Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

HOEZEE. DANKZIJ OMIKRON nog even GEEN 2G

Eindelijk een variant die beroerd beleid afstopt. Hoewel...

Hugo de Jonge, die niks kan, heeft maatregelen laten lekken, een persco gegeven en daarna aan pas de Kamer medegedeeld  heeft zowaar via de keurige route van een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de 2G-samenleving waar hij en Mark Rutte zo'n enorme bloedhaast mee hadden, niet doorgaat. Deze week zou er gedebatteerd worden over de breed betwiste maatregel (waar de ChristenUnie zogenaamd tegen is maar waar de PvdA sowieso voor een meerderheid gaat zorgen). De reden: 

"Het kabinet constateert dat met de hoogte van de infectiedruk en de aanhoudende druk op de zorg de verwachting is dat er niet op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico, met het gebruik van CTB op basis van 2G te kunnen openen. Dit geldt temeer vanwege de onzekerheden omtrent de Omikronvariant."

Maar niet te vroeg opgelucht adem halen: ten eerste staat daar in omfloerste bewoordingen dat de quasi-lockdown van de Vijf Uur Samenleving langer gaat duren en qua 2G-beleid is het uitstel en helaas geen afstel van de onveilige, nutteloze, niet wetenschappelijk onderbouwde sociale controlesystemen: "Het kabinet hecht onverminderd aan de toevoeging van CTB op basis van 2G aan het repertoire van in te zetten maatregelen." 

TL;DR: Huidig beleid remt besmettingen niet voldoende, daarom gaat huidig beleid langer door. We geven Omikron de schuld. Daarna krijg je alsnog 2G. Hele brief hierrr. Ook leesbaar zonder QR-code.

Uitstel tot na kerst, daarna meteen TOTALEN QRIEG

"Het kabinet geeft uw Kamer in overweging om de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen over de inzet van 2G CTB te verdagen tot in de week na het Kerstreces. Het kabinet geeft uw Kamer daarbij ook in overweging om de behandeling van dit wetsvoorstel te combineren met de wetsvoorstellen over de inzet van het CTB op het werk (Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers) en in het onderwijs (Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs)."

Reaguursels

Inloggen

Waar blijven de terror verhalen over deze Omikron variant? Vooralsnog lijkt het een tamelijk milde variant en dus voldoende aanleiding om de maatregelen los te laten. Weerstand opbouwen via natuurlijke wijze gaat sneller en effectiever dan gedwongen boostershots en (zogenaamd) intelligente lockdowns.

Thuinman | 06-12-21 | 20:16 | 6

@botbot | 06-12-21 | 20:51: Laat ik het iets voorzichtiger stellen dan, als-nu-mocht-blijken-dat deze variant besmettelijker en tevens ook milder is dan andere varianten... dan geen reden tot paniek en een QR maatschappij op basis van vaccinatiestatus.

Thuinman | 06-12-21 | 20:54

@Thuinman | 06-12-21 | 20:54: U heeft heus wel een punt, daar niet van, maar u weet toch dat u nu voor de verkeerde kerk aan het prediken bent?

BadPatNL | 06-12-21 | 23:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Helaas wordt de verkeerde discussie gevoerd. In plaats van gevaccineerd en ongevaccineerd zou het moeten gaan over immuun of niet immuun en dan ook nog eens welke mate van immuniteit. Dat velen dat niet doen of weigeren te doen, maakt de situatie alleen maar veel ernstiger.

Teluitjewinst | 06-12-21 | 20:15 | 6

@botbot | 06-12-21 | 20:57: Ja dat zeker vaccinaties dragen een belangrijk steentje bij voor met name groepen mensen die in de risico categorie vallen. Voor jonge en gezonde mensen moet je de waarde van een corona vaccin niet groter maken dan het is, doen we bij de griepprik ook niet. En als we dan ook nog wat beter gaan begrijpen hoe je gezondheid direct samenhangt met je weerbaarheid en als we wat beter gaan begrijpen hoe een corona besmetting tot stand komt, en hoe je die kunt voorkomen of minimaliseren, dan zouden we toch veel meer beleid gaan baseren op omgevingsfactoren en gezondheidsaspecten (bijvoorbeeld de sportschool tot 's avonds laat open houden en de McDonald's om 17 uur dicht in plaats van vice versa) in plaats van ons volledig blind te staren op zoveel mogelijk vaccins prikken en het beperken van contactmomenten (met alle maatschappelijke impact van dien). Een wat bredere kijk sluit het belang van vaccineren niet uit, dat moge toch duidelijk zijn.

Thuinman | 06-12-21 | 21:45

@Thuinman | 06-12-21 | 21:45: Kijk, dat is nog eens een voorstel. De Mac op rantsoen en de gym 247, zo hoort het.

van heinde en verre | 06-12-21 | 22:19

Hoezo verkeerde discussie. 2g is gevaccineerd of corona gehad. Immuum dus, of in ieder geval duidelijk minder vatbaar ( er zijn besmette gevaccineerden en herstelden).
Dat in tegenstelling tot 3G waarin je ook met testen er bij mag. Dan is de veronderstelling meer onbesmet dan immuun.

Shoarmamasutra | 06-12-21 | 23:32
▼ 3 antwoorden verborgen

Jammer en vooral dom dat 2G voorlopig niet doorgaat. Ook wel grappig dat 1G populair onder het wappie volkje is. Eerst bestond (bestaat) corona helemaal niet, daarna was de PCR test onbetrouwbaar maar nu is 1G het summum.1G is alleen nuttig als je drie keer in de week a raison van 40-70 euro de test doet.
Als je op zaterdagavond een test nodig hebt laat je zaterdagmorgen de test doen. Je kan op donderdag of vrijdag besmet geraakt zijn. Is zaterdagochtend nog niet te zien. Op zaterdagavond/nacht ben je hoogstwaarschijnlijk nog niet besmettelijk maar vanaf maandag wordt die kans steeds groter en kan je rustig doorgaan anderen te besmetten. Kortom 1G is waarschijnlijk goed voor grote bijeenkomsten en festivals.
Het beste is een 2G omgeving aangevuld met een test bij grote evenementen. Dus geen 3G, of,of,of maar of,of,en. 2G+.
Nu 2G niet doorgaat zullen de huidige maatregelen verzwaard moeten worden en enige maanden gaan duren. Ik hoop dat Rute c.s. zo erstandig zijn de steun aan het MKB ruim voor dië tijd te stoppen en hen het advies te geven de schade te verhalen op de ongevaccineerden die voor de zoveelste keer de samenleving gijzelen met hun egoïstische houding.

neolib | 06-12-21 | 17:42 | 9
-weggejorist-
mbslc | 06-12-21 | 19:18

@mbslc | 06-12-21 | 19:18:

Draconische, man,man,man wat een armoede.
U zult er wel geen snars van snappen 3/4 85% dit zijn de getallen als wij het over vaccineren hebben.

botbot | 06-12-21 | 19:52

Je kan er om ginnegappen, maar de basisgedachte van iedereen testen is ook weer niet zo dom. Natuurlijk mist het gevallen, maar dat is ook zo bij vaccinatie of herstel.
Grootste punt is de gebrekkige werkzaamheid, en het is nogal gedoe. Gevaccineerden stellen dan de vraag if dat wel billijk is gezien de veel lagere besmettingen eb hospitalisaties onder gevaccineerden. Zij hebben wel hun best willen doen. Maar als volksgezondheidsmaatregel is alles testen zeker niet gek.

Shoarmamasutra | 06-12-21 | 23:37
▼ 6 antwoorden verborgen

De leeftijdsopbouw van de personen die zijn besmet in de periode van 05-12-2021 tot 06-12-2021 is;
0-9 2925 personen
10-19 3228 personen
20-29 2403 personen
30-39 3325 personen
40-49 3153 personen
50-59 2311 personen
60-69 1845 personen
70-79 1128 personen
80-89 511 personen
90+ 136 personen
Totaal 20965

mikes43357369 | 06-12-21 | 17:04

De leeftijdsopbouw van de personen die zijn overleden in de periode van 05-12-2021 tot 06-12-2021 is;
50-59 1 persoon
60-69 4 personen
70-79 6 personen
80-89 19 personen
90+ 4 personen
< 50 0 personen
Totaal 34
Waarvan 7 in het ziekenhuis
Waarvan 14 in het verpleeghuis
Waarvan 15 boven 70 thuiswonend
De leeftijdopbouw van de personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen is, volgens GGD;
0-9 3 personen
10-19 0 personen
20-29 0 personen
30-39 2 personen
40-49 3 personen
50-59 6 personen
60-69 18 personen
70-79 19 personen
80-89 16 personen
90+ 2 personen
Totaal 69

mikes43357369 | 06-12-21 | 17:03 | 3

Zelfs boven de 90 heb je nog een behoorlijk hoge overlevingskans na besmetting, dat mag ook wel eens gezegd worden.

Thuinman | 06-12-21 | 20:18

@Thuinman | 06-12-21 | 20:18: dit is wel het getal van gevaccineerden en ongevaccineerden bij elkaar.
Bij 90+ is vaccinatiegraad geloof ik wel 94%.

Shoarmamasutra | 06-12-21 | 23:39

@Shoarmamasutra | 06-12-21 | 23:39: Dat is waar. Ook is waar dat in deze groep de effectiviteit van het vaccin het snelst afneemt. Is ook niet gek met een 90-jaar oud afweersysteem.

Thuinman | 07-12-21 | 09:23

Mag je vragen aan obese 5o plussers om komend half jaartje thuis te blijven zodat de rest van de mensen hun huis uit kunnen?

adhd-je | 06-12-21 | 16:44 | 5

Aan ongevaccineerden vragen thuis te blijven is super omstreden. Waarom dan wel aan obese 50ers.

Shoarmamasutra | 06-12-21 | 23:45

@Shoarmamasutra | 06-12-21 | 23:45: Omdat obees en 50+ per definitie risicogroep is terwijl ongevaccineerd dat niet per definitie is. Wil je echt van ongevaccineerde pubers vragen om thuis te blijven om de ziekenhuisopnames te minimaliseren?

Thuinman | 07-12-21 | 09:26
▼ 2 antwoorden verborgen

Moeten ze er dan niet juist nu over praten? Beter vooraf logisch nadenken dan in blinde emotie besluiten nemen.

lirft | 06-12-21 | 16:17

Doe mij maar 1G.
Dat testen is veiliger dan een QR code.

jufrouw theelepeltje | 06-12-21 | 15:52

Ik ben voor 1G. Al het gezeur omtrent gevaccineerd/ongevaccineerd kan je dan overslaan, laat een negatieve test zien en klaar. Ik heb een test locatie op 5min lopen dus ik ben bevooroordeeld.

ActaNonVerba | 06-12-21 | 15:22 | 3

Nog beter, zeg dat je een negatieve zelftest hebt of laat een zelftest zien.

Stijl_Loos | 06-12-21 | 15:42

Doe mij maar G-een.

boerk | 06-12-21 | 17:23

En wie gaat dat betalen?

heppykemper | 06-12-21 | 19:07

Kan Omnicron ook werken als een vaccin? Weet iemand dat hier? Milde ziekteverschijnselen door Omicron maar wel een blijvende reactie in immuunsysteem voor de deltavariant?

adhd-je | 06-12-21 | 15:16 | 6

@lekgoot | 06-12-21 | 18:30: die bui ziet de overheid ook hangen. Weg angst voor dit verschrikkelijke virus des doods. Wat moeten ze dan verzinnen om de QR maatschappij uit te rollen? Liegen? Dat deden ze al! Blijft optie dwang over! Maak je borst maar nat.

kaplaarzenverkoper | 06-12-21 | 19:02

Niet duidelijk nog maar het zou best kunnen.
Dat zou ook wel n supermooi scenario zijn, een verkoudheidje en dan immuun

Shoarmamasutra | 06-12-21 | 23:46
▼ 3 antwoorden verborgen

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix maakte onlangs een reisje per vliegtuig. Beatrix is volledig gevaccineerd zo vernamen wij en ook met de boosters zat het wel goed. Alle voorschriften zijn steeds, ook op het eiland in de Oceaan, strikt eerbiedigd. Zelfs twee meter afstand. Geen reden hieraan te twijfelen. Beatrix maakte een fitte en vrolijke indruk. Maar o wee, thuis bleek ze toch besmet. Het lijkt me stug dat ongevaccineerden bij haar zijn toegelaten. En aan boord van de KL zou dat helemaal onmogelijk zijn geweest. Dus Beatrix is besmet en besmettelijk ondanks de grootste voorzorgen. Wie weet wie er allemaal deftig lopen te kuchen nu op het eiland.
Toch blijven we boosteren. Tegen beter weten in. Wie niet boostert verliest zijn rechten. Of je er nou doodziek van wordt of niet. Straks met een kompleet geruïneerd immuunsysteem weet je nu alvast dat je nergens hoeft aan te kloppen. Ik voorspel zelfs dat gevaccineerden wier systeem ernstig verzwakt raakt gaan vingerwijzen naar de ongevaccineerden. En ben je niet langer onschuldig tot je schuld bewezen is. Ze draaien het om. Ook al heb je twee jaar in een caravan opgesloten gezeten uit angst voor een virus dat in 2019 ergens in de Chinese Volksrepubliek spontaan opdook, het China van ene heer Xi, die zich in 2018 liet benoemen voor het leven en sindsdien bij militaire parades Mao pakjes draagt. China´s economie draait toevallig sinds 2018 niet zo lekker meer. Het worden interessante tijden.

squadra | 06-12-21 | 14:15 | 9

U begrijpt het volledig.. en verder wat houd Trix er aan over? waarschijnlijk helemaal niets.. Dankzij de gruwelijke bangeriken, zitten we nog steeds en nog lang in deze onzin..
De sleutel ligt bij de zorg.. ( die volkomen uitgekleed en ontregeld is )

broervandenhollander | 06-12-21 | 18:39

Boosteren heeft internationaal effect op je code niet nationaal. En het is niet tegen beter weten in.
Lange tijd waren er vrijwel alleen ongevaccineerden op de IC. Nu komen er gevaccineerden met minder weerstand bij. Mogelijk nu zelfs half half ook al is 86% gevaccineerd . Vaccineten helpt dan dus nog duidelijk.
Na de booster zijn er weer weinig gevaccineerden.
Aantal zieke bejaarden in verpleeghuizen is in België fors minder dan in NL, puur en alleen door verschil in aandeel geboosterden.

Shoarmamasutra | 06-12-21 | 23:53
▼ 6 antwoorden verborgen

Soms kost vrijheid een paar doden. Daar moeten we niet zo moeilijk over doen.

etwaboy | 06-12-21 | 14:14 | 3

Is wel zo. Daar mag je overigens best moeilijk over doen maar dat verandert niets aan de conclusie

Gen. Maximus | 06-12-21 | 14:20

eens

adhd-je | 06-12-21 | 14:27

Waar.

squadra | 06-12-21 | 16:52

Als je naar de bovenstaande plemsels kijkt kun je maar één conclusie trekken.
De anti-vaxxers kunnen helaas niet rekenen de getallen 3/4 en 85% zegt ze niets.
Maar in liegen en verdachtmakingen zijn ze niet te evenaren.

botbot | 06-12-21 | 14:12 | 7

@Kosmo | 06-12-21 | 14:56:
Ik kan u de getallen geven maar daar snapt u hoogstwaarschijnlijk toch niets van.
Probeer eerst maar eens uit te vogelen wat de getallen 3/4 en 85% betekenen.
Als u dat snapt zou u zich schamen voor dit plemsel.

botbot | 06-12-21 | 16:09

@Kosmo | 06-12-21 | 14:56: Daarom beginnen we daar ook mee. Maar er zijn ook andere risico groepen (overgewicht etc.), ook in combinatie (50+ met overgewicht).
Daarnaast is de economische schade ihgv lockdowns veel groter. Die heb je eerder nodig wanneer je minder vaccineert.

DrFibonacci | 06-12-21 | 19:29
▼ 4 antwoorden verborgen

Hoe meer lock down maatregelen hoe minder in die staatsruif (oa belastingen)terecht komt .Voorts bevalt het steeds meer winkeliers om lekker vroeg thuis te zijn.
Ze krijgen een soort ambtenaar gevoel wat werktijden betreft.

tegenalles | 06-12-21 | 14:08 | 1

Lockdown helpt helaas geen fluit.

ger1306 | 06-12-21 | 15:19

Hoe zit het met Europese afspraken m.b.t. het Janssen vaccin welke door het EMA is goedgekeurd maar je hiermee niet meer in Oostenrijk of Frankrijk naar een restaurant mag. Wat is Europa nog waard?

Zalluf | 06-12-21 | 13:40 | 2

Je mag ook alleen dansen met Janssen. Duh!

Twisted_Faith | 06-12-21 | 13:49

Europa (U bedoelt waarschijnlijk de EU) is er dan ook niet voor U...

RonnieTuitL | 06-12-21 | 13:55

Dat uitstel zou toch niks te maken hebben met de Hofstad groep en lastige vragen?

likdoorn | 06-12-21 | 13:35

Dankzij mismanagement eerst even een goede puinhoop van maken met koelcellen bij de Dela en rellende families in de foyer van uw lokale ziekenhuis.

Dan krijgt u eerst koffie met een plakje cake, daarna tekent u netjes bij het kruisje.

Feynman | 06-12-21 | 13:33 | 1

Een cynische voorspelling die zo maar eens uit kan komen. Dank nog voor het eerdere uitvoerige antwoord.

BobDobalina | 06-12-21 | 14:17

De reden dat er met een relatief hoge vaccinatiegraad nog zoveel besmettingen zijn komt omdat er tot voor kort geen maatregelen meer waren. Dit zien blijkbaar veel mensen niet en bewijst dat maatregelen wel effect hebben...

Neuth | 06-12-21 | 13:21 | 7

@adhd-je | 06-12-21 | 14:30: Klopt, maar ook niet gevaccineerden en niet obees hebben niets te vrezen. Let vooral op het begrip niet obees.

echtepleb | 06-12-21 | 15:03
▼ 4 antwoorden verborgen

Niemand weet wat de juiste strategie is die gevolgd moet worden. Foute keuzes worden gemaakt, belangen niet altijd even zuiver gewogen. Geeft allemaal niets, wat mij betreft, ik kan daar wel mee leven. Wat mij dood ergert is het lekken, oplaten van proefballonnetjes, het geforceerd zoeken naar 'draagvlak'. Kom gewoon met een verhaal, legt gewoon uit wat je doet en waarom. Regering handelt echt als een kut op wielen, echt niemand die nog waarde hecht aan wat Mark & Hugo zeggen.

Otto Normal | 06-12-21 | 13:13

Joh echt? We gaan precies hetzelfde doen als vorig jaar. Ook tussen Sinterklaas en Kerst een Simi lockdown. Nu ook gaat het niet beter dus straks kinderen thuisonderwijs, scholen dicht tor God mag weten wanneer, ouders thuiswerken voor zover mogelijk met thuis zittend kroost en we zijn weer terug bij af. In meer dan een jaar nul verbetering, maar samen krijgen we keureuna er wel onder hoor...

Super Grover | 06-12-21 | 13:07
-weggejorist-
johnyl | 06-12-21 | 13:04 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Tijdens de Kerst, als er niemand aanwezig is, wordt er een wet doorheen gejast, "Mark' my words :-p

MonsantoSucks | 06-12-21 | 13:03

Omdat 2G zo effectief is hebben de landen die het eerder hebben ingevoerd (Oostenrijk en Duitsland) nu zoveel besmettingen dat ze een vaccinatie plicht in willen voeren.

BBRDWR | 06-12-21 | 12:56 | 8

@RonnieTuitL | 06-12-21 | 13:45:
Zou het ook kunnen dat we beide hebben? En dat beide aangepakt moeten worden? En dat mensen die een vaccin weigeren net zo dom zijn als mensen die menen dat onze zorg pico-bello in orde is?

Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 13:48

@Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 13:48: Maar hebben wij nu een zorg-crisis door de corona-crisis of andersom? En is de crisis nu de schuld van het volk zoals onze beleidmakers constant roepen, of is het de schuld van het beleid. En mensen die nu nog steeds volhouden dat vaccineren ons uit de crisis gaat helpen, die hebben echt hun kop in hun hol zitten. Als het nu nog niet duidelijk is dat vaccineren alleen (in berperkte mate) helpt om de risico-groep van de IC te houden, dan vrees ik dat we nog jaren in deze psychose zitten.

RonnieTuitL | 06-12-21 | 13:53

@RonnieTuitL | 06-12-21 | 13:53:
Gezien het feit dat er buiten Nederland ook hier en daar wat andere landen, met een andere zorgstructuur, lijken te *kuch* worstelen met corona dan lijkt het me in IEDER geval evident dat de zorgcrisis hier niet veroorzaakt wordt door corona. Mensen die roepen dat we met alleen vacineren (op dit moment) corona uit de wereld kunnen helpen ken ik niet, het zullen er vast niet veel zijn. Met uw overige vragen wens ik u veel wijsheid.

Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 14:10
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist-
DrFibonacci | 06-12-21 | 12:53

Mja, in plaats van een prikbewijs voor de marginale "in mijn lijf geen prik want overheid zegt ut" minderheid, krijgt iedereen (dus ook de 85% gevaccineerden) gewoon een langere lockdown in den bakkes gesmeerd. Waarmee de overheid dus feitelijk toegeeft aan het miemelende, strontverwende deel van NL en hun zgn. "doordachte, zinnige en rationele" overwegingen om vooral niet te willen prikken. Naast woke- en genderdrammers, KOZP zeurpieten en inclusie/diversiteits dictators, scoort nu ook de antivax kudde.

Nee, tuurlijk, allemaal ook een soort van logica. Niet voor het eerst dat men toegeeft aan dit soort gejank van een marge, gaat ongetwijfeld nog veel leuks opleveren in de toekomst.

Grijskijkert | 06-12-21 | 12:48 | 12

@Otto Normal | 06-12-21 | 13:19: Eensch. Het grootste deel van wat u noemt is - ondanks 5 decennia "integratie" - nog geen steek verder. De jongste nazaten van die demografie gebruikt wel makkelijk de gelegenheid om (in het kader van) "effe lekkâh los te gaan" (en ja, autochtoon vullis zit daar ook bij). De enclaves in de bijbelriem (met Urk, Staphorst en Krimpen als lichtende voorbeelden) waren pre-Corona al "apart" en schijnheilig. Oh zo levend volgens het geloof maar tegelijkertijd oh zo hypocriet.

Grijskijkert | 06-12-21 | 14:57

Totale vaccinatie werkt blijkbaar ook niet, zie Portugal en geloof paar andere landen ook.
Daarnaast blijkt dat er telkens nieuwe boosters nodig zijn. Is het goed om gezonde kinderen en jonge volwassenen telkens te prikken? Ik geloof in vrije keuze. Als ik 50+ of 60+ was geweest zou ik een vaccinatie halen, en ook een griepprik.
Kinderen en volwassenen tot ergens in de 50 belanden simpelweg bijna niet op de IC. Het is dus zaak om oudere mensen te beschermen en te vaccineren (op vrijwillige basis, dwang is niet goed, dat is mijn uitgangspunt, maar de meeste ouderen willen het wel).

Ambrose | 06-12-21 | 14:57

@Ambrose | 06-12-21 | 14:57: ze zijn in Portugal geschrokken dat er toch besmetten zijn.
Maar besef wel even dat dat er fors minder zijn

Shoarmamasutra | 07-12-21 | 00:13
▼ 9 antwoorden verborgen

Goed nieuws voor ons, slecht nieuws voor Pfizer, Hugo, 2G-fans en al die anderen; omicron is helemaal niet zo gevaarlijk en virulenter alsdan delta waardoor de laatste, naar alle waarschijnlijkheid, verdrongen gaat worden door omicron.Mind joe: zo ging dit ook met de Spaanse griep destijds.

Zie dr. John Campbell op YT, en nee, dat is geen wappie.

Computer_says_no | 06-12-21 | 12:46 | 14

@Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 13:09:

Geen verwarring maar de nuchtere constatering dat de bescherming van een vaccin in de tijd afneemt en het gegeven dat, als je volledig gevaccineerd bent, het virus evengoed aan oma kan overdragen. 2G biedt net als het CTB een vorm van schijnveiligheid. Dit is m.i. het grote struikelblok in het toekennen van bepaalde privileges aan gevaccineerden onder een 2G-beleid.

Computer_says_no | 06-12-21 | 13:28

@Vastrop | 06-12-21 | 13:27:
Ik ken geen vaccin dat zijn werking verliest. Wel zien we dat de effectiviteit iets afneemt. Bij Pfizer van 97% naar 94%, die orde van grootte. Vaccineerden kunnen daarmee, in principe, óók corona verspreiden - maar absoluut niet evengoed. Het lijkt me zaak dat we heel secuur zijn in ons taalgebruik. Als ik uw tekst zo lees lijkt het wel alsof een vaccin helemaal geen zin heeft, terwijl dat niet is wat we zien in de ziekenhuizen.

Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 13:43

@Computer_says_no | 06-12-21 | 13:28:
Daar is dat woord weer, "evengoed". Dat is niet waar. Zeker niet als je het afzet tegen een negatieve test die zijn waarde verliest zodra u de het testcentrum verlaat en in de metro stapt. Schijnveiligheid is alleen het geval als mensen denken 100% gegarandeerd covidvrij te blijven na een vaccin. Niemand heeft dat ooit beweerd, en dat is ook niet nodig.
Testen is belangrijk. Mondkapjes zijn belangrijk. Gedrag is belangrijk. Vaccineren is het allerbelangrijkst.

Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 13:46
▼ 11 antwoorden verborgen

Verstandige maatregelen uit het buitenland worden in NL telkens 3-6 maanden later genomen. 2G gaat hier dus met enig uitstel ook komen.

Diederik_Ezel | 06-12-21 | 12:43 | 5

Mooi zo, Als we dan Japan gaan volgen kan ik over een half jaartje een nieuwe voorraad ivermectine importeren, en kan alles weer open,

echtepleb | 06-12-21 | 12:50

Dat is nog te vroeg om te zeggen. Indien Omicron tot veel opnames leidt, zijn er mogelijk nieuwe vaccins nodig. Indien dat niet het geval is, is 2G niet nodig.

DrFibonacci | 06-12-21 | 12:51

Dat strookt niet met verstandig, gewoon conclusies trekken op basis van landen die het hebben ingevoerd. Geen significant verschil met aantal besmettingen, wat niet verassend is gezien het merendeel van de besmettingen nog altijd in de thuissituatie plaats vindt. Verder is de economische schade enorm, op bijvoorbeeld de kerstmarkt hebben ondernemers maar 10% van de omzet vanwege 2G.

zegmaarwij | 06-12-21 | 15:16
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
johnyl | 06-12-21 | 12:41 | 1

2022-deling

LuNaTeeQ | 06-12-21 | 12:41

Het zal betekenen dat 2G wordt overgeslagen en de ze meteen overgaan tot verplichte vaccinatie. Ik heb ondertussen wel geleerd hoe Rutte, de Jonge en consorten werken.

roevka | 06-12-21 | 12:40

Krijg ik straks wel een uitkering als ik geen baan meer heb?

ikworstelengadouchen | 06-12-21 | 12:38 | 3

Ja maar je krijgt ook gelijk een strafkorting omdat je als niet gevaxte niet volledig beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.
Maar de keuze is aan jou hoor!

Niet_Van_Hier | 06-12-21 | 12:45

Alleen als je zwart, bi polair, heaumeux en gehandicapt bent.....

Blonde Nel | 06-12-21 | 12:47

Eerst in de bak. Daar verplicht vaccineren, want ja, dat moet nu eenmaal bij delinquenten. Dan vrijlating en hup, solliciteren!

Kosmo | 06-12-21 | 12:49

John Miles, de man voor wie muziek zijn eerste en laatste liefde was is gestopt met zijn laatste liefde. Dat is pas erg, weer een icoon uit een betere wereld weg uit ons midden.
www.youtube.com/watch?v=gb6XtyFNawM

Arnold Layne | 06-12-21 | 12:38 | 2

Zijn solo "Music"-liedje is wel een beetje uitgemolken de laatste 40 jaar, hij was veel op toer met Joe Cocker en deelde hun beider tomaten-teelthobby (ze hadden wel 300 soorten in hun kasjes). Lieve goede muzikant, RIP.

hagelkruis | 06-12-21 | 12:48

Jammer. Dan gaan we de komende tijd doodgegooid worden met dat kutnummer.

lekgoot | 06-12-21 | 12:56

CTB op basis van 2G is dus een luxevariant die we ons weer kunnen permitteren als we geen last meer hebben van het virus. Of begrijp ik het weer niet goed.

Joris Beltsin | 06-12-21 | 12:37

Julius Caesar zei het al " verdeel en heers " er is nog niks veranderd .

likmegaties | 06-12-21 | 12:36 | 2

Ja en het domme volk gaat er in mee; het is de schuld van de ongevaccineerden!! Terwijl er genoeg gevaccineerden met klachten gewoon op uit gaan…. Ja mij gebeurt toch niks met een prikkie in m’n arm…. Iedereen zou gewoon meer op moeten letten. En sowieso is er maar 1 schuldige: de regering.

ikworstelengadouchen | 06-12-21 | 12:40

Dat was Caesar niet maar Philippus II van Macedonië.

Pardoes | 06-12-21 | 13:16

Zo 'lullen' ze zich er uit, ze weten al lang dat met kerst en nieuwjaar zich toch niemand aan de regels houdt.

pa_niek | 06-12-21 | 12:35

Voor iedereen die nu beweert dat Omikron een "milde variant" zou zijn. Daar is vooralsnog geen bewijs voor. John Campbell, de blogger die in den beginne heel genuanceerd berichtte over Covid, s de laatste maanden opgeschoven naar steeds radicaler wappie-nonsens, over Ivermectine en nu gaat hij met Omikron ook alweer de fout in. Geheel voorbarig beweert hij dat Omikron minder heftig zou ijn.

Onder meer stelt hij dat alarmerend veel kinderen in Zuid-Afrika nu in het ziekenhuis beland zijn, maar dat hun verschijnselen "mild" zouden zijn. Ik dacht dat als je in Zuid-Afrika in het ziekenhuis komt, je per definitie geen milde klachten meer hebt, maar ernstige. Anders blijf je daar echt thuis. Dan nog is de bevolking veelal jonger en midner obees dan hier dus het is nog veel te vroeg om te zeggen.

Dan nog iets over de verspreiding in combinatie met de besmettelijkheid. Een rekenvoorbeeldje. Stel Omikron is slechts de helft zo dodelijk, dus 0.5 x als delta, maar wel 2 x zo besmettelijk, hoe verhoudt zich dan in de loop der tijd het aantal doden van deze varianten tot elkaar? Dat is de volgende functie :

Ratio doden (omikron/delta) = 0.5 x t ^ 2.0, waarin t de tijdfactor is. Je kan dus zien dat in het bhegin het aantal doden minder zal zijn, maar dat door de besmettelijkheid het aantal doden al snel een meervoud zal zijn. Datzelfde gaat op voor andere factoren, misschien iets langzamer, maar uiteindelijk is de extra besmettelijkheid van Omikron een ramp op wielen.

Tenzij Omikron zo ongevaarlijk is dat er niemand meer ernstig ziek van wordt of eraan sterft, dan is het een zegen. Maar juich nog niet te vroeg.

Beste_Landgenoten | 06-12-21 | 12:35 | 15
-weggejorist-
moonshiner3519 | 06-12-21 | 13:38
▼ 12 antwoorden verborgen

Ik ben tegen de vaccinatieplicht maar als het dan toch komt waarom dan niet voor 60 plus. En ik ben al gevaccineerd. Dan kunnen we naar cijfers die uitwijzen dat 95% op de ic gevaccineerd is en als het dan nog vastloopt hebben we bewijs dat er niets aan te doen is en alles weer open kan. Kom op ongevaccineerde boomers, jullie kunnen de wereld redden! Luistert iemand overigens No Agenda? Die hebben soms best wel interessante invalshoeken.

littlelebowsky | 06-12-21 | 12:32

Slecht nieuws, ik had mijzelf al verheugd op een 2G beleid en met in angst en discriminatie de kerst als een tweederangs burger te mogen doorbrengen.

Reebensteeltje | 06-12-21 | 12:30 | 9

@VoltaireJohn | 06-12-21 | 12:57:
Dat deed u niet. U lijkt niet in te zien dat 2G beleid en strafrecht hetzelfde zijn. Daarom leg ik dat uit. Aan het begin van mijn tegel. Letterlijk de eerste woorden.
Ik kan het echt niet makkelijker maken voor u.

Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 13:01

@Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 13:01: Klopt, maar ik begon niet met 2G, maar met vaccineren. Vervolgens komt u met een 2G verhaal. Ik vroeg waar 2G in voorkwam, kon u niet aantonen, tot slot blijft u het over 2G hebben dat het strafrecht is, terwijl ik het daar helemaal niet over had, maar u dus wel. Wat nu?

Adriel | 06-12-21 | 13:06

@VoltaireJohn | 06-12-21 | 13:06:
U geeft aan dat mijn vergelijking tussen de behandeling van criminelen en de beoogde behandeling van 2G overtreders raar is. Criminelen onderscheiden zich, volgens uw tegel, van 2G overtreders omdat zij het strafrecht schenden. Ik geef aan dat het beoogde 2G beleid óók strafrecht is, en de vergelijking accuraat. U kunt daar dan een argument tegenover zetten, óf toegeven dat u niet goed heeft opgelet. Als u echter blijft vasthouden aan het feit dat nu (op dit moment) mensen die het vaccin weigeren niet gestraft kunnen worden dan heeft u (A) gelijk en (B) een argument ontkracht wat niemand heeft gemaakt. Althans niet in dit draadje. Ook dat is overigens niet strafbaar, maar wel heel - heel irritant.

Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 13:19
▼ 6 antwoorden verborgen

Dus alleen uitstel van de 2G samenleving tot na het kerstreces, dan nog alsnog wet goedgekeurd door meerderheid Kamer, dat weten we namelijk al. Een maatschappij met een 2-deling wellicht volgend jaar, hoe zijn we ooit zo laag gezonken?

Jan, Leiden | 06-12-21 | 12:30

De eerste echt "bruikbare" data van omi komen pas over 8 weken dus Huug en Rut willen een rustige kerst, met alles dicht.
Medelijden met de bühne- jongens en meisjes, school je maar om, de schilderijen vol echt leven van Jeroen Bosch komen nooit meer terug in dit bar slecht geleide (verkwanselde) land.

hagelkruis | 06-12-21 | 12:28

www.nrc.nl/nieuws/2021/12/05/de-hoest... 'De hoest van toen is nu een kuchje' meldt een NRC artikel over een verpleeghuis waarvan de bewoners net allemaal de boosterprik hebben ontvangen, maar waar de besmetting met corona toch blijft rondwaren. In het artikel staan vreemde zinnen: "Een tweede groot verschil met eerdere besmettingsgolven is dat mensen niet meer geïsoleerd worden. We doen het huis niet meer op slot, zegt Frank Dekens, teammanager op de locatie Eduard Douwes Dekker in Amsterdam-Noord. De eenzaamheid die totale isolatie veroorzaakte was zo mensonterend en verdrietig. Dat willen we niet meer. Zeker bewoners met dementie begrepen er niets van. Die dachten dat de oorlog was uitgebroken, ze zagen alleen nog maanmannetjes.”" Maanmannetjes zien en 'denken' dat de oorlog was uitgebroken. Die bewoners met dementie horen bij de naoorlogse generaties die geen oorlog meer hebben meegemaakt. Wat demente mensen 'denken', is iets waarmee geen cynisch misse grappen mee gemaakt dienen te worden á la Orson Welles en zijn jaren dertig radio uitzending over 'War of the Worlds'.

Eeuwig..Op..Vakantie | 06-12-21 | 12:26 | 8

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 06-12-21 | 12:45: Ooit weleens iemand met dementie meegemaakt?

Diederik_Ezel | 06-12-21 | 12:47

Het NRC artikel gaat onwetenschappelijk aan de haal met het feit dat de bewoners van het verpleeghuis kuchen i.p.v. zwaar hoesten. Dat zou komen door de vaccinaties, zo suggereert de journalist. Maar dat is niet zeker, omdat er geen vergelijking gemaakt wordt met mensen die niet gevaccineerd zijn. Hoesten die wel zwaar? Het covid virus 'vermenselijkt' meldt een ander artikel doordat er verkoudheidvirus-spikes worden overgenomen. Dus kan het zijn, dat het hele covid gebeuren in positieve zin aan het vergriepen is. Alleen blijkt dat voor verpleeghuisbewoners geen goed nieuws te zijn: veel oversterfte vindt er nu plaats.

Eeuwig..Op..Vakantie | 06-12-21 | 12:51

@Diederik_Ezel | 06-12-21 | 12:47: Mijn vader is net voor de covid pandemie eraan overleden. Twee jaar zeer intensief in het verpleeghuis geweest. Eerst zat mijn vader tussen cynisch reagerende verpleegkundigen, later kwam hij gelukkig bij verpleegkundigen die hem als mens waardeerden.

Eeuwig..Op..Vakantie | 06-12-21 | 12:55
▼ 5 antwoorden verborgen

Alles was toch onzeker in deze crisis? Alles was toch nieuw en onontgonnen terrein? Maatregelen nemen was toch uiterst lastig vanwege juist de onzekerheid? Daar hebben we toch een OMT voor? En de beste politici op de juiste posities om in lastige en onzekere tijden zo goed mogelijke beslissingen te nemen, ter bescherming van iedereen?
Of mogen we nu gewoon dingen voor ons uitschuiven omdat het allemaal onzeker is? Hadden we net zo goed even een paar jaar onderzoek kunnen doen naar de vaccins, nietwaar?

Kosmo | 06-12-21 | 12:25

Wat een onzin. Ze gebruiken Omnikron als excuus. Het is een veel lichtere variant.
youtu.be/1Paq17X6ucQ

Cadeauinpakpapiertje | 06-12-21 | 12:20 | 6

N=40 in 1 ziekenhuis in een land met een erg jonge populatie en veel HIV. Beetje prematuur om daar harde conclusies uit te trekken.

Diederik_Ezel | 06-12-21 | 12:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Even NPO teletekst kijken, daar word U op de hoogte gehouden van het nieuws wat het demissionaire kabinet belangrijk vind.
Niks over de vragen die Wilders aan Rutte steld.

likdoorn | 06-12-21 | 12:18 | 3

"Ok ben er wel even klaar mee voor vandaag. Wat een tuig bij politiek en pers. Ongelooflijk."
twitter.com/geertwilderspvv/status/14...

Ik deel in dit geval Geertje's sentiment.

Graaf_van_Hogendorp | 06-12-21 | 12:20

Dat is 0 uit 3. Spelling, manman.

WhiteShark | 06-12-21 | 12:58

2G heeft geen haast meer, want vaccinatieplicht-angst moet het straks gaan doen.

JoshuaJulez | 06-12-21 | 12:14 | 3

Ik vind een spuitje halen minder erg dan overal waar ik binnen kom een brakke app moet laten zien dat ik een brave burger ben of zo.

Graaf_van_Hogendorp | 06-12-21 | 12:19

Ja. Dit zaakje stinkt. We gaan nu expres achter de feiten aanlopen vanwege een nieuwe variant? Ongeloofwaardig.

Kosmo | 06-12-21 | 12:21

WTF wat een slappe hap met die 1700 uur sluiting.
LOCKDOWN NU !

PerineumPiraat | 06-12-21 | 12:08 | 14

@BrulSpin | 06-12-21 | 12:19:
Het komt op mij niet meer over als angst. Dat is nog te begrijpen maar als je het nuchter bekijkt zouden gevaccineerden niet meer angstig hoeven zijn, zij zijn beschermd zo goed als het gaat dus vanwaar het gedram en de dwang? LIjkt meer op egocentrisme, zichzelf meer achten dan een ander op basis van absolute "waarheden" die onaanvechtbaar lijken. Dergelijk absolutisme is de basis van zeer kwalijke stomingen gebleken en we zien het nu weer gebeuren.

elfenstein | 06-12-21 | 12:24

@elfenstein | 06-12-21 | 12:20: Ik had het over een letterlijke reactie hier, niet over een extreme eventualiteit. Als je poker wilt spelen met je leven mag dat natuurlijk.

funda | 06-12-21 | 12:26

@funda | 06-12-21 | 12:26:
Ik speel al m'n hele leven poker met m'n leven, soms met geweldige uitkomsten, soms de totale afgang. Ik zou het niet anders willen.

elfenstein | 06-12-21 | 13:09
▼ 11 antwoorden verborgen

Hugo is gewoon een topvent. Ja, tuurlijk was er vorig een schreeuwend tekort aan beschermingsmiddelen, en begon het vaccineren veel te laat, en op de verkeerde manier (dansen met Janssen) en natuurlijk zitten we na 1,5 jaar dieper in de stront dan vorig jaar vanwege een grote personeelsuitstroom ipv instroom. En natuurlijk is het een herhaling van zetten met ook weer de boosterprikken te laat en te onduidelijk te organiseren. En natuurlijk waren er wat privacy problemen met de app die echt helemaal geen enkele besmetting of infectie tegen houdt. Maar naar goed Nederlands gebruik steken we de kop gewoon ietsje dieper in het zand; want er is geen probleem zolang je het niet ziet of benoemd.

opblaasschaap | 06-12-21 | 12:04 | 3

Prima sarcastische tegel waarin zo min of meer álle flaters op dit dossier fijntjes worden benoemd.
.
*wél 1 supadupah flauw taalnazi prikje > joúw *benoemd* => *benoemT*.

chicago river | 06-12-21 | 12:18

Een minister die 100 uur per week werkt. Die te maken krijgt met een onvoorspelbaar virus en tegenstrijdige adviezen en dan toch een beslissing moet nemen waarvan al bekend is dat niet iedereen er blij mee is. Dan mag je als reaguurder de "feiten" op een tegel zetten en ben je een held. Goed gedaan. Echt een aanwinst voor de maatschappij.

dartfrogger | 06-12-21 | 12:48

@dartfrogger | 06-12-21 | 12:48: Kijkt even naar het lijstje boosterprikken in Europa. Waar we staan, net boven Bulgarije waar sowieso bijna niemand is gevaccineerd. Kijk dan naar de politici die zich verschuilen achter niet gegeven adviezen. Wat is volgens u dan de zwaarwegende reden dat opblaasschaap Hugo niet de falende boostercampagne mag aanrekenen?

Incitatus | 06-12-21 | 13:17

UItstellen tot net na kerst, lekker veel nieuwe besmettingen en zieke oma's op de ic, hoe doorzichtig wil je het hebben? Die Qrieg komt er, stalorders uit Europa.
NIet dat iemand er verder z'n vrijheden mee terug gaat krijgen trouwens, die hele qr-show levert nu ook al niks op aangezien ook de qr-houders geacht worden om 5 uur op te rotten naar huis en dat zal na de kerst denk ik nog wel erger worden. Even je prikje halen en dan weer vrij zijn is wellicht nog wel de grootste illusie, de vette worst die men voorgehouden krijgt. Ook heel schadelijk daaraan: als het dan doordringt dat het geen vrijheid gebracht heeft moet er een zondebok komen en we weten al wie dat zijn. Een voedingsbodem voor allerhande zeer gevaarlijke toestanden die ernstiger zijn dan dat hele kudtvirus ooit zal worden.

elfenstein | 06-12-21 | 12:03 | 2

2G gaat geen besmettingen tegen in vergelijking met de huidige situatie. 2G is bedoeld in samenspraak met versoepelingen: versoepelingen voor enkel gevaccineerden dus. Daar is nu helemaal geen ruimte voor, gezien de situatie in de ziekenhuizen. Daarom dus uitstel.

koeberg | 06-12-21 | 12:28

@koeberg | 06-12-21 | 12:28: Het bij-effect is dat meer mensen zich alsnog laten vaccineren. En daar is het de overheid om te doen, meer gevaccineerden.

oh nee he | 06-12-21 | 13:04

Hebben we al bedacht wat we volgend jaar gaan doen in de winter, als iedereen gevaccineerd is maar desalniettemin rara hoe kan het de IC's weer dreigen te overstromen? Of zien we dat dan wel weer?

VanBukkem | 06-12-21 | 12:02 | 3

Laten we geen kostbare maatregelen nemen die over een paar weken achterhaald en contraproductief zijn, of op zijn allerbest niet werken - zoals de QR-samenleving.

funda | 06-12-21 | 12:09

Dan gaan we nog meer maatregelen nemen. Noem eens wat en 2GT2B samenleving. Je moet gevaccineerd zijn, of genezen. Respectievelijk 1 en een half jaar geldig. Je moet iedere week verplicht getest zijn en je moet een twee jaarlijkse boostershot hebben anders geen groen vinkje. Plus uiteraard een strengere lockdown

peterdh | 06-12-21 | 12:09

Misschien moeten we dat maar even aan van Dissel vragen, die zit er maar zelden naast.

likdoorn | 06-12-21 | 12:25

Ik hoor een omikronalarm

Leptob | 06-12-21 | 12:01 | 1

Dat zijn de Russen, ze zijn te vroeg linksaf geslagen.

funda | 06-12-21 | 12:09

En wederom falen, wederom geen duidelijke lijn uitzetten en vooruit plannen. Als het plan is om straks 2G in te voeren, waarom dan wachten en niet nu alvast de weg daarvoor vrij maken, zodat als je straks weer open kan je niet eerst van alles moet repareren en 2G wetgeving moet doorvoeren. Of je krijgt het dansen met jansen effect. Of kies een andere route en ga die route voorbereiden, maar dit halfbakken gedoe met een visie voor de volgende dag gaat ons zeker niet helpen.

oh nee he | 06-12-21 | 11:59 | 1

En weer wordt keureuna misbruikt / gebruikt om wetten door de kamer te jassen. Die laat alinea is doodeng. Er is nul inspraak of inbreng van scholen of werkgevers.

Super Grover | 06-12-21 | 13:10

Zijn de vee kampen al klaar.

rein9576 | 06-12-21 | 11:58 | 1

In Oostenrijk word daar waarschijnlijk al hard aan gewerkt.

likdoorn | 06-12-21 | 12:26

Ik lees net dat Omicron wel mee lijkt te vallen. Kan natuurlijk ook hè, dat er een besmettelijkere variant komt die minder ziek maakt en minder dodelijk is.

Opvallend was dat de meeste gehospitaliseerde patiënten geen extra zuurstof nodig hadden. Weinigen ontwikkelden Covid-pneumonie, en nog minder werden opgenomen op de intensive care.

Zack Hooi | 06-12-21 | 11:57 | 4

Zo eindigt het (tot nu toe) altijd, met een milde variant dat iedereen natuurlijke bescherming biedt. Het zou fantastisch zijn als Omicron die variant is. Maar dat weten we nog lang niet helaas.

JohnLocke | 06-12-21 | 12:00

@JohnLocke | 06-12-21 | 12:00: het is al vanaf oktober in ZA-Botswana bekend. En verspreid daar als een raket. 'We' en dan bedoel ik 'ze' weten het al lang hoe en wat met deze variant.

sjef-van-iekel | 06-12-21 | 12:06

@JohnLocke | 06-12-21 | 12:00: ik adviseer kanaal ZDoggMD op facebook.

Is Engels en geen ondertiteling. Dat is hopelijk geen probleem. Maar het is niet zo'n angstaanjager als de MSM of bagetalisator zoals FvD mannetjes.

Hij legt het goed uit zonder onderbuik of emo-pron.

sjef-van-iekel | 06-12-21 | 12:11
▼ 1 antwoord verborgen

Ach, vergelijk het beleid hier eens met die doortastende frisse jongens in Oostenrijk. Luister je niet? Jaar de bak in op eigen kosten a raison van 80K plus een boete van 2K. U heeft nog steeds principes?

_pacman_ | 06-12-21 | 11:56 | 8
▼ 5 antwoorden verborgen

Of je doet (weer / eindelijk) eens een korte hárde lockdown zodat je in elk geval "buffer" hebt voor als Omikron echt een drama wordt?

CynicalBastard | 06-12-21 | 11:55

Gelijk vol gas door naar de verplichting dus.

SailingDuck | 06-12-21 | 11:55 | 3

Ja, zo kun je m ook opvatten. Dit maakt de weg hier wel voor vrij. Geen 2G, dan maar meteen verplichten. Als ze dan ook een niet-mRNA variant hebben hiero, dan is er hoop een groter draagvlak. De Franse variant van het vaccin dus.

robskedebobske | 06-12-21 | 11:59

Waarschijnlijk wel, al wordt 't interessant als omicron de komende weken de overhand krijgt en net als in ZA de opnames en doden stagneren ondanks een exponentiele explosie van besmettingen.

ReyNemaattori | 06-12-21 | 12:14

Je kan zeggen wat je wil, maar dat zou wel een daadkrachtige breuk zijn met dat eindeloze gekutpolder. Weet je trouwens wie er ook vol gas ging?

Koekje-dr-bij? | 06-12-21 | 12:29

En dat houdt dan in dat 5 o clock kut tot na de kerst in stand blijft?

horsteknots | 06-12-21 | 11:54 | 4

Iedereen weet dat toch, alleen wanneer omikron zo ongenadig hard toeslaat, dat het toch geen flikker uitmaakt gaat het weg, anders gewoon tot half april dit gelazer, want de niet gevaccineerde risicogroep krijgt ook geen booster. Beter 21-jarige studenten lastig vallen met boosters, dan beleid toegespitst op de groep niet gevaccineerden die je uit het ziekenhuis wil houden.

Incitatus | 06-12-21 | 12:13

Hoorde net dat die avond lockdown verlengd wordt, maar dat konden we natuurlijk al weten,want 3 weken = zolang kabinet t nodig acht.....

Swaffelkaffert | 06-12-21 | 12:35

Tering, maar toch wel een klassieker met publiek, was toch beloofd?

Mad Max | 06-12-21 | 13:10
▼ 1 antwoord verborgen

Afstel graag. Er is geen enkele reden waarom gezonde 30-minners deels uitgesloten moeten worden van de maatschappij omdat ze liever natuurlijke immuniteit willen. Nul. Laat staan tieners van 13. Deze groep komt niet in ziekenhuizen terecht. En zelfs met onderliggend lijden (dus niet-gezonde 30 minners) is het zo extreem sporadisch dat je daar niet een hele groep tot vaccinatie voor wilt dwingen.

Maar Hugo, hoe zit het trouwens met de belofte dat iedereen boven de zestig een booster kan krijgen voor jaareinde (dus echt mét prik)? Tot nu toe is alleen 1942 en ouder opgeroepen, dus dat moet zo wel heel erg snel gaan wil dat gehaald worden (dus iedereen uit 1961 en ouder). En slechte resultaten uit het verleden geven geen garantie dat het weer verprutst wordt, maar je hebt de schijn tegen, Hugo.

JohnLocke | 06-12-21 | 11:53 | 16

@BMS | 06-12-21 | 13:24: Over 40 jaar is iedereen die op zijn 55 mocht stoppen met werken al lang dood.

p3xxx | 06-12-21 | 14:58
▼ 13 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl