achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Prof Pinto - Verschil tussen moslims en islam

theeeneengoedgespre.jpg Het thema blijft actueel, hot en te vrezen valt dat het ook niet snel anders zal worden. Asscher is 'niet anders over moslims gaan denken', verklaarde hij na het drama in Parijs. Goed geformuleerd, niet anders gaan denken over ‘moslims’. Over de mensen zelf, individuen in alle soorten, maten en variaties. Met hun religie ligt het anders. Hun religie is één en dezelfde: islam. En die kent enkel één Allah, één profeet, één Koran, één Hadith, één Sharia. En daar schuilt het probleem. Een leer, een ideologie die haar volgelingen duidelijk en veelvuldig aanzet tot haat en geweld. De Koran bevat vele verzen waarin moslims worden geroepen om oorlog te voeren met niet- of anders gelovigen omwille van de islamitische heerschappij. Sommige verzen en passages bevatten opdrachten om hoofden en vingers af te hakken en het doden van ongelovigen. Moslims die niet deelnemen aan deze strijd heten huichelaars en bedoelde voorschriften waarschuwen dat Allah hen zal zenden naar de hel als ze niet meedoen.
In tegenstelling tot het Oude Testament, kennen de verzen van het geweld in de koran een ‘open end’, wat betekent dat ze niet worden tegengehouden door de historische context van de tekst eromheen. Ze maken deel uit van de eeuwige, onveranderlijke woord van Allah, en zijn net zo relevant als alle rest in de koran. Er zijn triest genoeg maar weinig verzen van verdraagzaamheid ten opzichte van niet- of anders gelovigen. De eigen krijgers erfenis van de profeet Mohammed - en dat van zijn metgezellen - samen met de opmerkelijke nadruk op geweld in de koran zorgen voor veel bloed en tranen. Toen en tot op de dag van vandaag. Islam is kortom een leer die diametraal staat tegenover wat de huidige Westerse, moderne waarden. “East is east, and west is west, and never the twain shall meet”, schreef de Britse schrijver en dichter Joseph Rudyard Kipling. De gebeurtenissen sinds 9/11, Theo van Gogh, Hezbollah, Boko Haram, Hamas, IS en Charlie Hebdoen bewijzen hoezeer Rudyard Kipling gelijk heeft. Het is lachwekkend als het niet zo onmetelijk absurd was om dan mensen te horen roepen: we moeten blijven p r a t e n. Dialóóg voeren. Wat voor dialoog is te voeren met iemand die de leer predikt om de ander te elimineren? Het voeren van ‘dialoog’ met zo iemand staat dan gelijk aan zelfhaat. Als er gematigde moslims zijn, die zullen dan hatelijke voorschrift jegens anderen niet praktiseren en ook niet onderschrijven. Als dat zo is, dan kunnen zij ook andere gedateerde en gewelddadige passages van Koran ook verwerpen. Dan is er plaats voor een andere Koran dat past bij de moderniteit van het Westen van nu. Kom dan daar voor op uit. Publiekelijk. Zo niet, spreek dat ook uit, draai niet omheen, lieg niet, pas de taqiyya niet toe om zand te strooien in de ogen van de goedgelovige en naïeve Europeanen. En richting Europeanen, Nederlanders, eis deze duidelijkheid en ondubbelzinnige keuze van moslims. Doe niet omzichtig en angstig daarover. In het verlengde hiervan kan dan ook geëist worden om afstand te nemen van dubbele paspoorten. Zeker voor diegenen die vanwege hun betrekking en positie de mond vol hebben van ‘loyaliteit aan Nederland’. Zij zouden een voorbeeld kunnen en moeten stellen en hun Marokkaanse paspoort demonstratief publiekelijk in brand steken. Dan, en dan alleen, leveren zij het bewijs dat zij geen wolven is schaapskleren zijn. Dan, en dan alleen zouden zij publiekelijke functies mogen (blijven) bekleden.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.