Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De verborgen ict-ramp van Hugo de Jonge

Datadoctor Rene Jan Veldwijk (bekend van deze serie) duidt 'misschien wel de ergste ict-faal ooit'

Social

De uitzending van onderzoeksjournalistiek radioprogramma Argos is vandaag gewijd aan een ict-ramp die dit jaar zijn tienjarig bestaan viert: de afhandeling van persoonsgebonden budgetten (PGB's). Argos beschrijft het als een Shakespeareaans drama in vier aktes, maar een einde – tragisch of happy – is niet in zicht. Lees en huiver.

Akte 1: de ramp in 2015 met PGB betalingen

U kent mij op deze site misschien als schrijver van een ict-faalfeuilleton over het UWV (nog steeds niet in pdf, excuus). Maar soms word ik benaderd over andere ict-ontsporingen. Begin 2015 vroeg Nieuwsuur of ik wilde kijken naar een project van de Sociale Verzekeringsbank dat betalingen voor door mensen zelf ingehuurde zorg (PGB) moet afhandelen. Al snel was duidelijk dat hier sprake is van een kolossale ict-ramp. Ik mocht het bij Nieuwsuur uitleggen in een uitzending, waarna de ramp zelfs nog groter werd dan ik had voorspeld. Massa's verzorgenden kregen maandenlang geen salaris. GeenStijl wijdde er een hele serie artikelen aan: #SVBalarm, #PGBalarm, SVB Leaks. Misschien weet u het nog.

Akte 2: het gammele en nutteloze PGB systeem

De SVB kreeg de betalingen werkend met een legioen uitzendkrachten en door verder te sleutelen aan haar stokoude, ontoegankelijke betaalsoftware. Geld speelde geen rol. En zoals altijd verdween de publieke belangstelling. Maar de mislukking was compleet: de SVB was als betaalpartij tussen de zorgbehoeftigen (term: budgethouders) en de zorgverleners geplaatst omdat er flink met de PGB-regeling zou worden gefraudeerd. Het SVB-systeem zou dat moeten tegengaan maar deed het vrijwel niet. En nu alles leek te werken praatte niemand meer over fraudebestrijding. 

De SVB verwerkte opgaven van bestede zorg, deed “Uren maal Tarief”, maakte een bruto-netto berekening en stuurde een bestand met betalingen naar de bank. Dat was het ongeveer. Er zijn minstens honderd software pakketten die hetzelfde doen voor een paar tientjes per budgethouder per jaar, nogal wat minder dan de €520 die de SVB in rekening bracht. Maar de topman van het SVB-project verzekerde mij in een informeel gesprek dat het ook voor de helft moest kunnen. Ik knikte beleefd. Een salarispakketbedrijfje dat dacht het beter te kunnen stapte naar de rechter maar kreeg het lid op de neus. En dus mocht de SVB doormodderen met haar peperdure PGB-systeem dat niets doet tegen fraude. Het kabinet vond het best. De Kamer dreigde een beetje – voor de bühne natuurlijk. De SVB had de slag gewonnen. En behalve de PGB-fraudeurs er waren er alleen maar verliezers.

Akte 3: het "portaal", de veldslag met de SVB en een White Knight

Cynisch maar waar: slechte software creëert direct nieuwe kansen. De betalingen mochten nu misschien lopen, maar voor de burgers die ermee moesten werken was het SVB-systeem een drama. Daarom lobbyde de belangenvereniging van PGB-houders, Per Saldo, met succes voor een gebruiksvriendelijk systeem dat de burger zou afschermen van het SVB systeem: een portaal. Dat suggereert iets kleins, ten onrechte. Zo beperkt als het PGB-systeem is, zo uitgebreid is wat er moet worden geprogrammeerd om mensen te ontzorgen met betrekking tot complexe wet- en regelgeving. Hier lag een enorme kans voor de SVB om een nieuw, nog veel groter project binnen te halen. Bij de mensen van Per Saldo en de ambtenaren van het ministerie van VWS die de SVB van dichtbij hadden meegemaakt wekte dit geen enthousiasme.

Enter DSW, de bonte hond onder de zorgverzekeraars. DSW bood aan om het portaal systeem te bouwen, gratis en voor niets. Zoiets lijkt idealistisch of onzakelijk, maar is het niet. DSW is een zorgverzekeraar, maar ook een softwarehuis in vermomming dat veel ict-werk doet voor collega-zorgverzekeraars. DSW snapt wat er moet gebeuren en kan zelf de software maken. En de collega verzekeraars betalen mee. Het was een slimme zet. Een langdurige en kostbare Europese Aanbesteding was nu niet nodig. En het valt niet te bewijzen, maar de zorgverzekeraars hebben vermoedelijk op andere dossiers een cadeautje van het ministerie van VWS gekregen. Voor niets gaat de zon op.

Voor de SVB was dit een totale nederlaag. Ze mochten hun betaalsysteem moderniseren en thats it. Alle interessante zaken zouden gedaan worden door het portaal-systeem, dat werd aangeduid met de dreigende naam PGB versie 2.0. En als duidelijk zou worden dat PGB 2.0 net zo makkelijk kan werken met Exact of AFAS, kon de SVB misschien wel helemaal inpakken. Alles wat de SVB heeft binnengehaald stond op het spel.

Akte 4: de oorlog op twee fronten 

DSW ging aan de slag en de SVB zette alles op alles om dat werk te frustreren (de Argos-uitzending bevat een mooi voorbeeld.). Maar de SVB had een bondgenoot: de gemeenten. Persoonsgebonden budgetten vallen onder maar liefst vier verschillende wetten. En de uitvoering daarvan ligt bij diverse partijen: zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Die partijen vallen weer onder verschillende ministeries: Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken (de SVB) en natuurlijk VWS. Al die partijen hebben hun belangen. De kruiwagen met kikkers die de gemeenten zijn is bij uitstek berucht. Het als zwak bekend staande ministerie van VWS mocht alle rekeningen betalen, zonder echt de baas te zijn. (Voor de PGB's was VWS de pinautomaat die het tijdens de Covid-crisis voor de Sywerts zou worden.) 

Helemaal passief was minister De Jonge van VWS niet. Hij huurde ex-ambtenaar Cor Franke in om vooral de gemeenten in toom te houden. Franke, hier bekend, was net klaar met de mislukte vernieuwing van de Gemeentelijke Basis Administratie, schade €105 Miljoen. Niet fijn, maar hij weet tenminste hoe hij met de gemeenten moet omgaan. De naam Franke moest wel worden weggehouden uit de rapportages aan de Kamer, want soms hebben mensen een geheugen.

Terug naar DSW. Gevangen tussen de SVB en de gemeenten schoten de kosten voor de verzekeraar omhoog, van zo’n vijf miljoen (een schijntje, ruim een halve Sywert) naar vijftien. De “gratis software” deal kwam nu onder druk. DSW gooide de handdoek in de ring (of minister Hugo de Jonge weigerde de afspraken aan te passen aan de realiteit). Hoe dan ook droeg DSW het nog onvoldragen PGB 2.0 systeem over aan VWS dat er zelf niets mee kon. Bij de SVB knalden de kurken.

Akte 5: de nieuwe White Knight en de burgeroorlog

Wat moest VWS? De PGB 2.0-software overdragen aan de SVB zou vermoedelijk betekenen dat VWS alles zou weggooien om volledig opnieuw te beginnen. Er was een list nodig. Het ministerie van BZK heeft een organisatie, ICTU, die allerlei losse ict-klussen voor ministeries doet. Zou ICTU de software van DSW niet kunnen doorontwikkelen? Voor ICTU was het oppakken van een groot en nog onaf systeem geen uitgemaakte zaak, maar de druk was maximaal (misschien wel Chefsache) om de klus over te nemen – en dat werkte. Natuurlijk moest wel er een intake komen. De ICTU-deskundigen doken in de DSW-software en keken naar wat er nog moest worden bijgebouwd en oordeelden: “NIET DOEN, tenzij”. De ICTU-directie maakte daar “Ja, mits” van. Een ongehoorde en misschien wel unieke interne opstand volgde, maar veranderde uiteindelijk niets aan het besluit. Een aantal medewerkers zegden uit protest hun baan op.

Natuurlijk werd het kostenplaatje er niet beter op. Door DSW ingehuurde ict’ers wilden best mee naar ICTU, maar wel tegen hogere tarieven. Maar zelfs in de beste omstandigheden is het overdragen van een lopend ict-project een gevaarlijke en kostbare operatie. Alles stond nu opgelijnd voor een explosie aan ict-kosten.

Akte 6: de Kamer opzijgeschoven en de toezichthouder onthoofd

Het duurde niet lang of minister Hugo de Jonge kwam met steeds hogere kostenschattingen en steeds langere ontwikkeltijden naar de Kamer. Al snel stond de ICTU-teller rond de €30 miljoen en daar zou het niet bij blijven. Maar anders dan in 2015 was er nu een onafhankelijke toezichthouder, het Bureau Ict Toetsing (BIT, nu AcICT). Dat liet in 2018 geen spaan heel van het PGB 2.0 programma: “ga het managen of stop ermee”. Ook Nieuwsuur sprong er nu na ruim drie jaar weer op met een uitzending

Separaat schreef ik een artikel waarin ik voorspelde dat de rekening in de honderden miljoenen zou gaan lopen. Ik had mijn huiswerk gedaan. Ik had gesproken met de ICTU-muiters en met de projectleiding, met DSW, met Per Saldo en zelfs met verantwoordelijke topambtenaren op het ministerie. Het beeld was glashelder. Wat DSW niet kon zou ook ICTU niet lukken. Te veel partijen, te veel perverse prikkels, een zwakke minister, zwakke en voor de buitenwereld weggemoffelde aansturing en op de achtergrond de SVB die haar machtsspel speelde. Nooit eerder had ik zo’n bestuursdrama gezien (maar Covid moest nog komen).

Zo zwak als minister De Jonge als manager opereerde, zo daadkrachtig trad hij op als machtspoliticus. Zijn misnoegen over het BIT-rapport stak hij niet onder stoelen of banken en hij liet doodleuk een alternatief advies uitbrengen door een andere toezichthouder. Een motie om de PGB-software vrij te geven – levensgevaarlijk voor de minister en dodelijk voor de SVB – werd domweg genegeerd. De Kamer liet het allemaal gebeuren. Voor de leiding van de toezichthouder was het een doodvonnis en voor de belastingbetaler een nieuwe ronde van tientallen miljoenen aan extra kosten.

Enkele maanden later werd de leiding van het BIT inderdaad weggewerkt. De doodsteek werd toegediend door vele tegenstanders, maar minister Hugo de Jonge was beslist een van de moordenaars (mooie podcast hier).

Akte 7: ICTU heeft zijn werk gedaan … ICTU kan gaan

In 2020 sloeg de Covid-epidemie toe en keek niemand meer naar het nimmer eindigende PGB 2.0-verhaal. De SVB haalde binnen dat zij het systeem mag beheren als het klaar is, ooit. Een van de vier PGB-wetten werd buiten PGB 2.0 gehouden, zodat de SVB straks ook de oude versie van het betaalsysteem in de lucht kan houden – kassa! Maar bij VWS veranderde er dankzij Covid ook iets. Voor het eerst maakte het ministerie zelf software, de coronamelder-app, een koopje voor €23 miljoen. 

Wat lag meer voor de hand dan het kunstje met DSW en ICTU nog eens te doen? VWS kon het verder wel zelf! Het bleek ook zo geregeld. ICTU kreeg te horen dat ze veel te duur was en de jaarlijkse rekening van €15 miljoen moest worden gehalveerd, uiteraard met dezelfde taakstelling. ICTU weigerde en as we speak wordt het project overgeheveld naar de ex-coronamelder-club. Uiteraard gaan de belangrijkste externen mee over, ongetwijfeld met sterk verbeterde contracten. Nu maar hopen dat niemand de komende jaren vraagt hoeveel geld VWS per jaar in de PGB 2.0-put gaat gooien.

O ja. De kostenteller van PGB 2.0 staat volgens een ICTU-bron nu op zeker €100 miljoen, inclusief de facturen van de SVB. Volgens een niet aan de Kamer toegezonden rapport komt daar nog €94 miljoen bij, maar dat bedrag is gebaseerd op interviews met belanghebbenden. Met de kennis van nu lijkt een kwart miljard euro een redelijke schatting. En dat alles voor een marginaal nuttig systeem.

Akte 8, slot: PGB 2.0 en Hugo de Jonge forever

Dankzij Argos, vijf jaar na de laatste ronde ophef in 2018, kraait nu voor de derde keer de haan. Verschil zal het niet maken. Nederland is politiek tot op het bot verdeeld en daardoor onregeerbaar. Ambtelijke organisaties staan nu in 2023 minder onder politiek bestuurlijke controle dan in 2015. Wat we mogen verwachten zijn professioneel-boze Kamerleden en wat gescheld op sociale media. De budgethouders en hun organisatie Per Saldo zullen blijven aandringen op PGB 2.0 afmaken tot het volgende kabinet hard moet bezuinigen en die mooie PGB-regeling wel heel duur is. Maar misschien komt het systeem af en neemt de SVB het in beheer. Dat gaat vast goed...

Ook Hugo de Jonge is nog onder ons, nu als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijk ordening. Onder zijn verantwoordelijkheid valt een andere een ict-ramp, van de Omgevingswet, die bestuurlijk veel overeenkomsten heeft met de PGB affaire. Hugo de Jonge is niet verantwoordelijk voor het ontstaan ervan (dat waren de Plasterk en Ollongren), maar hij moet er wel mee verder. Wie kijkt naar het PGB 2.0-dossier heeft alle reden om het ergste te vrezen.

Reaguursels

Inloggen

Ik verbaas me al jarenlang over de presidentskandidaten in de VS... Maar kijkend naar een aantal van onze ministers weet ik zeker: hier is het erger..

Tom Hagen | 11-06-23 | 01:46

In de VK over dit:
"Een bikkelhard boek over de rol van consultancy in de publieke sector: ‘De overheid infantiliseert’"
archive.ph/ystRg
Overheid is een consultancy junkie geworden.

Basil Fawlty | 11-06-23 | 00:17

Rijksfaalhaas Hugo de Jonge.

Zaadstaaf | 11-06-23 | 00:04

Hugo de Jonge is pro faalhaas

DenkTank | 10-06-23 | 22:12

Ik krijg toch iedere keer weer een brok in de keel als ik lees hoe verantwoord de overheid met mijn belastinggeld omgaat!

MAD1950 | 10-06-23 | 22:11 | 2

NOU!

Moet je in t bedrijfsleven eens allemaal flikken. Gaat het ook nog niet eens over al die vele mensen die worden ingehuurd.

dickwvf | 10-06-23 | 22:51

Oh ging het dus ook over. Nou ja, dubbel onder de aandacht brengen is nooit verkeerd. Maar weer eens verder aan de potten in onze bere-gezellige stad.

dickwvf | 10-06-23 | 22:53

Twee lagen, de balie laag vriendelijk en meestal goedwillend niet allemaal even deskundig en de laag daarboven ( Mr, Drs ) Die het als een persoonlijke belediging opvatten als een burger een klacht heeft. Het hogere management op directie niveau kan wat de burger betreft buiten beschouwing blijven zijn druk met onderlinge dure missers te maken en ontkennen.

Pensionista | 10-06-23 | 22:01

En in de tussentijd (jaren lang dus) fraudeert een deel van Nederland er lustig op los. Toeslagje hier, toeslagje daar, pgb tje er bij.

AlfredJodokes | 10-06-23 | 21:21

At a press conference on August 12th, 1986, US President Ronald Reagan said, “The nine most terrifying words in the English language are ‘I’m from the government and I’m here to help.’”

Basil Fawlty | 10-06-23 | 19:58 | 6

@Nuuk | 10-06-23 | 20:36:
Indeed. Gorbachev had ook geen keuze meer want failliet door oorlog Afghanistan.
Overigens correctie: Schoot mij net te binnen. Het was niet de ambassadeur tijdens Reagan maar ergens mid/laat jaren '90 tijdens Labour Teflon Tony Blair en democraat Clinton in de VS. Tijdens Reagan was er Thatcher en die was BFF met Reagan dus Thatcher zal geen anti Reagan ambassadeur hebben gestuurd. Excuses.

Basil Fawlty | 10-06-23 | 21:02

@Basil Fawlty | 10-06-23 | 21:02:

Ik denk dat je de film Charlie Wilson’s War wel leuk en interessant zal vinden. Een waar gebeurd verhaal van deze Wilson die een geheime operatie (onder Reagan) heeft opgezet om de USSR militair en financieel uit te putten in de oorlog in Afghanistan waar de Sovjets toen in zaten. De VS steunden de mujahedin met wapens, stiekem dus. Keerde zich later tegen de VS met terrorisme, maar ja.
Wel een echt leuke film.

Nuuk | 10-06-23 | 21:10
▼ 3 antwoorden verborgen

De hashtag #hugodejongekanniks is waar. Die tweet klopt. Als een bus. Het is jammer dat hij nooit verantwoording af hoeft te leggen. Althans: het blijft zonder gevolgen. Deze wandelende aan coke verslaafde Dunning-Krüger stumpert. Het zou grappig zijn als het niet zo diepdroevig was geweest.

Rollins | 10-06-23 | 19:39

Het verbaast mij niet meer. Het is helaas de rit uitzitten van het tijdperk Rutte en cornuiten. Dan pas weer de puinhopen van zoveel jaar stilstand en achteruitgang opruimen.

Zalluf | 10-06-23 | 19:38

Het persoonsgebonden budget. Een stokpaardje van, jawel, de VVD. Destijds, jaren 90 was Erica Terpstra degene die dit er door gejast heeft. Marktwerking. Dat was het toverwoord.

Heurtebise | 10-06-23 | 19:08 | 1

Een door de overheid verzonnen PBG die daarin aanstuurt tot een ramp heeft met vrije marktwerking niets van doen.

Tha Analyzer | 10-06-23 | 19:19

Overheid en ICT is een ongelukkige combinatie, maar het belangrijkste is het fundament onder hoe onze overheid als organisatie in elkaar steekt en hoe deze kijkt naar burgers, welk beeld zij van ons hebben.

De Nederlandse overheid is ten diepste overtuigd dat zij alles kan regelen voor de burgers en dat ze dit ook moeten doen, als ouders voor kleine kinderen.
Daar komt nog bij dat ze de burger ten diepste wantrouwen.

Het gevolg: alles moet geregeld worden en alles moet gecontroleerd worden. Daardoor zitten we nu met een ongelofelijke warboel aan regels, wetten, protocollen, richtlijnen. Daar gaat het mis. Individuele ambtenaren kunnen er al niks meer mee en dus vallen ze terug op regels zijn regels. Die ambtenaren gaan niet naar hun werk om mensen te pesten, maar ze zien ook niet meer de bomen door het bos.
De warboel is onvermijdelijk, of je nu alles op papier doet, of in een ICT systeem.
Beide systemen moeten dus dealen met al die verschillende partijen en regels. Nu zit dus dit PGB bij verschillende partijen ondergebracht qua financiering, dat moet je dus in een ICT systeem terug laten komen en dat is dus meer ingewikkeld dan een situatie wanneer één instantie over PGB’s gaat.

Niet het middel (ICT) is het probleem, de cultuur bij onze politici en hoge ambtenarij die de regels maken.

Nuuk | 10-06-23 | 19:06 | 2

Inderdaad. Sinds WOII zijn er alleen maar regels bij gekomen. Niemand ziet door de bomen het bos nog. Laatste voorbeeld is het pensioenstelsel. Waarschijnlijk is Omzigt de enige politicus die de wet heeft doorgeworsteld.

Gebakschep | 10-06-23 | 19:17

@Gebakschep | 10-06-23 | 19:17: Eens met jullie allebei. Ongelofelijk triest. En niemand neemt ooit de verantwoordelijkheid, niemand wordt gestraft. Dus wat krijg je? Een ambtelijke en bestuurlijke cultuur die falen, wegkijken, en erger nog, liegen faciliteert ipv deze afstraft. Zum Kotzen.

anja | 10-06-23 | 21:54

Het zou me niets verbazen als er belastingadviseurs bestaan die precies weten welke software niet goed werkt en hun advies daarop baseren.

lekgoot | 10-06-23 | 18:56

Pgb fraude is toch een veelgebruikte bron van inkomsten voor de georganiseerde misdaad, alsmede voor eenlingen en complete families van allerlei pluimage en afkomsten, inclusief Nederlandse.
Ben benieuwd hoe hoog het totale bedrag aan fraude met pgb’s is in de afgelopen jaren.
Fraude die ten koste gaat van ècht zieke mensen.
Smerige fraude.

laurentius | 10-06-23 | 18:56 | 1

Ooit had iemand het briljante idee dat het goedkoper was om verzorgings- en verpleeghuizen te sluiten. Als je de hulpbehoevende naar de zorg brengt dan is het een stuk makkelijker om te selecteren wie je daar een plek geeft.

Gebakschep | 10-06-23 | 19:01

DSW ging aan de slag en de SVB zette alles op alles om dat werk te frustreren.

Wie?
Oppakken en in een strafkamp stoppen. Name & shame.

appeltjesgroeneweide | 10-06-23 | 18:45

Wie ooit gezegd heeft dat technologie papier zal vervangen, heeft vast en zeker nooit zijn billen afgeveegd met een iPad.

Plukkieplukkie | 10-06-23 | 18:35 | 5

Het digitale tijdperk heeft er in geresulteerd dat we na elke correctie het hele verhaal opnieuw uitprinten.

W_F | 10-06-23 | 18:52

iPad zuigt dan ook apeballen. Overpriced, overrated.

Grijskijkert | 10-06-23 | 19:00

Een eeuw geleden zaten er nog houtsplinters in toiletpapier, als er toen al iPads waren geweest...

Mr_Natural | 10-06-23 | 19:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Je zal maar met een gehandicapt kind zitten. Dan ben je niet alleen 24/7 met zorg bezig, maar ook met administratie en regelgeving. Er zijn inmiddels meer casemanagers die besluiten over betalingen, dan medici die besluiten over behandelingen. Daar moet je dan als ouders allemaal mee dealen. Je bent de hofnar in hun werkweek. Je bent de hamster in hun wieltje. Je mag door hoepels springen, zodat al die beleidsmedewerkers een bull-shit baan hebben.

Feynman | 10-06-23 | 18:29 | 5

Zijn gelukkig niet veel mensen die dat hebben. Als het eenmaal in gang gezet is dan loopt het prima dat nieuwe PGB portaal hoor ik. Maar die overhead of hoe dat heet is enorm ja.

sjef-van-iekel | 10-06-23 | 19:02

@Gebakschep | 10-06-23 | 18:47: Oh ja, dat hadden we in het verleden. Werd er zó duizenden euro's overgemaakt, terwijl ik de rekeningen nog niet betaald had.

Dan moet je ook wel discipline hebben hoor. Ik kan me prima voorstellen dat het een goed idee was om daarmee te stoppen.

Papa Jones | 10-06-23 | 19:03

@Papa Jones | 10-06-23 | 19:03: Ja, van de energietoeslag (1000 Euro of zo) zijn ook bijstanders lekker op vakantie geweest. Is alles maar een probleem van de overheid of mag verwacht of mag enige zelfstandigheid van de burger worden verplicht. Wordt de zwakkere zo langzamerhand niet dood verzorgd?

Gebakschep | 10-06-23 | 19:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Pfff wat heeft die clown allemaal wel niet op zijn geweten...

dickwvf | 10-06-23 | 18:27

Overheid en ICT is geen gelukkige combinatie. Daarom ben ik ook zo blij met de GeenStijl-app. Die werkt perfect en vertoont nooit kuren!

Après toi | 10-06-23 | 18:23 | 7

@elfenstein | 10-06-23 | 18:33: GS werkt aardig in de Lynx browser, die ook beschikbaar is voor de Comodore64, alleen de afbeeldingen missen, inclusief de kroontjes.

W_F | 10-06-23 | 18:40

@W_F | 10-06-23 | 18:40: Mooie tijden ja, Lynx, de text-based browser. Volgens mij gebruiken ze het nog wel met FreeDOS. In elk geval met de help-library.

Asteroid-B612 | 10-06-23 | 19:54

De Vooringevulde Aangifte van de belastingdienst werkt uitstekend.

Roos | 10-06-23 | 20:16
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat is dat toch met onze ministers, in 't bijzonder onze Hugo ? Het is onderhand nieuws als er iets wél goed gaat i.p.v. de zoveelste crisis. Als er financieel gewin voor ze bij was zou ik 't nog kunnen begrijpen. Onethisch weliswaar maar OK. Zijn ze er op geselecteerd om -bijna- niets te presteren, zijn ze van goede wil maar snappen ze de problemen gewoon niet, wie 't weet maag het zeggen. Ondertussen neem ik 'r maar een krantenwijkje bij om de belasting te kunnen betalen ...

Vesta | 10-06-23 | 18:22 | 4

@J-van-de-Bontekoe | 10-06-23 | 18:26:
Als je genoeg bij elkaar gegraaid hebt mag je altijd en overal 150. En na 19u zelfs 180. Komop, even een beetje die VOC mentaliteit erin hoor, je hebt winnaars en verliezers.

elfenstein | 10-06-23 | 18:30

Ik mis de hoge ambtenaren carrousel, de onzichtbaren. Die lijken te veel ruimte te hebben om hun grootse geesten in al hun kleinheid te exploiteren. Hybris mensjes.

nobodiesunmighty | 10-06-23 | 18:42
▼ 1 antwoord verborgen

Voor alle negatievelingen, hier een lijstje van allerlei dingen die WEL zijn geslaagd, de laatste 13 jaar onder Rutte:
-
-
-

4HoogAantWater | 10-06-23 | 18:22 | 7

@J-van-de-Bontekoe | 10-06-23 | 18:24: We kunnen best een paar jaar zonder. Dat we een MP die steeds dingen veranderd echt nodig hebben is ook maar een aanname. Stel dat bij de volgende verkiezingen de optie krijgen om het hele wetboek (incl. belastingtarieven) terug te draaien naar 12 jaar geleden. daar zouden we echt niet minder van worden.

W_F | 10-06-23 | 18:57
▼ 4 antwoorden verborgen

We moeten terug naar de telraamambtenaren.

Mr_Natural | 10-06-23 | 18:16 | 3

Laat AI dat stukkie software schrijven, half uurtje tops. Kost alleen een zakje chips.

elfenstein | 10-06-23 | 18:21

@elfenstein | 10-06-23 | 18:21: Dat word nog wel een dingetje, Ambtenaren die zonder enige ervaring een chatbot software laten schrijven. Ik heb met GP4 al scripts tot 800 regels gemaakt, en er komen binnenkort chatbots die veel verder kunnen gaan. Voor wat simpele administratie en web-interface heb je ook niet veel meer regels nodig (tenzij je de overheid uit wil melken, dan heb je 100x meer nodig)

W_F | 10-06-23 | 18:49

Hoeft niet, die hebben we nog steeds. Nog steeds volk zat wat weinig benul heeft van ICT. Verschil tussen een toetsenbord en beeldscherm lukt nog net.

Weten wel veel van werknemersrechten, de vermeende kloof met het bedrijfsleven qua inkomsten, vergaderen, commissies, werkgroepen en "politiek gevoelig".

Departementen zitten verder in het keurslijf van een shared service center. Qua flexibiliteit en snelheid van handelen is zo'n "ICT faciliterende" toko nog erger dan een container vol loden deuren. Perfect huwelijk dus: inepte klanten en " ja, hij staat daar"-leverancier.

Als het niet bakken vol met taxpoet zou kosten is het werkelijk om je gierend te bescheuren.

Grijskijkert | 10-06-23 | 19:12

Hugo is de fallguy die maar blijft vallen, er komt geen eind aan waar je 'm ook inzet. Vandaar die schoenen, het is een soort insidegrap vermoed ik.

elfenstein | 10-06-23 | 18:15 | 1

Schoenen van een toko in 010. Ik had een soortgelijk paar. Sinds het optreden van Hugo fijn laten verstoffen in de kast. #weesgeenHugo

Grijskijkert | 10-06-23 | 19:14

Overheid en ICT…

What can possibly go wrong?

Spoiler alert: ALLES.

Wijze uit het Oosten | 10-06-23 | 18:05 | 3

Top.

BoerKoekoek | 10-06-23 | 18:12

Overheid & ICT gaat ALTIJD mis. "Always has, always will". Minstens 2x duurder, duurt minstens 3x langer, met een eindresultaat wat nog geen kwart is van wat er ooit verzonnen is.

Grijskijkert | 10-06-23 | 19:17

Ach ja Hugo. 100% politiek en beeldvorming, 0% resultaat.
Wanneer krijgen we weer politici voor het volk? Dat hoeven geen populisten te zijn en aldoor ook naar het volk te luisteren. Het begint er mee dat ze er in de eerste plaats voor het volk zitten. Zo simpel is het.

Muxje | 10-06-23 | 18:04 | 1

Hugo is wel erg met zijn imago bezig. Daar prikken mensen snel doorheen. Teveel House of Cards gekeken.

Après toi | 10-06-23 | 18:22

Overheid met grootste ICT plannen, incompetente raamstaarders en dito bestuurder die werkelijk geen moer van de IT materie snappen (maar wel: "Ik betaal dus ik bepaal dus ik weet het beter")...

Da's toch allang geen nieuws meer toch ?

Grijskijkert | 10-06-23 | 18:03 | 1

Super toch? Niks mooiers dan voor veel geld falende ambtenaren uit de brand helpen!

BoerKoekoek | 10-06-23 | 18:12

Dat was een leuke feuilleton, ik keek er altijd naar uit!

Einde van de Domheid | 10-06-23 | 18:02

Re: Akte 5: Waarom verwarren zoveel mensen "tenzij" en "mits" tegenwoordig? Het is compleet tegenovergesteld verdomme. En dat zit in een directie.

UnderTheDevil | 10-06-23 | 17:54 | 1

Mits of tenzij, Hugo blijft een lul.

TonAlias | 10-06-23 | 18:00

Ach wat is geen ramp bij de regering/overheid.

Old_School_Dutchmen | 10-06-23 | 17:52 | 3

Vooruit dan maar weer.
We worden bestuurd door schoften en/of randdebielen. Elke dag komt met nog zoveel extra voorbeelden.

J-van-de-Bontekoe | 10-06-23 | 18:21

@J-van-de-Bontekoe | 10-06-23 | 18:21:
Weet je, schipper, in de huisregels staat iets over "Vervelio's"...
Maar in het geval van deze opmerking, die kan en mag wat mij betreft oneindig herhaald worden.

Bewust onbekwamen, dat is wat netter uit gedrukt. Bewust onbekwaam om zelf relevant te kunnen blijven. De schoften en randdebielen dat ze zijn.

WasHetMaarMakkelijk | 10-06-23 | 19:22

@WasHetMaarMakkelijk | 10-06-23 | 19:22:
Ik weet het.
Ik opereer op het randje.
Maar helaas zijn de feiten wel elke dag weer aantoonbaar.
Dat had ik ook liever niet.

J-van-de-Bontekoe | 10-06-23 | 19:58

En dan weer te bedenken dat dit slechts een van de vele ICT systemen is. Met betrekking tot bijdrages van de overheid aan de bevolking zou dit via een enkel systeem moeten lopen, waarbij aantal regels drastisch wordt verminderd. Nu kan een bijstander bij tig loketten aankloppen voor aanvullingen, kortingen en kwijtscheldingen. Nu is het onzichtbaar hoeveel mensen in de bijstand eigenlijk op een midden inkomen leven. Een systeem wil niet zeggen een enkel software pakket. Echter het eindpunt moet zijn dat slechts een betaling per maand per inwoner wordt gedaan.

Gebakschep | 10-06-23 | 17:52 | 1

Maar dit weten we wel;

Wie heeft er een hoger netto besteedbaar inkomen?
- Een echtpaar in de bijstand (bruto inkomen: 22.764 euro)
- Een echtpaar waarvan de kostwinner een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft van 40.000 euro?

Inderdaad: dat laatste echtpaar zit onder het bijstandsniveau.

Uitgezocht door P. Omtzigt(zelf even opzoeken op het internet)

Sjeintje | 10-06-23 | 18:08

Ik heb persoonlijk geen voordeel van deze ICT bedrijven maar ik wens de BD ongezien een verschrikkelijk complex belasting en toeslagen stelsel toe.

W_F | 10-06-23 | 17:50

Ach Hugo Hugo Hugo.
Misschien heeft hij nog een vriendje die dit gratis voor een paar miljoen kan oplossen

Jacktheflipper | 10-06-23 | 17:49

Overheid en ict. I LOVE it. Nergens zo mooi geld verdienen als bij volslagen incompetente overheidsorganisaties die nog geen ict project succesvol kunnen uitvoeren als hun leven er vanaf zou hangen. Heerlijk. Mensen als De Jonge en zijn voorgangers hebben mij verzekerd van een prachtig huis, vakantiehuis, 2 auto's, 3 verre vakanties per jaar en een inkomen boven de Balkenende-norm. Alsjeblieft, benoem nog veel meer van dit soort mensen. Over 10 jaar stop ik met werken, dan mogen ze weg. Maar tot die tijd graag meer, meer, meer. Niet minder, minder, minder aub.

BoerKoekoek | 10-06-23 | 17:47 | 6

Wat een treurig leven heb je dan, dat je kennelijk voldoening hebt in het niet slagen van projecten, en dat je al uitziet naar stoppen met werken en je vooral trots bent op al die nutteloze shit die je hebt. Ik werk 25 jaar in de ICT en heb er altijd voor gekozen om mooie dingen neer te zetten, voor zaken te kiezen waar ik plezier in heb en waar ik met trots op een verjaardag kan zeggen: Dat heb ik gemaakt (o.a. de eerste versie van Funda die we met minder dan 10 man hebben gemaakt in minder dan een half jaar). Ik wens u veel plezier met uw huizen en autos.

plasticzakkenwasser | 11-06-23 | 02:55
▼ 3 antwoorden verborgen

Als gevolg van mijn psychoses ontvang ik zorg in natura. Nooit gezeik, overzichtelijk, behalve als je huis wordt gehuurd door de instelling, dan moet je oppassen. PGB daarentegen is een ondoordringbaar financieel oerwoud dan wel jungle.

thanseeuwen | 10-06-23 | 17:46

zou worden gefraudeerd??? Er wordt flink gefraudeerd! Denk aan het Anatolisch echtpaar. Pa is dement een heeft zorg nodig en krijgt Euro59000 netto.. Moeder is ook dement en krijgt ook Euro 59000. Zo kom je leuk aan die Benz. En dan de Anatolische psychiater die een paar honderd anatoliers aan een PGB helpt. Een slapmaak pilletje er in en even op interview.
en geloof maar niet dat de enigen zijn.

AntiZanicz | 10-06-23 | 17:41 | 3

Zo ook met kinderopvangtoeslag.

Moeders zonder werk werden gastouder bij elkaar zodat ze allebei 'werk' hadden en zo zogenaamd voor meerdere kinderen gingen zorgen, terwijl in praktijk niets veranderde.

Verdiende de 'gastouders' duizenden euro's met zogenaamd oppassen op de kinderen van een andere gastouder.

Dit was de BASIS van de huidige kinderopvangtoeslag affaire.

En ja, het waren voornamelijk allochtonen die het deden!

Stinkendzadel | 10-06-23 | 17:49

@BobDobalina | 10-06-23 | 18:08:
Dat begint met benoemen zonder rassiesjgelul. Gewoon even de feiten en daar op actie ondernemen. Dus dat gaat nooit gebeuren, liever modderen ze nog twintig jaar voort met falende software om de dikke vette olifant in de serverkast maar niet te hoeven zien.

elfenstein | 10-06-23 | 18:24

Ik denk dat het 5,1947 miljard gaat kosten.

TonAlias | 10-06-23 | 17:39 | 3

Of een miljoenmiljard

sjef-van-iekel | 10-06-23 | 17:48

Ik denk dat 10% van de totale PGB omzet wel ongeveer de limiet is. Daarom zal dat ook de vraagprijs zijn. Daarna kan het natuurlijk verder oplopen.

W_F | 10-06-23 | 17:56

Overheid en IT.... een groter zwart gat bestaat niet in het hele universum!

At_Dawn_They_Sleep | 10-06-23 | 17:37

Argos… misschien wel de beste onderzoeksjournalistiek die er overgebleven is.

Ruimedenker | 10-06-23 | 17:37

Ik ben 58 jaar waarvan > 35 jaar ICT ervaring.

De zogenaamde software bureau's melken de overheid HELEMAAL uit.

Jaar na Jaar.

Stinkendzadel | 10-06-23 | 17:35 | 12

De overheid blijft tijdens het spel de regels veranderen. De oorspronkelijke requirements gaan vaak meerdere keren over de kop.
Ik probeer als ICT-er zo ver mogelijk van overheidsopdrachten weg te blijven. In het verleden veel te veel onzin gezien bij die organisaties...

WoodenShoe | 10-06-23 | 18:58

@Gebakschep | 10-06-23 | 18:43:
Dat maakt allemaal niet uit.
Als je maar wel 25 jaar elke maand een salaris van de overheid hebt ontvangen.
Let wel.
Niet “verdiend”.
Ontvangen….

J-van-de-Bontekoe | 10-06-23 | 19:06

part-timenende softies kunnen helemaal niet op tegen de de plunderbureau's van PWC en andere ontwikkelaars als Atos enz

AntiZanicz | 10-06-23 | 19:06
▼ 9 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland