Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Safari Eurabia - De laatste joden van Albanië

Jews are news

Na mijn hommage aan Egon Erwin Kisch kreeg ik in het twitterriool te horen dat ik wel héél erg vaak over joden schrijf. Die vaste querulanten zijn natuurlijk ordinaire antisemieten met een Wajong-uitkering maar toch bedien ik ze keurig van repliek. Ik studeerde namelijk bijbels Hebreeuws, modern Hebreeuws, Jiddisch, talmoed, rabbinica, Aramees en Joodse geschiedenis en ik ben dus bevoegd om over joden te schrijven, net zoals een valse veilingnicht die kunstgeschiedenis heeft gestudeerd, in Tussen Kunst en Kitsch een kwartier mag ouwehoeren over een waardeloos vaasje dat een of ander geldhongerig wijffie van de vliering in het huisje van haar stervende moeder heeft gepikt. 

Daarnaast deed ik Arabisch en geschiedenis van de islam en studeerde ik af op de jihad bij prof. Mr. dr.  Ruud Peters (أرقد في سلام). Mijn keuze voor die vreselijk moeilijke taal maakte ik uit financiële wanhoop want met Hebreeuws valt natuurlijk geen droog brood te verdienen. Ik kom zo terug op die studies en op mijn ontgroening bij het Amsterdamsch Studenten Corps. 

Tijdens mijn bestaan als razende reporter bezocht ik overal in de islamitische wereld de wegkwijnende joodse gemeenschappen, een bijzonder treurige ervaring. Van al die ooit zo bloeiende gemeenschappen in Irak, Afghanistan, Syrie, Egypte, Libanon, Algerije, Tunesië en Marokko is niets meer over. In Libanon woonde nog 1 jood en in Algerije (waar ooit 150.000 joden woonden) bleef de teller op nul steken. In Afghanistan woonden nog twee stokoude joden en die leefden op voet van oorlog met elkaar. Ook in Tunesië is het een aflopende zaak. 'Tunis is een joodse stad’, schreef Guy de Maupassant ruim een eeuw geleden maar toen ik er was in 1997, woonden er nog maar achthonderd joden in heel Tunesië en die zullen inmiddels ook wel vertrokken zijn, dankzij het monster dat lieftallig "de Arabische Lente"wordt genoemd. Hoi Monique Samuel

In Albanië wonen 50 joden. Bart Schut schreef een mooi stuk over die gemeenschap voor het NIW. Ik was eind jaren negentig Israël correspondent voor het weekblad en dat is geen schande want Gerard Reve begon kort na de oorlog zijn journalistieke carrière  bij het NIW. Lui als ik ben - het gevolg van mijn te grote talent, dat als een olifant op mijn broze schoudertjes drukt - citeer ik even wat relevante informatie van Bart Schut. 

Het is een moeilijk te vertalen woord. Besa kan ‘trouw’ betekenen, of ‘eed’. Of – vrijer, maar beter – een combinatie van die twee: ‘eed van trouw’. Aan het begin van de twintigste eeuw schreef de Ottomaanse staatsman Mehmed Ferid Pasja: “Een Albanees die besa zegt, kan op geen enkele wijze zijn belofte verbreken of er niet trouw aan zijn.” Vooral de clans van het Albanese hoogland waren eeuwenlang bereid te sterven voordat zij hun gelofte zouden breken. Deel van de eed was hulp verlenen aan hen die deze nodig hadden – was die eenmaal toegezegd, werd er alles aan gedaan de hulpbehoevende te beschermen.

Het culturele concept besa lag vast in een ander Albanees begrip: kanun, de codificatie van tradities en gebruiken van de clans. Volgens kanun is een huis in Albanië allereerst het huis van God en op de tweede plaats dat van de gast. De geformaliseerde erecode leidde de Amerikaanse ambassadeur – en fel bestrijder van de antisemitische Henry Ford, die overal de Protocollen van de Wijzen van Zion verspreidde – Herman Bernstein ertoe al voor de oorlog de loftrompet af te steken over het klimaat van religieuze tolerantie in Albanië: “Er is geen spoor van discriminatie tegen Joden, het is een van de zeldzame landen in Europa waar religieuze vooroordelen en haat niet bestaan.”

Solomon Pirra Sokol, die een knusse juwelierszaak runt in het hart van Tirana, bevestigt dit: "Er is geen antisemitisme in Albanië." Ik zou dan heel flauw kunnen antwoorden met: maar dat is toch logisch omdat er nauwelijks joden wonen? Maar dat is niet zo logisch. Kijk maar naar Polen, waar sprake is van metafysisch antisemitisme: antisemitisme zonder joden. 

Sokol: "Bijna een halve eeuw lang waren alle religies en religieuze praktijken verboden. Van alle communistische landen was Albanië onder dictator Enver Hoxha het hardste en meest geïsoleerde van alle communistische regimes. Het was ook het armste land van Europa. Kerken, moskeeën en synagogen werden vernietigd, reizen naar het buitenland was verboden en verschillende joden die in het begin van de jaren vijftig probeerden het land te ontvluchten, werden doodgeschoten. Als mijn oma betrapt zou worden tijdens het aansteken van de sjabbes-kaarsen, kon ze voor een vuurpeloton eindigen."

Juwelier Solomon studeerde rechten en architectuur en van zijn grootvader leerde hij sieraden maken. Hij is trots op Israël en zijn jodendom en boven de ingang van zijn winkel hangt een grote Davidster. Hij heeft de sleutels van de synagoge en van het Chabad-centrum. Tirana heeft geen vaste rabbijn. Rav Kaplan komt op gezette tijden uit zijn standplaats Saloniki in Griekenland. 

Van de laatste vijftig joden van Albanië is het merendeel met niet-joden getrouwd en het lijkt een aflopende zaak. Sokol wil voorgoed naar Israël met zijn twee zoontjes, waar hij al een paar jaar woonde. Ineens springen de tranen in zijn ogen. Drie jaar geleden was er in het pand naast zijn winkel een gasontploffing. Sokol's vrouw overleed in zijn armen, zelf zit hij onder enorme littekens. "Als mijn vrouw nog leefde, zou ik hier blijven. Maar zonder haar is mijn bestaan zo treurig, en mijn zoontjes lijden er vreselijk onder. Ik word dagelijks aan die ramp herinnerd, en Israël zou wat dat betreft heel goed voor ons zijn. Een moeilijke beslissing, want wie gaat er voor de synagoge zorgen, en het Chabad-centrum?"

Ik ben verdrietig geworden van die lieve, eenzame en toch vrolijke man. Tijd voor een opkikkertje in de Radio Bar

Ik had de lezer beloofd nog iets te vertellen over mijn studietijd. Het Juda Palache-instituut zat aan het Koningsplein, in hetzelfde gebouw als de Universiteitsbibliotheek. Die UB vervulde mij onmiddellijk met weerzin want er hing de lucht van levende doden. In de krochten van het gebouw schuifelden grijze muizen met  stapels boeken onder hun arm. Mijn weerzin tegen de wetenschap was gewekt. Ik was zesentwintig, had al een leven achter de rug. Mijn toenmalige vriendin studeerde, net als iedereen in haar omgeving. Ik wist nooit wat ik moest antwoorden als mensen vroegen wat ik deed. Ik had een jaar in Israël gewoond, was nog even platenplugger geweest en had hoofdzakelijk gereisd. Ik kon helemaal niets. Mijn c.v. was een gatenkaas. De middelbare school had ik met pijn en moeite afgemaakt. Ik wilde een titel, het maakte niet uit waarin en hoe. Studeren uit frustratie! Op het Instituur was ik - met Martin Bosma - een van de weinige studenten met een gezonde geest in een gezond lichaam. 

Zo was er de broer van Ischa Meijer (z"l). Tijdens het eerste college moest iedere student in het kort vertellen waarom hij of zij voor deze studie had gekozen. Ik ben op zoek naar mijn jiddiskat, zei Job. Na het college stond hij naast mij in de plee van het instituut, angstvallend zijn pielemuis afschermend. Toen ik wegliep zonder mijn handen te wassen, zei hij snerpend: 'Het is toch opvallend hoe 'jullie' zo onhygiënisch kunnen zijn."

Hij wilde de bolleboos van de klas zijn, zijn vader Jaap was een beroemde geleerde geweest. Job was de eerste student die afviel, tijdens het tentamen rabbinica. Professor van Uchelen gaf al jaren hetzelfde tentamen met dezelfde vragen  en iedereen had de juiste antwoorden in het hoofd geprent. Job niet, die vond dat kinderachtig en de universiteit onwaardig. Het tentamen begon en de twintig studenten begonnen druk te krassen. Jon had zijn tafeltje in de hoek geschoven zodat niemand bij hem kon spieken en ten overvloede had hij zijn rechterarm breed gemaakt zodat zijn vellen papier onleesbaar waren. Voor hem lagen een banaan, een appel en twee Mars-repen, systematisch naast elkaar, als een kunstwerk. Hij pufte en steunde als een bejaarde, steeds luider. Na een half uur vloekte hij binnensmonds, kennelijk kon hij een van de vragen niet beantwoorden. Plotseling stond hij op, woedend, maakte een prop van de vellen en smeet die door het lokaal. Toen beende hij weg. Iedereen zweeg, een meisje gniffelde. De professor lachte dunnetjes. Na het tentamen pakte ik de twee Mars-repen. Job keerde nooit meer terug. 

Dan was er nog een nichtensetje: David en Jonathan. Ik ben er nooit achter gekomen of het hun echte namen waren want David en Jonathan is wel héél erg gay en queer en toevallig. 

Jonathan deed joods. Angejiddeld wordt dat ook wel genoemd. Hij was broodmager en vermoedelijk zo kaal als een kikker want hij droeg een krankzinnige pruik, een soort Angela Davis afro-model voor blanken. Het was zo’n pruik waar  iedereen naar wees op straat: "Kijk eens mama, die mijnheer draagt een hele gekke pruik.” 

De "mannen" waren allebei steevast in het leer gekleed. Aan hun riemen bungelden enorme sleutelbossen. Jonathan had uit zijn linker kontzak een gele zakdoek hangen. Hij studeerde voor chazzan, voorzanger, maar zijn stem was niet om aan te horen (denk aan een kraai met covid). In het weekeinde bezocht het paartje de avonden van Sjalhomo, een samensmelting van shalom, vrede, en homo. Ik ben er één keer geweest, in het kleine zaaltje nabij Artis. Er was een kunstmatige sfeer van heimishkeit gecreëerd, van joodse gezelligheid, maar het was een treurige bedoeling van tweede generatie-slachtoffers. Gelukkig volgde mijn mattie Martin Bosma college's op het Juda Palache Instituut. Hij heeft mij zelfs vereeuwigd in De Schijn-Élite van de Valsemunters (en onder deze link met dank aan de heer Bosma al jaren gratis als GeenStijl vakantieboek te lezen - red.). 

Veel  van de studenten kwamen uit liefde voor Israël en het zionisme naar het instituut. De leraar Modern Hebreeuws, die joods was geworden en de Griekse beginselen had uitgevonden en verbeterd, had zelf de grammatica geschreven en bezwoer tijdens zijn eerste college dat er op het instituut nooit over politiek gesproken mocht worden werd en vooral niet over er het Midden-Oosten-conflict. Zijn grammaticahandleiding  was echter geheel gericht op Israël en de aliya naar het land, de emigratie. Het woord aliyah, zo leerde ik al snel, betekende opgang naar de tempel, omhoog gaan naar de zionsberg in Jeruzalem. Over uitkomen, de bekering tot het jodendom, werd bijzonder geheimzinnig gedaan en er lag een enorm taboe op.

Sommige joden deden zeer meewarig over de "nieuwe joden". Een goy of een shiksa kon zich wel bekeren maar zou nooit de nesjomme krijgen, de al dan niet briljante joodse geest. Het uitkomen was een ware lijdensweg, zeker voor domme blondjes die een keer met een harige Israëli hadden geneukt in de kibboetz en meenden dat dat voldoende was om jodin te worden. Uitkomen kon bij een van de orthodoxe rabbijnen in Amsterdam maar die waren zeer streng. De nieuwe jood moet alles weten van de immense ingewikkelde kasjroet, de joodse spijswetten, moet hele stukken uit tenach kunnen lezen en de rituelen kennen van de joodse feesten. 

De meisjes die joods wilden worden hadden iets verbetens. Ze waren vaak helblond en droegen een enorme Magen David, een davidsster, die hun nek zou breken als ze hem achterwaarts over het hoofd zouden werpen. En ze waren fanatiek, roomser dan de paus. Ze leken mij geen aanwinst voor het jodendom. Op de faculteit Arabisch wemelde het ook van de bekeerlingen, hoofdzakelijk spuuglelijke pokdalige naar oud zweet meuren boerentrienen uit de negorij van Nederland,  die in afschuwelijke lange grauwe regenjassen van de Wibra of de Zeeman liepen en een hijab droegen wat wel weer goed was omdat zo in ieder geval een deel van hun lelijkheid verborgen bleef. Ze waren met een Turk of Marokkaan getrouwd, van die mannetjes die drie meter voor hun sloofje - dat alle boodschappentassen draagt - vooruit lopen op straat en die bij iedere vrouwelijke voorbijganger sissen: pssst, psssst, kech, lekke neuke, iek groot piemel! 

Enfin, ik zit cocktails te slurpen in de Radio Bar en besef dat het een godswonder is dat ik met mijn bul heb gehaald. Zonder die bul was ik nooit aangenomen bij GeenStijl. Lechaim!

Reaguursels

Inloggen

Beste Arthur
Verdiep je eens meer in Marokko,er wonen genoeg joden in Marokko,er komen steeds nieuwe joden in Marokko wonen,genoeg cynagoge's,genoeg Marokkaanse joden,genoeg Israëlische toeristen de hele jaar door.

shark666 | 31-07-22 | 02:09 | 1

Kun je dat staven? De Joodse mensen die ik ken, afkomstig uit Marokko, verdomden het om erover te spreken, net zoals WO-II taboe was in ons huis, laat staan het kampverleden. Of bent u een reincarnatie van een van de Marokkaanse apologeten uit het verleden hier?

Graaisnaaiert | 31-07-22 | 02:19

Arthur,
Zoek nog even het sentiment van Albanië met Kosovo uit.

Papualist | 30-07-22 | 23:37

Mooi werk weer Arthur en je verhaal over de joden is helaas een "feest" van herkenning.
Mrs (seculier) komt uit Istanbul (zoals menigeen weet hier) en zodoende heb/had ik veel joodse vrienden en bekenden daar. Ik denk dat het grootste gedeelte inmiddels is vertrokken na het aanvragen van een Spaans paspoort voor sefardische joden en verkast naar vooral Spanje, Australië, VS en Canada, daarnaast een gedeelte dat is verhuist naar Israel en dan heb je nog zoals men ze in Spanje noemden de "converso's" en ook die gaan weg. Allemaal hoogopgeleide joden met prima banen of rijk maar iig een braindrain.

Basil Fawlty | 30-07-22 | 23:32

Mooie diepgang Arthur. Ik weet ook dat de gemiddelde reaguurder op GeenStijl hier niets om geeft. Toch vind ik het persoonlijk heel fijn dat GeenStijl behalve reactionaire clickbait ook nog wat intellectueel uitdagende/introspectieve stukjes publiceert. Ik deel je enthousiast filosemitisme niet, maar ben wel bijzonder geinteresseerd in alle culturen van de wereld en nuchtere observaties hoe ze met elkaar omgaan. Je beschrijft je eigen waarnemingen cynisch maar altijd zuiver. Hoop dat je dit aub nog een tijdje kan blijven doen! Verzamel op oudere leeftijd nog eens de moed om iets minder in escapisme te verzeilen (drugs, drank, tabak, jeweetwel). Je kan nog zoveel moois bijdragen aan deze wereld! Do not go gentle into that good night, and continue to fork lightning.

allemansvijand | 30-07-22 | 23:16

Andermaal een fijn lezenswaardig stuk. Niet iets dat snel aanzet tot polemiek, maar om gewoon prettig lezen. Merci!

Lijkvocht | 30-07-22 | 22:37

Feit dat deze lui menen het uitverkoren volk te zijn zegt mij genoeg.

Kale dodo | 30-07-22 | 22:18 | 1
-weggejorist-
Weetje71 | 31-07-22 | 05:30

Elke keer weer fantastisch

Stikstofnarcose | 30-07-22 | 22:12

Moou werk Tuur!

Boersmania | 30-07-22 | 21:17

'Monique Samuel'
Dat mag niet hè.
Dead name en dergelijke.
Mounir is hullies naam tegenwoordig.

RickyLaRue | 30-07-22 | 21:13

Wederom hulde. Maar aanhakend op het thema Safari Eurabia en de verkwikkende invloed van de islam: vanochtend las ik een voorbespreking van de Pride in Amsterdam waarin de melding dat een koepel van 22 Amsterdamse nichtenorganisaties (ik krijg die alfabetsoep niet uit mijn strot) vinden dat de officiële organisatie islamofobie als oorzaak van de afnemende tolerantie jegens de handtasjesbrigade onder het tapijt schuift.

Die moest ik echt drie keer lezen. En het drong pas later tot me door: wat is dat toch met Amsterdam en ernstig bedreigde minderheden. Dat is mijn link naar het jodendom., dit om een mogelijk fatale Godwin te voorkomen.

Wat voor walm stijgt daar toch op uit al die grachten dat "Amsterdammers" steevast de verkeerde kant kiezen? Nu zijn wij Nederlanders natuurlijk de beste globetrotters van de wereld, maar al dat addergebroed dat wij in eigen land maa aan de inborst blijven koesteren.

Een balk van jewelste. Voor de goede orde, dat is een bijbelse referentie.

Hetkanverkeren | 30-07-22 | 20:59 | 1

"We are here, we are queer, refugees are welcome here" werd er gescandeerd.
Wow. Het zal me benieuwen hoe tolerant die refugees zijn tegenover "de LBGQWERTY gemeenschap". Verwacht eigenlijk niet zo heeeel erg.

Asteroid-B612 | 30-07-22 | 21:30

Weer een prachtig stuk Arthur, en dank voor je sfeervolle inkijk in de studietijd! Mijn vrouw is ooit Arabisch wezen studeren en had daar al snel gezien dat er in die tijd een hoop gekkigheid rondliep. Zeker bij bijvakken antropologie: docenten met peniskokers en zo.

Het Jodendom…altijd interessant, maar er zit zo’n treurige kant aan als je ziet hoe de door jou beschreven grote gemeenschappen in het midden-oosten en noord Afrika verdwenen zijn, het lijkt nog meer dan Europa waar we de holocaust hadden.
Ik snap de vorming van de staat Israël wel. De enige plek waar Joden kunnen vertrouwen op veiligheid.

Nuuk | 30-07-22 | 20:47

Goed stukje Sir Amerongen! Laatst stuurde ik een amusante youtube waar een paar ortodoxe joden in Israel "comfortably numb" van Pink Floyd vertokten. Naar een linkse vriend gestuurd. Kwam terug met het commentaar dat ze morgen weer Palestijnen zouden vermoorden (wat een commentaar!) en heb een bericht teruggestuurd dat Abbas en Hamas niet graag de centjes van deugers zouden missen maw, geen vrede en nog een link gestuurd www.youtube.com/watch?v=35eEljsSQfc ... sindsdien zijn we vrienden af.

Slough | 30-07-22 | 20:34 | 4

@K1100 | 30-07-22 | 20:44:
Had hieronder dezelfde link geplaatst.
Het geeft idd de pijnlijke waarheid weer.
Maar dat mag voor de meelopers de pret niet drukken.
Voor hen zijn Joden babykillers en babybloed drinkende barbaren.
Totaal gebrainwasht door anti-semitische debielen.

Ruimedenker | 30-07-22 | 20:50

Als je linkse vrienden wilt behouden moet je a: zelf niet over politiek beginnen en b: hun gewauwel maar voor kennisgeving aannemen. Anders is het niet te doen. Ik heb ook weinig actieve linkse vriendschappen meer, ben dat sociaal wenselijk zeiken voor de buhne zo spuugzat.

Graaisnaaiert | 31-07-22 | 02:16
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ken toevallig wel een paar Marokkaanse joden. Die zijn wel allemaal naar Israël vertrokken. Maar in elk huis hangt de foto van de Marokkaanse koning. Als we het over grootschalige genocide op joden moeten hebben dan moeten we toch echt kijken naar katholieken, protestanten, orthodoxen. Dat is gewoon een geschiedkundig feit. Moslims hadden hier en daar ruzie met joden. De "christenen" vervloekte ze als de moordenaars van Jezus (een jood) en maakte daar complottheorietjes over zoals het Bloedsprookje en Protocollen van Sion. De laatste komt, hoe ironisch ook, uit Rusland.

Ik vind toch echt dat als je slaven koopt in west-Afrika van de lokale stammen daar je niet kan zeggen maar 'wij kochten ze maar gewoon voor wat kraaltjes'. Zo kan je ook niet zeggen moslims zijn antisemitisch maar gladjes vergeten dat tot 1948 joden "ongewenst" waren voor heel veel "christenen".

En het is nu niet dat we van onze fouten geleerd hebben. De complotgekkies schreeuwen nog steeds dat de globalisten (meestal) joden zijn en de vijand. Het is alsof je de jaren 20 vorige eeuw mag herbeleven.

Ben zelf wel eens in Israël geweest. Stikt daar van de orthodoxe joden die de Israëlische staat niet erkennen. Is ook heel multi-culti. De meerderheid zijn "arabische" joden, dan de "europese" joden en daarna "afrikaanse" joden en daarna heb je "indiase" en zelfs "chineze" joden.

Het is allemaal wat. Iraanse joden hebben een ere-zetel in het Iraanse parlement. Nog steeds. Ik denk niet dat het volk dat historisch gezien het meest antisemitisch was moet gaan pronken met dit soort dingen.

Theodorus.Goldbach | 30-07-22 | 20:30 | 6
-weggejorist-
drs.Nee | 31-07-22 | 01:38

Het aparte is dat Joden in Israel zelf ook nogal onderling aan rangen en standen doen, op afkomst gebaseerd. Dus waar je mee omgaat raak je mee besmeurd, lijkt het wel. Of zou de mensheid an sich gewoon bepaalde groepen boven andere stellen, dat dat nu eenmaal in Homo Sapiens zit ingebakken?

Graaisnaaiert | 31-07-22 | 02:12

@drs.Nee | 31-07-22 | 01:38:
M'n oom is met een Marokkaanse Jodin getrouwd. Ze hebben elkaar in Parijs ontmoet. Kan nou niet echt zeggen dat de liefde eraf sptettert maar goed, het huwelijk is wel redelijk geconsumeerd. Maar hij is dan ook een hele strikte in de leer. Geen contact meer mee trouwens, geen prettig persoon. Ook de neefjes en nichtjes niet.

Graaisnaaiert | 31-07-22 | 02:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik vind je uniek, Arthur. Ik wens je een lang en gelukkig leven.

dickg | 30-07-22 | 20:27 | 1

Volkomen eens!

toetssteen | 30-07-22 | 20:44

De vorige twee topics overigens met interesse gelezen en deze morgenochtend bekijken. Dank!

letopuwzaak | 30-07-22 | 20:22 | 1

Als hij het niet over hoeren en snoeren heeft is het prima te pruimen, onze Tuur. Maar ranzig vreten en ranzige tokkies in ranzige trams of toko's mag hij van mij wel weglaten. Die komen we hier ook genoeg tegen.

Graaisnaaiert | 31-07-22 | 02:09

Joden (bereist als ze zijn) vormen altijd de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn. Ga eens hier in NL kijken naar het aantal antisemitische incidenten, en je weet genoeg. Daar heb je niet eens die vingerwapperende puristen van het CIDI voor nodig.

0

Te-kapen-varen | 30-07-22 | 20:11

Ik steun de teneur van het stukje wel, maar als je ergens een land opent speciaal voor joden is het natuurlijk niet gek dat het aantal joden in andere (vooral daar omheen liggende) landen flink af gaat nemen.

C1O2 | 30-07-22 | 20:09 | 2

Vooral als ze in die landen gediscrimineerd en als het even kan uitgemoord worden.

dickg | 30-07-22 | 20:28

Het had een reden he, dat er op een gegeven moment haast is gemaakt met de trek naar Israel en de stichting van de Joodse staat. En die reden is niet dat de westerse en Arabische wereld zo gek op Joodse mensen was ( of is ).

Graaisnaaiert | 31-07-22 | 02:08
-weggejorist-
neonreclame | 30-07-22 | 20:01 | 1

In Utrecht "moesten" de koorjongetjes. en meisjes de vuile straatstenen vegen met een tandenborstel.
Als je dus geen ruggengraat had, om dat te weigeren, naar een blaffende "ouderejaars".
.
En ja, k weet dit niet uit eigen ervaring maar van een kennis ja.
Heb hem nooit zo lang aangekeken toen hij zei iets in de trant van: * dat is goed voor opbouw vriendschap".

chicago river | 30-07-22 | 19:59 | 3

Is ook goed voor de opbouw van vriendschappen, samen iets moeilijks meemaken. De "jaren" van verenigingen met een bitse ontgroening zijn doorgaans veel hechter dan die van makkelijkere verenigingen, zowel tijdens als na de studie.

Muxje | 30-07-22 | 20:15

Al die chappies willen maar wat graag vertoeven in de hemel maar zelf een god worden komt niet in ze op...

Neuth | 30-07-22 | 19:59

Als ik naar de geschiedenis kijk dan is mijn conclusie dat de enige periode waarin de islam een beetje hebbelijk was, de periode was waarin ze werd onderdrukt en kleingehouden. Maar ja die les mag je niet trekken geloof ik.

Blauwpetje | 30-07-22 | 19:56

Voor het vluchten van joden uit landen is geen arabische lente nodig. Nadat de joden uit Tunesië naar Frankrijk gevlucht waren, mogen diezelfde joden nu uit Frankrijk vluchten voor arabieren uit Tunesië, Marokko, Algerije en de rest van de zwarte brigade.

Sneerpoets | 30-07-22 | 19:51 | 1

Sprak er een paar in Israël toen ik daar een keer was. In Tel Aviv is een wijk met veel Joodse immigranten uit Frankrijk, en die zeggen veelal hetzelfde: de grond in hun geboorteland is ze iets te heet onder de voeten aan het worden. Maar nee, "opkomend populisme", daar moeten we voor waken. Ondertussen gaat Rotterdam hard Amsterdam achterna, qua steken, schieten en elkaar opblazen.

Muxje | 30-07-22 | 20:17

l'chaim beste Tuur.
Als kleinzoon van een Jood ben ik werkelijk jaloers op jouw studies als bijbels Hebreeuws, modern Hebreeuws, Jiddisch, talmoed, rabbinica, Aramees en Joodse geschiedenis.
Ik kom niet verder dan een soort van Joodse opvoeding en het e.e.a. aan kennis en ervaring.
Had zo graag meer gewild, maar het is er niet van gekomen.
Ben natuurlijk in Israël geweest, Yad Vashem bezocht, alwaar m’n familie uitgebeiteld is in een monument.
Ook Brooklyn, waar de ultra’s een soort van anti-zionisten zijn.
Je moet het weten om het te begrijpen, maar het zijn een stel religieuze gekken.
Even terug naar Albanië….
Anti-semitische uitingen zijn vooral een Arabisch ding, maar zoals je al zegt, ook een katholiek (hoi Dries) ding, zoals in Polen, waar nota bene de grootste Jodenpopulatie woonde en is afgevoerd.
Nah ja….
Vannacht ga ik het stuk nog ‘s teruglezen, als de wijn een beetje uitgewerkt is.
Respect Arthur…met al je gekke eigenaardigheden..
Of zoals m’n oma zou zeggen; “prettig gestoord of vrolijk apostolisch”.
Proost ouwe!
Oh… laatste toevoeging..
Die Mongolen die op Twitter reageren?
Te laf, te blind, te ééncellig.. laat gaan.

Ruimedenker | 30-07-22 | 19:49 | 1

Heel herkenbaar ivm soortgelijke achtergrond.

overVecht | 30-07-22 | 20:30

Prettig stuk, u heeft reeds 100 levens geleefd, doe er nog een paar bij.

donkieshot | 30-07-22 | 19:48

"Ik kom zo terug op die studies en op mijn ontgroening bij het Amsterdamsch Studenten Corps."

Dat laatste komt dan volgende week?

Tapu | 30-07-22 | 19:41

Wat een hoop nutteloze studies. Behalve als je bij een inlichtingendienst gaat werken.

CantShakeMe | 30-07-22 | 19:37 | 2

Andere tijden. De wereld lag open voor iedereen. Nu moet alles eerst economisch nuttig zijn en vervolgens biechten voor je zonden. Blèh.

Duwbak_Linda | 30-07-22 | 19:40

Als je de fundamenten van huidige beschavingen en hun geschiedenis wilt begrijpen, dan zijn het bepaald geen nutteloze studies. Jaloers op het brein van Arthur, bepaald geen gemakkelijke studies.

thanseeuwen | 30-07-22 | 20:07

Maar hoe ging je ontgroening nou eigenlijk meneer van Amerongen?
Is het echt waar dat ze in Amsterdam een millimeter moeten snuiven voor elk jaar dat het asc bestaan heeft?

Barre_de_k | 30-07-22 | 19:35

Weet je wat ik nou van Joden vind? Helemaal niks. Want ik ken er niet een.

Leptob | 30-07-22 | 19:35 | 2

"Wat je vindt breng je maar lekker naar de politie."
De joden die ik ken zijn hartstikke aardig trouwens.

Barre_de_k | 30-07-22 | 19:39

Safari Hollandistan, nog een paar jaar en ook hier wonen geen Joden meer.

Mag ik ook stukjes schrijven? Of moet je dan per se ontgroening hebben gehad in Amsterdam?

Is dit nog nieuws? | 30-07-22 | 19:35

Dat Arthur tussen alle bacchanalen door nog zo veel amusante schrijfsels weet te produceren. Chapeau!

gestoptmetroken | 30-07-22 | 19:32

De beste uit een geweldige serie

antonius | 30-07-22 | 19:31

Wanneer gaat Kuifje naar Israël?

thanseeuwen | 30-07-22 | 19:31 | 1
-weggejorist-
Slough | 30-07-22 | 20:28

In het gros van die landen kan het woord Joden ook net zo makkelijk worden vervangen door Christenen !

Jimmy Mc Clure | 30-07-22 | 19:24 | 1

— Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Ook komt Kerk in Nood op voor godsdienstvrijheid. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. Kerk in Nood in Nederland heeft de ANBI status.—

Klik: kerkinnood.nl/

theo-is-dood | 30-07-22 | 19:56

Tijdelijk gestopt met lezen in 'Waarover men niet spreekt'. Wat een deprimerende toestanden.

Duwbak_Linda | 30-07-22 | 19:21

Mooi stukje en ik weet nu wat een Angela Davis is.

Wekkertje | 30-07-22 | 19:19

Ik heb al jaren geen jodenkoek gezien, dus ik denk dat ze uitgestorven zijn. Gelukkig zijn moslims de nieuwe joden. Moslimkoeken wanneer?

UnderTheDevil | 30-07-22 | 19:18 | 2

Hoofdkoekjes.

Muxje | 30-07-22 | 20:18

Vorige week nog gegeten. En een uurtje geleden 2 negerzoenen.

Piet Pirenne | 30-07-22 | 20:23

Mooi stukje weer !

HaaiBaai | 30-07-22 | 19:04

In Nederland zijn we ook weer goed op weg.
Halverwege de veertiger jaren liep het spaak, maar de massaimmigratie is een nieuwe katalysator gebleken.

PolBot | 30-07-22 | 19:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl