Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Examenniveau gezakt

Gefeliciteerd nog, Eva uit Eindhoven! Heb je al een baan?

Maandag beginnen de examens. Vorige maand meldde de onderwijsinspectie dat het niveau van het onderwijs al twintig jaar terugloopt. Met als vers dieptepunt valse geodriehoeken van de HEMA. De inspectie komt met een waslijst aan pijnpunten, maar vergeet twee belangrijke actoren: Kinderen en hun verzorgers.

Voor kinderen is de afgelopen twintig jaar een hoop veranderd. Vroeger kwamen ze nieuwsgierig naar school, nu is die nieuwsgierigheid door sociale media, spelletjes en video al volledig verzadigd. In vergelijking daarmee komt de leerplicht als mosterd na de maaltijd. Van kinderen worden hersenloze mediaconsumenten gemaakt. 

De tijd van zelf creëren in de vorm van tekenen, schrijven, sporten en spelen met elkaar is naar de achtergrond. Ze zijn gedrild om snel en impulsief te reageren om te scoren. Of het nu in een actiespelletje is of een groepschat, de primaire reactie wordt ongefilterd geuit en onderling afgerekend.

Kinderen kwamen vroeger thuis tot rust, nu is zelfs onderweg een plek waar ze geprikkeld worden met nieuwe informatie. Achter het stuur appen ze door. Allerlei zaken worden aangewezen als oorzaak van ADD, ADHD en andere concentratieproblemen, behalve de overdosis informatie en het gebrek aan rust. Onderzoek ontbreekt.

1 op de 9 kinderen krijgt een vorm van jeugdzorg. Koploper is Leeuwarden, waar 18% van de jongeren hulp kreeg. U mag zelf een schatting maken hoeveel kinderen onvoldoende, verkeerde of inefficiënte hulp krijgen. Om daarna een schatting te maken hoeveel kinderen hulp nodig heeft, maar niet in beeld is bij de juiste instanties. 

Het klassieke gezin is in een paar varianten uiteengevallen. De regering wilde graag een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen, wat tweeverdieners heeft gegeven. Het gevolg zijn sleutelkinderen, complexe opvangconstructies en parkeren achter schermpjes. Het geeft dezelfde uitdaging als eenoudergezinnen. 

Aan de onderkant van de samenleving gaf het een hoop gezinnen waarbij beide ouders van de arbeidsmarkt zijn verdrongen. Kinderen krijgen daar een voorbeeld dat werken niet hoeft en in het verlengde daarvan onderwijs toch geen zin heeft. Die ouders staan half buiten de maatschappij en hun koters dus ook. 


Binnen een klas zitten deze kinderen met compleet verschillende achtergronden en behoeftes gewoon door elkaar. De aandacht van een docent zit voor 80% in opvoeden, 10% in kennisoverdracht en 10%  in een half beschreven zorgvraag. Docenten mogen dat  proberen op te lossen zonder opleiding uit de zorgsector.

Scholen zijn in concurrentie met elkaar, dus directies zijn bezig met marketing en imago. Complete techniek-, sport- en theaterverenigingen verschijnen binnen scholen. Regulier onderwijs verdwijnt naar de achtergrond. Pen en papier worden vervangen door podia, grasmatten en laptops.

Zembla kwam met een kritische noot over de iPad-scholen van Maurice de Hond. Zijn bedrijven begonnen zich op te stellen als een commerciële uitgever. De wurgcontracten hadden een looptijd van drie jaar, boeteclausules, overstegen een normaal schoolbudget en dat allemaal voor een softwareproduct in aanbouw. 

Als je dat vergelijkt met een conventionele uitgever van papieren schoolboeken vertoont de contractstructuur gelijkenissen. Daar is de looptijd meestal vier jaar, is de boete bij contractbreuk niet zes maanden, maar de resterende looptijd. Boeken zijn meestal nog net betaalbaar en overstappen op de digitale variant geeft een beperkte besparing.


Het ontbreken van schaalvoordelen en falende ICT lijken de echte redenen waarom Maurice de Hond zijn onderwijsmethode duur uitvalt. Dat is gelijk ook de reden waarom onderwijsland gegijzeld wordt door een paar uitgevers, in die markt stappen kent een lange dure aanloopperiode. Dat geeft weinig concurrentie, innovatie en prijsdruk.

De enige alternatieve optie voor scholen en hun docenten is het schrijven van een eigen lesmethode. Geeft een hoop extra werk wat vooral in roostervrije weken gedaan wordt, net zoals de rest van wat blijft liggen. Binnen de discussie over het aantal weken vakantie binnen het onderwijs wordt een week zonder klassikaal onderwijs verwart met een week waarin niet wordt gewerkt.

De meivakantie is de beroemdste fake-vakantie binnen het onderwijs. Aanmelding voor de digitale omgeving om examens na te kijken, leerlingenlijsten in die omgeving controleren op compleetheid, de verzegelde enveloppen met examens ontvangen en in de kluis doen, allemaal zaken die het Cito niet voor elkaar krijgt buiten de vakantie te houden.

Dit jaar heeft het OCW het advies uitgebracht een eventuele tweeweekse meivakantie tot en met 13 mei te houden, terwijl 14 mei de eindexamens beginnen. Dit is een “vakantie” waar eindexamenkandidaten zitten te blokken en docenten online bereikbaar zijn voor vragen. Een lesweek tussen leerweken en het examen ontbreekt op de meeste scholen.

Dit gaat een splitsing geven in resultaten. Leerlingen die zich zelfstandig kunnen voorbereiden gaan het beter doen dan pubers die meer sturing nodig hebben. Daarmee wordt het examen dit jaar deels een test van karakter, leeromgeving thuis en aandacht van verzorgers. Het onderwijs ook letterlijk als afvoerputje voor maatschappelijke problemen zonder makkelijke oplossing.

Het niveau zakt jaarlijks, hopelijk slaagt de kandidaat, maar waarvoor?

Reaguursels

Inloggen

Leuk hoor, al die tweetjes met geslaagt. En dan zelf verwart schrijven waar het verward had moeten zijn.

Tapu | 14-05-18 | 06:41

'Rust, reinheid, regelmaat', dat was vroeger de toverformule voor het opvoeden van kinderen. Tegenwoordig zijn zelfs de ouders zo gestresst en opgejaagd dat ze de godganse dag van hot naar her rondscheuren in hun terreinwagens, met 'gamende kids' op de achterbank. Vroeger klom ik in het bos in een hoge boom, en had dan een prachtig vergezicht waar ik bij kon wegdromen en tot rust komen. Het 'vergezicht' van de huidige kinderen is hun smartphone-schermpje en de achterkant van een autostoel.

Zenzeo | 13-05-18 | 12:32

Toen ik in de jaren 80 op de lagere schol zat in een klein dorp, ging driekwart van de klas naar huishoudschool of lts. Die konden ook niet goed schrijven, lezen of rekenen. Dat lag niet aan het onderwijs, maar aan de capaciteiten van die kinderen.
Tegenwoordig moet alles maakbaar zijn, ook de kinderen. Dan is het onderwijs opeens niet goed meer als een groot deel van de kinderen niet verder komt dan vmbo of mbo.
De realiteit is dat een flink deel van de mensen een beperkte intellectuele capaciteit heeft.

zeeman73 | 13-05-18 | 12:27 | 3

Ik heb kortgeleden zitten kijken hoe een timmerman aan het werk in mijn huis was -- niet uit achterdocht, maar omdat ik hoopte iets van hem te leren. Hij was een product van dat 'ouderwetse' lts / mts / hts systeem. Wat ik hem zag doen was net zo mooi als het kijken naar een hoogwaardig ballet -- de souplesse waarmee hij met materiaal en gereedschap omging -- de snelle calculaties die hij in zijn hoofd maakte betreffende het perfect passen van een ingewikkeld driedimensionale stuk houtwerk in een eeuwenoud pand -- en het uiteindelijk leveren van wat ik alleen een hoogstaand kunststuk kan noemen.

Toen wij moesten afrekenen, bleek dat hij maar moeilijk kon rekenen wat ik hem precies schuldig was en zijn handschrift op de bon (we doen het wit) was een beetje 'kinderachtig'.

Er mankeerde dus niets aan zijn vermogen tot ruimtelijk abstract denken, het vertalen van kijken in driedimensionaal en wel gepast materiaal behandelen, en zo voorts.

Ik moet nog een 'intellectueel' tegenkomen die hiertoe in staat is. De dommigheid waarmee zij alleen al woorden en ideeen proberen te manipuleren stemt mij al hooploos....

VreemdEend | 13-05-18 | 13:02

@VreemdEend goed verhaal met een doeltreffende en mijn inziens helemaal correcte boodschap, bedankt.

Boris die Sauertopf | 13-05-18 | 13:28

Vreemdeens, helemaal mee eens hoor. Beperkte intellectuele capaciteiten betekent ook vooral dat je niet zo goed bent in studeren. Het is geen waardeoordeel. Vakmanschap is minstens zo waardevol. Maar dat is de aloude discussie.
Ik zou dan ook liever pleiten voor goede vakscholen, bijvoorbeeld met een stelsel van meester-leerling werkplekken, en niet zozeer om ernaar te streven iedereen maar minimaal een HBO opleiding te laten behalen.

zeeman73 | 13-05-18 | 14:50

Vacature-eisen stijgen dan ook navenant.Gezien op site van UWV:HBO/Bachelor voor afwashulp in Tulip Hotel Alkmaar,schoonmaker in Castricum,administratieve medewerkers,rij-instructeur,chauffeurs/bezorgers etc..

P.Faust | 13-05-18 | 12:24

Oplossing: stap af van het woord 'school'.

Omdat koers wijzigen toch niet lukt. En dat ondanks ouders, ondanks (bepaalde) leerkrachten, ondanks (enkele) schooldirecteuren, ondanks enkele welwillende bestuursleden. Het is een log schip dat de koers niet 1-2-3 wijzigen wil. Onderwijsgoeroes prediken voor eigen parochie, maar het leeuwendeel blijft gemakzuchtig traditioneel in haar opvattingen.

Leren en persoonlijkheid kweken doe je tegenwoordig het beste buiten de school.

mozaard | 13-05-18 | 12:12 | 1

Daar zegt u veel meer dan u zelf misschien beseft. In de Anglosfeer, de universiteiten aldaar, waarvan wij schijnbaar alles hier moeten importeren, zijn de faculteiten 'Education' -- die de onderwijsgoeroes produceren -- onder de allerergsten vwb poli-cor domme ideologie die gespeend is van alle kennis van ontwikkelingspsychologie en -biologie van het kind.

U heeft daarom groot gelijk in uw laatste zin... IMHO.

VreemdEend | 13-05-18 | 12:34

Studeren is voor de zwakken. -Martien van der Valk-

streknek | 13-05-18 | 11:39

Verwart? Met een t op het eind? Grappig dat je exact dezelfde spelfout in tweets van pas-geslaagden als voorbeeld geeft van het niveau van het onderwijs in Nederland. Blijkbaar is het niveau dan toch niet gedaald sinds je zelf slaagde...

Beschouwer | 13-05-18 | 11:36 | 2

Luilak, lees eerst 'es wat anderen al hebben geschreven voor u uw genialiteit tentoonstelt. Dit is al -tig keer opgemerkt door anderen die zich op die manier als slim willen tentoonstellen.

Inhoudelijke reaguursels zijn altijd veel interessanter...

VreemdEend | 13-05-18 | 12:21

Dan maar lui jongen: ik had echt geen zin om, zoals jij, eerst bijna 300 reacties door te lezen.

Beschouwer | 13-05-18 | 13:05

Het niveau gaat heel hard achteruit. Niet alleen door de leerlingen maar ook door het kennisniveau van de docenten en hun docenten (op de universiteit). Het onderwijs is verregaand gebureaucratiseerd, waardoor het geld niet meer gaat naar docenten die nieuwe lesstof bestuderen en overbrengen, maar naar managers die bedenken, beoordelen en meten hoe dit allemaal gedaan moet worden. Afgestudeerden kunnen door de bank genomen helemaal niets, de combinatie van theorie en praktijk ontbreekt namelijk en als deze er er al is is er sprake van gefragmenteerde, monothematisce kennis. Studeren is daardoor een uitstekende manier om later niet zelfstandig te kunnen functioneren.

De_Sloper | 13-05-18 | 11:28

Sinds 1 augustus 2007 geldt de volledige leerplicht tot 18 jaar voor jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald (een diploma op minimaal mbo-niveau 2 of minimaal havo of vwo).
Talloze jongens en meisjes komen op de middelbare school en weten op hun 12e jaar dat dit niks voor hun is. Wat bereiken we daarmee? Dat ze uiteindelijk niveau MBO 1 of 2 halen en dus hun eigen naam foutloos kunnen schrijven. Het enige wat de docenten op deze scholen doen is de kinderen van de straat houden. Maar ja ze halen uiteindelijk een (waardeloos) diploma en de politiek kan aangeven dat ook allochtonen diploma's halen.
Veel beter is het om deze jongeren mee te laten lopen met een vakman. Laat een jonge knul of meisje meelopen met Kees de loodgieter. Ze leren een vak, verdienen wat geld en zijn van de straat (en integreren beter). Bovendien komen ze niet in de bijstand en hoeven we wat minder Polen naar Nederland te halen.
.
Voorheen werkte de man en de vrouw regelde de zaken in huis. 's Avonds aten ze met elkaar en bespraken ze de dag. Ze gingen 1 keer per jaar op vakantie, hadden een brommer of zelfs een auto, rust en tijd voor de kinderen. Dan bedoel ik niet een uurtje quality-time op zondag maar gewoon tijd en daardoor rust.
.
Natuurlijk is het beter dat er niet meer vanuit wordt gegaan dat de vrouw altijd thuis zou blijven na het krijgen van kinderen. Maar emancipatie had ook wel anders kunnen uitpakken dan allebei hard werken voor de hypotheek en de tweede auto.

metdedag | 13-05-18 | 11:27 | 3

Ik krijg zo'n kotsbeu van die zever: 'mensen waarvoor school niks is et cetera'.
In je leven moet je weleens dingen doen die je niet bevallen, deal with it. Waarom ben jij zo speciaal dat je dat niet hoeft?
Moeten wij dan maar studeren, een goede baan vinden en belasting betalen omdat dat lui volk nog geen middelbare schooldiploma wil halen?
Je mag verder toch nog niks dus je hebt tijd zat om naar school te gaan.

Draak van de Kempen | 13-05-18 | 11:49

Als jij denkt dar mbo 2 foutloos hun eigen naam kan schrijven dan moet je bij ons maar eens de intekenlijst voor uitzendkrachten komen bekijken. Je zult versteld staan. En de dames/heren zelf snappen oprecht niet waarom ze geen vast contract krijgen.

Franciscus Borchwerf | 13-05-18 | 11:59

Alleen in ons geval is mijn vrouw voltijds aan het werk en ik heb een deeltijd baan en voltijds huisman. Gevolg is dat de kinderen gewoon thuis kunnen komen zonder tijdsdruk; ik altijd tijd heb voor mijn kinderen; helpen met hun huiswerk en op tijd gewoon kunnen eten en gewoon een redelijk normale gezinsleven kunnen hebben. Nadeel is dat ik inderdaad maar 1 x per jaar op vakantie kan gaan en een 3e hands auto heb die het prima doet. Als vader ben ik er voor mijn gezin en niet voor de belastingen en mijn eigendommen.

loser | 13-05-18 | 12:11

Het onderwijs in Nederland is een beerput en het zou te ver voeren om de talloze misstanden daarin op te sommen.
Ik wil hier alleen een niet zo vaak onderkend probleem noemen.
De meeste mensen, ik denk zo'n 60%, hebben een veel te romantisch idee van leraren (en aanhangend ook het onderwijs). Een goede leraar zou iemand moeten zijn aan wiens lippen je hangt, iemand die inspireert, stimuleert, die het beste uit jou naar boven haalt, die jouw zelfbeeld geweldig opkrikt, die je inwijdt in de geheimen van het leven en God weet wat allemaal nog meer. ZELF hoef je uiteraard helemaal niets te doen; vervelend huiswerk komt in dat beeld helemaal niet voor.
Dit romatische beeld is volstrekt gelul. De realiteit is dat een leraar iemand is die ergens (hopelijk) verstand van heeft. Samen met zijn leerlingen probeert hij die zaken aan ze over te brengen. Zij spannen zich in en de leraar helpt ze, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Dat proces is lang niet altijd voor iedereen leuk en het lijdt ook lang niet altijd tot succes.
Nee. Tennissen en vioolspelen is ook niet voor iedereen weggelegd, maar veel van ons kunnen het wel leren. Maar daar komt meer transpiratie dan inspiratie aan te pas en dat romantische beeld blijft achterwege of het wordt er achteraf bij verzonnen.

JvanDeventer | 13-05-18 | 11:00 | 3

Excuseer: "lijdt" moet "leidt" zijn.

JvanDeventer | 13-05-18 | 11:01

In de praktijk was bij ons een leraar doorgaans een loser die in het bedrijfsleven niet mee kon. Maar een enkele leraar had liefde voor het vak, wilde ook echt leraar zijn en jongeren iets bijbrengen.
De rest zat er als een zak hooi te wachten tot we de voorgekauwde lesmethode uitgespeeld hadden om iemand strafwerk te kunnen geven. Het type dat in een bedrijf ontslagen zou worden of een keer een douw zou krijgen in het trappenhuis van een paar collega's.

Draak van de Kempen | 13-05-18 | 11:52

"Het bedrijfsleven" (dat is een nogal breed begrip) zit vol met mensen (ik weet eigenlijk niet wat u wilt zeggen met "losers") die voor een lastig klasje binnen 15 minuten zouden afbranden. Wisseling van bedrijfsleven naar onderwijs en vice versa komt allebei voor. Het hangt er maar van af welk werk je in dat bedrijfsleven doet, en het hangt er maar van af in welk type onderwijs je werkt.
Maar ik gun u uw observatie van "losers".

JvanDeventer | 13-05-18 | 14:13

Ook veel meel in de mond hier. Twee redenen: genetisch belaste negerts , en gelobotomiseerde moslims.

RuudZ | 13-05-18 | 10:35

Maar hoe komt de LsvB hier bij: Volgens (LSVb) "Het is te gek voor woorden dat niet je intelligentie maar je afkomst bepaalt of je kunt studeren". Omdat er relatief weinig allochtonen studeren? Hoe weten ze dat dat niet bepaald is door gebrek aan ouderlijke inspanning, thuis stimuleren/uitdagen/spelen/voorlezen? Want dat zie ik op de Basisschool van mijn zoontjes alleen maar: Tu/Ma ouders doen dat nagenoeg niet met hun kids. Tja, en dan lopen die kids achter en halen hoogstens VMBO. Niet omdat ze minder intelligent zijn maar omdat de potentiele intelligentie nooit aangeboord is door hun ouders...

doctorbrown | 13-05-18 | 10:14 | 5

Deel 2: De LsvB zou in die zin gelijk kunnen hebben, dat in Tu/Ma/Afr milieus een aantal dingen fout lopen die dus van afkomst blijkbaar afhankelijk zijn. Te weten:

De primaire socialisatie. Er zijn dingen die een kind moet leren voor het de leeftijd van vier bereikt, anders is het te laat. Onder andere impulsbeheersing, het dempen van agressie, het kunnen aanpassen van het gedrag aan de omgevingseisen (zelfbeheersing zou je dit kunnen noemen), en nog wat.

De sociale waardering. Wanneer de eigen kring het bespottelijk of onloyaal of mietjesgedrag vindt om via het WO deel te nemen of zich 'superieur' te tonen tov mede-eigen-cultuurdragers, kan dit remmend werken (neem ik aan).

Dus wanneer 'afkomst' zou bepalen of men wel of niet studeert, de blanken alhier-o zijn niet de eerste die zij moeten aankijken en verwijten. Dit zijn problemen die het onderwijs onmogelijk kan oplossen, al zou alle leraren / docenten hoog-IQ gekleurden zijn.

VreemdEend | 13-05-18 | 12:08

-- deel te nemen aan de witmang samenleving

VreemdEend | 13-05-18 | 12:10

Met schaamte wil ik mijn rekenkunde corrigeren uit deel een van mijn opmerkingen alhier. Omdat de genoemde populaties nog maar ca 10% vormen van onze bevolking, zou proportionele aanwezigheid bij het WO betekenen ca 1 op de 60 studenten.
Dank.

VreemdEend | 13-05-18 | 14:04
▼ 2 antwoorden verborgen

Moeten we weer weken het gezeur en het gejammer aanhoren van die koters die het niet eens zijn met hun uitslag?

Rest In Privacy | 13-05-18 | 10:06

De overheid houd ze arm, maakt ze vooral niet te slim, en in sociale beinvloeding, manipulatie en hersenspoelingen kan je niet alleen een volk “mennen”, maar het volk ook gemakkelijk in belastingslavernijen drijven zonder sociale onrust. Men denkt dat belastingen betalen logisch en normaal zijn, voor bijv. 30% vlaktax van ECHTE winst of inkomen is dat het ook zeker, maar niet de schaamteloze tariferingen en de waanzin dat lasten in honderden vorm in ieders leven is ingeslopen. Of dat onze schandelijke gijzeling in Brussel als positief zelfs NU kon worden “ verkocht”!
Het word TE tam en berustend aanvaard!
De basis voor deze acceptatie ligt in het nl onderwijssysteem waar voor de mamoetwet de kerken nog kinderinvloed praktiseerden, welke de overheid snel heeft overgenomen! In ECHT kennisoverdragend onderwijs heb je min. 30% uitval of meer. Daarvoor moet je dan wel naar het buitenland. Onze staatsgeleide versie is trots op hun superlaag percentage, maar is geen verdienste. En daar moet een toekomstige werkgever nog voor betalen ook? Slechte deal, dus komen de echte werkers nu ook uit het buitenland nu.
Waardeloos.......... hier “opgeleid” maar je kan er eigenlijk NIKS mee......

Katoentje | 13-05-18 | 09:52

Als je je tekst lardeert met voorbeelden van spelfouten van 'geslaagde' leerlingen, pardon: studenten, dan loop je op eieren om zelf geen spelfouten te maken. En warempel, een knoert van een fout, nota bene in de zelfde categorie: 'Binnen de discussie over het aantal weken vakantie binnen het onderwijs wordt een week zonder klassikaal onderwijs "verwart"... Met een T...

Rest In Privacy | 13-05-18 | 09:43

Wie moet men nu geloven ? De Onderwijsinspectie of onze "regering"?
De Inspectie zegt dat het niveau van het onderwijs in NL al 20 jaar terugloopt terwijl de "regering" ons wil wijsmaken dat wij, NL dus, óók met onderwijs in de gehele wereld VOOROP LOPEN !!! Ra ra ra, wie liegt hier nu ? Afgaande op de bijv. niet nagekomen beloften door de "regering", ben ik geneigd om de "regering" wéér als leugenaar te moeten aanwijzen.
Het onderwijs in NL is púúr slecht geworden ondanks wat de "regering" ons ook wijsmaakt !!!

oter | 13-05-18 | 09:23 | 2
-weggejorist-
NLmomus | 13-05-18 | 10:55

En jij gelooft de regering ?! Het zijn leugenaars die helaas het beleid maken.

loser | 13-05-18 | 12:13

Over onderwijs gesproken:
het wordt verwarD...

Re:Kniftig | 13-05-18 | 08:55

Zoals gebruikelijk weer grote woorden, maar erg overdreven. De beredeertechniek van Feynman is hier om de excessen op te sommen en dan te stellen dat het overal zo is, dat de excessen de norm zijn.
Dat is lariekoek. Onderwijs staat misschien wel onder druk en niveau is anders dan 20 jaar geleden, maar Nederland kent nog steeds goed onderwijs.

zeeman73 | 13-05-18 | 08:02 | 3

Nee zeeman73
juiste analyse en hier en daar zelfs mild

hagelkruis | 13-05-18 | 08:45

Middelmatig misschien, maar goed durf ik het niet te noemen. Simpele maar elementaire zaken als taalvaardigheid en rekenen blijken steeds slechter beheersd en dat is niet volledig te wijten aan de toename van allochtone kinderen.

Durkmans | 13-05-18 | 10:51
-weggejorist-
NLmomus | 13-05-18 | 11:01

aantrekkelijke leeromgeving

bergsbeklimmer | 13-05-18 | 05:56

Geen woord over de moordende (Ctrl+b, Ctrl+u) concurrentie vanuit een bepaalde bevolkingsgroep, die een veilige en aan leeromgeving bepaald niet bevordert.

Ik wil geen taalneuqer zijn, maar als je je (terecht) stoort aan geslaagt, is in een zin als "Binnen de discussie over het aantal weken vakantie binnen het onderwijs wordt een week zonder klassikaal onderwijs verwart met een week waarin niet wordt gewerkt." wordt verwart wel weer een beetje een afknapper.

bergsbeklimmer | 13-05-18 | 05:55 | 1

Dat dacht ik dus ook hahaha

Errrtje80 | 13-05-18 | 07:36

Uiteindelijk draait het om de motivatie van de leerling zelf. Daar heb je die lesboer die elk jaar hetzelfde afgekauwde riedeltje afdraait toch niet voor nodig ? Zelden kom je een leraar tegen die iets uit je haalt waarvan je niets wist dat het in je zat. Het is niet voor niets dat Joden bovengemiddeld slagen op school en in het leven op de maatschappelijke ladder. Eigen motivatie, net zoals Aziaten.

De_nuchtere_man | 13-05-18 | 03:36 | 1

Ik heb het idee dat de huidige lesboeren niet verder komen dan hetzelfde afgekauwde riedeltje omdat zij allerlei andere zaken moeten doen waardoor zij haast niet aan toekomen waarvoor zij eigenlijk zijn aangenomen: lesgeven. Tegenwoordig moeten het opvoeders zijn in plaats van lesboeren. Geen wonder dat het niveau naar beneden gaat.

loser | 13-05-18 | 12:16

@feynman: "Jammer dat je gelijk hebt". Essentiele nieuwsgierigheid die kinderen drijft om ergens te komen wordt verstomd door speentjes, rubberen tegels, snoepjes, kusjes erop, teletubbies, iPads en andere uitvindingen van echte nieuwsgierigen. Deze man (link) kon uitleggen hoe het werkt in je hoofd, duurt alleen wel 3 uur lang, zeker de moeite waard.
www.youtube.com/watch?v=DTEoUeDSnFU&a...

hetgingperongeluk | 13-05-18 | 02:46

Het is, denk ik, zoals een restaurant/eigenaar vriend van mij vanavond tegen mij zei, altijd op zoek naar goede vakmensen: "Probleem is dat als ik al mensen kan vinden en aannemen, want dat is al moeilijk, ze moet opvoeden. Ja ze komen van een ROC of een "vakopleiding" maar het niveau is zo laag en geen motivatie om de handen uit de mouwen te steken maar wel grote mond. Ik dacht eerst dat het aan mij lag maar het is schrijnend. Ze willen meteen chef zijn en denken dat ze een "celebrity" zijn want gezien op TV, maar vergeten dat je gewoon keihard moet werken en daar hoort, zoals nu, iedere dag het schoonmaken van 20 kilo asperges, 10 kilo wortelen en een berg aardappelen etc. ook bij".

Basil Fawlty | 13-05-18 | 02:11 | 4

Wilskracht en motivatie is mede een probleem inderdaad. Hoor nog het meisje van 19 dat was aangenomen en te horen kreeg dat ‘we om 8 uur beginnen’ compleet verschrikt vroeg ‘Wat?! Elke dag?!’

Durkmans | 13-05-18 | 10:56
-weggejorist-
NLmomus | 13-05-18 | 11:11

"Op mijn vraag hoe zij dachten dat het bedrijfsleven werkt kreeg ik geen antwoord...."
NLmomus | 13-05-18 | 11:11
Goede vraag en "wake up call" opmerking van u voor dat jong spul.

En inderdaad het verschilt per opleiding maar hij en ook zijn collega's van andere restaurants zijn niet blij met de tendens.

Basil Fawlty | 13-05-18 | 11:29
▼ 1 antwoord verborgen

Ja de Hema kan het onderwijs worst wezen. Ook gaat het in rook op.

MistaRazista | 13-05-18 | 01:32

Fuck dat schrijven. Daar moet je de jeugd niet meer op afrekenen.
Maar de tafels kennen, weten hoe een liniaal werkt en alles wat wiskunde is, dat is een veeeel groter probleem...

da wizard | 13-05-18 | 01:30 | 2

Ja en nee. Ik zou eerst ook gezegd hebben dat schrijven oldskool was en inmiddels achterhaald. Maar schrijven zorgt voor een betere handmotoriek en als je schrijft onthoud je beter wat je schrijft, itt typen.

Ik heb toch liever een (tand)arts die vaak schrijft ;)

Errrtje80 | 13-05-18 | 07:42

Heel leuk dat ze leren rekenen, maar leren hoe ze een hamer moeten vasthouden is er niet meer bij. En als ze interesse hadden in rekenen ipv timmerman worden hadden ze wel een andere opleiding gevolgd. Beetje plussen en minnen is wat mij betreft genoeg, de stelling van pythagoras is aan de meesten van hen toch niet besteed waardoor ze uiteindelijk gewoon helemaal niks wel goed kunnen.

Dollemans | 13-05-18 | 23:18

Niveau daalt niet alleen in Nederland maar bijvoorbeeld ook in Engeland. Teflon Tony Blair wilde nml jaren geleden dat iedereen "a university student" werd, dus hebben ze de drempel verlaagd en "redbrick universities " maw linkse volksuniversiteiten uitgebreid en inderdaad ook in Engeland hebben ze nu een schreeuwend tekort aan vakmensen (apprenticeships) maar wel genoeg linkse policor bullshit studie kipjes en plakkoppen die niet zijn voorbereid op de toekomst en maar arrogant janken want Brexit.

En die Ipad scholen van de Hond? Je moet die proleet toch vol onder ballen trappen want hij draagt nul, komma niks bij. Hij zit er alleen voor zichzelf en die mag dan ongegeneerd aanschuiven bij de DWDD met z'n BS.

Basil Fawlty | 13-05-18 | 01:25 | 1

Ik heb zelfs begrepen dattie zijn eigen kinderen er niet naar toe stuurt! De hond.

streknek | 13-05-18 | 02:49

Heel jammer ook dat tweede kans onderwijs / de avondschool is wegbezuinigd.

Cloggy68 | 12-05-18 | 23:59 | 1

dat bestaat toch nog .

newray | 13-05-18 | 03:38

Business modellen met dure klantjes. Die hou je toch zeker tevreden? Er is dik voor betaald immers. Nederland concurreert zichzelf naar de Filistijnen.

squadra | 12-05-18 | 23:43

Volgende week Ramadan. Het perfecte excuus om nóg lamlendiger te zijn dan normaal.

Vrouwtje_haram | 12-05-18 | 23:36

Het gaat erom of iemand zijn talenten kan ontplooien.
Soms werkt scholing tegen door de vast geroeste formats. Alles werkt altijd beter wanneer de leerling krijgt wat die nodig heeft om verder te komen.
Daarbij het geluk van ouders, en grootouders die er zijn om het talent te herkennen en te erkennen van het kind of kleinkind. Dat koesteren en stimuleren.
Ik heb het geluk om een aantal kleinkinderen te hebben die zeer talentvol zijn. Geen garantie voor een gelukkig leven of een geslaagde carrière. Maar ze hebben een enorme voorsprong vergeleken met veel andere kinderen omdat ze omringt worden door creativiteit waarvan ze gebruik kunnen maken. Dus de vonk, de basis, voor talentontwikkeling vinden ze thuis. En dan beste mensen, is er niets wat ze kan tegenhouden behoudens de wetenschap dat leven fragiel is en er zo veel gevaren loeren die niemand zag aankomen..... Zit het even tegen, dan kunnen ze altijd bij ons aankloppen om even tot rust te komen bij "opa en oma"
Mooi man, die jonge mensen met hun dromen die zich uitvouwen en voor je ogen ziet gebeuren als de volgende generatie van jezelf. Als het levensgeluk een beetje meezit. Zo kwetsbaar.

dijkbewaker | 12-05-18 | 23:24 | 2

Met alle respect voor de liefde die u uitstraalt naar de kleinkinderen... maar u bent het typische voorbeeld van de ouder/grootouder die de eigen kroost bijzondere prinsesjes/prinsjes vindt met bijzondere capaciteiten. De rest is uiteraard mwah.

Of dit lachwekkend, triest, naïef of medelijdenwekkend is blijft een kwestie van kleur en smaak. Liefde maakt blind, maar liefde is wel mooi. Maar Nederlandse kindjes worden groot met irreële gedachten tav het eigen kunnen en worden makkelijk voorbij gestreefd door Chinese en Indiase kindjes.

Wie schudt ze wakker?

Errrtje80 | 13-05-18 | 07:50

Errrtje80
----
Met alle respect, u kent mij, mijn kinderen en kleinkinderen niet dus elk commentaar van uw kant is vooringenomen, u mist het argument waarom het gaat. Talent is aangeboren en dat kan je stimuleren of niet. Als de thuissituatie optimaal is wat dat betreft heeft de scholing buitenshuis een aanvullende functie.
Kinderen met talent hoef je niet wakker te schudden, die zijn wakker van zichzelf en vinden hun weg toch wel mits ze alle "gevaren" die onze samenleving nou eenmaal met zich meedraagt weten te omzeilen.... Maar als de basis goed zit gaat de rest vanzelf. Ik heb in mijn leven heel wat leerlingen gehad en ben zo vrij te denken daar redelijk over te kunnen oordelen. Er zijn kinderen die achteloos dingen doen met 4 jaar die 95% van alle volwassenen niet kunnen. dat komt door 1 ding: Talent! Dan gaat het vanzelf.... Mijn kinderen en zeker mijn kleinkinderen barsten van het talent waar je alleen maar van kan genieten.... en stimuleren!
Mooi man!.... Fantastisch om het mee te maken.....

dijkbewaker | 13-05-18 | 13:53

Een deel vd extra zorg is overgeheveld van speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Die 10% is volgens mij aan de magere kant. Niet te vergeten ook dat deze tijd afgaat van de lestijd die aan andere kinderen kan worden besteed. Onderwijs krijgt wel extra budget voor extra zorg maar de docent en de reguliere leerlingen zijn de eersten die van deze verkapte bezuinigingsmaatregel last hebben.

BozePaarseMan | 12-05-18 | 23:20

Wat me ook opvalt is dat in groep 4 en 5 basisschool al veel toetsen in multiple choice vorm worden gegeven. Niet goed. Bij multiple choice moet je het juiste antwoord herkennen, maar het kind hoeft het antwoord niet zelf te bedenken en te formuleren. En dat leren ze zo ook niet. Makkelijk en snel voor juf, maar jammer voor onze kinderen.

Paljas | 12-05-18 | 22:41 | 4

Ja, mooie posting. Zo is het precies. Deze manier van vragen is armoedig, want de kennisweergave wordt beperkt tot het aankruisen van een hokje. Multiple choice... ooit bedacht waarschijnlijk door een leraar, die te lui was om nog proefwerken na te kijken.

hoogstetijd | 12-05-18 | 23:14

Zit natuurlijk wel een gokkans in verwerkt. Dat multiple gok gaat dus niet helemaal op.

BozePaarseMan | 12-05-18 | 23:22

Dat is volgens mij een op een te koppelen aan het www. 90% van de testen die je doet op het het www zijn multiple choice. Komt geen weten meer aan te pas, en open vragen beoordelen kost geld natuurlijk want dat kan die pc niet zelf.

JoyCee | 13-05-18 | 09:00
▼ 1 antwoord verborgen

Er wordt vaak zeer negatief gepraat over darten, dikke mannen, kroegspel
etc..
Toch wil ik een lans breken voor het darten, het zou een heel goed hulpmiddel
in het onderwijs kunnen zijn om het (hoofd)rekenen te bevorderen.
Ik heb het gevoel dat veel mensen niet door hebben hoe belangrijk rekenen
is in het dagelijkse leven.
Zeg dat je favoriete recept voor 2 personen is, maar er komen 5 mensen
eten, hoeveel heb je dan nodig van ieder ingrediënt?

getzappad | 12-05-18 | 22:31 | 6

Laatst 8 grote stroopwafels gekocht à 1,50 per stuk. Die man was ongeveer een minuut aan het rekenen wat ik hem betalen moest. Er werd nog nét geen reken-app bij gepakt. Zucht.

Errrtje80 | 13-05-18 | 07:52

Errrtje80 | 13-05-18 | 07:52 |
Ja, ik vind het ook een soort van sport om bij de kassa van een supermarkt of de patatboer het geld al gepast cash op de toonbank te leggen, terwijl de jongelui de bedragen nog aan het intoetsen zijn. Moet je hun gezicht eens zien als ze constateren dat jij sneller rekent dan zij op hun kassa.
Of als je ze van tevoren vertelt hoeveel wisselgeld ze terug moeten geven. Meelijwekkend.

Alco-de-Holist | 13-05-18 | 08:36

@Alco-de-Holist
Ook leuk: € 11,80 moeten afrekenen en dan een briefje van 20 + 2 euro aan de kassamiep geven.... helemaal in de war natuurlijk!
(behalve die ene oudere dame die hier bij de appie wel eens achter de kassa zit, die heeft kennelijk nog leren rekenen)

EefjeWentelteefje | 13-05-18 | 10:44
▼ 3 antwoorden verborgen

Het echte grote drama is het beroepsonderwijs. Daar komt tegenwoordig spul vanaf dat geen benul heeft van hoe het een steeksleutel, een zaag, een troffel of een koksmes moet vasthouden - en niet het begin van een benul van hoe het moet functioneren in een reguliere arbeidsomgeving.

bisbisbis | 12-05-18 | 22:27 | 6

De politiek heeft besloten dat elke scholier het onderwijs met minimaal MBO de school verlaat. Als er geen laag niveau is is het middelbare niveau van zelf het laagste niveau.

Zorc | 13-05-18 | 08:33

Maar de politiek heeft al jaren geleden als mantra dat Nederland een kenniseconomie moet worden. Dus een vakman/vrouw is haast niet meer te vinden. Want waar zijn de technische scholen gebleven ?

loser | 13-05-18 | 12:20

15121937 | 12-05-18 | 23:05
Vergeet niet de paarse kabinetten waar onder druk van '66 de LTS moest verdwijnen om de leerlingen van meer theoretische kennis te voorzien en de praktijk op de achtergrond verdween.

Dollemans | 13-05-18 | 23:26
▼ 3 antwoorden verborgen

"Binnen de discussie over het aantal weken vakantie binnen het onderwijs wordt een week zonder klassikaal onderwijs verwart met een week waarin niet wordt gewerkt.

verwarD

FW Ta-183 Huckebein | 12-05-18 | 22:22 | 1

Heb ik ook gezegd maar Feynman reaguurt al niet meer. De teloorgang van het onderwijs is hem al teveel geworden.

HijgentHert | 12-05-18 | 22:50

Het meest verontrustende is dat de nieuwe generatie straks niet meer in staat is om onze gecompliceerde maatschappij draaiende te houden. Er zijn al regelmatig signalen die hierop wijzen.

watazooi | 12-05-18 | 22:21

.. Ook buitenlanders...

ZZP-er | 12-05-18 | 22:13

Wat vroeger BLO was heet nu VMBO of MBO, en ze krijgen een diploma ook nog.
Prachtig toch?
Maakt niet uit, leer wat te doen met je hoofd of met je handen, maar benut je talenten.
En die heeft iedereen.

ZZP-er | 12-05-18 | 22:12

Alle kinderen worden geprogrammeerd?
Plaatje opzetten doet,
youtu.be/013Yrj48ZqI
Ow ja de duitsers waren als eerst met de Z3 computer.

steekmug | 12-05-18 | 22:06

Heerlijk dit, zo'n topic over de teloorgang van ons onderwijs. Klopt ook allemaal, maar het wemelt (met een -t) werkelijk van de taalfouten, gemaakt door reaguurders die pretenderen vroeger veel beter onderwijs genoten te hebben. En dat is waarschijnlijk nog waar ook. Oh, mijn arme Nederland!

WhiteShark | 12-05-18 | 22:06 | 2

Tsja,Jammer dat je dan zelf het woord onderwijs verkeerd schrijft! onderwEIs !
Maar goed..

streknek | 13-05-18 | 02:53

Ach, mijn Nederlands was vroeger ook niet geweldig op school. Hoe de docent er ook aan trok. Tenslotte blijf ik volhardend roepen dat "ik loopt". Al was dat alleen maar voor de gein.

loser | 13-05-18 | 12:22


Schoolinspectie constateert dat niveau onderwijs al 20 jaar daalt.
Eens even kijken... wat gebeurde er in het onderwijs zo'n 20 jaar geleden?
Oh ja! In 1995 werd de lumpsumregeling ingevoerd: de besturen kregen een zak belastinggeld die ze naar eigen inzicht konden besteden.
Gevolg: steeds minder van het geld kwam bij de leraren terecht, en een steeds groter deel van het geld ging naar overhead, onderwijsondersteundend personeel, gebouwen, leuke projecten.
De besturen zijn steeds meer dingen gaan doen die niks met onderwijs te maken hebben.
Deze regeling wordt echter niet in twijfel getrokken door de inspectie.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 22:01 | 2

8 miljard niet te verantwoorden in 2016, niet te geloven.

Ongeblustekalk | 12-05-18 | 22:42

Klopt, en iedereen weet het..

Zorc | 13-05-18 | 08:34

Ik ben nog zo'n ouwe dinges die op de lagere school (!) ooit toelatingsexamen voor de HBS heeft moeten doen. Later vond ik ze en liet ze aan één van mijn kinderen zien die op dat moment in 4 gymnasium zat. Die zag geen kans de rekenopgaven te maken en ook het Nederlands gaf grote raadsels. Maar ja, dat was van vóór en na de mammoetwet. De grootste ramp die Nederland ooit heeft getroffen en nooit meer te boven is gekomen.

jan-lul-de-behanger | 12-05-18 | 21:58 | 3

een tuinhulp deed commercie economie HBO , in het laatste jaar "hogere wiskunde" volgens zijn zeggen , was wiskunde 3-de klas HBS. Wat is dat jong belazerd...

15121937 | 12-05-18 | 23:09

De toevoeging aan hoog maakt het nog geloofwaardig. Het is allemaal relatief! Haha

Errrtje80 | 13-05-18 | 07:55

Precies wat mijn ouders - allebei HBS - ook zeiden toen ik op gym zat.
Die wiskundesommetjes werden zowel door pa als ma uit de mouw geschud.
De lerares Grieks noemde onze klas overigens altijd "arme mamoetkindertjes", als we weer eens iets niet begrepen hadden.

Nog schokkender: ik heb voor mijn gym-B nog de vakken Wiskunde I en Wiskunde II gevolgd. Wiskunde II was verdomd pittig - complexe getallen, berekeningen over hogere dimensies - en, eerlijk-is-eerlijk, een zesje was voor mij toch echt het hoogst haalbare.

Navraag bij mijn broer wiens oudste nu eindexamen doet op het atheneum: dat hele vak Wiskunde II bestaat niet meer, want véél te moeilijk! Wiskunde I schijnt te zijn opgesplitst in Wiskunde A en B - waarbij A eigenlijk neerkomt op lagere-school-rekenen, en B nog iets van de pittiger zaken uit het voormalige Wiskunde I bevat.
Het lijkt me een treffend bewijs van de teloorgang van het niveau.

EefjeWentelteefje | 13-05-18 | 10:51

Het is tijd voor een leerplicht voor ouders. Elke ouder van een leerling dient tenminste 1 avond in de week aanwezig te zijn voor lessen opvoedkunde, "hoe help ik mijn kind met huiswerk" en Maatschappijleer. Met geregeld updates over wat hun koter uitvreet op school. Max 8 van deze weken kunnen afgkocht worden door 1 dag te assisteren met een exursie oid. (Als een kind 2 ouders/verzorgers heeft dienen die dus BEIDE de uren er in te steken. Dit om het eerlijk te houden voor alleenstaande ouders.
Heel veel ouders zijn simpelweg niet meer betrokken bij hun kids. Dwing ze dan maar gewoon.

Gregovic | 12-05-18 | 21:45

Terugkijkend op mijn eigen voortgezet onderwijs en studie zie ik tien jaren waarvan minstens 6 verspild als zijnde irrelevant voor wat voor vorming, beroep of studierichting dan ook. Wat een kapitaalvernietiging en demotivatie. Dus gewoon een zooi vakken vervangen door A. sport & muziek B. logica & filosofie C. véél meer wiskunde maar dan wel capabele leraren. Nog beter zou zijn: meelopen in de volwassen wereld als 'apprentice' bij allerlei beroepen ongeacht of het je toekomst is. En geen vrije keuze hier.

Vooral uit die schoolbanken, software en aula's komen. Minder "leersystemen", minder gehang in al die "studie-uren". Wel volop digitaal maar niveau hele architectuur moet wel 600% omhoog. De stress zit 'm niet in de stof maar in de afgeleide geest. Zie bijvoorbeedl "The Shallows" voor een overzichtje hoe dat kan komen: het medium maakt on ontmaakt mede ons geestvermogen..

GeenAccount | 12-05-18 | 21:45 | 2

Dat is The Shallowing van Nicholas Carr natuurlijk. The Shallows is een best wel gave film over een haai :-)

GeenAccount | 12-05-18 | 21:49

U had het de eerste keer goed: The Shallows, door Nicholas Carr (2010). Een ander goed boek hierover: The Dumbest Generation, door Mark Bauerlein (2009).

VreemdEend | 13-05-18 | 07:19

wordt een week zonder klassikaal onderwijs verwarD, Feynman.

HijgentHert | 12-05-18 | 21:42 | 1

Ongeveer even stom als geslaagd, pot, ketel

bijna_raak | 13-05-18 | 10:47

20 jaar? Maak daar minstens 30 van. Ik heb tien jaar geleden zelf de achteruitgang mogen meemaken. Ik oefende toen recente eindexamens (2005-2006) voor een colloquium doctum. Ik had toen al de indruk dat deze VWO examens makkelijker waren dan de HAVO examens die ik in 1993 had gemaakt. Tijdens het toelatingsexamen zelf kreeg ik examens uit 1980 voorgeschoteld. Dat was flink zweten! Wel gehaald natuurlijk.

Prutzenberg | 12-05-18 | 21:36

Zou graag willen weten hoeveel van die gezinnen die Jeugdzorg krijgen al in de zorgmolen zitten.

Alquest | 12-05-18 | 21:24

Lees hier over de freak-achtige overdaad aan controle van de kant van de ouders. Ze vertrouwen hun eigen kinderen niet. Ze vertrouwen degenen die hun kinderen onderwijs geven niet. Zo krijg je kinderen die doen alsof ze iets geleerd hebben en grootmeester zijn in het spelen van dit fake-spel. Zo krijg je ook onderwijsgevenden die doen alsof ze onderwijs geven en grootmeesters zijn in het spelen van dit fake-spel. Zonder vertrouwen blijft elke overdracht van kennis ongeboren. Er groeit een generatie op, die supergoed getraind is om te faken en te veinzen. Geef ze eens ongelijk, want wat doen de leidinggevende politici? Wie wind zaait, zal storm oogsten.

Eeuwig..Op..Vakantie | 12-05-18 | 21:14 | 2

Onderwijs anno 2018. Alle gemaakte proefwerken worden gescand, zodat je later geen gezeik kunt krijgen met leerlingen en ouders.
De scores van iedere vraag van iedere leerling worden digitaal ingevoerd, waarvan de resultaten dienen als basis voor het functioneringsgesprek met de schoolleiding.
Leidinggevenden in VO zijn vaak tweedegraads leraren die zelf geen universteit hebben gehad, maar wel de skepter zwaaien over een VWO-afdeling.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 21:21

Papa botbot hield de vinger goed aan de pols om te leren is enkel de school niet zalig makend.

botbot | 12-05-18 | 21:23

Onderwijzers zijn dus minimaal 10% van de tijd met zorg bezig. Hun opleiding moet dus uitgebreid worden. Een aantekening Z-zorg! Inderdaad zwakzinnigenzorg. Handig die kennis bij de communicatie met de leiding en ouders.

Mijn klomp breekt | 12-05-18 | 21:10

Nou, al die plusboeken, topklassen en Leonardo scholen die er nu zijn voor kinderen die wat meer in hun mars hebben dan gemiddeld die had je vroeger niet. De bolleboosjes moesten maar gaan lezen als ze klaar waren met de opgaven. En een klas overslaan, wat tegenwoordig veel gebeurt, daar hadden wij nog nooit van gehoord. Voor kinderen die nieuwsgierig naar school komen is het nu veel beter dan vroeger.

JTKDM | 12-05-18 | 21:07 | 3

'al die' Leonardo-scholen? Het onderwijs voor wat tegenwoordig 'hoogbegaafd' heet ligt behoorlijk op z'n gat in Nederland - heb alsjeblieft niet het ongeluk dat je als ouders kinderen krijgt met een beetje ontwikkelde hersenen, want dat fenomeen wordt door het huidige onderwijs bij het maaiveld afgehakt. Leg je maar gerust neer bij de middelmaat van de juffies en het opgelegde Marokkaanse accent - anders heeft je kind geen leven.

bisbisbis | 12-05-18 | 22:15

Ach ga weg alsjeblieft. De goede leerlingen op het atheneum klagen dat het niveau te laag is omdat de halve klas bestaat uit omhooggevallen havisten. Ze vervelen zich kapot en raken compleet gedemotiveerd omdat hun docent alles tien keer moet herhalen voor die kneuzen die eigenlijk geen fuck te zoeken hebben op het vwo.

hustler01 | 13-05-18 | 07:10

Voor de echte bollebozen was en is er het gymnasium, heel lastig en moeilijk met veel vakken en rare talen om daar te bewijzen dat je echt hoogbegaafd bent. Voor de rest van de "hoogbegaafden" zijn die andere scholen

Zorc | 13-05-18 | 08:40

Wat een gezeur over blokken in de vakantie. Heb ik vaak genoeg moeten doen, wordt je een vent (of een goed voorbereidde meid) van... oh maar die kweken we niet meer tegenwoordig. Scholieren en stress... blabla, zit allemaal tussen de oren. En kinderen die meer sturing nodig hebben: ouders ondersteun je kind en voed het op om wat te kunnen incasseren.

lovekila | 12-05-18 | 21:03 | 1

'Heb ik vaak genoeg moeten doen, wordt je een vent (of een goed voorbereidde meid) van'
De wet van Muphry...

gestoptmetroken | 12-05-18 | 22:37

Klopt ook wel. Toen ik eindexamen vwo moest doen gingen we oefenen met eindexamens uit de jaren 80, omdat de docent die nog had liggen. Die waren echt stukken moeilijker dan de eindexamens vanaf pakweg 2000. Ik denk dat de eindexamens van nu nog makkelijker zijn geworden.

Mensen zijn helemaal niet intelligenter geworden. Toch doet bijna 25% van de leerlingen eindexamen vwo, terwijl dat vroeger hooguit 10% was. Vroeger zaten de echt slechte leerlingen op het speciaal onderwijs, maar tegenwoordig zitten dat soort kids op het vmbo.

Henri1873 | 12-05-18 | 21:02 | 1

en vmbo is geen speciaal onderwijs? voortgezet, oftewel de eerste keer niet behaald ;)

lovekila | 12-05-18 | 21:10

Leerling: had je wat?
Leraar: eh...

Rest In Privacy | 12-05-18 | 21:02

Hier in de States. Vanaf begin huiswerk. Vroeg beginnen , vroeg klaar. Je begint met de school pledge samen op het schoolplein. Strikte leraren ( veel mannen) Bullying niet getolereerd. Wordt nergens gerookt. Heel veel sport. Wil je religie onderwijs dan ga je daar maar lekker zelf voor betalen. Proefwerk eisen voor iedereen gelijk. Hier vooral nadruk op de slimme kids. En vooral 3 maanden zomervacantie!

LasVegasTheGuy | 12-05-18 | 21:01 | 4

pas maar op met die slimme, white priviliged kids daaro ;)

lovekila | 12-05-18 | 21:09

@TilburgDeGekste | 12-05-18 | 21:05
-
En kijk waar het u gebracht heeft - reaguurder op GS, dat is toch niet niks...

bisbisbis | 12-05-18 | 22:17

Ben je de gewapende beveiliging en wapendetectiepoortjes niet vergeten ?

loser | 13-05-18 | 12:23
▼ 1 antwoord verborgen

GefeliciteerT tijmen, busra en die andere bitches! Dankzij jullie kom ik steeds beter uit. Nog één generatie en ik ben officieel te slim voor deze wereld.

Stijlicoon | 12-05-18 | 20:58 | 1

LoL! Klopt. Was bij de Appie. Kom ik aan bij de kassa en zie zo'n meisje zitten met roze geverfde haren. Lege blik alleen kon wel lief lachen. Eindstand? Dat kind kan niet afronden. Ik geef haar iets nog wat met 5 cent. Staat ze me aan te kijken. 5 Cent tekort meneer. Ok, geef die extra 5 cent. Zij aanslaan en geeft me doodleuk 5 cent terug. Na de tweede keer zei ik er wat van. Komt ze me doodleuk uitleggen dat ze niet weet hoe ze moet afronden ( dat doet dat apparatuur niet voor haar) en dat ze geen idee heeft hoe ze haar examen wiskunde gaat halen. Je gaat jezelf inderdaad geniaal vinden met dat soort figuren om je heen.

Standvastig | 12-05-18 | 21:19

"Vroeger kwamen ze nieuwsgierig naar school"
nou. niet echt hoor. Maar we deden het netjes omdat het nou eenmaal zo hoorde.

Maar het onderwijs en het niveau van de jeugd holt inderdaad achteruit.
Maar volgens mij komt dat door de influx van hordes import-jeugd wier IQ tegen het zwakzinnige aanzit.
Je ziet dat op straat, waar blanke jongens op straat spugen en Ali B. Nederlands spreken alsof ze gisteren van de boot uit Marokko zijn gestapt.

Als je voor de klas staat en de helft van de groep bestaat uit nauwelijks zindelijke holbewoners, die niet naar je luisteren omdat je toch maar een kudt Hollander (of erger nog, een vrouw) bent. Levert dat ook een hoop extra werk op natuurlijk. En dan ben je nog niet eens over de holocaust begonnen.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 20:55 | 2

Spijker op zijn kop.

Franker | 12-05-18 | 20:59

Inderdaad. Dit. Standaard patroon tegenwoordig op elke VMBO en HAVO. zum Kotzen!

prakkie | 12-05-18 | 22:08

Naar goed socialistisch gebruik heeft ieder mens recht op dezelfde uitkomst in de race. Stel dus het niveau bij zodat ook de mocro met taalachterstand en regelmatig spijbelend de eindstreep haalt met een diploma.

Jan Passant mk2 | 12-05-18 | 20:53 | 1

spijbelen is een aanname, noem het bijslapen-tijdens-de-les. Kan ook niet anders wanneer je op die leeftijd om 23.00 nog lekker buiten bent.

lovekila | 12-05-18 | 21:07

Het enige waar dat meisje zich in vergist heeft is dat millimeters geen graden zijn. Doet niets af aan de drukfout. Als er tussen 60 en 70 11 streepjes staan is de eenheid 0,83 (10/12) en geen 1.

knutsel_ | 13-05-18 | 09:17

knutsel_ | 13-05-18 | 09:17

Nee daar heeft HEMA zich in vergist. Dit hadden streepjes van 1 graad moeten zijn en het meisje heeft goed gezien dat het niet klopt.

De_Sloper | 13-05-18 | 11:12

@De_Sloper ik zeg min of meer hetzelfde. :) Enige is dat het geen millimeterstreepjes zijn maar graden. De fout ligt inderdaad bij de Hema (of drukker).

knutsel_ | 13-05-18 | 15:07
▼ 5 antwoorden verborgen

Waarom moeten kinderen eigenlijk nog naar school dan? Hier werken alleen nog oostblokkers en de rest besteden we uit aan lage lonen landen.

Leptob | 12-05-18 | 20:49

"Een lesweek tussen leerweken en het examen ontbreekt op de meeste scholen."

Dan heb je dus 5 jaar op school gezeten en dan moet het van die ene week afhangen? Wat een anti-climax voor een topic. Zoveel problemen aanstippen en dan hiermee eindigen? Jammer...

vrijstijler | 12-05-18 | 20:48

Aap, noot, kech

Kaas de Vies | 12-05-18 | 20:44 | 3

Wim, zus, slet.

Bakito | 12-05-18 | 20:48

scha-pen

Jan Passant mk2 | 12-05-18 | 20:58

Tik, in, de, plaat

Ongeblustekalk | 12-05-18 | 21:20

Ik vond de mavo vroeger zo makkelijk nog niet, ben uiteindelijk hoger gekomen maar simpel zou ik het niet noemen

Bokito ergo sum | 12-05-18 | 20:43 | 2

Mavo was vroeger het gemiddelde niveau in Nederland. Tegenwoordig zitten gemiddelde kids op de havo of het vwo. Vmbo is echt voor primaten. Dat soort kids waren vroeger gewoon niet geschikt voor regulier onderwijs. Volgens mij kwamen die op het ivbo terecht.

Henri1873 | 12-05-18 | 21:09

Nope. Als je het aantal deelnemende leerlingen per schooltype over een IQ-curve heen legt, is VMBO-T nog steeds waar een IQ van 100 in valt, net zoals vroeger de MAVO.

Mbovenka | 13-05-18 | 14:22

30 jaar links beleid is natuurlijk niet zonder gevolgen: marktwerking en neoliberaal afbraakbeleid (Rutte's VVD en de PvdA van Kok en Bos) maakten alles kapot wat ondanks het socialisme was opgebouwd. Alleen een opleving van een gezondverstand-tijd kan het tij keren ben ik bang.

Fijnstoffer | 12-05-18 | 20:43 | 1

vergeet de linkse leraren niet !

15121937 | 12-05-18 | 23:15

Een goed stuk. Het onderwijs stelt ook niets meer voor. Op de lagere school van mijn kinderen werd les gegeven door jonge meisjes die methodes hebben geleerd en zelf net van school af kwamen. Totaal passieloos, geen inhoud en totaal geen levenservaring.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 20:43 | 1

Konden ze wel fatsoenlijk Nederlandse taal en rekenen? ;)

lovekila | 12-05-18 | 21:05

Als je de gemiddelde leerlingenpopulatie in intelligentie laat afnemen (de oorzaak weet u wel..) en het percentage geslaagden moet van bovenaf opgelegd gelijk blijven, dan zakt het niveau van de eindtoets.
En omdat er gewerkt wordt naar het voldoen aan de slagingspercentages zal de aandacht gaan naar de zwakkeren, en de betere leerlingen moeten zichzelf maar redden.
Met als eindresultaat een over de gehele populatie gemeten afname van het resultaat.
Jantje krijgt dus minder tijd en onderwijs omdat Mohammed moet worden bijgespijkerd tot de minimale exameneisen..

Wijze uit het Oosten | 12-05-18 | 20:39

Ik wil niet stoken, maar ...
OK, ik wil wel stoken. Onderwijs is zo'n beetje de laatste halve eeuw het domein van de PvdA geweest.
- De PvdA wilde een maakbare samenleving. Een planeconomie waar onderwijs alle arbeiderskindertjes zou klaarstomen voor de ideale samenleving waar er geen verschillen meer waren. ongeacht de verschillen (intelligentie, motivatie en ondersteuning)
- In tijden van werkeloosheid is het goed als jongeren langer op school blijven want dan tellen ze niet mee in de statistieken.
- De perverse prikken om middels leningen aan studenten linkse fop studies in stand te houden die niet leiden tot een baan, maar wel goed zijn voor de baantjescarrousel van het partijkartel. En aansluitend bij het vorige punt blijven ze nog eens 4 jaar extra uit de werkeloosheidsstatistieken.
Niet dat het vroeger zo veel beter was, maar een loodgieter of timmerman die op zijn 16de de school verliet kon goed werk vinden en op 1 inkomen een hypotheek krijgen. (werk zat en huizen niet zo duur)

Osdorpertje | 12-05-18 | 20:38 | 1

Ondertussen stromen er 30 % kinderen met een migratieachtergrond het basisonderwijs binnen volgens dat rapport. Dat zijn natuurlijk niet alleen maar onaangepaste culturen maar maakt wel duidelijk hoe snel de multicultis relatief toenemen. Duurt niet lang meer dan is de meerderheid een multiculti. Denk toch dat dit een belangrijk oorzaak is van neergang. Waar ik me ook zorgen over maak is als de niveaus van de examens en afstudeercijfers omlaaggaan. Volgens mij kon ik na schoolexamen beter rekenen dan een leerling met zelfde niveau nu.

Hadena | 12-05-18 | 20:38

Gefelicitaart!

KaWoBi | 12-05-18 | 20:38

En iedere 5 jaar sinds de Mammoet Ramp staan er weer " deskundigen" op met lijvige vrolijke boekwerkjes gefabriceerd achter een bureau, nietwaar Andree van Es en vele anderen ? www.nrc.nl/nieuws/1993/03/30/andree-v...
'66 weet de oplossing : hogere salarissen .. lol .. Hoe zot wil je het hebben?

daytripper | 12-05-18 | 20:37

Leerlingen die zich zelfstandig kunnen voorbereiden gaan het beter doen dan pubers die meer sturing nodig hebben.

Meestal hebben jongens van die leeftijd meer sturing nodig. Daar is dan ook de meeste uitval.

Jesaja | 12-05-18 | 20:27 | 3

Eens Jesaja, probleem is wel dat pubers zich niet makkelijk laten sturen.
Zelf ook ervaring met een puber. Als ie niet wilt is het jammer, vooral voor hem zelf. Spijt krijgt hij achteraf, dat weten wij en hem”boeit” dat niet.
Ouders willen graag trots zijn en soms te graag.
Intussen wil ik vooral dat mijn kids gelukkig zijn, óók als zij metselaar of dolfijnentrainster worden.
So be it.

Ruimedenker | 12-05-18 | 20:41

Iedereen wil dat de kids gelukkig zijn - maar kunnen zij dat niet ook -is de kans daarop misschien zelfs niet groter- zijn als wij beginnen om eens wat harde eisen aan ze te stellen?

bisbisbis | 12-05-18 | 22:22

Uitval is geen ramp, er zijn ook heftruckchauffeurs en vuilnismannen nodig.
Het probleem is dat uitval niet mag door ondermeer lumpsum beleid.

Zorc | 13-05-18 | 08:47

Een uitgever heeft per vak één of enkele vakdocenten in dienst voor het schrijven van een lesboek. Per vak kent Nederland duizenden vakdocenten. Deze docenten klagen vaak over de kwaluteit van de lesboeken. Met een beetje goede wil en slimme samenwerken moeten ze toch vlot goed online lesmateriaal kunnen maken dat de uitgevers naar de kroon steekt? Zie de Amerikaanse variant Kahn Academy. Mijn kinderen gebruiken dat als aanvulling op de reguliere lesstof want goede uitleg.

Winter_is_coming | 12-05-18 | 20:26 | 2

Heb ik allang gemaakt, mag het echter niet gebruikennin les. Contract met uitgever.

Henri-Bardouin | 12-05-18 | 21:55

Lesboeken zijn een verdienmodel, ieder jaar een nieuwe uitgave zodat het niet op een andere pagina staat.

voldemort | 13-05-18 | 13:29

Tja, de wereld verandert, wen er maar aan.
De mens past zich wel aan en zal uiteindelijk weer in balans komen.
Het industriële tijdperk was ook een ramp.
Automatisering en mechanisering was ook een ramp. Nu komen we it-ers tekort enz enz.
Sinds de rekenmachine wn smartphone hoeven we niets meer zelf te onthouden.
Wir schaffen das ;-)

Ruimedenker | 12-05-18 | 20:25 | 1

Eens. Wel jammer dat Nederland afglijdt van een toppositie naar de middenmoot in europa, maar het is niet anders. Om goed in de IT te zijn vereist gevoel voor de materie en dat hebben niet veel mensen. Rond de eeuwwisseling gingen veel mensen de IT in voor het geld, om daarna van een koude kermis thuis te komen. Ik heb er zelf in die tijd ook een paar uitgelachen die niet eens wisten hoe je een mapje moest aanmaken in windows. Manmanman...
IT vereist een goede basis en die heb ik onze zoon gegeven. Hij zit nog in de opleiding maar doet nu al dingen beter en sneller dan ikzelf. Hij heeft er duidelijk gevoel voor en komt er wel. Mooi om te zien.
Ja, wir schaffen das ;-)

prakkie | 12-05-18 | 22:21

Werk nu 30 jaar in VO onderwijs HAVO-VWO. Durf te stellen dat HAVO niveau jaren zeventig gelijk is aan VWO niveau nu. Kinderen zijn ook veranderd. 30 jaar geleden was het concentratieniveau veel hoger dan nu. Ook doen veel allochtone leerlingen afbreuk aan de kwaliteit doordat zij meer zorg en aandacht vragen/opeisen. Het zijn tevens de drukste en vaak agressiefste leerlingen. Buiten dat is de samenleving veranderd. Waren 30 jaar geleden nog veel moeders beschikbaar voor bv excursies. Nu is dat nagenoeg onmogelijk. De huidige generatie ouders behoren tot de groep veeleisende consumenten die verlangen dat jij hun kind opvoedt en over de normenstreep trekt, desnoods met 5.5 jes. Het is een trieste teloorgang van de samenleving waarbij het gros in de onderwijswereld blijft roepen dat "de kleren van de keizer hem zo mooi staan". Maar ik blijf roepen: "de keizer is naakt!". Deze 'naaktheid' krijgt op termijn diepgaande consequenties....

matrixbluepill | 12-05-18 | 20:24 | 4

@vluchtelingallergie | 12-05-18 | 20:36
Dat zie ik ook steeds vaker. Zit er een kind in zijn wagentje en kijkt zijn oogjes uit. Ja, logisch. Alles is nieuw en interessant. Allemaal vragen heeft die kleine spruit, zit naar van alles te wijzen. Moeder erachter druk bezig met haar spyphone en sommeert haar kind zijn muil te houden. Tjah.

Standvastig | 12-05-18 | 20:48

Je kan nou eenmaal niet hebben dat vrouwen en mee gaan op excursies en een baan hebben. Financiële zelfstandigheid en arbeidsparticipatie van vrouwen zou ik geen teloorgang van de samenleving willen noemen.

Frits de Vriez | 12-05-18 | 20:57

Heeft de arbeidsparticipatie dan wat opgeleverd behalve dat alles op tweeverdiener niveau geprijsd is? Dat is geen financiële afhankelijkheid de beide inkomens zijn hard nodig.

voldemort | 13-05-18 | 13:27
▼ 1 antwoord verborgen

Niet alle 18% van al die kinderen in Leeuwarden mankeert wat. De jaren tachtig leeft voort in het rooie noorden. Er is hoge werkloosheid, dus een groot sociaaldomein, de banenmotor in tijd van nood. Deze cliëntjes krijgen op hun beurt een wajong uitkering, zo wordt de werkloosheid bestreden a la jaren tachtig.

RdeFriesch | 12-05-18 | 20:24

20 jaar rechts beleid is natuurlijk niet zonder gevolgen: marktwerking en neoliberaal afbraakbeleid maakt alles kapot wat het socialisme heeft opgebouwd. Alleen een opleving van de hippie-tijd kan het tij keren ben ik bang.

Bakito | 12-05-18 | 20:23 | 9

@ bytemaster.
Jo Ritzen was ook al zo’n topper.

Ruimedenker | 12-05-18 | 20:46

Ruimedenker | 12-05-18 | 20:43
Het is maar welke verwachting je hebt.

Het onderwijs van nu is er voor 99% op gericht om kids voor te bereiden op een saaie kutbaan op kantoor, produktiehal of bio-industrie om de Opel Astra, IKEA-meuk en vakantie naar Salau te kunnen financieren. Geen wonder dat ze afhaken met zo'n vooruitzicht

Bakito | 12-05-18 | 20:47

@Bakito | 12-05-18 | 20:40
Niks joh, het staat hooguit in de top 5 van grootste oorzaken van de vrije val waar het westen in is beland.

sarcastro | 12-05-18 | 20:59
▼ 6 antwoorden verborgen

Kan mij nog wel herinneren dat ik hier de vraag stelde waarom Ferrari geld betaalt moest worden voor een dacia die hard op weg was een trabant te worden.

Ergo, ik zal het herhalen, leerkrachten... harder werken, minder zeuren en meer doen. Jullie hebben teveel vakantie, doen te weinig en het levert een slecht resultaat op. En jullie worden zwaar overbetaald.

RenHoek | 12-05-18 | 20:22

Ik heb begin jaren '60 nog echt onderwijs genoten en leerde op de lagere school rekenen en taal waar ze nu op het mbo , waar ik later jaren heb lesgegeven, een rolberoerte van krijgen.
Sinds 1975 heb ik in het onderwijs gewerkt en beste Feynman vergeet in zijn epistel de ongehoorde normvervaging .. zeg maar : normloosheid .. een weerslag uiteraard van de maatschappij. Reden waarom het gegil om kleinere klassen al 30 jaar gaande is . Er zijn vele " buitenlanden" waar men prima lesgeeft/les kan geven in klassen van 40 leerlingen. In het land waar een zoon zijn vader Piet noemt is dat echter niet mogelijk ... kassa! Je krijgt waar je om vraagt .

daytripper | 12-05-18 | 20:22 | 4

Meh, ik heb dat onderwijs ook nog mogen meemaken. Woordjes Frans stampen, en totaal oninteressant voor de rest. Je hebt te maken met kinderen die vaak creatief zijn en nieuwsgierig. Daar moet je wat mee doen.
In mijn tijd waren er dan ook weinigen die studeerden en het hebben van een Havo papiertje was al heel wat.
Terwijl nu het opleidingsniveau veel hoger ligt. Kortom, zo slecht gaat het niet.
En als je HBO of WO wilt doen moet je ook tegenwoordig echt met je billen bloot. (pretstudies daargelaten) Daarom zijn er toch nog wel behoorlijk wat drop outs.

Zapata10 | 12-05-18 | 20:31

Het niveau van het VWO is echt niet slecht in NL. Mijn oudste heeft geholpen bij vrienden met het voorbereiden op het examen in Portugal. Minder vakken en van de exacte vakken is het niveau in NL én hoger, én meer probleemoplossend dan feiten stampen. Het niveau in Portugal staat toch als goed te boek, dus dan kan het in NL niet slecht zijn. Wel anders opgezet dan vroeger.

Winter_is_coming | 12-05-18 | 20:38

Spijker op de kop!

vluchtelingallergie | 12-05-18 | 20:38
▼ 1 antwoord verborgen

En wat dacht van je feit dat het 95% vrouwen zijn die les geven van het niveau Uber muts. Werken twee dagen in de week (dus er zijn meestal 2 mutsen)en klagen zich rot over jongetjes. Want ja hoe werkt dat eigenlijk dat andere geslacht. De mannen die er nog zijn durven hun mond niet open te doen, want ja PC en SJW worden zo uit de kast getrokken.

Tenzing Norgay | 12-05-18 | 20:20 | 1

De feminisering van het onderwijs is voor veel jongens een drama. Anti competitie en pro samenwerken in groepjes.
Die 95% geldt voor het basisonderwijs, maar de middelbare school gaat daar ook rap naar toe. Mijn jongens hadden het moeilijk, behalve met een paar leraressen. En die bleken thuis tussen de broers te zijn opgegroeid, konden tegen een stootje.

Winter_is_coming | 12-05-18 | 20:31

Het waren halalgeodriehoeken?

LuckyGirl | 12-05-18 | 20:18

Het boeit me niet zo als die kids spelfouten maken. Dat wordt wel rechtgetrokken als ze moeten communiceren bij hun werkgever.
Spannender wordt het als het op geschiedenis of kennis over de maatschappij aankomt.
Dit zijn namelijk wel de mensen die later de beslissingen moeten nemen, en wat ik merk in mijn omgeving (ICT HBO/WO) ontbreekt daar het een en ander.
Toch ben ik niet somber gestemd, er zitten echt wel pareltjes tussen met een heel snel leervermogen en de wil tot samenwerken.

Zapata10 | 12-05-18 | 20:16 | 1

Dat valt tegen vooral als ze zonder de spellingscontrole aan de gang gaan.

voldemort | 13-05-18 | 13:22

Het dieptepunt voor mij was een paar jaar geleden hier op de plaatselijke Hogeschool wel te beleven.
De lokale omroep bestede toen wat zendtijd aan hoe succesvol de lokale HBO wel niet was in het werven van buitenlandse studenten.
Het ene moment werd er een zich ternauwernood in steenkolen Engels reddende leraar gefilmd en het volgende moment werd er een Vietnamese studente geïnterviewd.
Ook dit gebeurde in het beste steenkolen Engels van de verslaggever.
De studente had en kreeg geen idee van waar de interviewer het over had......

D-Fens_1963 | 12-05-18 | 20:16 | 7

D-Fens_1963 | 12-05-18 | 21:50
Dat weet ik wel, jij meet je dingen aan die niet van jou zijn.
Die laatste zin zeggen alleen vrouwen.

Ongeblustekalk | 12-05-18 | 21:56

Wat weet jij nu van vrouwen, basische sloot.

D-Fens_1963 | 12-05-18 | 22:04

D-Fens_1963 | 12-05-18 | 22:04
Ik kan goed met ze overweg, maar foute vrouwen als jij zijn de pest voor een samenleving. Maar goed dat er van die halve mannen zijn die nog in de smaak vallen.

Ongeblustekalk | 12-05-18 | 22:16
▼ 4 antwoorden verborgen

Tegenwoordig krijgen kinderen Ritalin in hun mik gepropt als ze ooit twee keer een scheet gelaten hebben tijdens de les.
Vroeger kreeg je gewoon een schop onder den kondT, en kon je er thuis nog een krijgen.

Jackanders | 12-05-18 | 20:15 | 2

Nu komt mama klagen op school wanneer de leraar zegt waar het op staat. Mama gelooft alles wat haar pribs/prinsesje haar op de mouw spelt.

Winter_is_coming | 12-05-18 | 20:40

"Mama gelooft alles wat haar prins/prinsesje haar op de mouw spelt" - dat deden moeders vroeger ook, alleen luisterden ze toen nog wel naar pappa, die zei: je waagt het niet naar school te gaan hierover! Nu is pappa een metrosexueel zacht eitje geworden en gaat samen met/achter mams mee staan klagen.

lovekila | 12-05-18 | 21:59

Ik vind dit nog steeds één van de betere GeenStijl topics over ons belabberde onderwijssysteem (van 3 jaar geleden van Quidt)
www.geenstijl.nl/4205121/onderwijs_1

JackStick | 12-05-18 | 20:14 | 3

@ Feynamn
Ik wist niet dat ik een n00b was, maar waarom is mijn [URL]link[/URL] niet klikbaar?

JackStick | 12-05-18 | 20:17

Eerst van je zwitsal af, dan kan je linken.

LuckyGirl | 12-05-18 | 20:19

Wij hebben zelf net de onderwijsinspectie op bezoek gehad . Onze opleiding laat te weinig leerlingen slagen. Ons diplomaresultaat ligt flink onder het landelijk gemiddelde. Hoe komt dat? We moeten iedereen toelaten, of ze in intelligent genoeg zijn of niet en wanneer we de opleiding dan pittig en uitdagend maken, vallen te veel leerlingen af en dan komt een boze inspectie je controleren.

Dus de inspectie werkt gewoon mee aan de nivellering door de verplichting om 80 procent van je instroomleerlingen te laten diplomeren, ookal kunnen ze het gewoon niet.

salonsocialist | 12-05-18 | 20:13 | 1

Hoop dat die leerlingen beter kunnen schrijven dan u.

Stratum | 12-05-18 | 23:35

Gewoon na de basisschool de leerling jaren laten lopen met ervaren beroeps (de meester) om zo het vak te leren van de beroeps (de meester), tot ze het zelf kunnen. Net zoals ze in de gildes van vroeger deden.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 20:12 | 1

*meelopen

Rest In Privacy | 12-05-18 | 20:17

Heel hoog "vroeger was alles beter"-gehalte. Beetje jammer en onterecht.

Frits de Vriez | 12-05-18 | 20:10 | 2

Wanneer je naar de feiten kijkt klopt dat wel. Wat me opvalt is dat de jeugd wel hard werkt, ook hier in de wijk waar pa en ma genoeg geld hebben. Waarschijnlijk hebben ze een goed voorbeeld en arbeidsethos meegekregen.
In 4 vwo zaten wij bier te zuipen op het grasveld omdat we buiten les kregen van de biologieleraar. De andere helft zal te blowen. Gelukkig kan dat nu niet meer.

Ongeblustekalk | 12-05-18 | 20:19

Ongeblustekalk | 12-05-18 | 20:19
Schooluitval in A'dam ligt rond de 60%. Same difference.

bodemloos | 12-05-18 | 21:37

Typisch gevalletje Feynman of Feiten. Het examenniveau is niet gezakt, maar de prestaties, in het geval van wiskunde is zelfs het niveau omhoog gegaan. En is het gek dat het niveau daalt met al die import? De zoon van de plaatselijke Chinees spreekt hetzelfde Nederlands als ik, bij de zoon van de plaatselijke Turk geef ik altijd maar 20 euro omdat ik geen idee heb wat het bedrag was dat hij zojuist noemde.
Examens Engels zijn voor de huidige jeugd een makkie, het is immers de voertaal op de sociale media en in de gamewereld.
Het eeuwige gezeik over de jeugd... Goh wat zullen de generaties voor ons op ons hebben gezeken.

BlijkbaarNormaal | 12-05-18 | 20:09 | 3

''het niveau daalt'' moet ''de prestaties dalen'' zijn

BlijkbaarNormaal | 12-05-18 | 20:10

Als het examenniveau niet reëel zo zeer omlaag gegaan was, was het woord "geslaagt" niet voorgekomen in de tweets.

issieookweer | 12-05-18 | 21:02

@issieookweer
Nou nou, paar tweets met een d/t fout uit 2013 en het niveau is gedaald. Dan zijn vele reaguurders ook nooit geslaagT voor hun examen Nederlands...

BlijkbaarNormaal | 12-05-18 | 21:09

wordt een week zonder klassikaal onderwijs verwart met een week waarin niet wordt gewerkt. Verward! Verwarde man...

levendaal | 12-05-18 | 20:08

Gefeliciteert !

Rest In Privacy | 12-05-18 | 19:59 | 2

Grapjas.

kwark001 | 12-05-18 | 20:00

kwark, lees eens wat vaker de reaguursels hier, of nog beter: in de Telegraaf en zo. Grappig is dat geenszins, alleen maar bedroevend. Lona weet wat sarcasme is.

issieookweer | 12-05-18 | 21:05

Als ik vroeger een playstation had gehad denk je dan dat ik aan stoeprandje en knikkeren deed. Lijkt me niet.

HoerieHarry | 12-05-18 | 19:59 | 10

De Atari was trouwens de eerste echte spelcomputer. Heb er nooit eentje gehad helaas.

HoerieHarry | 12-05-18 | 20:21

Het is ook een kwestie van ouders die paal en perk durven te stellen.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 20:21

HoerieHarry | 12-05-18 | 20:21
Heb er eens eentje zowat door de TV geflikkerd, kon niet winnen, kutapparaat... En nu? Nu ben ik ICT-er :D

lovekila | 12-05-18 | 21:53
▼ 7 antwoorden verborgen

Moet van binnen altijd een beetje lachen als ik iemand van 18 - 20 verteld, als ik hen vraag wat ze doen, dat ze bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Economie studeren.

Ik vind dat dan jammer. Want even daarvoor hoorde ik een andere klant klagen dat hun nieuwbouw huis wéér met 4 maanden vertraagd is. Of dat je hoort dat iemands oma weg loopt te kwijnen in een ‘Verzorgingstehuis’.

Ik snap dat dan niet. Die lui laten het geld zo op straat liggen. Én ik verlies respect voor ze. Want ik weet, dat ze na hun ‘studie’ waarschijnlijk eerst een jaartje sabbatical gaan doen.

Het is allemaal gebakken lucht die bullshit. Ga gewoon iets met je handen doen. Ik zweer je. Ik zou zo vuilnisman worden (Chauffeur). 2300 netto in de maand en lekker karren op dat ding.

Als voorbeeld dan.

Nacho_Vidal | 12-05-18 | 19:56 | 2

Nou daar wil ik nog wel een boom over opzetten. Ik heb eerst "lekker met mijn handen gewerkt". Hoge werkdruk, laag salaris, flex-/nul uren contract, personeelstekorten, daardoor gedoe om überhaupt afspraken te maken over vrije dagen, poppetjes van een of ander bureautje die met stopwatch de handelingssnelheid klokken, continu keuzes moeten maken tussen veiligheid (bv. valgevaar) en doorwerken, en zodra de VVD het op de heupen krijgt word je werkplek gesloten (beter voor demense zelf) etc bla etc.

Op latere leeftijd de kans aangegrepen alsnog te gaan studeren. Dat had ik véél eerder moeten doen. Dus kindertjes.....

atheïstisch stemvee | 12-05-18 | 20:11

Met je handen werken is niet zo'n probleem het is de nutteloze managementlaag erboven die je ook nog aan het werk moet houden. Trap die eruit, verdeel dat geld onder de mensen die het werk doen en laten we eens kijken of dat beter gaat.

voldemort | 13-05-18 | 13:13

De kinderen Vergoor gaan heel graag naar school en hebben geen iPad onderwijs. Een digi bord heeft het krijtjes bord vervangen maar verder lijkt het op verdacht veel op de school waar Jantje zelf naar toe ging.
De middelbare school is reeds uitgezocht, voor over anderhalf jaar en dat is een redelijk klassieke school, weinig fratsen, geen 'hippe IT dingetjes' en geen TTO gelul.
Het is makkelijk om naar het onderwijs en de scholen te wijzen maar kijk eerst eens even naar de ouders. Een groot deel laat de opvoeding het liefst volledig over aan de school maar komt wel stampend / met advocaat dreigend (afhankelijk van het gezinsinkomen) verhaal halen als kindlief een onvoldoende of straf heeft gekregen.

JanVergoor | 12-05-18 | 19:56

Gelukkig is het reactievermogen beter dan 20 jaar geleden door de online spelletjes die ze spelen. En door alle porno hoeven ze ook geen doktertje meer te spelen. Op hun twaalfde weten ze exact hoe het werkt.

HoerieHarry | 12-05-18 | 19:53 | 3

Je bedoeld op hun 12e weten ze exact hoe de porno industrie werkt. Da's wat anders.

peterdh | 12-05-18 | 19:56

HoerieHarry | 12-05-18 | 19:53 | reageer
Minder prostaatkanker. Ook een voordeel van al dat gefap.

VeelTeSteil | 12-05-18 | 20:01

Chick en Candy gaven ook uitgebreid en tot in detail voorlichting.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 20:02

Dat is een gegeven om even bij stil te staan: 11% van de kinderen krijgt jeugdzorg. Da's wel heel veel, benieuwd hoe dat nou in elkaar steekt. Daar zou ik nou wel eens wat meer over willen lezen, het is bijna onvoorstelbaar.

DebraCadabra | 12-05-18 | 19:53 | 5

Daar kun je twee conclusies uit trekken:
- Ouders die totaal falen
- Jeugd die zo ver buiten de realiteit opgroeit dat ze die niet eens herkent en er niet mee om kan gaan.

Maar dan wordt de hele, vrijwel altijd overbodige jeugdzorg goedgepraat met het realiteitsontkennende argument "problematiek die vroeger niet opgemerkt werd". Knutsel, vertel eens: welke problematiek is dat? Hoe is het nu anders, dus moeilijker dan vroeger? Waarom kon vroeger de jeugd er wel probleemloos mee omgaan en nu niet?

issieookweer | 12-05-18 | 21:18

Heeft te maken met het motto:Je kunt alles bereiken!!
Hierdoor krijgen kinderen het idee dat falen aan hun alleen ligt, te dom, te slap niet sterk genoeg. Vroeger kon men het falen nog wel eens duiden aan de sociale klasse waar in men leefde. Dat gaf een zekere rust net zo als geloof dat enigszins doet.

miko | 12-05-18 | 21:28

@issieookweer Sorry voor de trage reactie, ik was gisteravond op een verjaardag. Eén voorbeeld: het autistisch spectrum. Tegenwoordig is het niet zo'n probleem als een autist computerprogrammeur wordt, zolang als ie maar niet al te sociaal hoeft te doen. Vroeger zou hij gewoon als dom/gestoord worden gelabeld. Het gaat dus ten dele ook om onderwijs op maat. Niet zozeer om de jeugdzorg (die inderdaad vaak niet naar behoren functioneert).

knutsel_ | 13-05-18 | 09:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Van een bekende die werkt bij CITO ook begrepen dat het niveau van de examens jaarlijks daalt. Anders zakt een te groot percentage en dat mag blijkbaar niet qua beeldvorming.
Dus het examen wordt steeds makkelijker. Een willekeurige havo leerling van 20 jaar geleden zou nu met twee vingers in de neus het VWO in 2018 halen.

Herr Inspector | 12-05-18 | 19:53 | 4

En MBO'ers zijn tegenwoordig ook al universitair geschoold.

gestoptmetroken | 12-05-18 | 20:05

Bytemaster | 12-05-18 | 20:00
Toen de HBS nog bestond zeker wel. Maar u heeft gelijk de HAVO is niet meer. eerder minder dan vroeger de MULO.

toetssteen | 12-05-18 | 20:36

Ze kunnen nu na een HBO nog niet eens foutloos Nederlands schrijven, dat was vroeger lagere school werk.

voldemort | 13-05-18 | 13:09
▼ 1 antwoord verborgen

Als niet zo conservatief persoon heb ik dit te zeggen: Rust, reinheid, regelmaat.

knutsel_ | 12-05-18 | 19:53 | 5

Ach OB, als jij mijn loeder was zou ik ook liever hebben dat ie in de opvang zat.

knutsel_ | 12-05-18 | 20:59

knutsel_ | 12-05-18 | 20:59
Vind je dat stoer, je kids de opvang in trappen en met de polo naar het werk rijden waar de rest van de vrouwen die hetzelfde hebben gedaan beppen hoe ze een onderzoek in elkaar gaan flansen? En in de avond gaan eten met hun nieuwe vriendje die niks mannelijks heeft behalve aangeboren testosteron en de bijbehorende grote bek?
Wat een faalzooi.

Ongeblustekalk | 12-05-18 | 21:06

@Ongeblustekalk. Typisch. In één zin de opvang noemen (waar je naartoe "getrapt" wordt) om vervolgens weer je eigen frustraties met vrouwen te etaleren. Het gaat je toch helemaal niet om de kinderen, hypocriet stuk vreten dat je er bent.

knutsel_ | 13-05-18 | 09:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Vroeger gaven leraren gewoon les, goddank.

Kaasvangegeten | 12-05-18 | 19:52 | 1

En een klets voor je kop als je wat uitvrat. Mag niet meer, en da's heel jammer.

marcoplarco | 12-05-18 | 23:11

Een beetje gezeur over sleutelkinderen hoor Feynman, Nooit gaven ouders zoveel aandacht aan hun kinderen als nu.
Al werkt men alle twee ze hebben veel meer tijd. Papadagen,zwangerschapsverlof,atv gewone vakanties.
In mijn jeugd werkte vaders minimaal zes dagen in de week, moeders namen vaak bijbaantjes en het huishouden was erg arbeidsintensief.Komt ook nog eens bij dat ik mijn jeugd gezinnen bestonden uit drie vier kinderen. Soms twee of een.
Het is niet het gebrek aan, het is de overdaad aan aandacht die ze krijgen.
En nieuwsgierig naar school?? Het werd eigenlijk pas leuk na de middelbare school.En eigenlijk toen ook voor het studenten leven in plaats van de colleges.

miko | 12-05-18 | 19:50 | 10

Nacho_Vidal | 12-05-18 | 19:59
Ik zeg niet dat al die aandacht beter is. Ik zeg alleen dat men in deze tijd te gemakkelijk zegt dat kinderen vroeger meer aandacht kregen. Absoluut niet. Ik kwam op mijn acht jaar thuis,deed de deur open en er stonden aardappels klaar om te schillen en bonen om te bliezen. Sleutel had ik trouwens niet nodig, deur was altijd open.En minder aandacht pakt voor sommige beter uit,andere houden daar toch iets aan over. Ongebluste loopt hier te janken over zijn jeugd en wil dat alles zo blijft. Overdreven moedercomplex. Vrouw moet thuis zijn,ze zou eens wat eter tegen kunnen komen.
Onzeker figuur dat het is.
Maar goed, hij heeft alleen maar de HAVO gedaan,en is toch maar mooi topreaguurder geworden.

miko | 12-05-18 | 21:25

miko | 12-05-18 | 21:25
Maandag weer het rugzakje inpakken, faalhaas. Met je tieteltje.

Ongeblustekalk | 12-05-18 | 21:52

VeelTeSteil | 12-05-18 | 20:17 Plus veel.
Bovendien is de "ouderwetse huisvrouw" nog steeds de beste manager ooit!

getzappad | 12-05-18 | 22:58
▼ 7 antwoorden verborgen

Het was mij aan de jongere collega's de afgelopen 10 jaar al opgevallen dat HBO van tegenwoordig gelijk staat aan MAVO van 35 jaar geleden.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 19:50 | 6

Gulliver | 12-05-18 | 19:54
Want dat is nog echt nodig in een tijd dat werkelijk overal een calc. op zit??En kom niet aan met: Als ze eens in een situatie komen!!

miko | 12-05-18 | 21:18

miko | 12-05-18 | 21:18 Ik heb nog nooit een bouwtekening gezien waar een
calculator op zat. Alle afmetingen voor een gebouw zijn in mm.
En veel maten vind je pas door optellen/aftrekken van de gegeven maten.
Ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat als een uitvoerder op de bouw
iemand bezig ziet met een tel masjien, hij zal vragen waarom je niet met
je werk bezig bent en zit te spelen.

getzappad | 12-05-18 | 22:20

@getzappad | 12-05-18 | 22:20
Is dat dezelfde uitvoerder die de palen van de balkons NAAST de fundering heeft laten zetten?

ZwarteDag | 13-05-18 | 02:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Zelfs de onderwijzers kunnen geen e-mail opstellen zonder taal en spel fouten.

Osdorpertje | 12-05-18 | 19:50 | 4

@ Gulliver
Nicccce

JackStick | 12-05-18 | 20:11

U bent onderwijzer?

hettie | 12-05-18 | 20:50

Taal en speld fouten... ;-D

ZwarteDag | 13-05-18 | 02:52
▼ 1 antwoord verborgen

Zo blij dat ik denk ik geen kinderen heb!

Botte Hork | 12-05-18 | 19:49 | 3

Pa? Ben jij dat? Zocht je al ;)

Standvastig | 12-05-18 | 19:50

@Standvastig
*met slippende banden het topic verlaten doet *

Botte Hork | 12-05-18 | 19:52

Jaja,je lijkt wel een black daddy:Ain't got no kidssszzz!!

miko | 12-05-18 | 21:16

Ik heb een rijbewijs en na mijn lagere school kreeg ik een visakte uitgereikt. Maar een werkgever kijkt minder naar diploma’s en meer naar motivatie. Vroeger tenminste. Want de werkgevers in opkomst zijn zelf ook sneeuwvlokjes met ADHD en zoeken dus soortgelijk personeel.

Nivelleermarionet | 12-05-18 | 19:47 | 1

Dat is zeker een pré. Ik moest altijd illegaal met de hengel in de bosjes aan de rand omdat ik geen visakte had.

issieookweer | 12-05-18 | 21:28

De regering heeft er baat bij dat het volk dom is/blijft. Dan morren ze wat minder.

2Little2Late | 12-05-18 | 19:47 | 1

Spreiding van kennis en macht .... was een punt van kabinet den Uyl en ook kabinetten zonder de rooien deden daar lekker aan mee. Nou, bij die macht is het mislukt maar de spreiding van kennis ging goed: iedereen is nu even dom.

drs kwenie | 12-05-18 | 22:53

Allemaal bewust. Ook Umfufu uit eSwatini (nieuwe naam van Swaziland en ja inderdaad de E moet met kleine letter) moet op termijn mee kunnen draaien in deze real life idiocracy. Alles moet kapot zodat Juncker Europees Rijksminister van de Europese Drankvoorraad kan worden met secondant Schwanz Zimmermans op het Ministerie van Vreetfestijnen.

VeelTeSteil | 12-05-18 | 19:44

Tja.... Wat doe je eraan?

kwark001 | 12-05-18 | 19:43

"Vroeger kwamen ze nieuwsgierig naar school"
Ehm ... ja?

JamesMurphy | 12-05-18 | 19:42

Verwart :-)

smurfige_smurf | 12-05-18 | 19:42 | 2

Ja, ongelooflijk knullig in dit verhaal. Of je maakt het langer, verwarden, een d dus of je neemt het kofschip.

leef!! | 13-05-18 | 01:40

leef!! | 13-05-18 | 01:40

Of 't fokschaap

Bijtendehond | 13-05-18 | 11:00

In mijn tijd was alles beter.....

Rest In Privacy | 12-05-18 | 19:37 | 2

U is van voor de mens?

Tuborg øl | 12-05-18 | 19:54

Ik ben van de Fabeltjeskrant, Sesamstraat, Scooby Doo, die tijd. Ik geloof dat men nu meer sociale vaardigheden vraagt, vandaar al die autisten, adhd jongetjes

Rest In Privacy | 12-05-18 | 20:18

En allemaal aan de Xanax.

Deksmaat | 12-05-18 | 19:37

Geslaagd....

Rest In Privacy | 12-05-18 | 19:36 | 1

Echt hè?

sarcastro | 12-05-18 | 20:41

Niet alleen geestelijk. Ook lichamelijk gaan kinderen achteruit. Conditie is abominabel van de meesten hoorde ik vanmiddag nog van een gymleraar.

Normpje | 12-05-18 | 19:36 | 3

Sportfreakies en sportleraren... grootste tyfushekel aan, sport is overrated. Gewoon normaal vreten.

Rest In Privacy | 12-05-18 | 19:42

@Bali

Da's niet helemaal waar, normaal eten bij een normale hoeveelheid beweging. Daar telt de hele dag je poppetje bewegen op je PS4 dus niet aan mee.

peterdh | 12-05-18 | 19:50

Bali Lovert | 12-05-18 | 19:42
Het gaat over bewegingsleer.

toetssteen | 12-05-18 | 20:23

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen