Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Referendum dood? Doneer voor Meer Democratie!

meer meer meer democratie

Jongens, oproepje van de vrienden van Meer Democratie. Als je nog een paar kerstknaken over hebt, doe Niesco & Arjen een plezier en gun ze een paar gulden. Opdat ze hun democratische strijd voor referendumbehoud kunnen voortzetten in 2018:

Hartekreet: help ons het referendum te redden!

De kogel is door de kerk: vlak voor de kerst heeft de regering de intrekkingswet ingediend waarmee ze de Wet Raadgevend Referendum wil afschaffen.

En wat blijkt: de regering kiest een heel discutabele manier om dat te doen. Wij van Meer Democratie, met anderen, kondigden al aan om een referendum over de afschaffing van het referendum te organiseren. Wettelijk gezien is dat namelijk gewoon mogelijk. Maar de regering is zo bang voor zo’n referendum dat ze met zeer aanvechtbare juridische trucs komt om dit te blokkeren.

Zo heeft de regering in de intrekkingswet doodleuk opgenomen dat de Wet Raadgevend Referendum niet van toepassing is op de intrekkingswet. Maar zoals juristen al hebben betoogd, gaat die vlieger niet op. Het referendum over de intrekkingswet moet immers worden aangevraagd nog voordat de intrekkingswet in werking treedt. En op dat moment geldt de Wet Raadgevend Referendum nog. Maar de regering poogt dat te ondervangen door daarna te stellen dat de intrekkingswet met terugwerkende kracht ingaat. Maar de overheid heeft maar heel weinig ruimte om een wet met terugwerkende kracht te laten ingaan. Dit mag alleen in heel bijzondere gevallen.

Dit is schandalig!

In recente peilingen spreekt de grote meerderheid van de Nederlanders zich uit voor het referendum, en voor behoud van de huidige referendumwet. Zij hebben bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in meerderheid gestemd op politieke partijen die zich in hun verkiezingsprogramma voor het referendum uitspreken; samen bezetten zij 90 van de 150 zetels. En dan komen een handjevol politici in de achterkamertjes op onnavolgbare wijze opeens tot de afschaffing van het referendum en pogen dit door te drukken met behulp van dubieuze juridische trucs.

Wij geven niet op!

Wij gaan volop de strijd aan om het referendum te redden. We hebben een petitie gelanceerd die al door bijna 35.000 Nederlanders is getekend. We lobbyen onder Tweede Kamerleden en senatoren om hen te laten inzien dat dit zo niet kan – alleen om rechtsstatelijke redenen al niet. We kunnen geen namen noemen maar hebben op dit  terrein al enkele successen geboekt. We zijn veel in de media geweest en zoeken overal de publiciteit. We proberen met alle middelen om ervoor te zorgen dat er toch een referendum over de dreigende afschaffing van het referendum georganiseerd kan worden. En voor het geval dit allemaal niet helpt, bekijken we met advocaten de mogelijkheden voor een rechtszaak tegen de Staat.

Alleen met uw hulp…

Wij kunnen dit niet alleen. Voor onze acties zijn we afhankelijk van de steun van mensen als u. We moeten ons aaneensluiten en de politiek laten zien dat de we deze afbraak van de democratie niet accepteren. Help ons het referendum te redden en doe een eenmalige donatie:

www.meerdemocratie.nl/eenmalig

Met een éénmalige donatie draagt u bij aan onze oorlogskas en zorgt u ervoor dat wij met volle kracht vooruit kunnen werken aan de redding van het referendum. Maar nog beter is het om vriend van Meer Democratie te worden voor een maandbedrag dat u zelf kiest.Daarmee zorg u ervoor dat we snel en onafhankelijk kunnen reageren, en acties op langere termijn kunnen plannen. Klik hier:

www.meerdemocratie.nl/wordvriend

Meer Democratie is de enige organisatie van zijn soort in Nederland. Wij zijn geen politieke partij en wij zijn politiek neutraal. Wij voeren alleen actie voor verbetering van de democratie als zodanig, en nemen niet allerlei inhoudelijke standpunten in. Wij komen op voor uw democratische rechten, verder niets!

Wij wensen u een goede jaarwisseling!

Met vriendelijke groeten,
namens het hele team van Meer Democratie

Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer

Reaguursels

Inloggen

Hoewel ik Niesco en Arjen zal steunen, zullen het paarlen voor de zwijnen blijken.
Kijkt de zittende deugpoliticus straks bij zijn NPO in de camera en zegt "De kiezer is heus wel verstandig genoeg dat hij begrijpt tegen dit referendum te moeten stemmen"

Oh, hoor hij vindt mij verstandig, ja en ik vind hem ook altijd zo keurig en netjes hè. nooit onbeleefd. En hij vond dat vluchtelingen moedertje met kindjes ook zo zielig net als ik. Zo iets dus. Dat is de gemiddelde kiezer.

S.T.A.Paf | 01-01-18 | 17:52

Blijf het toch apart vinden, eerst zeggen dat het volk mag meepraten met dat referendum gedoe, doen we dat een keer (bij die oekraine deal geloof ik) en wil de politiek ervan af.... Waren zo toch niet zo gediend van ons plebs.

owikzegmaarwat | 01-01-18 | 11:54 | 1

Ik kan u dit wel uitleggen.

De oude partijen zijn helemaal niet zo voor referendums, en ook nooit geweest. Ze hebben overal tentakels, en veel mensen stemmen op ze puur en alleen al omdat ze gevestigde partijen zijn. Daarmee hebben die partijen heel veel macht. Referendums komen dan alleen maar onhandig uit.

Doordat enkele partijen (waaronder toen nog D66) referendums wilde, hebben ze uiteindelijk een oplossing gevonden. Er kwam een referendumwet maar die werd zo gemaakt dat het in de praktijk vrijwel onmogelijk zou zijn om hem te gebruiken. 10.000 handtekeningen op papier, dan 300.000 handtekeningen op papier en dan een opkomst van 30%.

Deze wet was perfect voor de politiek. Zodra ze weer eens te horen krijgen dat ze ondemocratisch bezig waren (gebeurde nogal eens) dan konden ze verwijzen naar deze wet. “Als jullie het er niet mee eens zijn, dan vragen jullie toch een referendum aan.”. Het zou dus zorgen voor een schijn democratie, maar wel iets waar de politiek fijn naar kon verwijzen. Het doel was dus nooit om daadwerkelijk burgers mee te laten beslissen, maar eerder als een handvat om de burgers juist de mond te snoeren.

Helaas voor de politiek pakte het iets anders uit. De burgers bleken weer eens slimmer / creatiever als de politici en hun adviseurs, en vonden een manier om toch op een nog redelijk toegankelijke manier referendums aan te vragen.

Het gevolg hiervan was dat de wet juist het tegenovergestelde effect had. In plaats van het scheppen van schijn-de

DerUnterMensch | 01-01-18 | 17:43

Gedaan!

RayHolland | 01-01-18 | 11:38

DerUnterMensch | 31-12-17 | 20:22

Je staat altijd aan wal als je de feiten niet kent. Iets waar het echt aan schort bij alt-rechtse figuren. Lui, weinig kennis en daarom worden ze in de echte wereld geslacht. Zie Dijkhoff versus Baudet. Het is geen spelletje waar je met drie woorden kan winnen. Grow the fuck up!

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 21:56 | 4

Baudet niet sterk. Dat is wel de understatement van 2017. Baudet heeft en had zijn huiswerk gewoon weer eens niet gedaan. Maar vroeger, later of nooit leren jullie wel dat het geen blablablabla is maar hard werk.

Overigens Klaas voor Minister-president na Rutte.

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 23:29

@De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 21:56
Je bent kansloos afgedroogd op feiten en argumenten door DerUnterMensch. Het staat 10-0 en de wedstrijd is net afgefloten. Kun je wel een beetje staan blaten, maar het gaat hem echt niet meer worden.

Rest In Privacy | 01-01-18 | 03:17

@DKS: met precies dezelfde redenering mag er geen Nederlander meer 1 keer in de 4 jaar op een politieke partij stemmen; geen enkele stemmer kent namelijk het gehele partijprogramma PLUS de feiten die bij elk belangrijk onderwerp horen. Het komt nogal eens bij pseudo intelligente linkse mensen voor dat ze zich buitenspel willen zetten. Doe dat VOORAL met jezelf maar laat andere mensen met rust. JUIST na een formatie krijgen onderwerpen andere richtingen en prioriteiten en dan juist met een referendum kun je die individuele onderwerpen sturen naar de wil van de meerderheid. Weinig kennis en in de echte wereld geslacht ? Is dagelijks van toepassing op jouw persoon hier bij GS. Plaat voor je kop, irritant en arrogant..............

Rest In Privacy | 01-01-18 | 12:04
▼ 1 antwoord verborgen

therealbraindump | 31-12-17 | 20:51

Nee het is niet nodig om verkiezingen af te schaffen. Het is wel nodig om de mensen te onderwijzen waar ze voor stemmen. Kennelijk is men decadent geworden. Verder ben je ontiegelijk dom als je denkt dat een kamerlid geen heel team van experts heeft. Behalve dan bij de knulletjes die wel een stem krijgen maar niet kunnen praten.

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 21:52 | 2

Toe maar DKS, onderwijzen... En wie bepaalt dan wat onderwezen moet worden? Wat een autocratische onzin kraamt u hier uit.

therealbraindump | 31-12-17 | 22:09

Gewoon de feiten?

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 23:14

vluchtelingallergie | 31-12-17 | 20:53

Och hemeltje. Een beetje partij heeft inderdaad experts in dienst die op de achtergrond werken en adviseren. Maar weet jij veel.

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 21:48 | 1

Ken jij die dan! Je zult er wel van profiteren, anders lulde je niet zo dom!

vluchtelingallergie | 31-12-17 | 23:31

Diegenen die zich beroepen op de parlementaire democratie als enig democratisch instrument, waarmee keuzes voor dit land mogen worden gemaakt, vergeet dat in de verkiezingsstrijd, heel vaak cruciale thema’s zoals oa. onze soevereiniteit en zoals de chaotische instroom van migranten, de sleepwet en nu het afschaffen van het referendum (Referendump), niet aan bod komen.

.
Dit soort voor de partijen heikele thema’s wordt dan juist gemeden, en voor de kiezer uit het zicht gehouden, of ze spelen dan op dat moment überhaupt nog niet, zodat het ook niet in het bewustzijn van de stemmer opkomt, als hij weer eens een rood kruisje mag zetten.
.
Impliciet zeggen politici, als ze bewust bepaalde thema’s uit de aandacht houden, dat ze dit soort thema’s belangrijk/heikel vinden, maar niet aan het volk willen voorleggen,…. bang dat hun (verborgen) agenda wordt gefrustreerd of voor hun eigen politieke hachje.
.
Na de verkiezingen worden er dan beslissingen genomen over deze stiekem meegelifte thema’s terwijl de politici zich dan ineens beroepen op de parlementaire democratie.
(We hebben met z’n allen besloten dat…)
Het volk heeft dan geen inbreng meer,… en heeft enkel het nakijken.
.
Verder is een referendum, in tegenstelling tot wat politici vaak beweren, veel duidelijker voor de burger dan verkiezingen omdat bij een referendum één bepaald (als het goed is duidelijk ondubbelzinnig geformuleerd) thema aan bod komt.
.
Bij een referendum kan men niet op een persoon stemmen maar op een thema/onderwerp, waardoor het vervuilende effect
bij verkiezingen, dat de voorkeur voor één politicus de keuze bepaald, vermeden wordt.
Bij verkiezingen moeten, voor een afgewogen keuze, alle programma’s van alle partijen naast elkaar gelegd worden (geen beginnen aan voor de meeste mensen), terwijl die partijen met oppervlakkige korte verkiezingsslogans en met persoonsverheerlijking de kiezer naar zich toe proberen te ver-/misleiden.

.
Mooie democratie.
.
Daarom hebben referenda zin.
Onder andere om politici bij te sturen als ze besluiten nemen over achtergehouden en onverwachte thema’s die veel impact hebben voor de burger .
.
En dan nog dit:
Heel veel mensen stemmen bij verkiezingen uit gewoonte op dezelfde partij omdat ze dat altijd gedaan hebben. Ondanks de diversiteit van onderwerpen in een verkiezingsprogramma, ... en dus ook de diversiteit aan voorkeuren mbt die onderwerpen.
Onderwerpen die bij verkiezingen in de partijprogramma's allemaal in een keer meegenomen worden. Bij een referendum heb je dit 'gewoonte-stemmen' niet, waardoor er veel gedifferentieerder en bewuster voor of tegen een bepaald onderwerp gekozen kan worden.
DEMOCRATIE IS TE BELANGRIJK OM ALLEEN AAN POLITICI OVER TE LATEN
.

Kijkeensaan | 31-12-17 | 21:19 | 5

Kijkeensaan. Ben het niet helemaal met u eens. Wel is duidelijk dat u weinig vertrouwen heeft in de huidige politiek. Wat dit betreft ben ik het grotendeels met u eens, daarom ben ik toch benieuwd op welke partij u bij de laatste verkiezingen heeft gestemd en of u wel gestemd heeft. Ik voel me namelijk wel vertegenwoordigt door bepaalde politici.

beau van rtl | 31-12-17 | 21:49

beau van rtl | 31-12-17 | 21:49
Ik schrijf ook '....... om ALLEEN aan politici over te laten'.
.
Om het zo te houden, dat je je vertegenwoordigd kunt blijven voelen, is, zoals therealbraindump | 31-12-17 | 21:25 schrijft, het referendum een extra instrument om politici bij de les te kunnen houden.


Kijkeensaan | 31-12-17 | 22:03

Een van de voorwaarden voor een democratie is dat er een vrije vorming van politieke partijen mogelijk is, ook al richt zo'n partij zich tegen het regeringsbeleid. We noemen dat oppositie. Afgezien van de PVV hebben we alleen maar clubjes in de oppositie zitten die dealtjes maken met de regering, op de manier van b.v. wij zullen voor stemmen als jullie dit en dat voor ons doen. Koehandel over de rug van het volk. Echte oppositie wordt niet gehoord of klein gehouden.

beau van rtl | 01-01-18 | 10:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Gewoon een signaal sturen naar de bevestigde partijen in Den Haag. 15 maart stemmen op lokale partijen en niet op die huigelaars van de regering. Die hebben niets op met de gewone mens.

Limburgse-Harry | 31-12-17 | 21:06

Geld betalen voor iets dat 100% zeker afgeschaft wordt..... Echt niet!

Oepsie1234 | 31-12-17 | 20:56 | 1

Je betaald geld om het referendum over het referendum te krijgen. Kan best dat vervolgens die wet alsnog wordt afgeschaft, maar dan kan er ondertussen wel een sterk signaal zijn afgegeven. Iets waar je politici nog jaren mee om de oren kunt slaan. Het is niet voor niets dat die politici dit referendum over het referendum niet willen.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 21:49

Kansloos

jezusisonzin | 31-12-17 | 20:52

knerf | 31-12-17 | 19:32

Ik zou niet met je willen ruilen.

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 20:21 | 2

Nee, dat is maar goed ook .Want niemand wil die persoonlijkheidsstoornis van jou overnemen.

knerf | 31-12-17 | 21:14

Leuk toch dat spiegelen!

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 21:46

DerUnterMensch | 31-12-17 | 19:25

Dit is gewoonweg onzin. Het hele corrigerende referendum was een dom initiatief van linkse partijen en D66 want naïviteit is niet uniek. Maar er is en was geen meerderheid voor. En terecht. Als ik kiespijn heb ga ik niet naar de bakker. Als mijn plee verstopt is ga ik niet naar de orthodontist. Als mijn schoen kapot is ga ik niet naar de dominee. Het is reinste arrogantie dat mensen die er geen greintje verstand van hebben willen meepraten. Vroeger noemde we dat zwammen. Blijf bij je leest en wees geen arrogante schipper aan wal.

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 20:16 | 3

Welk stuk is precies onzin? Want alles dat ik zei klopte.

“Het hele corrigerende referendum was een dom initiatief van linkse partijen en D66 want naïviteit is niet uniek.” Dus het was zo’n meerderheid waar jij het over had. Dat ik wat ik ook zei. Dan is dit stuk dus geen onzin… (Kwalificeringen als “dom initiatief” zijn jou persoonlijke mening) Gaan we verder.\

“Maar er is en was geen meerderheid voor.” Jawel, zo is die wet er gekomen. Via een meerderheid in de tweede kamer. Net zoals zo’n zelfde meerderheid waar jij het over had, het nu weer weg wilt.

“Het is reinste arrogantie dat mensen die er geen greintje verstand van hebben willen meepraten.”
Dat is dan weer democratie, niet jou ding duidelijk. Overigens is er geen zekerheid dat de gekozen mensen er wel verstand van hebben. Dus geen referendums lossen dat ook niet op.

“Vroeger noemde we dat zwammen.” Je hebt nog niet aangegeven wat aan mijn verhaal niet klopte. Jou stukje heer is dan weer wat ik zwammen noem.

“Blijf bij je leest en wees geen arrogante schipper aan wal.” Door mee te stemmen sta je dus niet alleen aan wal.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 20:22

@DKS: zullen we de verkiezingen voor de 2e kamer dan ook maar gelijk afschaffen. Wanneer burgers incompetent zijn om een oordeel te geven over 1 onderwerp zijn zij dat zeker in het geval van complete verkiezingsprogramma's. En uw veronderstelling dat 2e kamerleden professionals zijn vind ik ronduit naïef.

therealbraindump | 31-12-17 | 20:51

Dus jij beweert, dat de club die er zit, er verstand van heeft.
Hhahahahaahaha

vluchtelingallergie | 31-12-17 | 20:53

Meer democratie krijgen door een pvda'ert geld te geven?
Natuurlijk.
Moehaha.

Lewis Lewinsky | 31-12-17 | 19:42 | 4

Procedure tegen de staat is zinloos.
De enige kans is een voldoende aantal kamerleden om deze wet tegen te houden.

Lewis Lewinsky | 31-12-17 | 21:09

@Lewis Lewinsky | 31-12-17 | 21:09
Het gaat zich niet om het tegenhouden van de wet (er wordt niet geprocedeerd om de wet te behouden). Wat dat betreft zou het inderdaad zinloos zijn. Het gaat zich puur om het hebben van een referendum erover. Dat wilt de politiek nu namelijk voorkomen, maar is in strijd met de wet. Daarbij zou procederen heel succesvol moeten zijn, de wet is tenslotte de wet, en de rechter heeft zich daar ook aan te houden. Gaan we dus uit van fatsoenlijke rechters dan is dit bij voorbaat al een gewonnen zaak.

Dan komt dat referendum, en kunnen de politici nog altijd dat naast zich neer leggen. Maar als uit zo’n referendum komt dat bv 70% voor behoud van de wet is, maakt dat het de politici wel erg moeilijk. Precies hierom willen de politici dat referendum niet (wat goed aan toont waarom wij het wel zouden moeten willen). Kunnen ze het alsnog afschaffen, maar dat blijft ze voor altijd achtervolgen en als er ook maar een paar politici zijn met ruggengraat zijn dan blijft het referendum of valt het kabinet.

Dus ja, in dit geval is er heel veel te winnen.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 21:46

Waarde UnterMensch,
Het gaat nu niet meer om een referendum over het referendum. Het gaat nu om politici die de wet aan hun laars lappen.

Lewis Lewinsky | 31-12-17 | 22:53
▼ 1 antwoord verborgen

Het woord 'oorlogskas' zal niet iedereen aanspreken om te doneren. Het GS-publiek zal er geen aanstoot aan nemen, en uiteraard is het ook niet minder op zijn plaats.

mozaard | 31-12-17 | 19:40 | 1

Nouja het is natuurlijk ook een soort oorlog, een burgeroorlog. Maar dan eentje waarbij de overheid niet volgens de regels speelt, en de burgers het wel netjes volgens de regels doen.

Gewoon doneren, desnoods om een goed 2018 in te gaan.

En nu ga ik gezellig doen, ik heb mijn bijdrage hier wel weer gedaan voor vandaag.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 19:51

Ik zie wat mensen vallen over het feit dat er een PvdA-er een van de bestuurders van Meer Democratie is. Dus? Al was het een Groen Linkser.

Het probleem is dat 1, de overheid hier de democratie weer eens geweld aan wilt doen. En het probleem is 2, dat ze denken dit te kunnen doen op een niet wettige manier.

Wat ze doen is namelijk niet wettelijk. Het in de wet opnemen dat het niet referendabel is, maakt het NIET niet referendabel, en het feit dat de raad van state dit zuiver noemt zegt meer over de raad van state (en hoe verrot ons systeem is) dan over de wet.

Deze heren gaan daar wat aan doen door de staat voor de rechter te slepen, en dat kost geld. Het zal mij verder een worst wezen wie het is… Een andere reaguurder hier die het zelfde doet? Volgens mij niet. Dat terwijl er vast ook uitkering-trekkende reaguurders zijn, en die kunnen gratis procederen. (hint)

Dus in plaats te vallen over het feit dat er een PvdA-er bij zit (ook niet mijn partij), maar zelf niets te doen, is het verstandiger dit initiatief te steunen en zo toch iets te doen. Want dat steun je, het initiatief, niet de PvdA. Je steunt de procedure tegen de staat en dat zou iedereen die democratie belangrijk vindt moeten willen steunen.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 19:33 | 3

Je hebt er geen benul van hoe de PvdA gehaat wordt.

Lewis Lewinsky | 31-12-17 | 19:43

@Lewis Lewinsky | 31-12-17 | 19:43
Jawel, want ik moet ze net zo min. Maar je steunt niet de PvdA. Er zit een PvdAer in het bestuur, maar je steunt de procedure die Meer democratie gaat voeren tegen de staat. Dus je moet je afvragen of je daar voor bent of niet, niet of je voor de PvdA bent of niet.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 19:49

@Lewis Lewinsky | 31-12-17 | 19:43
Daarbij, het niet doneren omdat er een PvdA-er bij zit, ongeacht van het geen ze doen (zelfs als dat iets is waar je achter stond) is nou precies een van de reden waarom iedereen de PvdA zo haat. Het is tenslotte de PvdA die bij alle voorstellen van de PVV tegen stemde alleen omdat het de PVV was.

Niet doneren juist vanwege die reden maakt je dus een soort PvdA-er.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 20:17

Omdat de servers roken, uit Google cache: rekening NL61 RABO 0175 2462 38 t.n.v. Meer Democratie

DerUnterMensch | 31-12-17 | 19:19

Rutte en Ollogren hebben schijt am de kiezers. Zelfs als ze daarvoor bananen Republiek methoden moeten toepassen, doen ze dat. "Wij maken wel onze eigen wetten, schijt aan de rechtsstaat" is het devies.

FasiscovanJole | 31-12-17 | 19:16 | 1

Nouja ze negeren de bestaande wet. Dat is nog erger. In een parlementaire democratie kunnen ze (samen) natuurlijk hun eigen wetten maken. Dat is een zwakte van dit systeem. Maar ze hebben zich nog altijd te houden aan de reeds bestaande wetten en dat doen ze hier niet.

Als ik een voorbeeld moet maken van wat hier gebeurd is dat het volgende. Jan heeft een hekel aan zijn linker buur en wilt zijn auto mollen, maar de wet zeg dat vandalisme niet mag. Dus bedenkt Jan een oplossing. Hij schrijft op een papier dat het mollen van de auto van zijn linker buur niet onder de vandalisme wet valt. Vervolgens vraagt hij aan zijn rechter buurman (die ook al een hekel heeft aan Jan zijn linker buur) of die aanpak goed is. Zijn rechter buur zegt dat die aanpak zuiver is. Vervolgens is Jan dan ook voornemens de auto van zijn linker buurman te gaan slopen en verwacht hij daarmee weg te komen.

Nou dit voorbeeld klinkt totaal absurd nietwaar? Ja, en helaas is dit absurde verhaal precies wat hier gebeurd.

Het niet mogen vernielen van de auto, is in deze de wet die het mogelijk maakt een referendum te houden over de wet tot intrekking van het referendum. Het document is de toevoeging in de wet dat het niet referendabel is, en de rechter buurman is de raad van state.

Net als het document van Jan, is die regel geen geldige manier om onder de wet uit te komen, en net als de opmerking van de buurman, is de opmerking van de raad van state ook niet een wettelijk manier om er onderuit te komen.

Zo extreem absurd als dat verhaal van mij, is de overheid dus bezig. Daar mogen ze natuurlijk nooit mee weg komen.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 19:46

opzich mooi dat er animo voor is.. maar petities hebben echt nog nooit 1 moer uitgemaakt in den haag. (en terecht trouwens, gaat vaak helemaal nergens over '100 000 mensen vinden X' dat zijn 3 kamerzetels, totaal nietszeggend als er 80 kamerleden voor en 70 tegen gaan stemmen.) Om te tekenen voor een referendum aanvraag kan letterlijk iedereen op me rekenen maar dit soort meuk sla ik over.

noerg | 31-12-17 | 19:09

"Wij van Meer Democratie, met anderen, kondigden al aan om een referendum over de afschaffing van het referendum te organiseren."

Democratie is dus niet drammen vanuit de minderheid. Democratie is meeste stemmen gelden. Het zou 'het volk' sieren om dat eens te begrijpen i.p.v. van altijd verongelijkt te huilen over hoe slecht het is.

Ik vind het ook niet leuk als de VVD gedwongen wordt om met de PvdA te regeren maar als mensen massaal PvdA stemmen moet er een tussenweg gevonden worden.

Het zou de heren en dames trouwens sieren om eens een nette partij op te richten en a la SP lekker klein te beginnen en eens meer doen dan praten.

De Koreaanse Slet | 31-12-17 | 19:09 | 12

knerf | 31-12-17 | 20:26
TeeJee | 31-12-17 | 20:25
Raadgevend is raadgevend dat wist men van tevoren.
Het achteraf bindend maken zou volksverlakkerij zijn.

botbot | 31-12-17 | 20:47

botbot | 31-12-17 | 20:47
Nee en ieder voorstel om het vanaf nu dan wel bindend te maken is voor de elite ook niet acceptabel. Geen zin om ook maar iets van hun macht te delen met het volk. Een keer per vier jaar mag het volk stemmen zodat die politieke elite weer hun legitimatie heeft om weer vier jaar lang beloftes te doen en die vervolgens niet na te komen. Om vervolgens hun eigen zin te doen en plannetjes te smeden en uit te voeren die helemaal niet in hun verkieingsprogramma's stonden (sleepwet). Sinds 1919 toen het vrouwenkiesrecht ten lange leste werd ingevoerd, is er niets gebeurd om de "democratie"( je ziet, ik plaats het tussen haakjes want een fopdemocratie) te moderniseren. Gekozen burgemeester? Bijna overal in Europa maar niet in Nederland. Inspraak? Overal weer afgeschaft. Een wassen neus is het die zgn. democratie, een baantjescarroussel en een partijkartel. Een monarchie waar geen mens voor gekozen heeft noch ooit voor heeft gestemd maar die gewoon werd ingesteld in 1813 na een staatsgreep van wat notabelen. Een koningshuis dat geen belasting betaald.Maar droom maar fijn verder. Steeds meer mensen in dit land beginnen deze farce te doorzien.

knerf | 31-12-17 | 21:28

@botbot | 31-12-17 | 20:47
Laat dat nou toevallig helemaal niet het punt of het argument zijn.

Blijven twee opties over;
- Je begrijpend lezen is ondermaats
- Je negeert expres het punt omdat je dan geen argument(en) meer hebt

In beide gevallen is het niet positief voor je. Dikke doei.

Rest In Privacy | 01-01-18 | 03:11
▼ 9 antwoorden verborgen

wel een beetje 20e eeuw hoe dat moet: een document downloaden, dat invullen en dan per post opsturen. Kom op mannen van 50Plus, dat kan een stuk eenvoudiger (en goedkoper, de postzegelprijs in ogenschouw nemende)
@J. Jarig | 31-12-17 | 18:55

Viel mij ook al op. Zal voor velen weer 'teveel moeite' zijn vrees ik, en er zijn anno 2017/2018 toch ook prima manieren om dit via het interweb te doen? Krol & co., even navragen bij de gasten van GeenPeil, die dat immers ook gelukt is?

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 19:03

Als het NL volk zich nou eens wat minder opstelde als buklavend klapvee bij iedere verkiezingsronde, dan zou dit soort initiatieven sowieso niet nodig zijn. Triest.

@jemagookniksmeer | 31-12-17 |
Dat is nog maar de vraag... mijn punt is dat ze nu sowieso al AF zijn vanwege duidelijk NIET 'politiek neutraal'. En waarschijnlijk blijven ze dat ook.

@Duifmans | 31-12-17 | 18:28 |
Dank. Dat zou inderdaad wat meer aandacht verdienen, maar helaas, afkomstig van 50Plus dus ik vrees dat dit initiatief al bij voorbaat wordt afgeserveerd door de goegemeente.

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 18:59 | 1

"Politiek neutraal", twee woorden die mijns inziens onverenigbaar zijn.

LuckyGirl | 31-12-17 | 19:06

Een PvdA'er en een journalist voor de Correspondent .. Weet je wat, ik doe het NIET.

J. Jarig | 31-12-17 | 18:53 | 1

De woonlasten voor Herengracht 406a moeten wel opgebracht kunnen worden. Doneer sukkels. Doneer!

meneer der meneren | 31-12-17 | 19:05

Geld doneren voor meer democratie, is dat niet net zoiets als stemmen op de VVD voor €1000?

LuckyGirl | 31-12-17 | 18:47 | 1

Plus veel

atheïstisch stemvee | 31-12-17 | 19:18

Ik wil juist minder democratie.
Ik wil een grote sterke leider, die de treinen weer op tijd laat rijden in alle windrichtingen en moeder de vrouw weer haar plaats wijst, namelijk achter de kinderwagen met een pollepel in de hand, terwijl papa een mooie functie krijgt met een gratis Hugo Boss uniform.

King of the Oneliner | 31-12-17 | 18:47 | 4

Knerf. Alles beter dan wat we nu hebben.

beau van rtl | 31-12-17 | 19:12

beau van rtl | 31-12-17 | 19:12
Ja, ik ben het met je eens. We leven ineen "verlichte" dictatuur. Maar sterke leider en treinen op tijd etc. Dat waren de leuzen van Mussolini. En het Hugo Boss uniform is de moderne versie van het in een uniform marcherende tuig van vroeger. Hugo Boss, .... ik ga over mijn nek.

knerf | 31-12-17 | 19:20

We bedoelen hetzelfde.

beau van rtl | 31-12-17 | 19:28
▼ 1 antwoord verborgen

Er is geen markt voor (meer) democratie in Nederland.
Een premier die een referendumuitslag naast zich neerlegt, wordt herkozen.
Dat noem ik sluitend bewijs.

jemagookniksmeer | 31-12-17 | 18:44 | 1

Waarheid!

BosrandDirk | 31-12-17 | 19:44

"".... dan komen een handjevol politici in de achterkamertjes op onnavolgbare wijze opeens tot de afschaffing van het referendum en pogen dit door te drukken met behulp van dubieuze juridische trucs.....""
Ach ja, de Haagse handlangers van Brussel moeten immers hun meesters gehoorzamen, en die willen geen democratie en geen referendum want het nationaal gevoel der landen moet zsm kapot want is immers het gif tegen de EU.
We zijn nu dankzij Balkenende allemaal onderdanen van de Brusselse provincie Nederland. Wen er maar aan.
Bedankt dom kiesvee..!

telelezer | 31-12-17 | 18:39

Misschien kunnen we bij Geenstijl wat aandacht geven aan het initiatief van 50Plus om een referendum te houden over het afschaffen van de wet Hillen.
stopaflosboete.nl/

Duifmans | 31-12-17 | 18:28 | 3

Duifmans | 31-12-17 | 18:28
Lijkt me een prima initiatief.

toetssteen | 31-12-17 | 18:39

wel een beetje 20e eeuw hoe dat moet: een document downloaden, dat invullen en dan per post opsturen. Kom op mannen van 50Plus, dat kan een stuk eenvoudiger (en goedkoper, de postzegelprijs in ogenschouw nemende)

J. Jarig | 31-12-17 | 18:55

J. Jarig | 31-12-17 | 18:55
Ja, dit gaat redelijk omslachtig. Volgens mij is dit de eerste ronde van 10.000 handtekeningen, straks voor 300.000 handtekeningen moet er inderdaad wel een digitaal formulier komen.

Duifmans | 31-12-17 | 19:18

Ik vertrouw deze gasten pas als ze het bewijs (opzegging lidmaatschap) overleggen dat ze PvdA vaarwel gezegd hebben.

EefjeWentelteefje | 31-12-17 | 18:28 | 1

Waarom dan ineens wel?
Nijeboer is dan nog steeds hetzelfde pedante mannetje met hetzelfde dubieuze verleden en dezelfde dubieuze vriendjes.

jemagookniksmeer | 31-12-17 | 18:38
-weggejorist-
Gokmaar | 31-12-17 | 18:28

De overheid heeft de site dan meerdemocratie.nl al plat laten leggen.

Trubelscooter | 31-12-17 | 18:28 | 1

dan = van

Trubelscooter | 31-12-17 | 18:28

Wat leven we toch in een schandalig land.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 18:26 | 1

Mede -of eigenlijk uitsluitend- mogelijk gemaakt door de Nederlandse kiezer.

jemagookniksmeer | 31-12-17 | 18:39

Er komt toch geen referendum. Ze gaan het via een kwinkslag ongedaan maken. En mocht dat niet lukken dan pleegt onze suzerein Mutti Merkel I een staatsgreep via haar brievenbusfirma in Brussel door de EU te laten stellen dat referenda illegaal zijn.

It's game over man. The table was rigged and the house always wins.

Graaf_van_Hogendorp | 31-12-17 | 18:25

Ja, weg met dat referendum. Het volk is nu eenmaal gemiddeld genomen dommer dan het parlement. Jammer geldt dat niet voor Henk Krol.

Nonik Neem | 31-12-17 | 18:24 | 5

Dan vind ik u een beetje eng... Draagt u ook graag uniformen of een bruin hemd?

knerf | 31-12-17 | 18:53

Ik ben niet eng. ik heb wel enge buren.

Nonik Neem | 31-12-17 | 18:57

Nonik Neem | 31-12-17 | 18:57
Goedkope verwijzing van naar een uitzending van Koot & Bie om het gezicht te redden. Nee, maestro, die vlieger gaat niet op.

knerf | 31-12-17 | 19:25
▼ 2 antwoorden verborgen

.. nah, "wij" hebben democratisch gekozen de democratie af te schaffen tijdens de vorige verkiezingen.

Jan Passant mk2 | 31-12-17 | 18:17

What the fuck is er aan de hand met dat vuurwerk? Vroeger maakte je een bom van een doos strijkers, in vergelijking met de gemiddelde knal van nu klinkt dat als een natte scheet van Gerard Joling.

RickTheDick | 31-12-17 | 18:07 | 8

.. ik heb nog niets gehoord dat een 155 mm granaat kan overtreffen. Tot nu toe.

Jan Passant mk2 | 31-12-17 | 18:23

Ik hoorde net ook vuurwerk. Ik al zo eens kijken het vandaag de datum is waarop ik morgen jarig ben. Op 1 januari ben ik geboren. Spannend.

CavemanBass | 31-12-17 | 19:14

Jan Passant mk2: ik heb hier twee 155mm hulzen die al mijn andere hulzen overtreffen. Continu. 24/7.

CavemanBass | 31-12-17 | 19:16
▼ 5 antwoorden verborgen

Bovenop de goede zaak tot het laatste uur van van 2017 en daar voorbij. GS heeft een vorm van gezonde begeestering in huis die veel Nederlanders vandaag de dag ontberen.

MickeyGouda | 31-12-17 | 18:05

Democratie? Iedereen weet dat de macht ligt bij Bea en haar elite vrindenclub. Onmogelijk om op deze manier een democratie te hebben. Als je niet bij de elite club in de pul valt krijg je nooit een verantwoordelijke positie. Wat er in den Haag gebeurt is puur marginaal geneuzel om het plebs een beetje bezig te houden.

beau van rtl | 31-12-17 | 18:04 | 8

CavemanBass. Geert en nog een paar anderen zullen nooit iets voor elkaar krijgen. Als die echt gevaarlijk worden lopen ze tegen een verwarde dierenactivist aan of in het geval van geert, wordt er gewoon een Baudet ingezet om de PVV klein te houden. Ze maken allemaal onderdeel uit van het geneuzel in de kamer om het volk bezig te houden. De grote lijnen worden elders uitgezet en daar horen wij weinig van tot het er gewoon is of niet is. Heeft dus weinig zin om allerlei dingen te roepen zoals referendum of democratie . Allemaal zinloos. In zekere zin heeft Berbaar gelijk. Gewoon zorgen dat je in de pul valt, dan hebt je de minste problemen.

beau van rtl | 31-12-17 | 18:55

Niet op reageren dus. Lekker in zijn eigen vet laten gaarkoken. Hahaha

Tiltetapper | 31-12-17 | 18:55

Beau, dat Geert niets te zeggen krijgt in de Kamer is denk ik correct, daar zit je goed. Daarom heb ik mijn zinnen gezet op Thierry en zijn naasten en daar zal blijken of je echt gelijk hebt. Als zij de volgende verkiezingen glansrijk gaan winnen, en er gaan dingen veranderen, ben ik blij. Als dat niet op die manier gaat, kom ik ook bij rtl, of ik probeer bij Bea's clubje binnen te komen om van binnenuit verslag te doen hier in de GeenStijl commentsectie.

CavemanBass | 31-12-17 | 19:03
▼ 5 antwoorden verborgen

Te laat, Ollongren heeft de servers al in beslag laten nemen zo te zien.

Harry Turtle | 31-12-17 | 18:00

Het is 18.00 uur, vuurwerktijd.
Dan ga ik nu de auto van de buren opblazen met een paar lawinepijlen.

Kruisruiker | 31-12-17 | 18:00 | 1

Dat is het enige waar ik ook zin in zou hebben. Goed man. Zet 'm op.

CavemanBass | 31-12-17 | 18:43

Onze huistrol is weer schuimbekkend op dreef.

de uitbater | 31-12-17 | 17:59 | 1

DKS en Berbaar... ach vroeger had ik ook wat gekkies in mijn straat...

knerf | 31-12-17 | 18:29

Noem je PvdA-kind gezellig "Nescio" ...

Watching the Wheels | 31-12-17 | 18:01

Van webhosting bestellen heeft i.i.g geen verstand.

Biologische_Dildo | 31-12-17 | 18:05

Een ex-pvda-er... what could possibly go wrong?
Ik geloof in tweede kansen, maar je kunt ook overdrijven.

jemagookniksmeer | 31-12-17 | 18:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ben bang dat je vooral een privepot sponserd.
Net als die rechtszaak tegen de staatsloterij van ene Freddy Roet dacht ik.

Johan_Voorhaar | 31-12-17 | 17:55

Mooi dat de servers roken, maar blijf proberen! We MOETEN dit doen (jup, ik zei moeten) om een heel sterk geluid te laten horen. Praat hier over, doneer veel, maak flyers en posters in je raam.

LifeCatcher | 31-12-17 | 17:53

Het uitgangspunt van Meer Democratie is fout. Democratie betekent uitsluitend dat het volk beslist welke partijen er aan de macht komen. De kiezer heeft echter geen enkele invloed op het beleid dat diezelfde partijen voeren nadat de verkiezingen een feit zijn. Dat is volgens mij dus niet iets waarvan je “meer” wilt en met democratie heeft dat al helemaal niets te maken. De vraag is dan waarom ik mijn guldens aan Meer Democratie zou moeten doneren. Leg me dat helder en onweerlegbaar uit en ik maak meteen 1 goelden over. Als boetedoening voor mijn gebrek aan inzicht, zeg maar.

Nivelleermarionet | 31-12-17 | 17:52 | 3

Het is een verdienmodel. Net als bij NGO's

Graaf van Egmont | 31-12-17 | 17:54

Juist omdat je na de verkiezingen geen invloed meer hebt op wat de regeringspartijen echt gaan doen, is een bindend referendum veel beter. Doordat men eindeloze compromissen moet sluiten is er voor niemand meer wat terug te vinden van zijn wensen. Juist in de laatste formatie is dat wel heel duidelijk geworden. En de peilingen laten zien dat we wellicht nog vele verkiezingen blijven uitkomen op regeringen die uit 4 of meer partijen samengesteld moeten worden. Dus doe geen moeite voor dit lieve en zinloze initiatief, maar laten we toewerken naar een bindend referendum. De energie die we daarin steken levert meer op.

Gele Beer | 31-12-17 | 17:59

Je snapt de definitie van democratie volgens mij niet. Democratie is in zijn puurste vorm is “meeste stemmen gelden”. Hoe korter je systeem daarbij komt, hoe meer democratie.

Waar jij het over hebt is de parlementaire democratie. Referendums zijn dus meer democratie dan (enkel) een parlementaire democratie en daarmee is de naam prima.

Je verhaal zou kloppen als ze “Meer parlementaire democratie” zouden heden.

DerUnterMensch | 31-12-17 | 19:37

Vraag me af, waarom Duyvendak c.s. gewoon alles ongestraft mochten opblazen en in de fik laten vliegen en wij, de goede Nederlanders, nog geen vinger mogen wijzen naar de corrupte instituties.

Graaf van Egmont | 31-12-17 | 17:52

Dat tuig in Den Haag doe toch wat ze willen.

Bergbloempje | 31-12-17 | 17:50

Het enige wat helpt is de macht van de multinationals te breken, de Bilderbergers uit onze samenleving verwijderen en alle verrotte hypocriete instituties afbranden. Vooral de laatste groep geeft aan dat zij voor de samen horigheid in de samenleving zorgen met hun "dikke ik en grote wij" wat een gospe . Hoe verder we afzakken in dit proces, zal alleen fysiek ingrijpen nog helpen. Kijk naar Iran en denk eens na, als een volk geknecht word,dan zal dat als laatste redmiddel naar de wapens grijpen om het juk af te werpen.

von Amsberg | 31-12-17 | 17:49

En daarom neemt geen mens de panelen serieus.
Waarvoor dank lol!!
Berbaar | 31-12-17 | 17:17
Zie hier de ware toedracht van ons berbertje. Er voor zorgen dat geenstijl niet serieus wordt genomen.

Fuck-a-duck | 31-12-17 | 17:48 | 7

Fuck-a-duck | 31-12-17 | 17:48 | reageer
Slaafje van Soros. Weer eens wat anders dan katoen plukken.

VeelTeSteil | 31-12-17 | 18:36

En dan heb ik 't uiteraard over berbaar niet over u.

VeelTeSteil | 31-12-17 | 18:37

Berbaar, je snapt er helemaal geen kut van. Jij denkt met je minuscule breintje dat er geen mensen met verstand bestaan, die vierendelen als reële optie zien. Verstand hoeft niet impliciet de methode uit te sluiten. Je bent een naïeve dromer, een jankerd, en je IQ is eenvoudigweg niet toereikend. Ik zeg niet dat je een idioot bent (hoewel ik net wel de woorden "minuscule breintje" in de mond nam, waarvan akte en waarvoor excuses), maar je zit er ergens tussenin, qua niveau.

CavemanBass | 31-12-17 | 18:50
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik ga niet lappen. GeenStijl en thunderclaps zijn gratis. De meerderheid is voor referenda dus deze zaak moet ook zonder war chest te redden zijn. Als er echter advocaatkosten gemaakt worden mag je de bonnetjes hier posten. Dan ga ik meebetalen. Maar geen blanco cheque. Sorry. Wel heel veel succes en alle liefs enzo.

hustler01 | 31-12-17 | 17:48 | 1

Typisch. Anderen de hete kastanjes uit het vuur laten halen, maar dan wel achteraf jezelf in willen kopen. Dag hoor..!

Trubelscooter | 31-12-17 | 17:53

@Miko
Bedankt voor die link, sadist.

RickTheDick | 31-12-17 | 17:45

Nederlanders worden door de EU en Soros, die binnenkort gaat babbelen met Juncker en Timmermans over onder andere Hongarije (waarom bemoeit die omhooggevallen Amerikaan zich eigenlijk met Europese aangelegenheden? In het land waar hij geboren is, Hongarije, wordt hij inmiddels ook volledg uitgebraakt... waarom wordt hij ontvangen door de Luxemburgse alcoholist? welke officiële functie bekleed die Amerikaan Soros eigenlijk dat hij daar recht op heeft? In 2005 werd hij in Frankrijk veroordeeld tot een boete van 2,8 miljoen dollar wegens handel met voorkennis in aandelen van de bank Société Générale...), gezien als erg lastige nationalistisch ingestelde dwarsliggende probleemburgers die de EU heilstaat maar niet willen omarmen.
Nederland moet dus omgevolkt worden, de Nederlandse homogeniteit moet koste wat kost kapot en daarbij worden de eurocratische marionetten te Den Haag gebruikt. Dat riekt niet alleen naar landverraad, dat is landverraad. En dat is een hele ernstige misdaad jegens het Nederlandse volk, die niet ongestraft gepleegd mag worden.

kempenaer | 31-12-17 | 17:45 | 3
-weggejorist-
Berbaar | 31-12-17 | 17:49

Hij is geboren in Hongarije, en geld verdiend met Engeland de das om te doen, Mabel werkt voor hem, vandaar misschien die ingang naar Juncker. Rusland heeft hem op een lijst gezet. De laatste 25 dagen is niets meer van hem gehoord, speculeren de Amerikaanse fora.

gato | 31-12-17 | 18:00

gato | 31-12-17 | 18:00
Naar verluid heeft hij ook zijn centen in 1 of ander fonds onder gebracht. Er wordt op sociale media veel gespeculeerd of het waarom.

Príncipe | 31-12-17 | 18:20

Beter idee is om gewoon zelf als bevolking referenda te gaan organiseren (a la Catalonië) in plaats van geld te steken in een organisatie die een totaal onbetrouwbaar instituut gaat proberen te bewegen om een besluit terug te draaien.

NV_2017 | 31-12-17 | 17:42 | 1

De Catalaanse partijen hebben nu al ruzie.

gato | 31-12-17 | 18:02

Democratie moet je doen. Niet janken om donaties om rechtszaken te kunnen voeren. Ultieme wapens van de democratie zijn de hooivork en de fakkels.
Oh en de guillotine natuurlijk.

Graaf van Egmont | 31-12-17 | 17:42 | 3

Weer een tokkie die oproept tot geweld.

Berbaar | 31-12-17 | 17:48

Graaf van Egmont | 31-12-17 | 17:42 |
Ik denk dat een groter en nieuwer appartement beter werkt. ;-)

Príncipe | 31-12-17 | 17:52

Berbaar | 31-12-17 | 17:48
Ja trollo,. Als het volk op democratische wijze protest wil aantekenen (referendum) dan wordt dat door die neo-fascistische kliek die we ook wel politici noemen om zeep geholpen. Het geweldsmonopolie ligt nog altijd bij de overheid die daarvan ook in het verleden herhaaldelijk onterecht gebruik van heeft gemaakt.

knerf | 31-12-17 | 18:19

Server rookt, graag dit artikel over 3 dagen nog eens posten

du Roi Soleil | 31-12-17 | 17:41 | 1

Hmm... misschien tijd om over te schakelen op ipfs... gna gna gna... ;-)

Príncipe | 31-12-17 | 17:53

Schandalig of niet, ik heb inmiddels nog zo weinig vertrouwen in onze regering, dat iedere poging om links- of rechtsom onze democratie te redden gedoemd is. Dat stelletje parasieten in de kamer blijft daar maar zitten. Er zou eens fysiek moeten worden ingegrepen, met zinvol geweld. Geen demonstraties meer; ze lachen ons gewoon uit. We hebben groeiende vergrijzing dat bakken met geld kost, 50.000 uitkeringen van gelukzoekers, falende ICT en veel zinloze uitgaven zoals een naamsveranderingetje. Ze houden elkaar de hand boven het hoofd en zijn hypocriet als de pest. Om over de EU maar te zwijgen. Shit, nu moet ik toch nog kotsen van mijn eigen verhaal omdat ik aan Alexander P dacht. Bwuuuup.

CavemanBass | 31-12-17 | 17:38 | 5

Berbaar, heb je betere ideeën? Het gaat wel om zinvol geweld hè?!

CavemanBass | 31-12-17 | 18:14

En Berbaar, zeg maar gewoon "jij", zonder hoofdletter. Dat doet me alleen maar denken aan religie, de ziekte van onze aarde. O kut, gaat 'ie weer. Bwuuup.

CavemanBass | 31-12-17 | 18:17

Berbaar | 31-12-17 | 17:47
Weet u waar ik en velen met mij van over de nek gaan? Apathische drollen zoals u. Overal maar tegen zijn, altijd maar moreel superieur zijn, anderen de les lezen maar nooit proberen de ander te begrijpen en onder de streep aan de discussie werkelijk geen moer bijdragen.

Dat u het lekker vindt om 24/7 door de overheid in de bruine ster geramt te worden betekent niet dat andere mensen dat lekker vinden en het zullen accepteren.

De overheid maakt een gruwelijke fout door te pretenderen dat we in een democratie leven terwijl ze ondertussen de absolute macht pakken en het allerbelangrijkste vergeten: de overheid zit er voor ons, het volk en niet voor zichzelf. Nu ze dat vergeten zijn en zich steeds minder openstellen voor democratische correctie wordt het volk steeds verder in een hoek gedreven. Wat moet het volk op gegeven moment dan? Inderdaad dan zal je onoverkomelijk eindigen bij enig vorm van geweld. Gewoonweg onvermijdelijk als ze zich niet schikt naar haar rol.

2.bp.blogspot.com/-uxd0lTxyAOE/T0SzftU... Dit plaatje zegt het eigenlijk allemaal.

Verras ons berbaar u heeft het in u!

VeelTeSteil | 31-12-17 | 18:33
▼ 2 antwoorden verborgen

De server staat in de fik.

C.Martel | 31-12-17 | 17:37 | 3

Graag zelf blussen. Brandweer is te druk. ;-)

VeelTeSteil | 31-12-17 | 17:38

LOL !

C.Martel | 31-12-17 | 17:39

Alleen wel de brandweer bellen bij grote biem en/of instortingsgevaar hè?! Bel: 0900 - 88 44

Sarcastisch varken | 31-12-17 | 17:59

servertje rookt al.

Biologische_Dildo | 31-12-17 | 17:36 | 1

Een brandend referendum, ook een idee.

Jackanders | 31-12-17 | 17:40

Ik ben tegen een raadgevend referendum; maar voor een bindend referendum.
Vroeger, meer dan 10 jaar geleden was ik tegen elke vorm van referendum, want teveel D66 dingetje en ik stem toch elke 4 jaar.
Maar tegenwoordig komt er van verkiezingsbeloften niks meer terecht, vanwege compromissen tussen wel 4 partijen! Daarom vind ik het nu wel belangrijk dat er bindende referenda komen, een maximum aantal per jaar, dat wel om het overzichtelijk te houden, misschien meerdere in 1 keer. Dan kan de kiezer tenminste nog eens ingrijpen als partijen weer geheel de weg kwijt zijn op hun pluche zetel. Dus aan deze sympatieke actie doe ik niet mee, maar via mijn stem voor FvD werk ik mee aan een nieuwe referendumwet.

Gele Beer | 31-12-17 | 17:33 | 2

Goed plan!

Watching the Wheels | 31-12-17 | 17:36

Eens

Jacktheflipper | 31-12-17 | 20:36

Superboeren!

tipo | 31-12-17 | 17:31

Ik denkt dat eerst de Europese Unie moet instorten, zodat landen weer op hun eigen benen moeten staan en ongestoord door de EU hun beleid kunnen bepalen. Als een land dan een periodiek bindend referendum kan instellen/organiseren, dan kunnen we pas weer spreken van een democratie i.p.v. de ééndagsdemocratie die we nu hebben

Sarcastisch varken | 31-12-17 | 17:30 | 6

Doen ze al, ze hebben al drie containers met gas gekregen uit Rusland.

gato | 31-12-17 | 18:07

Berbaar | 31-12-17 | 17:46
Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Japan, Zwitserland. Allemaal niet al te grote of zelfs hele kleine staten die het bovengemiddeld doen juist omdat ze niet gebonden zijn. Da het jij nou echt dat het een Chinees wat uitmaakt of zijn Mercedes uit Duitsland komt of uit Europa?

Ben Hetzat | 31-12-17 | 18:17

Zwitserland volgt alle EU-verdragen. Ze zitten ook in Schengen.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 18:29
▼ 3 antwoorden verborgen

De Pvda (Dubbelboer) roept op tot meer democratie?
Mmmmmmm.......

Einde van de Domheid | 31-12-17 | 17:26 | 5

ok Niesco, na 2009 heb je de pvda verlaten, toch staat er nog niets op je wiki (daar ben je nog pvda) en nijeboer.nl heeft op zijn website nog niet eens meerdemocratie staan. Je bent opgeweest voor het voorzitterschap van de pvda, ik begrijp dat je ambitie je verder drijft maar toon dat dan ook op de virtuele kanalen. (En vooral de afstand die je van de pvda neemt!)

Einde van de Domheid | 31-12-17 | 17:42

Einde van de Domheid | 31-12-17 | 17:29 Zo? Goed dat ik dat weet.

Bergbloempje | 31-12-17 | 17:54

Waar zou die antidemocratische cultuur onder PvdA-leden toch vandaan ko... ooh wacht, democratie is haram.

LuckyGirl | 31-12-17 | 18:28
▼ 2 antwoorden verborgen

marcoplarco | 31-12-17 | 17:49
Misschien het resultaat van een actie waarbij men poogde om alle witte chocolade te vernietigen.

O2Neutraal | 31-12-17 | 17:55

Goed dat er lippenstift op zit; anders zou je je wel eens kunnen vergissen wie van deze 2 restgenders het wijfje is...

Graaisnaaiert | 31-12-17 | 18:48

marcoplarco | 31-12-17 | 17:49
Ze is vast zwanger van de tuigvlogger.

miko | 31-12-17 | 19:09
▼ 1 antwoord verborgen

Heeft het nog zin om de democratie te steunen? Als D66 al zonder het nog eens netjes aan mensen te vragen hun organen rooft, het referendum afschaft, appartementjes vergeet te melden, zakenreisjes naar Oekraine niet opgeeft, andere democraten als kermisklanten weg zet ... dan weet je toch dat er nieuwe democratische partijen en instrumenten zullen komen, maar het wordt nooit meer een democratie. Alleen al omdat de pilaren van dit systeem (banken, belastingontwijkende multinationals, koningshuizen, corrupte politici, Bouwend Nederland, de vervuilers in A'dam, R'dam, Delfzijl www.2doc.nl/documentaires/series/2doc... en die dronken despoot Juncker) direct weggestemd zouden worden als het partijenkartel de rijen niet gesloten weet te houden. Democratie bestaat niet, wen er maar aan, we zijn slaven.

Watching the Wheels | 31-12-17 | 17:24 | 12

O2Neutraal, wat een mooi verhaal.

CavemanBass | 31-12-17 | 18:27

@Berbaar | 31-12-17 | 18:09
Tanker cleaning bedoelde ik trouwens (niet containers). Je hebt wel gelijk natuurlijk, maar wat die echt risicovolle milieuovertredingen betreft is de overheid laks en zit het teveel bij bepaalde topsectoren op schoot. Er zou iets meer afstand moeten zijn, hetzelfde als met die manipulatie van onderzoeken ... dat zouden ze niet moeten willen. Weerstand moeten ze gewoon accepteren, zeker sinds die crisis en de crisis- en herstelwet is er een afname in onafhankelijk toezicht. De voorbeelden zijn bij iedereen bekend. Verder eens met je verhaal hoor, kan veel slechter als je naar andere landen kijkt, maar ... we wonen hier zo dicht op elkaar dat we het wel beter moeten doen, weinig keus. Leuke jaarwisseling, alvast een voorspoedig 2018!
.
@O2Neutraal | 31-12-17 | 18:13
Goed idee van die brievenbus, theedoek erin en dichttapen dan krijg je die troep niet binnen. Mechanische ventilatie of WTW ;-) uitzetten. Het is wel een leuke traditie, maar het is een beetje veel met dat vuurwerk in de Randstad. Net al een vuurpijl van de auto gehaald, maar goed ... deed het vroeger zelf ook. Ben altijd wel benieuwd wat er met al die troep gebeurt, het komt ook weer in het systeem, hoop rommel in sloten, vijvers en je komt van de zomer die rommel nog tegen in de straat tussen planten, echt slim is het niet. Niet te druk om maken, over een paar uur is het weer voorbij. Prettige jaarwisseling allen en dat partij(en)kartel zuigt inderdaad, zijn netwerken zoals bij alles.

Watching the Wheels | 31-12-17 | 21:54

Oh ... brievenbus "buiten" zei je, dacht in de voordeur ... stukje tape erop of plastic (vuilnis) zak eroverheen en even onderaan rond tapen. Tape altijd alles dicht :-), sterkte straks!

Watching the Wheels | 31-12-17 | 22:01
▼ 9 antwoorden verborgen

server rookt al..

noerg | 31-12-17 | 17:21 | 1

Je komt er niet eens op ... de heks van D66 heeft waarschijnlijk een limiet ingesteld, data limiet bereikt ... "how many have come through?" youtu.be/9knToyK-wUs?t=73

Watching the Wheels | 31-12-17 | 17:30

Voor een oorlogskas heb ik altijd wel wat over... Zeker als deze oorlog gericht is tegen de Haagsche proleten.

Ommezwaai | 31-12-17 | 17:20 | 1

Het geld gaat in de zakken van de proleten die dit bedacht hebben. Mark my words.

meneer der meneren | 31-12-17 | 17:34

Een bindend referendum zou o.k. zijn; alle andere referenda - daar veeg je je reet mee af. Precies ook wat er gebeurt.

Verspilling van geld dus. Als het niet CH-systeem is heb je er niks aan.

Tot zover het Jeugdjournaal.

Ichneumonidae | 31-12-17 | 17:19 | 1

ik vind het nog steeds winst als daardoor meer en meer mensen zien dat hun mening 'echt niets waard is.

noerg | 31-12-17 | 17:28

Helemaal mee eens. Wij hebben al een aantal jaren geen Democratie meer. Wij zijn verworden tot een Technocratie. Het slopen van de Democratie is geleidelijk gegaan en ingang gezet door het etablissement. Geld, macht, positie en status zijn hierin de drijvende krachten. Laten we de krachten steunen die staan voor een Democratie. Vrijheid van denken en meningsvorming.

De Evangelist | 31-12-17 | 17:15

Er zit in dit land iets grondig fout als inwoners van het land botje bij botje moeten sprokkelen om in een "democratisch" land juridisch voor elkaar te krijgen dat een "democratisch" gekozen regering een ondemocratische maatregel er door wil drukken op basis allerlei juridische argumenten die niet eens kloppen. Ik krijg sterk de indruk dat de leden van de regering een misdruk hebben van de Dikke van Dale en de omschrijving bij "democratie" een serieuze afwijking vertoont met wat het plebs onder democratie verstaat.

Ruikbaard | 31-12-17 | 17:14

Dat referendum is trekken aan een dood paard. Wat zonde van je tijd is als een gezonde frisse volksopstand je in staat stelt om voor de verandering eens vier paarden te laten trekken aan een nog enkele seconden levende politicus.

Fuck het referendum, leve de fakkel&riek!

Abject | 31-12-17 | 17:14 | 3

En daarom neemt geen mens de panelen serieus.
Waarvoor dank lol!!

Berbaar | 31-12-17 | 17:17

Dat referendum is een goed plan. Er moeten sowieso meer referenda komen. Ik heb erg veel vertrouwen in onze Nederlandse politici, maar ik wil ze wel periodiek -en dus vaker dan 1 keer per 4 jaar- willen controleren.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 18:18

Er is een groeiend aantal mensen die de MSM niet meer serieus nemen en vooral de politici niet meer.

knerf | 31-12-17 | 18:23

Ook met volle oorlogkas zul je door de politiek verneukt worden heur!!!

Plorkface | 31-12-17 | 17:13

De enige manier om de democratie te herstellen is door politici zoals Kajsa Ollongren bij kop en kont te pakken en het land uit te sodemieteren .

Loebas | 31-12-17 | 17:11 | 6

En mevrouw ollongren is een dikke vriendin van Bea, dat zal er toch ook wel een ietsie pietsie mee te maken hebben. Toch ook wel een beetje beangstigend. Of niet Berbaar?

beau van rtl | 31-12-17 | 17:58

Berbaar | 31-12-17 | 17:16
Werkelijk? Dat is dan niemand behalve u opgevalen denk ik. Of bedoeld u dat ze namens ons de assistente van Prutte is geweest wellicht? Of in Amsterdam een republiek probeerde te creeeren? Of dat ze in Oostblok-landen les heeft gegeven als student?

Ik ken Loebas niet, maar misschien is hij/zij/QWERTY wel een uitvoerende ambtenaar, zoals een agent, verpleegster, leraar of een vuilnisman. In dat geval heeft Loebas al direct gewonnen. En als hij dat niet is, dan heeft hij nog steeds een betere bijdrage geleverd aan de publieke zaak want Ollongren staat momenteel op een negatieve balans in deze.

O2Neutraal | 31-12-17 | 18:20

Berbaar, ik vind jouw naam in combinatie met de woorden "dood paard", "trekken", "ingangen" en "dromen" in één post op zijn zachtst gezegd opvallend. Droomt u er toevallig van om uzelf op een dood paard af te trekken, of één der ingangen te gebruiken voor niet nader te noemen penetratie? Dat is intrigerend, en niets persoonlijks natuurlijk, overigens. Een goed uiteinde!

CavemanBass | 31-12-17 | 18:36
▼ 3 antwoorden verborgen

Sterkte er mee, van mij mag het referendum in deze vorm vandaag nog sterven.
Neemt niet weg dat het in retroperspectief afschaffen natuurlijk door de rechter getoetst moet worden.

Berbaar | 31-12-17 | 17:10 | 8

knerf | 31-12-17 | 18:25
Weggejorist? Mijn reactie niet goed gelezen GS-redactie? Ik had het over "symbolisch sterven" dat is wat anders dan iemand dood wensen.

- edit Het was een symbolische joris -

knerf | 31-12-17 | 19:00

edit Het was een symbolische joris -
knerf | 31-12-17 | 19:00

Haha... Ok, you win.

knerf | 31-12-17 | 20:19

Berbaar | 31-12-17 | 18:37
Ik begrijp niet perse wat er mis is met een raadgevend referendum. Natuurlijk zou een bindend referendum bij een moderne democratie horen, maar een moderne democratie zonder enige vorm van referendum (er zijn nog veel smaken) is wat mij betreft geen serieuze democratie.

Meerderheid of niet, het afschaffen van dit raadgevende referendum is analoog aan het afschaffen van het stemrecht voor vrouwen omdat ze te veel op Yasser Klaver stemmen. Dit kabinet met vvd, d'66 en cda gaat de geschiedenis in als een van de meest reactionaire die we hier hebben gehad.

O2Neutraal | 31-12-17 | 21:30
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik ben ook voor meer democratie, en voor een veel strengere selectie van wie er mag stemmen. Alleen Nederlanders boven de 28 en alleen mensen die netto-belasting-betaler zijn.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 17:08 | 7

debiliteiten? dat is gewoon terug naar de goede oude tijd van censuskiesrecht. Wat imo best meer gewogen mag worden, en dan niet naar inkomen, maar naar afgedragen belasting. Een IQ weging mag er ook wel bij, dat maakt het weer wat lastiger voor Kuzu.
nl.wikipedia.org/wiki/Censuskiesrecht...

Hemmenaar7 | 31-12-17 | 17:42

Want nettobetalers van 28+ zijn.... ????

Promedio | 31-12-17 | 17:59

Nettobetalers zijn verantwoordelijker wat er met hun geld gebeurt. Het is erg gemakkelijk om voor allerlei gratis-geld-plannetjes te stemmen, als je zelf niet financieel hoeft bij te dragen.

Rest In Privacy | 31-12-17 | 18:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Politiek neutraal..?

Jimmy Mc Clure | 31-12-17 | 17:08 | 3

Ja, dan stoot je links, midden noch rechts voor het hoofd. Oplichterij. Zoiets als loterijverlies. Geld binnen. Fuck all.

meneer der meneren | 31-12-17 | 17:30

we worden steeds dommer en egocentrischer, zie staatsloterij: hoofdprijs 60 miljoen.... toch veel menselijker om 60 1 miljoen hoofdprijzen te doen..... meer blije mensen of gaat het daar niet om?

ger1306 | 31-12-17 | 18:34

Politiek Genderneutraal

Ibu | 01-01-18 | 15:55

OK dan, ik doneer 10% van mijn prijs in de Staatsloterij van vanavond.

eerstneukendanpraten | 31-12-17 | 17:06 | 8

Wat heb ik daar zin in, oliebol, kut Spanje.

gato | 31-12-17 | 18:11

@gato | 31-12-17 | 18:11
Wat let U?
Jaren in Malaga gewoond en altijd oliebollen, zelf bakken en de Spaanse buren vonden het prachtig.

Berbaar | 31-12-17 | 18:24

Berbaar,gato en bergbloempje.
Daar gaan me goede wensen aan jullie.
Met je smerige oliebollen.

miko | 31-12-17 | 19:06
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl