Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenStijl Schrijfopdracht! 'Schrijf een comment over de godsdienstvrijheid en de islam'

Omdat het hier gelukkig nog wél kan en mag

Schrijf een comment (minimaal 200 woorden) over de godsdienstvrijheid en de islam

en geef in je comment antwoord op de volgende vragen:

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?

Kritisch denken, het mag niet meer op de middelbare school, maar we zijn eerlijk gezegd wel benieuwd naar de antwoorden. Gelukkig mag het hier nog wel. Succes met de opdracht!

Azarkan uit klas 1D doet niet mee kennelijk

Social

Reaguursels

Inloggen

1) goedkeuring van moorden.
2) hersenspoeling eruitspoelen ( dus hersenontspoelen ).
3) hersenspoeling vanaf geboorte.
4) hebben hersenspoeling gehad.
5) kinderen worden gehersenspoeld.
Overigens geld dit voor alle gelovigen. Hersenspoelen, hersenspoelen en hersenspoelen.

Tot slot, bovenstaande een keer of 10, dan haal ik de 200 woorden wel.

helaas-nederlander01 | 22-11-20 | 13:51

Minimaal 200 woorden over 'godsdienstvrijheid en de islam'?

Lukt me niet, de vraag is een pleonasme...

michelpen | 22-11-20 | 13:20
-weggejorist-
Ohnesorg | 22-11-20 | 10:08

Als kinderen beginnen te moorden en te martelen en verkrachten na het regelmatig achterstevoren draaien van metal platen (fictief), mag je je best een keer gaan afvragen of dat terugdraaien er mee te maken heeft en wat er dan eigenlijk te horen valt waardoor die kids zo gestoord raken.
En als daar dan wordt opgeroepen tot moord en marteling en verkrachting, mag je die platen best verbieden. Niet omdat die kinderen het recht niet zouden hebben om er naar te luisteren, maar omdat de kinderen het recht hebben niet ergens onder valse voorwendselen en via list en subliminaal bedrog bij betrokken te worden.

Maar voor een paar gestoorde metal fans (fictief) gelden andere regels dan 'vrome gelovigen'. Wanneer, bij hoeveel aanhangers, wordt een sekte een religie?

Sans Comique | 22-11-20 | 10:06

"We've made too many compromises already, too many retreats. They invade our space, and we fall back. They assimilate entire worlds, and we fall back. Not again. The line must be drawn here! This far, no further! And I will make them pay for what they've done!"

Keizer Karel de Grote.

Sans Comique | 22-11-20 | 09:56

1. Er zijn meer mensen die met geweld hun gelijk proberen te behalen en dat is niet beperkt tot moslims. Wat ze vinden van waarden die onder druk staan (niet alleen goddienstvrijheid maar ook bijvoorbeeld de vvmu voor moslims) in het westen is niet relevant. Mensen horen geen geweld te gebruiken.
2. Door bijvoorbeeld niet hypocriet te zijn. En als je terreur voedt in de hele wereld wordt je een keer door terreur die je zelf hebt gecreerd gestoken (Wie de schoent past...)
3 De Engelsen en westerse inlichtingendiensten hebben hier een kwalijke rol gespeeld waarbij bepaalde stromingen boodschappen verspreiden die indruisen tegen de boodschap van onze profeet.
4 geweld vanuit het Christengeloof is veel wreder (Hyrosima, Genocide) daarnaast is het overgrote deel van het terroristme in EU niet van moslims afkomstig.
5 Veel minder dan Christenterroristme.

Deze vragen zijn veel te gekleurd. Ik heb het geprobeerd om het netjes te houden. De beantwoording van deze vragen kan nog een flink aantal stappen bezwaarlijker voor het westen maar dan overtreed ik de huisregels van Geenstijl. Moslimbashen moet natuurlijk wel leuk blijven.

Kaan78 | 22-11-20 | 09:27 | 12

@Kaan78 | 22-11-20 | 12:13:

1. We zijn het gelukkig eens dat jij 0 argumenten had om punt 1 t/m 3 van Sans Comique te weerleggen. Dat is winst.

4. feitelijk onjuist, dat blijkt onder andere uit het feit dat de Azerbeidzjaanse frontsoldaten Syrische isis-strijders waren. Hoe kwamen ze daar, en waarom zaten ze daar, al voor de Azerbeidzjaanse invasie begon? Deze oorlog was goed voorbereid, oa door het medeplichtige Turkije, dat de isis-strijders moet hebben vervoerd.
Jouw leugen is ook extreem onlogisch. Waarom zou een relatief arm en slecht bewapend land een veel rijker (olie) en vooral militair sterker buurland aanvallen? Wetend dat dat land gesteund wordt door lokale supermacht Turkije? Bekend van die Armeense genocide?
Om bij het eerdere voorbeeld te blijven; waarom zou een bejaarde man ruzie zoeken met 2 kickboksers en hun valse hond?

5. Ehm; wie hebben er afgelopen 60 jaar precies geld verdiend aan Afghanistan en hoeveel? Je hebt weer geen bronnen omdat het gewoon niet waar is. De VS hebben juist honderden miljarden "geïnvesteerd" in scholen, ziekenhuizen en verkiezingen; helaas haram dus inmiddels verwoest.
Afghanen worden vooral vermoord door andere Afghanen. De Hazara bijvoorbeeld zijn sji'ieten, en dus "ketters" die volgens de sharia moeten worden gedood. Dus dat is wat de taliban deden.
Afghaanse oorlogen worden vooral gevoerd door Afghanen zelf. Dat sommige Afghaanse partijen steun kregen van Saoedi Arabië, USSR, Pakistan of de VS klopt; maar niemand kan de Afghanen dwingen om andere Afghanen af te slachten. dat doen ze zelf, namens allah.

Ik ben voor militaire terugtrekking uit elk islamitisch land, omdat de islam mensenrechten verbiedt. Westers ingrijpen zal in de islamitische wereld dus nooit wat opleveren. Afghanistan is geen nazi-Duitsland waar een enkele overwinning op de nazi's direct tot democratie leidt; daarvoor is de Afghaanse bevolking te diep gehersenspoeld met islamitische haat.
Voor terugtrekking dus; maar daarna zal Afghanistan echt niet opgebouwd worden. Als alle niet-debiele soldaten vertrekken blijven de mohammedaanse strijders over. Het resultaat is in elk ander islamitisch land te bewonderen; òf een wrede dictatuur, òf een burgeroorlog.
Andere mogelijkheden zijn er niet, zolang de islam niet verandert.

Dandruff | 22-11-20 | 13:54

@kaan,

Overigens, nog even over jouw jankerige slachtofferschap ("moslimbashen moet natuurlijk wel leuk blijven") van 09:27 uur.

Als je nu naar de 7 laatste topics op GS kijkt, zie je 3 topics over FvD, en slechts 1 over de islam. En dan nog de column van Feynman over het belastingschandaal, waarbij GS (terecht) de kans van de benadeelden kiest; ook al waren dat relatief vaak moslims.

Niks "moslimbashen" dus. Snap je hoe debiel dat eeuwige slachtoffergejank klinkt op iemand die goed bij zijn hoofd is?

En dat terwijl FvD WEL afstand neemt van die paar *mogelijke* racisten tussen de vele tienduizenden niet-racistische leden. Ik zie dat jou nog niet doen, met de racistische, fascistische en/of fundamentalistische standpunten van denk, nida, grijze wolven, moslimbroederschap etc.

Dandruff | 22-11-20 | 14:12

Nog nóóit zo véél onzin op een rijtje gezien ?
Hebt u dit aan iemand gedicteerd ?
Want volgens mij bent u een blinde ! ....
En goed doof ook !

A333aan | 22-11-20 | 15:00
▼ 9 antwoorden verborgen

Azarkan vormt zelf het bewijs dat de gedachte in de islam zit, vooral als je ermee politiek gaat bedrijven.
Vandaar dat je deze beroepsprutser niet over de Oeigoeren hoort, of over de westelijke Sahara. De islam is als water, altijd naar het laagste punt......

J.Thee.Cohen | 22-11-20 | 09:01

1. Een wettelijke grondslag voor als rechtvaardig gepercipieerd ingrijpen in een goddeloze cultuur.
2. Postmoderne indoctrinatie afwerpen; beseffen dat fundamentalisme zoekt naar ultieme waarheid in een waarde-hiërarchie; zelf conservatief westers fundamentalist worden.
3. Omdat religieus denken en ervaren ten diepste betekenis geeft aan mensen en een morele richting en rechtvaardiging biedt voor handelen.
4. Omdat dit soort geweld in deze religie wordt gerechtvaardigd door een bovenmenselijke autoriteit. Die bepaalt waar en hoe je een eeuwigheid doorbrengt. Omdat deze religie de angst cultiveert dat deze god geen genade kent, maar alleen oordeel.
5. Combinatie van religie zelf, misbruik ervan door corrupte politieke en geestelijke leiders, uitzichtloze omstandigheden en totaal gebrek aan zinvolle alternatieven vanwege het falen van zowel de linkse als christelijke kerk. Postmodern nihilisme maakt de harten koud, laf of woedend.

PJDurden | 22-11-20 | 07:53

Men kan op straat niveau wel at random pionnen en lopers blijven elimineren, echter de ware spelers worden ongemoeid gelaten waardoor het spel doorgaat. Het Westen heeft niet door dat het in een machtsspel verwikkeld is geraakt en een aantal zetten achterloopt.

Sw.Dwaallicht | 22-11-20 | 05:25

De vragen zijn volstrekt legitiem. Als terrorisme zou spelen bij joden of christenen dan zou iedereen deze vragen durven stellen. Dat blijkt trouwens ook pakweg eens in de 20 jaar, als een enkele jood of christen een aanslag pleegt.

Maar goed, terrorisme is in die groepen inderdaad vrij zeldzaam.
Dus laat ik maar een ander voorbeeld geven. En wel over een prangend probleem dat de politiek corrupte kerk wel aangrijpt:
1. Wat betekent stemrecht voor mensen die op dissidenten stemmen?
2. Hoe kunnen we D66 beschermen tegen vrije verkiezingen?
3. Hoe komt het dat er referenda worden gehouden in naam van democratie?
4. Hoe komt het dat mensen anders stemmen dan de NPO ons oplegt?
5. Waarom zijn er zoveel mensen die verkeerd stemmen?

Was er een paar jaar geleden geen schoolboekje dat de moord op Fortuyn zijn eigen schuld noemde? Deze vragen passen mooi in de volgende editie voor schooljaar 2021-2022.

Dandruff | 22-11-20 | 02:58 | 1

Je doelt op dat schoolboekje voor geschiedenisles waarin ijskoud vermeldt: Pim Fortuyn gedood door een onbekende met een petje op?
--------
In het democratische westen - alwaar vrijheid van religie 'godzijdank' een mensenrecht is waar eenieder het recht heeft zijn of haar godsdienst individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet (!) alsmede vrijwaring van religie wettelijk is vastgesteld, kan de wet ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

In tegenstelling tot wat de Grondwet voorschrijft ter bescherming van de gezondheid, worden gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels uitgezonderd van de mondkapjesplicht die vanaf 1 december gaat gelden in publieke binnenruimten, stations en luchthavens. Dat blijkt uit de regeling die het kabinet afgelopen donderdag naar de Kamer heeft gestuurd.

Niet alleen tijdens het tijdperk van Baruch Spinoza, maar ook heden ten dage worden tijdens de covid-19 pandemie gebedsruimten ten opzichte van niet-religieuze instellingen bevoordeeld.
Theaters, kroegen, alsook overige horeca-etablissementen zijn maandenlang verplicht gesloten terwijl daar niet standaard gezongen of kont-aan-kont gebeden wordt. Ondanks 1½ meter afstand houden blijven zij gesloten.
Is hier sprake van rechtsongelijkheid? M.i. strookt dit niet met de Nederlandse grondwet waar godsdienstvrijheid niet boven de wet staat.
De Grondwet is hier duidelijk over: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. ij die decennialang berekenend er een sport van maakte om campagne te voeren in moskeeën met pamfletten in islamitische talen, gefocust op import-electoraat, kreeg het deksel op de neus toen twee Turkse immigranten op de kandidatenlijst geplaatst, na de kabinetsformatie Rutte II niet tegelijkertijd in de Tweede Kamer kwamen, maar wel samen na 2 jaar educatie ervaring opdeden als Kamerleden, 'spatjes kregen', ruzie kregen met PvdA vicepremier Lodewijk Asscher (gepland(?) - zich afscheidden ("dankjewel PvdA, jullie opstap gebruikend zijn we dankbaar om onze eigen agenda uit te dragen, dat houdt tevens in dat we voor gevaar van eigen leven, uiteraard nimmer een onvertogen woord zullen zeggen over de huidige leider van ons geboorteland Turkije").

Het verschil tussen democratie en islam is - vrijheid versus onderwerping.
In islamitische landen waar islam staatsgodsdienst is bestaat geen vrijheid van religie.
Vrouwen geboren in een islamitisch gezin zijn ondergeschikt aan mannen, hen wordt bij wet verboden om te trouwen met een geliefde niet-moslim die weigert zich te bekeren tot hun religie.
Uiteraard geldt dit niet voor mannen, omdat kinderen geboren uit een huwelijk geboren met een niet-moslimvrouw, automatisch tot moslim worden geregistreerd.
Eigen religieuze keuze en/of vrijwaring van religie bestaat niet in islamitische landen. Islamitische inwoners aldaar schikken zich hierin, omdat ze door gebrek aan vrijheid geen idee hebben wat echte vrijheid inhoudt.

drs.Nee | 22-11-20 | 06:57

De vragen mogen gewoon gesteld worden want waar komen de aanslagen vandaan? Achtergrond en daders moeten benoemd worden. Sorry Arkazan, het zijn moslims dus volstrekt relevante vragen.

BozePaarseMan | 22-11-20 | 01:05

Het Islamitische geloof gaat in extreme mate in tegen de rede zoals principes als wederkerigheid en gelijkheid. Om te voorkomen dat hier conflicten ontstaan wordt daarom het gezonde verstand buitenspel gezet met allerlei wetten en dogma’s. Mensen hebben namelijk de neiging om liever de hele wereld overhoop te gooien dan zelf een paar stappen opzij te doen. Dat geldt zeker voor de Islam, als daar een paar stappen in de richting van de redelijkheid worden gedaan stort deze hele Godsdienst in elkaar. De Islam is daarmee wel heel erg kwetsbaar voor ketters en critici. Dit is makkelijk opgelost door ketterij, afvalligheid en kritiek als zonde te bestempelen en strafbaar te maken. Om er voor te zorgen dat een afvallige of ketter zijn straf niet ontloopt is het allemaal heel collectief gemaakt. Er wordt gepretendeerd dat de Islam en alle gelovigen enorme schade wordt aangedaan door een simpele ongelovige of afvallige met een beetje kritiek. Daar zit wel wat in want als ze hun gelijk weten aan te tonen dan blijkt de hele poppenkast van al die miljarden mensen waar de wereld alleen maar slechter van is geworden voor niets te zijn geweest. Dat moet dus snel gecorrigeerd worden. Hier bij kunnen doden vallen.

down | 22-11-20 | 00:36 | 1

Mensen met lef hadden die kut-ko'r an al lang verboden.
Pure opruiing en haatzaaierij !

A333aan | 22-11-20 | 15:09

-wegejorist-

Theo-Pim-Riv | 22-11-20 | 00:03

Maar die vragen kunnen we hier toch nooit eerlijk beantwoorden vanwege weggejorist worden?

Rest In Privacy | 21-11-20 | 23:22

Sterkte met je nakijkwerk. Wanneer staan de cijfers in Magister?

erkomenanderetijden | 21-11-20 | 23:21

Hahaha, De Persgroep schrijft alleen maar over de verontwaardigde berichten op de sociale media. De Vlaamse vluimen.

jgrotius | 21-11-20 | 23:03

*Excuses aan de Joris-van-dienst voor de Stelcon formaat tegel maken doet*

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?

De vrijheid van godsdienst wordt als wapen tegen ons gebruikt. Wat men hier in het Westen moet gaan beseffen is dat de islam als zodanig geen "gewone" godsdienst is, maar een totalitaire ideologie met religieuze componenten. De religieuze zijde is de baard waaraan de rest wordt opgehangen. Laat de religie binnen en de Sharia zal onherroepelijk volgen. Alle landen die ooit geprobeerd hebben de islam succesvol te integreren in de eigen samenleving zijn; òf ten onder gegaan (d.w.z. 100% islamitisch geworden met desastreuze gevolgen voor de inheemse bevolking in kwestie), òf in perpetuele staat van oorlog met de aanwezige moslimgroep(en). Dat zijn de enige twee uitkomsten. Afghanistan was ooit 100% boeddhistisch, Iran zoroastrisch. Pakistan was ooit gewoon een gedeelte van India. Men dacht het probleem daar toen op te lossen door de moslims hun eigen provincie te geven. Heden ten dage is Pakistan grootgrutter als het aankomt op terrorisme wereldwijd. De binnenlandse staat van het land is zo mogelijk nog erger. Anders-/ niet-gelovigen hebben er geen leven. Ze leven er als derderangs burgers onder een Apartheidsregime (Bv; een niet-moslim mag niet uit dezelfde kraan drinken als een moslim. Klinkt bekend in de oren niet?) En ook India heeft die zo gewilde vrede nooit gekregen. Want de islam doet niet aan vrede of compromissen. Ze is er slechts op uit om te overheersen, overal en altijd. 1400 jaar bloederige geschiedenis heeft dat ondertussen wel aangetoond.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?

Plat gezegd? Een paar kloten te groeien en eens te gaan doorpakken.

- Dubieuze buitenlandse geldstromen stoppen.

- Haatpredikers van elders geen enkele ruimte geven tot toegang in het land.

- Radicale elementen actief gaan uitzetten. Werkt het land van oorsprong niet mee? Dan dírect alle handelsbetrekkingen verbreken, geldstromen bevriezen, ambassadeurs uitzetten en de eigen diplomaten naar huis halen. u komt maar terug wanneer u uzelf weer weet te gedragen.

- Aan de hier aanwezige moslims wordt het volgende duidelijk gemaakt:
a; U mag hier wonen, heeft dezelfde rechten als de inheemse bevolking en kunt vrijelijk uw geloof belijden. Maakt u echter misbruik van onze goedheid, of probeert u de zaak hier te ondermijnen, dan is er hier geen plaats voor u. Bepaald gedrag heeft consequenties. Doe uw voordeel met deze kennis.
b; U begrijpt en accepteert dat vrouwen hier dezelfde rechten en vrijheden hebben als mannen. Dat Joden en homo's hier een integraal en breed geaccepteerd onderdeel van de samenleving zijn en dezelfde rechten hebben als u. Kunt u zich hier niet mee vereenzelvigen? Dan staat het u vrij te verhuizen naar een land waar u zich beter thuis voelt.

- Moskeeën prediken alleen nog in het Nederlands. Worden daar onregelmatigheden aan getroffen, dan wordt de desbetreffende moskee dírect gesloten wegens staatsondermijnende activiteiten.

- Politieke partijen als DENK worden per direct ontbonden wegens ongewenste buitenlandse inmenging vanuit Ankara. We faciliteren hier niet onze eigen ondergang. Hetzelfde geldt voor lieden als de mevrouw op nummer 9 van de GL kieslijst.

Dit zijn zomaar wat startpunten vanuit waar verder kan worden gewerkt.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?

Dat is heel simpel; het staat letterlijk als Heilige Opdracht in de islamitische Geschriften. Het is de heilige plicht van iedere moslim om de Kafir in het Dar al-Harb (Huis van Oorlog) te bevechten totdat de gehele wereld Allah aanbidt en Mohammed als Zijn Profeet erkent. Dan pas zal er het Dar al-Salaam (Huis van Vrede) zijn. Tot die tijd aanbreekt zal er geen vrede mogelijk zijn tussen de islam en de rest van de wereld. We mogen onszelf nog gelukkig prijzen dat niet iedere moslim de daad bij het woord voegt. Dat neemt echter niet weg dat zij wèl sympathie hebben voor de uitvoerders van zulks:

- www.elsevierweekblad.nl/buitenland/bl...

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?

Hier liggen een aantal componenten aan ten grondslag. Te beginnen met de doodstraf voor het verlaten van de islam (Ridda). Dat wordt als de ergste vorm van kufr (Ongeloof) gezien en dient onmiddellijk met de dood bestraft te worden. Ook dit is de heilige plicht voor iedere moslim. Zodoende is er een geestelijke knevelarij ontstaan die zich in 14 eeuw als een wurgslang om de gehele islamitische wereld gedraaid heeft. Iedereen in de Oemma (wereldwijde islamitische gemeenschap) weet wat de gevolgen zijn indien je jezelf van die ketenen wil ontdoen. Koppel daar aan vast een opvoeding vanaf de geboorte waarbij een overduidelijk onderscheid tussen über- en Untermenschen gemaakt wordt en het probleem wordt al duidelijker. Als laatste, en zeker niet de minste, de wijdverspreide inteelt in de islamitische wereld. Na 1400 jaar is er misschien wel onherstelbare schade aangericht in die delen van de wereld:

- www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC...

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?

Dat heeft alles met aantallen te maken. Zolang het percentage moslims in een gastsamenleving onder een bepaald niveau blijft, portretteren zij zich als een vredelievende minderheid. Dit is echter misleiding zodat men ondertussen gestaag kan blijven door groeien. Met het groeien van de aantallen komt ook de islamitische aap geleidelijk aan steeds meer uit de mouw. Naarmate het percentage stijgt doen zich in toenemende mate steeds grotere problemen voor die uiteindelijk zullen resulteren in o.a. genocide, het verdrijven van de oorspronkelijke bevolking, het verliezen van basale mensenrechten omdat die door de Sharia niet erkend worden. Er is zelfs een alternatief 'Mensenrechten' Verdrag opgesteld dat daar als zodanig niets mee te maken heeft:

- hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclara...

En:

- unser-mitteleuropa.com/wp-content/uplo...

De balans opgemaakt hebbend kunnen we wel concluderen dat we een enorm probleem hebben binnen gehaald waar we nog danig voor zullen boeten indien we nu geen spijkers met koppen gaan slaan.

Sjefke7807 | 21-11-20 | 22:43 | 5

Goede beantwoording verdient een 10 met een griffel, vanzelf. Wel een paar kleine kanttekeningen, gelet op het feit dat de islam nog steeds bestempelt wordt als zijnde een geloof. Na jaren procederen lukte het een legertje advocaten om de scientology gemeenschap, gesponsord door o.a. sterren van het witte doek, om te dopen als zijnde een geloof. Naar mijn mening om hoofdzakelijk belasting te onduiken, aangezien het "geloof" uit wat voor hoek dan ook, geen belasting hoeft te betalen. Door eenvoudig de islam aan te duiden als een (politieke) ideologie, is er al heel wat winst te boeken inzake het bouwen van moskeën of seperate scholing. Dat neemt heel wat wind uit de zeilen weg, me dunkt. En om nu te stellen dat "we" een probleem hebben binnengehaald, gaat mij net iets te ver aangezien -en ik spreek voor mezelf- ik nooit op partijen heb gestemd die deze wanorde hebben binnengehaald. Verder weinig aan toe te voegen. 10+

serieusgenomen | 22-11-20 | 06:23

@Urbanus_2.0 | 21-11-20 | 23:59: Oordeel van een (oud) leerkracht: kort, bondig en coorect betoog, correcte verwijzingen.
Cijfer: 10.

pollo4 | 22-11-20 | 09:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Interessante vragen. Scoor denk ik wel een voldoende. Graag een wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek. Dan hoeven we deze discussie niet steeds te voeren.

Ron101 | 21-11-20 | 21:21

De islam is voortgekomen uit een pedo die duizenden mensen liet vermoorden als die geen moslim wilden worden. Zie het maar een beetje zoals wanneer je een moordenaar als papa hebt die is getrouwd met een meisje. Ouders neem je vaak als voorbeeld en met deze haatbaarden is dat ook zo gebeurd. Wat eraan te doen? De haatbaarden vernietigen net zoals de verkettering door de gristenen.

Nevelheim | 21-11-20 | 21:05 | 3

Islamieten zullen zeggen dat Mohammed geen pedo was omdat hij het o.a. ook met ouwe wijven deed. Daar zit wel wat in, in feite was het een sexueel geobsedeerde viespeuk die het overal mee deed. Het ontbrak hem alleen aan het morele bewustzijn om te begrijpen dat je het niet met een negenjarige moet doen. Het vraagt echter wel om problemen als miljarden mensen iemand met een beperkt of mislukt moreel bewustzijn als een goddelijke leidsman aanwijzen. Ze noemen hem zelfs de perfecte mens. Je kunt dan ook niet teveel morele hoogstandjes van zijn volgelingen verwachten. Dit verklaart tevens dat het in hun cultuur verstandig is om de vrouwen met doeken en lappen te verbergen. Als er aan de volgelingen op moreel gebied weinig eisen worden gesteld kun je beter de schade beperken door het object waarop ze zich zouden kunnen richten zoveel mogelijk buiten beeld te houden.

down | 22-11-20 | 00:49

Had ik niet ooit ergens gelezen dat pas 40 jaar nadat Mohammed geleefd zou hebben mensen gingen verwijzen naar hem?

me | 22-11-20 | 09:41

Art. 23 is het duidelijkste voorbeeld hoe onze wetten uitgewoond worden door vullis met een haaks staande ideologie die Europa eerst glimlachend en binnenkort met kromzwaard aan het veroveren zijn . ......

Islamofobie is niets anders dan realiteitszin !

J.Thee.Cohen | 21-11-20 | 20:56

Islam is het zaadje, of misschien inmiddels al wel stekje, dat mij bang maakt voor de toekomst van mijn kinderen.

Remi A. | 21-11-20 | 20:48

Het woord "vrijheid" in één zin noemen met de islam en je kunt wel stoppen.

doskabouter | 21-11-20 | 20:29

Het is alsof je niet mag zeggen dat Nazis Duitsers waren, want niet alle Duitsers waren slecht.

Fapfap | 21-11-20 | 20:29

When Einstein gave lectures at U.S. universities, the recurring question that students asked him most was:
- Do you believe in God?
And he always answered:
- I believe in the God of Spinoza.
Baruch de Spinoza was a Dutch philosopher considered one of the great rationalists of 17th century philosophy, along with Descartes.
(Spinoza) : God would say:
Stop praying.
What I want you to do is go out into the world and enjoy your life. I want you to sing, have fun and enjoy everything I've made for you.
Stop going into those dark, cold temples that you built yourself and saying they are my house. My house is in the mountains, in the woods, rivers, lakes, beaches. That's where I live and there I express my love for you.
Stop blaming me for your miserable life; I never told you there was anything wrong with you or that you were a sinner, or that your sexuality was a bad thing. Sex is a gift I have given you and with which you can express your love, your ecstasy, your joy. So don't blame me for everything they made you believe.
Stop reading alleged sacred scriptures that have nothing to do with me. If you can't read me in a sunrise, in a landscape, in the look of your friends, in your son's eyes... ➤ you will find me in no book!
Stop asking me "will you tell me how to do my job?" Stop being so scared of me. I do not judge you or criticize you, nor get angry, or bothered. I am pure love.
Stop asking for forgiveness, there's nothing to forgive. If I made you... I filled you with passions, limitations, pleasures, feelings, needs, inconsistencies... free will. How can I blame you if you respond to something I put in you? How can I punish you for being the way you are, if I'm the one who made you? Do you think I could create a place to burn all my children who behave badly for the rest of eternity? What kind of god would do that?
Respect your peers and don't do what you don't want for yourself. All I ask is that you pay attention in your life, that alertness is your guide.
My beloved, this life is not a test, not a step on the way, not a rehearsal, nor a prelude to paradise. This life is the only thing here and now and it is all you need.
I have set you absolutely free, no prizes or punishments, no sins or virtues, no one carries a marker, no one keeps a record.
You are absolutely free to create in your life. Heaven or hell.
➤ I can't tell you if there's anything after this life but I can give you a tip. Live as if there is not. As if this is your only chance to enjoy, to love, to exist.
So, if there's nothing after, then you will have enjoyed the opportunity I gave you. And if there is, rest assured that I won't ask if you behaved right or wrong, I'll ask. Did you like it? Did you have fun? What did you enjoy the most? What did you learn?...
Stop believing in me; believing is assuming, guessing, imagining. I don't want you to believe in me, I want you to believe in you. I want you to feel me in you when you kiss your beloved, when you tuck in your little girl, when you caress your dog, when you bathe in the sea.
Stop praising me, what kind of egomaniac God do you think I am?
I'm bored being praised. I'm tired of being thanked. Feeling grateful? Prove it by taking care of yourself, your health, your relationships, the world. Express your joy! That's the way to praise me.
Stop complicating things and repeating as a parakeet what you've been taught about me.
What do you need more miracles for? So many explanations?
The only thing for sure is that you are here, that you are alive, that this world is full of wonders.
- Spinoza

Aardappelplantje | 21-11-20 | 20:29 | 1

Prachtig

Sneerpoets | 22-11-20 | 08:42

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?

Je zou het ze moeten vragen. Maar ik vermoed: Een belediging. Er is immers maar 1 de juiste, dus waarom zou die vrijheid nodig zijn? Een voordeel biedt het dan nog, zij kunnen hun godsdienst tenminste belijden zonder dat wij hier restricties opleggen.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?

Heel hard ertegen optreden. Haatzaaiers uitzetten, haatpredikers vervolgen. Zware straffen op religieus geweld. Educatie op burgerschap. Op school.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?

Sommige moslims ervaren een onverenigbare discrepantie tussen de levenslange hersenspoeling die propageert dat de islam het enige, ultieme en superieure antwoord is op alles. Dat zou tot gevolg moeten hebben dat moslims dus overal de dienst uitmaken, in de wetenschap, militair, qua machtspositie in de wereld. Echter, ze zijn overal en in alles de losers van deze wereld. Dat geeft bij sommigen een extreme wrok: Er moet wel een groot en gemeen complot aan tyen grondslag liggen, van ongelovigen en niet-moslims. Zij zijn dus schuldig aan alle ellende en vooral aan het frustreren van de rechtmatige toppositie van moslims. Zij mogen dus gestraft worden voor dit onrecht. Ander puntje: De Koran gebied dat ongelovigen dienen te sterven.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?

Het is geen keuze maar van jongs af aan hen bijgebracht. De vraag is dus verkeerd. Een betere vraag is: Waarom keren zij die religie niet de rug toe? Simpel: Op afvalligheid staat minstens uitsluiting, hoogstens de doodstraf.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?

Zie boven.

Beste_Landgenoten | 21-11-20 | 20:25 | 1

Moslimterroristen is in mijn ogen pleonasme....

serieusgenomen | 22-11-20 | 06:32

Onderwerp U. Zoniet, uw hoofd er af.

padbuffel | 21-11-20 | 20:25

Kritische vragen stellen wordt niet prijs gesteld.

SoepKip | 21-11-20 | 20:23 | 1

En "maar" 2 punten per vraag ?

serieusgenomen | 22-11-20 | 06:33

Je kan dezelfde vragen ook stellen over christenen, die zijn pas erg. Dus eigenlijk is er hier niks aan de hand, doorlopen mensen!

Acidstain | 21-11-20 | 20:09 | 4

Een van de grootste verschillen tussen het Christendom en Islam is dat de eerste godsdienst oproept tot vergeving van je vijanden en de tweede tot vergelding.

Burgerzaken | 21-11-20 | 21:01
-weggejorist-
Afgelost | 21-11-20 | 23:20
-weggejorist-
Afgelost | 21-11-20 | 23:21
▼ 1 antwoord verborgen

Vrijheid van godsdienst is binnen de islam irrelevant. Er is namelijk maar één ware religie en dat is de religie, zoals door allah persoonlijk voorgeschreven, de islam. Anders dan de bijbel in het Christendom, komt de Koran rechtstreeks van allah. Mohammed was, hoewel de beste mens die ooit geleefd heeft slechts een schrijfhulpje. Iets anders geloven dan de islam is tegen de wil van allah en dus voor zowel aanslagplegers als gelovige moslims een doodzonde.
Om onszelf te beschermen tegen fundamentalisme moeten we eerst definiëren wat we willen beschermen. Verwijzen naar de grondwet is daarbij een begin, maar onvoldoende. Mochten we ondanks dat de meningen verdeeld zijn, in staat zijn te definiëren wat we willen beschermen, dan moeten we alles wat daar duidelijk vijandig tegenover staat onder controle houden, met maatregelen toegespitst op de ernst van de bedreiging, variërend van passieve tegenwerking tot actief verbieden en vervolgen.
De islam is een absoluut geloof, de religie en haar voorschriften komen rechtstreeks van allah. Elk verstoot tegen de islam is daarmee een verstoot tegen allah en de gelovigen. Daarbij komt dat de islam geboren is uit een stammencultuur. In een “half”-woestijn gebied met schaarse middelen van bestaan is de stam noodzakelijk voor het overleven. Individualisme is ondergeschikt aan het belang van de stam. Overleven vereiste het verdedigen van de belangen van de stam. Een derde element dat van belang, is het feit dat de islam het leven op aarde onbelangrijk vindt, het doel van elke moslim hoort het leven na de dood, met allah te zijn. Mix deze drie dingen door elkaar, laat 1400 honderd jaar sudderen en elke inbreuk op de belangen van de islam kan rekenen op een gewelddadige vergelding.
De islam heeft net als elke andere religie ook voordelen voor de gelovigen. Zo heeft de islam een antwoord op de grote mysteries, zoals, “waar komen we vandaan?” , “is er leven na de dood?” De islam is simpel, gewoon doen wat god zelf heeft voorgeschreven en je komt in de hemel. De islam neemt ook veel verantwoordelijk weg, want je levenspad is al door allah bepaald. Weinig twijfel, veel zekerheid en aan het eind een beloning. Daarnaast was de islam een verbindend element over de stammen heen, wat onderlinge verdraagzaamheid en samenwerking gemakkelijker maakte. En als laatste is er natuurlijk de dreiging van de doodstraf voor afvalligen.
Er zijn zoveel moslimterroristen omdat de islam op alle gebieden, behalve aantallen, verliest. De islam hecht geen waarde aan wetenschap en brengt dus ook niks voort, er zijn nauwelijks belanghebbende ontdekkingen of uitvindingen van moslims. Islamitische landen kennen voor het grootste deel een basale landbouw gedreven economie, met als ze geluk hebben olierijkdom. De islam kent nog steeds de stammen cultuur, waardoor islamitische samenlevingen merendeels corrupt zijn. Corruptie belemmerd een succesvol georganiseerde samenleving. Islamitische landen worden op allerlei gebied voorbijgestreefd door andere culturen; economie, wetenschap, organisatie, vrijheid, gezondheidszorg, kwaliteit van bestuur, etc, etc,… Toch heeft allah duidelijk gezegd dat de moslims triomfantelijk zullen zijn en de ongelovigen zullen branden in de hel. De koran vraagt om een islamitische samenleving waarin ongelovigen niet bestaan en hooguit de “mensen van het boek” een leven als tweederangs burgers gegund is. Gegeven het verschil tussen verwachtingen en werkelijkheid is het begrijpelijk dat veel moslims vinden dat de islam stelselmatig wordt aangevallen. En een verwijzing naar het antwoord op vraag 3 sluit het cirkeltje.
PS! Krijg ik een stempeltje in mijn schriftje bij een voldoende?

Blauwpetje | 21-11-20 | 20:09 | 1

U heeft uw stempeltje dik verdiend. Bravo.

Lochos | 21-11-20 | 22:04

Weinig tijd voor huiswerk, te druk bezig met mijn autobiografie.. dus moet 't kort houden. "Fok de islam. En Arkazan nog harder." Ik verwacht tenminste een voldoende. Anders zwaait er wat. Maar geen mes. Want zo zijn we niet (red. "in de Joods-Christelijke traditie van opvoeding"). Gelukkig.

suscrofa | 21-11-20 | 20:09

Ik pas. Kon het niet terug vinden in de half afgebrande K*ra*n

Astroturfer | 21-11-20 | 20:06

Of zoals iedereen tegenwoordig uitspreekt:

Islaaam, talibaaan, jihaaad, koraaan, iraaak, iraaan..... daar stoor ik me aan. En ja, ook aan Cannada, papprika en advocado...

TonyMontana010 | 21-11-20 | 19:53 | 1

Of zoals de halve wereld al die zogenaamde "heilige woorden" met een hoofdletter meent te moeten benadrukken.
In voorgaande eeuwen heette het trouwens mahumetisterij. Ik stel voor dat we die naam weer invoeren.

Opslag Medium | 21-11-20 | 22:09

Islam is kut. Dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.

Dirk III | 21-11-20 | 19:49

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Dat is een hele goed vraag, moet je toch echt aan zo'n ploflim zelf vragen.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Stoppen met het nog meer importeren van Islamitische migranten en ZEER scherp toezicht houden op islamitische gebedshuizen, koranscholen etc. Zoals ik het zie is de islam simpelweg niet verenigbaar met een 'vrij' land als Nederland.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
De religie is oorlogszuchtig in essentie en is altijd gebaseerd geweest op militaire roof/overwinningstochten. Daarnaast is het een dominante religie in delen van de wereld waar (mede door islam) veel oorlog en ellende heerst. Importeer je die mensen, dan importeer je de problemen c.q. gedachtengoed.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Hele goede vraag, ik kan het je niet vertellen. Sociale druk wellicht? Religie (vooral islam ook weer) voedt zich met angst van mensen. als je niet dit dan dat (de hel, hellevuur, enz).

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Ik denk niet dat er zoveel zijn, maar vrijwel alle terroristen tegenwoordig zijn inderdaad moslim. slechte zaak.

Rest In Privacy | 21-11-20 | 19:49

Er is geen vrijheid van godsdienst voor wie is opgegroeid in een omgeving waar men al van kinds af aan dagelijks wordt geïndoctrineerd. Of dit nou Islam, fanatieke Refo’s of Amish betreft. Probeer maar eens van het geloof af te stappen als Amish en je kunt de commune verlaten, In de biblebelt word je met de nek aangekeken zodat je zelf wel weg wilt. Bij de Islam ligt dat nog complexer. De Ridda (het afzweren van de Islam) is veel moeilijker vanwege verschillende oorzaken. Uit de familie gezet worden, bedreigingen, uitsluiting en zwartmakerij zijn niet onbekend. Het is alleen al lastiger omdat de Islam alom vertegenwoordigd is en dat je er niet weg van kan rennen. Het is niet op een plaats geconcentreerd zoals bv Biblebelt of Amish communes.
Om te begrijpen waar het fundamentalisme vandaan komt moet er naar de oorsprong worden gekeken. In een documentaire zag ik eens wat de invloed van fundamentalisten in Arabische landen is op jongeren die naar de grote stad trokken om te studeren of werk te zoeken. Daar werd hen verteld dat zij geen echte moslims waren want zij waren niet fanatiek genoeg. In de moskee werden zij verder gehersenspoeld door ze constant op te jutten als zij niet fanatiek genoeg waren of even hard hun ongenoegen uitten als er iets gebeurde wat de Imams niet beviel.
Deze fanatiekelingen worden later vaak prekers. En wat gebeurt er in het westen? Imams hier krijgen vaak de dagelijkse preek aangereikt door Imams in Arabische landen, en die geven die boodschappen door. In Nederland is het al bekend dat fanatieke jonge Moslims vaak de moskeeën (willen) overnemen, soms met dreigen en geweld tegen het zittend bestuur.
Daarbij wordt er al hun hele leven verteld dat sterven in dienst van Allah het hoogste goed is. Je krijgt er een martelaarschap en maagden voor terug. Als dan ook niet beter weet dat het westen de duivel is, het afbeelden van Allah een enorme belediging is die gerust met de dood mag worden bestraft en waar de leiders van het geloof zelfs leden mee opjutten (Wilders, Salmon Rushdie cum sis), homo’s ook vies zijn en mogen worden gedood en dat vrouwen zich moeten verhullen en een 2e rangs positie hebben, dan is dat een kruitvat van ellende.
Verder is armoede een goede voedingsbodem voor geweld en aanslagen. In Afrika worden kindsoldaten door groeperingen vaak ingelijfd door ze een brommer of geld te geven. Als je in een situatie van uitzichtloosheid zit dan kan dat je net een zetje geven om mee te gaan doen. Er wordt ook wel eens de keuze gegeven. Aansluiten of sterven. Armoede is ook de reden waarom de laatste 3 aanslagplegers hier in Europa immigranten waren. Die kwamen hier om een ander leven op te bouwen. Tenslotte zal een rijke moslim nooit een aanslag plegen. Waarom? Hij is toch niet gek om alles op te geven. Nee, hij zal het hoogstens financieren.
Tja, hoe stop je dat? Helaas is het antwoord: Niet. Dat gaat niet. Daarvoor is dat geloof te wijd verbreid en velen te fanatiek.
Wat je wel kan doen is ophouden met het wegkijken, het faciliteren van alles wat Moslim is omdat je deugt, ophouden met je eigen burgers tot 2e rangs burgers te verwijzen, ophouden met het bouwen van nog meer moskeeën waar het woord zich verspreidt. Inzien dat de vele aanvallen en overvallen op blanke bewoners door bepaalde groepen als racisme te betitelen IP dat het met de mantel van liefde en verveelde jongeren te bedekken. Strengere controles bij binnenkomst van immigranten en minder immigranten toelaten, want zoals de laatste 3 aanslagen hebben laten zien waren dat niet homegrown moslims. En criminele moslims zonder vergunning uitzetten

Olleke | 21-11-20 | 19:46

Het antwoord op vraag 1 t/m 5 staat gewoon in de koran en is simpel:
Islam is de religie van de vrede, en vrede is goed.

Joris-nummer-zeven | 21-11-20 | 19:42

Misschien zijn sommige vragen wat suggestief, maar verder kan ik weinig ontdekken dat erg mis is. Let wel, het is een Nederlandse school!

L.E. Raar | 21-11-20 | 19:31

1. Vrijheid van godsdienst betekend in Jip en Janneke taal de vrijheid je levensovertuiging te beleiden zoals je dat zelf wenst, zolang je daar de wet niet mee overtreed.

De kaders van de wet zijn echter vrij breed. Wat als je (je) kinderen indoctrineert? Of andere mensen op een dwingende wijze je mening opdringt onder de noemer van vrije meningsuiting? Onze wetgeving is niet zo specifiek dat dergelijke praktijken direct een halt kan worden toegeroepen.

Vrijheid van godsdienst (of levensovertuiging van welke aard dan ook) voor individuen die aanslagen plegen, of daartoe aanzetten is echter een ander verhaal. Het recht waar iemand zich op beroept prefaleert nooit boven het strafbare feit dat men pleegt.

2. In principe kan men zich in onze maatschappij niet beschermen tegen fundamentalisme. Er is wettelijk gezien geen scherpe scheidslijn tussen fundamentalisme en vrijheid van meningsuiting, en zonder grondwettelijke wijzigingen is het niet mogelijk daartegen op te treden. Wederom is het echter niet toegestaan in naam van dat fundamentalitisch denkbeeld op te roepen tot geweld, vervolging, het plegen van andere strafbare delicten, of het deelnemen aan een organisatie die iets dergelijks beoogd.

3. Er worden aanslagen gepleegd in naam van een ideologie (bijvoorbeeld de islam) omdat iemand zich in eerste instantie vereenzelvigd met een collectief gedachtengoed. Dit is geen eenvoudig gegeven, maar heeft een diepere psychologische oorzaak. De redenen daarvoor zijn vaak van dwingende aard.

Indien men leeft in een omgeving waar de norm is zich te conformeren naar een collectief gedachtengoed, onder straffe van uitsluiting, vervolging, of iets van die aard indien indien daar geen gehoor aan wordt gegeven, is het voor een individu veiliger zich dat gedachtengoed ook eigen te maken. Dit werkt meestal alleen indien het individu ontvankelijk of jong is (een persoon met een zwakke, of nog ongevormde individualiteit), of de eventuele straf zo ernstig is dat de angst daarvoor iemand ertoe dwingt. Het maakt psychologisch geen verschil of iemand dan 'Allahoe akbar' roept, of met geheven rechterarm lang de stoeprand staat, of met een rood boekje loopt te wapperen.

Een andere oorzaak is de onmogelijkheid van een persoon zich op een zinvolle wijze te ontwikkelen binnen de maatschappij. Persoonlijke drijfveren blijven dan vaak infantiel, en in ernstige gevallen volgt een regressie naar een nog diepere, collectieve laag in de psyche (een denkbeeld of een levensovertuigeng die voor langere tijd door vele mensen wordt aangehangen). Ieder geloof en collectieve levensovertuiging is geworteld in dergelijke diepe collectieve psychische beelden. Voor een persoon met een zeer zwak gevormde individualiteit zal een dergelijk groot en overweldigend beeld zijn toch al zwakke individualitiet totaal overweldigen, wat resulteerd in een enorme inflatie van de psyche (het zich persoonlijk vereenzelvigen met een collectief denkbeeld). Een dergelijk persoon voelt zich dan niet meer geremd door zijn geweten (wat individualistisch van aard is) met vaak desatreuze gevolgen (zoals geweld, onderdrukking, aanslagen etc.).

4. Mede hierboven beantwoord.

5. De vraag is suggestief. Eén (moslim)terrorist is er uiteraard al één te veel, dus twee of meer zijn er véél te veel. Dus er zijn veel (te veel) terroristen...

Gelukkig staat er nog niet op iedere hoek van de straat een terrorist. Het gevaar bestaat wel, en het is ook van iedere tijd dat een bepaalde geloofs- of levensovertuiging de norm gaat worden. Dat dient zeker te worden voorkomen...

Mijn mening is echter dat de juiste vragen hier niet worden gesteld. De juiste vragen zouden op zijn minst een opening moeten bieden tot het denken aan een oplossing betreffende de oorzaak van een probleem. Dat doen deze vragen nauwelijks... Wellicht heeft de auteur van deze vragen te veel naar het vragenuurtje gekeken?

StoereSleffers | 21-11-20 | 19:31 | 1

Dit relaas geeft toch een beetje aan waarom dit allemaal zo misgaat. Als het al misgaat bij de mensen die in de kern voor de vrijheid van godsdienst zijn en het niet helemaal snappen, want ik neem aan dat de OP deze mening is toegedaan, dan gaat dit natuurlijk nooit goed. Vrijheid van godsdienst betekend (sic) NIET in Jip en Janneke taal (konden ook niet spellen blijkbaar) de vrijheid je levensovertuiging te beleiden (sic) zoals je dat zelf wenst, zolang je daar de wet niet mee overtreed (sic).
*
Vrijheid van godsdienst is in de kern een negatieve vrijheid, zoals alle klassieke grondrechten dat zijn. Het betekent dat de staat garandeert dat een individu, indien hij/zij dat wenst, vrij van godsdienst kan leven. Dat is de historie en de crux achter de vrijheid van godsdienst. Dit grondrecht is ontwikkeld tegen de achtergrond van theïstische samenlevingen. Seculiere samenlevingen zijn een recent verschijnsel als gevolg van de verlichting.

Zijl5824 | 21-11-20 | 20:15

Een land dat geen 72 maagden heeft hoeft zich natuurlijk geen zorgen te maken over een aanslag.

skoftig | 21-11-20 | 19:22

Uiteindelijk word de ilam wel afgeschaft, maar het is nog te vroeg. Het moet nog even door sudderen, maar dat het verdwijnt is een feit.

Rest In Privacy | 21-11-20 | 19:19 | 1

Ik heb er geen geduld voor, en ik vermoed dat ze in 2156 tussen de brandende resten wederom zullen zeggen; "waarom heeft er niemand eerder ingegrepen?"

Sneerpoets | 22-11-20 | 08:50

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen? Voor de meesten betekent het niets. Maar in andere gevallen is het uit pure wanhoop, zo zijn er moslims die familieleden persoonlijk doodgebombeerd hebben zien worden door bijv westerse troepen en uiteindelijk gedreven worden tot het uiterste. Zelfmoordcommandos van ISIS en Taliban hebben meestal andere overwegingen.
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme? Omschakelen naar duurzame energie. Geen oliegeld voor Saudie Arabie, waar de meest hardnekkige vorm van radical islam vandaan komt. Vind de hypocrisie van Trump liefhebbers stuitend; ik heb Trump hand in hand zien huppelen met Saoedische prinsen, dezelfde Trump die ontkent dat MBS iets te maken heeft met de moord op een journalist zodat hij geld kan blijven innen. En zijn schoonzoon is zeer goede vrienden met die crimineel. Niet raar opkijken dat radical islam niet verdwijnt als iedereen in bed ligt met de Prinsen van zwart goud.
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam? Geweld en armoede in het Midden-oosten is een kweekvijver voor manipulatie. Amerikanen bombarderen in het geniep met drone aanvallen honderden mensen in een bruiloft en zijn vervolgens verbaasd als een van hun een aanslag pleegt op hun basis? Ik had hetzelfde gedaan als mijn familie in stukken verspreid lag over de dansvloer.
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt? Christendom brengt net zoveel geweld voort. Maar een geniepige drone aanval hoor je niks over.
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen? Het Westen houdt ervan dictators in plekken te installeren die hen geld en welvaart kunnen garanderen. De CIA heeft verschillende dictators en rebellengroepen gesteund over decennia heen. Ook op plekken met democratisch verkozen leiders; als zij niet pro-Amerika waren, dan werd er alles aan gedaan om ze weg te vagen. Dat er vervolgens miljoenen mannen, vrouwen en kinderen werden verkracht en vermoord en gemarteld was van geen enkel belang. Die decennia aan pijn, frustraties, onderdrukking en oplopende woede kan slechts een uitkomst bieden: opstand. Met vaak een burgeroorlog als gevolg, en dat zijn vaak broedplaatsen voor geweld en terrorisme. Dat is bovendien niet voorbehouden aan moslims. In Zuid-Amerika was terrorisme aan de dagelijkse orde, gesteund en gefinancierd door Amerika. Zie : Iran-contra.

Rationele Mocro | 21-11-20 | 19:16 | 5

@BB77777 | 21-11-20 | 19:28: Oh nee hoor, geen victim blaming. ik heb duidelijk aangegeven dat Saudie Arabie de bron is van radicale islam. Noem mij EEN westers land dat niet aan de tiet van die prinsen zit te zuigen? Het gebeurt werkelijk voor ons ogen. Als dit niet de realiteit was had ik het nooit voor mogelijk gehouden: het meest conservatieve moslimland die de meest achterlijke en gevaarlijke interpretatie van de islam exporteert en ELK WESTERS LAND buigt voor ze. Het westen is niet bepaald een baken van verlichting als het in de weg staat van hun welvaart.

Rationele Mocro | 21-11-20 | 20:10

Met andere woorden: er zouden meer aanslagen gepleegd moeten worden.

Overigens ben ik het wel met je eens dat er moeten stoppen met kruiwagens geld naar Arabië te brengen. Er is overal ter wereld olie zat.

5611 | 21-11-20 | 20:40

@Rationele Mocro | 21-11-20 | 20:10: Mocro. Daar heb je gelijk in. Maar persoonlijk had ik best met paard en wagen willen gaan.
En ook dit. Het linkse zooitje verraadt met gemak hun eigen volk.

Rest In Privacy | 21-11-20 | 21:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Exact de vragen die veel mensen hebben vermoed ik. Waarom mogen er geen kritische vragen over de islam worden gesteld?

Eddy67 | 21-11-20 | 19:12 | 1

Zoals bv waarom Pedomo ca. 200 jaar na zijn dood in 632 NC weer in de Sinai woestijn geboren is?

Zoals waarom staat de naam van Jezus 144 maal in de koran en die ondode Pedomo maar 4 keer?

Waarom is de huidige koran vooral gebaseerd op de Aramese volksvertellingen die sinds de dood van Jezus, als een soort Kinderbijbel, door de Christelijke geschiedschrijver Al Boukhari zijn verzameld en opgeschreven, immers de koran stamt uit 1035 en niet uit 635 NC?

ZegMaarJansen | 21-11-20 | 19:26

1 Moslims die uit naam van het geloof aanslagen plegen geloven dat ze rechtstreeks naar de hemel gaan.
2 Om jezelf te beschermen moet je de olifant in de kamer bespreekbaar maken.
3 Veel radicale haatzaaiende imams die nog steeds welkom zijn in ons land roepen de volgzame gelovigen op om aanslagen te plegen tegen de ongelovigen.
4 Groepsdruk, andersdenkenden worden als afvalligen verstoten uit het collectief.
5 Omdat er zo veel radicale haatzaaiende imams zijn die de geloven oproepen om terroristische acties te voeren uit naam van het geloof om zo een plekje in de hemel te veroveren.

Dus laten we alle haatzaaiende radicale imam de toegang tot ons land ontzeggen en zij de er al zijn terug te sturen.
Afschaffen speciaal onderwijs om segregatie te voorkomen.
En vervolgens ga je de olifant in de kamer bespreken.
Zal wel niet mogen van de kleine Gristelijke partijen die bang zijn hun voorkeurspositie te verliezen.
Moslim moeten leren dat zij in een land wonen waar ook andersgelovigen en ongelovigen wonen en dat die die meerderheid vormen en daar respect voor moeten leren opbrengen.
Dus precies het tegenovergestelde van wat Yasser Feras Klaver zegt.

Osdorpertje | 21-11-20 | 19:11

Mosterd, het is 2020... Als je de antwoorden hierop nu inmiddels nog niet weet.

ParaPiet | 21-11-20 | 19:05

Ik snap niet dat theisten niet streven zelf god te worden.

Neuth | 21-11-20 | 18:51

Het is streng verboden om na te denken over je godsdienst.

Want anders.......

Mr.Crowley | 21-11-20 | 18:43

Mijn antwoord op alle vragen. " De school betreurt het als leerlingen zich door de opdracht gekwetst voelen ".

Mr.Crowley | 21-11-20 | 18:38 | 1

Typisch dat de Joop trollen ontbreken in deze discussie.... hoe zou dat nou toch komen ?

serieusgenomen | 21-11-20 | 18:44

Hoe komt het dat anno 2020 vrijwel niemand in de politiek en media keihard durft te stellen dat God/Allah niet bestaat. En dat vraag 1-5 dus daarmee onzinnige discussies zijn.

Root_Of_All_Evil | 21-11-20 | 18:37 | 2

Als jij stelt God/Allah bestaat niet heb je ook de bewijslast. En dat is problematisch, bewijs maar eens glashard en wetenschappelijk dat eenhoorns niet bestaan... het is “unfalsifiable”. Zij (theïsten) die zeggen God bestaat moeten dat aantonen, degene die claimt/eist moet bewijzen. En dat lukt ze al duizenden jaren niet. Wat meteen draagvlak voor al dat soort religies onderuithaald. Religies en goden zijn manmade. Vandaar dat islam ook totalitair is (net zoals christendom etc).

BenDeLier | 21-11-20 | 18:51

@BenDeLier | 21-11-20 | 18:51 en zo is het

BB77777 | 21-11-20 | 19:30

Zouden die ouders van die 72 maagden ook trots zijn op hun dochters?

Drunken_Pumpkins | 21-11-20 | 18:34 | 1

Wie zegt dat het dochters zijn?
Misschien zijn het wel zonen :)

Halalalalala | 21-11-20 | 19:16

Vrijheid van godsdienst betekent dat iedereen zelf mag kiezen welke godsdienst ze aanhangen, niet dat de betreffende godsdienst het recht heeft om onze wetten te negeren. Zoals bijv gescheiden ingangen voor vrouwen en mannen.

TheGreatGrumbler | 21-11-20 | 18:32 | 1

Ik ben nog steeds op zoek naar een supermarkt die dat heeft.

skoftig | 21-11-20 | 18:34

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Islam moet domineren.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Islam helemaal afschaffen.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Islam moet domineren.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Islam moet domineren.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Islam moet domineren.

JackStick | 21-11-20 | 18:28

De islam staat voor intolerantie, pedofilie en terrorisme, need i say more?..

Ali Bi | 21-11-20 | 18:28 | 1

Ja, 1 ding: weet u waar ik een Halal clowspak kan kopen?

skoftig | 21-11-20 | 18:31

Heb geen tweehonderd woorden nodig hoe ik over islam denk 1 is genoeg maar dat levert mij een permanente ban op.

Simpele Drenth | 21-11-20 | 18:22 | 2

Hmm, interessant een permanente ban met slechts 1 woord. Dat is volgens mij nog nooit vertoond. Kudt?

skoftig | 21-11-20 | 18:26

De Shell doet veel zaken in het MiddenOosten.Als zij tegen Rutte zeggen ' Jump' dan weet Rutte niet hoe hoog hij moet springen.Balkenende ging toch ook als een speer naar Moskou voor de Shell.En nu zit Balkenende in de RvC bij de Shell.Zalm vroeger ceo ABN Amro nu ook in de RvC bij de Shell.Dit spelletje gaat om miljarden.

Hopper8877 | 21-11-20 | 18:32

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
De vraag is irrelevant. Dit koppelt namelijk het woord godsdienst aan het begrip islam. En de islam is geen godsdienst (kent wel een godsdienstige component, evenals schijten een muzikale component kent).

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Een fundamentelist kent een sterke drijfveer. Uiteindelijk bepaalt de tegenkracht het netto resultaat ervan. Deze tegenkracht bestaat uit twee componenten: aantallen en de kracht ervan. Wanneer wij met meer fanatisme onze Westerse waarden verdedigen, zal het fundamentalisme uiteindelijk afdruipen. Dit vergt wel enige bereidheid.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Doordat de islam een haatdragend totaalconcept is, waarin het doden van ongelovigen wordt goedgekeurd / geinitieerd door de hogeren in rang, zal er -zolang de islam bestaat- gemoord worden uit naam van de islam. Dit wordt mogelijk gemaakt door de militante componenten binnen deze beweging.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Indoctrinatie in combinatie met een inteelt-stammencultuur. Veel laagbegaafden / ongeletterden nemen de woorden van imams klakkeloos aan, zonder er zelf over na te denken. Een belofte van wat maagden in het hiernamaals blijkt een ongekende motivering tot geweld en zelfopoffering.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Punt 3 + 4 + te weinig perspectief

peuleschil | 21-11-20 | 18:21 | 1

Gast, ben je nou echt serieus? Man wat gun ik jou dezelfde ervaringen als ondergetekende.

opblaasschaap | 21-11-20 | 19:02

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
De vrijheid van godsdienst moet van 2 kanten komen. Dit is bij de islam niet het geval
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Dat kan niet, dat is ijdele hoop. Denk aan de zgn lone wolves. Als er eentje of een paar de horlepiep in zijn/hun hoofd krijgt/krijgen dan doe je daar niet veel tegen.
Dit zie je bij Antifa, KOZP, Islam enz.
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Dit staat in de Koran. Het is de heilige plicht van iedere moslim, anders ben je geen goede moslim. Interpretatie is niet mogelijk, de koran is het enige ware woord.
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Dwang (uittreden betekent mogelijke (via sharia legale) moord), bubble, onverschilligheid, brainwash (koranscholen)
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Zie vraag 3.

jantjeuitnederland | 21-11-20 | 18:21

Wat een opdracht. Ik kijk wel af...

Paaldanseres | 21-11-20 | 18:19

Islam <> godsdienstvrijheid (want islam vindt zichzelf de “uiteindelijke” religie, one to tule them all).

The end.

BenDeLier | 21-11-20 | 18:16 | 1

Lord of the Religions....

Koning BongoBongo | 21-11-20 | 18:37

1. Maakt niet uit, ben toch superieur, rijk en krijg alle vrouwen die ik wil.
Nou, en dat keer 5 dan.

skoftig | 21-11-20 | 18:15

Stel je een wereld voor zonder Islam ,Gl, PvdA,D66 en de EU ......

Koning BongoBongo | 21-11-20 | 18:14 | 2

1940-1945? Maar het is natuurlik wishful thinking om te denken dat dat ooit terugkomt.

skoftig | 21-11-20 | 18:29

@skoftig | 21-11-20 | 18:29: Cariprazine, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidon en sulpiride . Hier zit vast iets bij voor je.

Koning BongoBongo | 21-11-20 | 18:40

1, 3-5:
Je wordt zoals de god die jij aanbidt. Dus denk jij dat je god een haatdragende klootzak is, die vindt dat mensen keihard gestraft moeten worden, voor niet (goed genoeg) geloven? Dat mensen die niet goed geloven een soort ongedierte is? Dan word jij die haatdragende klootzak, die zich beestachtig zal gedragen tegenover die anderen.

2:
Tegen fundamentalisme is het alleen maar keihard optreden. Net zoals je kankercellen moet bestralen. Anders vernietigt kanker het lichaam door onbeperkte groei. De overheid moet voor veiligheid zorgen. De overheid is aan zet.

je postbode | 21-11-20 | 18:14

De “hoe” vragen impliceren allereerst dat we enig begrip willen hebben over het geweld door moslims. Wat je echter allereerst moet doen is het vaststellen dat dit een gegeven is. De agressie bij moslims en deugend links wanneer deze vragen gesteld worden zit in het feit dat het onmogelijk is te ontkennen dat moslims een zeer, zeer groot aandeel hebben in terroristisch geweld over de hele wereld.

Beantwoorden begint bij vraag 5. Wat mij betreft mag je ook stellen dat heel veel moslims echt wel rustig leven willen en niet gewelddadig zijn naar anderen. De vraag blijft staan waarom zo veel mensen in deze religie gewelddadig zijn of dit geweld verdedigen.
Het is lastig om de motivatie van terroristen echt goed te onderzoeken. Dit is een groep die juist in het geheim opereert en niet bereid tot meewerken aan onderzoek hoe men terrorist is geworden. Dat geldt ook voor bv IRA, RAF, enz.
De algemene en best logische redenering is dat het een sluimerend proces is. Iemand wordt niet in eens terrorist. Het gaat om verschillende lagen.
In geval van de islam heb je een religie die grotendeels erg orthodox is. Mannen hebben het voor het zeggen, er zijn sterke dogma’s, geloof is niet zo persoonlijk als bv een Christen of boeddhist heeft, maar is veel sterker dan andere religies ook een culturele en politieke identiteit. Islam hangt echt aan elkaar van voorschriften en wetten. Dat mensen orthodox zijn wil niet zeggen dat ze gewelddadig zijn. De meeste juist niet zou ik denken.

Deze orthodoxe voedingsbodem brengt echter wel een volgende laag voort. De groep die bijzonder gericht is op de superioriteit van het eigen geloof, wijst ander geloof en gedrag af als echt fout en keert zich af van mensen die geen moslim zijn. In functionele omgang met de ander blijft men nog steeds correct. Hier komt echter de volgende laag van echt wel vijandig tov, in ons geval, de westerse maatschappij en haar normen en waarden. Geweld wordt als “logisch” gezien. Ook als men zelf er geen uitvoering aan geeft; men heeft begrip en daar komen opmerkingen vandaan dat “moord niet had gemoeten, maarrrrrrrr de profeet........” en vul dan maar in. Ik denk dat uit deze groep de echte geweldplegers voortkomen.

Omdat islam heel groot is, is elke (kleinere) laag nog steeds groot en resulteert in wereldwijd fors moslim geweld.

Wat doe je er aan? Geen idee. Het mag duidelijk zijn dat vrijheid van meningsuiting in deze groep, en ook de niet direct gewelddadige onderlagen, zich zal beperken tot zeggen wat je vanavond wilt eten of waar je op vakantie heen wilt. De godsdienst staat boven alles en dus ook de wetten van het hele land. Dat gaat voor erg veel (dikke meerderheid) moslims op. Er is gewoon schijt aan het recht op geloofsafval en kritiek, laat staan belediging, van het vermeende superieure geloof. Ik vind geen echt verschil met bv communisme en nationaal socialisme.

Wil je dit stoppen dan kan dat niet in dialoog, want die erkent de orthodoxe moslim niet en gaat die ook niet aan. Je zult de gematigde moslims moeten steunen. Die zijn er en hebben het heel lastig. Zie Ekiz, Balci, Musa, Hirshi Ali. Ze lopen gevaar en op z’n best worden ze belasterd door moslims en hun deugende helpers. Hen steunen en rolmodel maken zal andere anonieme moslims helpen die ook uit de verstikkende deken van hun religie los willen komen.

Praktisch kun je om meer ellende te voorkomen, alleen maar gaan zorgen dat je niet meer moslims hier heen haalt. Hoe meer, hoe sterker. Er is al een parallelle samenleving ontstaan in onze samenlevingen in het westen.
Iedereen er uit gooien is onbegonnen werk en je kan je afvragen of je zelf dan niet moreel de diepte in gaat. Ze zij hier, het is een feit.
Je mag wel verwachten dat de grote meerderheid van niet moslims en de wel moderne en prettige mensen uit dat geloof, beschermd worden tegen de middeleeuwse barbarij. Dan mag je paal en perk stellen aan eisen om islam meer en meer straatbeeld te laten worden. Laat ze hun geloof beleiden, maar daar stopt het. Wetten zijn er voor iedereen. Geweldplegers lang opsluiten.
Beheersen dus, want ik ben pessimistisch tav dat geloof redelijk vlot humaner te krijgen. Als dat al gebeurd, dan zal dat over honderden jaren pas zo ver zijn.

Nuuk | 21-11-20 | 18:12

Je wilt iets kwijt, je mening delen…, emoties en gezond verstand vechten om jouw voorkeur. Maar waarom eigenlijk? Is er iets veranderd? Is er ooit écht geluisterd?
Oh, er is veel geschreven en gezegd… Iedereen heeft een eigen mening en die móet geventileerd worden… tóch? Laten we ‘inclusief’ zijn en iedereen een kans bieden, ook de IQ’s onder de 70. En als díe eenmaal beginnen te roeptoeteren zul je het weten ook. Ze overstemmen alles, de talkshows en de nieuwsrubrieken; hun mening staat gedrukt in alle kranten en opiniebladen; op straat worden ze ‘geïnterviewd’ door medewerkers van ‘Gelauff’ en steeds maar weer herhaald en herhaald en herhaald totdat iedereen het ‘BLM, Antifa, minderhedenstandpunt, recht op… (weet-ik-veel-wat-geluid) 70x of vaker heeft moeten aanhoren. Sufgeluld en half-geïndoctrineerd als we inmiddels zijn, willen we vluchten, onze oren met paraffine-watten dichtstoppen of zelfs… EMIGREREN!!! Maar… het stopt niet. Het stopt nooit, net als de aanslagen en het heuse onrecht: de échte discriminatie, namelijk die van joden, christenen, homo’s en vrouwen. De leugens en het bedrog komen levensgroot en door alle politici aangeprezen, voortdurend in beeld. Hun conclusie luidt dan ook, en ze blijven die herhalen totdat iedereen het uiteindelijk aanneemt als waarheid en verkondigt: jij bent fout, dom, een racist, een blanke onderdrukker met een dodelijke ecologische footprint die de wereld naar Armageddon leidt en JIJ moet schuld bekennen en boete doen! Je moet knielen voor immigranten die zelf niets gepresteerd hebben en voorrang krijgen als woningzoekende, gratis onderwijs en medische verzorging genieten, nooit hoeven te solliciteren en roepen dat hun voorouders 400 jaar geleden door jóúw voorouders zijn gediscrimineerd en daardoor tot op de dag van vandaag ‘kansloos’ waren om zich te kunnen ontplooien! Ja, zo lang kan zoiets doorwerken…
Intussen maken de takiyya-plegers gebruik van de geboden kansen. In Europa is er godsdienstvrijheid en het ligt nog in de buurt ook... Erdogan formuleerde het duidelijk en eerlijk: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten' En wat doen de Europese regeringen? Deze moskeeën subsidiëren! Ze nemen belangrijke posities in, alles geheel volgens de islamitische voorschriften en alles volgens de receptuur waarvoor gewaarschuwd is door Bat Ye’or, Oriana Fallaci en anderen. De vele aanslagen in Frankrijk lijken inmiddels een kentering in te luiden. Politici en inwoners van de republiek van vrijheid, gelijkheid en broederschap schijnen genoeg te hebben van de ellende die islam nu eenmaal met zich meebrengt. Maar de EU past ervoor de islam te benoemen als het kwaad dat alle ellende heeft veroorzaakt. Langzaam zal iedereen weer in slaap vallen tot de volgende aanslag is gepleegd. De bekende riedeltjes zullen ook dan weer ten gehore gebracht worden: ‘verwarde man, zelf ook een slachtoffer etc.’ Veranderen zal er niets. De westerse landen zullen zich beetje bij beetje aanpassen aan de nieuwkomers met hun korte lontjes, lange tenen en ellenlange verlanglijstjes. Toegeven is makkelijker dan steeds weer bloed en vlees van de straat moeten schrapen, tóch?

Waar ligt de drijfveer voor al dat islamitische geweld en de veroveringszucht die zo kenmerkend is voor moslim-dictators en hun martelaren? Dat heeft alles te maken met een legende. De legende van de Mahdi, de verwachte Messias. Die zal volgens de profeet rond de jaren 2020-2024 komen en zich vestigen in het machtigste kalifaat. De ‘wederkomst van de Christus’ staat aan de basis van het geloof in de komst van de Mahdi. Ongeveer 2000 jaar na het zaaien zou de Messias terugkeren om te oogsten, na een tijd van epidemieën, branden, oorlogen, misoogsten, rampen en armoede.
Natuurlijk strijden Turken, Arabieren en Perzen om de eer het grootste en machtigste kalifaat te stichten. IS wilde het, Khamenie en Erdogan willen het ook. Daarom vechten moslims ook onderling, immers het volk dat door de Mahdi wordt uitverkoren, zal de wereld beheersen!

Angélica de Sancé | 21-11-20 | 18:06 | 5

Als we onszelf iets kunnen verwijten, is het natuurlijk wel dat we te weinig oorlogen tussen verschillende Islamitische stromen georchestreerd hebben.

skoftig | 21-11-20 | 18:39

@Ruimedenker | 21-11-20 | 18:30: en CalamityJane,

Goed dat ik nog even keek... Naar links kijken is wegkijken Jane. Bat Ye'or en Oriana deden dat niet en ze worden door links gehaat vanwege hun wijsheid.
Ruimedenker: veel te ver weg... en het kampvuur brandt altijd in de duisternis.
www.geenstijl.nl/5155682/lullen-over-...

Angélica de Sancé | 21-11-20 | 18:49

@Angélica de Sancé | 21-11-20 | 18:49:
Lieve Angel, ik had je vader kunnen zijn...(50).
Neemt niet weg dat ik jou een interessante vrouw vind.
Als ouwe lul leer ik graag.
Jouw bijdrage, visie, 2 the point, scherp, maar oh zo treffend.
Ik vind dat mooi.
Onderlegd, overzien en veel omvattend.
Heb geen idee wie je bent, wat je doet of gestudeerd hebt.
Heb zelfs geen idee hou oud je bent.
Maar altijd als ik jouw reaguursels lees, denk ik: “dat mokkel weet waarover ze praat.”
Dat je ‘t maar ff weet.
Waar je ook bent, ik schenk een karmelietje voor je in.
Proost mop!

Ruimedenker | 21-11-20 | 21:47
▼ 2 antwoorden verborgen

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?

Dat zij de vrijheid van godsdienst inruilen voor een vrijheidsstraf, in ons Nederland heerst de schijn dat "Kerk en Staat" gescheiden zijn, daaruit zou je kunnen concluderen dat je tijdens je vrijheidsstraf geen beloof kan belijden op de manier die je normaal gesproken in alle vrijheid wel zou kunnen.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?

Door "Kerk en Staat" 100% te scheiden zoals altijd wordt/is voorgespiegeld, fundamentalisme is reeds doorgedrongen tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zie de partijen CDA, CU, SGP, DENK met de ingediende moties, wetsvoorstellen e.d. Ook de PVV is hier schuldig aan door steeds op de Joods Christelijke roots van de allochtone Nederlander te wijzen. Wanneer men dat stukje fundamentalisme compleet zou laten verdwijnen in onze overheid zou dat een perfect toonbeeld zijn voor gelovigen van het daadwerkelijk apart houden van een geloof en een staatsinrichting. Geloven doe je in je hart, achter je voordeur en eventueel nog eens in je zelf gefinancierde kerk of moskee. Iedereen die daarbuiten nog zijn wil/geloof op een ander probeert te spiegelen kan je dan zien als fundamentalisme en ook goed strafbaar stellen. Maar ja, we leven in Nederland, iedereen is hier gelijk, alleen is de ene groep net wat meer gelijk als de andere.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?

De Islam is een totalitair geloof, alles wat in het boek staat is verheven boven elk ander boek want is de volgens de volgers de pertinente waarheid. Het zijn de mensen die aangewezen zijn om het betreffende boek voor te dragen, en uit te leggen, die de volgers aanzetten tot het plegen van aanslagen, dood, verderf, terrorisme.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?

Het is ze aangeleerd en opgedragen, binnen een groep geboren en opgegroeid geeft hen de druk de groep te volgen of anders op een gewelddadige manier buitengesloten te worden. (Verder zie antwoord 3.)

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?

Zie antwoord 3 en 4.

BadPatNL | 21-11-20 | 18:05

Deze vrouw uit Syrië, nu woonachtig in Amerika verwoordt haar ervaringen en opvattingen tegen de islam openlijk en wordt massaal bedreigd evenals Wilders die ook genoemd wordt. Het beluisteren van deze arts en ervaringsdeskundige is zeer de moeite waard. Zij heeft overigens niets tegen moslims maar alles tegen de islam. youtu.be/7XUHXu0gC4s

ccr316 | 21-11-20 | 18:04

Effe lancering meepakken:

- Om 18:17 zal SpaceX een Falcon 9 lanceren met de ESA-NASA satelliet Sentinel-6 voor oceaan- en atmosfeermetingen.

- De lancering (en landing van booster B1063) is vanaf Vandenberg AFB, California.

- Hier live: youtu.be/aVFPzTDCihQ

zetje01 | 21-11-20 | 18:02

Geweld is door de geschiedenis heen een gewone manier geweest om conflicten op te lossen. Maar geweld is in het westen steeds ongewoner geworden. Als je een meningsverschil hebt dat je er dan op los gaat slaan. Dat wordt als een teken van zwakte gezien: gebrek aan argumenten, gebrek aan zelfbeheersing ook. Maar de islamitische cultuur is nog zo'n oude cultuur: geweld is een teken van kracht. De islam is geen speciale afwijking, en wat moslims doen moet ook helemaal niemand verbazen. De rationaliteit van het westen is wel verbazingwekkend. In plaats van die 5 vragen kan beter gevraagd worden: waarom zijn er zo weinig westerse terroristen?

Rest In Privacy | 21-11-20 | 18:00

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?

Daar is eigenlijk geen enkele relatie. De vrijheid van godsdienst is welhaast een universeel recht op deze planeet. Uitzonderingen zijn plaatsen waar de Islam zo oververtegenwoordigd is dat er politieke macht of druk is ontstaan. Moslims die aanslagen plegen hebben geen enkele relatie of respect voor vrijheid van godsdienst.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?

Ik weet niet precies wat "wij" is of zijn. In zijn algemeenheid is het echter eenvoudig. Wat cruciaal is, dat is het publiek debat enerzijds en perspectief anderzijds. Zonder een route naar een comfortabel bestaan is er een goede voedingsbodem voor radicaal gedachtengoed en gedrag.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?

Daar zijn veel oorzaken van. De belangrijkste zijn mijns inziens:
1. Minachting voor alle anders overtuigden.
2. De leer zelf, die stelt dat iemand die een uitzichtloos bestaan leeft door zo'n actie een uitweg heeft naar een beter leven of bestaan.
3. De situatie waarbij enorme hoeveelheden Islamisten wat betreft comfort in matige omstandigheden leven.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?

Godsdiensten hebben enorm veel invloed op het gedrag van mensen, ten goede en ten kwade. Het gaat ook om macht. Religie wordt gebruikt of misbruikt om macht uit te oefenen. Als gelovige kun je dus alle kanten op. De vredelievende kant met naastenliefde of de extremistische kant met genocide. Voor elk wat wils. En er zijn uiteraard enorm veel moslims.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?

Omdat er enorm veel moslims zijn in gebieden waar het niet zo aangenaam vertoeven is, omdat de leer veel ruimte geeft voor militant verzet en doordat er op dit moment wereldwijd teveel beweging is in bevolkingsgroepen wat nogal wat clashes (of civilizations) veroorzaakt.

Of het is allemaal helemaal anders. Zoek het uit.

Joffri | 21-11-20 | 17:58

Okay dan niet met de gejoriste 200x Amerika. Het is Amerika dat die hele zooi daar al sinds tijden aan het ophitsen is. En wij plukken daar nu de vruchten van. Daar heb ik geen 200 woorden voor nodig.

Leptob | 21-11-20 | 17:58

1-onzin vraag
2-niet, tenzij men nog meer privacy wil opgeven.
3-korte lontjes, minderwaardigheids complex en daardoor te snel zwaar beledigd.
4-Christenen waren/ zijn ook geen lieverdjes, net zo min als een ieder die alleen gelooft in het eigen gelijk.
5- operatie Gladio.

prekert | 21-11-20 | 17:56

Waarom kan geloof niet gewoon in de privésfeer beleeft worden, zonder allemaal privileges in maatschappij.

Conifeer | 21-11-20 | 17:56

Ik ben een beetje islam-moe, mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen. Waarvan akte. We noteren het met potlood, en zetten er een dikke streep onder, senk joe! En gaat over tot de orde van de dag. (40 woorden)

Zenzeo | 21-11-20 | 17:56

De opdracht is niet: schrijf een betoog tegen de islam. Het zijn gewoon legitieme vragen. Net zo legitiem als: Waarom voelen zoveel Amerikanen zich aangetrokken tot Donald Trump? Gek genoeg mag die laatste vraag in ons onderwijs wel, maar moet en zal de islam buiten schot blijven.

Stijlicoon | 21-11-20 | 17:55

Er is dus weer een gekwetste leerling die een foto maakt van een schoolopdracht en de verontwaardiging die daarop volgt, sterkt vervolgens de gekwetsten in hun strijd om schoolmateriaal naar hun ideaal aan te passen. En bij de opsteller van de schoolopdracht wordt een kromzwaard in de rug gestoken.

van der g | 21-11-20 | 17:55 | 1

Feitelijk staat dit op hetzelfde niveau als die leerlinge die Paty filmde en de dood in joeg. Als het je menens is om leraren te beschermen tegen halve extremisten moet je ook dit scherp veroordelen en zo mogelijk de betreffende leerling van school verwijders. Whathappens in the classroom status in the classroom. Helaas moeten wij het doen met natte tosti's als Mark Rutte en buigen we maar mee.

Daarnaast: als deze schrijfopdracht over christenen gegaan was in plaats van moslims had er geen haan naar gekraaid. Iets met de bekende lange tenen.

5611 | 21-11-20 | 19:54

5 compleet legitieme vragen.

fram | 21-11-20 | 17:54

1. Het 'niet eens zijn met' kan bij sommige gelovigen niet. Ze laten hun geloof de ratio overrulen. Ze identificeren zich ermee zonder het door te hebben hoe dat zo gekomen is. Ze komen daarom ook niet op het idee dan een atheïst een profeet niet kan beledigen, alleen de gelovigen zelf. Vrijheid van Godsdienst wordt alleen gebruikt om het te kunnen afschaffen. Dat dat inconsistent is maakt ze niet uit.

2. Een psychologische afhankelijkheid. Geen verantwoording, niet meer wensen, het komt allemaal goed, lopen aan de hand van de goede almachtige Vader als een onbevangen kind, gelukzalige overgave, geen eigen wil. Zolang die er is, blijft het bestaan. Verlichtingsdenken, laten bedenken waar het eigen geloof vandaan komt is een eerste stap, dat om te beginnen toeval is van plaats en tijdstip. Intussen scherp afbakenen waar de grenzen menselijkerwijs liggen om daar bewustzijn voor te kweken

3. Granfalloons (wij en een hunnie) kun je al maken op basis van niets. Zorg voor vijanden van 'ons', zoor voor conflicten en tweedeling. Andersdenkenen worden dan untermenschen. Zelfs al zijn al die 'hunnies' niet zozeer tegen het geloof, maar het er alleen niet mee eens.

4. Dezelfde reden dat een ouder niet wil aannemen dat het eigen kind iets crimineels doet. 'Mijn kind doet dat niet'. Mensen die alleen bidden en vasten en gelovig zijn, is niet zoveel mee mis, dus die kunnen zich dat niet voorstellen..

5. Social media en bubbles, manipuleren van opgroeiende jongeren in hun godsdienstig gevoelige periode met een halve eigen identiteit door ze een valse identiteit en valse eigenwaarde te geven. Vals want het ze worden afhankelijk van het oordeel van anderen en mentaal opgesloten. Ze hebben niet door dat ze gebruikt worden.

kloopindeslootjijook | 21-11-20 | 17:51

Allemaal leuk en aardig Mosterd maar de grenzen blijven open en wekelijks komen er meer binnen, we zijn direct niet meer met méér, en het volk blijft op Pinokkio stemmen dus ja gooi de handdoek maar in de ring.

de uitbater | 21-11-20 | 17:49

Volgelingen van een godsdienst die is gebaseerd op geschriften waarin wordt opgeroepen tot moord op Joden, afvalligen, enz. zullen voor de veiligheid te allen tijde moeten worden gewantrouwd. Het zijn wezenlijk in meerdere of mindere mate krankzinnigen met een licence to kill. Ik beschouw orthodoxe mohammedanen in dat opzicht niet anders dan ontsnapte tbs'ers. Orthodoxie, op welk terrein dan ook, is überhaupt een slechte eigenschap.

isitsoornot | 21-11-20 | 17:49

Leuk, een schrijfopdracht!
1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?

Godsdienst is religie en religie is een bovennatuurlijke macht die fungeert als een onbetwiste waarheid die binnen een groep of samenleving een subjectieve norm creëert. Daar dien je naar te leven en te handelen, anders ben je een ketter. Afhankelijk van de religie heeft afwijkend gedrag in meer of mindere mate consequenties.
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?

De samenleving/maatschappij is de basis voor iedere groep en individu die met elkaar en langs elkaar leven. De publieke opinie en massamedia is een belangrijk mechanisme om deze klassen/groepen met elkaar te laten communiceren en gelijkwaardig hun opvattingen kunnen beargumenteren en laten toetsen/valideren/falsificeren. Zo minimaliseert een maatschappij de kans dat groepen of individuen zich achtergesteld gaan voelen en is extremistisch gedachtengoed voortijdig onderwerp van debat.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?

De islamitische cultuur kenmerkt zich als patriarchaal. Er is qua sekse een gezagsverhouding. Vanaf kinds af aan wordt deze overtuiging geïndoctrineerd, evenals de stelling dat er maar één god is, en alle andersdenkenden goddeloos zijn. Bovendien is liberaal humanisme, de opkomende religie binnen de westerse wereld, per definitie fout. Een voorbeeld is het kapitalisme, waar de Westerse welvaart op geënt is. De Islam verbiedt daarom ook rente. Door deze subjectieve norm van jongs af aan te indoctrineren, ontstaat er een afkeer tegen andersdenkenden.
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?

Door de samensmelting van indoctrinatie en achtergesteld zijn, hebben individuen of groepen maatschappelijk minder te verliezen en zijn daardoor sneller geneigd tot geweld over te gaan. Volgens hun opvoeding is geweld immers een genormaliseerd fenomeen.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?

Waarom zijn de bananen krom?

De Pilsvogel | 21-11-20 | 17:49 | 1

Die vraag over bananen hoort in een ander topic thuis.

henkvaningrid | 21-11-20 | 17:50
-weggejorist-
Witte de With | 21-11-20 | 17:48

Heeft Arnoudje al gereageerd?

ArieR68 | 21-11-20 | 17:48

Je kon erop wachten heeft Teletekst gehaald arme Islam natuurlijk weet je nog die scholier nooit iets gezien op NPO

dedwarsligger | 21-11-20 | 17:48

De leraren die ik ken zijn stuk voor stuk jarenlang bezig geweest met het bashen van Wilders. Nu niet zeuren dat je bedreigd wordt omdat je iets over Mohammed wil zeggen.

K. Westergaard | 21-11-20 | 17:47

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Dat zij vrijelijk aanslagen kunnen plegen en dat zij zich gedekt weten door politici, BN'ers en de NOS, die de slachtoffers de schuld geven.
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Niet, fundamentalisme wordt beschermd door de overheid.
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Doordat men de neiging heeft de Quran veel te serieus te nemen.
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Valt misschien best mee maar als je ermee wilt stoppen dan maakt men je deaud. Kennelijk is dat genoeg om de goegemeente in het gareel te houden.
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Omdat ze denken dat ze in een paradijs komen met 72 maanden. Gezien de hoeveelheid adrenaline waarmee je binnenkomt, zijn die binnen twee weken geen maagd meer. Daarna zijn het vrouwen waarvan er gemiddeld elke week 18 ongesteld zijn. Vermoedelijk zit je binnen een jaar of 6 ook nog met 300 kinderen opgescheept.

Welk paradijs ook weer ? Vermoedelijk is de gemiddelde moslimterrorist dus ook best wel dom.

netniet | 21-11-20 | 17:47

Het zegt genoeg dat dergelijke vragen gesteld dienen te worden. |Een groot deel van de wereldbevolking (m.u.v. de islamitische gemeenschap zelf) is onderhand wel klaar met de terroristische islam ideologie. Het zou een stuk leuker worden op de wereld als de goedwillende islamieten (als ze al bestaan) zelf eens gaan ingrijpen en de agressie binnen hun ideologie niet meer accepteren. Misschien dat de rest van de wereld dan zou kunnen gaan overwegen niet alle islamieten over één kam te scheren en is er misschien een meer vreedzame vorm van samenleven mogelijk. Dat je een grote gemeenschap niet verantwoordelijk mag stellen voor de misdaden van een kleine groep binnen die gemeenschap is slechts ten dele waar in het geval van de islam. Wegkijken en en niet ingrijpen binnen de groep is toch een vorm van accepteren.

Ruikbaard | 21-11-20 | 17:46

Nou, daar gaan we dan:
Vraag 1:

.....
Ach, laat ook maar...

Peter Emile | 21-11-20 | 17:45 | 1

Juist dit dus.

de uitbater | 21-11-20 | 17:52

In mijn beleving ging het tot 1979 redelijk goed met de islam, maar toen kwam ayatollah Khomeini die asiel had in Frankrijk terug in Iran en vanaf toen is het alleen maar bergafwaarts gegaan.

Conifeer | 21-11-20 | 17:43

Vraag 4 is eenvoudig. Omdat dit in hun handboek de koran staat beschreven: het is de heilige plicht van elke moslim om elke niet-moslim met een bot kromzwaard zijn nek af te snijden. Het staat er misschien net iets anders maar het komt op het zelfde neer.

Koonkluk Huis | 21-11-20 | 17:43 | 1

Het is misgegaan met de ommezwaai dat de gastarbeiders niet terug hoefden, vervolgens de gezinshereniging in de jaren 80 en de daarmee voortgebrachte 2e generatie.

De al decennialang volgehouden vluchtelingenpolitiek en het politiek correcte front deden de rest.

5611 | 21-11-20 | 20:23
-weggejorist-
Leptob | 21-11-20 | 17:42 | 2

vieze oude boekjes brengen alleen maar ellende

DirkeBouten | 21-11-20 | 17:41

1. Vrijheid van godsdienst betekent recht op belijden van godsdienst. Belijden is passief ten opzichte van de omgeving. Groepsbelijden veroorzaakt al het risico op lastig vallen van de omgeving middels het algemeen wetenschappelijk geaccepteerde beginsel van groepsgedrag. Groepsgedrag betekent verstoren van de omgeving en dat overschrijdt het recht op belijdenis van de godsdienst. Gezien de mate van organisatie van godsdienst middels moskee-organisaties, grotere groepsverbanden en internationale beïnvloeding en financering is er zelfs sprake van organisaties. In dit kader deelnemen aan aanslagen en terwijl dergelijke aanslagen plaatshebben maakt dit een criminele en zelfs terroristische organisatie. Dit maakt dat elke moslim die betrokken is bij dergelijke organisaties, daar kennis van heeft en dit niet aangeeft strafbaar.

2. Wij kunnen onszelf beschermen tegen fundamentalisme door deze strafbaarheid te duiden en elke moslim hierop aan te spreken. Verder zijn de initiatieven van de franse minister van binnenlandse zaken Gérald Darmanin een goede stap ter bescherming tegen fundamentalisme.

3. Omdat het fundamentalisme wordt vergoelijkt door gematigden, maar ook omdat fundamentalisten gematigden en apostaten of daarmee gelijkgestelde vrijzinnige moslims aanhoudend bedreigen. deze bedreigde groepen weten dat ze bedreigd worden en door de seculiere samenleving aan hun lot worden overgelaten.

dr_heckle-mr_right | 21-11-20 | 17:41 | 1

Die bedreigingen moeten door de seculiere samenleving erkend te worden maximaal bestraft met retourtickets.

4. Omdat ze bang gemaakt worden met de hel en apostaatstraffen. Omdat ze uitgestoten worden uit hun families als ze te ver van de moslimwereld lijken te geraken. Voor vrouwen geldt dat ze bang zijn voor hun kinderen of verlies daarvan zodra ze die hebben.

5. Omdat er zoveel druk op staat. In de westerse wereld worden moslims schizofreen opgevoed met als risico dat geestesziekten ontstaan. Kijk maar hoeveel geesteszieken er in de 2e en 3e generatie rondlopen, in veel grotere getalen dan bij mensen die in harmonie met de samenleving zijn opgevoed. Dit is domweg al te zien in het verschillen in aantallen geesteszieken tussen autochtonen hier en autochtonen in herkomstlanden. Ze leren zich nog wel presenteren omdat goede Taquiyya wordt gewaardeerd, maar bij een enigszins betekenisvol contact barsten ze uit de rol en komt de geestesziekte keihard in beeld.

dr_heckle-mr_right | 21-11-20 | 17:42

Azarkan is zelfs gezakt voor zijn zwemdiploma; lager kan een politicus niet zinken

Hai D. | 21-11-20 | 17:40

We wachten op het opstel van nummer 9.

meneer der meneren | 21-11-20 | 17:40

Islam en godsdienstvrijheid ? Ha Ha Ha.

dathebikweerniet | 21-11-20 | 17:39

Vraag je je als leerling wel af wie dit nakijkt en je punt geeft: meester de Ruijter of meester Mo?
Anyway: goede levensbeschouwende lesvragen, discussiewaardig.

Veepert | 21-11-20 | 17:39

Mn ouwe schooltje!

apek00l | 21-11-20 | 17:39 | 1

Zat daar vroeger niet het RIO?

Rest In Privacy | 21-11-20 | 17:46

Het ging om een opdracht voor het vak godsdienst. De islam is inmiddels al zover, dat het niet langer als 'een vorm van godsdienst' mag worden bestempeld, blijkbaar. Inhoudelijk mogen de vragen blijkbaar ook niet, want, tja, 'kwetsend'.
Hitler deed het dus helemaal verkeerd; hij had zijn 'werkwijze' moeten neerzetten als religie.
De indoctrinatie van kinderen onder deze ideologie is werkelijk slecht te bevatten als je niet al te vaak met hen omgaat. afgelopen week met een meiske zitten praten over de nieuwe manier van omgaan met overledenen (het resomeren?). Ze ging helemaal op in haar uitleg hoe in haar boekje een en ander geregeld moet worden, ook omdat haar profeet (Mo, gevolgd door wat arabisch) ook op die manier begraven zou zijn. Verder kwam ze niet. Het leek alsof enig afstand hiervan nemen en enigszins filosofisch vrij door te denken, absoluut niet mogelijk was. Er is in haar wereldbeeld niet zozeer geen ruimte voor een andere aanvliegroete, haar wereld is volledig afgetimmerd door de vreselijk bekrompen, beperkte, beklemmende 'enige' waarheid die haar vanaf haar conceptie is opgelegd vanuit een oorlogs-ideologie.
Je kind zal er maar tussen zitten.

EEnzame SchizofrEEN | 21-11-20 | 17:39

#teamislam.
Is wel zo veilig.

RickTheDick | 21-11-20 | 17:38

Ik heb aan Joris gevraagd en hij vond het beter als ik deze schrijfopdracht overslaat!

azubneritan | 21-11-20 | 17:37 | 6

@azubneritan | 21-11-20 | 17:49: Tja, daar krijg je weer het woord nazi, nou, dan weet ik het wel weer. Zonde van de tijd.

Vitale-Reaguurder | 21-11-20 | 17:54

@Vitale-Reaguurder | 21-11-20 | 17:54: ja daar krijg je weer zo iemand die een woord uit de context haalt en hem dan verbuigd tot iets anders, fijne avond hoor meneer zonde van de tijd....

azubneritan | 21-11-20 | 17:57
▼ 3 antwoorden verborgen

Onverwachte schriftelijke overhoring

gebruikesrnaam | 21-11-20 | 17:36 | 1

Ik had had vroeger geschiedenis van Roel Sluiter.
Die is nu de burgemeester van Harlingen.
Toen was ie nog communist en z'n kat heette Trotski.
Dat was de koning van de onverwachtse SO's.
Wat had ik een hekel aan die vent.
Ps. Laatst even koffie met hem gedronken en hij is nu een stuk leuker dan toen.

HoerieHarry | 21-11-20 | 17:46

Iedere keer dat zij zeggen; ik ben moslim, zeg mij genoeg. Over en uit.

Poesman | 21-11-20 | 17:36

Godsdienstvrijheid gaat over wat je mag denken en samen met geloofsgenoten mag doen. Die vrijheid is er.

1 t/m 5 gaan over het lastige vallen van anderen, die vrijheid is er niet, in tegendeel, anderen hebben het recht om niet lastig gevallen te worden, en mogen de daders aanhouden, berechten en straffen.

krijg ik nu een pepernoot?

W_F | 21-11-20 | 17:35

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
- Die vrijheid houd voor hen in dat ze hun eigen godsdienst kunnen belijden, en dingen eisen. Ze willen wel de lusten, maar niet de lasten.
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
- Zero tolerance beleid. Als deze mensen over de schreef gaan, moet je ze ontmoedigen dit te doen, en zo straffen dat het gevolgen voor hen heeft, hiervoor zou je gedwongen opnames in een psyschiatrische inrichting, of zelfs deportatie niet uit moeten sluiten.
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
- Omdat de islam nooit een verlichting heeft doorgemaakt.
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
- Het word ze met de paplepel ingegoten, of er zelfs ingeslagen. Dat dit in onze seculiere maatschappij niet gewenst is, zullen ze vanuit hun achtergrond nooit accepteren.
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
- Lage sociale status, en doorgaans zijn ze mede door alle neef- en nichthuwelijken niet de slimste onder ons, ze hebben eigenlijk geen plek in de wereld. Een flink deel van hen word sinds hun jonge jaren beroepswerkeloze, en dat geloof is de enige houvast die ze in hun leven hebben, en daar zullen ze dan tot alles toe bereid zijn. Daarnaast planten ze zich voort als konijnen, en is de sociale druk binnen de roedel groot.

Ploertendodert | 21-11-20 | 17:35 | 3

Ik denk dat veel leerlingen dit zullen copy-pasten

Hai D. | 21-11-20 | 17:42

Inclusief alle taalfouten...

oldandwise | 21-11-20 | 17:49

@Hai D. | 21-11-20 | 17:42: Dan wijs ik ze er vast wel op dat ze beter de typo van "psychiatrische" kunnen corrigeren.

Ploertendodert | 21-11-20 | 17:50

Al die rechts-extremistische docenten. Gaat nog een probleem worden in 2021

ik.zou.haar.doen | 21-11-20 | 17:34

Kan Azarkan lezen dan??

jan1956 | 21-11-20 | 17:34 | 2

Azarkan lezen.

Usumani | 21-11-20 | 17:37


Hij weet in ieder geval hoe ie de meerderheid de les moet lezen, de kwal.

ibsh | 21-11-20 | 18:07

1.Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Dat ze alles kunnen doen en roepen onder het mom dat ze gediscrimineerd worden als men daar tegen ageert.
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Door harder op te treden en fundamentalisten en aanslagplegers met de complete familie te deporteren naar land van herkomst.
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Omdat men de tekst letterlijk neemt.
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt.
Omdat zij ervan overtuigd zijn dat dit leven tijdelijk is en het eeuwige paradijs nog komt.
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Omdat het heel vaak één grote incestfamilie is. Nichtjes met neefjes laten trouwen enzovoorts. Daar gaat je intelligentie niet bepaald van omhoog en men gelooft dat Allah je beloond met 72 maagden als je het bloed van een ongelovige hond over de straten laat stromen.

MoonBeebe | 21-11-20 | 17:33

Ivm werkzaamheden verwijs ik gemakshalve naar Alle filmpjes van Pat Condell.

VP732 | 21-11-20 | 17:33

Hoeveel woorden wil je hier nog aan vuil maken? Oh, ik was vergeten dat dat het enige is wat Nederlanders kunnen. Lekker lullen over alles wat mis is in Nederland, maar geen lef om daadwerkelijk actie te ondernemen.

Bij de verkiezingen in 2021 zal Nederland stemmen voor meer Islam, meer Moslims en meer asielzoekers (liefst Islamitisch + zwart). Ik verwacht niet dat er iets gaat veranderen.

Greetjee | 21-11-20 | 17:33 | 2

Vertel ons dan maar even wat jouw oplossing van het probleem is.

HoerieHarry | 21-11-20 | 17:35

Dit dacht ik wel.
Je verwijt anderen van alles maar zelf weet je het ook niet.

HoerieHarry | 21-11-20 | 18:11

Ik heb mijn onderwijs genooten in de jaren 80, meerkeuze vragen svp. Verders mag iedereen geloven wat hij/zei/het wil zolang dit maar niet tot lange baarden voor mijn deur leidt.

niels5142 | 21-11-20 | 17:31

Vrijheid van godsdienst helemaal prima. Achter de voordeur of in je gebedshuis of bij een achterlijke klaagmuur.

Vrijheid van onderwijs, zoals wij dat in het nog verzuilde NL kennen, gelijk afschaffen. Gewoon, net als in Frankrijk. Met je mohammedaanse of christelijke wiskunde, flikker toch op.

Ichneumonidae | 21-11-20 | 17:31

De Joop heeft het over 'racistische vooroordelen' en 'moslimbashen'.
Onder het artikel staan al veel reakties die dit weerspreken. Mensen beginnen een beetje genoeg te krijgen van het wegkijkende Joop-toontje blijkbaar.

Ik heb de volgende reaktie geplaatst, ben benieuwd of het door de censuur komt (duurt vaak wel een paar uur):

"Volgens mij was iedereen het er na de onthoofding van Samuel Paty over eens dat juist school de plek is waarover dit soort zaken gesproken moet worden. Omdat kinderen thuis beïnvloed kunnen worden door hun religieuze ouders.

Op school is de plek voor een vrije discussie.
In de vragen staan geen feitelijke onjuistheden.

Dat het confronterend kan zijn voor moslims, is iets anders."

Papa Jones | 21-11-20 | 17:31 | 3

Het zal heus wel geplaatst worden, want ze zijn daar ook niet achterlijk. Lachwekkend zijn wel vaak de comments daar weer op.

Hai D. | 21-11-20 | 17:45

OK Sonic.....

skoftig | 21-11-20 | 18:12

Tsja, de witte onderbroek leest hier vast mee en komt dan jouw tekst tegen...

5611 | 21-11-20 | 20:28

Ik weet niet wat ik het ergste vind. Ik denk dat ik ga voor dat kleine kleffe voorvochtpiemeltje van een directeur die weer eens afstand doet van, nee niet van de vragen, maar van EnKeLe vragen.

ZeeBrabo | 21-11-20 | 17:30 | 1

Wel weer het toonbeeld van een schrijftafelambtenaar, waarschijnlijk voormalig politicus, die onmiddellijk zijn medewerkers voor de bus gooit.

5611 | 21-11-20 | 20:53

De vrijheid van godsdienst is in beginsel een groot goed. Het betekent dat de staat zich niet mag bemoeien met wat mensen ten diepste geloven en waarmee zij zich willen vereenzelvigen. Die godsdienst of levensovertuiging mag voor anderen nog zo vreemd, achterlijk of ongemakkelijk zijn, zolang je je aan de wet houdt, je gedraagt als een goed burger en anderen geen last bezorgt (of beter nog: verantwoordelijkheid neemt voor je zelf, voor de ander en voor het collectief) heeft de staat daar terecht niets over te zeggen. De staat is wat dit betreft principieel neutraal. Anders zou sprake zijn van een gewetensdictatuur met gewetensdrang, voorwaar niet iets dat past in een democratische rechtstaat.
Mensen die de vrijheid van godsdienst misbruiken om aanslagen in naam van een godsdienst te rechtvaardigen, begrijpen of willen niet begrijpen dat de vrijheid van godsdienst ook betekent dat de staat een godsdienst als zodanig, en dus ook volgelingen van een bepaalde godsdienst, niet zal en kán beschermen tegen wat deze volgelingen zien als een belediging van hun godsdienst. Inherent aan de vrijheid van godsdienst is immers dat de staat geen opvatting heeft over de inhoud, principes, leerstellingen en dergelijke van een godsdienst: daarin is de staat strikt neutraal – uiteraard voor zover de godsdienst opereert binnen de grenzen van de wet. Moslims (of andere gelovigen) die uit naam van hun godsdienst aanslagen plegen, miskennen dat de vrijheid van godsdienst betekent dat je mag geloven wat je wil, maar dat je dat anderen niet mag opleggen en je ook niet mag verwachten dat de staat zich met jouw godsdienst bemoeit, ook niet ter bescherming van jouw geloof. (1)
Waarom tegenwoordig juist in naam van de islam aanslagen worden gepleegd, kan ermee samenhangen dat er ook sprake is van een politieke islam, die weinig of niets opheeft met de vrijheid van godsdienst, anders dan de hare. (3) Het islamitische geloof als zodanig behoeft niet tot geweld te leiden. De meeste mensen deugen wel min of meer, ook islamitische mensen, en werken van barmhartigheid en goed burgerschap zijn veel ‘gewone’ moslims ook niet vreemd, juist ook vanwege hun geloof. Het gegeven dat in naam van jouw religie geweld wordt gepleegd hoeft er dan niet op voorhand toe te leiden dat je je geloof vaarwel zegt. (4) De vraag waarom er momenteel desondanks zoveel moslimterroristen lijken te zijn kan waarschijnlijk niet helemaal eenduidig beantwoord worden, maar het is denkbaar dat (te) veel mensen meer hebben met de politieke islam dan met de ‘eigenlijke’ islam – hoewel het niet eenvoudig en misschien wel onmogelijk is om beide volledig te scheiden.
Gelukkig zijn het vooral fundamentalisten (in dit geval van islamitische persuasie) die aanslagen plegen. De ‘gewone’ gelovigen gaan in de regel niet over tot geweld. Probleem kan echter wel zijn dat het plegen van geweld door fundamentalisten door ‘gewone’ gelovigen wordt bedekt met de mantel der liefde: “geweld is altijd onacceptabel, máár…”. Nee, geweld (of dit nu godsdienstig geïnspireerd is of niet) is altijd onacceptabel – punt. Het is waarschijnlijk niet voldoende om ons te beschermen tegen fundamentalisme, maar wel nodig: vergoelijking van religieus geïnspireerd geweld kan en mag niet worden getolereerd. (2)

henkvaningrid | 21-11-20 | 17:27

Elke vorm van godsdienstvrijheid beperkt hen die daar geen gebruik van wensen te maken.

Lorejas | 21-11-20 | 17:27

Antwoord op alle vragen: Islam is geen godsdienst maar een ideologie. Sommige ideologieën moeten bestreden worden. Next

sallandstrots | 21-11-20 | 17:25 | 2

Nog erger, het is een politieke ideologie.

ccr316 | 21-11-20 | 17:58

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Moslims die aanslagen plegen hebben geen vrijheid van godsdienst nodig. Hun godsdienst is voor hun de enige waarheid. Wat een ander daar ook van zegt.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Je kunt jezelf niet beschermen tegen fundamentalisme. Eén gek is genoeg. Je kunt het hooguit proberen, maar dat gaat per definitie ten koste van je eigen vrijheden. En dat is precies wat fundamentalisten willen.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Interpretatie van geschriften. Begrijpens schrijven is een kunst, begrijpend lezen nog meer.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Ze zijn van jongs af aan geïndoctrineerd door hun ouders en leraren.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Dit leven heeft geen waarde voor extreemgelovigen. In hun hiernamaals volgen de beloningen. Doodgaan levert alleen maar voordelen op.

Rest In Privacy | 21-11-20 | 17:23

Over godsdienstvrijheid en islam kan ik kort zijn: godsdienstvrijheid bestaat voor islamisten slechts om te exploiteren en misbruiken. Voor hen is het niet meer dan een middel, een zwakheid die gebruikt dient te worden om de politieke islam aan de absolute macht te brengen en de godsdienstvrijheid af te schaffen.

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Dat ze in de slachtofferrol kunnen kruipen. Zie Frankrijk op dit moment: degenen die het meest bij het islamofascisme betrokken zijn, huilen het hardst om de maatregelen die Macron aan het nemen is en doen dit door met de godsdienstvrijheid te schermen.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Door de islamnazi's Europa uit te pleuren. Noorwegen heeft het gedaan. De misdaad daalde meteen met meer dan 1/3e. islam is geen religie, het is een alomvattend systeem dat tot doel heeft om elk aspect van de levens van de volgelingen te beheersen. De overheden weten welke moslims een probleem vormen. Zet het afval buiten, anders gaat het binnen stinken.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Sja, dat krijg je wanneer je van jonge leeftijd wordt geleerd dat jij superieur bent, dat je religie superieur is, dat alles dat anders is inferieur is en dat alles dat geen islam is een bedreiging vormt voor je religie, je volk en je familie.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Intimidatie en indoctrinatie vanuit de moslimgemeenschap en cultuur. Het gros van de moslims in de wereld kan amper lezen of schrijven. Hun opleiding bestaat uit het leren van koranverzen. De moslims die zich los willen maken van deze ellende worden in het beste geval geïntimideerd en in het slechtste geval volgens de islamitische wet gedood. Geloven is geen keuze, maar een middel om te (over)leven.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen? Zie mijn vorige antwoorden. En nummers.
Er zijn 800.000.000 mannelijke moslims op de wereld. Als slechts 1/10e van een promille daarvan een extremist is die bereid is om geweld te gebruiken, dan zijn er dus 80.000 terroristen. Dat zijn heel veel aanslagen.

Varende_Reaguurder | 21-11-20 | 17:21 | 2

Interesse in je punt 2 -> wat heeft Noorwegen daadwerkelijk gedaan? Heb je een linkje?

Zuma | 21-11-20 | 17:29

@Zuma | 21-11-20 | 17:29: Die kende ik.ook niet, maar het zou me niks verbazen want Noorwegen zucht niet onder het juk van Brussel.

5611 | 21-11-20 | 20:30

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Je bent vrij om moslim te worden en anders blazen we je op.
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
islam verbieden en de linkse kliek in Den Haag zo snel mogelijk vervangen door mensen met gezond verstand.
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
doordat mensen vaak dom gehouden worden door het geloof en dan makkelijk op te jutten zijn.
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt? Als je het er van jongs af aan maar hard genoeg in slaat.
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen? zie punt 3

hatschjoe | 21-11-20 | 17:20

1. Die gaan we nog overtuigen van het westers gelijk.
2. Open grenzen en een progressief beleid.
3. Iedereen maakt weleens een foute keus in het leven.
4. Is een oneigenlijke tegenstelling. Islam is liefde.
5. Armoede en uitbuiting veroorzaakt door het westen.

impy | 21-11-20 | 17:20

Psst... Farid, jij bent helemaal niet benieuwd naar de antwoorden. Jij bent dolblij dat je tachtigmiljoenste reden hebt gevonden om het slachtoffer uit te hangen.

SoepKip | 21-11-20 | 17:18

Prachtig artikel over het doel van de Islam, en waarom Links er zo dol op is!
Zeer de moeite waard:

dekanttekening.nl/zingeving/islamotop...

Voor de oplettende lezer:
Het kernbegrip bij Islam is: het belang van de groep gaat boven dat van het individu.
Precies hetzelfde zien we terug bij het Marxisme.

Bolder | 21-11-20 | 17:18

1- Islam betekent letterlijk onderwerping. Je dient je te onderwerpen aan de Islam. Geef Islam de vrijheid van godsdienst en zie het resultaat. Aanslag na aanslag omdat ze zo hun doel kunnen bereiken. Mensen die bang zijn geven sneller toe aan de Islam. Het doel is dan ook iedereen moslim te laten zijn. Kleine jihad = eisen halal eten, gebedsruimtes, aparte zwemtijden voor moslima’s etc. Grote jihad= mensen dwingen tot onderwerping door middel van terreur.
2- Alleen door Islam te erkennen als een ideologie ipv een religie.
3- Omdat het doel van Islam is iedereen moet moslim worden.
4- Ze worden als moslim geboren. Afstand doen van Islam is een doodzonde en word bestraft door bijvoorbeeld eerwraak of uitsluiting. Een kind binnen een moslimgezin word al van begin af aan geïndoctrineerd. Islam gaat boven alles. Alles is geoorloofd in de jihad ( moord taqqya ) als het doel maar Islam is.
5- Zie al het bovenstaande.

Lappedonsje | 21-11-20 | 17:17 | 2

Je betoog gaat mis bij punt 2, helaas is het bestempelen van de islam als ideologie onmogelijk. Islam is algemeen erkend als een godsdienst.

Zuma | 21-11-20 | 17:26

De islam kent geen godsdienstvrijheid. Waarom een schrijfopdracht of hier verder proberen over na te denken. Accepteer gewoon hoe het is en neem maatregelen om te voorkomen dat we opeens geen godsdienstvrijheid meer hebben.

Mokum Kosher | 21-11-20 | 17:16

1 Vrijheid van godsdienst betekend voor aanslagplegers dat ze de ruimte krijgen om hun gewelddadige visie uit te voeren.
2 Je kan jezelf beschermen tegen fundamentalisme door bepaalde geloofsstromingen niet toe te laten in een vrije samenleving en deze hiermee te beschermen.
3 Er worden aanslagen gepleegd uit naam van de Islam omdat deze hiertoe oproept.In het christendom hebben wij een periode van verlichting gehad waarbij de het geweldadige deel uit de bijbel is verwijderd.Tevens kent het christendom de 10 geboden waarin onder anderen opgenomen de beperking "gij zult niet doden"
4 Godsdiensten kennen verzuilingen waarbij de kinderen automatisch het geloof van de (voor)ouders overnemen.Tevens streeft een mens altijd naar de zin van het leven en worstelt met de eindigheid hiervan.Geloof biedt dan zoiets als een vangnet.Vaak kijken mensen dan ook naar de "beste voorwaarden" van een geloof,b.v.72 maagden of het eeuwige leven.
5 Zie ook 3,binnen de Islam (Net als in het Jodendom) word gestreefd naar wereld-dominantie met hierbij de oproep ongelovigen te onderwerpen.Dit is 1 reden van een telkens terugkerend fenomeen waarbij men dus probeert met geweld dit doel te bereiken.

inspector71 | 21-11-20 | 17:16 | 1

Met het geweldige deel van de bijbel verwijst u waarschijnlijk naar het OT.
Hebben christenen niets mee van doen. Zij zijn van het NT.

Het gebod: Gij zult niet doden MOET ZIJN Gij zult niet moorden.
Doden is toegestaan als verdediging. Daarnaast is het slachten van een dier ook doden, en een mens moet eten.

5) De joden zijn niet missionair. Joden worden geboren, niet geworven.

Arachne | 22-11-20 | 00:23

Islam en democratie werkt niet is wel gebleken, islam heeft een strenge dictator nodig om die haatbaarden met korte-lontjes in bedwang te houden. Dus godsdienstvrijheid werkt al helemaal niet hier in het vrije Westen.

de uitbater | 21-11-20 | 17:15 | 2

In heel veel Moslimlanden werkt het systeem wel.
Je weet namelijk dat als je iets flikt er knetterhard wordt opgetreden door de overheid.
Dat hebben ze blijkbaar nodig.

HoerieHarry | 21-11-20 | 17:22

@HoerieHarry
Juist, daarom werkt het hier niet.

de uitbater | 21-11-20 | 17:27

Simpel
Die luitjes zijn boeven, plunderen en slaven dat is wat de leden kunnen.
En dat boek uit het blote hoofd opdreunen.
Al 1400 jaar zo, niet te ontkennen

Rest In Privacy | 21-11-20 | 17:15 | 1

Onze Marokkanen, die uit de Rug, zijn de rechtstreekse nazaten van de Barbarijse zeerovers, die tot de 19e eeuw de westelijke Middellandse Zee onveilig maakten. Hun straatmentaliteit komt rechtstreeks voort uit deze voor de omgeving schadelijke levenswijze.

5611 | 21-11-20 | 20:34

Al hadden wij Godsdienst slechts in de brugklas, even terug naar 3 VWO dan maar, gelijk mijn 'interesse' voor kritisch denken in die tijd:
1. Niets
2. Niet
3. Geen idee
4. Mensen zijn dom
5. Mensen zijn dom
En dan een 1 krijgen voor Godsdienst en daar apetrots mee rondlopen.
Ja, ik mis die tijd soms wel.

Mensdier | 21-11-20 | 17:15

tijd om het lidmaatschap te verlengen... heb ik nog een kroontje?

Baytep | 21-11-20 | 17:13 | 1

nu wel toch?

Baytep | 21-11-20 | 17:16

1. Pim Fortuyn: 'De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur'
2. Pim Fortuyn: 'De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur'
3. Pim Fortuyn: 'De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur'
4. Pim Fortuyn: 'De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur'
5. Pim Fortuyn: 'De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur'

D.Onderop | 21-11-20 | 17:13

1; De vrijheid om mensen die een van hen afwijkende mening hebben te doden of te verwonden.
2; Door het met wortel en tak uit te roeien. Daarvoor de wet aanpassen door bijv. onbeperkte administratieve detentie mogelijk te maken bij redelijke verdenking.
3; Verleiding, misleiding en misinformatie.
4; Omdat hen is geleerd dat zij -en slechts zij- het grote -en door god gegeven- gelijk hebben.
5; Er zijn veel moslims.

me163komet | 21-11-20 | 17:11

1. Vrijheid van godsdienst betekent dat booslims volledig hun gang kunnen gaan onder het mom van de grondwet.
2. Door keihard onszelf op te stellen en elke vorm van autoriteit belachelijk te maken, hierbij is het belang dat we elke vorm van geloof keihard belachelijk maken (zelf twijfelend 'gelover')
3. Vanwege het boek. Het staat er gewoon in, hangt er van af hoe het geïnterpreteerd wordt, maar het staat er wel. Waarom hebben we anders zoveel islamitische staten en autoriteiten die jihad en strijd verheerlijken?
4. Voornamelijk de islam in deze tijd. Het is een totale ideologie die altijd strijd heeft met alles en iedereen die de islam niet accepteert.
5. Omdat islam goed gedijt in het vrije westen. Daarbuiten zijn er te veel factoren.

Schepvogel | 21-11-20 | 17:11

Ik dacht dat we na de onthoofding van Samuel Paty het er wel over eens waren dat dit soort zaken open op scholen besproken moet kunnen worden.

Dit is gewoon een prima opdracht om de gedachten van leerlingen op papier te zetten. Van daar uit kun je een leerzame discussie voeren.

Hopelijk laten de burgemeesters op facebook nu ook weer van zich horen, en blijft het niet bij een eenmalig nietszeggend 'wij staan achter de leraren'.

Papa Jones | 21-11-20 | 17:09 | 1

Volgens mij is het, als gebruikelijk, weer doodstil. De stilte van wegkijken, vergoelijken en meebuigen.

5611 | 21-11-20 | 20:36

Islam is olie
Het Vrije Westen is water.
Het mengt gewoon niet.

Zeddegeizot | 21-11-20 | 17:08 | 3

En als je het bijelkaar gooit, zit de olie boven het water. Het water naar beneden te drukken dus.

jemagookniksmeer | 21-11-20 | 17:18

Islam is olie, het 'Vrije' Westen is hebzucht ;)

nuchterland | 21-11-20 | 17:20

Vreemd. Mijn reaguursel weggehaald. Was het niet vijandig genoeg richting de Islam?

nuchterland | 21-11-20 | 17:07 | 7

@nuchterland | 21-11-20 | 17:08:
Ja als CIA spion lees ik direct alles waar het mijn organisatie betreft. Gelukkig is het weggehaald voordat de hele wereld weet dat alle aanslagen door de CIA gepleegd worden.

2voor12 | 21-11-20 | 17:12

Omdat de CIA me net belde en vertelde dat de overheid per ongeluk een te hoge concentratie in de chemtrails heeft gespoten vandaag. Het zal niet meer gebeuren. Morgen is je denkvermogen weer op je oude niveau.

drekzooi | 21-11-20 | 17:15
▼ 4 antwoorden verborgen

School in Leiderdorp, woon er ook... komt nu wel heel dichtbij.

Karel Kruizenruiker | 21-11-20 | 17:05

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Niets, hun geloof is het enige, dus er valt niets te kiezen.
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Niet, tenzij je eindelijk toegeeft dat er een probleem is en het ook zo gaat benoemen. Door het te benoemen en ze hierop aanspreekt haal je ze misschien naar het heden, daar ze 700 jaar achterlopen op de anders gelovige.
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Is van alle tijden en geloven, echter hadden ze 700 jaar geleden geen internet en/of automatische vuurwapens of voertuigen
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Geloof word er van kinds af aan ingebakken, niet meedoen is klappen vangen en daar is de cirkel dan weer rond. Als "jij" niet gelooft, ga je ook klappen krijgen.
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
De meeste andere geloven zijn na vele honderden jaren uiteindelijk iets gematigder geworden, maar ben bang dat als ze dit blijven volhouden, de andere niet meer de andere wang toekeert, maar ook gewoon zijn wapen weer oppakt, en we kruistochten 2.0 gaan krijgen...

verlegenmaarlief | 21-11-20 | 17:04

Interessante opdracht.
Als ik geen wijn op had zou ik er even voor gaan zitten, maar tikken op m’n tellie en wijn gaan niet lekker samen.
Ok komptie.... en dat gaat niet over álle moslims hè.
1. Moslims misbruiken vrijheid van godsdienst, evenals vvmu.
2. Toezicht in de moskee, haatbaarden verbannen en geldstromen controleren.
3. Omdat salafisten alles haten wat niet islamgerelateerd is.
4. Onverklaarbaar. Hoewel angst en intimidatie een rol spelen.
“Sociale” controle binnen de gemeenschap is een groot probleem.
5. Omdat moslims de dood verheerlijken.
De dood wordt beloond, via jihad, met 72 geile wijven.
De familie van aanslagplegers krijgen vaak een financiële vergoeding.

Ondanks de wijn en m’n examenvrees ging het best lekker.
Benieuwd naar mijn cijfer.
Oeeeh! Zenuwachtig joh.

Weet je, geloven doe je voor jezelf, val een ander er niet mee lastig.
En dat is wat de islam 365/24/7 doet.

Ruimedenker | 21-11-20 | 17:03 | 4

Ik geef het een mager zesje, volgende keer de antwoorden beter motiveren anders geen plakplaatje.

deja_view | 21-11-20 | 17:15

Van mij een ruime 8 hoor!

hotmint | 21-11-20 | 19:00
▼ 1 antwoord verborgen

FvD en PVV met nazi's vergelijken mag wel zonder enige ophef op school.

2voor12 | 21-11-20 | 17:03

Mensen die Islam niet eng vinden moeten eens in gesprek gaan met vrouwen die de Islam verlaten hebben. 'Gematigde moslim' is gewoon een ander woord voor niet-moslim. Het één sluit het ander uit.

Terrorisme is heel zichtbaar, maar de schade die Islam meebrengt zit hem vooral in onderdrukking van vrouwen en anders-denkenden.

Blasfemie | 21-11-20 | 17:01

Kritisch denken mocht in mijn tijd (begin jaren 90) ook al niet op de middelbare school heur.
Maar ik ben dan ook opgegroeid in een donkerroor bastion.

jemagookniksmeer | 21-11-20 | 17:01 | 1

*donkerrood

jemagookniksmeer | 21-11-20 | 17:01
-weggejorist-
nuchterland | 21-11-20 | 17:00 | 1

oorlog's goden gaan verliezen. islam is war

newray | 21-11-20 | 16:59 | 1

okee.. ik heb gewonnen . krijg ik nu een tesla model s ?

newray | 21-11-20 | 17:20

Ok, ik bijt:
1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Doet er niet toe, het zijn moorddadige criminelen die vervolgd moeten worden.
.
2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Door anti-democratisch criminaliteit *meteen al* de gaan vervolgen, nog voordat het aanslagen worden. Deze criminaliteit wordt nu dagelijks in NL gepleegd, dus...
.
3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Omdat dat boek er mensen letterlijk toe oproept.
En islam machtsmisbruikers gooien daar nog een schep bovenop.
.
4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
De menselijke geest is helaas zwak, gevoelig voor sprookjes en fascistische conformiteit. En als het eenmaal de wet is durft men niet meer terug.
.
5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Zie antwoord op vraag 3.

Graag gedaan, hoor.

hotmint | 21-11-20 | 16:59

Godsdienst heette op mijn oude school Jezuskunde.
Ik ken deze school een beetje, heb er een tijdje gewerkt. Veel blank publiek; de allochtonen die er waren, waren niet vervelender of liever dan de andere kinderen. Wel nogal wat prinsjes en prinsesjes.
Godsdienst is natuurlijk een raar vak, dat in de praktijk nogal tegen maatschappijleer aan zal zitten. De vragen lijken mij voor die les bij uitstek geschikt om eens over na te denken.

JvanDeventer | 21-11-20 | 16:59

Antwoorden:
1. Te achterlijk om te beseffen welk groot goed dat is.
2. Door achterlijken geen podium te geven.
3. Omdat er een hoop achterlijken binnen de islam rondlopen.
4. Omdat ze achterlijk zijn.
5. Zie 4.

drekzooi | 21-11-20 | 16:59

Waar was de ophef de afgelopen zeg vier à vijf decennia toen leraren (vooral 'kritiese soosjalistiese' leraren maatschappijleer) het christelijk geloof en christenen belachelijk maakten?

henkvaningrid | 21-11-20 | 16:57

Je kunt zeggen wat je wilt over Azarkan maar het is en blijft een Marokkaan in een Turkenpartij.

leo de pejo | 21-11-20 | 16:57 | 3

Ernst Rohm dacht ook dat hij er bij hoorde.

uisge baugh | 21-11-20 | 16:59

@uisge baugh | 21-11-20 | 16:59:
Röhm is een ander verhaal.
Over de onnaDENKenden gesproken": Onze Surinaamse beroepsnegerin Silly Simons dacht ook bij de Turkenpartij te horen. Dat liep ook iets anders.
Mocro Azarkan wacht hetzelfde lot. To Turk or not to Turk.

leo de pejo | 21-11-20 | 17:07

@leo de pejo | 21-11-20 | 17:07: Hij kan altijd overstappen naar Nida. Overigens zou het strategisch verstandig zijn om die twee groepjes zoveel mogelijk uit elkaar te spelen.

5611 | 21-11-20 | 22:15

In samenvatting: regressief opdrachtenboek, schaamtecultuur, lange teentjes, kleine piemeltjes.

_Fly66_ | 21-11-20 | 16:55

Noem één islamitisch land waar het goed gaat en waar mensenrechten gerespecteerd worden. Alsjeblieft, eentje?

Remington.223 | 21-11-20 | 16:55 | 10

@Nichtsneues | 21-11-20 | 17:05: Doen die tegenwoordig niet in meer dingen handelen en wandelen? (Vastgoed, toerisme, nog wel meer zaken vermoed ik)

ZeeBrabo | 21-11-20 | 17:18

@Nichtsneues | 21-11-20 | 17:05:
Golfstaten zijn daar zelf ook al over aan nadenken. Zeer gunstig fiscaal klimaat ook. Maar goed, wij hebben weer genderneutrale toiletten.

Rest In Privacy | 21-11-20 | 17:38

De mensenrechten waar u op doelt, zijn een westerse vinding.
En dat is nou precies wat moslims erop tegen hebben. Ze willen niet overheerst worden door westerse ideologieën.

Arachne | 22-11-20 | 00:16
▼ 7 antwoorden verborgen

De leraar die deze vragen heeft bedacht snapt het.

HoerieHarry | 21-11-20 | 16:54 | 9

@HoerieHarry | 21-11-20 | 17:16: Dat was echt niet moeilijk Harry. Een kwestie van optellen en vermenigvuldigen. Het had bij de Italianen en Spanjaarden als gastarbeiders moeten blijven. De Islam bracht de ellende. Een vraag.. waarom gingen de spanjaarden en italianen wel terug naar hun landen? Idee?

Rest In Privacy | 21-11-20 | 18:10

@CalamityJane | 21-11-20 | 18:10:
Waarom weet ik niet maar het klopt helemaal wat je zegt.
Sterker nog, ik heb een paar jaar met Mila uit Alkmaar verkering gehad (Spaans maar in Alkmaar geboren).
Haar vader was gastarbeider bij Hoogovens.
Ze wonen nu allemaal in de buurt Van Barcelona.

HoerieHarry | 21-11-20 | 18:15
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik begin gs meer en meer als laatste bastion van het vrije woord te zien.

Schepvogel | 21-11-20 | 16:53 | 3

Joris nooit ontmoet zeker?

ChipsNootjesBier | 21-11-20 | 16:53

Daarom draag ik elke dag een kroontje.
Het enige onafhankelijke platform waarin je alles kan en mag zeggen mits fatsoenlijk.

Het Licht | 21-11-20 | 17:02

Joris is een doetje ivt woke people.

Schepvogel | 21-11-20 | 17:03

Vrijheid van godsdienst, iedereen mag overal in geloven waar ie zin in heeft, iedereen mag ook moslim worden. Alleen als je geen moslim meer wilt zijn, dan moet je dood, volgens moslims. Want niks is erger dan afwijzing, en iedereen die dat doet, ja, die is geen waardig mens natuurlijk.
Moslims zijn ook altijd slachtoffer, zelfs als ze de dader zijn, als je dat niet vindt, en aangeeft dat ze hypocriet en gewelddadig worden als ze tegengesproken worden, dan snijden ze je hoofd eraf.
Maar moslims zijn zielig, want dit is de enige manier waarop ze zich kunnen uitdrukken.

Dezenaamhier | 21-11-20 | 16:52

Dit zijn toch echt vijf open vragen.
Leest u mee, Mijnheer Azarkan? Open vragen!

Papa Jones | 21-11-20 | 16:52

Gelukkig is niet iedere moslim een terrorist, maar bijna elke terrorist wel moslim...

Wijze uit het Oosten | 21-11-20 | 16:51


1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?

Hetzelfde als voor andere mensen die recht hebben op rechten voor mensen.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?

Met fundamentalisme is niks mis. Hoef je je niet tegen te beschermen.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?

Omdat er door het westen oorlogen gevoerd worden tegen de Islam en miljoenen moslims daar het slachtoffer van zijn. En omdat aanslagen door individuen nauwelijks voorspelbaar zijn en dus nooit voor 100% te voorkomen, tenzij je een samenleving zodanig dichttimmert, dat je de vrijheid die onderdeel is van de fundamenten van die samenleving (zie fundamentalisme) op geeft.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?

Mensen die geloven in een godsdienst brengen niet meer, vooruit dan, over tijd misschien zelfs niet minder, geweld voort, dan mensen die geloven in democratie. De laatste descennia zijn onze legers die als een soort van almachtige wereld politie overal hun wereldvisie met geweld opdringen de grootste geweldenaars.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?

Zoveel zijn dat er niet. Zeker niet in verhouding met de slachtoffers van onze eigen expansiedrift. En als je dat toch vindt is je definitie van Moslim terrorist verkeerd.

Aub.

Balgesjaakt | 21-11-20 | 16:50 | 9

@Balgesjaakt | 21-11-20 | 18:19: Balgesjaakt. Een vraag aan jou. Even vooraf.... het boeit mij persoonlijk niet wat er met Europa/Nederland gaat gebeuren. Het zal mijn tijd duren, laat geen onschuldige kinderen achter, financieel prima, woon uitstekend. Geen last nergens van.
Ik kijk sec wat er zich op wereldniveau aan het afspelen is en dat zonder eigen belang dus. Waarom maak jij je zo sterk de andere kant op, de linkse? Enne... ja wij hebben ook een periode gekend dat er gefokt werd als konijnen maar dat was eens. En voor de zoveelste keer pen ik het neer... ik heb een hyperbeschaafde moslimdame als vriendin. Via Griekenland is ze jaren geleden met haar kinderen hierheen gekomen. Ze droeg daar in Afghanistan een boerka met zo´n ruitje. Je kent die vast. Ze slaat elegant een sjaal om omdat ze nou eenmaal uit die wereld komt en moeilijk vind anders te doen. En zo heb ik nog een aantal moslimkennissen. Onder andere een die de Islam afzwoer en nooit meer terug kan naar Iran. Ze voelen zich bekocht nu het hier ook gevaarlijk gaat knellen . Voor moslimidioten kun je niet vluchten, ze vinden je overal ter wereld. Kom eens voor die mensen op. Wees dapper en veroordeel dat achterlijke extremistische tuig.

Rest In Privacy | 21-11-20 | 18:50

@CalamityJane | 21-11-20 | 17:35: Precies,dank je hoef ik het niet meer te schrijven. Ik ga voor burgerstrijd en zal de rest maar niet opschrijven maar dus zoals het in een oorlog gaat.

Nevelheim | 21-11-20 | 21:10
▼ 6 antwoorden verborgen

1. Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Een voortijdig heengaan, waarbij de belofte van 72 maagden wordt ingevuld door onbemiddelbare mannen van middelbare leeftijd met een bierbuik die alleen bij geboorte een vrouw van binnen hebben gezien.

2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Dit is een beetje hetzelfde als aan een keeper van Ajax vragen wat te doen als de bal al in het net hangt. Regeren is vooruitzien, dat is hier niet gebeurd.

3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
De islamitische geloofsbelijdenis begint met de onverdraagzame gedachte dat er maar 1 godsdienst is en maar 1 god, om direct daarna regelmatig op te roepen tot geweld tegen andere gelovigen, ketters en heidenen.

4. Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Doordat mensen zelf geen moreel kompas hoeven te ontwikkelen, maar er eentje cadeau krijgen, zijn ze daarna tot alles in staat. Zie het Stanford Prison Experiment. Zelfde reden waarom de UFC zo`n kijkcijferhit is, en mensen vooral trekken naar hersenloze first-person-shooter games en actiefilms.

5. Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Er zijn anderhalf miljard moslims, en imams zijn nu niet echt nijntje aan het voorlezen.

Feynman | 21-11-20 | 16:50 | 4

Spijker. Kop. Raak.

Wijze uit het Oosten | 21-11-20 | 16:54

Zou je vaker moeten doen Feynman, schrijven!

ChipsNootjesBier | 21-11-20 | 16:56

4) De communisten ontwikkelden hun eigen moreel kompas.
Het Stanford Prison Experiment is ontkracht.

Arachne | 22-11-20 | 00:12
▼ 1 antwoord verborgen

Deze docent wordt binnenkort:

1) ontslagen
2) beveiligd
3) onthoofd
4) geëxcommuniceerd
5) anders, namelijk...

Odin | 21-11-20 | 16:50 | 2

5) Uitgenodigd bij Jinek.

impy | 21-11-20 | 16:53

5) Gestenigd.

Flightless bird | 21-11-20 | 16:56

Omdat ze Jeruzalem “Alles Kuts” noemen?

Rest In Privacy | 21-11-20 | 16:49

'Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie'. Sir Karl Raimund Popper, filosoof.

vliegende knorrepot | 21-11-20 | 16:48 | 1

En deze filosofie wordt nu tegen u gebruikt door een leerling van Popper, die activisten in alle lagen van de samenleving wereldwijd financieel ondersteund/sponsort, om de door Popper gepropageerde en superieur verklaarde open samenleving (open society) tot stand te brengen. U bent namelijk de intolerante, volgens Popper. De naam van de leerling: George Soros.

Arachne | 21-11-20 | 23:23

De islam is geen religie.
De islam is een ideologie, net als communisme, socialisme en neo-liberalisme, waar een soort reli-sausje overheen ligt.
Maar waarin zit het vertikale, het spirituele??
Ik denk dat het helemaal geen religie is. Want wat is dan het geloof? Behalve dan dat Moh. een profeet zou zijn en op een vliegend paard heen en weer naar Jerusalem zou zijn gevlogen. En waar zijn de profetieën? Moh. is n.m.m. op z'n best niet meer dan een notulist, maar feitelijk een plagiatist.

CiTy3 | 21-11-20 | 16:48

Islam-bashen, las ik op Joop.nl.

Rest In Privacy | 21-11-20 | 16:48 | 1

Inhakken doen ze daar alleen op de katholieke kerk. En dat heet dan progressief.

NoMoreMrNiceGuy | 21-11-20 | 16:59

Hoe oud zijn de kinderen die de opdracht van deze godsdienstlerares (!) kregen? Hoe worden die geacht een antwoord te formuleren op een achterlijke cultuur waar het "Westen" als geheel nog steeds geen afdoende weerwoord op heeft?

Wat een muts.

_edit- telt twee keer mee voor het rapport! En dan zakken vanwege een onvoldoende voor godsdienst.

Rest In Privacy | 21-11-20 | 16:48

200 woorden vind ik wel een beetje veel werk. Mag het ook verspreid over meerdere tegels de komende maanden?

Reaguurdeskundige | 21-11-20 | 16:48

1. Vrijheid???
2. Geen fundamentalisme importeren.
3. Het is een expansionalistische, eerzuchtige en verongelijkte cultuur. Een nare mix.
4. Het is net als met sektes. Angst en brainwash.
5. Zie 3 en 4.

Ramsesz | 21-11-20 | 16:47

Als dit érgens moet worden besproken... is het in het onderwijs.

Zal wel weer om een directeurtje zonder ruggengraat gaan.

Papa Jones | 21-11-20 | 16:47

1. Niets
2. Niet
3. Allemaal gestoord
4. Zie 3
5. zie 3

uisge baugh | 21-11-20 | 16:47

5 iets met kleine pikjes

dedwarsligger | 21-11-20 | 16:46

Islam sucks.
x100

VanBukkem | 21-11-20 | 16:46 | 4

@uisge baugh | 21-11-20 | 16:56:
Die pedofiele pastoors mogen van mij aan het gas.
En het ergste is nog dat het Vaticaan het allemaal onder de pet probeert te houden.

HoerieHarry | 21-11-20 | 17:10

@HoerieHarry | 21-11-20 | 17:10: Homoseksuele priesters. En waarom wil het Vaticaan het onder de pet houden? Omdat zo'n 30 tot 40% van het personeel (het westelijke deel van de RK) homoseksueel is. En velen van hen zitten op hoge posities. De een dekt de ander.

Als deze steenpuist openbarst, zal niet alleen de RK met etter bedekt worden. Dit zal doorwerken in het seculiere deel van de samenleving; kunst, cultuur, politiek, adel, rechterlijke macht, bestuurskamers van global companies.

Arachne | 21-11-20 | 23:13
▼ 1 antwoord verborgen

Omdat en toen Qur’An.

MokumsMoppie | 21-11-20 | 16:45

Comment --> reactie. Op school is dat een opstel (hoop ik tenminste).

Even een citaat uit het vlijmscherpe AD:
"Die (de schrijfopdracht, JvD) werd afgelopen week tijdens een godsdienstles gegeven, naar verluidt door een lerares. "
Ja, natuurlijk door een lerares of een leraar. Hoezo, "naar verluidt"? Worden de opdrachten in de godsdienstles dan normaal door de conciërge gegeven, of de schilder die toevallig langs liep?

JvanDeventer | 21-11-20 | 16:44

1. Islamofobie
2. White Privilege
3. Ja maar Breivik
4. Ja maar kruistochten
5. Islamofobie

Rest In Privacy | 21-11-20 | 16:44

Meester ... moet dat op fosfaat vrij lijntjes papier en met de hand geschreven?

Het Licht | 21-11-20 | 16:43 | 1

Seksist. De meester zou ook een vrouw kunnen zijn, in dat geval heb je het dus over een meesteres.

Nivelleermarionet | 21-11-20 | 21:45

1. Iets onwenselijks dat uitgeroeid dient te worden
2. Door a) het te verbieden en b) aanhangers uit de samenleving te halen en te weren
3. Omdat dat wordt gepropageerd
4. Omdat ze hopen op de top van de stapel te eindigen
5. Zie 3.

Valse_nootjes | 21-11-20 | 16:42

"Nog wel". Geenstijl heeft humor...

Poesman | 21-11-20 | 16:42

Zojuist gespot op de Joop ja, uiteraard onder het mom "islamofobie", maar vrijwel alle reacties daarop vinden de vragen meer dan redelijk.

Jole begint de greep op zijn schapen te verliezen.

Abject | 21-11-20 | 16:40 | 2

Nou , meestal wordt je reactie niet geplaatst als ze het niet met je mening eens zijn. Die blijft soms dagen staan met de mededeling dat de "reactie moet worden goedgekeurd door de redactie". Je kunt dan rake antwoorden die de vinger haarfijn op de zere plak leggen weghouden om zo het gelijk naar jouw kant te buigen.

me163komet | 21-11-20 | 17:01

@me163komet | 21-11-20 | 17:01: Heb me op JOOP jaren geleden 1 keer negatief over van Jole uitgelaten. Dat leverde direct een permaban op. Nare site, maar interessant genoeg om in de gaten te houden. Er komen echt hele vreemde gedachtenkronkels voorbij, een soort links rariteitenkabinet.

doitdoit | 21-11-20 | 19:37

Ga weg met je opdracht, het is weekend. Te lui om zelf te schrijven dus dan moeten anderen het maar doen?

Shitting Bull | 21-11-20 | 16:39

Azarkan heeft wel een punt.. neus

davidj65 | 21-11-20 | 16:39 | 2

Er is niets aan te merken op de reactie van Azarkan.

JvanDeventer | 21-11-20 | 16:48

lol

de_hendrik | 21-11-20 | 16:53

God en de Sint bestaan toch niet ?

Steve1234 | 21-11-20 | 16:38

Incidenten, je weet toch!

Gomezlopez | 21-11-20 | 16:38

Tandjes, dat gaat wel morgen worden.

ChipsNootjesBier | 21-11-20 | 16:37

Dat gaat niet samen, vrijheid en islam.
Klaar.
(Acht woorden is genoeg)

Flightless bird | 21-11-20 | 16:37 | 2

Onvoldoende.

ChipsNootjesBier | 21-11-20 | 16:37

En nu honderd keer schrijven:

Islam is vrede
Islam is vrede
Islam is vrede...

eerstneukendanpraten | 21-11-20 | 16:36 | 2

Dus in totaal 300 regels?

Jan Toeternuitje | 21-11-20 | 16:38

Een keer “islam betekent onderwerping” schrijven en je bent geslaagd.

Rico Tampeloerus | 21-11-20 | 16:40

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl