Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GELDBLOG - Sterke leiders maken meer kapot dan je lief is

Sinds de intrede van Covid-19 is het gepeupel zo bang om zelf na te denken, dat ze zelfs incompetent leiderschap belonen. 

We leven al een poos in knotsgekke tijden. Negatieve rentes, liegende ministers, criminele belastingdienst, vrijelijk printende centrale banken, pepernootverpakkingen zonder Zwarte Piet, afschaffing referendum, financieren van Palestijnse terroristen met overheidsgeld, van gas los, verbod op diesel- en benzine-auto’s, en nog veel meer zijn ons al ten deel gevallen. Het jaar 2020 heeft dat alles samengeraapt en het tot de derde macht verheven. Nu kunnen we hopen dat dit jaar een climax in negatieve zin is en dat de toekomst er beter (dan wel minder slecht) zal uitzien. Echter, de steeds luider wordende roep om een sterke leider doet mij anders vermoeden.

Sinds de intrede van Covid-19 is het gepeupel zo bang om zelf na te denken, dat ze zelfs incompetent leiderschap belonen. Het maakt hen namelijk niet zoveel uit of het nu goed of slecht leiderschap is, als er maar 1)  besloten wordt en 2) de verantwoordelijkheid door iemand anders wordt gedragen. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen geest en lijf is namelijk iets zeer beangstigend voor tweebenige grazers. Maar er is ook een groep die niks moet hebben van de Covid-19 maatregelen. Voor zeer steekhoudende of uiterst onzinnige redenen, vechten zij tegen de restricties die het Corona-beleid opleggen. Dit lokt dan weer reacties uit van “de stok moet er over” en “opsluiten die handel” of “die clubs verbieden” en van zulks. Zelfs mensen die rationeel en zachtaardig zijn, doen nu dit soort uitspraken. Het forceren van de eigen mening op anderen (met behulp van, justitie, politie en leger), is dat nou een kenmerk van een gezonde democratie? 

Catshuis. Zondag 27-09-2020

Tring Tring

Covid-19 (of het beleid omtrent deze pandemie) heeft ook de nodige economische schade berokkend. De roep om overheidshulp was en blijft daardoor maar al te duidelijk aanwezig. Door deze hulp zit zowat iedereen direct of indirect aan het overheidsinfuus. Is dat niet één van de hoofdkenmerken van fascisme?

Ondernemen is niet langer een wisselwerking tussen individuen en bedrijven, maar een centraal geleid iets. Het is weer de sterke leider, in dit geval de overheid als centraal orgaan, die de boel moet komen redden dan wel draaiende houden. In dit spel, worden ook de centrale banken erbij betrokken als flappentap voor de overheden. 

Dit alles lokt dan weer reacties uit van mensen die vraagtekens zetten bij deze fiscale en monetaire beleidsmaatregelen. Zo wordt het fiatgeldstelsel, fiscale prudentie en het kapitalisme (het beetje wat we hadden) om zeep geholpen, aldus de bezwaarmakers. Deze effecten zullen pas op langere termijn zichtbaar worden, waardoor de paniekhazen die aan de knoppen zitten het weigeren mee te nemen in hun beslisvorming. 

Kritiek hierop wordt door het Corona-kamp gezien als een poging om het dorre hout op het kampvuur te gooien. Dan komt het Freikorps Cancelkorps in actie om alles wat de grote leider zegt te beschermen tegen elke vorm van kritiek. Ben je niet voor de overheid, dan ben je tegen en medeverantwoordelijk voor alle Corona-doden (en de Spaanse griep!). Of, nog effectiever, je hoort bij de groep van BN-wappies met een IQ van 50! De overheid heeft namelijk ook door dat tegenpolen elkaar juist versterken. Schakel een groepje wappies gelijk met verzet tegen Covid-beleid, zet ze te kijk, en het sheeple beseft dat ze daar niet bij horen natuurlijk. Resultaat: ze rennen zo hard ze kunnen in de armen van hun hoeder. Geen discussie, geen uitwisseling van data en ideeën, niks van zulks; elke keuze moet tegenwoordig binair en emotioneel gedreven zijn.

Dat de tegenpolen elkaar versterken in hun reacties is ook te zien op andere gebieden. Zie de rellen in de VS. Dagelijks zijn er beelden van ondernemers en andere onschuldige burgers die belaagd worden door wat CNN  “vreedzame”actievoerders noemt. Dat lokt weer acties uit van anti-Antifa groepen. En dan is het drukken op de herhaalknop. Na elke cyclus wordt het geweld erger en de reacties van de mensen daarop extremer. Op links is er de roep (in allerlei variaties) om iedereen met geld te plukken en bij conservatief-rechts is er de roep om alles wat niet voldoet aan een bepaalde standaard te verbieden en te bestraffen. 

In dergelijke binaire omstandigheden, is er geen ruimte meer voor liberalisme. Het open discours is gesmoord door het “je bent voor of tegen ons” denken en de daarbij behorende drang naar een sterke leider. De maatschappij geeft steeds minder gewicht aan objectiviteit en maakt plaats voor subjectiviteit, vooral op politiek en economisch vlak. Het is de grootste anti-intellectuele beweging en de grootste bedreiging voor onze vrede en welvaart van dit epoche.

Het is dus zaak uit deze binaire, zichzelf versterkende situatie te komen. Ophouden met de pathetische wens voor een sterke leider, nemen van eigen verantwoordelijkheid, met elkaar rationeel in discussie blijven en het indammen van centrale machtsstructuren. Alleen zo kan de politiek, economie, maatschappij en de wereld vrijer, welvarender en vrediger worden. 

En dit is toch echt aan u en mij en niet aan welke sterke leider dan ook.     

Reaguursels

Inloggen

Goed verhaal weer. Helaas niet het hele verhaal.
Ik had goede hoop toen de schrijver het had over de kenmerken van communisme, want dat is precies wat er gaande is: door de enorme steunpakketten, "koopt" de overheid invloed. Een volgende stap is nationalisatie van de bedrijven. En dan hebben we full swing communism.

Vandaar: stoppen met de idiote lockdowns en onzinnige maatregelen. Allemaal vanwege een virus dat, op de keper beschouwd, niets meer is dan een heftige griep. Er gaan amper mensen dood, dus zet men nu in op "besmettingsgevallen".
Maar die zeggen dus helemaal niets: besmet is niet per sé ziek, laat staan besmettelijk. De PCR-test is volkomen ongeschikt met de 70% gevoeligheid: van de 100 geteste mensen komen er 30 als "False Positive" als besmet in de boeken.

Stop de communistische coup!

McPhart | 28-09-20 | 13:57

Dit heeft toch helemaal niets meer met een bankblog te maken.

van Oeffelen | 28-09-20 | 12:15 | 1

Noem het steeds meer verstevigen van de transfer-unie en de daarbij behorende diefstal van Nederlandse pensioenen (indirect), spaargeld (indirect) en belastinggeld (direct) maar 'niets'. Alles om de euro, de EU en de knoflookbanken maar te 'redden'.

benjeallanggek | 28-09-20 | 12:36

'Never let a good crisis go to waste', aldus Churchill.
Helaas hebben al die softe hedendaagse, vooral linksdenkende, naïevelingen dat ook in de gaten. En worden soevereiniteit en onafhankelijkheid van landen en burgers op slinkse wijze gewurgd door de Python die EU heet. En dankzij slappelingen in nationale regeringen, die ofwel zijn omgekocht of te dom zijn om dat ambt te bekleden. Rutte is daar een duidelijk voorbeeld van, maar de sheeple hebben blijkbaar niets door totdat hun pensioenen straks (meer dan) gehalveerd zijn en hun dochters verplicht met een hoofdoekje over straat moeten.

benjeallanggek | 28-09-20 | 11:44 | 1

hoofddoekje

benjeallanggek | 28-09-20 | 11:45

Goed stuk. Helemaal mee eens.

Larie_koekstra | 28-09-20 | 09:04

We zijn een dom volk. Sufferds in de politiek en bestuurderslagen. Zij die ver buiten de werkelijkheid staan maar wel een mening hebben over hoe de gewone burger zich moet gedragen en moet denken, Kortom we leven al lang een in autocratie met als hoogtepunt de afschaffing van het referendum en de soevereiniteitsoverdracht aan de megalomane bestuurders in Brussel. Opdat we nooit zullen vergeten wie hiervoor verantwoordelijk zijn geweest.

De Evangelist | 28-09-20 | 08:51

Wel je fiets op slot zetten hè, enge man.

jansma28542681 | 28-09-20 | 08:02

Wat mij opviel tijdens de nabeschouwing over de algemene beschouwingen na prinsjesdag was de reactie van ondermeer Rutte op de vragen van Wilders aan hem: een opsomming van blunders en misleidingen in de afgelopen 10 jaar Rutte. De reactie van Rutte als antwoord, waren algemeenheden zoals “ een gaaf land” “wij hebben samen..” Dus niet concreet of helemaal niet op de vragen van Wilders ingaan. Een legitieme vraag van Wilders aan Rutte waarom hij wel miljarden aan Zuid Europese landen overmaakt die nog nooit de geldende begrotingsregels hebben nageleefd en niet de Nederlanders helpt of de economie stimuleert. Evenzo de migratievraagstuk. Rutte, al bezig met verkiezingen, beantwoordt dus niet de leugens en misleidingen van de afgelopen tien jaren beleid en schoffeert dus ook een groot deel van de kiezers. Rutte ziet zichzelf als een groot leider van Nederland en ziet niet de balken in zijn ogen. Iedereen ziet en merkt de verschuiving van soevereiniteit naar Europa door het kabinetsbeleid van twintig jaren. Nederland als provincie van een absurd politiek Europa waar leiders niet gekozen zijn en dus een dictatuur die geen kritiek duldt. Een prelude tot fascisme, terreur, controle, pressie en instabiliteit. Zoals Marcus Aurelius destijds al de val van het Romeinse Rijk beschreef, zo is de val van Europa als politieke natie nabij. Door o.a. het massaal toelaten van arbeidsmigranten die de islam aanhangen en niets zien in integratie. De (politieke) islam regeert op korte termijn en legitiem de politiek. De echte problemen worden niet meer door de politici geduid, de toenemende armoede wordt verzwegen; de islamisering van achterstandswijken in alle grote Europese steden verzwegen. De rubberen leiders, mede gedreven door hun ijdelheid, zien hun gelijk bevestigd door de afhankelijkheid van de msm ( uitzonderingen daargelaten) t.o.v. de politiek, door de lobbyisten, de woordvoerders.. Een politiek leider die geen verantwoordelijkheidsbesef heeft naar de burgers toe en dus geen verantwoordelijkheidsgevoel heeft is een zwak leider. De geschiedenis zal ook zo over Rutte oordelen.

Taartmoment | 28-09-20 | 04:36

Doet me denken aan dat bericht van 13 juni 2018:
"Ongeveer vijfhonderd schapen zijn (..) van een soort klif de dood ingesprongen. (..) dat waarschijnlijk één dier van de klif sprong of viel en dat het door de hele kudde is gevolgd."
bron: www.hln.be/bizar/kudde-van-500-schape...

Rest In Privacy | 28-09-20 | 03:33

De roep om een sterke leider is doorgaans een teken van verwarring, en die sterke leider maakt er meestal een puinhoop van, al komt men daar pas achter als het te laat is.

Harry.Langezwaal | 27-09-20 | 23:28

Kan simpeler, gewoon luisteren en afstand houden

Rest In Privacy | 27-09-20 | 23:21

Het lijkt me onderhand wel duidelijk dat eigen verantwoordelijkheid nemen geen overweldigend succes is. En als een stukjesschrijver termen als "sheeple" gebruikt, kan ik de associatie met gevaarlijke figuren als Willem Engel maar moeilijk onderdrukken. Sassen van Elsloo kan zich beter beperken tot financieel-economische kwesties.

Spring Bruissteen | 27-09-20 | 22:17

We worden nu defacto bestuurd door het griezelclubje van de WHO. Gefinancierd voor een groot deel door Billy Gates en Big Pharma.

Kane | 27-09-20 | 22:00

Het is al misgegaan vanaf de seconde dat gevestigde politieke partijen het voor elkaar hebben gekregen dat hun partijbeleid in heel Nederland werd ingevoerd. Geen speeltuin is nog onafhankelijk.
Nog voor er waar ook wat dan ook gedaan wordt moet je eerst vaste afspraken gemaakt hebben met vertegenwoordigers van deze partijpolitiek die werkelijk over in alle organisaties positie hebben ingenomen. Die afspraken worden altijd tevoren vastgelegd. Op sluwe wijze verzekert de overheid zich van alle succes. De ander beseft niet hoe ze zichzelf buiten spel gezet hebben. Het verzet komt wel, maar dat is dus verzet. De slachtoffers zijn niet meer bezig met beleid of bestuur, maar boksen zichzelf buiten met de regels waar ze argeloos mee akkoord gingen.
Buiten het belang van bovengenoemde partijen is er een beleid van Laat maar gaan dat gepeupel. Dat levert wildwest op van straatterreur tot de pietendiscussie.
De overheid maakt steevast de keuze om achter potentieel gevaarlijke groepen te willen staan. Ze willen geen last, en de brave burger gaat braaf naar het werk, ook met straatterroristen en geen pieten met de sint. Dus de tegenstander wint altijd.
Deze decennialange destabilisatie is niet uniek in Nederland.
De burger moppert steeds harder, maar het antwoord is alleen maar meer van hetzelfde beleid, met als gevolg steeds meer macht voor gevaarlijke groepen en razende burgers.

zeurmachine | 27-09-20 | 21:55

"Tweebenige grazers" is fout. Wij zijn tweebenige roofdieren die slechts in toom worden gehouden door onze aangeboren dwang om ons te onderwerpen aan zelfgekozen leiders die zeker niet het beste met ons voorhebben. Lenmingen zijn we, die zich gedachtenloos in oorlogen laten storten. En die zich, alweer vanwege diezelfde kuddegeest, laten omvolken door andersgelovige anderskokenden die slechts uit zijn op totale onderwerping van de kufar.

Nivelleermarionet | 27-09-20 | 21:45

Het tijdperk van het neoliberalisme en het ongegeneerd zakkenvullen in de bovenlagen loopt op z'n eind. Tijd voor een herdefiniëring van de concepten vrijheid, democratie en welvaart. Voor de meesten van ons is deze 'rijkdom' een tantaluskwelling geworden. Hoe harder je ook werkt, de beloning van jouw extra opofferingen zijn voor een ander. Niet voor jou.

suscrofa | 27-09-20 | 21:41 | 7

@* Il Principe * | 27-09-20 | 21:49: Met het zakkenvullen valt het in Nederland ook wel mee.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 21:56

@kuifje, Ik vind het prachtig hoe je steeds je mening verkondigt als ware het feiten.

Tantalus | 28-09-20 | 01:29
▼ 4 antwoorden verborgen

DE PUINHOPEN VAN DE RUTTE KABINETTEN

De puinhopen met ICT projecten
De puinhopen van de MH-17
De puinhopen bij de politie
De puinhopen in de zorg
De puinhopen bij de belastingdienst
De loslopers met TBS
De puinhopen bij het OM
De puinhopen bij het UWV en CBR
De puinhopen bij defensie
De puinhopen met "asielzoekers"
De puinhopen door de “klimaatplannenhysterie”
De puinhopen door de zelf verzonnen milieunormen
De puinhopen door het huisvestingsbeleid
Het graaien door de EU-zakkenvullers
De idioterie rond Biomassa-subsidie
Het afzinken van de Pulsvissersvloot
De puinhopen met de pensioenen
De puinhopen door de gaswinning in Groningen
De hoop stront volkert van der graaf
De puinhopen rond alle referenda
En ik zit nog steeds te wachten op die 1.000 Euro

WE MOETEN OP ZOEK NAAR EEN PUINRUIMER

Eugen Sandow | 27-09-20 | 21:20 | 2

Allemaal gevolg van bezuinigingen. Verzorgingstaat moet toch ergens van betaald worde. Welkom allemaal. Ik werk wel tot 69

shimanski | 27-09-20 | 21:45

U klinkt nogal wanhopig. Het zou u toch troost moeten bieden om te weten dat u vele lotgenoten heeft, die net als u wanhopig en tegen beter weten in wachten op hun duizend euro.

Nivelleermarionet | 27-09-20 | 21:49

Sinds de intrede van Covid? Ver er voor al. Zelfs na 9 jaar Rutte herkent het gepeupel incompetent leiderschap nog niet.

Lorejas | 27-09-20 | 20:52 | 7

@therealbraindump | 27-09-20 | 21:48: Voor de Euro en voor immigratie ben je grotendeels afhankelijk van andere landen. Euro zou goed kunnen functioneren als alle deelnemende landen zich aan de spelregels houden.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 21:57

Nou Kuifje, die landen houden zich al 20 jaar niet aan de afspraken. Inclusief de momenten dat dat relatief makkelijk had gekund, omdat het economisch erg goed ging. Zo'n clubje moet je dus verlaten, het is een heilloze weg.

Het brein erachter | 27-09-20 | 22:53
▼ 4 antwoorden verborgen

buiten is foeifoei binnen is veilig... ook de koeien hebben geleerd om binnen de schrikdraad te blijven waar ze veilig worden opgehokt, gevoerd, gemolken en uiteindelijk worden opgegeten...

SpookJohn | 27-09-20 | 20:49

Een cataclysme is wat het is. Je kunt de ondergang niet tegenhouden. Berust.

suscrofa | 27-09-20 | 20:47

en ben maar voorzichtig met je verbale reactie, als de gedachtenpolitie t al zou overzien is er altijd wel iemand te vinden die 0800-STASI belt...

SpookJohn | 27-09-20 | 20:46

Erg goed stuk.
Maar eigen verantwoordelijkheid, leg dat de sneeuwvlokjes en HRA/leasebak slaven die al 15 jaar klagen over hun baan maar eens uit.

Harry Turtle | 27-09-20 | 20:39

Wordt eens tijd dat aan dit interbellum een einde komt.

aflaatverkoper | 27-09-20 | 20:35 | 1

Dat gaat vroeg of laat ook zeker gebeuren. Maar hoe en wanneer, dat is de vraag.

Het brein erachter | 27-09-20 | 22:51

Het leuke is dat de "sterke leiders" zich (net als in alle communistische landen) laten toejuichen door het gepeupel.
Dat gejuich wordt vervolgens door de MSM (subsidieslurpers) gebruikt om aan datzelfde gepeupel aan te geven hoe geliefd en hoe goed de "sterke leiders" wel niet zijn....
Balletje is dan weer rond en de "sterke leiders" geloven (gesteund door het gejuich van het gepeupel) helemaal in hun eigen gelijk.

Camoflage | 27-09-20 | 20:21 | 2

Zo ist.

Normpje | 27-09-20 | 20:23

Niet mee eens. Genoeg incompetente leiders en politici die worden gefileerd door de MSM.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 21:08

De simpelste oplossing was - aangezien ze dit geintje wereldwijd uitrolden - om de economie een jaartje in een 'pauze stand' te zetten.

Wereldwijd een jaar een minimuminkomen voor iedereen zodat het leven zoals gewoon doordraait. En na dat jaar die tijdelijke geldverstrekking uit de boeken verwijderen. Alsof het nooit heeft bestaan.

Na dat jaar business as usual. Er zou maar 1 probleem zijn (teveel vrijheid voor de wereldburger) en dat vinden de machtshebbers geen goed idee.

Stonecity | 27-09-20 | 20:20

Die totaal dichtgelopen IC's waren ook onzin?

Neemt niet weg dat er heel veel nodeloos misgaat. Je zou verwachten dat ziekenhuizen intussen wisten hoe ze ziekenhuizen óók in een corona (of om het even welke epidemische) crisis ook de gewone noodzakelijke zorg kunnen bieden. Dat mensen in een crisisteam bezig zijn met de crisis oplossen en het aantal tests opschroeven in plaats van alleen hun eigen winkeltje runnen. Dat we intussen zouden weten wat wel werkt (geen handjes schudden) en wat niet werkt (mondkapjes). In plaats daarvan lijkt het er op alsof we (weer) helemaal aan het begin van de uitbraak staan, met paniekerig wapperende politici, ziekenhuizen die alle zorg die geen corona heet afschaffen, territoriale mensen op machtsposities waar ze niet horen, kippedriftige ambtenaren, variabel beleid van de ene gemeente naar de andere, totaal ongeloofwaardige ministers en burgemeesters die uitblinken in camera-hogging (Bruls/Nijmegen) dan wel imbeciele maatregelen (Weterings/Tilburg). Voeg daar aan toe een handje volg-nobodies, complotwaanzinnigen en "vrijheidstrijders", en niet te vergeten de gemiddelde Nederlander met een IQ van onder het vriespunt en een houding van 'ik heb met niemand te maken', en het resultaat is een crisis groter dan wat Covid voor elkaar kan krijgen.

Valse_nootjes | 27-09-20 | 19:59 | 12

@MoonBeebe | 27-09-20 | 20:42: Wat is er mis met palliatieve zorg? In Nederland zijn we daar bovendien nog heel open over. In een land als de VS doet men krampachtig en stiekem, en zet men ondertussen de morfinepomp ver open.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 21:43

@Kuifje-naar-Brussel | 27-09-20 | 21:43: Er is niets mis met paillatieve zorg zolang men zelf kan kiezen. Doordat er te weinig IC bedden zijn praat men over keuzes maken. Laatst vroeg iemand of ik het wenselijk vond dat iemand van 85 nog opgenomen werd op de IC. Dat is aan haar/hem en niet aan iemand anders. Als het nieuwe normaal wordt dat anderen bepalen/kiezen of je in aanmerking komt voor zorg op basis van leeftijd of leefwijze dan begeef je je op een hellend vlak. En dat in Amerika de morfine pompen stiekem geopend worden is een aanname van jou en kan je op geen enkele manier bewijzen.

MoonBeebe | 28-09-20 | 00:12
▼ 9 antwoorden verborgen

Roep al 35jaar welkom in de DDR der Nederlanden maar wordt nog steeds voor gek verklaard.

abeltasman | 27-09-20 | 19:49 | 4

Lees je eens in over de DDR, zou ik zeggen.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 20:43

U bent gek, ik ben gek, iedereen is gek.

squadra | 27-09-20 | 20:57

Zo maar een fragmentje uit het lied 'Over de muur' van het Klein Orkest:

"Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan,
als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is hij waard,
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard."

Het hele lied hier te beluisteren: www.youtube.com/watch?v=sVghH346RIk

Rest In Privacy | 28-09-20 | 03:50
▼ 1 antwoord verborgen

De beste overheid is een zo klein mogelijke overheid. Met daarnaast een grondwet die garandeert dat als de overheid zich teveel macht toeeigent of de rechten van de burger afneemt dat word opgelost door een militie van bewapende burgers zoals opgeschreven in....

The2Amendment | 27-09-20 | 19:47 | 7

@Muxje | 27-09-20 | 20:53: Voor een deel wordt het ook goed besteed. Nederlandse infrastructuur -wegen, ziekenhuizen, internetverbindingen- behoren tot de beste van Europa. Wel eens in de VS rondgereden?

Rest In Privacy | 27-09-20 | 21:10

@Kuifje-naar-Brussel | 27-09-20 | 21:10: Infrastructuur wordt altijd als argument voor belasting gebruikt terwijl het maar een single digit aandeel heeft in het geheel aan belasting..

Emilioot | 28-09-20 | 11:47
▼ 4 antwoorden verborgen

Ach jezus. Zie hem daar fietsen. Met zijn appeltje.

Deksmaat | 27-09-20 | 19:39 | 4

@smdyasc | 27-09-20 | 19:50: Benito had het niet zo op immigranten en plaatste de maffia in de marge van de samenleving. Zie ik rutte niet doen

wijsvinger | 27-09-20 | 20:20

Nuchtere kerel, slimme politicus.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 20:49
▼ 1 antwoord verborgen

In elk land ter wereld neemt de overheid nu min of meer de macht over.
Als je er niet tegen kunt is emigreren naar de Zuidpool een optie.

HoerieHarry | 27-09-20 | 19:38 | 4

Niet in de USofA. Daar heeft bij de laatste verkiezingen eindelijk eens iemand die niet afkomstig is uit de politieke kaste de macht overgenomen. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door diezelfde politieke kaste plus hun bondgenoten bij de msm.

VanBukkem | 27-09-20 | 19:45

@VanBukkem | 27-09-20 | 19:45: Nee, afkomstig uit een combinatie van elitaire miljardairskringen die handenwrijvend hun vermogen van dag tot dag zien groeien en enkelen van de allerachterlijkste sukkels, die voor hun eigen ondergang stemmen.

Ridde Rogter | 27-09-20 | 20:20

@VanBukkem | 27-09-20 | 19:45: Een ordinaire oplichter die tig keer failliet ging en met iedereen ruzie had, omdat goed opgevoede mensen dit soort proleten altijd mijdt. Een man die in een interview ooit openhartig vertelde dat hij zijn eerste vrouw had verlaten voor een mooier exemplaar, omdat ze na enkele bevallingen hangborsten had gekregen.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 20:47
▼ 1 antwoord verborgen

Een door de staat geleide economie (communistisch, fascistisch, of op z'n Franse slags mercantilistisch) heeft minder te maken met het fenomeen 'sterke leiders' dan wel met het fenomeen 'zwakke ondernemers'. De communistische regimes achter het IJzeren Gordijn droegen zorg voor 100% werkgelegenheid tot in de verste uithoeken van het land, de arbeiders kregen goedkoop bier/wodka, behoefden niet hard te makken (je moest goed toneel kunnen spelen en alleen maar doen alsof je hard werkte), de cultuur werd 100% gesponsord, kortom: de gerealiseerde 'dictatuur van het proletariaat' was de facto een paradijs voor klaplopers en schijnheilige bedriegers. Nu stevent de EU met rasse schreden af op een copycat van de ter ziele gegane Comecon achter het IJzeren Gordijn. Italië en Spanje willen de bevolking in de economisch niet-rendabele uithoeken sponsoren met EU donaties, net zolang tot gekke Henkie kassiewijle is. Corona versterkt dit omvolken van de 'kapitalistische' economie tot een 100% EU-geleide Staatseconomie alleen maar. Voor proletariërs is dit vooruitzicht aantrekkelijk. Wat is er per saldo zo mis aan de proletarische dictatuur?

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-09-20 | 19:36 | 2

"De arbeiders kregen genoeg goedkoop bier en wodka"Ook een manier om de mensen rustig te houden.Steeds maar roepen "Houd je bek dicht "gaat ook vervelen. Geen referenda en die kleuterklas in Den Haag gaat rustig verder,tot
alles kapot is.!!!

Co7699 | 27-09-20 | 19:49

Je werkt bij de overheid of je factureert aan de overheid. Dat is het tegenwoordig zo’n beetje.

Nichtsneues | 27-09-20 | 20:04

Al voor de corona voorstelling maakte de kiezer duidelijk,dat hij,eenmaal in dat stemhokje graag gehoorzaamt aan de lokroep (MSM en PO) van Het Partijkartel. Keer op keer maakte de kiezer de faal kabinetten Balkenende en Rutte mogelijk. Blijft bijvoorbeeld ook de absurde indoctrinatie van het Mediapark accepteren,door hem zelf betaald.
De grip die de massa media op de kiezer hebben en het gemak waarmee deze blijft trappen,en naar blijkt bij corona nog meer - in de Kartelleugens en voorstellingen (Immigratie,Asiel,Klimaat-Energiehysterie,EU/euro) doet het ergste vrezen. En dat ergste komt natuurlijk een keer,in welke vorm weet ik ook niet precies, noem het maar the perfect storm. En dit kabinet is binnenslands één van de uitlokkers.

hertogvanzottegem | 27-09-20 | 19:32

Zie hier de macht van de gelijkgeschakelde media die het gepruts in Den Haag goed praten en staan te applaudiseren als Rutte weer een corona-persconferentie geeft. De gemiddelde nederlander ziet en leest alleen dat en als zelfs het journaille meent dat Rutte het zo goed doet dan krijg je dat diezelfde nederlander ook denkt dat het allemaal prima geregeld is.

2voor12 | 27-09-20 | 19:32

Kut. Ik ben binair. Wat moet ik nu doen mijnheer van Elsloo?

Poesman | 27-09-20 | 19:30

De enige vraag is . Wanneer valt de Euro ?

likmegaties | 27-09-20 | 19:29 | 3

Dat is een interessante vraag.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 20:48

Als in: 'wanneer valt het kwartje'?

Rest In Privacy | 28-09-20 | 03:55

Die knotsgekke tijd van negatieve rentes. En hypotheekrentes van amper 2%. Om welke reden (behalve pensioenen) zouden de rentes weer aan moeten trekken omdat we daar beter van worden?

Leptob | 27-09-20 | 19:29 | 3

Omdat Nederlandse pensioenpotten en spaargelden verdampen, en omdat een lage hypotheekrente enkel de huizenprijzen verder opdrijft. Een lage rente kost NL dus geld. Het probleem is alleen dat bij een hogere rente een land als Italië zijn staatsschuld leningen niet meer kan afbetalen.

Diederik_Ezel | 27-09-20 | 19:33

@Muxje | 27-09-20 | 20:01: Niet alleen. Ook vanwege de Europese geldpersen die het 'geld' waardeloos maken.

UpdateAvailable | 27-09-20 | 20:06

Toen Draghi afscheid nam heeft hij het voor miljarden opkopen van Staatsobligaties nog voor jaren vastgelegd waarmee het nivelleren gewoon doorgaat en de rentes onnatuurlijk laag zijn. De zuidelijke lidstaten hebben geen enkele aanleiding te bezuinigen of te hervormen maar onze pensioenen en spaartegoeden gaan eraan en de woningmarkt is op hol geslagen.
Verandering begint hier in maart en daarna zal er in Brussel radicaal ingegrepen moeten worden op monetair en milieu gebied. Dat Merkel vlgd jaar vertrekt helpt veel.

Trumme | 27-09-20 | 19:25 | 1

Waarom denkt u dat er hier in maart of in Duitsland na het vertrek van Merkel ook maar iets zal veranderen?

witwas | 27-09-20 | 19:37

OK jongetjes en meisje van Nederland:
De overheid trekt zich nu terug en jullie zoeken het zelf maar uit in deze bizarre tijden.
Succes ermee...

HoerieHarry | 27-09-20 | 19:21 | 7

De overheid trekt zich helemaal niet terug, ze wordt wel snel duurder.

Nichtsneues | 27-09-20 | 20:02

zou wel het beste zijn, maar ja, de overheid is steeds verder aan het expanderen.

UpdateAvailable | 27-09-20 | 20:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Een zakkenrollersbende ga ik beginnen. Steek ze allemaal in een net pak want, dan hebben de slachtoffers niets in de gaten.

aflaatverkoper | 27-09-20 | 19:20

Volgens mij zijn de meeste Nederlanders best genuanceerd ipv binair in hun opvattingen.

Diederik_Ezel | 27-09-20 | 19:18

De relatie van de Nederlander tot de overheid is als die van een hond tot zijn baasje.

theo-is-dood | 27-09-20 | 19:17

Ik vertrouw op de overheid. Sinds ik 1000 euro heb mogen bijschrijven, en sinds er geen cent meer naar Griekenland gaat, en sinds straf echt straf betekent, en sinds rotmaatregelem slechts tijdelijk zijn heb ik er alle vertrouwen in! Toppers zijn het, die mijn belangen ten volste behartigen! Meer EU graag!

opblaasschaap | 27-09-20 | 19:16 | 1

Helemaal met u eens. "Het is hier geweldig vakantieman".

NonPlusUltra | 27-09-20 | 19:25

Dat de mensen een sterke leider willen dat kan ik op zich nog wel begrijpen. Maar dat ze dan naar Mark Rutte rennen, nee, daar snap ik dan weer ruk van.

VanBukkem | 27-09-20 | 19:15 | 1

Jouw voorkeur voor ordinaire leiders is inmiddels wel bekend.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 20:48

Het gepeupel.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 19:15 | 3

"Het leven is een bron van vreugde; doch daar, waar het gepeupel meedrinkt, is de bron vergiftigd."

Rest In Privacy | 27-09-20 | 19:23

Zelf zwaai ik altijd vanaf de back tee minzaam doch ingetogen naar het gepeupel dat voorbij rijdt op hun door spierkracht voortgestuwde rijwielen. Mensjes zwaaien altijd blij terug. Tijd voor een sherry.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 19:37

Het meeste zorgen baart me het ontzettende gesmijt met het geld, zowel door overheid als banken.
straks krijgen we nog geld toe wanneer we lenen.
Met de Bank Act ingaande volgend jaar januari zie ik het nog donkerder in.
M.I. stormen we op korte termijn af op afschaffing van cash, en mogelijk zelfs invoering van één wereldmunt of alleen maar giraal geld.
Dat geldgesmijt stinkt in elk geval van hier tot Tokyo !
De belastingbetalers moeten dat straks allemaal weer ophoesten.
Wee jullie kinderen !

A333aan | 27-09-20 | 19:15 | 5

Met dat cash geld is iets 'grappigs' aan de hand. De overheid gaat dat aan banden leggen (max 3000 euro per transactie) om criminaliteit in te dammen. Bankfilialen gaan massaal dicht. En ons criminele gilde staat nog eens verder de situatie te verklooien door de resterende geldautomaten leeg te roven waardoor ondernemers geen zin meer in die dingen hebben.

UpdateAvailable | 27-09-20 | 20:11

Hoe durft u hier over banken te praten, u bent volkomen offtopic!

nieuwe_Deen | 27-09-20 | 21:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Nemen van de eigen verantwoordelijkheid.
Dat lijkt me wel wat ipv zitten wijzen naar de overheid voor inkomen, huis, etc....

jaimelavie | 27-09-20 | 19:13

Die foto van Rutte is top, was hij maar wat hij uitstraalt.
Ik zou niet met hem willen ruilen, maar hij heeft de democratie (althans zijn kabinet), naar de klote geholpen.
Op naar de volgende ronde.

Ray Skak | 27-09-20 | 19:13 | 1

De CU wordt ingeruild voor de PvdA en ze gaan weer vrolijk verder of de VVD moet geweldig verliezen.

Trumme | 27-09-20 | 19:30

Maar wel competent leiderschap belonen? En niet vragen om sterk leiderschap? Wat is het nou?

Normpje | 27-09-20 | 19:12 | 1

"leiderschap" is zo verbonden met de oude socialist uit de vorige eeuw dat wij oprecht moeten geloven dat dit iets slechts & verdorvens is.
Zou anders ook niet weten waarom de haat tegen Trump zo uit onze radio- en TV toestellen walmt.

Jan Passant mk2 | 27-09-20 | 19:16

Als je het nu allemaal aan het volk overlaat ontstaat er een totale anarchie.
Daar heb ik geen glazenbol voor nodig.

HoerieHarry | 27-09-20 | 19:12 | 8

Daarom moet je de bevolking ook niet over alles laten beslissen, en de overheid natuurlijk ook niet. Zelfde probleem. Er hoeft niet zoveel collectief besloten te worden.

Nichtsneues | 27-09-20 | 20:01

@therealbraindump | 27-09-20 | 19:50: Ik moet u teleurstellen. Het Nederlandse volk is reeds verantwoordelijk voor omvallende banken in andere landen. Rutte heeft dat reeds gerekend als zegt hij van niet.

The7thGuest | 28-09-20 | 07:45
▼ 5 antwoorden verborgen

OK, er moet ergens een verklaring zijn voor onze eindeloze stoet van Kokken, Balkenendes en Ruttes. En hun beloftes van kwartjes, onderste stenen en duizenden euro's. Niemand gelooft die nog, maar stemt er evengoed voor.

Het zit mogelijk in de wormen in naarden van de media. Ons werkelijk bestuur, waar wij 24/7 bewust- en onbewust naar luisteren. In onze Grootburgerlijke huiskamertjes.

Jan Passant mk2 | 27-09-20 | 19:10

De grote trend is al in beweging. Huizenmarkt staat op knappen, omdat er veel ondernemers / werknemers hun onderkomen niet meer kunnen betalen. De aandelenmarkt wordt omhoog gepompt door de centrale banken. Ons geld heeft momenteel een inflatie dat zijn weerga niet kent. Hyperinflatie ligt op de loer alsmede een volledige economische crash. Als dat niet goed is, is de overheid met alles bezig behalve met hervorming op het gebied van het monetaire beleid. Hoeft ook niet, want Corona. Dat is wat ze zullen eggen. Ik zeg iets anders...

Namelijk vertrouw niet op de overheid, maar zorg voor jezelf. Indien zich een kans voordoet, koop een huis/grond en als je heel slim bent koop je ook kleine beetjes Bitcoin.

Voorbeeldige burger | 27-09-20 | 19:08 | 1

deflatie gaat optreden, geen inflatie

lalalilo | 27-09-20 | 19:50

Doet me denken aan een oude quote: for every problem, there is a solution that is simple, neat... and wrong.

Muxje | 27-09-20 | 19:07 | 2

The twelve most frightning words in the English language: I am from the government and i am here to help you.

The2Amendment | 27-09-20 | 19:52

Mooi bedacht allemaal maar in deze tijd niet of nauwelijks uitvoerbaar.

HoerieHarry | 27-09-20 | 19:06 | 1

Daarom je vaak ook weinig aan vergezichten. Want de waan van de dag regeert.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 21:26

De mensheid is dan ook helemaal van het padje af. Je mag en kunt niks meer goed doen, zonder dat iemand daar wel weer wat over te zeiken heeft. #ikdoenietmeermee.

We gaan toch allemaal naar de verdoemenis.

Paaldanseres | 27-09-20 | 19:06 | 1

Alles is het resultaat van het proberen te mengen van niet mengbare culturen.

The7thGuest | 28-09-20 | 07:38

Dubbele achternaam die het volk gepeupel noemt. Zeker dat dit micro jort niet is?

JWZ_JMK | 27-09-20 | 19:06
-weggejorist-
patrick023 | 27-09-20 | 19:06

Het dorre hout zit in Den Haag, als de huidige maatregelen uit onkunde voortkomen dan moet het gespuis wegwezen, en als het moedwillig beleid is dan hoort deze regering voor een tribunaal gesleept te worden.

#JesuisErwelklaarmee.

marcoplarco | 27-09-20 | 19:06 | 2

Eerste rij, graag.

ademende aarde | 27-09-20 | 19:34

Ik zeg we halen de guillotine uit het vet en maken er korte metten mee

The2Amendment | 27-09-20 | 19:54

Amen

HD50 | 27-09-20 | 19:04 | 4

@lovekila | 27-09-20 | 20:49: Xi en Putin zijn dictators en dat willen we juist in een beschaafd land als Nederland niet.

Rest In Privacy | 27-09-20 | 21:27

LOL, u weet de betekenis van dat woord

kapotte_stofzuiger | 27-09-20 | 23:53
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl