Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog — Onbedoelde bijwerkingen

Een van de bezwaren van centralistisch beleid is dat het leidt tot onbedoelde bijwerkingen. In de economie staat met name de Oostenrijkse school bekend als tegenstander van centraal aangestuurd (economisch) beleid. Met name Hayek hield zich er veel mee bezig door zijn onderzoek naar spontane complexe systemen. Een van de gevolgtrekkingen was dat de economie een systeem is dat (n beginsel) van onderaf door individuen wordt bepaald. Wat het individu koopt, voor welke prijs, wanneer en waar zijn keuzes op individueel niveau. Maar helaas gooien de meeste economen dan alles op een hoop (aggregeren) en zodoende raakt alle waardevolle informatie verloren. Erger nog, door het aggregeren ontstaat er de waan dat dit complexe systeem van bovenaf aan te sturen valt. Echter, juist door de complexiteit van het economische systeem, valt vooraf nooit te voorspellen welke effecten een dergelijk beleid zal sorteren. Deze onbedoelde bijwerkingen kunnen dermate schadelijk zijn, dat het medicijn erger is dan de kwaal.

Helaas is de maakbaarheidsgedachte zeer populair onder economen en (vooral) politici. De laatste tijd, lijkt de steun voor de maakbare samenleving ook bij de kiezer toe te nemen. Vaak is het juist in tijden van beginnende crisis, dat het stemvee de mensen hunkeren naar sterk leiderschap en dan de overheid aanwijzen als de grote probleemoplosser. Kijk bijvoorbeeld naar de huidige huizenmarkt problematiek die een nieuwe climax heeft bereikt; mensen schreeuwen om overheidsingrijpen. Ironisch, want het is juist de overheid die de woningmarkt totaal heeft kromgetrokken met haar beleid van de afgelopen 50 jaar.

Het probleem van een centraal aangestuurd complex systeem is dus de onverwachte bijwerkingen. Het researchinstituut FSI (Financial Stability Institute) van de BIS (Bank of International Settlements, zeg maar de centrale bank van de centrale banken), heeft onlangs een publicatie online gezet waarin het waarschuwt voor de onbedoelde bijwerkingen van groene transitie regulering.

Er zijn namelijk plannen om financiële instellingen die geld hebben uitstaan aan bedrijven die niet duurzaam genoeg zijn, te kenmerken als zijnde meer risicovol. Dit kan onder andere leiden tot de verplichting voor deze financiële instellingen om extra kapitaal aan te houden. Simpel voorbeeld: een lening aan een solide bedrijf kan bijvoorbeeld een risicoweging (RWA, risk weighted assets) van 50% meekrijgen. Wat betekent dat op de helft van deze uitstaande lening de kans bestaat dat het niet terugbetaald zal worden. Op die helft moet dan een bepaald minimum percentage (10,5%) aan kapitaal worden aangehouden. Het aanhouden van dit kapitaal maakt deze lening extra duur voor de bank om te verstrekken. Nu zijn er dus plannen om deze risicoweging dus verder te verhogen op leningen aan bedrijven die niet groen genoeg zijn.

Dus wat is dan de ongewenste bijwerking, zult u denken. Wel, de auteurs van het BIS research paper stellen dat bedrijven die achter lopen op de groene transitie en/of deze transitie niet snel genoeg (kunnen) maken, in grote problemen kunnen komen. Door maatregelen zoals hierboven beschreven, zouden deze bedrijven geconfronteerd worden met steeds duurder kapitaal, of erger, geen toegang meer tot kapitaal (zogeheten stranded asstes). Deze bedrijven kunnen dus ten onder gaan omdat ze geen geld meer kunnen aantrekken. En voor die bedrijven die dat nog wel kunnen, zal het extra duur zijn. Het probleem hier is dat deze bedrijven nog steeds nodig zijn om in onze behoeften te voorzien en dat ze juist geholpen moeten worden om de groene transitie te maken, maar dat voornoemde maatregelen dit juist zouden tegenhouden.

Dat hebben de auteurs van de BIS goed gezien. Helaas zijn de mogelijke oplossingen (uitzonderingen voor oude leningen, zeer minutieuze due dilligence op de bestemming voor nieuw aangetrokken kapitaal, etc.) die ze aandragen niet sterk te noemen, want ook daar zullen ongewenste bijwerkingen optreden. Waarmee weer eens bewezen wordt dat het centraal aansturen van een complex systeem een eindeloze exercitie is van het managen van de bijwerkingen, wat weer nieuwe bijwerkingen oplevert en zo verder...

Social

En het BIS is niet alleen, want nu komt het IMF ook met een waarschuwing; de race naar het vergroenen van de economie lijkt, onbedoeld, te leiden tot een meer protectionistische wereld. De Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA, de meest stompzinnige naam voor een overheidsprogramma, want Ierland en het reduceert de inflatie niet maar verhoogd deze juist), is in wezen staatssteun, die het concurrentieveld danig verstoort. Op dit blog is hier eerder over geschreven. Het plan van de EU is dan ook om hetzelfde te gaan doen. Wellicht zullen andere politieke machtsblokken volgen en zo valt de wereld, door de groene transitie, uiteen in protectionistische blokken. Iets wat zal leiden tot hogere prijzen, minder aanbod, minder potentiële welvaart en, wellicht, minder groene impact dan nodig is geacht.

Social

Men zal met enige scepsis de discussies en beleidsvoornemens rond de groene transitie moeten gadeslaan, omdat dergelijke situaties waar TINA (there is no alternative) denken, financiële belangen, geopolitieke en nationale belangen, en die oh zo gevaarlijke goede bedoelingen samen komen in centraal geleid beleid zeker tot onbedoelde bijwerkingen zal leiden. En dat deze bijwerkingen zeer nadelig zullen zijn is één ding, een ander is dat deze uiteindelijk tot nog meer dwang en controle vanuit de overheid zullen leiden; de oplossing voor ongewenste bijwerkingen is immers altijd meer overheidsingrijpen (meer centraal beleid) en niet minder. En dat, waerde lezers, is wederom een onbedoelde bijwerking. (Or is it? 😊 )

Reaguursels

Inloggen

Centraal of decentraal beleid, wel of geen regels: er zijn altijd negatieve gevolgen en effecten. Er is geen ideale wereld.
De schrijver wil graag terug naar de economie van de Steentijd. Toen was alles fantastisch, toch? Weinig regels en centralistisch beleid. Simpel en overzichtelijk.

guldenmiddenweg | 15-05-23 | 01:50 | 1

Schuld, opbouwen van schuld en onverantwoord beleid op de creatie van geld.
Acties hebben consequenties, je kunt dom doen of dom laten, in elke wereld.

donkieshot | 15-05-23 | 03:35

De Amerikanen weten niet eens wat de ira is en ze hebben groot gelijk dat ze de EU op zijn flikker geven, protectionisme begon met de verkiezing van Trump.
De EU moest zo nodig Trump states protectionistisch aanpakken: speedboten whiskey, noten en andere artikelen werden door links gegiebel zorgvuldig een kwart hoger belast. Onder het mom van staal en aluminium handel werd democratisch een vriendschappelijke natie de oorlog verklaard, de Sargentinies hadden hun stem hoor (Amerikaanse vergeldingsheffingen)

Ook 'non-tarifaire maatregelen' (NTM) werd ineens een issue, zoek en vind een splinter en maak er een balk van.

Maar de USA economische openheid geeft eenieder kans en recht om zijn idee uit te voeren, anders dan hier zijn er niet 10 ambtenaren die direct meeliften. (en 20 asielzoekers niet vergeten, oke en die 5 linkse GS wajongens)

En de USA stopt en beheerst de import van china verwante goodies; dan maar eigen schepen die 8x zo duur zijn (Jones Act) maar het vaart wel, en lekker zelf gemaakt.

De lachende derde, jawel, neem eens een land dat uit de eu is gestapt, ook zij kregen de allerslechtste (ja democratische!) kant van de eu te zien, als Luther gingen ze bijna op de brandstapel, de eu pausen dulden geen tegenspraak, de ketters moeten op een staak.

28 | 15-05-23 | 00:29

We leven in een interessante tijd. Ik heb al een tijdje het gevoel dat het Romeinse rijk op een vergelijkbare manier is gestopt met rijk te zijn. Corruptie, decadentie en arrogantie, allemaal goed en wel tot over een bepaalde grens over gaat.

dikketietenhardetepl | 14-05-23 | 21:51 | 4

l'Histoire se repeté.

reservebelgië | 14-05-23 | 22:51
▼ 1 antwoord verborgen

52€ per persoon. Word het vanuit Dubai ingevlogen ofzo?

20 kilo kip bij Ali, 20 euro. Megaverpakking rijst bij de toko 16 euro. 3 kilo linzen, 5 euro. Wortelen en uien bij de boer, doe maar voor 20 euro.

Kost 61 €. Heel de tent kan eten.

Zalwelweer | 14-05-23 | 21:51 | 1

Zit ik nog in het verkeerde topic te reageren ook. Sorry!

Zalwelweer | 14-05-23 | 21:56

Tja, ik kan me sinds 9/11 niet meer herinneren dat we niet in een of andere "crisis" zaten.
Het "nieuwe normaal" uit die tijd, zeg maar.
Overheden varen er wel bij.

Abject | 14-05-23 | 21:43

Ik kon dit ook pas goed lezen als ik Salma precies buitenbeeld plaatste.
Dat kennen er meer hier.

NiCeY | 14-05-23 | 21:39

Omdat ik mijn reactie had geplempt onder een stukje dat nu gejorrist is, hier nog maar een poging.
Het grootste vraagstuk waar economen zich heden ten dage aan moeten geven is hoe er economische stabiliteit kan worden verwezenlijkt bij een aanhoudende krimp van de wereldbevolking. De rol van de aandelenmarkt, de multinationals en de banken die krimp tegen gaan zal ook moeten worden belicht.

Andersdenkend | 14-05-23 | 21:10

Gelukkig is het klimaat wel maakbaar, als we in Nederland maar steeds minder maken, behalve beleid dan.

Astimar Teutis | 14-05-23 | 21:08

Hayek schreef zijn ideeën tachtig jaa geleden. Die zijn inmiddels verouderd en ingehaald door modernere, realistischere inzichten.

Red shirt | 14-05-23 | 20:51 | 3

Nou, ik laat me graag verrassen maar heb niet zoveel fiducie in die moderne inzichten. Ook die hebben hun onbedoelde bijwerkingen.

Here's Freddy | 14-05-23 | 21:01

Hij schreef zijn ideeën op in een tijd dat je waarschijnlijk opgehangen werd als je zou vertellen dat de rente over uitgeleend geld negatief zou kunnen worden. Aangezien geen enkele econoom uit de historie dit kon voorzien of zelfs maar voorstellen kun je inderdaad stellen dat hun economische modellen niet meer van deze tijd zijn. En omgekeerd dat de huidige economie een ongekend experiment heeft ondergaan waarvan niemand nog weet wat ons de komende jaren te wachten staat. Zeker omdat we ons alweer in het volgende experiment storten waar Sassen van Esloo ook wel eens wat over mag schrijven: Exploderende staatsschulden bij economieën in het vrije westen die in alle andere landen allang voor een faillissement of wanbetaling zouden zorgen omdat niemand meer geld zou willen lenen aan dergelijke failed states

ZomaarEen | 14-05-23 | 21:05

flauwekul.

profX | 14-05-23 | 21:05

Bedrijven als noodzakelijkheid. We hebben een gristenteef als minister van Armoede. De rest is een nog veel zieliger lachertje. En maar sparren met die buitenlandse energiebedrijven.

Morgen, ik had vandaag de kracht niet, met mijn oomzeggertjes. Het is goed zo. Die kleintjes. precies weten waar ze aan toe zijn. Niets en alles.

Hetkanverkeren | 14-05-23 | 20:48

Een duitse boer of nederlandse boer krijgt ongeveer €0,50 per liter melk uitbetaald.
Voor het fabriceren van een pakje roomboter van 250 gram is zo'n 6 liter melk nodig.
Waarom kost een in duitsland geproduceerde pakje roomboter dan in een nederlandse of duitse supermarkt tussen de €1,60 en 2,00?

steekmug | 14-05-23 | 20:41 | 11

@steekmug | 14-05-23 | 21:07:
-
Op die site van Campina kun je dus zien dat de boeren in mei 2023 een minimum garantieprijs hebben van 43.25 Euro en dat de gemiddelde prijs 50,90 bedraagt per 100 liter. Daar moet die boer alleen wél eerst even 925.000 liter op jaarbasis bij Campina voor aanleveren, anders dan krijgt hij zoveel centjes niet.

bisbisbis | 14-05-23 | 21:23

@bisbisbis | 14-05-23 | 21:23: Ik zou niet weten hoeveel 1 koe oplevert per jaar aan melk volgens mij zitten daar echt te veel variabelen in om dat te bepalen.
( gezondheid koe, voer, bio of niet bio,ras van de koe, enz)

steekmug | 14-05-23 | 21:28
▼ 8 antwoorden verborgen

hoe gaat iemand/bedrijf/overheid failliet?
heeeeel langzaam, en dan plotseling.....

SpookJohn | 14-05-23 | 20:39

Goed stuk, ook een beetje flauw, omdat elke modellering een versimpeling van de werkelijkheid veronderstelt. En die modellen vaak ceteris paribus effecten prima kunnen meten. Alleen houdt de werkelijkheid zich zelden aan ceteris paribus, mede juist doordat de werkelijkheid ingewikkelder is dan een model en omdat beleid mede daardoor soms ook leidt tot effecten die je vantevoren nauwelijks kunt bedenken.

Zo was de introductie van de plastic tas ooit een verduurzaming, omdat deze veel langer mee ging dan de kartonnen variant. Helaas bleek de productie zo goedkoop en snel dat het een wegwerpartikel werd en helemaal niet meer duurzaam. Nu lijkt dit achteraf heel logisch, maar indertijd was dit niet voorzien en niet te voorzien.

Maar, mede hierom, en het beeld dat continue geschetst wordt over de ingewikkeldheid der dingen is het bijna lachwekkend dat ons milieubeleid is vernauwd tot "minder stikstof" en ons klimaatbeleid tot "minder co2". Met dwaas beleid als subsidies op elektrische auto's en warmtepompen tot gevolg. Wat weer markten verstoord, wat weer..., wat weer.... en zo zijn er weer meer onbedoelde dan bedoelde effecten van het beleid.

Maar, we hebben wel invloed op gedrag van mensen en daardoor de illusie van invloed op het probleem.

JohnFrederikstadtdt | 14-05-23 | 20:35 | 2

Wel de kern van de economische 'wetenschap'.
Alles ceteris paribus.
Zit je altijd goed.
Ben zelf ook een ster in het voorspellen van dingen die vroeger zijn gebeurd.

Ichneumonidae | 14-05-23 | 20:38

@Ichneumonidae | 14-05-23 | 20:38: alle modellerende wetenschap is cereris paribus, anders kunnen geen significante effecten worden gemeten.

JohnFrederikstadtdt | 14-05-23 | 21:02

Helaas zijn het geen mensen maar ambtenaren die bepalen wat 'groen' is, waardoor een boer, die onze natuur in stand houdt en ons lokaal van voedsel voorziet, geen lening kan krijgen.
Wie diezelfde boer van zijn erf stampt om wegen en woningen te bouwen en die mooie akker onder beton te bedelven, die krijgt wél een lening.

Nonkel Frituur | 14-05-23 | 20:31 | 4

@theo-is-dood | 14-05-23 | 20:36: Veel bestrijdingsmiddelen vallen na verloop van tijd uiteen in elementaire delen en zijn dan niet meer werkzaam als gif daarom hebben ze ook een beperkte houdbaarheidsdatum en/of zijn vorstgevoelig.

steekmug | 14-05-23 | 20:47

@theo-is-dood | 14-05-23 | 20:36: Die kwestie is belangrijk, maar daar gaat het vandaag niet om. Het draait om de vastgoedsector die samen met de zieligheidsindustrie goedkope bouwgrond wil inpalmen om nieuwe steden te bouwen voor Nieuwe Kiezers. En daarvoor is ieder excuus goed. Geen enkel land in Europa werkt zo hard aan zijn eigen ondergang als Nederland.

Nonkel Frituur | 14-05-23 | 20:47

@theo-is-dood | 14-05-23 | 20:36:
Pfff als er iets is wat in omloop blijft is het de 'bestrijdingsmiddelen' die we in ons eigen lichaam proppen als hormonen, antibiotica en het restje. hoe op, de halfwaardetijd van de meeste bestrijdingsmiddelen is amper twee weken.

miko | 14-05-23 | 20:50
▼ 1 antwoord verborgen

Iedereen gaat failliet en daarna doodt.
Probeer daar maar eens een speld tussen te krijgen.

Ichneumonidae | 14-05-23 | 20:31

Mmmh, mag een Centrale Bank het monetaire beleid dan niet meer centraal aansturen? En hoe dan wel?

Après toi | 14-05-23 | 20:25 | 1

Dat zullen Centrale Banken zeker blijven doen. Met, zoals in het artikel al beschreven is, onbedoelde bijwerkingen die dan krampachtig en middels meer dwang en controle zullen worden bestreden en zo zijn we inmiddels in een neerwaartse spiraal terechtgekomen.

Here's Freddy | 14-05-23 | 20:48

Gelukkig is er ook positief nieuws te melden voor al onze anarchistische maatschappelijk teleurgestelden. "Russia to Build ‘Migrant Village’ for Conservative American Expats"

Ze zijn in Rusland al helemaal druk bezig om soelaas te bieden en bouwen hele dorpen voor je. Natuurlijk ze zeggen Amerikanen maar zo menen ze het niet. Ze willen jou ook. Neem je geld op. Haal je kinderen van school. Boek een enkele reis en het land van melk en honing staat klaar om je op te vangen.

En laten we eerlijk zijn. Iedereen verdient een nieuwe kans, een nieuw leven. Waarom niet?

DeEnigeWaarheid | 14-05-23 | 20:16 | 4

@miko | 14-05-23 | 20:21:

Voor zover ik weet ben je verplicht om roebels op te kopen voor je Euro's. Maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk.

DeEnigeWaarheid | 14-05-23 | 20:23

@miko | 14-05-23 | 20:21: Je kunt in Rusland ook een dollar- of eurorekening aanhouden, net als in NL. Alleen giraal geldverkeer tussen Rusland en Nederland is niet mogelijk, dit moet u dus cash doen, of via een omweg.

Red shirt | 14-05-23 | 20:42

@DeEnigeWaarheid | 14-05-23 | 20:23:
En dan in een armoedig land worden waar maffia regeert, lelijke mensen dronkenlappen en het 9 maanden per vriest en meer 'stanners' wonen dan waar ook in Europa. Nope, en dan hun smerige eten. Nee, ooit een keer in die streek geweest, op vakantie,.. het koste allemaal geen drol maar vond het toch zonde van mijn geld.

miko | 14-05-23 | 20:47
▼ 1 antwoord verborgen

No more statistics. ik ga aan boord. Economie zuigt: www.youtube.com/watch?v=OOm3ScZZZjs Wie was er eerder? De slang, de appel of Salma? Godt had het zich zo veel eenvoudiger kunnen voorstellen.

Zelfs zonder een Mexicaanse soundtrack.

Hetkanverkeren | 14-05-23 | 20:12

Ik zag net op Twitter dat er mensen zijn die er helemaal niets van snappen maar wel denken er alles van te snappen. Dat ze slimmer zijn, meer weten dan de rest van ons. Natuurlijk je kan wel de moeite doen om uit te leggen waarom ze totale onzin verkopen aan een doelgroep die kennelijk een beetje dom is. Maar wat schiet je er mee op?

DeEnigeWaarheid | 14-05-23 | 20:09 | 1

Twitter. Tsja. Ik begrijp waarom u terugvlucht naar GS. Zelfs voor u toch een wat minder vijandige omgeving.

reservebelgië | 14-05-23 | 20:20

Al is de groene leugen nog zo snel , de waarheid achterhaalt hem wel.

Schipperke | 14-05-23 | 20:06 | 2

Dat!!

ChalinaRosa | 14-05-23 | 20:26

Dus de overheid probeert (vaak ongevraagd door degenen die ze hebben aangesteld) iets wat niet kan, moet dat vervolgens gaan fixen op een manier die ook niet kan waardoor de shit weer verergerd.
En wij gaan dan eisen dat ze alweer in zullen moeten grijpen want overheid en inmiddels staat het water iedereen aan de lippen.
Nou begrijp ik ook waar het aan ligt, en waarom ze "pot committed" lijken.
Laten we asjeblieft niet gaan roepen dat ze het zelf maar mooi mogenoplossen.
We zijn gefucked.

NiCeY | 14-05-23 | 20:00

In ander economisch nieuws, hoe lang zal het duren voordat alle persgroep, mediahuis kranten en de NPO dit overnemen. Aa gezien de mager mannetjes van D’66 en vvd weer een woord verbieden. Ook de reden waarom de Telegraaf met hun nieuwe hoofdredacteuren van de België nu ook omgeturnd naar braaf kabinet volgende mediahuis krant

“ Van graaiflatie, bedrijven die hogere prijsstijgingen doorvoeren dan nodig zou zijn op basis van de inflatiecijfers, willen bewindspersonen sowieso liever niet spreken. „Ik vind het een lelijk woord”, zegt minister Kaag (Financiën). ’Polariserend’, vindt haar collega Adriaansens (Economische Zaken) zelfs. Winstinflatie is voor nu de naam die ministers het fenomeen geven.”.

www.telegraaf.nl/nieuws/1881518082/ka...

Snap_het_ook_niet | 14-05-23 | 19:59

Dat eerste citaat is raker dan Hayek ooit had kunnen dromen.

J.P.Drapeau | 14-05-23 | 19:58

Als je bedrijven niet kunt dwingen om aan de groene utopie mee te doen, kun je ze wel via de banken straffen door geld lenen extra duur te maken.
Terwijl groene pijpdromen en luchtfietsers straks extra makkelijk geld bij de bank moeten krijgen om op de vrije markt te verkwanselen aan niet haalbare idealen.

Osdorpertje | 14-05-23 | 19:57 | 3

De door u genoemde groep hoeft niet naar de bank voor geld. Daarvoor heeft de overheid een subsidieloket. Zie RVO

theo-is-dood | 14-05-23 | 20:00

@theo-is-dood | 14-05-23 | 20:00:
Volgens mij wil Frans Timmerfrans via zijn Green Deal heel veel goedkope leningen verstrekken aan (voornamelijk Oost Europese) bedrijven zonder voorwaarden te stellen behalve dat ze iets groens doen voor ze failliet gaan.

Osdorpertje | 14-05-23 | 20:15

Mooie docu over Chaostheorie en hoe wetenschappers aan het begin van de vorige eeuw weigerden om hier nader onderzoek naar te doen.
youtu.be/fP3H75_Xg18

4HoogAantWater | 14-05-23 | 19:56 | 2

Staat hier in de bladwijzer.
Thanks.

NiCeY | 14-05-23 | 21:37

Zo vreselijk jammer dat de volledige capaciteit van Turings’ brein nooit kon worden gebruikt. Wat een schandalig einde heeft men bedacht destijds voor deze man.

Verbandmeester | 14-05-23 | 22:31

Genoeg bedrijven die nooit nodig zijn. Laat maar vergaan of migreren.

Neuth | 14-05-23 | 19:55 | 6

@miko | 14-05-23 | 20:09: Toch kijken wereldwijd miljoenen mensen naar deze opgewarmde TV-kots

theo-is-dood | 14-05-23 | 20:23
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Analia von Solmsch | 14-05-23 | 19:52 | 3

Verhoogd had met een t gemoeten en die foto van mevrouw Hayek is dan ter compensatie van het verdriet dat ik had over de spellingsfout.

Verbandmeester | 14-05-23 | 19:49

Als mevrouw Hayek het zegt, ga ik er helemaal mee akkoord.

Plukkieplukkie | 14-05-23 | 19:49 | 1

Ik kon me niet op haar woorden concentreren. 'k Zal het straks nog een keer proberen.
Hee, dat rijmt. Lukt me anders nooit.

langelat | 14-05-23 | 20:40

Die 0.04 % CO2 in de atmosfeer gaat ons de das om doen.
Kwestie van tijd.

RickyLaRue | 14-05-23 | 19:47 | 1

Wordt vanzelf 0.05%. Niks aan de hand.

marcoplarco | 14-05-23 | 22:21

Die zogenaamde “niet duurzame bedrijven” hebben of krijgen een lage K/W. Of P/E als u het in het Engels wil horen.
Daardoor spotgoedkoop en dus een leuk dividendrendement. Instappen mensen!

theo-is-dood | 14-05-23 | 19:39 | 1

AMKBY's annual dividend yield is 23.17%. When is AP Moller - Maersk A/S ex-dividend date? AP Moller - Maersk's previous ex-dividend date was on Mar 28, 2023. AP Moller - Maersk shareholders who own AMKBY stock before this date received AP Moller - Maersk's last dividend payment of $2.21 per share on Apr 16, 2023.

theo-is-dood | 14-05-23 | 19:58

Staartbijtmodel: vergroenen kost geld. Veel geld. En als je bedrijven dwingt om hogere reserves aan te houden, dan kunnen ze minder geld inzetten om te vergroenen.

bisbisbis | 14-05-23 | 19:39 | 1

De banken zijn degenen die een hoger eigen vermogen moeten aanhouden. Waardoor ze worden gedwongen om hogere rentes te rekenen. Maar die vreselijke “niet duurzame bedrijven “ kunnen ook aandelen uitgeven of zelf de kapitaalmarkt opgaan (= obligaties uitschrijven).

theo-is-dood | 14-05-23 | 19:42

Boem!!!

Dat staat er te gebeuren.

En wij zijn er bij.

GKJP | 14-05-23 | 19:35 | 6

@Andersdenkend | 14-05-23 | 20:12:
De rust nadien heeft mij verwonderd. Nog nooit in de geschiedenis viel een wereldmacht zonder gigantische gevolgen. Bijna een wetmatigheid.
We zijn nu bijna 35 jaar verder.
Wetmatigheden zijn toch de norm blijkbaar. Desnoods met vertraging.

reservebelgië | 14-05-23 | 20:25

@reservebelgië | 14-05-23 | 20:25:
Terwijl de ellende eigenlijk al meteen begon, en de "juichende menigte" alleen maar oog had voor de "hereniging" van Duitsland en de "val" van het Oostblok.

Andersdenkend | 14-05-23 | 21:03

@Andersdenkend | 14-05-23 | 21:03:
De kalme reactie vanuit zowel Washington als de beheerste reactie vanuit Moskou deed toch de hoop op een vreedzaam samenleven groeien.
Kennelijk zijn er toch krachten die geen baat hebben bij vreedzaamheid.

reservebelgië | 14-05-23 | 21:14
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl