Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wantrouwen in een overheid die de burger wantrouwt - een essay over Hugo, conformisme en de handhaving van kartonafval

Over een principiële zaak van vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en het vrije recht op vrije gedachten in een falende staat van markt en strijd

Als je een kleine twee jaar geleden tegen mensen gezegd zou hebben dat ze twee jaar later vier, vijf (gedeeltelijke) lockdowns gingen meemaken in een “nieuw normaal”, met thuiswerken, schoolsluiting, beperkte winkelmogelijkheden en zeer beperkt tot nagenoeg gesloten publiek vertier, dan was de pleuris eerder uitgebroken dan corona.

Die (inmiddels bijna twee) jaren van pandemie begonnen met de bewering dat mondkapjes geen bescherming bieden, en dus niet nodig zijn. Dat was een politiek gedreven leugen van de hoogste ambtenaar van een “onafhankelijk” Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, die moest verhullen dat Nederland niet voorbereid was en niet voldoende mondkapjes op voorraad had, of bijtijds geleverd kon krijgen.

Sindsdien zijn we van de ene leugen naar de andere verbroken toezegging afgegleden. “Herd immunity, of groepsimmuniteit” was wat Mark Rutte in zijn eerste Torentjestoespraak via uw tv verkondigde - om daarna anderhalf jaar lang glashard te ontkennen dat hij het ooit gezegd had, omdat de morele paniek en publicitaire terugslag te groot was.

Daarna is het beleid altijd reactief gebleven, waardoor enerzijds te veel moreel initiatief bij (gestoorde, opportunistische en cynische) complotdenkers is komen te liggen en anderzijds de overheid (RIVM, OMT en vooral het kabinet) te veel leugens en loze beloften op elkaar gestapeld hebben om het brede vertrouwen te behouden dat nodig is om het virus collectief en solidair te verslaan.

Zodoende zijn we millimeter voor millimeter opgeschoven van een belofte dat er nooit een coronapas met vaccinatiebewijs zou komen (die kwam er wel), naar het verbreken van de belofte dat er nooit ‘dwang of drang’ tot vaccinatie zou komen (die is er wel, door die pas - een vrije keus om ergens niet naar toe te gaan is net zo goed een inperking van de vrijheid om ergens heen te kunnen) en nu richting het inperken van 3G (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of toegangstest) tot 2G (alleen nog vaccinatie- of herstelbewijs).

Dat 2G moet na kerst worden ingevoerd (dat scheelt publicitaire perikelen tíjdens kerst) en komt in combinatie met nóg een inperking van de vrijheid: QR-toepassing op scholen, de werkvloer en overige voorzieningen (zoals winkels waar het nu nog niet hoeft). Volgende, onvermijdelijk lijkende halte: de vaccinatieplicht, die er volgens politieke beloften ook nooit zou komen (maar waar de EU inmiddels centraal op aanstuurt).

Het is bevreemdend, voor sommigen misschien wel beangstigend, hoe lichtzinnig we in die twee jaar over lockdowns zijn gaan denken. Alsof het normaal is dat alles dicht is, dat hele sectoren op slot gegooid worden, dat er zelfs een avondklok is geweest. We zijn ook gaan wennen aan besmettingen, hebben een lichte acceptatie voor de (over)sterfte en kijken niet eens meer op van koelwagens bij enkele mortuaria.

Ons denken is opgeschoven, en denk niet dat het niet zo is: iedereen is in de afgelopen twee jaar gedwongen om na te denken over de keuzes die gemaakt moesten worden, de keuzes die niet gemaakt zouden worden en de keuzes die gemaakt zijn - met al hun gevolgen. En we gingen er in mee. Je ging er in mee. Jordan Peterson legt hieronder in een minuut uit hoe dat psychologisch werkt. Probeer daar even naar te luisteren zonder meteen een waardeoordeel te vellen, daarna begint dit essay namelijk pas echt.

Ordinary Men

Alhier op dit weblog zijn wij collectief en eensgezind van mening: COVID-19 is een verraderlijk virus, dat onvoorspelbare effecten heeft op individuen. Je kan de gevoeligste groepen goed onderscheiden (ouderen, onderliggend lijden, u weet wel), maar het kan ook kerngezonde mensen hard en langdurig raken. Het is een heel vies virus. 

We zijn op dit weblog ook collectief van mening dat de cijfers bewijzen dat de vaccins tegen het virus een positief effect hebben op de kans om ziek te worden, op het ziekteverloop, op ziekenhuisopname en op de verspreiding van het virus als geheel. Helaas constateren we daarbij ook dat die positieve effecten met de tijd afnemen en dat varianten van het virus de werking van de vaccins kunnen tarten. Ook de noodzaak om ‘boosters’ of, zoals Hugo’s VWS het zo vreselijk vertaald heeft, een ‘oppepprik’ te zetten, is daarom evident. Zeker voor ouderen en kwetsbaren.

Daar mag je best een waardeoordeel over hebben. Je mag ook met slaande toetsenborden weggaan, of op sociale media gaan gillen dat de staat ons betaalt - u doet maar. De open geesten die verder lezen, willen we het volgende voorhouden:

De pandemie is in een parallelle discussie terecht gekomen. Het ene spoor gaat over het virus als medisch, biologisch dan wel wetenschappelijk fenomeen: dat bestaat, is riskant en dienen we te bestrijden, zoals hierboven beschreven. Het andere spoor gaat over het gevoerde beleid. Waar die twee grillige sporen elkaar raken, knettert het door kortsluitingen: het is daar, waar de complotten ontstaan, waar zwalkbeleid tot virusontkenning leidt, waar goede bedoelingen van ambtenaren, adviseurs en politiek leiders met brakke theorieën worden gesoldeerd tot een wereldwijd frame van overheersing en onderdrukking. De George Soros van weleer, heet nu Klaus Schwab van het WEF. En Rutte heeft zijn nummer, en zijn boek!

Daardoor ontstaat er binnen de meerderheid die het virus erkent voor wat het is (namelijk gevaarlijk, onvoorspelbaar en een bedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid), een derde weg ten aanzien van het beleid: waar de ene groep denkt dat het beleid ondanks al z’n fouten zaligmakend is omdat hun moraal een walging van alle WEF!!1!-complotroepers dicteert, is er een ander deel dat het beleid wantrouwt. Omdat het op aantoonbare leugens steunt, waaruit vrijheidsbeperkende maatregelen vloeien waarvan de virusbestrijdende effecten twijfelachtig of niet-bestaand zijn.

Natuurlijk: wat het beleid ook is, was, had kunnen zijn of zal worden: wappies zullen er altijd zijn, evenals rattenvangers die willen kapitaliseren op de lage mentale weerbaarheid van deze mensen tegen onzin, onzekerheid en valse of gefalsificeerde informatie.

Maar wappies zijn óók een gevolg van leiders en politici die liegen, prutsen en hun eigen fouten met nieuwe leugens toedekken zonder de beleidslijnen te wijzigen, een paar stappen terug te zetten of een nieuwe koers te proberen. Een onbetrouwbare overheid is de eerste bron van twijfel, bij mensen die vervolgens elders naar houvast gaan zoeken, en het daar óók niet vinden. Maar als hun overheid gewoon eerlijk was tegen iedereen, hoeft niemand een alternatieve waarheid te gaan zoeken. 

Die alternatieve waarheden worden ontkracht door de cijfers over corona, van besmettingen tot oversterfte. Maar die ‘wappies’ tonen ook een onderbelicht aspect in deze pandemie en dat is de psychologische sturing. Het hele beleid stuurt op cijfers. Dagkoersen. Ziekenhuisbedden. IC-bezetting. 

Dat cijfers het hele verhaal zouden vertellen, is een grove misvatting: volg de mentale effecten van corona en je komt in een heel ander universum van het menselijk wezen. Eentje waar de clowns in de kroonluchter zwaaien, vendeliers met Forumvlaggen zwaaien en het klaroengeschal van de complotten probeert om alle andere bezorgde geluiden te verzuipen in het dronkemansgelul van de gelagkamer.

Maar die andere geluiden zijn er wel degelijk. Het zijn de geluiden van kinderen die thuis onveilig zijn als hun scholen gesloten zijn. Het zijn de piepende wagens van sociale mobiliteit van de (cognitief en economisch) minder bedeelden, die nog meer moeite moeten doen om aansluiting te vinden bij een samenleving die generaties aan ambacht heeft verruild voor razendsnelle technologie, en koopmanschap voor een kenniseconomie. 

Het is het zachte geknisper van jongeren en studenten die verdorren omdat ze hun sociale leven niet kunnen voeden, hun gierende hormonen er niet uit kunnen dansen en hun voeten niet in de aarde van een maatschappelijk fundament kunnen plaatsen. Zo makkelijk als je coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in dagkoersen kunt gieten, zo zul je van deze kwesties de effecten pas over jaren meten. 

Voor sommige verschijnselen is zelfs geen meeteenheid, omdat het intuïtieve, op temperament gestuurde eigenschappen zijn. Karaktereigenschappen die wortelen in intrinsieke gevoelens die niet, of hooguit door een enkeling, in taal zijn om te zetten - maar nooit in cijfers, laat staan in de excelsheets van het paternottisme. Burgers zijn geen servicenummer.

Helaas leeft de overheid bij de dagkoersen, zowel die van het virus als van de virale opinies du jour, en doet de overheid daarmee maar één ding echt consequent: steeds maar weer de vlucht naar voren nemen in nog meer en nog strakker afgestelde vrijheidsbeperkende maatregelen. Omdat de meerderheid zó walgt van de wappies en hun opruiende complotten, accepteren ‘we’ die striktere sociale regels en vrijheidsbeperkingen, in plaats van dat we eisen dat de overheid - die ertoe is aangesteld - het virus gerichter en beter bestrijdt. De media spelen hier overigens een actieve rol door enerzijds (te) veel ruimte aan wappiegeluid te geven en anderzijds mee te bouwen aan het frame dat corona alleen nog bestaat omdat Baudet zo graag vanaf een platte kar op kale veldjes en gruizige parkeerplaatsen in de provincie tot een paar plukjes verdwaalde mensen preekt.

Maar ook de overheid is kampioen de bal terug kaatsen en dat zie je aan het paternottisme in de politiek (Jan, niet Bas - red.): met name D66 en Hugo de Jonge gooien stukken rood vlees in de arena door het een “pandemie van de ongevaccineerden” te noemen, en verschuilen zich vervolgens achter de gillende verbale agressie van De Goede Moraal van de Solidaire Braafmans. Dat doen ze echt niet lachend of zo en het is ook geen sinister complot, maar cynisch is het wél.

Cynisch is namelijk wat onze overheid is. Onze overheid, die in onze dienst en in onze opdracht zou moeten werken volgens een liberaal sociaal contract (ene Pieter Omtzigt kan daar heel mooi over vertellen), die overheid wantrouwt de eigen burger. Het bewijs daarvan is inmiddels al jarenlang wekelijks in de media te lezen en heet “Het Toeslagenschandaal bij de Belastingdienst”, waarbij in de enorme overheidsmachine die de vruchten van uw arbeid afroomt en opnieuw verdeelt fouten zijn geslopen die ertoe hebben geleid dat onschuldige burgers ten onrechte tot fraudeur werden bestempeld, daarna nagenoeg rechtenloos werden gemaakt en uiteindelijk financieel, mentaal en sociaal kapot zijn gemaakt, tot aan het uit huis plaatsen van hun kinderen aan toe. Door een overheid die al jaren wist dat ze zelf fouten aan het maken waren en dat tot op de dag van vandaag nog niet volledig erkent, laat staan hersteld heeft.

Diezelfde overheid, die haar eigen burgers dus intrinsiek wantrouwt, denkt dat het opsluiten van burgers, het beste is voor burgers. Die overheid, aan wie wij het geweldsmonopolie hebben toevertrouwd om ons tegen een te machtige staat te beschermen, zet vervolgens politieknuppels in tegen mensen met gele parapluutjes die misschien wel rare dingen denken (en dat mág, volgens het prijskaartje van de vrije samenleving), maar in de meeste gevallen geen vlieg kwaad deden tótdat de politiepaarden het veld betraden en de waterwerper werd aangezwengeld - vaak onder luid gejuich van De Goede Moraal.

Want die Goede Moraal, die krijgt overal goedkeurende knikjes. Goedkeurende knikjes van de krant, goedkeurende knikjes van de pratende hoofden op televisie, goedkeurende knikjes van de blauwe vinkjes op Twitter en goedkeurende knikjes van Mark, Hugo en het kleine korporaaltje Jan Paternotte. Die Goede Moraal, die weet dat ze in de meerderheid zijn en die laten dat in Dit Land altijd heel graag collectief aan elkaar blijken, liefst door met hun volle gewicht op kleine minderheden van afwijkende denkers te stampen. Want dat is veilig, en vroom, en bovendien is meebewegen met de grote meute een stuk makkelijker dan zelfstandig nadenken. (Is dit een goed moment om terug te verwijzen naar het boek waar Peterson in de bovenste video aan refereert?)

Maar dan toch terug naar de praktijk van 3G. Werkt dat bureaucratische systeem van vrijheidsbeperkende maatregelen tegen de reëele dreiging van het coronavirus? We slaan hier het intrinsiek liberale principe van omgekeerde bewijslast (moet je altijd bewijzen dat je gezond bent, of moet de ander eerst aantonen dat je het níet bent?) even over, en benaderen het praktisch:

Over testen voor toegang zouden we zeggen: ja, dat beschermt tegen coronaverspreiding, want dan weet je dat gezond naar binnen gaat in kroeg, concertzaal of vliegtuig. Van het herstelbewijs gaan we al twijfelen. De drager van het bewijs is waarschijnlijk veilig, maar kan nog wel het virus bij zich dragen - en dus ook overdragen aan anderen. Van de QR-code die je bij je vaccinaties krijgt, kun je nu met enige zekerheid zeggen dat ze ónveilig zijn: een groen vinkje betekent alléén maar dat je gevaccineerd bent, niet dat je virusvrij bent. Nu bekend is dat de vaccins hun werking verliezen, worden groene vinkjes dus steeds betekenislozer. Desondanks leven de dragers ervan alsof ze vrij, veilig en ongevaarlijk zijn.

Erger nog: als 3G straks 2G wordt, vervalt testen voor toegang. Dan hou je alleen herstelbewijs + vaccinatie-QR over. En die zijn dus niet veilig. Ergo: 2G beperkt wel individuele (bewegings)vrijheid, maar is geen effectief wapen tegen het virus. Waarom zouden we het dan tóch moeten accepteren? 

Ondanks de hoge en nog altijd langzaam stijgende vaccinatiegraad, liepen de besmettingscijfers in de afgelopen maanden toch weer enorm op. Hugo de Jonge begon toen de letterlijke woorden “pandemie van de ongevaccineerden” te gebruiken, maar dat is dus een pertinente leugen. De meeste ongevaccineerden komen niet op drukke plekken, want daar komen ze niet in. En als ze wel binnen komen, is het omdat ze zich hebben moeten laten testen en daarmee is hun gezondheid beter gegarandeerd dan die van de dragers van QR-codes die hun tweede prik begin dit jaar al gekregen hebben. Hun Pfizerteflon of AstraZeneca-aanbaklaag is immers al lang niet krasvrij meer.

Op achterstand als boosterland

Boosters zijn dus nodig. Maar daarmee lopen we - net zoals met de eerste prikrondes - alwéér hopeloos achter. En toch willen Mark en Hugo naar 2G, plus QR op de werkvloer, collegezaal en wie weet waar nog meer. Maar als dat niet werkt (hint: het werkt niet), wat let hen dan van volledig doorrollen naar een vaccinatieplicht? En dan zijn we er: reactief, leugenachtig en slecht werkend beleid eindigt dan in een staat die onder dreiging van financiële ruïnering en sociale exclusie alle schuld en verantwoordelijkheid bij de burger legt.

Dezelfde overheid die zegt dat ‘de zorg het niet meer aan kan’, maar waarvan we de coalitiepartijen letterlijk zagen wegrennen bij stemmingen over de verhoging van zorgsalarissen. Een overheid die geld vrijmaakt voor vijfduizend extra handhavers van QR-codes, maar niet voor handen aan het bed.

Een overheid, vooral, die de eigen burger is gaan wantrouwen en daar mee wegkomt, omdat de meeste burgers nog steeds geloven in het goede van de overheid.

Een casus van karton

Social

We hadden eerder deze week een topic over de vuilnisoverlast in Amsterdam. Grote afvalverwerkers, gebouwd op de beloftes van een duurzame ideologie, gaan failliet en moeten worden uitgekocht door de overheid. De afvalinzameling komt onder druk. Burgers, zo gewend dat een overheid die meer dan vijftig cent van elke verdiende euro in onze economie via de Belastingdienst incasseert alles voor hen oplost, zetten hun troep er dan maar naast. 

Helaas: een overheid is zo gewend geraakt aan burgers die meer dan vijftig cent van iedere euro bij hem inlevert, is een tikkeltje arrogant geworden. Die kijkt niet meer naar de tekortkomingen van het eigen handelen en investeert derhalve niet in beter afvalbeleid. Die financiert met jouw eigen geld meer handhavers, om de belastingbetaler een “administratieve sanctie” op te leggen voor het verkeerd aanbieden van je huisvuil.

Wordt de buurt daar schoner van? Veiliger? Is dat hoe solidariteit wordt afgedwongen van burgers met hun eigen buurt? Misschien was het je eigen buurman wel, die niet zelf z’n straatje schoon veegde maar de handhavers belde om het voor hem op te knappen en vervolgens zelf achter z'n geraniums kleinburgerlijk zit te grinniken.

Wrang worden plots de woorden van Abraham Kuyper, waar zowel Mark Rutte - video hieronder - als zijn voorganger Jan Peter Balkenende beiden wel eens aan refereerden:

“De vrijheid wordt minstens even sterk binnen in elke kring door de zonde, als op de grens van die kring door de Staatsmacht bedreigd. Als men om duigen de band wil drijven, steekt men immers vuur in de duigenromp aan, en meer nog dan de hamerslag doet dat vuur van binnen ze krimpen. En zo ook is het met onze vrijheden. Er smeult, er walmt in de kern van elke levenskring een gloed van hartstocht, waar de spranken der zonde uit opspringen, en die onheilige brand, dat onzalige vuur ondermijnt de zedelijke levenskracht, verzwakt in elke kring het spanvermogen, en doet in het eind de hardste duigen buigen. Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”

De woorden van Kuyper, in duigen

Waar op slag van 2022 de Staat de handen in onschuld wast en zich in wantrouwen tegen de burger keert, heeft die burger de kracht tot eigen initiatief aan de Staat gelaten - en de gevolgen zijn desastreus voor zowel de vrijheid, áls de solidariteit. 

Prachtig systeem hoor, die neoliberale marktwerking in het aan de Rijksoverheid gegunde geweldsmonopolie. De Staat is te groot geworden om te falen en wie daaraan waagt te twijfelen, krijgt de wapenstok in de nek. De markt verwerpt op zijn beurt alle morele verantwoordelijkheid, tenzij die via de zondige zedenleer van duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit op de consument kan worden afgewenteld. En de individuele burger, die krijgt de rekening gepresenteerd.

Corona is slechts een virus, dat een onderliggend lijden blootlegt, die de eigen verantwoordelijkheid binnen de individuele vrijheid van een solidaire samenleving de zuurstof heeft ontnomen. Maar de zorg is moe, en de IC-bedden zijn op. Tot zover deze persconferentie.

'De Overheid is het grootbedrijf met een geweldsmonopolie'

Mocht u tot hier gekomen zijn, enige compassie voelen voor de duiding dan wel solidariteit met het platform. Laat dan als dank voor het aangenaam verpozen, de hoeders van dit blog wat knaken, hieronder te lozen: 

Reaguursels

Inloggen

Mijn spierkracht verslapt, maar is dat aan mezelf te wijten? Omgevingsfactor maakt groot deel uit van de opvoeding.

mozaard | 09-12-21 | 12:50

Goed stuk. Ik zou de komende weken de aspecten in opgeknipte stukken nog een keer kernachtig behandelen. Overigens, er is dwang en drang. Dwang is als je vastgebonden wordt om een prik te krijgen, drang is wat de overheid nu doet. Er is geen dwang. Eens dat de overheid uit zijn kracht is gegroeid, daaraan moeten we wat doen. Maar voorlopig heeft zij wel te maken met een deel van de burgers die een loopje neemt met de regels, hoe ga je daarmee om? Mooi dat beeld van Peterson over opdringen, doet me heel erg aan de EU denken.

M.egafoon | 09-12-21 | 10:47

Stockholm-syndroom.

Goed-hardt | 09-12-21 | 10:42

Schreef het hier gisteravond al: Corona voor jongeren de grootste crisis ooit. https://nos.nl/teletekst#129
En jongeren gebruiken meer drugs. Goh. En mensen kopen massaal vuurwerk in Belgie. Wat een verrassing. Nadat het volk 2 jaar lang is geknecht en voorgelogen.

Piet Karbiet | 09-12-21 | 10:38

Pokken is uitgeroeid door een wereldwijde actie en krachtig ingrijpen.
Polio is bijna uitgeroeid.
Maar door wanbeleid bij overheden die in elk land een eigen machtstaatje creëerden en niet begrepen dat het een wereldwijd probleem was dat we samen moet aanpakken. Dit wanbeleid met de erbij horende slechte openheid heeft inderdaad tot de wappies geleid.

Er is maar één oplossing:
een wereldwijde aanpak, heel de wereld vaccineren

Rest In Privacy | 09-12-21 | 10:20 | 1

Het vergelijken van die ziektes met een zeer hard muterend virus is van wappie-niveau.

Goed-hardt | 09-12-21 | 10:44
-weggejorist-
Divergente_Integraal | 09-12-21 | 10:05

Wat zou het doen met de vaccinatiebereidheid als men ook voor Valneva kan kiezen?

"Het in Frankrijk/Oostenrijk ontwikkelde coronavaccin Valneva wordt binnenkort door de EMA goedgekeurd. Dit is het eerste vaccin in Europa dat gebaseerd is op een geïnactiveerd virus. Dit is een type vaccin dat vergelijkbaar is met een 'ouderwets' griepvaccin. Nederland koopt dit vaccin echter niet."
petities.nl/petitions/maak-het-valnev...

Ben-Bataaf | 09-12-21 | 09:52

Goed punt over de piepende wagens van sociale mobiliteit. Die tweedeling was al aan verdiepen voor corona, maar wordt nu nog scherper, lijkt wel.

Duwbak_Linda | 09-12-21 | 09:45

Goed stuk.
En ja, de roverheid steekt liever geld in BOA's om burgertjes te pesten dan in ziekenhuisbedden want BOA's leveren geld op en ziekenhuisbedden niet

jufrouw theelepeltje | 09-12-21 | 09:44

Mooi stuk. Jullie schrijven ergens: "het hele beleid stuurt op cijfers". Daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij wordt het beleid gestuurd op beeldvorming. De cijfers staan ten dienste van de beeldvorming. Met cijfers kan je alles bewijzen. Zelfs dat je een doortastend beleid voert. Code zwart? Geen sprake van, we schalen op naar 1150 IC bedden. Dat die er in werklijkheid niet zijn is ondergeschikt aan het doel van de opschaling: beeldvorming.

evert49 | 09-12-21 | 09:29

Alle progonoses en discussies kunnen bij de start van 2022 in de prullenbak want de grote game-changer komt eraan: Omikron. Volgens berekeningen aan de laatste cijfers is Omikron momenteel bijna 3.5 x zo besmettelijk als delta, die al 1.5 x zo besmettelijk was als de alfa-variant. De R van delta ligt rond de 1.0. die van Omikron op 3.5. Iedere ronde besmet een patient dus gemiddeld 3.5 patienten. Na een ronde of vier, kan je uitrekenen hoeveel personen totaal besmet kunnen zijn door die ene persoon: 150. Dat is dus een 150-voudige besmetting na, pak hem beet, 3 a 4 weken.

Alle ogen zijn gericht op hoe gevaarlijk dit virus is, maar zelfs als het maar de helft zo gevaarlijk is, qua aantallen doden, dan nog hebben we al heel snel code zwart in de zorg. Of we moeten de lockdown effecten 3.5 x zo effectief maken, of nieuwe vaccins die 3.5 x zo effectief zijn en dan zijn we weer terug op het niveau van delta. Echter, mocht Omikron geen enkele dode meer veroorzaken, dan hebben we een heel positieve ontwikkeling, dan wordt delta weggevaagd door een ongevaarlijke variant. Let's hope so. Edoch, volgens Britse onderzoekers is het iets te vroeg, we gaan eerst nog een enorme besmettingsgolf zien:

"The Reproduction number – or R-value – for Omicron is 3.47, according to the first such estimate for the new variant, carried out by Professor Alastair Grant of the University of East Anglia. This means that each person who catches Covid-19 can be expected to infect an average of 3.47 other people. Delta, meanwhile, currently has an R value of about 1 in the UK, meaning case numbers stay about the same, as each infected person passes the virus on to one other before getting better."

https://inews.co.uk/news/science/omicron-variant-covid-how-dangerous-r-rate-transmissible-symptoms-explained-1341023
https://abc7.com/omicron-variant-covid-united-kingdom/11309811/

Beste_Landgenoten | 09-12-21 | 09:21 | 3

Misschien is het nu gewoon een verkoudheidsvirus geworden (hoop ik, maar verwacht het niet). Eerst de klinische data afwachten.

lekgoot | 09-12-21 | 09:35

@lekgoot | 09-12-21 | 09:35:
"Eerst de klinische data afwachten."
Voorlopig hebben we in Zuid-Afrika alleen nog jonge patienten gezien, dus je kunt ook al zeggen: voor jongere mensen is het sowieso veel besmettelijker. Hoe dit uitpakt voor oudere patienten is nog de vraag, het is te vroeg om te zeggen. De sterfte loopt een week of vier achter op de besmettingen en hoe dit in absolute getallen gaat uitvallen is niet helder.

Beste_Landgenoten | 09-12-21 | 09:42

In de zucht naar het genuanceerde midden, een soort ultra-CDA droom met scherpe woordbruggetjes struikelt het betoog over eigen vraag: "2G beperkt wel individuele (bewegings)vrijheid, maar is geen effectief wapen tegen het virus. Waarom zouden we het dan tóch moeten accepteren?".

Omdat mensen geen ideeën hebben maar bezeten worden erdoor, zo worden regeringen, systemen en elites bezeten door de drang die structuur in stand te houden, uit te breiden en te beschermen voor de lange duur. Komt weinig zelfbewustzijn aan te pas. Dit is de ware brandstof voor foute complotten. Macht breidt uit en snijdt nooit in zichzelf als dat niet (met enige harde, onverbiddelijke druk) geëist wordt door de tegenmacht. Noem het kartel, noem het "them", noem het elite. Maar macht niet begrijpen is de crisis van vandaag.

GeenAccount | 09-12-21 | 08:38 | 1

Hear hear!

luistukvreten | 09-12-21 | 11:55

Erg goed stuk. Vooral de kritische blik op de overheid en de deugmensen (zoals ik). Zet je toch aan het denken. Het is natuurlijk wel heel gemakkelijk om de schuld van alle ons aangedaan onrecht bij een kleine groep activisten met vreemde niet wetenschappelijke gedachten en een grotere "onwetende" en "bang voor het virus" (vooral allochtonen) groep te leggen. En zelf ben ik de afgelopen virus jaren best goed doorgekomen. Sterker, ik heb er misschien wel van genoten. De verplichte verjaardagen, het kerstdiner en de we moeten snel weer afspreken (want tenslotte vrienden) kon ik heel goed, misschien wel te goed, missen. Wat ik wel mis in het stuk is perspectief. Benoemen wat niet goed gaat is één maar wat dan wel? Moeten we meer corona doden accepteren? Of moeten we juist harder ingrijpen en vaccinatie verplicht maken? Kunnen we wel eisen van een regering dat alles zo goed geregeld is dat iedereen tevreden is?

dartfrogger | 09-12-21 | 08:37 | 2

Bang voor het virus moet zijn: Bang voor het virus en nog banger voor het vaccin.

dartfrogger | 09-12-21 | 08:40

@dartfrogger | 09-12-21 | 08:40:
Bang voor het virus, banger voor het vaccin en nóg bangerder voor de toorn van hun fictief opperwezen...

Air van Boven Dorens | 09-12-21 | 08:51

Kan zijn dat ik er overheen heb gelezen (wat wordt zo'n verhaal lang als je alle nuances mee wil nemen) maar volgens mij mis ik de conclusie dat het middel erger is dan de kwaal. Kijk naar de oversterfte. Al was het niet van de vaccins, waar dan wel van? Teveel binnen zitten? Teveel stil zitten? Teveel stress? Te weinig sociaal contact? Te weinig normale weerstand opgebouwd/bijgehouden? Te uitzichloos bestaan...?

Root_Of_All_Evil | 09-12-21 | 08:37

"boosters zijn dus nodig..." ik ben weg

Baardvansinterklaas | 09-12-21 | 08:12
-weggejorist-
koningboco | 09-12-21 | 08:05

Dank! Dank! Dank! Nuance druipt ervan af, maar vooral de rode draad, ondanks dat er naar recht en links gesprongen wordt, blijft behouden!
Dit stuk zou elk medium moeten publiceren! En ja, van a tot z gelezen (even geen tijd voor de vids).

Libertarianism | 09-12-21 | 06:26

Mijn God wat is dit een tyfus tering goed stuk.

Schwanzeleber | 09-12-21 | 02:58

Ik vind het trouwens treffend dat Van Rossem het failliete afval-gedrag van stedelingen er bij betrekt. Weliswaar in relatie tot de Overheid maar het is breder. Er is een bepaald type dat dit gedrag vertoont, niet de Kiezer, of de Burger maar de Consument. Het is een groot probleem dat Consumenten hun afval in de publieke buitenruimte dumpen. Het is een evident gebrek aan menselijke beschaving: alleen dieren laten hun afval ter plekke neervallen. In feite vreten deze mensen waar ze schijten.

LD69 | 09-12-21 | 02:42 | 1

Nee de strekking van het stuk, zoals eigenlijk de meeste van Bart, is dat de gewone man altijd opdraait voor de privileges van de elite. Daarom ook dat afval in Amsterdam. De overheid zou dan ook nog eens vooral ten dienste staan van diezelfde elite. Een heel populaire gedachtegang bij bepaalde groepen mensen. Sta je eenmaal op dat standpunt dan is het niet moeilijk dat telkens weer voorbeelden van aan te dragen, en zo door de selectie van je voorbeelden je eigen stelling kracht bij te zetten.

Beste_Landgenoten | 09-12-21 | 06:30

Ja maar wat wil je dan, met 7.912.100.719 mensen op aarde, en 18 miljoen and counting op dit prachtig postzegeltje?

SaintNick | 09-12-21 | 02:09

Ik ben er klaar mee. Ik geloof niks meer. We leven in leugens. Alles, maar dan ook alles, heeft een agenda. Ik ga afsluiten, alles wat ik lees of zie, is een leugen tot het tegendeel bewezen wordt. En de rest: ik heb mijn eigen mening. FO

Masturwasbeert | 09-12-21 | 01:46 | 1

Zeker leven we in leugens. Al eeuwenlang. De leugens zijn zo opgetuigd dat het niet meer opgemerkt wordt. Vele staan op de barricade om op te komen voor de leugens. Als de leugen positief is waar de bevolking zich lekker in voelt waarom zou je het dan willen veranderen? En dat is wat er nu gebeurt. Het goede leugen moet plaatsmaken voor een veel slechtere leugen.

jitro | 09-12-21 | 07:33

Er zitten veel goede punten in t stuk maar t komt helaas net niet tot de kern meen ik. Het refereren aan t geweldsmonopolie is steeds de opmaat naar de kern, maar die komt dan niet. Ik denk dat de kern is, dat we in een defacto dictatuur leven. Een defacto dictatuur. Want wat zien we: Een door regeerakkoorden en fractiediscipline geknevelde, vleugellamme kamer. Een eindeloos doorregerend demissionair kabinet dat geen aanstalten maakt om plaats te maken voor een democratisch gelegitimeerd missionair kabinet. Een minister van VWS die wel veel macht en ego heeft, maar niet t bevattingsvermogen om creatieve maatregelen die wél kunnen werken, te nemen. Maar wel de macht om een ministerie bezig te houden met onzinnige dingen. Een premier die misschien wel van die minister af wil maar die gegijzeld wordt door de noodzaak het CDA te vriend te houden. Onafhankelijke gezondheidsadviseurs die via de ambtelijke wattenprop opdracht krijgen om te adviseren wat t kabinet kan gebruiken.

Mark Smeeks | 09-12-21 | 01:40 | 5

@EenGoedBegin | 09-12-21 | 02:26: Ik noem dit een gemandateerde aristocratie. De term democratie is er puur om de illusie in stand te houden dat we werkelijk iets bijdragen. Het is een zoethoudertje zogezegd.

luistukvreten | 09-12-21 | 12:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed gesproken!

Eucalyppta | 09-12-21 | 00:05
-weggejorist en opgerot-
Rang | 08-12-21 | 23:51 | 4

Wat een gedoe he.

Lorejas | 09-12-21 | 00:19

Fake news

Trekhaas | 09-12-21 | 00:45

Het is wel een groen virus dan hé?

CamaroHans | 09-12-21 | 01:13
▼ 1 antwoord verborgen

Je kunt lang blijven filosoferen over (on)vrijheden en gemaakte missers.
Maar toch is het simpel:
Meer prikken of meer lockdowns, want anders code zwart.

hotmint | 08-12-21 | 23:41 | 3

Soms kun je beter iets totaal in de soep laten lopen of tot de grond toe laten afbranden voordat er iets verandert.
Met deze overheid ben ik al begonnen de soepgroente te snijden.

captain-caveman | 09-12-21 | 00:43

Ja of.... Zij die verantwoordelijk zijn voor het zorgstelsel, verantwoordelijk laten zijn voor het zorgstelsel. Dat zou ook een idee kunnen zijn denk ik. Die code zwart heeft op zo'n 17 miljoen min een paar duizend mensen geen enkele betrekking namelijk.

luistukvreten | 09-12-21 | 12:10

Volgens de NOS is er geen meerderheid voor vaccinatieplicht. Maar 36 procent ziet daar iets in en logischerwijs zijn dat vooral 65+ ers.

Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 23:32 | 5

@lekgoot | 09-12-21 | 06:15:
De groep die het meeste risico loopt en alles aangrijpt om de risico’s te minimaliseren en het meest afhankelijk van de zorg is.

ratelaar | 09-12-21 | 07:12

@ratelaar | 09-12-21 | 07:12:
ook dat, maar die groep denkt bij vaccinatie dat dit de uitweg uit de pandemie is en dat zij daardoor weinig risico meer zullen lopen. Beide niet waar. Er zijn aanvullende maatregelen nodig, bijvoorbeeld medicatie, levensstijlveranderingen en ventilatie. Gisteren was er op 1vandaag een rapportage over een school in Staphorst die rigoureuze luchtfiltering heeft aangebracht en waar sindsdien nul besmettingen hebben plaatsgevonden. Het is anecdotisch bewijs natuurlijk, maar het valt wel op in een tijd waarin op andere scholen besmettingen aan de orde van de dag zijn.

lekgoot | 09-12-21 | 08:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Bravo, Van Rossem! Een goedgeschreven essay, puntig en kernachtig. Slechts op één punt ben ik het niet me je eens, ik citeer:
"Daardoor ontstaat er binnen de meerderheid die het virus erkent voor wat het is (namelijk gevaarlijk, onvoorspelbaar en een bedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid), een derde weg ten aanzien van het beleid:"
Het virus is gevaarlijk en onvoorspelbaar, maar zeker geen bedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid. Daarvoor is het eenvoudigweg niet dodelijk genoeg. De wereldbevolking blijft toenemen, dat lijkt me het beste bewijs in deze.

Rhenium | 08-12-21 | 23:30 | 23
▼ 20 antwoorden verborgen

Dank voor dit stuk. Dank.

helfdane | 08-12-21 | 23:26

Grootste misvatting uit dit essay:
Dat meebewegen met de grote massa aantrekkelijker zou zijn dan zelf nadenken.

De denkfout is dat dit zelf nadenken niet zou plaatsvinden bij de grote massa maar alleen bij die kleine groep die afwijkt. De denkfout overigens van complotdenkers ook. Die menen altijd en in hun geval ten onrechte dat zij de enige echte zelfstandige denkers zijn. Erg dat de "massa" slechts passief meedeint op de concensus of op de voorschriften van de overheid.

Volgens mij is de meerderheid, die het met elkaar vaak eens is in dit land, vooral zelf ook goed in staat na te denken, afwegingen te maken, risico in te schatten en beleid ook waarde te schatten. Er bestaat bij GS het idee dat er een soort voorhoede nodig zou zijn van zogenaamd kritisch denkende dwarsliggers. Meestal is dat nergens voor nodig en ook nog gebaseerd op hubris. Het mag allemaal best maar ga nou niet meteen geloven dat je hier heel speciaal bent met elkaar in je afwijzing van "de massa".

Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 23:11 | 19

@Milovsky | 09-12-21 | 01:05: Het enige wat ik ermee wil weergeven is dat de grootste groep mensen echt wel bereid is op om iemand te stemmen die beter is dan Rutte, maar dat er simpelweg geen opties zijn tot dat Omtzigt een functionerende eigen partij heeft. Ik persoonlijk zou ook niet weten welke andere partij (behalve een potentiële toekomstige van Omtzigt) echt het stokje kan overnemen van de VVD.

Makkelijkonthouden | 09-12-21 | 01:25

Nietzsche heeft ooit geschreven: “In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.”

EenGoedBegin | 09-12-21 | 01:50

De overheid maakt er objectief beschouwt een potje van. Dat merk je aan het steeds dieper (moeten) ingrijpen in ons leven omdat in het verleden hard heeft geijverd om ‘abjecte’ meningen buiten de deur te houden.

ratelaar | 09-12-21 | 07:36
▼ 16 antwoorden verborgen

Een prachtig beschouwend en genuanceerd betoog Bart. Heel wat beter dan vrome lieden die niet verder komen dan het verketteren van zgn. wappies of lieden die helemaal het spoor kwijt zijn en zichzelf verliezen in allerlei complotten.

therealbraindump | 08-12-21 | 23:08 | 3

Denk dat we al een heel eind zouden komen als we allemaal wat minder zouden luisteren naar al die wappies en complotdenkers. Daar zijn we nog heel ver vanaf als ik de reaguursels zo lees.

Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 23:14

@Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 23:14:
Zoals naar diegenen die roepen dat de corona pandemie door ongevaccineerden wordt veroorzaakt en diegenen die lijken te denken dat covid de reïncarnatie is van de zwarte pest of een bijzonder besmettelijke vorm van ebola.
En dat als we maar allemaal X doen alle problemen die door corona worden blootgelegd ineens verdwijnen.

ratelaar | 09-12-21 | 07:50

@ratelaar | 09-12-21 | 07:50: Je stelde voor alles maar te laten voor wat het is. Covid ruimt het dorre hout op. In Italië hebben we gezien wat de gevolgen zouden zijn. De massale dood van veel mensen die anders nog jaren goed hadden kunnen leven. Covid is niet de zwarte dood, maar ook geen onschuldig griepje. En die we allemaal X doen, namelijk dat prikje nemen, zouden onze problemen inderdaad een heel stuk minder zijn.

Beste_Landgenoten | 09-12-21 | 08:02
-weggejorist en opgerot-
Milovsky | 08-12-21 | 23:00 | 12
▼ 12 antwoorden verborgen

Erkende virologen waar ook ter wereld roepen vaccineren,vaccineren en nog eens vaccineren.
Maar nee, hier op GS zijn er altijd van die gasten die niet gehinderd door kennis van zaken menen het beter te weten.

botbot | 08-12-21 | 22:57 | 20
-weggejorist-
Milovsky | 09-12-21 | 00:45
-weggejorist-
Milovsky | 09-12-21 | 00:49

@Milovsky | 09-12-21 | 00:45: Nee hij heeft bewezen dat je RNA informatie in een cel kan brengen, dat is iets heel anders dan een mrna vaccin uitvinden. Nee publiceren staan niet gelijk daaraan, daarom zei ik ook dat hij er daarnaast niet meer aan gewerkt heeft. cihr-irsc.gc.ca/e/52424.html dit artikel laat zien hoe er naar mrna vaccins is toegewerkt en welke namen het echte werk gedaan hebben, Malone zijn naam is hier niet in terug te vinden omdat wat hij heeft bereikt niet heel substantieel is geweest.

Makkelijkonthouden | 09-12-21 | 01:18
▼ 17 antwoorden verborgen


Na lezen van dit artikel weet ik nu precies hoe men paragrafen moet maken in een essay/artikel voor het overzicht en de leesbaarheid.

Ook dus de tekst condenseren zonder harde returns.

King of the Oneliner | 08-12-21 | 22:49

Voortreffelijk, Bart, je hebt jezelf overtroffen.

L. Vis | 08-12-21 | 22:48

Herd immunity middels omicron is onze enige uitweg. Als het meezit zijn we er over een maand of 8 vanaf. Wellicht wat prematuur (en naïef?) om zo te stellen, ik klamp mij toch aan deze strohalm vast. Wat moet je anders?
Ons uit deze pandemie prikken, de huidige strategie, kan nog wel vijf jaar voortduren. Tegen die tijd is de westerse samenleving zoals we die kennen gesloopt.

Computer_says_no | 08-12-21 | 22:43 | 6

Dat laatste weet je nooit want het is puur gebaseerd op kansrekening. Een virus dat zichzelf voortplant voordat de gastheer ernstig ziek wordt heeft bovendien geen evolutionair voordeel van minder dodelijk zijn.

Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 23:22

Ik krijg altijd kriebels als ik "is onze enige uitweg" genoemd zie worden. Maar oke, dit is onze enige uitweg: we accepteren dat covid19 een blijvend corona virus is dat elk jaar een aantal doden vergt, net als andere virussen dat ook kennen, en gaan over tot de orde van de dag (nou ja, de dag van voor de hele covid19-pandemie dan).

oh no | 08-12-21 | 23:52

@oh no | 08-12-21 | 23:52: de ellende is dat covid 19 niet alleen gezondheids schade maar ook de maatschappij zo ontwricht heeft dat er diverse kampen zijn ontstaan die elkaar niet meer kunnen luchten of zien.
De orde van de dag de dag zoals voor covid19 zal dan ook nooit wederkeren.

captain-caveman | 09-12-21 | 00:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Solide verhaal. Kan het niet met alles eens zijn. Er is geen manier voor welke overheid dan ook om het goed te doen voor iedereen. Dat is wereldwijd ook nog eens hetzelfde probleem dus niet uniek voor ons land. Ten tweede zijn er wel degelijk sterke argumenten voor de stelling dat de schuld, of noem het gebrek aan collectieve verantwoordelijk, voor deze voortdurende ellende grotendeels ligt bij ongevaccineerden.

Mijn stelling is dat ongevaccineerden veel te danken hebben aan gevaccineerden. Ze hebben niet de lasten en risico's, al zijn die klein, van de vaccinatie maar genieten wel van het succes ervan. Zonder vaccins zaten we nu 100% zeker in een zeer strikte lockdown. Voor iedereen. Gelukkig drukken de vaccins de cijfers zodanig dat we grotendeels open kunnen zijn. Winkels, scholen, de basis. Helaas hoor ik vanuit de antivaxxers hoek echter geen enkele rekenschap van die gratis bescherming die zij genieten maar eerder hoon en egocentrische klaagzangen over vrijheid en lichamelijke integriteit. Ik vind dat een teken van deze tijd. En die verantwoordelijkheid ligt niet bij de overheid.

Dat de geesten dus rijp worden voor een hardere houding ten opzichte van de weigeraars is iets dat zij dan ook vooral over zichzelf afgeroepen hebben. Van mij mogen zijn best voelen dat ze gratis voordeel genieten en dat dit privilege vergezeld zou moeten gaan van een zekere verantwoordelijkheid. Vaccinatieplicht gaat mij te ver wegens de wrijving met allerlei grondwettelijke rechten. Maar ook de rechten van andere burgers dan de verwarden, de twijfelaars en de religieuze weigeraars mogen gehoord worden. De rechten van zieke mensen die wachten op een operatie of zorg, mensen die liever ook hun zaak open zagen in plaats van een lockdown. Er is namelijk wel iets aan de hand, mensen dood aan deze ziekte, meer dan aan andere ziektes. Vorig jaar was het doodsoorzaak nummer één in dit land. Op twee stond longkanker en op drie Alzheimer. Extra lastig, deze ziekte is besmettelijk.

Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 22:42 | 6

Waar moet ik beginnen.. Laat ik de griep nemen. Waar was die? Nou die was er niet, juist door de maatregelen zelf. De griep kreeg geen kans en ik denk deze winter ook niet.

Voor de rest heb ik eerlijk gezegd geen weerwoord. Maar vooral omdat ik geen enkel logisch raakpunt zie met jouw wereldbeeld.

Beste_Landgenoten | 09-12-21 | 00:19

Dat is dus de reden dan veel ongevaccineerden die niet kunnen of niet willen gevaccineerd worden ernstig verwachten als ongedierte behandeld te worden.
Ook als de ongevaccineerden er niet meer zijn krijgt u ook uw vrijheden niet meer terug.
Meer zorg geeft iedereen wel de vrijheid terug.

captain-caveman | 09-12-21 | 01:03

@captain-caveman | 09-12-21 | 01:03:
Ja. Een andere reden is dat ongevaccineerden zichzelf continu neerzetten als slachtoffer. Terwijl dat allerminst het geval is. Ze genieten namelijk gratis mee van de inspanning van anderen. Zij zijn namelijk ook beschermd door het feit dat het virus minder circuleert en zijn daarmee ook nog eens gevrijwaard van strenge lockdowns. In feite dus profiteren zij het meeste van deze situatie. Komt het dan uiteindelijk tot een IC opname, dan worden zij ook nog eens keurig behandeld, waarbij ze gemiddeld 10 andere operaties beletten om plaats te vinden.

De toon van wij zijn zielig is niet op zijn plaats.

Beste_Landgenoten | 09-12-21 | 06:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Als een bedrijf zo slecht werd geleid waren de betrokkenen al vervangen.
Als een sportclub zo slecht presteert, waren de betrokkenen ook al lang de laan uit gestuurd.
Enige wat ik hoor is cijfers en en inperking van basisvrijheden.
De VVD en CDA hadden hun leiders functie elders moeten aanbieden.
Nederland kan die koppen van Mark en Hugo niet meer luchten.
Als ik vrienden had die zo vaak uit hun nek lulden en logen waren het geen vrienden meer geweest.
2 jaar verder, en alleen maar minder ziekenhuis bedden.
Geen extra geld erbij voor de mensen die het probleem echt moeten oplossen.
Maar wel miljarden in bodemloze putten storten.
Want geld overmaken (van een ander) is nou eenmaal makkelijker als creatieve oplossingen bedenken.
We hebben 2 heel matige managers ipv. van echte mensen die een volk kunnen verbinden.
Alles draait op cijfers, want we leven tegenwoordig in een euro dictatuur.
Straks is Corona over maar het hele land naar zodanig naar de klote dat het nooit meer goed komt.
Ben geen absoluut geen wappie en blij dat er vaccins zijn, maar wel uit eigen wil.
Nu ze mensen gaan dwingen gaat een steeds groter deel van de bevolking een enorme tyfushekel krijgen aan de gevestigde partijen.
Daardoor gaat een steeds grotere groep op despoten in spe stemmen.
Dan gaan de treinen echt rijden en tribunalen worden opgezet.
Met dank aan onze huidige lijders (ja spelfout).

Hiesjes | 08-12-21 | 22:40

Noem vaccinatieplicht alsjeblieft geen "onvermijdelijk lijkende halte". Deze zieke gedachte mag niet normaliseren. Zo ver mogen we niét opschuiven.

Ramsesz | 08-12-21 | 22:35 | 3

Waarom niet? Er zijn al een aantal ziekten nagenoeg onschadelijk gemaakt met vaccinaties.

funda | 08-12-21 | 23:42

@funda | 08-12-21 | 23:42: ja klopt. Maar dat waren virussen die middels vaccins ook uitgebannen konden worden. Dit corona virus muteert door en daardoor zul je altijd achter de feiten aan blijven lopen getuige het boosterprikje. Bent u ooit 4 x geprikt tegen een willekeurig ander virus? (en werkte dat).

Milovsky | 09-12-21 | 00:16

Schrikbarend hoeveel van onze landgenoten oproepen de Neurenberg code bij het oud vuil te zetten.
Het passeren van dat Station is de doos van Pandora opentrekken!

captain-caveman | 09-12-21 | 01:09

goed stuk. geeft goed weer hoe het groeiende wantrouwen in de overheid leidt tot afkeer tegen maatregelen in welke vorm dan ook en de solidariteit wegebt. We zitten zo in het virus dat we het grote geheel uit het oog verliezen. Eerlijke communicatie is van essentieel belang, van de overheid naar de burger maar zeker ook tussen burgers onderling. Zonder oordeel luisteren om vervolgens met completre informatie een beeld te kunnen vormen en daarover te discussiëren om tot een oplossing te komen. Ik hoop dat we deze veerkracht als samenleving kunnen waarmaken, een veerkracht die gevoed moet worden door contact en gezondheid, en niet moet worden opgedrongen.

springstuff | 08-12-21 | 22:29

Zojuist vroeg ik me af hoe het eigenlijk zit met vaccinatie van asielzoekers. Er blijkt dat ze bij aankomst een medische check krijgen en hun een vaccin wordt aangeboden. Dat klinkt vrijblijvender dan wat ik als Nederlander ervaar.

squadra | 08-12-21 | 22:28 | 1

En al die andere reizigers? Dat zijn er wekelijks duizend keer meer.

Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 22:44

Op de een of andere manier is in de hoofden van de mensen geslopen dat de overheid de baas is, nog even afgezien van het geweldmonopolie. Zus mag niet en zo moet wel en wat dies meer zij. Alles wordt klakkeloos aangenomen alsof het een absolute waarheid betreft. En maar enkelen stellen hier vraagtekens bij. Ik probeer te bedenken wanneer dit is gebeurd en vooral hoe het in vredesnaam mogelijk is dat we zover zijn gekomen.

knutsel_ | 08-12-21 | 22:21 | 3

Ze geven de helft van het Nationale Inkomen uit. 50% van ons staat direct of indirect bij ze op de loonlijst.

van heinde en verre | 08-12-21 | 22:23

Ik ook

Piet Karbiet | 08-12-21 | 22:29

Je stelt de mensen die je rekeningen voorlopig betalen liefst niet teveel vragen; ze zouden je eens van de lijst kunnen halen.
Zit je dan met je vinexhut-hypotheek, je lease-auto en je trouwe VVD66 achtergrond.

funda | 08-12-21 | 22:41

Als GeenStijl er niet was konden we straks gewoon nog 'wir haben es nicht gewust' roepen. Misschien kan ik nog ontkennen hier geweest te zijn?

Hadena | 08-12-21 | 22:17 | 3

Je kunt het je achteraf altijd anders herinneren of nog beter, er geen actieve herinnering aan hebben over gehouden.

zegmaarwij | 08-12-21 | 22:18

@zegmaarwij | Nog beter: noem het "voortschrijdend inzicht".

Ramsesz | 08-12-21 | 22:37

I am Manuel. I know nothing, I'm from Barcelona.

funda | 08-12-21 | 22:42

Applaus voor deze huisvlijt. En hartelijk dank

YoMoms | 08-12-21 | 22:13

Een overheid die bij een dijkdoorbraak jou steeds wijst om de zandzakken te deponeren op dezelfde plekken, terwijl jij ziet dat even verderop ook een groot gat zit waardoor het achterland alsnog volstroomt, en zandzakken daar ook niet helpen, verdient het leiderschap in tijden van crisis niet.

Ik doel hier op het initieel negeren van de overdracht van het virus tussen de kinderen en ook de kleintjes die je geen mondkapje op kunt zetten. Vaccineren van ook deze groep zal dezelfde uitkomsten hebben als bij volwassen op den duur. Het virus blijft rondgaan, en het ene jaar deze variant en dan weer de andere. Gaan we tot in lengte van dagen nu in angst leven?
Of gaan we inzien dat de gatenkaas of voortdurende dijkdoorbraak allicht nog eens vruchten afwerpt?

Kleintjes die afweer tegen het virus ontwikkelen en op een dag dus niet meer positief testen of overdragen. Nieuwe immuniteit binnen de gelederen dus en het ondergestroomde achterland kan op een dag allicht als wal, het schip nog eens keren.

Leve het leven! En dat iedereen de vrijheid houdt dat te beschermen met de middelen die voorhanden zijn, zonder de ander zijn middel op te dringen.

Het worden nog boeiende jaren en hopelijk geen geboeide jaren middels QR-restricties of anderszins.

HebjeHemweer | 08-12-21 | 22:13 | 1

Gewoon uit laten razen.
Prachtige beelden daarvan kunnen we op heden zien in Roemenië.

botbot | 08-12-21 | 22:42

Het zieke is dat er volgens mij (en een aantal Oost-Aziatische landen) best een goed en doortastend Coronabeleid gemaakt kan worden met behoud van grondrechten en relatief overzichtelijke ingrepen in de samenleving en economie.

Inzetten op snel en gericht testen, assertief contactonderzoek, verplichte quarantaine, betere behandelmethodes, uitbreiden IC capaciteit, sneller en gerichter vaccineren en de grote enclaves van ongevaccineerden vanwege geloofsovertuiging actief begeleiden, maatwerk per sector of regio.

Het ministerie van VWS presteert dramatisch. Dat is voor mij geen nieuws, ik ken het als consultant. Het is alsof we de Josti band naar het Songfestival hebben gestuurd om een oorlog te winnen.

Waar is de procedure dat niet functionerende departementen van hun taak worden ontheven en dan maar door het leger worden overgenomen. Het is toch crisis?

Grondrechten worden opgeschoven in plaats van wanpresterende departementen vervangen. Slecht werk mag niet benoemd worden, maar onder druk zetten van minderheden is ok.

We kunnen er lang of kort over lullen, maar als er geen zelfreinigend vermogen is bij de ambtenaren die er over gaan dan blijft het lullen en eindigen we in de dictatuur die we vrezen.

van heinde en verre | 08-12-21 | 22:12 | 1

Dat. Wanprestatie. Social Contract opzeggen als de overheid haar taken compleet verzaakt.

Piet Karbiet | 08-12-21 | 22:31

Mooi stuk, respect. Een onderliggende veronderstelling is evenwel dat vaccins veilig (genoeg) zijn. In dat beeld komen inmiddels wat barstjes a.g.v. kriftische wetenschappers die steeds nadrukkelijker naar buiten treden. Wellicht (en hopelijk) blijft het bij barstjes, maar zo niet, dan verandert er een hoop in korte tijd.

tectonicos | 08-12-21 | 22:03 | 3

Ja precies. Ik ben een van de pechvogels die meer last had van de bijwerkingen van het vaccin dan Corona me had gegeven. Uiteraard zal dit voor de meerderheid anders zijn, maar vaccineren is niet het ultieme panacee.

van heinde en verre | 08-12-21 | 22:17

@van heinde en verre | 08-12-21 | 22:17:
U bent niet de enige.

lekgoot | 08-12-21 | 22:26

@van heinde en verre | 08-12-21 | 22:17: Ik heb ook eerlijk gezegd helemaal niemand ooit horen zeggen dat vaccineren het ultieme panacee is, maar het kan aan mijn aandacht ontsnapt zijn.

funda | 08-12-21 | 23:45

Het is wel diep triest. Er is geen visie. Het verdienmodel van Nederland voor de toekomst ziet er slecht uit.
De verzorgingsstaat, het sociaal contract staat op instorten door onder andere de ongecontroleerde import waardoor de hefboom schreef komt te staan. Stap voor stap glijden we af, zoals een kikker in opwarmend water , je hebt het pas in dat gaten als het te laat is.
Bereid je voor op een vertrek. Alle voordelen van Nederland worden minder en minder en versneld door het management denken, idealisme en D66 consultants.
Ik ben hier kwaad en verdrietig om, maar ik zie het niet meer goed komen. Het land is te verdeeld en dat wordt (met opzet) alleen nog maar meer.
Nederland bestaat niet meer.
De woke en cancel cultuur maakt de vrijheid van meningsuiting kapot, iets wat nog waard zou zijn om voor te vechten.
Al die andere dingen die ik ook onder vrijheid vind vallen, zoals een goed sociaal vangnet, goede en toegankelijke gezondheidszorg, een inkomen waar je wat mee kan, belasting betalen waar je ook wat voor terug krijgt, onderwijs wat toegankelijk is en de bv Nederland helpt. Het is allemaal weg of heel hard aan het verdwijnen.

Jammer Fortuyn zag het aankomen, het gaat gebeuren. Einde Nederland.

Alexander | 08-12-21 | 22:01 | 6

Eerder door de vergrijzing, niet door de import. De productieve leeftijdsgroep wordt kleiner ten opzichte van de oudere groep. Demografie.

Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 23:42

@Beste_Landgenoten | 08-12-21 | 23:42: Nee, de vergrijzing is een doorzichtige smoes en de import eveneens. De eerste was vanaf het moment van geboorte geheel voorspelbaar, en bij de import zit heel veel onproductiefs dat de maatschappij alleen maar verder belast. Het importeren van problemen staat niet gelijk aan demografie en is geen vast gegeven.

funda | 08-12-21 | 23:50

@funda | 08-12-21 | 23:50:
Smoes? De vergrijzing is een reële reden dat de solidariteit onder druk staat. Kan je dat gaan ontkennen omdat je zin hebt om migranten overal de schuld van te geven maar het is een simpel feit.

Beste_Landgenoten | 09-12-21 | 06:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Vraag me wel af, waar/hoe gaat dit eindigen?

Vrij reizen is al niet meer mogelijk, 2G gaat komen, en vervolgens vaccinatieplicht.

Al vaker gezegd, maar laat dat laatste wederom even doordringen.

Sinds net ongeveer het begin van deze shitzooi ben ik vrij man, en dacht een beetje richting Oost Europa te kunnen rijden om daar eens rond te kijken, is van de baan.

2G? Ik ben niet gevaccineerd, niet om de redenen die in de media en ook hier in de panelen vaak worden geponeerd, namelijk 'wappie', nee, ik wil het gewoon niet. 't Werkt, maar tijdelijk en je blijft aan de spuit.

Die tweede G? Hoe kom ik daar aan, want het lukt mij maar niet ziek te worden. Word ik daar verdomme voor gestraft.

En dan, vaccinatieplicht. Dat gaat een dingetje worden...

Enfin, goedenavond allemaal.

GKJP | 08-12-21 | 22:01 | 5

wat hebben mensen die het virus niet krijgen na intensieve blootstelling dat anderen niet hebben? onderzoek waard

springstuff | 08-12-21 | 22:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Een van de meest bizarre dingen aan deze pandemie vind ik nog wel hoe slecht het RIVM is gebleken als wetenschappelijk instituut. Loopt constant achter de feiten aan, is er iets te noemen wat zij daadwerkelijk goed hebben gedaan? Zonder eerst 10 keer tegen de muur aan te moeten lopen natuurlijk. Hoe kunnen we nu al bijna 2 jaar in deze pandemie zitten en nog steeds niet alle klaslokalen/publieke ruimtes in Nederland voorzien hebben van aircleaners met HEPA-filters? Hoe kan het zijn dat we de bevolking nog steeds niet kunnen verzien van daadwerkelijk effectieve mondmaskers (n95 en kn95) zonder eigen kosten?

Makkelijkonthouden | 08-12-21 | 21:56 | 9

@van heinde en verre | 08-12-21 | 22:21: En het belachelijkste is nog dat die maatwerk oplossingen nog steeds nodig gaan zijn zelfs bij een vaccinatiegraad van 100%.

Makkelijkonthouden | 08-12-21 | 22:25

Hepa filters. Ja, die hielpen geweldig in de vliegtuigen uit Afrika 2 weken geleden.

FordPrefect | 08-12-21 | 23:30

@FordPrefect | 08-12-21 | 23:30: Die filters worden schijnbaar erg weinig schoongemaakt, daarnaast heeft niet elk vliegtuig die filters geloof ik.

Makkelijkonthouden | 09-12-21 | 00:38
▼ 6 antwoorden verborgen

Wat mij opvalt het laatste jaar sinds de vaccinaties er zijn:
Hoe sterker de overtuiging in iets des te minder de animo voor een spuit.
Tot aan een deel dat doorslaat en gaat denken aan microchips die mee gespoten worden en dat de aarde plat is en dat dat door 5G je hersenen smelten.

jaja | 08-12-21 | 21:55 | 2

De animo onder trouwe volgelingen slinkt inmiddels toch ook aardig dunkt me. ¨You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time¨. (Abraham Lincoln)

squadra | 08-12-21 | 22:06

@squadra | 08-12-21 | 22:06: Oh... de goegemeente stemt nu al een jaar of 40 op partijen die dezelfde goegemeente al 40 jaar in de zeik nemen. Volgens mij kan je oneindig lang door gaan met fool all the people all the time.

Zapata10 | 08-12-21 | 22:10

"Die (inmiddels bijna twee) jaren van pandemie begonnen met de bewering dat mondkapjes geen bescherming bieden, en dus niet nodig zijn."

Ik wil niet op de zaken vooruit lopen maar volgens mij noemen we dit in juridische vaktermen gewoon 'dood door schuld.'
Het woord trtibunaal is al gevallen geloof ik.

VanBukkem | 08-12-21 | 21:53 | 1

Nee dat woord is verboden in de eerste kamer . Dan weet je het wel. We wijzenliever dictators aan in andere landen . Geeft een lekker gevoel. Deug volk

foxhunter | 08-12-21 | 22:21

Vergeet niet dat mensen die waarschuwden voor het komen van een QR pas en vaccinatieplicht, zeiden dat het vaccin niet lang/goed zou werken en dat we in de winter de cijfers weer zouden zien oplopen destijds steeds als complotdenkers zijn weggezet.

Ramsesz | 08-12-21 | 21:51

Is it still true that SARS-CoV-2 is about as bad as the flu?

Misha Firer , Writer Answered Dec 7, 2021 · Author has 889 answers and 68.7M answer views

-In Russia, the 4th wave of Corona proved to be particularly lethal because of the new head of the Public Opinion Research Center.
Photos of overfilled morgues have been leaked to the independent press that hasn’t been branded ‘foreign agents’ just yet.

-In the morgue of the Bureau of Forensic Medicine of Tula, the freezer is full, so the corpses are placed in a separate room with an open side window to let in cold air.
-City Hospital Number Three in Tomsk is full of black bags with corpses. Burial services are too expensive for many citizens, and they refuse to pick up dead relatives from morgues.
-In Kazan, dead bodies are stored in an air-conditioned room. The ongoing rate to transport a dead body from the hospital to a car is three thousand rubles charged by enterprising orderlies.
-etc etc

In de link het hele artikel en de smerige plaatjes van wat er gebeurt met een vaccinatie graad van 20 / 30 % in een half ontwikkelingsland als Rusland
Nederland is inmiddels ook al bijna net zo'n achterlijk land vwb de boosterprik want we spuiten niet genoeg meer in om deze shit te stoppen.

En als je zegt dat het "Het slechts een virus is , dat een onderliggend lijden blootlegt, (Corona) dan heb je het ook niet helemaal begrepen.

www.quora.com/Is-it-still-true-that-S...

Zwizalletju | 08-12-21 | 21:51

De meeste mensen zijn schapen, wanhopig op zoek naar een herdershond om zich door te laten bijten en zodoende weer op het gemeenschappelijke juiste pad terug te komen.

Portemonnee van de A | 08-12-21 | 21:50 | 1

En als de meeste mensen weer op het gemeenschappelijke juiste pad zijn gekomen, zijn het dan geen schapen meer?

Arachne | 08-12-21 | 23:25

En het grote wantouwen viel toevalligerwijs samen met het echte begin van de massa-immigratie.
Het is niet dat die algoritmes bij de Belastingdienst die op vreemde namen aansloegen opeens uit het niets kwamen vallen. Het is een rijke traditie van incompetente overheidsdiensten en wantrouwen tegen de eigen bevolking, gestuwd door stierenpoep van gutmenschen uit de politiek die voortdurend een ander verhaal vertelden, een verhaal van hoop, gelijkheid, ongelimiteerde instroom en zonnige toekomsten.

Jack de Vries, de eerste spindoctor van het ooit zo machtige, maar nu volledig gewantrouwde en gedecimeerde CDA. Hoe heeft het zover kunnen komen Jack, met die geloofwaardigheid? Aan de spindoctors kan het niet gelegen hebben, de kiezer is tenslotte vee.

funda | 08-12-21 | 21:48
-weggejorist en opgerot-
moonshiner3519 | 08-12-21 | 21:46 | 10
▼ 10 antwoorden verborgen

Studenten gaan helpen op de intensive care van Erasmus MC www.youtube.com/watch?v=ewyMzWdnAmg

Nota Bene Geert Dales die alle keren dat Hugo loog onder mekaar zet. tpo.nl/2021/12/05/geert-dales-hugo-sa...

We doen een boostercampagne tegen een versie van het virus die nergens ter wereld nog dominant is, terwijl het ontwerpen van een nieuw vaccin dat om basale scheikundige en biologische redenen beter zal werken maar een paar dagen kost. tpo.nl/2021/11/30/ontwerpen-nieuw-mrn... Sorry, maar dan schiet je niet met scherp.

Een Kuijpers die een beetje stagnatie in de indicatoren viert alsof de strijd gestreden is, en alles goed gaat komen, terwijl je omicron in Zuid Afrika bijna verticaal omhoog gaat. tpo.nl/2021/11/30/ontwerpen-nieuw-mrn... Vergelijk daar de eerste en laatste golf eens. Als dit soort individuen al niet conservatief beleid hebben om risico`s die gewoon online leesbaar zijn voor ons in te schatten en in te dammen, wat zijn we nog wel aan het doen?!

Medics and scientists in South Africa have welcomed early hospital data suggesting that the Omicron coronavirus variant could result in less severe illness than previous waves but warned that higher transmission rates could still overwhelm hospitals. www.ft.com/content/d315be08-cda0-462b... Leuk dat omicron naar verhouding minder mensen naar de IC stuurt, als omicron in absolute aantallen veel sneller rond gaat, gaan wij nog steeds fors door onze capaciteit heen.

Kijk als we eerlijk tegen elkaar zouden zijn, zou ik vrede mee hebben. Van joh, fuck iedereen met onderliggend lijden of een BMI boven de 30, maar de rest van ons gaat door, zou een keuze kunnen zijn. Maar dan wel graag met open vizier. Wees eerlijk wat een lockdown kost, wees eerlijk wat een open samenleving kost en laat dan ons via een referendum ofzo kiezen.

Dat er een keuze wordt gemaakt tussen iedereen proberen te redden met lockdowns, of keiharde natuurlijke selectie.

Nu wekken we de indruk van afgewogen beleid, terwijl we eigenlijk niet kiezen, de hete aardappel doorschuiven, net genoeg ingrijpen om niet te snel dood te gaan, en vooral niet als bestuurder in een duivels dilemma een keuze maken, maar lekker door laten sudderen.

De zorg loopt leeg qua personeel, de reguliere zorg is weer gehalveerd, de inhaalzorg kan je over dromen, en er gaan op die wachtlijsten veel mensen dood aan een aandoening die niets met corona te maken heeft. Voor die mensen is het echt al tijden code zwart. Voor mensen die met een roeping in de zorg werken en dag in dag uit mensen door hun vingers voelen glippen en ze mogen aankijken terwijl ze sterven ook.

Gisteren lagen er minimaal 664 mensen op de IC, er moeten nog ziekenhuizen hun aantallen doorgeven. www.stichting-nice.nl/ Het stijgt langzamer sinds 30 november, maar het stijgt nog steeds. Niet zozeer vanwege maatregelen, maar omdat de bedden en personeel gewoon op is.

Zondag kende 26,9% positieve testen. coronadashboard.rijksoverheid.nl/land... De staat weigert de grafiek nog bij te werken. Vandaag zitten we op 23,1% een veelvoud van de 5% die de WHO als maximaal ziet. We zijn de controle en zicht helemaal kwijt.

De meeste klappen op de IC vallen onder ongevaccineerden en mensen met een BMI boven de dertig. Beide een keuze. Een moeilijke keuze, maar desondanks een keuze. Een keuze die consequenties heeft. Dan heb ik het niet over een coronapas een tweederangs burgerschap of uitsluiting, maar over de slechtere kans dit magnus opus qua wanbeleid niet te overleven.

Politici blijven fantaseren over het vaccineren van weigeraars, terwijl de complete derdewereld en een fors deel van onze jeugd om vaccinatie schreeuwt. We hebben niet een probleem met vaccinatie plicht of de verdeling van vaccins, we hebben een probleem dat we maar 10% van de vaccins produceren waar vraag naar is, en dan nog produceren we een te oude versie. Gewoon een dubbele clusterfuck aan aanbodzijde. We hebben helemaal geen probleem aan de vraagkant voor vaccins, die paar weigeraars zijn niet het grootste probleem.

We zien nu vanuit heel hard werd door de zorg een IFR rond de procent. Zuid Afrika heeft minder zorg, minder overgewicht en minder vaccinaties, en heeft een IFR van drie procent. Ze zijn een inkijkje in onze toekomst met omicron. Italië liet ooit haar zorg volledig overbelast raken met een open ski-seizoen en zag een IFR van 14%. Kijk, daar mag je dan voor kiezen, maar wees dan eerlijk. Dat je liever afscheid neemt van een groep vadsige pensioenado`s, in plaats van dat je accepteert dat een kwart van de studenten levensmoe is. Een geïnformeerde keuze door een meerderheid kan ik mee leven, feiten bijstellen aan je eigen mening is een ander verhaal.

Al anderhalf jaar kijken we naar politici die alle feiten ontkennen, om maar niet stelling te hoeven nemen in de enige echte keuze. Het zijn dezelfde politici die een leger naar een oorlogsgebied sturen, en dan geschokt gaan doen als er eentje sneuvelt. Sorry, maar dan heb je als politici geen reële verwachtingen, en die hebben ze in dit dossier ook niet. We sturen ze weg met zulke slechte zooi dat ze in Mali daarvoor geeneens een vijand nodig hebben. En dat doen we met corona weer. Ze hebben niet eens genoeg medicijnen in het ziekenhuis. www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/teko...

Omicron raakt bijvoorbeeld veel meer kinderen. "South African health officials said Friday they are investigating a recent surge in cases among younger age groups not seen in previous waves of the virus" www.cbsnews.com/news/omicron-variant-... Dat zou de beslissing kinderen niet te vaccineren moeten kantellen, daarover hoor je bijna niets. Onder de leerplicht naar school om opgehokt te worden, zonder de keuze een vaccin te mogen krijgen.

Iedereen mag kiezen wat die wil, je mag het alleen niet corona bagatelliseren om jouw keuze aan jezelf te verantwoorden.

Ik draag deze tegel op aan Priscilla, de nachtvlinder. www.npostart.nl/ncrv-dokument/24-06-2...

Feynman | 08-12-21 | 21:40 | 6

@A.I. van Dee | 08-12-21 | 22:00: Tijdens de Spaanse griep hadden we niet de staat van de medische zorg, welke wij nu hebben. De Spaanse griep is jandorie een eeuw geleden. Mensen werden in ijs gelegd om af te koelen.

Arachne | 08-12-21 | 23:24

@lekgoot | 08-12-21 | 21:54: Laten we afwachten totdat het kalf verdronken is. Dan weten we zeker dat er een kalf was, een put en het kalf nu dood is. Ik ga geen dingen afwachten die met een beetje wis-, natuur-, scheikunde en biologie al te voorspellen zijn.

@A.I. van Dee | 08-12-21 | 22:00 Ik heb het niet over vaccinadwang voor kinderen. Ik vind het bizar dat we 20 maanden nadat een professor van de universiteit Wageningen uitlegt dat kinderen net zo goed corona krijgen en doorgeven, er nu pas gesproken wordt over de KEUZE om ze te laten vaccineren. Waarom werden ze buitengesloten?!?

@Arachne | 08-12-21 | 23:24 Zodra we genoeg patiënten tegelijk hebben, hebben we evenveel zorg als tijdens de Spaanse griep.

Feynman | 09-12-21 | 05:10

@Feynman | 09-12-21 | 05:10:
De biologie laat juist zien dat virussen erg vaak (maar niet altijd) muteren naar besmettelijker maar minder ernstige varianten. Bij complexe systemen als het menselijk lichaam is het erg lastig om een reactie te voorspellen op basis van enkel schei- en natuurkundige principes. De gouden standaard in de wetenschap is (ik blijf het tot in den treure herhalen) empirisch onderzoek. In dit geval dus epidemioligisch onderzoek. Als het kalf verdronken is dempt men de put. Als je voor die tijd een put wilt dempen dan moet je wel weten waar het kalf loopt en welke put gevaar oplevert - of zoiets.

lekgoot | 09-12-21 | 06:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Lang verhaal kort: de hele wereld is gek geworden.

VanBukkem | 08-12-21 | 21:40 | 2

Ver voor covid toch al?

Lorejas | 08-12-21 | 21:40

Ik denk dat internet niet heeft meegeholpen op dit vlak.
Voor de rest heeft het ook veel goeds gebracht.

jaja | 08-12-21 | 21:47

Even over dat bovenste plaatje. Goed Schotse Islay whisky, overigens.

goedverstaander | 08-12-21 | 21:39 | 1

Of Holle Vaten??

Piet Karbiet | 08-12-21 | 22:36

Te lange lap tekst. Maar over de achterstand met de booster. Die is volkomen begrijpelijk. Wij waren laat met de eerste vaccinaties, dus ook later met de booster, die heeft pas zin als de eerste 2 prikken een tijdje geleden zijn gezet. Anders hadden ze er op mijn eerste afspraak net zo goed meteen 3 doses in kunnen jassen, dat werkt dus niet.

Het brein erachter | 08-12-21 | 21:37 | 1

Nope. Het lijkt er inmiddels op dat we niet eens iedereen op tijd gaan boosteren om de Europese QR-code te kunnen behouden. En Hugo heeft al een beetje uitstel bedongen zodat hij niet door een stel kwade wintersporters gelynched zou gaan worden. Die code vervalt trouwens pas na 9 maanden, terwijl het advies is om na 6 maanden al te boosteren. Als Hugo in september plannen gemaakt zou hebben voor tijdige boosterprikken, dan was het een ander verhaal. Maar er was geen plan, Hugo liet het weer op de allerlaatste minuut aankomen, en negeerde het dringende advies van de gezondheidsraad. En vervolgens gaf hij diezelfde gezondheidsraad de schuld van de late start. Je moet maar durven.

Muxje | 08-12-21 | 21:50

En ach, kom anders langs in de lobby van mijn hotel. De bar is na 17 uur dicht maar de gasten mogen er gewoon hun eigen drankjes nuttigen in de lobby. We kijken nu Bayern - Barca. Gister Ajax gekeken in de bios annex lounchclub beneden. Prutser Hugo heeft de betekenis van Ho in Horeca blijkbaar nog niet ontdekt. En op Schiphol is er geen virus, ofzeau. Ook een prima QR-codevrij ontbijt 's ochtends. Prut.

Piet Karbiet | 08-12-21 | 21:36 | 1

Bayern speelt wel aardig.

jaja | 08-12-21 | 21:43

Hou nou toch eens op over het weglopen van de kamer bij die motie over zorgsalarissen. Die salarissen zijn het probleem niet. Bovendien: die motie was al 2 keer eerder verworpen, en werd nu met een foefje alsnog doorgedrukt, door tegen gemaakte afspraken in per direct een hoofdelijke stemming aan te vragen terwijl veel kamerleden vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig waren. Het zijn niet de weglopers die zich moeten schamen, maar degene die de motie weer inbracht en om een hoofdelijke stemming vroeg: WIlders dus.

Muxje | 08-12-21 | 21:31 | 3

Tsja...wat u schrijft klopt helemaal maar de waarheid komt niet altijd iedereen goed uit.

johnyl | 08-12-21 | 21:36

Dus een miljard in testen voor toegang steken in plaats van in herstel van de zorgcapaciteit vond je wel een goed idee?

4HoogAantWater | 08-12-21 | 21:47

Hartelijk dank voor het testen van deze booster shot.
Dit durft niet iedereen aan.
Respect!

Arendsoogje | 08-12-21 | 21:31

Het klopt wel wat er staat. Zeker in grote lijnen en eigenlijk ook veel details.

Wanneer je de onbetrouwbaarheid van de overheid echter goed wilt begrijpen dan moet je naar andere zaken kijken. Het coronavirus is geen beleid, maar een virus dat op ons pad is gekomen. Het is niet goed of kwaad, maar een virus dat ons zonder moreel onderscheid ziek kan maken. De maatregelen zijn beleid. Daar zitten nare trekjes tussen en deels was het in het begin ook onbekendheid met dit virus en je moet dan wat. Ik ben geneigd in het begin van de pandemie de overheid het voordeel van de twijfel te geven.

Waar zij echt onbetrouwbaar is, is in het bedriegen van burgers bv met klimaattafel waar in verkiezingen nooit over gesproken is. Tafels waar milieuclubs en grote bedrijven met de politiek mochten konkelen maar waar burgers en wetenschap buitenspel staan.

Het is Groningen waar willens en wetens mensen schade aangedaan is, en als er compensatie moet komen, wordt de truckendoos open gegooid om zo min mogelijk te doen.

Het is een belastingdienst die ongekend schofterig met mensen is omgegaan, en nog doet, er was crimineel gedrag: ten onrechte mensen beschuldigen, recht ontzeggen, rechters die weigeren naar burgers te luisteren, een regering die keer op keer, op keer haar best deed alles in de doofpot te stoppen. Niet één keer en zien of je er mee wegkomt, nee, steeds weer en ik denk nu eigenlijk dat er nog steeds lijken in de kast liggen.

Dit alles is echt beleid en een cultuur hoe onze overheid om wenst te gaan met burgers.

Nuuk | 08-12-21 | 21:31 | 2

Vergeet voor het gemak niet de 266 dagen sinds dit kabinet is weggestuurd en demissionair verklaard. Pertinente onwil om recht de doen aan de verkiezingsuitslag en een schoffering naar de burger om het land op correcte wijze te besturen. Hemeltergende machtsverslaafde arrogantie om maar op het pluche te blijven zitten.

sir Ockels | 08-12-21 | 22:27

@sir Ockels | 08-12-21 | 22:27:
Dat is er ook één, en niet zo’n kleintje ook!

Nuuk | 08-12-21 | 22:29

Gewoon bek houden en luisteren. Bij de tandarts helpt het ook niet als je gaat zitten spartelen. We doen dit nn
et zijn allen.

de IJsman | 08-12-21 | 21:26 | 3

U heeft een boor ingeslikt?

goedverstaander | 08-12-21 | 21:32

Jij hebt ergens tussen overheen gelezen.

NiCeY | 08-12-21 | 21:37

Daar gaat het nu zo fout. Niks bek houden en luisteren. Ik wil louter werkende maatregelen. Geen QR onzin of 2G flauwekul, gewoon iets wat bewezen werkt. Mondkapjes schijnen te werken. Fleur Agema refereerde aan 72 studies die onderschrijven dat mondkapjes, op de juiste manier toegepast in alle openbare ruimtes een heel positief effect hebben, namelijk het aantal besmettingen met 53% laten dalen. Maar Rutte walst er als de grote betweter weer als een locomotief overheen en gaat wanbeleid lopen verdedigen met lange nietszeggende antwoorden. Hij wordt daarmee zelfs meerdere keren teruggefloten door de Kamervoorzitter. Deugdelijk beleid, dat hebben we nodig. Geen ja-knikkers zoals de IJsman.
youtu.be/I3mqSDvTVZQ

Kopieerapparaat | 08-12-21 | 22:12

Ik zou het eens om willen draaien :
Helaas: de burger is zo gewend geraakt aan een overheid die meer dan vijftig cent van iedere euro die hij verdient graag afstaat aan die overheid is een tikkeltje arrogant geworden. Die kijkt niet meer naar de tekortkomingen van het eigen handelen. En wat veel erger is, de burger kan nog geen week zonder die overheid, als de overheid b.v. de stroom en water afsluit is die burger hulpeloos, twee dagen geen Appie en het is honger lijden, dat is wel het "gemak" waar die zelfde burger al decennia zelf voor kiest, iets wat het voor de overheid alleen maar extra makkelijk maakt om het hierboven beschreven scenario ten volle te bewaarheiden .

zwellevertje | 08-12-21 | 21:25 | 5

@zwellevertje | 08-12-21 | 23:19: Ik vraag me oprecht af wat we dan gaan zien. De overheid bemoeit zich niet met het beleid van Ahold en de stroom wordt afgesloten door de netbeheerder, niet door de overheid. Dus wat bedoel je dan?

Kopieerapparaat | 09-12-21 | 15:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Met een frisse blik naar de cijfers kijken voor het schrijven was raadzaam geweest. Zo blijft u vast zitten in het narratief dat de vaccins helpen. Portugal, Israël hoe lang helpen die boosters ? Dat was al prik nummer 3. Niet normaal toch ?

snap-u-m-snap-ik-m | 08-12-21 | 21:25 | 5

@Papa Jones | 08-12-21 | 21:26: ja echt prik nummer 3 in minder dan een jaar. Goed spul man

snap-u-m-snap-ik-m | 08-12-21 | 21:44
-weggejorist en opgerot-
accijnstoerist | 08-12-21 | 22:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Dr. John Campbell www.youtube.com/watch?v=5E6gpPJwYIY verwacht van Omicron een dusdanige exponentiële toename van Covid in de gedaante van een milde griep, dat daarmee de heilige graal: 'Herd Immunity' eindelijk zal worden binnengehaald. Het is dus niet zo, dat de Covid deskundigen (waaronder dr. John Campbell (1.76M subscribers) gerekend mag worden) de hoop op kudde immuniteit hebben afgezworen. Integendeel, dr. Campbell stelt vast dat het merendeel van de Omicron Covid patiënten die in het epicentrum Pretoria in een ziekenhuis worden opgenomen pas daar ter plekke via de verplichte tests erachter komen dat ze Covid hebben (ze komen in het ziekenhuis vanwege een anderssoortige aandoening). Omicron is de Covid killer, waarbij het virus via vergrieping zichzelf te niet doet.

Eeuwig..Op..Vakantie | 08-12-21 | 21:24 | 10

@SterF... | 08-12-21 | 21:59:
Als woordfetisjist heb ik antropocentrisme met genoegen tot mij genomen. Morgen ga ik er nog een keer over nadenken, maar dan met zonder jenever. ;-)

MickeyGouda | 08-12-21 | 22:09

Nou, dan zijn ve immuun voor die variant. Joepie. De boel muteert weer en we beginnen weer van voor af aan. Immuniteit voor een variant van bijvoorbeeld Influenza of Rhino betekent ook niet dat je nooit meer griep krijgt, of verkouden wordt. Vooralsnog zegt het me weinig.

Kopieerapparaat | 08-12-21 | 22:21
▼ 7 antwoorden verborgen

Zonder racistisch te zijn hoor ik veel te weinig van de overheid over de groep niet westerse migranten die oververtegenwoordigd is in de ziekenhuizen met het virus en die nooit een vaccinatie zal nemen.
Artsen hoor je er wel over maar de overheid vrijwel niet.
Dat begrijp ik totaal niet.
Dat zijn toch ook Nederlanders ook al hebben ze veelal 2 paspoorten?

jaja | 08-12-21 | 21:23 | 7

@SterF... | 08-12-21 | 21:43:
Die worden wel benoemd vind ik.
Maar die groep heeft ook die overtuiging,
Daar zit niet zoveel verschil in.

jaja | 08-12-21 | 21:50

@SterF... | 08-12-21 | 21:43: Natuurlijk wel beste SterF (hmm dat tikt lastig beste SterF) maar ik heb geleerd hier om voorzichtig te manoeuvreren. Slechts 1 joris in 16 jaar is wel een prestatie toch.

Zapata10 | 08-12-21 | 21:58
▼ 4 antwoorden verborgen

Zijn we toch nog 4e geworden. Chapeau!!

Arendsoogje | 08-12-21 | 21:22

Deze pandemie is pas voorbij nadat het meeste dorre hout is verdwenen.
Je gaat het virus niet verslaan met burocratie, regeltjes en verboden.

pjotr nicknaamtov | 08-12-21 | 21:20 | 18

@pjotr: de keuze maak je toch al in je openingstegel?

Lorejas | 08-12-21 | 21:40

Wat Gij nu bent was ik voor dezen, wat ik nu ben zult Gij dra wezen.
Staat aan de ingang van een kerkhof.
Denk daar maar eens over na als je over dor hout gaat lullen.

ChalinaRosa | 08-12-21 | 21:49

Wat we nodig hebben in deze crisis is een beetje VOC mentaliteit. Mag ik dat zeggen? Want op dit moment regeert als je het mij vraagt de rubbertegelmentaliteit.

VanBukkem | 08-12-21 | 21:49
▼ 15 antwoorden verborgen

'De Overheid is het grootbedrijf met een geweldsmonopolie'
Een uitspraak die 10.000 woorden overbodig maakt.
Een uitspraak die 40 jaar neoliberalisme weergeeft.

Zapata10 | 08-12-21 | 21:17 | 1

80 jaar communisme nog meer.

Rest In Privacy | 08-12-21 | 21:38

Er was eens een groot staatsman die in 2002 een boek had geschreven 'De puinhopen van paars', daar was de VVD deel aan. Die staatsman heeft het niet overleefd, de VVD wel en is sindsdien onafgebroken aan de macht geweest. De misère van nu, daar is de VVD de oorzaak van.

Teluitjewinst | 08-12-21 | 21:15 | 1

Absoluut, zonder enige twijfel.

ChalinaRosa | 08-12-21 | 21:49

Over juist dat vertrouwen wierp ik hier vorige week een balletje op. Mensen vertrouwen Mark, Hugo en een handvol OMT-vazallen gewoon niet meer en gooien de kont tegen de krib. Nemen geen booster en/of worden anderszins tegendraads. Weg ermee. Dus begin opnieuw, met een nieuwe club. De veelgehoorde reactie was: wie moet het dan doen? Wat is het alternatief?
Dan zit je volgens mij te vast in het hier en nu. Je hebt je, zoals Peterson in het filmpje vertelt, klem laten zetten in je situatie en denkt niet meer outside the box. Als Rutte en De Jonge morgen (onverhoopt) door een aanstormende vrachtwagen worden gegrepen houdt de Staat der Nederlanden echt niet op te bestaan. Er komt heus iets nieuws.

goedverstaander | 08-12-21 | 21:15 | 3

Zo is dat..niemand is onmisbaar !

johnyl | 08-12-21 | 21:18

Eens.

A.I. van Dee | 08-12-21 | 21:43

Er komt niet iets nieuws, er komt dan meer van hetzelfde.

LD69 | 08-12-21 | 22:02

achteraf is ook mooi wonen ja. lekker gemakkelijk.

geheelvergeter | 08-12-21 | 21:15
-weggejorist-
Scepticus | 08-12-21 | 21:14 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Dat wat leidt tot competentie vind je niet veel tegenwoordig.

Neuth | 08-12-21 | 21:12

Even een moment van reflectie m.b.t. de oudere tieners en begin twintigers van nu. Naast deze crisis met al haar grove restricties niet vergeten dat die in hun jeugd voor corona al een economische crisis, een bankencrisis, de migratiecrisies en veel nieuws over terrorisme voor de -onvolgroeide- kiezen heeft gehad. Vaak zijdelings als kind natuurlijk maar die generatie is m.i. mede gevormd met het idee dat er steeds iets ernstig mis is in de wereld.
Doem na doem. Zie de enorme stijging in hulp bij depressieve jongeren. Niet te vergelijken met mijn jeugd, die alleen 'n korte oliecrisis kende. Mocht je op zondag op de snelweg rolschaatsen. En Aids, maar dat virus zorgde niet voor lange lockdowns en gesloten scholen, sportclubs, winkels en horeca. Nee, ik benijd deze jeugd niet. Wat zijn hier straks de gevolgen van?

Piet Karbiet | 08-12-21 | 21:11 | 2

Een drang tot wederopbouw, vermoedelijk. Net als na de tweede wereldoorlog.

Lubbberrtt | 08-12-21 | 21:21

@Lubbberrtt | 08-12-21 | 21:21: Moest ik ook aan denken. Wilde geen Godwin maken. Het is meer een Masterplan in werking dat lang in de luwte heeft kunnen opereren, vrees ik.

Piet Karbiet | 08-12-21 | 21:27

Je kritiek op de overheid is zeer terecht, maar bij het lezen van je lange essay vraag ik me wel af:
- op het einde fiets je "neoliberale marktwerking" erin, echt geen idee wat je bedoelt of wat dat met de rest van je essay te maken heeft.
- "pandemie van ongevaccineerden" vind je een "pertinente leugen", maar met een kleine groepje anti-vaxxers wat zorgt voor 70% van de IC opnamen lijkt het me geen onware quote. Bovendien besmetten anti-vaxxers ook meer anderen.
- je schrijft meermaals dat 2G niet werkt, maar waar baseer je dat op? Uiteindelijk brengt 2G het aantal contactmomenten van anti-vaxxers naar beneden wat zorgt voor minder besmettingen en ziekenhuisopnamen in deze groep. Dit najaar was de R steeds rond de 1.20 dus we hadden maar zo'n 20% reductie nodig gehad in aantal contacten om aantal cases laag te houden.

Diederik_Ezel | 08-12-21 | 21:09 | 16

@Zwizalletju | 08-12-21 | 21:29:
Niet per definitie. Ik heb er alleen moeite mee als mensen financieel gewin hebben bij het sturen van het debat, omdat dat m.i. de zuiverheid ervan in de weg staat. Of dat nou de panelen betreft of het OMT. Zelf ben ik overigens ongevaccineerd, mocht dat de vraag zijn.

MickeyGouda | 08-12-21 | 21:48
▼ 13 antwoorden verborgen

verkeerde topic*

LonelyWanker | 08-12-21 | 21:09

Hulde, Elon. Die overheid is veel te groot geworden. Neem het Wopke-Wiebes fonds, tientallen miljarden die uitgegeven gaan worden door de staat. Wie gelooft er nou in dat dat geld goed besteed gaat worden? Verlaag de belastingen, en laat het aan de burgers zelf over.

Rest In Privacy | 08-12-21 | 21:06 | 1

Elon is groot geworden door overheidssubsidies. Betaalt Elon belasting of ontduikt hij dat, net als Bezos, Gates en Zuckerberg, om er een paar te noemen.

Arachne | 08-12-21 | 23:03

Ik zwijg eerbiedig.
Met de nadruk op zwijg.

reservebelgië | 08-12-21 | 21:05

Het stapje-voor-stapje betoog geldt voor veel meer zaken:
- de steeds maar verdere opgerekte macht van de EU
- de overschrijding van de bevoegdheden van de ECB
- de steeds slappere vereisten voor asiel
- de alsmaar groter wordende overheid
- de steeds verdere beperkingen van de Vrijheid van Meningsuiting
- de groter wordende tolerantie voor allerlei vormen van criminaliteit dan wel het bestrijden ervan
- het oprekken van de bevoegdheden van de rechtelijke macht (Shell)

En als ik even nadenk, kan dit lijstje vast nog wel veel langer worden.

langelat | 08-12-21 | 21:04

Geweldig stuk. En naar ik meen geheel correct. Maar had het anders gekund?

En hoe dan? Betere leiders in Den Haag zijn nodig. Maar waar halen we die? Ik heb werkelijk geen idee. In de VS zou Obama het worden, het werd niks. In NL? Kaag? Wopke? Nee, toch zeker? Een zakenkabinet is al eens geprobeerd, LPF… werd ook niks.

Oorlog dan maar? Volksopstand? Maar degenen - mij incluis - die dat zouden moeten doen, vinden het belangrijker om voor de buis te hangen en de nieuwste iPhone te kopen. Waar moet het elan vandaan komen?

FordPrefect | 08-12-21 | 21:04

Prima statement. De vraag is natuurlijk, los van het virus, wat we kunnen doen aan de almacht van de zichzelf steeds verder versterkende überstaat.

FustViking | 08-12-21 | 21:02 | 3

Stemmen op de BBB? Lijkt me werkelijk de enige partij met (nog) enige realiteitszin.

FordPrefect | 08-12-21 | 21:05

@Ford; waarom zou ik dat doen? B staat bij BBB alleen voor Boer en absoluut niet voor Burger. Pas als de B van Burger ter sprake komt ga ik luisteren naar datgeen BBB te vertellen heeft.

Lorejas | 08-12-21 | 21:17

@Lorejas | 08-12-21 | 21:17:

BoerBurgerBeweging

Met BoerBurgerBeweging (BBB) wordt het contact met burgers hersteld, wederzijds begrip gekweekt en wordt de verbinding met de burger versterkt.

Het lijkt alsof de doelstelling van de partij wel aan je vraag beantwoordt.

Lijkt me toch open genoeg gesteld om het gesprek aan te gaan, waarvoor luisteren wel eea misverstanden kan oplossen?

Milton_Styx | 08-12-21 | 21:59

eigenlijk zou rutte en heel die zooi opgeheven kunnen worden EU bepaal toch alles. hmz

out-of-de-box | 08-12-21 | 20:59 | 4

@jaja | 08-12-21 | 21:02: Ja, maar Nederland is graag het beste jongetje van de klas. En daar doen ze heel veel voor.

2Little2Late | 08-12-21 | 21:10

@2Little2Late | 08-12-21 | 21:10: Ik denk dat Nederland het meest gemakzuchtige jongetje van de klas is. Het meest luie jongetje van de klas. Nergens moeite voor doen, gewoon overal in meegaan.

ChalinaRosa | 08-12-21 | 21:54
▼ 1 antwoord verborgen

Wat zit er in die vaten?

ZZP-er | 08-12-21 | 20:58 | 3

Vaccinatievloeistof.

2Little2Late | 08-12-21 | 21:10

Rivesaltes een zoete dessertwijn uit de Rousillon.

Niet_Van_Hier | 08-12-21 | 21:39
-weggejorist en opgerot-
jvc | 08-12-21 | 20:54 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
johnyl | 08-12-21 | 20:53 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik ben het er wel mee eens dat dit virus bepaalden zwakheden in het systeem heeft blootgelegd.
En hoe mensen tegenover elkaar kunnen komen te staan.
Voor de rest moet er nu gewoon mee gedeald worden.

jaja | 08-12-21 | 20:52

Welkom in de Republiek Hugoslavië.

Glasgow Argus | 08-12-21 | 20:52 | 6

@Bakkeleures | 08-12-21 | 21:42: Je implicatie dat omdat vertegenwoordigers gekozen zijn daarmee al hun wetten geldig/ok zijn, geeft vooral blijk van hoe weinig geschiedenis je kent.

ReyNemaattori | 08-12-21 | 21:45

@Bakkeleures | 08-12-21 | 21:42: Als die gekozen politici zich aan hun verkiezings programma zouden houden, dan zou er waarschijnlijk niet zo heel veel aan de hand zijn.

4HoogAantWater | 08-12-21 | 21:56

@Bakkeleures | 08-12-21 | 21:42: Zonder last of ruggespraak, kent u die uitdrukking? Onze volks'vertegenwoordigers' namelijk niet.
Democratisch proces? Laat me niet lachen.

Monkey Cabbage | 09-12-21 | 03:32
▼ 3 antwoorden verborgen

Verdeel en heers.

BrutusBosch | 08-12-21 | 20:49 | 1

Stap voor stap...

4HoogAantWater | 08-12-21 | 21:56

Een essay die beter de titel gehad kunnen hebben: ik kijk een koe in zijn aars...
Iemand ook een idee hoe we 2022 gaan vullen?
Ik zou zeggen zonder vaccinatieplicht, maar met 3G en zoveel mogelijk menschen met een prikkie/booster, het gaat dit jaar al beter dan vorig jaar, er zijn meer besmettingen, maar in verhouding minder ziekenhuisopnames.

SterF... | 08-12-21 | 20:47 | 5

@Peerke Poep | 08-12-21 | 20:53:
Het duurt even, maar als we genoeg prikken krijgt dit virus uiteindelijk de status die sommige reaguurders zo wensen, namelijk die van influenza. Jammer dat we er twee seizoenen langer over doen, maar goed, voor de vrijheid dan maar.

SterF... | 08-12-21 | 20:59

@SterF... | 08-12-21 | 20:59: influenza bestond toch niet meer?die hadden wij toch verslagen? Wat waren al die juist berichten? Nul ja 0 gevallen van griep.

www.businessinsider.nl/deze-winter-nu...

En hou op met kleutertaal de "prik" is een vaccinatie. Klaar.

De zwakkere variant is er al omicron, maar dat mag niet gezegd worden, de paniek moet totaal zijn terwijl als je www.worldometers.info/coronavirus/cou... op deze site kijkt zie je de besmettingen stijgen dode niet.

Diepstrotje | 08-12-21 | 22:39

@Diepstrotje | 08-12-21 | 22:39:
Ik lees juist vaak berichten, gewoon in de MSM, waarin de hoop wordt uitgesproken dat omicron minder ernstige ziekteverschijnselen geeft. Dat geroep over paniek bestaat alleen in uw hoofd.

SterF... | 08-12-21 | 22:59
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
Lentehaas | 08-12-21 | 20:43

Het onderliggende lijden wat de bevolking psychisch te verduren heeft van de overheid zou ook wel eens Het Virus kracht bij kunnen zetten.
De hele dag stress en een gitzwart toekomstperspectief.
Het gaat niet in de koude kleren zitten.

keestelpro | 08-12-21 | 20:38 | 7

Af en toe even afstand nemen dan.
Je kan er toch niks aan veranderen.

BrulSpin | 08-12-21 | 21:39

Goede discomuziek helpt tegen alles, Kees, en we hebben de "No Future" van de 80's ook overleefd tenslotte.

funda | 08-12-21 | 21:59
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik heb de booster gehad. Ik heb een bijwerking ervaren die ik uit schaamte nog met niemand heb gedeeld. Staat officieel ook niet in de bijsluiter van Pfizer.

Ik maak geen grapje.

Dr.Platypus | 08-12-21 | 20:38 | 32

@Dr.Platypus | 08-12-21 | 22:03:
Al is de klacht nu verdwenen, zou in ieder geval toch naar de huisarts gaan en melding maken zodat dit geregistreerd staat.

drs.Nee | 08-12-21 | 22:07

@lekgoot
Nu de drempelvrees is weggenomen. Link was eerst.
En ik laat het idd registreren bij de huisarts.

Dr.Platypus | 08-12-21 | 22:11

Hypochondrie. Afrekenen bij de receptie. Volgende patiënt.

de euro middenweg | 08-12-21 | 23:47
▼ 29 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl