achtergrond

Geenstijl

99 resultaten

#marleen barth

De gouden kooi van Marleen Barth

leenepeen.jpg We doen weer even een Marleen Barth'je. Als de PvdA, en hun voor Marleen Barth stemmende leden, werkelijk helemaal niets willen ondernemen om het vooroordeel dat het bij de PvdA uitsluitend draait om hypocriete regenten die er vooral zelf warmpjes bij willen zitten, zullen ze het weten ook. Leest u eerst even deze ONTLUISTERENDE column van Arnold Heertje over één van de nevenfuncties van Marleen Barth. Dankzij solidaire Marleen wordt uw privacy totaal verprutst en is het medisch beroepsgeheim bij de psychiater en psycholoog voortaan passé. Dat is dus eerlijk delen: u een medisch geheim, iedereen op de hoogte. Aangezien deze column van Heertje gaat over slechts één van de 17(!) nevenfuncties van Barth, garanderen wij u alvast dat er de komende weken nog voldoende solidaire betrokken peop uit deze wandelende PvdA-beerput boven zal komen drijven. Column van Heertje gelezen? Mooi, dan gaan we nu door naar het eeuwige LOL-paradepaardje van Marleen "ik ben tegen villasubsidies" Barth: haar gesubsidieerde scheefwoonvilla in de Wassenaarse duinen.

Bizar interview: Marleen Barth (PvdA), ultraregent

sinds1968imhomuhahahaha.jpg Hi-la-risch interview met Marleen "ik ben tegen villasubsidies daarom woon ik scheef in een gesubsidieerde villa" Barth in de Volkskrant van vandaag. In een paar eenvoudige vragen weet de verslaggever duidelijk te maken waarom de PvdA tot op het bot door en door verrot is. Zo wil Marleen Barth de Eerste Kamer in om "het kabinet tegen te werken". Want "dit kabinet is voor Nederland zóóóóóóóó slecht!". Dat daar vooral de Tweede Kamer voor is bedoeld en dus niet de Eerste Kamer, daar heeft zakkenvuller (nevenfunctie in ten minste 17 (!) organisaties, ZZP'er voor minimaal 840 euro ex. per dag) Barth hele dikke peop aan. De democratie vul je als PvdA-regent namelijk op je eigen manier in, ook als dat staatsrechtelijk überhaupt niet kan. Maar, waar staat Marleen Barth eigenlijk voor, behalve het stagneren van een democratisch gekozen kabinet, het tegengaan van noodzakelijke vooruitgang en het misbruiken van een Eerste Kamer-zetel? Voor solidariteit natuurlijk! U weet wel: in een villa in de duinen wonen en daar te weinig voor betalen en de belastingbetaler voor de huur laten opdraaien "buddy worden van een Marokkaanse jongen in een achterstandwijk. Of van een autochtone jongen. Laat zien dat je er voor de mensen bent". Goed idee Marleen. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Misschien kunnen we in jouw achterstandswijk beginnen? Loopt u even mee, door de buurt van Marleen op zoek naar de Marokkaanse jongeren? Nee, dat is geen minnaret van een moskee die u daar ziet, dat is een vuurtoren. Totaalhypocrisie heeft eindelijk een gezicht: Marleen Barth. Vijand van de democratie, vijand van de kabinetskiezer. Herfkens, Wolfsen, Vogelaar all over again. Onvoorstelbaar, heel PvdA. Bindend stemadvies voor de Provinciale Statenverkiezingen: stem waarop u wilt, al is het op Harry Borghouts, zolang u maar geen PvdA stemt. Gewoon omdat dit land verder wil en moet.

Wiki Marleen Barth moet eerlijker!

marleenbartje.jpg Magdalena Antoinette Maria (Marleen) Barth (Den Helder, 21 maart 1964) is een Nederlandse politica voor de Partij van de Arbeid en voormalig journaliste. Ze werkte als parlementair verslaggever voor Trouw (1990–1997), ze was lid van de Tweede Kamer (1998–2002), lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland (2003–2004) en voorzitter van de CNV Onderwijs (2005–2008). Sinds 2008 is zij voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland. Daarnaast is ze lijsttrekker van de PvdA bij de Eerste Kamerverkiezingen op 23 mei 2011. Een van haar paradepaardjes tijdens de campagne is de zogeheten villasubsidiering. Die is volgens Barth hartstikke oneerlijk. Dat kun je hypocriet noemen aangezien Barth samen met haar echtgenoot en tevens burgemeester Jan Hoekema (D66) voor een appel en een ei een kapitale villa in Wassenaar bewonen. Dit zogeheten scheefwonen van Barth kwam al in 2008 aan het licht tijdens een uitzending van DWDD. Ook hebben diverse weblogs over de kwestie bericht, waaronder GeenStijl. Dit alles zult u echter niet lezen in de officiële wiki-entry van Marleen Barth. Volgens de contributors wegens 'rechts geleuter' afkomstig uit verdachte hoek. HUH? WTF? Heeft La Barth samen met webcare PvdA toevallig een cursus online reputatie management gevolgd? Of loopt Kaj Leers daar soms in de panelen te w00ten? Check die entrywar dan. Ondertussen zwijgt wiki/Marleen_Barth over scheefwoongate. Dat moet eerlijker! UPDATE: Marleen reageert: "Reaguurders mogen geen vrij spel krijgen. Het moet eerlijker! Stem PvdA!"

Sociaal scheefhuren met Marleen Barth (PvdA)

sinds1968imho.jpg Onbekend op wie u gaat stemmen voor de komende Provinciale Staten verkiezingen? Overweeg eens Marleen Barth, kandidaat voor de Partij van de Arbeid. Waarom? Barth is het toonbeeld van menslievendheid en eerlijk delen. Altijd sociaal, altijd solidair met minder bedeelden. Geheel volgens de Vogelaardoctrine ziet Barth in religieus onderwijs dan ook de kortste route naar een gezellige multiculti knuffelheilstaat. Over het veilige Nederland zegt Marleen: “Nederland verdient beter dan hameren op wat er allemaal niet deugt. Ik vind dit juist een prachtig land. (..) Juist om dat vast te houden, wil ik de Eerste Kamer in. Dat is wat me onderscheidt van de andere kandidaten: mijn optimisme. Voor mij is het glas altijd driekwart vol.” Om zulks aan te tonen huurt Barth samen met haar echtgenoot en tevens burgemeester van Wassenaar Klaas Hoekema (D66) een in 2008 voor 630.000 euro gemeenschapsgeld verbouwde ambtsvilla voor het verschillige prijsje van 860 euro per maand terwijl de reële huur wordt geschat tussen de 6000 en 8000 euro. (lokatie + LOLvideo met boeroepend VARA-publiek) Ook huurt ze zich als voorzitter van GGZ Nederland via haar eigen bedrijf honderd dagen per jaar in à 840 euro (ex BTW) per dag. Deze informatie doet overigens niet ter zake, aangezien de financiën van Barth uiteraard privé zijn. Net als die ontelbare nevenfuncties, commissariaatjes en via oldboysnetwork verworven plucheposities. Stem Marleen Barth!

Prof Pinto - Marleen Barth

pintobarth.jpgMenig man ergert zich aan die momenten dat vrouwen in hun volgepropte tassen soms eindeloos blijven graven op zoek naar sleutels of een telefoon die blijft rinkelen. Op zo’n moment zegen je jezelf als man niet voor het feit dat je geen tas hebt maar zakken waar een zekere ordening en vakindeling zit. Zou je eigenlijk moeten doen. Maar de ergernis is op dat moment groter en sterker. Het kan erger. Een vrouw die het ver heeft geschopt, nog relatief te weinig vrouwen in de top in Nederland eigenlijk, maar het kan. Zover zelfs dat dan communicatie en bereikbaarheid cruciaal zijn voor goed functioneren. Communicatie en bereikbaarheid anno nu betekent het bezitten en binnen bereik hebben van één mobieltje op z’n minst. Zeker in geval van een spannende situatie. Zo’n spannende situatie was het wel afgelopen week rondom de ‘Kerstcrisis’. Hoofdrolspeelster mevrouw Marleen Barth heeft het wel heel bont gemaakt. Marleen wat? Ja, inderdaad een groot onbekende die tot verbazing en ergernis van velen binnen haar partij voorzitter werd van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Marleen ergerde niet mannen om haar heen door eindeloos te graven in haar volgepropte tas op zoek naar haar mobieltje. Nee, ze nam haar mobieltje niet eens mee. En laat dat nou zijn juist op de dag van de stemming over de zorgwet in de Senaat. De dag dat het kabinet bijna was gevallen vanwege het gemiste sms-je van de minister-president aan Marleen. Mark Rutte sms-te Marleen Barth namelijk: “Doe een derde termijn!” Dat heeft mevrouw Barth gemist. Hoe anders was het gelopen als mevrouw wel haar mobieltje gewoon mee had genomen...

Man (D66) van PvdA-senator Marleen Barth kreeg geheim wachtgeld na mislukt burgemeesterschap

Nieuws uit de *swamp* van bestuurlijk Nederland. Ex-burgemeester Jan Hoekema (D66) van Wassenaar kreeg 18.000 euro plus een goedkoop huis plus advocaatkosten cadeau. Uiteraard was deze afspraak geheim, [tot zij onthuld werd door NRC](https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/29/17800-euro-moest-geheim-blijven-a1590239).

"Doel was het wachtgeld van Hoekema tien maanden lang – tot aan diens AOW-leeftijd – aan te vullen van de wettelijke vastgelegde 80 procent „tot 100 procent van de bezoldiging [...] vermeerderd met het verschil in af te dragen pensioenpremie als ware de heer Hoekema nog burgemeester”." Kan iemand 'integriteit van lokaal bestuur' uit het Nederlandse woordenboek halen want het bestaat helemaal niet. Je faalt als burgemeester en dan eis je volledige doorbetaling in ruil voor nietsdoen. Hoe dan? "Daarnaast kreeg het oud-Kamerlid toestemming om bijna een jaar lang „tegen de geldende condities” in de Wassenaarse ambtswoning te blijven wonen, werden zijn advocaatkosten volledig vergoed en beloofde de gemeente „geheimhouding te betrachten” over de afspraken." Nee. Nee. Nee. Dit is toch niet hoe we prudent met de OZB-belasting van burgers als W.A. van Buren omgaan?

"NRC verkreeg informatie over de verboden uitkering met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hoekema en zijn echtgenote Marleen Barth (fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer) hebben de openbaarmaking vertraagd door naar de voorzieningenrechter te stappen, maar lieten vorige week hun bezwaren alsnog varen." Dat is hoe besturend Nederland in de praktijk met de WOB omgaat. Steen en been klagen over 'misbruik' maar als het puntje bij paaltje komt vertragen en op onheuse gronden naar de rechter stappen. "In de documenten is een opvallende rol weggelegd voor Hoekema’s echtgenoot Marleen Barth. (...) Barth probeerde vorig voorjaar via stekelige mails aan de gemeentesecretaris een huurkorting van in totaal ruim 400 euro te bedingen, voor de weken dat Hoekema geen werk had." Gelukkig doet heel die Marleen Barth er niet toe (oh wacht...).

Graaiende scheefwoner Hoekema (D66) per direct weg als waarnemend burgemeester Langedijk

Na Marleen Barth (PvdA) ook manlief (D66) zonder werk

Waarnemend burgemeester Jan Hoekema (D66) van de Noord-Hollandse gemeente Langedijk heeft gisteravond zijn ontslagbrief ingeleverd bij Commissaris van de Koning Johan Remkes. Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema (D66) "de discussie die in de media is ontstaan." In de media was discussie ontstaan inzake het ongebreidelde gegraai en geleur om meer wachtgeld en een lagere huurprijs voor de exorbitante ambtwoning in Wassenaar, waar Hoekema (D66) met zijn partner Marleen Barth (PvdA) woonde. Fractieleider der Senaat Barth (PvdA) diende vorige week al haar ontslag in bij de Eerste Kamer, toen zij een uiterst belangrijk D66-debat liet lopen voor een strandvakantie op de Malediven, alwaar zij het debat 'via internet' wilde volgen. Barth (PvdA) en Hoekema (D66) hadden geen annuleringsverzekering afgesloten voor het tropische tripje van 5000 euro. Onbekend is hoe het nu verder moet met het gevallen regentenkoppel van het ineenstortende partijkartel. Als iemand nog een tiny house met gratis wifi weet voor dit duo armetierige sloebers dan gaarne melden bij D66 of PvdA.

PvdA-viespeuk eist hoofd PvdA-viespeuk

Francisco van Jole wil Marleen Barth de partij UITFLIKKEREN

Dit was ook nog vandaag, mensen. Moreel ondermens en omstreden MeToo-meisjesaanrandert F. van Jolo (BNNVARA) mocht in DeNieuwsBV (BNNVARA) zijn BNNVARA-zegje doen over de ranzige Malediven-verkansie van rode graaibarones Marleen Barth (PvdA). Scheefwoonster Barth skipte het belangrijke donordebat in de Eerste Kamer, en vertrok met de Fijnstof One naar een tropisch eiland in de Indische Oceaan (en het is niet eens reces), om daar haar tong in een El Nino-cocktail te steken. Volgens viespeuk Francisco moet viespeuk Marleen nu per direct uit de BNNVARA-partij worden gezet, want zoveel smerigheid moeten we niet willen in de senaat. We moesten hard schuddebuiken. Helemaal geestig werd het toen De Meneer met de Witte Onderbroek op de SociaalRadio ging fulmineren over de media-aandacht voor Thierry Baudet. Volgens Joloo wordt Thierry Baudet veels te lief behandeld door de media, stelt helemaal niemand de goeie vragen, waardoor Thierry overal mee wegkomt. En dat, beste mensen, kwam serieus uit de ranzige MeToo-muil van iemand die wegkomt met aanranding.

Marie-Antoinette Barth. Kop eens een revolutie

De Marleen Barth-soap, we rollen even doorrrrrrrr met tuintegels lichten. Vandaag opwarmertje van het nieuws van gister in de Televaag dat het powerkoppel van gewetenloze parasieten dus ook nog eens in de ambtswoning blijft wonen voor een huurbedragje van 1400 eypo per maand en dat ze dat dus ook nog eens omlaag wilden lullen naar 1000. Toch om ziek van te worden? De ambtswoning van Wassenaar is immers een miljoenending. Zullen we eens kijken wat U en ik als gewone mensen krijgen voor die bedragen? 

Voor € 1450 is dit riante staaltje troosteloze bloemkoolarchitectuur voor u. Iets meer dan 100 m2 (ofwel de keuken in de woning van de Hoekemaatjes) en lekker onderhoudsarm want volledig met de brandspuit schoon te maken. (Funda voor het te laat is).

Voor een rug is er du moment van googlen in Wassenaar zegge en schrijven EEN appartementje te vinden door de funda-mentalists. En wat voor eentje. Suïcideflatje voor de laatste dagen van een eenzame bejaarde. 70m2 - precies genoeg voor het ego van de sociaaldemocratische senator.

Ter vergelijking: hier moesten de Kartelista's het mee doen. Dikke villa, voor zes ton verbouwd en wel gelegen aan de goeie kant van het dorp. Voor een sterker en socialer Nederland, de PvdA. Overigens betaalden ze toen Jan nog burgemeester was slechts € 860 in de maand maar voor dat geld is in Wassenaar niks te huur behalve een garagebox, dus dat laten we maar voor wat het is.

Bassiehof - Negen observaties bij de Zorgcrisis

Mooi drama kort voor het kerstreces: een halve Kabinetscrisis met de groeten van de PvdA. Fractievoorzitter Marleen Barth had gemist dat de Bende van Drie (geen inhoudelijke beoordeling, klinkt gewoon lekker) van plan was een spaak in de wielen te steken, resultaat was drie dagen zorgcrisis, VVD-gedreig, nachtelijk overleg, nachtelijk gespeculeer en uiteindelijk nachtelijk debat. Voor de beschouwer was het genieten, half-bevroren parlementair verslaggevers hadden gezien hun duizenden tweets toch ook wel lol en een PvdA-prominent zonder aanzien wist bovendien zijn totally beside the point-punt te maken. Maar toch: het deugt niet. Want aan het eind van de rit werd er een enorme rood-blauwe middelvinger boven het Binnenhof opgelaten. En zwaait iemand ondertussen met een met spijkers ingelegde ruwhouten honkbalknuppel.

LIEVVV! Het is Nationale Complimentendag!

complimentjevoorjou.jpgJob Cohen, je hebt de politieke kwaliteiten van een tuinboon, maar je bent vast een enorm zorgzame echtgenoot! Albert Verlinde, ouwe mediavampier, je zuigt mensen leeg alsof je leven er van afhangt, maar je haar zit altijd magnifiek! Marleen Barth, je mag dan hypocrieter zijn dan een Charlie Sheen in een afkickkliniek, maar je hebt er wel een leuk huisje van gemaakt. Greetje Wilders, je hebt een partij vol beroepsmalloten, maar is wel elke dag weer lachen! Hey, Verhagen, kreupele mankenelis met je koorknapenhaar, je kwam goed over tijdens de College Tour hoor! Was leuk. Andries Knevel, dwangneurotische seriemasturbeerder, dat parasitair kijkcijfers scoren over de rug van die zielige Brandon vergeven we je gewoon. Volgens ons ben jij een wereldgozer om strontlazarus mee in een kroeg te hangen! NS, ondanks alle haat, we zouden nooit zoveel van het Nederlands landschap zien als jullie ons er niet zo vaak urenlang voor niks in parkeren. Matthijs van Nieuwkerk, je faalt soms harder dan flaporen op de basisschool, maar er is niemand in Nederland die vijf dagen per week, week in week uit, primetime ruim een miljoen aan de TV gekluisterd kan krijgen. Mag ook wel eens gezegd worden. Kane, we horen al een tijdje niks van jullie en dat heeft ons goed gedaan. Bedankt! God en Allah, al die genocides, kindermisbruiken en zinloze doden daargelaten, jullie zijn niks en weten er toch nog iets leuks van te maken. Is knap! Jan Smit, seks met Yolanthe is een hoogtepunt waar je de rest van je leven niet meer overheen komt, maar Lisa is vast heel lief. Limburg, jullie zijn dan misschien voor intelligentie en cultuur wat Pol Pot was voor onschuldige Cambodjanen, jullie hebben wel een berg en wij niet. Reaguurders, jullie - weggejorist en opgerot -, maar we zouden niet zonder kunnen. Top. Ja, mensen, dit voelt goed. Prima initiatief, die Nationale Complimentendag. Wordt de wereld beter van! Nu jullie.

Politiek partycrashen met Jelte #ps2011

bierfeutje.pngGoedemorgen heren en dames politici! Beetje fijn wakker geworden? Bonkende kop zeker? Mooi zo. Want man man wat een knalfeest van de democratie was dat gisteren zeg. Oké met de uitslag kunnen we geen zak en het is ook nog totaal onduidelijk hoe het nu verder moet met kabinet Jezuschristus 1 (lees anders zelf even hoe of wat, eigenlijk is het heel simpel), maar iedereen kan nog tot eind mei doen alsof 'ie gewonnen heeft en dat is wel zo gezellig. Na dat gedoe met stemmen heeft de politiek u voorlopig niet meer nodig. Onze Jelte struinde daarom de feestjes van de grote partijen af en peilde (ha!) de stemming. Met een speciale rol voor bierfeut Marleen Barth. FILMPJE!

Vrouw, politieagent, fraude, fail = D66

andersmyass.jpg D66, dat is BENOEMDE burgemeester worden nadat je net op kosten van de belastingbetaler met een bus door het land hebt getourd om de gekozen burgemeester erdoor te krijgen. D66, dat is zeggen dat je voor "beter onderwijs" staat en ondertussen een HBO totaal leeggraaien voor een grotere auto met ingebouwde televisie. D66, dat is gesubsidieerd scheefwonen in een villa "ambtswoning" en zelfstandig buiten de democratische regels om de onkosten voor "trappen en bordessen" a 26.000 euro ondertekenen. D66, dat is ongegeneerd een ton bij elkaar frauderen, dat allemaal prima vinden en daar verder gewoon je bek over houden. D66, dat is 260.000 dieren zinloos afslachten en talloze boeren helemaal kapot maken vanwege ziekelijke economische belangen. D66, dat is tegen de vrije mening zijn. D66, dat is heel fatsoenlijk duoraadslid zijn en ondertussen op het internet mensen oproepen ondernemers kapot te maken en andere mensen uit te sluiten. D66 is kortom de mens ten voeten uit: laf, hypocriet, egoistisch, machtsgeil, oppervlakkig, statusbelust, gemeen, gevaarlijk, achterbaks, schaamteloos.

STEMMEN! Faalaward: vrouwen in de media

handjesuitdemouwen.jpg Het gaat echt niet goed qua Glazen Plafond, als de Vrouwen in de Media Award de graadmeter is. Is bedoeld voor de vrouw die zich het afgelopen jaar het beste in de media geprofileerd heeft. Twee jaar terug won powervrouw-met-voorbeeldfunctie Neelie Kroes. Vorig jaar werd het al dubieuzer. Toen ging de award naar Femke Halsema, die vooral veel in het nieuws was wegens het opzeggen van haar hoge post als Chef GroenLinks en daarna aan een nogal gewicht- en inspraakloze excuusbaantjestournee begon. Maar dit jaar is de lijst pas echt hilarisch. Blijkbaar is de enige eis om op de shortlist voor Belangwekkende Vrouwen te komen het aantal resultaten in Google. Zo treffen we bijvoorbeeld Marleen 'Het moet eerlijker' Barth aan op de lijst. Of Agnes Jongerius, die iedereen al jaren WEG wil hebben. Of wat te denken van burgemeester Jorritsma van Almere, wiens stad hard op weg is het meest gewelddadige stukje poldergruwel van Nederland te worden. Edith Schippers, de Sloper van de Zorg wiens leukste mediamomentje in 2011 een ontsnapping aan verlichting was. Of OvJ Kitty Nooy, die haar justitiële voorbeeldfunctie niet echt snapt [zie ook:]. En natuurlijk Jolande Sap, van wie we dit mediamomentje niet vaak genoeg kunnen herhalen. U kunt nog tot en met morgen via een paar keer klikken bepalen welke vrouw het meest beroerde voorbeeld voor plafonddoorbrekend mediavertoon heeft gezet in 2011. STEMMEN MAARRR! UPDATE: Wegens verwarring over wie te kiezen, is onze bindende suggestie bij dezen Erica Terpstra.

Foto. Pijnlijker wordt het niet. Voor de PvdA

Goeiesmorgens, PvdA. Hoi Marcel van Dam met je landgoed. Hoi Marleen Barth met je duinvilla. Hoi Diederik Samsom met je cash afgerekende nieuwe huis. Hoi Bert van der Roest. Hoi Peter Rehwinkel met je Spaanse casa piscina wachtpeseta. Hoi Job Cohen met je stolpboerderijtje. Hoi Jetta Klijnsma met je moestuin en je kraakpand getaxeerd op 2 miljoen. Hoi allemaal. Groetjes terug van de samenleving.

Nieuwsuur LIVE. Lijsttrekkersdebat Eerste Kamer

senatoren.jpgEn dan schakelen we nu rechtstreeks over naar Fox voor alweer een aflevering van The Walking Dead NPO2 voor een boemspannend live-debat over de Provinciale Staten-verkiezing van 18 maart. De volgende palliatieve personen (op wie u NIET kunt stemmen) zullen proberen u naar de strot te bijten: Marleen Barth (PvdA), Thom de Graaff (D66), Tiny Kox (SP), Roel Kuiper (CU), Marjolein Faber (PVV), Loek Hermans (VVD), Elco Brinkman (CDA) en Tineke Strik (GL). Thema's du Jour zijn terreur, zorg, energie en arbeid. en we zijn danook reuzebenieuwd welke petten deze Geïnstitutionaliseerde Belangenverstrengelaars met 17 BIJBAANTJES, declaratiebonnenboekjes en dienstwagens gaan opzetten in een debat op de Staatszender (LIVESTREAM NPO 2). Ook vanavond in Nieuwsuur: een eerste speciale peiling voor #PS2015. Het nattevinger-werk van alle opiniepeilers (Ipsos/I&O Research, DeStemming, TNSNIPO en Peil.nl) is op 1 hoop gegooid. Want ze schrikken daar in Hilversum en Den Haag nogal van de Stijlloze Poll. Peiling Update: Landslide verlies voor PvdA/VVD.

Jan Hoekema (D66) zelfs te gortig voor D66

Integere D66'ers: je moet er diep voor de provincie in maar ze zijn er wel. Jan Hoekema was burgemeester in Wassenaar maar daar een totale lul, dus afgeschoven naar de volgende stop van de baantjescarrousel: Broekema is nu door het Partijkartel gedumpt in Langedijk, maar de plaatselijke D66'ers vinden hem een totale lul omdat zijn idee van openbaar bestuur het zoveel mogelijk vreten uit de staatsruif is. Zie ons duimendikke dossier. Dirk Boonstra van Hart voor Langedijk/D66 is van mening dat Hoekema moet opteffen. „Hoekema moet hoeder van integriteit en moraliteit zijn.” Hahaha, lol, zo'n kartellista, integer? Laat ons niet ROFLOLLEN. 

Oh trouwens, het toverprinsesje van Hoekema, Senatrix Marleen Barth,  dat is ook een Kartelkut zeg. Ondanks dat ze haar fractie voor moet zitten in een van de belangrijkste debatten van de afgelopen jaren (over de orgaanroofwet van Pierlala Dijkstra) gaat ze gewoon lekker op luxe vakantie van Uw Geld. Nooit een dag in haar leven eerlijk geld verdiend en nu lekker alle verantwoordelijkheden ontlopen door naar een tropies paradijs te vliegen. En dan vinden ze het in Den Haag nog gek dat de gewone man schijtziek wordt van de  arrogantie van het Partijkartel.

Saoedi-Arabierië. Man krijgt VIJFTIG stokslagen

shariavoornederland.jpgGoed. Een filmpje van een man die VIJFTIG stokslagen krijgt op een openbaar plein in ShariaLand. Nee bedankt, zult u denken. Maar kijk toch maar even. Nooit iets veroordelen wat u niet gezien hebt. Beelden zijn heimelijk gefilmd met een gekantelde phone ergens in het koninkrijk Saoedi-Arabië. Centrum van de Islam, lid van de G20, coalitiegenoot van Nederland tijdens de Golfoorlog en algeheel kudtland waar niks mag en alles moet. Lijfstraffen bah. Mensonterend. Dit druist in tegen alles wat we op school geleerd hebben. Sharia roert zijn lelijke hoofd. Dit is dus wat fopwetenschapper en kastsalafist Martijn de Koning in Nederland wil invoeren. Dit is ongeveer wat Sharia4Holland en de PvdA voor ogen hebben met ons mooie landje. Fietsen op het trottoir? Vijftig keer PATS. OV-chipcard vergeten? Vijftig keer KLETS. Stoepje niet sneeuwvrij gemaakt? Vijftig keer KEDENG. Marleen Barth op Twitter voor "trut" uitgescholden? Bukt u maar. Niet voor mensen met een zwakke maag. SHOCKING FILMPJE.

Job Cohen, LEUGENAAR

pvvcohenhhh.jpg We gaan op verkiezingscampagne met de PvdA, misschien wel de allerlaatste campagne van deze zelfvernietigingspartij ooit. Vandaag trappen de boze winsthatende babyboomers die geld stelen van rijken "eerlijk delen" noemen af in het pittoreske Bakkeveen. Luistert u even mee naar roerganger Cohen: "Dit kabinet is een kabinet van loze beloftes. Neem bijvoorbeeld de 3000 extra agenten die er niet komen, de 12.000 extra verpleegkundigen en de 1 miljard voor ouderenzorg. Allemaal niet nagekomen beloftes". Oh ja Job? Heet dit demagogie of gewoon keihard liegen? In werkelijkheid is de 3000 extra agenten belofte de enige belofte die definitief niet is nagekomen. Aan de extra verpleegkundigen wordt gewerkt, net als aan die extra poet. En dan zwijgen we nog over de 6 beloftes die na 100+ dagen al zijn nagekomen. Het vorige kabinet was na 100 dagen alleen maar "het land in geweest". Rutte 1 is dus eerder een effectief kabinet met een hoog rendement dan een "kabinet van holle beloftes". Maar voor mensen die het gelijk sowieso aan hun kant hebben staan, maakt dat natuurlijk geen hol uit. Dan mag je gewoon keihard liegen, feiten verdraaien en je opponenten beschuldigen van zaken die aantoonbaar niet waar zijn. Zo rolt de PvdA. Ook dat is solidariteit en eerlijk delen. Nederland aan gort op de bodem van de afgrond: de PvdA gaat er voor.

GS-repo: leed achterj de Gooische voordeurj

gooischegggg.jpg "Laurens, breng jij vandaag Sterre en Anne-Claire naar hockey met de Landrover?" "Nee Merel-Fleur, ik had toch al op het krijtbord geschreven dat jij vandaag Sterre en Anne zou doen? Ik moet golfen met Marnix en Pepijn om over die fusie te praten." "Nou jemig man, kak zeg, je hoeft niet meteen zo pauperj tegen me te doen hoorj!" "Doe eens niet zo falen hertje van me. Mijn vaderj komt straks ook nog langs in de Maser, vraag het hem maar. En nu je bek houden met die sherryharses van je anders sla ik je een birdie met de 10 iron." Bovenstaande is geen dialoog uit de nieuwste Kluun maar dagelijkse werkelijkheid achter vele, vele villavoordeuren in Nederland. Van Laren tot Wassenaar, van Huize Heinsbroek tot Ambtswoning Barth-Hoekema, die financiële crisis hakt er letterlijk in. Ook bij mensen met veel poet. Waxjasdragers en wittebroekendispuutsreten hebben het kortom ook zwaar, misschien nog wel zwaarder dan u. De X5 rijdt niet op water. De bladerenblower gaat ook wel eens stuk. De hazewind en de stabij lusten echt geen inferieur Aldi-voer. Sterre en Merel gaan natuurlijk niet in een pauperstudentenwoning zitten maar eisen een appartementje op het Singel. Jan de B. komt heus niet om die nieuwe serre in te richten als de voorrijkosten niet worden overgemaakt en je kunt nog zo'n mooi kookeiland hebben, fusiekokerellen met knispervers fingerfood gaat niet zonder kwaliteitsvoer van de delicatessenjuwelier. Om over die acht euro per uur voor Fatima (3 ochtenden per week) nog maar te zwijgen. Zwart betaald is niet aftrekbaar hè. Maar trekt iemand zich wat van dit verborgen leed aan? Neen. En dat alleen maar omdat kakkers in een reservaat te veel succes hebben! Succes is zeker verboden in dit land. Parbleu! Laat jezelf maar eens liften bij Schumacher, dan kom je er wel achter wat de crisis met je kan doen als zelfs je obligaties Harry Mens inmiddels zijn verdampt. Paupers. Was de LPF er nog maar.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.