Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Marco Kroon werd gevangen, mishandeld en vernederd. Schoot magazijn leeg op gijzelnemer

Zo, en toen deed de people's champ vandaag even een totaal hallucinant verhaal uit de doeken dat hij al tien jaar als geheim bij zich droeg. Z'n verklaring nemen we onderstaand gewoon even integraal over want alles is even boeiend, maar in bullet points komt het ongeveer op het volgende neer. Tijdens een geheime operatie in Afghanistan is Marco Kroon gevangen genomen door de vijand en werd hierbij "op een uiterst hardhandige wijze ondervraagd, mishandeld en bovenal ernstig vernederd." Kroon brak echter niet en hield de aard van zijn aanwezigheid en missie geheim totdat hij om nog altijd onbekende redenen vrij werd gelaten. Kroon vermoedt dat hij z'n gijzelnemers heeft weten te misleiden. Na zijn vrijlating begon Kroon aan de missie om de leider van zijn gevangenschap op te sporen en te arresteren. Een paar weken later liep dat uit op een gewapende confrontatie waarbij het "hij of ik" was. "Flitsen van zijn brute handelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal naar boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood. Zijn collega was inmiddels gevlucht. Ik fouilleerde hem want ik wilde weten wie hij was en wat hij van mij en de operatie wist. Wat ik vond, was schokkend."

Het hele integrale verhaal, na de breek. Marco, wij salueren u en de uwen!

"Er is mij de afgelopen weken zo vaak de vraag gesteld waarom ik het geweldsincident uit 2007 (Afghanistan) niet eerder dan vorig jaar heb gemeld bij Defensie. Om het Openbaar Ministerie niet voor de voeten te lopen heb ik daarop tot nu toe geen antwoord gegeven.

Echter, naar nu blijkt is gisteren opnieuw daarover in de pers gespeculeerd en zal ik, ter voorkoming van een verkeerde beeldvorming, alsnog een verduidelijking geven.

Zo’n tien jaar geleden was ik betrokken bij een geheime operatie in Afghanistan. Ik was op dat moment de commandant van een eenheid en droeg de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mijn mannen en het slagen van de operatie.

Tijdens deze operatie ben ik op een bepaald moment gevangengenomen door de vijand. Gedurende deze korte gevangenschap ben ik op een uiterst hardhandige wijze ondervraagd, mishandeld en bovenal ernstig vernederd.

Tijdens deze brute ondervraging probeerde de leider van deze groep te achterhalen wie ik was en wat ik in Afghanistan deed. Ondanks de brutaliteiten waaraan ik tijdens de ondervragingen werd blootgesteld, heb ik mijn opdracht geheim weten te houden.

Ik ben op enig moment vrijgelaten. Waarom is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar ik vermoed dat ik deze personen met succes heb weten te misleiden. Een ding wist ik zeker: de leider van de groep die verantwoordelijk was voor deze gewelddadigheden, zou mogelijk onze operatie in gevaar kunnen gaan brengen. Ik kon dit niet laten gebeuren. Ik woog nauwkeurig af wat te doen. Moest ik dit incident melden met het risico dat alle door de geheime operatie opgebouwde resultaten gecompromitteerd zouden worden of moest ik zelf eerst onderzoeken wie en wat er achter deze ‘operatie’ tegen mij schuilging? Ik koos weloverwogen voor het laatste, om op die manier ook tot een betere briefing te kunnen komen bij mijn werkgever.

Ik onderzocht de situatie omdat ik wilde weten wie de leider precies was. Ik deed onder meer navraag bij een internationale organisatie om na te gaan of ik de leider gevangen kon nemen en hem bij deze organisatie onder kon brengen. Ik ontdekte tijdens dit onderzoek meer van zijn gangen en zag dat de man in de weken na mijn vrijlating steeds dichter bij onze operatie kwam. Dit bevestigde mijn gevoel. Dit sterkte mij in mijn plan om hem gevangen te nemen en hem uit te leveren aan de organisatie. Ik wist dat dit niet eenvoudig zou zijn. Het was een moeilijke afweging waarbij ik alle kansen en risico’s goed moest beoordelen.

Op een avond, enkele weken na mijn vrijlating, trof ik de man uiteindelijk aan op een andere locatie dan waar ik hem verwachtte. Hij was ditmaal, anders dan toen hij en zijn mannen mij gevangennamen, gewapend met een AK-47. Hij was die avond ook niet alleen.

Ik herkende de man uit duizenden. Toen ik uit mijn voertuig stapte om hem te gijzelen, herkende hij mij ook en hij greep naar zijn wapen. Het was op dat moment ‘hij of ik’. De man liet mij geen keuze. Ik realiseerde mij dat ik hem niet langer kon gijzelen en als gevangene kon meenemen. Ik moest nu aan mijn leven denken. Flitsen van zijn brute handelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal naar boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood. Zijn collega was inmiddels gevlucht. Ik fouilleerde hem want ik wilde weten wie hij was en wat hij van mij en de operatie wist. Wat ik vond, was schokkend.

De emotie die toen door mij heenging, zal ik nooit vergeten. Ik realiseerde mij dat ik zojuist een man had gedood die hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk was voor de verwoesting van vele levens. Een man die zeker niet had geaarzeld om mij op dat moment te doden.

Waarom heb ik dit toen daarna niet direct gemeld? Ook dat kan ik uitleggen. Als beëdigd officier wordt men geacht om meerdere niveaus hoger mee te denken. Destijds was het mijn oordeel als commandant dat als ik het incident zou melden, het voortbestaan van de geheime operatie in gevaar zou komen doordat deze mogelijk zou worden stilgelegd voor onderzoek, waardoor de vijand meer tijd zou hebben om dichterbij te komen. Met alle gevolgen van dien voor de levens die op het spel stonden maar ook voor de inmiddels door de operatie verkregen resultaten, waarmee ook mensenlevens werden gered.

Op dat moment nam ik mij dus voor om deze actie voorlopig bij mij te houden. Alleen dan was de kans op lekken nul en de operatie veilig gesteld. Deze geheime operatie mocht op geen enkele wijze in gevaar komen en mocht simpelweg niet stil komen te liggen. Ik moest dat koste wat kost zien te voorkomen, ondanks de consequenties voor mijzelf. Ons werk hier was te belangrijk. Ik heb namelijk zelf kunnen zien dat onze aanwezigheid op dat moment hier juist het verschil kon maken tussen leven en dood.

Als commandant ter plaatste zag ik dit dus als mijn hoogste prioriteit en verantwoordelijkheid. Daarom wilde en kon ik ook niemand deelgenoot maken van de gewelddadigheden die ik had ondergaan en begaan. Ik moest en zou het bij me houden. Puur uit landsbelang. Ik heb mezelf hiermee bewust ondergeschikt gemaakt aan het collectief met als enige houvast, mijn militaire eed en de kernwaarden van het Korps Commandotroepen. Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots.

Bereid het incident te melden ben ik altijd geweest, maar het was toen nog niet de juiste tijd. Het kon gewoonweg niet. De operatie zou toen zeker in gevaar kunnen worden gebracht.

Een ding wist ik zeker: als ik het incident zou hebben gemeld, zou dit door de uiterst gevoelige aard van de operatie zeker naar buiten zijn gekomen. Dit zou dus het einde van de operatie betekend hebben. Dat mocht niet gebeuren omdat ik als geen ander wist dat door deze operatie mensenlevens konden worden gered. Mijn keuze dit geweldsincident tien jaar lang bij me te dragen, heeft ervoor gezorgd dat de operatie ongestoord door kon blijven gaan. Geen storende onderbrekingen en onderzoeken. Door deze beslissing zijn er uiteindelijk ook daadwerkelijk mensenlevens gered. Dit was voor mij de voornaamste drijfveer om het geweldsincident niet toen maar nu pas te melden.

Om helemaal compleet te zijn en zo transparant mogelijk als ik op dit moment kan, wil ik er toch ook nog wel deze persoonlijke noot bij plaatsen. De kans op een lek en daardoor het compromitteren van de operatie was vergroot door het feit dat mijn leven als Nederlands militair ernstig in gevaar was gebracht en de vijand mij op een zeer vernederende wijze had mishandeld. Ik ging er toen vanuit dat dit aspect zeker toen in de openbaarheid zou zijn gekomen. Voor mij stonden de operationele en strategische argumenten om dit voor me te houden echter voorop. Ik ben er tot op de dag van vandaag heilig van overtuigd dat het niet eerder melden bij Defensie van het geweldsincident op geen wijze de operatie zelf of het betrokken personeel in gevaar heeft gebracht. Integendeel juist. Ondanks de mentale en fysieke offers die ikzelf heb moeten brengen als Nederlands militair, ben ik er nog steeds trots op dat ik samen met mijn maten mijn land heb mogen dienen in Afghanistan. 

Ik ben er trots op dat ik samen met mijn collega’s heb mogen bijdragen aan de directe en indirecte bescherming van onze Nederlandse normen en waarden en onze vrijheden. Ik wil nu graag van deze gelegenheid gebruikmaken om alle mensen, en in het bijzonder alle militairen en veteranen, hartelijk te danken voor hun warme persoonlijke woorden en talloze steunbetuigingen. Het heeft me de laatste weken enorm gesterkt. Ik heb alle vertrouwen dat ook het OM tot de conclusie zal komen dat ik in deze kwestie juist heb gehandeld. Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld, ondergeschikt aan het collectief en ten dienst van Volk en Vaderland. Je maintiendrai."

Reaguursels

Inloggen

Het word eens tijd voor een Nederlandse versie van de Pentagon Papers.

steekmug | 10-02-18 | 05:40

Ik zou zeggen; 15 tot 25 kogels laten betalen, want met 5 kogels had hij het ook afgekund in plaats van de 20 tot 30 die zijn magazijn had. En zand erover.

little C | 09-02-18 | 09:33

Wat als Marco Kroon liegt? Ik denk dat er wel enkele collega's zouden moeten zijn die zijn verhaal bevestigen? Maar tot nu toe komen er alleen verhalen van ex mariniers die zeggen zijn verhaal niet te kennen.

Drunken_Pumpkins | 09-02-18 | 08:36 | 2

Tja, die mariniers weten ook van niks.

Rest In Privacy | 09-02-18 | 09:19

Hij is dan ook geen marinier maar KCT'er!

steekmug | 10-02-18 | 05:42

Ik was er niet bij, neem aan dat die medailles niet aan verwarde mensen worden gegeven en als je gaat hakken vallen er spaanders. Hij was daar niet om kooklessen te geven toch?
Voor mij was het een held, blijft het een held.

BootleggersSmurf | 08-02-18 | 23:21

Waarom horen we niks van Klaver. Ondanks dat Kroon niet meer wil/mag zeggen is het wel duidelijk dat de Afganistan missie een vecht missie is geweest, terwijl Groen Links deze missie alleen heeft goedgekeurd onder de belofte dat het een vredesmissie zonder geweld zou worden. Ze zijn dus met die geheime acties behoorlijk bedonderd.

watazooi | 08-02-18 | 22:33

Voor de rechter mee wegens oorlogsmisdaad en dan ook meteen Balkenende . Oorlog Afghanistan gebeurde op valse gronden en zonder UN mandaat .

josihida | 08-02-18 | 21:36 | 3

Welke Afghanistan oorlog bedoelt u precies?

Rest In Privacy | 08-02-18 | 21:53

Welke oorlog? Is geen land of structuur in de regio daar te herkennen.

Wilders Spamaccount | 08-02-18 | 22:11

@Langshetrandje | 08-02-18 | 21:53
Die alweer ruim 17 jaar bestaat en net als bij de Russen toch nooit gewonnen wordt wegens (lokale)verstrengelde belangen!

steekmug | 10-02-18 | 05:45

In het kader daarvan:

https://www.volkskrant.nl/buitenland/taliban-ontvoeren-ambtenaren-bij-tarin-kowt~a934443/

Zou Kroon een van die "ambtenaren" zijn geweest?

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 21:07

Kroon vervolgde zijn geheime operatie en wist de supergeheime schuilplaats van Osama Bin Laden in Pakistan te achterhalen alwaar hij de Amerikanen rugdekking gaf bij de inval.

de euro middenweg | 08-02-18 | 19:47

Wát een militair, wát een held! En hoe haalt minister Bijleveld het in haar botte hersens om daar überhaupt commentaar op te dúrven geven. Ze kan nog niet in de schaduw staan van de hond van Marco Kroon. Marco for president wat mij betreft! (Zijn we gelijk van die operettekoning ook af.)

peterdepeter | 08-02-18 | 19:36

Hadden we maar meer helden zoals Marco Kroon! Met moraalridders win je nu eenmaal geen oorlog.

H.Teeuwen | 08-02-18 | 19:30

Nemesis
En de full metal frenzy gaat verder met onze huidige MinDef, vrouwe Ank Bijleveld. Ook zij meldt zich in full armor bij de Oranje Majesteitelijke Geweldscolonne. Omdat het een vrouw is die recentelijk nog niet meer beslissingen nam dan de hoeveelheid toe te voegen maggi aan een Hollandse gehaktbal, is haar onwetendheid ten aanzien van het brede spectrum aan beslissingsmomenten en militaire doortastendheid haar nog wel te vergeven. Echter wat er het meest inhakt is dat ze zich niet bepaald onthoudt van een reactie ondanks het feit dat de zaak bij de Rechter ligt. Het is immers vandaag een dag waarop het gehele Hoge Landsbestuur full frenzy mag gaan op Kroon en al zijn wapenfeiten met de meest onzinnige feiten mag afdoen als genocide.

„Het is zo dat ik het normaal vind dat mensen, als er iets dergelijks gebeurt, het metéén melden en dat is ook het beleid bij Defensie. En dat is in dit geval niet het geval”, zo presenteert Bijleveld een moraal aan het Nederlandsche Volk. Wat Bijleveld onbelicht laat is of er niet reeds ook een melding is gedaan bij de Militaire Gleufhoeden van de MIVD. Dat laatste geheim agentschap laat namelijk ook helemaal niks los over militaire feiten en heeft de bevoegdheid om bepaalde feiten zelfs weg te houden bij de Ministerraad. Kroon heeft op een onbekend moment (vermoedelijk in november 2017) het feit zelf gemeld bij MinDef. Onbekend is of hij dat op eigen instigatie of op instigatie van de MIVD heeft gedaan. Het blijft voor burgers, maar zeker ook voor vele militairen volstrekt onduidelijk.
Bijleveld maakt de burger echter met zachte dwang & drang duidelijk dat er geen geheime diensten bestaan en wekt de schijn dat het MinDef een transparante club is; „Ik weet wat er aan de orde was”, zegt Bijleveld, die erop wijst dat de regel is dat militairen alle geweldsincidenten en wapeninzet melden bij hun meerderen, waarna de marechaussee onderzoekt of het volgens de regels is gegaan.
„Tien jaar zwijgen is op zich niet normaal.”

Boris Poepnagel | 08-02-18 | 18:57 | 3

Ik heb na vandaag alleen maar meer respect gekregen voor Kroon.
Je maintiendrai wordt hier geïllustreerd in optima forma.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 19:17

Politici zouden zich heel ver moeten houden van zulke uitspraken. Boeit niet eens of het relaas van Kroon 100% klopt of niet maar ik ga ervan uit dat zulke uitspraken alleen gedaan worden om ook het mekkerende mensenrechten lievende deel van de samenleving een botje toe te werpen. In elke oorlog heeft iedereen vuile handen. Mocht er ooit een commandant veroordeeld worden voor zoiets in oorlogstijd dan veel succes met aanwerving van nieuwe militairen.

Roze_bril_drager | 08-02-18 | 19:25

Nieuw lulletje rozenwater Minister Bijleveld heeft zich inmiddels ook uitgelaten.
Kroon had dit nooit mogen verzwijgen, is de strekking van haar betoog.
@redactie, topic verdient eerste pagina.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 18:44

" Ik fouilleerde hem want ik wilde weten wie hij was en wat hij van mij en de operatie wist. Wat ik vond, was schokkend."
Ligt het nu aan mij of vertelt hij in het hele verhaal nou juist niet wat hij zo schokkend vond? Welke levens had hij verwoest? Wie was het? Het komt op mij over als een deels verzonnen verhaal...

De waard zijn gast | 08-02-18 | 18:43

, verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Hij diende zelf in 2008 in de Afghaanse provincie Kandahar, die legt in de Volkskrant 'n hele ongeloofwaardige verklaring af.
Lees: goedpraten dat niemand dan de betrokken gegijzelde Kroon zelf, ook maar iets heeft gemerkt van de gijzelneming van Kroon, en diens latere bevrijding, en diens daarop volgende actie 'n paar dagen later, de gijzelnemer dood te schieten (uit noodweer of noodweerexces).
Want oh oh, er mag natuurlijk niet het beeld ontstaan, dat 'iemand anders dan Kroon' zou hebben meegewerkt aan 't verbergen van mogelijke oorlogsmisdaden. Dan zou de leiding van Kroon óók verdacht kunnen worden van kwalijke zaken.
Maar helaas, wat deze Oud-commandant Peter Wijninga 'kan' gewoon niet kloppen.
Luister en huiver.
Elke militair moet bij de fourier (de verschaffer van munitie o.a.), zijn meegekregen munitie verantwoorden, door diezelfde ongebruikte kogels ook weer in te leveren.
En anders moet de fourier melding maken van niet ingeleverde kogels.
En 'dus' moet de leiding van gegijzelde Kroon, de Oud-commandant Peter Wijninga, melding hebben gekregen van missen kogels, waarmee iemand door Kroon is doodgeschoten.
En 'dus' moet Oud-commandant Peter Wijninga vanuit die rapportage navraag over en onderzoek naar de ontbrekende kogels hebben ingesteld.
En 'dus' kan Oud-commandant Peter Wijninga nooit beweren, van 'niks te hebben geweten', want dan heeft die man wegens plichtsverzuim zijn werk als commandant niet goed gedaan.
Tja. Wat is daarop uw reactie, Oud-commandant Peter Wijninga?

Der Paulie | 08-02-18 | 18:26 | 6

In Afghanistan werd de munitie helemaal niet geteld/verantwoord. Dat was met een VN-missie als in Joegoslavië zo. In Afganistan kon je de patronen en handgranaten gewoon pakken naar eigen behoeven.

du Roi Soleil | 08-02-18 | 19:45

du Roi Soleil | 08-02-18 | 19:45
Het spijt me, maar u maakt het met uw verdediging als uitleg alleen maar veel erger. En veel verwijtbaarder.
De Nederlandse missie is zwaar politiek bediscussieerd geweest in 't parlement. Het moest 'n vredesmissie zijn, weet u nog (?), Sap van Groenlinks heeft daarover met Rutte heftig gesproken. (oja, dat is waar ook)
Maar die 'vredesmissie' in Afghanistan kan daarom natuurlijk nooit meer zijn vormgegeven met ; 'jongens, we zijn gewoon cowboys, daar ligt de munitie, pak maar wat je nodig hebt, en schiet maar op wat je nodig vindt (want niemand houdt toezicht op gebruikte munitie)'.
Dus het is van tweeën altijd uitkomend op één negatieve conclusie.
1e er was geen toezicht op munitie bij Kroon door de foerier, en dat betekent dat de missie vogelvrij kon schieten, in strijd met de vredesmissie-richtlijnen';
2e er was wel toezicht door de foerier op in te leveren ongebruikte munitie, en toch is dat niet gemeld, of niet door de oud-commandant opgemerkt, of door de oud-commandant afgedekt als ongewenste informatie om onder de pet te houden'.
Linksom, of rechtsom. In alle gevallen zit oud-commandant Peter Wijninga fout.

Der Paulie | 08-02-18 | 20:54

Wat een onzin verkondig jij hier...

Desolator | 09-02-18 | 20:34
▼ 3 antwoorden verborgen

Heb er es over zitten denken en kom tot de conclusie dat Kroon destijds sowieso niet in uniform kan hebben gewerkt, anders was hij nooit vrijgelaten maar ofwel vermoord zijn of geruild. Tenzij de Taliban geen Taliban was maar een lokale krijgsheer, van wie de loyaliteit moest worden gecheckt. Mogelijk heeft Kroon zich voorgedaan als civiel lid van de opbouwmissie. Plaatsen verkennen voor scholen, wegen, etc.

Waarschijnlijk was Kroon dan ook alleen was toen hij gevangen werd genomen. Die gevangenneming moet ook maar kort geweest zijn. Anders was hij vermist geweest en was het wel bekend bij meer mensen dan hemzelf. Daarna heeft hij het stil kunnen houden en eigen onderzoek kunnen doen.

Ik denk dat Kroon de opdracht had krijgsheren te onderzoeken, wat hun loyaliteit was of hun Taliban-loyaliteit te onderzoeken. Moeglij iets met kindermisbruik, wat die krijgheren nogal eens deden. Kleine jongetjes als slaafje gebruiken. Dat was bekend bij defensie maar werd stil gehouden.

Het "schokkende"van zijn ontdekking kan verschillende dingen zijn. Als het om een krijgsheer gaat, eventueel bewijs van zijn Taliban lidmaatschap en evt namenlijsten van "verraders" of mogelijk lijsten met radio-frequenties.

Dat zou aansluiten bij Kroons wat rare verhaal. Echter, die toevallige ontmoeting en dat verhaal van noodweer geloof ik niet. Ik denk dat het toch meer om een liquidatie ging.

Overigens heeft defensie gezegd dat Kroon alles mag zeggen om zijn reputatie te beschermen behalve staatsgeheimen vertellen. Daar lijkt Kroon zich aan te houden met dit enigszins fantastische verhaal.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 18:25 | 1

Daaraan toegevoegd dat Kroon al had geconcludeerd dat de man een bedreiging vormde voor de missie (dus mogelijk toch Taliban loyaal) of toch zodanig in drughandel of kinderhandel zat dat defensie er niet (langer) mee wilde geassocieerd worden.

Kroon moet besloten hebben dat de man weg moest, eventueel gedood. Dat zei hij zelf onlangs nog, dus zal wel dicht bij de warheid liggen. Omdat moord natuurlijk niet zomaar mag (zelfs in Afghanistan) maakte hij er een noodweer verhaal van, zodat hij gedekt is tegen vervolging. Verder was niemand erbij, mogelijkj die gevluchte handlanger (wwaar is die nu?) dus is het Kroon's woord tegen dat van een ander.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 18:32

De voordracht van de legerleiding voor een hoge onderscheiding voor deze man lijkt niet erg terecht. Het zou een grote blamage zijn voor leger en de toenmalige konigin als dit onterecht zou zijn. De eerste aanval hieromtrend is een paar jaar geleden afgeslagen. Ben benieuwd of dit ondanks de hulp van de krijgsmacht, die waarschjnlijk de gerenomeerde advokaat financierd, weer lukt. Kennelijk zijn er toch (stille) getuigen die de waatheid kennen.

watazooi | 08-02-18 | 18:21 | 1

u doet uw naam eer aan.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 18:40

Dit wordt nog wat als morele zelfbevlekking van Nederland.
Held (?), die ook moordenaar is.
Ik zie nog Beatrix hem dat klopje op z'n schouder geven.
En nou zou blijken, dat onze 'held' tegelijk óók 'n moordenaar is naar de maatstaven van oorlogsrecht gemeten, en naar de maatstaven van vredesrecht?
Kan dat, braaf Nederland, held-zijn en tegelijk crimineel-zijn?
Dat is 't morele elastiek waarmee 't kerkgaande volkje zich heeft bezig te houden. Dat zoen ze graag; dat wikken en wegen.
Als het 'n ouderling is, wordt ook niet altijd aangifte van misbruik van gelovige meisjes gedaan. En achteraf wordt altijd betreurd, 'dat 't zo niet had moeten worden afgehandeld, maar aangifte had moeten worden gedaan. 'Maar dat de dader nu in z'n graf ligt, wat wel goed uitkomt. Want daarom werden de protocollen niet gevolgd, of waren de protocollen niet helemaal duidelijk, of zo.'
De veteranen, die zo moedig in Indonesië hebben gevochten, zijn die al allemaal dood (?), want dan kunnen we toekomen aan de erkenning, te betreuren maar geen excuses aan te bieden (want schadevergoeding moet voorkomen worden), over wat onze Hollandse jongens allemaal verkeerd deden.
We leren 't wel; alleen nooit op tijd om te erkennen.
Komt u over vele jaren nog eens terug, dan gaan we er echt serieus naar kijken hoor.
Nederland op z'n smalst.

Der Paulie | 08-02-18 | 18:06 | 1

Lees:
Dat is 't morele elastiek waarmee 't kerkgaande volkje zich heeft bezig te houden. Dat doen ze graag; dat wikken en wegen.

Der Paulie | 08-02-18 | 18:09

Gevaarlijk al die negatieve aandacht hierop. Een soldaat moet geen twijfel hebben en altijd voor het zekere kiezen en dus de vijand moeten eimineren.

Tapioca pudding | 08-02-18 | 17:59

nou en ,Een taliban naar zijn maagden gestuurd.
not a single fuck .......................................

BMS | 08-02-18 | 17:54

De verklaring van Kroon kan ook als dreigement worden gelezen. Iets weten dat geheim moet blijven; in tijden van oorlog gaat iets 'schokkends' altijd over machtsmisbruik. Van wie? In ieder geval van iemand of van een organisatie die er tien jaar later nog steeds belang bij heeft dat het geheim blijft.
In die tien jaar krijgt hij de hoogste militaire onderscheiding en wordt hij vervolgd voor handel in drugs en wapens. Eerst stroop smeren en daarna - als Kroon een risicofactor blijft - een emmer stront over hem gooien. Twee opzichtige vertoningen, waarschijnlijk met dezelfde bedoeling: Kroon de mond snoeren.
De verklaring van Kroon, één dag voor de Olympische Spelen, is natuurlijk geen toeval. Kroon geeft de verantwoordelijke gezagdragers de tijd om hun rol van vermoorde onschuld goed in te studeren. Het zal erom spannen wie deze rol uiteindelijk het beste weet te spelen. Voorlopig staat Marco Kroon ruim voor.

Bieslander | 08-02-18 | 17:50 | 1

Beetje gezocht verhaal lijkt me. Kroon neemt zelf het initiatief om een boek te schrijven. Defensie heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld. Kroon komt nu alvast met een verklaring om de storm voor te zijn. Niks raars aan. Wel n wat raar verhaal, vol vraagtekens.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 18:06

Ik buig nog dieper voor Marco Kroon dan voor onze Koning en Koningin, hij is een ware held en ieder woord dat hij zegt geloof ik direct zonder twijfel. Ik vind Marco een échte vent met het hart op de juiste plek, plichtsgetrouw en voor de donder niet bang, een vent mét ruggengraat, hadden we daar maar meer van.
Go go go Marco, gogo ....... love youxxx

dubbelicious | 08-02-18 | 17:31

waar is het lijk, want in nederland zonder lijk geen zaak. en geheime missie dus rest houdt ook den mond want verraad enz enz.

Umberto die trotzoni | 08-02-18 | 16:42

Kogels dat is het enige waar ze naar luisteren in dat soort landen maar dat begrijpen ze in Den Haag niet. Die denken dat we daar scholen en bruggen moeten herstellen.

schimanski70 | 08-02-18 | 16:37

Hulp zoeken
Ondertussen heeft ook Oud-minister Eimert van Middelkoop zich aangesloten bij de dreigende, Koninklijke colonne. Van Middelkoop is lid van de ChristenUnie en ziet ook rare feiten in het relaas van Kroon. De oud-bewindsman schoof Kroon in 2010 naar voren als Koninklijke sokpop maar wist -naar eigen zwijgen- helemaal niks over ultrageheime gijzelingen die o.a. Kroon in het Afghaanse zandland troffen. Niet hoogst opmerkelijk natuurlijk, want Kroon schermt ook met de geheimhoudingsplicht. Tevens is het aannemelijk dat die geheimhouding gerechtvaardigd is, immers het betreft een redelijk recent conflict. Echter, de conclusie die Van Middelkoop vervolgens trekt op grond van zijn volstrekt ongeloofwaardige synthese van Kroons gedragsfeiten, is volslagen losgetrokken van enige realiteit en verdient nog veel meer superlatieven dan hierboven gedebiteerd. Volgens Psychiater Van Middelkoop is Kroon zo gek als een gieter en "... moet hij hulp zoeken". Van Middelkoop baseert zich op zijn eigen bevinding dat het verhaal van Kroon 'te veel vragen oproept'. Zoals het een ware Christen betaamt is onderzoek naar vragen niet relevant. Beter is het om Kroon zo snel mogelijk weg te stoppen in het zottenhuis. Freud van Middelkoop adviseert er lustig op los, om vervolgens nog een magazijn leeg te vuren op de algemene zwijgplicht onder militairen: „Ongeloofwaardig. Dat hij iets niet mocht vertellen, is niet alleen tegen regels maar ook onzin.”
Jawel mensen, uw ogen worden weer lustig besprenkeld met Afghaans zand. Eimert, kom er maar in: „Wat hij gedaan heeft, is ongekend heldhaftig. Hij is en blijft een held en een voorbeeld voor iedere militair. We onderscheiden helden, geen heiligen.” Wel vraagt de oud-bewindsman van de ChristenUnie zich terugkijkend af of Kroon met de onderscheiding ’wel een plezier gedaan’ is.„Opeens ben je boegbeeld. Dat trekt vuur.”
(Bron: www.telegraaf.nl/nieuws/1644486/van-m... )

Boris Poepnagel | 08-02-18 | 16:29 | 7

ik was in the Baron in 1998, in zijn bad gelegen.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 17:21

Van Middelkoop neem ik niet erg serieus. Toen ik zelf nog beroeps was is de toenmalige minister van defensie van Middelkoop op bezoek geweest, om zich breed te informeren over defensie, prima initiatief.
Op het bezoek was er een static show (uitrusting en wapens tentoonstelling) van onze eenheid. Op een bepaald moment stond de minister bij de sniperwapens waar een collega uitleg gaf. De collega vroeg of de minister het wapen misschien zelf wilde bekijken. De minister weigerde dit omdat hij niet met wapens geassocieerd wilde worden. De minister van defensie! Wilde niet met wapens geassocieerd worden.
Wat dat betreft sta ik niet te kijken van zijn uitspreken inzake Kroon. Het onderstreept hooguit de incompetentie van de man die als minister van defensie heeft gewerkt.

ratelaar | 08-02-18 | 17:51

ratelaar | 08-02-18 | 17:51
Was het alleen maar incompetentie.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 18:53
▼ 4 antwoorden verborgen

Beetje vreemd verhaal in de gehele context.... maar goed, wie ben ik? Ik ben er niet bij geweest.

Oepsie1234 | 08-02-18 | 16:01

Zie daar, mensen. De macht van het Koningshuis.
Hare Uwe Zijne Iemands Majesteit heeft Kroon benoemd als Ridder in de Orde van Sauron, maar na de vervelende onthullingen inzake dit groot malheur, wordt Kroon gedwongen om een stuk uit Julius Caesar's biografie op te gaan lepelen ten aanzien van zijn eigen persoontje. De verhalen over coke in het borsthaar en zijn louche kafeetje hebben het Koningshuis reeds aardig weten te irriteren, echter het beeld van een Ridder die helemaal Ratko Mladic gaat op Afghaanse, kwetsbare woestijnslungels, dat moet danig worden bijgesteld. En dus stonden er vandaag ook enkele zonnebrilgorilla's tegenover Kroon hun gouden Smith & Wessons op te poetsen met hun witte, lamslederen handschoenen. Eerder vanochtend trof Kroon eveneens een rottend paardenhoofd aan onder zijn electrisch dekentje en bij het verlaten van zijn woning hing er een pas gekeeld konijntje aan een van de telgen van zijn obligate knotaccacia in zijn voortuintje. Vege voortekenen van onheil.

Boris Poepnagel | 08-02-18 | 15:59

gevangen genomen,gemarteld,vrijgelaten ,vuurgevecht met de dader,en er zijn nergens getuigen van binnen zijn eigen eenheid.
Mijn zegen heeft hij, maar het is wel een ongeloofwaardig verhaal.
Al zouden er 1 of 2 man zijn die zijn verhaal kunnen bevestigen,dan zou er weinig aan de hand zijn dunkt mij.

mokummer | 08-02-18 | 15:59

Even speculeren. Majoor Kroon opereerde destijds rechtstreeks onder JSOC. Amerikaanse operators sneuvelden er destijds bij bosjes en versterking was gewenst. Dit zonder formele toestemming van het parlement en dus een politiek mijnenveld. Inmiddels staat de Taliban op het punt Afghanistan volledig te overlopen en het komt de greatest army ever, inclusief de COIS maffia, heel goed uit om dan vooral externe zondebokken te zoeken. Want budget.

Wat majoor Kroon allemaal heeft moeten doorstaan weet ik uiteraard niet, maar een officier van het KCT weet hoe de hazen lopen. Anders was hij geen officier van het KCT. www.bbc.com/news/world-asia-34377565 Nogmaals, pure speculatie en ik zit er hopelijk helemaal naast.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 15:40 | 1

Het speelde in 2007...

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 18:08

Ik ben een groot fan van Kroon en oorlogshelden in het algemeen - in onze softe politiek correcte cultuur missen we vaandeldragers van onze normen en waarden.
Maar dit verhaal?
Kroon schiet een baardmans neer, vanwege een ontvoering / mishandeling / vernedering waar niemand van wist, waarna hij een onderzoek deed waar niemand van wist.
Met kwade wil kun je in dit verhaal ook lezen: Marco had na veel gevechten tijdens zijn 'opbouw missie' (hem was beloofd dat hij voetballen kon uitdelen en schooltjes kon metselen) een kutdag / baaldag / bad hair day (haha) en flipte tegen een baardmans die hem vuil aankeek.
Komt met een heel verhaal over ontvoering waar geen getuigen meer van zijn, mogelijk op een moment dat een ander hierover wil gaan lekken naar de pers / krijgsraad / whatever.
Ik hoop van harte van niet maar het verhaal is bijzonder dubieus.
Wel zeer goed materiaal voor een film. Of tenminste een Homeland aflevering.

Captain Pervert | 08-02-18 | 15:38

Grote held deze man. Zouden we er meer van moeten hebben in de politiek.

Waakvlam | 08-02-18 | 15:25

Fascinerend dat bij de ene gebeurtenis continu wordt gehamerd om die onderste steen toch naar boven te krijgen terwijl bij het andere het verhaal van één kant, zonder onderzoek of wederhoor, genoeg blijkt te zijn om de heldenstatus te behouden. Kroon heeft absoluut heldhaftige avonturen beleefd en geleid, en ik ben benieuwd (En hoop), op basis van het complete verhaal, dat hij zijn heldenstatus mag behouden

skoennie | 08-02-18 | 15:05

Een soldaat kwalijk nemen dat hij in oorlogstijd een vijandelijke soldaat om het leven brengt is het zelfde als op een racecircuit auto's bekeuren voor te snel rijden. Respect voor Kroon !

Roze_bril_drager | 08-02-18 | 15:04 | 2

Wie zegt dat het een soldaat was die sneuvelde?

Oepsie1234 | 08-02-18 | 16:03

Gelukkig vraag je niet of het de vijand was die sneuvelde, soldaat van de islam, ook goed. We kunnen hier vanaf ons veilige toetsenbordje makkelijk oordelen over dingen die in de aars van de wereld plaatsvinden, wees blij dat iemand het wil doen.

Roze_bril_drager | 08-02-18 | 16:46

No fuss. Hij kon toch moeilijk eerst Gloria Wekkerradio bellen om dr instemming te vragen.

HijgentHert | 08-02-18 | 14:57

Vaag en rammelend verhaal. Iedereen die in Afghanistan heeft gezeten op zijn niveau weet wat voor snakepit sommige gebieden waren waar je struikelde over CIA clubjes, SAS Britten NGO’ s, Pashtun stamoudsten en zakken met dollars en opium.
Nederland had en heeft geen reedt te vertellen in dat circus, hooguit hangen ze je op aan je ballen als ze in een goed humeur zijn. Verder zijn alle doden helaas voor niks want de Taliban zit weer gewoon waar ze altijd zaten, namelijk overal.
Een Pasthun stamoudste zei eens; “jullie hebben techniek, klokken en horloges. Wij hebben de tijd”.
En dan nog lullen over de “Nederlandse waarden”, mijn hemel. Kijk eens hoe men hier met ouderen omgaat in vergelijking met daar. Eat your heart out met die bullshit.

Eppo | 08-02-18 | 14:22 | 3

Heel helder verhaal, met één kanttekening. In Afghanistan zijn helemaal geen ouderen. Mannen worden gemiddeld 49, vrouwen gemiddeld 51 jaar.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 14:27

Zoals je zegt: gemiddeld, dus sommigen minder oud, anderen ouder ...

De_Ware_als_het_ware | 08-02-18 | 15:49

De_Ware_als_het_ware | 08-02-18 | 15:49
Klopt. Eén met sterfteleeftijd van zeg 80 betekent dat er vier moeten sterven op een gemiddelde leeftijd van 41.25. Eat your heart out, een fantastisch land.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 16:17

Wat vond hij in de zakken van de Afghaan dat bewees dat hij duizenden levens had verwoest? Een ledenpas van de PVDA soms?

Rest In Privacy | 08-02-18 | 14:11 | 2

*Stempelt "Topreaguursel" op zijn beeldscherm*

Captain Pervert | 08-02-18 | 15:48

bij mij is ook nieuwsgierigheid gewekt.

Pieterdepietje | 08-02-18 | 15:48

Naar het schijnt komt het meer voor dat er doden vallen in een oorlog.

gratias | 08-02-18 | 14:06

Marco heeft gelijk. Als hij het gemeld had, was er eerst een paar maanden over vergaderd. Held

echtpaul | 08-02-18 | 14:00

Nederlandse commando's op geheime missie, POW, vernederende martelingen, contacten met de CIA (die "internationale organisatie"), dramatische stand-off tussen held en antagonist. Kan iemand aub hier een hele dikke speelfilm van maken?

Binnenbaan | 08-02-18 | 14:00

Weer hetzelfde gezeik : Kroon blijft voor mij een oorlogsheld. Dat hij in die puinhoop daar in Afghanistan mensen heeft doodgeschoten : wat raar heh. Als dat niet de bedoeling was, dan moet je het leger des heils er naar toe sturen.

EvertsNL | 08-02-18 | 13:49

En wat was nu het probleem? Is er een probleem? Volgens mij niet.

Wachtmeester R | 08-02-18 | 13:41 | 1

Enige probleem is dat hij er een paar miljoen te weinig heeft neergeschoten, aannemende dat de terroristen uit een paar miljoen bestaan... Voor de rest: Een superheld waar ik heel erg veel respect voor heb

Waakvlam | 08-02-18 | 15:29

Spreekwoord van een Cree: "He's the one who gives his body as the weapon of the war".
(disclaimer: geboortegrond, jachtvelden en eigener beweging zijn uitgesloten van gestuurdheid door anderen omwille van het dienen van (on)bekende belangen van (on)zichtbare partijen.)

Als dienstplichtige geloofde ik nog in oprechtheid van vaderland en vorst. Vaderland verdedigen
Het ontvangen van het Handboek voor de VN-militair(=uitzendleger) was het eerste krasje in het chro... herstel! Royaal Schroot.

hallevvezool | 08-02-18 | 13:39 | 3

Skitterend nr ook wel van Donovan. The universal soldier.

Kroontje erop.

schoon-schip-maken | 08-02-18 | 13:59

schoon-schip-maken | 08-02-18 | 13:59 voor straf moet je dekzwaberen. "It became a hit a year later when Donovan covered it". Mocht je doelen op "ook de latere kufferversie van Donovan", dan zwabberen we samen.
On de topic zelf: Laat de verkeerdgestuurde Kroon met rust!

hallevvezool | 08-02-18 | 14:25

Ah joh, ik ben van 84 dus mag me in dit geval nog beroepen op muzikale onwetendheid..;-)

schoon-schip-maken | 08-02-18 | 14:51

Geen idee wat er van waar is maar valt er nog iets te regelen voor die gijzelnemers in Brussel?

Linkse allergie | 08-02-18 | 13:38

En over een poosje blijkt dat Marco een dikke duim heeft.

a.n.alvabeet | 08-02-18 | 13:37 | 2

Het echte verhaal is nog veel gekker.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 13:50

Ben vooral benieuwd wat dat schokkende was..

schoon-schip-maken | 08-02-18 | 14:00

Klinkt als een opgeklopt bullshit-verhaal dat misschien voor 20% waar is.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 13:34

Nederlandse sf operator op undercover missie wie steeds operationele info lekt over Nederlandse operaties naar de tegenstander want tegenstander is de patrouilles steeds stap voor. Man in burger wordt opgemerkt door plaatselijke warlord omdat nukubu in de buurt vragen stelt. Warlord pakt man op in de veronderstelling met ngo te maken te hebben in zijn territorium. Fsyieke en mentale mishandeling/ondervraging. Warlord wordt niet wijzer laat man gaan. SF operator zoekt warlord later op en leegt magazijn in handgemeen. Vindt vervolgens op warlord lidmaatschap van d66 of groenlinks/visitekaartje Mariko Peters of cia of pvda of soros. Zoiets dan he blijft gissen want staatsgeheim

HetOorAakel | 08-02-18 | 13:29 | 2

kilo heroine

Rest In Privacy | 08-02-18 | 13:38

Klinkt plausibel inderdaad. Hij is ergens achter gekomen en heeft destijds de MWO ontvangen, zo van 'hier de MWO, en mondje dicht aub'

maxi1000 | 08-02-18 | 13:48

Als we niet willen dat onze special forces af en toe magazijnen ledigen op enemy combatants, dan moeten we onze strijdkrachten niet meer op naïeve "nation building" missies sturen naar apenlanden. Als we toch willen deugen en brownie points voor de internationale gemeenschap willen incasseren, dan moeten we dit soort voorvallen ook accepteren. Simple as that.

Gen. Maximus | 08-02-18 | 13:27

Typisch een gevalletje eigen rechter spelen. En dat mag in Nederland niet. Dus die gaat vervolgd worden. Dat het in een oorlogsgebied en in een gevechtssituatie plaatsvond doet er niet toe.
/GL-D66 Modus.

Graaisnaaiert | 08-02-18 | 13:24

Die Afghaan wilde gewoon thee drinken maar Kroon hiled daar niet van. Je moet mij 's ochtend ook geen slappe bak koffie neerzetten, komen ongelukken van..

Fratello | 08-02-18 | 13:16

Prima dat je die vent neer knalt maar ga niet doen alsof je missie oh zo belangrijk was voor Nederland want we hebben daar niets te zoeken. Die vent die je hebt neergeschoten zal denk ik niets meer dan een drugsdealer zijn geweest die dingen niet volgens de amerikaanse regels deed.

ZandNegert | 08-02-18 | 12:58

Kroon is de enige getuige van het incident. Hij betoogt dat het noodweer is. Iets anders kan niet bewezen worden. Case closed. En anders is het wel verjaard. Well played, van Held Kroon. Iedereen die iets anders roept, speculeert maar wat. Stop daar mee.

tipo | 08-02-18 | 12:48

Voor het tijdperk Trump was dit een oorlog waarbij het Westen met de 'rules of engagement' in de hand telkens opnieuw probeerde de 'hearts and minds' te winnen van de plaatselijke bevolking en de Taliban. Oorlogje voeren volgens de spelregels.... Alsof de geallieerden in '44 direct begonnen met het bouwen van scholen voor de hitlerjugend en Patton een vorkje ging prikken met Rommel alvorens aan te vallen.
Er kunnen wat mij betreft niet genoeg magazijnen worden leeggeschoten op fundamentalistische mohammedanen, die met moord en terrorisme proberen de halsslagaders van een heel land door te snijden.
Een miljoen man aan land zetten en alle islamitische criminaliteit uitroeien met wortel en tak. Genoeg gepampered en stuur Kroon terug met een missie ipv hem nog langer aan dit soort Nederlandse schijnheiligheid bloot te stellen.

Pierre Lebon | 08-02-18 | 12:40

Mijn opa zei altijd, "echte helden hebben geen lintje"

zeertegendradig | 08-02-18 | 12:37 | 3

@zeertegendradig | 08-02-18 | 12:37
*
Uw opa was een wijze man!

demaup | 08-02-18 | 12:52

Opa van Zeertegendradig + heel veel.

beau van rtl | 08-02-18 | 13:02

En dienstplichtigen ook niet volgens mijn vader.

Wachtmeester R | 08-02-18 | 13:43

@ Spartacus begint zijn uit het AD gedestilleerde verhaal met de trendsetter: 'hallucinant verhaal' en de helft van de reaguurders stinkt erin zonder verder na te denken. Watjes, te bang om van hun zolderkamertje af te komen en hun hoofdjes nog vol van het dubbel D tieten artikel hebben ineens de mond vol of ze er bij stonden toen Marco Kraal zijn leven riskeerde in Afghanistan. Laffe mensen zijn doodsbang voor oorlogshelden en reageren op veilige afstand agressief omdat ze zich gesteund weten door de pishandjes die naast hun staan en een oorlogsveteraan staat altijd alleen. "Hij deed zeker in drugs" en dat soort onbewezen onzin.
Vandaag ben ik 'weggejorist' bij het denk posterartikel en terecht. Maar bij een artikel over iemand die Afghanistan weet te overleven, hoe dan ook, past wel wat meer respect.
GEENSTIJL tracht een tegengewicht te bieden aan de gekte die het westen om zeep wil helpen.
Als dan veel van zijn aanhang met dezelfde gekte komt aanzetten omdat ze zich geïntimideerd voelen door een verhaal waarin zij zich moeilijk kunnen inleven maken zij gebruik van hetzelfde principe als waarmee de PVV en de FvD en ook Marco Kraal worden gedemoniseerd.
Op mijn volgende tegeltje staat weer een Delfsblauw molentje, OKÉ?

MEDIACRATIE | 08-02-18 | 12:32 | 2

Vind uw reactie ook vrij agressief overkomen voor iemand die dit andere verwijt misschien niet handig...

Capt. Iglo | 08-02-18 | 12:37

Misschien dat het door de hongerklop komt maar ik snap de reactie zelfs na 2x lezen niet. Lastige zinnen dus eerst maar eens een boterham eten.

Linkse allergie | 08-02-18 | 13:39

Dat er in de 'Stan dingen gebeuren (of gebeurt zijn) waar de gemiddelde sterveling óf geen weet van heeft óf niet kan/wil snappen óf het liefst ex post facto e.e.a. nog graag even langs de ideologisch verheven deuglat wil leggen, het zal mij echt compleet en volledig aan de arie oxyderen. De volgende feiten zijn & blijven nog steeds vele malen belangrijker: Kroon (RMWO) is én blijft een held. Absolute eindbaas. Kunnen de nOObs (alhier of elders) wel roepen van niet maar die hebben ongetwijfeld niet het geringste idee wat operators als Kroon c.s. daar voor situaties meemaken. Dat er een of andere Talibanpsychopaat zich nu gek rent op zoek naar de beloofde 72 maagden interesseert mij dan ook geen ene moer. Het verhaal van Kroon én de zgn. "kritische vragenstellerts" ?. Ik neem het voor kennisgeving. Is over een paar dagen weer "yesterday's news".

Grijskijkert | 08-02-18 | 12:31 | 2

EXACT!

MEDIACRATIE | 08-02-18 | 12:37

What happens in de "Stan", stays in the "Stan". Zoiets bedoel je? Ik vind het belachelijk dat mensen die naar levensgevaarlijke gebieden worden uitgezonden zich moeten verantwoorden.

Linkse allergie | 08-02-18 | 13:42

Laat.kroon.met.rust.

Dit verziekte land heft zijn helden nodig. Sommige dingen hoef ik niet te weten.

daftcloggy | 08-02-18 | 12:30

Beetje sterk verhaal. vrijgelaten worden, info op de persoon vinden(zo achterlijk zijn ze nou ook weer niet).
Maakt verder niet uit. Hij heeft een moslim terrorist aan flenters geschoten.
Medaille en next

Rest In Privacy | 08-02-18 | 12:26

Raar verhaal, Maar onder de streep was het oorlog. En hij een soldaat.
Een soldaat die een vijand heeft gedood.

Oftewel hij deed waarvoor die was opgeleid.

Denk niet dat hier iemand is in een positie om die man te veroordelen.

KutFilosoof | 08-02-18 | 12:20

Waarom 10 jaar zwijgen en nu dit naar buiten brengen met een tekst die me erg aan Knoops doet denken?
Nog een boek? Nee, daarvoor haalt hij deze ellende echt niet op zijn hals.
Is er een lijk opgegraven waar een magazijnlading kogels in is gevonden die ballistisch naar zijn persoonlijk wapen wijst?
De normvervaging en antipathie van zijn mannen die nacht die hij begrijpelijk noemde was ook sterker dan hemzelf?
En dit komt nu naar buiten via een klokkenluidende zielenknijper van een oud manschap van hem met PTSS?
Wat de reden ook is, houd vol Kroon.
Militairen zijn slechts huurling van de politieke waan van de dag.
En niets menselijks is hen vreemd.
Je kunt de militair uit de oorlog halen maar de oorlog niet uit de militair.
Laat de man met rust. Hij zal zijn nachtmerries ook wel hebben.
Of maak deze ijzervreter maar mindef in plaats van dit natrappen.
Krijgen Trump, Putin en Erdo wellicht weer wat respect voor dit landje.

Ben-Bataaf | 08-02-18 | 12:19

"Ik fouilleerde hem want ik wilde weten wie hij was en wat hij van mij en de operatie wist. Wat ik vond, was schokkend." Zonder toelichting op deze zin een zinloos verhaal en onmogelijk om te beoordelen. Ik neem aan dat dat wat hij vond, nog steeds in zijn bezit had en inmiddels is overhandigd, zodat ook de autoriteiten kennis kunnen nemen van de schokkende inhoud? Als het echt schokkend is gaat het in de doofpot.

JayJay | 08-02-18 | 12:11

Hier wordt na elke reclame van defensie geroepen; "maar haal het niet in je botte kop de vijand kwaad te doen."

Muuke | 08-02-18 | 12:05

Dus.. je mag naar oorlogsgebied gaan maar o wee als je iemand neerknalt in een 'hij of ik ' situatie? Ongeacht het verhaal eromheen, moet alles eerst in drievoud worden ingediend voot je je pistool trekt? Dus je speelt mee in het spel van de oorlog maar de regels gelden maar voor 1 partij? Jij moet ondanks de gruwelijkheden daar in staat zijn om jete redden met een cursus zelfverdediging ofzo?

letopuwzaak | 08-02-18 | 11:56 | 3

U was mij net voor, sorry.

Muuke | 08-02-18 | 12:06

Dat ja, "we" zijn volslagen doorgeslagen in de regeltjes.
Als de geallieerden zo`n instelling hadden in WO2 dan hadden we nu nog steeds Duits gesproken.....

gas-man | 08-02-18 | 13:32

Ja, dat moet. Zodat je, afhankelijk van de ernst van de situatie, 1 of 2 stuks scherpe munitie kan worden uitgereikt. Anders moet je "Pang, pang!" roepen. Achteraf schriftelijk verantwoorden als de 2e kogel gebruikt is (anders weer inleveren alsmede de huls van de 1e).

EnNouJijWeer | 08-02-18 | 15:05

Oud-mariniers doen boekje open over treinkaping De Punt: 'Wij zijn killers'
'Als je ons inzet, wordt doden ingecalculeerd, anders bel je de politie' (...)

D.Ormin | 08-02-18 | 11:55 | 1

Marco Kroon was KCTer toen en geen marinier. Als ik me niet vergis horen KCTer voornamelijk in kleine groepjes en op de achtergrond te opereren. Van wiki: 'Een kenmerk van het KCT is het langdurig en zonder enige vorm van operationele en logistieke ondersteuning geheel onafhankelijk en zelfstandig kunnen opereren.'

JWZ_JMK | 08-02-18 | 12:22

Een niet gemelde ontvoering, met nietgemelde marteling. Daarna een magazijn leegschieten en dit ook niet melden.
Dit niet melden uit landsbelang.
Het is niet zijn plaats om deze overweging te maken.
Leger werkt door duidelijke hierarchische lijnen. Hij had het moeten melden aan zijn superieur. Dat weet en wist hij.
Hiermee nu in de openbaarheid komen doet het op mij overkomen dat hij eigenstraatje wil schoonvegen.
Het verhaal komt daarom op mij ongeloofwaardig over.
Omdat Meneer Kroon een held is (EN DAT IS HI) wil niet zeggen dat hij zich altijd aan de feiten houd

wile E Coyote | 08-02-18 | 11:53 | 1

Dat ligt er helemaal aan wat zijn functie is. Hij heeft er voor gekozen om het geheim te houden omdat dit uiteindelijk meer winst zou opleveren dan wanneer hij het zou melden.

Tuurlijk wil hij zijn eigen straatje schoonvegen, dat doet vrijwel iedereen als het aan je integriteit en handelen wordt getwijfeld.

jesjort | 08-02-18 | 12:16

Als je gevangen wordt genomen tijdens een operatie moet iemand je toch missen lijkt me. Als je vervolgens wordt mishandeld en gemarteld laat dat sporen na, wanneer je dan vrijgelaten wordt moet iemand dat toch opvallen. Dat je niet gelijk open kaart speelt om een lopende missie niet in gevaar te brengen kan ik me indenken maar die missie loopt echt geen 10 jaar na dit incident door dus had vast wel eerder gemeld kunnen worden. Ik vind het een apart verhaal.

Capt. Iglo | 08-02-18 | 11:47 | 6

Vergeet er trouwens bij te zeggen dat het rammelt met wat we nu weten. Ons wordt natuurlijk niet alles verteld en Kroon vertelt ook niet alles dus misschien is er gewoon een logische verklaring.

Capt. Iglo | 08-02-18 | 12:32

Wellicht heeft dat rammelen ook wel een functie.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 12:40

Nee Kroon vertelt niet alles, maar volgens mij was het ook een MIVD missie en zijn sommige onderdelen van de missie nog staatsgeheim

gas-man | 08-02-18 | 14:23
▼ 3 antwoorden verborgen

Mij lijkt het op het eerste gezicht een beetje een onwaarschijnlijk verhaal. Maar wat er ook allemaal gebeurd mag zijn: hij was daar niet om te keuvelen dus hij heeft aan het einde van het liedje gewoon gelijk..

A-Safari | 08-02-18 | 11:46

Nog meer vragen. Degene die beschoten werd was niet alleen. Zij stonden rustig toe te kijken? Schoten niet terug? Voerde hij de missie alleen uit? Zijn er meer slachtoffers gevallen aan (beide) kanten?

LinkeLotje | 08-02-18 | 11:46 | 2

Laat gelukzoeker ff bellen met defensie en vragen of ie Kroon even ter verantwoording kan spreken.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 12:02

Coyote, bel dan samen met gelukzoeker even naar defensie en zeg dat hun verhaal niet onderbouwd is en dat jullie verhaal komen halen.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 12:42

Toch mooi van Marco dat hij zijn aan alle kanten rammelende lulverhaal na 10 jaar als nog met moed , eer en trots keurig uit de doeken komt doen ,normaal geloof ik niet direct zoveel meer na Balkenellende en de lange Haagse beroeps leugenaar ,maar hier kan ik niet onderuit. Klopt van begin tot eind geen ene moer van.

gelukzoeker | 08-02-18 | 11:38 | 4

Onderbouw je stelling eens met daadwerkelijke argumenten.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 11:45

TeeJee | 08-02-18 | 11:45
Of het verhaal waar is moet ook onderbouwt worden. Die mist gelukzoeker. En ik ook

wile E Coyote | 08-02-18 | 11:56

@wile E Coyote | 08-02-18 | 11:56
Het OM en Defensie zijn vast heel geïnteresseerd in Kroon's onderbouwing.

Ik ben geïnteresseerd in gelukzoeker zijn onderbouwing.

Duurt lang!

Rest In Privacy | 08-02-18 | 13:01
▼ 1 antwoord verborgen

Groot gelijk , ik zou hetzelfde gedaan hebben .

Olympus | 08-02-18 | 11:38

Schandalig. Oud-minister Eimert van Middelkoop (Defensie) noemt de verklaring van Marco Kroon over het door hem gemelde geweldsincident in Afghanistan ''onhelder''. DIT VERGEET IK ECHTER NOOIT: Minister Eimert van Middelkoop van Defensie was ‘heel blij’ dat hij in de jaren zeventig ‘op een wettige wijze’ de toen nog bestaande militaire dienstplicht niet hoefde te vervullen. Welk recht van spreken heeft deze pacifistische zak hooi? Hij heeft geen enkele notie van een militaire operatie en wat dat met zich mee brengt.

Repelsteel | 08-02-18 | 11:34

Ondank is ‘s werelds loon. Ben benieuwd welke Joop-mongool hier ‘vraagtekens bijplaatst’ en een onderzoek eist. Ondertussen doet het linkse kamp haar best om zoveel mogelijk (het zijn namelijk ONZE) Syriëgangers hier heen te halen. DENK vraagt een debatje aan want het is natuurlijk wel een moslim die naar de eeuwige maagden wordt geknald. Kroon is gewoon een heldhaftig mens. So what dat hij een Taliban gekkie afknalt uit wraak of gerechtigheid. Maar goed, er zullen veel ambtenaren vanachter hun veilige bureau aan de slag gaan om Kroon voor het gerecht te slepen. Een gotspe.

Knijthuis | 08-02-18 | 11:33 | 2

Je hoeft geen JoopMongool te zijn (uw woordkeuze, niet de mijne) om hier vraagtekens bij te plaatsen. Dat de man een held is die zijn land gediend heeft, mag en moet zeker meewegen in de zorgvuldigheid waarmee deze kwestie bekeken wordt. Punt is dat als dit verhaal van Kroon klopt, het op missie daar een totale puinhoop zonder hierarchie moet zijn geweest. Waarbij militairen kennelijk vermist kunnen zijn, waarbij ze gemarteld worden, waarna ze terugkeren zonder dat er kennelijk vragen zijn gesteld. Waarna hij kennelijk in zijn eentje op pad kan gaan in 'vijandelijk' gebied, waar het tot een schietincident komt waarbij een 'burger' wordt gedood, wat vervolgens ook weer niemand is opgevallen... Gaat lekker.

Dr_Prepper | 08-02-18 | 12:01

Dank voor je antwoord Dr. Prepper. Oorlog is altijd chaos. Daarom passen regels en wetten uit de burgerwereld zo slecht op dit soort situaties. Welke waarheid moet achterhaald worden? Check de film Irreversible. Wraak tot en met en de gemiddelde kijker zit met toestemming voor geweld mee te kijken. Stel je dan eens een oorlogssituatie voor, vol ruis, chaos en bloed. En dan zeker denken aan door Den Haag opgelegde geweldsinstructie? Den Haag heeft Kroon gecreëerd alsmede de oorlog waarin hij vocht.

Knijthuis | 08-02-18 | 12:35

Het zal er wel mee te maken hebben dat in het echte verhaal Rusland er weer eens beschaafder uitkomt dan Europa.

LinkeLotje | 08-02-18 | 11:33 | 2

Weer maar niet bang de Russel gaan er ook in met een bote bijl.

Roger-Rabbit | 08-02-18 | 13:01

Dat gedweep van sommige figuren die zich rechts noemen met Poetins Rusland is net zo dom als het linkse gedweep met de Sovjet-Unie.

Diotima | 08-02-18 | 13:01

Kan alleen in Nederland. Soldaten naar oorlogsgebieden sturen en dan parlementaire enquêtes houden waarom er in een oorlogsgebied geschoten wordt.

MichelDenHaag | 08-02-18 | 11:30 | 2

Daar gaat het niet om, het gaat erom dat het intern niet gemeld is. Stel dat er een Nederlandse EU-soldaat in de Baltische staten even een Rus naar de eeuwige jachtvelden begeleidt, dan is het toch handig als dat in de militaire organisatie bekend is. Als Kroon bang was voor de bureaucratie rond zo'n overlijden, dan deugt die bureaucratie wellicht niet, maar het is toch belachelijk dat er met leidinggevenden niet over is gesproken. Moet je eens doen in het bedrijfsleven, een beslissing nemen die gevolgen kan hebben in de baas z'n tijd tegen betaling zonder het intern te melden. En als je het dan op dat moment niet kunt melden, dan komt het toch een keer later ter sprake? Bijvoorbeeld als ze je een stom speldje willen geven.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 11:37

@WtW
Klinkt aannemelijk. Zelf denk ik ook dat er verschil was over welke leiders in dat gebied op zwarte lijsten stonden voor China, Pakistan, Rusland, de VS en de EU.

LinkeLotje | 08-02-18 | 11:40

Lijkt me vrij normaal in een oorlogssituatie. Als je gevangen genomen wordt, gemarteld en vernederd wordt en je komt vrij en loopt de martelaar of ander scum weer tegen het lijf, dan lijkt me dit een heel normale reactie. zoiets heet niet voor niets oorlog. Maar goed, anno 2018 lijkt alles met een handschoen aangepakt te moeten worden.

mood | 08-02-18 | 11:30 | 2

Had Marco als militaire held de man nou maar niet verzwaard met lood ,hadden we wellicht meer geweten als nu ,je hele magazijn leeg rammelen doe je als hooggeplaatste militair niet ,al gaat het alleen maar om de evt inlichtingen die je nu mis loopt,jammer voor Marco dat hij dat speldje aanvaard heeft met een niet gemelde schietpartij op zijn geweten ,ik zou nooit een speldje aanvaarden ,je hebt dan gewoon je plicht gedaan als oprechte militair en Hollander en geen flauwekul decoratie zooi, blijf met beide poten op de grond staan wil je mijn bewondering krijgen, dan krijg je van mij tien keer meer als je zo n prul geweigerd had . .

gelukzoeker | 08-02-18 | 11:55

"Het hele magazijn leegrammelen"? Dat wapen van Kroon heeft een vuurregelaar met vier standen: veilig, enkelschots, drie schoten en volautomatisch. Misschien heeft hij inde hitte van het moment stand 3 een stand vier vverward, maar onder de omstandigheden lijkt mij dat niet iets om hem te verwijten.

JoopRe | 08-02-18 | 15:43

Nu gaat het OM natuurlijk onderzoeken of hij wel zijn hele magazijn had mogen leegschieten. Nederlandse militairen mogen toch alleen verkennen en "opbouwen"?

JoopRe | 08-02-18 | 11:27

“ wat ik vond was schokkend”
Het zou me niet verbazen als Marco een ID kaart van de CIA op dat lijk aangetroffen heeft.
der_feldwebel | 08-02-18 | 09:21

Dat dus!
Een groot smerig complot, al die vredesmissies.
Wie let er op de poppy,s buiten als ze elkaar afslachten,dat dus.
Voor mij een grote plus voor alle militairen die zich in de shitholes begaven of er nog zijn.
Zij doen dit met de beste intenties ondanks dat hun ,meerderen,, in den haag hun risico op vroegtijdig overlijden als ,collateral damage, zien.
Helaas is jeanine er niet meer om een en ander te duiden,zij was immers een EXPERT in oorlogskunde LOL.

maasdonk | 08-02-18 | 11:20 | 1

Niet alleen een held maar ook een spetter!

MoonBeebe | 08-02-18 | 11:19 | 1

op je kin

Captain Pervert | 08-02-18 | 15:45

Wel grappig dat die "pacifisten" van GroenLinks dergelijke missies ondersteunen zonder te weten wat de praktijk inhoudt en maar ouwehoeren in die Tweede Kamer en zodra ze kunnen pakken ze net als de PvdA een vliegtuig naar de Malle Dieven.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 11:18 | 1

In Irak en Syrie hebben we ook bommen gegooid zonder ooit burgerslachtoffers gemaakt te hebben, geen geit is geraakt ... sure.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 11:20

De volgepropte afgaan wist iets teveel over Marco s prive handeltjes is mijn uitleg voor dit aan elkaar gelulde verhaal,van daar dat Marco alleen was toevallig,heeft niets met het leger te maken,want een paar schoten had voldoende geweest,maar dat de man nooit meer mocht praten is duidelijk ,ook niet om achter militaire inlichtingen te komen ,iets wat je van een militaire held wel mag verwachten lijkt mij

gelukzoeker | 08-02-18 | 11:18 | 2

Aannames. Op niets gebaseerd.

KlunsJohannus | 08-02-18 | 11:21

Domme LUL

Olympus | 08-02-18 | 12:03

We hebben meer mannen als Kroon nodig in dit verwijfde land.

KlunsJohannus | 08-02-18 | 11:16

Ik weet bij voorbaat al aan wiens kant ik sta. Het is ook altijd het oude liedje. Generaal Spoor gaf het weer in een treffend gedichtje.

Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat,
Als hoge nood en bittere strijd ons wacht.
De nood voorbij het land in vredesstaat.
Vergeten wordt de heer en Jan Soldaat veracht

drs. P | 08-02-18 | 11:16 | 3

+ Veel

KlunsJohannus | 08-02-18 | 11:16

Mooie referentie drs. P. Wil er aan toevoegen dat er ook hier in de panelen er kennelijk veel mensen zijn die er zelfs genoegen in scheppen Jan Soldaat een oor aan te naaien en in een kwaad daglicht te stellen. Allemaal van die gekende leuteraars die zich vandaag allemaal zeer laten kennen. Natuurlijk is het verhaaltje van Kroon een beetje krakkemikkig en zeker niet compleet. Ok, er is een (naar mijn inzicht zéér kleine) kans dat dit een spontaan initiatief van Kroon is. Als dat zo is dan zal ie zeer binnenkort wederom in de pers verschijnen omdat ie grote problemen heeft met zijn werkgever. De kans is echter een klein beetje groter dat dit verhaal in afstemming of in opdracht van zijn werkgever is gepubliceerd. Mensen die geloven dat een militair met zijn status/onderscheidingen/vorige en huidige posities niet volledig gescreend en doorgelicht is, zijn dgo van de aluminiumrollenfabriek.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 11:26

Ha, Generaal Spoor, mijn oude kazerne.

waaromjijaltijdzo | 08-02-18 | 11:39

Held. Niets minder dan dat.

grep | 08-02-18 | 11:12

Soldaten die de vijand doden. Ja kom zeg, dat kunnen we anno 2018 niet hebben. Dat moeten we niet willen met z'n allen. De vijand is nu woest.

Bigi Bana Boy | 08-02-18 | 11:11 | 2

Ik vind het hele incident bovendien een racistisch karakter hebben. Een blanke ehhh... witte soldaat die zijn magazijn leeg schiet op een persoon van kleur, moslim bovendien. Als dat geen xenofobische islamofobie is, weet ik het ook niet meer.

KlunsJohannus | 08-02-18 | 11:18

@KlunsJohannus | 08-02-18 | 11:18
En geen zwarte coke gebruikt!

Watching the Wheels | 08-02-18 | 11:21

Een held en nog ook nog een hele lekkere vent. Ik kan er alleen maar van dromen.

gespierdespijkertje | 08-02-18 | 11:07 | 1

Dream on dan zou ik zeggen.

gelukzoeker | 08-02-18 | 11:22

Dit is een uiterst onwaarschijnlijk stukje tekst:

"Het was op dat moment ‘hij of ik’. De man liet mij geen keuze. Ik realiseerde mij dat ik hem niet langer kon gijzelen en als gevangene kon meenemen. Ik moest nu aan mijn leven denken. Flitsen van zijn brute handelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal naar boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood."

Al dat zogenaamde denken en afwegen, over de missie, flitsen van herinneringen (van nog geen 3 weken geleden, hij doet alsof het 30 jaar eerder was). Voor al die afwegingen is helemaal geen tijd als iemand een AK p je richt.

En dan dat "ik greep in een reflex naar mijn wapen", ik geloof het niet echt. Je stapt uit, je herkent je verdachte. Hij richt zijn wapen, maar jij hebt tijd om je eigen wapen te pakken, door te laden en te richten, op volautomatisch schakelen en een hele clip leeg te schieten. En dat allemaal binnen de tijd dat Pietje gewoon de trekker van zijn AK had kunnen overhalen?

Knappe jongen die Kroon!

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 11:04 | 14

Rommelende Onderbuik | 08-02-18 | 11:19 |
Nou lijkt mij vertellen dat er een afghaan in ze windkondt heeft gezeten ook niet bepaald een publicitair lolletje.

LibertasSimplex | 08-02-18 | 11:40

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 11:38
Daar kijk ik toch wat anders tegen aan. Marco was de bewuste persoon waarschijnlijk aan het volgen-zoeken (hij claimt 'm te hebben willen gijzelen -nogal raar om dat in je eentje te gaan doen, maar alla...). Lijkt me dat hij eerder zijn wapen al had doorgeladen.

Hij zag zijn tegenstander dus hoogstwaarschijnlijk eerder en was dus voorbereid op was er ging komen. Die zag hem toen ook, greep naar zijn wapen en poef.
Geen reden om een magazijn leeg te schieten - vandaar dat er toch iets verklaard moest worden in de emotionele zin - hetgeen wel opmerkelijk is omdat hij verder claimt heel rationeel in zijn uppie met een extra geheime missie bezig te zijn die vele levens redt.

Rommelende Onderbuik | 08-02-18 | 11:52

dat heet nou trainen, net zoals ik een stoep kan maken in een halve dag. en jij met je tuin na 3 weken nog de gaten ziet liggen. een getrained persoon doet het idd automatisch, anders was de training niet goed.

Pieterdepietje | 08-02-18 | 16:12
▼ 11 antwoorden verborgen

Dus moraalvingerende Gutmenschen aller gezindten: Bek houwen en anders kan je zelf je hoogdravende vredesduifdenken in de praktijk brengen in een zandput in het reetgat van de wereld.
Oorlog (dat was/is het namelijk) is éen en al viezigheid.

bakermat | 08-02-18 | 11:04

In Amerika geven ze zulke helden een standbeeld , in NL mag hij het straks voor het hekje komen uitleggen.

Pieterse | 08-02-18 | 11:03 | 2

Precies.

Muuke | 08-02-18 | 11:20

Eerst krijgt ie de hoogste militaire onderscheiding van de overheid.
Daarna krijgt ie diezelde overheid jarenlang aan zijn broek?
Heeft ie geen U tegen de minister gezegd?

Kanarie_Geil | 08-02-18 | 11:28

Blijkt dat Kroon inderdaad bezig is aan een boek over zijn leven. Ik zou als ik hem was op zoek gaan naar een ghostwriter, want als zijn 'verklaring' een beetje het niveau van het boek is, dan gaat dit niet de goeie kant op...

Dr_Prepper | 08-02-18 | 11:02 | 1

Ik mag ook hopen dat hij niet zelf schrijft. Wel handig ook, dat je geheime missies deed die geheim moeten blijven, want zo kan je elk mooi verhaal in je boek zetten zonder dat iemand ercahter komt dat het uit je dikke duim komt.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 11:21

Dit land van slap lullen en zogenaamde rechtspraak verdient geen helden geen kerels meer , hoewel het aan de andere kant daarom wel schreeuwt.

daytripper | 08-02-18 | 11:01

Dames, het werk wat die gasten doen is niet equivalent aan dat wat de gemiddelde zolderkamerzitter doet tijdens de favoriete RPG'tjes!

Isnogaanhettype..... | 08-02-18 | 10:55

Wat een land, je bent militair of politieagent en als je moet handelen en een wapen gebruikt wordt je aan de schandpaal genageld. Een vijand die hem gemarteld heeft, een wapen pakt en doodgeschoten wordt. En vervolgens word je voor heel Nederland ter verantwoording geroepen. Zo ook altijd met agenten die moeten handelen voor hun eigen veiligheid, uitzonderingen van excessen daargelaten. Laat ze dan PANG PANG roepen in plaats van echt schieten, oooohhh wacht...

leijpeideaud | 08-02-18 | 10:53

Mijn zwakke punt is steeds dat ik zulke lul verhalen die stinken als een bunzing per direct geloof. Echt waar je gelooft het niet. Vandaar ook mijn immense bewondering voor ons Markie de lange slungel van het Binnenhof.

gelukzoeker | 08-02-18 | 10:51 | 1

Ik geloof jou, als je lul verhalen schrijft als lulverhalen.

Isnogaanhettype..... | 08-02-18 | 10:54

Ik moet denken aan dat verhaal van die "dancing boys", de bacha bazi. Het was bij defensie bekend dat lokale warlords een soort harem van kleine jongetjes hadden om te misbruiken. Dat verhaal werd expres onder de pet gehouden omdat het defensie niet uitkwam in de missie, omdat die lokale warlords aan de "goede" kant stonden.

Mogelijk heeft Kroon kennis gehad van dit fenomeen en is dit de schokkende kennis waar het om gaat. Dit moest uiteraard geheim blijven.

Of Kroon zelf gevangen is genomen en is "genomen" (miste niemand van zijn eenheid Kroon?) is een onduidelijk verhaal, maar mogelijk een coverstory voor het feit dat Kroon een pedo-warlord heeft opgeruimd?

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 10:51 | 3

Denk eerder dat onze Held een illegale drugsdeal niet rond gekregen heeft ,en in te nauwe schoentjes kwam te staan. Ook wel een coverstory waard natuurlijk.

gelukzoeker | 08-02-18 | 10:56

gelukzoeker | 08-02-18 | 10:56
Zo heb ik er nog niet over gedacht maar inderdaad, waarom niet. Opium genoeg in dat land. Misschien werd Kroon's eigen missie bedreigd?

Overigens ook een apart verhaal, dat Kroon van alles blijkbaar aan niemand hoeft te briefen. Hij kan weken op zijn eentje onderzoeken doen, mensen volgen en natrekken en onder de pet houden dat hij korte tijd gevangen was.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 11:07

of hij was gevangen en wij in NL wisten dat niet is tenminste nooit gecommuniceerd door defensie. als je dan vrijkomt en je hebt weet van een safehouse met wapens... je gaat daar naar toe je bevooraad jezelf en gaat dan op jacht naar die gek met zijn kwellingen. (torture). ja ik snap dat je in een ander land met de kennis die hij had niet eerst terug hoeft naar camp zero. nee dan denk je niet als je tot op het bot vernederd ben dan denk je niet dan handel je. (of vlucht je), of je bevriest. vluchten en bevriezen is eruit getrained het enige wat ie kon doen was handelen. (mag ik hopen)

Pieterdepietje | 08-02-18 | 16:20

Zal je net zien dat onze held deze keer zijn borsthaar heeft afgeschoren......

Loell | 08-02-18 | 10:48

Kort samengevat: militair in oorlogsgebied schiet gewapende vijand neer. En daar moet de Kamer dan over discussiëren. Wat een onbenullen.

Franker | 08-02-18 | 10:44 | 5

Franker. Ik zou toch nog een keer lezen waar het precies over gaat voordat je zulke domme dingen zegt.

beau van rtl | 08-02-18 | 10:53

Watching the Wheels - Tja in hoeveel situaties waarin je beter je klep dicht kunt houden kun je verzeilt raken als militair die in eigen land in drugs handelde en stroomstoot wapens verkocht vanuit een door hem zelf gerunde kroeg? Waar stopt dat aantal situaties ongeveer ? bij 20 30 40 ? vragen vragen ,gelukkig is Marco een fantastische prater ,ik gok dat we er achter gaan komen ,of niet, of wel ?

gelukzoeker | 08-02-18 | 11:08

@gelukzoeker | 08-02-18 | 11:08
Denk dat er gewoon bij defensie en de rest van de overheid een romantische sfeer heerst van "don't talk don't ask". Je hebt dat gezien bij de ondeugdelijke granaten in Mali, je hebt dat ook gezien bij Jack de Vries in de container met die ondergeschikte. Het zijn romantici die zo links en rechts een risico nemen en daar blijkbaar een kick van krijgen en die kick blijkbaar nodig hebben. En hebben ze die kick even niet, dan is er nog altijd coke. Gordon komt niet voor niks steeds langs in dat torentje.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 11:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Begrijpen we nou goed dat Jan-Peter Balkenende en zijn kliek deze militair de eerste Willemsorde in decennia liet uitreiken, nog voordat dit verhaal bij iemand van defensie bekend was? En begrijpen we ook goed dat daarna al die cokeverhalen ontstonden en dat daarna nog steeds niemand zo intensief met de militair gesproken heeft dat nog steeds dit verhaal onbekend kon blijven? Lekker gewerkt Balkie.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 10:41

Kroon kan ook uit pure angst zijn AK leeggeschoten hebben. Begrijpelijk. Maar dat is in zijn positie lastig toegeven.

Carmelita | 08-02-18 | 10:39 | 1

Het Nederlandse leger heeft geen AK's en een commandant of wie dan ook die langer in die omstandigheden zit weet dat hij maar kort te leven heeft als hij last heeft van angst. Oorlog is een realiteit en voor sprookjes moet je naar kaatsheuvel.

MEDIACRATIE | 08-02-18 | 11:05

Even los van het feit dat Majoor Kroon een dappere vent is en daarvoor terecht de Militaire Willemsorde ontvangen heeft; wat deed NL daar in Afghanistan ? Coalition of the Willing (Bakellende). Wat heeft de Noord Atlantische Verdrags Organisatie überhaupt in Afghanistan te zoeken? Wat de Engelsen en de Russen niet is gelukt gaat de Amerikanen + hun volgzame vazalstaten zeker niet lukken: een gevleugelde uitspraak van de Taliban" jullie hebben de modernste wapens,maar wij hebben de tijd"!
Dat Kroon zijn tegenstander doodschoot is wat elke militair tijdens zijn diensttijd leerde.. raak schieten of het nu met 9 mm,.50,7,62 mm of 105 mm was. Daarvoor kreeg hij ook geen lintje.

Eendragtmaaktmagt | 08-02-18 | 10:38

¨Als beëdigd officier wordt men geacht om meerdere niveaus hoger mee te denken¨. Doe dat dan Marco.

squadra | 08-02-18 | 10:33

Nunc aut nunquam zal ie gedacht hebben

photto | 08-02-18 | 10:31

Kroon heeft goed werk verricht en is geen gewone jongen. Het is een boef die aan de goede kant vecht. Die zijn niet politiek correct en ledigen zo hun magazijn zonder aan 'rules of engagement' te denken. Dat zijn echte helden. In de burgerwereld zijn ze snel wetsovertreders omdat een over gereguleerd landje te krap is voor de dadendrang van Marco. Een kroeg hebben met een mooie vriendin wat bijbeunen met drugs en (stroomstoot) wapen moet allemaal kunnen want we hebben het hier over een vrije jongen die niet in het harnas van de burgerlullen past. In een andere jas zie mensen als Marco terug bij de Bandidos en No Surrender MC's. UItgeburgerd niet passend in de gefeminiseerde mietjes maatschappij die NL is geworden door decennia lang links emancipatie gedram door de MSM en ook Den Haag dat er officieel beleid van maakte om een wig te slaan tussen mannen en vrouwen waarbij in de 9-5 wereld de mannetjes het onderspit delven. Lang leve Marco en zijn soort mannen in tijden van oproer en rellen, zelfs burger oorlog in het vooruitzicht door de voortdurende massa immigratie van integratie resistente volkeren zullen deze mannen voor ons vechten en ons een laatste kans geven op zelfbeschikking in eigen land.

Horsemouth | 08-02-18 | 10:31 | 7

du Roi Soleil | 08-02-18 | 10:42
"Het type Kroon". U bent niet alleen zonnekoning maar ook psychiater en/of helderziende.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 10:47

@du Roi Soleil
Kan kan je allen nog maar soldaten aannemen die een handtas dragen met lippenstift.
Ga je niet echt wat mee winnen.

Roger-Rabbit | 08-02-18 | 10:47

Haha mooi stukje dit. Kan het er niet mee oneens zijn.

Captain Pervert | 08-02-18 | 15:41
▼ 4 antwoorden verborgen

Misschien is het mij helemaal ontgaan, maar waarom komt de heer Kroon hier nu mee naar buiten? Ik denk dat hij het beter voor zich had kunnen houden. Had hem in ieder geval een hoop commentaar en mogelijk erger gescheeld.

deHoestendeMan | 08-02-18 | 10:24 | 5

@mokum: ouwe besserwesser: ik kan het niet terugvinden. Wijs het me dan maar aan. En voor de duidelijkheid: ik vroeg waarom hij er nu mee naar buiten komt. Wat is de aanleiding?

deHoestendeMan | 08-02-18 | 10:47

Omdat hij zelf aan een boek over zijn leven bezig is. En daarom moesten er zaken op staatsveiligheid gecheckt worden.

Dr_Prepper | 08-02-18 | 11:04

was toch iemand weggerent? die is via het Centraal orgaan asielzoekers opgenomen in NL,

Pieterdepietje | 08-02-18 | 16:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Het leest als een slecht jongensboek. "Geheim", "vijand" en een magazijn in iemand legen. Vind het een raar verhaal met een Hollywood ondertoon inplaats van een nuchter verslag.

Celica1stgen | 08-02-18 | 10:24

Het schijnt dat hij daar werd aangetroffen in camouflagekleding en in het bezit van een wapen. Dan zou je toch aan voorbedachte rade denken.

Axelvon | 08-02-18 | 10:24

Aan wie moet je in dit land nog iets in vertrouwen melden? Qua in je reet gezeten wezen door de één of andere baardaap. Aan de kartelminister? Of diens in een uniform gehesen managementconsultant met de titel 'generaal'? Ik wil helemaal niet weten wat er schokkend was. Gaat me geen flikker aan. Het feit dat die jongens op groenlinkselijke manier naar Afghanistan waren gestuurd is schokkend genoeg.
Commando op missie pompt magazijn leeg in gijzelnemer. Laat die rotten in hel.

LibertasSimplex | 08-02-18 | 10:23

Tijdens zijn ontvoering (gijzeling) moet hij toch vermist worden door zijn maten.
Is hij naderhand alleen op zoek gegaan naar die leider?
In mijn ogen is hij een held, maar zijn verhaal is wel wat ongeloofwaardig.
Zand erover.

kneuterzak | 08-02-18 | 10:22 | 1

Zulke operaties kunnen dagen duren,met Totale radio stilte,dat er intussen wat kan gebeuren is wel duidelijk.
Verwacht word dat je weken lang kan opereren achter vijandelijke linies afgesneden van elke ondersteuning en contact.

Roger-Rabbit | 08-02-18 | 10:42

Mooi man ,moed ,beleid, eer ,en trots ? dan moet je goed op gaan passen bij zulke woorden.Mij is nog niets duidelijk en word het steeds onduidelijker zelfs ,ben benieuwt waar de lange gebrilde alles aan elkaar liegende slungel van het binnenhof in het heldhaftige story verzinsel genoemd gaat worden, als het waarheid achterhouden ten tonelen verschijn komt onze Markie de beroeps leugenaar om de hoek kijken, onze meester James Bond van de lage landen.,volgens mij hebben wij geen helden meer ,maar wel grote fantasten die niet schromen voor een leugentje meer of minder ter meerdere eer en glorie van hun eigen bankrekening,en natuurlijk voor de eer ,de eer de moed beleid en trots, voor ons allang afgedankte en cadeau aan de islam gedane landje.

gelukzoeker | 08-02-18 | 10:21

Lol, dus je creëert als overheid een ijzervreter, die promoveer je tot commandant omdat ie capabel is om zelf beslissingen te nemen, vervolgens breng je die al dan niet undercover onder in een oorlogsgebied. Dan moet je niet raar opkijken dat er "ongewenste" doden vallen.

En dat zo een man niet in de burgermaatschappij functioneert kan je ook op je klompen aanvoelen.

De hypocrisie van de overheid...

Dutch Hazard | 08-02-18 | 10:19 | 1

Dutch hazard. Ook vreemd dat ze zijn meerderen er niet over horen. Of ze zijn mede verantwoordelijk of compleet achterlijk.

beau van rtl | 08-02-18 | 10:22

Zo, en laten we Marco nu weer met rust?

Overnijd | 08-02-18 | 10:15 | 6

Let maar op ,ons heldhaftige Marco lult zich zelf de cel in ,verteld teveel daar waar zwijgen verreweg het beste voor alles en iedereen zou zijn ,hier komen nog duizend vragen bij en gaat er niet een vanaf. We zijn een ouwe wijven landje geworden dat zich zelf gaat opheffen ,hoeft niemand wat voor te doen ,gaat met ons partijkartel gewoon vanzelf.

gelukzoeker | 08-02-18 | 10:35

@gelukzoeker pas op je woorden! Geen ouwewijvenlandje, maar sneeuwvlokjeslandje.

dagpauwoog | 08-02-18 | 11:20

Roger. Hoeft niet hoor. Jongetjes als Kroon zijn vrij snel beledigd en voelen zich snel vernederd. Ze weten zelf dat ze niet veel zijn.

beau van rtl | 08-02-18 | 15:22
▼ 3 antwoorden verborgen

De enige reden dat Kroon dit verteld is omdat hij hiervoor orders heeft. Het is een onderscheiden elite officier hoog in de hiërarchie.
Wie denkt dat Kroon die morgen opstond en dacht laat ik dit eens naar buiten brengen snapt er geen hol van. Daarbij zijn alle details die nu worden verteld operationele informatie en vallen allemaal onder militair geheim. Het is strafbaar om dit te delen met burgers. De ware reden blijft gissen. Een decoy, damage control of er gaat iemand met bewijzen uit de school klappen. Een groep directe collega¨s of een bevriende natie. Het naar buiten gebrachte verhaal is burgertaal en zeker niet van Kroon zelf.

Pedronegro | 08-02-18 | 10:15 | 7

@Roi. Ja inderdaad een elite. Niet meer en niet minder. Elite door zijn onderscheidingen. Elite door zijn onderdeel: KCT. en zijn huidige werk als stafofficier beleidsbepaler. En het allerbelangrijkste zijn status gaat ver uit boven een KMA brigade generaal met nul ervaring en schone kistjes.
En het allerbelangrijkste door het ridderen is er een korte lijn met het Kon. Huis.
Nu jij weer.

Pedronegro | 08-02-18 | 10:56

@gelukszoeker. Bekt lekker dat domme loopjongen. Aan het eind van de streep zijn we allemaal domme loopjongens. Op een heel klein groepje vrije slimme zielen na waar u blijkbaar bij hoort.

Pedronegro | 08-02-18 | 11:01

Pedronegro | 08-02-18 | 10:15
Het naar buiten gebrachte verhaal is natuurlijk ook niet het gehele verhaal. Vandaar dat het in een briefvorm in uitgebracht. Een soort persbericht en niet in een interview met vragen als: hoe lang bent u precies vastgehouden, waaruit bestonden de mishandelingen precies, kunt u wat meer vertellen over de vernederingen. Dit is allemaal geen toeval en Kroon pakt wederom een deel van de last op zich om kennelijk aanwezige hogere belangen te dienen.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 11:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Bekende oorlogsheld zijn in Nederland, tegenwoordig zelfs met terugwerkende kracht door mensen als Sinterklaasterrorist van Z., is een hoogst ondankbare en vervelende positie. Bedenk nu eens wat deze man aan nuttige dingen heeft gedaan, op onzinnige missies waarhij ongevraagdnaartoe is gestuurd. En laat hem nu eindelijk eens met rust, dames en heren volksvertegenwoordiger.

netniet | 08-02-18 | 10:13 | 4

@renhoek
Zal heus niet allen zijn geweest maar dat scheelt een hoop gezeik.

Roger-Rabbit | 08-02-18 | 10:28

RenHoek | 08-02-18 | 10:14

Dan ga je voorbij aan het feit dat oorlog, oorlog is en een mooie of faire oorlog, dat bestaat helemaal niet. Dat is een kenmerk van oorlog. Je gaat voorbij aan het feit dat het aanwezig zijn in oorlogsgebied de psyche verwringt. Kijk maar naar een fenomeen als verkrachting, verwerpelijk in de hedendaagse maatschappij maar zowel IS soldaten al VN militairen worden ervan beschuldigd. Terwijl we de een moreel toch verheven achten boven de andere.

Degene die bepalen of soldaten ergens naartoe gaan zijn de mensen in Den
Haag. En dat zijn de mensen die voor rekening nemen dat Nederlandse soldaten , in situaties raken waar het besef anders wordt. En als er naast de pot wordtgepist dan dienen die politici dat met zich mee te dragen. Verdienen soldaten steun en een berg nazorg en verdienen ze het niet om behandeld te worden alsof zedaar een negen tot vijf baan hebben bestierd on Nederlandse omstandigheden.

En als men dat in Den Haag niet kan of wil, dan moeten ze ophouden mensen in die situaties te brengen, door ze bijvoorbeeld niet meer te sturen, dan is het probleem ook opgelost.

netniet | 08-02-18 | 10:40

Nee, onzin. Ik ga nergens aan voorbij. Ik vind het een raar verhaal waar tot nu toe terughoudend - door alle (politieke) partijen - op wordt gereageerd. Daarnaast rechtvaardigt het hebben van een trauma niet het handelen zoals beschreven.

RenHoek | 08-02-18 | 10:52
▼ 1 antwoord verborgen

Je ontvoerder aanspreken en zien dat hij zijn wapen aan het bewegen doet richting jou, en dat jij dan even eerder schiet, en je hele magazijn er uit ploft.
Lijkt mij een prima actie van een marinier.
Zouden er meer moeten doen.
Marco Kroon is een onderscheiden militair met de Willems orde.
Iedereen die hier negatief commentaar op heeft. Allemaal ongezien de tyfus.
Bovendien ben je dan een linkse rakker, je valt door de mand.

Gokmaar | 08-02-18 | 10:12 | 5

Een Marinier! Jij valt door de mand.

du Roi Soleil | 08-02-18 | 10:28

Kroon was geen marinier. Keyboard hero alert

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 10:32

@Gokmaar
Kroontje gekocht?
U had beter uw geld kunnen verGOK......, ach, laat ook MAAR.

D-Fens_1963 | 08-02-18 | 10:53
▼ 2 antwoorden verborgen

ik denk dat Kroon erin wordt geluisd door net zo'n soort horror-collega als die man die Julio Poch erin heeft geluisd: hij moet nu wel wat zeggen om zich te verdedigen, dus komt ie met dit idiote verhaal. Wat een rotland is dit soms toch: je kan als agent in vredestijd om zes uur 's ochtends gewoon een onschuldige verwarde burger voor t oog van de camera vermoorden en ongetwijfeld weer worden vrijgesproken, á la Mitch Henriques, maar o wee als je in een oorlogssituatie een vijand doodschiet: dan wordt er weer jarenlang belastinggeld verspild aan een politiek korrekte, linkse-waanzin rechtszaak tegen een soldaat die meer ballen heeft dan al die linkse losers. Hou nou toch op.

datlijktmesterk | 08-02-18 | 10:07 | 3

Als er niks illegaals gebeurd is kan Kroon toch ook gewoon de waarheid vertellen?

du Roi Soleil | 08-02-18 | 10:10

Hij wordt er door niemand ingeluisd. Hij trekt zelf zijn domme mond open.

beau van rtl | 08-02-18 | 10:11

Kan ook zijn dat de 'organisatie' in kwestie bij Nederland de zaak heeft aangekaart.

RenHoek | 08-02-18 | 10:16

Andere minister ander beleid.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 10:07

Ze hebben hem dus gevangen genomen in ze reedt gepaalt,ja niet vreemd dat je daar over zwijgt en op zoek gaat.
Zal wel ontspant zijn,die laten echt niet iemand zomaar vrij met de hoofd op de romp.

Roger-Rabbit | 08-02-18 | 10:07

Misschien had Pia organen nodig, dat is allemaal te begrijpen, maar je gelooft toch niet werkelijk dat je als Nederlandse militair in Afghanistan mensen kunt doden zonder dat bij thuiskomst even aan je leidinggevenden te melden. Vaag verhaal.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 10:06

Niet rijp voor de media. Eerst nog maar een paar jaartjes laten fermenteren in de buurt van de 'onderste stenen opslag Nederland'. Dichtbij de filmrolletjes, de Demmink story en de Baybasin wegmoffel operatie.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 10:04 | 1

Bolletje. Goed dat je het noemt, maar ik ben bang dat dat allemaal met ons mee het graf in gaat.

beau van rtl | 08-02-18 | 10:28

'Wat ik vond, was schokkend'. Meestal kan (moet) je dan op zo'n link klikken. Maar deze werkt niet.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 10:04

Ach, als het allemaal waar is wat Kroon zegt is hij een absolute held. Misschien een tikje een onhandige vanwege het niet melden, of misschien had hij gewoon geen zin in een compleet onderzoek. Dat kan ook. Klopt het verhaal niet, dan is en blijft het een militaire missie waarin mensen in split seconds beslissingen moeten nemen in situaties waar hun eigen leven op het spel staat of kan staan.

Ik probeer me voor te stellen hoe ik zou reageren in dat soort situaties en ben heel blij dat ik nooit iets met het leger te maken heb gehad.

jonckheer | 08-02-18 | 10:04

Lekker gezever weer.
Als je ongevraagd anaal gevisiteerd wordt heb je alle reden om iemand vol te pompen met potentieel vislood.
Case closed.

schoon-schip-maken | 08-02-18 | 10:04 | 1

Anaaliban?

Watching the Wheels | 08-02-18 | 10:09

Je hebt mensen die niets anders hebben gepresteerd dan een "studie" "communicatiewetenschappen" of "Chinees voor gevorderden". Die neuken of likken zich door de gemeenteraden en partijgelederen een weg naar de Tweede Kamer of een kamertje in een ministerie, en gaan daar dan in schimmige commissies zitten om het werk te beoordelen van mensen die zich in oorlogsgebieden begeven en 24/7 hun leven wagen.

Daar word ik altijd een beetje misselijk van.

Kameroudste | 08-02-18 | 10:04

Kroon zal hoogstwaarschijnlijk als civiel burger zijn operatie hebben uitgevoerd en ook in zijn eentje. Vrijlating kan dan inderdaad het gevolg zijn van een overtuigend verhaal. Verhaal is echter zwak met betrekking tot de 10 jaar, de confrontatie zelf is niet een probleem. Liep de operatie nog steeds door of waren er nog steeds gevaren voor betrokkenen. En waarom is hij met de publiciteit gekomen. Een verklaring zou pas nodig zijn indien het OM de zaak zou gaan aanbrengen.

Buerman | 08-02-18 | 10:03

Prima ! Laat OM maar onderzoek doen.
Maar dan ook ff plaatselijk.

Of vinden ze dat te gevaarlijk ?
Achter hun bureau.

koelkast | 08-02-18 | 10:01

Ze moesten toch verkeersles geven aan de Afghanen? Hij had zich moeten verdedigen met zijn spiegelei! Oké, zo flauw als Alexander Penthouse, Maar soldaten in oorlogsgebied, dat gaat de verbeelding van het vingerwapperende vaderland ver te boven. Altijd gezeik, altijd messen in je rug. Mission impossible. Nederlanders kunnen beter gaan aardappelschillen in de achterhoede en het echte werk overlaten aan een krijgsmacht die thuis wel wordt gesteund.

Vod Kanockers | 08-02-18 | 10:01 | 2

Waar. Persoonlijk vind ik de man een held, omdat hij militair is, en is uitgezonden. Punt. Dat je daarnaast mogelijk crimineel kan zijn doet er voor mij niet toe. Geheime missies zijn dingen die je alleen verbergt voor je eigen bevolking, naar ik aanneem weet de vijand namelijk wel wat er gebeurd is. Dit is een per definitie foute politieke keuze. ROE rules of engagement zouden altijd duidelijk moeten zijn, dat hadden we toch geleerd?. Kron had niet in deze situatie gebracht moeten worden, geen geheime missie die ongerapporteerd en ongedebriefed kon blijven, waarbij ptss onopgemerkt en onbehandeld kon blijven, waardoor Kroon niet een mogelijke moord gepleegd zou kunnen hebben. Weet ik wat er gebeurd is?: nee, boeit het?: jazeker. ik laat het nu aan de rechter over om een oordeel te vellen, maar mijn voorgevoel zegt, dat iets niet klopt, en dat meerdere mensen verwijtbare steken hebben laten vallen. Jammer dat die niet ook aangepakt worden.

InclinedtoLiberty | 08-02-18 | 10:27

Spannend verhaal. Gebruik het voor een leuk fictie boek á la Bear Grylls of Andy McNab kerel. Dat lijkt me geloofwaardiger ipv dit tamelijk fantastische verhaal te gebruiken als je verdediging.

Dutchbeaurouge | 08-02-18 | 10:00

Prachtig relaas van Marco Kroon dat aan de boeken over de oorlog van W.F. Hermans doet denken. Nooit helemaal duidelijk wat de werkelijke motieven zijn en ook het kwade in het goede (en andersom) kunnen zien. Marco Kroon heeft 10 jaar kunnen nadenken over zijn versie van dit relaas. Ik hoop dat we het zo kunnen houden en dat nooit helemaal duidelijk wordt of hij zich hier heeft opgeofferd of zich een platvloerse wraakoefening heeft voltrokken.

Simon_GS | 08-02-18 | 10:00

Het was de Kroon op z'n werk.

AntonJensen | 08-02-18 | 09:59

Het feit dat hij nog leeft is het belangrijkste. Hoeveel hij er heeft omgelegd en waarom interesseert me werkelijk geen zier. Kunnen er nooit genoeg zijn wat mij betreft.

Vout | 08-02-18 | 09:59

Volgrende week komt het boek van Willem Vermeend & Marco Kroon uit.

Breinbrouwsels | 08-02-18 | 09:58 | 2

.. volgende..

Breinbrouwsels | 08-02-18 | 09:58

Met op de achterflap dat gedicht van Kippling over die jonge soldaat die op Afghaanse bodem gewond ligt te wachten op die krijsende #D66-Afganginnen die z'n organen komen roven.

Breinbrouwsels | 08-02-18 | 10:01

Kroon was gewoon een soort ZZPer in het leger. Hij vertelde zijn meerdere niet dat hij gevangen was genomen en was mishandeld en vernederd. Hij loste het zelf op en ging later verhaal halen en handelde het zelf naar eigen idee goed af. Maakte hier vervolgens ook geen melding van.
Wordt bij thuiskomst door majesteit Bea zelf tot ridder geslagen. (belachelijke vertoning) . Houdt vervolgens 10 jaar zijn bek. In de tussentijd rommelt hij nog wat met Coke en verhandelt wapen vanuit een kroegje ergens in Brabant. Heel normaal allemaal en vertelt daarna dat hij het gedaan heeft om ons, het land, zijn collega's en eigenlijk ons allemaal te redden.
Kortom, ik denk dat deze psychopaat eens goed onder het licht moet worden gehouden. Er zijn inmiddels vast wel een paar ex collega's die durven te vertellen wat voor een zielig mannetje onze Rambo wannebee Kroon is.

beau van rtl | 08-02-18 | 09:57 | 6

Kroon had gewoon zijn bek moeten houden. Met een leuke vergoeding de dienst uit moeten gaan en moeten proberen nog iets fatsoenlijks van zijn leven te maken. Voor het leger was hij absoluut ongeschikt, ik dacht dat dat nu wel bewezen was. Maar nee, meneer moest zo nodig de Ramboknuffel van Nederland worden. Jammer, mislukt

beau van rtl | 08-02-18 | 10:09

De grootste fout die gemaakt is, is hem die Willemsorde te geven zonder een zeer gedegen antecedentenonderzoek voorafgaand. Maar die helderheid van geest kun je van een amateurorganisatie als Defensie eigenlijk ook niet meer verwachten.

du Roi Soleil | 08-02-18 | 10:44

Die hele uitreiking van de Willemsorde was er propagandastunt om nieuwe idioten te werven voor een prachtige loopbaan bij defensie.

beau van rtl | 08-02-18 | 10:59
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik vind het gewoon een raar verhaal. Lijkt wel een plot van een Hollywood film.

Beffie_Turf | 08-02-18 | 09:56 | 1

Helemaal mee eens. Het klinkt totaal niet als het verslag van een onderscheiden militair. Ik vind het eerder de toon hebben van een stout jongetje die aan het schoolhoofd aan het uitleggen is waarom hij de hond van de concierge groen geverfd heeft.

Celica1stgen | 08-02-18 | 10:35

Hij kon het natuurlijk destijds ook niet melden aan zijn superieuren, want Jack de Vries had natuurlijk tijdelijk diens containers in gebruik genomen om z'n overspel te kunnen consumeren en daarna stonden Pauw en Witteman natuurlijk alweer klaar om de containers in gebruik te nemen. Heel logisch dat Kroon die Afghaan zonder het even te melden (dagen na de initiele dreiging?) even overhoop schoot en zorgvuldig om daar 4 wereldoorlogen en een Willemsorde later toch nog even op GS verslag van te doen.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 09:56

Sorry, maar waar voor is dat gedonder met het OM? Het is een militaire missie. Dus geen gelul en bemoei je er niet mee. Kan toch niet waar zijn dit "Slinkse" gedrag. Ik zeg geef Kroon een extra onderscheiding!!

AMX pri | 08-02-18 | 09:55 | 2

Had Kroon het ook niet intern hoeven melden bij Defensie? Gewoon op tienertoer in Afghanistan en ... en dan niks zeggen als je terugkomt en gewoon om een paar nieuwe magazijnen vragen? Het is toch een ongeloofwaardig vreemd verhaal op deze manier? Als het bedoeld is om het vertrouwen in Defensie te vergroten dan had dat naar buiten brengen van deze informatie toch nog wel wat beter gekund, zo lijkt.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 10:00

Watching the Wheels | 08-02-18 | 10:00
Ga er anders zelf even op 'tienertoer' met je gezellige zolderkamertje. Lutser.

Vout | 08-02-18 | 10:01

Even recapituleren.
- Militair wordt ontvoerd en mishandeld. Niemand van zijn eenheid die dat opmerkt? En dat hij na vrijlating aangedaan terugkeert valt eveneens niemand op?
- Militair gaat op eigen initiatief en zonder zijn lijn te informeren op onderzoek uit, legt contacten met waarschijnlijk de CIA en besluit om iemand te gaan ontvoeren en uit te gaan leveren aan een 'organisatie'?
- Militair besluit op eigen initiatief op onderzoek uit te gaan (gewapend) en schiet een vijand neer - met minimaal 15 (!) schoten. Hoe wist hij overigens na alle 'flitsen' dat hij wel de goede te pakken had?
- Moest hij het munitieverschil dat hij sindsdien had niet verantwoorden?
- Militair besluit incident voor zich te houden om een missie niet in gevaar te brengen. Echter zou de 'vijand' niet opmerken dat er met de dood van één van de hunnen niet wat opmerkelijks aan de hand was?

Verhaal rammelt aan alle kanten.

RenHoek | 08-02-18 | 09:55 | 8

Peterdh. Zou kunnen, maar houd daarna wel je bek dicht en laat je niet op zo'n belachelijke manier tot ridder slaan. Dat ben je niet alleen een lul, maar sta je ook voor lul voor de rest van je leven.

beau van rtl | 08-02-18 | 10:44

@ Peterdh. Kroon was ten tijde van de uitzending commando en geen marinier. Het zomaar afschieten van mensen, zoals u dat voorstaat, duidt op een heel beperkte en onderontwikkelde geest.

Daarnaast hoeft de persoon niet lid van al-Qaida te zijn geweest. U bazelt maar wat.

RenHoek | 08-02-18 | 10:45

@Renhoek

Aah, het gebruikelijke riedeltje over interpunctie bij afwezigheid van boerenverstand.
Blij toe dat zelfs voor een mongool als U mijn verhaal vol taalvouten toch leesbaar blijkt.

U is de loser van het schoolplein, dat is duidelijk.

schoon-schip-maken | 08-02-18 | 10:48
▼ 5 antwoorden verborgen

De enige belangrijke info in dit hele lulverhaal is de opmerking, "Wat ik vond, was schokkend."
Hiermee wordt de het wapen gericht op het OM.

Dorus1888 | 08-02-18 | 09:54

Zittie hier ook? Maggie gelijk wel een kroontje

Mahazioth | 08-02-18 | 09:51 | 1

Snap nu de betekenis van het kroontje bij de vele reacties. Is natuurlijk om Kroon te steunen. Wie geen kroontje heeft is schijnbaar een pacifist. Of gewoon een schrapert, dat kan natuurlijk ook.

AntonJensen | 08-02-18 | 09:56

Kroon's verhaal stinkt van voor tot achter. Hier klopt iets niet.

rzer0 | 08-02-18 | 09:51 | 3

Laten we de NSA vragen om inlichtingen. Of een 18-jarige hacker, of beter nog, Rian van Rijbroek!

Nuchternederland | 08-02-18 | 09:53

Mee eens ,teveel films gekeken die Kroon .

Koning BongoBongo | 08-02-18 | 09:59

Tijdens het lezen dacht ik alleen nog aan Rian met zwellende gedachten.

Breinbrouwsels | 08-02-18 | 10:06

Potverdeurie, Beatrix heeft een heuse moordenaar onderscheiden en zelfs aangeraakt. Zoiets kwam normaliter in de familie niet veur.

AntonJensen | 08-02-18 | 09:50

Is Kroon al a la Stallone, met zijn berenmes, ondergedoken in de bossen van Drackenstein?

Kanarie_Geil | 08-02-18 | 09:50 | 1

Haha + 5

beau van rtl | 08-02-18 | 10:00

Weet alleen over Afghanistan dat de papaver velden nog steeds bestaan en beschermd worden door de US ARMY voor de Heroine en Opiumhandel. www.globalresearch.ca/drug-war-americ... en dat als je iets opbouwde het later weer vernield wordt www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/z....
Al met al een dure en maar edoch een goede zandbaktraining die al 15 jaar duurt en nog wel 15 doorgaat wegens verstrengelde belangen.

steekmug | 08-02-18 | 09:49

“Ik ben op enig moment vrijgelaten. Waarom is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar ik vermoed dat ik deze personen met succes heb weten te misleiden.”

Vaag..... erg vaag. En wat vond Kroon nou wat zo “schokkend” was?

Xirdalan | 08-02-18 | 09:49 | 4

Een witte onderbroek met een bruine vlek, die bij nadere bestudering een afbeelding van st francisco bleek te zijn. Echt, dacht marco, dit gaat geen hond geloven.

De Briemusketier | 08-02-18 | 10:00

De Briemusketier | 08-02-18 | 10:00
Altijd nog beter dan de 7 kleuren stront die jij zou schijten in oorlogsgebied stumpertje.

Vout | 08-02-18 | 10:03

@Vout
Valt me mee dat je tijd hebt om dit te tikken, terwijl je as we speak met een ingevette poepert richting het oostfront aan het racen bent in je YPR.

De Briemusketier | 08-02-18 | 10:56
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb er weinig vertrouwen in dat het OM het verhaal over zal nemen.
Ik twijfel ook ten zeerste aan de genoemde motieven zeker gezien het verzwijgen. Het is een smoes-achtig relaas.
Persoonlijke wraak vind ik een zeer waarschijnlijk motief.
Maar ja, in oorlogstijden gebeuren rare zaken. Als je anaal uitgewoond bent door een sadistische Al-Qaida gek en je hebt een doorgeladen wapen in je hand... Ik geef het je toe doen om rustig te blijven en mijnheer een "eerlijk"proces te gunnen bij een Afghaanse rechtbank.
Hopelijk wordt Marco vrij gesproken bij gebrek aan getuigen en bewijslast. Lijkt me de beste oplossing.

Rommelende Onderbuik | 08-02-18 | 09:49 | 1

Rommelende Onderbuik. Ze verzinnen vast wel wat. Voor de rest zijn de rapporten zwart gelakt , de fotorolletjes kwijt, eventuele getuigen kaltgesteld en alle bonnetjes zoekgeraakt. Ik wist trouwens niet dat ze Kroon geneukt hadden, maar dat is nog geen reden om alles te verzwijgen.

beau van rtl | 08-02-18 | 10:05

Voor dat linke gespuis - schrijf de volgende zin 10000 keer op en lees hem hardop:

If you do not stand behind our troops - you are welcome to stand in front of them!

hangtiet met knoop | 08-02-18 | 09:48 | 2

Zo is t. Of: If you don't support the team, get the fuck out of the stadium

E-Burke | 08-02-18 | 10:00

Eens.

Muuke | 08-02-18 | 11:57

Ook hier weer een linkse hetze tegen een Nederlander die een held en een voorbeeld is. Er van uit gaande dat zijn verhaal klopt, en ja, ik vertrouw daarop, heeft Kroon in het volledige belang van Nederland en de missie gehandeld. En ja, als je militairen naar een verschrikkelijk shithole stuurt wat altijd een shithole zal blijven sneuvelen er wel eens mensen. Als je dat niet wil, hou onze jongens dan alsjeblieft bij moeders de vrouw in de buurt.

Rest In Privacy | 08-02-18 | 09:48

Waarom mag men in een oorlog de vijand die jou met de dood bedreigt niet aan flarden schieten?

dagpauwoog | 08-02-18 | 09:48 | 4

Ohja Ha de vredesmissie gesteund door Mariko Peeters Groen Links die daar in de appeltjesgroene papavervelden lag te rollebollen en soepsidi gaf aan haar vriendje dat ze in het geheim op de ambassade daar verwarmde.

dagpauwoog | 08-02-18 | 09:58

Dat mag altijd, ook in het dagelijks leven wmb.

Vout | 08-02-18 | 10:04

Vout. Is er wel iemand die voor jou zorgt.

beau van rtl | 08-02-18 | 10:15
▼ 1 antwoord verborgen

Ik geloof het pas als die Afghaan zijn versie van het verhaal heeft vertelt.

Koos Knak | 08-02-18 | 09:44 | 3

Die is net begonnen aan zijn 35ste maagd...

eerstneukendanpraten | 08-02-18 | 09:48

Dat wordt lastig, maar het zou mij niet verbazen als zijn broerz en neeven hier liefdevol zijn opgenomen, die je hun kant van het verhaal zouden kunnen vertellen.

Nuchternederland | 08-02-18 | 09:50

Hij kreeg toch ooit de Willems orde ? Die krijg je niet zomaar. Dus Marco +1

Afijn, je knalt dus iemand af, in oorlog toestand. En OM gaat dan onderzoek doen en evt vervolgen ?! Een held.... vervolgen.....
Ze zijn allemaal dood anders had het OM het hele NL verzet 1940-45 alsnog opgepakt..

koelkast | 08-02-18 | 09:43

Sorry dat ik de advocaat van de duivel moet spelen maar,... Hebben alle militairen in het veld geen meerdere waaraan ze dat soort dingen horen te vertellen, ook bij een geheime missie. Of gebeurd zo'n "debriefing" alleen maar in de films!?

BigShow | 08-02-18 | 09:42 | 4

My thoughts exactly. Een erg vaag verhaal wat aan alle kanten rammelt.

Xirdalan | 08-02-18 | 09:48

Xirdalan | 08-02-18 | 09:48
Gelukkig kunnen we wel op jou rekenen in een oorlogssituatie. PROEST!

Vout | 08-02-18 | 10:05

Ik geef het verhaal ook de voordeel van de twijfel, maar idd: als organisatie zou je gewoon alles door moeten kunnen geven aan je meerdere. Zoals Kroon het vertelt lijkt de informatievergaring wel een vergiet, en dat kan ik mij niet voorstellen.

Ridocar | 08-02-18 | 10:18
▼ 1 antwoord verborgen

Klinkt goed, maar dit verhaal hoort niet thuis in de media.

Short | 08-02-18 | 09:42 | 2

Wel als de hoge heren en dames besloten hebben dat het kan helpen om de publieke opinie de goede kant op te begeleiden.

Watching the Wheels | 08-02-18 | 09:45

Dit soort verhalen horen juist wel thuis in de media. Er wordt al te veel verzwegen.

beau van rtl | 08-02-18 | 09:48

"Hij was dood. Zijn collega was inmiddels gevlucht. Ik fouilleerde hem want ik wilde weten wie hij was en wat hij van mij en de operatie wist. Wat ik vond, was schokkend."

1. Wat "vond" Kroon op het lichaam? Een brief, een fax, een mobieltje met naaktfoto's van hemzelf?
2. Ik fouilleerde hem want ik wilde weten wie hij was. Maar Kroon wist dat toch al? Of was het Prins Harry in een taliban uniform? Of was het een vrouw?

Al met al een onwaarachtig verhaal..

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 09:41 | 5

Met name het "ik wilde weten wie hij was en wat hij van mij en de operatie wist".

Verwachtte Kroon op het lichaam een uitgewerkte powerpoint te vinden met die info? Hij vond iets dat "schokkend" was. Ik vind het een heel slecht bedacht lagere school opstel.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 09:51

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 09:41 |
Jij mag blij zijn nooit in zo'n situatie te zijn beland, jij had het zeker niet overleefd.

Vout | 08-02-18 | 10:07

Vout | 08-02-18 | 10:07
Dus ik moet niks zeggen? Krron zoekt zelf de openbaarheid. Van zo'n verhaal mag iedereen iets vinden, toetsenbordheld of niet.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 10:15
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
gerrie de perrie | 08-02-18 | 09:40 | 2

De waarheid mag een goedverhaal sowieso niet in de weg staan. Ik mis dat stuk waar hij eigenhandig met naald en draad z’n opgelopen verwondingen heeft gehecht.

Plaktong | 08-02-18 | 09:40

Dank dat één kogel tussen de ogen wel voldoende was geweest voor dat islamitische varken, gewoon zonde van al die verspilde munitie...

eerstneukendanpraten | 08-02-18 | 09:40 | 2

Dan was die andere ook niet weggelopen ;-).

Watching the Wheels | 08-02-18 | 09:43

Dat is ook de echte reden omdat je voor elke kogel die je gebruikt een dossier behoort aan te leggen. Vreemd dus dat ie 10 jaar lang zijn munitieboekhouding heeft weten te camoufleren

Buerman | 08-02-18 | 09:47

Raar verhaal.

RenHoek | 08-02-18 | 09:39

Heb gisteren die Zembla uitzending over Minusca gezien, dat was pas schokkend ... VN militairen die even 200 kinderen verkrachten en 10 kinderen verwekken en dan de complete VN-top en Unicef die dat onder de pet proberen te houden www.uitzendinggemist.net/aflevering/42...

Watching the Wheels | 08-02-18 | 09:39 | 2

Overal hetzelfde. Nadeel is dat er zoveel landen onder de VN vallen. Turkije ook geloof ik en nog wat van die wappies.

boerk | 08-02-18 | 09:52

Heb de uitzending niet gezien hoor, maar waren dat militairen met blanke sabels?

D-Fens_1963 | 08-02-18 | 09:52

lijkt me volkomen logisch, snap niet dat er een discussie is

pantera | 08-02-18 | 09:37 | 1

Geef je iemand een wapen, een hoge rang, zet je tussen het oorlogstuig en dan boos worden dat hij niet pang pang roept maar pang pan doet! Dat is de nederlandse politiek

boerk | 08-02-18 | 09:54

Oh let op, we gaan Nederland nu in de meest benauwde vorm zien en horen. Het NPO1 is al begonnen met "duiden" van de gebeurtenissen rond Kroon, de smerige zogenaamde deugdzaamheid van deze lieden is walgelijk. De welzijnswerkers die de missie daar naartoe stuurde kijken nu de andere kant op!

lanexx | 08-02-18 | 09:37 | 1

Wat is daar precies verkeerd aan? Kroon is publiekelijk tot volksheld gebonbardeerd. Dat op zich was al een beetje overdreven allemaal, zeker nu blijkt dat Kroon gewoon is wat hij is: Een effectieve vechtersbaas. Als je zo iemand loslaat in Afghanistan weet je dat er niet altijd binnen de lijntje gekleurd gaat worden. Maar als je dat als politiek toch doet, neem dan op de koop toe dat dit soort dingen gebeurt.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 09:45

Verhaal rammelt aan alle kanten. Maar in oorlogstijd doet men foute dingen. Ga daar niet een of ander heldhaftig verhaal over ophangen. Het was zoals het was. Dat is het oorlogsleven. Wat mij bremgt tot de vraag die anderen ook al stelden. Wat deden we daar? Laat die mensen lekker hun eigen oorlog uitvechten. Dat had Amerika 75 jaar geleden ook gedaan als er voor hen geen eer te behalen was geweest. Ze kwamen echt niet naar Europa uit medelijden, heur!

wazakzegguh | 08-02-18 | 09:36 | 3

In een oorlogssituatie de vijand doodschieten behoort tot de 'foute dingen'? En 'wat we daar deden'? U hebt toch niet onder een steen geleefd? Of u komt net kijken dus weet nergens vanaf. Maar wel commentaar hebben op het verhaal van een militair die zijn leven waagde. Dapper!

Lupuslupus | 08-02-18 | 09:41

Ik hoef ook Kroon's opgepoetste verhalen niet. Als hij een foute gast omlegt, zo'n hufterige warlord die zich aan kleine jongetjes vergrijpt vind het het prima. Maar laat dan die Lucky Luke verhalen maar thuis.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 09:46

Ach, Lupusje toch... ik ben het niet eens met uw visie en dus heb ik onder een steen geleefd of ben een ervaringsarme puistenpuber die net komt kijken? Nou, bedankt voor uw accurate beschrijving van mijn persoon. Maar nog steeds: ik ben tegen dergelijke missies als klein klotelandje. We hebben daar niets te zoeken en/of in de melk te brokkelen. We huppelen kwijlend achter de 'grote leiders' aan, in de hoop een lekker koekje toegeworpen te krijgen en stellen daarmee mensenlevens in de waagschaal. Er is niets gerealiseerd van wat we daar eigenlijk hadden moeten doen. Het verhaal van meneer Kroon is overduidelijk opgepoetst, om sympathie te wekken, zoals Beste Landgenoten zegt. Ik geloof het in ieder geval niet in de vorm die hier staat. Gelooft u het toch lekker wél? En van mij mag hij zo'n eikel best neerknallen, want oorlogstijd, maar ga er niet zo'n verhaal aanknopen. Als u het niet erg vindt, kruip ik nu weer knus onder mijn steen...

wazakzegguh | 08-02-18 | 14:41

"Wat ik vond, was schokkend."

Ultieme clickbait formulering. Je weet dat je teleurgesteld gaat worden, maar toch ga je lezen. Om vervolgens... ... teleurgesteld te worden. Veel woorden, maar weinig informatie.

vrijstijler | 08-02-18 | 09:34

Wat een baas is die gast ook. Als we meer van zulke mannen hadden dan was niet de hele randstad bezet gebied geweest.

Bubske | 08-02-18 | 09:34

ik voel een boek aankomen ...

bisbisbis | 08-02-18 | 09:33

Oh jeetje, een commando die iemand dood schiet. Stel een onderzoek in! Stel je voor zeg. De schande, de roekeloosheid. Ik ben gvd helemaal klaar met het dolkinjerugstekende Nederlandse staat. Verantwoording schuwe jakhalzen. Kroon moet gewoon lullen wat ze willen horen. De waarheid schijt aan.

rattenvanger XL | 08-02-18 | 09:32

Ouders, houdt uw kinders thuis want in het (Nederlandse) leger is het niet pluis!

D-Fens_1963 | 08-02-18 | 09:32

"Wat ik vond, was schokkend."
Nou, ik ben benieuwd...

Andreas B. | 08-02-18 | 09:31 | 1

Zoals ik al zei. In het paspoort stond, dat hij een man was. Schokkend en stuitend. Er had moeten staan: Genderneutraal. Ik begrijp dat Marco hier heel erg van schrok.

De Evangelist | 08-02-18 | 09:36

De aard van zijn missie was een aan te leggen pijpleiding, maar dat bericht heeft CNN nooit gehaald. aldus Moeki de Meeuw. Snik moet toch ff een traantje wegpinken nietwaar, wat een wee zwak "heledenverhaal, en gij geleuft dat? Das Kapital ja maar wieder- lijkt me plausabel. Zal best. Er wordt wat afgevochten voor volk en vaderland met die pijpleidingen en olie...

jadoeihe | 08-02-18 | 09:31

Marco Kroon dat mag nie he wat je hebt gedaan. Wij als elitaire deugertjes die vanuit de veilige woonkamer en veste vinden dat u dat helemaal niet had mogen doen. In een oorlog iemand doden, het moet niet gekker worden. Wij zenden je ten slotte uit en vinden dat als je in een gevechtsconflict zit, eerst zorgvuldig het handboek er op na moet lezen, wat wel en niet mag. Dat doet de vijand immers ook, of nie. Laat hen weten, even te wachten met de gevechtshandeling op dat jullie geen dingen doen, die wij hier in het veilige (hoewel zo veilig is het nu ook niet meer in het Koninkrijkje aan de Noordzee) Nederland ook niet zouden doen. Anders krijgen jullie bij thuiskomt, straf. Meneer de Rechter, zal met zalvende woorden hier een hard oordeel over vellen. Ja, meneer Kroon u bent een gemeen mannetje. Zo gaat dat hier in het land waar de gekte regeert.

De Evangelist | 08-02-18 | 09:30

Voor het weer gaan we over naar Marco ... "Ik fouilleerde hem want ik wilde weten wie hij was en wat hij van mij en de operatie wist. Wat ik vond, was schokkend." ... wat was dat dan? Stond er in zijn Russische paspoort dat het een eeneiige (monozygote) tweeling was en dat z'n broer veel DDos aanvallen uitvoerde? Moet meteen aan Flappie de Vries en Jan-Peter op een skateboard denken. Allemaal een lintje!

Watching the Wheels | 08-02-18 | 09:30 | 1

Er stond in zijn paspoort dat hij een man was. En dat mag niet meer he, in het correcte landje aan de Noordzee. Genderneutraal had er moeten staan. Marco, wist niet wat hij las. Man, stond er. Echt stuitend.

De Evangelist | 08-02-18 | 09:33

Toch Peter R.

Bartstr | 08-02-18 | 09:30

raar verhaal..

Bokito ergo sum | 08-02-18 | 09:30

Was het niet gewoon een ripdeal?

Cheeky Bastard | 08-02-18 | 09:30 | 1

Ha ja, komt aardig in de buurt zo schat ik ook in...

Sarcastisch varken | 08-02-18 | 10:44

Een vreemd verhaal.
1. Kroon is een tijdje gevangen genomen, is dus uit beeld bij zijn eenheid en zijn meerderen. Maar als hij terug komt stelt niemand vragen?
2. Was hij alleen toen hij de man herkende en vervolgens doodschoot? Hij zat in een voertuig.
3. Welke schokkende dingen ontdekte hij toen hij het lijk fouilleerde? Dat de dooie een Amerikaans uncercover agent was, bijvoorbeeld? Ik verzin maar iets want Kroon zegt het niet
4. Hij meldt dit tien jaar later om een geheime operatie niet te schaden. Die operatie duurde dus 10 jaar? Wel erg lang.

batvoca2 | 08-02-18 | 09:29

Wanneer de mannelijke bevolking niet vrouw(en) en kinderen achter zouden laten en op de vlucht gaan richting europa, maar hun land - haard en huis zouden verdedigen, hoeven onze jongens niet daarheen om voor het onbekende te gaan vechten en het risico te nemen daar het leven te laten en hier een vrouw en kinderen achter te laten, of in het beste geval bij terugkeer de rest van hun leven met PTSS te moeten leven.

Mr. C | 08-02-18 | 09:29

Bij dit verhaal hou ik me echt op de vlakte. Het rammelt aan alle kanten. Om hier een mening over te vormen heb ik echt meer informatie, feiten en context nodig.

ristretto | 08-02-18 | 09:29 | 1

Helemaal mee eens. Het is goed dat het een en ander wordt uitgezocht door een onafhankelijk orgaan. Maar de eerste de beste politicus die zich verbaasd uitspreekt over de uitgevoerde gevechtshandelingen mag van mij daar door defensie in de woestijn worden gedropped.

Foolonthehill | 08-02-18 | 09:38

Afghanistan, de anus van deez' aardkloot. Lastig om schoon te vegen-lurkt aan zijn pijp-

fram | 08-02-18 | 09:28

Was dat niet een uitspraak van een Amerikaanse generaal:

"Well son, if you do not stand behind our troups, feel free to stand in front of them!"

marcoplarco | 08-02-18 | 09:28 | 3

Nee hoor, dat is gewoon één van de vele tokkie-bumperstickers die je met licht opgetrokken wenkbrauwen door Amerika doen rijden...

bisbisbis | 08-02-18 | 09:37

Was dat Patton?

Rest In Privacy | 08-02-18 | 09:37

Geen idee?
Was het een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog?
Die deden dat nl. zelf ook nog.
Nou ja, goed voor de doorstroming was het wel.

D-Fens_1963 | 08-02-18 | 09:40

Tsja, die gaat de gevangenis in want dit pikt links Nederland natuurlijk niet, zomaar criminelen neerschieten, tijdens een oorlog, in een ander land, in een levensbedreigende situatie.

T2000 | 08-02-18 | 09:28

Ja stel je voor dat je een militair naar een oorlogsgebied stuurt en dat hij dan een tegenstander dood schiet. Dat mag natuurlijk niet, hij had gewoon PANG moeten roepen! Wat leven we toch in een slap land... Man man man.

pinkyponk | 08-02-18 | 09:28

Al span ik nu de kroon en probeert men de kroon van mijn hoofd te nemen, zeg ik het einde kroont het werk.

held Marco Kroon

harries | 08-02-18 | 09:27

Je moet een blogger bij Geenstijl zijn zonder enige militaire ervaring om dit verhaal als zoete koek te slikken.
Hoezo is Kroon gevangen genomen? Op wat voor manier? En zonder dat iemand iets merkte? Of lieten zijn pelotonsgenoten dit toe? En waarom was dit geen voorpagina-nieuws in Nederland? Dat er een Nederlandse militair vermist/gevangen was? Of is dat ook helemaal niet meer gemeld? En waarom is hij vrijgelaten? Dat zou een unicum zijn. Een ISAF-militair is een uiterst waardevol ruilmiddel. Er klopt echt helemaal niks van dit verhaal. Je moet een totale militaire n00b zijn om hier niet in één keer doorheen te prikken.

du Roi Soleil | 08-02-18 | 09:27 | 5

En jij kan het weten want jij speelt tour of duty.

Sqbar | 08-02-18 | 09:35

marcoplarco lul niet zo dom joh. Of wil je zeggen dat jij geen meningen hebt over vrouwen,want je bent er geen, eten, want je kookt niet zelf, en werk, want je bent bijstandsboer. Niet? Nou dan,

F#ckingAwesome | 08-02-18 | 09:35

Voor zover ik begrijp was het een geheime operatie. Daarom niet vreemd dat niemand buiten de groep mariniers die hierbij betrokken waren van de vermissing op de hoogte was. Laat staan BNNVARA, DWDD, NOS en die andere mediaorgels die ons land rijk is. Dit alles in theorie betreffende het verhaal van de commandant omdat ik nooit zal weten en ook niet wil weten van de hoed en de rand. Als de Nederland defentie met goedkeuring van de politiek (ik zie niet hoe dit anders kan) mariniers op geheime en gezien de aard van de strijd en het land heilloze missies stuurt, is het zaak deze missies geheim te houden tot in lengte der dagen.

forecastle | 08-02-18 | 09:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Mooi werk, Kroon. Ga zo door.

Stijlicoon | 08-02-18 | 09:26

Wat een langdradig trutverhaal. Kroon je lijkt wel een wijf. Samengevat was Marco pissed off want gevangen, nam wraak want eer en er dreigt nu iemand uit de school te klappen na tien jaar. Begrijpelijk allemaal. en who cares. Zie verder geen problemen en geef die man nog een lintje.

Pedronegro | 08-02-18 | 09:25 | 1

Ach Pedro vindt het een trutverhaal. Heeft dagelijks natuurlijk te maken met dit soort situaties. Want Pedro is zelf een Diehard green baret. Wel Pedro je bent zelf een beetje een trutje achter je pc-tje.

Willemdrie33 | 08-02-18 | 09:30

Kan iemand even die Amerikaanse film noemen waarin dit is gebeurd? Marco Kroon: oorlogsheld en scriptschrijver.

DrCreep | 08-02-18 | 09:24 | 1

Rambo? Zullen er vast meer zijn

E-Burke | 08-02-18 | 10:09

Ik vind het Kroon overigens vergeven als hij gewoon het hele verhaal vertelt inclusief alle 'geheime informatie '. Ten eerste zitten we daar niet meer dus die informatie kan niet schadelijk zijn behalve politiek, ten tweede heeft men Kroon inmiddels zover laten zakken dat de loyaliteit sowieso niet meer wederkerig is.

Hufterst | 08-02-18 | 09:23 | 3

Eens.

Lupuslupus | 08-02-18 | 09:28

Dat gaat je echt geen kut aan.

Bubske | 08-02-18 | 09:36

Niet voor mij, Bubske, maar als vrijgeven van geheime informatie hem kan helpen dan kan hem vergeven worden dat nu te doen.

Hufterst | 08-02-18 | 10:25

Nou, Antie-Nepnieuws..... kom er maar in....

Premier Trutte | 08-02-18 | 09:23 | 1

Oja, spellingcorrectie was gratis.

Premier Trutte | 08-02-18 | 09:24

Samson en Gert verhaal

joppo0 | 08-02-18 | 09:22

Mijn dagelijkse intro bij de koffiemachine: las net GS en ‘wat ik vond was schokkend’.

koperbij | 08-02-18 | 09:21

Ik geloof er geen fuck van. Maar goed, al had ie ieder dag 10 zandnegers afgeknald zou het me nog niet kunnen jeuken.

hustler01 | 08-02-18 | 09:21

“ wat ik vond was schokkend”
Het zou me niet verbazen als Marco een ID kaart van de CIA op dat lijk aangetroffen heeft.

der_feldwebel | 08-02-18 | 09:21 | 4

Ja. Jammer dat hij niet vermeldt waaruit dat schokkende bestond. Maar als hij dat zou doen kan hij meteen z'n uniform aan de wilgen hangen en verdwijnt wegens 'verraad' voor lange tijd achter de tralies.

Lupuslupus | 08-02-18 | 09:30

CD van K3?

Mark_D_NL | 08-02-18 | 09:31

Ik gok dat het een Nederlander was. Als in, Nederlands paspoort, jihadganger, Allah Akbar roepen en schieten op alle blanke mannen in een uniform.

Ridocar | 08-02-18 | 10:54
▼ 1 antwoord verborgen

Ik snap niet hoe het rapporteren van een incident aan een meerdere een missie in gevaar kan brengen? Die meerdere staat toch aan dezelfde kant? Je gaat toch niet rapporteren aan de vijand? Verder alle respect voor Kroon, zelfs als dit een fuckup is van zijn kant meen ik dat dit bij de problematiek hoort die oorlogvoeren met zich mee brengt. Een missie is geen Ikea-kast die men volgens plan a,b,c van één of andere politicus in elkaar zet. Gingen we niet om scholen te bouwen naar Afghanistan? En hoeveel daarvan zijn er gebouwd? Kan iemand van groenlinks dat beantwoorden? Jesse?

Hufterst | 08-02-18 | 09:20 | 1

Wie zegt dat die meerdere aan dezelfde kant stond? Dat de Taliban je vrij laat, lijkt mij niet toevallig. Schieten is voor een militair iets gewoons. Niet het melden waard.

Sierstrip | 08-02-18 | 09:35

De kern is duidelijk. Ik heb mijn gijzelnemer omgelegd. Het verhaal is waziger dan wazig.
Dat hij is vrijgelaten (losgeld?) is merkwaardig. Moslims lijken in de afgelopen jaren een voorliefde te hebben opgebouwd voor het filmen van de executies van westerse personen.

RideFreeOrDie | 08-02-18 | 09:20

Dus hij trekt die man helemaal na, maar moet hem foulleren om er achter te komen wie hij is. Jij meld de gebeurtenis, zijn ingewonnen informatie, zijn voorgenomen actie en doel van zijn operatie niet. Daarbij zegt hij dat het leger te dom is om te poepen en dit alles voortijdig in de openbaarheid zou gooien en dat het ZEKER gelekt zou worden. Wanneer hij gedood zou zijn zou niemand er dus vanaf weten en er vele levens op het spel gezet zijn. Pas toen hij de man zag flitste de harde ondervraging weer door zijn hoofd... ja toen pas (haha, grappenmaker)

Premier Trutte | 08-02-18 | 09:19

Gevangen genomen door de vijand, wie is precies die vijand? Als mijn vermoeden juist is kan je die vijand ook in heel Europa aantreffen en is een paar duizend kilometer verderop zoeken naar die vijand niet prioriteit nummer 1.

Bennie Boos | 08-02-18 | 09:18

En zo zijn er meerdere militairen die 'voor volk en vaderland' hebben ingestaan om vervolgens door vadertje staat een mes in de rug gestoken te krijgen. Soms zelfs op het moment dat ze nog met een missie bezig zijn. En niet zelden als ze geen actieve dienst meer hebben door bijvoorbeeld pensioen of arbeids ongeschiktheid. Nederland het land dat niet alleen zijn volk laat vallen maar zelfs zijn dienders.

zimmeradel | 08-02-18 | 09:17 | 2

Ach in de VS en het VK liggen de militairen nadat ze hun plicht hebben gedaan, letterlijk in de goot, totaal afgeschreven. Moeten bedelen om in leven te blijven. In ons land doen ze het anders, steken ze je nadat je je plicht hebt gedaan een mes in je rug.

Lupuslupus | 08-02-18 | 09:26

Luplusluplus. Ik heb eens eens documentaire gezien , hoe jonge mensen in Amerika gerekriteerd werden. Ze stonden ze op school op te vangen, beloofde gratis onderwijs etc. Moeders werden helemaal gek, hadden hun zonen ineens getekend.

gato | 08-02-18 | 10:18

Laat ik vooropstellen dat Kroon zijn onderscheiding heeft verdiend en hoogstwaarschijnlijk in dit geval ook goed heeft gehandeld. Chapeau.
Maar wat hebben wij eigenlijk in die woestijn te zoeken? Proberen we daar onze democratische zienswijzen door te drukken of op te leggen? Ik weet dat de Taliban en andere mafklappers daar gruwelen uithalen maar is dat onze oorlog? Was Vietnam een oorlog voor de Amerikanen? De 2e Wereldoorlog wel, we waren bondgenoten en Amerika werd door de Japanners de oorlog in grommeld. Maar wat moeten wij in die "shithole countries"? Ter bescherming van ons land? Laat me niet lachen. Je kunt beter je eigen grenzen bewaken dan hopen dat je ín een land ver weg alle mafkezen kunt afknallen of anderszins kunt beletten deze kant op te komen of anderen deze kant op te sturen. We krijgen Nederland, laat staan Europa, nog niet veilig van binnenuit. Onze politici weigeren pertinent om de buitengrens deugdelijk te bewaken, laat staan de landsgrenzen. Elke malloot kan zo naar binnen en gruwelen aanrichten.
De enige oplossing is een grote nuke erop gooien, als je er echt vanaf wilt. Kost veel onschuldige levens, dat weet ik. Maar als je er een grote parkeerplaats van maakt, dan los je het probleem wel op. Alleen moet je dan van heel Arabië een parking maken, misschien dan toch niet de beste en zeker niet gemakkelijkste keuze. Dan maar de grenzen bewaken zoals de Aussies doen: niemand erin. Wegwezen.
Tot slot: onze militairen worden als debielen en criminelen behandeld door hun staf en onze overheid en justitie. What happens in Afghanistan stays in Afghanistan. Dit soort verhalen weerhoudt menigeen ervan om dienst te nemen in ons leger, nog afgezien van de deplorabele staat waarin ons leger verkeert.

Bakkeleures | 08-02-18 | 09:17 | 2

Nou, dat dus; scheelt mij een hoop typewerk.

jemagookniksmeer | 08-02-18 | 09:23

... behalve voor wat betreft de Aussies; die zijn bijna net zo politiek correct als de Europese dictatoren.

jemagookniksmeer | 08-02-18 | 09:28

Advocatentekst van Knoops. Derhalve niet overnemen als de waarheid. Van de vorige rechtszaak weten we dat Kroon soms moeite heeft met herinneren... De kans lijkt mij nogal groot dat hij iets heeft gedaan wat niet mag volgens het militair recht en hij het daarom niet heeft gemeld.

Vula | 08-02-18 | 09:17

Wat een warrig verhaal, hij blijft een baas maar kom op zeg.

Tabula | 08-02-18 | 09:16 | 3

Volgens mij issie bosbefok. Oorlog doet wat met je kop.

hotnot | 08-02-18 | 09:30

"Bosbefok"???

Sarcastisch varken | 08-02-18 | 10:31

Sarcastisch varken | 08-02-18 | 10:31
Afrikaans voor oorlogstrauma.

VeelTeSteil | 08-02-18 | 10:57

Ik was er niet bij, maar vind het een onwaarschijnlijk verhaal op drie punten:

1. De Taliban neemt geen mensen gevangen, martelt ze en laat ze dan vrij. Je eindigt in een hellhole in de grond of wordt uitgewisseld. Vrijlaten?

2. Kroon spoorde hem op om hem "gevangen te nemen". Als je Taliban naar willekeur kan opsporen en vinden, waarom werd dit dan niet elke dag gedaan?

3. Bij de opsporing "kwam hij de man tegen". En toevallig trok die net zijn Kalashnikov. Sure. Je bent naar een man op zoek en stomtoevallig duikt hij op met een AK in de hand. Jij schiet eerst.

Dit verhaal heeft een hoog ik verzin dit om een ander verhaal toe te dekken gehalte.

Ik vermoed dat het anders zit: Het gaat niet om Taliban maar om een lokale warlord, van wie de loyaliteit twijfelachtig is. Kroon moet daar onderzoek naar doen maar wordt in de kraag gevat en flink aangepakt en vernederd. Kroon zint op wraak en besluit zelf deze man om te leggen. Hij meldt dat natuurlijk niet, want zoiets is buiten de regels om.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 09:16 | 10

Beste landgenoten 09:24,
mogelijk dat het verslag van de majoor door de tand des tijds en traumatische herinneringen niet 100% het spoor volgt, maar de proza die jij er van maakt wint zeker geen prijs.
Die zou ik dan liever de Briemusketier gunnen, maar dat terzijde.

Jan Passant mk2 | 08-02-18 | 10:38

Jan Passant mk2 | 08-02-18 | 10:38
Tuurlijk niet Jan. We zijn niet bepaald elkaars fans geloof ik.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 10:44

En daar wil ik nog aan toevoegen dat politici (en ik) het heel vreemd vinden als een officier-commando zijn hele magazijn leegt op een doelwit.
Petrus Poortwachter | 08-02-18 | 09:20
.
Klaarblijkelijk nog nooit alexander penthouse bezig gezien met het inwerken van een nieuwe stagiaire in Scheveningen, Petrus?

De Briemusketier | 08-02-18 | 11:15
▼ 7 antwoorden verborgen

Oog om oog, tand om tand. Zeker in oorlogstijd in vijandig gebied. Marco is een held.

M.A.H. | 08-02-18 | 09:16
-weggejorist-
Katoentje | 08-02-18 | 09:16

maar wat was er nou zo schokkend wat hij vond? ....

RubbereRob | 08-02-18 | 09:16 | 2

Naaktfotoos en liefdesbrieven van Marleen Barth aan De Taliban.

De Briemusketier | 08-02-18 | 09:26

<Samenzweringstheorie modus aan> Misschien het feit dat de dode in kwestie een under cover agent van de coalitie was? Een Amerikaanse SEAL?<Samenzweringstheorie modus uit>

De Tusschenspreker | 08-02-18 | 14:31

Als de beste man zijn mond had gehouden, had niemand ervan geweten.

MareJane | 08-02-18 | 09:15

Ja ja. En gij geleuft da? *neus dicht knijpt*

Normpje | 08-02-18 | 09:15 | 3

En ik ben ook lichtelijk verbaasd over de goedgelovige en slaafse heldenverering wat hier gebeurd, zowel op de redactie als in de panelen.

Normpje | 08-02-18 | 09:18

Nee ik niet. Uiterst onwaarschijnlijk verhaal met erg handig uitkomende toevalligheden. Zoalls het schieten uit zelfverdediging. Ligt er iets te dik bovenop allemaal.

Beste_Landgenoten | 08-02-18 | 09:18

Ik geleuf d'r hillemaol niks van! Afdeling sterke verhalen, slappe smoezen!

Min. v. Communicatie | 08-02-18 | 09:44

Gaaf land, dat het OM geen misdadigers meer heeft om te moeten vervolgen. Zelfs Sinterklaas kan hier veilig over straat lopen zonder dat zijn hersenen over de kinderen worden uitgeschoten.
Dan wordt het hoog tijd om militairen met getraumatiseerde verhalen te gaan vervolgen. Misschien is het allemaal wel zo gebeurd en dan zitten WIJ met zo'n dode afghaan op ons geweten. Moet niet kunnen.

Jan Passant mk2 | 08-02-18 | 09:14

Maar waarom komt hij met het incident naar buiten? D.w.z. waarom houdt hij het niet helemaal voor zich? Er zullen vast wel veel meer 'uitschakelingen van de vijand' zijn geweest want daarvoor ben je militair.in.een.oorlogssituatie. Dat hoef je toch niet te melden?

Lupuslupus | 08-02-18 | 09:14 | 1

Inderdaad. Je had beter Holleeder kunnen sturen, die weet wat zwijgen inhoudt. Steeds meer krijg ik de indruk dat we in de pers verhalen krijgen om ons af te leiden van de werkelijke problemen. Immers, de kinderhand is gauw gevuld.

gnor | 08-02-18 | 09:22
-weggejorist-
Lagging | 08-02-18 | 09:14

Ter ere van Marco vandaag iedereen een Roze Kroon!

de Voorzittert | 08-02-18 | 09:14 | 2

Mag ik vriendelijk voor de "eer" bedanken?

D-Fens_1963 | 08-02-18 | 09:25

Inderdaad, hoe kom je van dat ding af?

B. Randnetel | 08-02-18 | 09:46

Wierd Duk en Hella Heuck zaten net bij WNL erreg zuinig te kijken aangaande deze affaire. Het journaille blijft op deze man inhakken,er staat blijkbaar een rekening open, die via de MSM wordt vereffend. Over Kroon maak ik me geen zorgen, maar die duk, dier er als een overgesubsidieerde Gaylord bijzat, en die Heuck, die volledih met haar hoofd in haar reedt zit des te meer. En voor zulk volk ga je dan op een missie in kudtland nummero uno.

De Briemusketier | 08-02-18 | 09:13 | 4

Tiirlijk zat Duk te schudden, die denkt , hou mijn mond maar moeilijk dat het is, die weet echt wel wat er gebeurd is.

gato | 08-02-18 | 09:18

Ofwel was Duk net over een Amsterdammertje heengezakt, dan wel wastie afgeleidt door Heuck, dat blijft toch een rare vvd-pareltevende breedbekkikker met neuspoederneigingen, om het in watersporttermen uit te drukken.

De Briemusketier | 08-02-18 | 09:34

Haha. Jawel, hij had het wel door toen hij de opmerking over gekke eendjes maakte, maar te laat. Aan Wierd hebben we troiuwens niets meer. Hij is tegen betaling door de NPO/WNL etc ingelijfd en is niet meer de kritische journalist. Hij zit nu bij elke praattafel mee te lullen over niets. Vanmorgen mocht hij dus weer even gezellig meekwebbelen met de geestelijk beperkte lachebekjes van WNL. Spannend hoor Wierd. Lul.

beau van rtl | 08-02-18 | 11:09
▼ 1 antwoord verborgen

‘Hallucinant’ is jullie favoriete bijvoeglijk naamwoord momenteel, is het niet?

Rest In Privacy | 08-02-18 | 09:13 | 1

Kafkaësk mag ook

E-Burke | 08-02-18 | 10:15

Wordt hier nou zo'n ophef over gemaakt? Ank Bijleveld (MinDef) was helemaal in shock wat er was gebeurd. Wat hebben wij een slap zooitje volksvertegenwoordigers in Nederland. Gewoon om voor te schamen.

chrisjuh | 08-02-18 | 09:13

Groot fan van het Korps Commandotroepen, maar het veelvuldig, met steeds dezelfde argumenten zijn motieven proberen over te brengen laat de haartjes achter in mijn nek overeind staan.
'Wat ik vond, was schokkend.' Ja, wat dan?

Petrus Poortwachter | 08-02-18 | 09:12

Beste heer Kroon, diep respect voor wat u en uw maten voor ons land deden en doen -zeker nu wij weten met wat voor beroerd materiaal jullie op pad worden gestuurd. Ik vind het daarnaast ook werkelijk van de pot gerukt dat je als militair, in oorlogstijd, met een meedogenloze vijand tegenover je, je moet verantwoorden voor het feit dat je iemand van de vijand hebt uitgeschakeld. Als soldaat is dat je taak lijkt me. Het is oorlog, daar gelden noodzakelijkerwijs andere regels dan in vredestijd. Dit is echt Nederland op z'n smalst.

Braboblanke | 08-02-18 | 09:12 | 1

Voor mij had hij niet hoeven doen, wat hij ook gedaan mocht hebben. Ik zou niet weten wat hij gedaan heeft.

beau van rtl | 08-02-18 | 12:53

De aard van zijn missie was een aan te leggen pijpleiding, maar dat bericht heeft CNN nooit gehaald.

Moeki de Meeuw | 08-02-18 | 09:12 | 1

Ik dacht dat het was om de narcotica velden te beschermen, maar dit zou ook goed kunnen of beide.

gato | 08-02-18 | 09:15

Dat wordt vervolging en de gevangenis in. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als militair de vijand doodschiet als hij dat met jou probeert te doen.

2voor12 | 08-02-18 | 09:11 | 1

inderdaad, dat is geen opbouwende vredesmissie. Hij had zich moeten laten afmaken door die vent met zijn AK47, dan was het tenminste vrede geweest.

Nuchternederland | 08-02-18 | 09:45

Ik hoop maar niet dat dit verhaal straks in het rijtje Jules Croiset, Jelle Brand Corstius eindigt.

Skunk57 | 08-02-18 | 09:11 | 1

Precies het eerste wat ik dacht. Laten we van het goede uitgaan en denken dat het het verhaal echt is. Maar wat is het goede...

Vespucci | 08-02-18 | 09:16

Een film waardig..

Mahazioth | 08-02-18 | 09:11

Niets iets om licht over te doen. Een traumatische ervaring. Leven en werken in oorlogsgebied, gevangen genomen worden.
Geen politicus, geen burger. Niemand kan begrijpen hoe dat voelt, wat er in de man om is gegaan, hoe het voelde om gevangen genomen te worden, gemarteld, vernederd. Slechts mensen die hetzelfde hebben ondergaan, kunnen hem begrijpen.
Dat Marco dit aan Jan en alleman moet gaan uitleggen, vind ik een verdere vernedering. Het leger, degenen die boven hem staan, hadden hem hiervoor in bescherming moeten nemen. Het was een geheime operatie. Het had geheim moeten blijven. Een lintje hoeft hij hiervoor niet te ontvangen, neem ik aan. Als Marco een integer persoon kan blijven die zijn beroep kan blijven uitoefenen met de steun van degenen die boven hem staan, is dat voor hem waarschijnlijk meer dan genoeg. Ik wens u veel sterkte en een goed leven.

onnosel | 08-02-18 | 09:11

Voor wat het waar is.

gato | 08-02-18 | 09:10

een ding is wel zeker ,marco gaat een moeilijke tijd tegemoet met die advocaten die wel een kans zien om hem onderuit te halen ,met een flinke betaling van anti westerse landen

pedro300 | 08-02-18 | 09:10

Gehakt en spaanders.
Da's het risico als je mensen laat vechten.
Jammerhouten achteraf door de thuisblijvers is nauwelijks aan de orde in deze zaak. Hij heeft plichtsgetrouw zijn zure plicht gedaan.
Basta.
Saluut! voor de Ridder! Evocatus

Evocatus | 08-02-18 | 09:10 | 1

Zo is het

Rest In Privacy | 08-02-18 | 09:30

Er was sprake van chantage (toch?). Begint interessant te worden hoe dat in elkaar zit en de chanteur in het zonnetje (een paar felle lampen) te zetten bij geenstijl.

Afijn, we gaan dus iets onderzoeken terwijl de beste man in enkele seconden moest reageren en de shit van de BV NL opruimt. Geef hem snel een hogere onderscheiding.

Atlantis-95 | 08-02-18 | 09:09 | 2

Ik denk dat die chantage komt van zijn legervrienden. Die waren al kwaad bij die ridderorde, uitgereikt door Bea. Die weten dus wat er aan de hand was met Kroon.

gato | 08-02-18 | 10:58

Gato. En die Bea staat nog het meest voor lul, nu achteraf blijkt dat ze is misbruikt om een crimineel tot ridder te slaan. Gudverdumme

beau van rtl | 08-02-18 | 11:20

Ik vrees het ergste voor hem met de weg met ons kliek boven aan de top.

Johan_Voorhaar | 08-02-18 | 09:09 | 1

Het was Bea zelf , die hem geridderd heeft. Zijn mede soldaten waren ronduit verbaasd,

gato | 08-02-18 | 09:17

Goh, had hij niet eerst een kopje thee met de beste man kunnen drinken?

Drunken_Pumpkins | 08-02-18 | 09:09

Op basis van dit verhaal valt helemaal niets te beoordelen joh. De man kan een held zijn die hier tientallen levens redde of een volslagen koekwaus met een schizofreen fanatasieverhaal. Gezien verlden zal de waarheid wel in het midden liggen. Maar dit verhaal brengt 'm zo niets verder lijke me. Geen touw aan vast te knopen.

F#ckingAwesome | 08-02-18 | 09:09

Het is toch ook van den zotte dat militairen in oorlogsgebied blijkbaar hun vijand niet mogen uitschakelen... waar hebben we anders een leger voor..

Desphex | 08-02-18 | 09:09

Het helpt niet erg dat hij het in slecht jongensboek proza neerpent. Wat droger had wel gemogen in iets dat een 'verklaring' wordt genoemd. Dat hij daarna wellicht in interview komt met 'ik herkende de man uit duizenden' en 'in een flits zag ik etc' lijkt me prima. Maar dit voelt te veel als de pr opmaat naar een boek, zoals appelboor ook al schrijft.

Dr_Prepper | 08-02-18 | 09:08 | 2

Ik kan daar niets op tegen hebben. Nederland moet meer aan helden verering doen willen we nog een kans maken tegen de islamitische invasie van buitenaf en de baarmoeder van binnenuit.

Trans_Fimmermans | 08-02-18 | 10:41

Rapportages/verslagen/aangiftes/verklaringen worden altijd iets anders neergezet dan dat ze wrden verteld. Het gaat niet om stijl, het gaat om inhoud.

Graaisnaaiert | 08-02-18 | 13:31

Klote zeg, dat hij hem dood moest schieten. Ik zou echt geprobeerd hebben hem te verwonden om hem tenminste gedeeltelijk levend in handen te krijgen.
"You hear me talking, hillbilly boy? I ain't through with you yet. Not by a damned sight. I'm gonna get Mediëval on your ass....""

The2Amendment | 08-02-18 | 09:08 | 4

@Atlantis. Ikzelf wellicht niet, maar Marco Kroon is een zeer goed getrainde en gekwalificeerde professional die geacht mag worden goed te handelen op het moment dat er een wapen op hem wordt gericht. In een reflex een heel magazijn leegschieten lijkt me geen onderdeel van de training.

The2Amendment | 08-02-18 | 09:21

Kortom je weet niet hoe het zit, je weet niet hoe de opleiding in elkaar zit, is geen politie die niet mag schieten, in dit soort situaties hij of ik of je team

Rest In Privacy | 08-02-18 | 09:28

@The2Amendment | 08-02-18 | 09:08
Ik ben bang dat jij gevormd bent door Hollywood films.
Het ging hier om een geheime missie die zo geheim was omdat de invloed van pers, social media en niet te vergeten het OM anders roet in het eten konden gooien.
Majoor Kroon heeft, voor mijn gevoel, destijds de juiste beslissing genomen en geen krijgsgevangene gemaakt.
Het knaagt ook dat in dit soort omstandigheden het OM zich hiertegenaan moet/kan bemoeien. Deze club heeft geen sjoege van oorlogsrecht en dat bewezen ze o.a al in de situatie met Eric O.
Ik ga er vanuit dat Mr. Knoops ook dit varkentje wel zal wassen en hoop dat de majoor op enig moment zijn pensioen zal halen als CDS. Hetzelfde gun ik overigens ook Jelte Groen maar dan vanuit een andere, meer persoonlijk gekleurde hoek.

loze stijl | 08-02-18 | 19:33
▼ 1 antwoord verborgen

Geef die eindbaas nog een lintje of twee! Wat een held.

Meneert | 08-02-18 | 09:08 | 2

Precies! Kunnen we de hipsters niet inruilen voor dit soort helden?

ZeMissiz | 08-02-18 | 12:17

Holleeder ook maar gelijk een lintje doen. Mag Twan huys hem opspelden.

beau van rtl | 08-02-18 | 12:51

Gelukkig voor Kroon is hij geen onderdaan van Trudeau. Maar over het algemeen is het jammer dat de grijze muizen in bestuur, politiek en OM totaal geen oorlogservaringen hebben en maar moeilijk kunnen vatten dat het aanbieden van thee niet altijd werkt...

Guido | 08-02-18 | 09:07

Lijkt wel op Bernhard, die in bunker in ging om Hitler te vermoorden.

Kamervraag | 08-02-18 | 09:07

Held. No matter what.

Professor Superhirn | 08-02-18 | 09:06

Méér, méér, méér Marco Kroon!

benjeallanggek | 08-02-18 | 09:06 | 1

Geheel mee eens. Maar dan moeten ze na tien jaar wél met een coherent verhaal komen - of voorgoed hun mond houden. Deze 'verklaring' vertoont kenmerken van een ongezonde vorm van aandachtshoereerderij. Kan er de vinger niet op leggen, maar: er klópt gewoon iets niet aan die hele Marco Kroon. Als je tien jaar lang je kaken op elkaar kunt houden als professional, dan kun je dat ook in het elfde jaar. En ik ben niet de enige die dat ziet. Komt er toevallig net een boek uit met hemzelf in de hoofdrol? Heeft er een RTL producer iets verzonnen?

bisbisbis | 08-02-18 | 09:45

Doe er maar een lintje bij dan, en laat alle journalisten en collega's die hem onderuit hebben proberen te halen zijn stinkende sokken kussen.

bodyhair | 08-02-18 | 09:06

Spannend!! Maar wat wij deden wij daar eigenlijk? En voor wie, en waarom? Iemand die mij dat nog kan uitleggen?

Bellifluficus | 08-02-18 | 09:04 | 6

@Mare Jan,,Ja opiumvelden veiligstellen.
Eindelijk kom ik op het woord, zei narcotica , sorry

gato | 08-02-18 | 09:25

Onze overlords uit Amerika dienen, dat was de missie.

BenPakdee | 08-02-18 | 09:59

Iets zegt me: ministeriële verantwoordelijkheid? Het kan toch niet zo zijn dat een militair in een levensbedreigende situatie met de handen op de rug gebonden staat? Wie in hemelsnaam stuurt dan ook gezonde mannen naar een achtergebleven land vol testosteron-bommen, een land waar we niets te zoeken hebben, anders dan de witteboorden vanuit hun veilige en verwarmde kantoortje.

spinselsinjehoofd | 08-02-18 | 11:46
▼ 3 antwoorden verborgen

'Marco, wij salueren u en de uwen!' Hear, hear!!

_Fly66_ | 08-02-18 | 09:04

Onze jongens waren toch in Afghanistan om Playmobiel uit te delen en thee te drinken?
Dat was toch de eis van GroenLinks om mee te doen met die missie.

Osdorpertje | 08-02-18 | 09:04

Clint Eastwood wil hier wel een film van maken met Marco zelf in de hoofdrol.

Jerry Lundegaard | 08-02-18 | 09:03

Is dit een PR-actie voor een nieuw boek van Kroon?

Zo niet: oorlog is oorlog. Gewapende tegenstanders mag je uitschakelen.

appelboor | 08-02-18 | 09:01 | 2

Precies, lijkt me een no-brainer. Elke pacifistische malloot die anders beweert of die hem zelfs strafbaar vindt moet eigenlijk voor straf in zijn schoenen worden gezet.

Nibdib Niddib | 08-02-18 | 10:26

Dit is een te rechtvaardigen pr actie voor zijn boek. Nederland moet meer aan zijn helden verering doen. Al die klootzakken die over de eeuwige erfzonden van wit-Nederland spreken zijn een ondermijning van de seculiere democratische rechtstaat.
Laten we iets leren van grootse volkeren. Wij zijn helden en symbolen nodig.

Trans_Fimmermans | 08-02-18 | 10:43

Kroon heeft en had mijn zegen.....

nope | 08-02-18 | 09:01

Ik zou zeggen: geef die man een lintje! Of een hoge onderscheiding!

Bobbbe | 08-02-18 | 09:01 | 2

Hahaha....... tenminste, ik ga er van uit dat je een grap maakt

Hobbykip | 08-02-18 | 09:32

Ja Hobbykip, in uw geval had ik er voor gekozen om mezelf af te laten schieten

BosrandDirk | 08-02-18 | 10:57

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl