Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

"De Islam is niet het probleem, dat is als een hamer, waarmee soms iemand vermoord wordt en soms een spijker in het hout geslagen wordt"

Soef soef habibi

Mailtje vanuit onze diverse achterban. Of u even op wilt letten met uw journalisme, en zeker niet zomaar gaan roepen dat u zichzelf slim noemt! Eerst graag literaire analyses over het soefistische gehalte van dit dichtwerkje neerpennen. Knip, plak, lolwut?

En dat noemen jullie 'journalisme'?
Heb je wel eens gekeken naar de statistische feiten omtrent hoeveel
procent moslims hoofddoekjes dragen? Of hoeveel procent moslims
salafistische jihad beleving aannemen? Of hoeveel procent mannelijke
moslims 'hun vrouw menen te moeten onderdrukken'?

Daar komt dan uit wat bij meer westerse religies allang duidelijk is,
zoals bij jehova's, rooms-katholieken (op tig verschillende manieren),
oosters-orthodoxen, boeddisme, er zijn vele malen meer interpretaties
van religies dan dat er religies zelf zijn.

Daar komt dan weer uit men van het overgrote gedeelte van de moslims
geen negatief nieuws verneemt, want die willen niet een probleem zoeken
of zijn.

Dus hoe is de Islam een probleem? Dat is een religie op zichzelf, neem
de Alawietische interpretatie van Islam, gaat dat vaak samen met
salafistische jihad interpretatie?

Hebben jullie nu al in de gaten gekregen, wanabe 'journalistjes', dat na
al die jaren samenleven tussen moslims en niet-moslims ZELFS NU ER ENORM
OPGEHITST WORDT, een zeer kleine minderheid een salafistische jihad
interpretatie op na houdt? En daarmee mag ik te weten hebben gekregen
minder dan 5% van de in Nederland wonende moslims.

Hebben jullie al in de gaten gekregen hoelang grote meerderheid aan
moslims vreedzaam WIL samenleven met niet-moslims?

De Islam is niet het probleem, dat is als een hamer, waarmee soms iemand
vermoord wordt en soms een spijker in het hout geslagen wordt. Hoeveel
procent van de gevallen beoogt de moslim Islam als legalisering van
onderdrukking en moord te bezien? Nauwelijks dus, en in die context gaan
jullie even bepalen dat Islam het probleem is?

Hebben jullie überhaupt nog in de gaten gekregen dat er vier en vijf mei
mensen om bepaalde grondwettige bepalingen in de rij staan?

Zoeken jullie ooit nog wel eens oplossingen of is het inmiddels bijna
net zo ernstig als met de salafistische zogenaamde moslim bij jullie;
problemen zoeken en anderen denken te moeten verbieden wat je zelf niet wil?

Religie willen verbieden is alsof men de kleur rood wil verbieden omdat
men die zelf niet nodig vindt.

Jullie maken jezelf ernstig belachelijk de laatste tijd, en ik mag het
ook gerust on-Nederlands en gemakkelijk te bewijzen noemen.

Dit gebrek aan nuance, feitelijke onderbouwing en dit duidelijke
botvieren van frustratie en toepassen van censuur noemen jullie het
onderhouden van een 'blog'? Langzaam wordt het steeds meer zichtbaar hoe
jullie van de gemeenschap kennelijk een groot open riool zoeken te maken.

En dat noemt zichzelf dan ook nog 'slim'.

Reaguursels

Inloggen

Het is jammer dat er met die hamer zo slecht wordt omgegaan. Bovendien doe ik tegenwoordig alles met een moderne slagschrieftol en schrieven. De hamer mag er wat mij betreft dus uit. Voordat er weer iemand op zijn eigen vingers slaat met die hamer.

ratelaar | 29-07-18 | 08:47

@xavier | 28-07-18 | 18:01
"Overigens lijkt je laatste zin erop te wijzen dat de Koran voor jou geen slechte dingen kan bevatten."

Dat heb ik zeker niet geschreven. Een groot deel van de Koran is geschreven tijdens oorlogen, en daardoor bevat hij veel oorlogstaal, veel geweld ook, maar het verschil met de Bijbel is nu juist dat de Koran steeds weer uitloopt op barmhartigheid en vergeving, terwijl de Bijbel steevast spreekt over "uitroeien".

Geen van beide boeken heeft mijn sympathie. Maar waar het mij om gaat is: die paar mensen hier die proberen de indruk te wekken dat moslims altijd alleen maar gewelddadig kunnen zijn omdat de Koran dat zogenaamd voorschrijft, weten gewoon niet waarover zij het hebben. Ze weten duidelijk niet dat de Bijbel veel meer oproept tot wreedheid en bloedvergieten dan de Koran.

Maar niettemin: het fanatisme van extremistische moslims die zich het recht aanmatigen hun godsdienst met geweld te verspreiden moet keihard bestreden worden.

Pace | 29-07-18 | 00:55

Ach ja, in 1933 was ook niet elke Duitser een nazi en waren nazi's in de minderheid. Desondanks heeft die kleine minderheid wel een enorme tyfuszooi veroorzaakt.

Wekkertje | 28-07-18 | 19:21

@hellothere | 28-07-18 | 09:34
??? "de bijbel is verhalend. De koran is gebiedend. Oftewel een verhaal dat een volk uitgemoord is, is iets anders dan Allah die opdraagt een volk uit te moorden."

??? Dat is weer zo'n misverstand. Een groot deel van de Bijbel is harde wetgeving, beginnend met de 10 geboden. De Wet van Mozes (o.a. doodstraf op homoseksualiteit, en steniging voor een bruid die haar maagdelijkheid niet kan bewijzen) is de Wet waarvan Jezus in de Bergrede zei: "Geen haaltje of jota mag er ooit aan veranderd worden" (Matteus 5).
Kom dus niet (zoals kortebroek | 28-07-18 | 11:34) aan met het sprookje alsof die Jezus met het Oude Testament gebroken zou hebben, dat heeft hij juist niet!

Als er één boek "gebiedend" is, dan is dat de Bijbel. De bijbel "verhaalt" niet over volkerenmoord, de Bijbel zegt met evenveel woorden dat God het Joodse volk beveelt heel de bevolking van Palestina ("Kana'an") uit te roeien. Zie b.v. Deut 20: "Geen mens moogt gij in leven laten". En de Bijbel zegt ook nog dat God het Joodse volk straft omdat ze wel veel mensen afgeslacht hebben, maar niet de HELE bevolking van Palestina (Rechters 2).

Vergeleken bij de Bijbel lijkt de Koran (met zijn nadruk op vergeving en barmhartigheid) ineens een lieftallig boekje. Maar sommige reacties hier zijn wel leerzaam: a priori ervan uitgaan dat de Bijbel geen slechte dingen kan bevatten.

Pace | 28-07-18 | 17:17 | 2

Beste Pace,

Je zegt rake dingen maar mist het punt waar het om gaat. Idd. geeft JHWH (God) de mensen de tien geboden mee, d.i. de Wet)
Maar de menselijke natuur is niet in staat zich aan al deze wetten te houden. Dat heet zonde. Als een mens beseft dat hij gezondigd heeft is vergeving altijd mogelijk, door echt berouw en schuldbelijdenis.
In de Islam wacht hel en verdoemenis. Kijk naar het Nieuwe Testament en de figuur van Jezus die vergeving predikt en oproept tot vergeving aan anderen. Want alle mensen zijn zondig. Dat is de Liefde die alle andere geboden vervult. Dit is een totaal andere visie dan in de Islam waar je weer je best moet doen en afwachten of Allah vergeeft. Lees anders eens een echt objectief boek over de verschillen. Dat zijn er heel erg veel! Overigens lijkt je laatste zin erop te wijzen dat de Koran voor jou geen slechte dingen kan bevatten.

xavier | 28-07-18 | 18:01

Welk deel bedoel je ?? Het Oude Testament en het Nieuwe Testament ?
Je gebruikt namelijk de verzamelterm van de twee delen voor één van beiden.

Wekkertje | 28-07-18 | 19:24

Ach kijk nou, een mailtje van een gehersenspoelde volidioot.

Next.

Rest In Privacy | 28-07-18 | 17:00

Islam is we een probleem. An sich niet maar de gevolgen er van wel. Noem mij 1 islamitisch land waar de economie goed is. Noem mij 1 islamitisch land waar vrouwenrechten heersen. Noem mij 1 islamitisch land waar homo’s rechten hebben. Noem mij 1 islamitisch land waar dieren rechten hebben. Noem mij 1 moslim die een Nobelprijs heeft gewonnen......

Der_Joris | 28-07-18 | 16:01 | 1

Yasser Arafat.

Rest In Privacy | 28-07-18 | 17:08

Als de islam 20.000 aanhangers had waren ze allang verboden als gevaarlijke sekte. I rest my case

GerMonster | 28-07-18 | 15:42

"Hoeveel
procent van de gevallen beoogt de moslim Islam als legalisering van
onderdrukking en moord te bezien?"

Google eens op CDHRI.
Lees het. Tel hoe vaak en in welk verband Sha'ria geschreven is. Denk na over wat dat betekent voor de mensenrechten van niet-moslims.

Ding is door 53 moslimlanden ondertekend.
Ga je grootmoeder in de maling nemen met je 'de Islam is niet het probleem'.

gaffelbaard | 28-07-18 | 15:31 | 4

Let op dat hier wordt gezegd dat vrouwen NIET de zelfde rechten als mannen hebben.

ARTICLE 6:
(a) Woman is equal to man in human dignity,
and has her own rights to enjoy as well as
duties to perform, and has her own civil
entity and financial independence, and the
right to retain her name and lineage.
(b) The husband is responsible for the
maintenance and welfare of the family.

SaintNick | 28-07-18 | 15:56

Gatverdamme! Wat een enge tekst!

SaintNick | 28-07-18 | 15:59
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Teddy-Ruxpin | 28-07-18 | 14:13
-weggejorist-
SaintNick | 28-07-18 | 13:42 | 2

Uit wetenschappelijk onderzoek kwam toch naar voren dat ongeveer 70% van de moslim populatie in Nederland fundamentalistisch van aard was. Dat is geen minderheid.

Alleycat | 28-07-18 | 13:38

Hoe vaak is Rood met een vrachtwagen op een mensen menigte ingereden, al schreeuwend "rood is groot"?

DeBelastingbetaler | 28-07-18 | 13:37

Nog even op Nederlandse les gaan is geen overbodige luxe....

poiuytrewq | 28-07-18 | 13:36

Ach, weer een gelovige: geloof in eigen gelijk. Geeft daarvoor zijn argumenten.
Ze overtuigen mij niet. Ik heb mijn eigen "geloof".

Goedzo | 28-07-18 | 12:58

Stuitend.
Je zegt dus weet te hebben van een groep moord-goedkeurende lieden binnen je geloofsgemeenschap. JE WEET ERVAN! Elke groep heeft zo zijn sappies en aggro's, dat is zo, maar de meesten proberen die te bestrijden, omdat het een ongewild karakter heeft.
Dit sujet zegt simpelweg 'tolereer ze maar, die paar'
Eh, how about NO.
Als je als geloofsgemeenschap zegt tegen de extremisten te zijn, dan is daar in de praktijk werkelijk geen reet van te merken, knul/meid.
Erkenning dat er überhaupt rotte appels tussen zitten; een plusje. Nog nog tussen je oren krijgen dat die lui ONGEWILD zijn, dat horen ze bij jullie dus ook te zijn als je zegt dat ze extreme ideeën erop nahouden. Als je zegt dat je saamhorig wilt samenleven, dan hoor je te spugen op lieden die anderen pijn willen doen, of zie ik iets verkeerd?

Kouwe Kees | 28-07-18 | 12:24

CBS:
Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn de afgelopen tien jaar religieuzer geworden. Niet alleen bidden ze vaker, ook gaan ze vaker naar de moskee. Meer vrouwen dragen bovendien een hoofddoek.

Van de Marokkaanse moslims bidt 78 procent vijf maal per dag, bij Turkse moslims is dit 33 procent. Turkse moslims bezoeken wel meer en meer de moskee. Ongeveer 40 procent van beide groepen doet dat tenminste wekelijks.

Meer dan driekwart van de Marokkaanse moslims (78 procent) zegt een hoofddoek te dragen, tegen 64 procent tien jaar geleden.
Tegelijkertijd staan veel moslims vijandig tegenover de Nederlandse samenleving. Ongeveer 60 procent van de ondervraagden vertrouwt Nederlanders over het algemeen niet.

Rest In Privacy | 28-07-18 | 11:31 | 1

"Van de Marokkaanse moslims bidt 78 procent vijf maal per dag"
Dat zeggen ze tegen de onderzoeker. Is dit gecontroleerd ??
Daarnaast zie ik 2x het percentage 78 voorbijkomen. Toeval ?

Wekkertje | 28-07-18 | 19:26

"Nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid hebben zo velen, zo veel te lijden gehad van zo velen."
Dat is de islam, ik kan er niks anders van maken.

De waard zijn gast | 28-07-18 | 11:01
-weggejorist-
Heisessie | 28-07-18 | 10:57 | 1

Misschien maar een klein deel van de moslims zijn 'slechte' moslims. Maar hoeveel van die 'goede' moslims keuren dat van die slechte moslims af? Ik heb het Malieveld nog niet vol zien staan met goede moslims.

Butchijo | 28-07-18 | 10:50 | 1

Er enige goede moslim zijn ex moslim

GerMonster | 28-07-18 | 15:47

Godsdienst allemaal leuk en aardig, zou iets persoonlijks en iets met introspectie te maken moeten hebben, maar val mij er niet mee lastig.

cat22 | 28-07-18 | 10:48
-weggejorist-
halfvolle glas | 28-07-18 | 10:40 | 1

Religie verbieden is niet LiefZijnVoorElkaar.
Met de paplepel slechts 1 religie gevoerd worden is geen verantwoordbaar menu.
Basisonderwijs, maatschappelijleer als stevig vak, met religiestudies over alles voor iedereen.

Een doodsbrengcultus verbieden is juist wel LiefZijnVoorElkaar.
Er is maar één islam, alle varianten zijn afvalligen.

Het land dat een totaalverbod op _slam instelt verstoort NIET de relatie van de gelovige met allaa. Allaa weet(beter) dat moslims alles stukmaken en daarom worden uitgekotst door AlleLieveMensen die iets anders geloven dan _slam.
Allaa heeft geen schijnheildingen als verkracht-me-niet-doekjes, baardjurken of mosketen nodig.
Allaa kijkt rechtstreeks in het hart van de gelovige.

Hamers zijn uitsluitend bedoeld om mee te timmeren in een context van bouwwerk.
ziejewel: "belaagt de ongelovigen met alle middelen die je in handen kunt krijgen"

De driepotige olifant met 1 oog weet alles van Genocide.
De uitgemoorde en vervolksvangen zonen en dochters van Thor hebben heel wat reparaties tegoed, inclusief koopzondagen en rente.

Boeddisme is geen religie.
Omdat jij het zo noemt gaat de mensheid geen verlichting bereiken.
Schrijf gerust nog een mailtje.

hallevvezool | 28-07-18 | 10:37

Het is de zwijgende wegkijkende meerderheid die de terroristische daden van de kjihadisten mogelijk maken. Kijk naar Molenbeer, men wist ervan.
Paul heeft gelijk: www.youtube.com/watch?v=-cRvGX4T3hQ

Duck Twacy | 28-07-18 | 10:27

Zo ken ik er nof een, omdat er een paar gastketels koolmonoxide slachtoffers gemaakt hebben, moeten ALLEMAAL van deze groep het land uit.

boerk | 28-07-18 | 10:20 | 1

Ja inderdaad. En omdat er een paar duitsers beginnen te schieten, moest het hele land worden platgebombardeerd.

Papa Jones | 28-07-18 | 10:25

Dat was duidelijk het relaas van een boze moslim.

Dat zijn de gevaarlijkste.

Papa Jones | 28-07-18 | 10:19 | 1

"Verwarde man" is de policore uitdrukking

Rest In Privacy | 28-07-18 | 15:08

Elk een die uitdraagt dat het geloof dat hij/zij aanhangt het einige juiste is, stijgt toch wel erg boven zichzelf en vooral het geloof uit. Want dat is precies wat het is: geloven. Tot weten is het nog nooit gekomen en mijnsinziens zal het ook nooit zover komen.

In de naam van het Islamitische geloof worden fatwa's uitgesproken en opgeroepen tot heilige oorlogen. Wat heeft dood en verderf met geloof te maken. De katholieke kerk heeft een track-record, door de eeuwen heen, waar het je slecht van wordt. Half Zuid Amerika is uitgemoord en leeg geplunderd met het kruis voorop. Om er maar één te noemen.

Fundamentalisme vind je in de meeste geinstitutionaliseerde religies. In mijn ogen zijn dit juist de mensen, uitwassen, waar je voor moet opletten. Dit soort lui zijn de weg kwijt. Aan de randen van het politieke spectrum vind je soortgelijke mensen.

Geloof is geloof niet meer en niet minder. Wat mensen ooit in boeken hebben geschreven en waarop men zich beroept om het meer aannemelijk te maken het er inderdaad een opperwezen bestaat, is al een aanmatiging op zich. Of iemand die zich plaatsvervanger van god op aarde durft te noemen.

Dit soort geloven, alsook politiek fundamentalistische stromingen, stoppen mensen in een keurslijf of misschien beter gezegd een psychologische-dwangbuis. Van vrijdenken kan dan ook geen sprake meer zijn. Misschien is het wel juist de achterliggende motivatie om het vrijdenken te onderbinden. Dan komen we al snel bij een dubbele-agenda uit.

D.Eugniet | 28-07-18 | 10:15

Altijd wijzen naar een ander, nooit eens in de spiegel kijken. Islam ten voeten uit.

Oepsie1234 | 28-07-18 | 09:47 | 1

Religie is voor de domme, islam is voor de domste

GerMonster | 28-07-18 | 15:50

nu is er gejank dat er gepolariseerd wordt voor 1 bevolkinsgroep met eenzelfde religie.. de religie die wereldwijd en eeuwenlang al aan het vechten en oorlogsvoeren is onder elkaar. Die wereldwijd en eeuwenlang al in eigen gelederen enorm discrimineert en onderdrukt en bovendien iedere andere religie niet erkent en afdoet als ongelovige.. en dus van mindere waarden en door een deel in die religie als gezien wordt tot het vernietigen ervan.. de jihad!

maar.. is al jaren niet gaande dat eenieder Blanke van oorsprong Hollander zich in diepe schuld moet hullen omdat er twee eeuwen terug door een kleine groep regenten en welgestelden slaven werden gekocht en gebruikt..
En dat dit standaard door de ooit mogelijke afstammelingen van die slaven jaar na jaar en steeds meer wordt uitgeserveerd om de identiteit van de blanke Hollander om zeep te werken, te wijzigen of de geschiedenis te herschrijven..

fikkieblijf! | 28-07-18 | 09:46 | 4

Mensdier | 28-07-18 | 09:56
Deze strategie werkt in een omgeving zonder repressie, zoals het hier nu nog is dus. Inmiddels doen functionarissen in openbare functies mee met iftars. Dat moet z.s.m. stoppen. Geloofsbeleiding hoort achter de diverse deuren en zonder sponsoring / subsidies / aanmoediging met belastinggeld.

Ga kijken in andere landen en u kunt zelf zien dat deze strategie niet werkt op de langere termijn. Op zich niet direct een probleem voor u en mij persoonlijk, maar wel relevant voor onze (eventuele) kleinkinderen.

Welkom op GS!

O2Neutraal | 28-07-18 | 10:18

Mensdier, wat jij voorstelt is in feite gewoon "wegkijken". En dat is er de belangrijkste oorzaak van, dat kwalijke ontwikkelingen ongestoord verder kunnen gaan.

Janas | 28-07-18 | 12:03

@Janas: kijken in de spiegel van je eigen leven is allesbehalve wegkijken.
Continu bezig zijn met zaken en mensen waar je feitelijk geen reet mee te maken hebt (dat denk je door wat je waarneemt via internet), dat is pas wegkijken! Van je eigen leven, welteverstaan.

Mensdier | 28-07-18 | 12:42
▼ 1 antwoord verborgen

We zullen nog veel plezier van de moslims mogen ervaren in Nederland. Ze zijn zo goed geintegreerd!

ballenkraker | 28-07-18 | 09:30

Ja, leuk allemaal dat 'jullie'-geouwehoer. Geld is het kwaad van de wereld, voor iedereen. GS de schuld geven van de polarisering in ook niet echt 'slim'.
Net zo goed kan ik 2x keer op marokko-fora kijken en dan schrijven dat de beheerders polariseren. Zelfs al zou er een waarheid in zitten, je vergeet dat je iedereen over een kam scheert en dus zélf meedoet aan polarisatie en vorming van haat.
Zolang er mensen geld verdienen aan religies, polarisatie, subsidies, gelegaliseerde mensenhandel, ellende en de dood... zal het kwaad de wereld overheersen. En die negatieve spiraal is al een jaartje of 60 aan de gang, dus helaas niet meer zomaar om te keren. Het goede moet men uitdragen naar de eigen omgeving; op internet leest toch iedereen wat hij/zij selectief wil lezen. Vaak onbewust, want 'geloof' en 'levensovertuiging' laten zich niet snel met argumenten wijzigen. Maar degenen die haten, zijn zoekend. Allemaal.
Naar liefde. Vertrouw op liefde in het leven, niet op internet. Internet is nu eenmaal een meningenriool. Van iedereen.

Mensdier | 28-07-18 | 09:29 | 2

Prima bijdrage. Ben het er niet helemaal mee eens, maar ik begrijp uw punt. Uw verhaal hangt o.a. op de constructie dat op internet iedereen alleen zijn eigen mening bevestigt wil zien, ik denk dat dit niet perse waar hoeft te zijn, ik merk dat velen hier ook andere bronnen raadplegen en er word regelmatig naar onderzoeken verwezen, soms inclusief linkjes naar de publicaties of de echte teksten van verdragen. Het boeiende is dat de staatsomroepen dat NIET doen, ik heb nog geen artikel, radio- of tvprogramma gezien waarin er bijv. word verwezen naar een paper, het gebeurd gewoon niet.

Ik ben het dus niet eens met het idee dat alleen liefde ons kan redden, ik mis ook vooral de ratio. Het waarom, het hoe, het wanneer, de risico afweging, de inschattingen van de gevolgen, de faseringen en vooral, de evaluaties. En, dit is m.i. zeer ernstig, de objectiviteit in de berichtgeving vanuit de staatsomroepen.

O2Neutraal | 28-07-18 | 10:28

@O2Neutraal: dank voor de inhoudelijke reactie. Omdat ratio altijd uit gevoel (van een individu) voortkomt, geloof ik niet in 'rationele objectiviteit' als zodanig. Uiteindelijk heeft ieder altijd een eigen waarheid, dat is wat het leven is. Voor mij gaat nieuws niet om universele waarheid (want daar geloof ik toch niet in), maar om de grootste gemene deler, balans. De meest zuivere waarheden voor de grootste groepen. Ga je daar écht over nadenken, kom je altijd uit op liefde. En in een liefdevol mens zijn ratio en gevoel in balans en kan iemand 'neutraal' zaken beschrijven. De balans voor het collectief (dus ook een 'objectievere' berichtgeving) is dan ratio vanuit liefde. Dan kan men kritischer zijn, meer logisch nadenken en nuanceren; in plaats van emoties roepen, rare denkfouten spuien en bagatelliseren.
Objectieve verslaglegging beschrijft feitelijkheden/gebeurtenissen vanuit een liefdevol hart, met de ratio 'in balans' - in mijn definitie. Maar die telt niet, ik ben maar een dubbeltje, en de staatsomroepen krijgen 500 miljoen. ;)

Mensdier | 28-07-18 | 12:36

Het grootste probleem zijn we zelf. We laten de moslims binnen en die doen gewoon wat ze altijd doen.

Ibrahim | 28-07-18 | 09:28

Wanneer was het ook al weer dat een katholiek een mes in een filmmaker stak ?

Wekkertje | 28-07-18 | 09:10

Slechts een paar procent van het volume van wijn is alcohol, van bier nog minder, zelfs in wodka is het in de minderheid, maar toch word je er behoorlijk dronken van... Als ik de schrijver een glaasje zuiver bronwater zou aanbieden met slechts een héél klein beetje gif, zou hij\zij\het dan toch een slok nemen? Al was het maar uit beleefdheid? Of als de aanbieder een moslim was, die je immers niet voor het hoofd wil stoten? Ja, GeenStijl is behoorlijk Islamkritisch, maar zie het als het tegenwicht van het spiegelbeeld daarvan in de gewone media. Die doet niets anders dan de naakte, al dan niet uit elkaar gereten lichaamsdelen van de Islam met de mantel der liefde bedekken.

Als het om misbruik van kindertjes door de Katholieke Kerk gaat, moeten we dat dan ook maar verzwijgen omdat de meeste priesters geen misbruikende pedofielen zijn en de meeste Katholieken brave burgers? Nee, dat wordt breed uitgemeten in de pers, want Christenen mag (of moet) je wel bekritiseren of zelfs belachelijk maken. Vind ik verder ook best, heb het niet zo op volwassenen die geloven in sprookjes als leidraad voor het leven, maar is soms ook wat vermoeiend. Voelt een beetje als overkill: blijven schieten op een nog net warm lijk.

Maar als het om (radicale) Islam gaat, wel een acute dreiging, gelden ineens andere regels blijkbaar. Dan moet men "respect" hebben voor geloven in hun Paashaas, kolderieke spijs- en zuiverheidswetten, het van top tot teen bedekken van vrouwen in de illusie dat dit hen beschermt tegen de lust van mannen of het geweld van hun echtgenoot. Of is het puur een afspraak onder Moslims om geen vrouwen te verkrachten als ze een hoofddoek dragen? De lust neem je er in ieder geval niet mee weg, getuige wat heteromannen desnoods doen bij gebrek aan vrouwen. En de Islamitische, versluierde wereld is nou niet bepaald een toonbeeld van respect voor vrouwen of afwezigheid van verkrachting.

En dan vraagt de schrijver om oplossingen. Die zijn er gewoon natuurlijk. Hoeft niet zo radicaal te wezen als het uitzetten of uitroeien van iedere Moslim of verbieden van de Islam als geheel, zoals sommige anti-Islam fundamentalisten zouden willen. Je kunt mensen stimuleren om te vertrekken met een goedkope lening, een stukje grond of een huis voor ze kopen in land naar keuze en dat winstgevend maar lager dan marktprijs verhuren aan degenen die in ruil hun paspoort inruilen. Ook gewoon voor autochtonen, we discrimineren niet... Na hun (hopelijk natuurlijke) dood of eventuele verhuizing verkoop je het met waarschijnlijk dikke winst (zeker bij relatief arme groeilanden) of verhuur je het aan de volgende.

Verder moet je niet dweilen met de kraan open maar gewoon de grens een stuk dichter doen. Welwillende mensen die hier komen werken of eigen geld meenemen en zich gedragen, geen geweld of ongelijke rechten prediken en zichzelf verzekeren tegen alle kosten die ze maken zijn welkom. Wie wil meestemmen en een paspoort krijgen moet zijn andere paspoort inleveren en de intentie hebben op te gaan in de Nederlandse maatschappij i.p.v. als een eigen zuil of kolonie te leven.

Dan kunnen we nog een maximum stellen aan het aantal immigranten, per referendum van mijn part, zodat het er nooit zoveel worden dat ze niet integreren of in de meerderheid komen. Ondertussen de fokpremies afschaffen en kinderbijslag alleen nog geven in de vorm van een belastingteruggave, zodat mensen die kinderen zelf kunnen betalen door werken of investeren er meer krijgen dan handophouders die alleen maar kinderen produceren uit naam van God of Uitkering.

Verbiedt partijen op basis van religie, we hebben toch scheiding van Kerk en Staat? Ook partijen die oproepen tot ongelijke rechten voor Nederlandse staatsburgers (belangrijk detail, anders gaat links roepen dat grensbewaking discriminatie en ongelijke rechten betekent, maar er is geen recht om naar een land van keuze te migreren, laat staan een gelijk recht), voor mannen en vrouwen, hetero's en homo's, andersdenkenden, gewoon verbieden. Mensen die oproepen tot geweld of ermee dreigen, ongeacht of ze citeren uit een oud boek en daar geen afwijzende noot bij plaatsen dat het n.v.t. meer is in deze tijd, de gelegenheid geven dat in te trekken of geweldloos te duiden. Doen ze dat niet, opsluiten tot ze het alsnog doen, of van mijn part hun paspoort inleveren en het land verlaten als ze hun gewelddadige "principes" zo hoog hebben zitten.

Lijkt me voldoende oplossingen om de radicalen aan te pakken onder zowel Islam als andere stromingen. Maar problemen en radicalisering verzwijgen is dat in ieder geval niet.

Wol | 28-07-18 | 09:09 | 7

De stem van rede. Bravo!
Daar heeft de islam, jammer genoeg, een broertje dood aan. (Of neef ;)

Rest In Privacy | 28-07-18 | 09:45

Beste Wol,
Heb je hele reactie gekopieerd, geplakt en ergens tussen belangrijke documenten geparkeerd.

Mr.Crowley | 28-07-18 | 09:58

Eens met Wol, +1.

Munitie | 28-07-18 | 11:48
▼ 4 antwoorden verborgen

wat voor een taal is dit? is dit door de google vertaal machine getrokken?

isotope 465 | 28-07-18 | 09:09

Dat dachten ze in Libanon ook..

Zoltan | 28-07-18 | 09:04

Wel veel "jullie" ....

swebe | 28-07-18 | 08:58

westers gezegde;
1 rotte appel in de mand tast de hele voorraad aan..

fikkieblijf! | 28-07-18 | 08:46

Elke religie is het probleem. Krijg je vaak hele nare mensen van, die denken ik geloof in de ware god en ben daarom beter dan zij wie niet in mijn god geloven. Het werkt narcisme in de hand. Kritiek maakt ze vaak agressief maar sommigen voeren daarin wel de boventoon. Vooral de op het het oog alleraardigste gelovigen zijn het gevaarlijkst. Ze palmen je in met mooie woorden dat je beter naar de ware god kunt bidden. Blijf je weigeren worden ze langzaam steeds bozer. Het erge is na tig ontmoetingen te hebben meegemaakt dat ze het niet voor jouw doen om je te helpen (al word dat wel gezegd). Maar ze doen dit omdat ze geloven dat zij daardoor zelf een beter plekje krijgen in het hiernamaals. Ze zijn bang voor de dood en zijn er daarom nu al mee bezig. Heel hun leven staat eigenlijk in het teken van angst. En angst is een slechte raadgever.

Overtwar | 28-07-18 | 08:38

Volgens deze persoon mag je de islam interpreteren op diverse manieren.
Toch voel ik weer die dwang van deze persoon, als niet gelovige om je te bekeren, moet bekeren tot .....

franck7020 | 28-07-18 | 08:35

Schrijver verwijt anderen een gebrek aan feitelijke onderbouwing, maar onderbouwt zelf ook niets (ja uit de losse pols). Doet aldus precies wat hij/zij anderen verwijt. Pot verwijt de ketel zeg maar. Van hetzelfde laken een pak. Een soort van reaguurder maar dan politiek correct. Een kromme spijker die soms in het hout wordt geslagen. Soms ook niet.

Die_Meinung | 28-07-18 | 08:28

In welke Islamitisch land hebben vrouwen evenveel kansen en gelijkheid als mannen zoals in Nederland? Mogen vrouwen zich kleden zoals ze willen? Mag een Christen een kerk starten en evangeliseren zonder bedreigd te worden of extra belasting te moeten betalen? Worden grote uitvindingen gedaan? Worden minderheden niet gediscrimineerd en/of misbruikt?

De substroming maakt niet uit. In alle landen waar Islam de overhand heeft is het voor de overige bewoners kut en met beperkingen wonen. Ironisch genoeg was een dictatoriale leider de beste bescherming die minderheidsgroepen zich konden wensen. Valt dat weg, dan zijn minderheidsgroepen de sjaak. (zie Egypte, Syrie, Irak).

je postbode | 28-07-18 | 08:23 | 1

Je kan het zelfs mooier maken: In hetzelfde land waar Christenen en Islamieten samenleven zijn de vrouwen van de Christenen beter af. Maar van de Yezidi weer niet. Zie dit geval:

en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Du%27...

Vandaar dat het hele gedoe over hoe de islam achter loopt in feite Oikofobisch is. Niet de derde wereld, maar het westen is de uitzndering. En het Christendom heeft daar aan bijgedragen.

omanders | 28-07-18 | 08:33

Wat heeft Islam ons gebracht: retoriek en geweld, dit stuk is een mooi bewijs het verdedigt dit en gaat total voor bij aan de discriminerende en geweldadige koran, die Overigens in twee verschillende uitspraken van het EHVR
als niet verenigbaar met de Europese rechten van de mens veroordeelt werd.

Ibn rushd | 28-07-18 | 08:13

De Islam is inderdaad niet het probleem. Het is een symptoom van het probleem.

omanders | 28-07-18 | 07:48

Moraal van dit verhaal: islam is niet het probleem, dat zijn de mensen die uit naam van de islam mensen vermoorden. Dus even doorredenerend: gif is niet het probleem maar wel het feit dat je er ziek van wordt. Kanker is niet het probleem. Dat is de dood die er op volgt. Als ik jou een rotschop geef moet je mij niet de schuld geven. Schuldig is de pijn die je voelt.
Ik snap het.

0112358 | 28-07-18 | 07:42

De vraag is....?
Hoe lang wil Den Haag en onze gemeenten blijven doorgaan met hun onbetaalbaar migratiesysteem?
Tot we hier 19 miljoen inwoners hebben... met een gigantische woningnood, dichtgeslibde wegen en een onbetaalbaar kostenplaatje?
Met grote maatschappelijke spanningen, waarbij de Nederlandse burger steeds meer een haat en afkeer heeft tegen de overheid en gemeenten.... omdat ze zien dat migranten in de watten worden gelegd met veel extra aandacht en zorg.
Ze worden als kasplantjes behandeld terwijl onze ouderen en hulpbehoevenden steeds minder aandacht en zorg krijgen.

Polen doet niets, Zweden is gestopt, Denemarken is veel strenger geworden...
intussen gaat Den Haag en onze gemeenten gewoon door... alsof er niets aan de hand is.
Ik voorzie dat mensen uit Afrika en moslimlanden met man en macht naar NL komen... en dat rijke en werkende Nederlanders dit land massaal zullen ontvluchten.
Dan heeft Den Haag het helemaal voor elkaar.

sociaal_econoom | 28-07-18 | 07:16

Niet de islam is het probleem... onze OVERHEID is het probleem.
Terwijl landen zoals Polen en Oost-Europa vrijwel geen moslim-migranten binnenkrijgen is het hier al 35 jaar volle bak.
Den Haag en onze gemeenten hanteren een ''ruimhartig'' asielbeleid - waarbij migranten afkomstig uit Afrika en moslimlanden hier onder de noemer ''vluchteling'' in de watten worden gelegd.
Ze worden hier als kasplantjes behandeld... bij binnenkomst krijgen ze direct opvang in een AZC met iedere dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld.
Daarna krijgt men gratis een ingerichte woning met extra aandacht, zorg en begeleiding.... ze hebben recht op een levenslange bijstandsuitkering.
Over terugkeer indien het weer veilig is... wordt nooit gesproken - sterker ze mogen hun naaste familieleden naar NL halen die dan ook al deze gratis voorzieningen krijgen.
In Zweden hadden ze ook een dergelijk onbetaalbaar migratiesysteem met veel maatschappelijke spanningen, zij hebben in 2014 een migratiestop ingevoerd.
De Nederlandse overheid blijft gewoon doorgaan met de opvang, huisvesting, zorg en uitkeringen aan migranten uit moslimlanden - ondanks dat het verhaal onbetaalbaar en onbeheersbaar is geworden.

sociaal_econoom | 28-07-18 | 06:58

Een verhaaltje schrijven vóór de islam, klaarblijkelijk zonder de gebruiksaanwijzing genaamd koran te lezen. Hij wacht waarschijnlijk tot de film uit komt.

bergsbeklimmer | 28-07-18 | 05:50 | 2

Historisch gezien kun je begrijpen waarom de islam is... zoals ze is.
Mohammed schreef zijn Koran (Bijbel).. 550 jaar na Christus ergens in de buurt van Mekka (Arabië).
Dit was in een tijd met oorlog, geweld en veel wreedheden.
Waarbij de vrouw ondergeschikt en minderwaardig was t.o.v. de man.
Het is begrijpelijk dat Mohammed een boek (religie) schrijft waarin deze dingen terugkomen.
Eigenlijk niet vreemd - want in de Bijbel zie je deze dingen ook terugkomen (oorlog, geweld en de vouw ondergeschikt aan de man).
Echter het christendom heeft zich aangepast aan de moderne tijd.
Bij de islam en in moslimlanden is dat niet of minder het geval.

sociaal_econoom | 28-07-18 | 08:09

Het uitdagen van de bijbel heeft tot vele wetenschappelijke doorbraken geleid; het uitdagen van de koran slechts tot doden......

Mazoeza | 28-07-18 | 09:16

Euhhhh voor de schrijver dezes, ooit gehoor over zelfreflectie?

Zo nee, dan wordt het hoognodig tijd om daar eens wat over te lezen en dan de zo ja te volgen...

Zo ja, dan is het hoognodig tijd om daar wat aan te gaan doen.

Nederland is te zeer begripvol geweest, heeft continu geprobeerd jullie te begrijpen, maar jullie hebben geen begrip voor ons. We hebben teveel gegeven en jullie hebben alleen maar genomen. Het einde is hier, geen begrip meer, tenzij jullie ons gaan respecteren en gezien de scheve relatie moet er vanuit jullie kant heel veel meer gegeven worden naar ons toe.
Wellicht heb je gelijk in dat er maar een paar procent rabiaat extremistisch is, maar die paar procent wordt door jullie eigen meerderheid impliciet en expliciet getollereerd. Dat is onbestaanbaar en onvergeeflijk!!!

Dus stop met janken en doe iets. Zoek de sharia rechtbanken op en leg hen uit dat wat zij doen, schending van mensenrechten is. Breng hen voor de Nederlandse rechter, waar ze zich voor hun wandaden moeten verantwoorden. Verschuil je niet achter de tribale tradities van eerwraak. Wil je dat? Prima ga dan terug naar de tribale samenleving waar dat wel geaccepteerd wordt.

Flikker alsjeblieft op met je gejank! Als je echt staat voor wat je zegt, verander dan je eigen subcultuur van binnenuit en pas je aan. Wil je dat niet, neem dan alsjeblieft de boot terug naar waar je vandaan komt, vreselijke asociaal dat je bent!
Profiteren van ons harde werk en vooral klagen over hoe slecht je het hebt. Ga toch lekker terug naar waar je vandaan komt als het hier zo kut is!

large4e4 | 28-07-18 | 04:23 | 2

En @myself:
gehoor moet gehoord zijn

large4e4 | 28-07-18 | 04:40

Kijk dan ook nog eens naar getollereerd

hustler01 | 28-07-18 | 09:04

Hoezo "journalisme"??? De schrijver van dit stuk leest kennelijk te veel Engels. Hij kent het Nederlandse woord "journalistiek" niet meer.
"Journalism" is Engels, geen Nederlands.

Pace | 28-07-18 | 03:22

Er is alle reden om hard actie te voeren tegen extremistische moslims die denken dat ze het recht hebben hun godsdienst - of hun misperceptie van hun godsdienst - met geweld aan anderen op te leggen.
Maar die paar mensen hierboven die de Koran proberen te gebruiken om de indruk te wekken dat alle moslims niet deugen weten ook weer niet goed waarover ze het hebben.
Zijn er echt nog mensen die niet weten dat de Bijbel veel meer geweld preekt dan de Koran?
De Bijbel beveelt b.v. dat elke vrouw die in de bruidsnacht niet het bewijs van maagdelijkheid kan leveren moet worden doodgestenigd. De Koran kent wel wat onzin, maar geen dergelijke wreedheden. De Koran spreekt niet over steniging.
En Godsbevelen om hele volkeren uit te roeien (in de Bijbel heel gewoon) kent de Koran al helemaal niet.
Maar: de waanzin van groepen als de IS moet keihard bevochten worden.

Pace | 28-07-18 | 03:14 | 4

Het uitdagen van de bijbel heeft tot vele wetenschappelijke doorbraken geleid; het uitdagen van de koran slechts tot doden......

Mazoeza | 28-07-18 | 09:15

Moslim, de bijbel is verhalend. De koran is gebiedend.
Oftewel een verhaal dat een volk uitgemoord is, is iets anders dan Allah die opdraagt een volk uit te moorden.

Het christendom kent geen juridisch stelsel zoals de sharia. Er zijn dus geen wetten die opdragen om volkeren uit te moorden of geweld te plegen. De islam kent die wetten wel. Niet alleen dat, maar alle mainstream stromingen preken dat geweld en die genocide.

Geen enkele kerk daarentegen preekt ook maar de lichtste lijfstraf.

hellothere | 28-07-18 | 09:34

@ Pace | 28-07-18 | 03:14
Je verdraait het feit dat het Christendom om de leer van Jezus draait en niet om het oude testament. De Islam draait om mohamed en zijn gewelddadige leer en handelingen. Een wereld van verschil.

kortebroek | 28-07-18 | 11:34
▼ 1 antwoord verborgen

Islam is een probleem omdat er mensen zijn die het willens en wetens volgen ondanks dat de hoofdrolspeler een notoire zedendelinquent is. Die plagiaat pleegt door een bestaande religie te kopiëren en aanpast ten doelen zijn perverse lusten te verheffen als zijnde z'n goddelijke plicht . Rooftochten , verkrachtingen , vrouwenhandel, sex met minderjarigen , Z'n volgelingen keuren het allemaal goed want zolang je je er niet over beklaagt is er vrede.

PoetsPielemans | 28-07-18 | 02:58

Weggejorist
appelvink | 28-07-18 | 01:10 | reageer |

Grappig, die VVMU alhier! De koene roze ridders van het vrije woord.

appelvink | 28-07-18 | 02:39

Waarom zo langdradig en moeilijk gedoe over intellect terwijl het zo simpel is :
Islam = Sekte . Sekten zijn bij wet verboden. Hoef je niet zo heel slim voor te zijn hoor. Probeer het maar eens . Zeg maar eens hardop in je hoofd " Islam Is een Sekte !" En zeg het nu hardop ! En als je mij niet gelooft, zoek dan maar even op waarmee de wet een sekte definieert. Ik zal er alvast één half voorzeggen ; op het verlaten van de sekte staat de doodstraf . Zo. Nu nog even zorgen dat de niet zo intellectuelen van de 2de kamer de NL wetgeving gaan respecteren .

Kim-Jung-Un | 28-07-18 | 02:05

Als deze meneer, zelf denkt slim te zijn dan wil ik hem er wel op wijzen dat meer dan zeg even 1000 jaar na dato, hij en zo velen achter iemand aan rennen die als mens dingen heeft gezegd, nog niets een opgeschreven want dat lukte hem niet door Abt El Malick, zijn figuur het levens licht heeft gezien en het verhaal verder de wereld in heeft geholpen. Dit alles door mensen verzonnen. Meer dan 1000 jaar geleden. Mensen waren ongeletterd en extreem bijgelovig en beheerst door angst. En juist deze angst heeft vriend Mohammed, door daad (vermoorden van ongelovigen en anders gelovigen) en woord er tot in de diepste vezels ingepompt. En zie hier het resultaat. Miljoenen mensen lopen hier nog steeds blindelings achteraan. Angst voor hetgeen hun zal overkomen, als zij na de dood niet de dingen hebben gedaan, die vriend Mohammed, destijds bedacht heeft. ANGST, is de Heerser over het Universum. Angst een krachtig wapen om mensen te onderdrukken. Amen.

De Evangelist | 28-07-18 | 02:00 | 1

Je omschrijft toch elke religie?

Erikjan79 | 28-07-18 | 06:01

Indien u het mohammedanisme abject vindt, is de enige juiste gevolgtrekking dat de volger -de mohammedaan die er met z'n volle bewustzijn voor kiest- eveneens abject is.
Mohammedanen zijn volgers van een in zijn tijd al volstrekt immorele idioot, zijn dientengevolge allen zelf volstrekt immoreel !

Mazoeza | 28-07-18 | 01:54

Een van de definities van beschaving is : het beheersen van impulsen.

Het achterlijke mohammedanisme en z'n volgelingen zijn daartoe na 1400 jaar nog steeds niet in staat. Kortom: heeft geen ruk met welke vorm van beschaving dan ook te maken.

En om kardinaal Simonis te citeren: "De islam is een wezensvreemde religie"

Mazoeza | 28-07-18 | 01:49

Een goede moslim is een moslim die ZORGT dat andere moslims de koran en Mohamed volgen "er zijn immers straffen voor ongeloof, desnoods dwingen met geweld of dreigingen omdat dit zo geschreven staat", en dus alles doen wat in hun boeken geschreven staat. of te wel een voorbeeldige extreme moslim
Een nette gematigde moslim... is er een die gelooft in de islam, maar zich niet aan de regeltjes houd van Mohamed en de boeken. niet aan een jihad denkt, welke dus wel bedreigt worden door de bovenste groep.
islam is dus niet het probleem maar islamisme.. het willen van bv Sharia en al hun onzinnige regels, en van deze regels uit de koran zijn geen meerdere versies...
Dus de gevaarlijkste moslims zijn diegene die graag sharia, willen, en dagelijks hun vrouwen dwingen om totaal gehuld te gaan. of vrouwen die zogenaamd vrijwillig gehuld rond willen lopen.
.
en de gematigde moslims die hun vrouwen/dochters laten doen wat ze zelf graag willen. of mannen die niet iedere vrijdag in de moskee zitten. "volgens sharia staat hier de doodstraf op"
helaas door de taal barrière lopen nog veel moslims rond,
die dagelijks en vrijdags, niks anders horen dan wat er van hun verwacht word door hun GOEDE moslim leiders "imams"
.
als moslim het hebben over vrijheid, dan hebben ze het over de vrijheid om de islam te volgen. incl.. sharia.. en zolang deze niet mag of verboden is blijven ze vechten voor deze vrijheid.
.
tolerantie, houd bij de echte moslims in dat je mag blijven leven,, als onderdaan voor hun.
.
Loyaliteit.... kan maar 1 richting op in de islam, bewijs genoeg.. Denk is er 1 van.., Saadia a. T,
En als moslims zich hier niet aan houden krijgen we bedreigingen vanuit de echte moslim kant, b.v. een moslima die zich inzet voor een homo groep.... of een burgemeester die optreed tegen moslims.. Ebru Umar, Ayaan Hirshi Ali,
.
democratie.. vreemd woord, want de enigste die wetten mag maken onder dit geloof is Allah, niet het volk zelf.
.
Gerechtigheid in de islam is weer gebaseerd op de sharia, niet door het volk zelf.
.
onschuld... iedereen die tegen de islam, Allah, of Mohamed is, is volgens hun niet onschuldig. straf hiervoor is kruisigen, of ledematen verwijderen. ook voor mensen die zich niet laten converteren.dus er is niet veel keuze.
.
puntje bij paaltje roept de koran op dat niet-moslims, onmenselijk zijn en zo gedood moeten worden, en dat staat
zo wat in 109 versen in de koran, en dan hebben we het nog niet eens over de hadith, van broeder mo.

zou zeggen lees eens het boek Reliance of the Traveller.
dan kom je er achter wat de echte Islam inhoud.
.
Dus nee ben geen voorstander om deze imperialistisch / indoctrinatie / totalitaire ideologisch geloof toe te laten in Nederland, wil niet zeggen dat ik tegen alle moslims ben. maar bij het zien van z'n boerka kookt wel soms mijn bloed.
ik vraag me wel af of het hier nog mogelijk is in Nederland om moslim te zijn zonder aan al die islam regeltjes te voldoen, denk eerder dat je dan als een gejaagd persoon wordt gezien.
Dus als het klopt en de gematigde moslim, hier in de meerderheid is, vind ik het wel knap van de kleine salafistische minderheid dat ze de gematigde groep het zwijgen opgelegd krijgen..
.
joostniemoller.nl/2016/06/islam-neder...
www.geenstijl.nl/4723281/elvira/

Rene046 | 28-07-18 | 01:36

Beste mailschrijver, ik zou graag de koran en soenna willen lezen waarin ik deze "niet-radicale islam" kan teruglezen. Dit soort beloften zie ik namelijk altijd graag op schrift. Temeer als het met het woord en daad van Mohammed helemaal niets te maken heeft. Dank u.

hallootje kadootje | 28-07-18 | 01:26

Wat deden al die zogenaamd gematigde moslims voor de Armeniërs toen ze werden gegenocideerd door geweldadige moslims?
Niks.
En wat deden de zogenaamd gematigden recent voor de door moslims verkrachte en afgeslachte Yezidi’s?
Niks.
Dat zegt genoeg.
Er is geen gematigde islam.
Er is maar één islam met één koran en de ranzigheid die in dat enge boekje staat wordt letterlijk genomen, want de gestoorden denken dat dat het woord van Allah is, die geperverteerde barbarij van oproep na oproep tot het afslachten van niet-moslims. Puur omdat ze niet-moslim zijn. Nog zieker dan het nazisme.
Zij die menen een zwakke poging te doen om dit te bagatelliseren zijn of ernstig kwaadaardig of volstrekt idioot.
De schrijver van het debiele vodje waar deze draad mee gestart is, moet zich hoe dan ook grote zorgen maken over zijn geestelijke gesteldheid.

kempenaer | 28-07-18 | 01:17
-weggejorist-
appelvink | 28-07-18 | 01:10 | 1

Na al deze tegels vraag ik me af of de topic starter nog peultjes lust.

DannyM | 28-07-18 | 01:06

"The peacefull majority are irrelevant"

Pierre Lebon | 28-07-18 | 00:55

Ja joh, die vluchtelingen komen hier allemaal naartoe om dat de islam zoveel stabiliteit heeft gebracht in hun eigen land. Vooral die Islamgaybars zijn mateloos populair hoor ik.

Omebert | 28-07-18 | 00:08 | 1

God , ik werdt bijna depressief van dat zandnazi schrijfseltje. Maar als ik dit lees ben ik blij dat ik nog de duitsers bezet ben geweest. Wat een fucking hypocriet , neukend en sociale premie verzwelgende schimmel parasiet.

rattenvanger XL | 28-07-18 | 00:46

Kan het niet laten. Islamieten hebben hun eigen landen volkomen de vernieling in geholpen. Nazi’s hadden het niet beter kunnen doen. En nu in de rubberbootjes op reis naar andere landen waar ze het liefst dezelfde ravage willen aanrichten. Want Allah is groot. Allah had beter hun eigen omgeving moeten redden. Dan was iedereen gelukkig. Kutkleedjes opzouten....

DannyM | 28-07-18 | 00:03 | 1

Ja, 'allah is groot'. Veel te groot als je het mij vraagt.

Pierre Lebon | 28-07-18 | 00:57

Islam, de enige religie waar verkrachting, slavernij en moord uit naam van het geloof is toegestaan. Waarom zouden wij daar geen problemen mee mogen hebben? Het feit dat zelfreflectie bij de meeste Moslims erg lastig is blijkt dan ook weer uit dit stuk; wij worden het probleem genoemd en niet de Moslims die in deze verderfelijke ideologie geloven. Nou, beste auteur, succes met het vingertje wijzen naar anderen en je vooral weer zwaar gediscrimineerd voelen want jullie zijn inderdaad heel, heel zielig.

Parmenidis | 27-07-18 | 23:59

Het probleem is ook niet de islam maar de cultuur en de wijze waarop ze hun geloof bekijken/belijden.

SchichtigeSpicht | 27-07-18 | 23:50 | 1

Onzin. De bron is puur vergif. En de bron is de koran. Ga die eens een keer lezen voordat je dit soort nonsens plempt.

kempenaer | 28-07-18 | 01:24

Dus de Islam is een hamer?
Kijk dat verklaard een hoop, een stuk gereedschap dus.
Waarmee geslagen kan worden, vermoord zelfs?
Een soort sloophamer dus. Die spijkers laat ik even op laag water liggen om naar te zoeken, hoor.
En weet je dan ook hoevele mensen er door die 'hamer' al in al die eeuwen zo hier en daar, links en rechts zijn vermoord?
Ik heb het nog ergens gelezen laatst, de aantallen vermoorde mensen door die 'hamer de Islam' zijn gigantisch veel hoger vergeleken met andere stromingen en religies en ideologieën.
Gelezen op religionofpeace
Dus kom maar bij mij er niet mee aan dat dit moorden van die hamer zo normaal is.
De meesten van ons weten uit ervaring dat het beslist anders kan, dat er samenlevingen mogelijk zijn met veel minder geweld.
Raar toch dat we weinig last hebben van ander gereedschap in andere handen, dan uitsluitend van die ene hamer.
Waarmee eerst nog constant op duimen geslagen wordt van mensen die de vakman willen helpen
Maar eigenlijk willen velen niet het moment meet af wachten tot het ding weer gebruikt gaat worden om te moorden.
Als ik zo'n gevaarlijke hamer zou hebben dan zou ik het rotding daar weggooien waar er geen kwaad meer door kan gebeuren.
En de rest van de gereedschapskist ook eens flink onder de loep nemen.
Ik hoef zo'n potientiëel moordwapen niet in huis.

Kijk, een loep: daar heeft een ontwikkeld en slim mens wel iets aan!

kleurdoosje | 27-07-18 | 23:38 | 4

Zo tussen 250 en 300 miljoen.

Elessir | 27-07-18 | 23:46

Dank doos!
Klare taal

Ruimedenker | 28-07-18 | 00:31

Gimmi tha box

rattenvanger XL | 28-07-18 | 00:50
▼ 1 antwoord verborgen

Nu moslims hun uitgestrekte en door armoede geteisterde islamitische gebieden in 54 islamitische naties ontvluchten naar de groene graslanden van Europa en Amerika, lijken westerlingen te denken dat ze vluchtelingen redden. Vaak wel, maar andere keren is dit gewoon de laatste versie van een verhaal dat zich al 1400 jaar herhaalt.

Elessir | 27-07-18 | 23:29

Ah, weer allemaal de schuld van geen stijl?

Analogie is kreupel, of iemand moet mij even een filmpje laten zien van een schuimbekkende hamer die oproept om alle schroevendraaiers te vermoorden.

Neem een koekje, ma(i/l)ler(t/d).

pietvanvliet | 27-07-18 | 23:05

Net terug uit Sardinië. Geen hoofddoek noch moslim te bekennen. Wel de resten van 1300 jaar strijd tegen de islambarbaren. Op elke kaap staan uitkijktorens tegen de islamitische slavenhalers en plunderaars. Geen dorpen voor 1850 aan de kusten. Alleen grotere steden, of ruïnes van antieke steden die de moslimsagressie niet hebben overleefd. Min of meer hetzelfde trouwens op bijna alle Middellandse de eilanden. Land je op Schiphol struikel je over de enorme hoeveelheid islamieten die hier getolereerd wordt. Nederland, let op uw zaak.

Pieter Breydel | 27-07-18 | 22:57 | 3

Een groot gedeelte van de Nederlanders is dom, lui en onachtzaam. Dat is gevaarlijke overtollige ballast die we beter kwijt zijn.

kempenaer | 28-07-18 | 01:28

Dat zijn gevaarlijke uitspraken. Ik ben het eens met de eerste zin, maar om ze dan maar te ausradieren is wel een beetje overdreven. Ik vind die actieve huppelkutjes die 'islam is vrede' blaten veel gevaarlijker.

piet selderie1116675 | 28-07-18 | 02:33

piet selderie1116675 | 28-07-18 | 02:33
piet selderie1116675 | 28-07-18 | 02:33: Het valt wel mee met gevaarlijke uitspraken. We hebben hier te maken met een uiterst gevaarlijke ideologie. Om dat te kunnen verslaan, heb je gesloten gelederen nodig. Twijfelaars of bange mensen kan je dan niet gebruiken, en daar moeten we dus vanaf. De tijd van overtuigen is voorbij, want dat blijkt zinloze tijdverspilling te zijn. Als je het nu nog niet doorhebt, dan ben je gewoon een aanhanger van een stel fascistische mafketels.

lokoolokie | 28-07-18 | 08:16

Dagboek van een geitenneuker.

LibertasSimplex | 27-07-18 | 22:54

Brigitte Gabriel's Epic and Brilliant Answer To "Most Muslims Are Peaceful..."
The peaceful majority is IRRELEVANT.:
.
www.youtube.com/watch?v=_Z_RAbOJcu0

Kijkeensaan | 27-07-18 | 22:46 | 1

Brigitte Gabriel:
'It is time we take political correctness and throw it in the garbage where it belongs'.

Kijkeensaan | 27-07-18 | 22:50

Hij toont juist aan dat het een groot probleem is:

5% of iets minder betekent tienduizenden in NL die jihad willen, die sharia willen, tienduizenden die eerwraak normaal vinden en je dochter mogen verkrachten.

Motorbendes met een paar honderd leden worden verboden, dus een godsdienst met tienduizenden in potentie moordenaars en wetsovertreders moet dan ook verboden worden lijkt me zo....

Tee Of Cup | 27-07-18 | 22:43 | 2

En het zal niet lang meer duren eer dat gebeurt........

pennestront | 27-07-18 | 23:12

Als ze met dertig tegelijk gewapend over straat gaan.

rattenvanger XL | 28-07-18 | 00:58

En ik maar denken dat IK maf ben van de hitte. Hoe krijg je het bij mekaar geluld???

Eric Newby | 27-07-18 | 22:39

De hamer van de islam slaat alles van waarde kapot. Goedheid, schoonheid, liefde, vergeving, genade, het wordt allemaal kapot geslagen door de hamer van de islam.
En niet voor niets wordt het beeld van de hamer gebruikt.
Dit namelijk als tegenwicht tegen de christelijke 'timmerman'.
"Is er dan geen timmerman, die de sleutel maken kan", aldus de christelijke grondslag.
Christus opende de weg naar het ware, het goede en het schone.
De islam wil dit alles met de hamer weer vernietigen. Daarom kun je walgen van dit geloof.

marjen | 27-07-18 | 22:33 | 7

marjen - we zitten aardig op één lijn, merk ik, ik had me dus de moeite kunnen besparen.

Maris v.d Hof5393 | 27-07-18 | 23:12

Nee, jongens dit is de waarheid, heb t al eerder gelezen. Ennuh god is gay en insect.

rattenvanger XL | 28-07-18 | 00:56

Jammer dat de huidige paus een marxist vermomd als paus is.
De bijl aan de wortels van het Christendom.
En hij kruipt voor de moslim. Plat op zijn laffe linkse buikje. De katholiek is verraden met deze man.

kempenaer | 28-07-18 | 01:33
▼ 4 antwoorden verborgen

Moslims kunnen niet timmeren
Ze hebben simpel weg geen tijd om het te leren
Ze moeten 5x per dag met hun aars richting zon hun God aanbidden
Blijft over doodslaan

Jacktheflipper | 27-07-18 | 22:33 | 2

U slaat de spijker op de kop.

JackStick | 28-07-18 | 01:16

Je kunt niks met deze orcs. Alleen maar dood en verderf zaaien. En dat gebeurt dan ook overal waar ze wortel schieten.

kempenaer | 28-07-18 | 01:35

Als de oplossing zo voor de hand ligt, kun je het inderdaad bezwaarlijk een probleem noemen. Islam, weg ermee.

Stijlicoon | 27-07-18 | 22:31

Sterk betoog. Geen pen tussen te krijgen. Ik ben om. Morgen naar de moskee.

Johnny_Hoogerland | 27-07-18 | 22:22 | 1

Eerst het voorste stuk van je lul in de offerblok van alla stoppen!

The_Master_Bear | 27-07-18 | 22:26

Gelijk aannemen dat de intelligentie van de lezers laag is naar de standaard van de schrijver zelf duidt op een onzeker persoon die kennelijk ook niet in staat is om met gedegen argumenten te komen. Dan diskwalificeert je jezelf gelijk in een discussie. Gewoon wat cijfers geven en die interpreteren lijkt kennelijk teveel gevraagd. Nee, gelijk met verwijten komen. Externaliseren. Net als vele moslims doen. Deze schrijver heeft problemen en ik wil er niet mee lastig gevallen worden. Sneu volk.

Deflatiemonster | 27-07-18 | 22:17

Mohammed vormt een belangrijkere inspiratiebron voor de moderne islam evenals leringen van Jezus destijds onderdeel hebben gevormd voor de wortels van het moderne Westen. Dat het Westen haar wortels heeft verlaten doet niet ter zake. Aan de boom herkent men immers de vrucht: www.thereligionofpeace.com/
Een Jezus Mohammed vergelijking spreekt in de totstand koming van een moderne samenleving feitelijke boekdelen: hfishnews.blogspot.com/2018/06/zoek-de...

matrixbluepill | 27-07-18 | 22:16 | 1

Helder toch

zijvanhiernaast | 27-07-18 | 22:55

islam is moord op mensen
islam is moord op dieren
islam is geïnstitutionaliseerde pedofilie
islam is vrouwenonderdrukking
islam is taqqiya
islam is discriminatie
islam is fraude (tov onze barmhartigheid)
islam is geplande maatschappelijke ontwrichting
Need I say more?
islam gaat er uit. Door onze overheid (kans < 10% wegens lafhartig landverraad), of door de niet-islamitische bevolking (kans > 90% wegens genoeg van deze storende cultuur/religie)

islam is volstrekt onverenigbaar met onze Grondwet, culturele achtergrond en politieke democratische principes.
islam heeft uitgebreid bewezen een slecht produkt te zijn wat niet in onze schappen thuishoort.
Weg ermee dus; Het.Volk.wint.Altijd!, rutte!

pennestront | 27-07-18 | 22:13

Het begon met maar 10% in Teheran,
kort erna holde de 85% er achter an,
werd de zo'n resterende 5% aangehoord,
en kort erop door de jihad uitgemoord.

Trap er niet in !

Jan, Leiden | 27-07-18 | 22:06

youtu.be/Uj8J62BqRMo

1400 shocking years of Islam in 5 minutes - Muslims are scared of this!!!
Brigitte Gabriël geeft geschiedenisles. Must see!

Rest In Privacy | 27-07-18 | 21:56 | 3

Thanks voor de link, helemaal bekeken, helemaal mee eens.

JackStick | 27-07-18 | 22:27

Goede en zorgvuldige analyse van precies wat er aan de hand wás en ís !

Jan, Leiden | 27-07-18 | 22:29

en ook goed geluisterd...
Rond 1920 ontwikkelde het westen technologie enz.. waardoor het wapens kon maken om de islam te verslaan...
.
Zou het niet toevallig kunnen zijn dat men daarom weer Europa aan het vol laten lopen is om zo, onze slechte economische staat in Europa weer ooit een boost te geven. met andere woorden alweer een oorlog tegen de islam aan het uitlokken is.

Rene046 | 28-07-18 | 05:16

Feit is dat niet moslims niet in Mekka mogen komen. Nog nooit een moslim gehoord die zich deze vorm van apartheid en uitsluiting heeft uitgesproken,. Ik vind het prima maar dan moet je ook anderen hun moslimvrije ruimte gunnen.

Astimar Teutis | 27-07-18 | 21:51

Als je als moslim wil uittreden dan mogen andere moslims je kop eraf hakken.
Als je de koran niet volgt, dito.
Terwijl elke moslim die hier onderwijs heeft genoten zou moeten weten welke vooruitgang de verlichting heeft gebracht en maar 1 conclusie kan trekken : Mohammed was een wrede, barbaarse, massamoordenaar en Rover hoofdman, waar je met een beetje fatsoen niet achteraan moet lopen.

watergeus | 27-07-18 | 21:51 | 1

Ik vind geschiedenis interessant en leerzaam... Mohammed heeft zijn Koran geschreven 550 jaar na Christus in de buurt van Mekka.
Het was een tijd van oorlog, geweld en wreedheden - waarbij de vrouw in sterke mate ondergeschikt was aan de man.
Het is logisch dat Mohammed een religie schrijft via zijn Koran waarin je deze dingen terugziet.
Ook in de Bijbel zie je oorlog en geweld waarbij de vrouw ondergeschikt is aan de man. Echter het Christendom is ietwat met de tijd meegegaan - bij de Islam is dit niet of nauwelijks. In moslimlanden is dit normaal - maar in West-Europa is dit minder normaal.
De Nederlandse overheid denkt hier te lichtzinnig over en blijft tegen beter weten in... doorgaan met het naar hier halen van migranten uit Afrika en moslimlanden.
Waarbij deze mensen hier in de watten worden gelegd en onder de noemer ''vluchteling'' als kasplantjes worden behandeld. Met gratis opvang en verblijf in een AZC, gratis een ingerichte woning met extra zorg, extra aandacht en begeleiding - plus het recht op een levenslange bijstandsuitkering. Waarbij niemand terug hoeft naar zijn land zodra het daar weer veilig is, sterker nog men mag naaste familieleden naar NL halen die dan ook al deze voorzieningen krijgen.
Den Haag en onze gemeenten beseffen niet waar ze mee bezig zijn - hoe is Nederland over 10 of 20 jaar?
20 miljoen inwoners met een onbetaalbaar en onbeheersbaar kostenplaatje - de fout ligt 100% bij Den Haag.

sociaal_econoom | 27-07-18 | 22:16

Over dergelijke onzin kan ik heel kort zijn. Zoals te doen gebruikelijk keren moslims de situatie gewoon om en gaat de schrijver weer heel haard wijzen naar anderen.. feit is dat bij alle oorlogen en twisten over de hele wereld 100% moslims betrokken zijn. Ook in Nederland komt het besef heel heel langzaam dat de islam de pest is voor de wereld. Helaas zijn er nog steeds een paar dino's met abjecte (dank Moszkowicz) ideeën over een westerse beschaving vermengd met de islam. Dat werkt niet, heeft het nooit gedaan en zal ook nooit gebeuren. met de beste wil van de wereld lukt het mij al lang niet meer iets positiefs te ontdekken in dit achterlijke geloof en diens aanhangers. Wat ik dagelijks wel zie is de ellende, corruptie, criminaliteit, schending van mensenrechten enz. waar burgers in een land mee worden geconfronteerd door falende politici. Over de rechtspraak hebben we het al niet meer, die is sowieso stuk.

Ruikbaard | 27-07-18 | 21:49 | 1

Kort?

Rest In Privacy | 27-07-18 | 22:15

De islam is vanouds een maangodsdienst. Ik hoop dat ze in de moskee goed hebben uitgelegd dat er vanavond een maansverduistering is.

Dat is het moment dat allah zich even terugtrekt en alle moslims huiliehuilie gaan doen.
Peace!

Ichneumonidae | 27-07-18 | 21:49

Islam is onderwerping. Als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks. Nederland is voorgoed veranderd in een sluipenderwijs naar de Islam gerichte samenleving. Ik struikel over de hoofddoeken, zelfs van kinderen van 7,8 jaar. Islam is een invasieve exoot die de oorspronkelijk Nederlandse soorten verdringt. Het is de Nederlanders nooit gevraagd, het is ons opgedrongen.Islam is geen godsdienst maar een kwaadaardige ideologie

xavier | 27-07-18 | 21:49

Ze hebben toch Zelf op die Clubs gestemd die Ze met hun geimporteerde pestzooi opscheept .
En het Ze laat betalen en er tussen mee mag zitten .
Je weet wel zoals het hoort .
laat maar lekkers naar de kalote gaan dit Land .

liegende lippen | 27-07-18 | 21:48

Het probleem is niet dat enkele extremist zijn, beste journalist. Het probleem is dat er geen enkele opstaat en er iets aan doet. Het probleem is dat dat zeer bedreigend overkomt, alsof ze het allemaal met die extremisten eens zijn. Of het zo is of niet, daar komen we niet achter. Want er komt geen protest.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 21:47

Ummm,
De spijker in het hout slaan is dus:
- vrouwen meppen.
- homos van flats gooien
- andersgelovigen uitroeien.
Dat *staat* er namelijk en de gebruiksaanwijzing van deze hamer...

hotmint | 27-07-18 | 21:43

Een gruwel is het, een gruwel

Jan, Leiden | 28-07-18 | 10:39

Zucht, altijd maar die zogenaamde statistiek waaruit procentueel zou blijken dat het allemaal wel meevalt. Hoeveel procent van alle tijgermuggen zijn nou werkelijk een vector van dodelijke virussen, zoals dengue? Lang niet allemaal, ook maar 5% in sommige regionen, laten we daarom dus maar geen muggenhor voor ons raam installeren? Mogen we dat pas als 80% een dodelijk virus herbergt? Wat een domme logica zeg, het punt is dat er niets als ellende uit één hoek komt, en tegelijkertijd helemaal fucking niets positiefs. Geen reden dus om positief over de Islam te zijn, en alle reden om er negatief over te zijn.

JackStick | 27-07-18 | 21:37

.. maar goed. Moslims die zichzelf wijs maken dat er helemaal niks mis is met de islam, die moeten zich maar eens afvragen waarom zij massaal HIER willen wonen. En niet in een islamitisch land.

Jan Passant mk2 | 27-07-18 | 21:35

Ik zie dat hele islamgebeuren als een voetbalclub. De spelers dat zijn de jihadstrijders, de idolen, die openlijk strijd voeren voor hun club. Dan zijn er de openlijke supporters. Zij hebben alles over voor hun club en dragen dit uit dmv van hun kleding en andere uiterlijke verschijningsvormen. Een percentage van deze supporters zijn uiterst geweldadig en schromen er niet voor om dit ook toe te passen. Dan zijn er de stille supporters. Zij zitten thuis, maar steunen hun club ten aller tijden onvoorwaardelijk. Verder zijn er nog een hoop meelopers, die alleen hun club steunen als zij winnen. Voor al deze supporters/meelopers is de volgende regel van toepassing. Hoe groter hun club wordt, des te fanatieker, luidruchtiger, geweldadiger etc. zij worden.
Zie hier een heldere analyse van "FC Islam"...

number668 | 27-07-18 | 21:35 | 1

Schitterende vergelijking. Uiteindelijk duikt die hamer weer op. Zo sloeg een kakkerlak een Ajacied met een hamer dood in Beverwijk. Carlo Picorni heette het slachtoffer geloof ik. Dat gebeurde bij een meeting tussen de wat fanatieke gelovigen van beide voetbalclubs.

lokoolokie | 28-07-18 | 08:49

scroll down please.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 21:43

EU: Bootje voor bootje gaan we verder tot er geen weg terug meer is...

wiener mit pommes | 27-07-18 | 21:31

Islam is als een markt in Egypte, Turkije, Tunesië etc.
De handelaar dringt zijn waren op en de prijs is te hoog. Als je niets wilt kopen is de handelaar beledigd.
25 jaar geleden keken we in Nederland heel anders naar Turken en Marokkanen.
De explosieve stijging en radicalisering heeft ervoor gezorgd dat we nu recht tegenover elkaar zijn komen te staan.
Nederlanders zijn niet slechter geworden, de islam heeft ons een andere kijk gegeven op het geheel.
Dan heb ik het nog niet eens over de criminaliteit die heerst onder de jonge mocrootjes.
En als ik eerlijk ben, heb ik liever een crimi- mocro dan een stel van die achterlijke baardaap-soepjurken.

Ruimedenker | 27-07-18 | 21:30 | 3

Jammer genoeg zijn die crimi-mocro's dezelfde pot nat als die baardaap-soepjurken. De baard toont met woorden en uiterlijk vertoon zijn totale minachting voor niet-isamieten. De mocro doet dat door met geweld totale minachting te tonen voor alles wat niet islamitisch is. Hoe is dat anders?

marcoplarco | 27-07-18 | 21:46

Eensch, kiezen uit twee kwaden.

Ruimedenker | 27-07-18 | 22:26

Waarom kiezen???
Ze horen hier allebei niet,
want ze passen zich niet aan...

wiener mit pommes | 28-07-18 | 01:48

*En daarmee mag ik te weten hebben gekregen
minder dan 5% van de in Nederland wonende moslims."

En hoeveel procent van de christenen of Hindoes, of boeddhisten houdt er een dermate orthodoxe opvatting op na dat ze tot geweld overgaan, of hun vrouwen onderdrukken? Zo'n 0,0005%? En dat alleen al geeft aan dat er wel degelijk een probleem is met de islam.

Tapu | 27-07-18 | 21:25

Als je het over "de moslims" hebt, denk je inderdaad niet aan de "normale" moslims, net zoals met "gristenen" niet je buurman bedoeld wordt die nog wel eens wil bidden voor het slapengaan.

Bij moslims heb je het over all-out reli-fanaten. De "zwarte kousen" der mohammedanen. Die dus geen 3 zinnen uit kunnen spreken zonder minimaal 1 referentie naar hun godheid. Die allerlei uiterlijke tierelantijnen dragen zo dat je goed kan zien "hoe laat het is". Dat soort types.

EnNouJijWeer | 27-07-18 | 21:25 | 1

75% van de duitsers was ook geen nazi en zo is het, je hebt er geen ruk aan, ze beschermen en downplayen het duivelse in die religie nog.
En T. van de Molen rijdt mooi voor de Sky bende, die zit binnenkort ook bij Sky of heeft een heel dikke portemonnaie opeens. Met ze rookgordijn over slipstream, hij is gewoon omgekocht door Sky, hij heeft ze gered vandaag.

Theo-Pim-Riv | 27-07-18 | 21:28

De islam is niet het probleem. Gutmenschen, vijanden van de westerse samenleving, zijn het probleem. Die plempen dagelijks meer slecht inpasbare gelovigen tussen onze vrouwen en kinderen, als wapen tegen de sociale samenhang.
De islam is nu eenmaal een politieke beweging die zich voordoet als religie. Dat de meeste moslims gelukkig lui zijn en geen gedonder willen is fijn, maar dat is dus niet de bedoeling van de islam. Zodra de islam waar dan ook een kritische massa bereikt ontstaan de problemen vanzelf, of moslims en ongelovigen dat nu willen of niet.
De Gutmenschen weten dat - en doen het erom.

Overigens zijn moslims de grootste slachtoffers van de islam, maar zolang zij dat zelf ontkennen lachen de hyena's. Of hoorde ik daar mijn minister president.

Jan Passant mk2 | 27-07-18 | 21:25 | 1

Moslims komen uit warme landen en Afrika - het is algemeen bekend dat het werktempo daar minder hoog ligt als in koudere landen zoals Polen en Noord-Europa. Maar dit weet Den Haag net zo goed als wij.

sociaal_econoom | 27-07-18 | 21:34

Wat in ieder geval ingeleverd is door de komst van de islam en zijn aanhangers is de vrijheid om dingen te zeggen, te tekenen etc. zonder doodsbedreigingen te krijgen of ja echt vermoord te worden. Deze kostbaarheid is ons reeds ontnomen en velen(de meesten) nemen dus het risico maar niet meer.

Mariolo | 27-07-18 | 21:24

Kan iemand eens aan de moslims zelf vragen wat zij van allerlei hier geponeerd opvattingen vinden? Want bijna iedere reaguurder weet hoe het volgens hem/haar precies zit met de islam. Opvattingen te over, feiten zijn schaars.

Bauchschmertzen | 27-07-18 | 21:24 | 1

Feiten zijn ook bijzonder schaars in de islam, ze hebben niet voor niets het IQ van een goudvis. Een gedegen conversatie is gewoon niet mogelijk

GerMonster | 28-07-18 | 15:36

Geachte moslims, al is 90% van jullie van goede wil, dat doet er niet toe. Die 10% daar gaat het om. Je kunt wel blijven roepen 'er zijn ook goedwillende moslims'... Ja en? Die zijn blijkbaar niet in staat om die 10% in de hand te houden, terug te fluiten of op hun donder te geven. Denk daar eens over na.

Turambar | 27-07-18 | 21:23 | 3

Stel je die eis ook aan witte Hollanders om foute witte Hollanders te corrigeren? En hoe succesvol denk je dat het zal zijn?

Bauchschmertzen | 27-07-18 | 21:27

Foute witte Hollanders worden vervolgd en opgesloten door goede witte Hollanders.

marcoplarco | 27-07-18 | 21:42

Dan kunnen die goede witte Hollanders die foute moslims ook wel oppakken. Probleem opgelost.

Bauchschmertzen | 27-07-18 | 22:52

bijna alle incidenten op een AZC worden veroorzaakt door mensen met een islam achtergrond. Maar mag niet over worden geschreven.

Eddy67 | 27-07-18 | 21:21 | 1

Dit is een belangrijk punt.. bij de media en de NPO mag hierover niet worden gesproken.
Men doet alsof alles prima loopt in een AZC en in onze gemeenten... dit om het Nederlandse volk onwetend en rustig te houden.
Maar de werkelijkheid is anders - het aantal moslimmigranten is dermate groot geworden dat het steeds meer onbeheersbaar en onbetaalbaar begint te worden. Middels inzet van een hoop ambtenaren, politie en zorgverleners weet Den Haag en onze gemeenten de problemen weg te moffelen.
Maar dit is niet de manier... waarom gaat niemand uit Afrika en moslimlanden naar Polen of Oost-Europa - iedereen wil het liefste naar Nederland.
De fout ligt 100% bij Den Haag en onze overheid.

sociaal_econoom | 27-07-18 | 21:43

Zal wel niet passend zijn, maar in feite allemaal apenlanden. Waarbij de moslims in India een relatief kleine minderheid vormen.
De top 10 moslimlanden (gebaseerd op aantal moslims):
1. Pakistan
2. India
3. Bangladesh
4. Indonesië
5. Turkije
6. Iran
7. Egypte
8. Nigeria
9. Algerije
10. Marokko

Echt, alleen maar kutlanden waar de bevolking nauwelijks te vreten heeft.
En al die aanslagen - speldenprikken. Grote bek hebben ze wel, maar iets voor elkaar krijgen, behalve wat angst? Nope. Totaal verloren ideologie. Voor zover in Europa aanwezig klampen ze vast aan de meest rigide vorm die ze in hun thuisland hadden, maar voor de rest? Losers.

Maak daar maar een tegel van: Een moslim is een loser.

Ichneumonidae | 27-07-18 | 21:17 | 1

Het is de kultoer.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 21:25

Als er bij een groentenboer stelselmatig rotte tomaten worden verkocht en hij zegt: maar ze zijn niet allemaal rot, dan ga ik daar toch echt niks meer kopen. Of deze man nu gelijk heeft of niet, dat is niet belangrijk, in het leven gaat het vaak om gevoel en voor mijn gevoel zijn er te veel rotte tomaten onder de moslims.

Wilders Spamaccount | 27-07-18 | 21:16

Moslims leven in hun eigen islamitische gevangenis.
Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zusniet en je mag zo niet... want anders.... kom je in de hel, wordt je aan je haren opgehangen straks, straf van Allah, etc. etc. Een leven onder dreigementen van hun eigen "geloof"... hoe prettig niet...
Mannen in het wit want dat geeft verkoeling en vrouwen in hun zwarte broeipak.....,ook een manier om ze zoveel mogelijk binnen te houden...
En ze weten het zelf allemaal verdomde goed, maar kunnen er niet onder uit door de ook nog bijkomende groepsdruk.
Vandaar alle haat en afgunst richting de vrije westerling...
Wat (g)een leven...

A333aan | 27-07-18 | 21:16

Even aan de diverse achterban: Alle religie is kut en moet uitgebannen worden. Religie is de kanker van de maatschappij. Deze kanker moet weg gesneden worden uit het lichaam Nederland, ten beginnen met de meest agressieve vorm van kanker, of te wel de Islam. Dit is allemaal heel simpel te regelen: religie 18+, sterft het vanzelf uit en anders uit ouderlijke macht zetten. Het kan verdomme toch niet zo zijn dat je je kinderen mag opvoeden dat ze er van overtuigd zijn tot ver na hun 18e Sinterklaas nog bestaat. Kom nou ook niet met het argument evolutie theorie, dat is ook maar een theorie, niemand weet wassup en zo wel mogen ze het bewijzen. Ik comment nooit op geenstijl alleen dumpert, maar na zo een stront stukje moest ik dit even kwijt.

PappyLappy | 27-07-18 | 21:15 | 1

Dit is waar... de Bijbel en Koran zijn geschreven ongeveer 2000 jaar geleden.
In een tijd wat wreed (veel oorlogen en geweld) en vrouwonvriendelijk was.
Mohammed heeft zijn koran geschreven 550 jaar na Christus in de buurt van Mekka.... een tijd met veel wreedheden, oorlog en geweld - waarbij de vrouw in sterke mate ondergeschikt was aan de man.
Het is begrijpelijk dat Mohammed via zijn Koran een religie schrijft waarin je deze dingen terugziet. Trouwens ook in de Bijbel zie je dit terug.... echter het christendom is een beetje met de tijd meegegaan - bij de islam is dit niet of nauwelijks.
Trouwens God heeft niets met religie.
God zegt ''een ieder kan persoonlijk contact maken met God'' hier heb je geen religie of godsdienst bij nodig. God vindt religie en de religieuze leiders eigenlijk maar niets en dat laat Hij nu heel goed merken.

sociaal_econoom | 27-07-18 | 21:56

if if quacks like a duck, it's Jeroen de Kreek

oorwormpie | 27-07-18 | 21:11

Sommige mensen zijn geestelijk ziek. Ze fantaseren over seks met kleine kinderen, baby's zelfs. Bij de meesten blijft het een fantasie. Slechts een enkele zieke geest vergrijpt zich daadwerkelijk aan kinderen. Ondanks dat de meerderheid van hun leden nooit een misdaad of misdrijf heeft begaan, is de stichting Martijn verboden en ontbonden, vanwege de ongewenste impact op de maatschappij.

Er is een flink aantal motorrijders in het land. Sommigen verenigen zich. Een aantal van hen gaat te ver en begaat misdrijven en misdaden. Voor de meesten blijft het meestal bij de stoere verhalen en de ruige bijeenkomsten. Toch worden motorclubs als Satudara en Hells Angels verboden. De uitwassen van hun club heeft een ongewenste impact op de maatschappij.

In Amerika is lange tijd een beweging actief geweest waarin van kinds af aan geïndoctrineerd werd om zwarten en homo's te haten. Sommigen van hen gingen over tot lynchpartijen, pleegden moorden. Bij de meesten bleef het bij aangepraatte haat en meeloperij. Toch zijn de witte puntmutsen uit de samenleving geweerd, want de impact op de maatschappij was ongewenst.

Vandaag de dag is er een ideologie in ons midden die rooft, moordt, kinderen indoctrineert en mutileert, haat predikt tegen iedereen die niet in hun midden past, verkracht en intimideert. Een minderheid gaat over tot misdaden en terrorisme. De meesten weten niet beter. De ongewenste impact op de maatschappij is gigantisch. Waarom tolereert de maatschappij dit nog??

marcoplarco | 27-07-18 | 21:11 | 4

Duidelijk verhaal.
Het antwoord is: deugen.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 21:15

Spijker en kop. Top.

am*dam | 27-07-18 | 21:21

Voor hoelang toleert de maatschappij dit nog?
Myanmar boedhisme waarin gelooft wordt dat als je een vlieg doodslaat je als vlieg terugkomt accepteert het niet dat ze de shaira willen uitroepen en hun vrouwen verkrachten en vermoorden.
Ach die arme Royhinga's toch
Wij laten alles toe en komen niet in opstand.Voor hoe lang nog

Lilia2 | 27-07-18 | 22:08
▼ 1 antwoord verborgen

Stijl boven inhoud, nooit een goed idee.

Harry Turtle | 27-07-18 | 21:10

off topic: dit moet ik toch even kwijt, piswoest over een hoofdredactioneel commentaar in die deugkrant NRC waarin mijn GS gebashed wordt en de wens wordt uitgesproken dat het Paay vonnis het einde van GS gaat inluiden.
No Way: als dat gebeurt gaan we crowd funden om GS als onafhankelijk journalistieke website in de lucht te houden. Ik kan geen dag zonder GS.
En NL ook niet!

Baardvansinterklaas | 27-07-18 | 21:10 | 2

Maak je geen zorgen, het WC Handelsblad is zo goed als ten dode opgeschreven wegens te weinig en nog steeds teruglopende aantallen betalende abonnees.
Dit zijn de archetypische stuiptrekkingen van een beest in doodsnood.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 21:15

@Baardvansinterklaas | 27-07-18 | 21:10
Grappig, hier wordt iedere week in de panelen de wens uitgesproken dat één van de dode bomen het loodje gaat leggen maar andersom mag het dan weer niet?
Hypocriet!

Berbaar | 27-07-18 | 21:23

Het is maar te hopen voor die salafisten dat er niet ook een 5% minderheid Nederlanders zal zijn, die er een wat minder gematigde opinie op nahouden.
Dan zijn hamers alleen nog verkrijgbaar met een wapenvergunning.

squadra | 27-07-18 | 21:08

3,5 miljard x 5 % is maar 175.000.000 (miljoen).
Waar maken we ons druk om, nietwaar.
Dat zijn dus maar een paar fanatiekelingen... dus.
De rest houdt wel je poten vast, al dan niet gedwongen, tijdens het kelen....

A333aan | 27-07-18 | 21:07 | 1

Als ik google kom ik op 1,5 miljard moslims.

zeeman73 | 27-07-18 | 21:21

"En dat noemt zichzelf dan ook nog 'slim'." Dat is de aap die onderaan uit de mouw komt: de zoveelprocent ranter kan niet tegen: slim, en spijkert er van de weeromstuit ' ' tegen aan. Het ergste van het ergste aan GeenStijl is namelijk: Geenstijl is slim. In een zoveelprocent islam is namelijk niet iedereen handig in het hanteren van hamers, al dan niet om iemand te vermoorden, maar valt wel de overgrote meerderheid te kwalificeren als: niet slim.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-07-18 | 21:06

De islam is niet het probleem.... maar de overheid is het probleem.
Den Haag en onze gemeenten vinden het goed dat mensen vanuit Afrika en moslimlanden al 45 jaar naar NL komen en hier asiel aanvragen.
Zij krijgen onder de noemer ''vluchteling'' hier opvang en verblijf in een AZC... met iedere dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld.
Vervolgens krijgen ze een ingerichte woning met extra aandacht, extra zorg en automatisch een bijstandsuitkering. Ook mogen ze hun naaste familieleden naar hier halen, die dan ook al deze voorzieningen krijgen.

Niemand gaat naar Polen of naar de landen in Oost-Europa... nee - iedereen wil het liefste naar Nederland.
Laten we eerlijk zijn, wij zouden ook naar NL komen in de wetenschap dat de Nederlandse overheid alles van A tot Z voor je regelt.

De fout ligt niet bij de migranten, maar 100% bij onze overheid.
Zweden heeft sinds 2014 een migratiestop ingevoerd... Den Haag gaat hiermee rustig verder.
Wat ze hiermee bereiken dat we over 10 jaar hier 19 miljoen inwoners hebben met een onbetaalbaar kostenplaatje en veel maatschappelijke spanningen.... waarbij rijke en werkende Nederlanders dit land zullen ontvluchten.
Je hoeft geen helderziende te zijn om dit te kunnen voorspellen, de fout ligt 100% bij Den Haag.... zij willen ons ''ruimhartig'' migratiesysteem niet wijzigen.

sociaal_econoom | 27-07-18 | 21:05 | 7

Let wel... ben niet boos op de moslim-migranten, maar wel erg boos op onze volksvertegenwoordigers.
Stuur al 10 jaar e-mails naar de politieke partijen in Den Haag omtrent mijn zorgen... er is nauwelijks iemand die hierop reageert.
Sommigen komen met het ''laffe'' antwoord dat ze dit moeten in opdracht van Brussel.... dit is een kletsverhaal want Zweden, Polen en Oost-Europa hebben lak aan Brussel en houden hun grenzen gesloten en geven niet al deze gratis dingen.
Het zijn de bestuurders en ambtenaren in Den Haag en in onze gemeenten die denken dat ze verplicht zijn om migranten uit moslimlanden gratis opvang, huisvesting, zorg plus een levenslange uitkering te verstrekken.
De islam is niet het probleem - maar Den Haag is het probleem... ook bij staatsomroep NPO en de Nederlandse media hoor en lees je hier nauwelijks iets over. Op dit onderwerp zit een taboe in Nederland - dit komt door Wilders... niemand wil vergeleken worden met Wilders, dus iedereen houdt angstvallig zijn of haar mond.

sociaal_econoom | 27-07-18 | 21:26

De wortel ligt bij het westerse humanisme. Vanuit deze traditie voelen wij ons verantwoordelijk voor mensen die we niet kennen uit landen waar we nooit zijn geweest. Idioot eigenlijk. Maar je kunt er ook gewoon meer biologische argumenten tegenaan gooien. Onder invloed van overbevolking en veranderend klimaat neemt de leefbaarheid vsn delen van de wereld af. Dierpopulaties zouden dan kleiner worden of verdwijnen. Maar omdat mensen internet, vliegtuigen en rubberbootjes hebben verplaatsen de populaties zich naar daar waar nog te leven valt. Maar daar wonen ook al andere diersoorten.

zeeman73 | 27-07-18 | 21:27
▼ 4 antwoorden verborgen

Volgens Soeras en Hadith mogen Moslim 'vriendelijk' zijn tegen en samenwerken met ons Koefar, zolang ze met de invasie bezig zijn.

Zodra ze een machtspositie hebben, moet de Koefar bestreden worden op alle mogelijke manieren:
1. Jihad van demografie: zorg dat je de Koefar eruit neukt.
2. Jihad via de media: zorg dat je de opinie bespeelt in je voordeel.
3. Jihad via onderwijs: zorg dat islam onderwezen wordt.
4. Jihad via investering: zorg dat je geld bij moslims terecht komt.
5. Jihad via geweld: zorg dat niet moslims bang voor je worden.
6. Jihad via wetgeving: installeer Sharia rechtbanken.
7. Jihad via goede doelen: geef alleen aan mensen die zich bekeren.
8. Jihad via politiek: zorg dat je in de volksvertegenwoordiging komt.

En bij elk punt kunnen jullie in gedachten een bestaand voorbeeld noemen....

The_Master_Bear | 27-07-18 | 21:04 | 1

De overheid weet dit allemaal net zo goed. Je vraagt je af of die gasten worden gechanteerd of er wellicht heel goed voor worden betaald. Elke beslissing die wordt genomen is ten nadele van de werkende, autochtone belastingbetaler.

Maris v.d Hof5393 | 27-07-18 | 21:17

Die man probeert het echte probleem te verdoezelen. De rustige 95% zal het agressieve 5% als makke lammetje volgen op het moment dat moslims in NL of enig ander land in de meerderheid komen .... Langs democratische weg te verstaan ...... en dan de sharia zal invoeren. Geen protest te horen dan van de 95%!!! En wie hebben dit mogelijk gemaakt? Naivelingen zoals wij.

Lychnari | 27-07-18 | 21:04 | 2

Geloof dat Hitler met maar 5% zeer actieve bruinhemden t.o.v 95% gewone Duitsers, aan de macht is geklommen.
Moet daar tegenwoordig vaak aan denken. Zal dat cijfer nog eens controleren.

yooooh | 27-07-18 | 21:23

Vergeet niet dat als lieden van de 95% zich actief verzetten tegen de 5%, dan zijn ze plotseling geen "echte moslims" meer, of erger, en worden ze net zo goed over de kling gejaagd met misschien nog meer fanatisme dan tegen de kufars.

EnNouJijWeer | 27-07-18 | 21:36

Wat mij betreft kan de islam zo door de vlakspoeler en de hele moslimbende er achteraan.

eye | 27-07-18 | 21:03

Je religie is geen grondwet voor de rest van de mensheid.
imamtawhidi.com/
@Geen Stijl probeer deze vent eens naar Nederland te krijgen.
We mogen niet vergeten dat ISIS niet alleen een groep individuen is. ISIS is een ideologie, een keten van scholen en wervingsinstituten die zichzelf doen herleven om te verspreiden, te doden en te overwinnen, steeds weer opnieuw. Sterkere grenzen en een strenger immigratiebeleid zijn een goed begin.
ps z'n twitter (Imamofpeace) is ook leuk

am*dam | 27-07-18 | 21:03 | 4

Oh ja.... En weg uit die criminele, elitaire, liegende, arrogante bende van de EU.

Lychnari | 27-07-18 | 21:06
▼ 1 antwoord verborgen

Het gaat ook niet om die paar salafisten. Voorbeeldje: 50,9% van het de bijstandsuitkeringen gaan naar mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Moslim vrouwtjes werken (vaak) niet en zitten met een uitkering thuis. Ook onder de mannen is de werkloosheid hoog. Gek, want er zijn genoeg banen waar minimale opleiding of kennis van de taal voor nodig zijn. (Kijk maar naar het aantal oostblokkers wat hier werkt). Neehoor, in plaats van de handen uit de mouwen te steken gewoon lekker blijven parasiteren op belastinggeld van de harwerkende Nederlander. Marrokanen die soms echt wel de hersenen hebben om havo te doen blijven op het vmbo. Nederlandse ouders doen er alles aan om hun kind minimaal op de havo te krijgen, want het vmbo is een allochtone enclave geworden binnen het onderwijs. Daar waar Nederlandse ouders hun kinderen om 10 uur naar binnen moeten, lopen de 12 jarige marrokaantjes buiten rond met hun grotere broers. Als onze 15-19 jarige zonen buiten overlast veroorzaken zouden we ze naar binnen halen. Bij de moslim hebben de ouders geen idee wat de kinders uitspoken.
Kinderen gaan zich verdiepen in islam
-Komen erachter dat het stelen etc. fout was
-Zoeken een uitweg
-Jihad

BlijkbaarNormaal | 27-07-18 | 21:01 | 2

True. Het is niet alleen jihadisme. Het is sociale isolatie, misbruik van de verzorgingsstaat en islam is met moordenaar en rover mohammed gewoon een valse religie. Ali en Abu Bakr hebben er een zooitje van gemaakt en de koran is een zooitje aangepast jatwerk waar geen toiw aan vast te knopen is.

nerugaer | 27-07-18 | 22:32

die Moslim vrouwtjes werken thuis heel hard, dat zie je hoe ze over straat wankelen als een pinguïn, dan weet je zeker dat ze het maximum aan soldaten geworpen hebben, dat ze hun bekken zo scheef hebben staan.

Rene046 | 28-07-18 | 03:50

Stel dat er nu nog geen koran was en iemand zou op het idee komen om het te schrijven en om dat bij elkaar gejatte, volstrekt onleesbare vod uitgegeven te krijgen.

Zou worden uitgelachen door alle uitgevers en de rest van z'n leven onder psychiatrische behandeling komen te staan. Ik heb het vod gelezen en werkelijk, er staat niets in waar je van opkijkt of waar je, al was het maar in de verte, een beter mens van wordt.

Dat verandert ook niet als je dat pleepapier van achter naar voren leest.

En daar gelooft zo'n onnozelaar dan in, manmanman.

Rot toch op naar je zandbak man, en ga geiten neuken - dat we het hier anno 2018 nog over moeten hebben...

Ichneumonidae | 27-07-18 | 20:59 | 1

ik heb het boekje ook gelezen , dat dreigen van de allah , onmenselijk , je begrijpt al snel dat de allah een aardse man is en de allah zjn bedenksel

15121937 | 27-07-18 | 21:58

Mensen vermoorden komt idd maar weinig voor in Nederland.
Wereldwijd is het een groter probleem.
Jodenhaat
Homohaat
Ongelijkheid tussen man en vrouw
Het opdringen van religie
Het afkeuren van westerse gewoontes
Even los van de hamer, de islam brengt weinig goeds in de wereld.
Uiteraard zie je dat, als geboren moslim, anders.
Wanneer spreekt de zwijgende moslim-meerderheid zich uit tegen al dat nare gedrag van hun geloofsgenoten?
Dat doen ze niet omdat zij zich niet aangesproken voelen of omdat zij bang zijn.
Via de moskee heerst er een bepaalde “sociale” controle die het hardop uitspreken onmogelijk maakt.
Denk daar maar eens over na goedbedoelende moslim.

Ruimedenker | 27-07-18 | 20:59

Ik ben heel benieuwd naar dat onderzoek.

Baron Clappique | 27-07-18 | 20:58

Ik heb een vraag aan meneer, hoeveel islamitische meisjes mogen vanuit thuis met een Nederlandse jongen trouwen die niet gelovig is?

Zoon van Boer | 27-07-18 | 20:58

En mohammed zeide : neemt dit geloof !
Want het is den hamer waarmede gij de spijker in het palmhout slaat !
Gaat heen en timmer er op los gvd.

nemeton | 27-07-18 | 20:58

Duidelijk gevalletje takiya. Schrijver beperkt het probleem van islam tot religieus geënt terrorisme dat vooral buiten onze grenzen plaatsvindt. Het probleem is echter veel breder dan dat en ook veel dichter bij huis. Van vreedzaam samenleven met de rest van het land is geen enkele sprake. Ja de jongetjes mogen wel op jacht naar blonde meisjes, maar eenmaal binnen de islam gevangen slavinnen worden in doeken gewikkeld en krijgen een absoluut contactverbod omdat ze alleen nog maar soldaten voor Allah mogen baren. Een vorm van verzuiling zoals wij deze in dit land al heel lang niet meer hebben gezien en zich bovendien uiterst agressief tentoonstelt. Iets waar die verwende snotapen in de Tweede Kamer uiteraard nooit mee geconfronteerd zullen zijn omdat in hun 'witte' buurt hoogstens één uiterst voorbeeldige moslim woont die toevallig ook politicus is.

Nee. Al dan niet salafistisch terrorisme is niet het probleem. Dat is slechts een extreme uitspatting van het ultieme kwaad dat islam heet.

Pierre Tombal | 27-07-18 | 20:58

Ach, weer iemand die het allemaal even recht wil praten. Alsof we daar nog intrappen...

Goldfinger | 27-07-18 | 20:58

Die gast is flink van het padje af als je dit zo leest.

macdushi | 27-07-18 | 20:56

Cultuur is het probleem, islam is hier maar een sub groep van. Denk er maar over na als je wilt, klopt gwn..

Neuth | 27-07-18 | 20:52 | 3

Die cultuur wordt in hoge mate bepaald door de islam...

Bytemaster | 27-07-18 | 20:56

Kijk eens naar christelijke Irakezen of Syriërs. Zelfde cultuur, heel ander volk. Want geen islam.

Bytemaster | 27-07-18 | 20:57

Cultuur op zichzelf is het probleem, er is alleen geen oplossing zonder uitsterving. We zijn uit de prooi roofdier cyclus hierdoor gestapt, agriCULTUUR, totale disbalans, teveel mensen, met teveel artifacten etc etc..

Neuth | 27-07-18 | 21:01

Het echte probleem is dat die (vermeende)95% niet Jihadisten nooit iets van openlijke kritiek uiten op die (vermeende) 5%. Mekkeren en janken over het land en de mensen waarvan ze vreten, maar hun eigen rottigheid aanpakken of zelfs maar bekritiseren, ho maar. Huilen over Wagensveld en zijn BBQ, maar geen enkele aanleiding zien om apen en geweldsverheerlijkers als Fawaz Jneid eens definitief het zwijgen op te leggen. Dat wegkijken maakt ook dat begrippen als "5%" of "maar een paar" totaal ongeloofwaardig zijn.

Heiner | 27-07-18 | 20:51

Je kunt je ook de simpele vraag stellen hoeveel autochtone Nederlanders de moslims zouden missen als ze en masse terug gingen naar Noord-Afrika en aanpalende heerlijkheden.

Antwoord is simpel. Niemand. Stop dat maar in je islamitische reet (als die niet al vol zit met ouwe Volkskranten), malle, onbeholpen stukjesschrijverT.

Ichneumonidae | 27-07-18 | 20:51

Nou, ik ga nu eens even niet flauw doen over het belabberde Nederlands van dit......... ja, wat is het eigenlijk? Een rant? Een (deug)manifestje - alsof we er daar nog niet genoeg van hebben? Een open brief? Een "dichtwerkje", zoals in het commentaar wordt gesteld? Een enkele keer kan ik echt geen chocola van de tekst maken:

"Hebben jullie überhaupt nog in de gaten gekregen dat er vier en vijf mei
mensen om bepaalde grondwettige bepalingen in de rij staan?"

? Wat betekent dat? Wat wil de schrijver hier nou mee zeggen? Ik snap überhaupt niet wat de schrijver bedoelt.

Maar goed, het overkoepelende argument is mij wel duidelijk, namelijk dat het gros van de hier in Nederland aanwezige moslims niet agressief is en het liefst vreedzaam met de andersdenkende meerderheid van autochtone Nederlanders wil samenleven. Echt, en ik bedoel dit totaal niet cynisch, ik ben altijd blij als ik zoiets lees. Want ook ik wil vreedzaam met de hier aanwezige moslims samenleven.

Maar we zitten wel, ook volgens inzender van bovenstaande, met "een zeer kleine minderheid" van moslims die er "een salafistische jihad
interpretatie op na houdt".

"En daarmee mag ik te weten hebben gekregen minder dan 5% van de in Nederland wonende moslims."

Eh ja...... ik weet niet van wie precies jij dat dan "te weten mag hebben gekregen", maar wat is minder dan 5%? Hebben we het dan over 4% van de moslims? Of 3? Of 2? 0% zal het natuurlijk ook niet zijn. Laten we nou eens, for argument's sake, zeggen 4%. Uitgaande van 1.000.000+ moslims die hier aanwezig zijn, hebben we het dan over 40.000 salafisten die er een jihad interpretatie op na houden.

Ik vind dat niet weinig. Ik vind dat behoorlijk wat. De vraag is: wat gaan we daaraan doen? Kijk, ik zou er een voorstander van zijn om die 40.000 hun Nederlanderschap te ontnemen en uit te zetten naar hun eigen landen. Maar ik vermoed dat je daar niet voor bent. Ik zou er ook voor pleiten om de allerergste fundamentalisten - die ons en het hele westen hartgrondig haten - ik bedoel uiteraard die ca 200 smerige IS ratten, buiten de deur te houden, dwz ontneem ze hun Nederlanderschap en laat ze in Syrië blijven, of anders naar een ander islamitisch land vertrekken, maar mijn land wil ik niet meer delen met dat tuig.

Voor de rest:

"Religie willen verbieden is alsof men de kleur rood wil verbieden omdat
men die zelf niet nodig vindt."

Ik geloof niet dat er iemand in Nederland is die religie wil verbieden, ook Wilders niet. Wat men wel keer op keer benadrukt, is dat religie niet in het publieke domein thuishoort. Geloven doen we in Nederland achter de voordeur en op zondag - of vrijdag - in het clubhuis met gelijkgestemden. En er is in Nederland een scherpe scheiding tussen staat en kerk.

Maar wat mij verontrust is dat heel veel moslims, en dan heb ik het niet over die 4% salafisten, schijt hebben aan die Nederlandse onderscheiden. Die lopen inderdaad met hoofddoeken op straat - of volledige gezichtsbedekking - en proberen telkens kleine stapjes te zetten in het zichtbaarder maken van de islam in Nederland - mensen noemen dit verschijnsel ook wel de "islamisering". Ik zag laatst een foto, genomen in Rotterdam, waar honderden gelovigen in de openbare ruimte - dus niet in de moskee of een afgeschermde ruimte, bv een partytent - met de kont omhoog het vrijdaggebed praktiseerden. Van verschillende moskees klinkt de gebedsomroep - de zg azaan, als ik de term juist heb. In Amsterdam is een balletje opgegooid om de hoofddoek toe te voegen aan het politie-uniform.

Dus al dit soort kleine dingetjes maken dat ik toch ook een bepaalde argwaan koester mbt de bedoelingen van de, laten we het dan maar even noemen, for want of a better term, mainstream islam in Nederland.

Begrijp je een beetje wat ik bedoel, brievenschrijver?

Dr_Johnson | 27-07-18 | 20:50 | 3

Samengevat:
Islam is Kudt, met een hoofdletter K.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:55

Lang, maar goed stuk. Dank.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 21:19

Heel goed. Die foto heb ik ook gezien. Buiten voor de Essalam moskee op een plein, en plein public, rijen dik met de konten omhoog.
Ik dacht nog, zijn ze allemaal naar buiten gevlucht omdat er door de Ramadan scheten zijn gelaten, ik bedoel, de spijsvertering kan door het omgooien van het dag- en nachtritme van de overmatige en suikerzoete maaltijden meer ongewenste gasvorming produceren.
Bij dat artikel werd ook nog vermeld dat er in Rotterdam alleen al 40 Moskeeën zijn en nog vele buurthuizen die als moskee dienen.
Toen werd ik helemaal misselijk.

kleurdoosje | 28-07-18 | 00:28

Ondertussen in 020 : signalement homo mepper bekend maar niet zichtbaar in de media. Bij deze dan maar: De man, die hem inhaalde, was licht getint, 16-18 jaar oud, had zwart kort haar, droeg een zwarte broek en een wit of beige t-shirt. Hij had een normaal postuur.
www.politie.nl/nieuws/2018/juli/27/5-...

AntonJensen | 27-07-18 | 20:49

Is het Sybren Kooistra?

Stormageddon | 27-07-18 | 20:48

Ik geloof, een salafistische schrijver.
Salafisten zeggen altijd de waarheid.

Mr.Crowley | 27-07-18 | 20:46

Hebben jullie dan niet in de gaten hoeveel radicale moslims er zijn in Nederland ? Niet alleen aanslagplegers maar ook alle moslims die bijvoorbeeld, hun religie boven de Nederlandse wet stellen ? Sharia verkiezen boven de Nederlandse wet ? IS en aanverwante clubjes hun goedkeuring verlenen ? Die homo's en Joden verketteren ? Die ongelovigen als minderwaardig beschouwen ?

Dat is veel meer dan de helft. Er is dus wel degelijk een groot probleem.

netniet | 27-07-18 | 20:45 | 4

He trut was je er weer? Voor jou doe ik uiteraard geen moeite, je gaat zelf maar op onderzoek uit, dan zijn we je hier wellicht even kwijt. Kusje.

netniet | 27-07-18 | 21:00

@ Berbaar | 27-07-18 | 20:52
Nee trut, de cijfers zijn er,maar verloren aan een wegkijker pur sang.
Lutserrrrr.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 21:29

@berbaar
Cijfers zijn niet slechts maatgevend. islam wordt door een grote meerderheid alhier uitgekotst vanwege kudtmoslimgedrag.
Marsmannetjesdie zich hier zouden misdragen zouden net zo uitgekotst worden.
Nog even en ze zijn weg.........

pennestront | 27-07-18 | 22:53
▼ 1 antwoord verborgen

Dus de islam voegt volgens de schrijvert iets toe aan de +31 samenleving. Ik laat mij graag overtuigen. Ik zie graag de 5 belangrijkste positieve bijdragen van tegemoet.

PS: Hoewel twijfelachtiger, krijg je van mij de shoarma & kebab kado.

ScumbaggusMaximus | 27-07-18 | 20:44 | 8

@LiniaalRectaal Ga weg! Jouw godt bestaat alleen in dat inteelt hoofd van je.

The_Master_Bear | 27-07-18 | 21:08

@The_Master_Bear Ben je ook bang voor een crucifix?

LiniaalRectaal | 27-07-18 | 21:18

@ScumbaggusMaximus
En dan komt de Shoarma ook nog van de Israëliërs af.
Dus alleen de kebab.
Beetje magertjes wel.

kleurdoosje | 28-07-18 | 00:08
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik vraag me wel eens af, hoe de wereld er uit zou zien, zonder religie.
Iphone versus Microsoft in plaats daarvan, ofzo?

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:44 | 1

Net zo'n grote teringzooi, maar dan voor de goede redenen. Zie China.

The_Master_Bear | 27-07-18 | 20:52

Ach, ja, en heksenverbrandingen hadden zo ook hun charmes.

Rommelende Onderbuik | 27-07-18 | 20:41

"Hebben jullie al in de gaten gekregen hoelang grote meerderheid aan
moslims vreedzaam WIL samenleven met niet-moslims?"
Nou, beste scribent, noem dan eens een land met een meerderheid aan moslims waar die moslims vreedzaam samenleven met niet-moslims? Egypte? Pakistan? Indonesië? Maleisië? Nee, hè? Overal worden die niet-moslims tenminste onderdrukt en in ergere gevallen zelfs vermoord!

MAD1950 | 27-07-18 | 20:39 | 2

Tunesië schijnt de goeie kant op te gaan, maar einddoel 'zoals Turkije' lijkt het best haalbare en dat gaat lang duren. Hoe dan ook is daar meer kapot gemaakt dan ze kunnen fixen. Die samenleving/cultuur is kapot.

Geen01 | 27-07-18 | 20:44

@MAD1950
Zolang je in Tunesië nog kans maakt om als niet-moslim van je strandbedje geknald te worden, is die goede kant zeer relatief.

medusa324 | 27-07-18 | 20:52

Ja, we hebben de statistische feiten eerste bekeken.
+99% van alle aanslagen komen van moslims.

The_Master_Bear | 27-07-18 | 20:39 | 2

Vreemd ik zie altijd de -1% zeer uitvergroot in het nieuws.

miknic | 27-07-18 | 20:49

Facts count.....

potverdrie | 27-07-18 | 20:50

Flaubert zei het al in de 19e eeuw, sindsdien is er wat mij betreft niks veranderd: "Je demande, au nom de l'humanité, à ce qu'on broie la Pierre-Noire, pour en jeter les cendres au vent, à ce qu'on détruise la Mecque, et que l'on souille la tombe de Mahomet. Ce serait le moyen de démoraliser le Fanatisme."

*Trump bellen gaat*

Ichneumonidae | 27-07-18 | 20:38 | 2

Kan dat nog dit weekeinde geregeld worden. Dank alvast.

De Vrijlansier | 27-07-18 | 20:50

G*dT, wat een ziener is deze schrijver!
Frapper, -e, -es, e, -ons, -ez, -ent toujours!
*Ceterum censeo Meccam esse delendam*

kapitein oosterlng | 29-07-18 | 08:10
-weggejorist-
Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:38

Suggestieve vraagstelling. Geen feiten. Schuld bij anderen. Islam is vrede. Olifant onbenoemd. Maw: typische moslimonzin.

koetje4040 | 27-07-18 | 20:37 | 1

Kort en bondig. Scribent netjes afgeserveerd.

ScumbaggusMaximus | 27-07-18 | 20:46

Islam is geen religie. Het is een invasieve alles verzengde woestijn cultuur.
En daar hoort het te blijven: in de woestijn. Niet. Hier.

The_Master_Bear | 27-07-18 | 20:36

De zwijgende meerderheid aanvoeren als argument is de boel belazeren.

theo1610 | 27-07-18 | 20:35

Vervang (met een gerust hart) Islam door Nazi, en we zijn er.
"The silent majority does not matter".

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:33 | 2

Exact.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 20:41

@ EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 20:41
Merci!

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:58

Alawieten, je bedoelt de groep mensen die in Syrië aan hun lot werden overgelaten en bijna uitgeroeid werden voor ISIS?

Methylfenidaat | 27-07-18 | 20:33

De Islam is niet tweeledig, er is enerzijds de devotionele Islam en anderszins is er politiek islamisme. (Zeg devoten en schriftgeleerden)

Einde van de Domheid | 27-07-18 | 20:32

Stukje geeft een goed beeld van de staat van het NL-onderwijs. De schrijverT heeft ws. z'n HBO-diploma gekregen (anders dieskrieminaatsie) en kan nu alleen nog als totale non-valeur aan de slag.

Inderdaad, in een islamitische slagerij, chef varkensvlees -werken moet je niet willen, toch?

Ichneumonidae | 27-07-18 | 20:31

Dat gedram dat ik met islam moet samenleven, misselijk word ik er van. Ik wil best met mensen samenleven uit andere landen maar niet met de islam. Islammen doen ze maar lekker achter de voordeur. We waren op een punt gekomen dat geloof niet meer zo belangrijk en verstikkend was. Dat behaalde wordt nu weer teniet gedaan.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:30 | 3
-weggejorist-
Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:37

Waarom moet ik respect hebben voor een geloof? Voor mensen Ok. Voor ideeën en fantasieën hoef ik geen respect te hebben.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:42

@Potatochips
Dat komt alleen maar omdat die miljoenen in Verweggistan wonen. Woonden ze hier om de hoek, dan zou het best nog wel eens heel erg tegen kunnen vallen met dat geen last hebben.

medusa324 | 27-07-18 | 20:54

Tja... je kunt met fictieve cijfers proberen aan te tonen dat het maar om een klein deel die hard Islamieten gaat die hoofddoekjes tot complete parasollen dragen en terroristische gedachtes hebben. Feiten blijven dat onder deze totale groepen de meeste criminaliteit heerst, open staan voor foute imams, een aversie bestaat tegen het christendom en andere goedsdiensten en ook foute personen niet aangeven tot soms met stille tochten de hemel in prijzen.
Een beter milieu begint bij jezelf en begin dus als een normale Nederlander te denken, te praten en te handelen.

Sinclair | 27-07-18 | 20:30

Er zijn zo veel meer problemen met Islam naast jihadisten. Criminaliteit, niet aanpassen, uitkerings afhankelijkheid en ga maar door. Aan het eind van de streep zijn Nederlanders beter af zonder moslims. Ja er zitten goede tussen net zoals wr slechte Nederlanders zijn, maar de goede moeten altijd onder slechte lijden. Kijk maar waar Jan Modaal aan mee moet betalen.

KamikazeKut | 27-07-18 | 20:30

Een aantal mensen hebben het hier al vermeld en ik onderschrijf het ook. Als 5% maar de strenge leer nastreeft, is dat maar 5%. Maar waarom is 95% van de moslimgemeenschap stil ( of juicht zelfs ) bij aanslagen op Charley Hebdo en zulks? Wie zwijgt stemt toe ! Met andere woorden, 5% komt er voor uit, 90% kan er minstens mee leven....

BootVluchteling | 27-07-18 | 20:29

Leuk geprobeerd. Ja sommige moslims hebben niks met die salafistische fuckerij. Probleem is groter.

Standvastig | 27-07-18 | 20:29 | 5

Ik bedoelde: oplossen is vaak mogelijk, soms zelfs gemakkelijk. Maar mijn laatste zin was cynisch: door dat wegkijken, wordt er niks opgelost waardoor het probleem doorettert en escaleert.
Ik gaf jou net een 'preekje' dat je niet zo cynisch moet zijn, en meer naar de mooie dingen moet kijken, maar ik kan er zelf ook wat van. Foei ikke.
Uit kleine hoekjes moet je je uitvechten ja, en soms werkt een mep het beste. Met jou kan ik praten. Nou moet de overheid het nog begrijpen.
Zo *lief* dat je zelfs bij verwarring nog dankjewel zegt. ;)

Rest In Privacy | 27-07-18 | 21:23

Lijkt erop dat we op een soortgelijke frequentie vibreren dan. Ingrijpen ja. Ipv van slap te ouwehoeren. Slechte heelmeesters...?

Standvastig | 27-07-18 | 21:43

soortgelijke frequentie vibreren - ja, wij zijn van hetzelfde soort. Me likes. Pas goed op jezelf oke? Fijn weekend. Je leest dit vast nog, ook al was ik ff weg :)

Rest In Privacy | 27-07-18 | 22:31
▼ 2 antwoorden verborgen

De kernvraag is "Dus hoe is de Islam een probleem?"

Welnu beste schrijver, dit is een probleem omdat het verzinsels zijn.

Als Islam een 'hamer is waarmee soms iemand vermoord wordt en soms een spijker in een plank geslagen' dan ben ik toch wel benieuwd naar al die planken, met andere woorden, naar de positieve effecen van al dat aanhangen van die verzinsels.

Even denken... ruimtevaart ...? hmm, nee. Gezondheidszorg...? Hmm, nee. Goeie films..? hmm, nee.... Mobiele telefoons....? shit, ook niet.

Ik ben zo benieuwd of er iemand één grote verdienste van de islam kan noemen.

Knufter | 27-07-18 | 20:29 | 3

Met die planken bedoelt hij dat ze doodskissies maken. Eerst vermoord je iemand en daarna berg je hem op. Efficiënt concept wel.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:43

Koffie komt van de Islam. Soefies wilden de hele nacht naar Allah krijsen en kregen in de gaten dat ze van koffiebonen langer wakker konden blijven. True story.

The_Master_Bear | 27-07-18 | 20:45

Ja, maar die Soefies hadden het wel van de Ethiopieërs gejat, voordat ze het gingen verbouwen in Mokka, waarna het groots werd in Arabië ivm dat wakker blijven. Dus dat telt niet als islam-verdienste.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:57

Is dit een serieus binnengekomen mailtje? Als het satire is, dan snap ik het niet, maar als dit serieus is, dan weet ik wel waarom ik een graftakkenhekel heb aan alles wat met de reet naar het Westen zit gebogen. Er zijn collega's gestorven/gesloopt, omdat er zo nodig mossels beschermd moesten worden. Toen wist iedereen ook al, dat je uiteindelijk een mes in je rug gestoken zou krijgen. Ziehier het burgerresultaat anno 2018 Een mes in de rug van elke dissident. Waardeloos en dit valt onder landverraad, als het mailtje echt is.

lokoolokie | 27-07-18 | 20:29 | 1

NRC en volkskrant stijl "ingezonden brief"

ScumbaggusMaximus | 27-07-18 | 20:47

Het is warm en er zijn nu leukere dingen dan een site onderhouden. Maar om nu je inbox naar de site te copy pasten, dat is ook weer zo wat.

Gewinflipt | 27-07-18 | 20:28

Het Boeddhisme is geen religie... Islamitische taqiyya toverkol (is dat 1 woord?).

Sliptong | 27-07-18 | 20:28

Laat ik het zo zeggen; nee, islam is gewoon niet verenigbaar met ons vrije westen. De bewijzen, hoewel men dat naarstig in de lijkenkast dan wel onder het al teveel vervuilde tapijt tracht te flikkeren/vegen, zijn niet langer te ontkennen en men lijkt zowaar ook wakker te worden...
Sorry, maar zolang ik moet lezen dat zodra er aan macht gekomen is er westerse vrouwen legaal verkracht mogen worden, waartegen dan geen enkel tegengeluid, houd het bij mij toch een tikkeltje op.

Ga weg en neem je woestijngeloof mee !

Claudia M. | 27-07-18 | 20:26 | 1

Je zit aardig in de richting.

Uw Verzekeringsadvis | 27-07-18 | 20:28

DENK propaganda !

Bolder | 27-07-18 | 20:26 | 2

DENK , ISLAM

1989 | 27-07-18 | 20:36

DENK , ISLAM, MOSLIM, Waarom zijn ze zo fan van dingen die ze niet zijn of mogen?

1989 | 27-07-18 | 20:38

Jongens en meisjes van dit weggegeven land: sinds Theo en Pim gaat het/in de media NERGENS anders over dan agressieve moslims(al 15...... jaar), hier en in Europa, gooi dat volk eens een woordenboek op de Sint-mat 5 december,... oh wacht, ze willen en kunnen niet lezen.

hagelkruis | 27-07-18 | 20:25

Typerend dat er in de slachtofferrol wordt gekropen.

Jorisendedraak | 27-07-18 | 20:24

@van Rossem: hou je troep bij je, wil je?

Wobbelplatte | 27-07-18 | 20:24 | 6

Ok, Loko. Goed betoog. En zeg je Ziggo ff op, afzetters.

Geen01 | 27-07-18 | 20:39

@lokoolokie | 27-07-18 | 20:37
DaFuQ! En ik dacht dat ik genaait werd! 170 Euries abonnement? Als je zo'n filmfreak bent haal Netflix ofzo. Goedkoper. Dat supersnelle internet met het bandbreedtegebruik is ook gelul.

Standvastig | 27-07-18 | 20:56

@Standvastig Wat zou die "Fl" betekenen, denk je?

The_Master_Bear | 27-07-18 | 22:24
▼ 3 antwoorden verborgen

'Momenteel 5 % van de bevolking' ..... ander vergelijk: niet alle Duitsers waren Nazi's maar ze steunden hen en hun misdaden wel massaal toen de Nazi's eenmaal aan macht kwamen ...................... dus onderschat die 95% niet.

Ik hoor ze ook nauwelijks als er iets vreselijks fout gaat in hun kringen (zoals het vermoorden van een Nederlands filmmaker)

Ervaringsdeskundige | 27-07-18 | 20:23 | 4

Talloze Duitsers hadden een afkeer van het nazisme, waren zelf ook slachtoffers. Zelfs kinderen van vijftien, zestien werden een oorlog ingestuurd die ze helemaal niet wilden. Mijn grootouders hadden behalve een baby, ook onderduikers waaronder twee Joden -waarop de doodstraf stond- en daarnaast inkwartiering van Duitse officieren. De Duitsers wisten heel goed waarom er zoveel aardappelen geschild moesten worden en opa na het eten de boomgaard inging maar hebben nooit iets gezegd. Moslims kregen van allah opdracht de wereld islamitisch of dood te maken, bij hen hoeven we dus niet op genade te rekenen.

Maris v.d Hof5393 | 27-07-18 | 20:47

"De Duitsers wisten heel goed waarom er zoveel aardappelen geschild moesten worden en opa na het eten de boomgaard inging maar hebben nooit iets gezegd."
@Maris v.d Hof5393 | 27-07-18 | 20:47
Het is moeilijk te geloven, maar er waren destijds ook echt nog 'fatsoenlijke' Duitsers.
Mijn vader heeft iets vergelijkbaars meegemaakt - als gezonde boerenjongen in de tienerleeftijd werd hij er door mijn grootmoeder van tijd-tot-tijd op uitgestuurd om met de bakfiets een grote kast van de eigen boerderij naar de verderop gelegen boerderij te verhuizen. Die kast was altijd verdomd zwaar, weet mijn vader nog.

De Duitsers lieten hem altijd gewoon doorfietsen, hoewel ze volgens mijn vader verdomd goed wisten wat er in die kast zat... doorgaans een Jood of een verzetstrijder.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 21:28

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 21:28: Mijn ene opa is tegen de muur gezet. Niet omdat hij fout was, maar er was een Duitser in de sloot gereden, omdat een stel verzetstrijders zonodig verzet pleegden. Dat kostte hem en 14 andere onschuldigen het leven. Mijn andere opa heeft na de oorlog zelfmoord gepleegd. Daar wordt niet over gesproken. De families van mijn ouders zijn best gehavend uit de oorlog gekomen. En nee, ze waren geen verzetstrijders of helden. Ze waren collateral damage voor het hogere doel. Best wel lullig eigenlijk. Net zo triest, wanneer blijkt dat jouw familie ooit naar de veenkolonieën is gestuurd omdat je niet in het plaatje paste.

lokoolokie | 28-07-18 | 09:54
▼ 1 antwoord verborgen

Als je in een andere samenleving gaat wonen, en je gedrag staat haaks op die samenleving. Hoe ben je dan geen probleem?
Dat hangt volgens mij puur af van hoe ver die samenleving van plan is dat te accommoderen. Door een stel drammers zijn we daar denk ik al heel ver in gegaan. Prima dat je ergens weg wil. Maar ga dan ergens heen waar je bij past of pas je aan!

Geen01 | 27-07-18 | 20:23

Oef, wat een gruwelijk slecht geschreven stuk.
Probleem is dat ik niet echt kan uitmaken of dit nu geschreven is door een allochtoniër die er in geslaagd is met succes de mavo af te ronden, of door een autochtone 'hoogopgeleide' post-Mammoet wet met pretstudie.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 20:22 | 4

Dit is een allochtoon. Ik zie dat aan de (voor ons vreemde) zinsconstructies en het weglaten van tussenwoorden.

LiniaalRectaal | 27-07-18 | 20:36

@Standvastig en @LiniaalRectaal
Ja, zijn toch wel veelzeggende indicaties.

Laten we het maar houden op een 'hoogopgeleide' allochtoon (lees: via de mavo na jarenlang 'studeren' uiteindelijk zijn/haar HBO-diploma 'journalistiek' gehaald). Of iets vergelijkbaars in zwatelkunde.

EefjeWentelteefje | 27-07-18 | 20:46

Laten we hopen dat dit serieus is. Als dit een soort fakenieuws van GS is, om bv iets aan te tonen, dan hebben ze daar nu accuut een probleem. Het is zo slecht geschreven dat je zou denken dat het een kulbericht is, maar ik ken genoeg turkse jongeren die nauwelijks drie woorden Nederlands rechtuit kunnen schrijven. Nederlandse jeugd weet ik niet, want die wonen hier niet.

lokoolokie | 27-07-18 | 21:00
▼ 1 antwoord verborgen

Whiplash ouwe

TDB | 27-07-18 | 20:21

Momenteel 5 % van de bevolking. Wat gebeurt er als dit getal hoger wordt? Overal waar de moslim in de meerderheid is verdwijnt langzaam de veelkleurigheid en vrijheid.
Het is niet anders, vooralsnog.
Dit alles in navolging van Mohammed.

Bat-Adam | 27-07-18 | 20:17

Wat een maf betoog, vol met aannames, nergens onderbouwing van cijfers of percentages, en dus roepen of schrijven we maar wat en concludeert hij/zij maar wat raak. Halverwege maar gestopt, Ik gok dat de schrijver een socioloog is, zwak ouwehoeren is hun handelsmerk.

thephysicist | 27-07-18 | 20:16

Tweede poging. Nog steeds is het een tenenkrommend slecht geschreven stuk. Na lezing kan ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat het is geschreven door een Marokkaan. Hier en daar wat 'dure' woorden geleend, niet precies weten hoe je die moet gebruiken, het is allemaal nogal kenmerkend. In de comments lees ik intussen al weer veel te veel opmerkingen die het hele stuk grondig fileren, dus dat ga ik niet nog eens doen. Het is wel goed zo. Bedankt voor de moeite, Mo. Ga nu maar weer lekker tv kijken.

Kameroudste | 27-07-18 | 20:13 | 1

Tweede poging? Echt? Meneer, er staat niks van waarde in. Hoop irritante katten gekrijs, wat het zogenaamde punt moet onderstrepen. Niet de tijd waard. Deze muppet heeft even zijn vijf minuten of fame gehad. Fuck hem/haar. Gaslightning mislukt. Ah ged, wat naar voor degene die dit ingestuurd heeft. Smile, muddAFUKKA! Je staat op GS! Sticker wordt opgestuurd.

Standvastig | 27-07-18 | 20:48

Met oog op de toekomst was het zinvoller geweest als ie had aangegeven hoeveel % van de moslims in een moslim land in vrede wil leven met niet moslims.

Jeroen65 | 27-07-18 | 20:12

Moslim, kap één keer met die ziekelijke zelfkritiek.

RickTheDick | 27-07-18 | 20:12

Zolang de islam hun fundamentalistische moordenaars en haatbaarden niet uitroeien is het dweilen met de kraan open.

komtdatschot | 27-07-18 | 20:12

In Duitsland was ook maar 4 of 5% daadwerkelijk lid van de NSDAP. Toch ging het hele land mee de oorlog in. Sociale druk vanuit de moskee eeeeh bierkelder. Ze moesten wel. Zonen en dochters geindoctrineerd. Hoeveel procent vd moslims waren ook al weer salafistisch en bereid tot geweld? Zien we bij moslims ook dat de jeugd meer en meer fanatiek naar hun religie neigt? Opgestookt door een soort van bruinhemden met oorlogservaring? Mmm...

962ZyAd6nu82n79A | 27-07-18 | 20:10 | 1

Intrigerende nick. Betekent het ooknieys?

Winter_is_coming | 27-07-18 | 20:23

Overigens, kwa 4 mei herdenking: ik stond dit jaar bij het Weteringsplantsoen tussen drommen mensen. Ik hoor het mijn metgezel nog feitelijk vaststellen: "kijk, geen moslim of niet-blanke te zien hier".

Knufter | 27-07-18 | 20:10 | 2

Maar owee als je kuttikotti niet serieus neemt.
En de "jongeren" komen meestal later, om met de kransen te voetballen.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:22

Klopt, en dat is een complete schofering voor alles waar we voor staan met zijn allen. Ik sta altijd op 4 mei mijn gevallen kameraden te herdenken. En een beetje mijn opa, die tegen de muur is gezet door onze oosterburen, lang geleden. Er staat hier nooit een buitenlander bij de herdenking. Ja, Indische mensen, maar dat zijn maar halve buitenlanders. Ze hebben in ieder geval wel eergevoel in hun flikker en dat waardeer ik, en veel anderen. Ik hoop dat volgend jaar de Koerden ook mee komen doen. Ze vechten voor de goede zaak en verdienen ook om op 4 mei herdacht te worden. Niet al de Koerden, maar de gevallen strijders. Anders moet je bij de Turken aankloppen. Die zijn heel goed in het herdenken en downplayen van genocides.

lokoolokie | 27-07-18 | 22:05

Dit stukje tekst zit vol drogredeneringen, niet te controleren beweringen en valse beschuldigingen. Het is ook nog eens geschreven door een vrouw, wat het nog ongeloofwaardiger maakt.

Ongeblustekalk | 27-07-18 | 20:10

Is dit van de nieuwe columniste van de Volkskrant?

J.Slavink | 27-07-18 | 20:10
-weggejorist-
JJ22VV | 27-07-18 | 20:09

Zag net hoe Gerard Cox bij m. werd ingepakt. Waarschijnlijk omdat hij zijn liedje mocht zingen. Iedereen heeft zijn prijs. Hongerig fossiel.

Normpje | 27-07-18 | 20:08 | 1

Gerard Cox is bejaard. Daardoor klinkt dat mooie deuntje breekbaar. Dat krijg je als je oud bent. Maar het blijft een held. Hij vertelt op zijn Kakkerlaks hoe het zit en dat dat helemaal niet goed is. Meestal krijg je marmot 3a in je programma, die keihard van de afgrond rent, omdat het nu eenmaal hoort. Noem Cox geen hongerig fosiel. Dat is hij namelijk niet en nooit geweest. Ook niet toen hij nog comedy series maakte of nummer 1 platen bij elkaar zong.

lokoolokie | 27-07-18 | 22:13

Weet ze wel hoeveel booslims andere booslims hebben verwijderd

JJ22VV | 27-07-18 | 20:08

Prospectie vanuit de feiten is ook wat waard. Nú een minderheid van x% , maar dat blijft niet zo. De Islam schrijft voor dat als je een kleine minderheid bent in een niet islamitisch gastland, je je beleefd en voorbeeldig moet gedragen als reclame voor de Islam. In dichtbevolkte moslim buurten, waar op kleine schaal de Islam een meerderheid heeft, ontstaat vrijwel onmiddellijk een quasi no-go zone. De scherpslijpers hebben het binnen theocratische gemeenschappen voor het zeggen (de niet scerpslijpende meerderheid is niet relevant, want sociale sancties op deviant gedrag zijn enorm). De schrijver van het stuk bedoelt het vast zoals hij schrijft (geen andere agenda), maar na een paar generaties baarmoederproductie ontstaat een hinderlijk grotere minderheid die drammend en intimiderend klein MO in NL introduceert. De schrijver zou dan moeten erkennen dat hij die ontwikkeling ook niet had zien aankomen - maar hij is er dan niet meer. Hij verwaarloost dus de betekenis van groei. Een kleine markt is voor de ondernemer van belang wegens de verwachte groei en niet vanwege de huidige geringe omvang. Het "zeik niet zo" verhaal van de schrijver (F Dakmar misschien?) snijdt dus geen hout.

Non_Smoking_Gun | 27-07-18 | 20:08 | 2

"beleefd en voorbeeldig moet gedragen als reclame voor de Islam"
Is die fase al voorbij, want die heb ik geloof ik gemist

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:25

Ayatholla_Buttbanger | 27-07-18 | 20:25 Nee, die loopt nog en zoals je al hebt gemerkt is die al niet mis. Kun je nagaan wat er nog voor weerzinwekkends volgt.

sockpuppet | 27-07-18 | 23:03

"De Islam is niet het probleem, dat is als een hamer, waarmee soms iemand vermoord wordt en soms een spijker in het hout geslagen wordt"

Vreemde zin om een hamer twee maal soms te gebruiken. Wat die hamer de rest van die tijd doet staat waarschijnlijk in de Koran en dat zal waarschijnlijk nog even duren voor dat die andere functie van die hamer bekend is (wordt). Ik heb een vermoeden.

Medianix | 27-07-18 | 20:08 | 2

wanneer je enige instrument een hamer is, verandert ieder probleem in een spijker.

Glasgow Argus | 27-07-18 | 20:13

De Romeinen gebruikten hamers om spijkers in het hout te slaan, als gevolg waarvan iemand vermoord werd (kruisiging). Wat de journalisme-ranter wil zeggen, is: 'De Islam' zit in een eigen denkbeeldenbubbel, die niets van doen heeft met het dodelijk of niet-dodelijk kloppen van hamers.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-07-18 | 20:44

Na de 6e gruwelijk slecht geformuleerde of zelfs onbegrijpelijke zin ben ik er maar mee opgehouden.

Kameroudste | 27-07-18 | 20:07

Als ergste kwaliteit heeft Islam toch wel dat het als vreedzame, fijne religie, blijkbaar dermate ruimte geeft aan foute, onjuiste en gewelddadige interpretaties van kwaadwillenden dat het toch van een weeffoutje gesproken moet worden.

Knufter | 27-07-18 | 20:06 | 1

Dat lijkt me geen kwaliteit.

Bennie Verbaasd | 27-07-18 | 20:18

Vele decennia geleden begon de islam zich in de haarvaten van de vrije, gezellige en welvarende Westerse wereld te dringen. Vele vermoorde, mishandelde, beroofde en verkrachte autochtonen later begint de bevolking voorzichtig in opstand te komen tegen de ellende die we dagelijks over ons heen krijgen gestort. Respect voor de mensen die de kar trekken zoals Geert Wilders en zijn PVV, maar ook voor de presidenten Orban, Trump, Putin en die kei uit Oostenrijk. Hopelijk krijgen deze mensen alle steun want wonen in een islamitisch land is voor onze kinderen bepaald geen pretje. Hoe snel het kan gaan hebben de inwoners van Beiroet, Iran en vele anderen aan den lijve ondervonden.

Maris v.d Hof5393 | 27-07-18 | 20:05 | 1

Kurz houdt ze kort.

LiniaalRectaal | 27-07-18 | 20:27

"Daar komt dan weer uit men van het overgrote gedeelte van de moslims
geen negatief nieuws verneemt, want die willen niet een probleem zoeken
of zijn."
Oh is dat wel zo?
2,3% van de NL bevolking is Marokkaans-Nederlands (over 2017. Bron CBS)
10,9% van de NL gevangenen is Marokkaans-Nederlands. Op een totaal van 50.000 zijn dat dus 5.500 achter slot en grendel. Op een totaal van 392.000 is dat 1 op de 71 Marokkanen. Dat is een schrikbarend hoog percentage.
Is er geen oorzakelijk verband met de Islam dan toch zeker wel een correlatie.

leo de pejo | 27-07-18 | 20:04 | 3

Op een totaal van 392.000 Marokkaans-Nederlanders bedoel ik dus...

leo de pejo | 27-07-18 | 20:05

Het aantal islamitische allochtonen ligt volgens mij veel hoger dan door de officiële cijfers wordt aangegeven. De hele samenleving, inclusief bestemmingsplannen etc. wordt aan hen aangepast, alles ten koste van de oorspronkelijke bevolking. Ook schieten de islamitische gebouwen in stad en dorp als paddenstoelen uit de grond. In een landje dus dat onze voorvaderen met hun poten in de klei, in het veen of zwoegend in de mijnen voor hun nageslacht dachten op te bouwen.

Maris v.d Hof5393 | 27-07-18 | 20:17

Van die cijfers klopt geen ruk. Een paar honderd meter naar die kant in mijn wijk, zo ongeveer tegenover de fundamentaliistische madrassa/moskee, staat een islamitisch bejaardentehuis. Ik ken een oude verzetstrijder van 93, die geen enkele hulp krijgt. Dat was ook lang niet nodig, maar deze gast is stokoud en trekt het niet meer zonder hulp. Maar nee, we bouwen een Turks bejaardentehuis, omdat ze het zo slecht hebben en door heimwee seniel geworden zijn. Walgelijk beleid, en dat gaat ooit als een boemerang in de bek van het bestuur inslaan.

lokoolokie | 27-07-18 | 22:57

Landen als Turkije en vele voormalige Sovjet republieken bezaten vroeger een seculiere maatschappij. Doekjes/ Boerka's / ander textiel waardoor de vrouwelijkheid onherkenbaar wordt gemaakt werden daar destijds niet getolereerd. Volgens vele blogs die dagelijks uit die landen komen, was paradoxaal genoeg de vroegere situatie voor het islamgeloof veel beter dan de huidige aanhoudende hysterie, waarbij met name vrouwen zonder onderscheid des persoons worden gekoeioneerd en geboerkanineerd. Het ware islamgeloof bezit innerlijke beschaving, loopt niet te ketteren tegen anderen maar houdt zichzelf in acht. Volgens de bloggers wordt nu juist dat ware islamgeloof onderdrukt door het geschetter van kalifaatpropagandisten, die zelf geen innerlijk islamgeloof onderhouden. Meent u echt dat GeenStijl die islamiseringsveranderingen in Turkije en de voormalige Sovjet republieken heeft veroorzaakt? Uw neus is net zo lang als die van Pinnokio.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-07-18 | 20:03

Oké. Mohammed overleed in 632. Tussen toen en nu heeft de Islam zo'n 12 decennia vrede gekend. De ruim twaalf en een halve eeuw daaromheen trokken moslims veroverend, moordend, plunderend en verkrachtend door de wereld. Vóór de moslims waren grote gedeeltes van het Midden-Oosten en Noord-Afrika Christelijk, niet islamitisch. Islam is voor het ruim overgrote gedeelte verspreid door het zwaard, niet door rede en overredingskracht. Oftewel: de halvegare onbenul die Islam een religie van vrede noemt, moet eens een geschiedenisboek ter hand nemen.

His Lordship | 27-07-18 | 20:03 | 1

Praise the lord

NeedIsaymore? | 27-07-18 | 20:36

Omdat Van Rossem het niet doet, hier maar een linkje naar een stuk van socioloog Ruud Koopmans (met onderaan links naar de onderzoeken waaruit blijkt dat stiekem best veel moslims geweld in naam van de islam goedkeuren en/of bereid zijn te gebruiken): www.ad.nl/nieuws/ik-waarschuw-niet-vo...

fronsman | 27-07-18 | 20:01

Deze academische instelling en de sociale inborst van vrouwen hebben de import van primitief overheersend tuig mogelijk gemaakt.
Wij westerlingen lossen dat gewoon op. Zo nodig tot het uiterste.

Ongeblustekalk | 27-07-18 | 20:01 | 1

Vergeet de rol van Shell niet in deze koude burgeroorlog

Bakito | 27-07-18 | 20:09

Tja, 5% klinkt dan als ‘niet zo heel veel’, maar het feit is wel dat qua aantal die salafistische jihadis ons leger overtreffen. Dat baart me dan wel degelijk zorgen.

Verbandmeester | 27-07-18 | 20:01 | 1

Mwah. Dat valt nu nog wel mee. Mijn generatie moest verplicht in dienst en kon vrijwillig oorlog gaan voeren. Dat is net zoiets als fietsen of schaatsen. Het wordt wat roestig, maar je verleert het niet. Maar goed, iedereen valt een keer om, en zoals het er nu voorstaat, zal je dochter in een SS uniform naar school moeten in de nabije toekomst.

lokoolokie | 28-07-18 | 00:06

" een zeer kleine minderheid een salafistische jihad
interpretatie op na houdt? En daarmee mag ik te weten hebben gekregen
minder dan 5% van de in Nederland wonende moslims."

Er zijn ong. 1 miljoen mossels in NL, 5% = 50.000 die met liefde een ongelovige wat korter zouden willen maken, best een flinke minderheid.
En ik denk niet dat moslims zich laten interviewen voor een landelijk onderzoek waarbij er wordt gevraagd of ze salifist zijn of niet.
Ik heb 3 moslim gezinnen als buur en ze wonen er al 10 jaar, zelfs Hallo zeggen is al genoeg om ze versneld naar binnen te zien vliegen. Ik denk eerder dat 95% Salifistische ideeën er op na houden en 5% proberen om te intergreren.

Eddy Spagetty | 27-07-18 | 19:59 | 3

Gadver, wat een smerige rasies ben jij zeg.... zomaar "hallo" tegen die arme drommels zeggen

BroodjefrikometMaggi | 27-07-18 | 20:10

Vind ik ook heel vervelend, in het verleden heb ik oprecht geprobeerd een band op te bouwen met de diverse moslims om mij heen, maar ze willen er gewoon niks van weten, mag niet van de imam geloof ik.

sarcastro | 27-07-18 | 20:38

sarcastro | 27-07-18 | 20:38: Netjes dat u het geprobeerd hebt. Maar het is een zinloze actie. De mossels zijn onderhuids bezig met de ummah, of hoe het ook moet heten. Daardoor is alles geoorloofd. Hoe beschaafd u ook bent, uiteindelijk steekt er een mes in uw rug en wordt u bloedend in de goot door een neger gevonden. En dat is er dan eentje die wel als mens door het leven gaat. Meestal wordt u berooft en waarschijnlijk anaal verkracht. Gewoon, omdat zo de wereld draait, maar ook omdat het gewoon kan. Veel geluk in de toekomst.

lokoolokie | 28-07-18 | 00:19

www.thereligionofpeace.com/pages/arti...
Even wat polls over hoe moslims denken.
Een voorbeeld:
Pew Research (2007): 26% of younger Muslims in America believe suicide bombings are justified.
35% of young Muslims in Britain believe suicide bombings are justified (24% overall).
42% of young Muslims in France believe suicide bombings are justified (35% overall).
22% of young Muslims in Germany believe suicide bombings are justified.(13% overall).
29% of young Muslims in Spain believe suicide bombings are justified.(25% overall).

Luisje99 | 27-07-18 | 19:59 | 2

Als die percentages omgezet worden in aantallen dan schrik je je kapot.

Verbandmeester | 27-07-18 | 20:02

Oeps, feiten en onderzoeken. Dat moeten we niet willen omdat dat onze fantasie wereld ter discussie stelt. Feiten zien wel een probleem, wensdenkers niet.
En bedankt Luisje99.

Winter_is_coming | 27-07-18 | 20:02

Hoe gematigd het overgrote deel van de moslims is hebben we wel gezien tijdens de arrestatie van abdeslam in molenbeek.

Wim_Kut | 27-07-18 | 19:59

Eenennegentig aanvallen met zuur in juli in Engeland en Blok moet zich eenennegentig keer verontschuldigen.

uisge baugh | 27-07-18 | 19:59

Dus als ik het goed begrijp is het allemaal de schuld van de hamer.

Spare Rib | 27-07-18 | 19:58

Leuk geprobeerd. Nee. Tussen gematigde moslims gewoond in Oost die gewoon hun kinderen onder de hoofddoek stoppen terwijl ze zelf zonder door het leven gingen in Nederland geboren. Er is geen sprake van onder- of nevenschikking. De islam is boven al het andere verheven. Als je een keer binnen bent is het net Hotel California. You can always check in nut never check out. Volkomen onzin met de nuance. Het gaat niet om wat er sociaal wenselijk wordt gezegd maar wat er in de realiteit wordt gedaan.

ristretto | 27-07-18 | 19:58 | 1

En doe mij het eerste islamitische land dat net zo tolerant t.o.v. Andersdenkenden is als Nederland.
Me hoela en een dikke Vaffanculo.

ristretto | 27-07-18 | 20:00

Hoe zeiden enkele politici et ook alweer? "Ik moet de eerste ....." inderdaad, "moslim nog tegenkomen die geweld aan andersdenkenden openlijk veroordeeld".

pa_niek | 27-07-18 | 19:57

Islam is heel statisch. Leven alsof je al dood bent. Islamieten zijn meestal ook heel suffe mensen. Zit geen leven in. Tenzij ze hypocriet zijn, dan kan het wel, maar dan is de dynamiek meestal niet constructief, maar destructief. Ik wil geen rekening houden met islam sowieso.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 19:54 | 1

Tsja, het zijn geloofsfanaten, die zijn meestal suf.

sarcastro | 27-07-18 | 20:34

on-Nederlands zeg je? De islam is on-Nederlands. Hoort niet thuis in West-Europa en dient bestreden te worden met alle mogelijke middelen. Opjorissen met die onzin.

BokoHalal | 27-07-18 | 19:54 | 1

Dat woordje heeft hij overgenomen van fietsopa Han van Joop. Opa vindt dat Blok zich geen Nederlander mag noemen.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 19:56

Lievv briefje maar aan het verkeerde adres.
Natuurlijk is men voor het overgrote deel van goede wil en helpt polariseren hier niets.
Neemt niet weg dat dat het model hier is en dat als het niet bevalt men lekker weg kan blijven.

Berbaar | 27-07-18 | 19:53 | 5
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 27-07-18 | 20:08

Berbaar | 27-07-18 | 20:02
In mijn geval is een prestatieloon gunstiger, gezien mijn hoge niveau. Maar succes en doe George de groeten.

Bakito | 27-07-18 | 20:12

@Bakito | 27-07-18 | 20:12
Ah U maakt gebruik van de pareltjes-verdubbelaar?
Slim in Uw geval en George zegt hi terug ;)

Berbaar | 27-07-18 | 20:39
▼ 2 antwoorden verborgen

En uhh na 11 september dansten er in Den Haag vele 'aanhangers van de religie van de vrede' zal ik maar zeggen, op auto's.. dus die vredelievende mensen staan wel achter deze terroristen.

mental K | 27-07-18 | 19:53 | 4

11 september heeft geen verdere duiding nodig, maar ins orakel moet weer toevoegen dat het 17 jaar geleden is.
Het was iig niet 11 september 2016 toen Iran wereldkampioen voetbal werd berbaar.

NeedIsaymore? | 27-07-18 | 20:31

Je hoeft niet zo ver terug hoor, bij iedere islamitische aanslag staan er wel weer een paar kansenparels (online) te juichen.

sarcastro | 27-07-18 | 20:32

@sarcastro | 27-07-18 | 20:32
Dank voor de broodnodige nuance middels "paar" en "online".

Berbaar | 27-07-18 | 20:36
▼ 1 antwoord verborgen

Schrijver meent dat de islam niet het probleem is, maar de aanhangers van die haatideologie, gedurfd.

smdyasc | 27-07-18 | 19:52

Na het lezen van dit mavo opstel, mogen we concluderen dat den integratie echt volledig en onherstelbaar mislukt is.

Mark_D_NL | 27-07-18 | 19:52

Als slechts 5% van de moslims uit extremisten bestaat, hoe kan het dan dat moslim-extremisten zo'n 70% van de stemmen halen in bijvoorbeeld Turkije? Zijn de stembiljetten daar niet in het Turks ofzo?

obominotie | 27-07-18 | 19:51

De islam is WEL het probleem.
De islam is opgezet als een veroverings- ideologie met ingebouwde fail-safes. Er is maar 1 god 1 profeet en 1 waarheid.
Als je het afzweert moet je dood. Als je met een moslim trouwt, moet jij ook moslim worden.
Niet moslims zijn minderwaardig.
Daarom maakt het niet uit dat maar een klein percentage extremist is. Dit kleine groepje houdt de rest bij de les.
Het zal altijd een voedingsbodem blijven voor geweld en onderdrukking van anderen.
Ook al is een moslim nu gematigd. Zijn achterkleinkind kan het boek er nog eens op nalezen en weer extremist worden als het even niet mee zit.
Zoals al die "verwarde mannen" doen, na een leven vol zuipen neuken en snuiven.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 19:51 | 1

mooi verwoord, klopt als een bus.

Rene046 | 28-07-18 | 02:02

Dat 'jullie-vingertje' klinkt een beetje beschuldigend en dan geldt er maar 1 antwoord voor deze booslim: 'Je moeder!'

Blote Bertus 2000 | 27-07-18 | 19:51 | 1

Ik vind mooi!

BroodjefrikometMaggi | 27-07-18 | 21:38

De hamer is niet het probleem, dat is als de Islam, waarmee soms iemand vermoord wordt en soms een spijker in het hout geslagen wordt

happen_maar | 27-07-18 | 19:50 | 1

Zo is het. De hamer slaat niet, dat doet de timmerman. Evenzo gebruiken oude baardige mannen de islam om de macht te houden. Trouwens: zo ongeveer alle geloven zijn “uitgevonden” en en stand gehouden doif mannen die de nacht over het volk wilden krijgen en houden. De Verlichting heeft daar langzaam wat verandering in gebracht t.a.v. Het christelijk deel van de mensheid. Alhoewel: de paus en zijn ondergeschikten hebben nog steeds dezelfde ideeen, zij heg dat zij minder macht hebben over zelfstandig logisch denkende mensen.

Leffe Blonde | 27-07-18 | 20:54

"Hebben jullie nu al in de gaten gekregen, wanabe 'journalistjes', dat..."

Ja hoor, 'wanabe', helemaal top, haha!

Ichneumonidae | 27-07-18 | 19:50 | 2

Wanabe was een grote hit van de Spijs Girls.

Mark_D_NL | 27-07-18 | 19:53

Mark_D_NL | 27-07-18 | 19:53
Die kruidenmeisjes hebben het alleen maar over 'wanne be', wat iets anders is.
Buffel.
Dat zo'n kutlied 358 mln weergaven heeft...

Ichneumonidae | 27-07-18 | 20:12

" Hebben jullie al in de gaten gekregen hoelang grote meerderheid aan
moslims vreedzaam WIL samenleven met niet-moslims? "

Hebben jullie al in de gaten hoe een grote meerderheid helemaal NIET wil samenleven met moslims ongeacht de intentie van je religie en je onderdrukkende cultuur. Ga terug naar start, ontvang geen uitkering en blijf daar. In de zandbak kunnen jullie allemaal in jullie homogene samenleving samen allemaal gelukkig zijn. Allemaal, iedereen het zelfde. Is dat niet een Utopia? Een land vol met eengezinde mensen? Allemaal halal, alle vrouwen een doek om hun kop. Helemaal mooi.

Nogmaals, een grote meerderheid wil NIET samenleven.

Schraapmaad | 27-07-18 | 19:50 | 1

Ligt eraan. Je zou je eens moeten afvragen waarom mensen gemiddeld genomen minder moeite hebben met Chinezen, Zuidoost-Aziaten - waaronder Indonesie -, Latino's/-na's en natuurlijk onze eigen vrienden uit Suriname. En waarom gaat het toch een stuk minder makkelijk met Halvemaniers? Zou er dan toch een soort culturele/ideologische blokkade tussen zitten? Of misschien totch een collectief soort van geheugen, immers, de Saraceen die voor de poorten van Wenen staat, de Barbarijse kapers? Oprechte vraag...

Graaisnaaiert | 27-07-18 | 20:25

Meneer of mevrouw zo u wilt u verhaal gaat mank op "Hebben jullie überhaupt nog in de gaten gekregen dat er vier en vijf mei
mensen om bepaalde grondwettige bepalingen in de rij staan?". Mijn vragen zijn: "Wie staan er in de rij?" en "Hoeveel daarvan zijn moslim?". De vragen stellen is ze beantwoorden. Hoezo integratie.

pa_niek | 27-07-18 | 19:48

Toch krijg ik meer rotten vegetables dan fresh bananas toegeworpen over het algemeen.

Bakito | 27-07-18 | 19:50

Niet jankeballen Bakito.
De geboden gave zegt meer over de afzender dan de ontvanger ;)

Berbaar | 27-07-18 | 20:00

Berbaar | 27-07-18 | 20:00
Ik zeg dat Bakito beter reaguurt dan deze mailschrijvert. En dat voor een plastisch chirurgische ramp.

miko | 27-07-18 | 21:33

Kan deze mijheer of mevrouw één geslaagde islamitische samenleving opnoemen? Islam is wel degelijk het probleem. Het haalt alle eigenverntwoordelijkheid uit haar volgers. Daarom lukt het in islamitische landen niet om een fatsoenlijke samenleving op te bouwen en daarom zijn islamitische wijken in westerse steden een grote teringzooi.

Bytemaster | 27-07-18 | 19:48 | 2

Geslaagde samenleving mss nog wel, maar probeer er maar 1 te vinden waar ze met een meerderheid vreedzaam naast anders gelovigen leven.

marrretje | 27-07-18 | 19:58

Zij hebben geloof een andere definitie van 'een geslaagde maatschappij', zolang je homo's van het dak mag gooien en vrouwen mag stenigen is het vrij geslaagd of zo.

sarcastro | 27-07-18 | 20:26

Maar was het berbaar, drumpiet, bakito, mocrogs? Wij zullen het nooit weten en niemand geeft een neuk.

NeedIsaymore? | 27-07-18 | 19:48

Wat je bedoeling met Islam is doet er niet toe, uiteindelijk ben je aanhang van een club die vanaf 600 tot 1600 na christus genocide heeft gepleegd door het hele Midden-Oosten, noord Afrika en op een deel van Europa. Je kan niet 'gematigd' het moorden van honderden miljoenen mensen steunen.
 
Geen één linkse gutmensch praat over get gebrek aan diversiteit in het Midden-Oosten omdat daar elke andere bevolkingsgroep door de arabieren systematisch is uitgemoord. Het aanhangen van en dergelijke ideologie heeft geen verschil met het aanhangen of gedogen van de nazistische of communistische regimes.

StarFox | 27-07-18 | 19:48 | 2

Wat je voorvaders & -moeders tussen 600-1600 uitgespookt hebben is niet zo relevant voor hun nakomelingen. Wat wel relevant is dat een deel van de wereldbevolking geen Verlichting lijkt door te maken.

Winter_is_coming | 27-07-18 | 19:57

Ook nu blijkt uit hoe ze hun Aziatische household behandelen dat zij zich als superieur aan niet-moslims beschouwen. Wat een eng volk.

Montesquieue | 27-07-18 | 23:58

'toepassen van censuur' GeenStijl is het persbreidelorgaan van de overheid. Ik wist het wel!

Rest In Privacy | 27-07-18 | 19:47

Veel vragen stellen er geen enkele zelf beantwoorden met feiten (wel vanuit de onderbuik).
Ik meen toch erg vaak hier op GS items te zien met gegevens van het CBS of andere clubs waaruit de koslimimmigranten er heel anders uitkomen dan, zeg maar, chinese immigranten of Westerse immigranten.
Laten we dan maar wachten op een inhoudelijke en feitelijk onderbouwde discussie. Maar nu eerst iets fris... plop!

Winter_is_coming | 27-07-18 | 19:46

Wie heeft zich hier zelf slim genoemd? Ik niet, integendeel.

GKJP | 27-07-18 | 19:46

"Hebben jullie al in de gaten gekregen hoelang grote meerderheid aan
moslims vreedzaam WIL samenleven met niet-moslims?"
.
Hm. Ik zie toch vooral parallelle samenlevingen ontstaan, met mannetjes die als de persoonlijke bodyguard van hun vrouwtjes op menen te moeten treden. Ik zie toch vooral agressief ogende mannetjes die graag willen bewijzen dat ze alfa zijn. Ik zie toch dat vooral automobilisten die zich agressief gedragen en net wat te hard rijden en net wat te laat remmen donkere nare mannetjes met vieze baardjes zijn met daarnaast opgedirkte kechjes met zonnebril, ik zie toch vooral onbeschoft gedrag in winkels van halvemaanmensen dus ja, het is maar wat je vreedzaam noemt. En tuurlijk, het kan best zo zijn dat het aan de aard van het beestje ligt in plaats van afkomst/ideologie, in mij jeugd hadden we vooral tokkies - rooie dorpers, noemden we ze toen -, roomblank en zo asociaal en agressief als dom maar de GGD onder het huidige tuig hier is toch wel dat ze vrijwel allemaal Halvemanistan als achtergrond hebben.
Maar goed, kan aan mij liggen.

Graaisnaaiert | 27-07-18 | 19:45

Man man man wat een baggerverhaal. Wat een taalkundige armoede. Om over de inhoud nog maar niet te spreken......

Gravin v Kippenbouth | 27-07-18 | 19:45

'Journalisme'.

Anna-Fleur | 27-07-18 | 19:45

Geert Mak moet hoognodig op vervolgcursus Nederlands voor beginners.

Foolonthehill | 27-07-18 | 19:45

MocroGS?

Rest In Privacy | 27-07-18 | 19:44 | 4

Nee, die kan wel behoorlijk Nederlands

de visser | 27-07-18 | 19:55

Verdacht goed ja. Maakt zelfs expres spelfouten.

LiniaalRectaal | 27-07-18 | 20:14

Zo in de tijdlijn klopt het wel. Het is iig een allochtoon die een beetje redelijk Nederlands veinst. Wss is het zelf een mossel, een heel getriggerde. En dan gaan ze venijnig redelijk doen, een soort slang die je iets inlispelt. Maar je voelt gewoon onderhuids de haat en woede borrelen. Heerlijk, zo'n korte lontiër. Wordt ze geloof ik heet onder de voeten. En terecht.

Acar_ketimun | 28-07-18 | 00:49
▼ 1 antwoord verborgen

Heel misschien eerst even in Navo-verband oorlog voeren tegen een lokaal soort islam.

HogeNood | 27-07-18 | 19:43

Ennuh hoeveel % van de Duitsers was nu eigenlijk Nazi? En wat deed de rest precies toen het er op aan kwam?

Repetitive Beats | 27-07-18 | 19:42 | 2

Precies. Dat is het enige juiste antwoord op een brief als deze.

mental K | 27-07-18 | 19:45

Amen, stuur hem even naar Geenstijl, dan kan dit het volgende topic worden, breaking wat mij betreft.

Tuborg øl | 27-07-18 | 20:00

Heb je wel eens gekeken naar de statistische feiten omtrent hoeveel
procent moslim is?
Zo rond de 7 a 8 procent.
Waarom word ik dan overal, in de supermarkt, bij de politie, op de school van de kindertjes, bij de gemeente en (vooral) in de media, elke dag erop geattendeerd dat ik van alles moet maar daar niets van mag zeggen. Ik moet maar van alles tolereren en nu dusook gewoon dat ‘slechts’ 5% van die 8% er een ietwat eng denkbeeld op nahoudt. Als die 95% nou eens die kleine rotgroep het land uittrappen en de resterende groep zich niet zo opdringt en probeert samen met ons te leven, dan wil ik best een suikerfeestje mee vieren

HA BIER!1! | 27-07-18 | 19:42 | 7

@sarcastro | 27-07-18 | 20:22
Als je zo obsessief met Moslims en de Islam bezig bent zoals U dan lijkt dat misschien ook zo.
Het valt mij niet eens op maar ik kijk dan ook nauwelijks reclame.
Zouden meer mensen moeten doen!

Berbaar | 27-07-18 | 20:33

Och, kerst, pasen , een suikerfeestje.
Dat moet gewoon kunnen toch?
Misschien een PasMalam

HA BIER!1! | 27-07-18 | 21:05

Berbaar 20:33 U bent zelf moslim dus dan rust uw oog vol welbehagen op alweer twee of drie van die achtjarigen met een
schattig doekje op het berberse hoofd.

xavier | 27-07-18 | 22:28
▼ 4 antwoorden verborgen

Beetje veel "jullie" als je het mij vraagt.

Schoorsteenveger | 27-07-18 | 19:41 | 3

Ja, vroeger zeiden ze : "Jullie is Jod...", nou ja, laat ik die zin maar niet afmaken.

sarcastro | 27-07-18 | 20:19

Jodenvolk

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:24

Projecteren heet dat. :)

Rest In Privacy | 27-07-18 | 21:30

"een zeer kleine minderheid een salafistische jihad
interpretatie op na houdt? En daarmee mag ik te weten hebben gekregen
minder dan 5% van de in Nederland wonende moslims" Hoe krijg je dat te weten gekregen?:) :) En doortrekken naar wereld,is 5% van 1.5 billion.Yup,net zo problematisch als Jehova's.

sjarko | 27-07-18 | 19:41 | 2

De overlast van Jehova's blijft beperkt tussen een voet tussen de deur. De overlast van moslims is een aparte categorie in de CBS registraties; en die zijn niet zonnig.

Winter_is_coming | 27-07-18 | 19:50

Ik erger me ook kapot aan al die Jehova's bij Opsporing verzocht. 9 van de 10 keer is het zo'n roomblanke paasbest geklede Wachttoren pusher.

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:00

Ik heb een bloedhekel aan de islam.
En dat recht heb ik in dit land, want juist DAT is waar het begrip vrijheid om draait.
Natuurlijk zijn er veel meer stromingen die ik niet onderschrijf.
Maar een stroming die militant wordt, die moet men gewoon zeer gaan wantrouwen. En dat doe ik.

marjen | 27-07-18 | 19:41 | 4

Uw goed recht marjen, net zoals anderen het recht hebben er minder giftig tegenover te staan.

Berbaar | 27-07-18 | 19:57

Berbaar, dank oe wel voor uw open deur.
Toch moeten we blijvend waarschuwen voor al die momenten waarop de islam als hamer werd/wordt gebruikt. De geschiedenis en het heden staan er bol van; als empirisch bewijs.
De schrijver zegt het, het misbruik als hamer.

marjen | 27-07-18 | 20:09
▼ 1 antwoord verborgen

Heeft u inmiddels door, beste mailert, dat niet de extreme uitwassen van de Islam een direct probleem zijn, maar de opgedrongen en zeer fanatiek doorgevoerde invloed van de Islam op het leven van alle Nederlanders. Terreur en Denk achtige clubs plaveien slechts de weg.

de Voorzittert | 27-07-18 | 19:39

Als je het allemaal zo kudt vind, waarom doe je er dan niet wat aan?

coolvibe | 27-07-18 | 19:39

Dit is allemaal allang besproken. Al lang. Het gaat niet om de vreedzame meerderheid maar om wat de extremistische minderheid doet. Helaas. Het is niet anders. Historisch gezien is dat gewoon een feit. Neem het niet van mij aan, maar van een ervaringsdeskundige. www.youtube.com/watch?v=YnOF7y-KuHE

mental K | 27-07-18 | 19:39 | 2

Ik ben dan wel blij met je linkje, maar 1 keer is genoeg hè?

sarcastro | 27-07-18 | 20:16

de waarheid kan niet vaak genoeg gelinkplemd worden.

mental K | 27-07-18 | 20:34

Het probleem is ook niet die paar extremisten, maar de rest van de moslims. Op het moment dat er een clash komt, dat de poep de ventilator raakt, wat doen die moslims dan? Kiezen ze voor "ons" of toch voor hun islamitische broeders? Durven ze te kiezen tegen hun islamitische broeders? Dat laatste denk ik niet. DUS kiezen ze kant van hun geloofsgenoten, ook al zijn ze strenger in de leer. Want liever strenger in de leer dan als "ongelovige" gekwalificeerd te worden.
DAT is het dreiging.

J. Jarig | 27-07-18 | 19:39 | 2

"All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
Moslims zijn gewoon niet zulke lefgozers dat ze gaan vechten voor dingen als vrijheid en zelfbeschikking, maar wij inmiddels ook niet meer.

sarcastro | 27-07-18 | 20:15

5% zijn er tienduizenden

Bokito ergo sum | 27-07-18 | 19:39 | 1

Ongeveer de helft van alle moslims is fundamentalist, zo gaf onderzoeker Ruud Koopmans al aan. Dat betekent dat zij het extremistische gedachtegoed delen met de jihadi's. Het enige verschil is dat zij vooralsnog niet bereid zijn geweld te gebruiken.

Road to serfdom | 27-07-18 | 20:56

Eén van de beste stukken ooit op GS. Zou het zelf geschreven kunnen hebben.

DrumPiet | 27-07-18 | 19:38 | 4

Nog zo'n analfabeet. Ongezien de vliegende vinkentering

de visser | 27-07-18 | 19:50

Gezien de tendens van de meningen hier vraag ik mij toch af wat u hier zo vaak en fanatiek doet. Niet dat een andere mening niet te waarderen kan zijn, maar dit lijkt op zelfkastijding.
Of überdeugen, dat kan natuurlijk ook een bepaalde (ongezonde) en dwangmatige neiging zijn.

J-van-de-Bontekoe | 27-07-18 | 20:56

Drumpiet, zelfs jij zou beter doen dan dit stukje neergebrast door een geretardeerde gnoom. Zelfs jij Pietje. En dat zegt wat, want van jou heb ik nog nimmer iets zinnigs gelezen.

kempenaer | 28-07-18 | 01:07
▼ 1 antwoord verborgen

Oooo.. d'r is dus helemaal geen probleem!! Wat zit ik me druk te maken!

Forwaards | 27-07-18 | 19:38

Ah, een Gütmensch. Die zie je veel te veel tegenwoordig.

DannyM | 27-07-18 | 19:38

Als ik het teruglees ben ik uitermate tevreden over mijn ingezonden brief. Geen speld tussen te krijgen.

Bakito | 27-07-18 | 19:38 | 7

mental K | 27-07-18 | 19:40
Bedankt, is goeie poep.

sarcastro | 27-07-18 | 20:03

Hahahahaha.... great minds....
What a joke.
Om het maar even in het Engels te houden dan.
To keep it but in....
Ach, never mind.

J-van-de-Bontekoe | 27-07-18 | 20:52

Een barslecht stukje van een infantiel iemand met een IQ van hoogstens 60.
Waarom jezelf zo belachelijk maken, zou je denken, nou heel simpel, omdat de schrijver van het vodje gewoon oerdom is.
De islam is een doctrine die via de koran, het heilige prutswerkje van die zieke club, oproept tot moord op niet-moslims. Puur omdat ze niet-moslim zijn. Dat zegt genoeg.
Dit getuigt van een inferieure barbarij waar een gezond denkend mens niets mee te maken wil hebben.

kempenaer | 28-07-18 | 01:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Gut, wat een verhaal. Maar wie pleegt dan al die aanslagen met vrachtwagens?

Fantabulosa | 27-07-18 | 19:37 | 5

Allemaal bekenden van de politie. Niets om je zorgen over te maken dus.

ScumbaggusMaximus | 27-07-18 | 20:33

Verwarde mannen toch...

Man.man.man | 27-07-18 | 20:54

Verwarde mannen zijn moslims die haast hebben.

Ernst Oosters8389 | 27-07-18 | 20:58
▼ 2 antwoorden verborgen

En wat is volgens jou dan de tendens als het aandeel moslims toeneemt? En hoe is het leidend figuur in de islam (mohamed)? Vreedzaam, tolerant, heeft mededogen?

kortebroek | 27-07-18 | 19:37

Ah, domlinks schrijft. Ik wist niet dat ze dat konden.

erwin85 | 27-07-18 | 19:36 | 5

HogeNood
Waarom schrijf je hier dan een comment? Voor jezelf?

Rest In Privacy | 27-07-18 | 20:08

Ehhhhh....
Als maar 5% van de moslims een overtuiging heeft die niet in onze cultuur past, hoe kan het dan dat die heeeeeele kleine groep zoveel aandacht vraagt? Rotzooi trapt? Een bedreiging voor onze samenleving vormt? De hoofdrol speelt in onderhoudende programna’s als “opsporing verzocht”? De gevangenissen bevolkt? Nagenoeg de hele lijst van meest gezochte criminelen vormt?
Vragen...., vragen, vragen....

Ofwel idiote deugwegkijkert, ksssjjt, scheer je weg.

J-van-de-Bontekoe | 27-07-18 | 20:08

@ J van de bontekoe. Zoveel overlast van zo'n klein percentage is alleszeggend. Dat heeft die deugerd van het slechte schrijfsel niet eens door. Moet je nagaan als dat percentage nog meer omhoog gaat.

Lappedonsje | 27-07-18 | 20:44
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
mental K | 27-07-18 | 19:36 | 1

Een warhammer zeker.

1337haxxor | 27-07-18 | 19:36

Best sterk beargumenteerd, en zit er ook niet ver naast helaas GS.

Niet dat ik het er mee eens ben. Die 5% geloof ik niet, en zelfs als, ik ben niet alleen tegen islamitische invloed op zaken als onderwijs en wetgeving, maar op alle religieuze invloeden daarop. Heeft ook niets met salafisme van doen, maar met het niet promoten van domheid.

F#ckingAwesome | 27-07-18 | 19:36 | 1

Islam is kudt.

Mark_D_NL | 27-07-18 | 19:35 | 9

Trans_Fimmermans | 27-07-18 | 21:16 Blijkbaar is zijn verhaal voor jou te moeilijk en kom je met debiele analogietjes aankakken, die zoals je nu wordt geleerd ook kunnen worden gebruikt om je ongelijk aan te tonen. Het is een doctrine met religieuze trekjes. Een religie is het niet, want het is een staatkundig bestel inclusief wetgeving. Ter opdirking zijn er wat religieuze zaken uit andere echte religies omheengehangen, dat maakt van deze doctrine geen religie inderdaad, net zoals je oom door wat opsmuk geen tante wordt. Capice?

sockpuppet | 27-07-18 | 22:59

sockpuppet | 27-07-18 | 22:59

Ik heb het staatskundige aspect nooit ontkent hier.
Neemt niet weg dat islam OOK een religie is. Capice?

Trans_Fimmermans | 28-07-18 | 10:28

Islam is koran en soenna, ca. 14% daarvan gaat over religie (het woord van Allah aan Mohammed door Gabriel), de rest gaat over het woord en daad Mohammed die in alles gespiegeld dient te worden. Een gedeelte van islam is dus religie. het grootste gedeelte niet.

hallootje kadootje | 28-07-18 | 11:16
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland