lucassen. JUIST de derde generatie Turken staat op de Erasmusbrug met Turkse vlaggen te wapperen. Die identificeren zich met Turkije. En wat mij betreft mogen ze daar dan ook hun heil wel gaan zoeken.

Enter Yeti | 14-06-18 | 09:09 | 1

Kuzu is 3de generatie Turk. Tsja wat Lucassen daar weer eens op verzinnen?

K. Westergaard | 14-06-18 | 09:39

Iemand nog leuke tips voor het weekend?

BlowingBubbles | 14-06-18 | 09:09 | 3

Voetbalwedstrijd van Marokko kijken en heel hard juigen bij ieder doelpunt?

Titje | 14-06-18 | 09:13

je bedoelt toch wel Tegendoelpunt?

bruin1 | 14-06-18 | 09:19

Bruin1
Dat is dan juichen voor Iran, ik ga toch maar een hapje buiten de deur eten en laat de wedstrijd aan mij voorbij gaan, zorg echter wel om op tijd terug te zijn voor Van de Gijp en de Zeiksnor.

Titje | 14-06-18 | 09:34

De overheid doet veel moeite integratie te bevorderen.
De moskee en de turkse overheid doet veel moeite integratie te voorkomen.
Naar wie zouden ze luisteren?

Petrus Poortwachter | 14-06-18 | 09:08

Sneu, die man spoort écht niet.

nee_toch? | 14-06-18 | 09:07

Knettergek

A.C.H.M.E.D | 14-06-18 | 09:05

Men kijkt te veel naar de Chinezen, Indonesiërs, Spanjaarden, Tsjechen, Italianen etc. die tussen 1950 en 1980 naar Nederland zijn gekomen. Daarvan is de 3e generatie prima ingeburgerd, spreekt accentloos Nederlands en hebben banen in alle lagen van de samenleving. 3e generaties Marokkanen spreken nog steeds gebroken Nederlands, zijn laaggeschoold en leggen de schuld daarvan bij de autochtone Europeaan. Leo Lucassen komt blijkbaar ook nooit in de buitenwijken van Franse steden waarin heel duidelijk wordt hoe islamitische immigratie echt werkt.

Bytemaster | 14-06-18 | 09:04 | 2

Of in Delfshaven, Rotterdam.

schijtzat | 14-06-18 | 09:07
-weggejorist-
libertat | 14-06-18 | 09:54

Islam toont aan dat het al 14 eeuwen nergens integreert en dat zal de komende 14 eeuwen ook niet gebeuren.

Jeroen65 | 14-06-18 | 09:04 | 2

Dat klopt. Het doel wat moslims is niet om in hun nieuwe omgeving te integreren, maar om op den duur te overheersen, wanneer ze voldoende kinderen hebben gebaard en dus in de meerderheid.

Lychnari | 14-06-18 | 09:19

Resumerend: de immigranten tonen volgens dit stuk initiatief en verrichten inspanningen?
En doorslaggevend (het ligt dus aan ons) moet de ontvangende samenleving zijn?
En naast het geven van werk moet de overheid nu ook zorgen dat men de taal spreekt?
En waarom moeten wij "het niet gemakkelijk hebben" zodat men over 3 (!) generaties het weer lekker heeft?
Misschien dat de overheid ook eens naar haar oorspronkelijke bevolking kan omzien, uiteindelijk betalen wij het feestje....

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:03 | 1

Voor die miljoenen voor dat extra taalonderwijs sluiten we dan gewoon een niet rendabele school in oost Nederland. Want voor het openblijven van die scholen hebben we diezelfde miljoenen niet over.

Wachtmaar! | 14-06-18 | 09:27

Komt die Lucassen wel eens ooit buiten?

Petrus Poortwachter | 14-06-18 | 09:03 | 1

Vast alleen in hipsterbars en (gekraakte) anarchistencafé's, en daar wonen geen burka's en bebaarde soepjurken.

Guido | 14-06-18 | 10:36

Vergisboek

Ries13 | 14-06-18 | 09:01

Na 3 generaties Marrekanen zijn ze nog steeds Marrekaans en niet Nederlands. Dat hele boek kan zo het toilet in.

JanVergoor | 14-06-18 | 08:57 | 3

De eerste generatie was nieuw, die heeft tijd nodig om Nederlands te leren. Bij de tweede generatie werd het al beter, maar bij de derde generatie zou het zijn opgelost (zo dacht men in de 80er jaren). Maar de tweede generatie haalde Fatima vanuit de Rif en zij zat samen met opa, oma en de kinderen de hele dag naar Galamagalama TV te kijken, zodat de kinderen net als opa en oma weer bij 0 begonnen.

Cookieman | 14-06-18 | 09:13

Volgens mij hadden ze in de jaren 80 niet bedacht dat er nu internet en schotel tv zou zijn, waardoor ze thuis praktisch in eigen land wonen. Als ze al buiten komen, komen ze ook alleen met hun eigen cultuur in aanraking, omdat alle andere bewoners in de wijk en winkeltjes ook uit die landen komen.

Rest In Privacy | 14-06-18 | 09:22

@tostimaker: als we hun hele hebben en houwen oppakken en in Marokko neerzetten, verandert er voor deze mensen niks volgens mij. Dus dat zou prima moeten kunnen. Waarom gebeurt het dan niet? Dát is de vraag. Want iedereen wil er vanaf. Liefst zo snel mogelijk.
Before it lays eggs... maar dat doen ze toch al.

Bakkeleures | 14-06-18 | 11:18

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken