achtergrond

Geenstijl

@Ledenadministratie

Hoeveel leden heeft FvD nou echt?

Saai en enorm genuanceerd cijfertopic maar wat je begint moet je ook afmaken

In de afgelopen weken hebben we tientallen mails ontvangen van mensen die hun paspoort van Forumland door de shredder hebben gehaald, maar bij wie nog wel lidmaatschapsgeld werd afgeschreven. Dat is vervelend en irritant op individueel niveau voor ex-leden van FvD, maar de opvallende aantallen deden het vermoeden naar subsidiefraude rijzen: partijsubsidies worden verdeeld op basis van opgegeven ledenaantallen. Omdat er vaker twijfel was over de werkelijke lidmaatschapscijfers, hebben we afgelopen week wat vragen gesteld aan Binnenlandse Zaken en zijn we zelf ook op zoek gegaan naar achterliggende documenten. Niet meteen boos worden en "kartelstutters!!1!" gaan gillen, lieve Forummers, het ziet er namelijk (vooralsnog) best goed uit!

Eerst het semi-slechte nieuws. Voor The Great Reset van de ledenadministratie, ging het administratief niet zo goed. Forum gaf over 2019 een ledenaantal op van 26.225 voor de grotemensenpartij en 3.502 voor de Jansen-Jügend. Daar nam BZK geen genoegen mee, want de subsidie voor 2019 is uiteindelijk vastgesteld op veel lagere ledentallen die de accountant heeft goedgekeurd: 19.426, respectievelijk 759. Een stuk minder dus. Had FvD de opgegeven leden dan niet? In dat jaar waren ze immers nog volop in opkomst en opmars, waren er nog geen bruinrechtse boreaaltjes via screenshots naar buiten getreden en was ook Baudet nog één bonk strijdvaardige Build Back Better. Nou, vermoedelijk had FvD die leden wel, maar kon dat niet onderbouwen vanwege ontbrekende incassobestanden. 

Dat werd veroorzaakt door 'batch incasso's' die Henk Otten deed, terwijl de meting moet geschieden op basis van individuele wilsverklaringen van partijleden. Otten wilde na zijn gedwongen vertrek die bestanden - naar verluidt - niet delen en in de uiteindelijk door een accountant goedgekeurde verklaring (pdf, via) is te lezen dat FvD "in lijn met instructies van het ministerie" gekozen heeft voor voor een ledentelling die verifieerbaar is. Lager, dus.

Followup: FvD blijft soms jarenlang contributie afboeken bij voormalige leden

"Vermeende opzeggers", volgens een partijkanaal op Telegram

Vorige week berichtte kartelweblogje Kartelstutter.nl op basis van diverse voormalige leden dat het Forum voor Democratie nog steeds ten onrechte contributie afschrijft bij mensen die hun partijlidmaatschap hebben opgezegd. In dat topic vroegen we of meer mensen deze ervaring hebben en dat leidde tot een kleine lawine aan mails op redactie@geenstijl.nl. Tientallen ontvingen we er. Enkele ex-leden van de partij van Thierry Baudet ontdekten naar aanleiding van het topic zelfs dat er al meerdere jaren op rij ongewenst edoch ongemerkt 25 euro contributie is afgeschreven.

FvD zelf reageerde via een officieus Telegramkanaal op het nieuws en sprak daarin van "enkele vermeende opzeggers", waar niets 'vermeend' aan is. Ze zetten het woord "nieuws" tussen aanhalingstekens en dat is logisch, want het is al jaren bekend dat de ledenadministratie een (technische) puinhoop is: al sinds 2018 wordt door Binnenlandse Zaken ernstig getwijfeld aan het werkelijke inwoneraantal van Forumland.

In het Telegrambericht (embedded onderaan dit topic) wordt het probleem weggewuifd met de woorden dat er "wel eens iets mis gaat in een administratie van ruim 45.000 leden." Niet alleen wordt dat hoge ledenaantal door diverse bronnen sterk betwijfeld, belangrijker is dat de hoogte van de partijsubsidie volgens de Wet financiering politieke partijen mede bepaald wordt op basis van het officiële ledenaantal. In 2019 leverden de gecombineerde partijsubsidies Baudet een half miljoen op, in 2020 zelfs bijna het dubbele. Maar bij FvD is het dus al jaren onduidelijk hoeveel leden er daadwerkelijk zijn, omdat de partij al jaren geen sluitende stukken aan BiZa kan overleggen.

Na de breek een elftal voorbeelden met bewijsstukken uit enkele tientallen mails. Voor de volledigheid van wederhoor ook iemand die liet weten dat alles goed is gegaan met z'n opzegging. Ze kúnnen het dus wel, bij FvD. Desalniettemin zijn we benieuwd of BiZa ook zo coulant is want een foutje kan gebeuren, maar dit ziet er tamelijk structureel uit:

FvD blijft lidmaatschapsgeld afboeken bij ex-leden

PowNed-achtige toestanden!!1!

Het Forum voor Democratie blijft contributie afboeken bij voormalige partijleden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. GeenStijl heeft meerdere bronnen die dit bevestigen en natuurlijk hebben we daar, zoals het een FvD-kwestie betaamt, screenshots bij ter ondersteuning ende bewijs. Een van onze bronnen heeft na de onterechte incasso contact opgenomen met het partijbureau en kreeg te horen dat hij nooit is uitgeschreven. "Vreemd, want daar kreeg ik vorig jaar wel gewoon bevestiging van", aldus de bij GS met naam bekende bron, die daar aan ons ook het bewijs bij leverde.

We hebben de screenshots in dit topic ongeblurd ter inzage gekregen, voordat ze zijn geanonimiseerd door ons. We weten derhalve dat het meerdere personen betreft. Enkele mensen hebben wij direct gesproken.

**Partijsubsidie gebaseerd op ledenaantal
**Het ten onrechte incasseren van lidmaatschapsgeld bij voormalige leden die (al meer dan een jaar geleden) zijn vertrokken, is niet alleen vervelend voor die mensen. Even storneren die 25 piek en je bent klaar (hoewel een enkeling daar al te laat voor is). Maar in Dit Land is de pot met te verdelen partijsubsidie direct gekoppeld aan het ledenaantal. Bij FvD ging dat vorig jaar om bijna een half miljoen euro

Partijleider Thierry Baudet claimt nog altijd bij herhaling de grootste ledenpartij van Nederland te leiden maar GeenStijl weet van interne bronnen dat het ledental vermoedelijk veel lager ligt dan de partij zelf beweert, en het is al langer bekend dat de administratie een totale (ICT-) puinhoop is, met in december nog "duizenden onverwerkte opzeggingen" openstaand. Er wordt ook door Binnenlandse Zaken al sinds 2018 getwijfeld aan de ledentelling, omdat Forum verzuimde om de vereiste documenten aan te leveren, of simpelweg ondeugdelijke jaarrekeningen indiende.

We wilden FvD benaderen voor een reactie, totdat we beseften dat zij nog niet op 5G zitten, en onze wasmachine nog niet kan bellen. Ben je zelf een voormalig FvD-lid en is er ten onrechte 25 piek bij je geïncasseerd? Horen we graag, op redactie@geenstijl.nl.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.