Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten — Schrijver Jean Raspail en de roman Le Camp des Saints uit 1973

De ondergang van Europa door massa-immigratie, zoals 50 jaar geleden voorspeld in Le Camp des Saints van Jean Raspail. Door Arthur van Amerongen

Vijftig jaar geleden verscheen Le Camp des Saints van Jean Raspail. Van deze toekomstroman zijn wereldwijd meer dan 300.000 exemplaren verkocht en het boek leest net zo lekker weg als 1984 van George Orwell, Brave New World van Aldous Huxley, The Boys from Brazil van Ira Levin, en The Iron Heel van Jack London. En hier vindt u nog een hele rits dystopische romans. 

In Le Camp des Saints beschrijft Raspail de ondergang van Frankrijk, die begint op Paaszondag 1991. Een armada van roestige vrachtschepen en verouderde oceaanstomers landt op de stranden tussen Cannes en Saint-Tropez. De vloot van de hoop, vertrokken uit de Ganges-delta, bestaat uit 1 miljoen uitgehongerde paupers en paria’s, letterlijk de laagste kaste uit India. De leider van de flotilla is een misvormd kind met een kapiteinspet, zittend op de schouders van een reusachtige Hindoe. De schrijver koos uit effectbejag  bewust voor vreedzame hindoes, indachtig Ghandi, die de Britten zonder geweld verjoeg, en niet voor moslims.  

De Franse regering vraagt andere westerse landen om steun en heel Europa moedigt migranten uit de hele wereld aan ook om de reis te maken. De Franse bevolking vlucht massaal naar het noorden, terwijl de Gutmenschen juist naar het zuiden reizen om de paupers  te verwelkomen als de “Messias met een miljoen hoofden”. Vervolgens bezetten de migranten huizen van blanke burgers, vermoorden fabriekseigenaren die hen als werkkrachten hadden ingehuurd en verkrachten blanke vrouwen en meisjes. 

In Londen ontvlucht de autochtone bevolking massaal de stad, terwijl miljoenen mensen van kleur op straat kamperen. In New York City moet de burgemeester zijn ambtswoning delen met zwarte families. De nieuwe regering komt in handen van zwarte migranten, gastarbeiders en Franse collaborateurs, en zij maken korte metten met racisme en blanke dominantie. Volgens Raspail is dit het einde van de westerse beschaving, geofferd op het altaar van de universele gelijkheid.

De basis van de roman was het artikel L'Armada de la dernière chance, dat Raspail voor Le Figaro schreef naar aanleiding van de coverstory in die krant in mei 1971. De kop – boven een foto van Marianne, symbool van Frankrijk, gekleed in een Arabische vrouwensluier – luidde: ‘Zal Frankrijk in 2015 nog steeds Frans zijn?’

Raspail werd in zijn polemiek gesteund door Gerard Dumont, hoofd van het Instituut voor Politieke Demografie, en betoogde dat de Franse cultuur, de Franse normen en waarden en de Franse identiteit in 2015 bedreigd zouden worden door grootschalige immigratie uit Noord-Afrika. Aanleiding was een rapport over Bengalen dat de verdubbeling van de bevolking voorspelde van 70 naar 140 miljoen inwoners, en een artikel over het gemiddelde Franse gezin in die tijd, geschat op 3,37 personen. Raspail vroeg zich af  of de wereld in 2050 nog wel bewoonbaar zal zijn. Europa niet, speculeerde hij. ‘De migranten zullen grotendeels uit Afrika, het Midden-Oosten en de verre uithoeken van Azië komen’, zei hij. ‘Overbevolking en godsdienstoorlogen zullen de situatie moeilijk maken.’

De titel, Legerplaats der Heiligen, is ontleend aan de Openbaring van Johannes

En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

Raspail’s traditionele katholicisme diende als inspiratie voor veel van zijn utopische werken, waarin de ideologieën van communisme en liberalisme ten dode opgeschreven zijn en een katholieke monarchie wordt hersteld. In de roman Sire (uit 1991) wordt in 1999 in Reims een Franse koning gekroond: Philippe Pharamond de Bourbon, 18 jaar oud en een directe afstammeling van de laatste koningen van Frankrijk. In 1992 richtte Raspail het Comité ter herdenking van de dood van Lodewijk XVI op.

Raspail (5 juli 1925 - 13 juni 2020) was etnoloog, ontdekkingsreiziger en een gelauwerde auteur van reisverhalen en romans. Hij bracht zijn jeugd door in Noord- en Zuid-Amerika, en reisde vaak in de voetsporen van Franse ontdekkingsreizigers. Zijn eerste reis, in 1949, was per kano van Quebec naar New Orleans, in de voetsporen van pater Marquette. Zijn eerste reisverslag ging over een trektocht per auto van Tierra del Fuego naar Alaska in 1952. In 1953 leidde Raspail een Franse expeditie in de voetsporen van de Inca's en in 1956 bracht hij een jaar in Japan door. Een van zijn vaste thema's zijn bevolkingsgroepen die bedreigd worden door de confrontatie met de moderniteit. 

Ik las Le Camp des Saints pas nadat ik op Vuurland eerst Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie van Jean Raspail had gelezen, waar ik met mijn toenmalige verloofde een maand vast zat in hoofdstad Ushuaia omdat er geen enkel transport meer naar Buenos Aires of Santiago mogelijk was door een vulkaanuitbarsting. Een geweldig boek en net als In Patagonia van Bruce Chatwin verplichte kost voor iedereen die Patagonië en Vuurland bezoekt. 

Le Roi de Patagonie is het waargebeurde verhaal over de claim op het koninkrijk Araucania en Patagonië door Orélie-Antoine de Tounens, advocaat uit Périgueux, in de tweede helft van de 19e eeuw. In 1981 riep Raspail zichzelf uit tot consul-generaal van Patagonië, een denkbeeldig toevluchtsoord, een alternatief vaderland van dromen en vrijheid.

De roman ontving in 1981 de Grand Prix du roman de l’ Académie Française. In 2003 ontving hij van de Franse Academie de hoofdprijs voor literatuur voor zijn hele oeuvre en werd hij benoemd tot officier van de Légion d'honneur

Le Camp des Saints werd in 1973 niet bepaald juichend ontvangen door de BCBG van Parijs. 'Ik werd een racist genoemd, de gesel van ons overgevoelige en totaal blinde Westen', zei Raspail tien jaar later. Aanvankelijk liep het boek niet, maar na drie jaar stegen de verkoopcijfers ineens. 

Het succes kwam via mond-tot-mondreclame en via promotie door rechtse schrijvers.  Het boek kreeg een nieuwe boost in 2001 toen een boot met Koerdische vluchtelingen aan de grond liep in Boulouris, vlakbij Saint-Raphaël, een paar meter van het kantoor waar Raspail Le Camp des Saints had geschreven.  

Op 2 september 2015, twee dagen nadat Merkel haar uitnodiging uitgaf met de kreet 'Wir schaffen das', tweette Marine Le Pen: “ik nodig alle Fransen uit om Le Camp des Saints te lezen of te herlezen.” 

Ze schreef dat ze het boek las op haar 18e en het een blijvende inspiratiebron bleef. Bij de dood van de auteur betreurde ze het enorme verlies voor de nationale familie en noemde ze hem ‘de profeet’. 

Toen Camp of the Saints in 1975 in de Verenigde Staten werd gepubliceerd, waren de meningen ernstig verdeeld. De New York Times omschreef het complot als belachelijk en vond Raspail’s fantasie dat in de nabije toekomst de Derde Wereld, protesterend tegen de ongelijke verdeling van de goederen van de wereld en de westerse onverschilligheid voor haar ellende, keihard terugslaat, bespottelijk.

Een recensie in Time had de kop 'Poor White Trash': 'For those who have always wondered what it would feel like to be worked over by the Gestapo, French Essayist and Novelist Jean Raspail has concocted a reasonable facsimile. 

James Kilpatrick van de Boston Globe daarentegen prees het 'moedige' boek en zei dat het geen verrassing was dat het belachelijk gemaakt was door Time Magazine en de New York Times. De krant wees erop dat Raspail de migranten in veel opzichten als bewonderenswaardig afbeeldde: vastberaden, vindingrijk en ambitieus. Ze zochten een beter leven. Raspail's minachting betrof een Westerse wereld die niet in staat is zijn eigen waarden te identificeren of te verdedigen.

James Kilpatrick was een van recensenten die de bevolkingscijfers voor de laatste twee decennia van de 20e eeuw in zijn stuk aanhaalden. In 1975 telde de wereldbevolking ongeveer vier miljard, een aantal dat naar verwachting tegen het jaar 2000 verdubbeld zou zijn. In 2011 werd de grens van zeven miljard bereikt en in november 2022 de grens van acht miljard. 

The Camp of the Saints kreeg opnieuw volop aandacht in de Verenigde Staten, nadat Stephen Miller - de immigratieadviseur van president Trump - goedkeurend over de roman had geschreven op de website Breitbart. Ook Steve Bannon schreef dat Europese landen werden geconfronteerd met een invasie die leek op die in “The Camp of the Saints”. Ronald Reagan prees het boek en Samuel Huntington verwerkte het in The Clash of Civilisations

The Camp of the Saints heeft nooit een Britse uitgever gevonden. In 2004 omschreef The Guardian het boek als 'walgelijk' en noemde het een neo-nazibestseller. Desalniettemin gaf de krant, net als de Amerikaanse recensenten van drie decennia eerder, met tegenzin toe dat Raspail een lastige vraag had gesteld over de groeiende wereldbevolking. 'Dit proefschrift heeft een ruwe, sub-Malthusiaanse, demografische ondersteuning', aldus de krant, die verwees naar de laatste alinea van Salman Rushdie's roman uit 1981, Midnight's Children, waarin de auteur de bevolkingsexplosie van India voorspelde. ‘De bevolking van India, 20 jaar nadat Rushdie die woorden schreef, is een miljard’, zei de Guardian. ‘En anno 2024? Waar zullen ze heen gaan? Raspail weet het: naar de Côte d’Azur natuurlijk.’

Een nieuwe Franse editie van Raspail’s boek in 2011 werd een bestseller. 2011 was het jaar van de catastrofale interventie van het Westen in Libië, waarbij kolonel Gaddafi werd afgezet. De regio verviel in chaos en explodeerde de massale immigratie vanuit Afrika naar Europa. Volgens cijfers van Frontex, het grensagentschap van de EU, staken in 2010 4.450 mensen het centrale Middellandse Zeegebied over; het volgende jaar maakten 64.261 de reis, en tussen 2014 en 2017 bedroeg het totale aantal landingen in Europa op deze route 625.455. Tegelijkertijd kwamen honderdduizenden migranten en vluchtelingen Europa binnen via de Westelijke Balkan, nadat de Duitse bondskanselier Angela Merkel in augustus 2015 de grenzen van het continent opende. Dat jaar stroomden 764.033 mensen Europa binnen, een 16-voudige toename ten opzichte van 2014.

In een voorwoord van de editie van 2011 schreef Raspail dat hij een trotse "Français de souche was, een uitdrukking die, vrij vertaald, mensen van Franse afkomst of van blanke Europese afkomst betekent. Hij schrijft dat zijn boek nu onpublicabel zou zijn. Door advocaten liet Raspail  uitzoeken welke passages indruisten tegen de aangescherpte anti-discriminatiewetgeving. Het blijken er meer dan vijftig te zijn; in een appendix worden ze keurig met bladzijden en regelnummers opgesomd.  In 2015 werd het boek ook in het Duits vertaald. Raspail gaf in september van dat jaar een lang interview, toen Duitsland worstelde om de enorme toestroom van migranten uit Afrika en het Midden-Oosten het hoofd te bieden. Hij verwierp beschuldigingen dat hij of zijn boek racistisch was. Hij toonde ook geen leedvermaak over de migrantencrisis. Verdriet was zijn overweldigende emotie, over wat volgens hem de onverbiddelijke achteruitgang van Europa was. ‘We staan  nog maar aan het begin’, waarschuwde hij. ‘De situatie die we nu meemaken, is niets vergeleken met wat ons te wachten staat in 2050. Er zullen negen miljard mensen op aarde zijn.’

De Vlaming Jef Elbers vertaalde de cultklassieker naar het Nederlands. De Ontscheping stond in september 2017 centraal in de Schwob-actie van het Letterenfonds en lag in 100 Nederlandse boekhandels. 

Literatuurmandarijn Arnold Heumakers schreef een positief stuk in het NRC Handelsblad en de VPRO wijdde er een programma aan

Heumakers: “In 1973 was dit schrikbeeld nog geheel en al toekomstmuziek, en dat is het in feite nog steeds. Wat op de lange duur de gevolgen zijn van de massa-immigratie uit de niet-westerse wereld weet niemand, alle alarmerende voorspellingen ten spijt. Maar de angst, de paniek, de hysterie en de haat die Raspail beschrijft, zijn inmiddels alomtegenwoordig, mede aangewakkerd door een islamitisch geïnspireerd terrorisme dat Raspail nog niet voorzag. Bij hem gaat het allereerst om de armen van de derde wereld, die bij het rijke Europa aankloppen om hun deel van de welvaart op te eisen. Dat is niet hetzelfde als het culturele en politieke conflict met de radicale islam, al doet het verschil geen afbreuk aan de actualiteit van Le camp des saints. In Raspails roman, door hemzelf aangeduid als een `parabel’ en een `allegorie’, draait het om de fundamentele vraag: wat gebeurt er als de derde wereld het humanisme, morele kern én achilleshiel van het Westen, letterlijk neemt en de facto haar rechten opeist? Tegen het demografisch dictaat is geen kruid gewassen: `zij’ zijn met miljarden, `wij’ slechts met miljoenen. Wat de zaak extra op scherp zet is dat Raspail de tegenstelling ongegeneerd in raciale termen verwoordt. Het gaat om blank tegen zwart en bruin, al blijkt bij de laatste patriotten of 'heiligen' ook een geassimileerde Hindoe te zitten. Van het racisme wordt dus geen systeem gemaakt – in laatste instantie geeft de cultuur (iets waarvoor of waartegen men in principe kan kiezen) de doorslag. Door toch over rassen te spreken en zelfs over een 'rassenoorlog' komt Raspail onbedoeld tegemoet aan de tegenpartij die de inflatoire gewoonte heeft om alles wat haar niet bevalt als 'racisme' te verketteren. In Raspail vindt die tegenpartij een welbespraakte en voor niets terugdeinzende bestrijder. De verschoppelingen uit India krijgen als “mensen van de Ganges” nauwelijks een gezicht, maar bij het portretteren van een reeks even modieuze als hypocriete Gutmenschen (inclusief een op Franciscus lijkende paus en een door alle menslievende praatjes misleide Franse versie van Henk en Ingrid) heeft Raspail zich bepaald uitgeleefd. Een deel van hen wordt vertrapt door de hongerende horde of komt anderszins om in de totale anarchie als gevolg van de ontscheping. Satire en sarcasme strijden hierbij om de voorrang, waardoor het boek (anders dan bijvoorbeeld Houellebecqs ironische meesterwerk Soumission) soms meer op een pamflet lijkt dan op een roman. Voor de vulkanische woede à la Céline over de verwoestende invloed van het `Beest’, zoals de vijand apocalyptisch wordt aangeduid, maakt dat geen verschil. Wanneer de toekomst van de beschaving op het spel staat, moet je niet aankomen met dubbelzinnigheden, zal Raspail gedacht hebben. En dat haat óók een vruchtbare literaire motor kan zijn, demonstreert hij met verve.”

In het tijdschrift Le Point in 2015 omschreef Raspail zichzelf als rechts-rechts".  

Le Point: U ontkent dat u extreem-rechts bent, maar uw boek heeft de waarde van een pamflet in bepaalde xenofobe stromingen. Heeft u er spijt van?

Raspail: U spreekt van extreem-rechts! Het is mogelijk dat dit boek geïnstrumentaliseerd is en dat er soms taaluitspattingen zijn. Ik kan daar niets aan doen. Trouwens, ik zit niet op internet, ik ben de 21e eeuw niet binnen getreden, dus ik weet niet wat ze daar zeggen over mijn boek. Persoonlijk sta ik aan de rechterkant, en ik vind het niet erg om dat te zeggen. Ik ben zelfs "rechts-rechts".

Niet altijd want ik ben een royalist. Ik stem in de laatste ronde van de presidentsverkiezingen. Ik stem niet links, dat is zeker. Op dit moment heeft iedereen het over het onderwerp, er zijn duizenden specialisten op het gebied van migranten, het is een chaos van opmerkingen. De situatie die we nu meemaken is minder vergeleken met wat ons te wachten staat in 2050. Er zullen 9 miljard mensen op aarde zijn. Afrika is in een eeuw tijd van 100 miljoen naar een miljard inwoners gegaan, en misschien zijn er 2, 5 miljard Afrikanen in 2050. Zal de wereld leefbaar zijn? Overbevolking en godsdienstoorlogen zullen de situatie delicaat maken. Het is dan dat de invasie zal plaatsvinden, die is onvermijdelijk. (Le Point)

Hier een waardige lijkrede voor Raspail door mijn vrienden van Doorbraak, een van de weinige onafhankelijke Vlaamse media. 

Jean Raspail was romancier. Geen politicus. Hij kwam niet met oplossingen en wilde geen antwoord geven op de vraag hoe Europa dan wel moest antwoorden op de massa-immigratie. ‘Sortis de leurs livres, les écrivains n'ont rien à dire, beweert de verteller in zijn roman Les yeux d'Irène. Eens buiten hun boeken, hebben auteurs niets meer te zeggen. ‘Maar wie een verloren strijd begint, moet klaroengeschal laten horen, op zijn paard springen en een laatste charge proberen uit te voeren, want anders sterft men door trieste ouderdom in een vergeten fort dat niemand nog belegert omdat het leven elders plaatsvindt, zegt een van de personages in Le roi au-delà de la mer.

Adieu, monsieur Raspail.

p.s. In 2022 voorspelde de VN dat de wereldbevolking in 2050 9,8 miljard zal bereiken en dat negen landen tegen die tijd voor de helft van de groei van de wereldbevolking zullen zorgen: India, Nigeria, de Democratische Republiek Congo, Pakistan, Ethiopië, Tanzania, Oeganda, Indonesië en de VS.

Reaguursels

Inloggen

Schout-bij-Nacht-J & Ruimedenker.
Even terugkomend.
Is het voormalige Mesopotamië niet het bakermat van de Mensheid qua intelligentie ?!

Bad - Casey | 16-07-23 | 09:19

Milton, zoals u al had voorspeld, ik had een date, na 9 jaar.
Gewoon even tussendoor.
Leo Sayer - More Than I Can Say.
www.youtube.com/watch?v=GnIlo91CrBw
;))

Bad - Casey | 16-07-23 | 09:15

Globalisering heet dat, onontkoombaar. Het is uitvloeisel van het kapitalisme en de moderne techniek.
De immigratie is nog maar net begonnen. Van de oude orde blijft geen spaan heel. Uiteraard komen er rassenoorlogen en godsdienstoorlogen, een blik op de menselijke geschiedenis zegt al genoeg.
Nederland zit in de aanloop naar een drugsoorlog. Dit soort dingen gebeuren.

Van-Duyvenbode | 16-07-23 | 09:09 | 2

Vooral dat laatste is duidelijk aan de gang. Rotterdam weer een explosie vannacht. Het aantal is dit jaar al meer dan vorig jaar in Amsterdam en Rotterdam. De plegers zijn vooral 'jongeren' van gemiddeld 23 jaar. Maar daar steken die politici de kop voor in het zand. Maar goed we zijn wel lekker inclusief en divers, het mag wat kosten.

Burgerzaken | 16-07-23 | 09:16

The Doomsday Machine, dat zijn we zelf.

Mr_Natural | 16-07-23 | 09:17

Een boekenlijstje van de middelbare school:
[✓] 1984
[✓] Brave New World
[✓] Lord of the Flies
[✓] The quiet American
[✓] In Cold Blood
[✓] Character

Ik had Franzosisch laten vallen meteen toen het kon. Van dit boek heb ik nog nooit gehoord. Dank Tuur!

Louter Leuter | 16-07-23 | 09:04 | 4

Waarom Animal Farm niet? Lekker makkelijk.

Mr_Natural | 16-07-23 | 09:07

In Cold Blood maakte nog de meeste indruk op mij. Nou ja, aan die info heb je weinig, maar goed, wilde het even opmerken.
Bijzondere man ook, die Truman Capote.

Ichneumonidae | 16-07-23 | 09:08

James Oliver Curwood.

GKJP | 16-07-23 | 09:12
▼ 1 antwoord verborgen

Ajax heeft Jetten gecontracteerd. De politicus tekende een overeenkomst met een duur van drie seizoenen, van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2026. Het betreft het eerste contract voor de minister.

Cornelis12 | 16-07-23 | 09:00 | 2

Ik vind het erg schokkend dat het publiek hier, laten we zeggen minstens in de 60 of ouder niets weet over de geschiedenis. Schandalig in een land als ons land. Schaamte voel ik.

Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:58 | 12

@Louter Leuter | 16-07-23 | 09:05: Als je dat wilt doen, graag.
Ik weet niet eens waar Nieuwpoort ligt, maar ook dat ga ik uitzoeken.

Ichneumonidae | 16-07-23 | 09:09

@Louter Leuter | 16-07-23 | 09:05:
Weet zo'n Schout veel?
Mooiweer zoetwater operettesoldaat!

834.
Dát was een goed jaar voor mijn voorva'dren!
Plunderen! Brandschatten! Slaven buitmaken!
Heel Dorenstad met de grond gelijk!
Hahaaah!
Mooie tijden, jongen!

Kapitein Sjaak Mus | 16-07-23 | 09:16
▼ 9 antwoorden verborgen

Goedemorgen zeg.

Koffie zetten is niet helemaal goed gegaan, mijn lepel smelt.

GKJP | 16-07-23 | 08:57

Ik had vroeger een geschiedenisleraar die zei "Geen gewone neger maar een echte neger". Daar bedoelde hij de oorspronkelijke bewoners van Afrika mee. Toen was neger nog geen "verboden woord".

De_fluitlokker | 16-07-23 | 08:55

Oh ja.

De Ghothen, Vandalen etc. Dat is "WIJ".

Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:52 | 8

@Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 09:03,
Klopt, daar kwam hij vandaan.

Bad - Casey | 16-07-23 | 09:07

@goedverstaander | 16-07-23 | 09:05,
Hahaha, heel toevallig had ik het hier thuis met iemand over.
Ik zei dus ook, hoe konden die beesten het daar dan overleven?!

Bad - Casey | 16-07-23 | 09:08
▼ 5 antwoorden verborgen

Goedemorgen allen,
Slechts dit,
scientias.nl/ondergang-romeinse-rijk-...
De geschiedenis blijft zich herhalen en dat met een geschiedenisleraar met 12 jaar aan de hoogste macht van Nederland.
Man, man.
Kastelein, een rondje en een nummertje speciaal voor Mickey ( ik had hem meegekregen dame ;)).
Jim Croce: Time In A Bottle.
www.youtube.com/watch?v=jk6PtxF6Nh4
Proost!

Bad - Casey | 16-07-23 | 08:45 | 12

@Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:56,
Nee alleen, is geen onderbouwende antwoord.

Bad - Casey | 16-07-23 | 09:01

@goedverstaander | 16-07-23 | 08:51,
Beste,
Zij weten het dondersgoed ;)

Bad - Casey | 16-07-23 | 09:06
▼ 9 antwoorden verborgen

Om aan de moreel superieure agenda van links ook praktische uitvoering te geven, zeg maar om de daad bij het politieke woord te voegen, worden er daadwerkelijk miljoenen immigranten uit hoofdzakelijk islamitische landen verwelkomd. Wanneer deze omvolking niet zou plaatsvinden zouden er geen partijen als de PVV en JA21 nodig zijn. Dan kunnen ze nog zo moreel superieur zijn, wanneer deze omvolking niet zou plaatsvinden zou niemand zich daar druk om maken. Door hun arrogantie vanwege hun morele onoverwinnelijkheid (tot afgelopen vrijdag) hebben onze politieke overheersers enige jaren geleden het klimaat aan hun agenda toegevoegd (naast nog wat woke). Dat was een grote fout omdat de ver gevorderde mate van de omvolking nu versneld zorgt voor de totale ontwrichting van de samenleving die er ook wel zonder de stikstofcrisis was gekomen maar pas later. Links heeft zichzelf een spaak in het wiel gestoken en daar komen ze niet meer vanaf. Ook al zouden ze de verkiezingen voor de zoveelste keer winnen ze zitten vast in een door hen zelf veroorzaakte catch22. Hopelijk ziet de Nederlandse kiezer dit ook.

Tiscali-2 | 16-07-23 | 08:42 | 1

De doorsnee Nederlandse kiezer ziet dit maar wordt genegeerd idem dito in België en andere Westerse landen .

likmegaties | 16-07-23 | 08:55

Oorspronkelijk komt de mens toch uit Donker Afrika?

De_fluitlokker | 16-07-23 | 08:41 | 8
-weggejorist-
Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:54
▼ 5 antwoorden verborgen

Waar zijn toch de poëziealbums van weleer?
"Scheepjes verwelken, bloemen vergaan
maar onze vriendschap blijft altijd bestaan"

Weet niet precies of dit nu de juiste tekst was, was wel heel fijne tijd.
Speciaal voor op de zondagochtend.

Ichneumonidae | 16-07-23 | 08:41 | 8

@goedverstaander | 16-07-23 | 08:45: Ja, dat snap ik. Die vader zegt dat alles te koop is. Tsja, dan ga je Mickey natuurlijk niet gratis van de hand doen ('... Mickey krijg je niet').

Ichneumonidae | 16-07-23 | 08:48
▼ 5 antwoorden verborgen

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Dat is zo klaar als een klontje. Maar volgens de grondwet is Amsterdam dat officieel pas veertig jaar. Historicus Hannah Bakx legt ons uit hoe dat zo gekomen is.
www.at5.nl/artikelen/221446/amsterdam...

Cornelis12 | 16-07-23 | 08:36 | 1

Twee echt belangrijke steden in Nederland. Amsterdam en Rotterdam. ... Randstad. Verder grappig en onderhoudend.

Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:42

Lang gelee! Leuk nummertje neon.
Toen dacht ik weer aan deze.
Caravan of love (a capela)
youtu.be/xD5694cg8is

Ruimedenker | 16-07-23 | 08:30

De vorige keer vroeg ik waarom De Telegraaf een kind van 17 een 'man' noemde. Vandaag las ik het artikel over een 17-jarig meisje dat haar initialen op de muur van het Romeinse Colloseum kraste: "De Zwitserse vrouw..."

Telegraaf, waarom?

www.telegraaf.nl/nieuws/1651578933/op...

Adriel | 16-07-23 | 08:19 | 2

Je hebt teveel tijd. Gewoon een baan gaan zoeken. Er zijn heel veel vacatures.

Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:23

Ben goed geïnformeerd en deel beschreven scenario's sinds decennia, maar moet bekennen dat ik nooit weet heb gehad van dit bijzondere boek en haar schrijver. Heb mij in 1973 van Glam en Disco

NotWoke | 16-07-23 | 08:19 | 1

'In glam en disco gestort"

NotWoke | 16-07-23 | 08:20

Het leven is soms zwaar, heel zwaar.
Mensen met een kudtkarakter, zonder humor, altijd negatief geladen.
Vreselijk lijkt mij dat.

Ruimedenker | 16-07-23 | 08:12 | 7
-weggejorist-
Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:25

Hmm, vrij humorloos comment;).

Ichneumonidae | 16-07-23 | 08:31

The unbareable lightness of being, ik ken het.
'Alles in het leven gebeurt een oneindig aantal keren, waardoor de "zwaarste lasten" worden veroorzaakt, dan verliest een persoonlijk leven waarin alles maar één keer gebeurt zijn "gewicht" en betekenis.

Mr_Natural | 16-07-23 | 08:39
▼ 4 antwoorden verborgen

Als ik dit lees dan ben ik alweer gelukkig dat wij het destijds konden opbrengen om te verhuizen naar een monocultuur. Dat is nu alweer meer dan tien jaar geleden en we genieten nog elke dag van de rust en de aanspraak op straat. De saamhorigheid en het verenigingsleven. Maar waar we vooral van genieten is de afwezigheid van de stedelijke shit, de drukte en de agressie.
Ook wij hadden zo’n buurvrouw die vrijgevochten overkwam toen ze in de straat kwam wonen. Toen ze moest gaan werken kwam ineens de parasolhoes uit de kast en snapte het uwv dat het voor mevrouw lastig was. Ze werd richting de bijstand geholpen en sindsdien kwam de boedselbank langs en waren er een paar gepensioneerden die haar en haar kinderen overal heen taxieden.
Die specifieke buurt waar vroeger alle mensen naar elkaar omkeken en elkaar hielpen is verworden tot een plek waar nog een handvol mensen hulp biedt aan een steeds grotere groep hulpeisers. In onze jeugd hadden mensen het lastig, omdat sommige vaders weinig salaris kregen uit hun werk. De hulpbehoevenden zitten tegenwoordig allemaal aan het overheidsinfuus en doen ook geen moeite om zichzelf te verbeteren.
Tegenwoordig komen we nog wel in onze oude buurt vanwege familie; we hebben allebei nog tantes en ooms daar. Maar we kiezen steeds vaker voor de gezamenlijke feestjes en niet meer voor de spontane huisbezoeken. Het was toen we vertrokken al onze buurt van vroeger niet meer, maar in de laatste tien jaar komt er ook alleen maar volk bij van alle windstreken en heeft nauwelijks iemand nog binding met elkaar.
Dus wij blijven lekker hangen in ons koophuizenbolwerk in de hoop dat nog een hele tijd conservatief wordt gestemd.

Verbandmeester | 16-07-23 | 08:07 | 4

@Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:14: U verwart multi-etnisch met multicultureel. De monocultuur waarin wij nu wonen is ook ontstaan uit diverse invloeden, zowel etnisch als regionaal. Het verschil is echter dat er een gezonde balans is en dat de meesten zich aanpassen aan de heersende cultuur in de gemeente.

Verbandmeester | 16-07-23 | 08:20

@Verbandmeester | 16-07-23 | 08:20:

Alleen is er geen monocultuur hier. Dat is er nooit geweest. Ja, misschien als Oranje wint met voetbal. Dat is het wel. WIJ ZIJN een gemeenschap, geen staat, nooit geweest ook.

Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:30

@Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:14:
In vmlg Joegoslavië ook niet. Dat heeft geleid tot oorlog over etnisch culturele lijnen. Zoals de meeste oorlogen over grondgebied, religie en cultuur gaan.
Elk mens is in meer of mindere mate etni-centrisch.
Hoe meer de ander op ons lijkt hoe meer we die vertrouwen. Dat is diep in onze psyche ingebakken.
De christelijke deugmoraal verbied ons dat te erkennen. Het (culturele) klimaat veranderd en de deugmens houdt zich bezig met windmolens en zonnepanelen om het tij te keren. Dat mág wel van de culturele moraal.
We gaan verzuipen, niet in de zee die ons land overspoeld maar in de constante stroom vluchtelingen die uiteindelijk zal aanzwellen tot een tsunami.
Tot die tijd houden we ons bezig met stikstofdekentjes, CO2 en duurzaamheid.

ratelaar | 16-07-23 | 08:48
▼ 1 antwoord verborgen

@Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 08:19: Dank voor je linkje. Laat ik zeggen dat het niet mijn soort 'muziek' is.
Vind het allemaal wat te puberaal en destructief, al kan het op z'n tijd natuurlijk ook fijn zijn om eens flink te gaan hengsten.

Ichneumonidae | 16-07-23 | 08:27

Wat is dit, muziek voor 13 jarigen?

NotWoke | 16-07-23 | 08:34
▼ 1 antwoord verborgen

Goedemorgen. In plaats van m'n dagelijkse twee kopjes percolator espresso, zojuist een keer een eigen gemaakte cappuccino. En die smaakte voortreffelijk. bij het wederom prachtige verhaal van Tuur. Verrek al nachten van de pijn na een schouderoperatie van drie weken geleden en lig iedere nacht vanaf een uurtje of drie wakker. Dan is dat bakkie 's morgens rond 7 uur wel een opkikker. Fijne dag allemaal.

Dubbelepunthoofd | 16-07-23 | 07:58 | 1

Beterschap en ook een goeie dag voor jou voor zover mogelijk.

VP732 | 16-07-23 | 09:01

Om kort te gaan: diversiteit is blanke genocide. Blankies met hun slimme koppies en hun gezeik over mensenrechten kunnen 'ze' niet gebruiken. Dit is niet in 'hun' belang. Liever wat lager- of niet opgeleid volk wat op de knopjes drukt en de papierwinkel invult. Blankies hebben in vergelijking met Aziaten geen werklust meer. Geen drive om te arbeiden. Dan zijn we ook nog eens geïnfiltreerd met dat achterlijke socialistische linkse gedachtengoed, alsof Berlijn als voorbeeld nooit heeft bestaan. Idioten. Iemand die een beetje vooruit kijken kan, dus niet zo'n ""hoogopgeleide"" linkse ideologische kluns. Het is het einde van het vrije westen en dat heb je te danken aan de 'uber' kapitalistische klootzakjes die maar niet stoppen kunnen met zaken doen met communistische requiems en het socialistische gedachtengoed. Hamers, sikkels, Starbucks, de nieuwste iPhone en camera's op elke hoek van de straat. Als je je vrijheid inlevert voor veiligheid hou je geen van beiden over. Maar daar moeten we nog achter komen omdat er zat mensen zijn in dit land die vrijheid vanzelfsprekend vinden. Zij en hun nageslacht gaan een lesje krijgen. Vrijheid betaal je niet met geld maar met bloed. Veel bloed.

Zwezerik | 16-07-23 | 07:56 | 2

En maar boos wezen. Dat helpt kennelijk. Overingens is het natuurkundig op dit moment om vooruit in de tijd te kijken. Zelfs een gedachte in je hoofd is een reflectie uit het verleden. Maar ik snap uw ellende wel. Iedereen heeft last van die emotie, en dat zijn allemaal zinnige mensen.

Xaphan | 16-07-23 | 08:17

@Xaphan | 16-07-23 | 08:17:

"En maar boos wezen."

Raar hé? Wat ik vroeger in stripboekjes las, zie ik tegenwoordig overal om me heen. Camera's overal. Maar hé, op 5 mei vieren we onze vrijheid en dat is het bewijs dat we in vrijheid leven of zo? Werden er maar wat meer mensen boos maar dat zullen ze wel worden als hun vrijheid compleet verdwenen is en dan is het naar anderen wijzen als schuldigen niet doorhebbende dat als je met één vinger naar iemand wijst, je met drie vingers naar jezelf wijst.

Zwezerik | 16-07-23 | 08:48

Storm en regen Haarlem IJmond en Amsterdam, en rest noord holland code geel

Torquemada | 16-07-23 | 07:18 | 1

Hier is het onbewolk en schijnt de zon. Dat is dan wel onder de rivieren. Vandaag hebben we weer mazzel.

Xaphan | 16-07-23 | 07:38

Met intens verdriet delen we mee dat onze koffiemolen gesneuveld is.
Zij, een roestvaststalen prinsess, heeft nog lang gevochten tegen de gevolgen van een éénzijdig verlies van haar lipje, maar vanochtend verloor ze haar grip.
De bonen vlogen door de keuken, haar deksel hield haar inhoud niet langer binnen.
Tabee, oude vriendin, je was een felle tante met nog kracht genoeg in je lijf voor vele jaren plezier, maar je maker heeft in zijn wijsheid besloten je te voorzien van een dun, plastic dekseltje met twee lipjes om de boel afgesloten te houden. En onder het geweld van je motor hield die het niet meer. Weer 30 euro verspild aan een nieuw apparaat wat helemaal niet had gehoeven.

EEnzame SchizofrEEN | 16-07-23 | 06:56 | 4

Daar helpt alleen een vers bakkie troost bij...

VP732 | 16-07-23 | 09:02

Altijd weer die lipjes die afbreken.
Er zou een tribunaal moeten komen voor hen die daar verantwoordelijk voor zijn.

aflaatverkoper | 16-07-23 | 09:07
▼ 1 antwoord verborgen

@Patje | 16-07-23 | 06:47:

Er zijn betere KKK liedjes hoor. Johnny Rebel past you wel.

Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 07:28

@Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 07:28:
Weet je nou nog niet welke reaguurder welke kleur heeft? En je bent hier zo vaak.
Betekent dat je vooral zendt en weinig ontvangt.

letopuwzaak | 16-07-23 | 08:45

Ze begonnen als een malle... Opeens zijn ze niet zo snel....

Dus ik denk nu vrijdag......

neonreclame | 16-07-23 | 06:36

Gisteravond werkte de 'Overslaan' -knop niet bij YouTube reclames + Litebit.eu geeft de pijp aan Maarten... Is toc òk nws?!

Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 06:05 | 3

Mobile android,ik gebruik CM browser, blokt You Tube reclames, en andere troep, en cookies.
Enkel chrome voor serieuze handel.. en Bitpanda voor Crypto

Torquemada | 16-07-23 | 06:15
-weggejorist-
Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 06:04 | 18
▼ 18 antwoorden verborgen

Ben een beetje in de war...

neonreclame | 16-07-23 | 05:56 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Raar. Mijn beste Oktoberfest herinneringen zijn allemaal uit september.
Ik was nooit in München in oktober. Fuck kalenders. Het echte leven is veel avontuurlijker!

keestelpro | 16-07-23 | 05:52 | 4

Twee weken voor het Oktoberfest hadden wij altijd een trainingskamp - wel veel kleiner en leuker dan de kermis in Minga. Slechts Beieren, nul Ausländer. Geheimtip. Na carnaval ruft der Nockherberg... Starkbieranstich! (wel geen kermis)

Louter Leuter | 16-07-23 | 09:20
▼ 1 antwoord verborgen

Fatboy Slim - Apache
www.youtube.com/watch?v=4ze3jkA7XFM
"Ik heb nog nooit een dag in mijn leven gewerkt"
Dat zei ik vandaag tegen een random millennial.
Ze reageerde gechoqueerd. "Maar jij hebt toch een bedrijf!?"
Het heeft geen zin om zoiets uit te leggen.

keestelpro | 16-07-23 | 05:45 | 1

*Polygoonjournaalstem opzetten doet*
Zodra men doet, wat men graag doet, hoeft gij geen dag in uwe leven te werken!

Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:51

"Like Sisyphus, I am bound to hell."

Schout-bij-Nacht-J | 16-07-23 | 05:48
-weggejorist-
Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:41 | 2

Als je de achtergrond ambiance van een performance kunt toevoegen aan je productie is dat een gouden concept.
Maar wat hier gebeurt is niet normaal:
youtu.be/OlXfgFiI2cQ?t=292
De energie is ongekend!

keestelpro | 16-07-23 | 05:34 | 1

Andere tijden, terug naar de onze!
my!lane - This Feeling
https://www.youtube.com/watch?v=Wr9sWGb7QGA

Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:36

Phonk is wel pretty underrated als muziekgenre.

Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:15 | 8

@Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:24:
Oww ik zag "Phonk" altijd als straattaal voor Funk.
Echte rauwe funk:
Sun - Force Of Nature (1981) Full Album Funk
www.youtube.com/watch?v=OlXfgFiI2cQ

PHONK! *slap bass erbij pakt*

keestelpro | 16-07-23 | 05:28
▼ 5 antwoorden verborgen

Trust allen.
Mickey X.

TheOne48 | 16-07-23 | 05:04 | 1

Slaap lekker, TheOne! X

MickeyGouda | 16-07-23 | 05:09

Kijk, voor het hoeren en snoeren van don Arturo zal GS mijn sympathie niet verwachten. Maar met verhalen als deze... zal ik mijn jaarlijkse overmaking binnenkort waarschijnlijk toch weer verrichten. Dank, ouwe gek.

Friedrich Frayek | 16-07-23 | 04:45 | 4

@Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 04:58: Ik reaGUUR eigenlijk nooit op zijn werk, maar draag de man in mijn hart.
Ben opgegroeid, en meegenomen , als binkie in de kroeg, met live bands, alles vergangen zeit.. als je het nooit gekend hebt, deze progressieve vrijheid, weet je ook never wat je gemist hebt.
.En het mooiste van die tijd was , zien spelen , doet spelen, zoveel jeugd om me heen die geïnspireerd werd, om zelf ook te spelen.
En dat mis ik in deze tijd...

Torquemada | 16-07-23 | 05:11

@Torquemada | 16-07-23 | 05:11: kun je nog zo'n interessant en origineel stuk schrijven, als het in combinatie is met verwijzingen naar een liederlijk leven, haalt het m.i. iedere geloofwaardigheid weg. Het is hetzelfde als een lijvig academisch rapport lezen met in de eindconclusie een verwijzing dat zonder het buitensporige, vroegere studentenleven van de academicus dit werk niet tot stand had kunnen komen.

Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:49

@Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:49:
edere geloofwaardigheid weg. Het is hetzelfde als een lijvig academisch rapport lezen met in de eindconclusie een verwijzing dat zonder het buitensporige, vroegere studentenleven van academicus dit werk niet tot stand had kunnen komen.
Ja het zal allemaal wel
Zelf ook nog 5 jaar geluid gedaan bij een poppodium, alle Hiphop avonden gedaan, als stage manager Opgezwolle, Postman, Osdorp posse, en mijn grote vriend Extince
www.youtube.com/watch?v=BYZSTueF9qs

Torquemada | 16-07-23 | 05:56
▼ 1 antwoord verborgen

@TheOne48 | 16-07-23 | 04:38:
Wat jij zegt, TheOne. De gegevens van belastingbetalers worden met ik weet niet hoeveel derden gedeeld. Daar is privacy ineens stukken minder belangrijk.

MickeyGouda | 16-07-23 | 04:54

@MickeyGouda | 16-07-23 | 04:54: Vroeger kon je meerdere bijstandsuitkeringen ontvangen. Dus dan kon je ingeschreven staan in Valkenswaard, maar ook in Eindhoven, Best of Tilburg. Dat was een publiek geheim en heel veel mensen deden hier vrolijk in mee. Die luxe is ons ondertussen al heel wat jaren geleden afgenomen. Ietsje later dook Leen op en de Wehkamp. Bij de ene kon je met een bijstandsuitkering 30 ruggen lenen, en bij die andere kon je alles kopen wat je wilde op afbetaling. Mijn halve wijk zit nu tot hun dood in een soort harnas en ze lopen collectief bij de voedselbank. Het zijn de arme drommels die nu om een sigaret lopen te bietsen.

Xaphan | 16-07-23 | 05:26

@TheOne48 | 16-07-23 | 04:45:
Heeft werkelijk NIETS met bestedingspatroon te maken. Maar het is controle op inloggen vanaf een buitenlands IP-adres. Terwijl je tegen het UWV verteld hebt dat je in Nederland verblijft. Uw bank doet precies hetzelfde- in opdracht van ECB en DNB.

theo-is-dood | 16-07-23 | 08:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Kan iemand deze waanzin stoppen?

Ze woonde in dezelfde wijk als ik, toen ik nog op de middelbare school zat en soms fietsten we een stukje samen. Haar naam is Lale en ze had een droom: na haar atheneum wilde ze rechten studeren om advocate te worden.
Enkele jaren later kwam ik haar weer tegen toen ik een weekeindje bij mijn ouders verbleef. Ze had me herkend maar ik had geen idee wie het was die me begroette. Wat ik zag was een volledig in islamitische kleding 'ingepakte' jonge dame. Ook aan haar stem had ik haar niet herkend. Die klonk anders... Het vrolijke meisje dat ooit mooie dromen had, was moeder geworden van drie kinderen, die om haar heen jengelden. "Ben je wel nog rechten gaan studeren?" vroeg ik tegen beter weten in. Ze zweeg en staarde naar de stoeptegels. "Nee", antwoordde ze. "Mijn ouders wilden dat ik meteen na het behalen van mijn diploma met een man trouwde uit het dorp, waar mijn vaders familie vandaan komt, in Turkije." Er viel een ongemakkelijke stilte. "Ben je wel gelukkig?" vroeg ik nog. Ze keek me aan en ze hoefde niet te antwoorden, haar ogen zeiden alles. Ze veranderde van onderwerp en vrij snel daarna nam ze afscheid.
"Wat ben ik bevoorrecht", dacht ik bij mezelf, "dat mijn ouders geen moslims zijn!"
Haar moeder herinnerde ik me ook nog en daarom was ik met stomheid geslagen toen ik Lale zo zag. Lales moeder had altijd normale kleding gedragen met alleen een sjaal om haar hoofd, waarmee ze slechts een deel van haar lange haren bedekt hield.
Mijn ouders wisten te vertellen dat Lales echtgenoot ruim twee keer zo oud was dan Lale zelf toen ze trouwden en dat hij geen woord Nederlands sprak.

Toen ik de beelden van de rellen zag in Frankrijk moest ik o.a. hieraan terugdenken. De multiculturele samenleving is volkomen mislukt en de overheid had moeten beseffen dat het binnenhalen van een Middeleeuwse en achterlijke cultuur, die gestoeld is op onderdrukking en geloofsdwang, uiteindelijk wel móét botsen met een cultuur die van nature de beginselen van vrijheid en democratie uitdraagt.

Een patriarchale religie onderdrukt vrouwen en ondermijnt zo het rechtssysteem. Donner zei ooit dat als de meerderheid de sharia WIL invoeren, de overheid de sharia ook ZAL invoeren! Over een jaar of 30 kan die nachtmerrie al werkelijkheid zijn.
Nu al wordt het leven in steden met een grote moslimpopulatie onleefbaar voor de 'ongelovigen' en moeten vrouwen zich aanpassen: de documentaire van Sofie Peeters 'Femme de la rue' vimeo.com/395013125 toont dat duidelijk aan. Op de mislukte multiculturele samenleving mag je geen kritiek hebben als je niet voor nazi of racist wilt worden uitgemaakt, hoewel die kritiek 100% terecht is... dát toonden de beelden uit Frankrijk aan. Verbijsterend vind ik ook het volgende filmpje, waarop ik werd geattendeerd: www.hln.be/video/productie/jonge-vrou...
Uit angst voor 'jongeren' vermomt deze vrouw zich als man... Zij gaat inmiddels weer een flinke stap verder dan het afspreken om samen ergens naartoe te fietsen en vooral 's avonds elkaar naar huis te brengen.

De waanzin neemt alleen maar toe en niemand doet iets... Het is een sport geworden de islamisering te ontkennen en weg te kijken voor het geweld, de bedreigingen, de criminaliteit en de discriminatie van joden, homo's en vrouwen zoals Lale. De olifant in de kamer wordt niet benoemd, zelfs niet door de slachtoffers! Dat is het gevolg van indoctrinatie en demonisering door linkse partijen, die iedereen die kritiek durft te hebben op de gevolgen van hun idiote beleid, te beschuldigen van Islamofobie, racisme en fascisme. Het zijn altijd 'jongeren' die intimideren, homo's aanvallen en zwembaden onveilig maken. De afkomst wordt nooit vermeld en in Amsterdam durfde het gemeentebestuur de resultaten van een onderzoek naar 'potenrammen' niet openbaar te maken: het waren geen rechtsextremisten maar moslims. Door het te hebben over 'rechts en jongeren', wordt iedereen op het verkeerde been gezet: de partijen rechts van de VVD en alle fatsoenlijke Nederlandse blanke jongeren worden vals beschuldigd! Dit is discriminatie en dit is de reden waarom Nederland in november de linkse leugenaars en omvolkers moet wegstemmen, anders stoppen de demonisering van de westerse blanke belastingbetalers en de islamisering van het Avondland nooit. De kosten van een asielzoeker bedragen ongeveer € 800.000,- en het hele asielcircus heeft al ongeveer een biljoen gekost. Een overgrote meerderheid wil de grenzen sluiten voor de gelukszoekers omdat er geen woningen zijn, het onbetaalbaar is, het merendeel van de 'vluchtelingen' uit veilige landen afkomstig is, het onderwijs en de zorg vastlopen, de criminaliteit en de onveiligheid totaal uit de hand lopen, er drugsoorlogen op straat worden uitgevochten en hele wijken verloederen. Maar de politici zijn gebonden aan 'Brussel', 'verdragen' en 'kunnen Marokko en andere landen niet overhalen hun onderdanen terug te nemen'. Maar Denemarken kan het wel en Oost-Europese landen hebben lak aan de eisen van West-Europese landen, waar met regelmaat rellen uitbreken die aan burgeroorlogen doen denken. Daar bedanken ze feestelijk voor. Zuidoost-Europa heeft overigens voldoende ervaring met bezetting en onderdrukking door de Muzelmannen en peinzen er niet over ze ook nog asiel aan te bieden. Ook hebben ze het geluk dat de asieleisers meteen willen doorreizen naar Luilekkernederland waar alles 'graties' is en ze nadat ze betrapt zijn bij diefstal meteen worden vrijgelaten. Ze staan a.h.w. boven de wet, net als Rutte die overal mee wegkomt en meer asielzoekers heeft binnengelaten dan zijn 41 voorgangers bij elkaar. Het bedreigen van politici is schandalig maar soms denk ik wel eens ze krijgen ook een koekje van eigen deeg. Hoeveel kiezers voelen zich niet bedreigd in hun bestaan door toedoen van de boven ons gestelden die tonnen opstrijken voor wanprestaties en daarna wachtgeld en dubbele pensioenen ontvangen tot hun dood? Ja, ik doel o.a. op de toeslagenouders en de inwoners van Ter Apel. Ik begreep dat Dilan Yeşilgöz-Zegerius -als echte Amsterdamse- dáár liever niet wilde wonen, -ze prefereerde een grote stad- maar dat was ook de enige reden... Van wie zou ze toch zo goed hebben leren liegen???

Angélica de Sancé | 16-07-23 | 04:16 | 8

Als ik dit lees dan ben ik alweer gelukkig dat wij het destijds konden opbrengen om te verhuizen naar een monocultuur. Dat is nu alweer meer dan tien jaar geleden en we genieten nog elke dag van de rust en de aanspraak op straat. De saamhorigheid en het verenigingsleven. Maar waar we vooral van genieten is de afwezigheid van de stedelijke shit, de drukte en de agressie.
Ook wij hadden zo’n buurvrouw die vrijgevochten overkwam toen ze in de straat kwam wonen. Toen ze moest gaan werken kwam ineens de parasolhoes uit de kast en snapte het uwv dat het voor mevrouw lastig was. Ze werd richting de bijstand geholpen en sindsdien kwam de boedselbank langs en waren er een paar gepensioneerden die haar en haar kinderen overal heen taxieden.
Die specifieke buurt waar vroeger alle mensen naar elkaar omkeken en elkaar hielpen is verworden tot een plek waar nog een handvol mensen hulp biedt aan een steeds grotere groep hulpeisers. In onze jeugd hadden mensen het lastig, omdat sommige vaders weinig salaris kregen uit hun werk. De hulpbehoevenden zitten tegenwoordig allemaal aan het overheidsinfuus en doen ook geen moeite om zichzelf te verbeteren.
Tegenwoordig komen we nog wel in onze oude buurt vanwege familie; we hebben allebei nog tantes en ooms daar. Maar we kiezen steeds vaker voor de gezamenlijke feestjes en niet meer voor de spontane huisbezoeken. Het was toen we vertrokken al onze buurt van vroeger niet meer, maar in de laatste tien jaar komt er ook alleen maar volk bij van alle windstreken en heeft nauwelijks iemand nog binding met elkaar.
Dus wij blijven lekker hangen in ons koophuizenbolwerk in de hoop dat nog een hele tijd conservatief wordt gestemd.

Verbandmeester | 16-07-23 | 07:55

Wat Kees zegt.
Een objectieve opsomming van feiten die eigenlijk in alle zichzelf serieus wanende media afgedrukt zou moeten worden.
Complimenten en dank, Angélica.
Een Karmeliet houd je tegoed.

Ruimedenker | 16-07-23 | 08:40
▼ 5 antwoorden verborgen

Boeken te lezen en films te kijken.

Whisper | 16-07-23 | 03:54

Tering wat een goede muzikanten. Dat er zoveel ritme en muziek uit 3 man kan komen. Heel mooi!

keestelpro | 16-07-23 | 03:53

Iemand vanavond laat de zon onder zien gaan?
Het was weer een indrukwekkend schouwspel hier in Helmond uitkijkend over de Zuid Willemsvaart.
pbs.twimg.com/media/F1G4Z9WWcAAIZZQ?f...

keestelpro | 16-07-23 | 03:25 | 4

Ja, ik gaf je mooie repliek op Twitter

wilderst | 16-07-23 | 03:37

@wilderst | 16-07-23 | 03:37: Iets van dat je vanuit Limburg kunt zien dat er in Brabant altijd licht brandt, gna gna

wilderst | 16-07-23 | 03:40
▼ 1 antwoord verborgen

Dramatische muziek wat tegenwoordig bij elk topic past.
youtu.be/yAAYZav6EVo

TheOne48 | 16-07-23 | 03:11 | 4

@TheOne48 | 16-07-23 | 03:29:
Lekker achteroverleunen op een fauteuil die nog niet in brand staat en genieten van de dramatisch klanken terwijl brandweermannen in rep en roer zijn om te redden wat er te redden valt.

keestelpro | 16-07-23 | 03:44
▼ 1 antwoord verborgen

Dan de blue mill power cooler.
"Het is ook een luchtbevochtiger".
Nee maar, wie had dat nou gedacht? (ding verdampt water wat voor koeling moet zorgen. Wat je eigenlijk helemaal niet wilt tijdens warme zwoele zomernachten)
Even later: Nooit meer last van klamme warme lucht, tijdens het slapen.
O nee? Dat ding staat de hele nacht een soort mist te verspreiden, de luchtvochtigheid stijgt naar recordhoogtes.
Leugens en bedrog.
Gelukkig hebben jullie mij, die je behoedt voor miskopen.

snapal | 16-07-23 | 02:57 | 3

Ff Skat spelen in 'Duitsland'. Het mooiste kaartspel ever

wilderst | 16-07-23 | 02:54 | 4

Niets gaat boven pot toepen.

keestelpro | 16-07-23 | 03:03

Kan het nog simpeler heren?

wilderst | 16-07-23 | 03:12

@wilderst | 16-07-23 | 03:12:
Wij zijn maar eenvoudige reaguurders. Maar het kan nog simpeler.
Pesten of Uno.

keestelpro | 16-07-23 | 03:14
▼ 1 antwoord verborgen

Het soort muziek dat je in de bus hoort als je door het binnenland reist. Dan is het niet te harden maar nu, op een zorgeloze zaterdagavond... is het heerlijk. Dank.

Friedrich Frayek | 16-07-23 | 04:19

R.E.M. - Nightswimming (Official Music Video) [British Version]

RickyLaRue | 16-07-23 | 02:46 | 2

Doet me denken aan de vreselijke dood van Jeff Buckley.

keestelpro | 16-07-23 | 03:13

Of dat easy tobber ding.
Liggen ze op een peperduur matras, tuurlijk is dat niet goed, te warm te koud, te hard. te zacht.
Zo n kutmatrasje van een paar centimeter dik is het helemaal.
Je mot het dan wel op je eigen oude matras gebruiken.
Zit er dus een kuil in je oude matras, dan lig je weer in een kuil, want zo n dun matrasje volgt natuurlijk braaf de contouren van het oude matras.
Maar dat vertellen ze je niet.

snapal | 16-07-23 | 02:33 | 1

Niet de kritische consument uithangen snapal, gewoon kopen die troep.

TheOne48 | 16-07-23 | 02:36

Scratch solution van Tommy teleshopping.
Doen ze zo hun best om te verdoezelen, dat de kras echt weg is na het poetsen, maar ik zag het wel: nog steeds zichtbaar.
Je zal er maar in geloven: expres een kras maken omdat je denkt die kras weg te kunnen poetsen.
Laat je niet naaien mensen.

snapal | 16-07-23 | 02:24 | 3

Gewoon net doen of je gek bent

Wattman | 16-07-23 | 02:28

Een nummer als dit, zou niet meer aansluiten bij het gevoel in de samenleving tegenwoordig.

Niettemin,
zou een electoraat,
dat "ALL in RIGHT" zou kiezen,
het genoeglijke vooruitzicht
kunnen koesteren,
zich op termijn
weer FREE te kunnen voelen.

Free - All Right Now
(Doing Their Thing, 1970)
youtu.be/vqdCZ0yHNa4

Truste allen.

Milton_Styx | 16-07-23 | 02:03 | 8

@Theodorik1 | 16-07-23 | 02:28:

Vond 't een mooie voorzet.
Deze twee nrs maakten me absoluut een liefhebber van Free, maar vooral van het stemgeluid van Paul Rodgers.

Milton_Styx | 16-07-23 | 02:32

@TheOne48 | 16-07-23 | 02:32:

So hadn't I.
Maar viel me eveneens niet tegen.
Favoriet blijft wel Free.
Sentiment.
Uit mooie tijden.

Milton_Styx | 16-07-23 | 02:39
▼ 5 antwoorden verborgen

Het contrast is wel groot, kom ik van een
welverdiende vacantie terug in NL ,zie ik alleen maar stresskippen in mijn trein naar huis. En maar ratelen op hun laptops en smartphones.

Theodorik1 | 16-07-23 | 02:26

Welterusten allemaal.

Zalwelweer | 16-07-23 | 01:54 | 2

truste

Wattman | 16-07-23 | 02:02

Truste Zww

Milton_Styx | 16-07-23 | 02:05

Machine Head - Davidian [OFFICIAL VIDEO]

RickyLaRue | 16-07-23 | 01:53 | 4

Let freedom ring with a shotgun blast!

CuraSin | 16-07-23 | 02:12
▼ 1 antwoord verborgen

Het boek leest wat minder weg dan Orwells 1984, maar de beschrijving hoe autoriteiten, media en bevolking reageren, is grandioos....

Maggiesfarm | 16-07-23 | 01:48

Karma indeed.
Dat mens is kwaadaardig

RickyLaRue | 16-07-23 | 01:50

Nou kom net binnen hier veel gelul maar geen bier. Ik gooi er een rondje in en trek aan de bel.

AC/DC - Have a Drink on Me

youtu.be/mKc_Ej8RiVs?t=38

pegaje | 16-07-23 | 01:40 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Zo.

De was en droog is gedaan en opgeruimd, alsook de vaatwas. Ijs is gemaakt. Laag tarief natuurlijk...

De maandelijkse update van de vriezer-inhoud is ook klaar, handig!

twitter.com/beschaafdrechts/status/16...

wilderst | 16-07-23 | 01:24 | 2

Lekker man

RickyLaRue | 16-07-23 | 01:42

Nu slapen. Dromen van hoe Jetten van een bijzettafeltje flikkert.

Cornelis12 | 16-07-23 | 01:21 | 2

Roflol!

wilderst | 16-07-23 | 01:25

Straks schrik je wakker uit je droom waarin Splinter Chabot z'n persoonlijke assistent is.

drs.Nee | 16-07-23 | 01:44

Toen Berlijn dreigde te vallen, werd iedere SSer dronken als een tor.
Hier gaan ze dan deejeetje spelen.

snapal | 16-07-23 | 01:20

De kandidaten zijn wat zweverig en de geit is losgelaten.

Jan Dribbel | 16-07-23 | 01:15

Was weer mooi maar Ik ga slapen.
Disse Alguém (All of me) - João Gilberto · Caetano Veloso · Gilberto Gil (1981)
www.youtube.com/watch?v=f0eDY1O4nrA
Slaap ze en zoals altijd: Stay safe, stay safe friends!

Basil Fawlty | 16-07-23 | 01:12 | 1

Truste Basil.
Laat de hitte je niet komen aanwaaien, als je levensvreugde.
Een BBQ hoort op een duidelijk begrensde locatie genoten te worden.

Milton_Styx | 16-07-23 | 01:21

R.E.M. - Drive (Official Music Video)
www.youtube.com/watch?v=-UE7tXDKIus&a...

Nobody tells you where to go

In Nederland, de uitkering stopt en vanaf nu kun je het uitzoeken. Je hebt nog 1 maand.

Ik doe net alsof ik gek ben, je wilt me niet mee maken als ik mijn huis noodgedwongen moet verkopen, mijn dak boven mijn hoofd.

Pas maar op stelletje bureaucratische klote ambtenaren. Eens kijken wie er buigt.

Wattman | 16-07-23 | 01:11 | 32


@Wattman | 16-07-23 | 02:58:

Ik spuug op je keuringsarts,

Wat zei je ook al weer ?

Het lijkt me sterk als je niet in de WIA blijft ?

Wat wilden jullie zeggen met die 2 beveiligers ? Even laten zien dat jullie voorbereid waren, ahum zucht.

Lies , fucking lies

En later, u kunt aan mijn leugens geen rechten ontlenen ?

E$cht waar gek , kan ik aan jou leugens geen rechten ontlenen ?

Je zei toch tegen me: "het lijkt me sterk als je niet in de WIA blijft."

Wattman | 16-07-23 | 03:02

@Wattman | 16-07-23 | 01:21: Waarom bent u zo boos? Uiteindelijk buigt u gewoon netjes, anders woont u straks gewoon netjes tussen de andere wild denkenden in een doos onder de brug van de A67. Dan bent u voor eeuwig een derderangs burger. En u wilt helemaal niet naar Servië, want de mentaliteit van dat volk is iets waar de gemiddelde Nederlander helemaal niet mee om kan gaan. Uw toekomst ligt gewoon hierzo en u loopt gewoon netjes mee in de pas. Zo werkt het in Nederland.

Xaphan | 16-07-23 | 03:17
▼ 29 antwoorden verborgen

It’s the sound of the snap …

Verbandmeester | 16-07-23 | 01:08

Er is niks te doen aan het sombere toekomstscanario.
Zweden probeert het wel met een importstop, maar te laat.
Over een jaar of twintig, dertig is de Viking de minderheid.
Dan stort ook daar de boel inelkaar.

snapal | 16-07-23 | 01:03

GEDIGT

was ik maar een allochtoon
dan viel ik
op straat niet
zo uit de toon

King of the Oneliner | 16-07-23 | 00:57 | 4

laat je
zo grondig
tatoeëren
dat ze
je huidskleur
niet meer
kunnen
identificeren

keestelpro | 16-07-23 | 03:17

Koop een pistool of een mes,
Dan wandel je op straat nog zonder stress

wilderst | 16-07-23 | 03:29
▼ 1 antwoord verborgen

Dat de VS zich plaatst in het rijtje snelste voortplanters, had ik niet gedacht.

snapal | 16-07-23 | 00:55 | 1

El mechicano? (Dunkt me niet)

CuraSin | 16-07-23 | 02:14

Huiver voor een links kabinet. Kan zomaar als Timmermans meedoet en BBB vervolgens linksaf gaat. Dat wordt het echt de doodssteek voor paradijs Nederland.

Cornelis12 | 16-07-23 | 00:55 | 2

Wat gaat er dan precies veranderen met een strop van Bruxelles om je nek? Nou? NL politiek is gedegradeerd tot gemeenteraadsniveau.

Theodorik1 | 16-07-23 | 01:22

Sorry maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat het nog slechter kan.
Wat er precies de afgelopen jaren over ons heen gedenderd is laat zich niet opdelen in links of rechts. Het is gewoon compleet gestoord en mensonterend.

keestelpro | 16-07-23 | 03:21

Het wordt er allemaal niet gezelliger op, zou mijn moeder zeggen.
Ze vroeg ook altijd of we het konden vinden. (haar huis)

snapal | 16-07-23 | 00:52

3 grote Braziliaanse grootheden met een mooi, rustig en lief nachtnummer:
Aquarela do Brasil - João Gilberto, Caetano Veloso & Gilberto Gil (1981)
www.youtube.com/watch?v=ZZ6cfRJX2-c

Basil Fawlty | 16-07-23 | 00:47 | 2

Can't top that, gotta bow my hat

Theodorik1 | 16-07-23 | 01:09

Immigratiebeleid volgens links in dit land.

When the Saints Go Marching In
youtu.be/sRoflLQeVSo

Milton_Styx | 16-07-23 | 01:02

Zijn mensen die worden geboren met een vooruitziende blik zoals Raspail niet van deze aarde of gewoon geboren denkers?

MickeyGouda | 16-07-23 | 00:43 | 6

@Roos | 16-07-23 | 00:56:
Het vak filosofie zou op Nederlandse scholen dezelfde status moeten krijgen. Al was het alleen maar om mensen de kracht van het debat weer te laten zien. Dat je elkaar bij een afwijkende mening intellectueel probeert te vinden en niet meteen met jij-bakken komt, of erger nog: met verbaal dan wel fysiek geweld.

MickeyGouda | 16-07-23 | 03:51

@Cornelis12 | 16-07-23 | 00:59:
Dat beantwoordt mijn vraag, Cornelis. Een mix van oplettendheid en redenatievermogen, dus. Dat sluit mooi aan bij wat Roos zegt.

MickeyGouda | 16-07-23 | 03:56

@Cornelis12 | 16-07-23 | 00:59: Integratie "met behoud van eigen cultuur" heette dat. Heb me altijd afgevraagd waarom dat zo nodig moest dat "behoud van eigen cultuur". Als je dat wil, prima, maar dan doe je dat lekker thuis. En als je geld nodig hebt ga je lekker met de pet rond bij je vriendjes. Maar in Nederland werden er meteen eindeloze hoeveelheden subsidie uitgedeeld aan schimmige "culturele" clubjes waarvan de helft frauduleus was en de andere helft zeer vaag, en daar ging het allemaal mis. Daar mocht niets over gezegd worden. Dat geld werd gewoon afgeschreven, er niet eens geprobeerd om dat terug te krijgen.

Asteroid-B612 | 16-07-23 | 04:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Geweldig boek inderdaad. Ik meen me te herinneren dat 1 personage (een politicus) wel een antwoord had over hoe Europa dan wel moest antwoorden op de vloot. Pang pang. Het was een invasie, alleen waar armoede gebruikt werd als wapen ipv het geweer, en Europa durfde niet massaal de trekker over te halen toen het strand bestromd werd.

coitus reservatus | 16-07-23 | 00:27

Aardig boekje waarin oa wordt geblikt op hedendaagse wetenschap:

"Cynical theory" van Helen Pluckrose en James Lindsey

Roos | 16-07-23 | 00:25

Besteld....

Bierum | 16-07-23 | 00:20

Ik lees nu pas dat stuk over statiegeldblikjesproblemen. In Finland zag ik machines waar je in 1 keer een volledige vuilniszak (ongedeukte) blikjes en flesjes in kon legen. De machine spuugt even later het bonnetje uit en eventuele geweigerde zooi.
Voor de Roemenen en bejaarden zaten er op de openbare prullebakken een soort buisjes waar je je blikje/flesje in kan doen en die dus makkelijk daaruit gehaald kunnen worden.
En naast de inleverautomaten is een wastafeltje voor plakkerige handen en wat gaten voor karton en plastic zakken. Dus, gewoon wat aanpassingen doen. Maar Nederland wil blijkbaar weer zelf het wiel uitvinden ipv even bij wat andere landen kijken.

Hadena | 16-07-23 | 00:13 | 3

Te duur, te duur !

Asteroid-B612 | 16-07-23 | 00:46

BERICH VAN DE OVERHEIT:
U heeft een hogere waterfactuur door het nieuwe statiegeld-beleid op plastiek blikjes en flesjens? Gebruik regenwater i.p.v. kraanwater. Of neem een bad terwijl u de blikjes en flesjes omspoeld!

Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:14

@Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:14: atheneum is het nieuwe mavo, so what did you expect?

Hevvlan Demuru | 16-07-23 | 05:38

Mijn hond heeft een prachtige schofthoogte, dat is dan wel weer een plus.

GKJP | 16-07-23 | 00:02 | 3

Mijn kat lijkt op een zwarte panter.

RickyLaRue | 16-07-23 | 00:07

Mijn tonijn is nog een paar maanden houdbaar.

de IJsman | 16-07-23 | 00:12

Van sommige mensen krijg je dan weer geen hoogte omdat ze zich als een schoft gedragen op een podium waar het decorum hoogstaand zou behoren te zijn.

Daarbij wordt de deze of gene ook nog wel eens als pitbull aangeduid.

Het zou een belediging voor honden zijn, ze met zo een naam uit te schelden.

Gelukkig draagt de partijnaam alle elementen om aan te duiden, dat vuile valsheid dubbel en dwars een begrip als zodanig in zichzelf aan t worden is.

Milton_Styx | 16-07-23 | 00:15

Dit is de kroeg dus een mezeekske:
Creative Source - Who Is He (And What Is He to You) 1973
www.youtube.com/watch?v=rPWIsHNvRbI
Origineel overigens van Bill Withers.

Basil Fawlty | 16-07-23 | 00:00 | 9

@Basil Fawlty | 16-07-23 | 00:53: Die krullenkop met die gitaar is een afgestudeerde astrofysicus. Heeft nog meegewerkt aan het New Horizonsproject. Dat ding dat ons voor het eerst plaatjes van Pluto gaf, en nu in de Kuiperbelt vliegt in een soort halve winterslaap. Hij duikt ook weleens af en toe op in de Sky at night. Da's een BBC programma over het heelal en ons zonnestelsel.

Xaphan | 16-07-23 | 03:56
▼ 6 antwoorden verborgen

Dat de VS bij de top 10 netto bijdragers hoort kwa wereldbevolkingsgroei is aan de ene kant verassend, aan de andere kant ook weer niet. Waar ik me altijd over verbaasde waren al die jonge Amerikaans vrouwen die maar 1 ding wilden en dat was "I just want to be a mom !". Als je vraagt wie ze zijn of wat ze doen is het antwoord vaak "I'm a mom !" A mom ! A mom ! Dat is hun levensinvulling, en dat is kennelijk zo ontzettend belangrijk voor Amerikaanse vrouwen, dat zie je hier toch niet zo extreem geloof ik.

Asteroid-B612 | 15-07-23 | 23:54 | 12

Je bedoelt dat de wannabee mom's een sukkel zoeken die hun luie reet gaan betalen zodat ze niet hoeven te werken.

Zalwelweer | 16-07-23 | 01:51
▼ 9 antwoorden verborgen

Linkse smeerlappen. Wie kijkt er nog van op?

J.Cash | 16-07-23 | 00:56

Wauw, dat was echt goor. Die vent spoort voor geen meter.

Zapata10 | 16-07-23 | 00:57

De eerste de beste opa die dat op een schoolfeestje flikt, wordt opgepakt, berecht en veroordeeld tot, naar wat achteraf blijkt, levenslang.

Klassejustitie.

De aap het hoogst op de rots, neemt weer eens de gehele troep in de zeik.

Milton_Styx | 16-07-23 | 01:47
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik wil net heel wat tegelen, maar gezien ik sinds kort ook zo'n telefoon heb, pokkeding gaat nu ineens tekeer als een gekke.

GKJP | 15-07-23 | 23:51

We doen er niks aan. Go with the flow en dan is het mooi geweest.

Plukkieplukkie | 15-07-23 | 23:51

"Wanneer de toekomst van de beschaving op het spel staat, moet je niet aankomen met dubbelzinnigheden."

In de huidige tijd wordt dat steeds lastiger. Het beschrijven van (demografische) feiten wordt al racistisch genoemd.

Na eerst politiek correctheid zijn we bovendien in een fase beland dat geschiedenis vakkundig wordt bewerkt, waarna het een kleine stap is om deze te herschrijven. Een Ministry of Truth zogezegd. Daarbij zal de Nieuwe Mens kunnen worden gecreëerd, los van zijn sociale context, tradities en een verzuilde geschiedenis. Sociale structuren worden langzaam verbrokkeld tot niemand meer bij een groep zal horen. Diversiteit en inclusiviteit.

Mensen buiten het Westen worden hierin niet meegezogen en behouden de eigen identiteit die ze op het moment van immigreren meenemen. De nieuwe bewoners zullen dan degenen zijn met de sterkste wortels. Dientengevolge zullen die meegenomen tradities, waarden en cultuur steeds sterker worden en de nieuwe norm worden.

In Nederland is deze tendens al lang gaande. Hiervoor hoef je alleen maar naar de feestelijke tradities of het straatbeeld te kijken, misschien wel de minst ergste ontwikkelingen.

Roos | 15-07-23 | 23:48 | 19

@Roos | 16-07-23 | 01:10|
Als ze me vandaag in de verste uithoek van het Pine Ridge reservaat zouden steken, zou ik er geen traan om laten. Ik woon hier in één van de vele "Prachtwijken" die dit land rijk is, en zit eerste rang qua de verschrikkelijke achteruitgang die dit land doormaakt. Dus ik begrijp uw "hutje op de hei" helemaal.

Ik weet dat het wat vreemd moet klinken, maar de kernreactors zorgen dat ik zelf geen meltdown krijg van alle ellende die ik om me heen zie. Mijn favoriete reactor om over te lezen is de RBMK (ja, die ja).

Sjefke7807 | 16-07-23 | 02:04

@Milton_Styx | 16-07-23 | 01:17|
Het is exact wat u daar omschrijft. Een natie is niet iets vies. Het is iets dat ons door de eeuwen heen heeft getrokken en tot een welvarende hardwerkende natie heeft gemaakt. De huidige generaties staan op de schouders van de oude generaties die het bedje voor hen gespreid hebben. Nu pissen ze het mooi opgemaakte bed onder en verkwanselen het dure beddengoed het liefst vandaag nog omdat ze de waarde van dit alles niet meer inzien. Weg met ons, weg met ons!

Dat de verantwoordelijken hiervoor electoraal gestraft zullen worden, die hoop heb ik gezien de uitkomsten van de laatste verkiezingen allang opgegeven. Op de één of andere manier wil men per se die afgrond in rennen, het liefst met het hoofd vooruit.

Sjefke7807 | 16-07-23 | 02:25

@Sjefke7807 | 16-07-23 | 02:25:

Dank voor de toevoeging.

Met de huidige kennis en stand der zaken van van massapsychologie, ontkom je er niet aan te overwegen of dit proces van onthechting bewust aangestuurd wordt.

Ik kan daar geen zinnig antwoord oo geven. Wel zie ik dat daar waar belangen en macht liggen er volop misbruik van gemaakt wordt, anders dan verweer en een krachtige stellingname er tegen in te nemen.

De titel volksvertegenwoordiger kunnen we dus voor het grote merendeel van de zetelhouders schrappen.

Daar ligt m.i. wel de crux om (geweldloos) verandering te bewerkstelligen. (middels MINSTENS een electorale afstraffing)

Milton_Styx | 16-07-23 | 02:48
▼ 16 antwoorden verborgen

Bedankt Arthur. Dit boek, of tenminste een samenvatting ervan, zou verplichte kost moeten zijn op onze scholen.

Kicksalot | 15-07-23 | 23:47

Vanavond hielden mijn vrouw en ik een Spotify-party, om-en-om nummers toevoegen.

Ik wist niet wat er kwam, mijn vrouw zegt: luister, wat is dít? Na 10 seconden begin ik te zingen: ahaa... oehoe...

youtube.com/watch?v=DiebMADvbPc

Nee, fout dus.

Dít is 'ahaa... oehoe':

youtube.com/watch?v=0WrpgXJzX7U

Lijkt toch best veel op elkaar.

Papa Jones | 15-07-23 | 23:46 | 3

Een nummer over homo zijn.

Asteroid-B612 | 15-07-23 | 23:57

@Papa Jones | 15-07-23 | 23:58: "Ich bin wie du" gaat daarover, ja. That's all I'm saying.

Asteroid-B612 | 16-07-23 | 00:22

Nirvana - Dive

RickyLaRue | 15-07-23 | 23:45

Ik word niet goed.

Wie zijn die mensen die de wereld hebben gemaakt tot het gevaarlijke antiblanke kruitvat dat het nu is?

Bijna zonder uitzondering onze brede bovenlaag als geheel. Intellectueel en emotioneel niet in staat gevaar te onderkennen en moed te verzamelen hun eigen buren en kinderen te verdedigen.

Maar is dat zo? Ja, dat proef ik en het wrange is dat het dezelfde intellectueel gemankeerde lafaards zijn die zonder gêne ‘science is settled’ koppelen aan het beschermen van de toekomst voor onze kinderen.

Moedeloos word ik hiervan. Het is net een bekende ziekte waar menigeen dapper de strijd mee aangaat maar de omgeving weet al: dit gaat niet goed.

Wat doe je eraan?

Zomaarwat | 15-07-23 | 23:33 | 6

Met een duidelijke coke junk als voormalig minister, heb je o.a. dit soort zaken te danken.

Zalwelweer | 16-07-23 | 00:52

En ik heb wel een oplossing maar die is nogal drastisch en gun je ook niet iedereen.

Zalwelweer | 16-07-23 | 00:52

9gag.com/gag/amgQ52v

De NOS heeft het over “Duitse jongeren” die een meisje van 18 gezamenlijk verkrachten.

theo-is-dood | 16-07-23 | 08:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Dorpsfeest Santpoort aka Santpoortse steekweek.

Vanwege de vechtpartijen onder jongeren tijdens Dorpsfeest Driehuis afgelopen weekeinde neemt burgemeester Frank Dales veiligheidsmaatregelen. De jongeren zeggen in onlineberichten dat het grote treffen tijdens Dorpsfeest Santpoort plaatsheeft. Dat wil hij voorkomen.

De reden is de grote onrust tijdens het Dorpsfeest Driehuis, dat afgelopen weekend plaatsgreep. De tweehonderd tot 250 jongeren, overwegend jongens, bevonden zich buiten het feestterrein. Daar ging een deel van hen met elkaar op de vuist.
www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf2023071...

Cornelis12 | 15-07-23 | 23:28 | 1

Wat is daar gaande en ligt het in NH? Naffers versus boeren of boeren tegen kampers of boeren tegen boeren?

‘n Dorpsfeest en dan dit...

Unsinkable-Sam | 16-07-23 | 02:34

Voor de goedkope weekend-wassers zoals ik: vergeet 'm niet in de droger te gooien!

wilderst | 15-07-23 | 23:25 | 5

Hahaha. Bedankt voor de adviezen W.!
Ze zien me hier al aan komen met dit.

J.Cash | 16-07-23 | 01:00

@wilderst | 16-07-23 | 00:06:
Water slingeren kost veel minder energie dan water verdampen.
Het goedkoopste (en wellicht het best) is direct vanuit de wasmachine de was aan de lijn hangen, als het even kan buiten,
Weg met de energievretende droger (die bovendien fataal is voor textiele weefsels en breisels) !

LD69 | 16-07-23 | 01:03

Ik slinger de was rond op balkon. De buren denken dat het regent. De ramen worden wel gratis gewassen, soort van, want vergeten het centrifuge programma te draaien. Ok laat maar.

Zalwelweer | 16-07-23 | 01:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Vanavond maar eens naar het NOS journaal gekeken. Ging o.a. over buurtcampings in Nederland en Nederlanders die ondanks de hitte toch naar het zuiden afreizen. In beide gevallen kwam er een niet echt vlekkeloos sprekende allochtoon aan het woord. Daarna reclame voor beter horen met net als hun eerdere reclame een donkergetinte client. Daarna maar even wat andere media op het net bekeken. Kan geen item lezen, of het nu over buurtfeesten of wat dan ook gaat het is de allochtoon die bejubeld wordt. Heb ik soms een zonnesteek of ben ik wakker geworden in 2050 ?

Cornelis12 | 15-07-23 | 23:15 | 5

Zie: Milton_Styx | 15-07-23 | 23:32 |

Milton_Styx | 15-07-23 | 23:35

Je hebt die zwarte vrouw toch bij Beter Horen die enorm veel van klassieke muziek houdt?
Positief geluid.

J.Cash | 16-07-23 | 01:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is onmogelijk om iedereen op aarde een Westers niveau van welvaart te verschaffen. De aarde heeft daar niet voldoende grondstoffen/energie voor. Het internet heeft de Derde Wereld laten kennismaken met onze welvaart en zij willen die ook. Er bestaat dus een aanzienlijke kans op conflict. Het laatste wat we moeten doen is onze autonomie uit handen geven aan supranationale democratische instituten. Zeker als zich daarin een niet-Westerse meerderheid bevindt.

lekgoot | 15-07-23 | 23:14 | 2

Dat eerste deel is echt onzin. Het Afrikaanse continent zou, net zoals veel andere landen, zoveel beter kunnen. Er bestaat geen wetmatige omgekeerde evenredigeheid in welvaart met ontwikkelingslanden en bovendien, efficiënt gebruik van het areaal kan iedereen ruim voeden.

Wellicht heeft 70 jaar goedbedoelde ontwikkelingshulp niet gebracht wat werd beoogd.

Reaaalist | 15-07-23 | 23:54

@Reaaalist | 15-07-23 | 23:54:
Het woord “zou” vat het samen.
Al leg je de diamanten op straat gaan ze er nog mee voetballen.

J.Cash | 16-07-23 | 01:03

Voor de Oeki-geinteresseerden, livestream met Gyorgi. Kijk hem ook net, zijn reguliere uitzendingen zijn zeer de moeite waard. Even doorscrollen als je de muziek en sfeerbeelden niet kunt waarderen, de uitzending begon om 11 uur ;)
www.youtube.com/watch?v=an9hE7gjycc

Graaisnaaiert | 15-07-23 | 23:13

Danny Green, poëtische kerel. Lief en met veel mededogen.

Ergens werd ie keihard.

Wattman | 15-07-23 | 23:10 | 1

Land of opportunisme, we zullen zien.

Wattman | 15-07-23 | 23:31

Het is ook mede oorzaak geweest van de ondergang van het Romeinse rijk, 1700 jaar geleden. Ook toen massa-immigratie en ook toen kwam men er -zoals gebruikelijk- veel te laat achter.

qz.com/677380/1700-years-ago-the-mism...

R2fu**D2 | 15-07-23 | 23:10 | 3

Nou nee, de Romeinen hebben er alles aan gedaan om de hordes landverhuizers te stuiten. Maar het was vechten tegen de bierkaai: ze hadden te weinig legioenen, die bovendien voor het merendeel bestonden uit zg 'foederati', hulptroepen, gerekruteerd uit de volkeren die nu juist de grenzen overspoelden, en waarvan het uiterst twijfelachtig was waar precies hun loyaliteit lag.

Competente opperbevelhebbers als Flavius Stilicho (een Vandaal nota bene), Flavius Constantius, en met name Flavius Aetius ('De Laatste Romein', die de Hunnen van Attila in 451 versloeg bij de Catalaunische Velden - ergens in Frankrijk) deden wat ze konden, maar konden de tsunami's niet keren.

Het grote verschil met nu, met de EU, is dat wij die tsunami's met gemak zouden kunnen tegenhouden. We hebben er de middelen, de technologie, etc, etc voor. Alleen, wij doen het niet. Wij vinden die illegale migranten zielig, en wij 'begrijpen' dat ze de armoede ontvluchten voor een beter leven hier. Wij durven ze niet terug te sturen, omdat de landen van herkomst niet ''meewerken'', en wij durven die landen niet echt onder druk te zetten, bang als we zijn dat we van neokolonialisme oid zullen worden beschuldigd.

Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat we, net als het West-Romeinse Rijk destijds ten onder zullen gaan. Althans, de geschiedenis herhaalt zich nooit precies hetzelfde, West-Europa zal steeds meer en grotere derdewereld gebieden krijgen, grote sharia enclaves; autochtone welgestelden zullen zich verschansen in 'gated communities'; er zullen steeds meer en steeds grotere no-go areas ontstaan, waar het gezag (politie) zich niet meer zal durven vertonen, en criminele gangs de dienst zullen uitmaken. In Parijs zie je dat al ontstaan. Over 20, 30 jaar zul je dat ook hebben bij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, etc.

Een tamelijk dystopisch toekomstbeeld, derhalve. Tenzij..... tenzij..... Maar nee, er zullen geen rigoureuze maatregelen genomen worden om dit tij te keren, niet door 'Den Haag' en niet door 'Brussel'.

Dr_Johnson | 15-07-23 | 23:38

@Dr_Johnson | 15-07-23 | 23:38:
Juist. En kunnen we er nog iets van leren ?
Want goed beschouwd, wij zitten ook midden in een grootscheepse (permanente ?) landverhuizing waarbij het onduidelijk is waar de loyaliteit van de Nieuwe Europeanen ligt.

LD69 | 16-07-23 | 00:45

@LD69 | 16-07-23 | 00:45|
U hoeft slechts naar het laatste WK te kijken voor uw antwoord. Hint: die loyaliteit ligt niet hier.

Sjefke7807 | 16-07-23 | 01:06

Madonna - Live To Tell (Official Video)

RickyLaRue | 15-07-23 | 22:51 | 2

Dankjewel.
Mooie vrouw was ze.

RickyLaRue | 15-07-23 | 23:12

De Nachthap.

Schaschlick vandaag!

De paprika en ui gaart te langzaam ten opzichte van het vlees, zelfs als je kip gebruikt. Dus ik heb het gerecht gedeconstructeerd.

Ik heb 2 spiesen gemaakt: één met gemarineerde stukjes kipfilethaas met schaschlick-kruiden en de ander met paprika/spek/ui/spek/paprika/spek/ui enzovoort. De laatste ben ik op een zo laag mogelijk vuur op de BBQ gaan garen aan alle 4 de kanten, zeg maar 4 x 5 minuten. Toen heb ik pas de naastgelegen brander full whack gezet en daarop de kip-spies gebakken. Het geheel samen geserveerd en samen gegeten. Wow!

Hier nog wat tips:

Gebruik gerookt pannenkoekenspek, dat is minder zout omdat het warm gegeten dient te worden, en het is ook nog eens dikker gesneden.

Wat zijn schaschlick-kruiden eigenlijk??? Voor mij droge kruiden zoals gemalen korianderzaad/komijn/paprikapoeder/kerrie/zwarte peper/uienpoeder/knoflookpoeder. Ik los ze op in een klein beetje gele olie, en draai de vlees-stukjes erdoor.

Andere soorten vlees kan ook.

Hoeveel zout moet erop? Leg de stukjes bij elkaar alsof het een stuk vlees is. Doe er zout op zoals normaal. En dan nog een keer voor de ‘andere’ kant. Dat al het zout aan 1 kant van de stukjes zit geeft niet, want je gaat ze nog door de kruiden-olie draaien, en dan komt alles goed.

Fingerlicking foto:

twitter.com/beschaafdrechts/status/16...

wilderst | 15-07-23 | 22:49 | 18

@wilderst | 16-07-23 | 02:14: Wel leuk om ff uit te rekenen kale kosten pp:

1/2 paprika 0,40 aanb
Mini uitje 0,05
2 reepjes spek 33 gram 0,76

120 gram kiphaasjes aanb 1,20
Kruiden, olie en gas pro memorie

2,41 samen en een half uur werk

wilderst | 16-07-23 | 02:28

@wilderst | 16-07-23 | 02:33: Maar niemand gaat dit ooit nog doen helaas. Teveel werk.

Allemaal halffabrikaten en regeneratie-troep, eenheidsworst

wilderst | 16-07-23 | 02:49
▼ 15 antwoorden verborgen

Tijdje geleden in Japan geweest maar ik moet zeggen, het heeft wel wat zo’n monoculturele samenleving.

yeps | 15-07-23 | 22:46 | 5

Super jaloers hier

wilderst | 16-07-23 | 00:02

Ik had zo'n samenleving. 40 jaar geleden in Nederland.

Zalwelweer | 16-07-23 | 00:49

Japan en cultuur dat is prachtig. Zeer hoge verwachtingen wanneer je daar heen gaat en dat maken ze waar ook, super gastvrij. Alleen één minpunt, na drie weken ben je blij dat je terug vliegt…

Flightless bird | 16-07-23 | 02:14
▼ 2 antwoorden verborgen

- Opstand der horden - uit 1929 van Ortega y Gassett. Daar staat in wat er na WW2 is gebeurd.

hoestmogelijk | 15-07-23 | 22:42

Maar het probleem meneer, dat blijft.

thanseeuwen | 15-07-23 | 22:40

Over grote invasies:

nos.nl/teletekst#125

"Groot Wagner-konvooi naar Belarus"

40 wagens met in totaal 240 mensen. Het Formule 1-konvooi is nog groter pfff

wilderst | 15-07-23 | 22:39 | 6

@RickyLaRue | 15-07-23 | 23:10:

In officiële Nederlandse teksten wordt Belarus gebruikt; Wit-Rusland is daarvan de letterlijke vertaling. Overheidswebsites gebruiken 'Belarus (Wit-Rusland)' en de NRC, die wel heel aanstellerig en deugend 'Kyiv' schrijft, bedient zich onverkort van Wit-Rusland.

de IJsman | 16-07-23 | 01:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Duidelijk dat subiet de marine flink uitgebreid moet worden met een aantal fregatten en een serie kustbewakingsvaartuigen. De Landmacht moet ook subiet uitgebried worden met flink wat infanterie voor de grensbewaking. Laat de tanks maar even achterwege.

AntiZanicz | 15-07-23 | 22:38 | 1

Je hebt tevens artillerie nodig en niet alleen statisch.

Unsinkable-Sam | 16-07-23 | 02:40

Dankzei D66.

wiers | 15-07-23 | 22:38

Gelukkig hebben we nog altijd Australië +2

Peeves | 15-07-23 | 22:36

Je samenvatting is wel wat summier Arthur. Heerlijk krankzinnig boek dat vandaag helaas aardig realistisch is geworden.

Kartelmaster2000 | 15-07-23 | 22:31

"... bevolkingsgroepen die bedreigd worden door de confrontatie met de moderniteit."

Daß war einmal!

Daarentegen zien we tegenwoordig (dagelijks, en vaker dan niet veelvuldig), dat de confrontatie van bevolkingsgroepen met de moderniteit, BINNEN de eigen landsgrenzen plaatsvindt, waarbij in het geweld (fysiek, mentaal en cultureel) tegen de autochtone bevolking déze het onderspit delft, onder heftige steunbetuiging van "helper-whities".

In WOII hadden we daar een naam voor.

Milton_Styx | 15-07-23 | 22:30 | 17

@LD69 | 16-07-23 | 00:41:

De quantumtheorie staat iha oneindige aantallen gebeurtenissen toe, die hoe onwaarschijnlijk ook, de vorm van realiteit kunnen aannemen.

Het uitsluitingsprincipe van Pauli echter, zal niet toelaten dat het niet-werkende d66-model, de plaats voor stabiele geschiedenisvorming gaat innemen.

Je kent het gezegde, als je alleen maar een hamer hebt, zie je alles voor een spijker aan.

Milton_Styx | 16-07-23 | 00:52

@R2fu**D2 | 16-07-23 | 01:21:

Ik ben u erkentelijk voor de terechtwijzing. Als grammaticale analfabeet in vreemde talen (zou Nederlands daar dan ook onder vallen?), doe ik er goed of beter aan m'n tekst uit te spreken, om te beluisteren of deze correct opgesteld is. Vocale luiheid weerhoudt me daar meest van, waardoor overcompensatie in zwartwit het gevolg blijkt te zijn.

Wanneer ik spelfouten waarneem, ontwaakt ook de geïnstitutionaliseerde systeemnazi in mijzelve. Al die interne tribunalen zijn erg vermoeiend.
Wanneer een ander die op zich neemt, ben ik sneller ertoe instaat, mijn onschuld, na boetedoening weer aan te nemen.

Milton_Styx | 16-07-23 | 01:39
▼ 14 antwoorden verborgen

Ik wacht wel op de film.

Piggelmee | 15-07-23 | 22:28

Niet Rutte, nee ook niet de Koning.. maar onze Frans heeft een gesprek in Limburg over als het water aan de lippen staat:
www.1limburg.nl/nieuws/2239756/frans-...

Meneertjehetheertje | 15-07-23 | 22:27

Zij zijn met miljarden. Wij met miljoenen. Wat weliswaar geruststellend is, wij hebben nucleaire wapens. Dat kan de balans mooi herstellen in geval wij tegen zij.

BoerKoekoek | 15-07-23 | 22:21 | 9

@Nuuk | 15-07-23 | 23:37:
Als dat ding ook warmte afgeeft een beetje tintelend gevoel zeg maar dan kan je beter uit de buurt blijven.
*goedbedoelde tip

Flightless bird | 16-07-23 | 01:59

@Asteroid-B612 | 16-07-23 | 00:07:
Geen kaas gegeten van luchtmacht neem ik aan. Geeft niet.
Misschien dat f16s die dingen kunnen brengen waar nodig. Of de aanschaf van f35 wegens mogelijkheid dragen en afwerpen van die “eitjes”?
Zou zomaar kunnen…

Flightless bird | 16-07-23 | 02:05
▼ 6 antwoorden verborgen

Ja maar we krijgen er ook heel veel voor terug met al die culturen....
Shoarma.....
En tot zover de "argumenten' voor.
Ja maar deze mensen hebben ook recht op....
Oh? Op basis waarvan recht op?
Als je meer dan 1 grens oversteekt ben je geen vluchteling meer. Klaar.uit.

Welkom.

Is dit nog nieuws? | 15-07-23 | 22:18

Leesvoer voor het volgende kabinet.

eentweehuppekee | 15-07-23 | 22:16

Geen spelt tussen te krijgen.

RickyLaRue | 15-07-23 | 22:15 | 3

Geen gelt aan uitgeven

BoerKoekoek | 15-07-23 | 22:22

Ricky, ik ga voor tarwe.

BrutusBosch | 15-07-23 | 22:24

Hij is een helt.

Kowalski11 | 15-07-23 | 22:39

In 2050 is er, als het zo doorgaat sowieso heel weinig welvaart over voor de invasieve soort. Dus beter blijven zij in Afrika.

Okami | 15-07-23 | 22:09

Na corona is de wereld weer open en hier in Lugano, de 3e grootste stad qua commodity trading (nope niet Londen, New York of Houston. Stad nummer 1 Geneve, nummer 2 Zug en nummer 3 hier) in de wereld zijn de Arabieren weer terug voor zakelijke bezoeken (olie dus), helaas. En de mannen lopen rond in wanstaltige shorts, t-shirt, gympen, te dure spuuglelijke horloges en de vrouwen in penguin kleding maar nog steeds met zwarte mascherina. Ik vroeg mij dus af waarom? Nou vanavond was ik bij de lokale pizzeria om de hoek en naast mij 2 polizia's ook aan de pizza en toen ik het zag ging weer mijn wenkbrauw bedenkelijk omhoog, een van de agenten zag het en vertelde mij. In Ticino mogen vrouwen geen volledige gezichtsbedekkende kleding dragen behalve als het een..... vul maar in, mascherina (mondmasker) is. Dus dat trieste volk heeft weer een uitweg gevonden om iedereen hier te irriteren. En ik merkte dat zij het ook zwaar k*dt vonden maar de wet.

Basil Fawlty | 15-07-23 | 22:00 | 14

@Basil Fawlty | 16-07-23 | 01:05: Hier scheld ik ze verrot en zit ik onder die 2 euro. Maar goed. Zwitserland is nog niet bereikbaar in mijn geval, ben wel bezig met emigratie.

Zalwelweer | 16-07-23 | 01:11

@de IJsman | 15-07-23 | 22:34:
Dus is het goed verder, ja toch broer? Half Nederland is een ‘drukke plaats’
Wacht maar, de rijdende rechter komt naar je toe deze zomer.

Flightless bird | 16-07-23 | 01:26
▼ 11 antwoorden verborgen

Een maand in Ushuaia, ik moet er niet aan denken. Iedere dag weer aan het bier bij Tante Sara, want het weer is er vrijwel altijd kudt.

goedverstaander | 15-07-23 | 21:54 | 1

Misschien; zou ik er wel willen wonen, lekker rustig en toch soort van stad met een eind van de wereld gevoel. Dat is het ook; eind van de wereld. Punta Arenas is ook goed.

Nuuk | 15-07-23 | 23:27

In Zweden gaan ze de instroom nu eindelijk ook beperken, geteisterd als ze al jaren zijn door islamitisch bendegeweld in Malmo. Nederland zal nog wel even achterblijven, teveel gristelijk geinspireerde dhimmies die elke vluchteling, veiligelander of niet, zielig vinden. Demografen Jan Latten en Jan van Beek praten nog steeds tegen domlinkse dovemansoren, om eens een Schimmelpenninckje erin te gooien

Ruud5 | 15-07-23 | 21:51 | 4

#Ruud5 : Waarom zou Nederland achterblijven... er is nu eindelijk een kans dat er in November een verkiezings-dreun gaat plaatsvinden, het kabinet is gevallen op de asielkwestie, dus partijen als de PVV, JA21 en FvD (+BVNL) krijgen nu eindelijk een kans, laat staan wat BBB en Omtzigt gaat doen.

De gevestigde partijen kregen 2 jaar geleden al een dreun, de tijd dat de PVDA en/of het CDA 50 zetels haalden is voorbij... als ze de 10 zetels halen mogen ze blij zijn.... dus is er echt wel een verandering bezig.

Keyboardspeler | 16-07-23 | 01:20

@Asteroid-B612 | 15-07-23 | 23:59: dat zal best. De domlinksen hier hebben voorlopig nog de macht in de politiek en media. Ik hoop dat dit snel gaat veranderen, maar heb mijn twijfels. De waarheid rond het ANC bijvoorbeeld wordt ook nog niet gepubliceerd.

Ruud5 | 16-07-23 | 04:24
▼ 1 antwoord verborgen

Australië heeft het wél begrepen. Dat land ligt ook dichter bij de miljardenbevolkingen van India en China. Dus nemen ze de dreiging daar wél serieus. Hoogste tijd dat de Nederlandse overheid wordt aangeklaagd voor het willens en wetens in de uitverkoop zetten van de Nederlandse welvaartsstaat, en het te kakken zetten van de autochtone bevolking.

Zenzeo | 15-07-23 | 21:50 | 7

@eentweehuppekee | 15-07-23 | 22:20:
Chinezen houden er niet van hun hand op te houden. Hoort u wel eens van Chinezen in Nederland die een uitkering hebben?

Hajduk | 16-07-23 | 00:25

@AntiZanicz | 15-07-23 | 22:34: Slechts 40%. Die andere helft blijft nog even meekijken bij internationale bedrijven in Nederland, Duitsland of België.

Zalwelweer | 16-07-23 | 00:43
▼ 4 antwoorden verborgen

Best wel gedetailleerde voorspellingen, die voor het grootste deel uitgekomen zijn.
Nou zagen we 30 jaar geleden hoe NL snel veranderde, Frankrijk was dat al eerder en ging het nóg sneller.
Met de wetenschap dat in 2050, over zeg 25 jaar dus, er zoveel Afrikanen bij zullen komen, met name in Midden en Oost Afrika, kun je nu al anticiperen.
Zorg dat grote multinationals zich gaan vestigen in Afrika.
Ga mensen opleiden, bouw fabrieken, bouw huisvesting.
Doe dat met de Afrikanen zelf.
Voor mijn part betalen we de rekening, maar laat ze het vooral zelf doen,
Ipv dat de mensen naar Europa komen om te werken, moet Europa het werk naar Afrika brengen.
Europa is veel te klein, stukken kleiner dan Afrika.
Houd de mensen daar.

Ruimedenker | 15-07-23 | 21:47 | 3

Muv Z-A is Afrika een speelbal van de grote mogendheden. Er wordt al decennia door vrijwilligers en landen geinvesteerd maar stabiele regering is uiterst moeizaam door externe- en interne factoren.

omgponies | 15-07-23 | 21:57

@omgponies | 15-07-23 | 21:57: het zijn vooral de interne factoren die externe factoren mogelijk maken. Zou men een beetje behoorlijk besturen dan zouden alle landen rijk kunnen zijn.

AntiZanicz | 15-07-23 | 22:32

Werken?

Goed Volk Kijkt Weg | 15-07-23 | 23:27

De ondergang van Nederland - Mo Rasoel

Cornelis12 | 15-07-23 | 21:40 | 1

Tja...
De wereld waarin wij geboren en gevormd zijn is definitief voorbij.
De toekomst wel zo onzeker dat de jeugd van nu niet kan rekenen op de zekerheden die wij voor lief namen.
Na mij de zondvloed, geen vrouw, geen kind geen zorgen, maar ik heb het echt te doen met eenieder die wel degelijk op hoop op de toekomst heeft ingezet.
Die Koude Oorlog was zo koud nog niet.

Abject | 15-07-23 | 21:39 | 6

@Kowalski11 | 15-07-23 | 22:47: dat is maar hoe je het bekijkt. Als je moslim bent of indiër, dan gaat het de goede kant op.

de Voorzittert | 15-07-23 | 23:57

@de Voorzittert | 15-07-23 | 23:57: Nou mensen uit India hebben niet het zo op moslims. Druk ik me lichtjes uit.

Zalwelweer | 16-07-23 | 01:21

@Zalwelweer | 16-07-23 | 01:21:
Veel mensen hier in het land beseffen zich dat niet, en anders kijken ze weg, of is dat te simplistisch?

Flightless bird | 16-07-23 | 01:55
▼ 3 antwoorden verborgen

demografisch gezien is Nederland, en Europa, al verloren.

Ir. Wilhelmus | 15-07-23 | 21:36 | 22

@Flightless bird | 16-07-23 | 01:14: Zonder visie en diepgang.

Zalwelweer | 16-07-23 | 01:17
▼ 19 antwoorden verborgen

Achteraf is het makkelijk lullen natuurlijk, maar dit 50 jaar geleden voorspellen vind ik toch knap.

John McClane | 15-07-23 | 21:33 | 5

@omgponies | 15-07-23 | 22:19: Dus u vertaalt het onderkennen van enorme immigratiestromen als een "white world ideologie ".

Mag ik u vragen welke partij u aanhangt?

ChupaChupa | 15-07-23 | 22:34
-weggejorist-
Mongeaulie waarsguwt | 15-07-23 | 23:01

Ze vroegen 50 jaar geleden, wat wil je worden Jan? Nou God lijkt me wel een mooie baan en elke zondag vrij. Dat vroegen ze op de basisschool.

Zalwelweer | 16-07-23 | 00:31
▼ 2 antwoorden verborgen

@Smoelensmid | 15-07-23 | 23:03: Toch kloppen de cijfers niet helemaal, wat Basil zegt. Zet de doos sigaren en bijbehorende dranken maar klaar.

Zalwelweer | 16-07-23 | 00:29

@Basil Fawlty | 16-07-23 | 00:42: Top! Wordt zeker gezellig.

Zalwelweer | 16-07-23 | 01:06
▼ 10 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland