Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Tweede Kamer BREEKT nationaal record moties indienen, land schiet er precies niets mee op

RECORD

zit ook nog in de Kamer deze gek

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 5000 moties per jaar best wel veel is, overwegende dat veel van die moties eigenlijk helemaal nergens over gaan, overwegende dat moties die wel ergens over gaan, door het kabinet gewoon genegeerd kunnen worden, overwegende dat de meeste moties derhalve voor de bühne zijn, overwegende dat op een paar fanatici op social media na de mensen op de bühne echt wel wat anders aan hun hoofd hebben dan kijken welke partij wat heeft gestemd bij een of andere motie, constaterende dat er al een werkgroep is geweest die de Kamer adviseerde minder moties in te dienen, constaterende dat dat niet is gelukt, roept de Tweede Kamer derhalve op HO WACHT ER IS IETS OP HET NIEUWS DIEN EEN MOTIE IN SNEL, ACTIE ACTIE,

roept het kabinet op bij te dragen aan betere prestaties van het Nederlands Elftal, mooier weer, met name in het weekend, en gratis bier in cafés en dergelijke,

en gaat over tot de orde van de dag.

En over die moties...

...moet gestemd worden!

Reaguursels

Inloggen

Moties: gewoon afschaffen. Complete onzin. Houdt een heel ambtelijk apparaat bezig. Geeft indien aangenomen geen enkele verplichting. Verbruikt enorm veel vergadertijd. Parlementariers willen zo graag serieus genomen worden, welnu, begin maar met die idiote moties uit te bannen. No one gives a shit.

Lopendbuffet | 22-12-22 | 22:16

"Caroline" had weer een domme tweet over die moties. Maar als iedereen er zoveel indiende als zij, waren er 37.500 moties per jaar in plaats van 5000.

Beste_Landgenoten | 22-12-22 | 15:56 | 6

Dixit Tom-Jan Meeus, daarbij niet vermeldende dat zij een eenmansfractie is, en dat de SP bovenaan staat, gevolgd door d'66, VVD en PVV.
twitter.com/tomjanmeeus/status/160587...

grietmetgroenefiets | 22-12-22 | 17:28

De boeren? Caroline is toch ook van de burgers? Oh wacht.. Nee maar zonder gekheid dan nog even. Caroline is zelf journaliste, met achter zich een marketing bedrijf dat haar helpt met de PR, en betaald wordt door de diervoeders industrie. Nee, dat is echt zo.. Ze schreef in het blaadje Boer & Varken.

Beste_Landgenoten | 22-12-22 | 17:47

En Van Haga was een huisjesmelker; dan was er nog iemand die een uitvaartbedrijf had; Thierry schrijft eigenlijk boeken; Uslu had een huisopknapbedrijf met haar broer van Corendon en was helegaar geen lid van d'66 toen ze staatssecretaris werd; Kuijpers was van het Erasmusziekenhuis dat warme banden heeft met de farmacie, kijk FTM er maar op na, en hij was ook geen lid van de club voor hij minister werd, en Kaag trouwens ook niet... Ach ja, zo is er overal wel wat.

grietmetgroenefiets | 22-12-22 | 18:27
▼ 3 antwoorden verborgen

Ach, die hele Tweede Kamer is een schertsvertoning en dat komt door het stalinistische bestuursmodel dat het partijkartel heeft geïntroduceerd. Je ziet ook dat de regering zich totaal niets meer aantrekt van het parlement. Een tijdje geleden stemde de GristenUnie per ongeluk tegen de invoering van een Europees identiteitsbewijs. Een paar dagen later tekende de regering in Brussel vóór de invoering van het Europese identiteitsbewijs. Een debat daarover in de Tweede Kamer werd geweigerd. De GristenUnie stemde tegen... Waarom wordt dat schertsorgaan niet gewoon opgeheven? Het dient toch nergens meer voor.

MAD1950 | 22-12-22 | 14:53 | 1

Dien een motie in zou ik zeggen.

Sjakkie van de Hoek | 22-12-22 | 15:25

Oh ja, het jaarlijkse afstempelfestival voor het Kerstreces. Als er nou iets geautomatiseerd kan worden is het dat wel.
Motie coalitie: Tuurlijk, formaliteitje.
Motie oppositie: Wat dacht je nou eigenlijk zelf, malle smurf? Moehahahahaha.

Graaisnaaiert | 22-12-22 | 14:20

A propos wetgevende macht: de wetsvoorstellen komen in de praktijk bij de ambtenarij vandaan. Voor zover het al dan niet amendementen regent, schiet de rechterlijke macht het gros van de moderne productie wel af. Voorbeelden te over de laatste jaren.

Hartstikke leuk al deze commotie, vooral ook het afzeiken van partijen die je niet blieft dan wel het bejubelen van je politieke idool, maar de enige zinvolle aanpak van welk probleem dan ook begint toch echt bij de bron.

Al die departementale zwijnenstallen dus.

Hetkanverkeren | 22-12-22 | 14:04 | 4

@Tashtego | 22-12-22 | 14:32: Dat denk je goed. Wat ik bedoel: zelfs al komt een wet door de Kamers, vervolgens maakt de rechter er gehakt van. Dat komt eerst en vooral omdat alle departementen heerlijk langs elkaar heen werken. Dat levert wetten, AMBV's, beleidslijnen etc. op, die zo langzamerhand vaker wel dan niet tegenstrijdig met bestaande wetgeving lijken.

Hoofdleverancier lijkt milieuwetgeving (inclusief de vernietiging van de agrarische sector)., maar meer in het oog springt momenteel de gang van zaken rond het asielrecht.

Terzijde: ook vanwege de EU maatregelen dreigt steeds meer industrie uit Europa te vertrekken. Dan ben je alle grip op duurzaamheid van die clubs gegarandeerd helemaal kwijt. Tegelijkertijd weet de reïncarnatie van Konrad Adenauer, Rob Jetten, eerder deze week in de Vlaamse vodjes te verkondigen dat Nederland een halve eeuw na het RSV debacle weer aan industriepolitiek gaat doen. Waar haalt die man het vandaan?

Tegelijkertijd is de persoon waarvan je overzicht en visie zou mogen verwachten, de voorzitter van het kabinet, al jaren een premier die die begrippen naar eigen zeggen minacht.

Om het woord verachting voorzichtigheidshalve maar te vermijden.

Dan is er letterlijk geen houden meer aan. Voor niemand.

Hetkanverkeren | 22-12-22 | 14:49

@Hetkanverkeren | 22-12-22 | 14:49: Ah, op die manier. Wat betreft de EU en internationale wetgeving hebben we ook nog artikel 94 in de grondwet staan: als nationaal en internationaal recht botsen, heeft het internationaal recht voorrang. De eerste voorganger van dat artikel dateert al van de vroege jaren '50. Juristen en hoge ambtenaren zijn vaak niet zo ingenomen met de natiestaat.

Tashtego | 22-12-22 | 14:59

@Tashtego | 22-12-22 | 14:59: Vervang natiestaat door democratische rechtsstaat en ik ga graag met je in discussie.

Om de een of andere reden heb ik het de laatste tijd niet zo op rechtsfilosofie.

Hetkanverkeren | 22-12-22 | 15:12
▼ 1 antwoord verborgen

Ik zou willen voorstellen dat moties anoniem ingediend worden. Dat je niet ziet van welke partij het afkomstig is. Vaak kun je het wel raden, maar nu heb ik het idee dat de regeringspartijen wel heel vaak tegen de opositie stemmen, terwijl het best goede moties zijn. Ook inidividueel stemmen zou beter zijn dan per partij, als de meer dan de helft van de leden voor stemt, al is het tegen de stem van hun partijleider bijvoorbeeld dan geldt het toch als meerderheid van stemmen. Je zag al een paar jaar terug dat veel leden individueel iets anders dachten dan de leiding.

small_town_dude | 22-12-22 | 14:03 | 1

Dan ook anoniem stemmen, anders zijn de individuen bang voor hun baantje mochten ze niet mee gaan met de fractieleider of Sophie.

NLgaatnaardeklote | 22-12-22 | 14:29

Ik kan herinneren dat een tijd geleden of ander GL mutsje een motie indiende aangaande "waan van de dag" iets want stond een "schokkend" artikel in de krant, waarop Hiddema, toen nog in de 2e kamer, heel droogjes opmerkte dat die motie volledig overbodig was want daar was al een wet voor en gaf het nummer uit het wetboek van strafrecht. Dat was dus niet de bedoeling want huppelkutje moest en wilde "shinen."

Basil Fawlty | 22-12-22 | 14:01 | 1

Goed punt. Iets waar ik me al tijden aan erger. En vergeet de SP niet. Zo stikt het aan de andere kant van het spectrum ook van de kansloze moties terwijl juist de oppositie links of rechts zich het zweet in de naad zou moeten werken aan moties die haalbaar zijn en initiatiefwetten die een meerderheid kunnen krijgen. Niet dit geneuzel. En je haalt nu GroenLinks aan maar Groep van Haga is goed voor 100 moties per persoon. Ik durf te stellen dat geen van allen het gehaald hebben. Dat maakt de kansloze moties van de FVD wel weer ironisch die hebben er maar 20 ingediend per persoon. Allen kansloos want banaal uiteraard.

Schout-bij-Nacht-J | 22-12-22 | 14:15

Opvallend dat sinds Mark Rutte premier is het aantal ingediende moties enorm stijgen. Je kan wel simplistisch denken dat het ligt aan de opkomst van de populisten en ja, deels wel want de linkspopulisten van SP zijn zoals viel te verwachten koploper maar wel gevolgd door D66 en de VVD! Het zou helpen als de NOS wat beter haar werk ging doen en ook het aantal verworpen moties per partij laat zien. Wat hetgeen dat D66 en VVD doen in de kamer nog dubieuzer maakt. Moties indienen waarvan je al op voorhand weet dat die worden aangenomen is net zo kwalijk kansloze moties indienen. Wat is dit voor onzin. Is het kabinet een soort van dysfunctionele familie wat interne ruzies in het parlement uitvecht met rancuneuze moties. Indien dat het geval is het inderdaad maar eens tijd dat Rutte opstapt. Eigenlijk vrijwel het hele parlement zo te zien.

Schout-bij-Nacht-J | 22-12-22 | 13:56 | 1

Juist dit ja!
Hier erger ik me meer aan dan zinloze moties zoals Basil Fawlty een reaguursel hierboven aangeeft. Ze hebben de absolute macht in de TK, en doen toch alsof er sprake is van een gezond democratisch proces.

Dat Bergkamp de moties mag uitkiezen tijdens het vragenuur is ook al zo'n gotspe. Moeilijke vragen er uit, en als een Vak K lid weer even de goede sier wil maken krijgt die voorrang met z'n zinloze motie.

Abject | 22-12-22 | 16:10

Geen grote fan van mevrouw Van der Plas, maar veel van haar moties gaan ergens over en worden dan ook aangenomen.
Dat in tegenstelling tot de moties van FvD die nog nooit enige steun van betekenis hebben gehad. Maar ja : ophef.

oldandwise | 22-12-22 | 13:55 | 3

ze dieen vooral moties in om te kunnen zeggen "zie je wel, kartel" "en iedereen is tegen ons".

small_town_dude | 22-12-22 | 13:59

@small_town_dude | 22-12-22 | 13:59:
-
Zelfs al zouden de moties van PVV en/of FvD wél hout snijden (en zowaar: soms doen zij dat) ... dan nóg zou het 'fatsoenlijk' deel van de ruggengraatloze pluchekleverts er niet voor stemmen. Wij pretenderen namelijk in dit land weliswaar geen 'cordon sanitaire' in stand te houden - maar er is wel degelijk sprake van een 'cordon totalitaire'.

bisbisbis | 22-12-22 | 14:07

Inderdaad, grotendeels zie je nou wel moties.

Beste_Landgenoten | 22-12-22 | 15:58

Namens de fractie Lood om Oud IJzer i.o. de motie: een verplichte aptitudetest voor kandidaat Kamerleden ter bescherming van het instituut Volksvertegenwoordiging. De criteria te bepalen per verbindend referendum.

En gaat over tot een goed glas, een bevrijdende plas en de handwas. Dat laatste omdat de wasmachine stuk is.

Hetkanverkeren | 22-12-22 | 13:54

In onze flutdemocratie, waar je alleen mag stemmen over wie er in de Tweede Kamer mag zitten en wie in de provinciale staten, heb je dus als burger totaal geen vertrouwen meer in die politiek.
Kamerleden profileren zich via de SM en via een motie en hopen op media aandacht.
Maar beslissingen worden stiekem in achterkamertjes genomen en wat daar afgesproken wordt is meestal geheim.
Transparantie en openheid bestaan nauwelijks in dit land en de bureaucratie en de regelgeving zorgen alleen maar voor frustraties en vertragingen.
Niemand is verantwoordelijk dus niemand kan bestraft worden als iets fout gaat.
Vandaar dat de ambtelijke top de baas is en die hebben maar 1 doel , namelijk te zorgen voor voldoende belasting inkomsten zodat die top altijd kan blijven zitten.

pejoar | 22-12-22 | 13:52 | 3

Ja waarom kunnen wij nog steeds niet direct onze minister-president en burgemeester kiezen?

MargauxGrandCru | 22-12-22 | 13:57

Zo gaat het al eeuwen, ja toch, niet dan?

Schadenfreude | 22-12-22 | 13:57

@Schadenfreude | 22-12-22 | 13:57: Heel vroeger zaten er mensen in het kabinet die ergens verstand van hadden en daar het beleid op maakten. Tegenwoordig zijn de verkiezingen net K2 zoekt K3. Je stemt op een persoon waar je bij voorbaat al van weet dat hij/zij niks kan of gaat weten van een eventuele ministersfunctie. Je stemt gewoon op een kop die ook als eerste voor de bus gegooid kan worden want de beleidsmakers blijven zitten, en daar kan je niet op kiezen.
Sterker nog, zelfs de partijpunten die tijdens de verkiezingen door elke politicus geroeptoetert worden stellen niks voor. Ik kan me niet heugen dat er de laatste 20 jaar een partij geweest is die een partijpunt echt waar gemaakt heeft. In het beste geval geven de verkiezingsbeloften een richting aan maar daar is dan ook alles mee gezegd.

brie-de-penis | 22-12-22 | 18:45

Moties die niet welgevallig zijn kan het kabinet gewoon naast zich neerleggen ook al neemt de tweede kamer ze in meerderheid aan. Mooi nietwaar? die democratie.

Zapata10 | 22-12-22 | 13:50 | 4

@Tashtego | 22-12-22 | 13:53: Nee niet de kamer, maar de coalitie die fractiediscipline afdwingt en dualisme heeft doodverklaart. Daarom is partijdemocratie geen echte democratie. Qua democratisch gehalte loopt Nederland met haar grondwet uit 1848 heel ver achter op andere landen en zitten we met een misbaksel wat heel hard toe is aan modernisering. Helaas is de partij die dat had moeten doen een partij geworden die alle vernieuwing tegenhoudt ook al noemen ze zichzelf progressief. (D66) Alleen het electoraat kan die vernieuwing afdwingen. Maar doet dat om welke reden dan ook al 50 jaar niet.

Zapata10 | 22-12-22 | 14:02

Vergeet ook niet dat we een Eerste Kamer hebben en ook nog Provinciale Staten.
Beiden mogen weg

pejoar | 22-12-22 | 14:24
▼ 1 antwoord verborgen

Moties indienen is om je achterban te laten zien dat je heel druk bent met de politiek.
Beetje show voor de buhne.
En voor de filmpjes op Tjoeptjoep.
Dat je niet alleen maar angry birds zit te spelen op je telefoon.
Maar uiteindelijk veegt Mark Rutte er zijn gat mee af.

Osdorpertje | 22-12-22 | 13:50 | 2

Dt verklaart wel waarom Rutte een paar jaar geleden in een supermarkt zei dat er genoeg wc-papier was voor de komende 10 jaar... (grapje)
zie: YT: /watch?v=DBVebMC28-U

Rest In Privacy | 22-12-22 | 14:00

Maar zijn die moties dan fout of is Mark R. te B. fout?

elfenstein | 22-12-22 | 14:02

Knap.
Er wordt zó vaak gestemd.
En toch klinkt het regelmatig vals.

Kapitein Sjaak Mus | 22-12-22 | 13:47 | 1

Leuk gevonden..

Op zoek naar een stemmer dus

Wapper de wap
youtu.be/1v_gJKSVC4c

AldNuut | 22-12-22 | 13:57

2e Kamer is een politiek kippenhok

De_fluitlokker | 22-12-22 | 13:44 | 1

Kan je met al die kippen op stok slagen?

elfenstein | 22-12-22 | 13:46

Een hoop kansloze moties, maar ja, je kunt een snapshot nemen en aan je achterban laten zien dat je concurrent kennelijk helemaal niet tegen X, Y of Z is. Moties worden vooral gebruikt om aandacht te krijgen.

Tashtego | 22-12-22 | 13:40

Gebrek aan kwaliteit los je niet op met kwantiteit. De tweede kamer zit er tegenwoordig voor spek en bonen bij. Mijn opa had op zijn 90ste zelfs zonder kunstgebit meer bijtkracht dan de tweede kamer. Reduceer maar naar 2 kamerleden per partij, één ter vervanging, met stemgewicht naar gelang de verkiezingsuitslag.

Blauwpetje | 22-12-22 | 13:39 | 5

@Blauwpetje
"Mijn opa had op zijn 90ste zelfs zonder kunstgebit meer bijtkracht dan de tweede kamer."
Ghe! Die heeft dan ook Nederland opgebouwd meteen na de oorlog en wist dus dat het leven hard was. Tegenwoordig zijn ze meer van de afbraak.

Basil Fawlty | 22-12-22 | 13:53

Daar wordt dus door enkele partijen heel anders over gedacht.

pejoar | 22-12-22 | 13:55

@Blauwpetje | 22-12-22 | 13:49:
Dan weet u toch ook dat uw voorstel een verslechtering zou inhouden?
Ik zie graag dat kamerleden uit een partij kunnen stappen als ze het er niet meer mee eens zijn, Van Haga deed dat al eens bij de VVD en liet een gecasteerde coalitie achter die ineens veel meer op zijn tellen moest passen omdat de kadavediscipline niet meer werkte. Fantastisch. Zouden er meer moeten doen. Uw plan zou resulteren in een kansloze egoshow van die paar lui die het dan moeten gaan doen en nul kans op verschuivingen, dus een nog verder dichtgetimmerde loopgravenoorlog.

elfenstein | 22-12-22 | 14:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is een Muppetshow geworden. Karikaturen van zichzelf. Wereldvreemde paspoppen die in de maat lopen van de multinationals en Europa. Lemmingen, laven, buklaven met nul kennis van zaken maar met een ego waar je met een tank benzine niet omheen komt. En de samenleving maar verdelen ten einde de eigen agenda door te voeren. En je komt niet meer van ze af. Althans, niet op een legale manier. Misschien dat er iemand een keer opstaat. Ik zal het niet zijn. Noch dat ik het goedkeur of aanspoor. Maar begrijpen zal ik het weldegelijk.

Rollins | 22-12-22 | 13:36

Aangezien backbenchers er enkel voor spek en bonen zitten want partijlijn, de Vak-K Kamerleden zich sowieso met angst en beven strikt aan de fractiediscipline houden, en alles al lang in het Torentje is bepaald, zouden we evengoed de politiek kunnen reduceren tot één regerings-afgevaardigde die decreten uitvaardigt vanaf een immens hoge ivoren toren terwijl de oppositieleiders er met moties en boze woorden joelend omheen staan te dansen. En dat noemen we dan voorts onze democratie. Of ritueel. Of theater.
Is net zo effectief, een stuk goedkoper en het geeft het geheel beter weer.

Abject | 22-12-22 | 13:28

Wat een ellende. Het is tekenend voor de onmacht van de zittende politiek.
Wat is er gebeurd met pragmatisme? Analyse van een probleem, informatie vergaren, advies inwinnen, kosten/baten analyse, gevolgd door toetsing doelmatigheid en handhaafbaarheid.

Harry.Langezwaal | 22-12-22 | 13:27

Ik dien een motie van treurnis in. Zo te zien zijn de helft van de moties kansloos. Je moet je dan schamen als politicus. Een beetje vakman steekt toch echt eerst een teen in het water om de temperatuur te voelen alvorens de zoveelste kansloze motie in te dienen. Verspilling van tijd en geld.

Schout-bij-Nacht-J | 22-12-22 | 13:25 | 1

Dit is hoe kadaverdiscipline en coalitiedictatuur eruit ziet en de oorzaak van al die in uw ogen kansloze moties. Er blijft neits anders meer over, temperatuur voelen komt tgenwoordig neer op amputatie van de betreffende lichaamsdelen. Het hoeft niet meer, nergens goed voor, de coalitie is niet meer voor rede vatbaar en stemt enkel nog voor spek en bonen. Het is al zover dat als een coalitiezetelzitter het waagt om niet mee te stemmen met de partij, die ook gelijk kan gaan, exit, functie elders. En dat is niet gezond voor een democratie, die daarmee feitelijk ophoudt te bestaan.

elfenstein | 22-12-22 | 13:50

Toch een vraag van mijn fractie - via de voorzitter - aan uw panelen:
Kan men überhaupt moties indienen tijdens tribunalen?
Zo nee, waarom niet?

En ik wil een brief. Een brief, met antwoorden. En die wil ik gisteren.

Dank u wel, voorzitter

Duwbak_Linda | 22-12-22 | 13:24

Ook een record aantal emoties. Ik heb nog nooit zoveel huilende, bange en boze kamerleden gezien

small_town_dude | 22-12-22 | 13:22

Het wordt tijd voor een emotie ( electronisch ingediende motie).

Kaal-dik-en-lelijk | 22-12-22 | 13:21 | 1

Van pak 'm beet een kilovolt of twintig?

elfenstein | 22-12-22 | 14:04

Maar vanaf morgen begint weer het kerstreces*; Kunnen ze even op adem komen van het bestrijden en oplossen van de vele crisissen en het vertegenwoordigen van het volk.

*Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
bron: tweedekamer punt nl

Rest In Privacy | 22-12-22 | 13:21 | 1

Ik zou bijna hopen dat er een leuke pleuris uitbreekt zodat die nietsnutten terug moeten komen van hun vliegreisjes.

zwenkwieltje | 22-12-22 | 13:43

Meeste moties door
SP
VVD
D66
Twee regeringspartijen. Wat moet dat toch een soepzootje zijn daar en een wantrouwen.
En vandaar dat ze amper aan echt beleid/ bestuur toekomen.
Het zegt wel iets.
Als er zoveel moties worden ingediend dan gaat er iets goed mis.
En dat constant.
5000!
Dat zijn gem. 20 moties per werkdag.

Ruimedenker | 22-12-22 | 13:17 | 1

Ja en reken maar dat de hoeveelheid moties opzettelijk is zodat er altijd wel wat tussendoor glipt dat ze graag willen, maar waar ieder met zijn gezond verstand tegen zou stemmen. Maarja he, 20 per dag. Praktisch gezien valt dat niet goed te beoordeleen. Daarnaast legt onze regering moties naast zich neer als ze het niet leuk vinden. Dus het is een grote corrupte bende.

peterdh | 22-12-22 | 13:21

@John McClane | 22-12-22 | 13:19:
Ja je moet immers wel gewoon een mogelijkheid open houden om de digitalte euro te kunnen koppelen aan je digitale identiteit en dan op basis van arbitraire regels kunnen bepalen wat, wanneer , hoeveel, of of mensen uverhaupt geld kunnen krijgen, uitgeven en of je rekeningen gewoon geblokkeerd kunnen worden op basis van wat feitelijk willekeur is. Als dat niet eens kan, wat heb je dan nog een een digitale euro.
Dan lost de digitale euro namelijk geen bestaande problemen op. Wacht even: Welke bestaande problemen lost een digitale euro nou eigenlijk op die het verantwoorden om een systeem in te voeren dat op zo veel manieren misbruikt kan worden voor privacyschendende zake, staatcontrole tot op de cent van een staat, complete koppeling van al jouw financiele hebben en houden bij een politieke instantie waar je verder geen keuze voor hebt. Oh ja, het lost *geen* enkel probleem op!
Het is alleen een groot wespennest van problemen, waar we nu voor *moeten* stemmen, omdat we anders achterdochtige wappies zijn die de overheid niet vertrouwen. Terwijl diezelfde overheid ons tot nu toe links rechts, boven , onder en van achter naait. En ook al *zouden* ze nu allen maar 10000000% goede intenties hebben, dan kunnen we toch wel zeker stellen dat de mensen die over 4, 8, 12, 16, 20, 25 jaar aan de macht zijn *ook alleen maar supergoede intenties hebben* met het compleet opgerichte systeem dat achter de schermen in een grote blackbox misbruikt kan worden.
Waarom zou je in vredesnaam tegen zo'm motie stemmen? Omdat het natuurlijk veel te ruim is opgesteld. Hoe specifieker het is, hoe meer manieren er zijn om die moties gewoon door de plee te spoelen.
"Concreet en zorgvuldig" = in de praktijk. Jaaaaa maar *dat* staat er niet, er staat volgens onze interpretatie dat wel wel een CO2 budget mogen invoeren en koppelen aan je uitkering. Want is niet 10000% exact zo beschreven met alle 100000000 kantekeningen en andere manieren hoe je het uit kan leggen.

peterdh | 22-12-22 | 13:33

@peterdh | 22-12-22 | 13:33: een te ruime formulering kan ook in je nadeel werken. Je moet gewoon concreet zijn, anders loop je in no time vast, en krijg je ook in no time conflicten.

John McClane | 22-12-22 | 13:36

@ikhebgeenflauwidee | 22-12-22 | 13:26: Die digitale ID&Euro Gaan er gewoon komen, daar heeft GS al genoeg topics over geschreven.
Mensen die dit nog steeds wappie noemen.....

Abject | 22-12-22 | 13:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Geenstijl, gehoord de beraadslaging, overwegende dat 9 op de 10 politici ordinaire zakkenvullers zijn, dat integriteit bij hen ver is te zoeken en het gros meelopers is dat stemt wat de fractieleider wil zonder zelf na te denken, roept de redactie op het aantal topics over de 2e kamer te beperken tot 1 keer per week, en gaat over tot de orde van de dag.

Kaal-dik-en-lelijk | 22-12-22 | 13:15

Pinokkio jokt zich al jaren over al uit, wel immer met een brede glimlach dat dan weer wel.

william7055 | 22-12-22 | 13:15

Deel van de aangenomen moties wordt niet uitgevoerd, anders zou 't Kabinet nog hard moeten werken ook...

ReyNemaattori | 22-12-22 | 13:15

Ik lees ook de idiootste moties soms. "Verzoekt het kabinet zich uit te spreken dat gezonde voeding belangrijk is voor de mens". Dat soort compleet lege moties

Fijn_dat_je_er_bent | 22-12-22 | 13:14 | 2

Alsof Nederlanders kinderen zijn. Mensen weten heus wel dat fastfood niet gezond is.

Adriel | 22-12-22 | 13:18

Heb je die motie ergens als linkje:
Stond dat er? 1 A4'tje met enkel en alleen de tekst: "Verzoekt het kabinet zich uit te spreken dat gezonde voeding belangrijk is voor de mens".
Stond er *niets* anders? Gewoon dat ? die 15 woorden. Niets meer niets minder?

peterdh | 22-12-22 | 13:37
-weggejorist-
Ichneumonidae | 22-12-22 | 13:13

Links dient de meeste in. De laten ook de meeste hersenscheten.

Normpje | 22-12-22 | 13:13

Iets wat niet goed funktioneerd moet je aanpassen.

wiers | 22-12-22 | 13:11

De VVD staat op nummer 3 vwb aantal ingediende moties.
Waarom zou de VVD moties indienen?

Ichneumonidae | 22-12-22 | 13:10 | 2

Nou ja, je hoort wel eens beraadslagingen, en dan denk je: daar moet ik wat mee.

John McClane | 22-12-22 | 13:12

CDA! Eerst goed lezon.

Normpje | 22-12-22 | 13:14

Komt omdat voor bepaalde partijen de loyaliteit niet aan Nederland ligt. Zie stap 4 in https://corporate-rebels.com/cia-field-manual/

Bald_Gefkens | 22-12-22 | 13:08

Iemand een motie vis?

Normpje | 22-12-22 | 13:08 | 1

Ik lust geen rutte vis!

Ray Skak | 22-12-22 | 13:09

Aangenomen verworpen, het maakt toch geen hol uit, kabinet doet er niets mee als het hun beter uitkomt.

NLgaatnaardeklote | 22-12-22 | 13:07

Wat een emotie.

John McClane | 22-12-22 | 13:05

Motie Wilders
Standaard afgewezen want Wilders.
En zo worden goede moties naar de prullenbak verwezen en worden slechte moties aangenomen.
Kudt vriendjespolitiek.

Ruimedenker | 22-12-22 | 13:04 | 3

Motief?

Normpje | 22-12-22 | 13:10

@Normpje | 22-12-22 | 13:10:
Motief? Wilders moties afkeuren. Een week, maand, half jaar later, het liefst vlak voor verkiezingen zelf de motie met twee komma's anders neergezet indien.

peterdh | 22-12-22 | 13:39

Mag ik hier ook een motie indienen?

Ichneumonidae | 22-12-22 | 13:03 | 2

Nee.
Ben je nu helemaal gek, beetje motie indienen.

gato | 22-12-22 | 13:08

Heb je een motief?

J.Cash | 22-12-22 | 13:18

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl