Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
16 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#"ahmed aarad"

Premiere: Zendtijd voor Democratische Startups!

-GeenPeil Propaganda-
Recht van de GeenPeil Montagetafel. Last minute in elkaar geflanst. En om 16u55 vanmiddag (wat een tijdstip hè..), tussen Studio Sport en het Journaal van 17 uur is dit filmpje te zien op NPO1. Maar het internet gaat voor. Dus nu al hier! Met de Kleine Kale Dijkgraaf. Met toetsenbordheld Bart Nijman. Natuurlijk met Beryl 'het Bestuurlijk Breekijzer' Dreijer en Ahmed 'Bezorgde Blanke Man' Aarad. Met een gastoptreden van de roemruchte Joris von Loghausen, een dragende rol voor Leroy Theuniszen (en zijn luchtbed), en cameo's van een Bekende Cabaretier en die sympathieke knul uit DWDD. Komt dat zien, komt dat zien. Dan hoef je de tv er ook niet meer voor aan te zetten!

Hoe Ahmed niet van zijn tweede paspoort af komt

Ahmed Aarad staat op de kieslijst van GeenPeil, op plek 3. De Marokkaanse manifestman is kandidaat voor een positie als Nederlandse volksvertegenwoordiger in de Nederlandse Tweede Kamer en daarom wil hij van zijn Marokkaanse dubbele nationaliteit af. Want je loyaliteit kan maar bij 1 land liggen, vindt Ahmed. Dus verzocht hij aan GeenPeil om hem te helpen om van zijn dubbele paspoort af te komen. Maar DAT is helaas nog niet zo simpel als het klinkt...

GeenStijl presenteert: Manifest Asiel en Integratie

ANP-35010385.jpg Manifest Immigratie - Polemiek op GeenStijl Tekst: Russells Teapot Op 13 november 2015 pleegden islamitische terroristen een serie aanslagen in Parijs die aan 130 mensen het leven kostten. Acht dagen na de aanslagen in Parijs verscheen op GeenStijl een stuk van Ahmed Aarad. Ahmed stoorde zich aan de hysterie in het publieke debat en het gebrek aan werkbare oplossingen vanuit de politiek. Omdat ik op een aantal punten van mening verschilde met Ahmed, reageerde ik een week later met een tegenstuk, waarin ik deze punten betwistte. Onze conversatie ging via GeenStijl nog een keer op en neer, waaruit bleek dat we het misschien oneens waren over details (“wat is wahhabisme?”) maar niet over hoofdzaken (“geen tolerantie voor haatpredikers!”). Het belangrijkste punt waar we elkaar in vonden, was dat de huidige politiek op een doodlopende weg zat en er dingen radicaal moesten veranderen. Burgers weten het beter dan politici Daarom besloten Ahmed en ik om, samen met eenieder die geïnteresseerd was om mee te doen, om een Manifest te schrijven - als alternatief beleidsplan voor de politiek op de gebieden van migratie, integratie en asielbeleid. Ons doel was een Manifest te schrijven waarin burgers uit alle lagen van de bevolking zich kunnen vinden: PVV'ers en GroenLinksers, experts en leken, reaguurders en ambtenaren, allochtonen en autochtonen, Friezen en Marokkanen, hoog- en laagopgeleiden. Daartoe kwamen we diverse malen bijeen - met Marokkanen, moslims, GroenLinksers, ambtenaren én reaguurders, om tot een eensgezind manifest te komen. En dat is gelukt. Het publieke debat in Nederland is momenteel volledig gepolariseerd op onderwerpen als vluchtelingen, integratie en islam. Politici hebben zich ingegraven en geven geen centimeter toe. De opponent is een wegkijkende islam-apologeet danwel een islamofobe cryptofascist, de verschillen zijn zó groot dat dialoog bij voorbaat zinloos is, dus sluit men elkaar vóór de verkiezingen alvast uit. Waarmee onze parlementariërs zeggen: “de bevolkingsgroep die ik vertegenwoordig, kan niet praten met de bevolkingsgroep die jij vertegenwoordigt.” Burgers zijn niet onredelijk Onze insteek is dat politici ongelijk hebben op dit punt. Wij denken dat burgers in de verste verte niet zo onredelijk zijn als ze worden afgeschilderd door hun vertegenwoordigers. Dat burgers wél overeenstemming kunnen bereiken, óók op gebieden als asielbeleid en integratie. Als een GeenStijl-reaguurder en een Marokkaan uit de Schilderswijk zoveel gemeenschappelijke grond kunnen vinden, dan moeten er mogelijkheden liggen. Dus hebben we gedurende een jaar met een diverse groep mensen overlegd, nagedacht, oplossingen onderzocht en een aantal beleidsplannen geformuleerd. Uiteindelijk zijn we tot een resultaat gekomen waar we allemaal achter kunnen staan, en we zijn zeer tevreden dat we dit Manifest nu kunnen presenteren. Terwijl politici elkaar uitsluiten en zich steeds dieper ingraven, zijn hun achterbannen wél in staat om naar elkaar te luisteren en constructieve plannen te formuleren. Het Manifest Migratie, Integratie en Asielbeleid Hieronder een beknopte samenvatting van onze voorstellen. Het echte Manifest, waarin we onze voorstellen uitgebreid toelichten, is 18 pagina’s lang. Het downloadlinkje daarvan vindt u onderaan dit artikel. En natuurlijk: je eigen mening en inbreng geven, kan in de comments.
Lees verder

Ahmed Aarad: Modelburger of Retourjihadi?

ahmedkroontje1000.jpg De overheid ijvert om zoveel mogelijk gegevens aan elkaar te knopen om zo meer efficiënt te kunnen opereren. Dat dergelijke systemen, SyRi, worden aangenomen - zonder debat! - terwijl er een negatief advies is vanuit de Raad van State en ook de Autoriteit Persoonsgegevens. Je mag er van uit gaan dat de overheid met goede bedoelingen zulke koppelingen wil maken, bijvoorbeeld om een betere, snellere en veiligere dienstverlening naar de burger te verlenen. Maar er gaat ontstellend veel mis. U wilt voorbeelden? Ahmed Aarad hééft voorbeelden. Dat fouten in de uitvoering een constante zijn, ligt voor een groot deel aan de uitwerking. Ideeën en wetsvoorstellen die vanuit een Haagse theorie in de realiteit moeten worden toegepast, dat gaat vaak fout. Dit vertrouwen we toe aan mensen en bedrijven die achteraf vaak incompetent blijken te zijn. Maar in plaats van zakelijk op te treden, helpt de overheid dit soort mensen aan een arbeidsbetrekking elders binnen de overheid. Terwijl je ze soms beter op een zwarte lijst kan plaatsen. Of gewoon überhaupt naar de rechter moet stappen om de schade te verhalen. Want faalsystemen kosten geld. Veel geld. Belastinggeld. Hieronder een voorbeeld uit eigen ervaring van Ahmed Aarad (bekend van). Ahmed, rol er maar in: Overheid en ICT. Een faalvoorbeeld uit de praktijk Graag laat ik het dan ook aan de overheid om mij aan u voor te stellen door de gegevens die zij van mij heeft en waarvan zij denkt dat deze kloppen. Het onderstaande verhaal is aan het rollen gekomen door een verhuizing van Leidschendam naar Den Haag. Daarbij werd ik door het servicecentrum van de gemeente Den Haag verteld dat ik “digitaal” kan inschrijven bij de gemeente via mijn.overheid.nl. Nou. Dat zouden we nog wel eens zien… Figuur 1. Ik ben van Marokkaanse komaf, geboren 1981, en ben op 18 september 1985 naar Nederland gekomen. Tot zover klopt het. Echter was het eerste adres niet de Paulus Potterstraat 195 te Den Haag, zoals op dit screenshot staat, maar de Hertzogstraat 70 in Den Haag. Dat is FOUT 1. Figuur 2. Kennelijk heb ik op 26 november 1993 een verblijfstitel ontvangen – wat dus zou kunnen betekenen dat ik bijna 8 jaar illegaal in Nederland verbleef. Dat is FOUT 2. En best wel een kwalijke.
Lees verder

LIVE! GeenPeil presenteert nieuwe kandidaten

LIVE om 15:00 uur op dit kanaal of via GeenPeil.nl: de presentatie van stemkastjes nummer 2 en 3 voor de kieslijst van GeenPeil. Omdat GS nou eenmaal altijd net iets ahead of the curve is, zijn hier hun naam & plaatjes alvast. Maak kennis met Beryl Dreijer (#2) en Ahmed Aarad (#3). Beryl kent u van de GeenPeil GemeenteWacht, die ijverde voor meer stemlokalen tijdens het referendum en voerde daarvoor zelfs rechtszaken namens burgers. Ahmed kent u van zijn polemieken op GeenStijl met Russells Teapot, over integratie en islam. Samen met reaguurders gingen zij vervolgens (IRL!) aan een migratiemanifest schrijven. (Daarover later meer.) Beryl en Ahmed gaan uiteraard ook de functie van levend stemkastje vervullen, maar daarnaast zijn zij het Paard van Troje van GeenPeil: van binnenuit op het Binnenhof zullen ze het bestuur gaan openbreken. Om 15u gaan ze zich live verder voorstellen, in gesprek met Theodor Holman. Nummer 4 tot en met einde lijst presenteren we over een dag of tien. kandidaat2.jpg kandidaat3.jpg

Ahmed Aarad - Dieselgate rond VW bewijst de kloof tussen burger en bestuur

guardianwisthetookal.png Waarom is de burger boos? Het lijkt erop alsof de politiek bewust blind is voor het eigen handelen en voornamelijk bezig is elkaar naar de kroon te steken. Waarbij zij van het ene media moment naar het volgende gaat. Zelfs bij zaken waar je met goed fatsoen nauwelijks op kunt concurreren, het maatschappelijk belang over miljarden gaat, kunnen de heren en dames politici niet samenwerken. Een van de meest exemplarische voorbeelden is het Volkswagen emissie-schandaal. Een casus waarbij een bedrijf, dat bijna dezelfde omzet heeft als de totale uitgaven van ons als land, heeft gefraudeerd om onder de wettelijke eisen uit te komen. 
Je zou dan als burger logischerwijs kunnen concluderen dat zowel de links- als rechts-draaiende politici juist hier hebben kunnen laten zien dat zij samen keihard optreden vanuit de wet en de eigen partijprincipes. Niets is echter minder waar...
Lees verder

Ahmed Aarad - Big Data heeft lak aan landsgrenzen

bigdatastroom.gif Dat anonieme data niet bestaat, dat wist nagenoeg iedereen al die betrokken is bij big data. Helaas voor ons burgerij is dat onze beleidsmakers en politici nog niet op het niveau zitten om internet - en dus ook ICT - goed te kunnen begrijpen en te doorgronden. Vanuit het verleden is gebleken uit onderzoek van o.a. MIT en vanuit bijvoorbeeld Netflix, dat anonieme data vrijwel altijd weer herleid kan worden naar een persoon. Wat doe je dan als onwetend (en laten we uitgaan van ook goedbedoelend) genderneutrale politicus? Dan ga je reguleren. Wetten maken die onderbetaalde en onderbezette toezichthouders moeten gaan handhaven. En in ons Nederland zet je daar een faalkonijn als hoofd neer vanuit de politieke draaideur rolodex. Dat het vorige hoofd constant zat te hameren om ‘meer middelen’ deed niet ter zake. Dus nu voordat de nieuwe Europese databeschermingsrichtlijn (GDPR) in Nederland geïmplementeerd is, is er sprake van een loophole waardoor de richtlijn grotendeels niet meer functioneert. Immers, als data als anoniem gelabeld kan worden, dan kan deze zonder problemen worden geëxporteerd naar een land buiten de Unie. En daar weer te identificeren buiten het zicht van toezichthouders. Zo voldoe je aan de wetgeving en is er geen toezichthouder in de EU die in een ander land kan toezichthouden of een bedrijf zich wel aan onze regels houdt.
Lees verder

RECTIFICATIE. Paul Tang heeft helemaal gelijk

pvdaschismamolen11200.gif "De pensioenplannen van de Europese Commissie zijn zo inhoudsloos, dat ze beter in de prullenbak verdwijnen. Nederland heeft, als het om pensioenen gaat, zijn zaken goed op orde en is deze Europese bemoeienis overbodig." Dat zijn niet onze woorden, maar die van Paul Tang, MEP-muppet namens de PvdA. (Nee niet die van dat fietsenhok.) Maar helaas, de plannen zijn niet in de prullenbak verdwenen. Er is vorige week ongezien & ongelezen met de EU-richtlijn IORP-II ingestemd door de PvdA (van Paul Tang), de VVD, D66 en GroenLinks. Op dinsdagavond kregen ze de geheime verdragstekst, op woensdagmiddag stemden ze er mee en, en op donderdag steunden drie van deze vier partijen een verzoek van Henk Krol om nadere toelichting op de inhoud van de nieuwe richtlijn en de effecten daarvan op ons Nederlandse pensioenstelsel. GeenStijl heeft daarover in de afgelopen twee weken een aantal topics gemaakt, want het lijkt ons niet meer dan normaal dat we ons hardop afvragen waar de vliegende fuck de rotte appels in de Haagse mand nú weer mee bezig zijn. Tang trekt dat niet en begint te stampvoeten. Hij verwijst naar 1 topic in die reeks, het eerste, om huilie huilie te doen over de 'pensioenprut' van GeenStijl en te klagen dat we nooit rectificeren (logisch, als het klopt dan klopt het en de feiten spreken voor zich). Vervolgens gaat ie oreren dat het allemaal geweldig is dat het pensioentoezicht over 1200 miljard euro bij DNB wordt weggehaald en in de EU wordt ondergebracht. Maar dat botst dus behoorlijk met zijn eigen uitspraken van een jaar geleden, over hoe die EU richtlijn beter in de prullenbak kan verdwijnen en dat EU-bemoeienis met onze pensioenen overbodig is. Nou. Bij dezen doen we dan toch maar een keer een rectificatie. Van de woorden van Paul Tang, welteverstaan. Niks 'pensioenprut van GeenStijl', maar RODE KAART VOOR PENSIOENPLAN EUROPESE COMMISSIE (mirror). Namens de PvdA, een welgemeend sorry voor het draaien, spinnen & belazeren van de Nederlandse pensioenspaarder. rodekaartvoorpaultang.png
Lees verder

Mocro en reaguurder brengen islamdebat naar 2016

russells-teapot.jpg 2015 was het jaar waarin de geschriften van de Koran het wonnen van de tekeningetjes van Charlie Hebdo en tevens het jaar waarin het destructieve gif van de islam wederom in Parijs vernietigend uithaalde naar het vrijzinnige hedonisme waar de joods-christelijke traditie zo joviaal ruimte aan biedt. GeenStijl reageert op deze gebeurtenissen immer op de enige denkbare manier: hard, scherp en nimmer apologetisch voor de superieure westerse waarden. De islam is een set slechte ideeën en die van ons zijn beter - zo simpel is het. Maar 2015 was ook het jaar waarin GeenStijl de deur openzette naar de vervolgvraag: Wat nu? Hoe pakken we "dit" aan? Hoe lossen we "dit" op? Er dook zowaar een Marokkaan op - Ahmed Aarad - die de handschoen durfde op te pakken. En in de wisselwerking die daarop ontstond met Russells Teapot, bloeit misschien iets moois op. Na een aantal polemieken over en weer, zet reaguurder theepot hieronder uiteen waar Ahmed en hij op dit moment zijn aanbeland. Opdat er in 2016 een mooi vervolg geven mag worden aan inhoudelijke, constructieve dialoog die zich niet door regressief-linkse dogma's het zwijgen laat opleggen. RUSSELLS TEAPOT - Waarom ik aan dit initiatief meedoe Ahmed Aarad publiceerde onlangs op GeenStijl een Manifest voor Integratieproblematiek, met de uitnodiging aan iedereen, de reaguurders in het bijzonder, om mee te denken over oplossingen voor de huidige islam-gerelateerde problemen en zo samen een nieuwe visie op integratie en migratie te formuleren. Aarad stelde al dat er eigenlijk weinig zaken zijn waarin hij en ik van mening verschillen. Dit is inderdaad zo, het is na twee keer op elkaar antwoorden wel duidelijk dat we, hoewel we op veel details van mening verschillen (zoals over het “wahabisme”), we het over het grote plaatje eens zijn. Ik ga dan ook graag op zijn uitnodiging in.
Lees verder

Russells Teapot: 'Zolang de islam niet moderniseert, zal terrorisme voortduren'

russells-teapot.jpgWe gaan gewoon door met de verdiepende diepgang over de Discussie der Discussies: Wat te doen met de islam en de terreur die zij voortbrengt? Want bang bibberend in een hoekje zitten is meer iets voor het Mediapark, Clingendaeltypes en andere Haagse handpoppen. Hier op de GeenStijl gaan we voorbij het eigen gelijk op zoek naar antwoorden. We begonnen met Ahmed Aarad, publiceerden daarna het tegenstuk van reaguurder Russells Teapot, en die handschoen werd door Ahmed ook weer opgepakt. Dus nu is de theepot weer aan zet. Schenk maar in, koekje d'r bij, we gaan weer kritisch nuanceren: Zolang de islam niet moderniseert, zal terrorisme voortduren De kernboodschap van Aarads beide betogen is dat het terrorismeprobleem te herleiden is tot het wahabisme, en Golfstaten als Saoedi-Arabië die deze stroming ondersteunen. De sleutel om dit probleem op te lossen is, volgens Aarad, Westerse steun aan deze Golfstaten intrekken. Ik hoop dat ik hiermee Aarads standpunt correct weergeef. Gedeeltelijk heeft hij hier gelijk, zoals we eerder ook al overeenkwamen. De twee voornaamste exportproducten van Saoedi Arabië zijn olie en slechte ideeën. Zolang wij het eerste af blijven nemen, stimuleren wij ook het tweede. Ik denk echter dat Aarad er naast zit als hij de golfstaten en het wahabisme als de diepste kern van het probleem beschouwt. Ik denk dat het probleem veel, veel dieper zit. Om gefocust te blijven op deze hoofdzaak, zal ik niet elk puntje waarin ik met Aarad van mening verschil behandelen, maar ga ik direct naar de kern. Essentieel voor Aarads betoog is het idee dat het terrorisme van de afgelopen 15 jaar te herleiden is tot het wahabisme. Anders zou bestrijden van deze ideologie immers slechts een deel van het probleem oplossen en niet de bron wegnemen. Ik ben het oneens met deze stelling, om de volgende drie redenen die ik daaronder uiteen zal zetten: 1. “Wahabisme” is een term die alle betekenis verloren heeft. 2. Er zijn niet-wahabistische/salafistische terroristische organisaties actief. 3. Westerse waarden en vrijheden worden vanuit vele islamitische stromingen bedreigd.
Lees verder
bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken