Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Communisme in de zorg

Gaper

De feestdagen zijn een rare combinatie van mensen die tot het nieuwe boekjaar moeten wachten op zorg en mensen die zich volvreten ten einde ook in de wachtrij te komen. Aan de ene kant een vrij gevoel en marktwerking, via de achterdeur een planeconomie die tekortschiet.

Politiek gevoelige zorg aan bijvoorbeeld kinderen met taaislijmziekte werd uiteindelijk tegen iedere prijs geaccepteerd door afpersing. Het zou volgens Vertex € 170.000 per jaar per patiënt moeten opbrengen, voor iets dat een apotheker voor € 20.000 per jaar kan maken. 

Dit medicijn is mede ontstaan door hulp en investeringen vanuit de patiëntgemeenschap. Dan zou je verwachten dat ze iets terugkrijgen. Dat is ook gebeurd. De Cystic Fibrosis Foundation verkocht in 2014 voor 3,3 miljard de royalty’s. Daar hebben de 750 Nederlandse patiënten natuurlijk niets aan.

Binnen de thuiszorg moest 1 op de 5 aanbieders ouderen weigeren omdat er te weinig zorg was ingekocht. Verzekeraars willen graag dat zorgverleners onbetaald doorleveren, alleen is een thuiszorginstelling financieel gezien een veredeld uitzendbureau wat dan failliet gaat. 

Bij zorg die wat meer in de taboesfeer zit, niet sexy genoeg voor een volksopstand gaat het mes er stevig in. De eerste patiëntenstop voor Prinsjesdag, die als een olievlek door Nederland trok. Terwijl er 288 miljoen onverwacht niet besteed werd, openen de verzekeraars de frontale aanval. Midden in de vuurlinie blijven de zwakste in de samenleving zonder hulp achter.

Voor de behandeling betaalt de patiënt via de basis & aanvullende verzekeringen, werknemer- & werkgeversbijdragen en belastingen, tijdens de behandeling via eigen bijdragen en na de behandeling een rekening voor het eigen risico. De inning is een rookscherm. Totaal bijna zes duizend euro per Nederlander, een kleine honderd miljard per jaar. Het is vreemd dat over zo veel geld, zo weinig ministers gaan en zo weinig gedebatteerd wordt.

Omzetplafonds

Met de fiat van de minister kopen de grote vier zorgverzekeraars te weinig zorg in, samen hebben zij 89% van de markt. Of u deze maanden minder spoedeisende zorg kunt krijgen, ligt aan de afspraken die uw verzekeraar gemaakt heeft. In de reclame staat keurig dat het ziekenhuis om de hoek gecontracteerd is, maar niet voor hoeveel patiënten.

Vorig jaar was er een pompeus debat over de vrije artsenkeuze, een Tweede Kamer die het liet sneuvelen, een Senaat die ingreep en gelukkig bestaat het nog in theorie. 

Aan de ene kant wordt de consument beloofd dat die zelf een ziekenhuis mag kiezen, maar als dat ziekenhuis goed is en het daardoor druk heeft, moet u wachten tot volgend jaar, of wordt u bemiddeld naar een ziekenhuis met krekels in de wachtruimte. Het ene ziekenhuis in de problemen door onbetaalde behandelingen, het andere door de lage bezettingsgraad.

Uitgeperst

De zorgsector draait gemiddeld 0,99% rendement. Een kwart is financieel ziek. Verzekeraars hadden besloten in te teren op de overmatige reserves, maar werden verrast door nieuw toegelaten peperdure medicijnen. Volgens de DNB zijn aanvullende zorgverzekeringen niet winstgevend genoeg. Op die financiële basis kunnen beiden geen reserves opbouwen of geld lenen om investeringen mee te doen.

Zouden partijen op gelijke voet kunnen onderhandelen, dan verwacht je dat de partijen in gelijke mate winstgevend zijn. Immers, de buit wordt gelijk verdeeld. De praktijk is anders. Eigenlijk zit alle winst bij de farmaceutische industrie, daarna mogen ziekenhuizen en verzekeraars elkaar de tent uitvechten. 

Het zwarte schaap

Farmaceuten zijn monopolisten die dankzij patenten een prijs kunnen neerzetten, die patiënten, zorgverleners en verzekeraars moeten slikken. Toen Martin Shkreli een medicijn vijftig keer zo duur maakte, deed hij iets wat in de sector gebruikelijk is. Normaal wordt het verhuld door direct de hoofdprijs te vragen. 

Een andere idee van hem maakte hem gevaarlijk voor de sector. Hij wilde stoppen met winstuitkeringen en “marketing” om alles terug te investeren in onderzoek, om daarmee maximale groei te hebben, ten koste van concurrenten. Andere bedrijven zouden moeten volgen, om marktaandeel te behouden, iedereen zou zijn melkkoe kwijtraken. 

Zorgboete

Dat Nederland veel geld kwijt is aan het importeren van medicijnen is ook te zien als straf. Een westers land zou haar fair share aan onderzoek moeten doen, daarmee zelf ook medicijnen moeten ontwikkelen en schathemelrijk worden aan de export aan andere westerse landen, om daarna als aflaat een deel gratis weg te geven aan ontwikkelingslanden.

Medicijnen zouden voor onze samenleving een welkome inkomstenbron moeten zijn, in plaats van een oncontroleerbaar gat in de begroting. Mark Rutte had de mond vol over innovatie en een kenniseconomie, maar waarom lopen we achter en betalen we daarvoor de hoofdprijs?

Dat medicijnen tegen bijna iedere prijs worden aangekocht geeft ook perverse prikkels. Medicijnen die het euvel daadwerkelijk oplossen zijn minder waard. Medicijnen die niet-patenteerbaar zijn zelfs waardeloos. Er is eigenlijk geen geld om academisch onderzoek te herhalen, waardoor peer review en andere waarborgen ontbreken.

Terwijl hoofdlijnen verkeerd gaan, zijn we bevangen door fictieve keuzes tussen verzonnen entiteiten. Nederlanders betalen gemiddeld 100 euro te veel voor hun zorgverzekering ten opzichte van de goedkoopste. Ten opzichte van een goed werkend en exporterend systeem is de schade veel groter. 

Opzeggen kan nog twee weken.

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
dedeurs | 18-12-17 | 14:49 | 1

De clichés blijken te kloppen.
De farmaceuten zijn macaber-cynische prijsopdrijvers.
De apothekers/drogisterijen zijn pillendraaiers, de afleggers uit de vorige eeuwen, gelijk de farmaceuten.
De politici zijn de corrupt-chantabele opportunisten, die doen met waarmee ze in de publieke opinie 'weg-kunnen-komen', liefst zonder 'opgelopen afbreukrisico'. (want daarom hebben ze zo'n riante afvloeiingsregeling, voor als hun houdbaarheid voor toe te vertrouwen geloofwaardigheid helemaal verlopen, en over de datum is. En ze door iedereen worden nagewezen en uitgekotst. (het beroepsrisico van alle politici)
Zitten 'we' als kwetsbare Nederlanders dus met z'n allen in de stront (?), ja, want enerzijds zijn we afhankelijk van medicijnen, net zoals we afhankelijk zijn van veiligheid, en anderzijds zien we dat de middelen voor gezondheid en veiligheid zijn gemonopoliseerd.
Kan het dan niet beter (?), jawel.
1e Doorbreek voor veiligheid het geweldsmonopolie en laat burgers veel meer technologie gebruiken om zichzelf veilig te beschermen.
2e Doorbreek voor gezondheid het patentenbeschermingsrecht en laat burgers veel meer technologie gebruiken om zichzelf van bruikbare medicijnenproductie te voorzien.

Der Paulie | 18-12-17 | 13:45

Farmaceuten maken gebruik van evergreening, het doorontwikkelen van een bestaand medicijn met het oog op het verlengen van de patentperiode. Van alle nieuwe middelen die op de markt komen bevat nog geen 30% een nieuwe werkzame stof.
Onderdeel van ontwikkeling is trial onderzoek. Uit onderzoek hiernaar komt naar voren dat fabrikanten veel trial onderzoek achterhoudt wanneer dit negatieve resultaten heeft opgeleverd. De betaler bepaalt.
(voor artsen verplichte) nascholingscursussen worden door farmaceuten georganiseerd en gebruikt voor marketing. De cursussen zijn vaak op luxe locaties. Wanneer je de kosten voor deze snoepreisjes meeneemt dan zijn de kosten voor ‘marketing’ hoger dan de investeringen in onderzoek.
De industrie legt zich vooral toe op medicijnen die symptomen verlichten of ziektes helpen voorkomen. Medicijnen die je dus moet blijven kopen. Genezing is niet lucratief, dus ontwikkeling van medicijnen gericht op genezing wordt veelal gefrustreerd.
Deze winstzoekendheid zorgt dus voor een voor ons niet goed functionerende markt, die meer doden veroorzaakt dan alle oorlogen bij elkaar.
We kunnen hierover kwaad worden op de farmaceutische industrie, maar in elke markt willen bedrijven willen liever monopolist zijn. Het is aan overheden dit te voorkomen.

Biff Everwood | 18-12-17 | 12:58

jezusisonzin: je verwijt Feymann dat hij zich beter moet inlezen omdat volgens jou de zorg 80 ipv 100 miljard kost. Volgens het CBS waren de kosten voor de zorg vorig jaar 96 miljard. Ervan uitgaande dat de kosten dit jaar ook weer iets zijn gestegen is de 100 miljard wat mij betreft goed. Wat mij vooral schokt is dat de zorgkosten in 20 jaar van 10 procent van het BBP inmiddels 15% van het BBP bedragen. En zoals Feynman zegt gaat het om heel veel geld. Mij lijkt het bijvoorbeeld wel een parlementair onderzoek waard om te onderzoeken waarom de zorg zo enorm veel duurder is geworden. Want het doet minimaal vermoeden dat er systemische fouten zijn die zorgen voor ongebreidelde groei en verrijking.

Graaier | 18-12-17 | 10:48

Jezus is onzin: je verwijt Feynman dat hij zich beter moet inlezen en dat kosten van de zorg 80 en niet 100 miljard zijn. Volgens het CBS was het in 2016 al 96 miljard. Ervan uitgaande dat het ook in 2017 wel weer gegroeid zal zijn betekent volgens mij dat Feynman er dichter bij zit dan jij. Schokkend vind ik dat in 20 jaar tijd de kosten van de zorg gestegen is van 10 naar 15%

Graaier | 18-12-17 | 10:43

Industriepolitiek is wat we nodig hebben. De overheid had Organon moeten opkopen en gewoon zelf lekker medicijnen moeten gaan maken. Véél goedkoper. Alleen die kut-VVDers zitten in de weg, vanwege te veel belangenverstrengeling in die industrie.

van heinde en verre | 18-12-17 | 10:19

Ehm Feynman, kleine verbetering, IEDERE thuiszorgorganisatie heeft in 2017 patiënten moeten weigeren door de rigide opstelling van de zorgverzekeraars. Iedere thuiszorg heeft een patiëntenstop gehad maar durfde dat niet als zodanig te communiceren, heb ik van betrouwbare bronnen vernomen (Brancheorganisatie)

pibasso | 18-12-17 | 09:27

Als je een colum schrijft, lees je dan goed in. In de zorg gaat € 80 mld om ipv € 100 mrd. Zorgverzekeraars kopen in obv verwachte zorg. Zouden ze meer inkopen, bestaat de kans, dat men teveel betaald. Dat zou verspilling zijn van zorgkosten.

Voor de rest is het een zeer onsamenhangend verhaal over hoge farmaciekosten. De ontwikkelingskosten zijn nu eenmaal hoog ivm de hoge veiligheidseisen die door ons worden gesteld. Het verleden heeft aangetoond welke rampzalige gevolgen het kan hebben, als een medicijn niet goed getest is.

Het perverse in de huidige zorg is juist de hypocriete manier van denken over de fabrikanten en zorgverzekeraars. Fabrikanten maken zeer hoge kosten, maar moeten de medicijnen aanbieden onder de kostprijs. Zorgverzekeraars kunnen alleen maar inkopen obv gegevens die beschikbaar zijn en daar een verwachting op loslaten. Meer inkopen zou namelijk een verspilling kunnen zijn van de premies die iedereen in Nederland opbrengt.

Zorgverzekeraars hebben in de afgelopen jaren reserves kunnen opbouwen door de zeer moeilijke en onoverzichtelijke manier van prijsbepaling door de overheid. Zorgverzekeraars kunnen de premie alleen maar bepalen obv verwachte zorgkosten. Eventuele meevallers of tegenvallers kunnen daarom niet worden meegenomen, aangezien deze onzeker zijn.

In 2016 hebben 8 van de 9 zorgverzekeraars hierdoor fors verlies geleden, aangezien zij tegen forse tegenvallers aanliepen. Die ene zorgverzekeraar die wel winst had gemaakt, heeft 2 jaar geleden de premies zeer fors verhoogd en daarvan plukt men nu de vruchten door een zeer lage premie te kunnen aanbieden.

De zorg in Nederland en vooral de financiering is zeer complex te noemen doordat wetgeving altijd dmv compromissen worden gevormd. Een groep die eventueel de dupe wordt van een maatregel, dient altijd weer te worden gecompenseerd.

Elke politieke groepering in de 2e kamer doet hieraan mee. Stijgt de premie, dan moet de zorgtoeslag ook worden verhoogd. Gaat de procentuele bijdrage van ondernemers omhoog, dan worden deze weer gecompenseerd met een nieuwe aftrekpost. Dus wij als kiezers zijn in de grond minimaal medeverantwoordelijk voor deze zooi.

jezusisonzin | 18-12-17 | 09:03 | 1

Zorgverzekeraars horen niet zo'n belangrijke positie te hebben. Het model is fout.

van heinde en verre | 18-12-17 | 11:29

Rtl had een stuk verzekerden boven 18 claimen 2400 per jaar gemiddeld, het gemiddelde loon is in Nederland 37000. Inhoudingen 6.97% voor ziekte kosten plus een 1200 premie en 385 eigen risico, kortom het is een melkkoe waar de kosten op of onder de helft zitten van de inkomsten centraal via blauwe maffia en verzekeraars, en de zorg is zo duur, marktwerking en de extra kosten zijn niet mee genomen, de dure managers in de zorg en hoge winsten bij verzekeraars kortom we worden zoals gewoonlijk genaaid, en geen hond komt van de bank af in Nederland

Rest In Privacy | 18-12-17 | 09:02 | 1

90% van de zorgkosten worden geconsumeerd door 10% van de bevolking. Tenzij. Iemand op slag dood neervalt, zal uiteindelijk ierdereen in die 10% terechtkomen. Dit komt door de vergrijzing, aar ook betere behandelmethoden.

Wat jij beschrijft is het principe van solidariteit. De kosten van de groep mensen die nu veel zorg nodig hebben worden gefinanceerd door de grote groep mensen die nu relatief weinig kosten hebben. Maar vroeg of laat gaan ook die mensen medische problemen krijgen.

jezusisonzin | 18-12-17 | 09:13

Afgelopen week op rtlnieuws, een stuk dat er per verzekerde gemiddeld 2406 euro zorg werd geclaimd, ga eens rekenen aan wat er aan premie en loon inhouding geplukt wordt daarna zeggen of het duurder wordt.

Rest In Privacy | 18-12-17 | 08:46

Per 1-1 over naar een nieuwe verzekeraar! Niet dat het een drol uitmaakt, maar goed. Verzekeraars, bankwezen, makelaars, ... ze hebben de schijn tegen. En niet alleen dat.

mozaard | 18-12-17 | 08:28

Als importnergerts en importgeiteneukers alles graties krijgen, wordt het vanzelf duurder en langzamer voor de rest. En dan wachten ze in Nederland net zolang met je, tot je er een beetje dood van gaat. Jammerdebammer. Had je ook maar een negert en/of een booslim moeten worden. Dat ging mij dan weer te ver. Toch maar liever blank.

Wachtmeester R | 18-12-17 | 08:06

Een uitgavenpost van 100 miljard. Een post waar de aanbodkant bestaat uit machtige lobbyclubs waar meer dan een miljoen mensen hun brood krijgt. Een club die hun producten in eerste instantie kosteloos kan verstrekken, waardoor het extra vraag kan creëren. Daarom stijgt het nu al 20 jaar harder dan de rest van Nederland. Ach, geen enkele politicus gaat er wat aan doen. Dat kost alleen maar stemmen en je wordt er niet beter van als partij als je de machtige zorg aanpakt, die binnen 10 seconden schrijnende gevallen op de buit brengt als je ook maar even begint over verspilling in de zorg.

Graaier | 18-12-17 | 07:57

Het zorgstelsel is ziek.
Een belachelijk groot deel gaan naar de medicijnboer. Daar weer een eind onder vinden we de zorgdirecteuren en 'adviseurs'. Op hun beurt nemen zij complete bureaucratieën aan om met protocollen, roostercodes, DBC-systemen en andere onzin het werkvolk aan de slag te houden. Gelukkig worden daarbij complete IT-bedrijven ingehuurd om het opvallend labiele rapportagesysteem draaiend te houden, anders liep het maar mis. Verder zijn er middenkader-mensen nodig om te checken of de voedselveiligheidsprotocollen, het anti-Legionella-protocol en een mooi meldsysteem voor als er een patient uitglijdt over een gladde vloer. Af en toe wordt er een reclamebureau ingehuurd om een slogan te verzinnen voor een afdeling of instelling om deze in de ''markt'' te zetten.

Zo zie je dat ergens onder aan die streep ergens nog wel wat geld te vinden is voor de werkvloer, de handen-aan-het-bed-mensen die voor iets meer dan het minimumloon tussen het registreren en en de protocollen door tijd besteden aan de patient.
Met een de-regulerende overheid en de zorgverzekeraars aan de geldkraan wordt er te weinig nagedacht over de inrichting van het gemiddelde ziekenhuis en waar het geld nou eigenlijk precies heengaat. Met de zorghatende VVD aan de macht gaat dat allemaal niet snel beter worden. Ik vermoed oplopende personeelstekorten in de zorg de komende jaren. Vergeet die dure pillen; er staat straks geen zuster meer naast je bed...

Donkersloot | 18-12-17 | 07:39

Overstapp3n kan nog twee weken. Laat je stem horen door dat ook te doen. Stap in elk geval over naar een kleine zorgverzekeraar. Let op dat het geen onderdeel is van zo’n grote jongen. Ga naar DSW of ONVZ. Dat zijn al jaren de twee besten. DSW laat vaak terecht kritische geluiden horen en heeft voor aanstaand jaar zelfs het verplichte eigen risico met 10 euro symbolisch verlaagd om de discussie op gang te brengen over het veel te hoge eigen risico dat voor veel mensen al net meer is op te brengen. Niet alleen mar mopperen. Overstappen dit jaar!

RayHolland | 18-12-17 | 03:39 | 1

Precies, al jaren DSW. Ze leven natuurlijk niet van de lucht maar voor hun rol als kritische luis in de pels van het kartel verdienen ze mijn/jullie steun.

Voorjaarsmoe | 18-12-17 | 08:07

Als wij straks als PIPI/CETA/(Bedenk zelf een paar letters) inwerking gaat en we moeten mee doen aan de Recht zaken en Patenten wetten uit de USA dan wordt het alleen maar erger.

NatNiks | 18-12-17 | 02:26 | 1

@NatNiks
Dat is juist, iedere ontevreden burger wereldwijd moet via de nationale juridische sluizen laag na laag afwerken om uiteindelijk alsnog in het ongelijk te worden gesteld; andersom kunnen landsregeringen eenvoudig worden aangestuurd van Buitenaf, anoniem en ongrijpbaar.

kindapaas | 18-12-17 | 03:05

De kosten in de zorg zijn torenhoog. Niet omdat handen aan het bed duur zijn of dat medicatie duur is maar omdat het duur word gemaakt. Overhead, politieke afspraken en bureaucratie maken het onbetaalbaar. Schandelijk eigenlijk.

BozePaarseMan | 18-12-17 | 00:15

Ik adviseer iedereen die zijn klachten tot die tijd heeft genegeerd om tijdens een vakantie in Frankrijk eens een bezoekje te brengen aan een huisarts. Als "campingtolk" heb ik daar inmiddels ruime ervaring mee. Zo bedragen de kosten voor een consult - door toeristen contant af te rekenen - slechts rond de 25 euro. Voor eenzelfde bedrag scoort men een tas vol medicijnen. Bij mijn eigen apotheek brengt men inmiddels alleen al een bedrag van zes euro in rekening voor ongevraagd gebruiksadvies. Zowel in Frankrijk als in België worden de kosten per ziekenhuisconsult en -handeling gespecificeerd. Deze zijn doorgaans beduidend lager dan bij ons. Één Europa, maar in Nederland betaken we ook op medisch vlak de hoofdprijs.

MickeyGouda | 17-12-17 | 23:25 | 5

Soms als je teveel in rekening krijgt gebracht, en je dat bij de verzekeraar kenbaar maakt, doet die er niet eens wat aan. Zoals een apotheker die te vaak dat A4 tje bij een medicijn bijl3vert, terwijl je die allang hebt gehad.

Hemmenaar7 | 18-12-17 | 02:18

@ Graaf van Egmont

Die 649 euro is een fractie van de totale rekening. Het gedeelte dat ‘la Secu’ niet vergoedt. De totale kosten ziet men nooit.
Zelf 10 dagen in universitair ziekenhuis te Montpellier gelegen. Mijn verzekering heeft 22.000 euro mogen aftikken.
Prijs per nacht intensieve zorg: 3.300 euro. Reguliere afdeling : 1.000 euro.

buicksquad | 18-12-17 | 05:57

@buicksquad

Voor mijn moeders knierevisie heb ik destijds zelf offerte aangevraagd in Leuven. Tot en met de dagelijkse kop koffie stond gespecificeerd. Een postoperatief consult door de arts zelf kostte 500 euro extra, daar hebben we dus van af gezien. Verder vielen de kosten beduidend lager uit dan in Nederland, dus Trias gaf soepeltjes akkoord. Dit is echter alweer een paar jaar geleden, dus wellicht dat ook de Belgen inmiddels het Nederlandse model hebben ontdekt.

MickeyGouda | 18-12-17 | 08:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Farmaceuten zijn helemaal niet gebaat bij werkende medicijnen.
Ze zijn gebaat bij middelen die symptomen verlichten.
Laat ik wat stof tot nadenken geven: waarom zijn fagen hier nog geen gemeengoed?

J. Jarig | 17-12-17 | 23:08 | 1

Inderdaad, een hele goede opmerking!
... ze kunnen er inderdaad geen patent op aanvragen, dus de bevolking kan de ****** krijgen. (farma=mafia)
Hier nog een aardig artikel over fagen, voor de mensen, die het nog niet kennen, zie: www.scientias.nl/antibioticaresistent...

saintinel | 17-12-17 | 23:25

Jeetje, Feynman, mooi om te zien dat je weet hoe het moet. Ik zou zeggen: Begin snel een een farmaceutisch bedrijf en geef die medicijnen weg. Je kan het!

TheBigKirth | 17-12-17 | 23:01

Laat je nooit, maar dan ook nooit door zorgverlener of zorgverzekeraar vertellen dat je dit jaar niet meer geholpen kan worden in verband met een budget. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht! Dreigen met een kort geding is meestal voldoende.

Tapu | 17-12-17 | 22:49

Een heel goed stuk Feynman!!
Dit zijn inderdaad problemen waar het echt om gaat. Of beter gezegd, waar het over zou moeten gaan. Dus vooral doorgaan, blijf erover schrijven! Hulde!

saintinel | 17-12-17 | 22:35

Marktwerking kan alleen wanneer de overheid zich er niet mee bemoeit.

Er moet gekozen worden tussen nationalisering of volledige marktwerking. De tussenweg van nu is onzinnig.

Mahatma | 17-12-17 | 22:31 | 1

Mahatma | 17-12-17 | 22:31
Juist! Kom ik tussen een berg onzin toch nog iets tegen wat een waarheid is als een koe.

toetssteen | 18-12-17 | 00:25

In heel veel landen, bijvoorbeeld de USA, wordt het Nederlandse zorgsysteem -en dan met name de financiering ervan- als utopie gezien: dat is de situatie waar we met z'n allen heen zouden moeten.
Ik moet daar altijd hartelijk om lachen, aangezien ik het juist een schoolvoorbeeld vind om te laten zien waarom indirecte financiering in een feitelijk niet geprivatiseerd systeem nooit kan werken:
De kosten exploderen en er is niemand die beter wordt van kostenreductie.
En dat blaast zich net zolang op totdat we alles betalen voor helemaal niets.

jemagookniksmeer | 17-12-17 | 22:26

Dit is het effect van privatisering. Bedrijven zitten er alleen om winst voor zichzelf te maken en stellen zich antagonistisch op tegenover klanten als dat in hun eigen belang is. Publieke zaken komen in handen van instanties en managers die zich als een psychopaat gedragen omdat ze mensen grote of kleine sommen afhandig mogen maken. Juridisch gezien is het geen publieke maar een civiele kwestie geworden. Dat betekent dat fraude, bedrog en oplichting gewoon doorgang kunnen vinden met wurgovereenkomsten waarvan corporaties zelf de regels mogen bepalen. De klant wordt gemarginaliseerd en de politie geeft niet thuis omdat de politie niet handelt in civiele kwesties.
Dus moeten mensen maar zelf procederen. En ook dan zijn hun kansen nihil.
Zeker wanneer ze keer op keer voor 30-50 euro gedupeerd worden heeft procederen helemaal geen zin. Het betere jatwerk mensen...

Rest In Privacy | 17-12-17 | 22:15

Als religies het echt goed met de mensen voor hadden gehad dan hadden ze reeds eeuwen geleden een start gemaakt met farmaceutisch en geneeskundig onderzoek en om niet, aan iedereen, gelovig of niet, gratis zorg geleverd.
Maar ja, wetenschappelijk bijzonder uitgedaagd zijn en het eigenlijk helemaal niet goed met de gehele mensheid voor hebben .... Helaas.

CynicalBastard | 17-12-17 | 22:13

Heel Nederland is communisme 2.0... en daarvan is de zorg gewoon een onderdeel.

Loebas | 17-12-17 | 22:08

Ik ga gewoonlijk in de kliko zitten als ik denk dat ik de pijp uit ga.
Is gelukkig maar drie keer voorgekomen deze week.

Jackanders | 17-12-17 | 21:57

Off Topic.

Kan iemand even die kop Jerry Afriyie van de muur halen?
Om dat nou te gebruiken bij gezondheids issues vind ik een beetje ver gaan....

Ad Pendix | 17-12-17 | 21:55

Zorg is duur, maar dan wil de VVD in samenwerking met de zorgverzekeraars ook nog eens de aanvullende verzekeringen afschaffen “omdat mensen alleen aanvullende verzekeringen nemen als ze die nodig hebben”, “en er onnodig verlies wordt geleden door de zorgverzekeraars op de aanvullende verzekeringen”.
Maar de pharmaceuten aanpakken door apothekers zelf dure medicijnen op goedkope wijze te laten produceren, wat geheel legaal is, willen ze niet. De VVD zit niet in de regering voor mijn belang maar voor de grote multinationals.

Osdorpertje | 17-12-17 | 21:53 | 1

Geheel legaal? Helaas niet: patent.

Tapu | 17-12-17 | 22:55

Maar fijn dat alle management-lagen van de kant van de zorgverzekeraars vooral niet in de spiegel kijken...

Aatje | 17-12-17 | 21:53

Tja, moeilijke afwegingen... een medicijn dat het eerste jaar 550.000 euro kost en de jaren erna de helft maar wel zorgt dat iemand zijn spierkracht behoudt en dus flink bespaart op zorg en uitkeringen: de overheid doet er al bijna een jaar langer over dan de Duitse overheid om het te gaan verstrekken.

appeltje2010 | 17-12-17 | 21:51 | 2

Leuk maar dit soort bedragen is al meer dan een gemiddelde burger ooit voor de samenleving/overheid terug kan doen.
Wat mag een mensenleven de samenleving kosten is er valide vraag.
Één ton, één half miljoen, één miljoen, 10 miljoen etc etc.
Ergens ligt een grens en uiteraard speelt ook mee wie je bent.

Johan_Voorhaar | 17-12-17 | 22:58

Eerste jaar niet meegerekend moet je dus ongeveer 20.000 euro per maand minder zorgkosten / uitkeringen besparen. Ik denk dat dat wel lukt, als je er vanuit gaat dat iemand volledig afhankelijk wordt van externe hulp bij alles wat hij/zij wil, kosten rolstoel etc.

appeltje2010 | 18-12-17 | 12:05

Een heel goed betoog. Er gaat zoveel geld om in de zorg dat verspilling en corruptie onvermijdelijk is. Een punt dat Feynman niet bespreekt zijn de kosten van het ‘laten deelnemen aan de samenleving’. Denk aan begeleid wonen voor fysiek zwaar gehandicapten, IVF (en verdere nazorg na de conceptie) voor mentaal gehandicapten en gesubsidieerde banen voor autisten/geestelijk minder bedeelden.

Irnerius | 17-12-17 | 21:50 | 1

Goed punt. Er is veel weerstand tegen het laten testen van foetussen op mogelijke aandoeningen. Veel is te zeggen voor levensgeluk. Bij beide zijden van dit vraagstuk is er een gevoel van verlies wat ook een gevoel van geluk kan zijn. Elk leven is er 1,maar laten we als "beschaving" beide zijden respecteren.Ik betaal daar graag aan mee.

Rest In Privacy | 17-12-17 | 22:03

Daarom ook DSW, Alleen al om de tegendraadsheid.
De Nederland is een ziek land,maar de "big Farma"bedrijven zijn nog zieker.
Ik ben het niet vaak met Michael eens,maar kijk de docu "Sicko" eens.
We worden belazerd waar we bij staan. En dan nog,zaken zoals 1e levensbehoeftes zouden niet onder de markt mogen plaatsvinden. Drinkbaar water, goede zorg, veilig voedsel zouden de norm MOETEN zijn.

Rest In Privacy | 17-12-17 | 21:48

Ik stel voor dat wij nog een paar honderdduizend lieden importeren die er van overtuigd zijn dat een exhorbitante vet- en suikerinname vanaf een vroege kinderleeftijd, het meegeven van chips naar school en de de hele dag voor een scherm zitten staren leiden tot geestelijk- en/of lichamelijk gezonde mensen.
-
En iemand moet mij nog steeds eens uitleggen, waarom ik zou moeten meebetalen aan de leefstijl van anderen of for that matter: de kinderen van anderen.

bisbisbis | 17-12-17 | 21:37 | 4

@ bisbisbis | 17-12-17 | 21:37 | reageer
Een samenleving?
Verder hebben mensen soms geen keuze. Een hamburgermaaltijd kost minder dan een krop sla in sommige landen. Ik bedoel maar.

Rest In Privacy | 17-12-17 | 22:06

Doe kinderen gaan jou direct en indirect verzorgen op je oude dag sul.

Oepsie1234 | 17-12-17 | 22:08

Tja,fanatieke sporters worden ook niet oud. Normaal leven en bewegen is prima, maar je hartslagen zijn beperkt.

miko | 17-12-17 | 22:42
▼ 1 antwoord verborgen

RoBD=Skullfucker | 17-12-17 | 21:13

Veel chronische ziekten ontstaat door een verkeerde levensstijl en dat kost nu eenmaal een vermogen. Maar gelukkig schijnt uit onderzoek te blijken dat de gezonde premie-betalers het niet erg vinden te betalen voor hun ongezonde landgenoten. Dus je kont gewoon doorroken hoor...

eerstneukendanpraten | 17-12-17 | 21:34 | 4

Verkeerde levensstijl,ik ken dat. Als knieën een beetje rot zijn toch maar doorgaan met die straatklus. Slaap tekort maar toch maar even doorgaan want je presentatie moet af. Eindelijk vakantie hebben maar niet je rust nemen maar met vrienden de halve tour de france rijden.Ow en weet je ook wat geld kost? Mannen en vrouwen die het even niet meer zien zitten en consult naar consult aflopen voor iets dat je ook op kunt lossen met een fles drank. Nee hoor,wat echt geld kost is het gebruik van alles waar mensen recht op hebben in plaats van dat ze het nodig hebben.

miko | 17-12-17 | 22:38

@miko
"het gebruik van alles waar mensen recht op hebben in plaats van dat ze het nodig hebben"
Inderdaad, een mooi voorbeeld van een verkeerde "grondhouding".
+1

kindapaas | 18-12-17 | 02:50

@miko: spijker op de kop! Jaren, decennia geleden, durfden artsen nog enkele sigaretjes of aanverwante artikelen te adviseren (niet voorschrijven helaas) tegen stress. Had ik maar niet geluisterd, werd ik nu niet gedemoniseerd. 63 jaar, waarvan 45 gewerkt, diverse mankementjes achter de rug, 4x per week in de sportschool nu ik daar eindelijk tijd voor heb, 20 kilo afgevallen in 1 jaar, maar dat lukt niet als je als zelfstandige of zzper werkt. Als ik werknemer was geweest, was ik 10 jaar geleden al voor 100% arbeidsongeschikt geweest. Die paar sigaretjes hebben me altijd gesteund. Alles waar, "te" voor staat is meestal niet goed en zelfs dan is er weinig wetenschappelijk verband tussen klachten en levenswijze. Probeer een goed evenwicht tussen lichaam en geest te vinden. Het lichaam legt toch uiteindelijk het loodje, de rest gaat gewoon door.

SlimmeBelg | 18-12-17 | 03:24
▼ 1 antwoord verborgen

Gelukkig zijn we af van de brede maatschappelijke discussie, ik meen 2 jaar geleden, van wat een mensenleven zou mogen kosten. Dat is best jammer. Voor politici en aanverwante profiteurs zou ik namelijk het zeer schappelijke bedrag van 0 euro willen voorstellen. Dat is altijd nog goedkoper dan de doodstraf in China: daar krijgt de familie van de geëxecuteerde een factuur voor de gebruikte kogel.

Rest In Privacy | 17-12-17 | 21:31

Hoeveel % van de kosten in de zorg, ziekenhuizen incluis, gaat eigenlijk naar de farmacie? Zijn daar cijfers over?

kloopindeslootjijook | 17-12-17 | 21:25 | 3

1,5 procent, waarbij elke euro aan medicijnen minimaal twee euro besparing aan andere zorgkosten oplevert.
Als je echt wil besparen moet je juist die apothekers snoeren. Die lui pakken per apotheek minimaal 600.000 aan bonussen. Die bonussen zijn niet afkomstig van de innoverende farmabedrijven die nieuwe (gepatenteerde) geneesmiddelen op de markt brengen, maar van de fabrikanten die het middel ‘goedkoper’ op de markt brengen als het patent is verlopen. Die roepen dat zij 40% ‘goedkoper’ zijn dan de originele versie maar geven via de achterdeur nog eens 50% korting aan de apotheker via de achterdeur.

Allemaalvanmij | 17-12-17 | 21:38

7% ofzo

Berbaar | 17-12-17 | 21:38

Wat Allemaalvanmij beweert gaat al minstens tien jaar niet meer op. De gemiddelde apotheker verdient ongeveer evenveel als een huisarts. Niet slecht, niet exorbitant. Van de jongere apothekers, die nog niet zo lang geleden een apotheek gekocht hebben is een kwart technisch failliet. Alleen omdat dat niet in het belang van de bank is, wordt de afbetalingstermijn van de goodwill opgerekt en kunnen ze verder, maar een vetpot is het niet.

Tapu | 17-12-17 | 22:41

Rex Walls tegen een arts in de film 'The Glass Castle'
"My family won't eat for three months so that you can drive in a Cadillac. You are part of a system that is getting rich of the human need to survive."
What's new...

kloopindeslootjijook | 17-12-17 | 21:21 | 1

Als maar 1 van die familie ook 10 jaar langer had doorgestudeerd totdat die ook op zijn 30-35e specialist was, dan hadden ze niet 3 maanden niet hoeven eten...

Hemmenaar7 | 18-12-17 | 02:29

Ik ben er van overtuigd dat een gezond leefpatroon, met voldoende lichaamsbeweging en gebalanceerde voeding, de zorgkosten kunnen decimeren in 2021.

Bakito | 17-12-17 | 21:18 | 2

En ik ben er van overtuigd dat jij net een schot op open doel voor ogen had en toch miste! Want dromen helpt niet.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 17-12-17 | 21:31

Jij bent dan ook niet de slimste.

WayneGretzky*99* | 17-12-17 | 22:09

Maar goed dat het ziekenfonds zo slecht werkte, dat we nu een beter stelsel met marktwerking hebben.

ScumbaggusMaximus | 17-12-17 | 21:17 | 3

In Spanje werkt het nog steeds goed.

gato | 17-12-17 | 21:39

WAK

bisbisbis | 17-12-17 | 21:41

Marktwerking,? Ha, ha. Laat je toch niets wijsmaken. Die is juist verdwenen met het invoeren van die basisverzekering. Meer socialisme in de zorg dus. En waar dat toe leidt, ondervinden wij nu. Een zwaar gesubsidieerd systeem waar slechts enkele grote partijen over zijn gebleven. En de enkeling die voor wat concurrentie probeert te zorgen wordt door deze partijen en de overheid in de kiem gesmoord. Alle advertenties en rumoer over enkele euro's voordeel per jaar ten spijt. Rookgordijnen. Voor de basisverzekering was er echte concurrentie. Premievoordelen van duizenden guldens per jaar voor kwalitatief vergelijkbare dekkingen waren geen uitzondering en bij gezonde maatschappijen. Niet voor ziekenfondsen overigens. Die "concurreerden" met aanvullende verzekeringen. Net als nu eigenlijk. Met peanuts wordt het volk jaarlijks zoet gehouden. Dat is de realiteit. Schreeuwen dat er concurrentie is, maar de koek wordt gewoon door 4 partijen verdeeld. Winst maken heeft nauwelijks zin, want alles wordt verevend tussen partijen. Die zijn alleen met zichzelf bezig.

SlimmeBelg | 18-12-17 | 03:04

Onze overheid moet afpersing door medicijnmaffia aanpakken. Afpersing op basis van pijn en dood is namelijk crimineel, maatschappelijk ongewenst en strafbaar. Een schande, niet meer, niet minder.
Het overstijgt partijpolitiek. We kunnen als BV Nederland onteigenen, beboeten, internationaal samenwerken, procederen en belasting heffen maar Rutte en co doet niets wat werkt. Het is gewoon een kwestie van DOEN. Vergelijk het medicijn- probleem van dijkverzwaring, Jaren werd er getreuzeld wegens een bijzondere boom of kikker, Toen we haast verzopen was het plots gedaan met treuzelen, Een DOEN beleid ontbreekt door een labbekak regering en medicijnmaffia. Een punt van aandacht is verder ook dat medicijnen als bactriofagen niet worden verkocht omdat er niets aan te verdienen is. Er is nog een wereld te winnen in kosteneffectiviteit in onze zorg.

maarten1959 | 17-12-17 | 21:16

Regel1 : Geef je geld niet aan een ander om er iets goeds mee te doen. Maar deze mensen hebben wel betaald en worden genaaid, waar zijn de demonstraties? Roadblocks? Stakingen? Luisteren ze alleen naar geweld? Lijkt er wel op als ik zo het pamperen vd de islam zie. Maak het snel veel erger en zie de consequenties. Of doe het stapsgewijs en kom er mee weg.

rattenvanger XL | 17-12-17 | 21:13

Marktwerking moet het goedkoper maken voor iedereen. Dat is de onderbouwing. Maar dat kan alleen als er wat te kiezen valt. En ook als je kan kiezen om iets niet te kopen. Maar met medicijnen heb je geen keus. Daarom wordt het duurder voor iedereen. Dat is ook de markt. Moet dan je niet voor wegkijken (met name de VVD).
Iets anders; als je 100k moet uitgeven aan iets, of aan winst, kan je het niet uitgegeven worden aan iets anders, aan andere patienten. Je moet dan gaan kiezen tussen de pijn van de een en de pijn van de ander of in het geval van winst, tussen winst voor de een of de pijn voor de ander.
Vooral bij die winst, daar wringt iets, er had ook zorg mee betaald kunnen worden.
Misschien moeten ze de ontwikkeling van medicijnen niet in de markt zetten,
maar alleen de productie ervan. Ontwikkeling gewoon mondiaal organiseren.
Bovendien zijn er middelen, zoals bacteriofagen, die al decennia niet in de belangstelling staan. Misschien geeft het geen genoeg winstmogelijkheden.
En het uiteindelijke doel was toch mensen genezen of een beter leven geven. Er rammelt dus wel iets aan.

kloopindeslootjijook | 17-12-17 | 21:12 | 1

@kloop
IJzersterk betoog. Helemaal mee eens.

kindapaas | 18-12-17 | 02:47

Wij zijn een gezin met 4 personen van 18 jaar of ouder, zijn via een collectief verzekerd bij Menzis, hebben een uitgeklede basispolis en het allerhoogste eigen risico en betalen hiervoor een premie van € 83,- per persoon per maand. Maar wij zijn dan ook alle 4 goed gezond en hebben verder nog genoeg geld achter de hand om zelf tegenvallers te kunnen betalen. Ken echter stellen met veel ziektekosten die het twee of-driedubbele aan premie betalen, dat tikt dan behoorlijk aan als je met twee of meer bent. Nog even een stukje info naar de scriba toe: in totaal soupeert 17% van de verzekerden ongeveer 70% van de zorgkosten. Een groot gedeelte hiervan zijn mensen met een lagere opleiding en een beroerde leefstijl, dus lieden die roken en/of drinken, ongezond eten en weinig beweging krijgen. Het goede nieuws is dat deze mensen gemiddeld 5-10 jaar korter leven dan mensen met een hoge opleiding en goede leefstijl, anders was het helemaal niet meer te betalen.

eerstneukendanpraten | 17-12-17 | 21:08 | 3

Ik word hier zo moe van. Mensen die ongezond leven, met name zij die roken, kosten de maatschappij minder dan mensen die niet roken. Ze betalen extreem veel belasting over hun tabak, gaan veel eerder dood (minder AOW en zorgkosten) en als ze ziek zijn is de ziekte veel vaker korter en fataal. Dit is niet iets wat ik verzin, elk onderzoek hiernaar (en dat zijn er veel) toon t dat aan. Hoe langer iemand leeft, hoe duurder hij voor de samenleving is. Een roker die rond zijn 70e kapot gaat is vanuit economisch perspectief ideaal.

RoBD=Skullfucker | 17-12-17 | 21:13

Ja maar waar betaal je voor? Jouwzelf of het Algemeen Belang? Hoe dan ook, jullie (gezin met 4 personen van 18 jaar of ouder) zijn collectief verzekerd en dat is wel zo gemeenschappelijk! Profijt voor ons. Maar wie dan?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 17-12-17 | 21:19

RoBD=Skullfucker | 17-12-17 | 21:13
*hij wordt er zo moe van*
Zo heb je ook lui die zich de pleuris sporten en daardoor bijvoorbeeld enkels breken of hartaanvallen krijgen. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal. En pas op met jouw vermoeidheid want dat kan een teken zijn van een slecht gestel. En als jij kapot gaat dan komt dat weer op mijn rekening!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 17-12-17 | 21:25

En een cardioloog is verplicht van de farmacie minimaal 5 verschillende medicaties bin een hartinfarct voor te schrijven anders raakt hij zijn voorkeursbehandeling door de farmacie kwijt. Of de patient ze nodig heeft of niet. De zorg is veel zieker dan feijnman schrijft. Ik kom uit de zorg en bovenstaande is letterlijk opgetekend uit de mond van een cardioloog uit de randstad.

bigs | 17-12-17 | 21:06 | 6

Ja, en dan hebben we het nog niet over "preventieve" meds.
Met name cholesterol- en bloeddrukmedicatie wordt maar al te vaak voorgeschreven, niet omdat er sprake is van een werkelijke klacht maar omdat iemand op een bepaalde leeftijd is.

LuckyGirl | 17-12-17 | 21:35

Wat een kontverhaal. Je hebt de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Zoiets heet een richtlijn, wordt door de beroepsgroep opgesteld en er wordt wel onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten infarcten (bijvoorbeeld stemi of non-stemi). Al die middelen die worden voorgeschreven zijn generiek en kosten dus (in Nederland) geen drol.

Tapu | 17-12-17 | 22:53

Zal wel meevallen. Ik ben zelf hartpatiënt en krijg alleen een bèta-blokker en ACE-remmer voorgeschreven.

Bijtendehond | 18-12-17 | 11:17
▼ 3 antwoorden verborgen

Die medicijnen geloof ik wel. Doe iets aan die artsen salarissen, studeren op de kosten van de staat, mogen oefenen op kosten van de staat en het volle pond betalen.Wat kost zo een arts als hij een rondje loopt en zegt; Zo mevrouw Akabad, hoe is het? Hoe voelt het? Goeddd? Geen pijn? Ow een beeeetje? Ja dat is normaaaal. Daaaagggg,
KATCHING.

miko | 17-12-17 | 21:05

Het werkt ook andersom. Ik en collega's hebben meerdere jaren aan het eind vh jaar een brandmail vd directie gekregen. Of we zo snel mogelijk extra productie wilden draaien. We hadden te goedkoop/effectief gewerkt met als gevolg dat de zorgverzekeraars ons het jaar daarna minder zouden betalen, omdat we het duidelijk met minder geld aankonden. Dus: patiënten onnodig opbellen, oproepen voor onnodige onderzoeken, onzin-diagnoses stellen (de patiënt heeft soms last van een woede aanval) en meer van dat gedoe. En dat gebeurde iig tot twee jaar terug bij veel grote GGz-instelingen. Als de productie dan voor 100% voldeed aan de afspraken kreeg je een mailtje dat je weer normaal moest (be)handelen. Ik schaam me er nu nog voor.

RoBD=Skullfucker | 17-12-17 | 21:03 | 1

Sjah, dat is budgetteren. Kennen de gemeentes ook, als je ziet hoeveel stukken straat worden open gebroken aan het eind van het jaar voor een stukje nieuw asfalt, dan weet je ook weer dat ze nog wat geld van het Rijk hadden liggen.

maSs | 17-12-17 | 21:34

Nooit begrepen -en nog niet- waarom inderdaad landen niet zelf medicijnen ontwikkelen. En die patenteren. De vraag die Feynman stelt is daarmee terecht. Maar is er ook een hint op een antwoord? Wat we moreel van Rutte en zijn kliek vinden even buiten beschouwing latend: de man is op zijn minst gehaaid. Dus als dit voordeel zo evident is/lijkt: waarom gebeurt dit dan niet? Kan het gebrek aan visie en verstand werkelijk zo groot zijn?

Dr_Prepper | 17-12-17 | 21:02 | 4

Omdat dat gezien wordt als oneerlijke concurrentie, oftewel staatsteun. Is simpelweg verboden.

RoBD=Skullfucker | 17-12-17 | 21:06

@RoBD=Skullfucker | 17-12-17 | 21:06
Maar als het ten behoeve is van de consumenten en het technologische voordelen brengt kun je daar onderuit komen.

maSs | 17-12-17 | 21:32

@Dr_Prepper
Los van het feit dat de internationale pharmaceutische industrie een in hoge mate gekartelliseerde "Vereniging van het Kwaad" is, vermomd als gezondheidsvoorvechter:

Als een land dingen zelf gaat doen voor de eigen bevolking, dan gaan overal ideologische alarmbellen rinkelen.
-een ZELFSTANDIG land dat ZELFSTANDIG beslissingen neemt;
-EIGEN bevolking, hoe bepaal je wie dat zijn, wat doe je met de anderen;
-wie neemt uiteindelijk de eindbeslissing, schept dat een precedent dat juridisch afdwingbaar (dwz UN =>buitenspel) elders nagevolgd kan worden?

@Robd
Die staatssteun is een excuus dat is ingevoerd om landen zelfstandigheid te ontnemen en macht over te hevelen naar internationaal opererende bedrijven die niet via nationale wetgeving aangesproken kunnen worden. Door wie dan wel? Nou, de UN bv., de beoogde Wereldregering. Die door diezelfde conglomeraten sufgelobbied wordt overigens.

kindapaas | 18-12-17 | 02:43
▼ 1 antwoord verborgen

Als je de inwoners van de gratis gezondheidszorg landen Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland ook een premie van, laten we zeggen, 100 euro per maand in rekening brengt haal je jaarlijks meer geld op dan alle hulppakketten tot nu toe.
Heb ik het nog niet eens over het eigen risico.

Ben-Bataaf | 17-12-17 | 21:01 | 1

In Spanje Portugal Frankrijk betaal je rond de 130 euro per maand dus niks gratis, maar je krijgt wel betere zorg omdat de marktwerking daar niet heeft toegeslagen

Rest In Privacy | 18-12-17 | 08:41

Het is "het" fiat, als je het tenminste niet over een auto hebt.

Argyronauta | 17-12-17 | 20:59

Als de EU, ja die, nu eens de handen in één zou slaan en zelf de ontwikkeling van nieuwe medicijnen op zich zou nemen zouden deze tegen kostprijs verstrekt kunnen worden. Staat de farmaceutische industrie buiten spel

broodje gezond | 17-12-17 | 20:53 | 2

geen prioriteit, de EU heeft andere zaken zoals het oprichten van het 4e rijk, het uitmelken van de noordelijke staten en sponsoring van de armoedzaaiers, import van islam en gelukszoekers. neen de EU doet niets voor de burger

gringo-brd | 17-12-17 | 21:04

gringo-brd

voor jou hebben ze nog niet de juiste pil gevonden? de suggesties van 4de rijk door de EU is een duidelijk tekenen van ziek hoofd,

adjudant | 18-12-17 | 06:36

Kan wel begrijpen dat men 100 euro teveel betaald wanneer de meeste verzekeraars je verplichten tot het kiezen van een aanvullend pakket met allerlei extra's wanneer je in realiteit enkel iets nodig hebt uit dat ene pakket. Had begrepen dat dit wel kon bij Univé maar dat daar uitbetalingen niet zo lekker lopen. Uiteindelijk een hoop uitgezocht, en in 1x betalen geeft vaak ook wat korting kan ik als tip geven.

Als dit al zo'n drama is kan ik me voorstellen dat juiste allocatie van iedere verzekeraar en aanbieder helemaal ingewikkeld is. Zou ook niet weten hoe het makkelijk kan.

Kartelmaster2000 | 17-12-17 | 20:52

Het systeem van patenten en licenties rond medicijnen mag inderdaad wel op de schop. Laats ook zo'n voorbeeld: een medicijn ontwikkeld tegen ziekte A werkt prima voor 1,50 per pil, door elke apotheker in elkaar te draaien. De ontwikkelaars (een universiteit meen ik) registreren het medicijn voor ziekte A. Dan blijkt het ook tegen ziekte B te werken... en een handige farmaceut registreert hetzelfde middel vervolgens voor die ziekte. Die kan vervolgens 30 euro per pil pakken als dat medicijn tegen die ziekte voorgeschreven wordt. Ergens klopt dat niet.

Muxje | 17-12-17 | 20:49 | 3

U vergeet hierbij wel de honderden miljoenen die die pharmaceut in onderzoek om aan te tonen dat het middel ook tegen het andere werkt (elk land stelt zijn eigen eisen) en de registratiekosten.

RoBD=Skullfucker | 17-12-17 | 21:09

Wat niet klopt is inderdaad jouw redenering. Terug naar de schoolbanken maat.

Aatje | 17-12-17 | 21:52

Dat is niet zo gek, het moet ook getest en bewezen worden voor ziekte B. Een groot deel van de medicijnen zijn ook niets anders dan stoffen die in planten en soms dieren voorkomen. Het onderzoek op dieren en uiteindelijk op mensen is waar het om gaat.

O2Neutraal | 17-12-17 | 22:32

Uiteindelijk vormen medicijnen maar een klein deel van de kosten, zo'n 7%. Dat zal veel minder zijn dan we aan bureaucratie en de gevolgen van niet-behandelen (door verkeerde inkoop) kwijt zijn. Zeven procent van 100 miljard is natuurlijk nog altijd een hoop geld, dat wel.

Guido | 17-12-17 | 20:48

Je vergeet nog het complete gebrek aan transparantie over de kwaliteit, Feynman. Men wil koste wat kost vermijden dat iedereen de rotte appels in het mandje gewoon kan zien liggen.

OverdaanDerOnderheid | 17-12-17 | 20:47

Zoveel geld, dat moet gewoon corruptie in de hand werken.

Plorkface | 17-12-17 | 20:46

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl