Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Boeken. Volkskrantjournalistes in 2006 over islam in Schilderswijk: 'Radicaal, anti-westers, en niet van deze tijd'

boekievanjanny.jpg Het is november 2006. Fortuyn is dood. Van Gogh is dood. De Hofstadgroep is - voorlopig - opgerold & kalltgestelt. En de term "Shariadriehoek" wordt pas over een kleine 7 jaar uitgevonden en gebruikt in een Trouwreportage door journalist Perdiep Ramesar, die anderhalf jaar daarna ontslagen zal worden voor het opvoeren van niet-bestaande bronnen in honderden artikelen. In dat najaar van 2006 duiken Volkskrantmeisjes Janny Groen en Annieke Kranenberg op uit de gesluierde wereld van vrouwen in het Haagse moslimfundamentalisme met een boek: Strijdsters van Allah. Radicale moslima's en het Hofstadnetwerk. Volgens uitgever Meulenhoff kregen de journalistes van de toenmalige Broertjesbode 'als eerste toegang tot een wereld waarvan vrijwel niemand het bestaan vermoedde'. De dames beschrijven hoe 'steeds meer jonge vrouwen zich verdiepen in de zuivere islam, die is ontdaan van culturele invloeden', en hoe zij 'nieuwe sympathisanten rekruteren, Mohammed B.-achtige documenten vertalen en islamitische lezingen geven': "Binnen het radicaal-religieuze gedachtegoed zijn ze eigen baas achter de sluier. Ze zijn alles behalve slachtoffers van islamitische loverboys, zoals de geheime dienst aanvankelijk dacht."

Anno 2014 schrijft Janny Groen nog altijd met regelmaat alsook met warm begrip over de (radicale) islam en haar uitwassen in de polder, en is Annieke Kranenberg Ombudsvrouw bij de gewezen kwaliteitscourant. Maar waar niemand het over heeft, is dat Janny & Annie in 2006 de Schilderswijk al omschreven als een broeinest van angst, radicalisering en islamitische onderdrukking. Een soort Shariadriehoek dus, een constatering die werd gebaseerd op zowel anonieme als open bronnen. Vandaag in de GeenStijl MultiCulturele BoekenBijlage: een paar pagina's uit dat zorgvuldig verzwegen boek, te weten het hoofdstuk 'ONRUST EN ANGST IN HAAGSE MOSLIM GEMEENSCHAP'. Door Janny Al-Hollandi (Azijnbode) en Annieke Al-Remarqi (Azijnbode). Na de breek. ONRUST EN ANGST IN HAAGSE MOSLIM GEMEENSCHAP
Om heel andere redenen groeit ook de onvrede bij de Marokkaanse gemeenschap in Den Haag. Talloze verhalen horen we over ontwrichte gezinnen, over vrouwen die door het handelen van Fawaz (AKA Sjeik Huppeldepup - red.) met een polygame driehoeksverhouding zijn opgezadeld. We horen dat zowel van organisaties als van bezorgde broers en zussen. We bellen maatschappelijk werkers van Marokkaanse afkomst, die de verhalen bevestigen. Maar vrijwel niemand durft 'on the record' met ons te praten. Angst heerst in de moslimgemeenschap. Niet eens zozeer voor de toorn van de imam zelf, maar voor zijn fanatieke aanhang. Ouders hebben het gevoel dat ze hun kinderen 'verliezen' aan As Soennah. Dat ze geen enkele greep hebben op het radicaliseringproces dat in de moskee in gang wordt gezet.

Hiek van Driel van de lokale SP maakt zich al heel lang zorgen over wat zich binnen de moskee afspeelt. De SP stelt in de raad geregeld vragen over As Soennah en heeft ook diverse malen, vergeefs, om sluiting verzocht. Van Driel zegt anonieme e-mails te krijgen van verontruste ouders en jongeren. 'Die vinden dat de overheid, zowel op gemeente- als op rijksniveau veel te weinig doet. Ik word op straat vertrouwelijk aangesproken met het verzoek om door te gaan. Ik ben ook met jongeren in gesprek geweest. Die maken zich zorgen over hun vrienden en/of broers, op wie As Soennah een grote aantrekkingskracht heeft. De jongeren zijn sowieso erg boos, omdat moskeeën subsidie krijgen voor jongerenwerk, terwijl de clubhuizen moeten bezuinigen.'Ze krijgt ook anonieme mailtjes vanuit de moslimgemeenschap. Ene N. geeft daarin aan hoe moeilijk het is om Fawaz en zijn As Soennah-broeders, die de grenzen van de Nederlandse wet opzoeken, te stoppen. N. reageert op een fragment van een preek van Fawaz dat door het NOS Journaal is uitgezonden en waarin de imam ronselpraktijken voor de jihad veroordeelt. Dit doet hij in de winter van 2005, na het bericht dat drie jongens die As Soennah bezochten, zijn vertrokken naar Tsjetsjenië of Afghanistan voor de jihad (zelf beweerden de jongens op vakantie te zijn toen ze werden aangehouden in Azerbeidzjan).

Zo krijgt 'de feitelijke boosdoener een sympathiek gezicht', schrijft N, die vervolgt (overgenomen met tik- en taalfouten): "Men gaat helemaal voorbij aan de geestelijke voorbereiding waarvoor Fawaz verantwoordelijk voor is. Naar mijn mening verdient Fawaz dezelfde aanpak van de media als radicale imams in Engeland en Frankrijk. Soortgelijke radicalen krijgen een offensief van de media, die hun gedachtegoed consequent en met grote regelmaat bloot stelt. Maar Nederlandse media neigt voorlopig naar naïviteit. Simpelweg omdat ze niet over voldoende instrumenten beschikken om mensen te doorgronden en het publiek daar goed over te informeren. En dat is nu juist de grootste uitdaging. Neem in ieder geval het volgende van mij aan: veel Marokkaanse mensen in Den Haag en omgeving zitten met hen handen in het haar en weten niet hoe hun kinderen kunnen beschermen tegen de invloeden van die moskee." Over dezelfde affaire schrijft N. later dat Fawaz "zeker zal gaan roepen dat deze jongens 'afgedwaald' zijn, omdat ze zonder 'zijn toestemming' op jihad zouden zijn gegaan. Maar zo werkt het niet, als je dag in dag uit zit te preken dat 'ongelovigen' vernietigd moeten worden. Ik zat nog laatste tijd te luisteren naar zijn preken op zijn webe site. Afschuwelijk! In feite zouden al deze preken (al-yaqeen.com) vertaald moeten worden om aan de publieke opinie duidelijk te maken wat daar in lahaay wordt gepreekt."

N. blijkt een kritische, maar geen ongenuanceerde luis in de pels van As Soennah, die duidelijk kennis heeft van de Arabische context. De opmerking van Fawaz over de wind van 'onveranderde tijden' die Hirsi Ali buiten de muren van de Tweede Kamer zal blazen, relativeert hij in een andere mail aan Van Driel. Volgens N. heeft die uitdrukking in de Arabische wereld vooral de betekenis: uit het parlement worden gestoten.

N. blijft anoniem. Helaas, zegt Van Driel, die steeds weer geconfronteerd wordt met angstige moslimburgers. Ze zegt dat de As Soennah-critici geïntimideerd worden door Fawaz' volgelingen. 'Ze durven met hun verhalen niet naar buiten te komen.' Van Driel begrijpt dat wel, want elke kritiek op de moskee wordt genadeloos neergesabeld door As Soennah. Zo heeft, na kritische vragen van de SP over de moskee, korte tijd een bedreigend filmpje op al-yaqeen.com gestaan. Het logo van de SP, een tomaat met daaraan gekoppeld de tekst: 'SP Den Haag en haar zwarte kant'. In de tomaat verschijnt langzaam een doodskop met daaronder gekruiste beenderen. Van Driel is daarmee naar de politie gestapt, maar die nam het filmpje, dat inmiddels van de site is verwijderd, volgens haar niet serieus. In de nieuwsrubriek staat een verklaring van Fawaz over de partij, die volgens hem mensen, in het bijzonder extreemrechts, ophitst tegen vredelievende moslims.

De partij is bezig, schrijft Fawaz, met "het opzetten van een eigentijdse inquisitie naar de predicatie van de imams en het opsporen en straffen van hen. Onder het mom van het waarborgen van de vrijheid en democratie." De imam wil dat de SP ophoudt met 'haar heksenjacht, zwartmakerij en provocatie van de moslims'. Ook van bezorgde Marokkaanse families horen we dat moslims die uit de school dreigen te klappen over As Soennah worden geïntimideerd. Er is gedreigd met een 'burgeroorlog in de wijk'. Fawaz wordt door gematigde moslims omschreven als 'een sekteleider'. Zijn volgelingen zijn helemaal idolaat van hem, accepteren geen enkele kritiek, gaan voor hem door het vuur.

Een familielid van een As Soennah-ganger die vanwege 'mijn eigen veiligheid' anoniem wil blijven, beschrijft hoe het radicaliseringproces zich voltrok. Het Marokkaanse gezin heeft grote moeite met Fawaz die 'de politiek op de mimbar (spreekstoel) heeft gebracht'. Politiek hoort volgens het gezin niet in de moskee thuis. Die hoort een plaats te zijn van gebed, waar men tot rust komt. De familie slaagt er niet in de politiek buiten de deur te houden. Thuis worden ze geconfronteerd met 'een plotselinge passie voor het Midden-Oosten'. "We moesten de krant gaan lezen, anders was het voor ons allemaal niet meer te volgen." Het As Soennah-gezinslid komt thuis met namen van Nederlandse politici en vreemde Saudische geleerden. Met woorden als 'Amrikie' en 'kalashnikov' en zinnen als 'God heeft de Taliban zoveel kracht gegeven dat ze de Apache met een kalashnikov kunnen neerhalen'. Bandjes met preken van Fawaz worden in de prullenbak gegooid, maar het helpt niet. De As Soennah-ganger leert de preken gewoon uit het hoofd.

Een van de weinigen uit de Haagse Marokkaanse gemeenschap die openlijk kritiek durven uit te oefenen op de As Soennah-moskee, is Farid Aouled Lahcen. Hij is al jaren actief bij zelforganisaties en het Haagse welzijnswerk en loopt ook voortdurend aan tegen 'de angst om zaken naar buiten te brengen'. Aouled Lahcen zegt dat in de Marokkaanse gemeenschap 'grote zorgen' zijn over notariële handelingen rond huwelijken die Fawaz - en andere As Soennah-prominenten - tussen de jongeren onderling sluiten. Dat gebeurt vaak tegen de zin van de ouders in. De moskee, zegt hij, regelt 'bewust of onbewust', ook polygame huwelijken. "In elk geval gaat het om huwelijken die noch in Nederland, noch in Marokko wettelijk zijn toegestaan." Veel vrouwen hebben daar grote moeite mee.

Aouled Lahcen kent tenminste twee gevallen van minderjarige Marokkaanse meisjes die door Fawaz zijn uitgehuwelijkt. "Ze waren pas zestien jaar", zegt hij. "Het ene meisje is tijdelijk uitgehuwelijkt voor slechts zes maanden aan een Marokkaanse jongen. Het andere is met een Saudiër getrouwd en aanvankelijk ook naar Saudi-Arabië vertrokken. Ze is nu terug in Nederland, maar ik ben er nog niet in geslaagd haar te spreken." Ons verzoek om zelf met een van de meisjes of de ouders te praten, kan niet worden ingewilligd. Aouled Lahcen: "Ze durven echt niet. Dat geldt niet alleen voor hen. Bestuurders van neutrale Marokkaanse moskeeën durven zich evenmin uit te spreken tegen de praktijken van Fawaz. Ze staan machteloos." Zelf constateren we ook dat in As Soennah talloze islamitische huwelijken worden gesloten. Als we voor een verhaal over bekeerlingen, begin september 2005, twee As Soennahbroeders interviewen over hun shahada (afleggen van de getuigenis), begint de Antilliaan Shurnel spontaan te vertellen over zijn huwelijk. Shurnel (21) noemt zich inmiddels broeder Ismail. Hij heeft zich in maart 2005 bekeerd tot de islam. Door zijn interesse in de islam is zijn Hollandse vriendin ook nieuwsgierig geworden naar dat geloof. Shurnel neemt zijn vriendin in mei 2005 mee naar As Soennah. Shurnel: "Meteen de eerste keer dat ze hier in de moskee kwam, heeft ze shahada gedaan. We zijn diezelfde dag islamitisch getrouwd door broeder Faouzi. Want samenwonen is niet toegestaan in de islam." Sterker, Fawaz heeft bij de Nederlandse Moslimomroep beweerd dat een 'onschuldige verhouding tussen een man en een vrouw niet bestaat'. Daarbij droeg hij president Clinton en Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky aan als bewijs.

We vragen Shurnel of er vaker dergelijke spontane huwelijksceremonies worden voltrokken. "Jazeker", zegt hij. "Jongens en meisjes mogen niet ongehuwd samen zijn van de islam." En tegen Abu Ismail, die tijdens het gesprek even langs komt: "Jij sluit veel van die huwelijken." Abu Ismail bevestigt dit ongemakkelijk: "Ja... ik ben bij zoveel huwelijken." In inlichtingenkringen horen we later dat imams van salafistische moskeeën - in andere salafistische centra vinden ook dergelijke huwelijkspraktijken plaats - de nikah vaak overlaten aan 'rijzende sterren' in de scene. Aan broeders als Abu Ismail en Faouzi. Zodat de imams zelf, mochten de praktijken aan het licht komen, buiten schot blijven. Faouzi, een zachtaardige man met een lange baard die zichzelf als een soort conciërge omschrijft, is zeer actief in de moskee. Hij is er altijd wanneer wij de moskee bezoeken.

Voor Shurnel en zijn vrouw is een officiële legitimatie van hun huwelijk niet zo belangrijk. In Antilliaanse en Nederlandse kringen is ongehuwd samenwonen (want daar komt het toch in feite op neer) geaccepteerd. Marokkanen mogen niet trouwen zonder toestemming van hun ouders. Daarom kiest Nora er uiteindelijk voor haar Hofstadman, van wie ze zegt nog altijd te houden, achter zich te laten. En de man te trouwen, haar neef, met wie haar vader kan instemmen.

Soms worden de As Soennah-huwelijken, zoals het eerste huwelijk van Soumaya met Abdelhakim, ook geregistreerd bij het Marokkaanse consulaat en/of bij de Nederlandse burgerlijke stand. Maar vaak niet. Als er alleen maar een door Fawaz, of een van zijn secondanten, ondertekende akte is, kunnen Marokkaanse Nederlanders in hun land van afkomst in juridische problemen komen. Officieel is er geen huwelijk. Er kan dus ook niet worden gescheiden, voor vrouwen is niets geregeld, er kan niet worden geërfd. En eventuele kinderen bestaan niet in Marokko.

Aouled Lahcen toont ons een door Fawaz getekende huwelijksakte. "Dit is een standaard As Soennah-akte, een amateuristisch vod", zegt hij. De naam, het geloof, de nationaliteit, het beroep en de woonplaats van bruid en bruidegom en van de getuigen staan erop. Het nummer van de paspoorten. Voorschotten van de bruidsschat zijn vermeld. Er staan handtekeningen op van de getuigen en het stempel van de moskee. De getuige verklaart dat het meisje gezond is, niet geestelijk gehandicapt. Ten slotte het zinnetje dat de akte is opgemaakt conform de sharia en het heilige boek. "Wat ontbreekt is een registratienummer", zegt Aouled Lahcen. "Als dit papiertje zoek raakt of bij een brand wordt vernietigd, is er helemaal geen bewijs meer van het huwelijk."

De Marokkaanse ambassade laat weten dat As Soennah-huwelijken die niet geregistreerd zijn bij een van de vier consulaten in Nederland 'volstrekt illegaal' zijn. De ambassade verwijst naar de nieuwe Marokkaanse familiewet (Mudawwana), die huwelijken van minderjarigen (nu ook voor meisjes) verbiedt. Ook meisjes moeten minimaal achttien jaar zijn. Polygamie is nog altijd toegestaan, maar aan stringente voorwaarden gebonden. En is in de praktijk, volgens de ambassade, 'praktisch onmogelijk'. Bij de vier consulaten is een rechter werkzaam die gespecialiseerd is in het familierecht. Deze rechter controleert of bij huwelijken en scheidingen aan alle strikte voorwaarden is voldaan en schrijft dan pas akten uit.

NIET LANGER LOYAAL AAN KONING HASSAN II
Aouled Lahcen, die sinds 1988 in Den Haag woont, waarschuwt al jaren voor de radicaliserende invloed van salafistische/wahabistische stromingen in Nederland. En in het bijzonder voor de radicale invloed van de As Soennah-moskee. In een interview in de Haagsche Courant in maart 1997, waarin ook twee andere Marokkanen aan het woord komen over de integratie, zegt hij de situatie van Marokkaanse jongeren somber in te zien. "Ze zullen radicaliseren", waarschuwt hij dan al. "Ze grijpen iets aan waar ze zich mee kunnen identificeren en waartegen ze zich kunnen afzetten. Dat kan in Nederland de islam zijn. Ik vrees dat ze die zullen misbruiken. Dat zie je nu al in Frankrijk."

Bij die radicalisering spelen salafistische geestelijken als Fawaz, Ahmed Salam (aanvankelijk in Eindhoven en nu in Tilburg) en Mahmoud El Shershaby (in Amsterdam) een sleutelrol. Dat die imams ook internationale aspiraties hebben blijkt uit de 'Stichting Islamitisch Comité voor Ahl-Soennah in Europa', die ze gezamenlijk hebben opgericht. En uit het geregelde contact van de imams met de radicale Syrische geestelijke Adnan Aroor. De Syriër bemiddelt bij religieus-ideologische geschillen en komt af en toe naar Nederland, onder andere voor het geven van lezingen in salafistische moskeeën. Aouled Lahcen, die we in september en oktober 2006 uitvoerig spreken, legt uit hoe deze imams in Nederland langzaam een machtsbasis aan het opbouwen zijn. Naar de fundamentalistische stromingen en hun (nationale en internationale) vertakkingen heeft hij veel onderzoek gedaan. Hij werkt aan een boek 'Dichtbij het vuur', dat najaar 2007 moet verschijnen.

Aouled Lahcen gaat terug naar medio jaren tachtig, toen politiek-religieuze leiders vanuit het Midden-Oosten naar Europa trokken om daar asiel aan te vragen. Veelal waren ze verbonden aan de Moslim Broederschap in Egypte en Syrië en werden daar vervolgd. In Nederland kregen ze vooral voet aan de grond in moskeeën - destijds waren het vaak kleine moskeetjes, gehuisvest in provisorische gebouwtjes en garages - die grote moeite hadden met de invloed van de Marokkaanse koning Hassan II. "Vooral Marokkanen van Riffijns-Berberse afkomst kwamen naar Nederland. Die hadden een afschuwelijke geschiedenis achter de rug met Hassan II, die de Berbers categorisch achterstelde", zegt Aouled Lahcen. Er was grote behoefte aan 'onafhankelijke' moskeeën, die hun prioriteiten in Nederland legden en niet in Marokko en die zich niet wensten te schikken naar de politieke boodschap van Hassan II. In Den Haag wist een illegale Marokkaanse gastarbeider, die zichzelf 'dokter' noemde, de rebelse Berbers aan zich te binden. Hij zamelde geld in bij de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders, begon 'een vrije moskee', die aanvankelijk gehuisvest was in een KLM-gebouw en nodigde de Syriër Fawaz Jneid uit om daar te komen prediken. Fawaz begint in 1993 met zijn missiewerk. Tot tevredenheid van zijn Berberse toehoorders fulmineert Fawaz vanaf de preekstoel tegen leiders in Arabische landen en tegen 'onze vijand in Marokko'. Aouled Lahcen: "Pas veel later begint hij zijn pijlen te richten op de Nederlandse politiek en samenleving."

Al snel is duidelijk dat de As Soennah-moskee een radicale richting zal inslaan. De naam die de stichting krijgt 'As-Soennah/Centrum Sjeikh Al Islam IBN Taymia' is volgens Aouled Lahcen 'veelzeggend'. Hij vindt het illustratief dat in de uitgebreide bibliotheek van die moskee geen boeken te vinden zijn van bijvoorbeeld Arkoun of Averroës. Ibn Roesjd Averroës (1126-1198) is een Moorse wijsgeer, oorspronkelijk jurist en arts, die actief was aan het hof van de Almohaden in Marokko, een enclave van gedachtevrijheid in een zeer intolerante omgeving. De Frans-Algerijnse islamoloog Mohammed Arkoun, wil de 'verstening' van de islam in Noord-Afrika en het Arabische schiereiland doorbreken. De liberale professor, die heeft gedoceerd aan diverse internationale universiteiten, pleit voor een islamitisch modernisme en humanisme.
Aouled Lahcen zegt dat Fawaz, El Shershaby en Salam, net als hun Moslimbroeders elders in Europa, een duidelijke strategie volgen. Na eerst een stabiele basis te hebben gelegd, worden de contacten met de eerste generatie gastarbeiders afgebouwd. "Die zien niets in de jihadboodschap." In de tweede fase zijn naar hun identiteit zoekende moslimjongeren doelwit. As Soennah heeft inmiddels een heel actief jongerenbeleid. Er worden Arabische lessen aangeboden en lezingen gehouden. "De jongeren brengen bijna al hun vrije tijd door in de moskee", zegt Aouled Lahcen. "De boodschap van barmhartigheid, de warmte van het broeder- en zusterschap die ze daar treffen, trekt jongeren keihard aan. En Fawaz gebruikt de macht van de Arabische taal. Als je zelf niet sterk in je schoenen staat, imponeren die heftige klassiek Arabische preken. Heb je die drie, vier keer gehoord, dan ben je in zijn ban."

Een soortgelijk proces (in andere Europese landen) beschrijft de Italiaans-Amerikaanse onderzoeker Lorenzo Vidino in zijn artikel 'The Muslim Brotherhood's Conquest of Europe', dat is verschenen in de Middle East Quarterly (winter 2005). "Sinds de vroege jaren zestig zijn leden van de Moslim Broederschap en hun sympathisanten naar Europa getrokken. Ze hebben langzaam, maar gestaag een uitgebreid en goed georganiseerd netwerk opgebouwd van moskeeën, liefdadigheidsinstellingen en islamitische organisaties. (...) Ze presenteren zichzelf als gemiddelde organisaties, maar ze omarmen nog altijd de radicale visie van de Broederschap en onderhouden contacten met terroristen", concludeert Vidino, onderdirecteur van het in Washington gevestigde onderzoeksbureau Investigative Project.

Fawaz slaagt er volgens Aouled Lahcen goed in de Berberse jongeren te indoctrineren. De imam verzet zich tegen het Nederlandse 'assimilatiebeleid', maar injecteert de jongeren zelf met een fundamentalistische Arabische mentaliteit. Die jongeren moeten zich volledig identificeren met de 'Oprechte Voorgangers', die - vermeldt de website - 'tot de drie beste generaties behoorden die ooit hebben bestaan en die door de profeet zijn geprezen'. Gepropageerd worden gedragsregels van 1400 jaar geleden. Moderne afwijkingen (vrouwen die met mannen samenwerken, bijvoorbeeld) zijn niet toegestaan.
In een notitie van de AIVD over 'Saudische invloeden in Nederland', daterend van juni 2004, wordt ook de fundamentalistisch-Arabische assimilatie - aangeduid met de term 'zuivere islam' - genoemd. De dienst schetst dat het salafisme of wahabisme, de officiële Saudische staatsleer, jarenlang via ambassades en liefdadigheidsinstellingen in het buitenland is ondersteund. Nederlandse moskeeën met een onomwonden salafistische signatuur zijn volgens de dienst te vinden in Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Breda. Imams die daar prediken komen veelal niet uit Saudi-Arabië. Ze komen volgens de dienst uit Egypte, Syrië, Soedan, Somalië, maar hebben vaak wel in Saudi-Arabië gestudeerd. Fawaz studeerde in Medina en predikte, voordat hij naar Nederland kwam, in de Verenigde Arabische Emiraten.

De AIVD constateert dat in die moskeeën niet openlijk is opgeroepen tot jihad. Maar dat er wel sprake is geweest van preken en gebeden met een jihadistische inslag, die bij toehoorders het beeld kunnen bevestigen dat de islam bedreigd wordt. In de praktijk, aldus de dienst, is dat gevoel vaak bepalend voor de bereidheid in radicale kringen zich daadwerkelijk op het jihadistische pad te begeven.

Na 11 september 2001 en vooral na de uitzending van Nova over de radicale preken hebben de salafistische moskeeën de toon gematigd. De AIVD constateert in 2004 dat die verandering 'vooral het gevolg is van druk van buitenaf', 'zoals publiciteit en het optreden van lokale bestuurders en gematigde moslimorganisaties.' De dienst is er niet zeker van 'dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten als deze druk wegvalt'. Hoewel in gesprekken met bronnen in inlichtingenkringen voortdurend de twijfel doorklinkt over de rol van salafistische moskeeën (opstap naar of buffer tegen gewelddadig radicalisme), krijgt in elk geval As Soennah van de Nederlandse overheid steeds weer het voordeel van die twijfel. De moskee krijgt subsidie voor cursussen Nederlands aan vrouwen. Er zijn ook probleemjongeren ondergebracht, die daar taakstraffen mogen uitvoeren. Broeder Faouzi wordt daarover in het blad Perspectief in maart 2005 geïnterviewd. Hij is de 'taakstrafbegeleider'. "Dat een allochtone jongere een taakstraf in zijn eigen sociale omgeving kan uitvoeren is beter", zegt Faouzi. "We maken hen (de probleemjongeren) duidelijk dat ze met behoud van eigen identiteit en religie geen last hoeven te zijn voor de maatschappij. Voor sommige kinderen is het de eerste keer dat zij een stap binnen de moskee zetten. De ouders worden ook gerustgesteld door de plaatsing van hun kind in een moskee. Ze weten dan dat hun kind toch iets van waarden en normen meekrijgt."

Dat zijn dan waarden en normen van salafistische snit. Radicaal, anti-westers, en niet van deze tijd.

Uit: Strijdsters van Allah, radicale moslima’s en het hofstadnetwerk
Janny Groen en Annieke Kranenberg
Meulenhoff 2006, blz. 348-358
Vandaag besteld, morgen in huis

KOOP DAN!

Reaguursels

Inloggen

Dit was dus eigenlijk gewoon een jeugdzonde van Janny en Annie waar ze gelukkig nu geen last meer van hoeven te hebben. En nou weer gewoon doorlopen allemaal want er was helemaal niks aan de hand.

Professor Pipo | 04-01-15 | 15:11

bere interessant stukje. maar ik zal mij voorlopig in mijn Noordnederlandse dorpje nog geen zorgen maken

Mirakutinho | 04-01-15 | 12:16

-weggejorist-

WitteGrunneger | 03-01-15 | 15:14

Ik heb een Britse kapitein gesproken. Hij is op-en-top Brits. Hij gaat er alleen nog maar terug voor zijn kinderen. Voor de rest kent hij z`n land niet meer terug en heeft hij, net als ik, een enorme haat opgebouwd gekregen jegens moslims. Wij zijn de enigste schreeuwende in de OASE!!

WitteGrunneger | 03-01-15 | 15:10

horde=hordes

WitteGrunneger | 03-01-15 | 14:57

www.petities24.com...
Stargate | 03-01-15 | 07:10
Dank nog voor 't posten van deze link. Kan deze niet op enigerlei wijze nog wat meer voor het voetlicht gebracht worden GS?
Coyote | 03-01-15 | 10:53
Om het nogmaals voor het voetlicht te brengen.
Ik ben allang blij dat ik niet alleen sta met mijn mening..
Het gaat jullie allemaal goed. Europa is allang verkwanseld aan horde geitenneukers. Als we nog iets kunnen doen, moet het NU gebeuren, en niet na tig jaar k*touwehoeren, Vaar Wel.

WitteGrunneger | 03-01-15 | 14:55

Zelf kan ik straks zeggen... ik heb het wel geweten ,al vanaf de eerste moslims die hier binnen kwamen en plakte de pamfletten op van de Centrumpartij , in de nacht want als het in die tijd bekend werd dat je daar sympathie voor dan was je nog niet jarig,bij menigeen stond in die tijd de VPRO met de camera voor je deur en werd je op de TV getoond als een soort SS er en dan moest je verhuizen .

blauwe zander | 03-01-15 | 13:52

@miko | 03-01-15 | 01:51
Ja, en dan laat je zien wie je echt bent, alleen dat telt.

Jim Lovell | 03-01-15 | 12:05

Het is te laat wij stemde jaren geleden al op de centrum partij en plakte affiches op de verkiezingsborden in de nacht ,maar alles tevergeefs de NSB partij van de arbeid heeft het tenslotte voor elkaar gekregen,onze kleindochters worden straks besneden en wel uitgehuwelijkt als ze 14 jaar zijn.

blauwe zander | 03-01-15 | 11:36

www.petities24.com...
Stargate | 03-01-15 | 07:10
Dank nog voor 't posten van deze link. Kan deze niet op enigerlei wijze nog wat meer voor het voetlicht gebracht worden GS?

Coyote | 03-01-15 | 10:53

Kleurloze stroom?

WitteGrunneger | 03-01-15 | 10:28

--sql error-- | 03-01-15 | 10:13
Het moet een naam hebben, maar het wordt wel de weg van de toekomst Daarbij is het al veel schoner dan energie bronnen die we nu gebruiken. Het beste is nog steeds zonne energie

Stargate | 03-01-15 | 10:18

Stargate | 03-01-15 | 09:14
'blauwe stroom' bestaat niet (groene stroom trouwens ook niet), maar is een door marketeers bedachte term.
overigens, die algen produceren geen 'stroom', maar biodiesel, wat nog gewoon in een verbrandingsmotor moet verbranden voordat er stroom van kan worden gemaakt.

--sql error-- | 03-01-15 | 10:13

Beschadigde huizen leveren ook werkgelegenheid.
miko | 03-01-15 | 09:06
klassieke fout en geval van 'broken window fallacy'
www.youtube.com/watch?v=erJEaFpS9ls

--sql error-- | 03-01-15 | 10:00

Goede morgen deze morgen.
Naar mijn bescheiden mening zijn zowel religieuzen als wetenschappers niet meer dan aandachtshoeren.
Voor de reglieuzen: Er bestaan heel wat tekeningen van God en Jezus (van Allah wat minder ;) maar, geen enkele foto!
Als die lui werkelijk hebben bestaan zou er toch echt wel iemand ooit een foto van gemaakt hebben.
Voor de wetenschappers: Ik heb heel wat afgereisd, en de brutale bewering dat de aarde rond is heeft mij ertoe gebracht op al deze reizen een waterpas mee te nemen.
Overal waar ik kwam ligt de boel waterpas. De aarde is dus plat. Hoeven we het daar ook niet meer over te hebben.
waterpas.
Vroeger leek de T_Rex ook de koning van de schepping maar, sinds Marc Bolan dood is hoor je daar ook weinig meer van.

Iets serieuzer: Ik ben katholiek opgevoed, vormsel gedaan, misdienaar geweest the whole nine yards... Tot ik geschiedenisles kreeg van een hele goede leraar. Daarop heb ik mijn hele 'geloof' aan de kant gezet en, mede dankzij een vrouw die er hetzelfde over dacht, onze kinderen geloofloos opgevoed. Dat zijn nu drie evenwichtige, zeer sociale mensen geworden, niet gehinderd door allerlei belachelijke dogma's.
Geloven is prima maar, net als drinken, met mate.

Petrus Poortwachter | 03-01-15 | 09:52

necrosis | 03-01-15 | 09:11
u heeft gelijk u constateert, mijn excuses daarvoor. Echter u geeft het wel aan als een vaststaand feit en die denkwijze moeten we veranderen. De wereld kan veel betere energie bronnen leveren dan de fossiele brandstoffen die we nu hebben. Noorwegen is trouwens een heel rijk land waar ze de aardgas baten niet optellen bij de begroting. ook wij kunnen dat bereiken.

Stargate | 03-01-15 | 09:17

Van Rossum is weer eens iets "op het spoor" maar zeg eens Kuifje, wie heeft dit boek zorgvuldig verzwegen? Waar is hier de doofpot? Dat jij het nu pas onder je snufferd hebt wil niet zeggen dat ook maar iemand bestaan verzwijgt.
Ik ken het al een poos en een simpele Google levert zo een pagina vol met recensies waaronder bijvoorbeeld het NRC en nota bene een citaat en bronvermelding uit een PDF over radicaliserende vrouwen van
www.rijksoverheid.nl/zoeken?keyword=ra...

Mike Oxlong | 03-01-15 | 09:16

miko | 03-01-15 | 09:06
Maar het kost ook geld, want de NAM zal eerst de schade moeten vergoeden aan de eigenaren. Uiteindelijk moet je het zo zien, alles wat er nu gebeurd kost de belasting betaler geld. Die 1.2 miljard naar Brussel betalen ze niet uit eigen zak, die hebben wij betaald, de banken cruisis hebben wij betaald. De nam krijgt geld van ons en via hen worden de schade weer aan die huizen vergoed. we zijn en blijven de sjaak. Ik wil u iets laten zien namelijk
dornob.com/floating-city-futurist-ocea...
Mag ik u het volgende vragen, als u 100 jaar geleden geleefd had en in een koets gereden had, en ik had u verteld dat we twitter zouden krijgen of internet, wat zou u dan gezegd hebben?
De toekomst gaat maar door, technologische ontwikkelingen gaan door. Waarom ik ook graag zou willen dat dat gebeurd is omdat de mensheid zonder dat we de ruimte in gaan en planeten gaan koloniseren hier een rottijd tegemoet gaan. Voedsel moet ergens vandaan komen en nu proberen ze me insecten te laten eten, maar ja hoewel ze heel voedzaam zijn ben ik er niet echt gecharmeerd van. Overigens om de vissen te voeden kunt u gewoon plankton uit de omringende oceaan halen. Water zuiveringsinstallaties bouwen en blau8we stroom genereren. Blauwe stroom is overigens een nieuw soort stroom gehaald uit algen.

Stargate | 03-01-15 | 09:14

@Stargate | 03-01-15 | 08:57
Waar maak ik een fout?
Ik maak de begroting niet.
Ik constateer!

necrosis | 03-01-15 | 09:11

@Stargate | 03-01-15 | 08:57
Beschadigde huizen leveren ook werkgelegenheid.
En huizen die 100% gesoleerd zijn? Je gelooft ook in een perpetuum mobile?

miko | 03-01-15 | 09:06

@Stargate | 03-01-15 | 08:57. Dat idee heb ik ook: de belastingen omlaag zodat mensen meer te besteden hebben. Meer te besteden betekent een groeiende economie en meer vraag naar producten wat op haar beurt weer banen oplevert.

Maria.1 | 03-01-15 | 09:05

@Stargate | 03-01-15 | 08:42
Je wil een stad in de zee maken om vis te kweken??
Bouw die stad op land,ruimte zat. Hoe je meer water over voor vis. Maar waar ga je die vis mee voeren?

miko | 03-01-15 | 09:03

necrosis | 03-01-15 | 08:49
Daar ga je zelf dus al de eerste fout maken. Ten eerste we hebben last van de Nederlandse ziekte, dit houd in dat de aardgasbaten bij de begroting geteld worden en dat moet je nooit doen, want de aardgas baten raken op. Daarbij de groningers zijn de dupe want hun huizen gaan naar de kolere. Hoe ik mijn kachel verwarm kan ook zonder gas, in de niet zo verre toekomst krijg je namelijk volledig geisoleerde huizen die een temperatuur vasthouden. Dat weet u ook wel. Ten tweede de keuzes in de politiek moeten anders. wil men overzicht krijgen in de begroting dan moet er eens anders besteed worden. Van de zogenaamde 90 miljard aan zorgkosten gaat er 15% naar gelukszoekers. Het klinkt hard wat ik nu ga zeggen maar trap die mensen er uit. Ze voegen niets toe en ze komen hier alleen maar om meer kosten te maken voor de nederlandse maatschappij waardoor je dus die aardgas baten nodig hebt. Verder is het zo dat er geïnvesteerd moet worden in kleine bedrijven en de belastingen omlaag moeten zodat de koopkracht omhoog gaat. Wanneer mensen meer gaan uitgeven en de binnenlandse bestedingen omhoog gaan zijn we op de goede weg. Echter nu worden mensen uitgeknrepen als een citroen, en ja ook ten behoeven van moskee subsidie

Stargate | 03-01-15 | 08:57

@Stargate | 03-01-15 | 08:42
Jij wil de gaswinning stopzetten?
Waar wil jij je huis straks mee verwarmen, een kolenkachel?
Nog even los van het feit dat de aardgasbaten een substantieel deel van de begroting uitmaken, net zoals accijns, BTW en verkeersboetes.

necrosis | 03-01-15 | 08:49

WitteGrunneger | 03-01-15 | 08:26
De echte oplossing is een revolutie, maar daar wil men niet aan in Nederland. Heel veel problemen die we hebben in nederland zijn ook op te lossen. Neem bijvoorbeeld in groningen, daar wodt heel veel gas gewonnen, ik zeg onmiddelijk stoppen en een ander idee uitvoeren. Namelijk het idee van een Ocean city in de waddenzee. De aanleg daarvan creëert banen, plus daarbij kun je overgaan op groene energie in dat soort steden. vis kan gekweekt worden en men kan er wetenschappelijke centra inrichten. Echter het huidige regime zal geen verandering toestaan, bang dat ze zijn. Het islam probleem kan ook opgelost worden maar dan moet de fluwelen handschoen uit en we moeten durf hebben door nee te zeggen en vooral jezelf nooit laten uit maken voor rascist, ilsmofoob of ander soortig tuig. We zijn gewoon allemaal nette mensen die bezorgd zijn over ons land, we zijn patriotten

Stargate | 03-01-15 | 08:42

Het is niet voor niks dat onze ECHTE verzetsstrijders massaal het bijltje er na WO2 erbij neerlegden. Alles bleef bij het oude. Dezelfde landverraders bleven de posities vervullen. Ontwaakt, ontwaakt, k*tvolk!!

WitteGrunneger | 03-01-15 | 08:26

Stargate | 03-01-15 | 07:10
Ik heb direct mijn handtekening gezet enkele weken (maanden) geleden, maar ik heb geen goede hoop hier op totdat de rest van de domme massa eens een keer goed ingelicht wordt. Dus, stargate, bedankt dat je dit nogmaals onder de aandacht brengt. Het kan niet vaak genoeg de Nederlandse ether ingeslingerd worden.
Het is toch alles beyond all expectations dat zo`n locatie (Met schuilkelder en al!) verzegd zou gaan worden aan iets wat tegen ons aller normen en waarden indruist?? Hier moet iets aan de macht zijn wat heult met de vijand. Dat kan niet anderspunt

WitteGrunneger | 03-01-15 | 08:17

WitteGrunneger | 03-01-15 | 06:58
de binnenlandse armoede is maar een deel van het probleem. er gaan te veel geldstromen naar zaken die hier niet horen. Waarom moeten we een moskee subsidiëren. In amsterdam bijvoorbeeld de wester moskee, de grond er onder kostte 6.2 miljoen euro, dus de gemeente kocht de grond en verkocht deze door voor 3.2 miljoen euro aan de moslim gemeenschap. in Gouda verzetten mensen zich tegen de bouw van een moskee, deze mensen moeten we steunen met z'n allen. Het college in gouda wil het koste wat het kost door duwen terwijl er veel betere gebouwen gebouwd kunnen worden die daar terecht kunnen
www.petities24.com/gouda_noord_zoals_h...

Stargate | 03-01-15 | 07:10

Stargate | 03-01-15 | 06:49
Mijn stem heb je.
Zeg maar wat ik kan doen. Ik heb toch helemaal niets meer te verliezen door deze geweldige samenleving *kots*. En het is niet overdreven: Zo ontmoet ik vele van mijn vroegere vrienden die het water tot aan de lippen staat. Het is toch heel erg triest dat met al die miljarden uit de Grunneger bodem er nog nooit iets gedaan is aan de inlandse armoede. Of ben ik nu gek??

WitteGrunneger | 03-01-15 | 06:58

WitteGrunneger | 03-01-15 | 06:34
We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen lot, maar de komende jaren zullen beslissend worden voor de west europese samenleving. We zullen met z'n allen actie nmoeten ondernemen. Het zal niet makkelijk worden worden, ghandi zei ooit eens
eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en daarna overwin je.

Stargate | 03-01-15 | 06:49

Dit tij is alleen nog te keren met uiterst harde en onpopulaire maatregelen. Den Haag zal dat met hun politiek correct geneuzel niet lukken. Dus voorlopig gaan deze ontwikkelingen verder. In Zweden is er brand in een moskee. Een paar lieden riepen hoera en de PvdA wil een veroordeling. Op het Hofplein werd gisteren door een aantal islamjurken geprotesteerd omdat hun gevangen broeders het zo slecht hadden. Er werd zelfs gedreigd met aanslagen in Nederland. Politiek Den Haag inclusief de burgemeester vindt dat het wel ok en zwijgen......... Je zou toch denken dat het op een dag genoeg is met die achterlijke idioten en het volk er zich mee gaat bemoeien.

namensmijnhond | 03-01-15 | 06:47

Ik hoop echt dat die UFO maar snel komt om snel orde op zaken te stellen en dit hele zootje haatzaaiers in 1 seconde naar hun 72 kakkerlakmaagden stuurt.

WitteGrunneger | 03-01-15 | 06:42

jojo1956 | 03-01-15 | 02:29
Ja, dat begrijpt u goed. Het zal ook nooit veranderen, of er moet iets gebeuren dat gerechtigheid weer de voorkeur krijgt boven inhaligheid. Die Judas van Aartsen moet standrechtelijk iets overkomen, maar dat doet niemand, aangezien we gereguleerd worden door een stelletje heaumeaus. Niet dat ik iets tegen heaumeaus heb, want ik vertoon zelf ook wel enige trekjes, maar toch ben ik meer man dan al die slapjanussen die ons volk naar de ondergang leiden. En ja, ik heb een behoorlijke lul. Het zijn dan over het algemeen ook geen heaumeaus maar totaal incompetente personen die ons land besturen oftewel ontwrichten. Veel meer gedupeerden zijn niet nodig om eens een keer een volledige revolutie op poten te helpen. EN DAT IS ER NU JUIST NODIG! We worden geregeerd door de zakkenvullers, het is nooit genoeg en het zal nooit veranderen totdat de normale man er iets aan gaat doen. HEAUMEAUS! STERPH!

WitteGrunneger | 03-01-15 | 06:34

Moslims en moskeeën hebben helemaal NIKS met islam te maken!

Hufter | 03-01-15 | 06:25

Stargate | 03-01-15 | 05:37
Bouw die streng a.u.b. zo spoedig mogelijk in bij al die mongolen die ons land overspoelen. Ik ben een zeer vredelievend mens maar ik begin te beseffen dat we aan de vooravond staan van onze eigen ondergang.

WitteGrunneger | 03-01-15 | 06:08

Wittegrunegger
iedereen wil wel wat doen, maar de wil moet er zijn bij vele mensen. Als het aan mij zou liggen zouden we al lang bezig zijn met uw idee

Stargate | 03-01-15 | 05:37

Ik ben zelf meer voorstander van de theorie van Eric vond Daniken, de oude astronauten theorie. Het begon allemaal al in Mesopotamie waar de eerste beschaving ontstond. Daar hadden ze naar de theorieën van von Daniken de annunaki rond lopen. Een daarvan Enki heeft een speciale genetisChe streng ingebouwd bij de mens genaamd Har 5 die mensen intelligentie geeft, dit kon overigens nooit op natuurlijke wijze zijn ontstaan, heeft de wetenschap al bewezen. De mens moest onder controle gehouden worden en wat was er makkelijker dan zich voor te doen als goden.
In feite waren het gewoon wezens van een andere planeet. Daarbij genomen, herinnert iedereen zich nog wat CERN een jaar geleden had gedaan? De introductie van the god particle, waarbij bewezen wervelt de mens zelf uniek is en naar mijn idee nogmaals bewezen werd dat God niet bestaat, slechts in het hoofd van mensen die zichzelf willen troosten met een idee van hoe het leven na dit leven er uit ziet

Stargate | 03-01-15 | 05:34

Wanneer werken we de vijand nu eens de deur uit?? Mosketen vliegen toch niet spontaan in de fik? Zolang wij het met z`n allen blijven ontkennen kan het kankergezwel zich blijven uitbreiden. Laten we er een giro 666 op los laten. Wedden dat er heftig gedoneerd zal worden. Van mij mogen ze al m`n geld hebben om al die haatzooi de grens over te flikkeren. Het lijkt wel of dat heel regerend Nederland bestaat uit NSB`ers. Het eigen volk kan gewoon verrekken en de kansenparels vliegen met bosjes naar binnen. Het is een grote schande!

WitteGrunneger | 03-01-15 | 05:28

Een Turkse minister bedient Janny en Anneke:
Turkse vrouwem mogen alleen nog carriere maken via de baarmoeder.
www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/artic...
Hup, EU-Oligarchen maak Turkije lid van de EU, vanwege deze vooruitstrevende gedachten van de Turkse minister.
Straks mag Turkije niet meer in de EU van IS.

Jan Dribbel | 03-01-15 | 03:55

Alles kent een getal, met name de inkomens van de rechters.

Dibe | 03-01-15 | 03:11

je zult nog voor de rechter komen in NL omdat je deze relikul bestrijdt.. het kan zo maar... jij wel en de relikiller niet, die is slachtoffer... van zn gemene geloofsleiders.

Dibe | 03-01-15 | 03:10

Jan Dribbel | 03-01-15 |
oh echt
Alleen islamitische wraakzuchtige moordenaars en verkrachters doen dit en op een gegeven moment is er geen begrip meer voor, ALLES kent een getal... ALLES.

Dibe | 03-01-15 | 03:06

-weggejorist-

Dibe | 03-01-15 | 03:00

De bevolking slikt wat de regering likt.

Dibe | 03-01-15 | 02:54

Met andere woorden: de landelijke en de lokale politiek hebben aan dit uiterst gevaarlijke fenomeen - het salafisme in de Haagse Schilderswijk - NEGEN jaar lang dus onder het tapijt geschoffeld, terwijl er wegkijkend luid werd geroepen : NIKS AAN DE HAND!!! Dat begrijp ik toch goed?

jojo1956 | 03-01-15 | 02:29

@miko | 03-01-15 | 01:54
Het leven is niet te filmen.... had je nog plaats in kamertje 100?

INH.30CL | 03-01-15 | 02:06

@INH.30CL | 03-01-15 | 01:50
Het leven zelf gaat niet in een boek!
Hang die tegel er maar naast!

@driebierennogtwee | 03-01-15 | 01:20
Ik zou maar wat injecties halen, je weet maar nooit,.... in het buitenland.

miko | 03-01-15 | 01:54

@Jim Lovell | 03-01-15 | 01:19
Romantisch? Net zoals captain Flashheart?

miko | 03-01-15 | 01:51

@Vageling | 03-01-15 | 01:47
Niks in het leven gaat volgens welk boekje ook, zet die maar op een tegel!

INH.30CL | 03-01-15 | 01:50

@tweetybird | 03-01-15 | 01:20
Maar het zou zo maar kunnen als hij niet vroom was geweest gewoon zijn school af had gemaakt en wel een diamantje was geworden voor de maatschappij. Maar ja, dat geloof hé ?.

miko | 03-01-15 | 01:50

@RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:44
Ehm omdat we het wetenschappelijk bewezen hebben? Maar goed u gaat niet in een bootje omdat u bang bent dat u van de wereld af valt. Dacht men vroegah ook. Wereld was vierkant.

En van een handboekje, hetzij dat Koran, hetzij de Bijbel moet ik niks van hebben. Heb al gezien wat er met mensen gebeurd als ze een geschreven stappenplan moeten volgen. Raakt compleet in paniek als het even niet gaat zoals beschreven.

Raar eigenlijk he? Nee, noemen we het leven.

Vageling | 03-01-15 | 01:47

@datzouzomaarkunnen | 03-01-15 | 01:34
Slaap zacht, kusjes.

Jim Lovell | 03-01-15 | 01:47

@Chow | 02-01-15 | 21:20
Laat ze maar zien. Alhoewel ik twijfel of u tetten heeft. Internet staat vol met porno. Leef u uit.

Vageling | 03-01-15 | 01:44

@Fijnstoffer | 02-01-15 | 21:15
U bedoeld vak K in de Tweede Kamer. Zoiets riep Wilders ook al eens. Vond wel dat hij daar een punt had.

Vageling | 03-01-15 | 01:42

Anno 2015 heb *ik* geen zin meer in die islam zooi. Als het een keer echt hommeles wordt dan bel je me maar.

INH.30CL | 03-01-15 | 01:42

@Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 22:02
De Lewis'jes die naar elkaar happen? Man maak nog eens wat mee op GS.

Vageling | 03-01-15 | 01:37

Jim Lovell | 03-01-15 | 00:42 |
Ok, dat valt me niet van je tegen. Goedenacht gewenst.

datzouzomaarkunnen | 03-01-15 | 01:34

Gidsamme, u dacht to niet dat ik deze totale letterbrei in z'n geheel tot me ga nemen? Wat zijn jullie denkende...

Reykjavik | 03-01-15 | 01:32

miko | 03-01-15 | 01:14

Maar volgens zijn ouders was het een lieve vrome gozer. Tsja hoe zal ik het zeggen . In mijn ogen is een een gestoorde klootzak die een hoop onschuldigen heeft vermoord. Een ploflim waar helaas het lontje niet een meter korter was . En hij te vroeg was afgegaan zodat alleen hij de pijp uit was. Voor hem zeg ik je wilde het zo. Voor de onschuldigen vind ik het erg. Maar ik mag hopen dat zijn piemel nog hier ligt als hij bij die 72 druiven aankomt. Hebben ze daar nog wat om uit te lachen. Want medelijden met hem. Echt niet.

tweetybird | 03-01-15 | 01:20

Net terug uit de kroeg in een Brabants dorpje, het eerste wat ik weer zie is een topic over radicalisernde moslims. Ben benieuwd waar ik in terecht ga komen als ik maandag aan mijn nieuwe baan begin in Rotterdam. Zeker als nuchter denkende Nederlander. * vraagt zich of Randstad nog nuchter denkende Nederlanders over heeft *

driebierennogtwee | 03-01-15 | 01:20

@miko | 03-01-15 | 01:09
Niet neuken met overspelige soa dragende ondermensen zou een tip zijn voor veel mensen.
Ik ben een romanticus, niet van de kaarsjes, maar ben best supercool :)

Jim Lovell | 03-01-15 | 01:19

@AntiSoof | 03-01-15 | 00:29
Ik ken behoorlijk wat mensen in de wetenschappelijke wereld en die hebben altijd,ja altijd, een bredere visie op de wereld dan de diep religieuze met hun dogma's kaders en taboes.

miko | 03-01-15 | 01:17

@AntiSoof | 03-01-15 | 00:22
'Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion'
S. Weinberg.

Dat brilhaatbaardje van de week zag me er niet gewelddadig uit. Toch was hij in staat 20+ mensen op te blazen vanwege zijn geloof.
Juist gelovige mensen(of het nu politiek of religieus zijn) moorden in naam van hun zaak.

miko | 03-01-15 | 01:14

Jim Lovell | 03-01-15 | 01:03

Kan ik heel kort in zijn. Gevoel is iets wat in jezelf zit en heeft werkelijk niks van doen met een god. Gevoel is een natuurlijk iets. En ook nodig om te kunnen overleven en om beslissingen te kunnen nemen. Het maakt dat je omstandigheden kunt onderscheiden en je kan waarschuwen voor zaken als goed, slecht ,gevaarlijk en noem maar op. Het behoort dus tot ieders overlevings mechanisme.

tweetybird | 03-01-15 | 01:11

@Jim Lovell | 02-01-15 | 22:32
Liefde is gelul. Niet meer dan biologische processen. Als je de liefde van je leven niet zou hebben ontmoet hadden je hormonen wel een ander gevonden.

Als liefde hetzelfde als geloof zou zijn kon je mensen aanleren om van bepaalde mensen te houden, en dat gaat niet. een religie wel. Op een paar slimme mensen na die door het geneuzel heen prikken.
Liefde is een biologisch proces. Geloof is,raar maar waar, een rationele keuze om iets te geloven. men wikt weegt en neemt met weinig informatie grote beslissingen met betrekking hoe het leven en het ganse universum zou bestaan.

miko | 03-01-15 | 01:09

@miko | 03-01-15 | 01:03
Dat is meestal zo.

Jim Lovell | 03-01-15 | 01:08

Wil er nog iemand uitleg over iets simpels als gevoel? Snel zijn want ik ga zo slapen.

Jim Lovell | 03-01-15 | 01:03

@Jim Lovell | 02-01-15 | 22:10
Degene die de stelling poneert dient bewijs aan te leveren.

miko | 03-01-15 | 01:03

In de VS weten ze wel raad met haatimams.
Deze Abu-dinges kon jaren ongestraft in Londen haat prediken.
www.volkskrant.nl/buitenland/aanklager...
Daar kunnen we in Europa nog iets van leren.

Jan Dribbel | 03-01-15 | 01:02

@RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:44
Al die stellingen kunnen in ieder geval door een aantal mensen geverifieerd worden. Ken jij een levende getuigen van pratende brandende braamstruiken?
En als je al niet gelooft dat de aarde rond is 9wat je zelf kunt zien) dan waarom wel een boek wat vol zit met tegenstrijdigheden en onwaarheden?

miko | 03-01-15 | 01:01

Die discussie over religie…
Wetenschap zegt helemaal niets over het wel of niet bestaan van God.
Religie (mystiek) weet niet precies wat met ‘God’ bedoeld wordt.
Wetenschap en religie lijken verbonden met respectievelijk dominanties van linkerhersenhelft- en rechterhersenhelftdenken/ervaren/wereld-interpreteren. (Dat trouwens in het geheel geen ‘Wij zijn ons brein’-reductionisme impliceert – juist niet.)
www.youtube.com/watch?v=uEB68f8kvnY

Benedict Broere | 03-01-15 | 00:59

Veel tekst is zooo 2014

gif-kikker | 03-01-15 | 00:58

@Sovy | 02-01-15 | 21:26
Is dat zo? Kun je er een paar aanleveren?

miko | 03-01-15 | 00:57

Goed stuk, maar waarom een boek met op de kaft een afbeelding van 2 zakken aardappelen...?

Air van Boven Dorens | 03-01-15 | 00:56

AntiSoof | 03-01-15 | 00:29

Nou ik kan een hawkins niet bepaald liefdeloos noemen. Ik zou niet met hem willen ruilen. Toch blijft hij ondanks zijn handicap bezig met denken en verklaren voor de mens uit liefde en passie. Hij heeft het tot zijn leven gemaakt. Om voor ons iets achter te laten. Iets waar hijzelf nooit profijt van zal hebben. Nou noem dat maar geen liefde. Ik denk dat u redenering is vanuit geloof waarin u wetenschap als de satan ziet. Maar dat is het niet. Wetenschap maakt dat de mensheid verder komt. Problemen probeert op te lossen en te verklaren. Veel beter dus als religie die ons eigenlijk achterlijk wil houden en in de middeleeuwen.

tweetybird | 03-01-15 | 00:45

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:56
Ik had niet op de man moeten spelen en terecht dat je mijn rol hebt afgeserveert, sorry voor dat.

Jim Lovell | 03-01-15 | 00:42

@tweetybird | 03-01-15 | 00:36
Wat de Katholieke kerk betreft. Weet je. Die lui zijn zo dom nog niet. Die hebben besef van sommige zaken en dat besef is redelijk goed en soms waarachtig. Niet dat ik het altijd met ze eens ben, maar soms denk ik, ze zijn niet echt dom.

AntiSoof | 03-01-15 | 00:41

@ tweetybird | 03-01-15 | 00:36
Nou, dan zijn we het daar op de valreep over eens. Wat die instituten betreft geef ik je gelijk, al vind ik het niet per definitie verkeerd om aan opvattingen vast te houden ook al verandert de omgeving van mening. Soms is dat verkeerd en kortzichtig, andere keren niet. Maar logge instituten werken starheid wel in de hand, ja.
Ik wens jou en alle anderen een goede nacht. Ik ga pitten.

Lewis | 03-01-15 | 00:41

tweetybird | 03-01-15 | 00:36 |
*knikt instemmend*

datzouzomaarkunnen | 03-01-15 | 00:41

Lewis | 03-01-15 | 00:33
Het probleem is dat 95% van de wereld wel in hokjes denkt.
Waarbij de islam in het bijzonder iedereen dood wil die niet in hun hokje past, dat bedoelde ik met "anderen dood zien". Leek mij vrij duidelijk.
Verder heb ik ook duidelijk gezegd dat iedereen lekker moet doen wij hij of zij zin in heeft.
Maar ook dat is vrijwel onmogelijk bij religie omdat je er anderen mee lastig valt.

datzouzomaarkunnen | 03-01-15 | 00:39

Lewis | 03-01-15 | 00:16

U ziet het verkeerd. U ziet de gelovige in mijn stelling als onwrikbaar. En dat is juist niet zo. Vele gelovige zijn gematigder geworden. Het is juist het instituut kerk of islam dat onwrikbaar blijven en niet mee willen gaan. Zelfs niet als vele gelovigen zoals christenen massaal de kerken laten voor wat het is. En er steeds minder belang aan hechten. Veroorzaakt door die onwrikbare opstelling en het weigeren met de tijd mee te gaan en de nieuwe inzichten. Juist religie is onwrikbaar door de grote instituten. Ze blijven vaak discriminatie aanhangen tegen vrouwen homo's en alles wat niet in hun straatje past. En uiteindelijk is dat hetgene wat ze de das om gaat doen. Omdat vele wel gelovigen dat ook niet meer zien zitten. En dan vooral in het christelijke geloof . De kerk weigert daar in mee te gaan. Islam is wat dat betreft nog een honderd keer erger en blijven wat betreft de kerk zelfs nog 300 jaar verder achter lopen. En kent nog vele malen grotere wreedheden nu nog waar dat bij de kerk gelukkig wel al een heel stuk minder is. In islam en christenen zit daarmee ook wel een verschil gelukkig. Maar dat is meer aan de gelovigen te danken als aan de kerk zelf.

tweetybird | 03-01-15 | 00:36

@Lewis | 03-01-15 | 00:26,
Die vraag is me te diep.
Ik zal Hem om het antwoord bidden.

AntiSoof | 03-01-15 | 00:35

@ datzouzomaarkunnen | 03-01-15 | 00:24
Waar héb je het over, iets wat anderen dood wil zien. Doe niet zo raar.
Wat rationaliteit betreft: ik heet hier niet voor niets Lewis. Naar CS Lewis. Als iemand logisch kon denken en zijn overtuigingen met argumenten kon onderbouwen was hij het wel. Of anders Francis Schaeffer, of tallozevele andere christenen uit het verleden en het heden.
Ik meen het, je denkt in hokjes waar ongetwijfeld veel gelovigen in passen, maar lang niet allemaal.

Lewis | 03-01-15 | 00:33

AntiSoof | 03-01-15 | 00:22 |
Dat vind jij ja. En dat mag.
Maar wel handig dat we bepaalde afspraken hebben gemaakt als samenleving waardoor we communiceren, niet?
Dat kun je kunst noemen, maar het is natuurlijk wetenschap dat weet je zelf ook wel.
Als ik gelijk heb met "woordjes" vat ik dat op als een compliment, sorry.
De zin "werkelijke gelovigen doden nooit" vind ik net zulke mooie propaganda als "islam is de religie van de vrede" of "Hitler was rechts".
Marketing technisch perfect, maar dat maakt het in elk geval nog niet "waar".

datzouzomaarkunnen | 03-01-15 | 00:31

Islam is ongeschikt voor de multiculturele samenleving, omdat het desnoods met grof geweld - bergen schedels, genocide - die multiculturele samenleving zal proberen af te schaffen en vervangen door de eigen monoculturele totalitaire dictatuur, waarin trouwens geen plaats is voor wetenschap noch zelfstandig denken noch vragen stellen, humor, sport, alcohol, enzovoort. Hier een terrorismeprofessor met uitleg: www.youtube.com/watch?v=REKQ8SRADZ4

Benedict Broere | 03-01-15 | 00:29

@tweetybird | 03-01-15 | 00:24
Neem van mij aan, tweety, dat die 'wetenschappers' niet verlicht zijn. Eerder zijn het verblinde ego's. Ze leiden vaak aan een tunnelvisie. Eerlijk waar. Ze zijn zo ongelofelijk verblind. Anders zou er nu wel het paradijs op aarde zijn, als ze het licht zouden hebben gezien, de nitwits ;)

AntiSoof | 03-01-15 | 00:29

@ AntiSoof | 03-01-15 | 00:22
Nooit? We zijn toch niet allemaal Quakers? Er zitten wereldwijd zat christenen bij het leger. En als iemand mijn vrouw en/of kinderen ernstig bedreigt, zal ik niet aarzelen hen te verdedigen met alles wat daarvoor nodig is. Zou jij dat niet doen denk je?

Lewis | 03-01-15 | 00:26

@meneer Q | 03-01-15 | 00:23,
Jezus was nu net zo een type dat zich niet marchanderen. Ja, makkelijk is het te buigen voor de mafia. Naarlingen vind ik het maar.

AntiSoof | 03-01-15 | 00:25

AntiSoof | 02-01-15 | 23:36

Nou ik vind dat ze het heelal toch vaak mooi in beeld weten te brengen. Ook zie je vaak de passie bij die gasten om door te gaan om te ontdekken en te verklaren en ons verder te brengen. En dat is toch ook een soort liefde. Ik denk zelf niet dat wetenschap kil en liefdeloos is. Het is en blijft interesant en wetenschap is veel. Heel veel. Van heelal tot medicijnen en techniek. Ook bij wetenschap is liefde. En passie. Het verder brengen van de mensheid.

tweetybird | 03-01-15 | 00:24

AntiSoof | 03-01-15 | 00:22
LOL 'werkelijke gelovinge doden nooit', in welk universum leef jij?

Dibe | 03-01-15 | 00:24

Lewis | 03-01-15 | 00:07 |
Geloof en rationaliteit zijn inderdaad elkaars tegenpolen ja. Dat heb ik niet verzonnen.
Er zijn dus op basis van "rede" geen mogelijkheden om aan te nemen dat er een god bestaat, per definitie.
Je hebt gelijk over de rol van de ouders, daar heb ik uitgebreide ideeën over.
Maar het liefst zou ik een in samenleving wonen waar religie als informatie zou worden aangeleerd en niet als levensstijl.
In een seculier land, zou je seculier moeten worden opgevoed met vrijheid van keuze en mogelijkheden na je 16de of 18de.
Maar als dat betekent dat je iets gaat aanhangen dat andere bevolkingsgroepen graag dood zou zien, vind ik dat persoonlijk onmiddellijk strafbaar met een hoge gevangenis straf.

datzouzomaarkunnen | 03-01-15 | 00:24

Misschien is het dan toch maar beter "politiek correct" te zijn wil je niet Fortuyn en van Gogh volgen.

meneer Q | 03-01-15 | 00:23

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:50,
Je draait. Werkelijke gelovigen doden nooit. Never. Dat vind ik. En zonder wetenschap hadden we nu niet gecommuniceerd? Binaire codering is me niet vreemd qua kennis. Dat heeft niet zoveel met wetenschap te maken. Dat is kunst met enen en nullen. Meer niet. Je lijkt me typisch zo een jong type. Gelijk hebben met woordjes.

AntiSoof | 03-01-15 | 00:22

@ tweetybird | 02-01-15 | 23:21
Jij weet toch helemaal niet waar ik wel en niet aan vast hou?
Volgens mij heb jij een heel vastomlijnd beeld van hoe alle gelovigen in elkaar zitten, maar ik heb nieuws voor je, niet alles en iedereen is in overzichtelijke hokjes te stoppen, ook gelovige mensen niet.

Lewis | 03-01-15 | 00:22

@ datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:36
Religie laat geen nieuwe inzichten toe, zeg je. Gelovigen zijn bekrompen en zwartwit, dat idee.
Ik constateer één ding. In al de jaren dat ik hier bij GS tegels plemp, heb ik me denk ik (hóóp ik) niet één keer denigrerend over wie dan ook uitgelaten, heb ik mijn mening altijd gebracht als mijn *persoonlijke* mening, heb ik nooit de behoefte gehad anderen hier mijn mening op te dringen. En dat terwijl mensen die het niet met mij eens waren er regelmatig met gestrekt been in gaan, hun opvattingen ongezouten naar voren brengen als waren het natuurwetten. Begrijp me niet verkeerd, dat vind ik niet erg, als ik daar niet tegen kon kwam ik hier niet, maar het toont voor mij wel aan dat het allemaal misschien wat minder zwart-wit ligt dan je denkt. Probeer niet alle gelovigen over één kam te scheren als geïndoctrineerd, star en bevoordeeld, wil ik maar zeggen.

Lewis | 03-01-15 | 00:16

OEI.... dat is even vervelend deze publicatie van GS voor de nu begripvolle dames omtrent islam!
Hoe kunnen de dames zich daar uit kletsen/schrijven?

meneer Q | 03-01-15 | 00:09

@ datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:20
Geloof en ratio zijn elkaars tegenpolen? Ik heb geprobeerd uit te leggen welke rationele reden ik heb (naast persoonlijke ervaringen die ik heb gehad) om in een god te geloven, het heeft niet zoveel zin die te herhalen, zeker niet als je daar toch niet op in gaat.
Wat die 'indoctrinatie' betreft: alle ouders geven hun kinderen mee wat ze zelf wel of niet geloven, als mensen die in een god geloven dat doen is het niet opeens indoctrinatie. Niet per definitie in elk geval, natuurlijk zijn er uitzonderingen.

Lewis | 03-01-15 | 00:07

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 23:57 |
Het woord "racist" wordt zo vaak en foutief gebruikt dat het strak nog een geuzennaam is.
Beetje zoals "Baas" en "Eindbaas" nu opeens hetzelfde schijnen te betekenen.

datzouzomaarkunnen | 03-01-15 | 00:01

@eerstneukendanpraten | 02-01-15 | 23:46
Dan maar een racist. Wat daar staat snijdt zeer veel hout.

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 23:57

Liefde, zoek dat maar eens op in de boekenkast, prutserT.
Jim Lovell | 02-01-15 | 23:46 |
Nogmaals, als je op de man speelt moet je geen aannames doen. Ik hoef "liefde" niet op te zoeken, net als liefde op het eerste gezicht. We hebben het hier sowieso niet over liefde voor een persoon, dat is compleet off topic. Het gaat hier om geloof.
Om mij dan vervolgens een prutsert te noemen, tja. Uw "argumenten" waren al wat langer op, dus dat zat er in.
Iedereen moet lekker doen waar hij/zij zin in heeft, maar het zou verboden moeten zijn dat een geestelijk leider kinderen mag indoctrineren voordat ze 18 zijn.

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:56

Wetenschappers kunnen kille, liefdeloze wezens zijn. Zij kunnen theoretisch zoveel gelijk hebben als hun gage dat duidt. Maar zij missen het schone en ware., denk ik, de slippendragers.
AntiSoof | 02-01-15 | 23:36 |
Gelovigen kunnen kille, liefdeloze moordenaars zijn. Zij kunnen theoretisch zoveel gelijk hebben als hun boek dat duidt. Maar zij missen het schone en ware., denk ik, de haatdragers.
OH en zonder wetenschappers had jij nooit een reaguurder geweest :-)

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:50

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:33
Die aanscherping van jouw stelling van necrosis, daar ben ik het mee eens. Hoe weet jij wat je verstaat onder liefde voor een echt persoon. Ik kan er geen chocolade van maken, geilheid, daar begint het volgens jouw toch mee?
Liefde, zoek dat maar eens op in de boekenkast, prutserT.

Jim Lovell | 02-01-15 | 23:46


Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 23:34

Frau Merkel vindt moslims lief en de deelnemers aan PEGIDA een stelletje rechtse racisten.

eerstneukendanpraten | 02-01-15 | 23:46

Het is emotioneel onvolwassen om alles maar te willen verklaren.....
U bent een mens toch?
Jim Lovell | 02-01-15 | 23:35 |
A: emotionele onvolwassenheid komt uit de psychologie (logisch, kuch)
B: de definitie is duidelijk en heeft niets te maken met "willen verklaren".
C: ik ben geen mens, ik ben een sexmachine volgens datzouookzomaarkunnen
Ik ga het hierbij laten Jim, wij kunnen het nooit eens worden omdat ik leef in een wereld waar argumenten getoetst moeten kunnen worden. Jij bent duidelijk een fideïst.
En als je niet hoeft te argumenteren, houdt argumentatie op.

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:45

@Jim Lovell | 02-01-15 | 23:35,
Mooi.

AntiSoof | 02-01-15 | 23:39

Religie laat geen nieuwe inzichten toe. Vandaar dat wetenschap in weze 1 van hun grootste vijanden is. Want uiteindelijk valt het sprookje al duurt dat nog wel een tijdje. Maar eens valt het.
tweetybird | 02-01-15 | 23:21 |
Precies.
Daarom is de islam ook zo geniaal door alles wat tegenspreekt bij voorbaat al te veroordelen tot de doodstraf. Het is "geloof", lees volksonderdrukking, door vrees en angst.

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:36

@tweetybird | 02-01-15 | 23:21,
God is m.i. liefde. En inderdaad. Wetenschappers kunnen kille, liefdeloze wezens zijn. Zij kunnen theoretisch zoveel gelijk hebben als hun gage dat duidt. Maar zij missen het schone en ware., denk ik, de slippendragers.

AntiSoof | 02-01-15 | 23:36

-weggejorist-

Rest In Privacy | 02-01-15 | 23:35

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:20
Het is emotioneel onvolwassen om alles maar te willen verklaren, gevoel moet meetbaar en verklaarbaar zijn dus? Dat die weg tot niets leidt, lijkt mij logisch en verklaarbaar.
U bent een mens toch?

Jim Lovell | 02-01-15 | 23:35

Ik zit nu de speerpunten van Pegida te lezen, ziet er niet verkeerd uit.

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 23:34

"Je spreekt jezelf heel erg tegen. Intuïtief is geen gewogen gevoel, er is niet over nagedacht, overal een "tag" aan hangen vindt ik onvolwassen. Soms is het er gewoon."
Jim Lovell | 02-01-15 | 22:55
Ik vind een opmerking als "soms is her er gewoon" dan juist weer onvolwassen. De definitie van intuitief is overigens gewoon op te zoeken hoor. Uw reactie is ongenuanceerd.
"Ik denk niet dat je weet wat liefde is omdat je het wil verklaren, de eerste mens die liefde kan verklaren moet nog geboren worden, en dat ben jij zeker niet."
Jim Lovell | 02-01-15 | 23:09 |
Beste Jim, hier ga je ongegrond en met aannames op de man spelen. Dit is jouw persoonlijke mening en dat recht heb je, maar dat kun je niet als feit of waarheid verkopen. Ik weet in elk geval wat ik onder liefde versta voor een echt persoon, maar je hebt gelijk als je bedoelt dat ik niet weet wat liefde is voor een ONBESTAAND persoon. Bedankt, nu heb je mij pissig gemaakt. Ik wil de stelling van Necrosis aanscherpen.
Necrosis bestempelde iedereen die gelovig is als zwakzinnig.
Ik ga daar laf en schaapachtig, met kans op kwaadaardig of moorddadig aan toevoegen.

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:33

Maar wat betekend dit nu eigenlijk?

- de shariadriehoek was er al in 2006?
- de azijnbode (VK) heeft een 180 graden draai gemaakt?
- kritische journalistiek is verleden tijd bij de pvda partij krant (VK)?

Tsja ... wen er maar aan.

Mr.Red | 02-01-15 | 23:32

Lewis | 02-01-15 | 23:11

Voor jezelf is er een god als jezelf gelooft dat er een god is. Maar dat wil niet zeggen dat er ook werkelijk een god is. Voor jouw wel omdat je het gelooft. Maar wetenschap laat wel steeds meer zien dat wat jij gelooft er in het echt niet is. Het verschil met bijbels en koran is dat die vasthouden aan het boek waar wetenschap dat niet doet. Daar zijn veranderingen van inzicht mogelijk door nieuwe bewijzen. Iets wat religieen niet toelaten. Die blijven vasthouden aan die boeken en hun oude regels zelfs als blijkt door bewijzen dat het sprookjes zijn. Reaktie van moslims en christenen en andere religie. Ze springen in een kramp en beginnen te hameren op dat hun regels en de daarbij behorende macht blijft. Zeg maar net als dit kudtkabinet. Het pluche. Religie laat geen nieuwe inzichten toe. Vandaar dat wetenschap in weze 1 van hun grootste vijanden is. Want uiteindelijk valt het sprookje al duurt dat nog wel een tijdje. Maar eens valt het.

tweetybird | 02-01-15 | 23:21

Waar komt toch die drang vandaan anderen te overtuigen van het eigen gelijk? .......... Lewis | 02-01-15 | 22:47 |
Nou, om daar maar eens te beginnen, "overtuigen" of bediscussieerden welke "feiten" er op tafel liggen is best een verschil. U kunt namelijk mij ook niet bewijzen dat het Flying spagetti monster niet bestaat. Of de Kerstman, of Sinterklaas, etc, etc. Maar je kunt kinderen heel makkelijk aanleren om dit wel te geloven "omdat jij dat als ouder zegt" met autoriteit.
En dat is het hele eiereneten wat mij betreft, het is onjuist aangeleerde ofwel indoctrinatie, dat geloof.
Bovendien, het is blijkbaar nog steeds nodig dat er een gedegen tegen geluid ten gehore moet worden gebracht tegen die "drang om het eigen gelijk te halen".
Inderdaad is zoiets, mits redelijk verpakt, gefinancierd of in het geval van IS met moorddadige terreur wel te verkopen ja.
"het verhaal van religie toetsen aan de werkelijkheid", daar ga ik maar niet op in want het moge duidelijk zijn dat dit in mijn visie niet mogelijk is.
Het gevoel dat jij bij het lezen van de bijbel had, had ik bij het lezen van Lord of the Rings: mooi verhaal, boeiend, mooie boodschap etc, maar er gebeuren dingen die niet kunnen en gewoon verzonnen zijn door de schrijver(s).
De mens is ook geen "kroon van de schepping in zijn evenbeeld" dat is gewoon archeologisch gezien kolderiek.
Iedereen heeft vragen, twijfels, onzekerheden, hoop etc, allemaal dingen die je niet in de hand hebt. Dat is ook de oorspronkelijke reden zoals necrosis ed al aangeven, voor geloof: een kapstok van het onverklaarbare of onbegrepene. En dus juist NIET voorbehouden aan gelovigen, het zijn gelovigen die er het label "God" aanhangen. Jij draait dat om.
"Een heel verhaal, maar ik wil toch nog eens benadrukken dat een mens heus goede, rationele redenen kan hebben om in een god te geloven."
Nee Lewis, WEL goede redenen, maar GEEN rationele.
Geloof en rationeel zijn elkaars tegenpolen.
Nu heb ik er ook een heel verhaal van gemaakt, maar voelde toch dat ik mij moest verdedigen. Ik neem de TL/DR dan maar voor lief.

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 23:20

Aangezien liefde begint met geilheid, las ik net, heb ik wel een verklaring voor het hoge aantal echtscheidingen.
Nietdan?

Jim Lovell | 02-01-15 | 23:19

@tweetybird | 02-01-15 | 23:03,
Weet je, ik twijfel zelf best wel vaak aan het wel (fysiek) bestaan hebben van een Jezus. Maar zijn woorden en uitleg van de waargenomen 'realiteit' en 'moraliteit' (lees beschaving en liefde, iets wat wij nu ontberen, gvd), zijn van een dusdanige diepgang en begrijpelijke uitleg van de corporatieve monsters en geldduivels van tegenwoordig, dat ik er toch wel perplex van sta. Hoe kon hij de mens zo specifiek duiden?

AntiSoof | 02-01-15 | 23:12

@ tweetybird | 02-01-15 | 23:03
*Dus*? Als je uitgaat van je eigen aanname, bedoel je? Natuurlijk bewijst de wetenschap meer, de bijbel is nooit bedoeld als een wetenschappelijk werk. Maar het is heus niet zo dat alles wat door de wetenschap wordt aangetoond, of zelfs maar een groot deel ervan, in tegenspraak is met de bijbel. Integendeel, zou ik bijna zeggen.
En ja, religie kan absoluut een plaag en een pest zijn, vooral natuurlijk als ze ertoe leidt dat gelovigen zich verheven voelen boven anderen en denken dat ze beter, of meer waard zijn dan anderen.

Lewis | 02-01-15 | 23:11

Biertje iemand?

Jim Lovell | 02-01-15 | 23:11

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:38
Liefde is volgens jou een proces, liefde op het eerste gezicht weerlegt dat. Liefde rolt niet, jij hebt het over omstandigheden waar je zelf in verwikkeld raakt met argumenten als verklaarbaarheid. Ik denk niet dat je weet wat liefde is omdat je het wil verklaren, de eerste mens die liefde kan verklaren moet nog geboren worden, en dat ben jij zeker niet.

Jim Lovell | 02-01-15 | 23:09

Janny Groen is dus gewoon ingepakt door de salafisten maar niemand die dat binnen de Volkskrant raar vindt.

Rest In Privacy | 02-01-15 | 23:08

> vaas klaak | 02-01-15 | 21:40
> er komt een moment waarop de fatsoensmens aan de linkerzijde zich zo in het pak genaaid gaat voelen door de niet zo heel vredevolle bekeerders van allah (pnotk), dat ze effectief een krachtiger tegenblok gaan vormen dan wel- en minderweldenkend rechtse clubjes samen
Ik denk dit ook. Links is van nature tegen onderdrukking van de zwakkeren in de samenleving. Op een gegeven moment zijn dat de ondernemers van Nederland, de ouderen die niet meer met het openbaar vervoer durven, caberetiers die niet meer durven, homos die in elkaar worden gebeukt, hulpverleners die worden aangevallen, kinderen die worden gehersenspoeld om zich op te gaan blazen in Irak. Als er echt oorlog komt zijn de extreem-linkse partijen en extreem-rechtse partijen de eersten in de linie. Het verzet in de oorlog was voor een deel studentenverenigingen en communisten.
-
> necrosis | 02-01-15 | 22:37
> Mocht iemand nog een solide stukje bewijs hebben voor het bestaan van een 'opperwezen', dan hoor ik dat graag.
Gödel's ontologisch bewijs voor God. Daar ben je wel een decennium mee zoet, en naderhand geloof je dat je met buiten-dimensionale wezens kunt communiceren en dat buitenlandse geheime diensten daarom je consumpties in de gaten houden.
-
In het kort, omdat je het wel geloofd, je hebt een logica/filosophie die gaat over gradaties van waarheden. Je hebt waarheden die noodzakelijk in alle mogelijke werelden waar zijn, maar je hebt ook waarheden die alleen op aarde gelden, zoals "de aarde draait om de zon", of waarheden die mogelijk waar in sommige werelden, maar niet persé die van ons. Aangezien Gödel de enige in de wereld is die modale logica van dat niveau snapt heeft hij een logische knoop achterlaten in de vorm van een godbewijs: Er bestaat een God, en deze God is uniek (alle Goden hebben precies dezelfde eigenschappen van Goddelijkheid, en zijn daarom volgens logische principes verwijzend naar één en hetzelfde object). Gödel bouwt zijn bewijs op een aantal premises, waarvan: "er zijn andere werelden als de onze, en de menselijke rationaliteit is niet de hoogst mogelijke rationaliteit voor levende wezens." "Deze wereld is niet de enige wereld waar leven leeft, noch de enige wereld waar leven zal leven." "er bestaat een zuiver theologische wetenschap, die concepten behandeld van een hogere orde dan het menselijk bestaan, en deze concepten kunnen de algehele wetenschap vooruit helpen." "religies zijn over het algemeen slecht, maar religie is niet slecht.". En Gödel weet het beter (serieus geen speld tussen te krijgen dit bewijs).

ernstige schade | 02-01-15 | 23:06

fawaz is toch al lang en breed ontslagen in bij een bekende moskee in de schilderswijk. hij schijnt een moskeetje opgezet te hebben, maar daar is weinig van vernomen..

Rusland1998 | 02-01-15 | 23:04

Lewis | 02-01-15 | 22:47

Hmmm en juist blijkt dat als het verhaal ook in de bijbel berust op een soort sprookjes waarbij natuur fenomenen net iets aangepast zijn naar wonder. Wetenschap bewijst toch net effe iets meer. En voor de oerknal was er geen ruimte en dus ook geen tijd en een god. Pas toen ruimte werd gecreerd kwam ook tijd. Daarvoor was het in weze een stilstaand proces en was er in weze nog niks. Laat staan een god. God en goden zijn pas gekomen toen de mens ze heeft gecreerd. Dus als je het reeel bekijkt heeft god niet dr mens gecreerd maar de mens god en goden. En dit uit het feit dat er nog niet de wetenschap was om dingen te verklaren. En aangezien de mens altijd wil verklaren was hun verklaring in die tijd god of goden. Wat maakt dat religie een samenraapsel is van het iets verklaren met een god of goden en er regels aan te verbinden hoe te leven. Een soort wetboek dus in die tijd. Alleen zijn die wetboeken nooit mee gegaan met de tijd en zijn ze door de wetenschap ingehaald waaruit bleek dat ze het toen fout hadden en er geen god was die alles heeft gecreeerd en het sprookjesboeken zijn waar creatief met wonderen is gestrooid. En juist die religie met hun regels tot verschikkelijke misstanden heeft geleid en nog steeds en 1 van de groitste veroorzakers is van geweld en oorlog . Rassisme en discriminatie om wie wel uber is en wie niet. Vrouwen zijn daarbij degene die er nog steeds slecht vanaf komen. Zowel in islam als in christelijke geloven waarbij ik wel moet aantekenen dat dat in het christelijke geloof wel een heel stuk gematigder is tegenwoordig. In de islam totaal niet. Daar is een vrouw nog steeds 100 ste rang zeg maar. Daarvoor religie is een plaag en een pest. Een heel slecht sprookje. Nog steeds.

tweetybird | 02-01-15 | 23:03

Ik heb getracht mij door deze woordenbrij heen te worstelen.

Het enige dat ik na lezing aan gedachten overhoud is:

Het is TWÉÉ januari, godverdomme, en we hebben hier al -what?- 20 items over booslims gehad.

Kunnen die Allahtonen niet gewoon optyphen naar hun eigen woestijn zodat wij niet alle dagen meermaals artikelen moeten lezen over hoe (doorhalen wat niet van toepassing is) gediscrimineerd, zielig, arm, achtergesteld, gevaarlijk, ondemocratisch, onwesters enzovoorts, enzovoorts, die achterlijke zandmongolen zijn?

Dank u, GeenStijl!

De Droit | 02-01-15 | 23:02

@tweetybird | 02-01-15 | 22:48
* Gluurt naar de hemel *, niet waar jokkebrok. Nog niet helemaal nog. Kom 5 jan maar terug.

Vageling | 02-01-15 | 22:57

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:42
Je spreekt jezelf heel erg tegen. Intuïtief is geen gewogen gevoel, er is niet over nagedacht, overal een "tag" aan hangen vindt ik onvolwassen omdat verklaarbaarheid niet altijd te meten is. Soms is het er gewoon.

Jim Lovell | 02-01-15 | 22:55

Enfin, zolang we nog steeds aan het verdrag van Straatsburg (1975) gebonden zijn gaat er in Nederland in ieder geval weinig veranderen.

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:54

Goed dat waren een hoop letters die ik tot mij mocht nemen. Ga het eerst maar eens verwerken. Ga zelf nog radicaliseren zo. Teveel haat gedoe.

Vageling | 02-01-15 | 22:52

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:38
Er zijn mensen die liefde voelen voor god, ik ga liever niet met ze om, maar ze bestaan. Voor hen is god echt, als een bestaand persoon en dat proces wat jij beschrijft is vergelijkbaar met het begin van die liefde als een eerst verhaaltje wat hen voorgelezen wordt uit de kinderbijbel.

Jim Lovell | 02-01-15 | 22:50

eerstneukendanpraten | 02-01-15 | 22:39

Bij jouw mischien wel. Bij mij zitten er hersens twee ogen een neus en een mond. Zeg maar de maan is rond

tweetybird | 02-01-15 | 22:48

@ datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:26 e.a.
Waar komt toch die drang vandaan anderen te overtuigen van het eigen gelijk? Ik weet dat dat juist is wat gelovigen, zeker ook christenen, wordt verweten, dat ze dwingend zijn en hun mening willen opleggen (en helaas is dat verwijt vaak terecht!), maar sorry hoor, sommigen hier die niet in een god geloven kunnen er voorwaar ook wat van.
Bewijzen dat er een god bestaat zal nooit een mens kunnen, maar er is wel degelijk een manier om 'god te verkopen', namelijk door het verhaal dat een religie te bieden heeft toetsen aan de werkelijkheid, door te zien of het dan stand houdt. Ik persoonlijk vind de bijbel, en in het bijzonder het leven van Jezus zoals dat in de evangeliën wordt beschreven, bijzonder overtuigend. Vooral ook het uitgangspunt dat de mens de kroon van de schepping is en geschapen is naar het beeld van God, en dat hij tegelijkertijd zo ontzettend diep gevallen is dat hij het op eigen kracht nooit zal kunnen redden, strookt voor mij volmaakt met wat ik om me heen zie: een mooie wereld met prachtige, inspirerende mensen, en tegelijkertijd een gevallen wereld, een mensheid die het spoor soms volkomen bijster lijkt te zijn, en menselijke wandaden waar de honden geen brood van lusten. Ik ken geen geloof, religie, overtuiging of wat dan ook die zó recht doet aan beide zijden van de medaille als het christendom. Betekent dat dat ik nooit eens twijfel, dat ik geen vragen meer heb, dat ik alles helemaal begrijp? Natuurlijk niet, het zou een gotspe zijn dat te beweren. Maar in grote lijnen ben ik overtuigd van wat ik geloof en kan ik de wereld zoals ik die ervaar rijmen met mijn overtuigingen.
En niemand maakt mij wijs dat mensen die níét in een god of een religie geloven géén exentiële vragen hebben, dat zij nóóit eens twijfelen en op alle levensvragen een antwoord hebben. Dat is echt niet alleen voorbehouden aan mensen die geloven, ook al wordt die indruk hier wel regelmatig gewekt.
Een heel verhaal, maar ik wil toch nog eens benadrukken dat een mens heus goede, rationele redenen kan hebben om in een god te geloven.

Lewis | 02-01-15 | 22:47

@Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:43
Toestemming niet nodig, join the club.... het is gratis!

necrosis | 02-01-15 | 22:46

@necrosis | 02-01-15 | 22:37
Mag ik me bij je aansluiten, volgens mij heb ik daar toestemming voor nodig bij een premium reaguurder.

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:43

Dat heeft meer te maken met instinct dan gevoel, twee hele verschillende dingen.
Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:38 |
Daar moet ik u toch tegen spreken.
Niet dat instinct iets totaal anders is dan gevoel, want dat klopt. Instinct is immers een (genetisch/erfelijk/dierlijke) reflex handeling.
Maar ik bedoel juist intuïtief, niet instinctief. Want dan juist weer wel met "gevoel" te maken heeft, maar een gewogen "gevoel" gebaseerd op eerdere of geleerde voorkennis.

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:42

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:26

God zit in je hoofd, leg het misschien nog wel eens uit als ervaringsdeskundige.

eerstneukendanpraten | 02-01-15 | 22:39

Geloof is net als liefde,je voelt het, maar de argumenten waarop het gebaseerd is zijn altijd weerlegbaar of verdedigbaar.
Jim Lovell | 02-01-15 | 22:32 |
Onzin.
Dit meen je toch niet serieus?
Liefde, niet te verwarren met verliefdheid, heeft gewoon te maken met tastbare, waarneembare ervaringen met een ECHT BESTAAND persoon.
Dit proces begint in de kroeg/op werk/school/etc met pure geilheid en rolt verder als het spelletje "levensweg", de samenlevingsregels bepalen of dat met 1 of meer partner is, van het zelfde geslacht etc.
Het klinkt mooi en als je het heel snel leest erg geleerd, maar het is totaal NIET te vergelijken. In geen enkel opzicht.

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:38

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:33
Dat heeft meer te maken met instinct dan gevoel, twee hele verschillende dingen.

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:38

Mocht iemand nog een solide stukje bewijs hebben voor het bestaan van een 'opperwezen', dan hoor ik dat graag.
Tot die tijd beschouw ik religie als zwakzinnig!

necrosis | 02-01-15 | 22:37

mensen willen nu eenmaal geloven wat ze in hun hoofd halen, meestal is dat op basis van gevoel, dat is hetzelfde als geloof, gebaseerd op niets.
Jim Lovell | 02-01-15 | 22:25 |
Dit zou voor mij een soort Cito-test randvoorwaarde zijn om nog verder te mogen leven na je stemgerechtigde leeftijd.
Als je iets baseert op niets of je iets in je hoofd haalt en er dan naar gaat handelen ben je totaal ongeschikt of geestesziek.
(ps: hiermee sluit ik niet uit dat je uiteindelijk wel "op gevoel" kan handelen als een relationele overweging niet mogelijk is).

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:33

@de honden blaffen... | 02-01-15 | 22:25
Men heeft in de loop der eeuwen al 'goden' verzonnen om een antwoord te vinden op moeilijke vraagstukken.
De Noormannen en Romeinen hadden meerdere goden en tegenwoordig is het beperkt tot slechts één exemplaar.
Dat mensen elkaar de tent uitvechten en elkaar de hersens inslaan wiens 'god' de enige echte is, is gewoon lachwekkend.

necrosis | 02-01-15 | 22:33

@datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:26
Het is een discussie die niemand kan winnen omdat er geen bewijs is, hoeveel woorden je er ook aan wijdt, het blijft niet aantoonbaar. Inderdaad paradoxaal.
Geloof is net als liefde,je voelt het, maar de argumenten waarop het gebaseerd is zijn altijd weerlegbaar of verdedigbaar.

Jim Lovell | 02-01-15 | 22:32

@vaas klaak | 02-01-15 | 22:28
We gaan het zien, gewaardeerde medestander.

Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 22:31

necrosis | 02-01-15 | 22:24
Dat sowieso maar los daarvan zal er een grote schoonmaak zijn in de vorm van burgeroorlogen en waarschijnlijk WO III.
Het collectieve geheugen is zeer kort, het vergezicht van o.a D66 zo mogelijk nog korter.

Klier van Bartholin | 02-01-15 | 22:30

@Jim Lovell | 02-01-15 | 22:27
Een toevalligheid, verpakt als ultiem bewijs dat God zou bestaan.

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:28

@Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 22:05

Ik volg volledig wat je zegt en de pessimist in me zou daaraan volledig toegeven. Veelal gedacht dat een grotere naïviteit dan in de koppies van de zojuist door jou benoemde 'leiders' inderdaad niet bestond. Die omslag gaat komen om de simpele reden dat een (al dan niet opgelgde) verlichting in de islam nooit gaat komen. Op een gegeven moment wordt het buigen of barsten. De meest ontwikkelde beschaving gaat dat winnen.

vaas klaak | 02-01-15 | 22:28

@Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:24
Het universum heeft een tik in de plaat als een programma dat een hick-up heeft. Gemaakt door iemand?

Jim Lovell | 02-01-15 | 22:27

@Jim Lovell | 02-01-15 | 22:21
Ben je bekend met lachspiegels?
Spiegels die niet de waarheid tonen maar een 'werkelijkheid' die alleen op de kermis bestaat?

necrosis | 02-01-15 | 22:27

Bewijs maar eens dat er geen opperwezen bestaat.
Jim Lovell | 02-01-15 | 21:56 |
Dat is natuurlijk zowel het meest achterlijke als wel het meest briljante paradoxale aan "geloven in een god".
Maar het neemt niet weg dat het de enige manier is om "god" te verkopen.
Er is namelijk geen andere die lang stand houdt, historisch gezien.
Maar het antwoord is voor mensen met iets meer dan gemiddeld verstand toch redelijk simpel.
Als er maar 1 god was, zou deze ene god gelijk over de hele wereld worden aanbeden en er maar 1 geloof zijn. Dus niet geografisch of taal gebonden.
Een god zou zijn dienaren belonen of straffen. Dus de echte gelovigen zouden worden beloond en zij die niet geloven gestraft.
Er is helemaal niets, zelfs de bijbel of de koran of wat dan ook dat ook maar op enige wijze met hard bewijs komt dat er een god is.
En dat is ook vrij simpel te verklaren, namelijk: god bestaat niet.
Geloof komt uit de historie om volkeren (positief) te binden en hoop te bieden om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, met als natuurlijk gevolg dat het (negatief) gebruikt kan worden tegen andere volkeren.
Net als een koningshuis, symbool, taal of samenlevingsvorm.
Persoonlijk vind ik het echt heel raar dat er überhaupt nog gelovigen zijn anno nu met de beschikking tot het internet, beschikbare informatie en ontwikkeld gezond verstand.

datzouzomaarkunnen | 02-01-15 | 22:26

@necrosis | 02-01-15 | 22:21
Ik ben ook niet religieus, mensen willen nu eenmaal geloven wat ze in hun hoofd halen, meestal is dat op basis van gevoel, dat is hetzelfde als geloof, gebaseerd op niets.

Jim Lovell | 02-01-15 | 22:25

Jim Lovell | 02-01-15 | 22:21
God is door de mens geschapen.

de honden blaffen... | 02-01-15 | 22:25

@Klier van Bartholin | 02-01-15 | 22:19
Als D'66 straks de macht weet te grijpen, zijn we ook financieel bankroet....

necrosis | 02-01-15 | 22:24

@Jim Lovell | 02-01-15 | 22:21
Desondanks zijn er nog altijd meer bewijzen dat ie niet bestaat dan wel, getuige het universum.

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:24

@Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:13
Gewoon een spiegel, meer niet.

Jim Lovell | 02-01-15 | 22:21

@Jim Lovell | 02-01-15 | 22:10
Binnen de islam is het een absolute zonde om het opperwezen of de profeet af te beelden.
Zou het niet zo zijn dat men geen idee heeft hoe de profeet of het opperwezen er uit ziet omdat het simpelweg niet bestaat?
Je dient onvoorwaardelijk te geloven, maar bewijs mag je niet vragen?
Dat klinkt als het kopen van een auto zonder garantie, je moet de goudeerlijke verkoper maar geloven dat de auto 'perfect' is.
Totdat je een dag later al de uitlaat moet vervangen wegens ondeugdelijk.
En verder zou een liefdevolle 'god' zijn volgelingen niet zichzelf laten opblazen....
En nee, bewijs heb ik nog steeds niet, maar mijn verklaring klinkt een stuk logischer.
*religie zuigt en zorgt voor tegenstellingen*

necrosis | 02-01-15 | 22:21

2006? 2006?
Ruim 23 jaar terug al aan mijn stutten getrokken en de pleiterik gemaakt uit Den Haag omdat men dit aan kon zien komen. Ik tenminste wel.
Ruim 60% is daar inmiddels verworden tot achterbuurt.
En binnen enkele jaren zal het geheel Nederland zo vergaan.
Nederland, en trouwens geheel Europa, is moreel bankroet.

Klier van Bartholin | 02-01-15 | 22:19

necrosis | 02-01-15 | 22:09
Ja dat krijg je ervan wanneer je met aambeelden loopt te leuren. Ook iets wat ik al jaren onder de aandacht probeer te brengen. Het stukkie rijmt wel leuk.

aardappelninja | 02-01-15 | 22:15

En wat doet justitie in Nederland: Wilders maar weer eens aanklagen.

wolffman | 02-01-15 | 22:13

@Jim Lovell | 02-01-15 | 22:10
Dat is natuurlijk een argument van niks. Ik kan het niet bewijzen maar jij ook niet, als je zo al je gelijk moet halen..

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:13

-weggejorist-

Steilloos ten Onder | 02-01-15 | 22:11

@necrosis | 02-01-15 | 22:06
Nee hoor, maar heb jij wel bewijs dat deze niet bestaat? Vertel..

Jim Lovell | 02-01-15 | 22:10

@aardappelninja | 02-01-15 | 22:03
Volgens mij van de tekenaar van Joop Klepzeiker:
De aarde is plat,
Zeker weten doe ik dat,
Geen formule, geen getallen,
Ik heb een aambeeld op mijn globe laten vallen.....

necrosis | 02-01-15 | 22:09

Samenvatting:
Aanhangers islam zijn geen terroristen,
Aanhangers van de zuivere islam zijn wel terroristen.

domheid regeert | 02-01-15 | 22:07

@Jim Lovell | 02-01-15 | 21:56
Nog zo'n dwaallicht.... Aantonen dat iets NIET bestaat? Alstublieft zeg, de bewijslast ligt echt bij de andere partij.

Anarchus_Rex | 02-01-15 | 22:07

@Jim Lovell | 02-01-15 | 21:56
Jij hebt bewijs dat er wel degelijk een opperwezen bestaat?
Leg het bewijs maar neer in een comment, zoniet, zwijg dan!

necrosis | 02-01-15 | 22:06

@vaas klaak | 02-01-15 | 22:02
Ik heb bewondering voor je optimisme. Maar deze leiders (Cameron, Merkel, Rutte) gaan geen inzicht krijgen.

Wie nu, na 9-11, vele aanslagen en ISIS, nog niet begrepen heeft dat van de islam niks als massamoord is te verwachten, gaat dat nooit door krijgen.

Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 22:05

@RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:44
Je redenatie is totale onzin. Heelal, zuurstof, etcetera hebben niet met "geloven" te maken, want simpelweg aantoonbaar dmv reproduceerbare experimenten. De basis van wetenschap.
Daarentegen is er geen snipper van bewijs voor welk opperwezen dan ook. Ondanks dat, zijn er complete volksstammen die overtuigd zijn van bestaan van god, allah, whatever.
Zie, het verschil tussen "weten" en "geloven".

Anarchus_Rex | 02-01-15 | 22:04

@Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 21:54
De meeste post die ik ontvang heeft niet eens een postzegel, maar een geautomatiseerd stukje inkt wat zegt dat de porto is betaald door Nederland.
En de bijbehorende post verzamel ik ook niet.
Toch krijg ik die troep opgestuurd.....

necrosis | 02-01-15 | 22:04

RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:44
Eindelijk iemand die zich niet laat misleiden door wetenschappelijk populisme en manipulatie. De aarde is PLAT, ik zeg het al JAREN. En Van Rompuy en Obama en al dat soort engnekken zijn lizardpeople!!

aardappelninja | 02-01-15 | 22:03

"over vrouwen die door het handelen van Fawaz met een polygame driehoeksverhouding zijn opgezadeld." ... een soort 5e colonne via de baarmoeder dus.
Vrouwenhandel, mede mogelijk gemaakt door de Wegkijkers.

--sql error-- | 02-01-15 | 22:02

@Lewis | 02-01-15 | 21:58
Welnee. Jij bent veranderd, niet de azijnbode.

Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 22:02

@Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 21:47

Ik denk dat het heus goed gaat komen. Kijk even voorbij de horizon die je net schetst. De 'het zijn maar incidenten' op nationaal niveau en 'terrorisme hoort niet bij islam' retoriek internationaal zijn beperkt houdbaar. Europa -en de rest van de wereld- zal de borrelende anti islam onderbuik nu nog proberen weg te zetten als kleine snor mentaliteit, maar zodra de linksdragende mensch iets echt beu is -en zowel gematigde als extremistische islamisten doen de zaak weinig goed- dan komt er toch echt stront aan de bebaarde knikker.

vaas klaak | 02-01-15 | 22:02

@ vaas klaak | 02-01-15 | 21:40
Solide commentaar! +1.

Snorry! | 02-01-15 | 21:58

@ Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 21:44
Ik lees die krant al vele jaren en wat je zegt is eenvoudigweg niet waar. Vijf, tien, twaalf jaar geleden was het echt een andere krant dan nu.

Lewis | 02-01-15 | 21:58

@necrosis | 02-01-15 | 21:50
Jaja, verwikkelingen in je kudT. Bewijs maar eens dat er geen opperwezen bestaat.

Jim Lovell | 02-01-15 | 21:56

2015 Gaat er niet beter op worden, hè?
Ben nu al moslimmoe.

Schietmijmaarlek | 02-01-15 | 21:56

@necrosis | 02-01-15 | 21:52
Ondenkbaar! Waarschijnlijk verzamel jij postzegels zonder het te beseffen, zo staat in het Grote Postzegelboek van de Enige Echte Postbode.

Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 21:54

@Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 21:50
Ik verzamel geen postzegels, heb ik dan wel een leven?

necrosis | 02-01-15 | 21:52

@RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:44
Er is geen opperwezen.
Dat is geen geloof maar een feit!
Ik ben geen atheïst of agnosticus, religie is een leugen, ik ben anti-religie!

necrosis | 02-01-15 | 21:50

@RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:44
Geen postzegels verzamelen is ook een hobby, bedoel je dat?

Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 21:50

@vaas klaak | 02-01-15 | 21:40
Welnee. De politiek correcten hebben zich totaal vastgebeten in het idee dat de islam prima is. Moslims die dat overduidelijk niet zijn worden beschouwd als niet-islamitisch door goedmensen zoals Cameron, Merkel, Rutte, Peggold en al die andere voetnoten in de geschiedenis.

Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 21:47

@necrosis.
Religie is niet meer dan geloven. En dat doe jij ook, geloven. Dat er geen God is. Wat dan weer jouw religie is.

Verder geloof je dat de wereld rond is. Dat er een heelal is. Dat er een morgen komt. Dat je zuurstof inademt. Allemaal dingen die je op filmpjes hebt gezien of van mensen hebt gehoord. Dat is jouw bijbel. Is geloven in een andere bijbel dan zoveel stommer?

RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:44

@Lewis | 02-01-15 | 20:53
Ik denk eerder dat jij veranderd bent. De Volkskrant was tien jaar geleden ook een pro-mohammedaanse kudtkrant.

Lewis Lewinsky | 02-01-15 | 21:44

@RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:39
Je moet niets, ik lees echter liever een boek van Dawkins, dan een sprookjesboek over hoe ik moet leven, denken en handelen in naam van een opperwezen die niet bestaat.
En nog liever lees ik de reactie op de GeenStijl, daar zitten vaak waardevolle comments tussen....

necrosis | 02-01-15 | 21:43

Wat van Rossem hier aanstipt is zowel interessant als hoopgevend: er komt een moment waarop de fatsoensmens aan de linkerzijde zich zo in het pak genaaid gaat voelen door de niet zo heel vredevolle bekeerders van allah (pnotk), dat ze effectief een krachtiger tegenblok gaan vormen dan wel- en minderweldenkend rechtse clubjes samen. De turkse splijtzwammetjes in de Pvda zijn de natte windjes die een proestend volle broek inluiden. Kwestie van tijd. Wollen sokjes staan nou eenmaal eerder op de barricade en zijn bereid hard en ongenadig in te grijpen wanneer er aan hun almachtige waarheid en wereldbeeld wordt getornd. Het is alleen nog wachten op de juiste spin, al zou een type als Marcel van Dam die zijn 'u bent een minderwaardig mens' vloek gaat uitspreken over types als bijvoorbeeld Marcouch wel hilarisch (doch minder voor de hand liggend) zijn. Links uberarrogant fatsoen van het grootste gelijk in strijd met de minst fatsoenlijke religie en haar onbuigzame volgers; alvast chips & cola in huis haalt.

vaas klaak | 02-01-15 | 21:40

@Bernard Couperus | 02-01-15 | 21:29
Als samenleving zijn we er meer bij gebaat dat er geen reden is om een moskee als de As-Soenah moskee te laten bouwen.
Integratie, geen segregatie!
Maar dat is precies wat er gebeurt......

necrosis | 02-01-15 | 21:39

@Necrosis 21.10
Waarom zou ik dat moeten lezen? Om een wetenschapper zijn mening te horen geven? En dan?

RoBD=Skullfucker | 02-01-15 | 21:39

@Sovy | 02-01-15 | 21:26
Ik prefereer het boek van Dawkins boven het sektarisch gezwets van de koran, icm het gelul van Sjeik Afwas.
Bovendien ben ik in de ogen van Dawkins niet iemand die moet sterven omdat mijn levenswijze niet de juiste is.
Nog even dit: ik heb een bloedhekel aan religie in het algemeen!

necrosis | 02-01-15 | 21:33

Je moet er toch niet aan denken dat er een of andere mongool een molotov-cocktail naar binnen gooit in die As-Soenah moskee (of erger) na het lezen van weer een dergelijk artikel op GS?

Bernard Couperus | 02-01-15 | 21:29

necrosis | 02-01-15 | 21:10
Dat boek wordt zelfs door serieuze atheïsten verguist als kinderlijk gebrabbel.

Sovy | 02-01-15 | 21:26

Klik gedeelte 25 even aan. Weet je meteen genoeg over de fundi houding jegens het Westen en de positie van de schrijfsters. Weet je meteen dat eenieder die die fanatiekelingen hier niet wil, het gelijk aan de zijde heeft. De samenvatting van @eerstneukendanpraten van 20:44 is in dat geval zeer to the point voor het hele boek.

eastender | 02-01-15 | 21:22

@Geitenwollensokjuhz | 02-01-15 | 21:14
Die handgranaat die gegooid werd vanuit een woning in de Antheunisstraat in Den Haag door de kliek van Samir Azzouz was een verzinsel van AIVD?
Laat je nakijken, je spoort niet.

necrosis | 02-01-15 | 21:22

Krijgen we nu weer wat tieten topics?

Chow | 02-01-15 | 21:20

Ook hieruit blijkt weer: ons grootste probleem is de wegkijk-mentaliteit en struisvogelpolitiek van onze (veelal Haagse en Brussels) elite. Waardoor salafistische en wahabistische kankergezwellen gewoon konden en kunnen voortwoekeren.

Fijnstoffer | 02-01-15 | 21:15

@Geitenwollensokjuhz | 02-01-15 | 21:10
Met dat soort uitspraken geef je de moslims en de linkse kerk de munitie om gezonde redenering weg te zetten als racisme.
Opmerkingen als 'preventief ruimen' dienen geen enkel doel!

necrosis | 02-01-15 | 21:14

p.s,
De hofstadgroep heeft nooit bestaan, dit = een verzinsel van de aivd geweest om de burgers op vrijwillige wijze afstand te laten doen van hun rechten....

Geitenwollensokjuhz | 02-01-15 | 21:14

@badeend69 | 02-01-15 | 21:05
Je zou 'the god delusion' van Dawkins eens moeten lezen.

necrosis | 02-01-15 | 21:10

-weggejorist-

Geitenwollensokjuhz | 02-01-15 | 21:10

En Asscher vond onlangs de uitspraken van Machiel de Graaf schandelijk en tegen de essentie van onze democratische rechtsstaat ingaan.

Weet je wat schandelijk is en in strijd met onze democratische rechtsstaat? De duizenden islamitische gevallen van huwelijkse gevangenschap, huwelijksdwang, illegale huwelijken. Hoeveel daders zijn er door de rechter vervolgd en veroordeeld? 0,01? Sterker, polygame shariahuwelijken worden door de overheid beloond met nabestaandenuitkeringen aan meerdere weduwen.

drs.Nee | 02-01-15 | 21:09

De moslims zijn helemaal niet geinteresserd in wat wij ongelovigen denken, zeggen of doen. Dus meneer van Rossum, uw beweegredenen zijn weliswaar nobel, maar u kunt net zo goed water naar de zee dragen. Fascisme, in welke vorm dan ook, is nog nooit met woorden verslagen.

dysdiadochokinese | 02-01-15 | 21:09

@Hoen | 02-01-15 | 21:03
Ik heb geen boek nodig om te weten dat aanhangers van de 'religie van de vrede' mij een minderwaardig mens vinden.
Zodra zij de overhand hebben, ben ik er geweest.

necrosis | 02-01-15 | 21:09

God is veel te groot om binnen 1 geloof te passen

badeend69 | 02-01-15 | 21:05

m-maar ze vegen straten aan?

Barre_de_k | 02-01-15 | 20:59

Je zus, kzit driewerf drommels in de kroeg, krijg je een half Braziliaans oerwoud aan text..... Ik pas en ga zuipen, salut *klok

højre vær så venlig | 02-01-15 | 20:56

Het ging een jaar of tien geleden en eerder nog zo goed met de Volkskrant. Ja, natuurlijk was het een linkse krant, maar men schuwde niet rechts geluiden te laten horen en soms flink buiten de politiek correcte pot te pissen - Marbe, andere niet bepaald linkse columnisten, uitgebreide interviews met Fortuyn en Wilders en genuanceerde berichtgeving over hen, de misstanden in de Diamantbuurt die met name door de Volkskrant onder de aandacht werden gebracht. Zeker ook Janny Groen was in die tijd goed bezig en durfde tegen heilige huisjes aan te schoppen.
Daar is tegenwoordig nog bar weinig van over, de krant is weer bijna helemaal terug bij af: een eenzijdig linkse en politiek correcte krant. En Janny Groen staat zeker symbool voor die ontwikkeling.
Jammer. De interne strijd is daar duidelijk door het verkeerde kamp gewonnen.

Lewis | 02-01-15 | 20:53

Als Islamieten niet hun mening hoeven te geven over het doodschiten van een school kinderen, waarom mag Perdiep dan niet schrijven wat hij vindt?

Einde van de Domheid | 02-01-15 | 20:53

"En Fawaz gebruikt de macht van de Arabische taal. Als je zelf niet sterk in je schoenen staat, imponeren die heftige klassiek Arabische preken. Heb je die drie, vier keer gehoord, dan ben je in zijn ban."

Fout. Dat ligt ie de komende maanden op de intensive care. * kotst op dat Arabische geroggel *

Botte Hork | 02-01-15 | 20:52

Dit stuk zo zomaar over genomen kunnen worden op de website: ejbron.wordpress.com/ . Daar kom je vaker stukken van GS tegen, keurig met bronvermelding. Een best interessante site, maar dient wel met een kritisch oog bekeken te worden.

Sjaak uit Dordt | 02-01-15 | 20:52

@necrosis | 02-01-15 | 20:50
* Virtuele Westmalle aanreiken doet *

Wijze uit het Oosten | 02-01-15 | 20:52

@Wijze uit het Oosten | 02-01-15 | 20:47
De boodschap is duidelijk!
Ik heb zelf ook al een tripeltje op.
Hoe meer ik drink, hoe beter we elkaar begrijpen.

necrosis | 02-01-15 | 20:50

@eerstneukendanpraten | 02-01-15 | 20:44

Daar kan ik mee leven. Voldoende kort.

bosmaloot | 02-01-15 | 20:48

@bosmaloot | 02-01-15 | 20:39
Wat denk je van: 'de redenen waarom islam niet in een westers land thuishoort'

necrosis | 02-01-15 | 20:48

@Wijze uit het Oosten | 02-01-15 | 20:45
Hmm..
Toetsenbord en biertje werken niet mee...

Wijze uit het Oosten | 02-01-15 | 20:47

Van 1987 tot 1991 gewerkt in de Schilderswijk. De uittocht van de autochtone (door sommige asociale) ewoners van de schilderswijk meegemaakt.
De (lieve) eerste generatie Turken meegemaakt, maar ook de al een stuk hardere tweede generatie.
De toen net opkomende derde generatie Turken en Marokkanen was toen al regelrecht tuig van een jaar of negen. Laat staan wat de vierde generatie ging worden..
-
Als ik één ding in die tijd heb geleerd is dat ik geleerd heb is het discrimineren.
Ik zat ertussen en zag de gedragingen en belevingswereld van die knulletjes.
En die is er nu bijna twee generaties verder niet beter op geworden..
(Understatement van het jaar...)

Wijze uit het Oosten | 02-01-15 | 20:45

bosmaloot | 02-01-15 | 20:39

Ik doe graag een poging: Sterph islam, sterph!

eerstneukendanpraten | 02-01-15 | 20:44

Zullen we nu afspreken dat dit voor deze week het laatste topic over moslims wordt want anders krijg ik
weer last van mijn sluimerende winterdepressie

eerstneukendanpraten | 02-01-15 | 20:41

Is er ook een samenvatting beschikbaar?

bosmaloot | 02-01-15 | 20:39

Godverdomme, het is 2 januari, ik ben nog half beneveld, welke idioot denkt dat ik dit helemaal ga lezen? oh ja van Rossum....

hakbarry | 02-01-15 | 20:39

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland