Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Tamara - Waarheidsvinding voor kinderjatters

Tamara Wulffelé over jeugdzorg, de zorgwekkende groei van lucratieve uithuisplaatsingen en een heel erg stom 'Actieplan'

MEEKOMEN JIJ

Het onderwerp 'kinderen' ligt bij velen gevoelig en zo ook bij jeugdzorg en aanverwante instanties. Na iedere miskleun van een of andere omhooggevallen gezinsblaaskaak worden de interne regels verder aangescherpt en worden kinderen nog sneller bij hun ouders weggeroofd dan dat je met je ogen kunt knipperen. Een erg overtuigend telefoontje van je buren naar truttenclub jeugdzorg en een overmacht aan politie komt binnen no time onaangekondigd je kind stelen. Terecht of niet, dat mag je later aan de rechter gaan vertellen. Alleen, hoe zwaar weegt de waarheid? 

Nu moet ik zeggen dat ik na 2 keer pleegouder te zijn geweest ook bijna tien jaar lang mensen heb bijgestaan die problemen hadden met dergelijke instanties en dat het lastig is om dit relaas enigszins onbevooroordeeld op te schrijven zonder terug te vallen op persoonlijke ervaring. Laten we het er maar op houden dat jeugdzorg een in mijn ogen noodzakelijk kwaad is. Ze zijn helaas nodig, maar of het helpt is een tweede. Nu was niet alles kommer en kwel, ik heb heus wel fatsoenlijke gezinsvoogden meegemaakt die echt wel hun best deden, maar het systeem werkt gewoon niet. Als jeugdzorg met een spoedbevel kinderen bij mensen thuis komt stelen op basis van een aanname, die aanname wordt vervolgens DRIE!! keer door onafhankelijke psychologen en psychiaters naar het ronde archief verwezen en je krijgt je kinderen vervolgens nog niet terug, dan gaat er dus wat mis. Nou wat dan? 

Waarheidsvinding. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert concludeerde dit in een vernietigend rapport voor jeugdzorg voor hij ongewild ontheven werd uit zijn functie wegens niet in de pas van Ombudsman Reinier van Zutphen lopen. Die stelde liever Margrite Kalverboer aan en die deed vervolgens helemaal niets met al het werk van haar voorganger. Dullaert was sowieso de eerste die hardop uit durfde te spreken dat jeugdzorg voornamelijk geleid wordt door perverse prikkels als geld. Als je weet dat in 2015 33.000 kids uit huis werden gehaald, in 2016 36.000 kids en in 2017 ruim 46.000 arme kindertjes en je neemt mee dat 1 UHP gemiddeld zo'n 90.000 (BIJLAGE 1, pdf) euro kost, dan kom je op een som van ruim 4 miljard op jaarbasis. En dat zijn alleen nog maar de uithuisplaatsingen. Met de transitie van de zorg van de provincie naar de gemeente in 2015 zijn alle budgetten met ruim een derde teruggeschroefd, dus blijft er met het huidige aantal UHP's nog minder geld over om uithuisplaatsingen te voorkomen en kinderen binnen hun eigen thuis te helpen. Standaard werkwijze is een kind uit huis plukken, het elders proberen te 'fiksen' en dan zien of het terug kan, zonder iets aan de thuissituatie te doen. Werkt dus niet.

Nu zijn er de afgelopen jaren meerdere belangenorganisaties voor ouders en grootouders opgestaan om deze problemen aan te kaarten. Daar waar een jeugdzorgzaak standaard maximaal een half uur krijgt bij de rechtbank, kan er over bomen op erfgrenzen 3 uur of langer gesproken worden. In de praktijk hebben rechters te weinig tijd om rapporten zorgvuldig en weloverwogen te beoordelen. Een gezinsvoogd maakt een rapport, dat gaat naar de kinderbescherming en die is het er vaak mee eens (let wel, die hebben in de meeste gevallen enkel de info die zij van jeugdzorg krijgen en hebben geen contact met de betreffende minderjarige of het gezin!) en de rechter gaat mee in de aanbevelingen die gedaan worden. Het zou al heel veel schelen wanneer kinderen net als bij onze zuiderburen direct een eigen kinderadvocaat krijgen en er een onderzoeksrechter onderzoek en aan waarheidsvinding doet vóór kinderen uit huis worden gehaald. Dus voor het bij de kinderrechter terecht komt. 

Bekende belangenorganisaties voor ouders zijn KOG (Kinderen Ouders Grootouders), SOS Jeugdzorg en bijvoorbeeld het LOC. Nu is die laatste niet zo heel erg boeiend meer, want sinds die subsidie krijgen uit 070 zijn die ineens een stuk minder kritisch. Je gaat immers niet bijten in de hand die je voedt, toch? Onder druk van enkele organisaties, vele ouders en een motie van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp is het ministerie van Justitie en Veiligheid overstag gegaan en is er een zak geld met 75.000 euro beschikbaar gesteld voor een "Congres Waarheidsvinding" in samenwerking met de Erasmus Universiteit om meer input van ouders te krijgen voor het door toen nog Minister Van der Steur van J&V geïnitieerde 'Actieplan Waarheidsvinding'.

Echter kwam er zoveel kritiek op dat congres, dat de uitwerking van de tekst en inhoud door de Erasmus Universiteit tot op heden door het ministerie geblokkeerd wordt. Zij krijgen simpelweg de gemaakte geluidsopnames niet, dus wordt er niets verwerkt in het Actieplan-document. In plaats daarvan werden er 4 extra focusbijeenkomsten voor ouders en andere betrokkenen georganiseerd. Uiteraard werd dit niet breed gecommuniceerd, want eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat er kritische ouders op zouden duiken. Dus er waren hoofdzakelijk beroepsmatig geïnteresseerden en totaal 31 ouders, waaronder enkele fanatiekelingen die iedere bijeenkomst bezocht hebben. Het was dus de bedoeling dat niet uitgenodigde ouders een inhoudelijke reactie zouden komen geven op een waardeloos actieplan waarvan zij de inhoud niet mochten weten. Juist. 

Aardig detail is trouwens dat de organisatie van die bijeenkomsten en het congres door het ministerie uit handen werd gegeven aan het LOC, je weet wel, die club die subsidie ontvangt. En daarmee zijn we er nog niet, want die huurden vervolgens de DSP-groep in en het hele project kwam onder leiding van Manja Abrahams en Bram van Dijk, die in het verleden een geliefd beleidsmedewerker was bij, je raadt het al: het Ministerie van Veiligheid en Justitie! Meneer heeft daar nog steeds warme banden en zo is het kringetje weer rond. Het congres en de focusbijeenkomsten moesten onafhankelijk en eerlijk zijn om zo zuiver mogelijk een aanvulling te kunnen zijn op het rotplan 'Waarheidsvinding' van Min J&V dat niemand mocht lezen en waar niemand de inhoud van mocht kennen, maar alles moest wel via via in handen zijn van datzelfde Min V&J, want stel je eens voor dat mensen werkelijk hun mening komen geven en dat je er dan nog wat mee moet ook. Nu is het vijfde en vooralsnog laatste concept "Actieplan Waarheidsvinding" op miraculeuze wijze gelekt en online (BIJLAGE 2, docx) gekomen, dus iedereen en z'n moeder heeft het reeds kunnen lezen en wel al vóór de focusbijeenkomsten. Je kunt je voorstellen dat de discussies aldaar niet mals waren, want tot op heden door ouders geuite kritiek is nog steeds niet meegenomen. 

En nu gaat eind mei a.s. dat stomme plan van dat stomme ministerie dat die truttenclub jeugdzorg zou moeten gaan beletten ongemoeid arme kindertjes uit huis te blijven sleuren voor een fijn salaris aangeboden worden aan de Tweede Kamer en niemand die er wat van kan zeggen.

Althans, dat was het plan. Fanatiek oud-advocaat mr. Peter Prinsen zet zich belangeloos in voor de goede zaak en heeft een afstandsverklaring opgesteld waarmee iedereen aan kan geven dat ie het niet eens is met deze gang van zaken en dat zij niet akkoord gaan met dat stomme inhoudsloze rotplan waar niemand wat aan heeft en waarmee het er voor kinderen en hun familie niet beter op wordt.

Iedereen kan die afstandsverklaring tekenen. Ouders, grootouders, meerderjarige kinderen, buren, familieleden. Zie het als een stomp in de maag voor Minister van nu Sander Dekker, een klap in het gezicht van de truttenclub en een dikke vette middelvinger voor Justitie. Luister dan!

Reaguursels

Inloggen

"Actieplan Waarheidsvinding" op miraculeuze wijze gelekt en online (BIJLAGE 2, docx) gekomen."

Om zo iets te lekken, is er toch echt iemand nodig die in beide kampen rondparadeert.... Met welke bedoeling dan ook....

lustrascarpe | 29-05-18 | 11:46 | 3

Dus dat zou kunnen betekenen, dat Carati een onbetrouwbaar sujet om zich heen heeft hangen. Waarmee eventueel één, tweetjes worden gemaakt. Tja... je moet iets doen om je miljardenverdienmodel aan de praat te houden. Follow the money.

LostSandWich | 29-05-18 | 13:27

@LostSandWich Dat zou inderdaad de enige conclusie hieruit kunnen zijn.. Als ik Cariti was dan had ik in ieder geval zeer grote vraagtekens gezet bij de loyaliteit van 1 of meerdere van de mensen binnen haar clubje.. Zo moeilijk moet het toch niet zijn om uit te zoeken wie wat waar lekt..... Of er moet natuurlijk een reden zijn om het zo te willen laten... De belangen zitten volgens mij in ieder geval behoorlijk met elkaar verstrengeld..

lustrascarpe | 29-05-18 | 13:36

@lustrascarpe

Het 1 sluit het ander niet uit, het kan ook kwade opzet zijn.

LostSandWich | 29-05-18 | 13:39

"Actieplan Waarheidsvinding" op miraculeuze wijze gelekt en online (BIJLAGE 2, docx uploads.gscdn.nl/uploads/c6bd018979_b...) gekomen"

Grappig detail als je kijkt wie de auteur is van dat document, dat is ene Carline Carati even snel googlen levert het volgende beeld op: www.linkedin.com/in/carline-carati-1a... Mevrouw Carlati is dus beleidsambtenaar bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

LostSandWich | 28-05-18 | 13:31 | 3

Maar dat betekent niet automatisch dat zij het zelf gelekt heeft naar buiten toe. Iemand moet een document aanmaken, maar ze kunnen er met meer personen aan gewerkt hebben.

Robin Hood | 29-05-18 | 08:05

@RobinHood
Dat klopt het stuk is geschreven door de beleidsmedewerkers van het ministerie van V&J, Beleidsmedewerkers van de Raad van Kinderenbescherming en de beleidsmedewerkers van Jeugdzorg Nederland. Feedback kwam van VNG, LOC en Veilig Thuis.

LostSandWich | 29-05-18 | 11:17

het lijkt erop dat er een mol van J&V zich onder de gelederen van de oudergroepen bevind,die soms wat weggeeft om zo het vertrouwen te wekken om informatie los te peuteren bij de ouders. Zodat J&V en JZ hierop kunnen anticiperen...

lustrascarpe | 29-05-18 | 11:34

DE RECHTSSTAAT IS OOK VOOR KINDEREN
Bijdrage aan het “Actieplan Waarheidsvinding” Den Haag, 27 mei 2018
VOORWOORD
Veel ouders zien met grote belangstelling uit naar het Actieplan Waarheidsvinding 2018/2022. Let men op de wordingsgeschiedenis in het laatste decennium ervan dan kan men begrijpen met welk een spanning en hoop ouders naar dit moment hebben uitgekeken. Met name ouders in wier casus “waarheidsvinding nog niet zo wordt toegepast als de wet dit vereist”, vaak met als gevolg een existentiële crisis waarmee zij verder moeten leven: het onterechte en onnodige verlies van een kind. Het gaat om ouders wier band met hun kind onterecht verloren is gegaan of ernstig is bedreigd of beschadigd, hetzij bij een maatregel van kinderbescherming, hetzij bij ontbrekende rechtsbescherming rondom het fenomeen van ouderverstoting.
Lees verder het ACTIEPLAN VOLGENS DE OUDERS: www.dropbox.com/s/q1ge7nhyfxy6fd7/Een...

LostSandWich | 28-05-18 | 12:22

Ik lees in de reacties verschillende ervaringen met jeugdzorg. De een positief, de ander negatief. Kan het niet gewoon zo zijn dat het per regio verschilt? Dat in sommige delen van het land jeugdzorg het wat minder doet dan in andere delen van het land? Om de hele organisatie aan te spreken op zaken die in regio X wat minder gaan, lijkt me te kort door de bocht.

polt | 28-05-18 | 10:26

En op plaatsen waar ze wel moeten ingrijpen zijn ze niet te vinden.
Maar ja, het enige goede wat er ooit uit de mond van een BJZ medewerker komt is zijn of haar laatste adem. verder komt er meer stront uit dan ik in mijn hele leven kan produceren.

Flatulent | 28-05-18 | 09:35 | 1

Zoals kind-bruidjes? Maar dat is cultuur...

boerk | 28-05-18 | 10:19

Sorry, 40 moet 30 zijn,tijd gaat snel als als je gelukkig bent.

Tsja, en nu? | 28-05-18 | 09:02

Vroeger ook te maken gehad met jeugdzorg, kreeg een voogd die echt begaan was met mijn welzijn, kwam in het internaat elke maand langs en nam de tijd om met mij te praten. Probleem was dat de problemen pas echt begonnen in het internaat, want als er ergens niet capabele mensen werkzaam zijn dan is het wel in internaten. Overigens kreeg ik na 4 jaar een nieuw voogdes, die kwam 1 keer per half jaar een uurtje langs en moest waar ik bij zat eerst mijn dossier weer inlezen om te weten te komen wie ze voor zich had. En ja ik was geen lieverdje, maar werk nu al 40 jaar en ben dolgelukkig met wat ik heb bereikt.

Tsja, en nu? | 28-05-18 | 08:57

In godsnaam, probeer het binnen je familie zelf te regelen
Als jeugdzorg er aan te pas moet komen heb je ECHT een probleem en verrekte lang.

joppo0 | 28-05-18 | 08:56

90 000 euro? Man man man, ik kom voor 1000 euro wel wat ouders in elkaar butsen om hun kind te jatten. Niet dat ik dat kan waarschijnlijk, maar komt goed.

Ziekeconstipatie | 28-05-18 | 06:53

Giddejid | 27-05-18 | 19:39
Respect voor jou, de meeste mensen hebben de middelen niet of de moed niet meer om deze wanpraktijken aan te pakken!
In mijn omgeving meegemaakt dat de vrouw 99 van de 100 gevallen gelijk krijgt.
Amateurs zijn het.

Mannen zijn sitting ducks voor buro ,,jeugdzorg,,
De zaak sharlayne is een schrijnend voorbeeld,haar vader heeft een artikel 12 procedure gestart om de moeder te laten vervolgen .
In beginsel kreeg hij het dossier niet vanwege ,,staatsgeheim,,
Te erg voor woorden.
Keep up en pak ze aan !!

maasdonk | 28-05-18 | 00:04

De graaiers hebben ook in de jeugdzorg toegeslagen en met het inhuren van vrinden via vrinden zijn de miljarden zo verdampt:
De SP-fractie in de Noordoostpolder gaat maandagavond in de gemeenteraadsvergadering het inkomen van de bestuurder van jeugdzorgorganisatie Vitree aan de orde stellen.
Die verdient bijna 141.000 euro per jaar, ruim twintig mille meer is dan is vastgesteld in de Wet Normering Topinkomens.
De redenatie van de SP is klip en klaar: geld voor de zorg moet naar de zorg.
www.destentor.nl/noo.rdoostpolder/sp-...

28 | 27-05-18 | 23:02 | 1

Ik heb van deze kwestie weinig verstand maar ooit eens een interessante documentaire op de publieke omroep gezien over Jeugdzorg. Het gemak waarmee kinderen werden weggenomen met warrige en niet kloppende 'feiten' is echt schrijnend. En dit gebeurde absoluut niet alleen bij tokkies of zwakbegaafde ouders. En probeer dan nog maar eens tegen de bureaucratische muur op te vechten, zonder fatsoenlijke jurist is hier geen beginnen aan. De zelfingenomen koppen van jeugdzorg ( WIJ WETEN WAT GOED IS VOOR U) en de blik van machteloosheid bij de ouders sprak boekdelen.

SchichtigeSpicht | 27-05-18 | 22:27

Jeugdzorg vangt meer subsidie bij uithuisplaatsing dan bij thuisbegeleiding.

Oblast68 | 27-05-18 | 22:12
-weggejorist-
bulk | 27-05-18 | 21:42 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Fietste the Russian nog maar eens langs bij dit soort topics.

kleinvrouwke | 27-05-18 | 21:41 | 1

Zit die niet allang in de bak?

MagIkAlWeer | 28-05-18 | 07:13

En dan de kinderrechters. Dat is tuig van de richel. Doen helemaal niet aan waarheidsvinding maar nemen klakkeloos over wat ze door de achterbakse duivels van jeugdzorg wordt ingefluisterd.

watergeus | 27-05-18 | 21:40 | 1

En wat is uw bijdrage aan de maatschappij in het algemeen en kwetsbare kinderen in het bijzonder?

medusa324 | 27-05-18 | 23:13

"Jeugdzorg is een belediging voor de menselijke waardigheid. Zonder dat zouden we goedaardige mensen hebben die goede dingen doen, en kwaadaardige mensen die kwade dingen doen. Maar om goedaardige mensen kwade dingen te laten doen hebben we Jeugdzorg nodig."
Ik heb geen flauw idee meer wie deze uitspraak heeft gedaan, noch wanneer. Maar ik heb hem bewaard voor deze gelegenheid.

Nogood Boyo | 27-05-18 | 21:27 | 1

Oja, want het is de schuld van Jeugdzorg dat lieve ouders hun kinderen mishandelen/misbruiken/verwaarlozen voordat Jeugdzorg uberhaupt in beeld was. Tuurlijk.
En ja, Jeugdzorg maakt weleens fouten, waardoor goede mensen heel boos worden. Bijna altijd is de fout dat jeugdzorg te weinig/te laat heeft ingegrepen of uberhaupt niets deed, niet dat ze onnodig een kind definitief weghaalden. En daar worden goede omstanders die meelij met die kinderen hebben weleens heel heel heel kwaad van. Want als kind ben je weerloos.

Rest In Privacy | 27-05-18 | 23:47

"met de Erasmus Universiteit om meer input van ouders te krijgen voor het door toen nog Minister"...

Kortom, je moet die afgestudeerden toch ergens laten met een fatsoelijk salaris. Vak-inhoudelijk doet er niet zo toe.

Mark van Leeuwen | 27-05-18 | 21:09

Ik heb in een kansenwijk gewoond en van wat ik weet kwam niemand in aanraking met Jeugdzorg, terwijl die kids echt niet normaal waren. Denk maar aan Marokkaanse 'kinderen' van hooguit 6 jaar die de hele fucking dag buiten rennen en schreeuwen, andere kids slaan, spullen jatten van andere kids en het lef hebben om brutaal te zijn tegen volwassen mensen.

Waarom worden deze mensen niet aangepakt? Zo voed je een kind toch niet op?

Henri1873 | 27-05-18 | 21:04 | 9

Wauw @Einstina jij moet bij jeugdzorg gaan werken joh! Echt fijn dat jij door het feit dat ik als enige van de twee verantwoordelijke ouders voor mijn kind zorg alvast weet dat ik dan vast aan kindermishandeling doe.

Sandronique | 28-05-18 | 08:03

@Tamara: Ik praat zeker geen onzin. Jello -en ik dus- had het over de hele breedte jeugdzorg, niet over uithuisplaatsingen. En dat wordt allemaal betaald door de staat. Bij een uithuisplaatsing moet je naar vermogen bijdragen en wordt de rest alsnog door de staat betaald; en dat bijdragen is niet zo gek. Als ouder ontvang je namelijk kinderbijslag, maar je kind is niet bij jou, dus is het vrij logisch dat het geld alsnog naar je kind moet. Je was zelf degene vol onzin, met je ongenuanceerde, niet kloppende 'artikel'. Ik snap trouwens uberhaupt niet waarom ik nog op je reageer, nadat je me voor trut hebt uitgemaakt. Heel passend en volwassen voor iemand die zogenaamd jeugdzorg wil redden. Wees vooral trots op jezelf en op het voorbeeld dat je geeft.

@Sandronique: ik schreef: bij die groepen komt het vaker voor. Ik schreef niet: iedereen in die groepen doet het. Beter lezen ipv gelijk op je teentjes getrapt zijn.

Rest In Privacy | 28-05-18 | 12:58

@ einStina, wat dat betreft kunnen we elkaar dan een hand geven. Maar op de inhoud: je praat opnieuw onzin. Kinderbijslag stopt als je kind uit huis wordt geplaatst. Wat ergens ook wel logisch is natuurlijk, want je kind woont niet thuis. Maar tel het eens bij elkaar op: je kind onterecht uit huis geplaatst, kinderbijslag weg en ondertussen wel zoveel mogelijk bijbetalen aan de UHP waar je niet om gevraagd hebt. In heel bijzondere gevallen kan de kinderbijslag blijven. Bijv als er geen rechterlijke UHP ligt, maar je kind in samenspraak met jou als ouders elders woont en je wel gewoon alle kosten draagt. Dus leefgeld, kleding, sport etc.

Robin Hood | 28-05-18 | 13:54
▼ 6 antwoorden verborgen

Uitermate treurige voor 90% overbodige overheidsdienst.
Van nabij meegemaakt hoe een overspannen moeder wordt gedwongen tot eindeloze sessies met psychologen, groepsgesprekken, gesprekken met stagiaires met een protocolletje voor zich.
Tereijl de echtgenoot zwaar verslaafd aan porno volledig uit beeld blijft.
Wat een klucht.

K.A. Leneet | 27-05-18 | 20:44 | 2

Een overspannen moeder en een aan porno verslaafde vader. Ja, dat klinkt werkelijk als de hemel voor ieder opgroeiend kind. Begrijp niet wat Jeugdzorg daar te zoeken heeft.

medusa324 | 27-05-18 | 22:54

zwaar verslaafd aan porno?

Bozepanda | 27-05-18 | 22:54

Ik dacht oei. Dat is die mevrouw van het dikke mensen verhaal. Maar vindt dat ze hier toch een punt heeft.

Scepticus | 27-05-18 | 20:34 | 1

Ik vindt met dt? Really?

Rest In Privacy | 27-05-18 | 23:54

In mijn witte blanke hoogopgeleide bubbel ken ik niemand die met Jeugdzorg in aanraking is geweest. Maar als je met je dikke vette lijf in de bijstand zit en te lui bent om voor je 3 kinderen van 3 verschillende mannen te zorgen, dan zal Jeugdzorg op een dag wel een bezoekje komen brengen. En als het ze niet bevalt zal het wel tot een uithuisplaatsing komen. Tja. Sommige mensen zijn nu eenmaal niet in de wieg gelegd voor verantwoordelijkheden. Zelfs niet de verantwoordelijkheid om normaal voor je kinderen te zorgen. En die kinderen zijn het slachtoffer. Niet van Jeugdzorg, maar van hun eigen verwekkers.

medusa324 | 27-05-18 | 20:31 | 4

@kleinvrouwke
U begrijpt mij.

medusa324 | 27-05-18 | 21:06

@Medusa:
"Sommige mensen zijn nu eenmaal niet in de wieg gelegd voor verantwoordelijkheden. Zelfs niet de verantwoordelijkheid om normaal voor je kinderen te zorgen. En die kinderen zijn het slachtoffer. Niet van Jeugdzorg, maar van hun eigen verwekkers." Zo waar.

Rest In Privacy | 27-05-18 | 21:55

Dank je wel, scheelt mij een hoop tikwerk. Mooier kan ik het niet zeggen. Je hebt helemaal gelijk.

MagIkAlWeer | 28-05-18 | 07:15
▼ 1 antwoord verborgen

Omgekeerde net zo: buuf psychotisch en mishandelt kind. Buren bellen regelmatig de politie, die kennen het verhaal door en door, maar kunnen verder niets doen omdat moeder en zoon geen hulp willen?

Zuurteregelaar | 27-05-18 | 20:22

Krijg allemaal jeugd herinneringen die ik niet wil.

am*dam | 27-05-18 | 20:14

kinderproblemen, of geveinsde kinderproblemen, na de asielzoekers indoctrinatie voor een hoop publiekgeldverslaafden de beste "handel" die er bestaat.
Baantjes en geld, vooral geen oplossingen.
Oplossingen kost budgetten, kosten baantjes en bonussen, kosten sommigen veel geld.
Dus....... tijd om bevoegdheden voorla niet aan politici over te dragen EVER, want in hun passiviteit zijn ze medehelers van de misdaad..... en ook...... voor geld, steeds meer van het andermansgeld....... en het betrokken kind is alleen maar lastig.

Katoentje | 27-05-18 | 20:11 | 1

Oplossingen zijn onmogelijk. Wat ga je doen? Nu al is er te weinig geld en zelfs met alle geld op de hele wereld kun je nog niet 1 kind ECHT helpen. Maar helemaal niets doen (of niet beschikbaar zijn) als overheid, hoe stel je dan voor dat het gaat? Al is er maar in 1% van de gevallen sprake van terechte ingreep, je gaat mij niet vertellen dat jeugdzorg niet direct of indirect daadwerkelijke levens redt. Een beetje net zo noodzakelijk als reddingszwemmers in een zwembad als je het mij vraagt. En ja, soms lijkt iemand in nood die dat niet is en gewoon zwaaide maar dat wil niet zeggen dat we dan geen badmeesters o.i.d. maar meer moeten aanstellen. Toch?

liggend_streepje | 27-05-18 | 23:49

Herkenbaar. Ook te maken gehad met meldingen bij Veilig Thuis mbt gezinssituatie. Niemand van de melders nam ooit de moeite om zorgen direct tegen mij uit te spreken, nee, liever naar officieel meldpunt met zeer verstrekkende bevoegdheden.

Uiteindelijk met sisser afgelopen maar ondertussen wel voorgoed het vertrouwen in een aantal mensen kwijt.

raskol | 27-05-18 | 20:04

Vermarkten van de zorg. Briljant idee was dat

Rest In Privacy | 27-05-18 | 20:02 | 2

Net op journaal ,passend onderwijs mislukt, surprise ,! Wie had dat kunnen denken

2CVOcean | 27-05-18 | 20:04

Tja, overheid is immers een synoniem voor falen.

Here's Freddy | 27-05-18 | 21:23

Wil je een tuinhuisje bouwen dan heb je een vergunning nodig. Wil je autorijden? Rijbewijs. Boot besturen ? Vaarbewijs. Kinderen? Ga je gang maar. En dan krijg je uitwassen als de vader van 19 kinderen uit Bunschoten die recent tot 2 jaar is veroordeeld wegens mishandeling en verwaarlozing.
Laten we beginnen met het afschaffen van de door de nazi’s bedachte fokpremie genaamd kinderbijslag. Laten we vervolgens ouders met kinderwens een kwalificatieprogramma verplicht laten doorlopen. Geen kwalificatie doorlopen en toch kinderen? Geen gratis school, geen uitkering, geen ziektekostenverzekering etc.
Minder mensen in dit land zou een uitkomst zijn. 10 miljoen inwoners is prima. Beter voor het millieu, en wellicht kunnen we de jeugdzorg dan binna geheel uitfaseren.

The2Amendment | 27-05-18 | 19:58 | 8

Amen. Maar ja, veel mensen willen kinderen zoals ze een hond of een leuke auto willen. Gadgets.

kapoerewiet | 28-05-18 | 10:21

Onrealistisch. Want kinderen van ongekwalificeerde ouders kunnen volgens jouw plan de tyfus krijgen en wegrotten? Beter zou zijn om het aantal kinderen van bijstandsmoeders te beperken: Wil je een uitkering, eerst een prikpil. En als er zo'n prikpil voor mannen is, deze natuurlijk ook. En kinderbijslag afschaffen, maar pas na een 2e of 3e kind: We moeten wel blijven bestaan maar niet fokken voor de kinderbijslag stimuleren.

kortebroek | 28-05-18 | 15:42

De pest is dat mensen die zo verstandig zijn om te beseffen dat het wellicht beter is als ze géén kinderen krijgen, nog altijd door sommige dombo's worden weggezet als 'egoïstisch' en aanverwant.
Ook hier bij GS heb ik gemerkt.

EefjeWentelteefje | 28-05-18 | 18:56
▼ 5 antwoorden verborgen

Het maakt niet uit wat voor maatschappelijk probleem er op enig moment speelt, er is altijd wel een club van hulpverleners advocaten kinderrechters en allerlei tuig die er dik aan verdient en pervers gebaat is bij in stand houding en als het kan versterking van datzelfde probleem. Dat hou je nooit tegen, vooral nu alles in private handen komt.

isitsoornot | 27-05-18 | 19:55

TL;DR lazen we niet nog vorige week legio reguursels waarin de strekking was dat Wulffelé nogal paranoia is / was en het idee heeft door niemand serieus genomen te worden?

mr.money | 27-05-18 | 19:51 | 2

Yes, man wat hebben mensen een kort geheugen!

Rest In Privacy | 27-05-18 | 21:11

Ja, het tweede volledig over-the-toppe, ongenuanceerde 'artikel' van deze mevrouw.
Waarom moeten wij hier vergast worden op haar schrijfsels, wie heeft dat zo bepaald?
Ik vind 't geen aanwinst.

Met betrekking tot het onderhavige onderwerp: het is niet goed of het deugt niet. Wacht maar tot er weer eens een door pappie (of een ander familielid) in stukken gesneden kindje bij een meertje wordt aangetroffen, dan staat het hele land weer te brullen, "waarom is hier niet ingegrepen?"

EefjeWentelteefje | 28-05-18 | 18:59

@botbot | 27-05-18 | 19:27

Dat is zo, maar dat is in dit soort langslepende organisatorische crises waarbij nog immer de oorzaken niet worden erkend even van ondergeschikt belang. Als je succesvol wilt ingrijpen zul je moeten focussen op de pijnpunten, deze eerst moeten onderkennen.
.
In het aanbrengen van oplossingen zijn de positieve praktijkgevallen wel weer nuttig als inspiratie en leest voor de nieuwe situatie, maar zoals gezegd jeugdzorg is daar nog niet.
.
Dit mag u overigens beschouwen als template voor andere problemen waar Nederland voor staat. Erkennen, aanpassen en dan pas weer doen. Niet vergoeilijken en voortmodderen.
.
In geval van Jeugdzorg zijn er verschillende terreinen waar ingegrepen dient te worden. Hoe werken we, welke stappen en resultaten moeten minimaal behaald worden? Wie is waar voor verantwoordelijk en welke kennis, skills en faciliteiten zijn daar voor nodig? Hoe borgen we dat onze werkwijze en besluitvorming naar behoren uitvoeren en dat ten alle tijden kunnen overleggen aan derden?
.
Astu, extragratis voor u. In andere hoedanigheden krijg ik hier veel geld voor. Het werkt ook, want veel geld...

Parel van het Zuiden | 27-05-18 | 19:50 | 2

U krijgt veel geld om met jeukwoorden als ‘pijnpunten, templates en skills’ de boel weer een beetje op gang te krijgen? En hoe snel nadat u bent vertrokken dondert alles weer in elkaar?

medusa324 | 27-05-18 | 23:22

Schitterend voorbeeld van met veel woorden niks zeggen. De ziekte van dit land sinds de jaren negentig. Consultant-speak. Kleren van de keizer.

kapoerewiet | 28-05-18 | 10:24

Beste Mensen,
Wat een hoop zeer herkenbare geluiden. Vroeger dacht ik overigens ook dat mensen die met Jeugdzorg in aanraking kwamen niet OSM waren en geen echte baan hadden. Iets tussen Tokkies en daarvan afheleide exotischer varianten in. Wel, mijn zoontje van 9 roept wel eens 'al pappa's vrienden zijn Dr of Prof, pappa is Dr, de domste van allemaal' en de grofste belediging die hij me ooit, welbewust, heeft toegeslingerd 'Jij bent Drs'. Verder ga ik met veel plezier elke 5 jaar naar de reunie van mijn oude categorale Gymnasium en dagelijks met veel plezier naar mijn team binnen een grote internationale organisatie met winstoogmerk, die al voldoende onder vuur ligt en ik daarom niet nader precisieer, om daar leiding te geven. Harde cijfers; 4 keer modaal en abonnement op NRC en Volkskrant, onbesproken gedrag en uiteraard geen strafblad.
Toch kwam ik in 2015 met Jeugdzorg in aanraking: valse melding seksueel misbruik bij Veilig Thuis die ook vals bleek en geconcludeerd werd vals te zijn na onderzoek. U raadt het al: moeder die al sonds 2010 tevergeefs een voogdijstrijd tegen mij voerde herkende als enige ter wereld alle symptomen van de ANONIEME valse melder en niemand bij de JEUGDHULPZORGVERLENERSKETEN bedacht dat dit toch wel eens een laatste poging van moeder kon zijn vader uit beeld te brengen. Zoontje met 2 smerige verhoren belast en omdat er 'zoveel strijd was' , ja, ga iemand van misbruik van zijn zoon beschuldigen en het wordt niet gezelliger, doorverwijzing naar Jeugdzorg. Twee jaar onderzoek, 5 verschillende gezinsmanagers, eentje leuke man, rest giftige prutsers die vooral gebrand zijn op een 'mondige vader' aanpakken. Let wel, bij toeval doet mijn zoontje het op alle fronten goed, nulkommanul 'kindsignalen' en clubkampioen in beide sporten die hij beoefent, uitsluitend 'A' op zijn CITO rapporten al 6 jaar lang en op alle 'sociaal emotionele' punten zonder uitzondering 'ruim voldoende/goed'. Het 'what if' scenario maakt mij nog het kwaadst, als die gedreven 'mondige vader haters' wel een stok jadden gehad om mee te slaan.
Enfin, nadat Jeugdzorg 2 jaar lang alle capaciteit van de wereld bleek te hebben om een mondig bader te pesten van een kind waar NIETS MEE MANKEERDE OF OOIT GEMANKEERD HEEFT, en mondige vader na 7 bellastende verhoren waarmee zijn zoontje in een uitzonderingspositie werd mishandeld door Jeugdzorg, geen toestemming meer gaf aan gezinsmanager#3 die WEER al 7 keer verhoorde zoontje eiste te zien, werd Jeugdzorg echt pissig en vroeg Raad van de Kinderbescherming om OTS: dat deden ze in een bliksemprocedure ket een valse aangifte tegen vader erbij om de rechter 'om te krijge'; OTS werd toegekend en zoontje weer 2 keer verhoord. Hoger beroep kost tijd en vergen diepe zakken (mijn woede richt zich weer op de what if scenarios van onmondige vaders zonder geld); December jongstleden VERNIETIGDE het HOF, alle onzin van Jeugdzorg en Raad en VT; 1 meter volgespuugde ondermaatse haatwerkjes van VT, Jeugdzorg en Raad hangen als pleepapier op Het HOF; weg alle belasting van mijn zoon en mij, drie HOGERE RECHTERS stelden al die door haat en geld gedreven prutsers unaniem in het ongelijk. Was me de €28000,- wel waard, ik kan die me gelukkig wel veroorloven.
Daarna nog bij alle instanties de klachtprocedures doorlopen, zonder uitzondering een farce waar belastingslurpers uit zelfde hoek (GGD) elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden en volstrekt schijt hebben aan de waarheid/werkelijkheid en grootste monachting voor kinderen.
Och, die aanklacht; jaja, afgelopen Maart (2018) mocht ik bij recherche langskomen wegens belediging/bedreiging met mijn emails aan Jeugdzorg directeur. Proetsend heb ik met de rechercheur 12 emails doorgenomen, zij herkende mijn 'what if scenario-woede' ivm akkefietje van haar eigen kinderen op school. Zij vond het jammer dat zulk mooi proza als mijn emails niet gebundeld werden tot literatuur. We moesten lachen om de 'gemarkeerde passages' die bewezen dat de directeur welliswaar net zo verrot conclusies trekt aangaande emails als aangaande kinderen, maar waar toch echt niets dreigends of beldigends in stond, mijn constateringen omtrent deze directrice waren nu eenmaal niets voor niets gestaafd door drie Hogere Rechters. Dossier gesloten. Bij de politie althans.
Ik schat de kosten die van belastinggeld zijn gemaakt voor een overduidelijk gevalletje 'wraakmoeder' gefaciliteerd door een stel heksen bij VT/JBRA/Raad gedurende 3 jaar op zo'n drie ton. En dan bieden die gedrochten mij npg niet eens excuses aan voor het verkrachten van mijn zoontje en de stress/financiele verliezen bij mij. De rechercheur kon mijn punt wel invoelen dat voor een kind van 6-9 jaar 3 jaar lang belastende verhoren over 'hoe vaak slaap je naakt in bed bij je vader', 'zit er wel eens iemand aan je piemel' en 'zou je willen dat je ouders geen ruzie meer hadden' traumatiserender is dan op 2-jarige leeftijd of jonger door een ander soort smeerlappen in het anusje genomen te worden. Dat is nu eenmaal de realiteit, heeft te maken met ontwikkeling kind, bewustzijn en geheugen. Ja, ik ben niet beledigend, ik constateer slechts dat er een circus van meedogenloze kinderhaatsters en minachtsters is dat over veel mensen die toch al in de hoek zitten waar de klappen vallen heenwalst, volledig onterecht, volledig kindminachtend en uitsluitend gedreven door 'werkgelegenheidsverschaffing' binnen de eigen sector, baantjes behoud, maar, in tegenstelling tot andere sectoren met gelijke euvels, hierbij kinderen minachtend vermaalt en ouders(vaders) tot het uiterste belastert en tergt.
Zelf bereid ik nu een schadeclaim voor, wie mee wil doen in een class action, welkom. Stopjeugdbochtnu@outlook.com

Giddejid | 27-05-18 | 19:39 | 7

Respect!

Henk342 | 27-05-18 | 20:53

Daar moet je een onderwerp bij Geenstijl van maken. Geen reaguursel. Dit is nog beter dan het oorspronkelijke verhaal.

Mark van Leeuwen | 27-05-18 | 21:25

Ja maar andersom werkt het ook niet echt lekker hoor, wanneer ouders hulp vragen voor een probleemkind en dan opgescheept worden met zo'n nutteloze theedrinker om vervolgens geen steek verder te komen.

drs. P | 27-05-18 | 22:14
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik vind het verschrikkelijk om te moeten vragen, maar is er ergens nog een organisatie die een goed doel na zou moeten streven die niet volledig gecorrumpteerd is?
.
Hagelschietende jeugdzorgers, graaiende ontwikkelingssamenwerkers, 48uursluiers smijtende ouderenzorgers, sexfeestende hongerbestrijders, dictatuurbevorderende volksvertegenwoordigers, daderhelpende wetshandhavers en chaos orchestrerende ordehandhavers enzovoort.
.
En het lijkt te escaleren.
.
Zonder echt tegengas...
.
*zucht*

Parel van het Zuiden | 27-05-18 | 19:30 | 5

@2CVOcean | 27-05-18 | 19:33

Ik zal het eens bekijken. Ik geef al jaren niets meer aan de geijkte goede doelen dus ik heb nog een flinke donatiepot staan. Was ooit gulle gever maar “Fool me once, shame on them. Fool me twice... ain’t happening.”

Parel van het Zuiden | 27-05-18 | 19:55

@jemagookniksmeer | 27-05-18 | 19:53

Ik denk dat je die vragen al eerder mag stellen. Wat als organisatie 75% minder dupeert dan zou zijn gebeurd zonder? Of 50%? Afweging ligt een beetje aan de inhoud.
.
Dat zijn toch geen ambities, geen doelstellingen? Ik denk dat ook in zo’n geval de bijl moet vallen. En dan gewoon opnieuw beginnen. Andere aanpak, ander model, andere mensen. Het doel is namelijk nog immer goed, nobel en zeker het nastreven waard. Alleen het “hoe” moet wel resultaten opleveren!

Parel van het Zuiden | 27-05-18 | 20:02

Zoals JBP zegt: alle organisaties worden op den duur corrupt. Het is simpelweg de menselijke conditie die ons parten speelt, niemand heeft er uiteindelijk echt schuld aan vrees ik.

liggend_streepje | 27-05-18 | 23:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Nog nooit problemen gehad met jeugdzorg. Niet als pleegzorg kind, en ook niet als vader met bureau jeugdzorg. Nu is mijn directe familie werkzaam bij bureau jeugdzorg, en de verhalen die ik weer te horen krijg zijn echt schrijnend. Ouders die zich volledig onredelijk opstellen alleen maar bezig zijn met zichzelf dan wat het belangrijkste is voor het kind. Wel geld uitgeven voor alcohol, sigaretten en de duurste telefoons. Maar het welzijn van het kind volledig ongemoeid laten. Persoonlijk irriteert mij dit soort zeer persoonlijke topics. Voor een uithuis plaatsing moet er echt heel veel gebeurt zijn, dat gebeurt echt niet zomaar en zonder reden. Lastige kwestie altijd zulke zaken, maar ik herken me totaal niet in de boven geschreven beeldvorming.

Indoneesje | 27-05-18 | 19:17 | 6

@mezelf
Datageneratie = damage... autocorrect...

Bytemaster | 27-05-18 | 19:26

Sluit me bij Indoneesje aan. Nauwelijks ervaring met Jeugdzorg zelf, maar wel gewerkt met een doelgroep waarvan de kinderen relatief vaak uit huis geplaatst zijn (vanwege verschillende factoren).

atheïstisch stemvee | 27-05-18 | 19:28

Compleet onzin. Elke organisatie doet wel per ongeluk een keer iets goeds. Als jij alleen die verhalen te horen krijgt wordt jij door je directe familie net zo genaaid als de kinderen en de vaders die ze slopen.
Ben je echt zo onnozel dat je denkt dat ze een eerlijk beeld schetsen? Blijf onder je steen!

HoudHetSimpel | 27-05-18 | 20:47
▼ 3 antwoorden verborgen

Jeugdzorg is een goede zaak. Helaas is het een sector geworden waar alles om geld gaat en niet tot nauwelijks meer om het kind. Te veel clubjes met een overkill aan softe-sector types. Jammer genoeg bestaat een redelijk deel van de "begeleiding" daar uit vrouwvolk dat het werk niet aankan. Te vaak gezien dat deze lalala-types na een half jaar zelf (alweer) met overspannenheids-symptomen thuis zit. Het kind, waar het om zou moeten draaien, krijgt zo een stuk of vier "case-managers" binnen 2 jaar. Het is geen uitzondering dat er meer dan vijf clubjes zich met een dergelijk kind bemoeien. Allemaal heerlijk levend op de zak van de belastingbetaler en onderdak biedend aan dat enorme overschot van "opgeleide" softe-sector kneuzen. Het is eerder "normaal" dat al deze partijen die zich gelijktijdig met een kind bemoeien elkaar dwarszitten dan dat ze een aanvulling zijn op elkaar. Niet zelden gaat het dan ook vreselijk mis waarbij alle partijen naar elkaar wijzen en er maar weer eens erkend wordt dat er steken zijn laten vallen en dat er een onderzoek komt hoe het mogelijk is dat zoveel partijen zo ongelofelijk langs elkaar heen kunnen werken. Jeugdzorg is gewoon big business en hoe meer zaken men van kinderen in handen heeft, hoe meer de club ontvangt. Helaas krijgen dergelijke kinderen in hun jonge leven zo'n enorme hoeveelheid begeleiding door softe-types dat ze er voor de rest van hun leven een redelijke tik van de molen meekrijgen. Maar daar hebben we dan weer "zorg" voor jong-volwassenen voor en daarna........

Ruikbaard | 27-05-18 | 19:16 | 1

Precies. Er moet naast iemand die alle financiele rompslomp regelt, een vertrouwenspersoon worden aangesteld waaraan het kind zich kan optrekken en die voor een bepaalde tijd een laagdrempelige en constante factor in het leven van het kind is.
Elk andere constructie is gewoon ronduit schadelijk, in een toch al beschadigd kind.

letopuwzaak | 27-05-18 | 21:49

De jeugdzorg is vanuit mijn ervaring, ronduit slecht. De oorzaak, slecht personeel. Geen gekwalificeerde medewerkers en diegenen die wel gekwalificeerd zijn ontbreekt het vaak aan menselijk inzicht. Hun beroepsautisme maakt dat zij nooit verder komen dan het uitvoeren van protocollen, procedures en het volgen van voorgeschreven theoretische regelgeving. De rechter past bij dit laatste uitstekend. Deze beroepsgroep heeft al lang alle credits en objectiviteit verloren en verspeeld. Een van de oorzaken is het redenering vanuit de verhevenheid waardoor vrouwe Justitia daadwerkelijk met een blinddoek recht spreek. Nederland, het glijdt steeds verder weg. Een van bovengenoemde oorzaken is het wegbezuinigen van personeel en hen vervangen door vrijwilligers en nog meer regels.

De Evangelist | 27-05-18 | 19:11 | 2

Soms ook 'overgekwalificeerd'. Ken een gezin van dichtbij met 3 jongens, die het uiteindelijk zelf mochten rooien doordat er 1 meerderjarig was (wat prima kon). Maar enorme trauma's meegemaakt, en dan komt er zo'n geitenwollensok vers van de uni hen wel even vertellen hoe ze hun leven moeten leven.
Een goed door de wol geverfde leuke jongerenwerker was hier beter op zijn plaats geweest.
Ik vertel dit, omdat haar aanpak echt tot veel extra frustratie en verdriet heeft geleid. Slecht, hoor.
Dit geval.

letopuwzaak | 27-05-18 | 20:46

Ben het dus helemaal met je eens!

letopuwzaak | 27-05-18 | 20:47

Alleen al in deze inleiding www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-... staan een aantal kreten die qua politieke aansturing het ergste doen vrezen: particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen , verantwoordingscijfers, zoals productie- en personeelscijfers (productiecijfers terwijl je het over kinderen hebt, yep) , De vragenlijsten in DigiMV gaan over onderwerpen als bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Oftewel pure inputsturing: wat kost het, in plaats van wat levert het op.

Zonder de sector verder zelf te kennen doet dit inderdaad het vermoeden rijzen van een enorme bureaucratische beerput. En een enorme hoeveelheid menselijk leed, inclusief overmachtssituaties aan beide kanten.

Rest In Privacy | 27-05-18 | 19:10 | 1

Productiecijfers vind je ook bij zorgorganisaties voor volwassenen. Het zegt iets over de mindset.

VeelTeSteil | 27-05-18 | 20:12

Uitgaande van een gemiddeld aantal kinderen per gezinsvoogd van 26...
Uitgaande van een gemiddelde betaalde werkweek van 36 uur...
Uitgaande van overhead zoals cursussen en vergaderingen...
Uitgaande van een rechtbankbezoekje per week...
Uitgaande van een huisbezoekje per week...

Een gezinsvoogd heeft ruim uur per kind per week. Dat is precies genoeg om het dossier bij te houden en te registeren hoe het misgaat.

Het is wonderbaarlijk dat sommige na al dat monnikenwerk de tijd vinden en de energie hebben om toch het verschil te maken. Als je er eentje in het wild tegenkomt, vraag of die goed slaapt op zondag, de rest van de week lukt hun niet.

1 op de 9 kinderen gaat door deze molen. nos.nl/artikel/2229733-steeds-meer-jo... De stijging in uithuisplaatsingen wordt mede veroorzaakt door nog meer kinderen die de molen ingaan. Sommige onterecht, maar laten we ook niet de kinderen vergeten die hulp nodig hebben, maar er is geen volwassene die voor ze belt.

Als pleegouders of adoptiewens ouders een kind willen moeten ze door een complete molen heen voordat ze op de wachtlijst mogen. Als je een auto wilt besturen moet je een rijbewijs halen. Ondertussen worden de meeste kinderen verwekt in een omgeving die in de film idiocracy perfect is weergegeven: www.youtube.com/watch?v=-N9nVLXMhPc

Een normale klas heeft dus drie tot vier kinderen met een rugzakje dat groot genoeg is om in aanmerking te komen voor jeugdzorg. Zorg die de voogd wegens een te hoge caseload niet kan ritselen, zorg waarvoor de leerkacht niet is opgeleid. Die kinderen vallen tussen wal en schip.

Dit is onze toekomst.

Feynman | 27-05-18 | 19:10 | 7

einStina | 27-05-18 | 19:20
Tamara ziet een stijging van UHP van een kwart in twee jaar. Dat is best een significante stijgende trend, vooral omdat het een handeling is die door meerdere partijen getoetst en in gang gezet wordt. Mijn link naar de NOS laat een stijging zien van kinderen onder de hoede van jeugdzorg met een stijging van 10% in twee jaar. Dat is ook fors en significant. Er zijn immers niet ruim 10% kinderen bijgekomen in twee jaar.

Ik twijfel niet zo zeer aan de welwillendheid van ouders, meer aan een gebrek aan rust voor kinderen en dat ouders soms te onbevangen, met onvoldoende voorbereiding of met een te klein sociaal vangnet aan kinderen beginnen. "It takes a village to raise a child". Wij idealiseren het 1 ouder gezin, terwijl we kuddedieren zijn.

Lupuslupus | 27-05-18 | 19:25
ZMLK scholen zijn op basis van leerproblematiek van het kind. Dat is de hele andere kant van het spectrum. Gelukkig bestaat het nog, de kinderen die met een rugzakje verzuipen in grote normale scholen onder begeleiding van welwillende vakdocenten zonder zorgopleiding hebben het zwaarder.

Dat was beide mijn punt niet. Een specialist in het ziekenhuis moet je geen zestig uur in de week laten werken, want dan maakt hij te veel fouten. Zelfde geld voor een ambtenaar die benoemd is tot voogd en niet eens een uur per week rustig met een kind kan praten waarvoor die verantwoordelijk is. De papieren werkelijkheid kent de voogd, want daar wordt hij op afgerekend, maar kent de voogd ook het kind?

Dat ligt eigenlijk op dezelfde lijn als Tamara, waarom heeft het kind geen advocaat die voor de belangen van het kind opkomt, maar beide ouders wel advocaten die het kind als pion zien?!?

Waarom zijn de rapporten van deze overwerkte ambtenaren doorslaggevend, terwijl algemeen bekend is dat ze onder zware tijdsdruk geschreven zijn door mensen die niet de kans hebben gehad om langdurig metingen te doen? Als je weet dat de informatie er niet in is gegaan, waarom verwacht je het dan toch op papier?

De besparing die gerealiseerd wordt op gezinsvoogd-niveau wordt vele malen verspilt op de momenten dat er te laat of verkeerd wordt ingegrepen.

Feynman | 27-05-18 | 21:10

@Feynman: Ze geeft er alleen geen bron bij, dus ik weet niet hoe betrouwbaar die cijfers zijn en of het verschil tussen de laatste jaren significant is. Daarnaast is een periode van 2 jaar niet genoeg om een verandering in trend te laten zien. Dat valt op dit moment bovendien samen met de decentralisatie van jeugdzorg, waardoor het geen stabiele cijfers zijn: de toename van uithuisplaatsingen kan bijv komen doordat de aanpak van jeugdzorg is veranderd ipv een stijging van het aantal casussen van die ernst.
Ik schreef dat de totalen van kinderen met problemen ongeveer stabiel zijn. Het aantal onderzoeken van jeugdzorg naar kindermishandeling, en wellicht ook het aantal uithuisplaatsingen van kinderen, neemt al jaren iets toe - doordat de meldingbereidheid van omstanders toe is genomen nav verscheidene campagnes en er een meldingsplicht is ingesteld voor docenten, artsen, jeugdwerkers, kinderopvangbegeleiders etc.

Wb je zorgen over onvoldoende voorbereid aan kinderen beginnen en 1-ouder-gezinnen: volledig mee eens. Maar dat eerste gold vroegah ook al, en dat tweede had je vroeger ook in andere vormen (vader als schipper overzees etc). De voortplantingsdrift is sterker dan de ratio in veel gevallen.

Rest In Privacy | 27-05-18 | 21:23

@ Feynman: precies! Als er geïnvesteerd zou kunnen worden in gedegen onderzoek bij serieuze meldingen (niet “het buurmeisje had een broek aan met een gat en een vlek”), waarheidsvinding, een kindadvocaat, rondetafelgesprekken met ouders, buren, onderwijzers, huisarts, wijkagent, familieleden, ouders van beste vriendjes etc. Dat kost even wat tijd, geld en moeite, maar zo haal je wel binnen no time het werkelijke probleem boven tafel en kan er wanneer nodig passend hulp geboden worden. Kost even wat, maar spaart zoveel uit aan ellende en ja, ook veel geld. Onterechte UHP’s kunnen worden voorkomen, echte probleemgevallen kunnen wel onder dwang worden aangepakt om erger leed te voorkomen. Geen in de steek gelaten kinderen en geen verknipte onterecht kapotgemaakte kids. Die ook ooit volwassen worden en al dan niet zelf ouder worden. Zet er wanneer nodig een onderzoeksrechter op als zo’n rondetafelconferentie niet betrouwbaar genoeg lijkt. En pas naar de kinderrechter als het niet anders kan. Maar hoe dan ook altijd een advocaat die ten aller tijden de belangen van het kind behartigt en niet naar de pijpen van ouders, jeugdzorg of RvK danst.

Robin Hood | 27-05-18 | 21:31
▼ 4 antwoorden verborgen

Over de duizenden keren dat het goed gaat zwijgen wij angstvallig.
Over de keren dat hel mis gaat schrapen wij zonder al te veel dossier kennis maar al te graag de keel.

botbot | 27-05-18 | 19:07 | 7

@medusa324 | 27-05-18 | 20:19
Het is onacceptabel om vals positieven te accepteren zodat vals negatieven geëlimineerd kunnen worden. Je kunt niet redeneren dat je liever een kind te veel uit huis plaatst om te voorkomen dat een kind vermoord wordt. Het wegnemen van kinderen bij de ouders laat zich niet vangen in acceptabele foutmarges.

Bytemaster | 27-05-18 | 20:47

Bytemaster | 27-05-18 | 19:30
Dat zou betekenen dat veel kinderen bij hun ouders blijven die daar zeker weg moeten. betere een foutmarge de andere kant op. Daar worden kinderen wat minder snel vermoord en mishandeld.

miko | 27-05-18 | 21:03

Precies, dat is volgens mij ook zo vaak het probleem. Negatief nieuws verkoopt beter, (ervaringen) blijven beter hangen wanneer deze negatief zijn (speelt direct in namelijk op de functie van het geheugen: valkuilen uit het verleden voorkomen in de toekomst / het nu) enzovoorts. Je ziet het ook op fora e.d. de klagers voeren altijd de boventoon, niet hen die tevreden zijn over hoe het gaat. Hoe (on)gefundeerd hun overtuigingen (ten goede of slechte) dan ook zijn.

liggend_streepje | 28-05-18 | 00:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Tekenen jullie ook effe die Afstandsverklaring geschreven door de kinderheld/advocaat Peter Prinsen, gewoon effe doen. Is heel simpel advocatencomite.nl/afstandsverklaring.... Kan ie hem naar Sandertje Dekker sturen....

Dark horse | 27-05-18 | 19:01

Feministische horror instantie !!

poiuytrewq | 27-05-18 | 18:59

Het ligt niet aan de medewerkers van de instanties, maar aan de beleidsmedewerkers en de managers. Enthousiaste, gepassioneerde medewerkers worden gecultiveerd door eerder genoemde met als gevolg dat ze:
1) minder gaan werken, doch het inkomen blijft noodzakelijk;
2) zijn uitgeblust en zitten ziek thuis of werken op therapeutische basis. Dossieroverdracht optima forma;
3) ze hebben nog enige motivatie en passie en starten voor zichzelf met de "illusie" dat ze het verschil kunnen maken';

Onder aan de streep: geen winnaars. Enkel verliezers met maatschappelijke kosten die niemand nog kan verantwoorden. Nou ja, de managers dan.

smart-guy | 27-05-18 | 18:59

Vroeger paar jaar in die sector gewerkt, in de meest verschrikkelijke scenes die je kunt bedenken, zwaar mishandelde hoopjes kind,ondervoeding met oedeem, ja in nederland mensen!! Kinderen die kruipend broodkruimels van de grond rapen, gewelddadige ouders, altijd bekenden vd politie die het al jaren weet, prachtig moedige hulpverleneres die voor het werkelijk j
n leven houden van het kind gasn en altijd werkelijk altijd alle shit over zich heen krijgen, pleegouders die soms ook een verdienmodel wel lekker vinden etc etc. Na drie jaar andere dingen gaan doen wiser and a lot sadder......... maar hey het is mooi weer who cares.

2CVOcean | 27-05-18 | 18:54 | 1

Afschuwelijk om te lezen. Bedankt dat je je toch ingezet hebt in de hoop een verschil te kunnen maken.

SlimmerAlsJij | 27-05-18 | 19:14

Zonder dit soort clubs is plotseling een kwart van Nederland werkeloos.
En dan voornamelijk betweterige mevrouwen die denken dat ze het begrijpen.

HoerieHarry | 27-05-18 | 18:44 | 1

@HoerleHarry +100. Verder werken die mevrouwen max 3 dagen per week en stellen ze hun dossiers op orde te hebben. Spijtig is dat ze hun eigen klapperende eierstokken, leven en gezin niet op orde hebben.

smart-guy | 27-05-18 | 18:53

Lang verhaal. Toch heb ik vaak de indruk dat kinderen vaak niet of te laat uit huis worden geplaatst.

metdedag | 27-05-18 | 18:39

Zijn er nog overheidsinstellingen waar het geen puinhoop is?

Blasfemie | 27-05-18 | 18:37 | 3

Nee.

kwark001 | 27-05-18 | 18:39

Zijn er nog instellingen waar het geen puinhoop is?
Antwoord: nee. Overal is het een "puinhoop". En dat is minstens als 3000 jaar het geval.

Gräf&Stift | 27-05-18 | 18:41

@Gräf&Stift : ik omschrijf dat altijd als 'iedereen doet maar wat'.

Eierbal-is-fijn | 27-05-18 | 19:20

Om deze topic reliëf te geven hier het jaarverslag jeugdhulp Vlaanderen (6,5 milj. inwoners): www.jaarverslagjeugdhulp.be/file/151/d... Daaruit deze cijfers: in 2016 waren er in Vlaanderen 6062 pleegzorgsituaties. Gerelateerd aan het bevolkingsaantal lijkt daarom het getal van 46.000 schrikbarend hoog.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-05-18 | 18:37 | 3

En doet de jeugd het veel beter in België?
Ik neem aan dat er in India percentueel ook veel minder kinderen bij hun ouders weg worden gehaald maar of dat beter is?

miko | 27-05-18 | 18:53

www.sood.cz/nevesela-statistika-mpsv/
Cijfers uit Tsjechië (10,5 milj. inwoners) in 2016: 18.636 kinderen in vervangende gezinnen. Veel kinderen van Roma achtergrond worden door familie opgevangen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-05-18 | 19:33

Zo te zien geen landelijke statistieken van Duitsland en Oostenrijk. Daar wordt alles per stad behandeld + door een veelheid van instanties.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-05-18 | 19:39

Een goed verhaal, 44k uhp is bizar veel.
Maar hoe pik je nu de gevallen er uit waarbij uhp wel noodzakelijk
Eens in de paar jaar duikt er een zaak op waarbij het hopeloos mis gaat.
Denk meer eens aan het meisje van mulde
Hier kreeg jeugdzorg veel kretiek

Jacktheflipper | 27-05-18 | 18:36 | 5

Waarheidsvinding werkt twee kanten op, hè? Het is de bedoeling dat alles goed gaat en niet volgens de willekeur die al zolang de orde bepaalt.

Robin Hood | 27-05-18 | 18:43

"Alles goed gaan" is dus denk ik om te beginnen een onrealistisch criterium. Het is wel vrij specifiek zullen we maar zeggen. Daarbij komt nog het probleem dat mensen niet eerlijk zijn, een hoop zaken een flinke mate van subjectiviteit met zich meedragen en lui zelfs als ze met hun hand in de koekjestrommel aangetroffen worden nog zullen ontkennen dat ze het geweest zijn. Zo ga je mij niet wijsmaken dat alle klanten van schrijfster bijvoorbeeld, altijd even eerlijk tegen haar geweest zijn in hun verhalen. Dat het op zijn minst, ernstig gekleurd is door de ervaringen maar ook de eigen rol in het geheel tot minimale proporties terug zullen brengen om daarnaast die van jeugdzorg veel groter te maken dan deze eigenlijk is. Of op zijn minst bepaalde essentiële feiten achterwege zullen laten.

liggend_streepje | 28-05-18 | 00:12

@ liggend_streepje: daarom oordeelde ik ook altijd alleen op basis van de papieren van beide kanten, het verhaal van het kind en mijn eigen observaties tijdens afspraken met jeugdzorg, rechters, hulpverleners etc. Ik was er ook altijd voor de kinderen en maakte de ouders die mijn hulp inriepen altijd heel duidelijk dat ik 1000% voor het kind zou kiezen en we dus ook tegenover elkaar zouden kunnen komen te staan. Wat ook enkele keren gebeurd is. Er zijn genoeg jeugdzorgmedewerkers door de jaren heen onwijs blij geweest met mijn hulp en die er zelfs om vroegen. Het ging en gaat mij altijd puur om de waarheid en het kind. Wat ouders en jeugdzorg vinden is wat mij betreft van ondergeschikt belang. En daarom mijn pleidooi voor waarheidsvinding.

Robin Hood | 28-05-18 | 06:44
▼ 2 antwoorden verborgen

moeilijke Kinderen verbieden, kost alleen maar geld.

newray | 27-05-18 | 18:36

"Een erg overtuigend telefoontje van je buren naar truttenclub jeugdzorg en een overmacht aan politie komt binnen no time onaangekondigd je kind stelen."
"Standaard werkwijze is een kind uit huis plukken, het elders proberen te 'fiksen' en dan zien of het terug kan, zonder iets aan de thuissituatie te doen."
"Meneer heeft daar nog steeds warme banden en zo is het kringetje weer rond."

Weer een artikel vol theatrale, gegeneraliseerde, ongefundeerde opmerkingen die als onwaar bestempeld dienen te worden. Bullshit dus.
Goed dat je misstanden in jeugdzorg aan de orde wilt brengen. Hoewel ze al lang in het oog zijn: een aantal jaar terug al vernietigende rapporten, je kan bij jeugdzorg zelf schadevergoedingen aanvragen als je slachtoffer bent geweest van geweld, etc. Goed ook dat er gekeken wordt of oplossingen daaromtrent werken. Maar dit soort emotionele rants vol leugens draagt niet bij aan oplossingen of zelfs open gesprekken: het zet enkel kwaad bloed en draagt bij aan polarisatie.

Dit soort topics laat mij mijn kroontje spijten.

Rest In Privacy | 27-05-18 | 18:33 | 14

@einStina
Stientje, je bent veel te genuanceerd. Hier is een heksenjacht gaande richting Jeugdzorg. Door mensen die zelf zo maar eens aan de verkeerde kant van een UHS kunnen zitten. En dat weten ze. Vandaar dat moddergegooi en dat factfree beschuldigen. Met steekhoudende argumenten kom je hier letterlijk geen steek verder.

medusa324 | 27-05-18 | 21:04

@Medusa:
Ja, heksenjacht klaarblijkelijk! Alsof dat iets oplost aan gemaakte fouten en alsof alle goede keuzes/medewerkers maar mee moeten de afgrond in. Mijn hemel, wat een simplistisch en eenzijdig gegil, waarbij casussen (hoe triest ook) als regel/standaard worden neergezet en van jeugdzorg een totaal ongeloofwaardige karikatuur wordt gemaakt.
En dan de onvoorwaardelijke verdediging van ouderzochte ouders. "Maar ik heb meegemaakt dat de ouder zei dat het helemaal niet waar is!" Ja, dat zeggen criminelen ook vaak, dat ze niks gedaan hebben. Was je 24/7 bij die ouders/kinderen aanwezig dan? En als er weer een dooie baby gevonden wordt, met zijn allen in het nieuws huilen waarom jeugdzorg niets doet.
Jij samen met Gräf&Stift, Miko en Guido geven me nog wat hoop: er bestaat nog nuance op de wereld. Thanks be to god.

Rest In Privacy | 27-05-18 | 21:44

Niet voor het eerst, volledig met je eens!
Wat een overdreven drama-queen die 'Tamara'.

EefjeWentelteefje | 28-05-18 | 19:05
▼ 11 antwoorden verborgen

Ik ken in de verste verte niemand die met Jeugdzorg in aanraking is gekomen. Mijn indruk is dat dit in bepaalde sociale kringen meer voorkomt dan elders. Overigens heb ik geen problemen met uithuisplaatsingen. Het zal vast niet perfect zijn, maar ouders zijn vaak evenmin perfect. Kijk maar naar het verhaal van Sharleyne uit Drachten, daar was Jeugdzorg veel, veel en veel te laat met uithuisplaatsen!

Gräf&Stift | 27-05-18 | 18:32 | 3

Klopt. Volstrekte willekeur. Bedreig je gezinsvoogd die niet zo stevig in de schoenen staat en je kunt maar zo de dans ontspringen. Gebrek aan waarheidsvinding werkt twee kanten op.

Robin Hood | 27-05-18 | 18:38

Precies. Je leest vaak vaak vreselijke verhalen over kinderen die nooit thuis hadden moeten blijven. Ook in mijn omgeving. Dat je denkt. Had ze maar bij mij thuis afgeleverd. Andersom dat kinderen uit huis worden gehaald heb ik mijn omgeving nooit waargenomen. Laat staan onterecht.

metdedag | 27-05-18 | 18:45

@Robin Hood
Die gezinsvoogd werkt hard voor zijn of haar boterhammetje. In een moeilijk en emotioneel belastend werkveld. En wat deed u ook alweer voor de kost?

medusa324 | 27-05-18 | 21:21

Ontluisterend topic. Geld, macht, ego's, slechte keuzes, doofpotten, kritische mensen die de mond wordt gesnoerd, bestuurders die elkaar de hand boven het hoofd houden en de verkeerde mensen die de touwtjes in handen hebben. Het lijkt verdomd veel op de rest van de samenleving!

vrijstijler | 27-05-18 | 18:32 | 1

In welk land leeft u dan precies?

Gräf&Stift | 27-05-18 | 18:33

Mooi stuk Tamara!
Vrees dat Justitie (dik!) schijt heeft aan die middelvinger.
Daar zit zoveel Demmink-achtig volk, dat leeft in een andere dimensie.
Onaantastbaar zeg maar...

Gazzerop | 27-05-18 | 18:29

Trutjes van 21 met spw die nog nooit een kind van dichtbij hebben gezien oordelen over de kinderen van anderen. Zo geweldig.
Waar jeugdzorg komt is ellende als het er niet is dan creëren ze het wel.

IkWilOokWatZeggen | 27-05-18 | 18:26 | 2

Jeugdzorg en kinderbescherming zijn al decennia lang griezelkabinetten. Zelfs mijn oma zaliger griezelde er al van vanwege slechte ervaringen.

Rest In Privacy | 27-05-18 | 18:52

Mensen zonder kinderen zouden dit soort functies helemaal niet mogen bekleden.

Persoonlijk ben ik van mening dat politici en topbestuurders zonder kinderen ook eigenlijk niet moeten kunnen. Ze hebben simpelweg te weinig belang bij de effecten van hun acties op langere termijn.

WammesWonder | 27-05-18 | 20:45

Een een of twee-kind beleid invoeren lijkt me een goede start. Dat ongebreidelde reproduceren van halfapen in NL (winkwink) heeft geen toekomst. De meeste ouders kunnen er alleen al financieel niet voor zorgen.

Ichneumonidae | 27-05-18 | 18:26 | 2

Geboortebeperking, daar beginnen ze maar mee in Afrika en Zuidoost-Azië. Daarna kunnen we misschien praten over Europa.

Gräf&Stift | 27-05-18 | 18:35

Ouders die zich misdragen meteen de binnenvoering er uit.
Scheelt ook een hoop.

miko | 27-05-18 | 18:39

Waar gaat dit verhaal nou over? Sorry maar als niet-expert op dit gebied is alles wat er staat dat het aantal uithuisplaatsingen stijgt en dat er blijkbaar niet goed naar ouders (die om de een of andere reden toch met Jeugdzorg in contact zijn gekomen) geluisterd wordt. Of er iets mis is? Die getallen zijn wel bizar hoog, maar geen idee.

Specy | 27-05-18 | 18:25 | 6

Miko, natuurlijk is dat vergelijkbaar.
Maar als jij straks kinderen hebt, de buurvrouw belt met melding incest, en jouw kind weggehaald word (van school) en dat jij niet mag weten waar, waarom zoals een collega van mij overkwam, dan praten wij verder. Tot die tijd, mag jij onzinnige vergelijkingen plaatsen.

MarcS | 27-05-18 | 19:41

MarcS | 27-05-18 | 19:41
Dus jij vind dat men zo een melding niet serieus moet nemen?? Tuurlijk de incestplegers zullen willen ontkennen,nog even met mijn kind spreken(en even duidelijk vertellen wat ze NIET moeten zeggen)
Dramaqueen. Een kind word niet weg gehaald na een melding van de buurvrouw over incest. Dan zijn er ook wel andere aanknopingspunten.

miko | 27-05-18 | 20:59

miko | 27-05-18 | 20:59 Miko, je weet kennelijk niet waarover je praat. Je doet aannames over "andere aanknopingspunten" terwijl die er in de praktijk niet zijn. Ik heb in mijn omgeving gezien wat de gevolgen waren van een overduidelijk valse melding aan het "Advies en Meldpunt Kindermishandeling" door een geesteszieke onderwijskracht.

Wladimir 1928 | 28-05-18 | 01:45
▼ 3 antwoorden verborgen

Toen mijn broer ging scheiden zou de Kinderbescherming op bezoek komen om te evalueren aan wie het kind van 3 jaar zou worden toegewezen. Dat was toen nou eenmaal verplicht. En ja hoor daar kwam de "Kinderbeschermings-ambtenaar" binnen. Een jong meisje van misschien een jaar of 18; duidelijk een beginnende stagiaire dus.
Ze stelde een paar snelle vragen en flanste daarmee in 10 minuten een amateurverhaaltje inelkaar; Dat was dus “Het Officiele Kinderbeschermingsrapport".
Toen de rechbank uitspraak ging doen over de toewijzing van hun kindje, zei de rechter dat "Het Officiele Advies in Het Rapport van de Kinderbescherming" gevolgd zou worden. Het van fouten overlopende froebel-werkje van een 18-jarige stagiare werd dus aangemerkt als Officeel Rapport waarmee het lot van, en daarmee het verdere leven van het kind werd bepaald. Het kind ging naar de moeder en daar had min broer van begin af aan nooit bezwar tegen; maar de "officiele ambtenaren weg" moest nou eenmaal worden bewandeld.
Niet alleen bureaucratie ten top, maar vooral krankzinnig amateurisme wat dan als officieel wordt gebruikt
Zo werkt het dus in ambtenaren Nederland

telelezer | 27-05-18 | 18:25 | 1

Komt me bekend voor. Ok rondom me gezien

IkWilOokWatZeggen | 27-05-18 | 18:27

Zo'n twintig jaar rechtse kabinetten heeft veel kapot gemaakt, ook jeugdzorg. Allemaal logisch zolang burgers op VVD/PVV/CDA/FVD/D66/SGP blijven stemmen.

Bakito | 27-05-18 | 18:25 | 5

Kom kom, ga jij nu ook al zeuren. Je hebt gewoon een persoonlijk wrok omdat ze je kleine meisjes mee genomen hebben. Maar dan had je maar je vingers thuis moeten houden, foeij Bakito!

miko | 27-05-18 | 19:14

Vind vooral dat FVD en PVV tientallen jaren de boel goed verziekt hebben,Bakito..... verder alles goed?

ger1306 | 27-05-18 | 19:15

Twintig jaar en FVD klopt niet helemaal.

Tojo16 | 27-05-18 | 22:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Het vervelende van instituties is dat zij zich :
1. nooit uit eigen beweging afschaffen bij overbodigheid en
2. bij niet overbodigheid zichzelf niet vernieuwen.

Mazoeza | 27-05-18 | 18:19 | 3

Raak!

MarcS | 27-05-18 | 18:28

Instituties zijn draken uit de mythologie: voor iedere kop die je eraf hakt komen er veel nieuwe terug.

Rest In Privacy | 27-05-18 | 18:58

Er gaan miljoenen van de provincie naar jeugdzorg. Dus zolang ze er riant van betaald worden wordt het niet minder. Zelfde als de overheid.

voldemort | 27-05-18 | 21:31

laat Jeugdzorg eerst maar eens een beleidsplan publiceren voor het staande brengen van het radicaliseren en criminaliseren van inporttuigh. Lijkt me namelijk nogal een gat in de scope op dit moment. Waar de grootste problemen zijn, is jeugdzorg dus niet.
.
Die willekeur in handhaving en interventie lijkt welhaast racisme of discriminatie.

Parel van het Zuiden | 27-05-18 | 18:16 | 2

De beste methode is als offensief compleet Berber te gaan.
youtu.be/51VSWNFt49M

Reebensteeltje | 27-05-18 | 18:22

Ik maar ieder jaar bellen naar jeugdzorg omdat mijn buren hun kinderen een maand lang overdag niks te eten geven.. helaas nog nooit iemand gezien.

Rene046 | 27-05-18 | 20:48

Opkomstvoorhetkind.wordpress.com
Wij sluiten aan op het onrecht middels een Manifestatie Opkomst voor het Kind
13 juni 2018, Malieveld Den Haag. 14-18 uur.
Om op de staan voor Het Kind in een Rechtstaat waarin 'de leugen regeert'

SheilaSwerissen | 27-05-18 | 18:16

Ja, dat is belangrijk. Onze pedo elite moet wel wat te rotzooien hebben. Rechters, hoge ambtenaren , directeuren van hulpverleningsinstanties en ander pervers tuig. Deze mensen willen wel voorzien worden van leuke kleine kindertjes.

beau van rtl | 27-05-18 | 18:11 | 5

Robin hood. Nee, Joris de kindervriend

beau van rtl | 27-05-18 | 18:21

Oh die. Moet je Dark Horse Essays ff volgen of contacten. Die houden die smeerlap in de smiezen.

Robin Hood | 27-05-18 | 18:24

Dank voor de tip.

beau van rtl | 27-05-18 | 18:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Ach, mensen die nooit een echte baan gehad hebben en in de Jeugdzorg zitten - wat zou je daar van moeten verwachten?

Ichneumonidae | 27-05-18 | 18:10 | 6

Gräf&Stift | 27-05-18 | 18:43
Uit de hand gelopen hobby denk ik ;)

Ongeblustekalk | 27-05-18 | 19:28

Verwacht zeer weinig goeds! Ik heb een keertje te maken gehad met een domme HBO-huppelkut van halverwege de 20, die zelf absoluut geen ervaring als moeder had, maar die wel meende beter te weten (dan de twee academisch opgeleide ouders, die hun kinderen wel door en door kenden) hoe andermans kinderen (die dat domme wijf helemaal niet kende) opgevoed moesten worden. Uiteindelijk is het gelukkig goed afgekomen, maar wel na ontelbare uren van brieven schrijven, rondbellen naar instanties en dreigen met publiciteit over de leugens van Jeugdzorg.

Wladimir 1928 | 27-05-18 | 23:50

@Wladimir 1928: Hoe komt zoiets precies tot stand dan? Heb je een keer je kinderen een corrigerende tik gegeven en iemand belde daarover jeugdzorg?

Albasalix | 28-05-18 | 12:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed zo. Hoe meer van dit soort rotte berichten van wanpraktijken uit overheidsclubs komt hoe beter.
Jeugdzorg hebben we nodig, maar zoals alle overheidsclubs moet men hervormen, transparanter zijn en meer gericht op de praktijk dan luisteren naar waardeloze carrière managers die geen kaas van de complexe materie hebben gegeten.

Tettentettentetten | 27-05-18 | 18:08 | 2

Ahem. Jeugdzorg is geen overheidsclub.

liggend_streepje | 28-05-18 | 00:23

Maar het ministerie van J&V wel..

Robin Hood | 28-05-18 | 06:48

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen