achtergrond

Geenstijl

@Prof. Pinto

Prof Pinto - Inburgering

pintogeitstaphorster.jpgNa de aanslag in Parijs op het satirische weekblad Charlie Hebdo, gaat ‘Den Haag’ bezien of er bij de inburgeringscursussen meer aandacht komt voor het belang van de vrijheid van meningsuiting. Omroep MAX wilde weten wat ik hiervan vind als bedenker van deze cursussen in Nederland. Aandacht, ook aan deze materie is nooit weg. Maar het is een illusie om te denken dat je met ‘aandacht’ houding en mentaliteit kunt veranderen. Vóór migratie, in herkomstlanden dus zou men contract moeten tekenen hierover. Eisen stellen, ook aan diegenen die reeds hier zijn.

Prof Pinto - Weg met migrantensubsidies. Allemaal

00pintosoepsidie.jpgNu al het beste nieuws van 2015. Onder de slogan ‘Niet de afkomst telt, maar de toekomst’, is er per 1 januari 2015 nieuw beleid van kracht. Migrantenorganisaties krijgen geen subsidies meer. Het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, zijn opgeheven. Andere organisaties zoals het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken (IOT) en Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) krijgen geen subsidies meer. Laat, te laat. Maar het is nooit te laat om goed te doen!

Prof Pinto - Verschil tussen moslims en islam

theeeneengoedgespre.jpg Het thema blijft actueel, hot en te vrezen valt dat het ook niet snel anders zal worden. Asscher is 'niet anders over moslims gaan denken', verklaarde hij na het drama in Parijs. Goed geformuleerd, niet anders gaan denken over ‘moslims’. Over de mensen zelf, individuen in alle soorten, maten en variaties. Met hun religie ligt het anders. Hun religie is één en dezelfde: islam. En die kent enkel één Allah, één profeet, één Koran, één Hadith, één Sharia. En daar schuilt het probleem. Een leer, een ideologie die haar volgelingen duidelijk en veelvuldig aanzet tot haat en geweld. De Koran bevat vele verzen waarin moslims worden geroepen om oorlog te voeren met niet- of anders gelovigen omwille van de islamitische heerschappij. Sommige verzen en passages bevatten opdrachten om hoofden en vingers af te hakken en het doden van ongelovigen. Moslims die niet deelnemen aan deze strijd heten huichelaars en bedoelde voorschriften waarschuwen dat Allah hen zal zenden naar de hel als ze niet meedoen.

Prof Pinto - Het gaat van kwaad tot erger

0001pintovu.jpgDe studentenactiegroep 'Studenten voor Rechtvaardig Palestina (SRP)' aan de VU was de laatste dagen veel in het nieuws. Zij wilden daar aan de VU een ‘debat’ houden over hun pleidooi voor 'VU Israël-vrij'. De VU stemde aanvankelijk ermee in. Na veel protest is het debat buiten de muren van de VU gehouden. Een VU-studente berichtte mij haar relaas en haar ervaring met de universiteit over het thema. Het blijkt verder te gaan dan alleen dat ene debat. Het is breder. "Als student op de VU valt me al jaren op dat de VU er een apart beleid op nahoudt als het gaat om het Midden-Oosten. Zo bestaan er verschillende vakken waar dit soort problematiek aan de orde zouden moeten komen. Echter kiest de vakgroep volkenrecht ervoor om alle conflictgebieden niet in de cursus te verwerken. Ik heb hen drie jaar geleden gevraagd waarom. Hun antwoord was toen dat zij dat niet durfden, om conflictsituaties op de VU te vermijden. Zo beperken zij zich tot het China-Japan conflict over een paar eilandjes. En Latijns-Amerika. Ik heb aangegeven dat ik dit een gemiste kans vond. Wat ik wil aangeven is dat de VU door zich neutraal te willen opstellen en conflictvermijdend willen zijn juist de agressieve partij onbedoeld steunt. En de kans aan zich voorbij laat gaan om de studenten volledig te informeren en zelfstandig te laten nadenken zodat ze een eigen mening kunnen vormen gebaseerd op feiten in plaats van populistische kreten. Daar ik mijn papiertje nog niet in handen heb, heb ik besloten deze strijd niet met ze aan te gaan." Niet gering. Het zijn ernstige ontwikkelingen. Een school in Heemskerk die excuses aanbiedt voor een adhesiebetuiging met ‘Je suis Charlie’, een joodse school die de deuren sluit uit gevoelens van bedreiging, Joden die hun keppeltjes en hun Davidster verbergen, en een universiteit die haar onderwijsprogramma inperkt uit angst. What’s next?

Prof Pinto - Uitstel van executie voor de PvdA

1pintops20115.jpgHoe belabberd de PvdA ervoor staat in de peilingen met een partijleider die zwaar onder vuur staat, en dan zo vrolijk en opgewekt doen daar op het congres in Utrecht. Het doet vermoeden dat het moed der wanhoop is. De motie om niet mee te werken met minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid is door het congres niet aangenomen. De meerderheid is gezwicht voor de dreiging dat voor de motie stemmen, de val van het kabinet betekent. Maar enerzijds niet met een ruime meerderheid en anderzijds senator Adri Duijvestein blijft principieel tegen de beperking van de keuze van de arts door de patiënt. Het ziet er dus niet naar uit dat hij nu om is door de stemming van het congres. Het is dus uitstel van executie. Er is evenwel een 'lichtpuntje' in hoe het ging. Samsom kreeg moed aan te blijven. En zelfs als de provinciale verkiezingen slecht uitpakken – derde verlies op rij onder Samsom - verklaarde hij. Laat Didi nog maar aanblijven. Dan is de kans dat de slechte peilingen uitkomen groter dan als Lodewijk Asscher het stokje zou overnemen. De wijze uitspraak “Ieder nadeel heb z’n voordeel” van de Amsterdamse filosoof J. Cruijff is hier zeker van toepassing.

Prof Pinto - Revolutie politiek stelsel hard nodig

waarheideenvoud.jpg De PvdA houdt haar ouderwetse congres dit weekeinde. Niet anders dan decennia lang het geval was. Oude politiek dus. Terwijl nagenoeg consensus is dat de oude politiek vastloopt. Er heerst veel ongenoegen bij de burgers over de politiek en de politici. De waardering voor de politieke leiders is bar slecht. Reeds eerder is op deze plek aangegeven hoeveel slechter de huidige politieke leiders scoren ten opzichte van bijvoorbeeld het jaar 2000. Recente rapportcijfers tonen een droevig beeld: Mark Rutte liep terug van 5,0 naar 4,4; minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem van 5,3 naar 4,8; Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) zakte van 4,4 naar 3,7; D66-leider Alexander Pechtold komt op een 4,6. Het laagst scoort minister Stef Blok (Wonen): 3,6. In 2000 was driekwart van de Neder­landse bevolking tevreden met de regering en tweederde was positief over de publieke dienstverlening. Het huidig politiek systeem is verouderd, passé. Het moet anders, geheel anders. Er zijn diverse pogingen ondernomen. Geen onverdeeld succes.

Prof Pinto - Aboutaleb is een platte populist

moslimbounty.jpg Zondag sloot Mark Rutte zich in Buitenhof aan bij de aanvankelijke euforie aangaande de stoere taal van Ahmed Aboutaleb met zijn 'oprotten'. Aboutaleb zou daar eigenlijk helemaal niet blij mee moeten zijn. Geprezen worden door de ‘tegenpartij’ is een soort Judaskus. Als je zo goed valt bij de VVD, wat voor PvdA'er ben je dan? Grotere diskwalificatie van Aboutaleb kwam evenwel van zijn geloofsgenote, de publiciste Hassnae Bouazza. In de Volkskrant van maandag zei Bouazza over hem: “Aboutaleb is een ongelooflijk platte populist, een showman, er is niets verbroederends aan hem. Het is heel kwalijk dat hij het frame van moslims als afzonderlijke categorie gebruikt om zichzelf te profileren.” Niet mals. Bouazza gaat nog verder dan wat ik over de man in een vorige column schreef. Daar riep ik hem op te houden met louter opportunistisch te handelen. Ik schreef: “Stop met alleen roepen en doen wat opportuun is. In de tijd van de zielige buitenlander werd je welzijnswerker en belangenbehartiger voor migranten, voornamelijk moslims bij de intussen opgeheven Forum vanwege het opslurpen van bakken belastinggelden zonder enige tegenprestatie daarvoor. Toen LPF hoog scoorde in de politiek heb je bij hen gesolliciteerd voor een pluche zitje. Daar werd je afgewezen en ging je verder ongegeneerd door naar de PvdA.” Goed beschouwd stelt Bouazza dat echter Aboutaleb niet alleen opportunist is, maar tevens verrader van zijn moslimbroeders en -zusters ‘om zichzelf te profileren’. Een moslim ‘bounty’, dus.

Prof Pinto - Link, links, slinks, Rottenberg

0pintofelix1.jpgOok het bericht meegekregen dat PvdA-voorzitter Hans Spekman een verre voorganger van hem gevraagd heeft aan een lijst te werken voor de komende Tweede Kamerverkiezingen voor zijn partij? Een sterk signaal dat het kabinet de rit tot 2017 niet haalt? Je hebt toch geen twee jaar nodig om zo’n lijst op te stellen!? Zeker met de verwachte tien zetels voor de PvdA, als het niet minder wordt. En dat is niet eens het verontrustende. De vrees is dat met de keuze voor Rottenberg voor deze klus een oververtegenwoordiging zal opleveren met Ahmeds, Mohammeds, Aïcha’s en Khadija’s op de lijst. Het soort Tofik Dibi met de intelligentie van een banaan. De combi Spekman & Rottenberg doet vrezen dat in de komende PvdA-delegatie de djellaba, hoofddoek en boerka in de Kamer te zien zullen zijn. Mijn vrees werd gesterkt door de column van Rottenberg van zaterdag in Het Parool. Daar kwam hij weer met het geheven slinkse vingertje om op te passen om negatief over de islam te denken. Want hij kent Marokkaanse taxichauffeurs en shoarma-verkopers, die gematigd zijn. Er zijn wel twijfelaars, schrijft hij, “die door fundamentalistische theologen bewust worden gemanipuleerd. Hun interpretaties van de Koran hebben een heilige status gekregen, maar staan niet in de Koran”. Aldus islamofoon Rottenberg. En wat zeg je Rottenberg, van de 109 verzen in de Koran en de Hadith waarin moslims worden opgeroepen om oorlog te voeren met ongelovigen omwille van de islamitische heerschappij? Sommige verzen en passages bevatten opdrachten om hoofden en vingers af te hakken en het doden van ongelovigen. Moslims die niet deelnemen aan deze strijd heten huichelaars en bedoelde voorschriften waarschuwen dat Allah hen zal zenden naar de hel als ze niet meedoen. Een concreet voorbeeld ter illustratie? Het onderdeel over ‘de oorlog tegen de ongelovigen’, soera 2 verzen 191-193 begint met de woorden: “En doodt hen waar gij hen aantreft en verdrijft hen……”. Moet je een fundamentalist theoloog zijn om hier het doden van ongelovigen te lezen? Rottenberg een beetje kennende zal hij, via de PvdA-lijst zijn steun aan de islam manifesteren.

Prof Pinto - D66 is gevaarlijk kortzichtig

pintoprivacy.jpg Om terreur te bestrijden en te voorkomen kwam afgelopen zomer minister Opstelten van veiligheid met een pakket maatregelen. Onder meer met het plan om reisgegevens van potentiële aanslagplegers internationaal uit te wisselen, maar dit stuitte op privacybezwaren. Volgens briljant denker en analyticus Alexander Pechtold, de baas van D66, kleven er teveel negatieve gevolgen aan het opslaan van de reisgegevens. “We beperken onszelf hiermee. Dat is precies wat die terroristen willen, dat we ons angstig gaan voelen.” Geniaal gezien Alex! Weet je het zeker dat dat is wat terroristen willen? Is dat jou bij je opleiding tot veilingmeester bijgebracht? Kom nou. Wat terroristen willen, Pechi, is in naam van Allah, Mohamed en de Koran anders- of niet-gelovigen uitmoorden, afslachten, kelen doorsnijden en hoofden afhaken. En om te trachten dat zoveel mogelijk te voorkomen is bedacht om reisgegevens van sommigen internationaal uit te wisselen. Wat is daaraan beperkend als je niets te verbergen hebt? Logisch dat uit onderzoek van 1Vandaag blijkt dat bijna driekwart (73%) van de respondenten voor concessies aan privacy zijn voor dit doel. Kortzichtig en gevaarlijk standpunt van D66. Met zo’n partijleider is het ook goed te begrijpen dat in de hoofdstad, op de zware portefeuilles onderwijs en diversiteit een nietszeggende, onervaren lichtgewicht wordt gezet als wethouder: ene Simone Kukenheim. Nooit hiervoor van haar gehoord.

Prof Pinto - VU neemt halve maatregel door angst

0pintoVU.jpgVandaag zou er op de Vrije Universiteit een debat plaatsvinden over de Palestijnse kwestie, georganiseerd door de studentenactiegroep Studenten voor Rechtvaardig Palestina (SRP). Het College van Bestuur van de VU heeft het debat afgelast. Motivatie van College van Bestuur: "Wij vinden dat het op de universiteit uiteraard mogelijk moet zijn om een open en eerlijk debat te voeren over lastige, gevoelige en controversiële onderwerpen, zoals de Palestijnse kwestie. Wij hebben vandaag gemerkt dat door de maatschappelijke onrust, ontstaan na de gebeurtenissen van vorige week, het debat gevoelens van uitsluiting en onveiligheid oproept binnen de universitaire gemeenschap. Daarom hebben wij onze beslissing herzien en besloten om nu dit debat niet te laten plaatsvinden." De SRP zet zich onder andere in voor het verbreken van samenwerkingsverbanden van de Vrije Universiteit met Israël, hetgeen wordt uitgedragen met de slogan 'VU Israël-vrij'. Het CvB verklaart nu hierover: "Dit is niet het beleid van de Vrije Universiteit en wij nemen ook expliciet afstand van dit standpunt. Onze universiteit heeft een lange traditie van dialoog en gesprek, een academische boycot vinden wij daar niet mee te verenigen."Niettemin heeft het College van Bestuur de SRP uitgenodigd deze week in gesprek te gaan ‘over een manier om op een ander moment een evenwichtig debat over de Palestijnse kwestie en de rol van universiteiten daarin plaats te laten vinden’. Brandjes blussen en tegelijk de pyromaan vrij laten lopen en zelfs uitnodigen voor ‘gesprek’. De VU zou moeten eisen dat eerst de hatelijke en abjecte slogan 'VU Israël-vrij' van tafel gaat. Dit zijn halve maatregelen gestoeld op angst.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.