Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Het #boerenprotest: de kunst van het protestbord

Creadagje op de hei

Past net

Het moet kort, het moet krachtig, het moet (schijnbaar) rijmen en het moet bij voorkeur iets zijn waar geen van de naar schatting 40.000 andere deelnemers ook al aan dacht: de protestbordkreet. De ultieme manier om uw mening te vocaliseren in deze visueel ingestelde samenleving. En we hadden weer een lading aan pareltjes vandaag. Rijmelarij waar menig Zwarte Piet zijn geveerde hoed voor zou afnemen. De sluimerende woede achter een vrolijk ogende stoet vastgelegd in enkele woorden. Een complex onderwerp samengevat in een kreet van frustratie. De onmacht vereeuwigd op een stuk karton danwel houten plaat. U zag ze waarschijnlijk niet allemaal, omdat u in de boerenfile alleen maar naar een stel achterlichten zat te staren, dus daarom hebben we enkele hoogtepuntjes voor u geselecteerd en beoordeeld. 

Krachtige taal. Strijdvaardig. 8/10

Gebrek aan rijm. Wel een fijne link naar andere Haagse fiasco's. 7/10

Korte en simpele woordspeling zonder kracht te verliezen. 8/10

Matige spelling. Wel prima rijm en creatief kleurgebruik. 8/10

Professionele aanpak. Goede uitlijning. 9,5/10

Te veel kreet, te weinig ruimte 6/10

Persoonlijke aanpak. Guitige woordspeling. Helaas niet de enige met deze tekst vandaag. 8/10

Iets te simpele kreet. Wel waar. Aankleding maakt veel goed. 9/10

Geen rijm, maar geen probleem. Duidelijke taal. 10/10

Reaguursels

Inloggen

"De een z'n dood en de ander geen brood" leek me wel toepasselijk op 't moment.

nsfl | 23-06-22 | 03:15

Ik ken een paar boeren heb er zelfs 1 in de familie, die gasten leven ontzettend sober gaan niet eens op vakantie nooit, haast nooit uit eten of erop uit.
Ze kunnen beter snijden in 2de Kamerleden of ander van die extravagante beroepen, die leven als God in Frankrijk en zich maar volvreten en vliegen van Hot naar her en tussendoor dit of dat nog even aandoen.

Dattis-Natoer | 23-06-22 | 00:17

Stikstof is gewoon het kulargument om de grootste landroof in de nationale geschiedenis te plegen.
Punt.
Uit.

Abject | 23-06-22 | 00:01 | 1

Redelijk kort, krachtig en waar... Alleen geen rijm... 7/10

Ikdoemisschienmee | 23-06-22 | 01:30

Emissie per land / inwoner / oppervlakte

Nederland = 41.500 km² = 420 inwoners / km²
Totale broeikasgasemissie = 180.309 kiloton
Broeikasgas per inwoner = 10.339 kg
Broeikasgas per inwoner per km² = 24,6 kg
Totale Stikstof + Ammoniak emissie = 50.000 gram / hectare
Stikstof + Ammoniak per hectare per inwoner per km² = 119 gram

Duitsland = 357.000 km² = 236 inwoners / km²
Totale broeikasgasemissie = 809.799 kiloton
Broeikasgas per inwoner = 9.604 kg
Broeikasgas per inwoner per km² = 40,6 kg
Totale Stikstof + Ammoniak emissie = 38.000 gram / hectare
Stikstof + Ammoniak per hectare per inwoner per km² = 161 gram

Denemarken = 44.500 km² = 133 inwoners / km²
Totale broeikasgasemissie = 45.812 kiloton
Broeikasgas per inwoner = 7.736 kg
Broeikasgas per inwoner per km² = 58,13 kg
Totale Stikstof + Ammoniak emissie = 24.000 gram / hectare
Stikstof + Ammoniak per hectare per inwoner per km² = 180 gram

En ga zo maar door. Het mag duidelijk zijn dat de resultaten afhangen van de berekeningsmethode en vooral de bevolkingsdichtheid.

*Plop

Roege | 22-06-22 | 23:31 | 1

Ja vooral de bevolkingsdichtheid. En dan nog meer import en bouwen. Maar dan zijn het de mensen met een woning van met dan 80 vierkante meter die al die uitstoot veroorzaken. Nooit de hoeveelheid mensen op 1m2

Linke Soep | 23-06-22 | 00:18

Stikstof neerslag wordt niet gemeten maar geraden en dat noemt de gesubsidieerde wetenschapper een model en op basis van dit gemanipuleer maakt een lobbygroep beleid.

Pensionista | 22-06-22 | 23:07

Ik beoordeel protestbordentekst enkel op het gebruik van hoofdletters en kleine letters.

kleybeuker | 22-06-22 | 23:02

Een simpele oplossing zou zijn dat het rijk/gemeenten het land van de boeren huren. Mochten er dan huizen komen kan de huurprijs flink omhoog. Maar ja, dat kost teveel.

Hadena | 22-06-22 | 22:25

Als ik zo naar de protesten kijk is het aantal mensen dat achter boeren staan en de boeren zelf een veel grotere groep dan klimaatdrammers afgelopen keer.
De klimaatdrsmmers waren notabene ook nog es een allergaartje van protesten want ook: boe boe racisme
en boe boe witte man kwamen ook voorbij.
Toch gek dat de kleinste groep gehoord wordt en beschouwd wordt als vriendelijk door de media en bepaalde partijen en de boeren als terroristen.

timmey | 22-06-22 | 21:59 | 2

Viel mij al vaker op, hintje; zwarte pier demonstaties.

Ray Skak | 22-06-22 | 22:22

Dat is de Eerste Wet van P.J. Goebbels: "Gezielte Kommunikation ist nicht viel weniger als 90% der Wahrheit."

LD69 | 23-06-22 | 01:05

Just so you know: We gaan enorme bergen geld stukgooien om boeren te verwijderen opdat stikstof- hatende orchideeën , mos en zonnedauw planten; kortom onze 'we houden alles status quo parken' blijven, zoals ze waren.

Wat dan de effecten zijn op die stikstofhaters van datgene wat er voor in de plaats komt (Huizen? Distributiecentra? Vakantiewoningen aan het natura2000gebied - dat klinkt wel lekker hoor! Serverpakhuizen? Eindelijk die nucleaire reactor?) is niet onderzocht denk ik? Er is alleen een 'agrarische sector doet zoveel procent aan stikstof!' maar wat er gebeurt als je ze weghaald is niet eens onderzocht vermoed ik? Dus, de daadwerkelijke resultaten, zijn op zijn zachtst gezegd, twijfelachtig. Om nog maar te zwijgen over klimaatverandering - dat gaat wel door namelijk, of die soorten die we nu 'beschermen' het sowieso wel overleven, natuur verandert namelijk, juist door klimaatverandering.

Ofwel, we gaan een enorme, enorme, klap geld hier tegenaan gooien, dat geld kunnen we bijzonder goed aan nuttige shizzels besteden op dit moment, maar hej, wie ben ik, weten niet goed wat het dan doet, en of wat het dan doet, wel doet wat wij willen en we draaien er ook nog een een goede, efficiente en best milieubewuste bedrijfstak mee om zeep.

Ja, dit klinkt wel als een overheidsbeslissing. Stikstof het ultieme kwaad maken, boeren de schuldigen en 70% van de burgerbevolking die al die trekkers op hun snelweg maar irritant vinden achter hen, en ik zie niet in hoe dit fiasco nog tegengehouden gaat worden.

Go Nederland!

je therapeut | 22-06-22 | 21:59 | 1

Het gaat om grond verkrijgen voor huizen, pakhuizen, natuur, etc.
Het stikstof probleem maakt het allemaal mogelijk.

VW, alles ist vorbei | 22-06-22 | 22:12

Misschien moeten de boeren de Een Vandaag van vanavond even terug kijken. En dan wel onbevooroordeeld. Valt dan niet veel meer te rijmen.

Cornelis12 | 22-06-22 | 21:57 | 1

Prima als stikstof vervuilend zou zijn

Laten we beginnen met minder mensen, dan hoeft er ook minder geboerd en gebouwd worden.
Dus geboortes omlaag(wereldwijd) geen immigratie meer naar nederland. Dan zou vanzelf minder verbouwd gaan worden en is er meer ruimte voor natuur. Alles willen in 1 minilandje kan gewoon helemaal niet.

Afschalen voedselproductie kan niet als de wereldbevolking toeneemt. Er is zelfs al honger in bepaalde landen.

timmey | 22-06-22 | 22:04

We hebben helaas een regering zonder enige visie, die alleen reageert op stenen waaraan ze zich stoot. Daardoor is fatsoenlijk overleg met de agrarische sector volledig onmogelijk, want zonder visie kun je geen enkel toekomstscenario formuleren. Ze slaan dus maar wat om zich heen. Daarnaast hebben we een regering met een krimpend mandaat. Natuur is iets van de EU geworden, waardoor Nederland helemaal geen bewegingsvrijheid meer denkt te hebben. Rutte kan helemaal geen fatsoenlijk gesprek met de boeren voeren, hij is uiteindelijk gewoon een zetbaasje die in Brussel fiat moet halen. De stikstofdiscussie wordt volledig geïsoleerd gevoerd, zonder te kijken naar de samenhang met de agrarische sector, industrie, energie, wonen, recreëren en migratie. We kijken ook alleen maar naar de natura 2000 gebieden, niet naar de natuur in zijn geheel. Stikstof is niet het probleem, een impotente visieloze regering is het probleem, die haar onkunde verhult achter leugens en minachting.

Blauwpetje | 22-06-22 | 21:48 | 3

Helaas helemaal de werkelijkheid.
We zitten in een neerwaartse spiraal die niet te stoppen valt met deze regering.

Jupiler10 | 22-06-22 | 22:03
-weggejorist-
SinisterNL | 22-06-22 | 22:34

Natura 2000 is ook maar een subjectief stickertje met een snel verteerd lijmlaagje.

dijkbewaker | 23-06-22 | 02:03

Van deze site: ec.europa.eu/environment/nature/natur...

Vraag: Is er een openbare raadpleging gehouden over de selectie van gebieden voor het Natura 2000-netwerk?

Antwoord: In de richtlijnen wordt het raadplegingsproces dat moet worden gevolgd voor de selectie van gebieden niet gedetailleerd beschreven. Als gevolg daarvan hebben de lidstaten, afgestemd op hun administratieve systemen, zeer afwijkende procedures gevolgd. In sommige gevallen ging de identificatie van de gebieden gepaard met gedetailleerde discussies met eigenaren en gebruikers, maar in andere gevallen werden belanghebbenden niet of nauwelijks geraadpleegd.

Dit heeft in sommige lidstaten geleid tot controverses en verschillende administratieve en juridische uitdagingen die de indiening van de voorstellen vertraagden. De Commissie was echter niet bij deze fase betrokken en had geen bevoegdheden om in te grijpen in de verschillende procedures die in de lidstaten werden gevolgd.

De analyses van de nationale lijsten met gebieden van communautair belang en hun selectie op biogeografisch niveau zijn op transparante wijze uitgevoerd door middel van wetenschappelijke seminars die door de Commissie werden georganiseerd en door het Europees Milieuagentschap werden ondersteund. Lidstaten en deskundigen die de belangen behartigden van de relevante belanghebbenden - eigenaren, gebruikers en milieu-ngo's - werd de kans geboden aan deze seminars deel te nemen.

Ergo: Nederland heeft bij het aanwijzen van de gebieden liggen slapen en er is totaal geen discussie gevoerd of nagedacht over de gevolgen van het aanwijzen van natuurgebieden DIE VOOR ALTIJD natuurgebieden moeten blijven. Hoe reëel is dat, in de stad Nederland ik het land EU? Er is in Nederland geen enkel oerbos meer. Letterlijk ALLES wat je in Nederland ziet is gecultiveerd. Alleen in bestemmingsplannen hebben bepaalde gebieden het labeltje "natuur" en dan is dat ook zo. Zo enorm statisch, terwijl échte natuur zeer dynamisch is. Survival of the fittest. Oftewel, de soort die het beste past in dat gebied op dat moment, die overleeft.

Als afsluiting een leuk weetje: waarom heet Amsterdam "de stad op palen" en waar komt de naam Holland vandaan? Holland komt van Holtland, oftewel Houtland. Heel dat gebied was ooit bos, nu niet meer. Gek hè.

Timide_Aso | 22-06-22 | 21:24 | 1

Houtland.. en wel loofbos ipv dan die dennezooi...

tek | 22-06-22 | 21:38

Prachtig al die trekkers met teksten. Een wat beter dan de ander, maar mag de pret niet drukken!

Jan, Leiden | 22-06-22 | 21:24

Bij de vorige boerenprotesten zagen we nog voorbijkomen 'Neuk Carola in de kont'. Dit zijn wat nettere boeren.

Toos Bevergeil | 22-06-22 | 21:24 | 1

Waarschijnlijk is vd wal niet het juiste type vrouw.

hisxxx | 22-06-22 | 21:43

In dit zo gave land
ontbreekt het aan verstand

want zij die ons regeren
blijven steeds maar weer beweren

dat we boeren kunnen missen
en minder moeten vissen

dat het werk wat daar uit voortkomt
beter elders op het bord komt

volgens onze grote heren
moeten iedereen maar leren

dat wij straks moeten leven
van wat men ons wil geven

van Polen tot de Balkan
krijgt men er de slappe lach van

men ruimt daar nu al bomen
voor de boeren die straks komen

men gaat daar op de knie
voor onze voedselindustrie

en voor HUN transporteurs
trekken WIJ straks onze beurs

want de regering van dit land
staat dan nog hand in hand

nog steeds met de gedachten
dat andere wereldmachten
dan ons leed komen verzachten.


strawdog | 22-06-22 | 21:03 | 2

Kudo's voor de moeite!

bier(d)op | 22-06-22 | 21:45

*kudos

bier(d)op | 22-06-22 | 21:48

Deze boeren worden gesponsord door de veevoederindustrie.
Waarom? Omdat intensieve veeteelt niet genoeg heeft aan grasvelden en dus veevoeder bij moeten kopen. Deze industrie vreest voor haar omzet en schuift nu de boeren naar voren omdat niemand sympathie zal hebben voor deze industrie.

dezakloper | 22-06-22 | 21:03 | 5
-weggejorist-
vladimirows | 22-06-22 | 21:27

@Dandruff | 22-06-22 | 21:05:
Heel juist gesteld Dandruff.

Het is ook drogreden van Zakloper, of je hebt niet doorgedacht, no offense, want dat veevoederbedrijf kan overal op de wereld leveren. Die zijn niet aan grond gebonden, het interesseert ze geen moer waar de klant zit. Gaat een onteigende boer in Frankrijk of Denemarken boeren, dan wordt eventueel benodigd veevoer daar geleverd.

Nuuk | 22-06-22 | 21:34
-weggejorist-
ZZP-er | 22-06-22 | 21:35
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat we landbouwgrond veel makkelijker kunnen volplempen met huizen dan dat het is om huizen in de stad te slopen om er flats neer te zetten. In de stad moet je 1000 mensen per zoveel m2 onteigenen, Bij de boer hoef je alleen de boer en zijn familie de nek om te draaien. Da's een stuk makkelijker, en je schopt niet tegen het zere been van je achterban.

peterdh | 22-06-22 | 21:01

NL is #1 van Europa mbt stikstofuitstoot per hectare, waardoor de grond verzuurd en natuur naar de knoppen gaat. Vrij bizar dat een klein dichtbevolkt land als NL ruim 110 miljoen beesten moet houden, wij blijven letterlijk met de shit zitten. Bovendien ligt er ook nog een rechterlijke uitspraak. Maar ja wel lekker goedkoop scoren door populisten die eenvoudige mensen naar de mond praten.

Diederik_Ezel | 22-06-22 | 20:51 | 12
-weggejorist-
vladimirows | 22-06-22 | 21:31

Wat bedoel je precies met "beesten"?

ZZP-er | 22-06-22 | 21:36

Sarcasme heeft zijn beste tijd wel gehad.

vladimirows | 22-06-22 | 21:39
▼ 9 antwoorden verborgen

Ik ben in principe tegen het uitkopen van boeren, gewoon omdat dat hele stikstof-verhaal een papieren waarheid is. Maar, stel, ze worden toch uitgekocht, dan vind ik dat er 100% natuur voor terug moet komen. Dan ook geen huizen, wegen, industrie, windmolens e.d. daar realiseren. Maar dat zal dan wel weer niet het plan zijn. Dus tot die tijd: hup boeren!

Timide_Aso | 22-06-22 | 20:49 | 2

Juist, en geen woningbouw, geen datacenters, gee zonneparken. Want Nederland wordt volgeplemt omdat "we" goedkope arbeidskrachten uit Afrika moeten halen.

ZZP-er | 22-06-22 | 21:39

Eens met timide aso

Precies, als die boeren verdwijnen dan graag natuur terug. Al helemaal geen opkoperij, ineens bestemmingswijzigingen dat het over 10 jaar ineens wel aangewezen mag worden als bouwgrond.
Als ze graag de natuur willen beschermen tegen stikstof dan meteen contractueel en wettelijk vastleggen dat het gebied na opkopen direct natuur wordt.

Huizentekort? Stop es met immigratie en laat de huidige inwoners van NL het werk doen.

timmey | 22-06-22 | 22:37
-weggejorist-
peterdh | 22-06-22 | 20:42 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

Wat een gênant gejank van die vvd'ers en 66'ers over dat ze niet naar het protest konden of dat andere Kamerleden wel konden. How can I make this about me.
Alsof Wilders lekker vrij naar naar die Bij1-klimaatmars had kunnen gaan. Krijg de t*ring met je misplaatste gejank.

Zalluf | 22-06-22 | 20:37 | 3

Het kwam ze toch geweldig goed uit. Ze konden lekker in hun Ivoren torentje blijven. Het ego werd gestreeld want ze kregen buiten proportioneel veel aandacht; meer dan ze zouden hebben als ze waren afgereisd en zich van hun taken als volksvertegenwoordiger hadden gekweten. Dus onvermogen loont wederom terwijl ze zich kunnen verschuilen achter anderen.

Squeezelover | 22-06-22 | 20:50

Eerst ging het over dat gejank van die minister van stik er maar in omdat er wat boeren voor haar erf stonden. En nu dit weer. Jankballen.

medusa324 | 22-06-22 | 21:01

Huilebalkje de Groot deed bot zielig op Omrop. Boehoehoe, wat is t toch erg, dat er geen tegengeluid mocht zijn en waarom niet met elkaar praten en blabla. En veevoederbedrijven sponsoren dit allemaal en nog meer huilie. Grote ergernis van de boeren: Men praat wel over ons, maar niet mét ons. Dus, Tjeerdje: U is welkom.

vladimirows | 22-06-22 | 21:37

Overigens een leuke ontwikkeling die samenwerking tussen Ja21 en BBB.

Lafayette | 22-06-22 | 20:28 | 12

@Diederik_Ezel | 22-06-22 | 20:54:
Alsof die minister van Stik-er-maar-in wel weet waar ze het over heeft. Wat een dom wijf is dat. Zou zo maar mevrouw Ezel kunnen zijn.

medusa324 | 22-06-22 | 21:03

@peterdh | 22-06-22 | 20:44: Marxist? Ik? Waarschijnlijk vergist u zich stevig, hoewel 'huismarxist' wel er salonfähig klinkt. Maar ik ben bang dat ik u teleur moet stellen.

Red shirt | 22-06-22 | 21:12
▼ 9 antwoorden verborgen

Wat groeit er sneller dan kool op het land?

De schwans van Mark in Christianne's hand.

porto | 22-06-22 | 20:24 | 3

En wat gaat er sneller dan een vonk bij een lont?

De pielemuis van Mark in Robbie's mond.

Kaal-dik-en-lelijk | 22-06-22 | 20:29

@likdoorn | 22-06-22 | 20:33:
Da's meer wat Mark tegen Robbie zegt, Mark bedoelde namelijk als mijn Exit naar Brussel een feit is, en ik daar lekker ga cashen, dan ligt de weg hier voor jou open. Maar wij weten wel waar Mark ook ondubbelzinnig op doelde... Hij gaf Robbie daarna de sleutel van het Fietsenhok zoals het een goede VVD'er betaamt. Robbie zag meer in een appartementje in Scheveningen waar hij toevallig de sleutels van had, zoals het een goede D66'er betaamt.

peterdh | 22-06-22 | 20:48

Je hoeft niet een pro-boer te zijn om tegen dit beleid te zijn.
Agrarische grond wordt bouwgrond.
Zoveel natuur krijgen we er echt niet voor terug hoor.
Wees niet zo naïef.

Ruimedenker | 22-06-22 | 20:22 | 6

@Nuuk | 22-06-22 | 20:28: Het ligt net even anders. De boeren moeten blijven voor de begerige handen van de steenrijke aandeelhouders van de agrifirma’s. Die de boeren afschepen met een karige grijpstuiver voor hun producten. Een met EU-subsidie enigszins aangezuiverde grijpstuiver.

Ridde Rogter | 22-06-22 | 20:32

Dus wat we terugkrijgen is gewoon ook (meer) stikstof. Ik mis de berekeningen die passen bij de eventuele alternatieve aanwending van de grond van

Squeezelover | 22-06-22 | 20:33

@Ridde Rogter | 22-06-22 | 20:32: er zijn weinig uitverkorenen die van subsidie rijk worden vraag maar aan de teslabaas en vattenfall.

likdoorn | 22-06-22 | 20:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Na Mansholt is de agrarische sector langzaam maar zeker haar invloed in Den Haag verloren.
Alle grote bedrijven en organisaties hebben via velerlei netwerken en kanalen vrienden op belangrijke bestuurlijke posities. Hun lobbyisten dineren met ministers en ambtenaren en zijn kind aan huis in Den Haag . Continu, jaar in jaar uit. Zo hebben ze invloed op de politieke besluitvorming en kunnen voorkomen dat er zonder hun, over hen gepraat en beslist wordt.
Dat hebben de boeren allemaal verloren. Ze hebben geen enkelen invloed meer en dan rest alleen nog het achterhoedegevecht met de trekkers.
Als David tegen Goliath.
Ik wens de boeren veel succes.

ZZP-er | 22-06-22 | 20:21 | 1

Heel juist. Het is ook de reden dat een veel te groot vliegveld (voor ons land dan) als Schiphol gewoon mag blijven bestaan. Al decennia hanteren die een tactiek van uitbreiden zonder vergunning. Dan volgt ophef. Dan volgt: “ ja maar investeringen gedaan, we zijn een economische powerhouse” enzovoorts. Gedogen en weer naar de volgende stap.

Stikstofnormen worden daar alleen benden de 900 meter gemeten(!!) waanzin natuurlijk want dan meet je maar een zeer klein bereik tav vliegen. Boeren krijgen vaan een meter naast de stal.
Schiphol mocht grotendeels ook tijdens de lockdown gewoon doorgaan. Toen er grote zorgen waren om de Zuid Afrikaanse variant (oh je; racisme!) kwamen de toestellen uit dat land gewoon nog binnen.
Zoals je zegt; de juiste contacten bij de overheid.

Nuuk | 22-06-22 | 20:32

Bij een boerenprotest een aantal jaren geleden liep een boer met de leus:
Links is kut
Niet creatief, wel to the point

JohnFrederikstadtdt | 22-06-22 | 20:17 | 2

Dit is beleid van een CDA VVD D66 ChristenUnie regering. Dat zijn rechtse, centrumrechtse of kleinrechtse partijeb.
Het vorige stikstofbeleid, PAS,; waarin de boeren lang veel te veel mochten volgens de rechters nu, was juist een idee van niemand minder dan Samson.

Shoarmamasutra | 22-06-22 | 21:12

No farm no Harm
No farmers no footprint
No farmers no shit
Stik in je bullshit

guldenmiddenweg | 22-06-22 | 20:16 | 5

@Red shirt | 22-06-22 | 20:29: U hebt nog nooit tentamens nagekeken, dat merk ik wel.

Ivoren Toren | 22-06-22 | 21:04

@Ivoren Toren | 22-06-22 | 21:04: Red shirt heeft waarschijnlijk nooit een school van binnen gezien.

hisxxx | 22-06-22 | 21:58

@Ivoren Toren | 22-06-22 | 21:04: Dat is evident want dan had er overal een 6 gestaan.

Drembil | 22-06-22 | 22:38
▼ 2 antwoorden verborgen

Hier om de hoek in het weiland: Geen boer geen voer. En zo is het.
Is er ook een boerenleuzen bumpersticker/t-shirt shop?

Juffrouw op de fiets | 22-06-22 | 20:15 | 5

@Nuuk | 22-06-22 | 20:38: Geniaal!
De boer is los!
Boer swingt.
Boer. Er is geen betere.
Boer zij geloofd.
Het is anders bij een boer.
Het is jouw boer!
Boer is onze tweede natuur.
Ik wou dat ik een boer was.
Boer is voor altijd.
Alleen een gek houdt niet van een boer.

Ivoren Toren | 22-06-22 | 20:53

@Ivoren Toren | 22-06-22 | 20:53: Dat is wel geinig, op ‘boer’ reageert die site dus uitermate spitsvondig, hebben ze goed geprogrammeerd!

Juffrouw op de fiets | 22-06-22 | 20:56

@Juffrouw op de fiets | 22-06-22 | 20:52:
Beau monde met Juffrouw op de Fiets
Elke dag is een nieuwe Juffrouw op de Fiets

Geen Ivoren toren, geen kusje

Eens kijken.. Nuuk…
Nuuk redt je ziel! Haha!

Nuuk | 22-06-22 | 21:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Die laatste: 100%. We worden geregeerd door idioten.

Stijlicoon | 22-06-22 | 20:12 | 4

@Graaf_van_Hogendorp | 22-06-22 | 20:13:
De idioten zijn zo idioot nog niet in het misleiden van de debielen. Tevens hebben de idioten de onvolledig of verbogen verhalende media achter zich gemanipuleerd.

NiCeY | 22-06-22 | 20:16

Hoezo? Caroline van der Plas zit toch niet in de regering?

Ridde Rogter | 22-06-22 | 20:34
▼ 1 antwoord verborgen

Het is ook wel wat hoor, dat die politici al die boeren wegjagen om asielzoekerscentra op hun erf te gaan bouwen. Van varkensflat naar somaliersflat. Dat kan toch niet.

BobDobalina | 22-06-22 | 20:08 | 4
-weggejorist-
UnderTheDevil | 22-06-22 | 20:12

Wat is het verschil tussen een sus domesticusflat of een homo sapiensflat?

Graaf_van_Hogendorp | 22-06-22 | 20:14
▼ 1 antwoord verborgen

Over een week heeft niemand het er meer over. Next.

Giotto | 22-06-22 | 20:08 | 5

no offence).

PPuk | 22-06-22 | 20:23

De provincies moeten nog wat nuances aanbrengen en dan is het inderdaad weer voorbij. Op naar het volgende opstootje.

Red shirt | 22-06-22 | 20:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Die Yesilguz toch: "Ze vindt het "echt niet oké" dat boeren de politie zo onder druk hebben gezet, door met zoveel trekkers de snelweg op te gaan."

Trutje.

TonAlias | 22-06-22 | 20:06 | 3

Echt niet oké. Dat zegt ze al zo lang en zo vaak op welke situatie dan ook. En blijkbaar kun je daar gewoon minister van worden.

JJMS | 22-06-22 | 20:11

Als je geen kick out black Pete of Black live matters roept ben je al gauw tot last.

Tommi | 22-06-22 | 20:18

En toch is ze bij lange na niet de minste minister. Er zitten nog veel zwakkere broeders ( m/v/woef! ) tussen. Denk zelfs dat Jetten niet eens stijf onderaan bungelt, al is hij wel 1 van de zwaksten.

Graaisnaaiert | 22-06-22 | 21:17

https://nos,nl/artikel/2306387-tno-nederland-relatief-grootste-producent-stikstof-van-europa

TNO: Nederland relatief grootste producent stikstof van Europa
Nederland produceert per hectare gemiddeld vier keer zo veel.

Maar we hebben ook per hectare in Nederland 4x zoveel mensen te voeden.
Nederland : 418 mensen / km2
EU : 109 mensen / km2

En we 70% exporteren van het vlees, dus 30% is voor eigen gebruik.

100% poductie in Nederland = 4x zoveel stikstof.
30% voor eigen gebruik = 30% van 4x zoveel = 1,2 x zoveel als het gemiddelde van de EU

Alleen de productie is hoger en we voeden daar ook 4x zoveel mensen mee.

Als je dat meeneemt zit je op 0,31 van het gemiddelde van de EU.
Dat is niet zo raar, want we zijn in Nederland heel efficiënt.

Misschien moet je de stiktstofproductie per kilo vlees berekenen en die stikstof meenemen naar het land waar het vlees heengaat.
En dan kijken hoeveel dat per inwoner van een land is.
Kom je toch ergens anders uit.

AdvocatusDiaboli | 22-06-22 | 20:06 | 5

@Dandruff | 22-06-22 | 20:13: Stel je niet aan. Slechts 8% van NL is bewoond. En slechts 15% daarvan is heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Dus slechts 1,3% van NL wordt bewoont door inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Daar horen mijn vrouw en zoon ook bij.

Red shirt | 22-06-22 | 20:25

@Red shirt | 22-06-22 | 20:25: 10 jaar geleden inderdaad zo'n 8% van Nederland bewoond, maar nog even los van het feit dat dit aandeel inmiddels hoger zal zijn en ook de Nederlandse wateren zijn meegenomen in dat percentage waardoor het bewoonde aandeel sowieso lager uitkomt, wat zegt dit over het punt van overbevolking? Als je heel veel mensen op een kluitje stopt en het aandeel van het land dat daardoor bewoond is, heel laag uitvalt, dan wil dat niet zeggen dat er niet zoiets is als overbevolking en dat hieruit geen problemen naar voren komen. Of daarvan sprake is, hangt juist meer af van zaken als bevolkingsdichtheid en ecologische voetafdruk.

Wat heeft verder het aandeel niet-westerse allochtonen nu weer met het onderwerp te maken? Daar zegt Dandruff toch niets over?

countus | 22-06-22 | 20:44

@Red shirt | 22-06-22 | 20:25:

Kennelijk heb je de discussie afgelopen maanden niet gevolgd. Het kabinet wil van de boeren af om andere economische activiteiten zoals bebouwing mogelijk te maken. Het draait dus om overbevolking want met meer grond / minder mensen zou de bouw niet zijn stilgelegd in 2019. Duitsland hanteert veel ruimere normen want veel ruimer land.

We zijn zo ongeveer het dichtstbevolkte land van Europa. En sinds die hit "15 miljoen mensen" 20 jaar geleden zijn er bijna 3 miljoen mensen bijgekomen. Dat is 25% groei, best veel.

Als dat percentage van 8% bewoning al zou kloppen dan mis je nog de infrastructuur daar omheen; (spoor-) wegen, winkel- en recreatie- centra, onderwijs, zorg, industriegebieden, kantoorparken, etc. Wat ik schreef klopt gewoon; door die bevolkingsgroei is ons voedsel-, water- en energie- verbruik enorm gestegen. Plus bijbehorende problemen zoals filedruk en allerlei uitstoot.

Wat de demografische opbouw van NL betreft, ruim de helft van de Nederlanders is 55+. Die gaan dus geen kinderen meer krijgen en komende 20 jaar zal het merendeel een natuurlijke dood sterven. Zelfs zonder verdere immigratie kunnen we dus in een paar decennia tijd een minderheid worden. De huidige ongecontroleerde massaimmigratie versnelt dat proces nog eens.

Ik heb niks tegen individuele immigranten, maar dit beleid is catastrofaal. Als het klopt dat je een niet-Westerse vrouw en zoon hebt mogen ze blijven en wens ik ze het allerbeste. Maar daarover gaat deze discussie niet.

Dandruff | 22-06-22 | 20:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Het simpelste protestbord heb ik vandaag niet gezien:

- Stikstofnormen in Duitsland 110 keer zo hoog.
- Stikstofnormen in Denemarken 220 keer zo hoog.

Wanneer stoppen we met Bulshit2000 gebieden?

Wijze uit het Oosten | 22-06-22 | 20:04 | 1

Eigenlijk zouden ze met zo’n kaartje van Nederland en Duitsland moeten rijden waar je meteen de grens ziet aan “wel/geen probleem met stikstof.

Nuuk | 22-06-22 | 20:23

Stel dat er een politicus opstaat die zegt dat ambtenaren gehalveerd moeten worden omdat ze slecht zijn voor het milieu. Of omdat de EU dat wil. Uit metingen blijkt dat het aantal ambtenaren in zuid holland met 95% verminderd moet worden, gedwongen. Denk je dat die politicus welkom is bij protesten?

funkyd | 22-06-22 | 19:59 | 1

Waarom zouden de EU parlementariërs zo voor de instandhouding van dit achterlijke instituut zijn?

likdoorn | 22-06-22 | 20:27

vd Wal is een Zwitsal

quatro32 | 22-06-22 | 19:58 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

Oudste beroep ter wereld hoer en daarna de boer, duurde een tijdje en kwamen de politicie met veel geouwhoer!

Poespas | 22-06-22 | 19:56 | 1

Met ieder een eigen deelverantwoordelijkheid, hebben ze aan jou en mij de schijt!

Poespas | 22-06-22 | 19:57

Vrouw van der Walllllll
Vrouw van der Walllllll
....
Wat heb ie dikke

Leptob | 22-06-22 | 19:54 | 2

Vrouw Haverkamp, is het toch?

Santtulainen | 22-06-22 | 19:57

Boer Harm eruit, boer Ka erin.

Ruimedenker | 22-06-22 | 19:52

Ik ben spontaan voorstander van de Trudeau methode om dit volk onder terrorisme langdurig in de cel op te gaan sluiten.

Dr.Platypus | 22-06-22 | 19:52 | 11

Voor mij ben je niet meer dan een platje

Klunhel | 22-06-22 | 20:22

Kunstmest kan niet-biologische bronnen hebben. Hier lokaal gebruikt het gemengd bedrijf zijn eigen koeienmest. 100 koeien en flink aantal hectares. Geen probleem. Wel 50.000 varkens in een stal die gemest worden. Dieronwaardig.

En het platteland is allang uit de kluiten gewassen dorpen die grotendeels niet meer draaien rondom landbouw. Meesten zijn accpuntant en dat soort beroepen en egeen boer meer.
En die banlieus komen er wat mij betreft niet omdat er geen bevolkingsgroei meer mag zijn. Max cap instellen en migratiesaldo handhaven.

Dr.Platypus | 22-06-22 | 20:23
▼ 8 antwoorden verborgen


'Ik wou dat ik twee boeren was
dan kon ik samen ploegen'

'blijf van mijn trekker
trek de stekker uit het stikstof-gemekker'

'N=hoax'

'zeven generaties op dit land
zet je niet zomaar aan de kant'

voor al uw Copywriting oplossingen: King of the Oneliner ;-)

King of the Oneliner | 22-06-22 | 19:51 | 2

"Blijf met je poten van mijn grond, kus mijn kloten, kus mijn kont."

Asteroid-B612 | 22-06-22 | 20:17

Feitelijk een protest tegen de EU. Protesteer dan in het Engels en voeg wat Engelse humor toe.
Vast wel een paar activisten te vinden in de uk die mee willen denken over leuk teksten.

crk | 22-06-22 | 19:51
-weggejorist-
Rodzaevsky | 22-06-22 | 19:50
-weggejorist-
R.F.Pickering | 22-06-22 | 19:49 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Die laatste, echt geweldig! En het klopt hè.

Stik in je stof is ook een mooie.

Nuuk | 22-06-22 | 19:47

Hei Elei Kuck Elei

De_fluitlokker | 22-06-22 | 19:45

Is die CDAer Boswijk die met gevaar voor lijf en leden en ondanks afraden toch naar Stroe is afgereisd al boven water? Ik hoop niet ze hem gedumpt hebben in een oude giertank ergens op dat militair oefenterrein.

NLgaatnaardeklote | 22-06-22 | 19:43 | 1

Is ongeschonden veilig thuis aangekomen dat hele gemekker in het nieuws over de veiligheid niet kunnen garanderen is bullshit.

likdoorn | 22-06-22 | 20:31

Binnenkort op het Museumplein weer demo van de klimaatfantasten: Stikstof is moord!!!
Kan niet wachten.

Ichneumonidae | 22-06-22 | 19:43

Wie gaan die boere nou lei? Ergens in het verre buitenste buitenbos hebben boeren al eens wat te doen gehad met een niet door hen erkend government. Het was dat er een oorlog in Europa aan de gang was, en de heersers hun army ergens anders nodig hadden.
Met die regering hier moet je trouwens ook oppassen: die boeren lopen kans dat ze hier hetzelfde gaan doen, vrouwen en kinderen uit huis halen. We hebben al gezien dat ze dat al doen om mindere akkefietjes. OK, ze hebben hun handen al vol aan al die asielzoekers, maar die uithuisplaatsingen zijn toch maar gebeurt.
Dus wie is die leeu van die Gelderse Vallei?

hotnot | 22-06-22 | 19:42

Een boer moet je laten.

Normpje | 22-06-22 | 19:42
-weggejorist-
King of the Oneliner | 22-06-22 | 19:42 | 2

In tegenstelling tot het afgesproken d66-kabinetsnarratief zijn de boeren mijn sympathie absoluut niet aan het verliezen. Misschien dat de hoge heren en mevrouwen in den haag ook de ontwikkeling van de sympathie voor het kabinet in elk interview even kunnen duiden...

Wim_Kut | 22-06-22 | 19:40 | 2

Maar doen ze dat niet met meer dingen, dat ze gaan overdrijven en doen alsof, om het gepeupel ervan te proberen te overtuigen, dat iets (niet-)gewild is? Maar misschien zie ik die dingen verkeerd. Dat kan ook.

ikhebgeenflauwidee | 22-06-22 | 19:48

Steun voor het kabinet volgens de laatste peiling: 31,3%. Steun voor de boeren volgens een recente peiling: 45%. Dus volgens de logica van de regeringspartijen staat de grote meerderheid achter het kabinetsbeleid en een onbeduidende minderheid achter de boeren.

MAD1950 | 22-06-22 | 20:31

Hoe zit dit eigenlijk:

Het RIVM houdt in de stikstofberekeningen geen rekening met stikstof die vanuit het betrokken natuurgebied zelf komt.
Dat is volgens de minister logisch, omdat het daarbij gaat om stikstof uit de natuurlijke kringloop.
Maar:
Stikstof die uit andere natuurgebieden overwaait wordt in de RIVM-berekeningen wel meegerekend als depositie.

En een derde van de stikstofneerslag komt vanuit het buitenland over de grens gewaaid.
Daar kunnen we dus niets aan veranderen.
https://www,nu,nl/binnenland/6207935/jullie-vijf-meest-gestelde-vragen-over-stikstof-en-de-boerenprotesten.html

Het schijnt allemaal doorgerekend, maar hier en daar zie je toch nog wat losse eindjes.
Waarom maken ze niet gewoon een website waar al deze vragen op worden beantwoord.

AdvocatusDiaboli | 22-06-22 | 19:40 | 1

Alle sikstof markeren met radioactieve markers, iedere boer of everzwijn diens eigen marker, in heel Europa. En dan meten.

nobodiesunmighty | 22-06-22 | 19:59

Goede leuzen. En toch blijf ik het vreemd vinden dat er in dit hele debat weinig ruimte is voor mensen die de boerensector van groot belang vinden voor ons land en dus de sector steunen, maar die ook vinden dat het beter moet. Dat bijvoorbeeld grote veefabrieken (want dat zijn het) in de buurt van kwetsbare natuurgebieden worden gesaneerd en dat de sector met innovatieve maatregelen de uitstoot van bepaalde stoffen vermindert. En dat gebeurt al, maar dat mag best serieuzer worden aangepakt. Dus nee tegen de plannen van het kabinet en nee tegen niets veranderen aan de sector. En die boeren mogen best een beetje matigen met hun trekkertestosteron.

rederijker | 22-06-22 | 19:39

“Hoe minder boeren, hoe meer stront”.

Ruimedenker | 22-06-22 | 19:39

Vandaag overal en op de Facebooks mensen negatief zien doen over boeren. Is wel echt een bepaald soort mensen. Apart volk.

Leptob | 22-06-22 | 19:34 | 4

Dat is jouw bubbel dus;-)

Roos | 22-06-22 | 19:44

@Roos | 22-06-22 | 19:44: Nou nee. Ik ben wel een plattelandiër maar ben geen boer. Onze bubbels zitten wel aan elkaar vast. Zoiets.

Leptob | 22-06-22 | 19:49

Ik zit niet op facebook en ik woon/werk in de randstad. Ik heb voor zover ik weet weinig vrienden die actief betrokken zijn bij het platteland. In mijn omgeving proef ik veel begrip voor de boeren; iedereen ziet dat de plannen de sector bijzonder hard gaan raken en dat voelt als onrechtvaardig. Overigens ziet iedereen wel de noodzaak van verandering in, maar ik proef meer steun voor de boeren dan voor het kabinet. Ik proef overigens weinig steun voor massale trekkerprotesten op het malieveld of het platleggen van snelwegen of de voedselvoorziening.

rederijker | 22-06-22 | 20:00
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een gelul dat doe Koopmans niet naar Oerol kon. Ja! Zet dat naar in Den Courant!

Hai D. | 22-06-22 | 19:33

Snap hwt niet!, nederlands terrosime dingetje heeft d66 en vvd sprekers weerhouden om te spreken?, en boeren zijn dan geradicaliseerd?. Vreemde conclusie!

Poespas | 22-06-22 | 19:31 | 7

@Bigi Bana Boy | 22-06-22 | 19:42: Niet zeuren, ik ga nu netflixuh met chips en brawndo, wand die hebbe elektrotiete.

nobodiesunmighty | 22-06-22 | 20:01

@Bigi Bana Boy | 22-06-22 | 19:42:

Voor iemand die voortdurend herhaalt niet te weten waar dit over gaat heb je wel een erg uitgesproken mening. Niet alleen over de materie maar vooral ook over anderen wier argumenten je niet eens probeert te weerleggen.

Kijk, ik weet niks van oa breien, haken, voetballen of formule1. En er zijn nog veel meer zaken waar ik niks van afweet waar je mij dus *nooit* over zal horen. Is maar een ideetje.

Dandruff | 22-06-22 | 20:07

@Bigi Bana Boy | 22-06-22 | 19:42: ja Bigi, dat ga je krijgen als demense doorkrijgen dat ze besodemieterd worden door de politiek en media.

Fuck-a-duck | 22-06-22 | 22:06
▼ 4 antwoorden verborgen

Wie heeft die Natura2000 gebieden er door gekregen bij de EU?
En wat is het doel daarvan? Controle krijgen over grond?
Je mag ze namelijk niet opheffen. Raar.

De situatie is nogal absurd.
Ze hadden ook kunnen zeggen:
Hier gaan we geen Natura2000 gebiedjes maken, want er zitten veel stikstofproducerende boeren en bedrijven omheen die daar toestemming voor hebben gekregen van de overheid, een jaar of 10-15 geleden.
Dus dat is een onlogische plek.
En Nederland is nogal dichtbevolkt en ze maken voedsel voor buiten Nederland
Dus die Natura2000 gebiedjes worden nogal versnipperd in Nederland.
Dus laat maar.

Net zo absurd als windmolens met 700 miljoen subsidie voor vervanging van grijze naar groene stroom, en dan een nieuwe gebruiker erbij te zetten, een datacenter, die al die stroom opeet. En bij windstilte ... vul maar in.
Hoe kan zoiets?
Dan sta je als burger met open mond en met je oren te klapperen. Zo absurd, dat kan helemaal niet.

Hoe schulden van Italië terwijl iedereen het ziet uit de hand lopen in 10-20 jaar tijd.
En nu is de rest van de EU daar voor verantwoordelijk. Kanniewaarzijn toch.

De bevolking draait er voorop, omdat die geen lobby kunnen vormen. Alleen stemmen.
Wat er ver boven de hoofden van burgers in de EU gebeurd weten ze niet.
En de slimmere onderzoeksjournalistiek wordt uitgeschakeld door wantrouwen op te wekken.

Geen wonder dat mensen wantrouwig worden.
Het lijkt wel wat op schaken met een onzichtbare tegenstander.

AdvocatusDiaboli | 22-06-22 | 19:30 | 2

Zou het kunnen dat die onzichtbare tegenstander de EU is?

Jupiler10 | 22-06-22 | 19:43

@Jupiler10 | 22-06-22 | 19:43:

Nee die natura2000 gebiedjes zijn door Nederlandse personen, instanties en clubjes aangewezen. Net zoals de onhaalbare co2-doelstellingen door ongekozen en ongecontroleerde Nederlanders is opgelegd. Een actiegroep en een activistische rechter.
We hebben geen EU nodig om onszelf kapot te maken. Die klimaat- en immigratie- verdragen in Parijs en Marrakech hebben "we" zelf getekend.

Dandruff | 22-06-22 | 20:01

Hitte, droogte & verzuurde grond slopen meer stikstofarmoede kan oplossen.

Dit kabinet achtervolgt een fata morgana.

Er is ook natuur die MEER stikstof nodig heeft. www.welt.de/wissenschaft/article23819...

32 miljard voor mogelijke uitstel van executie van een stukje heide....

Feynman | 22-06-22 | 19:29

"Geen woning, geen kroning" moet de maatstaf zijn. Kort,e rijmelarij, onvergetelijk en doorstaat de tand des tijds. Zo beschouwd zitten hier geen 10-en tussen, hoogstens wat kleine 6-jes.

John McClane | 22-06-22 | 19:29 | 2

Toen was de woningnood niet eens zo ernstig als dat het nu is

Hai D. | 22-06-22 | 19:34

"Dan eten ze toch cake"

AdvocatusDiaboli | 22-06-22 | 19:41

Een van de weinige demos zonder Free Palestine leuzen, verfrissend wel.

SailingDuck | 22-06-22 | 19:28

Loop ik vanmiddag dus gezellig met m’n AK-47 door zo’n Natura-postzegel en dan kijken de mensen je toch raar aan. Eentje begon zelfs te schreeuwen dat ik die mammoeten met rust moest laten.
Die ligt nu bij mij in de vriezer. Ik bedoel, je moet toch wat, of nie soms?

Ichneumonidae | 22-06-22 | 19:28 | 10

@Ichneumonidae | 22-06-22 | 20:12: De finesses van de Nederlandse taal blijven lastig.
De inhoud van Uw vriezer ook. Heeft U toevallig een hond, of nog beter, een varken? Die lusten dat wel.

Frau_Ferkel | 22-06-22 | 20:25
▼ 7 antwoorden verborgen

“Zogenaamde stikstofmakers moeten wijken voor stikstofdragers.”

Ruimedenker | 22-06-22 | 19:28

Ik zie op internet veel meer technische oplossingen voorbij komen. Hoor je ze niet over in Den Haag en de media.
Maar met een budget van 32 miljard moet je toch wat kunnen, of niet dan .

Schipperke | 22-06-22 | 20:26

Weet niet of ik dit tegeltje zo mag bakken, maar ik zag wit van de mensen daar in Stroe. Toch heel anders dan het centrum… laat ik zeggen Rotterdam of Den Haag.

Erasmus | 22-06-22 | 19:27 | 4

Zag blank*

Plaque-doctor | 22-06-22 | 19:31

En de pliesie heeft niet eens hoeven taseren.

san-taa-tum | 22-06-22 | 19:52

Erg racistische tegel. Hoe kunt u verwachten dat een nazaat van iemand van twintig generaties geleden die in het suikerriet of katoen heeft gewerkt überhaupt iets met landbouw heeft. Tragisch traumatisch. Jeweetzelluf.

goedverstaander | 22-06-22 | 20:13
▼ 1 antwoord verborgen

Zoals met zoveel dingen in deze maatschappij is dit geen zwart/wit welles/nietes kwestie. De realiteit is niet zo simpel samen te vatten. Daarnaast mogen mensen zich wel eens afvragen waarop ze hun doorgaans nogal resolute meningen eigenlijk op baseren. Want iedereen heeft nu kennelijk ineens een diepgravende kennis van stikstof. Ben ik erg raar als ik daar weinig waarde aan toe ken? Ik heb persoonlijk meer vertrouwen in de observaties van een boswachter/natuurbeheerder dan in de mening van ome Henk op een verjaardag. Ik durf best toe te geven dat ik de ins- en outs van de problematiek niet volledig ken. Maar dat is ook kennelijk niet meer nodig. Als je maar tegen “Den Haag” en tegen Rutte kan schreeuwen. En op Facebook kan roepen dat je achter onze boeren staat.

Bigi Bana Boy | 22-06-22 | 19:26 | 13

@Bigi Bana Boy | 22-06-22 | 20:04:
Uit onze eerdere conversaties over deze kwestie krijg ik de indruk dat je best veel vertrouwen legt in de woorden van autoriteiten. Begrijpelijk, maar gevaarlijk. Net zo gevaarlijk als autoriteit te veel te wantrouwen, zie de vele konijnenholen waar men tegenwoordig massaal in tuimelt. Ik denk dat het inderdaad goed is kritisch te blijven.

Duwbak_Linda | 22-06-22 | 20:21

Ik begrijp wat je zegt BBB, een beetje bescheidenheid kan geen kwaad, vooral als je op een bepaald dossier weinig kennis hebt.

Tashtego | 22-06-22 | 20:35

Dat is de spijker op z'n kop,
Maar die boswachter moet ook gewoon beleid uitvoeren , van de provincie of Staatsbosbeheer
Het is dus waarschijnlijk dat deze niet tevreden is omdat de natuur niet is zoals zijn meerderen hem vertellen dat het moet zijn.
Dat maakt het dus cultuur, weinig mis mee,en kan je ook heerlijk in vertoeven. Maar het is geen natuur. Op de Utrechtse Heuvelrug gaan bomen om en verschralen ze grond want daar moet heide komen op een totaal ongeschikte grond voor heide
Dus het oordeel van de boswachter moet je helaas ook met een korreltje zout nemen

deathchant | 22-06-22 | 21:31
▼ 10 antwoorden verborgen

Zag onderweg een oude giertank staan met het winnende bord: 'HELP!'

Duwbak_Linda | 22-06-22 | 19:26 | 1

Beste opschrift op een giertank dat ik ooit heb gezien is: "the best shit you can get!"

Andersdenkend | 22-06-22 | 21:10
-weggejorist-
King of the Oneliner | 22-06-22 | 19:26

Toch stuk voor stuk beter dan waar de wokies mee liepen afgelopen weekend.

R.F.Pickering | 22-06-22 | 19:25 | 1

Exact, dat wilde ook gaan zeggen. Stuk relevanter ook.

rederijker | 22-06-22 | 19:30

NPO daarnet , we produceren 70 % voor het buitenland. Ok kan zijn. Maar geen export , dan ook geen vervuilende import.

Kijken wat er dan nog overblijft in de winkel.
Ander probleem, indien je de productie hier halveert, hoe zorg je dan voor voedselzekerheid? Corona 2.0 ligt op de loer. Geen buitenlandse productie of transport naar hier door ziektes en regels.
En de hongersnood is sneller en dichterbij dan je denkt. Sorry voor het doemdenken.

Schipperke | 22-06-22 | 19:23 | 4

Bovendien ligt ook de graanschuur van Europa momenteel plat. Niet de beste tijd om de boeren te ausradieren lijkt me.

R.F.Pickering | 22-06-22 | 19:27

Nee toch, geen vervuilende avocado s meer?

BrutusBosch | 22-06-22 | 19:56

Inderdaad ja. Als notoire doemdenkerT (des Vaderlands) denk ik ook wel eens "stel je eens voor dat het echt zou gebeuren : het hele systeem stort ECHT in elkaar, kompleet met beurskrach op globaal niveau, hyperinflatie van 180.000 % per dag, een pandemie, de hele infrastruktuur collapst, en we krijgen ECHT voedselschaarste. Wat dan ? Dan zal het waarschijnlijk niet zo heel lang duren voordat er geplunderd wordt. Dan krijg je een curfew, de noodtoestand wordt uitgeroepen, militairen op straat, de hele mik-mak. Dan krijgen we weer "hongertochten" zoals in de winter van 1944/1945. Oeps, de boeren hebben dit keer ook nix meer te knagen. Al het eten is op. Opperdepop ! Levert wel mooie apocalyptische beelden op. Dat dan weer wel.

Asteroid-B612 | 22-06-22 | 20:12
▼ 1 antwoord verborgen

Vraag me af hoeveel stikstof uitstoot er tijdens de zwarte cross aanwezig is :Met 222.000 bezoekers, 33 podia, 800 theaterartiesten, 18 uur cross-geweld en meer dan 250 bands uit binnen-en buitenland is de Zwarte Cross het grootste betaalde muziekfestival van Nederland..... Die moeten toch allemaal bouten en zeiken dieselen bbq en etc etc

Calihero | 22-06-22 | 19:22 | 3

Ja en? Ik zie het verband niet zo

Wim_Kut | 22-06-22 | 19:32

Zo moeilijk is het niet,
bij alles wat je doet komt er stikstof vrij, dat is bij de Zwarte cross, of van mijn part bij een winkel die de airco volop draaienheeft met geopende deuren, niet anders dan bij boeren.
Van de ene groep wordt het geaccepteerd, van de andere groep niet.

VW, alles ist vorbei | 22-06-22 | 19:59

het is niet zo lang. het is net als vuurwerk. veel vuiligheid en schade met letsel na een week is iedereen het vergeten. eigenlijk is het net zoveel vuiligheid las een week autorijden voor heel Nederland.

AntiZanicz | 22-06-22 | 23:38

Als de boeren slim zijn gaan ze zo snel mogelijk over op het kweken van biologische consumptie-sprinkhanen. Daar gaat binnenkort heel veel vraag naar zijn, beweren sommigen. En, let wel, hoe dichter bij de consument gekweekt, dat te klimaatvriendelijker.

ikhebgeenflauwidee | 22-06-22 | 19:22 | 1

Die sprinkhanengerechten zullen ze dan maar verplicht moeten maken in de kantines van de bestuurders en beleidsmakers.
Dan zal blijken dat ambtenaren massaal allergisch zijn voor chitine.

Dezenaamhier | 22-06-22 | 19:50

Ik hoorde zojuist een heel stel Toeterboeren op A27.
Prima! Marco.

Ruimedenker | 22-06-22 | 19:18

Weet D66 trouwens wel dat 70-80% van de boeren homo is? Tenminste, dat heb ik wel eens ergens gelezen.

skoftig | 22-06-22 | 19:17 | 2

Ze hebben geweun geen tiëd veur 'n vrouw...

WasHetMaarMakkelijk | 22-06-22 | 19:20

Rob Jetten weet dat dan kennelijk nog niet.

R.F.Pickering | 22-06-22 | 19:31

Ik ben het eens met de boeten en het protest. Ze werden gestimuleerd steeds meer te produceren want overal ter wereld werden de producten gekocht. Goede export. (Melk, vla, vlees en leer) Banken en overheid verdiende eraan. Het werd een verdienmodel. Nu opeens moet in de boer saneren wegens stikstof problemen. De luchtvaart producerd ook stikstof maar boven de 900 meter telt het niet mee. De hoogovens van ijmuiden worden ook uit de wind gehouden. Maar... de boeren zijn verantwoordelijk voor te veel stikstof. De rest foet niet mee. Ze zijn boos en hebben een punt. Daarom steun ik de boeren.

Breakdance | 22-06-22 | 19:14 | 2

Ik steun iedereen die vastloopt op "klimaatmaatregelen" want het is volledig gebaseerd op onzinmodellen en een niet-realistisch einddoel.
Maar de boeren verzorgen ons eten, dus dat is het allerlaatste wat ons land zomaar weg kan doen.

Veepert | 22-06-22 | 20:08

ze werden helemaal niet gestimuleerd door een overheid. Het is eigen beleid geweest en men profiteerde mooit van de voorzieningen hier. Ook moest de maatschappij vele kosten dragen zoals afgekeurd personeel en milieu-schade.

AntiZanicz | 22-06-22 | 23:36

In Thailand ga ik altijd naar de boeren.
Ik heb een enge ziekte opgelopen van een smerige vuile boer.
Ipv te trouwen kun je ook naar een boer gaan. Veel goedkoper.
En vorig jaar was er een demonstratie waar een Josti "stinkboer" riep

skoftig | 22-06-22 | 19:14

Jammer dat Tjeerd de Groot niet mocht uitleggen dat Frans Timmermans toch gelijk heeft.

thanseeuwen | 22-06-22 | 19:13 | 3

Tjeerd de Groot is dan ook de enige die dat vindt.

goedverstaander | 22-06-22 | 19:14

Dat mocht hij wel, hij deed het alleen niet.

Death By Luchtbed | 22-06-22 | 19:18

Laat de boeren lekker toeren. Hoe komen ze anders bij de hoeren.

Leptob | 22-06-22 | 19:12

Die boeren hebben altijd iets te zeuren. Kun je je land opsplitsen in bouwkavels en verkopen tegen marktprijs, is het weer niet goed.
Of mis ik iets?

goedverstaander | 22-06-22 | 19:11 | 12

Ja goedverstaander, die ook, vergeet niet dat er genoegsalonsocialisten rondvaren en GL kiezers die niet zomaar in de grachtengordel terecht kwamen. Kort en goed, veel kapers op de kust

Squeezelover | 22-06-22 | 20:09

het blijft landbouwgrond of wellihct natuurgebied. de vierkante meter prijs is dan beperkt. Dat er plots gebouwd zou gaan mogen worden is volkomen geschifte flauwekul

AntiZanicz | 22-06-22 | 23:33

@VW, alles ist vorbei | 22-06-22 | 20:04: de grond wordt geen bouwgrond. en er is nooit een plicht aan een ontwikkelaar te verkopen. Je mag het zelf ook ontwikkelen. Dit duurt een jaartje of tien. ZOnder inkomen en wel met veel kosten.

AntiZanicz | 22-06-22 | 23:35
▼ 9 antwoorden verborgen

Plus heel veel voor het veel uitgevonden bord!

darmflora | 22-06-22 | 19:09

Kolencentrales mogen gewoon weer volle kracht stoken. Maar de wereldvoedselvoorziening moet kapodt gemaakt.
Netto gaat het de wereld erop achteruit. Het eten dat niet meer in Nederland geproduceerd wordt moet ergens anders gemaakt worden. Aangezien de Nederlandse boer de efficiëntste en schoonste ter wereld is zal alles dus slechter worden. Milieu, hoeveelheid, prijs.
Goed bezig.

JanVergoor | 22-06-22 | 19:09 | 4

Klopt helemaal. Maar toch zou ik niet naast een megastal willen wonen.
Er zijn genoeg redenen te verzinnen om een visie op de landbouw te ontwikkelen. Stikstof lijkt me in ieder geval niet de reden.

Reaguurguurderguurst | 22-06-22 | 19:16

@burnitdown | 22-06-22 | 19:16:
Ja, dat moeten we niet hebben, want dan kan ik vanaf mijn balkon niet meer naar euh ... de zee kijken.

ikhebgeenflauwidee | 22-06-22 | 19:26
▼ 1 antwoord verborgen

Mooi volk

FogerRederer | 22-06-22 | 19:09

Ik zou hier een flauwe grap over kunnen maken. Maar dat trekker jullie vast niet.

UnderTheDevil | 22-06-22 | 19:08

Weinig regenboogvlaggen. Jammer.

RickTheDick | 22-06-22 | 19:08 | 2

Inderdaad, Om treurig van te worden in 2022.

Patje | 22-06-22 | 19:10

Vanmiddag hadden andere reaguurders en ik al bedacht dat de boeren een kleur claimen in de vlag. Een stelde de zwart-witte vlekken van de koe al voor;-)

Roos | 22-06-22 | 19:11

Speciaal voor de boeren met grote gezinnen: "Maak van je broer geen oom, en gebruik een condoom"

skoftig | 22-06-22 | 19:08 | 1
-weggejorist-
DanskeRob | 22-06-22 | 19:20

Al wordt de boer horendol.
Het interesseert Den Haag geen...

goedverstaander | 22-06-22 | 19:07

De. Maat Is. Vol.

Revolutie!
Nu!

goedverstaander | 22-06-22 | 19:06 | 7

@koeberg | 22-06-22 | 19:10: we leven nu al in een groene heilstaat,N- Korea kan er nog wat van leren,beeldvorming en achterdeuren politiek noemt de media spitsvondige politiek,de belangen worden verdeeld en besproken buiten het zicht en komt niet naar buiten.ze verkopen dit als oprechte politiek,wat een in feite een misselijkmakend spel is.

Coolcalmcollected | 22-06-22 | 19:20

Dit wordt een shirtje!

Hai D. | 22-06-22 | 19:35

@Hai D. | 22-06-22 | 19:35: Red Shirt? Leest u mee? :)

goedverstaander | 22-06-22 | 20:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Helaas heb ik ze niet onthouden... wel die van "geen geouwehoer, kies voor de boer!"

Roos | 22-06-22 | 19:06 | 1

Beter dan andersom.

goedverstaander | 22-06-22 | 19:08

Ze zijn niet echt blij met de regering zo te zien.
Maar verder staat er niet veel zinnigs op die borden blijkbaar.
Dus daar gaan ze zich in Den Haag niets van aantrekken.

AdvocatusDiaboli | 22-06-22 | 19:05 | 1

Dat doen ze sowieso niet. Er zit niemand i Den Haag die ergens verstand van heeft. Dit land wordt bestuurd door een bende alpha studentjes die niets maar dan ook niets anders kunnen dan praten en zelfpijpen.

JanVergoor | 22-06-22 | 19:11

'Er wordt landjepik gespeeld zonder mes'

Patje | 22-06-22 | 19:05 | 4

@WasHetMaarMakkelijk | 22-06-22 | 19:16:
Haha. Jammer genoeg zien ze tegenwoordig een mes alleen nog als een (aanval)wapen om wraak te nemen, iemand te overvallen of te intimideren.

Patje | 22-06-22 | 19:31

@WasHetMaarMakkelijk | 22-06-22 | 19:16: leuk spel bij neef in Nunspeet 1962 zo cool, boswachter he wat doen jullie. Landje pik. geen discussie.. tjkJakka medoen .. super leuk. De beuk er in, jachtmes 37 cm uit eindelijk GEWONNEN stuk was 2 x 2

Hetiswathetis | 22-06-22 | 20:49
▼ 1 antwoord verborgen

Als ze met z'n allen afspreken om een jaar niks te produceren dan piept Den Haag wel anders.

martn | 22-06-22 | 19:04 | 4

@AntiZanicz | 22-06-22 | 22:44:
Geen idee, maar ik ben best bereid om een "rondje ruraal" te doen en allerlei vers spul te kopen. En met mij velen. Jumbo had al een klein akkefietje toen ze de prijs niet wilden betalen, in no-time alle melk uitverkocht en Twitter stond roodgloeiend. Godwin alert, maar in 40-45 kwamen de stadsmensen toch bedelen bij boeren om toch íets te eten. Gebeurt dat straks weer als de supply chain manager z'n excel verkeerd invuld, dan denk ik dat 't platteland de stadsfiguren gewoon toedeledokie wenst. En in dat geval, geef ik ze GROOT gelijk.

helfdane | 22-06-22 | 23:14

hahaha, u denkt dat Nederlandse boeren voor eigen bevolking telen en mesten.

AntiZanicz | 22-06-22 | 23:31
▼ 1 antwoord verborgen

Die laatste is uiteraard de winnaar.

keestelpro | 22-06-22 | 19:04 | 6

@keestelpro | 22-06-22 | 19:46:
Wat mot je d'r mee. Wil alcohol niet persé ophemelen (maar ook niet tekort doen), maar allemaal die radlers en 0.0's...
Drink dan gewoon een colaatje met citroen en een ijsblokje, of een Orangina, zat lekker fris, niks mis mee. Maar alcoholische dranken zonder alcohol, dat zijn toch een beetje de minister-presidenten van vandaag de dag.

WasHetMaarMakkelijk | 22-06-22 | 20:34

@WasHetMaarMakkelijk | 22-06-22 | 20:34:
Helemaal mee eens. Alcoholvrije wijnen, bieren en andere eeuwenoude brouwsels zijn onderdeel van 'het grote niets' dat wereldwijd om zich heen grijpt. Ook vegetarische nep-vlees producten slaan nergens op. Als je geen vlees wil eten eet dan gewoon groente, fruit, noten, etc.
Er is genoeg 'veggie' voedsel voor een gezond eetpatroon.

keestelpro | 22-06-22 | 22:07

de kunst is vooral om niet met mensen hoog in je bakkie tegen een viaduct te rijden. Al met al een miljoenen schade voor de burgers en bedrijven.

AntiZanicz | 22-06-22 | 22:44
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed om te zien dat de protestborden gewoon in het Nederlands zijn. Gelukkig niet dat domme ge-engels wat je bij linkse demonstraties meestal ziet.

Barend Braakbal | 22-06-22 | 19:03 | 6

@Basil Fawlty | 22-06-22 | 19:23:
Werk aan besteed.

WasHetMaarMakkelijk | 22-06-22 | 20:31

Dat is het verschil tussen boeren en linksen, het verschil tussen Nederlanders en NEEderlanders.

Nuuk | 22-06-22 | 21:37

daar denkt de farmers defence force anders over. die staan ook slogans in het engels uit te kramen

AntiZanicz | 22-06-22 | 23:30
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl