Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De strapatsen van steenrijke Sywert

Maar Sywert is verre van de enige die scheef door deze casus schaatst

Hier volgt een tijdlijn en als blijkt dat we er helemaal naast zitten, mag je ons daar keihard over geselen. Daar trekken we ons dan lekker niks van aan maar dan kun je tenminste eindelijk een keer zeggen dat GeenStijl er naast zat. Dit groteske verhaal heeft sowieso meerdere waarheden tegelijkertijd.

Al drie weken lang wordt Sywert bekogeld met rotte tomaten op het digitale dorpsplein van de publieke opinie. Van de mondkapjesdeal tot zijn Moria-standpunten is alles in een blender gegooid om de jonge dominee-die-koopman-blijkt mee te mangelen en de gretigheid daarvan verraadt een diepe, ongezonde frustratie bij velen als ook een kort en gebrekkig geheugen. Is Sywert daarom foutloos of onschuldig? Neen, zeker niet. Maar, en we horen die volgevreten NPO-vetklep Ebbinge of de boosblanke Van Roosmalen al schamperen: we missen wel wat NUANCE en EVENREDIGHEID in deze droevige toestand. Daarom, voor iedereen die iets durft uit te zoomen tot je zeg maar op sleepvliegtuighoogte het Nederveld kunt overzien: *PLATENKRAS, TERUGSPOEL*, een tijdlijn.

Corona drong begin 2020 de huiskamers van een zorgeloos hautain landje binnen en sloeg daar in als een bom. Van nul naar hysterische totaalpaniek in enkele dagen, vooral toen bleek hoe kats onvoorbereid Dit Land was. Want in Nederland is altijd alles goed geregeld, totdat er iets fout gaat: dan breekt de pleuris uit. Nadat we ons eerst volop lieten overdonderen door een virus en in allerijl de samenleving sloten, werd eind maart 2020 door het Ministerie van VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgestart. De missie bevatte Mark Ruttes favoriete woordje: "Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang."

Sywert van Lienden, toen nog gemeenteambtenaar te Amsterdam, kickstartte in dezelfde maand zijn Stichting Hulptroepen, om eveneens "zonder winstoogmerk" te zorgen dat er hulp- en beschermingsmiddelen bij de zorg kwamen. Hij bediende dankzij een samenwerking met KLM, Flexport, Randstad en Coolblue met die stichting duizenden zorginstellingen rechtstreeks van (onder andere) FFP2-maskers. Daarnaast - en dit is waar het fout gaat - richtte hij in stilte de commerciële BV Relief Goods Alliance (RGA) op. Die entiteit verkocht voor 100 miljoen euro hulpmiddelen aan de overheid, via het LHC. Sywert gebruikte zijn (publieke) bereik en (politieke) netwerk om zijn hulp aan VWS aan te bieden. Dat is logisch. Hij wist daarbij via Pieter Omtzigt een brief bij Mark Rutte te krijgen om de premier van zijn belangrijke werk op de hoogte te stellen en hem te overreden de Hulptroepen in te schakelen voor de zorg. In het landsbelang, zeg maar.

Sywert zegde op 5 mei 2020 zijn gemeentefunctie op om zich vol op zijn mondkapjesmissie te richten. Op 19 juni 2020 zat hij in de laatste aflevering van wat bij ons toen het Coronacafé heette. Daarin herhaalt hij zijn "om niet", met de belangrijke naunce "voor de zorginstellingen". Daar zit 'm volgens ons de nuance-kneep tussen filantroop en coronacasher. Hier het Bewust Fragment:

Ja, we hadden met de kennis van nu toen beter door moeten vragen: waar ligt die scheiding precies? Wat is er exact "om niet" gedaan en waar begint het eigen ondernemerschap met winstoogmerk? Wie zijn daarvan de klanten en aan wie (of aan welke landen) worden hulpmiddelen vervolgens geleverd? Hoe zit dat verdienmodel in elkaar? Maar ook voor ons gold toen: Sywert had net een staaltje "Kan niet bestaat niet" getoond door te doen wat VWS niet voor elkaar kreeg, namelijk hulpmiddelen regelen voor duizenden frontstrijders in de zorg. Daar past zijn trots wat ons betreft nog steeds bij.

Arrogantie als achilleshiel
Waar Sywert echter voorzichter mee had moeten zijn, is zijn eigen achilleshiel: de betweterige arrogantie die nu in duizendvoud terug in zijn gezicht geslagen wordt. Met iets te veel gretigheid viert hij zichzelf en dat kwam ook vaak naar buiten in zijn timeline of aan talkshowtafels, waar hij heel goed wist hoe het níet moest en daarbij steevast naar anderen wees. Niet per definitie onterecht, overigens, maar het bouwde wel een puist weerstand op die nu is opengebarsten. Ook zijn vele veroordelingen van andermans verdienmodellen (aan PCR-testen bijvoorbeeld) zijn met de kennis van nu minimaal cocky te noemen, maar ook gewoon ronduit stupide. Met iedere hoofdschuddende tweet groef hij zijn eigen kuil een laagje dieper, terwijl andere ondernemers in stilte voor 5 miljard zonder bonnetjes aan het handelen waren met Hugo en Zijn Mensen van het LCH.

Dat neemt niet weg dat Sywert nu een dankbaar offerschaap is in de publieke opinie, een bloedbad dat anderen (onzichtbare ambtenaren én andere ondernemers) in de luwte kunnen aanschouwen. In de eerste Volkskrantverhalen waarin Sywerts zaken werden beschreven, stond het niet, maar vvd-staatssecretaris Tamara van Ark (Medische Zorg) bekende afgelopen week dat zowel zij als PvdA-interimmer Martin van Rijn persoonlijk betrokken waren bij de behandeling van het voorstel van Sywert. Ze hebben tot op heden echter geen antwoord gegeven op de vraag waarom VWS méér betaalde dan de kostprijs die Sywert aanvankelijk vroeg, waarom er eerst 'nee' gezegd werd enkele dagen later toch 'ja', noch waarom er met een commercieel bedrijf is gehandeld waar Sywert eerst onder het vaandel van de Stichting Hulptroepen aanklopte. Onze geschoolde gok: VWS kan, wil of mag om hen moverende redenen niet tegen kostprijs inkopen en "moest" dus wel commercieel handelen, waardoor er een winstopslag op de order kwam te liggen waar Sywert en twee anderen multimiljoenen aan verdienden. Maar dat is dus nog een open vraag.

In het meest recente Volkskrantstuk wordt Van Ark geciteerd, die donderdag in het debat zei dat de overheid zélf de voorfinanciering garandeerde en daar valt iedereen logischerwijs over, omdat Sywert dat risico naar eigen zeggen in het contract met LCH had afgekocht. Verderop in het stuk staat echter ook te lezen dat het ministerie wist van de overlap tussen "om niet" en "ondernemer", maar de deal zélf door drukte, ondanks bepaalde vraagtekens bij de kwaliteit van het aangeboden materiaal en de noodzaak om nog meer hulpmiddelen in te kopen.

Bliksemafleider met een sausje van zoete wraak
Maar dat pleit Sywert niet vrij: niet alleen was hij zelf zo stom om zijn zakelijke belangen niet beter te scheiden van zijn "om niet"-retoriek, hij verzuimde ook naar de buitenwereld duidelijkheid te scheppen daarover. Onderwijl hield hij ook zijn kritiek op VWS en Hugo de Jonge niet voor zichzelf: op zijn Twitterkanaal regent het een jaar lang schampere (met terugwerkende kracht: arrogante) tweets over Hugo's gestuntel en geblunder.

Bij VWS zijn ze dan misschien niet heel commercieel ingesteld, ze zijn politiek wel slimmer dan Sywert. Via het LCH (en Mediq) heeft het ministerie de corona-inkopen 'op afstand' gezet, terwijl Sywert zijn eigen financiële gewin en zijn filantropie mistig door elkaar heeft laten lopen. Vlak voordat de Rekenkamer met het vernietigende rapport kwam over het financiële wanbeheer bij VWS, waardoor er voor 5,1 miljard aan bonnetjes kwijtgeraakt is, bleek de Casus Van Lienden een perfecte bliksemafleider, met een sausje van zoete wraak, voor de ambtenaren van VWS. Want de bonnetjes van Sywerts 100 miljoen, die bestaan wel, maar een groot deel van zijn hulpmiddelen ligt te bederven in een magazijn. Dat laatste is niet zijn schuld (of verwijt hier iemand het zijn supermarkt als je zelf na je verse aankoop de melk alsnog hebt laten bederven?), maar het werkt wel al drie weken als een lynchverdubbelaar.

De vraag blijft wie de deal aan De Volkskrant gelekt heeft: was het De Jonge (CDA) of was het via de vvd van Van Ark, eventueel namens Mark Rutte? Die laatste stond donderdag in het debat - toen hij fel bevraagd werd door Ploumen en Kuzu over de 5 miljard euro aan kwijtgeraakte bonnetjes - losjes te verkondigen dat er ongetwijfeld nog veel meer opduikt over wat er mis ging. Want: het was crisis. Financiën, van Wopke, weet er van. Dankzij de Situatie-Sywert is het hoogverwoordde moralisme van de Kamer al voldoende uitgesmeerd om het Mark moeilijk te maken. Zie de clip hieronder, waarin overigens minimaal 1 onwaarheid van Rutte zit:

Daarnaast heeft de Tweede Kamer zelf ook boter op het hoofd, want een jaar geleden werden in maart en april half-hysterische moties over het zo snel mogelijk inslaan van hulpmiddelen met brede meerderheden ondertekend en aangenomen en deze week staan Kamerleden van dezelfde partijen het hardste oordeel te vellen over Sywert, die los van zijn eigen verrijking via een overheidsdeal wel precies deed wat de moties vroegen: zo snel mogelijk hulpmiddelen leveren, rechtstreeks aan duizenden zorginstellingen en in dat gedeelte van zijn stichtingswerk - als het goed is - nog zonder winstoogmerk ook:

Sywert deed dus waar Geert Wilders samen met de SP, DENK en vele anderen om schreeuwde, maar een jaar later, in het debat van donderdag, werd hij onder aanvoering van diezelfde Geert Wilders ook nog een keer door de Kamer gebulldozerd als een "CDA-oplichter met een babbeltruuk". Béétje stank voor dank wel, toch?

De enige die in haar bijdrage de bal terug naar de premier en het VWS van Hugo de Jonge kaatste, was Nicki Pouw-Verwij van JA21, die Sywerts handelen laakbaar vindt maar zich ook afvraagt hoe de deal gemaakt kon worden in een ministerie waar het begrotingsbeheer op z'n mildst gezegd niet om over naar huis te schrijven is.

Miljonair met een mening
Hoe de kaarten nu liggen, lijkt het er op dat Sywert niet helemaal eerlijk geweest is naar diverse betrokkenen. Het lijkt er ook op dat hij geprobeerd heeft om zijn winsten uit het zicht te houden. Het is vrij zeker dat zijn eigen publieke houding (zowel het vaak herhaalde "om niet" als zijn kritiek op overheid & andere ondernemers) mede bijgedragen heeft aan de manier waarop het verhaal door ambtenaren (of politici?) aan de krant is gelekt. En dat is dan ook weer iets waar we een vies gevoel aan overhouden: dat Haagse dienaars van het publieke belang via de media een lynch mob op een particuliere burger afgestuurd hebben, teneinde een onwelgevallig rapport van de Rekenkamer tegen het decor van schavot en tomaten in het avondrood van Sywerts imago te kunnen laten wegvallen. Dat maakt de overheid diepcynisch (en een beetje eng), en ons diepcynisch over de overheid.

Het uitblijven van een verklaring, volgens hemzelf omwille van de geheimhoudingsclausules, helpt Sywerts zaak voorts ook niet. Het is sowieso maar zeer de vraag of hij ooit zijn naam zal kunnen zuiveren, zelfs *als* hij een sluitende verantwoording kan afleggen. Het lijkt er wel een beetje op dat hij denkt zowel zijn publieke en maatschappelijke positie te kunnen behouden, als de 9 miljoen euro. Ons lijkt dat een kwestie van of/of. Dus dan maar geen publieke positie meer... 

Hoe dan ook: Meerdere dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn, maar de balans is vanaf het eerste lek al onherstelbaar naar één kant geslagen. En waar Tamara van Ark nog niet alle vragen heeft kunnen of willen beantwoorden en er sowieso nog een heleboel gaten in de kaas zitten, ligt de bewijslast nu vooral bij Sywert. We zijn nog steeds benieuwd.

En wat heeft De Vlieger nog?

Social

Reaguursels

Inloggen

Dat er gelekt is lijkt me niet zo raar. Steeds maar kritiek krijgen van hem, en hem te pas en te onpas horen roepen "om niet" terwijl de ambtenaren wisten dat er goed was verdiend. Daar krijg je een keer genoeg van, en kaats je de bal terug.

Het brein erachter | 05-06-21 | 15:51
-weggejorist-
metagod | 05-06-21 | 14:34
-weggejorist-
RebeccaPena | 05-06-21 | 13:04

Topje van de ijsberg. Rutte en co zijn bezig met een smerige speel. Politiek en overheid is al veel langer vriendjespolitiek en handje klap. OMT bestaat ook uit mensen met allerlei belangen. Waar heel veel geld in omgaat. Kijk naar grote geheel. Dus ophef om 1 persoon is alleen maar afleiding,

franck7020 | 05-06-21 | 12:48 | 1

Viroloog Ab is zelfs rijk geworden van ziektes die niet eens uitbraken. Persoonlijk vermoed ik dat Sywert met de beste bedoelingen is begonnen en dat opeens bleek dat er nogal wat aan de strijkstok bleef hangen. Die verleiding kon hij niet weerstaan. Zou ik denk ik ook niet hebben fgekund. 9 miljoen, buiten je schuld of zonder kwade opzet in je schoot geworpen krijgen, zeg daar maar eens nee tegen.

Tolja | 05-06-21 | 15:35

Een handige zakkenvuller,niemand houdt hem tegen.

Bataaf | 05-06-21 | 12:22

Booking com gaat de bonussen terug betalen, Sywert gaat ook terugbetalen, kan niet anders. Hij is nog jong en wordt anders gecancelled. Dom van hem om zo lang te blijven spartelen.

Poes Fiep | 05-06-21 | 12:06

Hele goeie column.

Sywert is natuurlijk een aap omdat hij niet eerlijk was over zijn winstoogmerk.
Echter, als Nederland mede door zijn leveringen koploper was geweest in Coronabestrijding dan had iedereen hem fantastisch gevonden, en alleen maar meer als hij er ook nog een paar meloentjes aan had overgehouden.

Nu is iedereen terecht cynisch en zuur over Sywert's persoon. Echter, VWS en de rest van de overheid verdienen ook een scheef oog.

Uiteindelijk hebben we dit als samenleving ook een beetje aan onszelf te danken, drijfveren, wortel en stok enzo.

Sywert ik hoop dat je je verdiende geld gebruikt om goed te doen.

Schwanzeleber | 05-06-21 | 11:50

Goede column, de nuance is terecht;
- Sywert slaagde waar het overbevolkte ministerie al maandenlang faalde;
- Sywert werd eerst door vrijwel alle partijen op een schild gehesen;
- maar is nu de kop van jut die de aandacht van het echte falen af moet leiden.

Het echte falen is het probleem, niet deze ene opportunist. Als er vanwege een corona-crisis 9 miljard aan bonnetjes kwijt kan raken dan zitten er fundamentele zwarte gaten in je hele financiële beleid. Negen miljard! Bedrijven die zo werken krijgen de FIOD op hun nek.
Bovendien is de kern van het probleem dat een ministerie met een jaarbudget van 70 miljard maandenlang niet aan mondkapjes kan komen. Terwijl die al in NL aanwezig waren; ondernemers die ze aanboden werden weggewuifd.

Natuurlijk klopt de kritiek op Sywert; maar hij deed alles in opdracht van en met toestemming van onze overheid. Pak de bron aan. Pak de maffiabaas aan in plaats van het straatdealertje.

Dandruff | 05-06-21 | 10:21 | 2

Een straatdealer is over het algemeen geen multi miljonair zoals onze vriend Siebert dat nu is. U doet hem tekort.

Graaf_van_Hogendorp | 05-06-21 | 10:22

Waarom dat krankzinnige of - of? Figuren die een ernstige crisis moedwillig misbruiken voor persoonlijk gewin horen de rest van hun leven achter de tralies. Zowel Sywert als de topambtenaren als de CDA/VVD-politici die dit op poten hebben gezet. En uiteraard dienen al hun bezittingen verbeurd verklaard te worden, tot een maximum van 200 miljoen.

Reaguurdeskundige | 05-06-21 | 11:39

Mag hopen dat groep CDA geen donaties van deze CDA oplichter gaat aannemen in de komende jaren.

stipjes | 05-06-21 | 10:15

Bill Gates doet precies dit op multimiljarden niveau en dat vinden we prachtig.

De opdrachtgever/overheid heeft kilo's boter op haar hoofd.

van heinde en verre | 05-06-21 | 09:32

Meneer van Lienden heeft zijn financiële vrijheid levenslang veilig gesteld door een opportunistisch en bedrieglijk spel te spelen. Daar zal hij zelf mee moeten leren leven. De hoon van de massa valt zwaar, maar is van voorbijgaande aard. Je eigen leegte waarnemen in de goudomrande spiegel wordt op den duur ondraaglijk.

Thuinman | 05-06-21 | 09:12

Het zou mij niet verbazen als een inmiddels gereserveerde batch naar Afrika zwaar is overboden over de ruggen van.... en dat KLM die nog eens gratis naar Nederland heeft gevlogen waar een lokale transporteur ook nog vrijwillig heeft bijgedragen....

Echter alleen aannames natuurlijk. Voor de rest is het een nu een rijke stinkert met een levenslange geur van kots en walging om hem heen.

Remi A. | 05-06-21 | 09:09

Och Osterhaus z’n discutable mexicaanse griep vaccindeal is hem ook vergeven. En nu loopt hij ons al een jaar lang bang te maken zodat we weer een ander vaccin ergens voor innemen. Misschien moet GEENSTIJL eens diep gaan zoeken in de palmares en zakelijke connecties van gompie en Kuijpie. Ik denk dat daar ook best wel eens wat komt bovendrijven.

WibionFire | 05-06-21 | 09:00

Ik zou willen dat ik het zelf had verzonnen.
Wie is er roomser dan de paus? Vrijwel exact helemaal niemand, toch?

loze stijl | 05-06-21 | 09:00 | 2

Nou ja, dit dus. Een groot deel van de rancune is ook gewoon een stukje afgunst en de wens dat ze het zelf hadden verzonnen.

PolarWolf | 05-06-21 | 10:40

Ik wilde dat ik zelf op het idee was gekomen om op leugenachtige wijze belastinggeld achterover te drukken, zeker.

TalkingHead | 05-06-21 | 15:40

Ik mis alleen in het stuk waarom juist Siebert, een onbekende in de bekpamper handel, gekozen werd boven andere meer ervaren partijen. Of ik moet erover heen gelezen hebben. Maar is het niet juist omdat hij een CDAer bleek en lekker wegbekte in de MSM en @nostyle dat hij multimiljonair mocht worden van het ministerie?

Graaf_van_Hogendorp | 05-06-21 | 08:49

Ik zie de 2e kamer inmiddels als een huilie huilie club. Alleen maar achteraf commentaar hebben, iemand afzeiken als die een fout maakt. Wetgeving kunnen ze ook al niet maken, blunder na blunder. En daar moet het hart liggen van onze democratie? Het zijn, op een paar na, allemaal morons. Ik heb geen vertrouwen meer in de huidige politiek en politici, ze bakken er met z’n allen echt helemaal niks van!

Rdock | 05-06-21 | 08:47 | 3

Kamerleden krijgen ook maar datgeen wat doorgespeeld word door hun ambtenaren en medewerkers word op hun bord.
Echte verandering komt pas als er grote schoonmaak in dat apparaat word gehouden. Nu krijgen de ambtenaren elke 4 jaar een andere clown die hun beleid uitdraagt. Ministers en overige staatslieden zijn niks meer dan een overbetaalde woordvoerder met schijnbare eindverantwoording. Dat komt ook omdat we een PABO leraar op volksgezondheid zetten en een politieke carriere muts wiens vader toevallig een tijdje militair was geschikt achten als mindef. VVD is onder Rutte niks meer dan een partij van volgzame communicatie wetenschappen laven die voornamelijk uren lang kunnen praten zonder ook maar iets inhoudelijks gezegd te hebben.
PVV zitten echt heel behoorlijke mensen maar die worden weer volledig overstemd door hun schreeuwerige partijleider.
En zo kunnen we nog even doorgaan.
Zullen we het vooral niet over de babyboom en bijna doodkamer hebben? Alwaar alle wetten worden bekracht? Het is één grote prutszooi, hadden we maar een krachtige koning of iemand die als eem soort alziend overal bovenstaand controle orgaan die orde op zaken kon stellen en al die sukkels tot de schandpaal kon veroordelen. Nee, wij hebben koning Willem bier, wiens macht al lang geleden is afgepakt en daarvoor tig miljoen per jaar cashed excl onkosten.

WibionFire | 05-06-21 | 09:19

@bolletje kaas. | 05-06-21 | 10:17:
Ik word daar juist helemaal niet vrolijk van maar goed.

Graaf_van_Hogendorp | 05-06-21 | 10:21

Goed stuk, GS laat zien wat het is: de ideale bliksemafleider om het falen van VWS uit beeld te houden. Vervelend jongetje Sywert mag sneuvelen, zijn we daar vanaf. Dat kleine linkje met Omtzigt is ook welkom, dan houden we die horzel nog wat langer in de ziektewet. De Marcel van Roosmalens maken van een Amsterdamse ambtenaar met een dubbele pet meteen een Anton Mussert, een symbool van slechtheid. Sywert heeft het niet handig gedaan maar het grote falen ligt bij de overheid zelf.

Spiderman1 | 05-06-21 | 08:37

wat in het artikel nog ontbreekt is de opmerking dat Sywert al ruim vóór corona enorm werd gehaat door deugend Nederland. Omdat hij wel eens iets naars zei over criminaliteit door Marokkanen. Omdat hij af en toe conservatieve standpunten had. Omdat hij met GeenStijl praatte.

De enorm overtrokken lynch-mentaliteit kun je niet los zien van die reeds bestaande haat.

raskol | 05-06-21 | 08:24 | 2

Overigens exact hetzelfde waarom rechts Nederland zo genoot van de ondergang van Sidney Smeets.

raskol | 05-06-21 | 08:27

Kan me niet herinneren dat Siebert zo'n kampioen was van 'rechts' Nederland. Alleen dat hij verdacht werd op open riool twatter dat hij een Tjerrie boy was (later bleek het zo mogelijk nog erger een CDAer) toen Bedet doorbrak. Maar goed open riool twatter vindt iedereen rechts van Mao sus fash.

Graaf_van_Hogendorp | 05-06-21 | 08:46
-weggejorist-
du Roi Soleil | 05-06-21 | 07:34 | 1

Heer Olivier heeft eindelijk een kroonprins: Heer van Liende.

Conan de Rabarber | 05-06-21 | 07:34

Hoi Sywert, je bent binnen, het maakt niet meer uit. Gooi alles wat je weet op straat over corruptie. Wie er bij de overheid allemaal aan verdienen aan die 5 miljard, en meer. Hoe ze hun geld wegzetten zonder dat wij het zien. Toe dan. Je kan het, je wil het. Doe het.

Zuurteregelaar | 05-06-21 | 07:16

Heeft Pieter omtzigt jullie een geloofsbrief ten faveure van een ex gemeente raadslid gestuurd? Op het moment dat politici woekerwinsten gaan behalen met leveringen aan de overheid, dan wordt het wel heel incestueus. Sywert heeft op een slimme manier flinke winst gemaakt, maar is moreel failliet gegaan.

3Xniks | 05-06-21 | 05:42

Mooie afleidings manoeuvre om de overige 5 miljard te verdoezelen waar ook geen bonnetjes van zijn.

Datgingniegoed | 05-06-21 | 04:58

Wat een ongelofelijk gelul. Wat een slappe poging om nuance aan te brengen in een saga waar geen nuance nodig is om te zien dat Sywert van der Lienden een door de mand gevallen lul is, een oplichter die zich met nepotistische praktijken heeft verrijkt over de ruggen van de belastingbetalers. De onkunde van VWS, De Jonge en wie dan ook doen daar niet aan af, maken hem niet een minder grote leugenaar. Ik luisterde altijd met veel plezier naar de onafhankelijke, duidelijke opinies van Van der Lienden, maarik zal nooit meer ook maar een woord geloven van deze charlatan. Ook ik dacht aanvankelijk wat zoekt de Azijnbode weer spijkers op laag water, wat een muggenzifterij weer. Nu de feiten duidelijk zijn geworden en de man is ontmaskerd, weet ik beter. Afserveren. Next.

nietzomoeilijk | 05-06-21 | 02:56 | 7

@Toverkol | 05-06-21 | 06:27: Waarschijnlijk zou ik ook gegaan zijn voor het makkelijke geld maar als ik dan met de neus op de feiten zou worden gedrukt zou ik me toch diep schamen.

Bootvisser | 05-06-21 | 08:13

@MargauxGrandCru | 05-06-21 | 07:09: U zou zo'n werelddeal nooit gesloten hebben? Sure. Er heeft een kluitje ambtenaren zitten slapen. Dezelfde van dat stabureau van eur10.000, die theezakjes van eur75.000 en hier in de buurt een ,megalomaan metroproject van eur300m. Zolang er van dit soort dodos zitten zullen er Sywerts zijn die daar handig gebruik van maken.

Toverkol | 05-06-21 | 19:02
▼ 4 antwoorden verborgen

Dus zoiets als geenstijl met de politieke partij, alleen slimmer

Wil_Lem_Pie | 05-06-21 | 02:23

10 miljoen over.
Die hoeft nooit meer te werken.
Tot z'n 90ste 14.000 per maand.
Als hij het investeren in vastgoed nog meer.

Dankzij de corona en de belastingbetaler.

kloopindeslootjijook | 05-06-21 | 01:32

We doen het non profit.
En houden er tien miljoen aan over.
Uit de ruif.
Zelf kunnen fixen ook.

Doei.

kloopindeslootjijook | 05-06-21 | 01:29

Zonder winstoogmerk betekent zonder het doel winst te maken. Als het dan toch gebeurt, tja, shit happens. Overigens mogen om het even wat voor media mij voor een bedrag van 5 miljoen of meer graag elke dag afbranden.

Waarom de moties Wilders hier zo uitgebreid opgevoerd worden is mij trouwens niet duidelijk. Nergens in de moties leed ik: "Geef Siewert geld", of: "betaal klakkeloos een groot bedrag aan iemand die je een mooi verhaal vertelt".

Elke dag lees ik met verbazing over mensen die kapitalen geven aan hun grote liefde, die ze alleen via Facebook kennen en daarna met lege handen staan. Maar onze regering kan het ook. Hele televisieprogramma´s worden er mee gemaakt; is Kees van der Spek al bij Siewert langs geweest?

bergsbeklimmer | 05-06-21 | 01:27

Overigens er zijn reaguurders die in de kramp schieten en zeggen van Lienden deed wat anders andere mensen hadden gedaan dus prima en VWS zijn de eikels. Lieve reaguurders dit is, zoals ik al eerder heb gezegd, geen goed/fout maar fout/fout.
Goed geld verdienen? Prima, doch ga niet de altruïst uithangen op tv. Maw van Lienden was heel fout en die ambtenarennitwits (pleonamse) op VWS zijn sowieso stupide want die doen niks anders dan dommig belastinggeld wegpissen want die denken dat geld aan de boom groeit. Maw de wereld bestaat dus niet uit goed/fout maar vaak ook uit fout/fout.

Basil Fawlty | 05-06-21 | 01:16 | 13

@J.Cash | 05-06-21 | 02:44:
Overigens hypocriet ben ik nooit. Ik ben veel maar nooit hypocriet. Heb ik een bloed maar dan ook bloedhekel aan. Opportunist? Ja, kan ik zeker zijn zo nu en dan. Hypocriet? Nooit.

Basil Fawlty | 05-06-21 | 03:24

@Basil Fawlty | 05-06-21 | 03:24:
Qué bonito es ver la lluvia y no mojarse.

J.Cash | 05-06-21 | 04:17
▼ 10 antwoorden verborgen
-weggejorist-
stadsie | 05-06-21 | 01:03 | 14
▼ 14 antwoorden verborgen

Als ik van Lienden zie moet ik altijd denken aan de mid jaren '80 toen ik op een Bischoppelijk college zat in midden Limburg en daar had je toen ook al van die baasjes. Vooral Jong CDA, JOVD, Jong PVDA, Jong PSP/PPR. en Jong PVDA. Allen te fanatiek, allen lelijk en geen echt leven. En ik kan topics volschrijven over JOVD-ers, Jong PSP-ers etc. Maar laat ik mij toespitsen op Jong CDA-ers toen. Kansloze baasjes met plakhaartjes, te eng zittende overhemden met zweetplekken onder de armen, jaren '50 eruitziend en persjes, eikenhoutentafel denkend, aanhangers van Bisschop Gijsen en dus Zondag naar de kerk op de eerste rij in de kathedraal waar hij dienst hield, altijd glimlachend maar bloedfanatiek en al 24/7 bezig met de partij. Misschien wisten ze al dat ze eigenlijk kansloos waren in de echte wereld dus daarom lid worden van een politieke partij om zo carriere te maken. Gladbakjes in de dop. En dat is waar ik aan moest denken toen ik van Lienden zag en hoorde babbelen.

Basil Fawlty | 05-06-21 | 00:59 | 6

@Basil Fawlty | 05-06-21 | 02:18:
Is goed Basil.

J.Cash | 05-06-21 | 02:30

@J.Cash | 05-06-21 | 02:30:
Te gemakkelijk.
Zie mijn antwoord op Basil Fawlty | 05-06-21 | 02:30

Basil Fawlty | 05-06-21 | 02:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik wil weten wie er nog meer aan de deal hebben verdiend. Ik denk aan de connectie(s) in het betrokken ministerie. Of de hele transactie nog openbaar wordt is, gezien de reputatie van de overheid omtrent transparantie, twijfelachtig. NLse politici houden nogal van 'geitenpaadjes'.

isitsoornot | 05-06-21 | 00:16 | 3

Afzinken die hele zooi. Blijf het herhalen. Betonrot aan de grondvesten van onze 'democratie' kun je alleen maar oplossen door het te laten afzinken. Maar troost u, we worden in de klimaat maffia geloodst. Het wordt een keer oorlog.

Dwarsdenker | 05-06-21 | 00:44

@Dwarsdenker | 05-06-21 | 00:44:

Misschien kan Sywert als energie expert wel zonnepanelen en windmolens leveren voor maar 2 keer de gangbare prijs, koopje !

Roze_bril_drager | 05-06-21 | 00:50

Uiteindelijk kom je bij de "big boss" uit (Hugo met de clownschoenen).

UpdateAvailable | 05-06-21 | 07:23

Ach so...

Twee dagen na de TK-verkiezingen op WNL - 19 maart jl.
Sywert: "Het CDA is een verwaarloosde partij. Het is een partij die al 10 á 20 jaar achteruit aan het kachelen is. Je ziet dat het schip op heel veel plekken toch lek is. Het heeft gewoon te maken met maatschappelijke veranderingen waarop het CDA toch onvoldoende weerwoord heeft."
www.youtube.com/watch?v=lNIlSmsn-VA

Sywert werd bij de VARA Chef mondkapje genoemd....
www.youtube.com/watch?v=xpibJwVnLy8

drs.Nee | 04-06-21 | 23:57

Wellicht kan hij de film "Schindlers List" even gaan kijken.
Oke, wat extreem tov de huidige situatie,
maar in de basis erg leerzaam, IMHO....

hotmint | 04-06-21 | 23:49

De tranen van Sywert drogen wel wanneer hij naar de bank rijdt.

Mahatma | 04-06-21 | 23:22

Er wordt op Sywert gejaagd alsof hij Michail Chodorkovski is. Beangstigend!

credit | 04-06-21 | 23:16 | 3

Waarom is die Michail beangstigend? Denk je nou echt dat iemand hier die naam kent? Met wat voor reden zou jij op hem jagen? Doe normaal joh.
Ga zoals een ieder hier doet, gewoon de discussie aan. De rede.

drs.Nee | 05-06-21 | 00:55

@drs.Nee | 05-06-21 | 00:55: ontiegelijke wappie. Ga asjeblieft terug naar groep 1 van de basisschool en vraag een jaartje "begrijpend lezen" aan.

rectormagnificus | 05-06-21 | 12:29

De deal is volkomen legaal. Er zou gejaagd moeten worden op dat incompetente stelletje bij de tegenpartij.

Toverkol | 05-06-21 | 19:05

Voor mij is Sywert een messenger, een ethical hacker. And I don’t want to shoot the messenger. Sywert zijn naam is publiekelijk geslachtofferd terwijl hij heeft bewezen dat de overheid labiel is in het maken van overheidsdeals. Heb je een deugend praatje, dan kom je de dealingroom binnen. Sywert is de naam die hier uit komt rollen, maar ik zou nog veel meer namen willen horen. 5,1 miljard is bij het VWS niet verantwoord. Daar valt de 100 miljoen-deal van Sywert niet eens onder. Sywert heeft aangetoond dat de overheid financieel lek is, hackable is voor mensen die makkelijk rijk willen worden. Een overheid die te groot is om proper te managen. Deze manier van zaken doen moet gewoon niet kunnen. Het gevaar dat enkele mensen deze hacks kennen en er megarijk door worden, is uitgekomen. En deze mensen worden nog rijker want het lek wordt niet gesloten. Sywert heeft aangetoond en aangewezen waar het lek zit. Het lek is de minister van VWS en de minister president. Deze politici moeten ter verantwoording worden geroepen. Maar een individuele Nederlander slachtofferen omdat zijn deugende verhaal niet uitkwam? Nee bedankt. Al 20 jaar tonen Greenpeace, Oxfam, GroenLinks en meer van dit soort organisaties aan dat deugende verhalen moeten worden gewantrouwd. De Deuger regeert. En dat tijdperk moet nu eens worden afgesloten.

rectormagnificus | 04-06-21 | 23:11 | 2

Precies dit, en dan moeten we ook niet de ICT en automatisering pareltjes vergeten....

Dude heb je eten | 05-06-21 | 00:13

Wel een hacker, niet ethical.

UpdateAvailable | 05-06-21 | 07:25

Destijds stonden ze bij de interruptiemicrofoon te schreeuwen totdat de Minister er van flauw viel. Jesse Klaver "de overheid moet mondkapjes van bedrijven vorderen voor de zorg", Wilders "haal dat vliegtuig vol mondkapjes wat naar China is gegaan terug" en zo kun je het rijtje van politici die op hun manier mondkapjes wilden ronselen afgaan. Het moest snel, want tekorten in de zorg waar onze zorghelden dood gaan, applaus. Wat dat betreft boter op het hoofd.

Ondertussen adviseerde het RIVM/OMT dat mondkapjes niet werkten - gestoeld op schaarste - en na lang trekken aan een dood paard moesten we maar 'niet-medische mondkapjes' gaan dragen, want de échte mondkapjes moesten naar de zorg, waar ze bij nader inzien vele maanden later geen tekort hadden.

Sywert wist beschermingsmiddelen te regelen terwijl we het destijds overal spaak zagen lopen, nu blijkt als mosterd na de maaltijd, want ineens was het allemaal niet nodig geweest. Het Ministerie had genoeg mondkapjes voor heel Nederland verstopt, Sywert z'n mondkapjes zouden maanden later pas komen, de mondkapjes werden goedgekeurd maar waren niet goed dus werd de hele lading in een loods gezet om te verrotten.

Dat Sywert zijn zaakje presenteerde alsof hij het voor niets - of kostprijs - deed daar kun je een moreel oordeel over hebben en daaraan hebben we in Nederland geen gebrek.

Sywert is misschien een snake-oil salesman met een VOC-mentaliteit, maar dat we met een politieke top en Ministerie zitten die van 100 miljoen (5-9 miljard) belastinggeld snake-oil koopt vind ik eigenlijk nog het ergste en die ontspringen tot dusver de dans door het zwarte schaap te slachtofferen.

GroetenVanUrk | 04-06-21 | 23:07 | 2

Spot on.

2021 sla ik ff over | 04-06-21 | 23:34

Dat morele oordeel lijkt me in deze wel op zijn plaats: het misbruiken van een gezondheidscrisis met een babbeltruc om jezelf te verrijken, lijkt me toch wel iets waar we een moreel oordeel over mogen vellen.

Blaatschaap99 | 05-06-21 | 07:14

Meneer, ik hou van Siewert. Die lange lap tekst is voor mij een beetje te lang. Maar ik wil maar zeggen dat Siewert ons de weg wijst hoe wij erg flink kunnen cashen bij die lui die wel allemaal stemmen krijgen maar toch precies doen wat ze zelf willen met 's lands financiën. En al die mondkapjes die Siewert voor €100.000.000 heeft gekocht zijn wel allemaal afgekeurd en liggen opgeslagen in een magazijn. Zo gaat de overheid om met ons belastinggeld. Hulde aan Siewert dat hij een stapeltje op zijn eigen bankrekening heeft kunnen laten schrijven en niemand doet hem iets. Voor de slimmen onder ons om hetzelfde te doen. Beter dat de staatskas bij de bureers is dan bij de politici in deze tijd nietwaar.

Twee Jeetjes | 04-06-21 | 23:06

De Vlieger heeft gelijk; stap voor stap en niets roepen zonder bewijs (in de ruimste zin des woords, dat dan weer wel). Het is geen prettig gezicht en het heeft tijd nodig om te rijpen, maar het is de Titanic op ramkoers.

RuigVanDeTichel | 04-06-21 | 23:04

Ik mis een minister in dit verhaal, iemand van het vorige kabinet die zich helemaal heeft teruggetrokken, zo bang dat zelfs een demissionaire functie al te veel is gevraagd.

Boeloeboe | 04-06-21 | 23:01

Sywert, de man van 9 miljoen, die de zoektocht naar 5 miljard aan zoekgeraakte bonnetjes moet afleiden.
Ik vrees dat het totaalbedrag een factor tien hoger ligt.

Abject | 04-06-21 | 22:55 | 1

En dat allemaal om een lading mondkapjes waarvan het nut niet is bewezen tegen een virus dat niet veel erger is dan een griepje waarvoor we ten onrechte in een lockdown hebben gezeten en volkomen overbodig in onze ellebogen hebben geniest terwijl we verplicht achter winkelwagentjes liepen die ook al geen enkele bijdrage leverden aan de verspreiding van dit virus.

de euro middenweg | 04-06-21 | 22:54

De ophef is alsof de koper boos is dat hij flink betaald heeft voor stront. Alsof hier geld het probleem is. Het probleem is dat je bereid ben om stront te kopen.

credit | 04-06-21 | 22:47 | 1

Zo lang er bij de overheid zoveel idioten rondlopen, zullen er Sywerts zijn.

Toverkol | 05-06-21 | 19:09

Sywert heeft zich gedragen als een rat in het lijkenhuis.

SterF... | 04-06-21 | 22:40

Het financiële wanbeheer bij VWS is al 2 decennia het geval. De rekenkamer heeft VWS hierover al 20 jaar jaarlijks op de vingers getikt. Maar uiteraard zonder resultaat. Dit soort strapatsen moet je als ondernemer eens proberen....

pibasso | 04-06-21 | 22:38

Er is 5.1 miljard van 100 miljard jaarbudget zonder bonnen verantwoord bij VWS omdat anders volgens Rutte "de situatie nog veel ernstiger zou zijn in dit land.".... wat een totale onzin om dan geen inkoopfacturen vast te leggen. Hoezo niet? We hebben het niet over een marge van paar miljoen, maar over g**verdomme 5.2 miljard!!
Vind dit werkelijk ronduit crimineel. Wat mij betreft zouden de hoofdpersonen Rutte en De Jonge het gevang in mogen de rest van hun leven.

Dan zijn we tegen woekerprijzen buiten de lachwekkende 9 miljoen van Sywert gigantisch veel medisch handelaren, en wederom vind ik woekerprijzen ook zeer crimineel gedrag, puissant rijk geworden zonder dat is na te zien bij VWS..
Let wel: heb niets tegen gewone fatsoenlijke leveranciers aan het rijk, zijn er ook, maar wel veel tegen lui die de boel met woekerprijzen hebben belazerd.

Dat er 5.2 miljard is verdwenen neem ik Rutte, De Jonge en uiteindelijk nu verantwoordelijk Van Ark zeer kwalijk, ze moeten weg van het politieke toneel.

Over de grens in het oosten verdwijn je daarmee wel degelijk voorgoed van het politieke toneel met pek en veren, maar niet in ons land dat verworden is tot een bananwnrepubliek met overstemmende holle retoriek apen in de 2e Kamer die geen fatsoenlijk antwoord geven op de werkelijk gestelde vraag en zo totaal blind arrogant voor de samenleving zijn gaan denken dit niet meer te hoeven doen. Wanneer zij dit denken te mogen doen, hoe onverschillig gaat de burger dan zelf worden? Die denkt ook straks richting overheid: hoezo zou ik de boel dan niet belazeren, want zij zijn nog erger. Dan ga je als land rap door het afvoerputje en dat gaat waneer Rutte en consorten aanblijven dan ook gebeuren.

Jan, Leiden | 04-06-21 | 22:36 | 5

@Abject | 04-06-21 | 22:57:
Was het maar waar, vermoed dat het OM heel sectief is in het wel en niet ontvankelijk verklaren van wat zij een zaak vinden....

Jan, Leiden | 04-06-21 | 23:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Stel… je vindt een koffer met 9 miljoen.
Of beter nog, iemand geeft jou een koffer met 9 mio.
Wat doe je?
Ik pak ‘m, de gevolgen zien ik later wel.
Laten we elkaar geen mietje noemen.
Wie is er schuldig?
Degene die de koffer aanreikt of degene die ‘m aanpakt?
Of anders gezegd, iemand geeft jou 100 mio om iets te kopen die iedereen had kunnen kopen.
Pak je dan winst?
Ok, buitensporige winst, maar wie is er nou een debiel?
En nu even geen emotioneel gejank.
Hoeveel projecten van de overheid overschreden het budget wel niet in de voorbije jaren.
Bouw, ICT, sociaal maatschappelijk gelul, subsidies.
Al die betrokkenen vullen hun zakken over de rug van de belastingbetaler.
Bij de overheid lopen en stel prutsers.
Prutsers die in het bedrijfsleven een schup onder hun reet krijgen en terecht.
Werken voor de overheid is kassa.
Laten we het over Centric hebben…

Ruimedenker | 04-06-21 | 22:35 | 3

Precies dat!

pibasso | 04-06-21 | 22:41

Maar hou je vol dat je die koffer niet pakte omdat je de barmhartige samaritaan bent?

beldewouten | 04-06-21 | 22:42

"Stel… je vindt een koffer met 9 miljoen."
Doet me denken aan de koffer die Llewelyn Moss mee naar huis nam. Nou ja, 'huis'. Dat loop slecht af, net als nu. Vraag ik me dan af: wie is de Anton Chigurh in dit verhaal ?

2021 sla ik ff over | 04-06-21 | 23:27

Dit is het mooiste stukje van het stukje;

Ze hebben tot op heden echter geen antwoord gegeven op de vraag waarom VWS méér betaalde dan de kostprijs die Sywert aanvankelijk vroeg, waarom er eerst 'nee' gezegd werd enkele dagen later toch 'ja'

sjef-van-iekel | 04-06-21 | 22:32

Het ging toch om ca. 20 miljoen? Sywert 9 en die twee maten van hem 5 of 6 p/p. Het retejong van Hugo en de Bruine Ster

P. Breidel | 04-06-21 | 22:29

Stukkie terug gevonden van die 5.1...?

onbekend | 04-06-21 | 22:23
-weggejorist-
lingobar | 04-06-21 | 22:17 | 1

Waarom verhuist Sywert niet gewoon lekker naar Monaco met z’n zak fuck-you money. Dan hoor of lees je al die afgunstige commentaren ook niet meer

BASinnic | 04-06-21 | 22:13 | 3

Op die volgebouwde postzegel wil je toch niet wonen man.

All_yall | 04-06-21 | 22:14

Al die topsporters gaan daar wonen als ze een beetje verdienen. Einde carrière komen die zakkenvullers met liefde terug om te profiteren van het egalitaire Nederlandse systeem. En om aan te schuiven bij zuurprogramma's van Ziggo en zo.
Ik vermoed dat tien miljoen in Monaco is opgebrand voor je twee jaarwisselingen hebt meegemaakt.

geen koning | 04-06-21 | 22:44

@geen koning | 04-06-21 | 22:44:
Niemand met echt geld woont in Monaco. Je staat er ingeschreven.

J.Cash | 05-06-21 | 01:43

Er was chaos ja, het was lastig, zeker..... maar geloof mij nou dat die gluiperd niets, maar dan ook niets heeft bereikt wat Mediq of het LCH of andere met verstand van inkoop hadden gekund. Ik was er logistiek gezien bij betrokken en heb overuren gemaakt om containers aan boord te krijgen met maskers en schorten. Hij heeft iedereen, GS incluis, gebruikt om andere onder druk te zetten en zo z'n deal te krijgen, dat is wat er fout is. Met z'n schijnheilige muil!
Het zou GS sieren als ze het daar gewoon bij laten ipv proberen het nog een soort voor em op te nemen.

Knip | 04-06-21 | 22:12 | 5

Precies dit. Uit het feit dat hij bijna twee keer zoveel van de winst kreeg als zijn partners, blijkt dat zijn inbreng, nl. manipulatie van de politiek en publieke opinie veel waardevoller was dan de inbreng van zijn partners, nl. contacten in China en ervaring met importeren.

cop-forrester | 04-06-21 | 22:23

Nee, Mediq is lekker bezig met de prijsstelling voor PMB nu, met name voor handschoenen. Stelletje uitzuigers die lekker meedoen met belachelijke prijsstijgingen doorvoeren.

pibasso | 04-06-21 | 22:35

@pibasso | 04-06-21 | 22:35:
Wat Mediq doet moeten ze zelf weten, maar als jij deze wereld kent weet je ook dat inkoop China (schorten en maskers) en handschoenen (Maleisië en Vietnam voornamelijk) flink omhoog zijn gegaan, contracten waren niets meer waard. Daarnaast is transport, vooral zeevracht sinds september vorig jaar circa factor 5 ( 40ft Shanghai - Rotterdam nu USD 10K tegen USD 1650 een jaar terug).

Knip | 04-06-21 | 22:49
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
hedonista | 04-06-21 | 22:11 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Laten we met z'n allen een ding niet vergeten; als we in dit land de strategische voorraden op orde hadden en sowieso veel sneller hadden geschakeld toen in september(?) '19 als de eerste geruchten uit China opdoken dat er wel eens iets aan de hand kon zijn. In het ergste geval stel je achter de schermen alvast een planning op "voor het geval dat" en haal je desnoods orders voor medische mondkapjes naar voren. Kost niets extra, maar hebb0n is hebb0n. Niet nodig, stel je een volgende order uit. En je gaat kijken naar eigen productiemogelijkheden en lijnen om grondstoffen binnen te harken. En dit is niet met de wetenschap achteraf, dit moet standaard beleid zijn. Sywert c.s. zijn in dezen niet meer de dief die van de gelegenheid handig gebruikt heeft gemaakt, zoals zovele handige jongens. Maar, nogmaals, de faal zit hem bij het beleid en de organisatie. Echt. Daar deugt geen klote van. En ook, nu de pandemie zowat onder controle lijkt te zijn, dat gedonderjaag weer met de commerciele teststraten en dat gele boekje. Ben er echt spuugzat van, dat geblunder ( als het dat uberhaupt is, en geen bewuste opmaat naar nieuwe verdienmodellen ) van de verantwoordelijken.

Graaisnaaiert | 04-06-21 | 22:11

Op dit moment verdienen bijna alle PBM leveranciers goud geld aan de pandemie. Latex handschoenen, onmisbaar in de zorg, zijn in een half jaar van €5, naar €10, naar €15 en recent ruim over de €20 gegaan. Exclusief btw. In de eerste en tweede golf hoefde geen btw te worden betaald, nu wel. Zorgorganisaties kunnen niet anders dan hun personeel beschermen, maar dit is nauwelijks meer te betalen. Allemaal aasgieren, allemaal

pibasso | 04-06-21 | 22:10 | 9

Als inkoop omhoog gaat snap ik dat. Je moet echt best doen om deze artikelen onder de 15 ballen te verkopen. Wat ik in deze niet snap is dat Mediq vooraan stond dit te regelen, en toen ze de kont er eenmaal ingedraaid hadden de prijzen het eerst verhoogden inmiddels de duurste van allemaal zijn. Veel inkoopmanagers kijken niet verder en bestellen lekker door bij Medbis, lees Mediq. Alsof de zorg dit allemaal kan betalen. Uiteindelijk betalen wij dit allemaal in de premie van de ziektekosten

pibasso | 04-06-21 | 22:47

Ik kocht nitrile handschoenen per doosje van honderd altijd voor 3,75 voor Corona nu 14 euro per doos.
Kost mij toch weer 500x11,25 extra

MargauxGrandCru | 04-06-21 | 22:54

@pibasso | 04-06-21 | 22:17:
Toen Mediq nog OPG heette spanden ze ook al de kroon met het afromen van diverse zaken van gekochte bedrijven.

Penus Decoratus | 05-06-21 | 00:52
▼ 6 antwoorden verborgen

Roze_bril_drager | 04-06-21 | 21:40
Dat! Zeggen er niks aan te verdienen. Vervolgens toch incasseren. Ga niet de weldoener uithangen, als je dat niet bent.

c.onjo | 04-06-21 | 22:08

"Die entiteit verkocht voor 100 miljoen euro hulpmiddelen aan de overheid," Als je een vriend €20,-geeft om een kratje bier bij de supermarkt te halen, en hij brengt dat kratje even later, heeft hij je dan iets aan jou 'verkocht?. Sywert c.s hebben voor 100 miljoen voorgefinancierd belastinggeld in China geshopt. Het enige wat hij verkocht heeft, is zijn imago aan de overheid, waarna ze hem dat bedrag hebben voorgeschoten.

Festen | 04-06-21 | 22:05

Van Rossem verwijt de regering dat ze die boer die al het goud van de hongerende bevolking in ruil voor wat aardappels eiste in de oorlog, (oftewel de Sywert uit die tijd) gebruikt om de aandacht af te leiden van haar eigen falen. Maar van Rossem doet hetzelfde om juist dat falen te benadrukken. Feit blijft dat in beide gevallen we met een ongelofelijke zak hooi te maken hebben te weten Sywert van der Lienden. Laat hem lekker stikken in zijn judasgeld.

Tiscali-2 | 04-06-21 | 22:02

Corona is in alles gewoon een enorm verdienmodel. Niks meer, niks minder. Aan mij verdienen ze geen stuiver. Niks testen, geen vaccin .

MoonBeebe | 04-06-21 | 21:56 | 8

@P. Breidel | 04-06-21 | 22:34:

Viagra wordt dat nog gebruikt is wel erg old school.

MargauxGrandCru | 04-06-21 | 22:55

De eerste mondkapjes kosten een paar euro per stuk bij bijv. die popupshop in Amsterdam. Mijn zoon dacht ook even snel geld te verdienen met zijn naaimachine. Nu krijg je er 100 bij de supermarkt voor 3 euries. Nooit iemand horen klagen.

Toverkol | 05-06-21 | 19:17
▼ 5 antwoorden verborgen

Tijd voor bier. Laat ik daarom afsluiten met de opmerking dat ik Sywert tot een week of vijf geleden premier-materiaal vond en de verpersoonlijking was van een hoopvolle toekomst voor het CDA. Wellicht dat ik er daarom hard inga nu. Ik heb die gast afgelopen jaar tegen nogal wat vrienden opgehemeld als doener, macher, precies wat we nodig hadden. Nu blijkt dat hij binnen vier weken na de eerste lockdown al zijn persoonlijke winst-BV en holding had opgericht terwijl hij tegelijkertijd de meest zoete praatjes aan het verkopen was en dat hij een voorkeursbehandeling heeft gekregen dankzij zijn connecties binnen zijn partij. In de tussentijd lijkt hij ook Omtzigt voor de gek te hebben gehouden. Althans, dat laatste hoop ik maar. Je hebt van het voetstuk vallen en je hebt van het voetstuk donderen. Dat laatste heeft Sywert bij mij gedaan. Kan het hem boeien: vast niet. Maar goed. Nogmaals tijd voor bier.

JohnLocke | 04-06-21 | 21:55 | 1

Eens gelijk. Op de voorgrond tredend als actief betrokken burger met serieuze intenties maar ondertussen ernstig het vertrouwen beschamen.
Stel me zo voor dat Buma - die hem introduceerde bij het CDA-kader - en Omtzigt die hem bij Rutte aanprees, zich achteraf voor hun kop slaan dat zij zich in de luren lieten leggen door een charlatan.

drs.Nee | 04-06-21 | 22:30

Tuurlijk, Sywert als de slachtoffer en zondebok duiden. Sywert en zijn zakenvriendjes zijn ratten, die heel bewust een commercieel doel hadden om deze deal te sluiten. Anders ga je niet in het geniep lege BV's oprichten om zo de winsten door te sluizen. Het is allemaal een vooropgezet plan geweest. Dat je daar zoveel woorden voor nodig hebt om het allemaal te downplayen zegt al genoeg.

mocroGS | 04-06-21 | 21:48

Sywert heeft zijn contacten gebruikt, leuk voor hem. En zelfs als hij al vanaf het begin plannetjes had om er zelf wat aan te verdienen... niet netjes, maar er is zoveel niet netjes. Laat hem lekker. En die voorfinanciering en de eerste gunning zullen ook wel in de haak zijn.

Maar nogmaals: waar zit die omslag van een deal met de stichting naar een (veel slechtere) deal met de BV? Heeft Sywert de deal erdoor gekregen onder het mom van een liefdadigheidsactie, en vervolgens gesteld dat het "toch via de BV moest", waarop de 2e offerte en gunning volgden? Is die 2e offerte gegund als aanpassing van de eerdere offerte, ook al was die qua voorwaarden wezenlijk anders en ook afkomstig van een andere rechtspersoon? En zo ja, is dat onder politieke druk gebeurd?

Ik geloof niets van het verhaal dat de overheid niet tegen kostprijs in mag kopen, of geen zaken met een stichting mag doen (zoals Sywert eerder suggereerde). Zelfs als er winst gemaakt moest worden of een marktconforme prijs gehanteerd moest worden, dan had dat nog steeds via die stichting kunnen lopen. Uit de tijdslijn blijkt inmiddels ook dat die BV al eerder was opgericht dan dat verhaal rond die stichting begon te spelen.

Dat Sywert met wat leugentjes om bestwil en zijn politieke connecties een miljoenenorder heeft binnengesleept, daar zit ik niet mee. Maar ik wil wel weten hoe die deal vanuit de overheid tot stand is gekomen. Het is prima dat je via vriendjes jouw order op het juiste bureau weet te krijgen, maar het mag het beslissingsproces niet beïnvloeden.

Muxje | 04-06-21 | 21:48 | 2

Op 25-3-2020 richtte hij zowel Stichting Hulptroepen Alliantie als Hulptroepen Alliantie B.V. op. De Relief Goods Alliance B.V. is 14-4-2020 opgericht, deze laatste is om te gaan cashen.

Dus er was al een BV opgericht met als enige aandeelhouder de stichting.

Roze_bril_drager | 04-06-21 | 21:55

Ftm heeft goede achtergrond info. De onderste steen is nog lang niet boven, maar duidelijk is dat de dealmer om onduidelijke redenen door is gedrukt tegen het uitdrukkelijke advies van het LCH.

BobDobalina | 04-06-21 | 22:01

Ik neem GS niks kwalijk maar houdt aub op met je er uit proberen te lullen " niet alleen was hij zelf zo stom om zijn zakelijke belangen niet beter te scheiden van zijn "om niet"-retoriek" bijvoorbeeld, Sywert is gewoon een misslijk oplichtertje die z'n kans schoon zag, daar zijn jullie ingetrapt, zoals bijna iedereen, maar dat is nog steeds geen reden om die smeerlap een hand boven het hoofd te houden of om ook maar op wat voor manier goed te praten. Kijk, misschien had ik het zelfde gedaan in zijn schoenen, dat maakt het nog steeds niet een goed ding maar voor 9 miljoen netto mag ik best voor paria en oplichter uitgescholden worden, hebben is hebben.

zwellevertje | 04-06-21 | 21:46

Doet me denken aan 25 jaar geleden, ik was voor mezelf begonnen als eenmanszaak (dat heet nu zzp).
Na een jaar kreeg ik belastingcontrole van zo`n mannetje met dezelfde bloedgroep als een BOA.
Natuurlijk had ik alle bonnetjes en alles in orde tot achter de komma.
Mannetje kon niks vinden dus ging hij het aantal opdrachtgevers en gewerkte uren over dat boekjaar even controleren.
Want er moest sprake zijn van ONDERNEMERSCHAP !1!!1
Ik had aller in orde maar hoe zit dat eigenlijk bij Sywertje BV .....

Piet-Kietelaar | 04-06-21 | 21:44 | 2

Bij mijn bedrijfje moet ik alles administreren van inkoop tot afvoer van bedrijfsafval toe.
Gelukkig mogen wij in de werkplaats de wc nog wel doortrekken.

botbot | 04-06-21 | 21:59

Meerdere opdrachtgevers is om verkapt dienstverband bedoeld om sociale premies te ontduiken tegen te gaan, bij een bv speelt dat niet want moet ‘gebruikelijk ondernemersloon’ belast worden.

HD50 | 04-06-21 | 22:13

Naast deze jongen zijn er meerdere jongens die goudgele verdienen. Denk aan alle testen die los van de GGD gedaan moeten worden.
Trouwens bij eerste golf heeft ministerie philips beademingsapparaten in gekocht. Ziekenhuizen hebben andere speciale en dus gen philipsapparaten op ic. Daarnaast waren de componenten die nodig waren niet aanwezig.
Was dus weggegooid geld en hoe is het in godsnaam mogelijk dat men de specs niet met ziekenhuis besproken heeft.

WieboWW | 04-06-21 | 21:40

Tom: Verdien je er ook aan ? Sybert: Neeneenee is een sichting...

Roze_bril_drager | 04-06-21 | 21:40 | 1

Dat zegt mijn autodealer ook altijd. Ik verdien er niets aan, but you are my friend....

Toverkol | 05-06-21 | 19:18

5,2 miljard kwijt? Klein rekensommetje...... op 9 miljoen werkende Nederlands......
Het wordt tijd dat de ministers persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

HenkyPanky | 04-06-21 | 21:36

Sywert heeft zojuist Kuifje vermoord. Ook dat nog.

beldewouten | 04-06-21 | 21:36 | 11
-weggejorist-
hedonista | 04-06-21 | 22:16

De zonen liggen inmiddels in het graf van hun Pa. 't Wordt tijd dat Kuifje z'n dochters laat opdraven. Die zijn diplomatiek en een stuk grappiger.

2021 sla ik ff over | 04-06-21 | 23:10
▼ 8 antwoorden verborgen

Barbertje moet hangen, terwijl de 5,1 miljard aan bonnetjes nooit tot een onderzoek van de ARK zal leiden. Da's te vergelijken met het groots vieren van de arrestatie van een boefje dat 2 ons coke probeerde langs de douane te krijgen (waarover diezelfde douane getipt is), en ondertussen een paar honderd kilo onopgemerkt te laten passeren. Een goed uitgevoerd scenario waarvan je je kunt afvragen wie de schrijver/bedenker ervan is....

PPuk | 04-06-21 | 21:34 | 1

Er is maar een instantie die moet hangen, en dat is de TK zelf. Net als bij de toeslagenaffaire. De TK wilde streng zijn, en werpt dat de uitvoerders tegen. Nu weer, de TK wil - vor de bühne - snel handelen zonder limiet, maar gaat daarna gillen. De TK toont aan dat democratie in de huidige vorm niet meer werkt. De leden zitten er alleen nog maar om te gillen voor hun eigen geilheid.

Bigaroque | 04-06-21 | 21:47

Als ook een koninklijk lid team sywie is stop er dan maar mee.

van stampij | 04-06-21 | 21:34

Iedere lul die nu roept dat Sywert gewoon een handige ondernemer is, moet voor de rest van z'n leven z'n muil houden over het feit dat ie zoveel belasting betaalt.

YoMoms | 04-06-21 | 21:33 | 4

Iedere lul die nu roept dat Sywert gewoon een handige ondernemer is en ook CDA VVD D66 of CU gestemd heeft mag nooit meer meedoen.

JanBrel | 04-06-21 | 21:40

Ieder kamerlid en reaguurder die nu zeikt over S moet eens bij zichzelf te rade gaan over wat hij/zij vorig jaar scandeerde over het gebrek aan PPE en dat de overheid moest handelen. Lutser.

Bigaroque | 04-06-21 | 21:49
▼ 1 antwoord verborgen

Het blijft moeilijk om gewoon te zeggen dat Sywert uit z’n nek lulde toen hij de onbetaalde weldoener speelde. Veel meer is het niet, en het maakt dit onderwerp ook erg klein bier. Wat een land in z’n greep kan houden...

beldewouten | 04-06-21 | 21:30

Ook NOW is een grote boevenbende. Ik kan de ondernemers hier in het dorp met de neus aanwijzen die het vreselijk druk gehad hebben en teksten met ‘collega’s gezocht’ op hun busjes hebben staan en toch al 3 tranches Lang elke keer voor tonnen aan NOW geld opgehaald hebben.

HD50 | 04-06-21 | 21:30

Van Lienden krijgt 'gewoon' een gouden handdruk ter afscheid, van een paar miljoen. De Limburgse idee wordt langzaam aan nederlands cda.

FredMistig | 04-06-21 | 21:23

Sywert heeft gewoon geregeld wat VWS destijds niet lukte en Wilders is een opportunist, altijd boos, altijd een grote mond maar zelf nog nooit ook maar iets bereikt.

Diederik_Ezel | 04-06-21 | 21:21 | 6

Leider zijn van de grootste oppositiepartij noemt u niets bereiken? Klein blehrbekje?

Normpje | 04-06-21 | 21:42

@Bigaroque | 04-06-21 | 21:51: hoe komt u daarbij? Het mooie is dat het LCH op alle fronten gelijk heeft gekregen. De mondkapjes waren niet nodig en Sywert is inderdaad een onbetrouwbare rat. Hij schijnt er bij het LCH door de bewaking zijn uitgegooid.

BobDobalina | 04-06-21 | 22:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ken deze Sywert niet, alleen van naam , mede via GS , want wat werd hij opgehemeld. De jongeman schijnt ook al lang kind aan huis geweest te zijn / en een bekende van de talkshows en is kennelijk ooit door Jan Dijkgraaf ook op zijn huidige pad van BN heid gekomen. Maar goed , het ventje blijkt dus nog veel fouter te zijn met zijn 40 miljoen marge bij de deal, als je De Vlieger mag geloven.

Zwizalletju | 04-06-21 | 21:20 | 4

@JanBrel | 04-06-21 | 21:42: Nou, deze ondergetekende hoeft ook niet meer te werken maar heeft daarvoor 0.0 ƒ of € van de belasting betaler gejat.

Zwizalletju | 04-06-21 | 22:50
▼ 1 antwoord verborgen

De podcast roept op, verzoekt en adviseert. Ongevraagd.
Dat moet wel een hele belangrijke podcast zijn.

All_yall | 04-06-21 | 21:17 | 1

Mag toch hopen dat dit advies 'om niet' was.

All_yall | 04-06-21 | 21:26

Daar komt Sywertje, greedy Sywertje
Onze Sywert met zijn harkje voor de poet
Daar komt Sywertje, rare Sywertje
Onze Sywert die soms malle dingen doet

Hij leidt een vrolijk leven
Hij luistert nooit naar raad
Om zijn brutale graaien
Maakt Wilders zich vaak kwaad

Piet-Kietelaar | 04-06-21 | 21:17 | 1

Toet toet boink boink
Harken en Graaien

Lorejas | 04-06-21 | 21:19
-weggejorist-
lingobar | 04-06-21 | 21:17

Sywert gaf blijk van den enige echte Haagse Hollandsche VOC mentaliteit, edoch met een inietieny verschilletje, ie liepen echt risico in hun onderneming.

william7055 | 04-06-21 | 21:16

Die TK-leden staan inderdaad behoorlijk voor lul. Eerst schreeuwen om meer mondkapjes en nu weer janken dat overheid mondkapjes heeft ingekocht. Bijzonder is dat hele mailwisselingen naar de VK worden geforward alsof het dagelijkse praktijk is. Van Lienden kan zich het beste stil houden, alles wat hij zegt wordt toch verkeerd uitgelegd. En hij kan een goede advocaat in de arm nemen mocht overheid er een zaak van maken.

Vula | 04-06-21 | 21:11
-weggejorist en opgerot-
beanderthaler | 04-06-21 | 21:10 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

5.100.000.000 - 9.000.000, eindstand.
Idd niet veel meer dan een afleidingsmanoeuvre van de overheid.
Laat die Sywert maar even met rust, dat is in dit geval klein bier.

Zo fucking doorzichtig...

Ichneumonidae | 04-06-21 | 21:10 | 7

@Ichneumonidae | 04-06-21 | 21:33: Dat is het nou net: Sywert beschikt niet over een handige VOC-mentaliteit, hij beschikt slechts over de juiste contacten binnen de partijtop die hem op een plek neerzetten waar concurrenten niet kunnen belanden. Dat is sowieso vriendjespolitiek en ik ben benieuwd of er nog meer in zit (kickback fees).

Ik ben ook benieuwd wie de andere ondernemers zijn die mooie winsten konden maken, maar vrees dat de casus nooit zo helder wordt als deze:

"Ambtenaar die verkiezingsprogramma schrijft van de partij die MinVWS bestiert krijgt top 3-opdracht qua omvang zonder dat deze persoon enige affiniteit en ervaring heeft met het geleverde en waarbij het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) zich nadrukkelijk tegen deze onderneming heeft uitgesproken". Ik bedoel... een onderzoekje waard, niet?

JohnLocke | 04-06-21 | 21:41

@JohnLocke | 04-06-21 | 21:41: Dat laatste (onderzoekje waard) ben ik niet met je oneens. Overigens, en wat terzijde, de VOC gebruikte alles om geld te verdienen (ook moord en doodslag), dus Sywert is dan nog een beginnertje.
Dat gedoe over vriendjespolitiek begrijp ik niet. Denk je werkelijk dat het er in Den Haag (en bij veel gemeenten etc.) anders aan toe gaat? Oké, vind het allemaal niet erg loffelijk, maar ja, this is planet earth.

Kortom, ik zou eerst dat hele ministerie eens flink overhoop halen. Helaas gaat dat niet gebeuren, want niemand gaat dat doen. De Rekenkamer is wel uitgerekend en aan politici hoef je het niet te vragen. Zelfs een parlementaire enquête gaat niks opleveren (doet het ook bijna nooit).
Nou, dan gooi je Sywert voor de bus. Dat kost niks en het is nog gratis ook, om een bekende Volksschrijver te citeren.

Ichneumonidae | 04-06-21 | 21:51

@Ichneumonidae | 04-06-21 | 21:51: Sywert hoeft niet voor de bus, althans niet om deze deal. Zolang hij geen kickback fees heeft beloofd dan is het allemaal weliswaar niet oirbaar, maar wel legaal. De Jonge moet figuurlijk voor de bus. Hij gaf leiding aan een ministerie dat een unieke opdracht gaf aan een prominente partijgenoot. Dat is niet okay.

JohnLocke | 04-06-21 | 22:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Misschien kan SvL snorkels ritselen voor Brabant.
Eindje staat onder water.
Kees komt wat later vanaaf, hij heeft een natte broek.
Beetje OT, maar laten we het een beetje luchtig houden.
We leven in een gek landje.
Met alle gekkigheden heb ik het nog steeds naar m’n zin hier.
Hè! Lekker buitje, het koelt af, hier was ik aan toe.
Ik zou ook graag 20% pakken op 100 mio, maar ben nu tevreden met een flesje wit en een peukie.
En wees eerlijk… we hoeven toch nergens meer van op te kijken hier in dit land.
Blijkbaar zwemmen we in het geld.

Ruimedenker | 04-06-21 | 21:10

Sywert moet gewoon het geld aan een goed doel geven, zoals GeenStijl.

Van Urk | 04-06-21 | 21:09 | 6

Een of ander mokkel zonder geld die een groot huis wil crowdfunden. Miljoen als doel. Geloof teller nu op 1.500 euro ofzo. Was pas topic hier.

Lorejas | 04-06-21 | 21:20

Geef Sywert een baan bij de overheid, dan komen dit soort gekkigheden niet meer voor.

Toverkol | 05-06-21 | 19:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Geenstijl is vriendjes met droopy eyes Sywert de corrupte graaier. Je moet stront gewoon stront noemen. Zonder winstoogmerk, of zelfs met wat winstoogmerk. Dit is gewoon diefstal en corruptie. Als iemand een eigen bedrijf buiten de publieke sector opzet, jaren lang hard werkt om iets moois neer te zetten, goed met personeel omgaat, netjes belasting betaalt en dan bedrijf verkoopt voor 10 miljoen. Prima. Je hoort er mij niet over. Zoland het maar buiten de publieke middelen gebeurt. Maar 10 miljoen stelen van belastingbetalers dan ben je gewoon een schurk. Een Gristelijke moraal schurk in het geval van Sywert. Hij had het ook gewoon terug kunnen betalen. Corruptie moet keihard worden aangepakt. Ook als het een vriendje is van Geenstijl. Of juist dan!

Ir_HardGelag | 04-06-21 | 21:08 | 4

@BobDobalina | 04-06-21 | 21:09:

Die andere 10 heeft hij verdeeld onder zijn zakenpartners. Op zijn Duyfken CV, deze is net voor het einde van het boekjaar 2020 opgericht, is 9 miljoen gestort.

Roze_bril_drager | 04-06-21 | 21:13

@Roze_bril_drager | 04-06-21 | 21:1 als de overheid het niet bij hem komt halen namens alle belastingbetalers, dan weet nu heel crimineel NL waar die steenrijke dozenschuiver woont in ieder geval.

Ir_HardGelag | 04-06-21 | 21:22
▼ 1 antwoord verborgen

Zelfs als men zich 75 jaar de pleuris werkt op een IC afdeling dan kom je nog niet aan dat bedrag wat Sywert in enkele maanden kon bijschrijven op zijn rekening door simpel achter een laptopje te gaan zitten. Wie is hier nu de sukkel?

Magmacarta | 04-06-21 | 21:07

Natuurlijk is onze Sywert niet zuiver op de graat, maar het is klein bier vergeleken met de winsten die bijv. Pfizer maakt, en waarover zij in Nederland zo goed als geen winstbelasting betalen. Dan heb je het over heel andere bedragen....

dick3701 | 04-06-21 | 21:07 | 8

@Ir_HardGelag | 04-06-21 | 21:14: het bizarre is dat het LCH hem al met bewaking het pand had uitgezet. Die wist precies wat voor vlees ze in de kuip hadden.

BobDobalina | 04-06-21 | 21:20

Oneerlijk handelen is nooit “klein bier”

Normpje | 04-06-21 | 21:36
▼ 5 antwoorden verborgen

9+5+5 miljoen/ 3 personen = verwijderen uit de nederlandse samenleving.

beanderthaler | 04-06-21 | 21:03 | 1
-weggejorist-
hedonista | 04-06-21 | 21:50
-weggejorist-
Zonen-van-Kuifje | 04-06-21 | 21:03 | 2

Pure maffia-praktijken.

Als u straks weer hard aan het werk bent moet u hier nog maar even aan denken.

50% van uw zuurgewerkte uren worden u afgenomen en als u een beetje zuinig bent komt de belastingdienst de rest opeisen in box 3. Onder dreiging van geweld.

En waar gaat dat heen? Naar vriendjes van vriendjes dus. U werkt zodat zij dat niet hoeven.

Dr.Kravitz | 04-06-21 | 21:01

Op 18 april 2020 schreef Sywert bij een foto van die Amsterdamse winkelier die mondkapjes verkocht tegen 'woekerprijzen' op Twitter: "Waanzin. Ook daarom zijn we begonnen met hulptroepen #mondkapjes #voordezorg #zonderwinst"

Op 14 april 2020, vier dagen eerder, richtte Sywert zijn winst-BV en zijn winst-holding-BV op.

Dat filmpje van hierboven waarin hij 'zonder winstoogmerk' zegt is van twee dagen nadat hij zijn winst-BV's had opgericht.

JohnLocke | 04-06-21 | 21:01 | 2

Hoe meer je je verdiept in Sywert des te walgelijker wordt het. 2 gezichten: 1 het vriendelijke mannetje dat zonder winstoogmerk werkt en zakkenvullers veroordeelt en 1 die vanaf het begin wel degelijk een geslepen plan had om zichzelf te verrijken met belastinggeld.

Roze_bril_drager | 04-06-21 | 21:05

@Roze_bril_drager | 04-06-21 | 21:05: Wat ie verder met zijn geld doet of wat ie zegt, de fout ligt aan de andere kant. Daar zitten de blunderaars. Of gelooft u de autodealer, de scharensliep met zijn koningsblauwe Roemeense ogen of de Ierse schoonmakers?

Toverkol | 05-06-21 | 19:44

Dit gehele verhaal over sywert is een plan om iemand (en alles behalve onze overheid en big pharma) verantwoordelijk te stellen voor de Corona poppenkast. Als je alle corruptie en misstanden openbaart, zouden alle mensen die ingestemd hebben met de noodwet achter slot en grendel eindigen. En dit is nog maar het puntje van de ijsberg. Als je alle mensen die meewerken aan deze onzin (bijvoorbeeld ambtenaren bij GGD en RIVM medewerkers) dan kun je half Nederland opsluiten.

gebakkenzuchten | 04-06-21 | 20:58 | 2

Sywert keihard aanpakken tot de laatste cent. Stompzinnige dozenschuiver. En de andere dieven ook. Het een sluit het ander niet uit.

Ir_HardGelag | 04-06-21 | 21:17
-weggejorist-
Zonen-van-Kuifje | 04-06-21 | 20:54 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
Frits_Binkestein | 04-06-21 | 20:54 | 3

"Onze geschoolde gok: VWS kan, wil of mag om hen moverende redenen niet tegen kostprijs inkopen en "moest" dus wel commercieel handelen, waardoor er een winstopslag op de order kwam te liggen waar Sywert en twee anderen multimiljoenen aan verdienden."

Akkoord. Dan zouden Sywert cs die miljoenen dus, zonder dat dat vooraf hun bedoeling en oogmerk was geweest, 'zo maar' in de schoot geworpen hebben gekregen. Maar als je 'intentie' was om Nederland ''om niet'' en zonder winstoogmerk aan mondkapjes te helpen, dan zou je toch ook kunnen besluiten om die miljoenen aan een 'goed doel' te schenken? Je bent toch niet verplicht om ze te houden?

"Het lijkt er wel een beetje op dat hij denkt zowel zijn publieke en maatschappelijke positie te kunnen behouden, als de 9 miljoen euro. Ons lijkt dat een kwestie van of/of. Dus dan maar geen publieke positie meer..."

Inderdaad. Alsnog een groot gebaar maken en afstand van die 9 miljoen doen voor een 'goed doel' (blijf ik het maar even noemen), kan hem wellicht 'redden', hoewel het rijkelijk laat is en op het nippertje zal zijn. Zo niet, en alle nuanceringen van Van Rossem ten spijt, dan zal aan Van Lienden het imago van een hypocriete zakkenvuller blijven kleven, en zal zijn rol in de talkshows en het publieke debat, in het schrijven van programma's voor politieke partijen, wellicht zijn op termijn eigen politieke ambities, uitgespeeld zijn.

Dr_Johnson | 04-06-21 | 20:52

Ik kan me nog een tijd herinneren dat om het aftreden werd geroepen als een politicus zijn zoon als website-bouwer had ingezet (hallo Marjolein), haar man voortrok als aannemer (hallo Annemarie!) of een schoonzoon als fractie-assistent (hallo Toine). Nu krijgt een CDA-prominent en verkiezingsprogramma-schrijver van het ministerie van destijds de beoogde partijleider van het CDA een opdracht waar hij duizend keer zoveel geld overhield als de zoon van Faber voor de website en niemand roept om het aftreden van De Jonge. Terwijl er een walm van vriendjespolitiek omheen hangt van heb ik jou daar. Dat is best apart.

JohnLocke | 04-06-21 | 20:51 | 4

Toen was er geen crisis.

2021 sla ik ff over | 04-06-21 | 22:31

tja de tijden zijn verandert, toen hadden we ook geen liegende en criminele PM.

jan huppeldepup | 04-06-21 | 22:59

Precies dat.

drs. Levi Samsonov | 05-06-21 | 09:26
▼ 1 antwoord verborgen

5 mld is zoek, 1mld aan onzinnige fieldlab-vriendendienstjes.
Dat is pas serieus geld.
Swiepie heeft buitensporig geprofiteerd, ben ik benieuwd naar wie die ander 4,9 mld gegaan zijn.

Ruimedenker | 04-06-21 | 20:51

Heldere analyse. Sywert van Lienden, de des Kabinets bliksemafleider van 5.1 miljoen euro's onduidelijkheid. De zucht van verlichting voor Rutte en De Jonge. De Nederlandse politiek heeft zo snellerhand alles van een beerput. En het lijkt alsof in de deksel daarvan steeds meer scheuren verschijnen. Dat móét toch een keer echt gaan stinken! Op naar nieuwe verkiezingen! En Sywert veel sterkte gewenst bij met moeten bloeden. Want links- of rechtsom, ben je door je hebberigheid wel flink uitgegleden en in een dolk gevallen.

DumboJet | 04-06-21 | 20:50 | 3

5,1 miljard, dombo.

Dr_Johnson | 04-06-21 | 20:55

Shit! Vergis momentje. Stupid me. Dank.

DumboJet | 04-06-21 | 20:59

Dus overheid moet zich houden aan financiële spelregels rondom aanbesteding, pakt daarbij een “vriendje” en die wordt nu daardoor voor de bus gegooid. Ik gun hem Sywert, juiste plek, juiste tijd, maar vooral juiste mensen voor een club die werkelijk door de mand valt, maar er mee weg gaat komen (min v VWS)?

LuNaTeeQ | 04-06-21 | 20:50

Zal me niet verbazen als het Hoekstra zelf was. Dit omdat Omtzigt zo weggewerkt kan worden. Je ziet nu al de linkse media en ook hier de D’66 trollen extreem veel moeite doen het op Omtzigt te projecteren als het kwade genie dat alles mogelijk maakte. Onder het motto van. “Als je de leugen maar vaak genoeg herhaalt word het van zelf de waarheid”. Sywert is een rat, maar een klein muisje vergeleken met de echte corruptie die de haagse kliek verborgen wilt houden.

Snap_het_ook_niet | 04-06-21 | 20:49 | 2

Eur 20 miljoen stelen is geen klein bier in een land waar de premier nog steeds op de fiets naar zijn werk komt.

BobDobalina | 04-06-21 | 20:50

@BobDobalina | 04-06-21 | 20:50: In verhouding van 5 miljard welke verdwenen is en niemand doorvraagt is het kleinbier.

jan huppeldepup | 04-06-21 | 23:02

Vergeet het stuk in ftm van vandaag niet: Sywert was door het LCH al mbv de bewaking het pand uitgezet toen bleek dat hij een webshop met de ingezamelde spullen wilde beginnen. Vervolgens heeft hij aan deze deal gewerkt waarbij het LCH diverse keren met klem heeft aangegeven bij het ministerie hier niet aan mee te werken. De man was volstrekt onbetrouwbaar en onervaren en er waren geen mondkapjes meer nodig. Hij deed dus niet gods werk. Toch gaf het ministerie geleid door zijn cdavriendje hem een achterlijke deal. Hij had zelfs een convenant getekend waarin hij zei voor niks te werken. Het kan niet anders dan dat hij zijn commissie op oneigenlijke wijze heeft verzwegen: het ministerie financierde de deal en heeft echt niet de eur 20 miljoen gedoneerd aan sywert. Ik vermoed dat die op de rekening is geplust en later door hem is gefactureerd aan china. En dat is een keihard strafbaar feit. Dat laatste is uiteraard speculatief maar het ziet er behoorlijk akelig uit. Wel grappig dat GS lange tijd heeft volgehouden dat de kritiek onterecht was en nu nog stiekem hoopt op een rehabilitatie. Aint gonna happen. En nee, dit dossier is geen bliksemafleider maar potentieel zeer explosief van zichzelf.

BobDobalina | 04-06-21 | 20:47 | 1

Laten we het hopen. Afstraffen die graaier.

Lorejas | 04-06-21 | 21:14

He he , toch schuld van GS. GS had door moeten vragen. Van Rossem springt in de baan van de kogel.

Rest In Privacy | 04-06-21 | 20:45

SvL kreeg een winnend lot in z’n handen gefrommeld.
Daarna een beetje schimmig ouweteringhoeren.
Dat ie 9 miljoen pakt is buitensporig.
Één dealtje en nooit meer hoeven werken.
Mede mogelijk gemaakt door(bevriende) ambtenaartjes.
Het zaakje stinkt en het was vast niet de bedoeling dat dit uit zou komen.
En nu?

Ruimedenker | 04-06-21 | 20:45 | 1

En nu wordt het tijd om onder ede te verhoren waarom Sywert zijn BV deze opdracht kreeg en niet andere partijen die wel ervaring hadden op dit gebied. Mij dunkt dat het bedrag hoog genoeg is.

JohnLocke | 04-06-21 | 20:55

Een motie tot het kopen van bescherming is overigens niet een zegen om je CDA-vriendje uit jouw partij een deal of a lifetime te geven en de rest van de ondernemers straal te negeren. Dus ik snap de Tweede Kamer-boter-op-het-hoofd-opmerking niet zo.

JohnLocke | 04-06-21 | 20:43

'' Ons steentje bijdragen..''
En nu ?
Onderste steen boven ?

Jimmy Mc Clure | 04-06-21 | 20:40

Ik vind hem een glibber.

Sexopolis | 04-06-21 | 20:38

Ik heb het idee dat wanneer je tien miljoen op de bank hebt staan, meningen van anderen je niet meer interesseren. Dan hang je achterover in een fauteuil voor een openhaardvuurtje met een dikke sigaar en een goed glas whiskey een beetje te scrollen door wat anderen van jou vinden en dan... En dan... Dan moet je lachen.

Leptob | 04-06-21 | 20:36 | 3

Ha ha inderdaad. Ik zou denken, lul maar lekker, ik koop mooi huisje in Frankrijk en de mazzel.

feiten_en _cijfers | 04-06-21 | 20:40

"Maar ook voor ons gold toen: Sywert had net een staaltje "Kan niet bestaat niet" getoond door te doen wat VWS niet voor elkaar kreeg, namelijk hulpmiddelen regelen voor duizenden frontstrijders in de zorg. Daar past zijn trots wat ons betreft nog steeds bij."

Wat een onzin. Er waren totaal 23.000 aanbiedere die hetzelfde wilden en konden regelen, maar Sywert kreeg dankzij wat vriendjes de aanbesteding. Dat is ook de reden waarom hij 9 mil pakte en de andere twee maar 5. De job krijgen en cashen was het doel en dat is werkelijk het enige wat hij bereikt heeft.

Erikjan79 | 04-06-21 | 20:48

Vertigens ga je 8 miljoen investeren zodat je een leuk rendement hebt en gaat rentenieren.

EmilioEsteves | 04-06-21 | 23:13

Juridisch een zuivere transactie voor de heer Sywert. De overheid (lees: 1ste, 2de kamer en regering) hebben zelf gefaald.

Leviticus | 04-06-21 | 20:36 | 3

Hoi Sywert

BobDobalina | 04-06-21 | 20:51

Ik zou ook wel eens willen verdienen aan de staat.

Mahatma | 04-06-21 | 23:24

De overheid zou een stapeltje Sywerts in dienst moeten nemen.

Toverkol | 05-06-21 | 19:47
-weggejorist en opgerot-
Argus | 04-06-21 | 20:36

Sywert, de schrijver van het CDA-verkiezingsprogramma, heeft dankzij een interventie van Omtzigt (CDA) en zijn banden met de CDA-top 'meerdere keren' aan tafel gezeten bij minister Van Rijn, die rapporteerde aan minister De Jonge (CDA). Dit ondanks dat Sywert geen enkele ervaring had met de levering van mondkapjes. Er waren drie deals boven de 100 miljoen euro, eentje ging naar Sywert. Er kon 19 miljoen euro aan winst voor belasting worden verdeeld tussen de drie 'handige jongens'. Sywert kreeg de helft, de andere heren ieder een kwart. Sywert werd extra beloond, niet omdat hij subject matter expert was maar omdat hij connecties had in Den Haag.

Het stinkt allemaal enorm. Niet enkel omdat hij gelogen had om het 'om niet' of dit zo troebel mogelijk bracht, maar omdat iemand die extreem dicht bij de top van de CDA zit -de partij die op dit moment Volksgezondheid leidt- een voorkeursbehandeling genoot waarmee hij vervolgens tientallen miljoenen kon binnenharken voor zijn BV met een deal zonder risico.

Het ziet er uit als corruptie, het riekt naar corruptie en het waggelt als corruptie. Rutte, Omtzigt, De Jonge en Van Rijn zijn het land verantwoording verschuldigd. Waarom mocht Sywert de CDA-partijprogrammaschrijver en CDA-prominent wel op bezoek zijn waar promoten, maar honderden andere ondernemers niet?

JohnLocke | 04-06-21 | 20:32 | 4

Omtzigt wordt hier handig voor de bus geduwd tijdens zijn afwezigheid.
Of Omtzigt is gewoon een rat, net als de rest van het CDA.

Bakkeleures | 04-06-21 | 22:31

Klopt helemaal. En wat betreft die verantwoording van de 5,2 miljard kan Rutte toch een onderzoek instellen? Ook al zijn alle bonnetjes weg, en alle facturen ziek geraakt, er zijn toch betalingen verricht? Kijk in het rekeningoverzicht van je huisbank en werk vanuit daar dan terug. En nee dat hoeft niet bij elke Euro maar filter san op transacties boven de 10 mio.

Copyrechts | 04-06-21 | 23:12
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl