Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten — Interview Filip Dewinter

Deel 6 van Arthur van Amerongens queeste naar de keurigmensen van Europa. Deze week: Philip Dewinter, Vlaams parlementslid, 1ste ondervoorzitter van het Vlaams parlement en raadslid in de Antwerpse gemeenteraad voor het Vlaams Belang.
Foto's © Teun Voeten

Dewinter: Van mijn boek Omvolking zijn inmiddels bijna 5000 exemplaren verkocht, terwijl het in geen enkele boekhandel ligt. De Omvolking is volgens de mainstream media een complottheorie, een poging van extreem-rechts om de mensen schrik aan te jagen. Mijn boek wordt volledig genegeerd, maar een boek van Dirk Verhofstadt - de broer van -  wordt bejubeld. Met zijn Dagboek 1933 wil hij bewijzen dat we terug zijn aan het einde van de Weimar-republiek. En nu komen de extremisten. Wij dus. Verhofstadt hoort onze laarzen al stampen door de Wetstraat in Brussel. Vervolgens sluit het Vlaams Belang het parlement en roepen we de fascistische dictatuur uit. 

Bij de mainstream media staan alle neuzen min of meer dezelfde kant op. Dat staat ook in de fameuze nota: De VRT en de democratische samenleving. Een nota met richtlijnen van de openbare zender, die met geld van alle Vlamingen betaald wordt, dus ook door de Vlaams Belang-kiezers. Daarin worden wij met naam en toenaam genoemd. De richtlijn is: alleen nieuws over het VB als het relevant is. Als er nieuws is over ons. Geen nieuws, dan geen berichten. En zeker geen human interest verhalen over het VB. Onze politici mogen niet vermenselijkt worden. Die nota van de VRT is de richtlijn voor alle politiek correcte journalisten geworden. 99 Procent dus. De journalist wordt zo een activist.

Ik heb debatten meegemaakt op televisie waarin de journalist langer aan het woord is dan de geïnterviewde. Zeer recentelijk werd het cordon sanitaire doorbroken door De Zondag, een gratis krant die bij de bakker ligt. Een interview met VB-politicus Roosmarijn Beckers die al vijf maanden een verbeten strijd levert tegen kanker. Naar aanleiding van Wereldkankerdag vertelde ze haar verhaal aan journalist Paul Cobbaert, een van de zeer weinigen die dit durft. Volgens de nota van de VRT is dit feitelijk not done, omdat het human interest is. Eerder gebeurde dit met Marie-Rose Morel, eveneens een politica van ons. Zij stierf heel jong aan baarmoederkanker, ik noem haar wel eens de Vlaamse Evita Perón. Dat heeft in veel kranten staan en het verhaal zorgde voor een van de eerste scheurtjes in het cordon.

Neem nu de kwestie Dries van Langenhove. Hij zei terecht, en dat is een van zijn grote frustraties: men spreekt altijd óver mij, maar nooit mét mij. Er waren talloze interviews met deskundigen over de kwestie, op radio, televisie en in de krant. Maar niet met Dries.

In Vlaanderen hebben we meer politicologen en duiders dan politici. Die praten altijd naar de mond van de interviewers, het is een kruisbestuiving. Anders worden die deskundigen niet meer gevraagd. Het is een incestueuse club, een fichebak met maximaal 30 namen. Die creëren hun eigen BV’ s en zorgen er voor dat ze voldoende op het scherm komen. Ook totale nitwits, die we nooit eerder zagen, duiken ineens op. Die worden herhaald, en herhaald en herhaald, tot ze plotseling bekend zijn. Waarom? Omdat ze zoveel op tv mogen komen.

Omvolking

We wonen met teveel mensen zijn op deze planeet. Overbevolking leidt tot omvolking. Veel van de problemen die we nu hebben in onze samenleving, zijn door overbevolking ontstaan. Ik behoor niet tot de klimaatontkenners. Er is wel degelijk een opwarming van de aarde en er is een CO2-probleem, er is een probleem van grondstoffen, er is vervuiling. Allemaal waar.

Maar wat is daar de reden van? De industrialisering ten gevolge van de overbevolking. 8 miljard mensen op de planeet - over vijftig, zestig jaar is er weer een miljard bijgekomen - moeten eten en drinken, zich kleden, autorijden, zich verwarmen, wonen. De industrialisering boomt, en dat heeft geleid tot de problemen die we kennen. En tot de massa-immigratie, die apocalyptische vormen zal aannemen. Afrika telt nu 1,2 miljard inwoners, gaat naar een verdubbeling. In 2100 zullen er 4.6 miljard afrikanen zijn. Vier keer zoveel als vandaag. Die gaan in dichte drommen hierheen willen komen. Lees de roman De Ontscheping maar, uit 1973, van Jean Raspail.

In het kort: 'De Ontscheping' verscheen in 1973 onder de titel 'Le Camp des Saints' en veroorzaakte grote opschudding. Ronald Reagan las het en Samuel Huntington verwerkte het in zijn 'Botsende Beschavingen'. Pas in de loop van de jaren bleek hoe enorm profetisch het scenario van deze roman was en vanaf de jaren '90 werd dit boek een absolute bestseller. Internationaal is dit boek inmiddels een begrip geworden. Het is minder futuristisch als '1984' of 'Brave New World', maar wel een getrouwere weergave van de wereldwijd verschuivende biomassa's zoals we die nu kennen. Het is een voorspelling van wat zich nu in Europa afspeelt.

In 'De Ontscheping' schepen een miljoen paria's uit India zich in op oude schepen en zetten koers naar Europa. Ze landen op de Franse kust en dat is het begin van een apocalyptische schouwspel, waarin niets minder dan Europa's beschaving zelf op het spel staat.

Politici, ambtenaren, media en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders lopen elkaar voor de voeten om Europa uit te verkopen aan de gearriveerde horde, maar vooral aan hun eigen idealen.

Omvolking is van alle tijden. Je zag het bij de de Romeinen, de Chinese communisten, de Sovjetunie en de nazi's: via omvolking een militaire en geografische bezetting of verovering consolideren, en te bestendigen door de bevolking cultureel te assimileren.

Hitler, Mao, Stalin, Mohammed: allemaal maakten ze gebruik van de omvolkingstechniek om volkeren te knechten, grondgebied te veroveren, beschavingen en culturen uitroeien en macht en invloed te verwerven. De omvolking is een vorm van kolonisering die leidt tot etnische genocide en culturele zelfvernietiging. Via de massa-immigratie wordt onze bevolking in haar manier van leven langzaam maar zeker vervangen. Demografie is de toekomst. De etnische-culturele samenstelling van onze Europese bevolking is bepalend voor hoe ons leven, onze wijk, ons dorp, onze stad, ons land en ons continent er binnen twintig, vijftig of honderd jaar zal uitzien. Dragen vrouwen allemaal een hoofddoek? Zal de woke-cultuur de geschiedenis vervangen? Eten onze kinderen halal op school? Spreken we met z'n allen Arabisch? Wordt alles wat ons dierbaar is - van Kerstmis tot Zwarte Piet – “gecanceld”?  

Tijdens mijn referaten zijn mensen altijd verrast als ik zeg dat vrijwel alle islamitische landen in de wereld, bijna zestig, hun eigen mensenrechtenverklaring hanteren. Daarin staat dat mensenrechten ondergeschikt zijn aan de heilige wetten van de koran. Een mensenrecht kan dus nooit in tegenspraak zijn met de Koran. 2 Miljard moslims vegen hun voeten met de mensenrechten zoals wij die kennen en zien de mensenrechten als een exportproduct van het westen. Wij passen ze wel toe op de moslims bij ons, onze mensenrechten, vice versa gebeurt dat niet.

Omvolking is deels intentioneel. Neem de de open-grenzen-samenleving, en de soepele immigratiewetten. Multikul heeft de zegen van de G7, de Schwabs van deze wereld, het WEF, de VN. Er is een ongeschreven consensus: als we de winst willen maximaliseren, en de productiekosten zo laag mogelijk willen houden, dan moeten we globaliseren, een standaardconsument hebben die over de hele wereld exact hetzelfde is.

Overal dezelfde jeans, horloges, i-phones, hamburgers en cola. De verschillen tussen culturen en identiteiten moeten vervallen. Economisch rechts en de nieuwe communisten, die multikul zijn, hebben elkaar daar tijdelijk gevonden. Voor zo lang het duurt natuurlijk. Beide zeggen: als we alle grenzen openen en de multikul zijn werk laten doen en streven naar een zo groot mogelijke superdiversiteit, dan zijn we perfect bezig.

Ik gebruik The Great Reset, het boek van Schwab, altijd als voorbeeld tijdens mijn speeches. Daar staat het allemaal in. Zit daar nu een mastermind achter, zoals bij Mein Kampf en das Kapital? Ik denk van niet. Wel is er een intentioneel proces om tot die globalisering te komen, grenzen te laten vervagen, te streven naar supranationale structuren, die steeds moeilijk democratisch te controleren zijn omdat ze zo groot zijn geworden.

Alles hangt af van de snelheid in de mate waarin de omvolking zich voltrekt. De omvolking of “Grote Vervanging” vindt iedere dag plaats maar politiek en media zwijgen het fenomeen dood. Nochtans moet je enkel je "ogen openen" om de waarheid te zien en te ervaren.

Na 35 jaar in de politiek merk ik dat ik steeds minder greep op “het verhaal” krijg. Neem de besluitvorming via allerlei activistische rechtbanken die op den duur een parallelle rechtspraak gecreëerd hebben, zoals het Pact van Marrakesh. Wie heeft dat beslist, wie heeft daarop gestemd?  Dat pact druist tegen de wil van het volk in. Kijk naar de Europese Unie. Voor ons Vlamingen is die dichtbij maar voor de meeste landen in de EU ver weg, 7 landen verder. Men is de greep op de enorme instituten kwijt en dat is wat ze willen. We leven in een juristocratie: de rechterlijke macht doet aan een nieuwe vorm van politiek voeren door wetgeving veel te breed te interpreteren.

België is een surrealistisch land, alles zit geblokkeerd. Als je iets wilt veranderen, raak je de essentie van hoe dit land in elkaar zit. Wij in Vlaanderen willen dat veranderen, de meerderheid vindt dat dit niet langer zo gaat. Wij zijn geen supermensen, verre van, maar ik denk dat wij meer arbeidsethos hebben in Vlaanderen, meer creativiteit. Meer bereidheid tot het nemen van risico's. Vlaanderen sluit meer aan bij het noordelijke deel, de Walen zijn Latijnen, Sicilianen. En dat in combinatie met het stalinisme van de oppermachtige Parti Socialiste in Wallonië. Wallonië was sterk geïndustrialiseerd, wij hadden niks in Vlaanderen. De Vlamingen moesten het vuile werk doen. Men wilde bewust niet investeren in Vlaanderen. Vanuit Belgisch oogpunt wilde men de Vlaming niet emanciperen, want dan ging het fout lopen omdat de Vlamingen in de meerderheid zijn. Dan splitst het land. Enfin, Wallonië is nu failliet. Vlaanderen niet. De syndicering in Frankrijk is 17 procent, in Wallonië is 80 procent aangesloten bij een vakbond. De vakbonden regeren het land en betalen de werkloosheidsvergoeding. Die hebben een gigantisch vermogen opgebouwd en hebben er alle belang bij dat er zoveel mogelijk werklozen zijn. Als er minder werklozen zijn, krijgen ze minder geld van de overheid. Ze krijgen een bedrag voor de werkingskosten, per werkloze, om al die betalingen te moeten doen. Waarom is 80 procent lid? Omdat ze anders geen recht hebben op een werkloosheidsvergoeding via de vakbond. Dan moeten ze naar de HVW, de Hulpkas voor Werklozen. Dat is een lethargisch instituut dat bewust wordt tegengewerkt, niet de middelen krijgt die het zou moeten krijgen. Mensen weten dat het via de vakbond veel sneller gaat. Dus iedereen wordt lid van een vakbond. De vakbonden hebben een enorm apparaat om de uitkeringen te verdelen, en op die manier hebben ze een gigantische macht. In de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling zitten die vakbonden. Ze hebben ook de politieke partijen in hun macht, via de VDAB. In België kun je werkloos blijven tot je pensioen. De socialisten in Wallonië zeggen dat ook: waarom moeten mensen eigenlijk werken? De Parti Socialiste leeft van het cliëntelisme. In Wallonië heerst een permanente lethargie. De hangmat van de sociale zekerheid.

Economen zeggen: dit duurt nog vijf tot tien jaar, de staatsschuld blijft groeien tot de grens bereikt is en dan komt het IMF. Dan gaat men in België doen wat men in Zuid-Amerika gedaan heeft, in Griekenland en in Portugal: de spaartegoeden van de mensen aanslaan, of die belasten. België is straatarm maar de Belgen zijn rijk. Er staan vele miljarden op spaarrekeningen. Men gaat huizen confisceren. Als de staat het niet meer kan betalen, komt men bij de burgers. Bij de gewone man, in eerste instantie de Vlaming. Die geeft nu al 2000 euro per jaar aan zijn Waalse buurman. De Vlaming betaalt de uitkering van de Waal. Volgend jaar zomer zijn er verkiezingen. Het kabinet kan eerder vallen op de begroting en moet gaan bezuinigen, maar men wil niet. Dat kan fout aflopen. Wie de stekker eruit trekt, verliest de verkiezingen. Er is maar één mogelijkheid: samenwerking N-VA en VB en ons los scheuren van Wallonië.

Ik ben nu de langst zittende politicus in het Vlaams Parlement: vijfendertig jaar. Ik ben de eerste ondervoorzitter, net als Martin Bosma in de Tweede Kamer, dat gaat mij heel goed af. In het begin zwaaide parlementsleden nog met bordjes: niet in mijn naam, geen fascist als voorzitter enzovoort. Dat is allemaal voorbij. Mijn tegenstanders moeten mij haten, dat is belangrijk. Keep your friends close and your enemies closer.

Reaguursels

Inloggen

Links zure mensen,
boze rechtse witte mannen,
notaire zwartkijkers.
Multiculti-mensen die niet weten wat ze met vrouwenrechten aan moeten wanneer het er op aankomt en er nog steeds een Femmes for Freedom nodig is.
Nog fanatiekere mensen met schuim op de mond die zichzelf links of rechts willen noemen maar in een boosheids-opvlieger zitten en helemaal niet meer helder kunnen nadenken, als ze dat al konden.
Mensen die sowieso de hele dag boos zijn.
Mensen die de hele dag boos zijn en elkaar bevestigen in een groep om de groep.
Wokies die op heksenjacht zijn naar elk verkeerd woordje of plaatje.
Wappies die op heksenjacht en zonder iets te begrijpen met een verkeerde redenering bij ziejewel conclusies willen uitkomen.
Gefrustreerde mensen die haat koesteren omdat het hen een machtsgevoel geeft.
Fanatieke gelovigen die met geschreeuw voorkomen dat zijzelf en anderen gaan nadenken over waarom ze geloven.

En de duivel...die wrijft in zijn handen en brulde van vreugde...

AdvocatusDiaboli | 19-02-23 | 08:56 | 1

Maar wat is nu eigenlijk je punt?

Ichneumonidae | 19-02-23 | 08:59

Over die ‘omvolking’; nergens lees - hier of elders - waarom machthebbers hier dat zouden willen doen. Het is zelfs ietwat onlogisch. Er is behoefte aan hooggekwalificeerde mensen maar die laten we hier vervangen door ongeschoolden? En altijd dat gezeur over globalisering en de ‘wef’. We gaan van een lappendeken van landjes (denk Duitsland rond 1800) naar steeds grotere structuren. En daar heeft iedereen baat bij. Maar ik lees hier vooral een mentaliteit van ik ken het niet dus ik begrijp het niet en het is niet zoals het was.

Risingson | 19-02-23 | 08:51 | 1

Of omvolking nou logisch is of niet; we zien het wel gebeuren. Kijk om je heen in de grote steden, of google op de demografie; zoek op hoe NL in 20 jaar van 15 miljoen naar 18 miljoen inwoners ging, en reken dat door. Hoe daarbij rekening met de exponentiële groei van afgelopen 20 jaar, en de oproepen van oa IND (!!!) om de immigratiestroom te vergroten.

Dandruff | 19-02-23 | 09:00

We kunnen van alles van Filip Dewinter vinden. Dat hij niet de kleine Satan maar de grote Satan is. Niet de gewone Duivel maar de Canadese Superduivel. Geen gewone weerwolf maar een nazi-weerwolf.

Maar dan nog snijdt zijn verhaal best hout. Vlaanderen onderhoudt het failliete Wallonië, maar de Vlaamse meerderheid heeft nauwelijks invloed op het (economisch) beleid van België. Het Vlaams Belang wordt al decennialang buitengesloten terwijl het een van de grootste partijen is. Zowel in de politiek als in de media wordt er alleen *over*, vrijwel nooit *met* die mensen gepraat. Journalisten zijn activisten geworden, betaald door de belastingbetalers die zij ten diepste verachten.
Dat zijn niet alleen zaken die iedereen na enig googelen over België kan bevestigen. Het is ook allemaal superherkenbaar, in Nederland zien we vrijwel hetzelfde gebeuren als in België.

Dat geldt ook voor omvolking; het effect is gewoon al duidelijk zichtbaar in de grote en middelgrote steden. Terwijl de 13,7 miljoen vergrijsde autochtonen nauwelijks nog kinderen krijgen importeren we miljoenen mensen uit grote-gezinnen-culturen. Dat is historisch gezien nog nooit goed afgelopen voor autochtone volkeren. Maar we staan erbij en we kijken er naar.
Dus dan kunnen we wel discussiëren over de vraag of omvolking een heus complot is of een bizarre reeks extreme blunders. In dat laatste geval worden veel West Europese landen dus al een paar decennia geregeerd door politici met de intelligentie, wijsheid en laksheid van Homer Simpson.

Maar complot of niet; de gevolgen zijn duidelijk. In Nederland is immigratie een jaarlijks stijgende kostenpost van inmiddels zo'n 30 miljard. Ongecontroleerde massaimmigratie leidt tot structurele woningnood; permanente tekorten aan infrastructuur; voortdurende tekorten aan steeds slechter opgeleide leraren; steeds gewelddadiger criminaliteit; islamisering; toenemende islamitische censuur; no go area's voor joden, homo's, loslopende vrouwen, hulpdiensten, autochtonen; etc.
Willen we dat allemaal wel?
En zo niet, waarom blijven we dan stemmen op de partijen die dit al decennialang (per ongeluk of expres) laten gebeuren?

Dandruff | 19-02-23 | 08:46 | 1

België en Nederland zijn nog niet in chaos omdat de rente/het geld (lees alle uitkeringen/subsidies) de laatste 15 jaar zgn.gratis waren (balans-boekhoudkundig).Ik verzeker U dat nu het geld duurder wordt en de ECB dadelijk niet meer kan faken er wel degelijk dingen gaan gebeuren. België is diep diep failliet en zonder de Vlaamse (lees "Brabantse" inzet/verdienvermogen) was er geen hatende VRT(lees NPO) meer etc. De Winter krijgt 100% gelijk.

hagelkruis | 19-02-23 | 08:54

In Rusland is massale steun voor Poetin. Treurig stemmende reportage van Iris de Graaf.
https://twitter.com/irislarisa/status/1626698112466141184?t=WZLlOOS2N36FDtydjrepRw&s=19

Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 08:32 | 9

@Komjehiervaker | 19-02-23 | 08:42: Het gaat niet op, en het gaat wél op. Dat was mijn conclusie na het zien van dat interview. Ja, ze scharen zich in meerderheid achter die oorlog. Maar de geïnterviewde legde m.i. toch goed uit, hoe dat kwam. Het is ook een vorm van overleven in een dictatuur.
En vergeet ook niet het bekende 'rally around the flag' fenomeen.

KeesBruin | 19-02-23 | 08:54

@LucaBrasi | 19-02-23 | 08:44: Geheel mee eens. Bij ons verloopt de censuur op een andere manier. Maar de mainstreammedia en de politiek streven net zo goed naar het totaal 'kalt stellen' van dissidenten en afwijkende meningen. Ze zijn in feite zo intolerant als de pest, maar ze bereiken hun doel, het uitwissen van iedere tegenstand, op een andere manier.

KeesBruin | 19-02-23 | 08:56

@Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 08:49: Ik denk ook, dat het idee dat je het volk achter je verenigt door een oorlog te beginnen een belangrijke rol speelt in de tactiek van Poetin. Geef ze een gezamenlijke vijand, en je smeedt ze bijeen. Goebbels verkondigde dat al, terecht.

KeesBruin | 19-02-23 | 08:58
▼ 6 antwoorden verborgen

Speciaal voor onze Moeders Mickey ( vind dit zelf ook mooi, wat een grote artiesten voor hun tijd ;)).
Louis Armstrong & Danny Kaye - When the Saints Go Marching In.
www.youtube.com/watch?v=TN_1RNyfuA0
Ik ga naar bed, tot snel maar weer ;)

Bad - Casey | 19-02-23 | 08:01 | 3

Hier ga ik mijn vader straks ook blij mee maken, BC. En over Danny Kaye hebben wij het eerder gehad: geweldige man. Voor jou:
Philip Oakey & Giorgio Moroder
Together in Electric Dreams
youtu.be/PE1lzqJCeJ0
Slaap lekker!

MickeyGouda | 19-02-23 | 08:22

@MickeyGouda | 19-02-23 | 08:22,
Dat doe je goed ;))
Pak dit toch nummer toch nog even mee, thx Mickey.
Zoals je weet.

Bad - Casey | 19-02-23 | 08:25

Goedemorgen allen,
Zag dat het vannacht " gezellig " in de kroeg was ?!
;D
Zat erover te twijfelen om dit in deze kroeg te delen, moet vanavond weer de nacht in, maar goed, ik ga het toch hier delen.
Vind het wel een dingetje ( zeg maar een behoorlijke ding ).
Dus al die zogenaamde " idioten "( zij die door bepaalde lieden hier zo worden weggezet ), hebben dus wel een punt.
Want hier geeft de persoon ik kwestie het eigenlijk gewoon toe.
Dit is best wel ziek en 1 grote geheime bende, in mijn ogen is dit nu bevestigd.
tpo.nl/2023/02/16/george-soros-als-ru...
Kastelein, nog een rondje en een nummertje namens mij.
ELO Electric Light Orchestra) Secret Messages.
www.youtube.com/watch?v=-0tWUQ-_8dE
Proost!

Bad - Casey | 19-02-23 | 07:41 | 4

@Bad - Casey | 19-02-23 | 07:50:
Eens! In mijn ogen geldt dat eigenlijk voor iedere zakentycoon die zijn kapitaal inzet om politieke macht te verkrijgen.

MickeyGouda | 19-02-23 | 08:31

Wat is nu bevestigd? Dat Soros iets vindt?

Komjehiervaker | 19-02-23 | 08:43

@Komjehiervaker | 19-02-23 | 08:43:
Ik denk dat het eerder gaat om de ambities van Europa (lees: de EU) die tussen de regels door sluimeren.

MickeyGouda | 19-02-23 | 09:00
▼ 1 antwoord verborgen

Filosofietje van de Kapitein.

Aan boord zijn zaken vaak hetzelfde als aan wal, maar dan weer net anders en duidelijker.

Een voorbeeld.
Landrotten denken over het algemeen dat stuurboord en bakboord hetzelfde is als rechts en links en dat zeelui die gekke woorden alleen maar gebruiken om interessant te doen.
Dat is een misvatting.
De stuurboordzijde van een schip is inderdaad aan je rechterkant, maar alleen als je vanaf het achterschip naar voren kijkt. Sta je bij de boeg met je rug in de vaarrichting, dan is stuurboord aan je linkerzijde. Dat is maar goed ook, want anders krijg je misverstanden. Als ik bevel geef om aan bakboord de trossen los te gooien, wil ik niet dat de bootsman die toevallig andersom op het schip staat vraagt: "bedoelt u uw bakboord of mijn bakboord, kapitein?"

Aan wal is dat anders, daar is links of rechts afhankelijk van je standpunt. Daardoor is het moeilijk, soms onmogelijk om van gedachten te wisselen met iemand die de andere kant op kijkt.

Kapitein Sjaak Mus | 19-02-23 | 07:39 | 16

@Bad - Casey | 19-02-23 | 08:18:
Vooral met een aanhanger.

Kapitein Sjaak Mus | 19-02-23 | 08:52

@Kapitein Sjaak Mus | 19-02-23 | 08:48:
Het gebrek zit in dezen geheel en al aan mijn kant, Kapitein. De kwaliteit van uw proza lijdt geenszins onder de fysieke ontberingen waar u momenteel zo te lezen aan bloot wordt gesteld. Een welgemeend 'Van harte beterschap!' uit Gouda.

MickeyGouda | 19-02-23 | 08:56
▼ 13 antwoorden verborgen

Wie ooit het fake nieuws de wereld in heeft gebracht dat katten zich niet binden aan mensen...

Dit bericht deed mij goed en gaf me een glimlach. Ik hoop jou ook. Iedereen een goede zondagmorgen gewenst!

Kat Enkaz en brandweerman Ali onafscheidelijk sinds redding uit Turks puin: ‘Uit de hel gehaald’
www.ad.nl/buitenland/kat-enkaz-en-bra...

Roos | 19-02-23 | 07:39 | 6

@gato | 19-02-23 | 08:01:
Prachtig sfeerbeeld, gato. Het is mij sowieso een raadsel hoe mensen ooit zouden kunnen denken dat dieren geen ziel hebben.

MickeyGouda | 19-02-23 | 08:44

@gato | 19-02-23 | 08:01: elk dier is anders, heeft een eigen karakter en een ziel. Net als bij mensen zijn er mooie zielen en minder mooie. Je kunt het voelen.
Mooi dat de dame je een rozenkrans gaf, bijzonder...

Roos | 19-02-23 | 08:47

@gato | 19-02-23 | 08:01:
Als katten niet in de hemel komen, kan het daar voor mensen ook geen hemel zijn.

Kapitein Sjaak Mus | 19-02-23 | 08:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Vergeet niet dat men in Belgie moet stemmen he! Dat is 1 vd redenen dat VB zo groot is. Als men hier ook stemplicht zou invoeren zou hetzelfde gebeuren. Mensen die (terecht in mijn ogen) de politiek hebben opgegeven zullen zeker niet vvd stemmen. Daarom zal stemplicht in NL er niet komen.

Verder vraag ik me af met dat hele omvollking… Als het bedrijfsleven dat zo graag wil (wat ik me kan indenken), hebben ze dan door dat ze hiermee vooral voor islamisering vd samenleving zorgen. Omdat de meeste immigranten naar eu islamitisch zijn. En hebben ze dan door dat de EU daarmee een soort kruising tussen Turkije en Indonesie gaat worden? Is dat echt beter voor de multinationals? Of heeft men daar (net als in de politiek) ook een enorme plaat voor het hoofd??

Als_je_me_nou | 19-02-23 | 07:35

Och dit is toch het oude VVD geluid waar ik me enigszins in kan vinden. Jammer dat het zo'n door en door onbetrouwbare partij is gebleken.

Twee minuten na de verkiezingen zijn ze hun principes vergeten, twee week later hun standpunten, twee maand later is er helemaal niets van het verhaal overgebleven en zodra de formatie rond is is er ineens - tadaa! - een enorme crisis die ons allemaal armer gaat maken, die tegen alle verkiezingsbeloften indruist maar waar met geen woord over is gerept tijdens de verkiezingen. Twee jaar later is het desgevraagd allemaal moeilijk en complex. Miauw.

Duwbak_Linda | 19-02-23 | 07:31

Dewinter is weer zo iemand die het klimaat, het weer en het milieu niet uit elkaar kan houden.
Hij gelooft dat het klimaat een thermostaatknop heeft waar je via CO2 reductie aan kunt draaien. Net als Jetten en consorten.
Het klimaat gaat zijn eigen gang, altijd al gedaan.
Dewinter ontkent dus wel degelijk het klimaat.

entredeuxverres | 19-02-23 | 07:15 | 1

Dat het klimaat zijn eigen gang zou gaan ondanks zeven miljard mensen is ook maar een geloof.

Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 08:33

Aardige kerel die Dewinter, maar om problemen op te lossen mag het allemaal wel wat rechtser.

Zoelense Hobbyboer | 19-02-23 | 07:03

Over een recent ontdekte Russische spion in een klein Beiers dorpje, met toegang tot heel gevoelige info:
"No clear financial incentives have been found, nor was Mr. Linke in debt.

The only hints of potential motives are his apparent far-right sympathies. A search of his home and offices, two people familiar with the investigation said, found fliers from the far-right AfD party. At work, Mr. Linke had openly told colleagues he felt the country was deteriorating, and he was particularly disdainful of its new center-left government, one of those following the inquiry said.

Over the years, far-right groups have grown increasingly sympathetic to Russia, enamored of Mr. Putin’s nationalistic rhetoric. Germany has struggled to root out far-right sympathizers in its security services, including in the military, even dismantling part of its special forces."
A Russian Mole in Germany Sows Suspicions at Home, and Beyond nyti.ms/3YGaxm0
(Extreem) rechts heeft het nationalisme gemeen met Poetin en de afkeer van woke en gender issues.
(Maar ik probeer nog even te slapen)

cugel | 19-02-23 | 06:40

Goedemorgen, guurrechts Nederland! Hoe hangt de vlag erbij vandaag?
Nick Mackenzie - Hello Good Morning
youtu.be/SpzyJtEmpRo

MickeyGouda | 19-02-23 | 06:29 | 7

@Bad - Casey | 19-02-23 | 07:19:
Iets zegt me dat jouw moeder een zonnige dispositie had, BC. Goedemorgen! De combinatie van dit linkje met dat van onze Kapitein voorspelt veel goeds voor vandaag.

MickeyGouda | 19-02-23 | 07:52

@MickeyGouda | 19-02-23 | 07:52,
Hey Mickey, dat klopt.
Maar voorts, dan heb jij mijn bijdrage waarschijnlijk nog niet gezien/gelezen ?!
Maak er idd een mooie dag van, want elke mooie dag is er 1 om mee te nemen zo niet te koesteren in deze vreemde tijden.

Bad - Casey | 19-02-23 | 07:55

Hey goedemorgen MickeyG, hoe de vlag erbij hangt ? Nou, de miezerigheid is uit de lucht, nu nog uit m'n leven..
Ook een goedemorgen aan Kap'tn Sjaak Mus en Bad - Casey toegroet !

LD69 | 19-02-23 | 08:25
▼ 4 antwoorden verborgen

Het goede doel - bELGIE aanpassen naar

Het goede doel - Vlaanderen
Zou erg woke zijn, bvd!

Erg triest voor Vlaanderen btw, je kunt gelijk hebben, maar gelijk krijgen is een tweede....

Hevvlan Demuru | 19-02-23 | 06:28 | 1

Op safari in Wallonië: "Kijk! Een Waal die werkt!"

Hevvlan Demuru | 19-02-23 | 06:50

Hoera....!!! Ik zou het echt niet weten neon, maar goede vraag! :-))

lezeres | 19-02-23 | 06:07

@lezeres | 19-02-23 | 06:07:

Hoera..!!

Ik weet wel waar ik nu naar toe moet... Maak er een mooie van lief...

neonreclame | 19-02-23 | 06:13

Je bedoelt dat Kaag leren pijpen heeft?

Sneerpoets | 19-02-23 | 06:24

@Torquemada | 19-02-23 | 06:04: Die ben ik in 5 jaar mazzo nooit tegengekomen. Wel mafkezen met bloemen en polaroid foto's.

Jeggeworist | 19-02-23 | 07:18
▼ 1 antwoord verborgen

Compleet niet meegekregen dat vorig jaar november, 11-11-22, Keith Levene is overleden.
Death Disco
youtu.be/eFxpL5TpZH0

Datzullenwenogweleen | 19-02-23 | 05:35

There is more..
Vertel ik morgen, ga nou slapen, keimoe!

TheOne48 | 19-02-23 | 05:25
▼ 6 antwoorden verborgen

Dat staat er niet.
Er staat alleen dat het, net als je andere spaargeld meegeteld wordt als vermogen in box drie.
Als je een miljoentje of wat onder je matras wilt bewaren, zal niemand je dat verbieden, maar als je het niet opgeeft, wordt het zwart geld genoemd. Daar maak je de fiscus verdrietig mee.

Kapitein Sjaak Mus | 19-02-23 | 05:58

En vergeet vooral niet om je cadeaubonnen aan te geven bij de belastingdienst. Welke gek zou dat nou doen.

entredeuxverres | 19-02-23 | 07:18
▼ 4 antwoorden verborgen

Carlito's Way, niet echt mijn favoriet, maar toch Episch om bepaalde scene's.
En, ook een soort fundament van ons aller geliefd GTA(Sean Penn als Advocaat), zo ook de film To Live and Die in LA.
Maar dit nummer, in die film Carlito's Way is ook om nooit te vergeten..
Cheryl Lynn - Got To Be Real
www.youtube.com/watch?v=jDGIFKU2JP4

Torquemada | 19-02-23 | 04:26

Deze gasten hebben ze allemaal voorspeld. Hitler, Stalin, Mao, Kim, Trump, Bolsenaro, Poetin. Hadden we maar geluisterd.
www.youtube.com/watch?v=7xxgRUyzgs0&a...

DeKussendeWielrenner | 19-02-23 | 04:24 | 5

@Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:30:
Daar heb je wel gelijk in. De songtekst is echt bullshit.
Ze stellen Stalin en Gandhi op één lijn.
Het nummer gaat over grote politieke persoonlijkheden maar zonder moraal.

keestelpro | 19-02-23 | 04:33

@keestelpro | 19-02-23 | 04:33: Personaliteitscultus is doorgaans typerend voor totalitaire regimes, maar dat hoeft niet altijd. Er was ook een bepaalde cultus rond JFK, en in mindere mate om Obama.

Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Ami laat ons met rust. Wij willen hier in vrede met de rest van de wereld leven. Zonder jullie regime-change-roofoorlogen door kanonnenvoer-proxys.

WirMachenMusik | 19-02-23 | 04:23

Kom net thuis, lekker de benenwagen genomen, half uurtje lopen thuis. Joey Beltram draaide, zowel degene die voor hem draaide en na hem draaiden, het ging maar door, nauwelijks pauzes, continu pompen. Echt een van de beste sets ooit wat mij betreft.

Sinterbikske | 19-02-23 | 04:20 | 4

@TheOne48 | 19-02-23 | 04:28: Waarom maken ze dat ook zo ingewikkeld? Ik kijk morgen wel hoe het werkt., nu geen zin meer in. Trusten allen.

Sinterbikske | 19-02-23 | 04:34
▼ 1 antwoord verborgen

Je muzieksmaak is niet verkeerd.

TheOne48 | 19-02-23 | 04:24

Ik ben er niet meer blijkbaar, maakte alleen een opmerking over kan en kun.. en een muzieklinkje, Promises Baby its you,https://www.youtube.com/watch?v=Hqso_3AnHK0 Gewoon omdat het een leuke zaterdagnacht/zondagmorgen is.

Koffieleut | 19-02-23 | 03:10 | 13

@keestelpro | 19-02-23 | 04:06:
Ik weet, mijn favoriet hier in braboland.
Deze had ik gemist, maar dankzij jou…………

TheOne48 | 19-02-23 | 04:18

@keestelpro | 19-02-23 | 04:06: Net eens even z'n repertoire doorgenomen, hij is met stip de leukste bier-lobbyist die ik ooit gezien heb.

Sneerpoets | 19-02-23 | 06:47
▼ 10 antwoorden verborgen
▼ 9 antwoorden verborgen

Gaaaap ...

Bierum | 19-02-23 | 03:05 | 1

Is oe bierum gevalluh?

keestelpro | 19-02-23 | 03:43

Lezeres, anja, ik heb zin in een dansje. Lalalalalalala
Kees zet wel een muziekje op.

TheOne48 | 19-02-23 | 02:58 | 5

@lezeres | 19-02-23 | 03:59:
Ik heb stiekum alvast met je gedanst:)
Had Kees nog een leuke versie van.
Xxx

TheOne48 | 19-02-23 | 04:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Ben alle Moreno J mixes aan het aflopen.

Allemaal feestmuziek uit de 80's en 90's.

Prachtige beelden telkens erbij. Wat een tijd was dat!!!!

wilderst | 19-02-23 | 02:56 | 2

Hoe zijn de maandelijkse energie rekeningen in Nederland tegenwoordig? Is het al iets verbeterd?

superduperadmin | 19-02-23 | 02:36 | 6

Nou, de gasprijzen op de wereldmarkt zijn inmiddels weer fors gedaald.
Maar de gasprijzen voor de Nederlandse consument dalen dus niet mee. Om meerdere redenen die ik al eerder heb gemansplained. En het wetsvoorstel om de energiebelastingen fors te verlagen is dus AFGEWEZEN. Raad eens door welke partijen ? Nou, het KARTEL dus : VVD, D66, PvdA, CDA, VOLT, CU, PvdD, die willen dit geld-afpaksysteem dus in stand houden. Met je "vrije marktwerking".

Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:34

@Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:34: Dit gegeven zou dus een mooi topic zijn tijdens de verkiezingsdebatten (waar VVD niet aan mee doet), wrijf het er elke aflevering maar in.

Sneerpoets | 19-02-23 | 07:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Waarom wordt er bij de bestorming van het Surinaamse Capitool eigenlijk niet over extreem rechts gerept? En waarom is daar nog niemand over gevallen?
Popcorn iemand?

nsfl | 19-02-23 | 02:27 | 6

Dit heb ik al eerder gezegd: die "Capitool bestormingen" worden niet door linkse of rechtse burgers gedaan. Dat zijn mensen die niet meer stemmen omdat zij doorzien wat politiek daadwerkelijk is. Ze zijn er klaar mee. Dit was niet de laatste. Dit gaat in alle landen op den duur gebeuren is mijn voorspelling maar Nederland zal het allerlaatste land zijn hopelijk.
Want ik hoop dat de politiek van binnenuit geneest.
Alleen een revolte binnen de overheid kan onze zwaar bevochten grondwet redden.

keestelpro | 19-02-23 | 04:38

@keestelpro | 19-02-23 | 04:38: Grote veranderingen kan je in dit land niet meer bewerkstelligen met "bestormingen" en "fakkels en hooivorken op de barricades", achtig soort pseudo romantisch revolutionairen gelul. Echte veranderingen kunnen alleen nog top-down, dus door in de politiek door te dringen enz. Maar de elite is zich hier ook van bewust, en ziet de bui al hangen, vandaar "cordon sanitaires" enz.

Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:50

Wat een onzin. Er is gewoon een legitieme stemming geweest die dat volk niet wilde. Dat is geen volksopstand, dat is terreur. De leugen dat de verkiezingen "gestolen" waren veroorzaakte dat. Draai de zaken nou niet om heren.

Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 08:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Vandaag:
“ mag ik je een keer uitnodigen voor een kopje koffie bij mij thuis?”
Ik: “ ja natuurlijk!”
Later dacht ik hmm, kopje koffie, dat ik maar weet dat het geen liederlijk zuippartij gaat worden :)

TheOne48 | 19-02-23 | 02:08 | 11
▼ 8 antwoorden verborgen

Blijkt gewoon een familie uit de VS te zijn:
https://www.ancestry.com/name-origin?surname=volking
Naast de hut van Oom Tom, de hut van Oom Volking.

Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 01:59

Allemaal Belgische bieren vanwege het weer een jaar ouder worden van mij.
Kon ik er maar wat aan doen, maar helaas.
JJ Cale met Clapton.
After midnight

youtu.be/5WUeOEkl270

J.Cash | 19-02-23 | 01:48 | 13

Happy B-Day Cash!
Proost

Ruimedenker | 19-02-23 | 02:43
▼ 10 antwoorden verborgen

Gewoon om even te zieken ;-)
Om een uur of half elf naar buiten. In het zonnetje tot een uur of zes. Ontbijtje met een paar croissants en een glaasje wijn. Praatjes met mensen die langskomen en het allemaal een kutleven vinden hier. Al die zon en zo. Volgend jaar gaan we naar Siberië.

K1100 | 19-02-23 | 01:46 | 8
-weggejorist-
DeKussendeWielrenner | 19-02-23 | 02:22

@DeKussendeWielrenner | 19-02-23 | 02:22: Je interpreteert mijn reactie verkeerd. Ik doel op personen die óns al Nederlanders verwijten maken over onze geschiedenis, ook niet vrij van blaam zijn in hun geschiedenis, dus er zit enige hypocrisie in het verwijt richting ons. De holocaust is gebeurd en is verschrikkelijk, dat je mij een ontkenning of vergoedelijking daar over in de schoenen wil schuiven is zeer kwalijk. Viespeuk.

-PR- | 19-02-23 | 02:27
▼ 5 antwoorden verborgen

Nog maar een keer,omdat het een lekker nummer is.
Neil Young & Pearl Jam samen.
youtu.be/hvtdbfI1sqQ

Theodorik1 | 19-02-23 | 01:40 | 2

Heb je nog iets in de jukebox zitten wat ietsje spannender is?

Schout-bij-Nacht-J | 19-02-23 | 01:41

Nog even over de Nord Stream hoax van Seymour Hersh, hij zag inderdaad more dan er was, want nu debunkt ook satelliet-data zijn Tom Clancy fantasie:
https://oalexanderdk.substack.com/p/blowing-holes-in-seymour-hershs-pipe

Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 01:31 | 17

@Après toi | 19-02-23 | 03:04: kan ik begrijpen. Allemaal leuk en aardig dat asielbeleid dat jullie voorstaan, zodra het te dichtbij komt verander je van mening ;)

-PR- | 19-02-23 | 03:16

@Après toi | 19-02-23 | 03:19: Dan schud ik je hand over dit onderwerp.

-PR- | 19-02-23 | 03:34
▼ 14 antwoorden verborgen

omvolking. fijn dat het woord hier gezegd mag worden.

proost.

Ir. Wilhelmus | 19-02-23 | 01:31 | 4

Afrika heeft veel minder last van omvolking, schijnt het.

funda | 19-02-23 | 01:37

@funda | 19-02-23 | 01:37: Om met Rob Oudkerk te spreken: al die "kut Marokkanen" zitten hier, dus je kan daar nu in vrede leven als Nederlander. #omdenken

-PR- | 19-02-23 | 02:11
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ga richting bed.
Het is vasteloavend dus een moei nummer oet Venlo.
Festina lente amigos.
En zoals altijd: Stay safe friends, stay safe.
www.youtube.com/watch?v=E04yTv9tkTc&a...

Basil Fawlty | 19-02-23 | 01:31

BBC

Datzullenwenogweleen | 19-02-23 | 01:38

Òoit op Landjuweel n week naast de man gekampeerd, mooie tijd, en een bijzondere kerel.
Hij speelde dit nummer, in die feesttent, zal nooit vergeten hoe de Security hem aankeek, tijdens het zingen..
www.youtube.com/watch?v=YBvbUiIuKqM

Torquemada | 19-02-23 | 01:33

Filip Dewinter is trouwens wel een "keigoed" voorbeeld van een nietskunner. De man is geen bouwer, geen sloper maar een zeikstraal. Een geel stroompje wat uit je urinebuis spuit als je teveel biertjes hebt gezopen. Zo'n nietsnut schrijft dan een boekje speciaal voor het bekende publiek en die juichen dan altijd maar triomfantelijk want hij zegt precies wat vele van zijn soort al vaker zeiden en de stroopwaffels in de achterban likken het op alsof ze niet beter weten. Wat waarschijnlijk ook wel klopt. Ik bedoel dat ze niet beter weten. En toch heb ik ergens een soort van zwak voor de Vlaming, eventjes afgezien van het feit dat de gemiddelde nationalistische Vlaming den Hollander nog meer haat dan de Duitser of Fransoos zijn velen vrij sympathiek een worden natuurlijk wel een beetje genaaid. Maar de andere kant van de Vlaming is dat de gemiddelde Vlaming ook niet heel erg slim is. Beetje bier zuipen, bourgondisch leven en van het frietkot naar de stamenij verkassen kunnen ze wel. Maar echt iets maken, iets bouwen. Dat kunnen ze daar niet. Als je van Nederland naar Frankrijk rijdt met de auto schrik je wakker van de erbarmelijke wegen, de krotten van huizen die daar kennelijk overal gebouwd mogen worden. Er is geen orde, geen plan, geen sloopplan, geen bouwplan. Het is gewoon niet best in België. Niet bij de Walen, maar de Vlamingen bakken er ook weinig van. En toen Enter zo'n Filip Dewinter. Die praat heel mooi over allochtonen en als een heimelijke nazi sowieso over alles wat niet Vlaams is. Terugkomend. Filip Dewinter is erger dan Wilders maar toch hebben ze veel gemeen. Het zijn beiden nietsnutten. Ze kunnen niets. Hun eeuwige excuus blijft altijd dat ze niets kunnen omdat anderen ze niet laten doen. Dat is loser praat pur sang. Dat is wat losers altijd zeggen. Ik had succesvol kunnen zijn maar ze werkte me tegen dus ik heb niets gepresteerd. Zo moet je niet de morgen beginnen bij ons bedrijf want tegen de middag heb je jouw ontslagbrief al. Maar dat de interesseert de PVV of Vlaams Belang stemmer niets. Die willen geen bouwers, geen slopers, maar ventilatoren. En ja, zo krijg je dus ook helemaal niets. Met dat soort politici, die nihilisten en nietskunners kan je jezelf kapot blijven stemmen maar je krijgt er welgeteld niets voor terug. De enige die profiteert zijn de Filip Dewinters van deze wereld. Die houden er een aardig zakcentje aan over dus wie wordt er nu echt genaaid door wie? Mag ik het zeggen? Vast niet maar ik zeg het toch. U, U de "nieuw-rechtse" stemmer wordt keihard zonder vaseline al minstens 20 jaar keihard anaal genomen door mensen zoals Filip Dewinter. De familie nietsnut, het gezin, kan niets, doet niets, wil niets, roept maar wat. En u trapt er in en blijft er in trappen. Veel plezier straks met de verkiezingen. En vooral veel plezier straks als Mark Rutte het collectief GroenLinks/PvdA tegemoet moet komen, want uw plan was "ik stem voor onhandelbaar rechts" partijen waar niemand mee kan of wil samenwerken. Sterkte.

DeKussendeWielrenner | 19-02-23 | 01:15 | 38

@Après toi | 19-02-23 | 03:47: Ik vind het oprecht leuk om met jou van gedachten te wisselen. Ik respecteer je als mens, en we hebben verschillende ideeën over elkaars opvattingen. Voor mij word het op dit moment te laat om verder te discussiëren. Ik wens je een fijne nachtrust, en we komen elkaar wel weer vaker tegen. Ik hoop dat we in 'good spirit' dan weer de degens kunnen kruisen.

-PR- | 19-02-23 | 03:54

huilie huilie. "Ze doen het alleen voor het geld en het is niet eerlijk, o nee ! Jullie zijn dom en ik is slim !"

Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:57
-weggejorist-
geenhakbar | 19-02-23 | 07:00
▼ 35 antwoorden verborgen

@keestelpro
Je weet Venlo heeft een zeer grote traditie met Vasteloavends nummers. Vroeger ieder jaar een nieuwe LP of CD, weet niet hoe het nu is maar toen ieder jaar op de 11e van de 11e mijn ouders de LP en later CD kopen en liedjes leren zingen. Schitterend!
Overigens. Johnny Hoes, och was ik maar bij moeder thuis gebleven waar hij dus zijn eerste grote centen aan heeft verdiend.
Origineel:
Och was ik maar 1959 Orgineel Venlo (zang; Sjraar Peetjens)
www.youtube.com/watch?v=jpY_O7A--24&a...
Hij heeft dus toen de rechten gekocht.

Basil Fawlty | 19-02-23 | 01:15 | 1

Zeer leerzaam Basil! Johnny Hoes was naast een sympathiek zanger toch ook een sluw zakenmanneke!

keestelpro | 19-02-23 | 02:11

Veel Led Zep invloeden. Triggerfinger- Man Down.
youtu.be/PXtb4El_aws

Theodorik1 | 19-02-23 | 00:57

Fantastisch lied. Goede keuze.

anja | 19-02-23 | 01:07

Vet. Al regelmatig hier geplempd

wilderst | 19-02-23 | 02:15

Ook dat vinyl heb ik nog, bedenk ik me nu. En ze zongen ook al over Enola die gay was.

funda | 19-02-23 | 00:50

Proost mensen het stamcafe is hier blijkbaar.

Een maat van mij volgt ook altijd de GeenStijl Café Megamix en vroeg mij om deze even te plaatsen een vergeten prima band in zijn stijl.

Zodoende Rene hier dan. Top band trouwens en kom gewoon eens langs hier.

www.youtube.com/watch?v=7ZSkuQJr2bM&a...

pegaje | 19-02-23 | 00:48 | 3

Is daar ook een carnavalsversie van? XD

keestelpro | 19-02-23 | 01:01

Intussen zegt een groep hobbyisten uit Illinois dat hun ballon, die vorige week nog over Alaska vloog, spoorloos verdwenen is. Dat roept de vraag op of deze misschien door een Amerikaanse straaljager is neergeschoten, schrijft The Guardian. Volgens de Britse krant ging het mogelijk om een ballon van enkele tientjes. De raket die het Amerikaanse leger voor de missie gebruikte zou 439.000 dollar (bijna 410.000 euro) hebben gekost.
www.telegraaf.nl/nieuws/1240176694/bl...

Cornelis12 | 19-02-23 | 00:47

Op dit moment is op NPO1 Carnaval op televisie, maar dan met echt heel waardeloze muziek. Eigenlijk is dit complete minachting. Laat Carnaval nu gewoon wat het is. Gullie van boven de rivieren kunnen het ook niet fatsoenlijk op de televisie brengen. Carnaval is geen opgepompt piratenfestijn. Daar zit een hele diepgaande en belangrijke traditie achter en die robuuster dan de zogenaamde Nederlandse saamhorigheid.

Ik kies voor nu eventjes Arie Ribbens uit. Tijdens de Carnaval zou je hem kunnen vergelijken met Frank Sinatra ofzo. De Limburgse broeders in ons land hebben wel heel mooie carnavalsliedjes, maar dan in het Limburgs. Vanaf Helmond verstaat niemand meer Limburgs dialect/volkstaal.

Dus Arie Ribbens met Brabantse nachten. Met die veilige keuze kan iedereen de polonaise meelopen, de komende drie dagen.

Xaphan | 19-02-23 | 00:37 | 14

@Schout-bij-Nacht-J | 19-02-23 | 00:45: Het is fout gegaan toen jullie de Spanjolen terug hun hol inschopten. Wij hadden het hier goed onder de Spanjaarden, totdat de Duivel van boven de rivieren kwam afgezakt en alles kapot maakte en ons zuiderlingen als wingewest ging leegzuigen. En weet je, eigenlijk is Carnaval gewoon een ordinair heidense traditie. Dat stamt nog uit de tijd dat voor er Protestanten in mijn deel van het land rondliepen. Er zit serieus best een groot verschil tussen jullie Hollanders en wij in het Zuiden. Als straks iedereen een provincie van de EU wordt, is er geen noodzaak meer om Nederland als geheel te koesteren. Maar goed, de NPO, die nu nog steeds uitzendt en dat Carnavalsmuziek noemt, snappen er geen hout van.

Bij ons staat op de keukendeur van de Twee Pinten is misschien niet hip, maar de tekst staat als een blok beton.

Xaphan | 19-02-23 | 01:27

@Xaphan | 19-02-23 | 01:27:

Oh ja, toen al. Ik heb geen zin om het op te zoeken maar volgens mij mogen de zuidelijke provincies zich afscheiden. Scheelt ons weer een hoop belastingpoet. Ik ga maffen. Fijne voortzetting.

Schout-bij-Nacht-J | 19-02-23 | 01:51
▼ 11 antwoorden verborgen

Ik zet deze rauwe midnight blues nog maar eens ter herhaling op. Gewoon omdat ik niet kan kiezen welk liedje ikzelf het lekkerste vind. www.youtube.com/watch?v=7DvJ982ePjQ&a...

Schout-bij-Nacht-J | 19-02-23 | 00:35

Oh, Jimmy the Peanut in hospice; melanoma uitgezaaid naar lever en botten. Jammer, dat was een goede man.

Schout-bij-Nacht-J | 19-02-23 | 00:26

M'n lat-vrouw en ik houden een Spotify-party. Zetten om en om nummers in de wachtlijst. Bij dit nummer vraagt mijn vrouw: hoe kon dit in godsnaam een hit worden, met zo'n tekst?

Ha, da's de muziek natuurlijk, lekker 'catchy'.

Was Not Was - Walk The Dinosaur
youtu.be/vgiDcJi534Y

Papa Jones | 19-02-23 | 00:10 | 4

Heel lekker, leuk nummer dit lieve Papa! :-))

lezeres | 19-02-23 | 00:35

@Papa Jones | 19-02-23 | 00:27: Ja zo een dino ben ik ook weer niet;)

Smoelensmid | 19-02-23 | 00:36
▼ 1 antwoord verborgen

Daß Nachtcafé ist eröffnet gemacht geworden entgegen entlang... etc
*haffeltje confetti omhoog werpt*

keestelpro | 19-02-23 | 00:00 | 15

@anja | 19-02-23 | 01:10:
Weet ik maar het moest er gewoon lekker Duits uit zien.
Die hele zin slaat nergens op. ;-)

keestelpro | 19-02-23 | 02:09
▼ 12 antwoorden verborgen

Ja daar zoveel ophef over omdat hij ‘uitbehandeld’ is.
Dat mag ook wel op die leeftijd.

laurentius | 19-02-23 | 00:11

Jammerjaa... je word er wel oud mee....

grapjasz | 19-02-23 | 00:11
▼ 12 antwoorden verborgen

Tijdens onze afwezigheid van een half jaar in Frankrijk en Spanje best wat Duitsers, Nederlanders, Belgen en Fransen gesproken. Waarom ze lang weg zijn uit hun land. Bijna iedereen heeft een pleurishekel aan de regering, kent hun land niet meer terug en heeft de verwachting dat het in de toekomst niet echt beter gaat worden. Eigenlijk hetzelfde wat ik in NL ook hoor.

K1100 | 18-02-23 | 23:56 | 4

Mooi man, laat ze lekker daar blijven als het beter is. Good Riddance! Dat verhuisd zeikvolk zich uitlaat over Nederland is prima, maar liever daar dan hier. Wegblijven graag. Oh en lever meteen even je stemkaart in.

Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 01:37

@Beste_Landgenoten | 19-02-23 | 01:37: Waarom ? En wat is dat toch voor iets raars dat mensen die - terecht - kritiek hebben volgens jou steeds maar "moeten verhuizen", "naar Rusland moeten" of "hun stemkaart inleveren" ? Andere meningen niet gewenst. En dat thema keert voortdurend bij jou terug, al is "ze zouden hun stemrecht moeten afpakken !" een mantra wat je wel vaker hoort aan linker- en moreel verheven zijde van het politieke spectrum. Speaking of which : ik lees zojuist dat Nederlanders die in het buitenland wonen worden via 1 of ander D66/VVD "virtuele provincie" construxie dinges administratief inwoner van Den Haag worden. Deze stemgerechtigden kunnen alleen hun stem uitbrengen op de kartelpartijen. Niet op enige oppositiepartij. Volksverlakkerij much ?

Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:14
▼ 1 antwoord verborgen

Goed verhaal van Filip de Winter. De man heeft gelijk. Al decennialang. Maar krijgt het niet. Het lijkt Nederland wel.

Zef1581 | 18-02-23 | 23:50

Hoe Vlamingen en Walen langs elkaar heen leven. De Waalse RTBF zond in 2006 een Orson Welles War of the Worlds uit, door een lopend programma te onderbreken met de aankondiging dat Vlaanderen zich onafhankelijk had verklaard. Bye Bye Belgium. De hele Wallonië in rep en roer, paniek, Walen boos. In Vlaanderen was er niets aan de hand. Ze lezen elkaars kranten niet, zien elkaars televisie niet. Enige wat de Walen willen in dat de Vlamingen betalen.

Louter Leuter | 18-02-23 | 23:49

Het mag dan misschien geen doelbewuste omvolking zijn, het voelt wel zo. We staan erbij en we kijken ernaar.
Birdy - People Help The People
youtu.be/OmLNs6zQIHo

MickeyGouda | 18-02-23 | 23:47 | 1

Eens, het woord mag dan een negatieve lading hebben vanuit het verleden, maar je ziet het om je heen gebeuren en het wordt er niet gezelliger en veiliger op.

laurentius | 19-02-23 | 00:14

Tijdens mijn middelbare schooltijd wel eens vakantiewerk gedaan over de grens in Belgisch Limburg. Op een geven moment ook eens naar de dorpszaal gegaan voor wat bier. Er was wat jeugd aan het pinten en biljarten. Ging het ook over Wallonië. Die gasten gingen behoorlijk los. Niet voor herhaling vatbaar hier.

Louter Leuter | 18-02-23 | 23:38

Zo te lezen voelt Tuurtje zich weer een stuk beter... fijns..!

grapjasz | 18-02-23 | 23:25

Recentelijk in Den Haag geweest. Kan niet zeggen dat ik tekenen van omvolking heb gezien. * afspraak met opticien inplant *

At_Dawn_They_Sleep | 18-02-23 | 23:08 | 10

@pegaje | 19-02-23 | 00:38: In het dorp waar ik woonde scheelt dat behoorlijk per wijk, één postcode geeft 10% NWA (Niet-Westerse-Allochtonen), een andere wijk 20%. Die laatste opvallend dicht bij het centrum, is dat omdat niet-werkenden zonder auto zo toch makkelijk de boodschapjes kunnen doen?

Sneerpoets | 19-02-23 | 08:09
▼ 7 antwoorden verborgen

Nog eentje voor de kroeg...

Roald Dahl, met Gruwelijke Rijmen. De bekende sprookjes, maar dan op.zijn Dahls. Voorgelezen door Gertjan Dröge.

Uit Assepoester, wanneer de koning een nieuwe koningin gaat kiezen:

De koning zei met een vette lach
Als ik ze stuk voor stuk proberen mag...

youtu.be/bQsjHgSVdHo

Papa Jones | 18-02-23 | 23:07

"Minder futuristisch als ..."

Doet toch afbreuk aan zo'n verhaal.
Omvolking zorgt al voor verloedering van de Nederlandse taal. Als onze cultuur en tradities je aan het hart gaan, zorg zelf dan goed voor die taal.

Roos | 18-02-23 | 23:04

Filmpje van Dries op YT: m.youtube.com/shorts/3VBxFfDnlGc

Over sloppenwijken in Brussel. Vreselijke beelden. Maar het benoemen van die realiteit is faksisties.

theo-is-dood | 18-02-23 | 22:53 | 2

Het is om moedeloos van te worden inderdaad.

At_Dawn_They_Sleep | 18-02-23 | 23:11

Onderstaand gaat me boven pet, boot met bi-culturele biseksuele artis bewoners op naaldhakken

Pride 2023: Boten voor lhbti'ers met beperking, bi-culturele achtergrond én Surinaamse roots

Pride Amsterdam heeft vandaag bekendgemaakt welke boten er dit jaar meevaren tijdens de botenparade. Op de 26e editie van het evenement, dat dit jaar draait om het thema YouAreIncluded, varen onder meer Surinaamse boten, een boot voor mensen met een beperking én een boot van dierentuin Artis mee.

Met het thema is het dit jaar van belang om bepaalde groepen extra zichtbaar te maken, schrijft de organisatie in een persbericht. Zo is er dit jaar een boot van Zonder Stempel, een LHBTI-organisatie voor mensen met een beperking. Ook zijn er dit jaar drie vrouwenboten, waaronder een boot voor bi-culturele vrouwen. Daarnaast varen comissies van de Transpride, Fetisj Pride, Youth Pride en Sports Pride mee in de parade.

De Surinaamse boten varen in het kader van het herdenkingsjaar van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Artis haalde bij het ontwerpen van hun boot 'inspiratie uit het dierenrijk op het gebied van diversiteit, gender en seksualiteit', aldus de organisatie.
www.at5.nl/artikelen/219132/pride-202...

Cornelis12 | 18-02-23 | 22:53 | 6

"Transpride, Fetisj Pride, Youth Pride en Sports Pride" wat is DAT nou weer ?

Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:17

"een LHBTI-organisatie voor mensen met een beperking". Owww-kaaay.

Asteroid-B612 | 19-02-23 | 04:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Dit is dus de kroeg bljikbaar.
Ik open dan maar. Normaal hebben we de Dr. voor achtergrond aangaande jazz nummers. Altijd zeer mooi en interessant om te lezen maar ik ben meer van geniet ervan.
De enige lady of jazz zonder uitleg. Gewoon genieten van die fantastische stem die, denk ik, niemand ooit zal evenaren.
www.youtube.com/watch?v=UcZiYA06Ntk&a...

Basil Fawlty | 18-02-23 | 22:37 | 6

@Tashtego | 18-02-23 | 23:10:
Over Holiday. Ik moest meteen denken aan de film: Lady sings the blues (1972) Over Billy Holiday met Diana Ross als Holiday en dit nummer vertolkt Ross echt zo veel beter dan Holiday, maar dat is mijn gedachte. ;-)
www.youtube.com/watch?v=x60gHa-nDjo&a...
Overigens sowieso schitterend nummer.
Ik kan mij nog herinneren. Ergens mid jaren '80. Vriend van mij studeerde trompet aan een of andere Hochschule en hij vond dit nummer zo goed en dan vooral de ongelooflijk coole begeleiding van het orkest. Schitterend die details.

Basil Fawlty | 18-02-23 | 23:59

@Basil Fawlty | 18-02-23 | 23:59: Mooie anekdote. Bewitched, Bothered, And Bewildered, voor altijd.

Tashtego | 19-02-23 | 00:23
▼ 3 antwoorden verborgen

Er staat mij bij dat één of andere pipo van de VN in 2012 iets riep over het doorbreken van de culturele homogeniteit binnen Europa. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat die boodschap een zekere weerklank heeft gevonden bij de Europese leiders.

MickeyGouda | 18-02-23 | 22:28

Nou dat kan Kaag in haar zak steken. Ooit zal ze als de laatste beschaafde mens totaal onder de voet gelopen worden.

Colin.Fart | 18-02-23 | 22:25

Als kind zijnde van een in Hoboken geboren moeder trek ik dit ellenlange verhaal over de Vlaamse politiek niet.
Het is goddomme zaterdagavond. Geef ons bier en tieten.

hero_of_heaven | 18-02-23 | 22:14 | 5

Ik heb er als kind fijne herinneringen aan. Op bezoek bij Justin en Diseréé. Zij een bloemenwinkeltje, hij een uitdragerij.

hero_of_heaven | 18-02-23 | 22:37

@zuurtjeregen | 18-02-23 | 22:29:
Weet je dat ze die kerk van bijna 200 jaar willen gaan afbreken in Hoboken.
Te gek voor woorden dit.

J.Cash | 19-02-23 | 01:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Al dat gepraat over omvolking, het WEF en Schwab werkt alleen maar averechts. West-Europa is een relatief rijke en stabiele regio die omringd wordt door armere regio's die soms ook nog eens door (burger)oorlogen geteisterd worden. Dat trekt mensen aan, mensen die vooral komen voor een betere toekomst, maar tegelijkertijd hun ideeën en cultuur niet bij de grens achterlaten. Dat kan soms tot economisch voordeel zijn van de ontvangende landen als er bijvoorbeeld behoefte is aan goedkope arbeid, maar het verzwakt ook de sociale cohesie binnen die landen. Het veroorzaakt onrust en parallelle samenlevingen. Daar zit verder geen alomvattend kwaadaardig plan achter, dat is gewoon de samenloop van omstandigheden.

Ik heb het al vaker geschreven: als een combinatie van economische ontwikkelingen, naïviteit, incompetentie en soms ook gewoon botte pech volstaat om te verklaren wat er gebeurt dan moet je het daarbij laten. Als je er allerlei complotten bij sleept haken veel mensen meteen af. Wel of geen complot maakt uiteindelijk ook niet uit, want de gevolgen zijn hetzelfde. Beperk je tot het benoemen van die gevolgen, dan overtuig je meer mensen.

Tashtego | 18-02-23 | 22:14 | 4

We hebben geen enkele plicht om problemen van de rest van de wereld op te lossen.
En die ecomisch groei is echt niet zo belangrijk. We moeten streven naar economische stabiliteit.
Het importeren van goedkope arbeidskrachten is een pure aanslag op ons op kapitalisme gebaseerde economie. Als je uiteindelijk zelf je broek wil ophouden moet het kapitalisme wel plaatsvinden in een gesloten markt.

Andersdenkend | 18-02-23 | 22:46

@Andersdenkend | 18-02-23 | 22:46: Je bedoelt autarkie, zoals ooit in Albanië, en tegenwoordig nog steeds in Noord-Korea en op Cuba. Mmhh, lijkt me niet een heel goed idee.

Après toi | 19-02-23 | 01:05

@Après toi | 19-02-23 | 01:05: The Russiyans love Albania
Lots of neon lights.

Theodorik1 | 19-02-23 | 01:14
▼ 1 antwoord verborgen

— België laat grootste begrotingstekort in eurozone optekenen in derde kwartaal van 2022
België heeft in het derde kwartaal van vorig jaar een begrotingstekort laten optekenen van 5,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is het grootste tekort onder de landen in de eurozone. Voor de eurozone gaat het gemiddeld om een tekort van 3,3 procent, zo blijkt maandag uit voorlopige cijfers van het Europese bureau voor statistiek Eurostat.—

Flip de Winter benoemt het bovenstaande probleem. En verbindt dat met de socialisten en hun cliëntelisme in Wallonië.

En op GS beginnen reaguurders binnen vijf minuten over WO2. Zucht...

theo-is-dood | 18-02-23 | 22:11 | 1

Daar zegt u wat.
Maarja, de begroting wordt dan ook flink gedrukt door al die nieuwe vakbondsleden die komen omvolken.

HA BIER!1! | 18-02-23 | 23:26

Omvolking is bullshit
Hoop dat het snel echt carnaval is
Caribisch carnaval

RickTheDick | 18-02-23 | 22:08 | 1

Arabisch carnaval kan u krijgen.

zwenkwieltje | 19-02-23 | 01:19

Het Belgische GroenLinks wil verbieden dat iemand zich met Carnaval als bijv Arabier verkleed. Dries maakt daar dan een grappig filmpje over: m.youtube.com/shorts/2gcxLYYZI2g

Vreselijk fascisties en racisties natuurlijk.

theo-is-dood | 18-02-23 | 21:59
-weggejorist-
du Roi Soleil | 18-02-23 | 21:59 | 3

Omvolking is een sprookje. Totale onzin. In once grote steden zie je ook nog wel eens een Nederlander. De overige mensen hebben bijna allemaal een Nederlands paspoort. Dus, gewoon totale onzin.

Mokum Kosher | 18-02-23 | 21:53 | 2

Dat dacht ik ook, maar die “Nederlander” blijkt dan een Pool.

du Roi Soleil | 18-02-23 | 21:59

Precies ! Het immigratiebeleid is al veertig jaar een weergaloos succes

theo-is-dood | 18-02-23 | 22:01
-weggejorist-
zuurtjeregen | 18-02-23 | 21:52 | 2

Beweert Dewinter hier dat hij zijn boek over die complottheorie, over omvolking, enkel binnen zijn eigen bruine circuit verkoopt?

Red shirt | 18-02-23 | 21:50 | 3

Is geen complot maar vindt plaats. Alleen struisvogels zien het niet.

Zwizalletju | 18-02-23 | 22:01

Verkoop via Bol.com zit er niet in denk ik. Dit geldt ook voor de boeken van Thierry Baudet e.v.a.

U dacht toch niet dat u zelf mag bepalen wat goed leesvoer is voor u?

"Helaas! Wij vonden geen artikelen voor jouw zoekopdracht 'omvolking'.

Wat kun je doen?

Controleer de spelling van je zoekopdracht
Probeer een andere zoekopdracht
Zoek je informatie over onze service? Ga naar de pagina klantenservice."

KlazienuutZalk | 18-02-23 | 22:46

Verbieden verbieden!!

J.Cash | 19-02-23 | 02:01

De term ‘omvolking’ is ontsproten aan de nazi-ideologie. De term gaat terug op de nationaalsocialistische term Umvölkung, de politiek om delen van Oost-Europa te ontvolken door eliminatie en deportatie en te herbevolken met ‘ras-Duitsers’. Omvolking is dus een duidelijke referentie naar de als biopolitiek van raszuiverheid vermomde doodspolitiek van de nazi’s.
De idee van “omvolking” komt wel niet uit het niets vallen. Het idee dat multiculturalistische, economische of joodse elites de fundamenten van de Europese natiestaten willen ondermijnen via georganiseerde massamigratie vind je al terug bij auteurs als Maurice Barrès of Madison Grant in het begin van de 20ste eeuw.
Dewinter heeft de Jood hier vervangen door de moslim.

OverVecht4Hoog | 18-02-23 | 21:35 | 4

Ja hoor. De Europese immigratie van de laatste veertig jaar is een groot succesverhaal!!

theo-is-dood | 18-02-23 | 21:47

De nazi’s gingen ook naar de wc. Is iedereen die dat ook doet een neonazi

HD50 | 18-02-23 | 21:58

Geen ander volk heeft de mensheid zoveel wijsheid geschonken als het Joodse volk.

de IJsman | 19-02-23 | 01:16
▼ 1 antwoord verborgen

Als volksvertegenwoordiger wasDries van Langenhove erg actief op sociale media. Midden april 2021 startte hij zijn eigen YouTubekanaal genaamd 'Kies Dries', met filmpjes waarin hij zijn kijk op de actualiteit geeft. Hij wil hiermee naar eigen zeggen een tegenstem bieden voor de traditionele media, die volgens hem een verlengstuk zijn van het "politieke establishment". Dries zou in Nederland lid van Forum zijn geweest.

theo-is-dood | 18-02-23 | 21:32 | 2

Dus Covid was een hoax, Putin is een geniale schaker en in pizzakelders gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

Après toi | 18-02-23 | 21:45

Dappere kerel.

Zomaarwat | 18-02-23 | 21:30 | 2

Al 35 jaar knokken tegen de almacht van de kongsi van zittende macht & media. Hou dat maar eens vol.

theo-is-dood | 18-02-23 | 21:33

Eens, je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar hij heeft een punt als hij spreekt over het negeren van de mening van een groot deel van de bevolking. Die laten zich al lang in de hoek zetten door de deugers, de kartel politiek en de corrupte media, maar ooit komen ze eruit.

Sieg Hein | 18-02-23 | 21:57

Het nadeel van deze Ischa-Meijer-methode is, dat het lijkt alsof de interviewer geen enkele kritische vraag heeft gesteld. Het moest vooral gezellig blijven, krijg ik de indruk.

Après toi | 18-02-23 | 21:25 | 3

Dat heeft niks met deze methode te maken, volgens mij. Kritische vragen worden in deze feuilleton niet aan vrienden van de show gesteld.

Komjehiervaker | 18-02-23 | 21:32

@Après toi | 18-02-23 | 21:38: Tja, maar wel een beetje hoe deze kant van het spectrum rolt.

Komjehiervaker | 18-02-23 | 21:43

Dat omvolkingsverhaal is natuurlijk kwaadaardige kletspraat. Maar door het steeds te zeggen te noemen en te bespreken wordt het complot gemeengoed. Handig, want op een moment is het waar, ook al het het lulkoek.

Er is geen bewust complot van de elite om ons te verdunnen met negerbloed. Wie dat denkt of beweert is een zak hooi. Zak hooi is hierbij een Joris bestendige term.

Wat ik vind van kleine meertjes die Salonführers salonfähig maken zal ik lieflijk omschrijven als komende uit een heel groot hart voor alles wat maar leeft en rondloopt. Je kan het ook zien als respect voor alle wezens zoals sommigen ook houden van de kruipsels der aarde, de gifplantjes en de tuberkelbacil.

Beste_Landgenoten | 18-02-23 | 21:24 | 8

Dat omvolkingsverhaal is natuurlijk geen kletspraat, kijk maar eens naar de huidige bevolkingssamenstelling tov pakweg een halve eeuw geleden. Dat het geen bewust complot is van de elite daar zijn juist velen het mee eens, zo ook Filip, zoals je kunt lezen in het verhaal. Hij wijst juist de wereldwijde explosieve bevolkingsgroei aan als grote boosdoener.

Kowalski11 | 18-02-23 | 22:11

Daar doen de tegenstanders van de omvolking elke keer weer. Als er gepraat wordt over omvolking, is dat niet een boos masterplan. Het is een vaststelling, precies wat De Wimter zegt. Dat er genoeg wappies zijn die daar ook meteen de WEF, lizardpeople en senator Palpetine inzien, is helaas ook waar.

HA BIER!1! | 18-02-23 | 23:19
▼ 5 antwoorden verborgen

Nou hij tikt ze wel allemaal in hè, lol. Zijn analyse van de EU deel ik grotendeels wel. Verder wens ik iedereen verder een hele fijne lieve avond met WEF-tasjes en dingen, haha.

Duwbak_Linda | 18-02-23 | 21:17 | 2

Jammer dat jij altijd zo vaag blijft. Spreek je een keer uit, Drentse Viking.

Après toi | 18-02-23 | 21:29

@Après toi | 18-02-23 | 21:29: Ach kom op, werkelijk alles wordt hier aangeraakt: WEF, omvolking, EU, immigratie. Kan het mis hebben maar dit is volgens mij bedoeld om boze reacties uit te lokken. Van beide kanten.

Verder lijkt het me een soort Vlaamse PVV. Prima, maar ik heb er niet zoveel mee.

Duwbak_Linda | 18-02-23 | 21:32

Nadeel van dit soort rechts extremisten zoals Philip de Winter is dat ze de bevolking alleen maar angst aan praten en overal tegen zijn wat niet in hun rechts extremistische denkbeeld te pas komt. Een politicus moet juist verbindend zijn en de situatie soms accepteren zoals die is. En je ergens tegen verzetten of beleid proberen te veranderen werkt vaak in de dialoog beter als de bevolking tegen elkaar op proberen te zetten.

johnyl | 18-02-23 | 21:14 | 5

“Verbindend”. Die term hoor ik vaker. “Verbindend”, maar wat houdt dat dan in?
Mag je dan niet benoemen dat België grote problemen heeft?

theo-is-dood | 18-02-23 | 21:38

'Een politicus moet juist verbindend zijn'
Complete kletskoek natuurlijk. Een politicus moet zijn standpunten met goede argumenten verdedigen en proberen zoveel mogelijk van zijn programma voor elkaar te krijgen. Verbinden doe je maar lekker op de eerste hulp.

Die-eikel | 18-02-23 | 21:43

Verbinding bestaat er vooralsnog uit dat autochtone bewoners moeten inleveren op hun vrijheid, welvaart en veiligheid. Van de nieuwkomers heb ik nog geen enkele concessie gezien.

Andersdenkend | 18-02-23 | 22:24
▼ 2 antwoorden verborgen

"Mijn tegenstanders moeten mij haten, dat is belangrijk."
Filip doet dat erg goed, maar hij heeft ook de ervaring daartoe.

funda | 18-02-23 | 21:12

Bewuste omvolking, in de zin dat er een sinister masterplan zou zijn, is volstrekte onzin. Het is eerder zo dat politici in Europa, verlamd door angst en door pure onmacht, het hebben laten gebeuren en het nog steeds laten gebeuren. Immigratie is een serieus probleem dat aangepakt moet worden. Dom wappie gelul om bewuste omvolkingsplannen gaan daarbij niet helpen. Wie daar over begint zet zichzelf buitenspel en in mijn ogen volstrekt terecht. Hou daar een smee op.

Bigi Bana Boy | 18-02-23 | 21:10 | 8

"Zit daar nu een mastermind achter, zoals bij Mein Kampf en das Kapital? Ik denk van niet."
Maar ik had beloofd uit te loggen. Zit eigenlijk nog te wachten tot ook de achterban van FvD los gaat hier.

Duwbak_Linda | 18-02-23 | 21:28

Ha ha: 'Hou daar een smee op / Hou éen sop' da's inmiddels een hele oude meme, zeker hier ;) Hoe heette zij ook alweer, kan er maar niet opkomen..

LD69 | 19-02-23 | 06:42
▼ 5 antwoorden verborgen

In maart 1990 betuigde hij in een opiniestuk in de krant Le Soir zijn steun aan de pas als Europarlementariër verkozen Frans-nationalistische en voor xenofobie en negationisme veroordeelde Jean-Marie Le Pen, die volgens hem het slachtoffer was van een haatcampagne.

Dus Flipje is een fan van holocaustontkenner Le Pen.

Après toi | 18-02-23 | 21:06 | 9

1990. Dus heeeel diep graven. Dan verbanden leggen. Vervolgens interpreteren. En 33 jaar later conclusies ("dus") trekken. Pas maar op dat je -als gepreoccupeerde achteruitkijkspiegel- niet tegen een boom rijdt.

twijfelbewaren | 18-02-23 | 23:10

@twijfelbewaren | 18-02-23 | 23:10: Le Pen was toen ook al een onfris figuur. En Dewinter nam het voor hem op, en noemde hem een slachtoffer. Zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal zeggen wie u bent.

Après toi | 19-02-23 | 00:01
-weggejorist-
Kompromat | 19-02-23 | 00:20
▼ 6 antwoorden verborgen

Hij schijnt prive heel aardig te zijn

Beste_Landgenoten | 18-02-23 | 21:04 | 20

@Kapitein Sjaak Mus | 18-02-23 | 23:07: En daar is onze Flipje, met wie Arthur zo gezellig heeft gekeuveld, één van de voormannen van.

Après toi | 19-02-23 | 00:03

De haat van Vlamingen naar Walen/Walloniërs zit dieper, dieper dan WO2. Lees de geschiedenis van WO1, hoe de Duitsers door Wallonië trokken, en in Vlaanderen door Vlaamse jongens onder bevel van Waalse officieren de Duitsers vasthielden.
Die tegenstellingen vlammen elke keer weer op.
Je ziet dat in meer landen. Het zit soms heel diep.

hotnot | 19-02-23 | 06:32
▼ 17 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl