Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, Intermezzo – De ongeneeslijk onbekwame wereld van HuGo de Jonge

Dit is een actueel intermezzo van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Vandaag schrijft database doctor @René Veldwijk over de ICT achter de vaccinatiefaal.

Er zijn plekken bij de overheid waar de omgang met gegevens zo extreem beroerd is georganiseerd dat een permanente puinhoop is gegarandeerd. Zo'n plek is de combinatie Belastingdienst-UWV, waar de verwerking van de loonaangiften zó complex is opgezet en de overheidsinstanties elkaar zozeer naar het leven staan dat een puinhoop onvermijdelijk werd. Die puinhoop heb ik het laatste jaar beschreven in dit feuilleton.

Ook het zorgdomein is zo'n plek, waar een brij van organisaties en belangenclubs elkaar bij de strot houdt: het ministerie van VWS (van Hugo de Jonge), de Gemeenten (GGD'en), het RIVM, de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen en diverse 'koepels' (huisartsen, apothekers, bedrijfsartsen, commerciële laboratoria). Die partijen hebben verschillende, vaak tegengestelde belangen. De regisseur over dit alles is het ministerie van VWS. Al vóór Hugo de Jonge was dat geen sterke club en onder Hugo is het niet beter geworden. Hoe dramatisch het is kunnen we lezen in een ontluisterende must-read in de Groene Amsterdammer.

Net als in de Belastingdienst-UWV-wereld is in het machtsspel van de zorgwereld het wel of niet hebben van informatie cruciaal. Bij de verdeling en prioritering van een voorlopig schaars goed, het supercoole coronavaccin, is het extreem belangrijk dat de informatie aanwezig is waar die nodig is en goed wordt gebruikt. De kans dat dit ook gaat gebeuren is klein, want de belangen zijn groot. HuGo vertoont naar verluidt 'Bokitogedrag' in het kabinet, in het CDA en in de Kamer, maar schuift on the ground alle verantwoordelijkheid zo ver mogelijk van zich af. Deze situatie heeft alles in zich voor een voortgezette ramp.

De gegevensverzamelingen en informatiestromen in deze wereld zijn niet alleen van belang om te begrijpen waarom er rond Covid zoveel misloopt, maar ook om te begrijpen waar de macht zit. Met vele anderen erger en verbaas ik mij over het gestuntel met de dagelijkse Coronacijfers van het RIVM. De ziekenhuis- en IC-opnamecijfers waren onbetrouwbaar omdat die vaak met vertraging aan het RIVM werden gemeld – een duidelijk teken van ontbrekende regie vanuit het ministerie en/of het RIVM. En toen de teststraten open gingen bleken ook deze cijfers onbetrouwbaar omdat de ICT gammel zou zijn. Het is de bekende combi van overheid en ICT die we allemaal gewoon vinden.

Over die ICT werd ik op 12 november gebeld door BNR naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Ik ben in deze wereld een outsider, maar ik herken een gammel verhaal over mijn vak. Rondbellend kwam ik terecht bij een medewerkster van een GGD-vestiging van een afdeling bron- en contactonderzoek (BCO) die mij vertelde dat dit onderzoek gebeurde met een systeem genaamd CoronIT (spreek uit: Coro-nie-té). CoronIT werkt volgens mijn informante naar behoren. Het blijkt ontwikkeld door het bedrijf Topicus voor een ander virus en is omgekat voor Covid-19, zo lezen we. Niks mis mee in een crisis. Ook leuk om te zien dat de onwerkbare Europese aanbestedingsregels net als eerder bij de polisadministratie weer eens worden genegeerd. Jammer voor Capgemini, CGI en Ordina, goed voor Nederland.

De GGD'en en andere testpartijen leggen de resultaten van Covid-tests vast in CoronIT. De dagelijkse telling van nieuwe Covid-besmettingen is dus in beginsel gewoon te vinden in CoronIT. Maar dit is Nederland en het officiële cijfer moet komen van het RIVM. Het RIVM wil voor zijn werk echter ook de detailinformatie en dus gaan alle testgevallen record-voor-record van CoronIT naar een RIVM-systeem met de ietwat macabere naam Osiris. Loopt alles goed, dan kan het RIVM hetzelfde kunstje uithalen als de GGD'en, maar dan met zijn eigen systeem – héél belangrijk in ambtenarenland.

Maar het loopt natuurlijk niet goed, zoals eigenlijk altijd bij dit soort ketenautomatisering. De GGD'en hebben de kans op falen extra vergroot door de CoronIT-records niet direct naar RIVM/Osiris te laten lopen maar via een ander, erkend gammel, GGD-systeem genaamd HPZone (spreek uit: HPZ-wan). HPZone is volgens mijn bron sowieso een miskoop maar ligt regelmatig voor lange tijd plat. En dan heeft het RIVM dus geen volledige informatie en dippen de coronacijfers. Dat vertelde ik dus op BNR en op de Twitters.

Ik verwachtte dat er een paar mensen – Kamerleden bijvoorbeeld – nu heel boos zouden worden. De cijfers waarop half Nederland dagelijks zit te wachten zijn dus altijd beschikbaar en eenvoudig op te lepelen uit CoronIT. Mijn bron belde naderhand nog met de mededeling dat ze zelf ook in staat was om de totaaltelling in CoronIT op te vragen. De hele situatie GGD-RIVM situatie lijkt Kafkaësk. Maar die ophef kwam er dus niet. Zodra er een computer in beeld komt lijkt het IQ van pers, Kamer en publiek met 15 punten te dalen. Maar soit, ik heb mijn burgerplicht weer gedaan. Iemand met meer kennis dan ik van de overheid vertelt mij dat ik het misschien verkeerd zie. Het kan best dat het Kabinet en het RIVM informeel de juiste cijfers van de GGD'en krijgen. De theorie [!] dat Hugo c.s. betere informatie krijgt dan gewone coronastervelingen (en de Kamer, en het Red Team) vrolijkt mij niet op.

[…]

Fast forward naar 17 december. Covid-vaccins komen eraan en opeens zelfs een week eerder dan aangekondigd. Het AD schrijft dat Hugo de Jonge vaststelt dat de ICT dan nog niet op orde is en er dus niet eerder wordt gevaccineerd. Een Twitteraar attendeert mij erop. Ik reageer dat dit niet waar kan zijn. Er sterven mensen aan een virus! Het ICT-gebeuren is gewoon te eenvoudig. Desnoods flans je voor de korte termijn een Excel in elkaar of vul je eerst papieren formulieren in. Voor mijn gevoel hanteert de minister hier de vertrouwde "Computer Says No"-tactiek om iedereen stil te krijgen, maar deze keer lukt het niet. Er komt een spoeddebat. Bijna de complete Kamer pikt het verhaal niet. 

Ik wil weten aan welk systeem nou precies wordt gesleuteld. Ik krijg een tip: “Kijk naar het RIVM-systeem Praeventis, dat speciaal is ontwikkeld voor vaccinatiecampagnes.” Er is dus al een oud maar beproefd vaccinatiesysteem. Het klopt. Er ligt wel een recent advies van toezichthouder BIT om te stoppen met tot mislukken gedoemde pogingen om Praeventis bij de tijd te brengen, maar het BIT geeft ook aan dat Praeventis gewoon functioneert en er geen reden is om het te vervangen. 

Ik ga ervan uit dat Praeventis het systeem is waaraan nu wordt gesleuteld. Als ik erover Tweet pakt later in het debat Kamerlid Femke Merel van Kooten het op. Bij de minister slaat nu de irritatie toe (hele woordenwisseling hierboven). We horen nu dat de GGD'en bezig zijn CoronIT uit te bouwen met een vaccinatieregistratie, de functionaliteit die vanouds al in Praeventis zit. 

Als Van Kooten doorvraagt slaat Hugo het debat dood met de stelling dat Praeventis een 'register' is en geen afsprakenregistratie ondersteunt. Het is weer bullshit: alle pre-Covid vaccinatiecampagnes gebeuren met Praeventis. Hier het bewijs (met een gefotoshopt invoerscherm). En bij andere vaccinatieprogramma's worden wel degelijk afspraken gemaakt. Maar het is Hugo gelukt om Van Kooten stil te krijgen. Het ongeschreven staatsrecht zegt dat liegen over ICT tegen de Kamer mag.

Maar ondertussen heeft Kamerlid FMK wel interessante informatie opgevist: de GGD'en zitten bij de vaccinatie aan het roer en Topicus is bezig om de noodzakelijke functies die Praeventis al heeft aan CoronIT te plakken. Natuurlijk had dat al maanden geleden gebeurd kunnen en moeten zijn. Het lijkt er echter op dat Topicus pas net bezig is met het injecteren van CoronIT met Praeventis-vaccinatiesoftware. Hugo's ministerie heeft weer eens niets gedaan.

Na het debat pieker ik over de vraag waarom Hugo zo zit te mystificeren en onzin zit te verkopen. Ik heb ondertussen gehoord dat de ICT-functie bij het RIVM zelfs naar overheidsnormen superzwak is. Het kan best verstandig zijn om het RIVM opzij te schuiven en de kaarten te zetten op een verdere verbouwing van CoronIT. Door de vragen van Van Kooten wordt ook duidelijk dat niet de vaccinatiefunctie maar de afsprakenfunctie cruciaal is. Maar waarom dat niet gewoon gemeld? De mist die minister creëert helpt hem ook niet tegen het verwijt dat hij weer eens niets heeft voorbereid.

De onthulling dat niet de vaccinatiefuctionaliteit, maar de afsprakenfunctionaliteit het knelpunt is bij de komende vaccinatiecampagne geeft te denken. Alle vaccinatieprogramma's werken met afspraken. Behalve de schaal is hier het probleem dat vaccins en vaccinatiecapaciteit voorlopig heel schaars zijn. Niet alleen te laat inenten – het onderwerp van het Kamerdebat – maar zeker ook inenten in de verkeerde volgorde gaat mensenlevens kosten. We moeten de meest kwetsbare mensen eerst bedienen: bejaarden, verzorgenden en mensen met een kwetsbare gezondheid. 

Je kunt die mensen deels uit de overheidssystemen halen. De bejaarden vinden we in de bevolkingsadministratie (de BRP). Verzorgenden kunnen ook vinden als we ons baseren op de mensen die applaus een bonus van 1.000 euro hebben ontvangen. Maar voor de kwetsbare mensen is er maar één plek om aan te kloppen: bij de huisartsen. Hoe gaan de GGD'en dat allemaal regelen? Hoe krijg je al die data in een CoronIT systeem waaraan nog driftig wordt gesleuteld? Hugo de Jonge moet daar toch al stappen hebben gezet. Het zou toch niet weer…

Ik klop aan bij een Twitterhuisarts en hoor wat ik vreesde: Hugo en de GGD'en hebben nog niet eens contact gelegd met de huisartsen. En als je de meest kwetsbare medeburgers eerst wilt vaccineren is dat onvermijdelijk, want alleen in de elektronische kaartenbakken van de huisartsen vinden we de noodzakelijke data. Het lijkt onvermijdelijk: na de registreer-ellende en de test-ellende staat ons nu de vaccinatie-ellende te wachten. En Hugo de Jonge heeft gelijk: de ICT is het probleem. Het is alleen niet die zielige vaccinatiesoftwarebult die in nu alle haast aan CoronIT wordt geplakt. Het echte ICT-probleem is data regelen van een goede vaccinatievolgorde. Van een koppeling die niet werkt gaan we binnenkort te maken krijgen met een koppeling die niet bestaat.

Natuurlijk heeft Hugo de Jonge de pech dat de oorlog moet winnen met een zwak ministerie van VWS en allerlei semi-zelfstandige spelers met eigen belangen, lobbykanalen en machtsposities. Weinigen zullen in zijn schoenen willen staan. Maar de man heeft werkelijk niets bereikt, integendeel. En lang nadat deze man weer leraar ergens burgemeester is geworden zullen we last houden van zijn onbekwaamheid. De Twitter-hashtag #hugodejongekanniks blijft spot on.

Naschrift: Op verzoek van zowel Femke Merel van Kooten als Jesse Klaver (GroenLinks) zal Hugo de Jonge komende week per brief ook ingaan op de ICT. Na Van Kooten vroeg ook Klaver vruchteloos door over De Jonges ICT-mist. Helaas vroeg Klaver om een aparte ICT brief. De Jonge reageerde er direct positief op. Die brief komt er... Volgend jaar.

Reaguursels

Inloggen

Het vaccineren zou het beste via de huisartsen moeten plaatsvinden, maar de keuze van de regering is voor Pfizer vaccin, dat alleen extreem koud bewaard kan worden. Huisartsen zijn niet toegerust met ijskasten die zo koud worden. Het ‘Oxford’ vaccin kan gewoon in normale waarden worden opgeslagen en is dus veel gemakkelijker uit te rollen. Dat zal de grote doorslag geven in het VK. Hugo de Jonge is allang de regie kwijt, vanaf het begin eigenlijk al. Het kabinet loopt als een puppy achter het orakel Jaap van Dissel aan, die ook maar wat aanklooit.Kortom: alle ingrediënten voor een mislukking. Ik ben benieuwd welke conclusies de volgende onderzoekscommissie trekt, a.g.v het falende beleid inzake de Covid aanpak....

silicon eagle | 21-12-20 | 12:17

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn, om je te realiseren dat zo'n landelijk vaccinatieproject logischerwijs via de huisartsen dient te lopen! Zij beschikken al over een infrastructuur (griepprik) en over alle data, die kunnen bepalen welke groep wanneer aan de beurt is. Verdeel het vaccin en stuur er personele versterking op af en het vaccineren kan beginnen.

Rationa | 21-12-20 | 10:17

Even aanhaken op het bericht. Ik ben medewerker bco en gebruik de applicatie HPZoneLite. In 2021 komt er een modernere versie die sneller reageert en stabieler is maar ook gebruikersvriendelijk.
Als voormalige softwareanalist- en uitvoerder erger ik mij groen en geel aan de gammelheid van dit systeem. Er is op veel fronten bezuinigd op deze applicatie. Het is instabiel, traag en de functionaliteiten om de gegevens voor de gebruiker gemakkelijk op te zoeken werkt nauwelijks. De terminologie is in het Engels: Day of Onset, is vertaald naar het Nederlands: EZD, of Eerste Ziekte Dag. Het bouwen van deze applicatie is waarschijnlijk uitbesteed aan India of..

Toch worden er door duizenden mensen keihard gewerkt om de pandemie terug te dringen. Het is een keten van mensen, organisaties en welwillenden die zich inzetten. Alleen de minister slaapt..
Wat ook schrijnend is, is dat de callcenteragent bco ( functie hbo niveau en daarna door personeelstekort ook mboIV) het minimumloon verdient -€9,41 netto- en de grote uitzendbureaus en telemarketingorganisaties veel geld verdienen. Elke case die afgerond kan worden- hoe belabbert het niveau- levert geld op.
Wat ook duidelijk naar voren komt is dat het beleid van Hugo de Jong en WVS de crisis niet kan bedwingen- temeer ook dat een deel van de burgers zich niet houdt aan de isolatie/ quarantaine/ afstandsmaatregelen.
Het niet kunnen beperken van deze crisis is ook aan Rutte te danken met zijn snoeiharde domme bezuinigingsmaatregelen en domme korte termijn denken en handelen.
Handelen om politiek gewin betekent dat de rechten van de burger worden aangetast. En eigenlijk is dat een misdaad. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar op sociaal/ maatschappelijk/ economisch vlak. De implosie van een samenleving is ingang gezet.

Taartmoment | 21-12-20 | 06:53

Wat heeft dit kabinet na bijna een jaar bereikt. Niets! Nederland staat wederom op hetzelfde punt als een jaar geleden. Een verloren jaar. De maatschappij en economie naar de kloten. Fijne feestdagen en stem verstandig in maart! Cheers!

Een vrije paling | 21-12-20 | 00:52

Brexit en Mutatie wat een toeval toch weer

Tasmaneiland | 21-12-20 | 00:22

Als ik Hugo de Jonge, kerkganger en zoon van een dominee, vanaf zijn kansel op tv hoor praten -"Beste mensen, we moeten...."-, dan weet ik dat we zijn overgeleverd aan sprookjes/God/voorzienigheid en dat we zijn verloren.

Ben7943 | 21-12-20 | 00:13 | 2

"Beste mensen, we moeten...." hoor ik agnost Rutte ook zeggen en dat is geen zoon van een dominee. Dus waar slaat de rest van je verhaal nog op?

jochum1980 | 21-12-20 | 06:59

Zeg jongens. Je zou toch denken dat de tijd van Kok die met een muis als afstandsbediening over de monitor ging een lachwekkend archaïsche grap opleverde.

Het is fucking beschamend dat onze regering vijftig jaar achterloopt.

knutsel_ | 20-12-20 | 23:04

Zijn er onder ons reaguurders ook IT-ers die weten of de link die de auteur op twitter deelde (t.co/hyTslXMyDQ?amp=1 en eindigt bij fd10.formdesk.com)daadwerkelijk een werkende registratie inschiet bij het RIVM?
Anders maar even de link weghalen! Zou wel heel sneu zijn als mensen via deze link melden dat hun hond gevaccineerd is...

EEnzame SchizofrEEN | 20-12-20 | 22:29 | 1

als ie link weg moet, waarom plaats jij 'm dan?

CaseIf | 21-12-20 | 09:40

Het onderscheppen en manipuleren van datastromen is nodig om het Ministerie van Waarheid bestaansrecht te verlenen.

Nivelleermarionet | 20-12-20 | 22:18

Alleen al de overlegstructuur van de overheid, met al die incompetente mensen, gaat maanden kosten. Ambtenaren zijn niet gewend aan takenlijsten als resultaat van een overleg, ze zenden slechts een kopie naar ondergeschikten en stappen de volgende vergadering in. "Meneer kan niet gestoord worden, hij zit in vergadering".
Op 8 januari worden er 10 vaccinaties toegediend, in het bijzijn van Alexander en de commissaris van de koning. Op de achtergrond staat er dan een juffrouw met een groen schriftje en die schrijft dan hun namen op. Zo zal het gaan, wedden?

Rest In Privacy | 20-12-20 | 22:06

Huisartsen hebben helemaal geen data nodig. Laat ze een aanvraag sturen voor een aantal vaccins. Bij te veel vraag krijgt iedere huisarts er in eerste instantie wat minder. Klaar. Niks geen IT wonder voor nodig.

nieuwe_Deen | 20-12-20 | 21:56

Hilarisch! Dit is echt geweldig! Elke keer als je denkt dat het niet zotter kan slaagt de Nederlandse overheid er weer in om een nog grotere clusterfuck van de al bestaande teringzooi te maken. En ze komen er meer weg ook! Er is nagenoeg geen IT-kennis in de TK aanwezig, de rekenvaardigheid is op VMBO-niveau, gevoel voor projectmanagement, orde van grootte van getallen is afwezig en er is geen ingenieur meer te vinden die bij dat zootje ongeregeld het bekende bierviltje vol wenst te krabbelen om de klungels wat realiteitszin bij te brengen. Het is een schande en een gotspe. In elk commercieel bedrijf zouden ze al lang en breed met pek, veren en een beroepsverbod in de sector een schop onder hun hol hebben gekregen dat het profiel in hun zitvet getatoeëerd zou staan. Het is de hoogste tijd de lobbyclubs die hun laven daarheen dirigeren op te doeken.

Frau Merkel | 20-12-20 | 20:58 | 7

@Publilius | 20-12-20 | 21:37: Waaruit moge blijken dat Nederlanders het meest briljante volkje ter wereld is. Immers, als je zelfs met deze overheid nog in staat bent tot de top van de wereld te horen....

5611 | 20-12-20 | 21:56

Even positief. Hugo is wel goed in talen.

Hekkie | 20-12-20 | 22:25
▼ 4 antwoorden verborgen

Ben benieuwd hoe goed de Nederlandse ICT overheidssystemen bestand waren tegen de Solarwinds backdoor. Je hoort en nog vrij weinig over, terwijl er ook in NL ook grote schaal gehackt moet zijn.

UpdateAvailable | 20-12-20 | 20:46 | 2

Dan moeten ze wel in staat zijn dat te ontdekken. Ik vrees het ergste.

Frau Merkel | 20-12-20 | 20:58

Na het bekijken van de Nederlandse systemen sloegen de hackers dubbel van het lachen en besloten er verder geen tijd aan te besteden. Onze gegevens zijn dus veilig.

Nivelleermarionet | 20-12-20 | 22:39

Net even van het NOS journaal genoten, ging over Engeland
en de strijd tegen Corona; nou is Bojo natuurlijk net zo erg als Trump,
dus dan gaat de Nos even haarfijn uitleggen wat daar allemaal misgaat.
Misschien dat de NOS eerst even Rutte en Hugo tegen het licht kunnen houden?


overVolland | 20-12-20 | 20:35 | 4

Ja, pijnlijk he. Buiten Leijten, Omtzigt en godbetert Azarkan na lijkt die toeslagenzooi ook niemand te interesseren...

BBRDWR | 20-12-20 | 21:10

Nope, dat mag niet van Rutte.

Dit is dé afleiding van de toeslagen affaire. Niet aftreden dus, of demissionair verder op dezelfde voet en in maart vrolijk lachen day alles ok is gegaan met de vaccinaties. (En de affaire wéér vergeten)

En dan vrolijk allemaal VVD stemmen, want zo zijn wij domme Nederlanders.

Warhead | 20-12-20 | 21:25

@BBRDWR | 20-12-20 | 21:10: natuurlijk heeft de PVV ook interesse maar dat word vakkundig uit het nieuws gehouden want je weet maar nooit.

likdoorn | 20-12-20 | 21:25
▼ 1 antwoord verborgen

Even voor de goede orde: het RIVM hoeft deze informatie helemaal niet te hebben of landelijk in te zien. Ze reageren toch steeds te laat en kunnen er ook niks mee.
Ik heb een medisch paspoort wat door de GGD wordt geregistreerd en onderhouden. Dat werkt prima.
Als ik naar het buitenland ga dan ga ik altijd even langs de GGD om te kijken wat ik voor de betreffende landen aan (al dan niet verplichte) vaccinaties nodig heb, en de GGD weet vanuit hun systeem precies te vertellen welke ik heb gehad en wanneer. Inclusief de geldigheid van de vaccinaties.
Wat ik moet hebben en nog niet heb, of dat het verlopen is, dat krijg ik ter plaatse en het wordt keurig in het medisch paspoort aangetekend als bewijs voor de controle in het betreffende land.
Dit werkt prima, en ook mijn GGD werkt prima.
Waarom kan dit niet gewoon gebruikt worden en moeten we zo nodig ingewikkeld doen om het (overbodige) RIVM te gerieven?
Graag commentaar.

ZZP-er | 20-12-20 | 20:33 | 9

@INTP | 20-12-20 | 21:33:
Mooi, allemaal lange termijnwerk en wereldwijd denken. Nu niet relevant.

ZZP-er | 20-12-20 | 21:37
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik geloof direct dat IT bij de overheid een bende is. Maar dat is geen excuus om niet te beginnen met vaccineren. Dan hou je het maar op papier bij! Maanden met een of andere flut contact tracing app bezig die niet werkt en als de vaccins er zijn geen plan.

Vula | 20-12-20 | 20:08 | 1

Dat stelt Rene ook voor, desnoods in een Excel-sheet. Of een simpel databaasje met 1 tabel. Maar goed, uit dit verhaal, het gelinkte artikel uit de Groene, het kamerdebat, en het optreden van het ministerie van geheel 2020 blijkt overduidelijk: er is nul regie, en geen plan.

Muxje | 20-12-20 | 20:12

Gewoon een domme vraag misschien, maar als er een griep epidemie is dan wordt er ook niet bijgehouden hoeveel doosjes paracetamol ik slik. Bied dat kutvaccin aan aan iedereen die het hebben wil. Geef voorlichting over welke je allemaal door elkaar mag/moet, etc. Laat het lekker aan de demense zelf. Waarom wil je het weten van iedereen? Is toch niet zo relevant? Ja, overheden willen extraatjes voor vaccinnemers, maar het mooie is dat het nu andersom is aan besmetten. Je kunt er ZELF voor kiezen om ZELF beschermd te worden. Of je bent eigenwijs -of je wil het niet, om welke reden dan ook- en je zit per ongeluk in een vliegtuig naast een coronalijer die ook geen vaccin heeft gehad. Gewoon vrijwillige basis, zonder administratie. Dan kun je morgen beginnen. En vaccin overdosissen? Iedereen natuurlijk weer paniek, want gij zult lijstjes maken en administratie aanleggen. Donder toch op. Is je eigen leven, je eigen lijf, je eigen bescherming. Of je weet het beter en je neemt het niet. So what.

BBRDWR | 20-12-20 | 19:55 | 3

Zo is het en niet anders.

Gokmaar | 20-12-20 | 20:07

Ha, dit lijkt op mijn verhaal. Goed dus!

ZZP-er | 20-12-20 | 20:35

Net even wat lastiger. Er is om te beginnen een prioriteit in wie het vaccin ontvangt (schijnt handig te zijn), en je moet ook TWEE shots krijgen (dus mensen moeten opgeroepen worden om terug te komen op een bepaalde plaats en tijd). Verder wil je graag zaken als bijverschijnselen en effectiviteit in kaart brengen om van te kunnen leren welk vaccin het effectiefst is, bijvoorbeeld. Kortom, het is weer eens wat ingewikkelder dan je op het eerste gezicht denkt. Tip: is vaak zo.

Otto Normal | 20-12-20 | 22:10

Dank u wederom heer Veldwijk voor dit zeer inzichtelijke en begrijpelijke stuk.
Iedere keer dat ik uw stukjes lees doet mij beseffen wat een geluk mij ten deel is gevallen door nederstan op tijd te verlaten. En door dat verlaten, ik vriendje heb ontmoet. Mijn geluk word steeds groter als ik lees wat een ontzettend incompetent bestuur nederstan bestuurd.
U bent ook rood van haarkleur, misschien is dat het?
Liefs van het mooiste eiland in de mediterrane.

Gokmaar | 20-12-20 | 19:52 | 1

Bofkont. Het is je van harte gegund.

ZZP-er | 20-12-20 | 20:37

Over ICT bij de overheid is toch ook al zo'n parlementair onderzoek geweest? Is vast een mooi rapport met aanbevelingen uitgerold. Wat is daar dan mee gebeurd? In een lade verdwenen?

zwaaropdehand | 20-12-20 | 19:51 | 3

Nee hoor, dat was die commissie van Elias. Er wordt een site bijgehouden met kosten van grote ICT projecten. Ben ff kwijt welke site dat is.

UpdateAvailable | 20-12-20 | 20:27

In de onderste la, net boven de onderste steen.

Leffe Blonde | 20-12-20 | 20:29
-weggejorist-
Taartmoment | 21-12-20 | 07:23

En als er een systeem is (wanneer?) en het lijkt te werken (misschien) dan komt er een (reeds) geplande ddos aanval van gemene anti vaxxers en die leggen het systeem helemaal op zijn plaat. Want dat waren we vergeten, die mogelijkheid tot aanvallen. Gebeurt natuurlijk nooit, kijk maar van DiGiD........................

Broadsquire | 20-12-20 | 19:33 | 1

of recentelijk in de US of A.

starbuck280 | 20-12-20 | 19:35

En dan mag die puntschoen ook nog eens nieuwe maatregelen gaan bedenken voor de Engelse Mutatie.

starbuck280 | 20-12-20 | 19:28 | 4

Zo was er een tijdje geleden ook een Deense variant dacht ik, hoor je niets meer over.

UpdateAvailable | 20-12-20 | 20:28

Da's dezelfde geloof ik.

PolarWolf | 20-12-20 | 22:39
▼ 1 antwoord verborgen

Het fundamentele probleem is dat bij de overheid mensen niet ter verantwoording worden geroepen met daaraan gekoppeld een beloning of bestraffing. Bij falen gebeurt er niks zie toeslagen affaire. De betrokkenen hebben buikpijn gehad, deden wat hun was opgedragen of konden er ook niks aan doen want niemand had het hun gezegd etc etc. Ze kabbelen gewoon verder of hoppen naar een ander leuk baantje. Bij niet leveren of falen zou je weg moeten uit de ambtenarij of de politiek te beginnen bij de top. Die directeuren generaal moet je aanpakken. Riante salarissen, job zekerheid en vet pensioen en dat is m.i. prima daar moet top performance en meetbare resultaten tegenover staan en scoor je niet dan verlies je alles. Een faal geval zoals Lodewijk Asscher kabbelt verder, wordt weer minister daarna burgermeester of directeur van één of andere subsidie club. Ook een Pechtold mag nu rijbewijzen uitgeven. Leuk baantje, verdient prima en hij wacht daar op een nog leukere positie. En zo zijn er vele voorbeelden.

Blonde Nel | 20-12-20 | 19:23 | 2

Eens.

zwaaropdehand | 20-12-20 | 20:48
-weggejorist-
Publilius | 20-12-20 | 21:08

Probleem is misschien wel dat het hier NIET alleen om de overheid gaat, maar ook om (private) huisartsen én de (gemeentelijke) ggd's..... Probeer in dat woud van belangen maar eens wat te realiseren. Na deze hele pandemie zullen de verschillende belangen eens goed moeten worden doorgelicht.

Mayan | 20-12-20 | 19:19 | 2

Woud van belangen opheffen. Centralisatie werkt.

zwaaropdehand | 20-12-20 | 20:48

De zorg moest geprivatiseerd worden van de EU. Voor de marktwerking enzo...
De zorgverzekaars zwemmen in het geld, er is een oerwoud aan nutteloos midden-managment gecreeerd, elk uur moet worden geregistreerd en de daadwerkelijk zorg schiet er bij in. Ik mis het oude ziekenfonds...

4HoogAantWater | 21-12-20 | 01:05

Waarom wordt de samenleving sowieso opgedeeld in wie eerst en wie laatst? We doen nu eerst de zwakke. Ik denk dat eerst de sterke slimmer is, die dragen tenslotte alle lasten en moet je sterk houden, kost wat kost. Roep ons gewoon op op basis van sofi-nr om binnen een maand te vaccineren. Klaar is kees. Wie niet is geweest wordt gestraft of is illegaal.

Wel een beetje duffige plek om te werken die overheid als ik dit verhaal zo lees, respect ambtenaren!

Sarcastica | 20-12-20 | 19:07 | 1

Dat duffige valt mee, het is soms heel enerverend. Het probleem zit 'm in de ondoorzichtige structuur. Ik werk al twintig jaar voor dezelfde overheidsinstelling, maar snap nog steeds niet hoe alles werkt. Daardoor blijf je bij je eigen afdelinkje hangen en is de neiging groot om de andere afdelinkjes als vijand te zien.

zwaaropdehand | 20-12-20 | 20:52

Goed betoog; IT en overheid is inderdaad een drama.
U ziet het probleem vooral in het inefficient opzetten van de datastromen en registratiesystemen. Ik zie het probleem vooral in de alsmaar groeiende drang om alles te sturen op data. Zeker omdat deze data op een politiek wenselijke manier geaggregeerd en gevisualiseerd wordt .

INTP | 20-12-20 | 19:04 | 1

Ook heel erg waar.

zwaaropdehand | 20-12-20 | 21:05

Hugeau de Domme.

hooliganica hollandi | 20-12-20 | 18:59

Steeds lees je bij overheidsfunctionarissen, ga maar eens googelen, hij of zij studeerde aan die of die universiteit. Vermoedelijk één of twee jaar wat colleges gevolgd. Over afstuderen lees je zelden nog.
Dus onbenullen moeten ingehuurden controleren. Alsof je met twee linkerhanden een mannetje inhuurt.

verwonderd | 20-12-20 | 18:58 | 1

't spul met drs. mr. prof. Mr.Sc. voor de naam heeft de studie goed doorlopen, alle anderen hebben bij een universiteit ingeschreven gestaan en wel/geen colleges gevolgd en wel/geen tentamens gedaan.

BenZen | 20-12-20 | 21:09

Als ik dat vaccin krijg maak ik gewoon een pica van het etiket. ‘Ook weer graag zo een’, zeg ik dan als ik dan voor de 2e spuit kom. * laat foto zien*
Het komt anders echt niet goed. Wat een puinhoop.

Computer_says_no | 20-12-20 | 18:52 | 1

Lijkt mij een strak plan. Ga ik ook doen wanneer ik in de loop van 2023 aan de beurt ben.

discriminazie | 20-12-20 | 20:24

Oké, conclusie net als nu:
Hugo zegt geen paniek, wel reden tot zorg.
https://nos.nl/artikel/2361407-de-jonge-mutatie-coronavirus-is-geen-reden-tot-paniek-wel-zorgelijk.html

Tijd voor paniek dus.

Is dit nog nieuws? | 20-12-20 | 18:51 | 2

Dat was ook het adagium in januari-februari.

UpdateAvailable | 20-12-20 | 20:29

Het zoveelste mismanagement-dossier van de overheid. Overigens weten we allemaal dat dit fenomeen onderdeel is van een aanbestedingen-cultuur waarbij altijd dezelfde, slecht funtionerende - in dit geval - IT bouwers 'winnen'. Met geld bewust NL naar het afvoerputje brengen? Het lijkt er wel op.

Jenny_L | 20-12-20 | 18:47

Volgende ict faal staat al klaar in de startblokken. Het DSO, dit moet de grootste wijziging in ro en milieu wetgeving sinds 100 jaar gaan ondersteunen. Iedereen weet de uitkomst al maar het orkest blijft spelen.

Herr Inspector | 20-12-20 | 18:46 | 2

Voor de Omgevingswet? Ja, daar gaan ook al de nodige horror-verhalen over rond.

UpdateAvailable | 20-12-20 | 20:30

@UpdateAvailable | 20-12-20 | 20:30: yeps, buiten het feit dat de wet uitgaat van een complete cultuurverandering, die alleen in hoofden van politici plaatsvindt, is dit een ict faal van epische proporties waiting to happen.

Herr Inspector | 20-12-20 | 21:06

Waarom heb je ICT nodig om te vaccineren?
Toen ik geboren werd had je helemaal geen ICT en toch ben ik gevaccineerd als kind. En mijn ouders werden geboren toen de computers nog moesten worden uitgevonden. En die zijn als kind ook gewoon gevaccineerd.
Kunnen de huisartsen niet gewoon in een schriftje bijhouden welke van hun patiënten gevaccineerd zijn? Met een extra kolom voor het tweede prikje.
Dan heb je die hele ICT waar Hugo de Jonge op zit te wachten helemaal niet nodig.
En zo'n schriftje koop je gewoon bij de Action of de HEMA.

Osdorpertje | 20-12-20 | 18:45 | 7

Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?

HoogToontje | 20-12-20 | 19:23

Bovendien is het voordeel van iets moeilijk doen ook dat je allerhande dure 'experts' kan inhuren. En hoe hoger je budget, hoe hoger in de pikorde. En dat telt in het Haagse.

HoogToontje | 20-12-20 | 19:24

Action en HEMA zijn dicht, de plaatselijke Bruna mag wel pakketten aannemen en afgeven en ook postzegels verkopen, maar géén schriftjes en zijn omdat je van pakketten en postzegels verkopen niet kunt bestaan óók dicht.

BenZen | 20-12-20 | 21:13
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik zat in de jaren 80 in de automatisering. Gemeenten en overheid waren de klappers. Altijd. En niemand begreep er wat van. Hahahaha...
(Bedankt voor de boot!)

antagonist | 20-12-20 | 18:45

Het probleem met de overheid en ook daarbuiten is dat mensen niet meer logisch kunnen denken, de prijs van een cultuur van opzoeken ipv een cultuur van begrijpen, de menselijke factor is verdwenen en zonder reeds uitgewerkte scenarios, kan deze overheid niet anders kan keer op keer falen.

smdyasc | 20-12-20 | 18:44

Kan je in dat Susteem ook zien of Wim Lex al in Griekenland zit of is hij in Oosterrijk .

kuus | 20-12-20 | 18:43

In 1940 waren we trouwens heel goed in personenregistratie. *godwin uit.

horsteknots | 20-12-20 | 18:42 | 1

Goed leesbaar stuk. Dank u, R. Veldwijk.

horsteknots | 20-12-20 | 18:46

Ik ben ict'er. Werk in de zorg. En zie dagelijks de complexiteit. Huisartsenvereniging A gebruikt applicatie 1. Huisartsenvereniging aan de andere kant van de stad gebruikt applicatie 2. Fysiotherapeuten applicatie 3 en 4. Ziekenhuis gebruikt Epic of concurrent. Apotheken gebruiken applicatie van moedermaatschappij, cooperatie of eigen bouwsel. En ga zo nog maar even door. Regie ontbreekt. Kennis ontbreekt nog veel meer. Met uitzondering van de grotere zielenhuizen zijn er geen bekwame ict'ers die voor een schamel salaris in de zorg willen werken. B of c garnituur automatiseerders verdienen zich een slag in de rondte met het laten draaien van pruts-applicatietjes. Er is geen regie of juist teveel. Regio, gemeente, provincie, rijk. Iedereen start met potjes geld. Verzekeraars sponsoren lokale initiatieven die 0,0 opleveren, behalve voor de it bedrijfjes die er op in springen. Het kost allemaal een godsvermogen en levert niks op. Maar mij hoor je niet klagen, ik ga over 10 jaar zeer goed met pensioen en verlaat dan NL met een grote glimlach.

JdV030 | 20-12-20 | 18:39 | 3

Ontkokering is de oplossing. Maar dan moet je wel macht durven opgeven. Centralisatie, de overheid als platform, en dan afzonderlijke diensten inprikken op een generieke basis van gegevensbeheer, privacy e.d.

In het VK zijn ze er al ver mee. Hier duurt het nog wel een jaar of tien.

zwaaropdehand | 20-12-20 | 18:54

Bij de overheid kom je niet eens meer in dienst als ICTer. Ja als flexkracht met een kut salaris,

Zapata10 | 20-12-20 | 19:03

Ik heb mijn 40 jaar in de zorg-ict gewerkt en was eigenlijk tamelijk tevreden over het niveau van de zorg-ict-ers in ziekenhuizen in relatie tot de beperkte hoeveelheid geld die t.o.v. de omzet aan ict werd/wordt besteed.
De ict-ers in de ziekenhuizen moeten ook maar werken met de gereedschappen die ze voor de poorten van de (directie) hel kunnen wegslepen.
Binnen een ziekenhuis is de ict afdeling nooit degene waarmee het ziekenhuis management goede sier wil maken. Meestal gaat geld naar andere prestige projecten (denk aan operatie robot).

discriminazie | 20-12-20 | 20:34

Past alles wel in Excel?

Lorejas | 20-12-20 | 18:39 | 1

support.microsoft.com/en-us/office/ex...
Dat moet wel lukken. Een beetje ambitieus afdelingshoofd heeft een handig neefje die het in Access kan bouwen als het traag wordt.

Frau Merkel | 20-12-20 | 21:13

Schokkend verhaal weer, maar ook herkenbaar. Ik werk bij de overheid en de ICT is vaak het struikelblok, maar gek genoeg ook altijd leidend. Of de burger het kan gebruiken, maakt niks uit, als je het maar automatiseert.

zwaaropdehand | 20-12-20 | 18:35 | 1

Nee bij de overheid zijn tal van hotemetoten die nog niet eens weten waar ze een fucking USB stick in moeten steken verantwoordelijk voor de ICT en ze hebben iedereen met een greintje verstand van ICT de zak gegeven want niet core business. En daarmee hebben ze de volledige lead aan externe partijen gegeven die wel veel kosten maar niets oplossen. Maar goed, ze fêteren de overheid hotemetoten wel met leuke reisjes veel drank en plezier en voldoende dure dames van de geneugten.

Zapata10 | 20-12-20 | 19:00

Faalfabriek? Faalstaat.

Dubbelepunthoofd | 20-12-20 | 18:32

Graag een zakenkabinet. Met een ex-huisarts als minister van volksgezondheid om te beginnen. En verbod voor handelen in medische aandelen en andere belangenverstrengelingen voor (top van) RIVM e.d.

RichardBandler | 20-12-20 | 18:30 | 4

Marcel Levi lijkt me wel wat.

zwaaropdehand | 20-12-20 | 18:36

@zwaaropdehand | 20-12-20 | 18:36: dat is een prima kandidaat. Ook zaak om eens de top-50 ambtenaren op dit ministerie naar de functie van scrummaster ofzo te degraderen en daar gewoon eens een frisse wind te laten waaien. Levi heeft wel een goede cijferaar en IT-nerd naast zich nodig.

de Voorzittert | 20-12-20 | 18:40

Tuurlijk, en jij gelooft dat. Weet je nog dat de zorgverzekeringen geprivatiseerd werden? ze mochten geen winst maken ..... dat ze geld in 'voorraad' hielden om pieken op te vangen begreep eenieder, maar tot mijn verbazing hoorde ik van de week op de radio dat over een winstuitkering aan de aandeelhouders, waaruit dus blijkt dat er wel degelijk winst wordt gemaakt. En weer zijn we dus voorgelogen.

me163komet | 20-12-20 | 18:50
▼ 1 antwoord verborgen

Sorry hoor met zulke schoenen wordt je ook niet meer serieus genomen, ook als hij nu over gaat op bruine slofjes...

Raetsheer | 20-12-20 | 18:30

Bij fatsoenlijke journalistiek hoort wederhoor...

FordPrefect | 20-12-20 | 18:28

Het zou mooi zijn als de overheid een overkoepelende ict-organisatie opzet voor alle diensten. Met eigen personeel i.p.v. ingehuurde geweren die alleen maar willen cashen. Dan denk je, maar dat betaalt niet genoeg. Nou dan gá je toch naar het bedrijfsleven? Als je niet meer wordt ingehuurd door de overheid -de kurk die drijft zeg maar- zoek je zelf maar opdrachten. Tien tegen één dat de business to business niet zo lauw reageert als het na een jaar nog niet werkt.

knutsel_ | 20-12-20 | 18:27 | 17

@zwaaropdehand | 20-12-20 | 19:46: "Agile" was puur bedoeld om marxistische aanpak op de ICT werkvloer door te voeren. Konden ook leuk de vrouwtjes op meeliften als 'scrum master' en 'product owner'. Voor vrouwen is ICT-techniek veel te hoog gegrepen maar een beetje aanklooien met 'communiceren' en 'leiding geven' moest wel lukken, dacht men.

UpdateAvailable | 20-12-20 | 20:43

@Frau Merkel | 20-12-20 | 21:15: nee, hoewel de directie van P-Direkt wel daar de ‘macht greep’. Twee vrouwen die er inmiddels al weer weg zijn. Ik zag net dat er nu weer allemaal mannen in de directie zitten. Dus wie weet wordt het nog wat.

UpdateAvailable | 20-12-20 | 21:31
▼ 14 antwoorden verborgen

Dat Hugo de Jonge Bokitogedrag vertoont is niet zo raar.

Als ik naar zijn ogen kijk staat hij regelmatig zo strak als een pianosnaar.

Wijze uit het Oosten | 20-12-20 | 18:26 | 1

Dat is een mooi gedicht!

Rest In Privacy | 20-12-20 | 18:28

ICT= In Competentie Toppers bij de overheid. Niks werkt ook de ambtenaren niet.

Vitale-Reaguurder | 20-12-20 | 18:25

Er zijn meer mensen die geld krijgen waar ze geen recht op hebben dan mensen die daar wel recht op hebben met dat computer systeem van den haag.

kuus | 20-12-20 | 18:25
-weggejorist en opgerot-
Njord | 20-12-20 | 18:22 | 2

Wat kun jij dan wel?

ZZP-er | 20-12-20 | 18:25

Nie mauwen Hugo, zoek alvast maar een leuk provincie stadje uit, doe maar ergens ver weg van Brabant !

Vesta | 20-12-20 | 18:43

Wie zijn er allemaal niet vooruitziend en pro-actief geweest?

Abu Bachouca | 20-12-20 | 18:20 | 2

Ikke wel, maar mijn baas is steeds bang

Analia von Solmsch | 20-12-20 | 23:04

@Analia von Solmsch | 20-12-20 | 23:04: (2)Dat het geld gaat kosten.

Analia von Solmsch | 20-12-20 | 23:05

Het is gewoon om te janken. Die hele IT met Overheid. Volgende kabinet eindelijk eens een Minister van IT aanstellen. Een zwaargewicht Hoekstra vriend bij McKinsey ofzo. Die IT écht snapt en in 4 jaar tijd alle rotte appels er Trumpiaans uit flikkert.

Dan Topicus. Die zijn al vrolijk 10 jaar lang de hypotheekmarkt in de greep aan het houden met malafide software die ze generiek bouwen om vervolgens per klant de volle mep te laten betalen. Wees niet bang voor de grootbanken want u betaalt dit vrolijk zelf, verdisconteerd in uw hypotheekrente. De overheid vindt dit allemaal prima en de hypotheekverstrekkers kunnen inmiddels niet meer terug.

de Voorzittert | 20-12-20 | 18:18

Nederland is de computer, haar regering is de octa-core processor. Processor slecht, computer kut. Helemaal als de virusscanners het niet doen.

grapo | 20-12-20 | 18:18 | 1

En de vvd-stemmers halen de virussen binnen door op phishing-mails te reageren: “krijg 1000 euro, klik hier”

Analia von Solmsch | 20-12-20 | 23:07

Hahahahahaha, zo herkenbaar. In die teringzooi probeer ik er toch het beste van te maken voor mijn patienten. De regeringen hebben het er zelf ook naar gemaakt, verdeel en creëer Kafka! En daarvoor worden ze ook nog goed betaald.
Moet uiteraard wel nageven: ik zou d'r mogelijkerwijs een nog grotere teringzooi van maken, hahahaha.

nobodiesunmighty | 20-12-20 | 18:13 | 1

Hoe is het met Sam?
Zijn leven is goed nog steeds ?

grapo | 20-12-20 | 18:26

Waarom zegt een minister nooit: "Ik ben nu een halfjaar minister, en in mijn departement is dit mis, dat klopt niet, dit kan beter, dit slaat nergens op en dit is te treurig voor woorden."

"Daarom kan ik als minister dit niet doen, dat niet doen, daarom werkt dit niet, wordt dat niet betaald en wordt dat niet geregeld."

"Vanaf nu gaan we dingen in het departement verbeteren zodat over anderhalf jaar, op de helft van mijn ambtstermijn, de dingen wel goed geregeld kunnen worden."

"Aan het eind van de laatste twee jaar van mijn termijn ga ik samen met de tweede kamer bekijken welke doelen wel en niet behaald zijn en waarom ze wel of niet behaald zijn. Waarna mijn opvolger de volgende vier jaar verder kan."

Rest In Privacy | 20-12-20 | 18:05 | 6

In een bedrijf werkt dat zo en werkt dat goed.

Bakkeleures | 20-12-20 | 18:33

Dat zou wel heel goed zijn.

zwaaropdehand | 20-12-20 | 18:39

Vergis je niet in de macht van de ambtenaren van de ministeries en denk op dat punt nog maar eens aan Opstelten die pootje werd gelicht door zijn eigen ambtenaren die hem dusdanig te kakken zetten met die bonnetjes dat hem slechts nog aftreden overbleef.

me163komet | 20-12-20 | 19:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat de politie actie wil voeren met met oud en nieuw. Dat is een beetje hetzelfde dat ik geen luiers wil verschonen als mijn kinderen aan de diarree zijn en naar de kroeg wil.

ikdenkwat | 20-12-20 | 18:05

Intermezzo ??? Hoezo?? Dat betekent dat we volgende week weer doorgaan op de oude voet?

miko | 20-12-20 | 18:02 | 1

Ja.

Graag zelfs, blijven wrijven in die overheidsICT faalprojecten.

Wijze uit het Oosten | 20-12-20 | 18:45

Inspirerend weer!

overVecht | 20-12-20 | 18:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl