achtergrond

Geenstijl

44 resultaten

#MegaMoskee Gouda

Megamoskee Gouda wordt dinsdag doorgedrukt

artistsuppression.png Hee, alweer gedoe om een moskee. In Gouda willen onbetrouwbare salafistische organisaties dubieuze geldstromen aanwenden om een megamoskee neer te zetten op een voormalig militair kazernecomplex. Dat klinkt een tikkeltje kort door de bocht, maar wij citeren hier slechts uit antwoorden van Ivo Opstelten op Kamervragen over deze haathut waar haatbaarden 'powerrr, powerrr, powerrr' gaan prediken tegen hun monoculturele kudde Mohammedanen. En over kort door de bocht gesproken: ondanks uitgebreid verzet van omwonenden en onduidelijkheid over de financiering of de *kuch* filosofische invulling van de haathut, wil de gemeente dinsdag al toestemming voor de bouw gaan geven. Maar er is nóg een dilemma: onder het kazerneterrein ligt een atoombunker. Die mogen de moskeebaasjes niet hebben, dus heeft de gemeente beloofd het ding te slopen. Kosten: 1 à 2 ton. Maar via een betrouwbare mol bij Defensie, die in de betreffende bunker gewerkt heeft, weten we dat die atoombunker veel groter is dan de gemeente doet voorkomen, omdat hij "destijds is gebouwd om de commandocentra te beschermen tegen o.m. NBC aanvallen [Nucleair/Biologisch/Chemisch - red.] zoals die uit het dreigingsbeeld van de Koude Oorlog naar voren kwamen." Lees: het is een megabunker. Ontmantelen zal dus veel duurder zijn dan tot nu toe gedacht, maar de gemeente houdt zich van de domme. Ondertussen had Opstelten dus al toegegeven dat onderzoek naar de geldstromen van de salafisten wenselijk was, maar dat kan dus niet even voor dinsdag gedaan worden. Het CDA stelt daarom weer Kamervragen, en eentje daarvan vat het hele verhaal wel goed samen: "Vindt u het verantwoord om een atoombunker via de gemeente Gouda te verkopen voor de nieuwbouw van een moskee waarvan de financiering en salafistische invloed vooralsnog schimmig zijn en/of Gouda op te zadelen met een financieel drama van grote omvang als de gemeente zelf over moet gaan tot sloop van de atoombunker tegen veel hogere kosten dan zij tot nu toe zelf inschat?" Maar wat we ons nog het meest afvragen, is wat het belang van Gouda is om een salafistische groepering, met erkende haatpredikers in hun midden, zo ter wille te zijn met bouwvergunningen voor een islamitisch haatpaleis waarvoor Gouda zelf ook grote kosten moet maken om het mogelijk te maken, en dat tevens grote weerstand oproept bij heel veel omwonenden.

PvdA vuistdiep in MegaMoskee Gouda

Bingo. DE FOTO DIE JE WIST DAT GING KOMEN. De Goudse PvdA-er Khalid Tatou met de omstreden haatprediker Tarik Ibn Ali, samen op een soort van islamitische floriade. Smoking Gun noemen we dit. Hetzelfde als Fred Teeven op de foto met Cees H. Hetzelfde als Geert Wilders op de foto met Jean-Marie Le Pen, of Bram van Ojik gekiekt in een Mercedes-diesel in de Utrechtse binnenstad. Deze foto betekent het einde voor de megamoskee, deze foto betekent het einde van raadslid Tatou, het einde van de PvdA, het einde van Rutte II en het einde van Diederik Samsom. Tabee MegaMoskee, de VVD doet niet meer mee. We begrijpen het wel. En we kunnen ook begrijpen waarom.

Creche crasht plannen megamoskee Gouda

artistsuppression.pngDe strijd tegen het Kalifaat kan gewonnen worden met behulp van kinderdagverblijven. Echt hoor. Gouda wil graag de Salafistenhut (dixit Opstelten), een medisch kinderdagverblijf en een speciale school in hetzelfde gebouw. Lichamelijk, verstandelijk en religieus gehandicapten een beetje groeperen in de oude kazerne. Slim bedacht van Gouda. Maar de onderhandelingen zijn vorig jaar vastgelopen omdat de moslims sidderen van kinderdagverblijven. "De islamitische mannengemeenschap die zich voor het gebed opmaakt, wil in de voorbereiding van die activiteit niet van de heiligheid daarvan worden afgebracht door het zien van vrouwen", staat er in een geheim document over de onderhandelingen vorig jaar. Het zou hilarisch zijn, als het niet zo schofterig was. Of alles en iedereen even met het maken van ingrijpende plannen rekening wil houden met de vrouwenhaat van de islamitische mannengemeenschap. De onderhandelingen van de megamoskee liepen dus vast omdat de mannenbroeders vrezen dat hun ogen uitgespoeld worden met de heilige lava van Allah als hun blik valt op een vrouwelijke medewerker van een kinderdagverblijf bij het binnenlopen van de moskee. Of iets in die debiele geest. Doet ons denken aan het ISIS-kalifaat, waar de achterkant van geiten en schapen afgedekt moet worden om te voorkomen dat al die orthoxode moslimbaarden geil worden van de dierengenitaliën. Haatvolle fundamentalistenreligie, seksuele onderdrukking en vrouwenhaat, wat heerlijk dat de gemeente Gouda alles op alles zet om dat te respecteren en eisen in te willigen. Respect voor de respectlozen, wat poezelig tolerant weer. Afijn, crèches blijken alle plannen van wahabieten in de war te schoppen. Lijkt ons dat we niet langer bommen moeten gooien op ISIS, maar kinderdagverblijven moeten droppen. Operatie Poepluier. Maar dat zijn wij. Vanavond wil de gemeente de moskeevergunning doordrukken. Poldersuggestie: Misschien kunnen ze de crèche in de atoombunker ónder het complex huisvesten. Dan hoeven de gigantische sloopkosten daarvan ook niet meer door de belastingbetaler opgehoest te worden. Win-Win.

Verzet tegen MegaMoskee Gouda gaat door

moskneeserieuswatflauw.png Het heeft zo zijn voordelen, die islamhut in Gouda. Verkiezingstijd nadert, dus elke oppositiepartij en z’n moeder probeert zich lekker te differentiëren van de partijen die onze ondergang faciliteren: D66, PvdA en GroenLinks. De PVV, de immer waakzame Bontes, en nu ook de SP hebben weer #kamervragen gesteld (PDF). De vragen vallen samen te vatten als "Wat vindt u ervan dat de gemeente Gouda actief bijdraagt aan de ondermijning van de scheiding van kerk en staat en sociale segregatie, en dat dit proces gefinancierd wordt door cultureel vijandige mogendheden?" Bij de specifieke vraag over de betrokkenheid van Tarik ibn Ali werd verwezen naar het verslag van het PWA-kazerne-overleg van 8 mei 2014, maar dat verslag heeft de gemeente inmiddels van de website verwijderd. Gelukkig hebben wij het nog koud staan (PDF). Het CDA eiste onlangs nog een diepgravend onderzoek naar de financiering van de moskee, maar Ivo haalde al neuspeuterend zijn schouders op. Volgens deze voorvechter van het coherente woord, was er "geen reden voor bemoeienis." Volgens de Gemeente heeft de moskee niet veel meer dan 1000 euro uit het buitenland ontvangen. Tarik ibn Ali toont zich in ieder geval een nog bekwamere veilingmeester dan zijn leermeester Peggold, want in deze video klopt hij naar verluidt 300.000 euro uit die arme islamitische zakken. Zou de gemeente Gouda daar écht de bonnetjes van hebben? Dat straalt slecht af op veilingmeesters. Het ondergrondse verzet aka "Gouda Noord zoals het Hoort" vat de situatie helder samen in een persbericht: "De effecten op de wijk zullen groot en onomkeerbaar zijn. Het college heeft echter alleen (beperkt) oog voor de verkeerseffecten van dit megaplan en niet voor de gevolgen voor het woon- en leefklimaat. De toegezegde 'mediation' tussen wijk en college is er nooit gekomen en op de wijksuggestie van een kleinschalige buurtmoskee is geen reactie ontvangen. Bewoners zijn wel aangehoord, maar niet echt gehoord. Het college en coalitiepartijen PvdA, D66, Gouda Positief en GroenLinks hadden het afgelopen half jaar alleen oog voor de eigen partij- en machtspolitieke agenda. Het college neemt hiermee een groot risico wat betreft de lokale en nationale veiligheid, financiële onzekerheden en sociale gevolgen van deze planvorming." Nog even, en die staan dus met een Nederlandse vlag de bouwplaats te bezetten.

Opstelten: 'Moskee Gouda is salafistische haathut'

artistsuppression.pngGouda wordt het Mekka van Midden-Nederland, want de voormalige kaasstad krijgt waarschijnlijk een megamoskee. Het haatpaleis moet verrijzen bovenop de atoombunker onder de leegstaande Prins Willem-Alexander Kazerne. Het project wordt naar buiten toe verkocht als combipakket met een medische kinderopvang en nog wat van dat soort zachtmaatschappelijke bestemmingen waar geen fatsoenlijk mens iets tegen kan hebben. Dat vijlt alvast de rauwe randjes van de desalniettemin hoog oplopende discussie. CDA & CU in Gouda alsook omwonenden zijn fel tegen de bouw van de haathut. Laatstgenoemden zijn (zogenaamd) tegen het gigantische gebedshuis vanwege de te verwachten parkeer- en toeteroverlast, maar de politieke partijen zijn eerlijker: die willen gewoon geen salafistisch prekerspodium voor jihadronselaars in hun dorp. Er zijn namelijk tonnen ingezameld voor het project door Tarik ibn Ali. CDA en CU probeerden die hardcore haatbaard nog buiten de stadsmuren te houden, maar de VVD-burgemeester ontving hem met open armen. Ook openlijke tweespaltprediker Abou Hafs is bij het project betrokken. Het CDA zocht het hogerop en liet de Tweede Kamerfractie vragen stellen aan Opa Ivo, onder andere over de financiering van de salafistenkerk die 2,5 miljoen euro moet kosten. De antwoorden zijn net binnen. Opvallend: Opa Ivo haalt - vermoedelijk gedwongen door de Recente Ontwikkelingen - de ivoren kop uit het zand en zegt letterlijk het volgende over de dubieuze geldstromen: " In het algemeen kan worden gesteld dat de financiering van nieuwbouw-moskeeën vaak deels vanuit het buitenland komt. Ook kan in het algemeen worden gesteld dat salafistische netwerken vaak internationaal van aard zijn en dat er dus ook sprake is van internationale fondsenwerving. Salafisten streven naar de vestiging van een samenleving die volledig is gebaseerd op de waarden en normen van de 'zuivere islam'. Om dit doel te bereiken, trachten salafistische groeperingen hun invloed daar waar mogelijk te vergroten. Gelet op het geld dat gemoeid is bij nieuwbouwprojecten, kan dat een moment zijn waarop dergelijke groeperingen ‘instappen’." Helaas volgt Opstelten zijn mentale opleving nog niet meteen op met daadkracht. Haatgeld of geen haatgeld, de bouw van de megamoskee mag wat hem betreft gewoon doorgaan. Zodat Abou Hafs en Tarik ibn Ali midden in een keurige kaaswijk kunnen komen preken over hun ideale wereld, die de ondergang van de onze betekent. En Ivo vindt dat prrrima (pdf).

Hoe Gouda bukt voor islamitische vrouwenhaters

moskneeserieuswatflauw Eigenlijk zou het feit dat een middeleeuwse moskeeclub een vrouwvrije shariazone wenst rond haar nog te bouwen Goudse haathut, genoeg reden moeten zijn om te zeggen: 'Fuck jullie én je moskee, malle haatbaarden. Ga maar lekker achter je eigen voordeur met je bidbobbel op je eigen tapijtje liggen. Dit is Nederland, dit is 2015, en hier tolereren we dit soort bezopen barbarij al bijna een eeuw niet meer. Van ons krijg je geen politieke steun, laat staan belastinggeld. We gaan de Prins Willem-Alexander Kazerne eens fijn ombouwen tot een omgeving waar lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen van De Ark en Gemiva vrij en veilig naar school of opvang kunnen, en jullie zoeken het maar mooi uit met je middeleeuwse ideologie.' Maar ja. De werkelijkheid is weerbarstiger. De lokale PvdA, samen met D66 en GroenLinks uiteraard groot voorstander van de megamoskee, zorgde dat De Buitenwereld niets te horen kreeg van de bezopen eis van de moslims voor een vrouwvrije zone op het complex waar kinderopvang & "islamitisch centrum" (lees: salafistische haathut) zij aan zij gebouwd moeten worden. Totdat de Telebloid de volslagen debiele eis én het politieke doofpotje boven water wobde vanmorgen. We hebben de tekst van het bewuste overleg waarin dat naar voren kwam in ons bezit. Daaruit blijkt dat de moskeeclub uit naam van hun geloof veel wil nemen, en niks wil geven. Na de breek een bloemlezing uit wat PvdA, D66 en GroenLinks in Gouda geheim wilden houden, inclusief commentaar van Omtzigt & Wilders voor de GSTV-camera.

Krijgt mega-moskee in Gouda een atoombunker?

blast.jpgWanneer kerken omgehakbard worden tot moskeeën is dat een wat ongemakkelijke symboliek. Wanneer een militaire kazerne inclusief globalthermalnuclearfallout bunker- die bovendien de naam van Vaderlandsch huidige Monarch draagt - wordt ge-makeovert tot een islamitisch centrum, is het natuurlijk reden voor ALL OUT kamervragen en #ophef. De ophef bleef uit, maar immer waakzaam gristendemocraat Peter Oskam liet van zich horen. Hij zei: "Ivo, kerel, haatbaard Tarik Ibn Ali financiert die tent; dus het is moeilijk verneukt dat we ze nu niet kunnen Nuken als ik daar zin in heb". Ivo antwoordde dat hij zichzelf niet te oud voor zijn functie achtte. Ondertussen stellen Goudanezen dat zij hun stad nog liever getroffen zien door de builenpest dan dat er een mega-moskee verschijnt, maar middels tal van procedures die veel te ingewikkeld zijn voor kudtburgers is het project ze allang door de strot gejankt. Voor alle GS-lezers die Arabisch spreken legt een Imam hier uit waarom het project de mensheid van al het kwade zal ontdoen. Wie een Nederlandse uitleg wilt heeft pech, want die is er niet. Waarom er een mega-moskee nodig is? Het aantal onderworpenen loopt de Moskee-gaten uit.

Kaasstad kruipt voor koran, CDA eist ingrijpen

moskneeserieuswatflauw Het CDA laat het er niet bij zitten: die megamoskee in Gouda mag niet zomaar worden neergezet, enkel omdat D66, PvdA en GroenLinks achteloos bukken voor de vrouwenhaat van een stel salafistische hardliners. Die op hun beurt vooral willen nemen van de samenleving, maar niets willen geven en al helemaal niet aan vrouwen of gehandicapte kinderen. Daarom hebben Kamerleden Oskam, Omtzigt & Knops gisteren opnieuw een set vragen ingeleverd bij Opstelten, met daarin onder andere het verzoek om de geldstromen rond de Goudse haathut te onderzoeken. Ziet u wat er hier aan de hand is? Seculiere partijen die een verleden hebben als religie-averse zuilenslopers van weleer, worden links ingehaald door een confessionele partij die wél bereid is in de bres te springen om vrouwenrechten en moderne gelijkheidsbeginselsen te beschermen tegen het middeleeuwse gedachtengoed van de moskeevereniging. Tuurlijk, daar zullen ze wel hun eigen gristelijke grondslagen voor hebben, maar deze vragen hadden dus juist van seculiere partijen moeten komen. Maar neen, de PvdA is bang voor de islamitische toorn van de achterban, D66 is het nieuwe PvdA als het op neokoloniale omgang met de kwetsgevoeligheden van religieuze gekkies aankomt, en GroenLinks is gewoon knettergek van zichzelf. Dus moet uitgerekend het CDA onze vrouwen uit de islamitische vuurkooi redden. Hieronder een paar vragen, met alvast een beetje invulhulp van ons, voor Opstelten. 1. Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over de vestiging van een mega-moskee in Gouda? GS: Daarin erkende Opstelten dat moskeeën vaak gebouwd worden met salafistisch smeergeld en aangezien er radicale predikers bij de Goudse megamoskee betrokken zijn, zou dat hier ook wel eens heel goed het geval kunnen zijn. 2. Waarom gaat u, gezien de betrokkenheid van een salafistische fondsenwerver die vermoedelijk een belangrijke facilitator en financier is van Europese jihadisten in Syrië, niet eigenstandig over tot onderzoek naar de financiering van deze moskee, maar laat u dit aan de gemeente Gouda over? GS: Die salafistische fondsenwerver is dus Tarik ibn Ali, die verdacht wordt van banden met een geweld predikende Duitse Dawa-groep. De Goudse moskeevereniging doet geen enkele moeite om zijn betrokkenheid te verbergen: 's mans tronie prijkt prominent op een flyer die oproept tot donaties voor het haatpaleis.

Bassiehof - Ahmed Marcouch is de grootste salafist van de Tweede Kamer

bassiehof100xxx.jpg De Tweede Kamer debatteerde donderdagavond over de bouw van de megamoskee in Gouda. Het spoeddebat was in februari aangevraagd en door de feiten achterhaald: gemeente en moskee-bestuur onderzoeken inmiddels namelijk een kleinere variant. Laat onverlet dat het een interessant debat werd. Zo kon ik mij wederom niet aan de indruk onttrekken dat PVV'ers meer kennis hebben van de islam dan mijn moslim-vrienden. Want PVV-Kamerlid Machiel de Graaf gooide weer een berg Arabische termen (Takkietakkie, Gadies, Ziera. De grap ‘Goudallah’ was overigens wel geestig) in het debat waar ik nog nooit van had gehoord . “U bent bijna een islamist. Nog even en het is ook uw ideologie maar dan andersom”, schamperde SP-Kamerlid Sadet Karabulut terecht. Ze wees de PVV’er vervolgens op de fundamentele vrijheid van godsdienst, die dus ook voor moslimmensen geldt. Maar het echte vuurwerk moest nog komen. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch kwam aan het woord. MEER SHARIA NA DE BREAK

Haatprediker Abou Hafs bij 'debat' aan de UvA

haatbaardhafs.jpg Hee leuk. Salafistfucker Martijn de Koning zet de poorten van de Universiteit van Amsterdam weer eens wagenwijd open voor radicale profeetfetisjisten. Op 11 februari is er op een vooralsnog geheime (!) UvA-locatie een debatavond met de titel 'Over de grens? - Een gesprek over politiek, islam en activisme'. Strekking: een paar kleine "islamitische militant-activistische netwerken" met "enkele honderden aanhangers" vragen continu aandacht van overheid & media. En die piepkleine, relatief onschuldige netwerkjes van dwarse 'we pikken het niet meer'-moslims stralen slecht af op Gewone Moslims. Dus daar moet over gepraat worden. Met wie allemaal? Nou, allemaal ons kent ons natuurlijk. Zo is er Sandra Doevendans, een bekeerde moslima van de PvdA. Dan hebben we Ibtissam Abaâziz, van het Meldpunt Fantoomfobieën. Ook Nourdeen Wildeman, bekeerling & kenner van 'gelegenheidsmoslims', schuift aan. Maar de allerleukste is de onvervalste haatbaard Fouad el Bouch, aka Abou Hafs. Bekend van de volgende quote: "Onze identiteit is uniek, omdat hij gebaseerd is op een religie die uniek is. Willen wij dat unieke karakter behouden, dan moeten wij ons onderscheiden van degenen die niet moslim zijn. Dat zijn dus de kuffar. Daarvan moeten wij ons onderscheiden.", en veel meer van zulks. Niet alleen is het een gotspe dat een universiteit de deur openzet voor zo'n opruiende prediker van Westenhaat, Hafs is ook meteen het bewijs dat de debatstelling dat "een paar kleine netwerken" met "enkele honderden aanhangers" het voor de rest verpesten niet klopt: Haatbaard Hafs is betrokken bij de (salafistische fondsenwerving voor) de gehandicapte kinderen- en vrouwenhatende megamoskee die D66, PvdA en GroenLinks in Gouda willen bouwen. Dat clubhuis voor middeleeuwers vertegenwoordigt met zijn capaciteit van 1500 Hafsaanhangers dus meteen een veel grotere groep dan die 'paar honderd' waar Dr. Kromzwaard het over heeft. Het is bovendien nogal maf om eerst te klagen dat radicalen je geloof kapen, om daarna zelf iemand aan het woord te laten die "niet geassocieerd wil worden met het innerlijk van een kuffar" en die de Westerse beschaving "een Fata Morgana" noemt. Maar die uitspraken zullen dan wel weer niks met de islam te maken hebben, of welk excuusje ze d'r dit keer maar weer aan willen hangen.

EBRU UMAR - VRIJHEID OM TE BLIJVEN

ebrupica100pix11.jpeg Lekkere symboolpolitiek weer: Netanyahu roept joden uit Europa op naar Israël te emigreren. Omdat emigreren zo makkelijk is. Omdat je spullen oppakken, je gezin verhuizen, je bestaan achterlaten en met nul, zonder iets in een vreemd land aan te komen, te aarden en verder te leven zo vanzelfsprekend is. Tuurlijk, als je in een oorlogsgebied woont, in een totalitair regime leeft, is elke kans die je krijgt om weg te gaan een gouden. Dan ga je zelfs met 300 man in een rubberen roeibootje de Middellandse Zee op. Maar emigreren uit Europa? Waar geen oorlog is, relatieve welvaart heerst, gelijkheid en vrijheid in alle opzichten in de wet is vastgelegd? Voor iedereen? Dat is het equivalent van tegen een bankdirecteur (zeg: Zalm) zeggen dat ‘ie z’n baan moet opgeven omdat eten afhalen bij de voedselbank gratis is. Gestoord.

Victorie begint in Rijswijk. Stop de HAATBAARDEN

AATEAM534.jpgDit fotosoepplaatje maakte GeenStijl vorig jaar voor de grap. Machiel de Graaf (PVV) had in de Tweede Kamer voor minder minder moskeeën gepleit, waarop Pechtold Nieuwsuur Nederland natuurlijk pisbooswoest werd. (En wij natuurlijk weer lekker de gemoederen tot onbedaren brengen met grafiese grapjens. Daar zijn wij voor.) Mind you. Het was november 2014. Voor Parijs. Voor Jordaanse piloot. Voor Verviers. Voor Sydney. Voor Peshawar. Voor Kopenhagen. Voor de eerste beelden van een homo die door islam van een flat werd afgegooid. Voor het nieuws dat islam 5000 mensen per maand doodvermoord. Voor Kenji Goto. Voor MegaMoskee Gouda. Voor de ISIS slasher movie met 21 Kopten in Libië. Voor de aankondiging van de haatbaardenbijeenkomst in antisemitisch bolwerk Rijswijk. Want daar gaat het hier om, landgenoten. Waarom nog langer Nederland-haters tolereren in Nederland? Waarom lieden die het Vrije Westen HATEN een podium bieden in datzelfde Vrije Westen? Waarom op fucking Internationale Vrouwendag 8 maart salafistische haatsjeiks binnenhalen die goeddoeme vrouwen apart gaan zetten in Rijswijk? [Zie hier filmpjes van die haatsjeiks:] In Rotterdam hebben ze Aboutaleb die "ROT OP" zegt. In Rijswijk hebben ze Michel Bezuijen die "Kom maar binnen met je knecht" zegt. Fok dat. Dit kan en dit mag niet. Sta op tegen islam. Geen tolerantie voor De Intoleranten. Stop de Middeleeuwse Haatbaarden Conferentie in Rijswijk. Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI (Google Cache, scrollen), ons neus. Hup VVD!

Allah wint. Gouda krijgt salafistische Megamoskee

Het Uur Fuck U is aangebroken en het heeft er alle schijn van dat de MegaMoskee in Gouda gewoon doorgaat. Met aan het hoofd een moskeevereniging van de salafistische persuasie, die er niet voor schroomt om erkende haatpredikers in te zetten voor dubieuze fondsenwerving en die doodsbang is om met zedeloze, vrije vrouwen geconfronteerd te worden in de directe omgeving van hun bidmatjes. Nou, pech gehad, zou je denken. Maar dan reken je buiten de drie linkse partijen D66, PvdA en GroenLinks. Zij moesten & zouden die moskee een vergunning geven, want waarom zou je je bekommeren om onderdak voor gehandicapte en hulpbehoevende kinderen als je ook voorrang kunt geven aan de religieuze dwingelanderij van vrouwenhatende dogmatici die hun project met dubieuze middelen financieren? Precies. Fuck de omwonenden, die helemaal buiten het besluitvormingsproces zijn gehouden. En als ze hun frustratie van zich af stickeren op een D66-brievenbus, dan doe je gewoon aangifte. Want salafistische haathutten verdienen voorrang boven de "demonisering" van Allah door roomblanke buurtbewoners. Right. Heeft iemand nog bunkerbusters?
Kwoot gemeente: "Gezamenlijke huisvesting De Ark + El Wahda + Gemiva is goed mogelijk. Inpassing in de wijk is verantwoord."
Persbericht: Titel: Gezamenlijke huisvesting PWA stap dichterbij.
Persbreidel: Uit betrouwbare bron binnen de gemeente Gouda vernemen we dat een kritische buurtbewoner géén vragen mocht stellen tijdens de persbijeenkomst, en dat De Telegraaf überhaupt niet is uitgenodigd.
Fondswerving: Na de breek een video waarin radicaalprediker Tarik ibn Ali fondsen werft voor de moskee.

MegaMoskee: buurtonderzoek wordt gemanipuleerd

astridenhellie.png De ellende rond de door haatpredikers bij elkaar gebedelde MegaMoskee in Gouda [dossier], waar mannen en vrouwen gesegregeerd worden en waar men een fysieke muur wil optrekken om zich van de moderne samenleving af te scheiden, gaat gewoon door. De gemeente heeft nota bene twee vrouwen op pad gestuurd om als "onafhankelijk procesbegeleider te bemiddelen tussen de betrokken partijen." Lees: namens de gemeente te lobbyen vóór de moskee. Nog gekker: één van die vrouwen is een feministe met een Opzij-verleden. De moskeemutsen, Hellie van Hout en Astrid Feiter, trekken door de wijk rond de Prins Willem-Alexander Kazerne en delen deze flyer uit aan buurtbewoners. Die zijn er totaal niet gerust op. Mailtje van iemand uit de buurt (NAW bij redactie bekend): "Net verschillende bewoners gesproken en iedereen vindt dit een farce. Ze gaan 2,5 week aanbellen en mensen aanspreken om zogenaamde zorgen te inventariseren, terwijl er ruim 100 vragen vanuit de buurt onbeantwoord bij de gemeente liggen en ook de Kamervragen niet helder zijn beantwoord. We zijn er klaar mee hier. Vanuit de gemeente lijkt dit tijdrekken, doen alsof je naar de bewoners luistert maar ondertussen nog steeds de bouw van een mega islamitisch centrum voor 1500 man (+500 vrouwen, want die tellen ze nog steeds apart; leve de maatschappelijke functie) voorbereiden. Hier vertrouwen we het niet." Ook krijgen we geluiden binnen dat de dames aanbellen onder werktijd (niemand thuis), dat ze sturende vragen stellen ("Maar De Ark en Gemiva wilden zélf toch die scheidingsmuur?") en dat ze "doen denken aan de PvdA-gemeenteraadsleden die destijds zogenaamd meningen kwamen peilen, maar ondertussen alle tegenargumenten tegen de moskee weg probeerden te wuiven." Er circuleert inmiddels ook een tegenmail van burgergroep Gouda Noord Zoals het Hoort door de wijk met het advies om "geen getallendiscussie" aan te gaan en te blijven wijzen op "het wantrouwen en het proces". Want het doel van de gemeente is duidelijk. Ze schrijven het namelijk zelf in een raadsmemo (pdf) van 7 april: "Het uitgangspunt voor het proces is om te onderzoeken of het mogelijk is tot een inpassing van De Ark, Gemiva en El Wahda te komen op het terrein van de PWA-kazerne op een manier die wél op voldoende steun van de wijk kan rekenen en daarmee mogelijkerwijs ook van de raad van Gouda.". Tegengeluiden uit de samenleving of niet: die MegaMoskee komt er. De oprukkende islam maakt alles stuk in het historische kaasstadje Gouda. Met dank aan de gemeenteraad.

Poldernazi's Identitair Verzet: 'Dreiging was ludiek'

Oh man. Wat een simpele zielen. De neo-bloksnorren van het Identitair Verzet doen janken dat hun opmerking, dat ze een aantal voorstanders van de megamoskee in Gouda een huisbezoek zouden brengen om ze op andere gedachten te brengen, als bedreigend werd ervaren. Een uitspraak die ze deden als begeleidende tekst [spiegel] bij een actie waarbij ze met Prinsenvlag een gebouw bezette. Dat zou ludiek bedoeld zijn. Juist ja. Ludiek huisbezoek van een rechts-extremistische knokploeg. Heel gek dat daar niet keihard om geschaterd wordt in de Goudse raad. En het helpt de zaak in Gouda tegen de megamoskee totaal niet. Tegenstanders van de megamoskee worden (uiteraard) direct weggezet als racisten, ook als ze alleen maar kritisch zijn op het dubieuze proces. Bezorgde buurtbewoners die zich organiseren tegen de komst van de megamoskee in de organisatie Gouda Noord Zoals Het Hoort kunnen extremisten als de Josti-brigade van de hedendaagse Waffen-SS van Identitair Verzet dan ook missen als kiespijn voor hun zaak. Net als labbekak nazi Ben van der Kooi die zich aansluit bij de protesten. Dat zijn extremisten die de originele nazi's nog een slechte naam weten te geven. Mensen bedreigen en het dan ludiek gaan noemen als justitie er bij gehaald wordt. Echt, pak een trein naar het oosten en kom nooit meer terug.

Yassin Elforkani steelt zes ton petrodollars en stopt eigenhandig de islamisering

alibaba.pngMohammedanen. Overlopen van vroomheid en deugd en dat middels een hele waslijst aan dwingende MAGNIETJES aan demense voorleggen. Op papier lijkt het allemaal prachtig, maar in de praktijk blijken de huisregels van ome Mo (vzmh) toch wat minder te werken. Vooral financieel gaat er wel eens wat mis: til een rijkbeschilderde moorse tegel op en de kans is groot dat er gerommeld is met de cijfers. Maar weinig islamitische instellingen krijgen de boeken op orde: ofwel omdat men schijt heeft en er mee weg komt, ofwel omdat er allemaal petrogeld achter zit dat het westerse daglicht niet kan verdragen. De Westermoskee. De Moslimomroep. De Goudse megamoskee, waar gewoon regelrecht werd afgeperst. Zo ongeveer alle islamitische scholen. Fatima Elatik met twintig miljoen onder heur kopvod. De financiële moraal met geld van een ander is dus blijkbaar niet al te best. Goh. Ook Yassin Elforkani, in deugkringen alom geprezen als verbindende jongerenimam, kan blijkbaar niet met zijn vrome tengeltjes uit de kas blijven, zo lezen we bij professionele financiële tegellichter Arno Wellens en in het AD. Uit een fonds voor islamisering van de Koeweitse overheid (background info uit den oude doosch van Nanninga) is zes ton pleite. Fijn, Yassin, dat je eigenhandig de islamisering van Nederland tegenwerkt door hippe guccipatta's en dure etentjes van het foldergeld te kopen. Stelen, dat is sja'riatechnisch gezien toch een handje contantje?

De vrome vrienden van voorpaginamoslim M. Rashid

engnekvkbewijs.jpg Ja, natúúrlijk zoekt GeenStijl verder als ene "M. Rashid" onze vrienden van De Volkskrant van racismologisch fotoframewerk beticht. En dan doen we toch interessante ontdekkingen over Mohammed Rashid. Alleen al op basis van 's mans Facebookprofiel (alleen zichtbaar als je zelf FB hebt - hier mirror) wordt een hoop duidelijk over de netwerken, overtuigingen en ideologische denkbeelden van de boze briefschrijver. Mo is van Irakese persuasie en hij woont in Almere (weet je wie ook..?). Het vakje 'werkgever' is leeg. De lijst vrienden des te voller: engnekmetvriendenvk.jpg Hij is via Facebook bevriend met onder andere Bastiaan "Nourdeen" Wildeman, Arnoud van Doorn en Abdul-Jabbar van de Ven. Stuk voor stuk regressie prekende bekeerlingen. Ook Martijn 'Dr. Kromzaard' de Koning staat op het vriendenlijstje, en daarmee heb je de meeste Nederlandse Nederlanders uit z'n netwerk wel zo'n beetje gehad. Verder vooral veel lange baarden & Turkse vlaggen. Onder groepen die hij geliket heeft, tref je onder meer 'Moslimbekeerlingen', 'Met de wil van Allah', en 'Umrah & Hadj-reizen'. Er is een check-in bij de Grote Moskee van Mekka. Bij reviews staan hotels in Saudie-Arabië en Koeweit. engnekvk3.jpgHier staat M. Rashid op de foto met Faisal al Hashimi die, in de woorden van nota bene Vrij Nederland een "ultraorthodoxe salafist" is. Komt uit Koeweit, maar reist regelmatig rond in Nederland om te preken (lees: oeverloos te wauwelen), onder andere in de Blauwe Moskee in Slotervaart en bij benefietavonden waar zwart geld opgehaald werd (video) voor de salafistische Megamoskee in Gouda, waarbij ook haatprediker Tarik Ibn Ali aanwezig was (MegaMoskeeDossier). Toch een beetje 'Six Degrees of Kevin Bacon', maar dan zonder varkensvlees (maar wel met connecties met het militant-jihadistische Al Nusra). engnekerdovk2.jpg Kijk. Erdogan te paard die Jeruzalem herovert - met het hele Ottomaanse leger achter zich. En hieronder: Tuurlijk. Israël is altijd vijand nummer 1. engnek4tuurlijkboycott.jpg En dan nu de hamvraag 72 Virgin Question: DOET M. RASHID IETS ILLEGAALS? Nee hoor. Helemaal niet. De man is devoot moslim, maar zit niets illegaals tussen. Echter, een toonbeeld van integratie kun je hem ook niet noemen. En ja, bij sommige verwijzingen & verwantschappen mag je echt wel hardop de vraag stellen: wat zijn de overtuigingen van deze man, die zich in de eerste plaats en boven alles een devoot moslim profileert, en hoe komen die overeen met zijn opvattingen over democratie, rechtsstaat en westerse waarden? Kortom, heeft de KMar een goede inschatting gemaakt toen zij deze man staande hielden, en gaf VK-fotograaf Dubbelman de werkelijkheid goed weer toen hij daarvan een foto nam? OK, BUSTED: Onze boosbriefschrijver M. Rashid noemt erkende haatprediker Haatham al Haat-Haat "een prachtig mens". Ja, dan ben je af, hoor.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.