Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

YEAR REVIEW met Jordan Peterson! En kletsen over Gladiator, individuatie, kunst en ID-politics

Over twee weken alweer exact een jaar geleden dat Peterson bij ons aanschoof

Daags na z'n roemruchte Channel 4-interview met Cathy Newman deed hij bij ons voor het allereerst zijn woordje over het interview en de nasleep ervan. Vervolgens bespraken we onze distillatie tot vijf punten van zijn filosofie: De centrale rol van de heldenmythe, de logos, het maken van de juiste offers, oriënteren op het hoogst haalbare doel en het minimaliseren van uw persona. Dat was heel leuk. En nu is het dus tijd voor ronde twee! Niet irl helaas, maar we kregen via MSN een berichtje 'hej alles goed heb je cam' en die hebben we. 

Onderstaand werken we even de onderwerpen uit die we vandaag hopen te behandelen. 

Een terugblik op 2018
Een soort terugblik op 2017, maar dan op 2018.

Narratief-substitutie in identity politics
Eric Weinstein kwam eind september met de volgende observatie: safe spaces dienen niet ter bescherming van het individu, maar van een narratief dat contact met de buitenwereld niet kan overleven. Dat gaf te denken, dus legden we de volgende gedachte voor aan Peterson: in identity politics wordt de individuele ervaring ingeruild voor een collectief narratief van onderdrukking dat vaak helemaal niet overeenkomt met iemands werkelijke individuele positie in de maatschappij. Oftewel, in hypothese-vorm: Sylvana & Co worden als individu niet werkelijk zo erg gediscrimineerd als zij zeggen, maar zijn een belichaming geworden van een collectief narratief dat hun onderdrukking dicteert.

Gladiator, archetypes, Kaïn en Abel en de corruptie-these
Er is iets met die film en het heeft niets te maken met de vechtscenes. Waarom is die film zo diep gegraveerd in de psyche van vroege millennials? Aragorn, Hektor, Wallace, Spartacus en Leonidas zijn exact dezelfde archetypische figuren, maar waarom beklijft alleen Maximus Decimus Meridius écht? Wellicht heeft het te maken met de onderstaande drie punten, die culmineren in een these die op de achtergrond van de hele film loopt: Ongeacht hoe machtig, de pijn van iemand wiens ziel onherstelbaar gecorrumpeerd is, is nog veel groter dat de pijn van een rechtgeaard iemand wiens vrouw en zoon vermoord zijn en gedegradeerd wordt tot slaaf.

1- Eigenlijk gebeurt het in de eerste seconden van de film al. Maximus kijkt uit over het aanstaande slagveld, imposant maar zwaarmoedig en geenszins bloeddorstig, eventjes gecharmeerd door een vogeltje. Vervolgens langs de troepen, eerlijk en ingetogen in mimiek en woord, gerespecteerd én geliefd louter om zijn karakter en kunde. Na 55 seconden screen time en zonder een woord gezegd te hebben weten de meeste jongens en mannen al dat dit in hun hart is wie zij zouden willen zijn. Liever nog dan, zeg, Dan Bilzarian, al zou een maandje in zijn schoenen ook geen pijn doen.

Dat is het helden-archetype. De belichaming van een tijdens de evolutie uitgekristalliseerde set eigenschappen waarmee iemand optimaal het hoofd biedt aan onze twee eeuwige vijanden: kwaadaardigheid en tragedie. En Maximus is hiervan met afstand de beste moderne vertaling. Bovenop legio andere historische onjuistheden bestond Maximus helemaal niet, maar op een manier is een archetype "more real than you".

2- Maar wat minstens zoveel bijdraagt aan de tijdloosheid van de film is de nagenoeg perfecte vertaling van de tegenpool van het mannelijke archetype: Commodus. Zijn gebrek aan karakter en kunde compenseert hij met misleiding en wreedheid, en weet ondertussen met elke stap dat hij uiteindelijk alsnog zal verliezen. In het verhaal is hij in alles behalve bloed een broer van Maximus, wat het gewoon een directe variant op Kaïn en Abel maakt, waarin Commodus zijn broer en daarmee zijn eigen ideaalbeeld vernietigt. Wij voor dit gesprek even Genesis 4 lezen, en kijk hoe perfect de eerste omschrijving van Kaïn overeenkomt met de onderstaande eerste frames (Lion King-broer Scar wordt trouwens ook in de schaduw voorgesteld) die je van Commodus te zien krijgt: "But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth [verbolgen], and his countenance [gelaat] fell [wreed]." Da's toch mooi man of niet.

3- De karakters an sich zijn al geweldig, maar misschien beklijven hun eigenschappen hier zo erg juíst omdat ze in het frame van een van de bekendste archetypische thema's gegoten zijn, namelijk dat van de hostile brothers. Maar waarom is dat zo'n archetypisch thema? 

Nou, wellicht omdat het in essentie vooral een vertaling is van de strijd tussen de Kaïn en Abel in onszelf. Solzhenitsyn: "The line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either -- but right through every human heart -- and through all human hearts. This line shifts. Inside us, it oscillates with the years. And even within hearts overwhelmed by evil, one small bridgehead of good is retained. And even in the best of all hearts, there remains... an unuprooted small corner of evil." Mythologie is een projectie van het innerlijke op de kosmos, "all the gods, all the hells, all the heavens are within you." Dus iets met uw broeder en hoeder, gewoon voor de zekerheid.

Hoe word je iets dat het archetype benadert?

Leuk en aardig natuurlijk. Grootse verhalen met lineaire personages waar de lijn tussen goed en kwaad evident is, maar wat hebben wij er aan dan? Beetje eten, drinken, naar bed gaan en wakker worden in wat soms voelt als een land en leven zonder consequenties. Maar toch hè. Het archetype lijkt zo'n beetje samen te vatten als een integratie van waarheid, discipline, moed en liefde, en zonder in staat te zijn tot alle vier is het maar zeer de vraag of het leven de moeite waard is. Over waarheid hebben we het vorige keer gehad, met het onderstaande, en ons favoriete fragment, tot gevolg.

The thing about telling the truth that’s so adventurous, is that you let go of what you want. And you replace it with a hypothesis, the hypothesis of faith. And the hypothesis is, it doesn’t matter what I want, or even what I should want. Instead, I’m going to make a philosophical claim that if I tell the truth, as carefully as I can, then, whatever happens, is the best that could have possibly happened in that situation, no matter how it looks.

Discipline en 'extreme ownership'
Maar over de aard en het nut van discipline stellen we u graag even voor aan oud-commandant van SEAL Team Three's Task Unit Bruiser en podcaster Jocko Willink. Was geen liefde op het eerste gezicht. Het leek ons eigenlijk maar een soort  persiflage op een hoorah all-American war fighter. Dat vinden we soms nog steeds een beetje, maar we zijn toch wel van hem gaan houden. Z'n eerste centrale boodschap luidt 'discipline equals freedom' en de doctrine bestaat zo'n beetje uit: 

- Elke seconde telt, en elke seconde wint of verliest u grond.
- Als je ergens geen zin in hebt, just go through the motions, dat voelt na afloop oneindig beter dan toegeven aan zwakte.
- Die seconden worden jaren en als u dit volhoudt bent u mentaal en fysiek over een paar jaar oneindig beter af dan nu.

Z'n gimmick is dat hij zelf elke ochtend om 04:30 op staat om te sporten en ontbijten voordat z'n kinderen wakker worden. Vinden wij wat overdreven, maar, zeg, om 06:00 eruit en al sportend een voorsprong op de dag te nemen is eigenlijk best wel iets magisch. Zeker als het steeds makkelijker gaat begint elke dag met een gratis avontuurtje. De onderstaande montage door de Mulligan Brothers trok ons in ieder geval over de streep, dus overweeg de hele 20 minuten eventjes uit te zitten. Wie weet waar u over een paar jaar bent.

Willink schreef daarbij twee best-sellers over 'extreme ownership', formeel voor leidinggevenden, maar eigenlijk voor iedereen. Boodschap: in uw leven bent u eindverantwoordelijk voor alles, einde verhaal. En dat is een interessante overeenkomst met Petersons nadruk op het werk van Solzhenitsyn, waarvan de rode draad is dat staatstirannie, in zijn geval de Sovjet-unie, in beginsel alleen kon ontstaan door de corruptie van het individu, en dat elk individu, inclusief hijzelf, verantwoordelijkheid was voor elke misdaad van het Sovjet-systeem. Gek genoeg werd die overeenkomst pas expliciet benoemend in de derde Jocko-Peterson podcast. Z'n twee afleveringen bij Joe Rogan zijn trouwens ook erg de moeite waard.

Carl Jung over 'Individuatie'

Okay, dat was de oppervlakte, en eigenlijk allemaal zelf ook wel te verzinnen met wat goede wil en gezond verstand. Maar u bent hier voor de verdieping en om aan de waan van de dag te ontsnappen, TOCH!? Mooi, want nu gaan we down the rabbit hole ook en dat wordt lachen.

In de Jungiaanse school komt individuatie neer op "in-dividueel" oftewel ondeelbaar en heel worden. Hiermee wordt ruwweg bedoeld dat u uw persona ontmantelt en uw bewustzijn (ego) integreert met het persoonlijke onbewuste én het collectieve onbewuste. Vooral dat laatste is een spannend en niet onomstreden concept. Het is eigenlijk een soort verzameling van archetypische toestanden en motieven die we erven in plaats van aanleren, waarin het bewustzijn en persoonlijk onderbewustzijn ligt ingebed. Zoals onze collectieve biologische evolutie in het lichaam opgeslagen is, zo ligt in het collectieve onderbewustzijn de collectieve psychische ontwikkeling opgeslagen in de vorm van archetypische beelden en motieven. Deze integreren in het bewustzijn komt neer op het integreren van deze tijdloze eigenschappen voor een zo gunstig mogelijk bestaan. Ter illustratie: Maximus is dus zo'n archetype dat u kunt integreren.

Allemaal moeilijk abstract en een tikkeltje droog, weten we ook wel. Dus hier onze (tot nu toe) favoriete bladzijde uit Jungs verzamelde werk The Archetypes and the Collective Unconscious, over, ja, 'heelwording'. Gewoon om wat tot leven te brengen.

"When a summit of life is reached, when the bud unfolds and from the lesser the greater emerges, then, as Nietzsche says, "One becomes Two", and the greater figure, which one always was but which remained invisible, appears to the lesser personality with the force of a revelation. He who is truly and hopelessly little will always drag the revelation of the greater down to the level of his littleness, and will never understand the day of judgement for his littleness has dawned. But the man who is inwardly great will know that the long expected friend of his soul, the immortal one, has now really come, "to lead captivity captive"; that is, to seize hold of him by whom this immortal had always been confined and held prisoner, and to make his life flow into that greater life - a moment of deadliest peril! Nietzsche's prophetic vision of the Tightrope Walker ("Thy soul will be dead even sooner than thy body") reveals the awful danger that lies in having a "tightrope-walking" attitude towards an event to which St. Paul gave the most exalted name he could find. Christ himself is the perfect symbol of the hidden immortal within the mortal man. (p. 121, Concerning Rebirth)"

Da's toch mooi man of niet. Nietzsche's koordanser verwijst naar de uitspraak dat “Man is something that shall be overcome. Man is a rope tied between beast and overman - a rope over an abyss. What is great in man is that he is a bridge and not an end.” In het verhaal waagt de koordanser zijn oversteek, maar toen hij exact op het middenpunt was, verscheen de duivel op het touw, kwam op hem af en bracht hem uiteindelijk uit balans, waardoor hij viel en stierf. Oftewel, echte individuatie, echte zelfontstijging, kan extreem gevaarlijk zijn. Het houdt immers vaak de versterving van "the lesser psyche" in, daar is geweld voor nodig en herstel is geenszins gegarandeerd.

Wat bedoelt Jung met die maffe 'greater immortal'?
Waarom heeft Jung het steeds over een 'immortal' waarmee u samengaat? Vergelijkend mytholoog Jospeh Campbell deed precies het zelfde, "This is the problem that can be metaphorically understood as identifying with the Christ in you. The Christ in you doesn't die. The Christ in you survives death and resurrects." Ze bedoelen het symbolisch, maar wat bedoelen ze dan symbolisch?

In ons vorige gesprek met Peterson hadden we het kort over archetypes in films als Maximus, William Wallace, Spartacus en Leonidas. Alle vier werden uiteindelijk gedood door de vijand, maar hun ziel werd nooit gebroken, omdat zij het archetype bleven belichamen en daarmee in waarheid en eer stierven. Na een verhandeling over hoe Socrates eervol aan z'n eind kwam, concludeerde ook Peterson met: "that part of the spirit doesn't die." Wat bedoelen ze nou steeds?

Wellicht ligt het antwoord in deze waarschuwing van Jung, 24 bladzijden verderop: "(...) for the great psychic danger which is always connected with individuation, or the development of the self, lies in idenfitication of ego-consciousness with the self. This produces an inflation which threatens consciousness with dissolution."

"The self" die hier bedoeld wordt is het product als u het persoonlijke onbewuste en collectieve onbewuste succesvol in uw bewustzijn, uw ego, integreert. Maar er wordt dus gewaarschuwd tegen uw bewuste ego vereenzelvigen en identificeren met het collectieve onderbewuste, omdat dit uw ego op kan blazen en ontbinden.

Voor zover we het denken te begrijpen, staat hier dus ongeveer dat wat u geworden bent, u in essentie niet toebehoort en ook niet uit u voortkomt, dus of je ff niet zo tof wil doen. Het is simpelweg gelukt uw bewuste ego uit te lijnen met de archetypen. Die uit-geëvolueerde psychische patronen voor het meest gunstige leven lagen al in het collectieve onderbewustzijn besloten, en moesten simpelweg nog door u ontdekt worden. Die archetypen leven of sterven dus niet met u, maar blijven ongeacht uw eigen toestand voorbestaan; immortal

Het geeft te denken.

De kunstenaar als portaal tussen droomwereld en bewustzijn

Tijdens een monoogje over Jungs opvatting over dromen zei Peterson het volgende: "The dream is the birthplace of thought the same way artists are the birth place of culture. The mind is groping outward to comprehend what it has not yet comprehended. It does that first by trying to map it on to image. It's doing that in the dream. It's somewhat incoherent because it's not yet a full fledged thought. It's the birth place of thought. It's a fantasy of what might be. And then, if you can grip the fantasy, and share it with other people maybe they can elaborate on it and bring it into being with more clarity than if it merely existed as a precursor of a thought in your head."

En dat is interessant. Dromen zijn een soort inkijkje in het persoonlijke onderbewustzijn, maar dus ook in het collectieve onderbewustzijn, waar in beelden archetypische toestanden en motieven besloten liggen. En het is de kunstenaar die deze droombeelden grijpt en uitbeeldt. Dat vonden we een mooie hypothese en toen stuitten we vorig jaar op de onderstaande tekening van jonge dagdromer Solomonica de Winter.

Waarschijnlijk in een dagdromende toestand getekend, en dat gaf te denken. Want wij zagen hier zo'n beetje het oudste verhaal in dat er is. Namelijk, de Babylonische scheppingsmythe en voorloper van de oud-testamentische scheppingsmythe, de Enûma Eliš. Dat verhaal komt neer op het volgende. Nadat andere goden maar blijven falen verslaat Marduk, een god met het gesproken woord en zicht als superkracht, de dragon goddess of chaos Tiamat die het godenrijk aanvalt, en creëert vervolgens de wereld uit haar lichaam, en de mensheid uit het bloed van Tiamats demonische commandant Kingu. De conclusie van dat verhaal is dat de gesproken waarheid en oplettendheid superieur zijn boven alle andere eigenschappen als chaos verslagen moet worden.

Enfin, Tiamat wordt van oudsher afgebeeld als een soort zeedraak, en laat het onderstaande hoofdpersoon deze nu net bezweren met het woord, terwijl een wereldbol op de achtergrond beschermd wordt.

Dat vinden wij dus bijzonder, en vroegen ons af wat Peterson in de tekening zag, maar daar zijn we helaas niet aan toegekomen.

Tot volgende keer!

Reaguursels

Inloggen

als je zo'n interview houdt, hang dan wat gordijnen aan de muur of zo, dan klinkt het niet alsof je in de badkamer zit.

D. G. Narrator | 07-01-19 | 20:55

Gatverdakke niet te verstaan. Ik wacht wel op de verbeterde versie. Had eigenlijk meteen gemoeten, want waarom deze versie gepubliceerd?
Neem ons serieus en schotel ons alleen goede versie voor.

Waarom trouwens niet in afleveringen? Maakt het makkelijker behapbaar, of zitten er veel verwijzingen naar de onderwerpen in, zodat het verband aangetast wordt?
Desalnietemin. Hulde! Evocatus

Evocatus | 07-01-19 | 17:32 | 1

Jordan Peterson heeft de volledige video geupload naar zijn eigen kanaal, en het volume min of meer gelijk gekregen. Als je daarom nog niet geluisterd had zou ik aanraden om hier te luisteren: www.youtube.com/watch?v=10QsBmawqxg

Foolonthehill | 07-01-19 | 18:09

Wow Spartacus, nogal een rondreis in de oneindigheid. Dank voor diep graven, er ligt hier wel een jaartje lees/luister werk. Nou ja ‘werk’. Enfin.
Voor een ieder die zich hier enorm aan het opwinden is; doe rustègh. Er MOET helemaal niks hè

EasyAloha | 07-01-19 | 13:06

Citaat:
Die uit-geëvolueerde psychische patronen voor het meest gunstige leven lagen al in het collectieve onderbewustzijn besloten, en moesten simpelweg nog door u ontdekt worden. Die archetypen leven of sterven dus niet met u, maar blijven ongeacht uw eigen toestand voorbestaan; immortal.
----------
Leuk filosofisch gebabbel, maar zegt het werkelijk iets over ons. Ik denk dat het wel meevalt. Geef mij maar de (soms) harde werkelijkheid wie wij zijn:
Slechts dragers van de echte eeuwige radertjes waar het leven om gaat: De genen.
Een driftig kort leven wiens enige taak is de miljoenen jaren oude genen die we van onze voorouder vanaf het eerste begin van het leven meegekregen hebben door te geven.... Dat is het. Replicators en volledig slaaf van de eigen genetische code.... met allerlei geprogrammeerde eigenschappen waar we zelf niets aan kunnen veranderen..... Na de laatste splitsing van onze voorouders waar we onze soort (homo s.) aan te danken hebben is er wat betreft oorlog en agressie weinig verandert. De mens is zo agressief als de pest en heeft er geen moeite mee soortgenoten af te slachten wanneer er een vijand te verslaan is..... Bij een andere tak van de familie worden na 6 miljoen jaar evolutie vijandigheden opgelost met sex....
Ondanks alle technologische hoogstandjes en filosofische bespiegelingen is er nog steeds een wapenwedloop gaande en een meedogenloze zelfdestructie als aard van het beestje..... Geweld tegen de eigen soort blijft het meest fascinerende schouwspel en bezigheid blijkbaar.... De rest is bijzaak.
Citaat: uit-geëvolueerde psychische patronen...
Er zijn geen uit-geevolueerde psychische patronen. Dat kan helemaal niet. Evolutie gaat gewoon in hetzelfde tempo volgens de biologische klok verder.
De psychische patronen zijn een product van onze hersenen die de laatste miljoenen jaren wat betreft denkvermogen enorm aan kracht gewonnen hebben,
maar het wilde dier zit er echter nog steeds in waaraan een overlevingsstrategie is gekoppeld waardoor we ons handhaven volgens de wetten van de genetische code die onze levens programmeren.

dijkbewaker | 07-01-19 | 13:01

Zit hier niet te wachten, wat een geneuzel

HypodePipo | 07-01-19 | 11:25 | 2

Maar je dacht, kom.. ik ga eens van me af gillen dat je hier niet op zit te wachten. Doe je dat irl ook overal? Even laten horen dat jou ego alles maar stom vindt en dat jou ego dus beter is.

Ton8695 | 07-01-19 | 12:03

Als ik u was zou ik de redactie verzoeken eerst de stukkies naar u op sturen, ter goedkeuring. Leest u alleen nog wat u wilt lezen.

JJMS | 07-01-19 | 12:49

Zeer opvallend hoe sommige reaguurders met een kleine belediging de groten der aarde als Jung en Nietzsche ter zijde kunnen schuiven. Werkelijk? Lijdt u aan zelfoverschatting dat u dat soort denkers met een pennestreek naar de prullemand kunt verwijzen? Het advies van JBP voor dat soort lieden is helaas niet aangekomen. Clean up your room, stand up straight with your shoulders backwards, etc.

Het maken van kleine beledigingen is eenvoudig, je verdiepen in materie vergt veel inspanning. Voordat je dat soort kleine beledigingen uit, misschien eerst eens het advies van JBP ter harte nemen?

Ik vind het het toppunt van ironie.

Foolonthehill | 07-01-19 | 10:49 | 3

Ach hou toch op man. Dit soort manipulators op internet halen deze "groten der aarde" er alleen bij om zichzelf te profileren. Image building om de massa van gefrustreerde internetmannetjes te manipuleren met hun eigen narcisme. Bovendien geeft het ook blijk van een gebrek aan authenticiteit.
Desalniettemin strijkt Peterson zo'n 80.000 euro per maand op via patreon, waar al dit soort mannetjes hun portemonnee trekken voor niets. Dit maakt nu ook duidelijk waarom een figuur als Bhagwan meer dan 90 Rolls Royces had. Wat een idioterie.

Rest In Privacy | 07-01-19 | 11:14

"Ach hou toch op man." -- Nee dank u wel.

Uw stellingen:
1. JBP is een manipulator. -- Wellicht kunt u dat toelichten, zodat ik weer wat kan leren.
2. JBP verdient 80.000 euro -- Het is me wat, geld verdienen zou verboden moeten worden. Maar goed nieuws, vanaf 15 januari is zijn Patreon-account weg ( www.youtube.com/watch?v=h8_OrrvaVVw ). Wat hij verder met dat geld doet, is bijvoorbeeld het starten van een online university. Maar het is en blijft een achterlijk vice-argument.

Foolonthehill | 07-01-19 | 11:31

gelul

Rest In Privacy | 07-01-19 | 12:39

Waarom, waarom de Engelse vertaling van oorspronkelijk Russische (Solzjenitsyn) en Duitse (Jung) teksten? Er staat genoeg interessantdoenerij in het artikel zelf.

Caveman48 | 07-01-19 | 10:42

Een tekstredacteur zou dit artikel zowel leesbaar als begrijpelijk kunnen maken, zeker weten...

Bucket of Shit and P | 07-01-19 | 10:05

But what does it mean?

nerugaer | 07-01-19 | 09:59 | 1

Haha ja dat zou zo een peterson uitspraak kunnen zijn

Sceptische_autist | 07-01-19 | 10:21

De heldenstatus van Peterson toont aan dat wij blanke mannen een stelletje jankerige navelstaarders zijn geworden. Wij voelen ons bedreigd door wat verward schreeuwende dames, en al helemaal als ze lesbisch en allochtoon zijn en vaag lijken op een slappe vent.
Wij maken ons te druk om het kleine niets, en niet druk genoeg om het grote iets. Wat is dat grote “iets” hoor ik jullie in koor vragen. Dat is democratie, oftewel het recht van een volk om haar eigen lot te bepalen. Het is al een regelrechte ramp dat de meest bepalende veranderingen in onze samenleving nooit expliciet aan ons zijn voorgelegd: Massale immigratie van Moslims, een nieuwe munt en het weggeven van soevereiniteit aan Brussel. Maar het elitarisme dendert door: Elitarisme is het waanbeeld van een zelfbenoemde groep uitverkorenen die menen het beter te zien dan de rest en hun zin doordrukken. Elitarisme is de aardsvijand van democratie. De elitaristen doen ons nu geloven dat de planeet wordt bedreigd en dat zij een peperduur, diep ingrijpend plan hebben om die planeet te redden. Het klimaatakkoord is een elitair plan en u heeft er geen zak over te zeggen.
De elitaristen blijven volhouden dat de EU de beste garantie is voor vrede en welvaart en dat zaken als democratie, transparantie en controle daaraan ondergeschikt zijn. De elitaristen willen daarom strak doorzetten met de uitholling van nationale democratie door de verdere overdracht van soevereiniteit aan een ondoorzichtige bureaucratie.
Laten we ons komend jaar iets minder druk maken over Sylvana, jankmillenials en vechtfeministes. Laten we ons komend jaar wel wat drukken maken over het recht ons eigen lot te bepalen en het recht ons te verzetten tegen onzalige plannen van elites.
Dit moest ik even kwijt.

Zeddegeizot | 07-01-19 | 08:29 | 1

Wat is deze? Wie zijn "wij/ we"? Als je je bedreigd voelt en goede voornemens hebt je lege bestaan, zo lees ik, een positieve wending te geven, betrek het dan op jezelf of geef aan wie "wij" zijn. Hoop dat 2019 wél jouw jaar is!

Rest In Privacy | 07-01-19 | 09:07

De heilroepertjes moeten hun goeroe weer promoten. Tja, social media hè. En dan loopt de hysterische massa van internetmannetjes er weer heel hard achteraan. Want hun Bhagwan moet natuurlijk wel een 'helden'status krijgen. Liefst als archetype natuurlijk.

Rest In Privacy | 07-01-19 | 08:17 | 2

Goeie bijdrage... precies zoals het in de maatschappij gaat. Allemaal negatief over elkaar heen kotsen om je zelf wat fijner te voelen.

Ton8695 | 07-01-19 | 08:31

q,e,d,

Rest In Privacy | 07-01-19 | 08:42

Ik heb dit artikel even in mijn favorieten geparkeerd, want wil er rustig voor gaan zitten. Wel alvast mijn dank!

Gewone_mevrouw | 07-01-19 | 08:06

Gladiator? Echt?

menage | 07-01-19 | 07:48

Terwijl ik de draadjes van vanacht nog even teruglees valt me iets op: los van een praktische of anekdotische toevoeging hier en ( letopuwzaak :) ) houden de vrouwelijke reaguurders zich nagenoeg afzijdig van deze discussie. Zonder waardeoordeel of antagonistische opzet: kan het zijn dat voor vrouwen de essentie van het leven en het samenleven zo evident en vanzelfsprekend is dat zij minder de behoefte hebben om e.e.a. op deze manier tegen het licht te houden?
Tussen mijzelf en mijn wederhelft voeren dit soort gesprekken uiteindelijk altijd terug op 'gevoel', waarbij ik "dingen nu eenmaal zo voel" en hij zegt daar niets mee te kunnen "want gevoel is geen argument". Nu moet je van mannen geen vrouwen willen maken en andersom, maar mijn gevoel (daar heb je 'm weer) zegt dat het mozaïekvloertje dat hier vannacht is getegeld er veel strakker in zou hebben gelegen met iets minder ego. Ik laat mijzelf wel uit.

MickeyGouda | 07-01-19 | 07:48 | 8

Haha, Mickey. Dat zou best eens kunnen. En ook ik heb me er met een Jantje van Leiden afgemaakt, want geen tijd om het voltallige topic goed te bestuderen. (En nu ook niet)
Ik weet daarom ook niet hoe 'zweverig' de materie precies was, welk onderdeel van de filosofie naar voren kwam, ik weet alleen wel dat een groot deel van de (oude) filosofie helemaal niet zweverig is maar juist heel praktisch zoekend en zelfs de grondlegging van de wetenschap.

Maar er zit ook een hoop gewauwel tussen natuurlijk, en onderwerpen als bestaan in relatie tot anderen spreken toch erg tot de verbeelding en bieden ruimte voor interpretaties.
Ik zag trouwens hieronder Einstina(v:)) en Basil ook lekker bezig! Veel inhoudelijke kennis.
Maar leuke beredenering *zet deur weer open*
Een goeie dag!

letopuwzaak | 07-01-19 | 11:59

@ton. Als ik het goed heb onthouden is de theorie dat het altijd een strijd is tussen je 'zelf,' je geweten (superego) en je onbewuste driften. (Id, es, ego... net als de naamvallen ben ik deze soms even kwijt). Jung heeft veel theorieën van Freud (naar mijn smaak) verbeterd en verfijnd.
Het is inderdaad best leuk om te beseffen welk onderdeel aan het stuur zit, als je weer eens wat voelt of denkt. En waardoor die beinvloed is.
Maar dit onderwerp is niet een hapklaar onderzoekend deel van de filosofie, men moet hier wel zin in hebben en dat heeft men vaak niet.

letopuwzaak | 07-01-19 | 12:07

Ton8695 | 07-01-19 | 11:40
Volgens mij hanteren wij verschillende definities van ego. Of ik volg je gewoon niet, dat zou ook kunnen. Of ik volg je wel maar zijn we het gewoon niet eens.
Zoals gezegd ben ik niet echt thuis in psychologenlingo.

Rest In Privacy | 07-01-19 | 12:32
▼ 5 antwoorden verborgen

Zie ik nu 7 gebeurtenissen in de tekening" just a glimpse"?

steekmug | 07-01-19 | 07:07

Gladiator..... Ik ben toch meer van de vroege Brave Heart generatie.
Die Maximus is toch een beetje een mietje vergeleken bij Wallace.
Spartacus heeft gelijk, het weke fundament van de Soy Boy millenials is met die film gelegd.
Verder is leest het relaas wat warrig weg, maar analyse van klassiekers altijd +1.
Goed bezig.

lieverdeauddanreaud | 07-01-19 | 05:43 | 3

Chuck Norris was natuurlijk helemaal de man, maar millenials hebben waarschijnlijk geen benul wie dat is.

lieverdeauddanreaud | 07-01-19 | 06:14

Lee Towers. Meer zeg ik niet

Rest In Privacy | 07-01-19 | 07:34

Het probleem van Braveheart is dat je de rol van Mel Gibson niet echt gelooft omdat hij in de aanloopscènes te oud en te mooi uit de verf komt voor een vrijgezelle man die in een plaggenhutje woont.
Dat probleem heeft Russell Crowe niet. Hij is wat dat betreft perfect getypecast. Bovendien zit de beginscène perfect in elkaar en klopt deze in historisch opzicht ook nog eens. Het toont de strijd zoals deze inderdaad in Germania Inferior (ergens in de huidige Ardennen) plaats had.

Boris Poepnagel | 07-01-19 | 07:51

De zon komt op... de zon gaat onder. Langzaam telt de oude boer zijn kloten.

drs kwenie | 07-01-19 | 01:19 | 2

Cees B. Schitterend. Irrelevant, maar wel schitterend.

Zeddegeizot | 07-01-19 | 08:01

Zelfs WF Hermans kon dit versje van Kneuterige Kees wel waarderen.

ik_wacht_niet | 07-01-19 | 08:31

Ja sorry hoor maar hier versta ik dus geen ene k*dt van.

who cares? | 07-01-19 | 01:08

Ton8695 = geflipte stinkhippie die niet tegen kritiek kan. Voorspelbaar maar toch geweldig als korte termijnspeelbal.

Kop Kaaz | 07-01-19 | 01:01 | 5

Zoloft | 07-01-19 | 01:14

Zegt iemand die zichzelf heeft vernoemd naar een bekend amerikaanse anti-depressivapillenbende.

Keep going, hotshot!

Kop Kaaz | 07-01-19 | 02:56

Kop Kaaz | 07-01-19 | 02:56
Haha, en Kop Kaaz verwijst naar smegma..... Antidepressiva is (kort door de bocht genomen) bagger, maar dat is een andere discussie.

JI-HAAT | 07-01-19 | 08:52

@Kop Kaaz | 07-01-19 | 02:56

Zoals verwacht een zeer inhoudelijk antwoord.
Niet dat ik ook maar iets anders had verwacht van een egotripper zoals u.
Succes met je trieste leventje jochie.

Zoloft | 07-01-19 | 11:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Mensen. asljeblieft zeg, ga eens leven. Begin eens met je buur een pilsje te drinken.

pa_niek | 07-01-19 | 00:40 | 4

Nee Ton. De mensen waar jij aanbelt die vinden dat eng.

Shareholder II | 07-01-19 | 00:47

Shareholder II | 07-01-19 | 00:47

Haha.. geweldig.. u denkt mij te kunnen profileren... schattig.

Ton8695 | 07-01-19 | 00:49

Shareholder II | 07-01-19 | 00:47
Roflcopter and goodnight!

Cobalt bomb | 07-01-19 | 00:49
▼ 1 antwoord verborgen

Gladiator analyseren, zucht.

marrretje | 07-01-19 | 00:29 | 2

Volgende week Rambo.

Rest In Privacy | 07-01-19 | 03:33

To survive war...

Ggroengras | 07-01-19 | 06:45

@Ton

Mijn beste, kap met dat wereldvreemde wegkijkhippiegeleuter man. Ik weet het, realiteit is niet altijd even mooi maar het hoort bij het leven. Het doel is om de soms lelijke waarheden minder lelijk te maken. Dat bereik je niet met dat zweverige gedoe, no offense man.

We gaan vooruit door niet te verzanden in dat soort praat.

Kop Kaaz | 07-01-19 | 00:26 | 9

Hollende_Kleurling | 07-01-19 | 08:02

De realiteit is dat wij in leven zijn en dat we ons fijn willen voelen. De realiteit hoef je niet ter veranderen, tenzij je hem wil veranderen omdat je je niet fijn voelt. Wie dat moet veranderen? Er moet niks! Het individu kan veranderen en uiteindelijk kan het collectieve bewustzijn daarmee veranderen. 70jr geleden hadden we bijv. allemaal nog een grafhekel aan duitsers. Er is niks mis met egoïsme, maar waarom zou je jou egoïsme niet zoveel mogelijk laten samenvallen met het je eigen welzijn en dat van een ander. Die keuze heb je gewoon. Ik heb het nergens druk mee, ik vind het interessant om me hierin te verdiepen en het sluit toevallig aan op dit artikel op GS. Lijkt me niks mis mee toch?

Ton8695 | 07-01-19 | 08:27

Ton8695 | 07-01-19 | 08:27
Nee is helemaal niets mis mee. Mijn vragen waren ook meer onderzoekend dan een uitdaging tot debat.
Ik ben niet zo bekend met het psychologenlingo van Peterson en Spartacus. Dus geen idee of ik het verhaal hierboven goed doorgrond. Zo ik het zie probeert Peterson met krachtige symboliek en archetypen mensen ankerpunten aan te reiken in een immer chaotische wereld. De weg van de held. Het is niet mijn weg, maar ik vind helemaal mooi.

Rest In Privacy | 07-01-19 | 08:45

Hollende_Kleurling | 07-01-19 | 08:45

Bovenstaande verhaal is vrij complex, maar het komt neer op ego, eigen (interne) verantwoordelijkheid en welbevinden in je denken en voelen. De balans tussen lichaam en geest. Althans dat is mijn idee en ervaring. Existentiële vraagstukken die naar mijn idee duidelijker worden uitgelegd door mensen als Alan Watts, Eckhart Tolle en Sadghuru. Ik was hier tot een jaar geleden helemaal niet mee bezig, maar na wat verdieping en bestudering moet ik zeggen dat er een wereld voor mr open gaat. Niet zweverig of met een bijna schizofreen gehalte fantasie, maar juist realistisch. Maargoed.. de boodschappen van Peterson en de mensen die ik net beschreef liggen allemaal in elkaars verlengde. Gemene deler is leren om de realiteit waar te nemen. Peterson kijkt vooral door en westerse bril en kijkt naar materialistische en fysieke doelen, gurus kijken vooral naar innerlijke rust/vrede door controle te hebben/houden over de balans in denken, voelen en zijn. Zoals ik zei, ik vind het een interessant en leerzaam paadje, maar velen vinden het maar ongrijpbaar en daardoor dom gelul. Jammer, want er is nog veel te leren in de hoek van zelf/zijnsonderzoek.

Ton8695 | 07-01-19 | 09:12
▼ 6 antwoorden verborgen

We zijn dat wat ons denken kan observeren. Wie zich daar niet bewust van is, identificeert zich met het denken. Je denkt, dus je bent. Dat is de westerse filosofie. In die filosofie draait het leven om de mogelijkheden en vooral limitaties van het individu.

De oosterse filosofie is juist dat we ons denken kunnen waarnemen en dat we dus niet ons denken zijn. In het oosten is denken slechts een middel dat het 'zijn', de obeservator, kan aanwenden. In die filosofie is er geen individu, enkel een waarnemer, een bewustzijn in de vorm van leven, van het collectief, het grote geheel.

Awareness is the next step in human evolution.

Youtube tips; sadghuru, alan watts, eckhart tolle.

Ton8695 | 06-01-19 | 23:51 | 26

Trans_Fimmermans | 07-01-19 | 05:19

Maakt het uit waar/hoe je begint of gaat het erom dat je begint?

Ton8695 | 07-01-19 | 07:37

Ja het maakt uit. Als ik vanuit Utrecht naar Maastricht wil rijden moet ik niet richting het noorden rijden.

Trans_Fimmermans | 07-01-19 | 09:00
▼ 23 antwoorden verborgen

Holy shit, Eierbal is gebant? Waarom? Ik vond hem altijd uitermate grappig?

Kop Kaaz | 06-01-19 | 23:48 | 18

MickeyGouda | 07-01-19 | 00:34

Ik ben blij dat u tenminste eerlijk toegeeft dat uw vrouwelijkheid de reden was voor uw nieuwsgierigheid. Waarvoor hulde.

Persoonlijk? Ook al rotten dat soort stiekeme figuren weg om nooit meer terug te keren. Ik zal er geen traan om laten. Maar hij is een beetje zoals de meeste vrouwen en linkse mietjes, de aandacht is te belangriijk voor de validatie. Het gaat om dopamine-verslaving, weet u?

In short, u zult hem wel snel weer "terugzien" op de panelen.

Kop Kaaz | 07-01-19 | 00:40

Kop Kaaz | 06-01-19 | 23:48
Yup. Hij was al de laatste dagen een keer of 10 gejorist maar op een gegeven moment houdt het op voorJoris. Beleid. Ik had hetzelfde met Mammeloe. Zat in een discussie maar Mammeloe maakte de domme fout door vals te spelen en Joris was er niet happy mee. Ik had haar al afgebrand samen met miko maar Joris "wasn't charmed." C'est la vie en voor haar dus -opgerot- dingetje. Heb het zelf ook meegemaakt jaren geleden. Live and learn!

Basil Fawlty | 07-01-19 | 01:26

@mickey. Het laatst wat ik heb gelezen was over een verloofde en een mooie tegel over als hij een vrouw als jou eerder had ontmoet:)
Geen weggejorist gezien, maar afgelopen dagen weinig meegelezen.
Ik weet niet waar de reporter uithangt..

letopuwzaak | 07-01-19 | 02:20
▼ 15 antwoorden verborgen

Peterson is een slimmerik met veel goede argumenten. Maar hij valt een beetje in herhaling tegenwoordig en schijnt daarbij een verdienmodel te hebben gemaakt.

Het was nieuw en fris in 2016 maar nu wordt het een beetje oud. Ook al is het misschien goed dat meer mensen van hem horen over de jaren.

Voor mij is het een beetje passe.

Kop Kaaz | 06-01-19 | 23:47 | 2

Het is zo jammer maar ik deel al je gevoelens. Fucking goede psychologie lessen had hij. Maar dat is ook niet zo moeilijk in dit klimaat.

SHSH | 06-01-19 | 23:52

SHSH | 06-01-19 | 23:52

Ik begrijp wat u bedoelt.

Kop Kaaz | 06-01-19 | 23:53

I’m going to make a philosophical claim that if I tell the truth, as carefully as I can, then, whatever happens, is the best that could have possibly happened in that situation, no matter how it looks.
Mooi dat GS de waarheid nastreeft.
Ook ik streef de waarheid na.
Helaas heeft ook GS moeite met bepaalde kritiek.
En ja, ook ik heb moeite met bepaalde kritiek.
Maar voor de waarheid zul je je ego af en toe moeten bijsturen.

bodemloos | 06-01-19 | 23:42

Resistance is futile.

On Freedom
When we examine the acts of an individual, we shall find them compulsory. He is compelled to do them and has no freedom of choice. In a sense, he is like a stew cooking on a stove; it has no choice but to cook. And it must cook because Providence has harnessed life with two chains: pleasure and pain (...) there is no difference here between man and animal. And if that is the case, there is no free choice whatsoever, but a pulling force, drawing them toward any bypassing pleasure and rejecting them from painful circumstances. And Providence leads them to every place it chooses by means of these two forces [i.e. pleasure and pain], without asking their opinion in the matter.
Yehuda Ashlag, "The Freedom"

Rest In Privacy | 06-01-19 | 23:32

Interessante materie, wel zwaar en ingewikkeld.

We hebben alles buiten onszelf georganiseerd en drijven op ego's door de wereld. De mensheid moet aan de gang met inner engineering.

Tip; kijk eens naar filmpjes van Alan Watts, Eckhart Tolle en Sadghuru. Erg leerzaam en verhelderend.

Ton8695 | 06-01-19 | 23:31 | 4

Shareholder II | 06-01-19 | 23:49

Het gaat niet om wat ik of jij gelooft. Als je op het einde van je ego aankomt, zul je zien dat je het gaat begrijpen. Vlak voor je doodgaat of als je een hele zware tegenslag krijgt ga je ineens zien waar het allemaal om draait. Of je verdiept je eens in deze materie en wie weet hoe het je leven kan verrijken.

Ton8695 | 07-01-19 | 00:01

@Ton8695 | 07-01-19 | 00:01
ZweefTon lol

Berbaar | 07-01-19 | 00:04

Joh met alle respect maar de intellectuele arrogantie spat er vanaf he ouwe NRC-next baas. Lol. Het is zoveel zwevende dwaasheid die jij hier uitkraamt dat ik er idd verder effe geen weerwoord op heb. Geenstijl trekt echt vanalles aan :-)

Shareholder II | 07-01-19 | 00:23
▼ 1 antwoord verborgen

Spartacus:
Wellicht ligt het antwoord in deze waarschuwing van Jung, 24 bladzijden verderop: "(...) for the great psychic danger which is always connected with individuation, or the development of the self, lies in idenfitication of ego-consciousness with the self. This produces an inflation which threatens consciousness with dissolution."
Dit is precies wat met Peterson en jou aan het gebeuren is. Lees tussen de regels als Jung praat over "Self" : hij bedoelt God/de natuur. En het ego probeert God van zijn troon te stoten. Dat is inflation. (al een gehoord van Yaldabaoth/ego?)

Rest In Privacy | 06-01-19 | 23:19

Reactionair gezever van Peterson tegen emancipatie. Ook mannen emanciperen. Mannen hoeven niet meer de lomperik of kille heer te zijn van een eeuw geleden, maar mogen ook een kinderwagen duwen, zeggen dat ze van koken houden of kwetsbare emoties tonen. 50 jaar geleden werden mannen daarvoor nog uitgelachen. Leuk hoor.

Diotima | 06-01-19 | 23:11 | 3

Je vergeet damestasjes en lippestift.

Cobalt bomb | 07-01-19 | 00:07

@CB jij werkt liever 6 dagen in de steenfabriek om daarna je gezin een mep te verkopen.

Is onzin natuurlijk, maar net zo belachelijk gechargeerd als jij stelt

menage | 07-01-19 | 08:17

@Diotima

Wat een kortzichtige interpretatie. Tegenwoordig kiezen steeds meer mannen voor een leven zonder verantwoordelijkheid, deels door een aangepraat schuldgevoel door feministen en deels door eigen zwakheid. Vrouwen zijn tot 35 jaar al gemiddeld hoger opgeleid en verdienen in die leeftijdsgroep meer. Mannen zijn het aan het afleggen, al jaren. Dat over die emoties, kinderwagen en koken waar u het over heeft is helemaal niet aan de orde bij dit soort discussie's, daar zijn we allang voorbij en dat is prima. Maar dat houdt wel in dat de man zijn rol moet heruitvinden.

JJMS | 07-01-19 | 09:37

Semi psycho-analytische verhaaltjes over archetypen en zo blijft toch een beetje in de zweefsfeer. Ik kan me herinneren dat in de jaren negentig men er naartoe te probeerde te werken om gedrag meer vanuit de werking van de hersenen te verklaren. Dat is kennelijk alweer verleden tijd? Ik vind dit stuk van Spartacus in ieder geval behoorlijk aan de vage kant. Wel een dappere poging om meer diepgang te creëren, dat dan weer wel.
Ik weet ook dat ik morgenvroeg niet om half zes ga joggen...

knutsel_ | 06-01-19 | 23:04 | 8

Over wazig gesproken, zie net pas dat er al een heel topic over is.

knutsel_ | 07-01-19 | 00:52

Ja, een wazig topic. Vandaar mijn zin over de media. Tijd om te gaan slapen? Ghehe. Truste en houd je goed.

Rest In Privacy | 07-01-19 | 00:55

=

knutsel_ | 07-01-19 | 00:57
▼ 5 antwoorden verborgen

"Life is difficult, but there is natural benevolence". Kaïn, de broedermoordenaar is ook religiegekkie, die begint met offeren. Maar zijn 45 meter hoge houtstapel met daarbovenop zijn offerspullen wil maar niet goed fikken. De CO-koolmonoxiderook vliegt bij Kaïn's penthouse naar binnen en hij staat er zelf bij als een gerookte makreel. Abel heeft iets verderop een 44 meter hoge stapel gebouwd met daarbovenop een heisa van geiten en schapen. VVVVVRRRROEOEMMM: zijn stapel is als een steekvlam in de nacht: het vet knettert en zijn rook is puur kooldioxide: CO2. Dat is een teken van natural benevolence. Maar de penthouse makreel kijkt scheel naar z'n broertje aan de andere kant van de haven. Hij gaat met zijn boze pik naar 'm toe en pik, het bloed stroomt in het gele zand. De broedermoordenaar krijgt nog geen 240 uur kooltjes aanvegen en trekt de wijde wereld in. De andere broer (Abel) heeft een naam die 'zuchtje, windje' betekent. Nomen est omen, fff blazen en weg is ie: God hebbe zijn ziel. Kaïn betekent: speer (pik) en verkrijgen, bezitten.

Eeuwig..Op..Vakantie | 06-01-19 | 22:58

Het desbetreffende artikel: journal.sjdm.org/15/15923a/jdm15923a.p...

Leuk om te lezen maar m.i. niet te vergelijken met bovenstaand, is namelijk toch meer coherent dan bijvoorbeeld: “Attention and intention are the mechanics of
manifestation"

Van Urk | 06-01-19 | 23:12

Ik wist dit allemaal al. En meer. Moet ik me nu zorgen maken, of ben ik niet de enige? En als GeenStijl gefrequenteerd wordt door een overwegend intelligent publiek, waarom dan toch steeds weer die puberale humor, gelardeerd met halfblote mevrouwen? GeenStijl zal een keuze moeten maken. Of een ondeugend blog voor stoute jongens, of een volwassen blog voor het gezonde verstand.

BrabantsVerzet | 06-01-19 | 22:50 | 5

Waarom kan het niet allebei? Humor relativeert en helpt de dagelijkse sores even te vergeten. Mensen die de lol of absurditeit van dingen inzien zijn niet onvolwassener dan anderen, integendeel zou ik zeggen. Ze onderkennen de beperkingen van hun leven en hun 'zijn'.

MickeyGouda | 06-01-19 | 23:23

@BrabantsVerzet | 06-01-19 | 22:50
Welke kant het opgaat zal afhangen van de clicks.
Afgaande op het aantal reaguursels levert noch de vrijmibo noch het gezever van Jordan veel op.
Tom Poes verzin een list ;)

Berbaar | 06-01-19 | 23:33

De kloof is minimaal. Zou me niet al te veel zorgen maken. Ach ik kan zelf de energie niet opbrengen om zijn video's te bekijken. Maar lijkt me wel een vermakelycke man. Beetje kidult. Tikkie onbetrouwbaar imo. Verkoopt vast lekker. En beter dan topics over pijltjes gooien. Sowieso.
Verder is hier riool ende uitlaatklep. Liever geen blog voor het gezond zwevende verstand. Daar komen de engste dingen van. Het moet juist stijllozer. Al blijft het vechten tegen de bierkaai. Who cares. Zolang Bart niet 'op zolder' tiept gaat t goed genoeg. En naakte wijven horen er gewoon bij he; niet discrimineren.

Shareholder II | 06-01-19 | 23:42
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
eikenloof | 06-01-19 | 22:45 | 1

Het is een intellectuele verwarde versie van de leer van de enige echte filosoof J. Christus.

dr Rechts | 06-01-19 | 22:44 | 1

+1

Van Urk | 06-01-19 | 22:52

Volg JP al lange tijd en veel lectures en interviews aangehoord. Meer en meer zie ik zijn geloof en persoonlijke ervaringen doorschijnen in zijn analyses. Dat geeft te denken: wetenschapper of therapeut?

spinselsinjehoofd | 06-01-19 | 22:38 | 3

Hij dringt geloof helemaal niet op, in tegenstelling tot wat zijn critici menen te horen. Hij geeft wel aan dat religie in onze diepste vezels gestructureerd aanwezig is.

Foolonthehill | 06-01-19 | 22:55

Zeg ik ook niet, dat hij iets opdringt. Wel dat het zijn waarnemingen en analyses soms biased zijn.

spinselsinjehoofd | 06-01-19 | 23:03

Het moet er uit.

spinselsinjehoofd | 06-01-19 | 23:04

Hele wollige bewoording maar uiteindelijk iets waar het christendom naadloos op aansluit.

De archetype als ideaalbeeld waar we ons aan willen spiegelen en geneuzel over onderbewustzijn en greater immortal. Hierover: iedereen heeft een ideaalbeeld van zichzelf en niemand weet die zomaar te bereiken of blijft een leven lang proberen die te bereiken. Iemand die zelfbewust is loopt al snel tegen de vraag op: waarom blijf ik altijd tegen mijzelf aanlopen? Jordan Peterson lijkt voor veel in die vragen zwelgende lieden het antwoord te bieden in een lijstje leefregels. De diepgang onder die leefregels wordt gevonden in een relaas over archetypes en je eigen onderbewustzijn overwinnen.

De Bijbel leert dat het altijd tegen jezelf aanlopen komt door onze zondige natuur. Hierboven genoemd: zelfs de beste harten hebben een 'unuprooted small corner of evil'.

Naarstig is eenieder opzoek om die zondige natuur te overwinnen. Uit onszelf lukt dat niet, alhoewel besef ervan een grote stap in de juiste richting is.

Van Urk | 06-01-19 | 22:32 | 1

Amen. Uit eindelijk heeft de logos alleen de absolute waarheid. Jezus is de weg de waarheid en het leven. In Hem heb je de volheid van het leven.

nerugaer | 07-01-19 | 09:33

Waar is Gregorius Nekschot, die zwamt niet zo.

Jan Dribbel | 06-01-19 | 22:22 | 1

Volgens mij is die verplaatst naar de woensdag.

knutsel_ | 06-01-19 | 22:46

JBP. Gaat dat GS dit interview doet. Meer van dit.

nerugaer | 06-01-19 | 22:20 | 1

*Gaaf

nerugaer | 07-01-19 | 09:33

OT: "mogelijke dreiging" tegen Servisch-orthodoxe kerk in Nijmegen. Vreemd.
www.nu.nl/binnenland/5667704/politie-...
Straat afgezet, en zojuist cirkelde hier een heli rond.

Deksmaat | 06-01-19 | 22:20 | 3

Kunnen natuurlijk ook weer die booslims zijn.

Watching the Wheels | 06-01-19 | 22:26

Het is orthodox kerst. wat er ook aan de hand is, de kerstviering is afgeblazen en iemand lacht in zijn vuistje..

Der alte Fritz | 06-01-19 | 22:26

Off topic: Dacht dat wij die move van Rutte naar Brussel nog een beetje in de gaten zouden houden? Zou Thierry toch gelijk krijgen? nos.nl/nieuwsuur/artikel/2266353-rutt...

Watching the Wheels | 06-01-19 | 22:16 | 1

Iedereen in de EU krijgt 1000 euro.

Mark_D_NL | 06-01-19 | 22:31

"De kunstenaar als portaal tussen droomwereld en bewustzijn" - Welkom op ZweefStijl. Kan iemand Thierry bellen?

Bovendien werkt de filosofie over motivatie van George Carlin het beste: Either you want to do something or you don't. If you need extra motivation then maybe you didn't want to do it in the first place.
www.youtube.com/watch?v=CE8ooMBIyC8
Iemand die onbetwistbaar 1 van de grootste denkers is van de 20ste Eeuw, Albert "Dopey" (true story) Einstein, kon amper werk vinden juist omdat hij niet begrepen werd. www.thejournal.ie/life-of-albert-eins...
Maar.... 1 Grote maar: als dit soort, naar mijn mening, slappe pseudo-intellectuele gezwets je verder helpt wie de fuq ben ik om je te vertellen dat het onzin is. Er geloven ook mensen in een god, homeopathie en scientology.

Mocro070 | 06-01-19 | 22:10 | 1

+1

Superior Bastard | 06-01-19 | 22:11

Voor mensen uit de klassieke periode waren Kain en Abel ook duidelijke metaforen voor de spanning tussen semitische volkeren vs de rest. De ene waren (rondtrekkende, soms plunderende) veehouders, de anderen sedentaire landbouwers die vaak slachtoffer waren. Maar toch zijn ze “broeders” die met mekaars verschillen moeten leren omgaan omdat ze mekaar (economisch) nodig hadden.

LeDevoy | 06-01-19 | 22:05

Goeie god wat een oeverloos gezwam. Zometeen gaan jullie ook nog de Bhagavad Gita voorlezen zeker? Liever gewoon tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend hoor.

pollens | 06-01-19 | 21:58 | 3

Sommige mensen moeten het gewoon bij de teletubbies houden.

Foolonthehill | 06-01-19 | 22:09

@ foolonthehill , dit is teletubbies. haha. Vooral geloven en niet zelf nadenken. koekoek.

Millwall | 06-01-19 | 22:14

Uw reaguursels in dit topic laten inderdaad zien dat nadenken uw sterkste kant is, waarde Millwall. Ik ben blij dat u van deze aflevering van de teletubbies genoten heeft.

Foolonthehill | 06-01-19 | 22:26

Veel Dank aan de Boomhut Spartacus. Well Done.

horsteknots | 06-01-19 | 21:46

Marcus Aurelius is natuurlijk de echte vent. ( al blijft het aanwijzen van commodus als zijn opvolger een raadsel en voer voor speculatie )
citaten.net/zoeken/marcus_aurelius/ov...

nemeton | 06-01-19 | 21:42

Wederom met veel genoegen naar JBP geluisterd, hartelijk dank weer. De geluidskwaliteit was helaas niet top, maar het zij jullie vergeven.

Als het werkelijk zo is dat JBP vroeg om een interview, dan hoop ik dat jullie hem nooit of te nimmer zullen afslaan, zodat we hopelijk ook in de toekomst kunnen genieten van zijn kennis. Meer, meer, meer JBP.

Foolonthehill | 06-01-19 | 21:36

1. Als je niet te begrijpen bent, is dat geen teken van intellect.
2. Er bestaan dus ook vrouwelijke zweefteven.

Schadenfreude | 06-01-19 | 21:32 | 1

3. Slaap lekker

Millwall | 06-01-19 | 21:34

Ik heb toch meer met Sam Harris.

Rest In Privacy | 06-01-19 | 21:28 | 2

Waarmee ik niet wil zeggen dat ik Peterson niet interessant vind. Integendeel.

Rest In Privacy | 06-01-19 | 21:36

Calvin Harris heeft betere muziek :D

Millwall | 06-01-19 | 21:48

Ben fan van die Peterson.
Als je de slaap niet kan vatten is dat monotone gemompel van hem precies wat nodig is.
Topper!

Berbaar | 06-01-19 | 21:24 | 5

Mensen vallen het snelst in slaap wanneer ze juist niet in slaap wil vallen.

acess | 06-01-19 | 21:53

@ Horsteknots. Neej!! haha .. LOL

Millwall | 06-01-19 | 21:56

Paul Elam zegt ook dingen die er toe doen.

spinselsinjehoofd | 06-01-19 | 22:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Er zijn veel woorden gebruikt om iets simpels waarvan bijna niemand last heeft te beschrijven. Als er bijvoorbeeld morgen voor geboren verliezer A een al of niet financieel voordelig collectief narratief voorhanden komt, dan past A zich zo mogelijk aan, en vervolgens mag ik die zich als legitiem beledigd, gediscrimineerd en achtergesteld presenteren. Zo simpel is het. Het is een sociale ziekte, mild besmettelijk, die zonder medicatie vanzelf overgaat mits de overheid om te beginnen stopt met het subsidiëren van de zich universiteit noemende praatpaleizen.

isitsoornot | 06-01-19 | 21:22

Ja godver als je het allemaal zo expliciet maakt dan is de lol wel een beetje van m'n Nick af natuurlijk

Gen. Maximus | 06-01-19 | 21:19 | 3

Extra gratis tip!
Neem dan Cairo,de jongste van Zeus.. en tegenhanger van oudere broer Chronosos.Iets met momentje ofzo.

Welles! Nietes! | 06-01-19 | 21:35

Of loop met je handen door het koren naar je familie in het hiernamaals.

horsteknots | 06-01-19 | 21:51

Maximus exposed haha.

spinselsinjehoofd | 06-01-19 | 22:49

Wat een gelul, ik ga mijn kamer opruimen en een kreeft slachten. Kan geen draak vinden....

Zwezerik | 06-01-19 | 21:09

In Gladiator wordt de hedonistische graaicultuur belicht.
Leg de huidige cultuur in de Westerse EU er maar naast.

Eppo | 06-01-19 | 21:08 | 2

Heeft weinig met cultuur te maken :D

Millwall | 06-01-19 | 21:11

It is a game :D

Millwall | 06-01-19 | 21:12

Ik zou graag een debat zien tussen Peterson en Jared Taylor, maar dat gaat de heer Peterson dan weer vakkundig uit de weg.

Snap het wel, je hebt een goed gevulde Patreon-account, die inkomsten ga je natuurlijk niet op het spel zetten om in gesprek te gaan met minder 'veilige' opponenten.

Padjepejer | 06-01-19 | 21:07 | 5

Up and running, omdat het per 15 januari is.

Een belangrijk deel van zijn inkomsten zijn voor het opzeggen van zijn professor-schap, omdat hij nu full-time tourt bijvoorbeeld, maar hij is ook aan het investeren in een soort van online university. Als tegenhanger van een universiteit die wellicht gecorrumpeert is.

Foolonthehill | 06-01-19 | 21:39

Foolonthehill | 06-01-19 | 21:39

Ah, duidelijk. In dat geval, respect voor het stellen van principes boven centen.

Padjepejer | 06-01-19 | 21:42

Ik w8 15-01 af.

horsteknots | 06-01-19 | 21:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat julie dit niet kunnen herstellen is totale incompetentie en amateurisme... ik ken geen video-editor waarmee je niet handmatig een curve voor de geluidsversterking kunt tekenen. Voor de 14-minuten kut-geluid is dat hooguit een uurtje werk! En dan krijg je daar verstaanbaarheid voor terug, nu ben ik na 2 minuten afgehaakt.

Een pro doet het veel sneller en die kan ook met multiband dynamics tools en/of een gevanceerde EQ de geluidskwaliteit nog redelijk gelijk trekken.

Gemiste kans.....

asdfghjkl | 06-01-19 | 21:04 | 2

plus

horsteknots | 06-01-19 | 21:54

Op zichzelf een punt. Maar je kunt ook eventjes de ondertiteling van YouTube aanzetten. Luistert een stuk eenvoudiger.

Aristotalloss | 07-01-19 | 11:36

jordan Peterson is duidelijk gecontroleerde opposite.. Waarheden vermengen met onzin .. Hoe duidelijk !

Millwall | 06-01-19 | 21:03 | 1

En dat laatste plaatje is gewoon eng :D hoe nep!

Millwall | 06-01-19 | 21:04

Je moet meer neuken Spartacus.

Zijl5824 | 06-01-19 | 21:02

Thank God for Jordan Peterson !

Roger Gene II | 06-01-19 | 20:59 | 1

Doe het lekker zelf

Papa Jones | 06-01-19 | 21:04

Wat er in zit,is dat de ziel collectiever is dan wij denken of beseffen,er hoeft totaal geen godsbeeld aangehangen te worden,door opzoek te gaan naar de aanwezige archetype in jezelf,geeft ruimte voor een geweten dat jezelf kan toetsen aan waarheid, schaamte,trots.. enz.. enz..

Wie van ons wel eens iets ondernomen of gezegd heeft dat niet kon leiden tot een grootmoedig eigendunk,maar een gevoel gaf van 'waar haalde ik dat ik hemelsnaam vandaan'.. of zelfs bijna een fysieke hulp of aangever voelde,zal weten wat ik bedoel hiermee? Het niet verstervende zelf dat door de een een godsbeleving wordt genoemd,en door de ander een stuk mystiek binnen het nu,maar altijd de eigen waarheid weergeeft zonder.... zoiets??

Welles! Nietes! | 06-01-19 | 20:59

Iedereen die blij wordt van dit soort doorwrochte analyses kan ik van harte een talenstudie aanraden. Zelf word ik altijd heel blij van taal op het moment dat deze gebruikt wordt voor communicatie en beeldoverdracht in de zuiverste vorm. Bij poëzie, literatuur met een hoofdletter L en dit soort uiteenzettingen krijg ik echter altijd het gevoel dat ik word onderworpen aan een soort Darwinistische-lakmoesproef: alleen de allerslimsten onder de slimsten kunnen duiden wat er met het gezegde wordt bedoeld. Mijn brein schakelde zichzelf al bij de eerste alinea uit, dus ik ben duidelijk te dom. Ik kijk wel gewoon plaatjes.

MickeyGouda | 06-01-19 | 20:55 | 10

MickeyGouda | 06-01-19 | 21:34
Allereerst niks gijtenwollensok,niet zo neerbuigend naar jezelf, want ook dit is communicatie.. ruimte geven met behoud van identiteit dus het ego. Mooier voorbeeld had ik zelf niet kunnen bedenken.

Welles! Nietes! | 06-01-19 | 21:43

@Welles! Nietes!

"Ruimte geven met behoud van identiteit." Als ik campagneleider was zette ik deze op de verkiezingsposters. Zes woorden die wat mij betreft de ultieme samenleving beschrijven, indien door alle partijen omarmd.

MickeyGouda | 06-01-19 | 21:58

Dat is zeker een mooie slogan!
En mooi verhaal @Basil!

@Mickey, op de middelbare (havo) kregen wij de creatieve opdracht van onze leraar om een onbegrijpelijke tekst te fabriceren waar we absoluut niks mee bedoelden.
Er zouden die week een aantal bobo's de school bezoeken.
Wat wáren ze onder de indruk van onze 'poetische' teksten! En de analyses!

Een tegendraadse leraar gun ik elke leerling.

letopuwzaak | 07-01-19 | 00:15
▼ 7 antwoorden verborgen

Over Gladiator. Ik moet zeggen dat de openings-scene de beste is van de film (voor de rest een bereslechte film vind ik). Inderdaad vooral de voorbereiding. Met een "koude" lens gefilmd, winter in Germanie, nat, grauw en koud. Dus de sfeer is mooi gefilmd. Ridley Scott en team begrepen dat de Romeinen niet bang waren voor de dood. Oorlogvoeren was business, gevoerd door professionals en als je stierf? Tsja, such is life. Maar het is en blijft: "History according to Hollywood." www.reddit.com/r/AskHistorians/commen... Desalniettemin vermakelijk.

Basil Fawlty | 06-01-19 | 20:54 | 27

Ik kom uit een diepe diepe duistere plaats, CB, im pretty well trained in bepaalde dingen. :-)

Rest In Privacy | 07-01-19 | 00:09

Basil Fawlty | 07-01-19 | 00:07
Dat strookt wel enigzins met mijn bevindingen ook. Dank voor deze uiteenzetting. Ik kwam erop omdat ik deze gekleurde duitse docu gezien had: www.zdf.de/dokumentation/dokumentatio...
En we kennen natuurlijk ook de activiteiten uit afrika (empire of dust, betere docu) Dat is van het zelfde laken een pak.
Kennelijk zijn de chinzen nu bezig met een spoorweg verbinding van budapest naar belgrado, en guess wie daar voor betaald? De EU! Briljant als je het mij vraagt ;)

Cobalt bomb | 07-01-19 | 00:21

Cobalt bomb | 07-01-19 | 00:21
Inderdaad CB. Chinezen zijn geen idioten. Ze kijken je met een stalen gezicht aan, maw zonder emotie en gaan hun gang. Zoals jij al zegt in Afrika en idd ze zijn inmiddels eigenaar van half Griekenland. Terwijl Brussel circle jerking zichzelf arrogant afrukt gaat China stoïcijns verder. Chinezen lullen niet maar doen. Zat gisteravond toevallig aan de bar met een zeer mooie Chinees/Nederlandse jonge vrouw (25) En zij vertelde ons de druk die van haar ouders op haar zat om te presteren. Universiteit? Leuk! Maar je moet de beste zijn anders faal je. Welkom in China.

Basil Fawlty | 07-01-19 | 00:34
▼ 24 antwoorden verborgen

Vanochtend was 'reli-schuim' nog volslagen gek en bracht religie niets dan slechts... en nu worden bijbelcitaten door Peterson en Jung vrolijk overgenomen als lichtende wijsheid. Beetje dissociatieve basis.

Overigens mag Spartacus blijven. +1 voor deze inzet.

Rest In Privacy | 06-01-19 | 20:50 | 6

@Deksmaat
Als die twee zinnen van mij al te veel voor je zijn raad ik je zeker niet aan die video's met Peterson aan te klikken. Je bent bij deze total loss verklaard.

Slogra | 06-01-19 | 21:36

@Deksmaat Dat valt denk ik wel mee, zeer stabiele achterban. Maakt mij verder weinig uit. Peterson vind ik ook niet heel speciaal, maar iig wel zinvol.
Maar de contrasten tussen topics met bijbehorende tegels vielen me gewoon op: anti en pro bijbel, simpel schelden en diep doordacht, haat- en fanplempsels.

@Slogra lol :)

Rest In Privacy | 06-01-19 | 21:42

@Slogra
O jee alweer. Gisteravond ook al. Dat zal dan een blijvertje worden *vrolijk verder huppelen doet*

Deksmaat | 06-01-19 | 22:01
▼ 3 antwoorden verborgen

De plastic, orkestrale pop van Hans Zimmer heeft er natuurlijk ook wat mee te maken.
Peterson weet als geen ander publiekslievelingen als Disney en archetypen uit de oudheid en Bijbel te verweven in de ingewikkelde clusterfuck van een tapijt die de huidige wereld is om het overzichtelijk te houden.

Slogra | 06-01-19 | 20:48 | 3

Mag ik vragen wat u rookt ?

Wijze uit het Oosten | 06-01-19 | 20:56

VrijMiBo daar 👇

Slogra | 06-01-19 | 21:08

Haha, treffend verwoord.

Van Urk | 06-01-19 | 22:07

Off-topic toelichting op de poll.
Ik heb gekozen voor belasting ontwijken als goede voornemen. Mijn elektrische leaseauto arriveert eind deze maand.

koeberg | 06-01-19 | 20:47 | 3

Ach, u bent er ook zo een die er argeloos ingestonken is. Nu nog bak subsidie, maar dat zal snel afgelopen zijn.

Swoop | 06-01-19 | 20:54

@koeberg | 06-01-19 | 20:47
Gefeliciflapstaart alvast, U wil straks niet meer anders.

Berbaar | 06-01-19 | 21:20

Dat geëmmer met het tergens trage laden, kabels en een accu die binnen no time leeg is, zou me vrij snel gaan ergeren vrees ik. De afwerking van tesla is ook ondermaats, maar goed, dat boeit veel electrofiele belastingontwijkers niet veel.

Superkwatta | 07-01-19 | 09:05

Slechte geluidskwaliteit verneukt het zeer prettige interview soms een beetje. Zonde.

Mark_D_NL | 06-01-19 | 20:44 | 1

Gewoon ondertiteling van YouTube aanzetten.

Aristotalloss | 07-01-19 | 11:35

Dit is nu al smullen! Zometeen de linkjes volgen en de filmpjes kijken.

ratelaar | 06-01-19 | 20:39

Maximus? Mij beklijft enkel Leonidas.

George Foreman | 06-01-19 | 20:38

Jung=fopwetenschap.

masahide | 06-01-19 | 20:37

Ja, dan breekt dat “alleen maar ambachtsschool” mij toch een beetje op, maar ik blijf het proberen...

Eucalyppta | 06-01-19 | 20:35 | 1

Psychologie (klinisch). Maar hier krijg ik het niet echt warm van. Het is meer leuk om over te praten. Zou ik niet met Peterson willen doen. Dan zou ik het hebben over de onderzoeken hebben die hij wel eens aanhaalt. Maar als je die artikelen leest. Moet je eerst de theorie kennen. Veel te veel werk. Dus koop je een boekje Jung en Nietzsche. Gaat daar wat over zitten ouwehoeren.

azijnseikerT | 06-01-19 | 20:49

Ofwel: “En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen”
Joh. 1:5

postmodernismisdead | 06-01-19 | 20:35

Net een verjaardagsfeest achter de rug........ ben na 1 minuut de draad volledig kwijt, kortom.... in deze toestand niet aan mij besteed.

Ik denk dat de primitieve cartoon, later op de avond, beter door mij wordt verteerd.

Fatwabuster | 06-01-19 | 20:33 | 1

Gheghe, hier nieuwjaarsborrel nummer zoveel gehad.
Ik voel met U mee ;)

Berbaar | 06-01-19 | 21:19

Pfff... Dit is allemaal best ingewikkeld. Maar goed. Wat me opviel, is het item over extreem vroeg opstaan en sporten. Best lang geleden heb ik iets gelezen over de sollicitatie-methode van een uiterst gerenommeerd Amerikaans advocaten-kantoor. Daar werden alleen maar mensen aangenomen die zeiden dat ze zeer vroeg opstonden (bijv. half 6) en vervolgens minstens een uur gingen fitnessen. Dat zou blijkbaar iets over hun karakter zeggen.

staat het bier koud? | 06-01-19 | 20:33

Op dit verjaardagsfeestje word ik niet uitgenodigd. Dat is beter voor iedereen.

Ggroengras | 06-01-19 | 20:21 | 1

Ik loop ook niet warm voor psychologen.

Papa Jones | 06-01-19 | 20:30

Spartacus, een erg goed interview. Goed voorbereid, luisterwaardig. Mag best gezegd worden.

voordezeenekeer | 06-01-19 | 20:20 | 3

Ben ik dan echt de enige die zich ergert aan Spartacus' stonecoal Engels? Al in de allereerste vraag heeft ie het over ".. in a concrete way..". Concrete is beton en niets anders. De juiste vertaling van concreet worden is, afhankelijk van de context, "to the point" of "as a matter of fact"

plaspop | 06-01-19 | 21:57

@Plaspop. Je bent denk ik de enige. Er zijn meerdere manieren om het te zeggen. Zolang je jezelf maar niet vertaalt als Piss Puppet!

I always get my sin.

SDI | 06-01-19 | 22:11

@Plaspop:
Niet helemaal juist: ‘concrete’ als zelfstandig naamwoord betekent (uitsluitend) ‘beton’, echter in bijvoegelijk gebruik staat het evenzeer voor ‘definite and specific’ of ‘real, physical’, met andere woorden iets eenders als waarvoor wij ‘concreet’ zouden gebruiken

Sander Dieman | 06-01-19 | 23:05
-weggejorist-
Mart6037 | 06-01-19 | 20:18 | 3

Fun fact: Jocko is verre familie van Herman Tjeenk Willink.

E-Burke | 06-01-19 | 20:17

Dan kan de redactie vast een definitie van het onderbewustzijn geven. En wellicht hoe dit gerepresenteerd zit in de hersenen.

azijnseikerT | 06-01-19 | 20:15

Eindelijk weer inhoud op GS

Rest In Privacy | 06-01-19 | 20:01 | 1

@G. Anne
Ik haak in. Super artikel!

toetssteen | 06-01-19 | 21:21

Ah fijn. Dit wordt een incrowdfeestje met een paar circlejerkende pseudo intellectuelen die al namedroppend en citerend over elkaar heen buitelen om temelden hoe goed ze peterson wel niet vinden, terwijl ze eigenlijk de helft van ‘s mans thesen niet begrijpen.
Vermakelijk.

Superior Bastard | 06-01-19 | 20:01 | 7

Mag ik je handtekening?

Slogra | 06-01-19 | 20:56

Wat is er mis met wat online pingpongen SB? Gaat het niet binnen jouw lijntjes? Boehoe.

horsteknots | 06-01-19 | 21:41

@DrumPietertje
Hee... zo kennen we ons verongelijkt klein kind weer. Altijd in de contramine, vragend om aandacht.
En als Pietje die niet krijgt, opeisen. Weet je zeker dat @Ongebluste_Talk echt niet je grote neef is?

chicago river | 06-01-19 | 22:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Waarom nietv de statenvertaling, Spartacus?

"5 Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel."

omanders | 06-01-19 | 19:59

Ah, Marduk.
dat kreeg je nachtelijk vroeger wel eens toegediend uit necrosis zijn muzikale fruitmand.

Wijze uit het Oosten | 06-01-19 | 19:58

Ha, Tiamat. Goeie band. Nog op DOA gezien, of beter gezegd, gehoord.

Deksmaat | 06-01-19 | 19:57
-weggejorist en opgerot-
Eierbal-is-fijn | 06-01-19 | 19:55 | 1

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl