Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 57 – Ton Elias versus (?) de corruptie

Dit is deel 57 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

2013 - 2015

Bij Kamerlid Ton Elias, de voorzitter van de onderzoekscommissie die zes mislukte overheidsprojecten doorlicht, staat het onderwerp 'corruptie' op de agenda. Al bij de eerste vergadering in januari 2013 kaart hij het aan. Één lid van de klankbordgroep van experts geeft tegengas. Dat lid ben ik.

Natuurlijk is er corruptie en ik weet uit mijn UWV-ervaringen dat het geen randverschijnsel is. Maar ik vrees voor oppervlakkigheid. Ik zie corruptie als schuim op de golven van permanent falen. Corruptie is geen oorzaak maar een gevolg van wantoestanden bij de overheid: ontbrekende transparantie, krankzinnige Europese aanbestedingsregels, harde data waarop wetten ingaan die de Capgemini's en IBM's in staat stellen om de overheid te gijzelen. Misschien wel de grootste faalfactor is de constructie waarbij Den Haag geld voor een project uitdeelt aan overheidsorganisaties en wanneer het misgaat nog meer geld. Bijna alle faalprojecten die de commissie doorlicht zijn  dergelijke 'suikeroomprojecten'. Gratis Haags geld is de grootste voorspeller voor falen van een automatiseringsproject. Dít soort zaken moet worden gerapporteerd en aangepakt. Corruptie en zelfverrijking worden dan en passant tegengegaan.

Het laatste conceptrapport dat krijg is geen analytisch hoogstandje, maar zeker niet het gênante oppervlakkige werkstuk waarvoor ik vooraf was gewaarschuwd. Ik constateer tevreden dat ik mijn input voldoende terugzie. Voordat Elias en co. met hun eindrapport komen, staat er nog één ding op de agenda: hoorzittingen. Die hoorzittingen zijn inhoudelijk nauwelijks van belang, maar ze genereren publiciteit en bieden de collega-Kamerleden van Ton Elias de enige kans om te shinen.

Dit is een goed moment om alsnog de corruptiegevallen die ik ken in beeld te brengen. Op 13 september 2013 schrijf ik Elias persoonlijk een memorandum waarin ik mijn waarnemingen en ervaringen met hem deel. Elias belt, zegt dat hij de informatie zeer serieus neemt en vraagt om discretie.

Dat er alsnog naar de dubieuze affaires bij het UWV wordt gekeken is een opsteker. Ik zet zelf nog een tandje bij door bij mijn UWV-contacten navraag te doen naar het verschijnsel 'schikkingen'. Capgemini zelf heeft mij op dit spoor gezet. Een van hun hogere managers is mij begin 2013 een boodschap komen brengen: "Als een project misloopt dan wordt er wordt er heel vaak geschikt, maar dat gebeurt natuurlijk in stilte", aldus deze Enri Leufkens. De bedoeling was dat ik dit zou delen met de commissie. Dat had ik ook gedaan, maar meteen voorgesteld om in het eindrapport het advies op te nemen om dergelijke schikkingen openbaar te maken. Schikkingen uitstekend, maar niet in het verborgene.

Van mijn UWV-contacten hoor ik dat 'schikkingen' voorkomen, maar doorgaans wel met een minteken voor het schikkingsbedrag. Ik hoor zelfs van een recente casus bij het UWV, niet bij de polisadministratie, maar bij werk.nl, het systeem waaraan ik nu werk en waarover ik moet zwijgen. Ik twijfel maar stuur uiteindelijk een e-mail aan Elias waarin hem informeer. Wat ik heb gehoord staat buiten mijn werk en het is cruciaal dat Elias dit weet en meeneemt in zijn rapport.

Een tijdlang blijft het stil. Maar dan verrast Ton Elias met een verzoek aan de Kamer om meer tijd en geld voor een 'verdiepend onderzoek' naar twee van de zeven onderzochte projecten. Een van die twee projecten is werk.nl van het UWV en Elias suggereert dat zijn verdiepend onderzoek wel eens kan uitdraaien op een parlementaire enquête. Het is duidelijk dat Elias iets groots op het spoor is. De commissie gaat verder met onderzoeksbureau Policy Research maar met andere adviseurs. Mijn rol is uitgespeeld.

Terwijl Elias en co. hun verdiepend onderzoek doen, word ik benaderd door journalist Sander Rietveld van Zembla. Rietveld en zijn collega's hebben een berg e-mails van voormalig commercieel directeur Michiel van L. van softwarebedrijf Ordina in handen gekregen. De omkoping en corruptie druipt er vanaf. Zembla vraagt of ik wil helpen bij hun onderzoek.

Het Ordina-dossier verrast zelfs mij. Corruptie is niet alleen wijdverbreid, maar een integraal onderdeel deel van de werkwijze van de grotere ict-bedrijven en hun overheidsklanten. De partijen vertrouwen elkaar ook. Zo gunt een inkoopbaas van de Gemeente Rotterdam Ordina een grote in kavels opgedeelde opdracht in ruil voor de belofte van een toekomstige goedbetaalde baan. Ordina moet vervolgens een deel van de opdracht weer verdelen over andere bedrijven. De e-mails tonen een rijp corruptienetwerk. Een andere casus is die van het Openbaar Ministerie dat Ordina een opdracht wil gunnen. Voorzichtigheidshalve doen ze dat niet zelf maar via adviesbedrijf Quint. De hele aanbesteding door de organisatie die het hart vormt van de rechtsstaat is poppenkast. Ondertussen ontbreekt het UWV volledig. Ordina-directeur Van L. heeft deze klant niet in zijn portefeuille. Ik baal hartgrondig.

Ik vraag journalist Rietveld om informatie te delen met de commissie Elias. Rietveld ziet teveel risico's. Ik dring aan en Rietveld bespreekt het intern. De beslissing blijft onveranderd, maar ik hoor nu wel waarom: de Zembla-mensen vertrouwen ex-journalist Ton Elias voor geen meter.

Nadat het extra onderzoek is afgerond volgen alsnog de hoorzittingen. Op 12 mei ben ik aan de beurt. De Telegraaf pakt die ochtend op de voorpagina uit met een bericht waarin ik prominent figureer. Wanneer ik door Elias voor het verhoor uit de parlementaire wachtkamer word opgehaald, krijg ik de volle laag. Het is niet de bedoeling dat er iemand anders in de spotlights staat dan voorzitter Ton Elias. Daarvoor zijn de hoorzittingen dus bedoeld.

Tijdens mijn verhoor (beeld, verslag) komt er van alles aan de orde, maar niets over corruptie. Ik ben mijn verbazing daarover deels al kwijt. Eerder die dag heeft Ruud Leether, de voormalige topjurist van Veiligheid en Justitie en Veiligheid, het woord 'oprotpremie' (beeld) al laten vallen. De commissieleden doen alsof ze het niet horen. Negen maanden 'verdiepingsonderzoek' naar aanleiding van corruptiesignalen en iedereen kijkt de andere kant op. Wat gebeurt hier?

De hoorzittingen in mei hebben veel belangstelling gewekt. Op 15 oktober 2014 komt de presentatie van het eindrapport aan Kamervoorzitter Van Miltenburg. Voorzitter Elias heeft dan al een publicitaire dreun gekregen. Zembla heeft de corrupte praktijken van de softwarebranche onthuld en de aandacht gericht op waarover Elias het niet meer wil hebben: corruptie. In de week voor de presentatie hoor ik dat Elias roept dat ik zijn rapport zou hebben gelekt. Het is even hysterisch als belachelijk. Ik heb helemaal geen rapport en geen idee hoe ik het zou moeten krijgen.

De presentatie zelf is onvergetelijk. Kamervoorzitter Van Miltenburg maakt zich onsterfelijk belachelijk door te vertellen dat ze niets van het onderwerp weet. Wanneer ik kort voor de NOS-camera iets heb gezegd rent Elias op mij af en vraagt wat ik heb gezegd. Het is allemaal über-gênant, een operettevertoning. Maar het ergste is de inhoud van het eindrapport. Dat het onderwerp 'corruptie' het rapport niet heeft gehaald verbaast niet meer. Erger is dat Elias nu het bestaan van corruptie in interviews snerend ontkent. Het is overduidelijk in reactie op Zembla, maar hij komt er mee weg. Geen journalist die Elias vraagt hoe het nou zat met de motivering van zijn 'verdiepend onderzoek'.

De conclusies en aanbevelingen in Elias' rapport blijken van een haast kinderlijke eenvoud. Alles wat eerder in het rapport stond en riekt naar diepgang blijkt geschrapt. De haast kinderlijke boodschap luidt als volgt: "Ambtenaren zijn goedwillend maar missen kennis en moeten beter worden opgeleid. Tegen 2020 moet dat op orde zijn en dan zijn alle problemen opgelost. En tot die tijd moet er een tijdelijke toezichthouder komen." Het rapport heeft de omvang en de diepgang van de voorzitter. De mensen die zeiden dat ik mijn tijd zou verspillen hebben gelijk gekregen. Ik schrijf een verbitterd stuk in het vakblad Computable. Wat er achter de schermen allemaal is gebeurd, blijft raden.

Naschrift:

- De werkgever van Michiel van L. is in 2014 het bedrijf Oracle, waar hij niet meer te handhaven is. Een betrouwbare bron meldt dat zijn dienstverband wordt afgekocht voor twee miljoen euro. Een goed mailarchief is veel waard. Van L. heeft sindsdien een adviesbedrijf in Den Haag.

- Twee onderzoekers van Elias' bureau Policy Research haalden in 2018 de pers … met een corruptiecasus, een klassieke kickback-constructie waar de automatiseringsbranche van is vergeven. Hun bedrijf Revnext lijkt het niet te hebben gedeerd. Het roept de vraag op hoe dit bedrijf de onderzoeksopdracht van de Tweede Kamer heeft verworven.

- Ambtenaar Leether was al met pensioen, maar de leuke opdrachtjes die hij als vakambtenaar tegemoet mocht zien werden hem ontzegd. Eerlijkheid is niet goed voor je carrière – en ook niet daarna.

- Ton Elias werd tot zijn eigen verbijstering bij de eerstvolgende verkiezingen van de VVD-lijst geschrapt. De reden: te veel vijanden binnen de VVD.

Reaguursels

Inloggen

Blijf dit toch graag en met enige afkeer lezen. Wat zou de totale omvang wel niet zijn van corruptie wel niet zijn binnen de roverheid ? Zou deze zo omvangrijk zijn dat we de belastingen omlaag zouden kunnen doen, en met hoeveel % ? Een idee dat overheidsmedewerkers financiële gegevens openbaar moeten zijn. Alleen de inkomsten dan.

Kim-Jung-Un | 15-11-20 | 22:48

een keer heb je er genoeg van...

lev7 | 15-11-20 | 21:43

Ton is inmiddels ook adviseur bij TripAdvisor.

Rest In Privacy | 15-11-20 | 21:37 | 1

Kijk , hier kom je nu eens met een nieuw stukje info, en dan is het weer zo summier. Linkje, wat andere data ?

Kim-Jung-Un | 15-11-20 | 22:45

Ton Elias is VVD. VVD = corruptie. Elias = corrupt. Zelfs Van Miltenburg kan dit volgen. PVDA wethouders zijn ook corrupt. Cap Gemini en Oracle hebben lekker hun zakken zitten vullen. En werkelijk iedereen komt er mee weg. 5 miljard naar corruptie. Maakt allemaal niets uit in dit landje.

ILF2 | 15-11-20 | 20:23

Ach ja, die Ton Elias. Een volgevreten VVD-ers die ook echt niets voor elkaar gekregen heeft. Dat VVD jasje zat hem goed.
Ik heb de nodige verhalen gehoord dat hij zo arrogant was om werkelijk iedereen voor hem klusjes te laten doen. Zelfs medewerkers van andere partijen werden door hem er opuit gestuurd voor klusjes. Geen idee of men dit ook daadwerkelijk deed maar dan ben je werkelijke niet goed wijs. Hij zal dus binnen de VVD ook gedacht hebben de baas te zijn. Een grote vette idioot die de belastingbetaler veel geld gekost heeft.

Deflatiemonster | 15-11-20 | 19:28 | 3

Het VVD-jasje zat wel een beetje krap.

Rest In Privacy | 15-11-20 | 21:38

hahahahahh , wat graaaapppiigg.

Kim-Jung-Un | 15-11-20 | 22:43

Kun je nagaan hoeveel de hele VVD ons kost ? Ondernemers stemmen er al lang niet meer op , die weten wel beter.

Kim-Jung-Un | 15-11-20 | 22:44

Heel wat jaren geleden werkte ik bij een kleine software startup. Destijds was er een interessant project bij de gemeente R’dam, maar één van onze klanten waarmee we dit project wilden doen, die gaven aan dat we geen kans maakten. Een bevriende partij van PvdA wethouders zou de aanbesteding winnen. De klant zelf dacht dat we pas samen een kans maakten als een wethouder van Leefbaar R’dam op de juiste positie zat, want daar was onze klant bevriend mee.

Openbare aanbestedingen zullen denk ik vaak een farce zijn.

Als ik dit stuk dan lees, dan denk ik vooral dat Ton Elias aan het hoofd van de commissie is gezet om corruptie te verdoezelen.

DolfWeerwolf | 15-11-20 | 19:05 | 2

Ton is nu eenmaal een zwaargewicht.

Rest In Privacy | 15-11-20 | 21:38

De tijd dat ik NL bij de semi-overheid de corrumperende acties van bedrijven als Snap Ge me nie, Accidenture en destijds CMG (corrupte management groep) zijn niet te tellen, het is allemaal heel erg vies en dit artikel is volledig herkenbaar. Heb mij destijds over het rapport Elias ook zo verbaasd dat de corruptie niet genoemd werd, dit is de primaire oorzaak van het probleem.

faz | 15-11-20 | 18:35 | 1

Corruptie is een gevolg. Als beslissingen niet transparant worden genomen, mensen niet verantwoordelijk worden gehouden en budgetten op moeten, krijg je corruptie.

Continuum | 15-11-20 | 22:40

Dank u wel heer Veldwijk.

Gokmaar | 15-11-20 | 18:24

Prachtig verdienmodel, ict bij de overheid. Recent weer een interimopdracht afgerond bij een semi onderdeel van J&V. Een jaartje goed betaald gekregen. Mijn opvolger kan nog niet eens zonder hulp een drol draaien dus ik verwacht over een maand of 6 een strop van 1 mio. Heerlijk.

The2Amendment | 15-11-20 | 18:07 | 2

En waarom is uw contract niet verlengd?

AdPatat1960 | 15-11-20 | 19:16

Uitzondering op de regel dus?
Waarom zou jij een miljoen betalen omdat jouw opvolger anale deficienties heeft?

@AdPatat1960: los van het woordje interim in de functie wat doorgaans duidt op een tijdelijke positie, er is een opvolger zoals u las.

Interessanter is hoe lang die interim functie al bestaat, de reden kan ook amusant zijn.

Hoe ironisch zou het zijn als de functie is beloofd aan het neefje van Ton Elias, tot hij zijn diploma heeft van t vmbo elke 6 maanden een nieuwe interim. Mocht neefje falen kan hij zijn tijdelijke voorgangers de schuld geven.

Daar zou de strop kunnen zitten maar dat is dus ongebruikelijk dat ze geld bij een leverancier terughalen, normaal vormt men een bucketline om met emmers euroos evt brandjes te blussen.

Lionfromzion | 16-11-20 | 12:13
-weggejorist en opgerot-
larie | 15-11-20 | 17:42

Iedere keer valt je mond weer open als ik dit feuilleton lees.

Falende ICT, falend toezicht, falend onderzoek en een falende Tweede SlaapKamer...

En niemand in het cachot.

Glas, plas, was.....

Wijze uit het Oosten | 15-11-20 | 17:40

Tommy was dus een dikke narcist die alles liet ploffen toen hij niet voldoende aandacht kreeg.
Aan wie moet ik hierbij gelijk denken? Aan nog zo'n nietsnuttige speknek: Timmermans (nice to know: ik wist de naam van T even niet meer zo gauw te herinneren totdat ik zoekopdracht 'ijdeltuit' en 'EU' invoerde...)

appeltjesgroeneweide | 15-11-20 | 17:37

Hope komt dit ooit weer goed?
Never nooit meer.

Mr.Crowley | 15-11-20 | 17:26 | 3

Uiteraard wel. Op een gegeven moment is ICT geen magie meer en kan software als bouwblokken in elkaar worden gezet. De huidige low-code generatie is het nog niet, maar langzaamaan komen we er.

Continuum | 15-11-20 | 22:44

@Continuum | 15-11-20 | 22:44: droom lekker verder.. software schrijven is niet complex als je weet wat de klant wil.. maar dat weet de klant niet en toch blijven ze ernaar vragen. Het probleem in een notedop.
Het enige dat je met lego bespaart is weliswaar dat code typen meer tijd kost, maar men wil gewoon veel meer nieuwe stukjes lego...

Epistulae_Morales | 16-11-20 | 11:03

@Continuum | 15-11-20 | 22:44:
Kijk naar de constructie die er omheen is gebouwd om dit toe te dekken. Die is enorm. Heel veel gemotiveerde mensen op sleutelposities, die hier mee bezig zijn.

Mr.Crowley | 16-11-20 | 11:26
-weggejorist-
Frietpiet | 15-11-20 | 17:22 | 1

De corruptie is allemaal zo grootscheeps en wijdverbreid, dat het me niet zou verbazen als in de volgende aflevering Hunter Biden wordt ingehuurd.

kaasfondue | 15-11-20 | 17:22 | 1

Die heeft alleen verstand van Apple-projecten.

Rest In Privacy | 15-11-20 | 21:39

Het grootste schandaal is dat de opbouw van de WW is gehalveerd. Als je dus tussen je 25e en 30e te maken hebt met een failliet bedrijf heb je slechts een paar maanden tijd voordat je in de bijstand belandt. Heb je dan een auto die meer kost dan je fiets moet je die eerst verkopen.

stipjes | 15-11-20 | 17:20 | 5

@Deflatiemonster | 15-11-20 | 20:29: Zolang het zo is dat de meerderheid van de WW trekkers net voor het einde van de WW periode en dus voordat bijstand aanbreekt wel een baan vindt, is de WW periode gewoon te lang.

Epistulae_Morales | 16-11-20 | 11:05

@Epistulae_Morales | 16-11-20 | 11:05: baan vindt/begint met werken, afhankelijk van de reden dat iemand tijdelijk zonder werk zit kan het pragmatisch zijn om bepaalde dingen af te ronden, een nieuwe werkgever zou bijvoorbeeld eerst een quarantaine kunnen vereisen enz.

Leuke job gevonden maar je ligt nog ff in het ziekenhuis, er speelt gelukkig niet altijd een combinatie van factoren, u bent daar een goed voorbeeld van @Epistulae_Morales.

We hopen natuurlijk dat dit voor altijd zo blijft, ondanks alle tumult rond de volksgezondheid momenteel.

Als je net overbodig bent verklaard in de horeca ofzo en je pikt corona op in de tram en ligt vervolgens 6 weken in een medisch coma en je moet weer leren lopen net als Henk... Is dat toch fijn als je dat niet zwervend op straat hoeft te doen deze winter.

We betalen ons blauw aan deze onzin, zou het niet zo kunnen zijn dat wanneer het geld dat in alle faalkronieken tot nu opgeteld nuttig was besteed uw wensen wellicht vanzelf zouden uitkomen.

"Het probleem is dat mensen het er van nemen en een weekje of wat rustig aan doen om hun leven in te richten naar hun nieuwe baan/leven"

Mooi topic om uw stelling te lanceren, heeft u overigens een bron voor uw bewering?

5 miljard per jaar niet weggooien aan ICT en je kunt mensen aannemen bij het UWV die je de hele dag in een limo langs sollicitaties rijden tot je wat leuks hebt gevonden.

De lange aanmeld procedure levert vaak problemen op bij clienten prive, kan je eerst alles weer op een rijtje zetten voor je halsoverkop met je problemen je werkgever komt teleurstellen.

Premies omlaag, service omhoog, zie je vanzelf wel het contrast ontstaan bij mensen die geen baat blijken te hebben van de hyper efficientie van het UWV en kun je naar een reden vragen.

Alles afschuiven op koning klant is een korte termijn strategie want waarom bestaat dit geldverslindende clubje ook weer? Juist service leveren voor de afgedragen premies en belasting.

Zo fijn altijd de mensen die de medemens als grootste probleem zien en dan repressie als oplossing zien!

Als we nou bij alle nieuwe clienten de stembanden afsnijden, en ze gratis een cursus doventolk geven dan kunnen we fluks aan het werk krijgen, we noemen het: highly specialized coaching het werkt zo geweldig omdat we alle overige opties voor client onmogelijk maken waardoor deze volledig gefocussed kan doorstromen naar de nieuwe functie.

We zoeken nog naar stageplekken voor doventolken snel even op de site zetten :-)

Lionfromzion | 16-11-20 | 12:54

@Epistulae_Morales | 16-11-20 | 11:05: Dat je feitelijk betaalt voor iets waar jij nooit gebruik van maakt en wss dus geen ervaring mee hebt, zegt opzich genoeg ook toch.. Het is een verzekering niemand heeft graag verzekeringen/wederkerende kosten ogenschijnlijk zonder nut, tot het moment dat je er aanspraak op moet maken, dan is het handig of essentieel om niet in grote problemen te komen, als ze doorvallen naar de soos dan kost dat wederom geld en voor eeuwig.

Als het minimumloon nu flink wat hoger zou zijn als een uitkering, maw als werk goed werd betaald (correcter belast) zouden er meer mensen werken logisch opzich.

Doen we niet, integendeel, steeds minder mensen zien de logica om 40/60 uur per week van huis te zijn om vervolgens evenveel of minder geld terug te krijgen, de hele generaties wahjongers die vanaf school al direct gediskwalificeerd zijn zal toch ook niet uit de lucht zijn gevallen?

Hier stevenen we al zo lang op af iedereen herinnert zich toch wel dat pre-corona de AI en verregaande robotisering u uw baan zou gaan kosten? Momenteel kost Corona de levens van uw collega's en gehele industrieen gaan verloren en infrastructuur wordt omgegooid in en ingericht voor wat eigenlijk? Precies die verregaande robotisering..

Dit is het ideale scenario om te evalueren welke klant contact punten overbodig zijn, de drang om ivm social distancing een Domino's pizza robot te bouwen wordt niet kleiner toch?

Vrijwel alles kan middels "snoepautomaten" verkocht worden, de AH heeft een volledig pand ingericht als snoepautomaat.. Geen medewerkers aanwezig..

Je zou bijna denken dat ze implementatie van die wens door een AI zelf hebben laten uitwerken, een AI met marketing inzicht: je kunt beter niet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor grote veranderingen maar hem via een proxy bewerkstelligen en je dan behulpzaam opwerpen als de redder in nood.. "AI laat virus los" is marketingtechnisch minder handig als "AI geeft doorbraak in ontwikkeling vaccin".

Omdat Skynet nog niet bestaat moeten we aannemen dat die komende AI zich een tijdje als het schoothondje van zijn eigenaren zal gedragen right? Zou ook jammer zijn als wij ineens allemaal zonder acute longontsteking op onze achterpoten gaan staan en dat hele idee verwerpen zonder dat de rekenkracht ooit voldoende is geweest voor een singularity event aka Skynet.

Van het klimaat kunnen we het niet laten afhangen te onvoorspelbaar (of gedraagt zich tegenovergesteld van wat nu beweert wordt en veranderd ten faveure van de mens) en de wereld moet en zal tot een einde gebracht moeten worden.

Grappig wel opzich dat ik gisteren weer mensen in de media hoor schreeuwen dat het klimaat de grootste bedreiging is voor de mens in 2050, midden in een acute pandemie die nog niet klaar is, ik vindt dat mooi!

Wel geef ik toe dat ik het mooier zou vinden (ironischer beter gezegd) als die personen die daar nog over schreeuwen door corona uit hun lijden worden verlost: het is superfrustrerend voor hen, en onbetaalbaar irritant voor de rest.

Eerst de winter overleven en dan kijken of we moeten bakkeleien over de waterstand in 2050 lijkt mij toch voor de hand liggender daar water hoewel vaak transparant niet onzichtbaar is en altijd vanaf een voorspelbare richting komt.
Heel anders dan in je bek gehoest worden met SARS in december want dat kan op elk moment gebeuren, of de 1000 andere manieren hoe je een onzichtbaar virus binnen kunt krijgen..

We keuvelen al jaren over de ppm aan Co2 in 2050 terwijl we toekijken hoe SARS via schiphol wordt binnengevlogen.

Wekelijks zijn er uitbraken en ongelukken bij laboratoria waar dergelijk materiaal betrokken is als dit soort plagen en die kans is alleen maar toegenomen nu we met een race naar een vaccin bezig zijn, haastige spoed and all that.

Beweren dat klimaatverandering het westnijl virus naar nederland haalt terwijl je 400-700 mensen per week uit die contreien naar binnen vliegt is ook zo'n heerlijke claim..

Dat tijgermuggen hierheen komen is geconstateerd, prima, maar hoe groot is de kans dat een mug met het virus hier aankomt? Zero zou je zeggen, ze leven heel kort immers en het virus dragen ze niet over naar de larven.

Als je de aanwezigheid van tijgermuggen hebt en hun orignele hosts die besmet raken in hun thuisland is het voor die muggen wel mogelijk het virus van drager naar een nieuwe host over te brengen, dat klinkt aannemelijk.

De stelling dat de muggen door het klimaat hier komen lijkt me ook flinterdun: je hoeft maar 1x te kijken naar het programma waar men langs de douane van Australie moet om te concluderen dat dit een hele andere procedure is dan hoe mensen ons continent bezoeken.

Van enige vorm van quarantaine in de EU kun je eigenlijk nauwelijks spreken, terwijl dit eigenlijk wel de standaard was bijvoorbeeld om uitheemse soorten groot en klein buiten de deur te houden.

Koud kunstje voor een zwerm muggen om een groepje vluchtelingen achterna te zoemen en ergens wat larven achter te laten, in de vluchtelingen kampen is bluswater niet eens aan de orde, laat staan een beleid om stilstaand water te vermijden.

Denken we met zijn allen dat al die regeltjes en procedures en grenzen al die jaren voor janlul zijn gehandhaafd, en nu overbodig zijn omdat we een "tijdelijke" vluchtelingen "crisis" "hadden" sinds 2015.

Dit is waarom je goederen aangeeft bij de grens etc, dat is al niet foolproof maar werd doorgaans overijverig nageleefd en de boetes zijn niet mals, dat geld dus allemaal niet als het rode kruis zich over je ontfermt, of je rent met een paar honderd man de hekken in Spanje plat.

Oost Duitsland gaf recentelijk aan dat het merendeel het ijzeren gordijn graag weer terug zou zien, wellicht als we ons gedragen en een dealtje sluiten kunnen we dat deze keer op een logischer plek zetten met een logischer mandaat, keep people out, not keep people in.

Niet alles is haalbaar al wens je de hele dag van alles, dit is wat er van komt als "iedereen" zijn wens krijgt, ik huiver alvast voor het volgende briljante idee want als die groene rakkers doorkrijgen hoe je zo'n biocentrale wel efficient kunt gebruiken dan zijn de rapen gaar.

Helaas is het niet uitgesloten dat ze er slechts tbv subsidie en hun doelen op korte termijn nat zaagsel in gooien, er is wel degelijk efficient energie op te wekken met die ketels maar indirect water verwarmen is daar geen onderdeel van.

Thermische depolymerisatie, als de groene Khmer hun lichamen willen offeren voor moeder aarde dan kunnen we al die electrische rotzooi vergeten en de hele dag lekker elitaire benzine dampen opsnuiven.

Beter als aan elkaars scheten ruiken als je t mij vraagt.

Lionfromzion | 16-11-20 | 14:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Er gaat 5 miljard per jaar verloren aan IT-faalprojecten van de overheid. En er komt niets eens een parlementaire enquête. En dan maken we ons druk om de 12 miljard voor een paar windmolens?

Frau Merkel | 15-11-20 | 17:20

Ambtenaren goedwillend en missen kennis? Hm. De indruk die ik heb is dat het eerder iets als "cover your ass" is. Als je je maar ver genoeg van de faalprojecten kan houden, dan gebeurt er niets. De ambtenaren waar ik mee heb gesproken over ICT waren uitermate cynisch: "goed idee, maar dat willen de ambtenaren niet, want dat betekent meer werk voor hen".

ZOMG | 15-11-20 | 17:16 | 2

En als er iets is waar ambtenaren wel een hekel aan hebben dan is het wel "meer werk". Al helemaal erg als je dan nog werk krijgt waar je de expertise niet voor hebt. Moet je weer een externe inhuren die glimlachend rondjes om je heen kan rennen, simpelweg omdat je als ambtenaar de ballen verstand er van hebt.

Grijskijkert | 15-11-20 | 18:33

deep down weet elke bureau-ambtenaar dat als hij zijn werk goed doet, en dus alleen beleid (=REGELS!) volgt, dat zijn gehele werk kan worden geautomatiseerd.

Blijven dus over: handhavers, vuilnismannen en aanpakkers.

Epistulae_Morales | 16-11-20 | 11:07

TON Elias.... de personificatie v.d. volvet, volgevreten, graaiend & corrupte Vies Vuil en Dirty.
Ik wens 'm de kortst mogelijk wachtgeld/pensioen toe.

MoslimMolen | 15-11-20 | 17:15

Elias is niet geschikt als voorzitter van onderzoekscommisies. Kan ie niks aan doen. Z'n neus is niet scherp genoeg. Hij was ook voorzitter van de Fyra onderzoekscommisie.
Hij had oud collega's kunnen opsporen van de NS vertegenwoordiger bij Ansaldo Breda, om die eens uit te horen over de arbeidsethos van die employee. Die man heeft niet opgelet. Daar is niets over terug te vinden. Ik ken z'n vroegere collega, die nu voor een Zwitsers spoorwegbedrijf werkt. Heeft alles te maken met het uiteenvallen van het NS bedrijf, meer specifiek Mw3. Google maar.

hotnot | 15-11-20 | 17:14

Ik ben één keer bij UWV binnen geweest: mijn werkgever hield het voor gezien en ik wilde vanuit een uitkering een eigen bedrijf starten (wat toen kon en misschien nog steeds kan). Het was al heel snel duidelijk dat een of andere nitwit mijn zeer specialistische bedrijfsplan moest gaan goedkeuren en dat dat niet zou gaan gebeuren. Snel weggerend, gewoon begonnen en geen spijt gehad.

ZOMG | 15-11-20 | 17:13 | 2

Herkenbaar verhaal.

sander3488 | 15-11-20 | 19:45

Ik ken een ICTer die ooit bij het UWV kwam wegens WW aanvraag en vroeg of hij bij UWV of de gemeente kon gaan werken. Het aanbod werd niet eens serieus genomen.,

Epistulae_Morales | 16-11-20 | 11:11

Als het allemaal wat ingewikkeld begint te worden, print ik altijd de hele zooi en neem het door in een comfortabele houding (half) op de bank. Op een of andere manier neem ik a4-tjes beter op dan scherminfo. En dan wat aantekeningen, krasjes en pijlen erbij zetten met de veer die ik af en toe in de inktpot dip. Maar euh, heb ik aan een pak van 500 vel genoeg voor de gehele kroniek tot nu toe?

Leptob | 15-11-20 | 17:09 | 1

Als je voor- en achterkant gebruikt en de zijkanten ook meeneemt zou het moeten lukken. En een dunschrijver natuurlijk.

Frau Merkel | 15-11-20 | 17:17

Dit is gemeen: het aantal reaguursels opkrikken door Ton Elias te noemen. Maar OK, ik doe mee: zijn vrouw heeft onderliggend lijden.

skoftig | 15-11-20 | 17:07
-weggejorist-
larie | 15-11-20 | 16:59 | 3

"Te veel vijanden binnen de VVD". Over dit aspect van het dienen van de publieke zaak heb ik Omtzigt nog niet gehoord, zeker off topic. Bij het CDA pakken ze dat netter aan denk ik. 'Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge'.

TmC | 15-11-20 | 16:58

Dit artikel klopt zeker niet. Elias kan helemaal niet rennen.

NACademicus | 15-11-20 | 16:56 | 1

Jawel, dat veroorzaakte die aardbeving in Turkije laatst...

SterF... | 15-11-20 | 17:32

Ton Elias? Ik verslik me bijna in mijn kip kluif

thanseeuwen | 15-11-20 | 16:55

Over tien jaar deel 577 en dan is er nog niks veranderd, de meerderheid van de Nederlandse bevolking denkt dat ze niet zonder een overheid kunnen.

Conifeer | 15-11-20 | 16:54 | 4

Dat zien ze heel goed.

Zwizalletju | 15-11-20 | 17:09

@Zwizalletju | 15-11-20 | 17:09

Onzin onze overheid kan met gemak met 75% verkleind worden. Kijk voor de grap eens hoeveel ambtenaren een vergelijkbare gemeente in Duitsland heeft tov een Nederlandse

Conifeer | 15-11-20 | 17:58

@Conifeer | 15-11-20 | 17:58: Dat is iets anders. Natuurlijk kan het verkleind worden en natuurlijk moet je snijden in allerlei nuttelozen die via de overheid betaald worden via duizenden subsidie regelingen .

Zwizalletju | 15-11-20 | 20:35
▼ 1 antwoord verborgen

René fijn dat je dit deelt met ons. Opvallend dat de wijze heren/dames in Den Haag eigenlijk niks met deze informatie doen.

muggetje | 15-11-20 | 16:53 | 1

Tom zou er toch eens een vraag over kunnen stellen?

Frau Merkel | 15-11-20 | 17:21

Ton Elias was toch de ICT specialist van de Tweede Kamer geworden doordat hij andere kamerleden kon helpen met het inloggen op het WiFi netwerk van de Tweede Kamer? In het land der blinden is eenoog koning.

Osdorpertje | 15-11-20 | 16:52 | 3

Hij kon al meer dan Kok. Die gebruikte de muis als afstandsbediening. Zalm die bij het binnen van de eerste Euro-biljetten voor het eerst een pinautomaat gebruikte was net een tikje minder pijnlijk.

Frau Merkel | 15-11-20 | 17:19

@Frau Merkel | 15-11-20 | 17:19: ‘b’ afpakken en ‘p’ aanreiken doet...

Wijze uit het Oosten | 15-11-20 | 17:33

klagen dat ie werd gebeld door de MS helpdesk uit India omdat ie daar niet om had gevraagd.. echt.. dat niveau..

Epistulae_Morales | 16-11-20 | 11:12

Naschrift... dus dit was het dan?

beldewouten | 15-11-20 | 16:48 | 1

Het zou toch niet? Het meest geliefde topic hier....?

Is dit nog nieuws? | 15-11-20 | 17:07

Werk.nl was/is een soort Wayback machine, maar dan voor vacatures. De meest recente vacatures op Werk.nl zijn zo oud dat het veilig is erop te solliciteren voor je (vierwekelijkse) vier verplichte sollicitaties. Je krijgt a) geen antwoord of b) een melding dat de vacature al vervuld is. Ik zie het probleem daarmee niet, want 65-67jarigen komen toch niet meer aan de bak. Via Werk.nl kan je dan, met medeweten van je persoonlijke UWV-adviseur, aan je verplichtingen voldoen tot je AOW/pensioen, dat is een datum die schoksgewijs steeds verder richting de toekomst verschuift.

Nivelleermarionet | 15-11-20 | 16:46 | 1

ze schrikken zich ook letterlijk kapot als je ze uitnodigt.. Ik ken een bedrijf die met dat materiaal hun HR personeel traint.. is veel goedkoper dan professionele trainers.

Epistulae_Morales | 16-11-20 | 11:14

Als Elias in de schijnwerpers gaat staan, is er achter hem een zonsverduistering. Zonder gekheid, die vent zit er maar voor een ding en dat is hijzelf...

SterF... | 15-11-20 | 16:45

VVD en corruptie en vervolgens niets meer horen. Ik ben niet echt verbaasd maar we willen er niet aan in NL dus er is niets aan de hand.

Nichtsneues | 15-11-20 | 16:44

Ik werk nu 40jaar, 40 jaar lang betaald en nog nooit een dag afhankelijk geweest van WW of UWV, u mag raden als ik direct werkeloos wordt wie mij gaan pushen om te solliciteren. Terwijl mijn AOW en pensioen afgepakt worden, dit land is ziek en wordt ook niet meer beter onder de VVD.

de uitbater | 15-11-20 | 16:44 | 1

Zorg om te beginnen voor een spraakgebrek en een donkerder kleurtje .

likmegaties | 15-11-20 | 17:05

Ton Elias die een falend ict project en corruptie moet onderzoeken. Wie verzint dat?

Red shirt | 15-11-20 | 16:38 | 6

Das toch die Wimpie van de Haagse Torentje BBQ?

lovekila | 15-11-20 | 19:28
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Poes Fiep | 15-11-20 | 16:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com