Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - De grote ontrafeling

Vrolijke zondag allemaal!

De maatschappij kent allerlei systemen die zijn opgetuigd om de boel niet te laten ontsporen. Veel van deze systemen pretenderen meer te zijn dan ze daadwerkelijk zijn. Ondanks de vele tekortkomingen hadden deze systemen wel degelijk een beperkend effect; de meeste uitwassen werden zo voorkomen. Nu lijkt echter de grote ontrafeling plaats te vinden; waar men ook kijkt, alle check and balances blijken onklaar gemaakt te zijn. De lijntjes waarbinnen getekend dient te worden zijn niet verlegd of verruimd, maar daadwerkelijk doorbroken. De toekomst ziet er hierdoor donker uit, maar wellicht is het de onvermijdelijke fase tussen een oud systeem en een nieuwe. 

De grote ontrafeling kent vele voorbeelden. Zo is de Europese Centrale Bank (ECB) gestoeld op de filosofie en gewoontes van de oude Duitse Bundesbank (Buba). Daaraan verbonden was het Verdrag van Maastricht waarin criteria werden opgenomen waar de EU/euro lidstaten zich aan moeten houden of die ze moeten nastreven. Deze systemen werken echter niet meer; Maastricht is van de kaart geveegd en de ECB is nu doorspekt van Latijnse invloeden. Ook de politieke onafhankelijkheid van de ECB is zo’n systeem dat in het leven was geroepen om goed monetair beleid te garanderen (dus niet de staat financieren met geprint geld). Nu is geen enkele centrale bank echt politiek onafhankelijk geweest, maar waar voorheen deze gedachte wel degelijk de handelswijze van de ECB enigszins beperkte, is daar nu geen sprake van. De grote opkoopprogramma's (QE) en het integreren van de Green New Deal in de missie van de ECB zijn daar bewijzen van. De systemen die waren opgetuigd om een enigszins solide monetair beleid te garanderen, zijn dus ontrafeld.

Nog een voorbeeld van deze ontrafeling kan gevonden worden in het toeslagendossier. Rechters, de Raad van State, de ombudsman, de controle op de belastingdienst zelf, alles heeft gefaald. En ja, vroeger ging het ook vaak mis en waren de grenzen vaak flexibel. Echter, wat de toeslagenaffaire heeft laten zien, is dat de grenzen die in het leven zijn geroepen om uitwassen te voorkomen dan wel te corrigeren, totaal doorbroken zijn. Dit is niet een ambtenaar die wat overijverig mensen heeft lopen korten; er is een systeem ontstaan met als doel alle bestaande limitaties te omzeilen. Zoals Omtzigt het heeft gesteld, de check and balances dienen hernieuwd te worden, want nu zijn deze buiten werking gesteld.

De ontrafeling is ook gaande in de democratie. Steeds vaker wordt deze omzeild door de rechtspraak. In de Urgenda-zaak is een gevaarlijk precedent gezet, want de rechter is eigenlijk op de stoel gaan zitten van de beleidsmakers. Nu is de zaak stukken minder zwart-wit dan dit, want politici misbruiken naar mijn mening de rechterlijke macht om onpopulaire plannen toch door te kunnen drukken. Door eerst internationale verdragen te sluiten (met een superpassieve rol van de Kamer, waar ik hierna op terug kom), committeert de regering zich aan iets wat opeens door andere partijen afgedwongen kan worden via de rechter. De facto wordt via deze route de democratie omzeild. Waar normaliter de rechterlijke macht eerder een corrigerende/beperkende werking had op de beslissingsvrijheid van het kabinet, is het nu steeds vaker een instrument om beleid af te dwingen. Wederom een ontrafeling van de oude systemen om de overheidsinvloed binnen de perken te houden. 

Dit brengt de focus op het parlement. Dit zou het kabinet en de overheid als geheel moeten controleren. Dit systeem was altijd verre van perfect omdat partijdiscipline deze controlerende functie enorm in de weg zat; men moet luisteren naar de partijleider en de belangen van de partij in plaats van het belang van de eigen kiezers te dienen. Maar waar het eerst nog enigszins zijn werk deed (met name in de zwaarwegende zaken), is het controlerende/beperkende effect van het parlement ver te zoeken. Of dat nu komt omdat de regering 800 persvoorlichters heeft, een banencarrousel heeft opgetuigd, parlementsleden veel te weinig info/tijd/medewerkers krijgen om alles goed tot zich te nemen, of die verrekte partijdiscipline, het effect is duidelijk: dit systeem is kapot. 

Er was een systeem opgetuigd om ook dit te voorkomen: de vrije pers. Deze zou zowel het parlement alsmede het kabinet/overheid moeten controleren. Maar de pers laat het afweten. Vaak is zij het doorgeefluik voor het kabinet (zie de coronamaatregelen die "gelekt" worden) of laat zij zich voor het promotiekarretje spannen van bepaalde politici. Het mogelijke vooruitzicht op een baan als persvoorlichter of spindoctor werkt corrumperend. De alsmaar consoliderende mediasector heeft ook hier een funeste werking. Er zijn nu maar enkele groepen (zoals de Belgische Persgroep) die de Nederlandse media in bezit hebben. Journalisten aldaar lijken meer en meer de missie mee te krijgen om bepaalde meningen uit de dragen in plaats van die meningen te fileren. De pers is nauwelijks nog vrij en onafhankelijk te noemen, waardoor ook dit controlesysteem volledig is ontrafeld.

Dan is er nog de grondwet, een apart gedrocht in het Nederlandse geval, want Nederland kent geen constitutioneel hof, waardoor de grondwet in wezen niet getoetst kan worden. Desondanks wordt er niet te vaak aan deze grondrechten getoornd. Maar nu met corona blijken ook de grondrechten fluïde te zijn; de QR-code en de aangekondigde plannen hoe deze in te zetten om mensen te dwingen een vaccinatie te halen door ze de toegang tot winkels en zelfs werk te ontzeggen. Normaal zou het parlement het kabinet tot de orde moeten roepen, maar omdat dat systeem, zoals hierboven beschreven, kapot is, heeft ook de grondwet haar (beperkte) limiterende werking verloren.

De systemen die beschreven zijn in de bovenstaande voorbeelden lopen vaak in elkaar over. Door de buitenwerkingstelling van één systeem, werken de anderen steeds minder goed. Er is daardoor een vicieuze cirkel ontstaan die uiteindelijk tot deze grote ontrafeling heeft geleid. De beleidsbepalende, uitvoerende en controlerende elite is nu werkelijk losgezongen van elke limitatie die de maatschappij haar had opgelegd. 

De gevolgen hiervan kunnen alleen maar rampzalig zijn, de vraag is hoe rampzalig. Het enige lichtpuntje is dat dit wellicht een standaardfase is waar een land één systematiek volledig vernachelt, er onrust en chaos ontstaat, waaruit een nieuwe systematiek geboren wordt. Maar tot die geboorte is het afzien en flink ook.  

Reaguursels

Inloggen

Als je macht geeft zonder verplichting tot het nemen van verantwoordelijkheid, verrot alles.

streknek | 08-11-21 | 10:30


Vreemd gebruik van "ontrafelen" .

Dat lijkt me veel te positief, zeker in deze context
Ik zou het eerder afbraak noemen.
Inhoudelijk een prima uiteenzetting.

Bolhoed | 08-11-21 | 10:08

De Nederlandse pers is nooit onafhankelijk en heel goed geweest. Alleen, nu de crises groter zijn, valt het meer op. En ik moet hierbij Trump bedanken, die met zijn fake news verhaal bij mij wel de ogen opende, alhoewel ik geen fan ben van die man. Eerst dacht ik, wat lult die gast met zijn fake news dit en fake news dat. Nu zie ik dat hij grotendeels gelijk heeft; het NOS journaal brengt grotendeels gefilterd en gespind 'nieuws' naar voren. Het is geen groot complot, maar ergens een logische samensmelting van de macht en belangen. En journalisten zijn ook maar mensen; weinig tijd, drang om de macht te pleasen, bang om je baan te verliezen, gewoonweg domheid, luiheid, etcetera.

martymcfly | 08-11-21 | 09:32
-weggejorist-
ProfessorWijsraad | 08-11-21 | 07:54

En zo is het helemaal, goede column.
We hebben een overheid die sowieso haar zin doordrijft, ongeacht wat de wet of de grondwet daarvan zegt. En we hebben een nepparlement dat dat best vindt; en we hebben een "onafhankelijke pers" die dat bejubelt.
En wie daar wat van vindt wordt eindeloos aangeklaagd door een "onafhankelijk OM" (geadviseerd door minister Opstelten) en veroordeeld door "onafhankelijke rechters". Je weet wel, die hufters die oproepen tot moord op Wilders en rassenrellen op kinderfeestjes oké vinden, maar die de BlokkeerFriezen tot de hel vervolgen vanwege het beschermen van hun kinderen. Dezelfde klootzakken die zo glansrijk faalden in de toeslagenaffaire.

Zonder transparantie hebben we geen democratie, en geen rechtsstaat.
We moeten weten wie welke beslissingen neemt, zodat zij daarop beoordeeld kunnen worden. De baantjescarrousel dient ook gewoon om die verantwoordelijkheid dusdanig te verspreiden dat het onmogelijk wordt te achterhalen wie welke beslissing neemt.

En hetzelfde geldt voor een kritische pers; democratie en rechtsstaat kunnen niet zonder. De pers moet corruptie, nepotisme en wanbeleid niet alleen constant aan de kaak stellen; zij moet overheid en politiek er vooral van doordringen DAT zij er op uit zijn corruptie, nepotisme en wanbeleid constant aan de kaak te stellen.
Ook hier staat de baantjesmachine (800 voorlichters, WTF???) de kritische pers in de weg. En daarmee de democratie en de rechtsstaat.

Dandruff | 07-11-21 | 23:16 | 3

Ik ben daarom ook van mening dat de coronacrisis de regering helemaal niet zo slecht uit komt. Wanneer corona overwonnen is, dan breekt in Nederland een echte revolutie uit. Als ik 'elite' was, dan zou ik mijn verzekeringspolissen nog maar eens goed er op na slaan.

Haberdoebas | 08-11-21 | 08:23

Prima aanvulling.
Ik sluit mij hier volledig bij aan.

Ik hoop dat van Elsloo gelijk heeft met de conclusie, maar ik heb er persoonlijk weinig vertrouwen in dat dit gaat leiden tot een fatsoenlijk nieuw systematiek.

Rohin | 08-11-21 | 10:47

Zeker, u onderschrijft een teerecht punt, echter, journalisten stellen wel dingen aan de kaak. Wat u tegenwoordig veel ziet, door de kaalslag die geslagen wordt, zijn activisten die zich voordoen als journalisten.

Localhero | 08-11-21 | 13:11

"De meeste uitwassen worden voorkomen" klopt niet. Ik zou dat vervangen door "De meeste door politici ongewenste uitwassen worden voorkomen".

Rest In Privacy | 07-11-21 | 22:26

Democratie is zoals vroeger ome Jan kwaadwillend zijn rekening van 1.000 euro betaalde: in een kruiwagen van losse centen.

Je krijgt steeds meer versplinterde shit op je af. Moties, proefballonnetjes. incidenten. In plaats van gewoon politiek op een A4-tje worden we 'bored to death' met democratisch gelul.

Echte democratie is grote stappen snel thuis: stemmen, uitvoeren en doorgaan. Niet dat gemicroneuk waar je geen reet mee op schiet en waar niemand meer uit komt.

Ik wil een partijprogramma dat op een A4-tje past in een bulletlist van 12 punten en dan kan ik best over 4 jaar nagaan wat daarvan waar gemaakt is.

Knufter | 07-11-21 | 22:17

Dat gezeur over de pers. Het volk betaalt de pers. En dat doen de meeste mensen nauwelijks meer. Dus journalisten verdienen geen brood meer. Logisch dat ze dan hun zogenaamde functie niet meer vervullen.

Hadena | 07-11-21 | 21:37 | 2

Dat klopt. En door de exponentieel toegenomen mogelijkheden om zelf foto's filmpjes en verhaaltjes te verspreiden wordt onze nieuwshonger gestild door scheten van beroemdheden, duckfaces en andere dommigheid.

Er is gewoon 1000 keer zoveel niet-nieuws dan wel-nieuws. En dat moeten we er allemaal uit sorteren. 100 keer zoveel opervlakkige shit dan diepgegraven onderzoek. Dat diepgegraven onderzoek is derhalve ook een relatief klein object in een steeds groter wordende zee van informationele nonsense waar we in zwemmen. Het nieuws is de speld. De hooiberg wordt steeds groter.

Knufter | 07-11-21 | 22:13

De pers verkocht al leugens toen iedereen nog braaf NPO keek en elke dag Volkskrant las. Iedereen die een beetje bekend is met de levensgevaarlijke haatcampagnes tegen Buikhuizen, Janmaat of Fortuyn kan dat beamen. Zelfs na die moord gingen en gaan de haatcampagnes gewoon voort; Hirsi Ali, Wilders, Omtzigt.
En maar klagen dat ze kijkers/lezers kwijtraken.

Dandruff | 07-11-21 | 22:52

Punt voor punt de waarheid. Ik zou daar nog aan toe willen voegen dat een belangrijk wetgevend orgaan nagenoeg geen democratische spelregels heeft. De Europese Unie. De wetgevende instantie wordt niet gekozen en de controlerende instantie is nauwelijks in staat het te overzien, is gecorrumpeerd door overvloedige bezoldigingen en onttrekt zich aan waarneming door de pers, want het is gewoon doodsaai om die vertaalde speaches uit te zenden of te analyseren.

langelat | 07-11-21 | 21:05 | 1

Daarboven de Verenigde Naties. En alle oncontroleerbare NGO´s en andere politiek clubjes. De macht ligt heel ver van de burgers vandaan. In dit licht is ons parlement een absurd theater. Groen socialisme heet het stuk. Je klapt mee of je wordt de zaal uitgetieft.

squadra | 08-11-21 | 13:49

Sluit rutte op.

rotator | 07-11-21 | 21:04 | 3

En Draghi dan ?

Uw Verzekeringsadvis | 07-11-21 | 21:50

En Taghi dan?

Het brein erachter | 08-11-21 | 00:47

En de Jonge dan?

Rohin | 08-11-21 | 10:49
-weggejorist-
Spring Bruissteen | 07-11-21 | 20:46 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Er zitten een aantal weeffouten in onze democratie. Er is wettelijk te weinig geregeld mbt politieke partijen. Die regelen de baantjecarrousel voor de politici. Dit zorgt er ook voor dat iedere vernieuwing in de inrichting van de staat al tientallen jaren stil staat.
Maar waarom zeg ik dit? Er is niemand die dit echt interesseert.

Schadenfreude | 07-11-21 | 20:36 | 2

Ah - een medestander, fijn om te lezen dat ze nog bestaan :)

De CDA heeft trouwens onlangs een voorstel gedaan richting een kiesdrempel. Graag invoeren wat mij betreft om het land weer bestuurbaar te krijgen. Mogen ze gelijk ook invoeren dat je -indien je zelf niet voldoende voorkeursstemmen voor een zetel heb gehaald- ook je zetel bij de partij mag inleveren als je daar vertrekt omdat het niet meer eens bent met de lijn van de partij.

Maar al deze positieve veranderingen zullen er wel nooit (meer) doorkomen met dat oerwoud aan kleine splintergroepjes in het parlement.

oh no | 07-11-21 | 20:46

@oh no | 07-11-21 | 20:46: Een kiesdrempel beschermt alleen de gevestigde orde, en houdt gekozen volksvertegenwoordigers buiten de besluitvorming.
We hebben een uitstekend resolutiemechanisme om tot besluiten te komen; stemmen. Al zijn er 150 kamerfracties, dan werkt het nog.

Harry.Langezwaal | 07-11-21 | 21:52

Natura2000 is ook een val gebleken. Jaren later beslist de rechter dat boeren niet mogen boeren wegens te hoge stikstofuitstoot. Achteraf gezien is duidelijk dat Natura2000 een complot is geweest om de boeren kapot te maken. Een vooropgezet plan.

Rest In Privacy | 07-11-21 | 20:31 | 1

Niet een complot maar wel iets waar destijds niet over na is gedacht en nu buitengewoon goed uitkomt als excuuskaart.

_pacman_ | 07-11-21 | 20:42

Moeilijk gedoe allemaal. We gaan eraan! Hoe moeilijk is dat te begrijpen?
Koop nu uw aflaat om uw ziel te redden.

aflaatverkoper | 07-11-21 | 20:30

Een overheid werkt door en voor de betalende en stemmende burger. Dat is hier weg. De overheid bestaat niet meer. Op de plaats van de overheid zijn managers gaan zitten. Een echte overheid is onwankelbaar, flexibel maar standvastig. Een echte overheid lacht niet om burgers, laat burgers niet aanvallen door globalistische idealisten en hun meereizende achterban. Een echte overheid blijft gematigd, realistisch. Een echte overheid bestaat uit goed opgeleide 100% volwassenen die zowel het grote geheel als bepalende details weten te integreren in hun beleidsplannen. Een puur volwassene grijnst niet, konkelt niet, en gladjakkert niet.
Wie snakt er niet naar een wereld van volwassenheid en echt beleid. Nederland is in volle omvang overgenomen door een jeugddetentiementaliteit. De aso regeert, het gajus floreert.

zeurmachine | 07-11-21 | 20:12 | 1

En hoe typeert u zichzelf?

Hadena | 07-11-21 | 21:39

Je kan tegenwoordig beter met Dollars zitten dan met Euro's

likmegaties | 07-11-21 | 20:08 | 1

Want die worden niet massaal bijgedrukt?!?
Je kunt beter iets tastbaars hebben met eeuwigheidswaarde, zilver/goud, grond, zulke dingen.

Het brein erachter | 08-11-21 | 00:50

Herhaling van zetten: het geld is op, de EU is letterlijk en figuurlijk failliet en het is wachten tot het misgaat. Het is geen kwestie van 'als' maar van 'wanneer'. Hoe meer nepgeld wordt gecreerd om de PIGS op papier overeind te houden hoe groter de schok is als het zover is. Dat zal de Unie landen niet alleen financieel 60 jaar terugwerpen in de tijd maar zal ook gepaard gaan met bloedvergieten. Wij mensen leren het nooit.

_pacman_ | 07-11-21 | 20:02 | 2

Het geld is niet op... de persen draaien overuren zou ik haast zeggen. Enige vervelende hieraan is dat het geld dus wel minder waard wordt!

oh no | 07-11-21 | 20:47

Het wordt al heel moeilijk wanneer de ECB de rente moet gaan verhogen.

ChalinaRosa | 07-11-21 | 22:38

Nederland is geen staat, het is een BV en dochteronderneming van de EU, met een bar slechte corrupte bedrijfsleiding en steeds ontevreden wordende klanten.

Vuurspuger | 07-11-21 | 19:55 | 1

Zoiets als AirFrance en KLM

EmilioEsteves | 07-11-21 | 20:20

Het oog van Cortés lijkt links op de punt van een stempotlood.

xyzzy42 | 07-11-21 | 19:52

Loekashenko WitRusland, dictatuur, media gemuilkorfd roepen de media hier, terwijl ze niet beseffen dat ze allemaal in hetzelfde schuitje terecht zijn gekomen b.v. door geen kritiek op EU en immigratie beleid durven te geven.

meneer Q | 07-11-21 | 19:52

Je moet socialisten nooit de sleutel geven tot de schatkist en hen zeker niet de macht geven over zgn publieke diensten en den burger te pas en te onpas kunnen controleren op afwijkende meningen en activiteiten om ze de mond te snoeren. Men zou moeten leren van de geschiedenis en deze niet doen herhalen. Enter 2021. De Muppets hebben de overhand krijgen en we gaan richting een totalitaire staat. Alsof de tijd stil heeft gestaan.... Tik tik tik tok...

Tha Analyzer | 07-11-21 | 19:50

In dit kader
:Zelden of nooit een demo zo gedownsized zien worden door de media,
Behalve de bekende relploegen en gekkies over het geheel, veel ,heel veel gewone bezorgde mensen.

2CVOcean | 07-11-21 | 19:48

Van Starreveld (I kid you not!) en Administratieve Organisatie. Postdoctoraal: noem 1 keer het systeem en je hebt een 1. Mijn eerste poging besloeg een half A4tje. Je snapt het spelletje niet, aldus de universitair docent.

Mijn tweede poging: zorg voor een puntenslijper, want met een potlood kun je tot aan de accountantsverklaring al je bevindingen desnoods uitgummen. Accountants zijn in de regel hele goede mensen. Ze snappen alleen dat ex ante verhaal volgens mij niet goed.

Daar waren wij boekhouders dan weer voor.

Hetkanverkeren | 07-11-21 | 19:44 | 1

Starreveld de koning van AO/IC. Leuk vak. AO en controleleer. EV was minder boeiend.

EmilioEsteves | 07-11-21 | 20:22

Over de pers, het openbare debat en het debat in de Kamer: dat zit hem een beetje in onze volksaard. Wij zeiken altijd over de toon van het debat, het mag niet te hard, niet te confronterend, er worden geen lastige vragen gesteld. En gaat het een keer wat harder dan verwacht, dan wordt de journalist niet meer uitgenodigd. Wordt de talkshow geboycot. En gaat de minister met de rug naar het kamerlid zitten.

Kijk maar eens hoe ze dat in het buitenland doen. Daar durft de pers wel de moeilijke vragen te stellen, maar zijn politici ook niet bang om bij een "vijandig" panel op TV aan te schuiven. Nee zeggen tegen de pers is daar een politieke doodzonde, hier is het heel gewoon, en het zijn dan ook de journalisten die op eieren lopen, niet de politici.

Het debat moet harder. Dat betekent niet meer gescheld, maar ook niet om de hete brei heen draaien. Niet op de man spelen, maar wel vragen durven stellen en ze durven beantwoorden. De nieuwe bestuurscultuur waar we zoveel over horen moet zich ook uitstrekken tot de pers en de omgang daarmee, wil de pers hun rol ans controleur van de macht terug verdienen.

Muxje | 07-11-21 | 19:43 | 2

Well buitenland?

Rest In Privacy | 07-11-21 | 20:13

Veel volksvertegenwoordigers geven nooit hun eigen mening maar mogen een riedeltje opzeggen. Waarom stemmen we dan nog op personen?

squadra | 08-11-21 | 13:53

Dit verhaal gaat alle kanten op en er wordt van alles bijgehaald.
Het verhaal begint met het beleid van de ECB, daarna komt de EU aan bod en tot slot de regering.
Ik ben redelijk slim maar dit volg ik niet en ik zie de verbanden niet.

jaja | 07-11-21 | 19:39 | 4

Conclusie: alles is kut, omdat alles kutter wordt.

Timide_Aso | 07-11-21 | 21:16
▼ 1 antwoord verborgen

En Rutte kwam en zag dat het goed was...

Teluitjewinst | 07-11-21 | 19:33

Eenieder die wil weten hoe de geboorte van de nieuwe systematiek eruit gaat zien moet eens aanschuiven in Davos, bij onze grote vriend Klaus Schwab.

goedverstaander | 07-11-21 | 19:33 | 1

We blokkeren al je geld. Daarna kun je het via je QR code terug krijgen.
Maar er zijn een paar valkuilen en die houden we vooralsnog geheim.
Het is een epidemie van ongevaccineerden! Maar eigenlijk willen we dat je, je gaat conformeren aan alle onzin die wij over je uitstrooien. Geloof je ons niet? Dan ben jij van de domme. Nou mooi, Ik ben van de domme.

entredeuxbieres | 07-11-21 | 20:20

Dit land is het zat

thanseeuwen | 07-11-21 | 19:26 | 2

Werkelijk waar? Ohh ja joh? Daar heb ik nu helemaal geen last van.... ik zou niet weten wat ik zat zou moeten zijn.. prima naar mijn zin kan gaan en staan waar ik wil.. eigenlijk heb ik tig keer meer vrijheid dan in al mijn jaren aan die klote nierdialyse apparaten.

Smoelensmid | 07-11-21 | 19:48

C’est ca

thanseeuwen | 07-11-21 | 20:45

Geen touw aan vast te knopen.

van Oeffelen | 07-11-21 | 19:24 | 7

@jaja | 07-11-21 | 19:56: Geen drie zinnen nodig. De EU, en NL als prominent lid daarin, heeft alle reserves en voorbehouden overboord gegooid en de trein rijdt met noodtempo op het ravijn af terwijl de struisvogels hun hoofden zo diep mogelijk wegstoppen.

_pacman_ | 07-11-21 | 20:05
▼ 4 antwoorden verborgen

De belangen per individu zijn bepalend. Door de versnippering in het politiek zal er door de menigte geen chaos en wanorde ontstaan, simpel doordat we in Nl geen samenhang meer hebben.

Maggiderin | 07-11-21 | 19:21 | 1

Welnee, het zijn tribale belangen geworden.

Muxje | 07-11-21 | 19:34

Ik vrees dat mensen zelf voor het sociaal krediet systeem gaan kiezen. Veiligheid boven vrijheid

thanseeuwen | 07-11-21 | 20:48

@Abject | 07-11-21 | 20:04:
Ik probeer dit al langere tijd aan velen uit te leggen in mijn directe omgeving. Jammer genoeg wordt je ook hierin vaak voor gek verklaard of als complotdenker (niet dat daar ook maar iets mis mee is) weggezet.
The Great Reset is in full progress, hoe lang duurt het nog tot dat de meerderheid gaat zien in wat voor horror scenario we worden gepusht?

Botte Hork | 07-11-21 | 21:24

Of betalen in aandelen Shell?

squadra | 08-11-21 | 13:56
▼ 3 antwoorden verborgen

De pers is in feite de vijfde colonne geworden van de thans ongecontroleerde macht, het is hoog tijd voor een parlementaire enquête naar de afbraak van de rechtsstaat en in de tussentijd zelfreflectie bij de pers hoe het zo ver is kunnen komen.

smdyasc | 07-11-21 | 19:17 | 6

@2voor12 | 07-11-21 | 19:39: Haha sure. De Telegraaf die nu op de voorpagina heeft staan dat een lockdown de enige redemie is.
Alles is propaganda tegenwoordig. Ik bedoel ALLES is overheid gestuurd. Met je Telegraaf. Hou op schei uit met me hoor, echt buikpijn van het lachen.

entredeuxbieres | 07-11-21 | 19:57

PCM, APAX, Mediahuis... de uitverkoop is al jaren gaande.
En verrekte veel PvdA bobo's in dat verhaal.

Abject | 07-11-21 | 20:07

@2voor12 | 07-11-21 | 19:39: Telegraaf twee maanden geleden met enorme letters: 1,5 meter hoeft straks niet meer! Met heel kleine lettertjes daaronder: straks QR code nodig voor de horeca. De invoering van de apartheid en de Telegraaf vind het best zo met kleine lettertjes weggemoffeld.
Telegraaf is onderdeel van het systeem, verwacht er helemaal niets van als het op gezond verstand aankomt. Hun belangen liggen elders.

Portemonnee van de A | 08-11-21 | 09:20
▼ 3 antwoorden verborgen

Bijna alle grote Nederlandse kranten (gezamelijk marktaandeel van 96%) zijn in handen van 2 grote Belgische concerns: Mediahuis (49%) en DPG Media (47%).
Nog in Nederlandse handen zijn Het Financieele Dagblad (2%), Reformatorisch Dagblad (1%) Nederlands Dagblad 1% en Barneveldse krant <1%.
Ook "nu PUNT nl" en tijdschriften als Libelle, Margriet en Donald Duck zijn in handen van DPG Media.

De twee Belgische concerns hebben zo veel geld dat ze in allerlei Europese landen kranten opkopen; de meeste Deense kranten zijn bijvoorbeeld ook in hun handen.
De twee Belgische concerns worden voor zo'n 400 miljoen Euro per jaar gesubsidieerd door de Belgische regering. In ruil schrijven ze slechte dingen over de Belgische oppositiepartijen.

De onafhankelijke pers in Nederland is vervangen door de Belgische staatspers.

DutchLion33 | 07-11-21 | 19:17 | 9

@2voor12 | 07-11-21 | 19:40: Noem eens een bron die wel onafhankelijk is? Ik begrijp je punt. Denk alleen dat we iets verwachten wat niet meer haalbaar is.

Rest In Privacy | 07-11-21 | 19:43
▼ 6 antwoorden verborgen

Oud worden zonder allesverterend cynisch te worden, kan dat? Ik vraag dit voor een vriendin.

MickeyGouda | 07-11-21 | 19:16 | 10

@MickeyGouda | 07-11-21 | 20:0 Oh nou ja. Dat had ik niet verwacht. Het gaat hier altijd keihard op de man, Wat ik leuk vind hoor maar jij bent altijd wel de mildste en daardoor misschien de wijste.
Of wellicht ik met mijn grote bek. Nee niet. Maar bij jou denk ik altijd oja, ook een manier, maar ik krijg het er maar niet in. Haha.

entredeuxbieres | 07-11-21 | 20:39

@entredeuxbieres | 07-11-21 | 20:39:
Als je het raam open zet en goed luistert kun je nog net het staartje van mijn mans schaterlach horen: "De wijste!". Grappig dat jij van jezelf vindt dat je een grote bek hebt. In mijn ogen zit jij doorgaans juist in de genuanceerde hoek. Zo zie je maar. ;-)

MickeyGouda | 07-11-21 | 20:52

@MickeyGouda | 07-11-21 | 20:52: Haha mooie man heb je! Met grote bek bedoel ik eigenlijk, voor een vrouw. Ik ben een klassieke feministe. Ik kan hier zeggen wat ik wil omdat het gros denkt dat ik een man ben. We zijn nog niet zo veel opgeschoten hoor sinds de jaren 80. Moi je m'en fou, maar het is wel een feit.

entredeuxbieres | 07-11-21 | 21:15
▼ 7 antwoorden verborgen

"Maar tot die geboorte is het afzien en flink ook."

Het ligt er maar net aan wat voor volgend gedrocht er geboren gaat worden, gezien de huidige ontwikkelingen beloofd het nu niet echt goed nieuws te worden.

PieterC | 07-11-21 | 19:15

Eigenlijk snap ik helemaal niks meer van geld. Zolang ik elke maand rond kom vind ik het prima.

Leptob | 07-11-21 | 19:15

Inzicht: als het volgende grote conflict China buitensluit, is het de lachende derde. Als het volgende grote conflict China betrekt, dan zal het verliezen.

konjodebonjo | 07-11-21 | 19:14

Gelukkig kan ik mijn crypto portefeuille nog steeds ontrafelen. Deze week heb ik weer wat winst gepakt. Alle inleg is er inmiddels uitgehaald.

pibasso | 07-11-21 | 19:14 | 7

Ik zoek troost in af en toe een borrel. Crypto maakt mij slechts welvarender. Waar leest u troost?

pibasso | 07-11-21 | 19:46

@pibasso | 07-11-21 | 19:46:
Nergens. U zoekt uw heil in crypto, da´s beter gezegd. Maar nog steeds een oplossing voor niks. Af en toe flinke koerswinsten uit dat casino heeft ook helemaal niks met welvaart te maken.

Joris Beltsin | 07-11-21 | 19:54

Ik heb sterk het vermoeden dat crypto straks ook over de co2 belastingslat gelegd gaat worden. Daar gaat je winst.

Abject | 07-11-21 | 20:13
▼ 4 antwoorden verborgen

Mooie quote van Churchill. Helaas hebben we geen kritische en onafhankelijk pers meer. Het is een en al nieuws tussen de spruitjes (Stentor, Tubantia, AD) of buddy journalisme, bang om de politiek voor het hoofd te storen en niet meer uitgenodigd te worden.

Der Schnitzeljäger | 07-11-21 | 19:14
-weggejorist-
Wijze uit het Oosten | 07-11-21 | 19:12 | 2

Op dag één na de verkiezingen wisten de regeringspartijen al dat ze weer met elkaar door zouden gaan. We hebben nu 235 dagen gehad waarin we allerlei toneelstukjes voorbij hebben zien komen. Die wil niet met die, die wil niet met die, zus zegt dit, zo zegt dat. Allemaal voor de bühne. We hadden al een slappe Tweede Kamer gevuld met stemvee. Maar nu hebben we demissionaire bewindslieden die eigenlijk niet meer weggestuurd kunnen worden. Dat toneelstukje gaan ze zo lang mogelijk volhouden. Een nieuw kabinet met de kerst? Vergeet het echt maar. Het komt op dit moment (vooral met de coronamaatregelen) veel te goed uit om daar geen enkele haast mee te maken.

goedverstaander | 07-11-21 | 19:10 | 2

Voor 2022 hoef je echt niet meer op een "nieuw" kabinet te rekenen.

PieterC | 07-11-21 | 19:18

Ik dacht precies hetzelfde. Er gaat geen dag voorbij of er is wel een protest tegen de zoveelste crisis. Maar waarvoor eigenlijk? het is toch aan dovemansoren gericht.

Woodywoodhacker | 07-11-21 | 20:12

Verkiezingen nu!

rifraf | 07-11-21 | 19:04 | 1

Demissionair kabinet zegt nee. Dezelfde club mispunten staat dadelijk weer op het bordes te glunderen. Alleen dragen de dames dan andere malle hoedjes. Verder blijft alles hetzelfde.

Nivelleermarionet | 07-11-21 | 20:38

Samengevat: we zijn een failed state.

UnderTheDevil | 07-11-21 | 19:03 | 1

Al heel lang, in ieder geval al sinds Rutte

pibasso | 07-11-21 | 19:15

Wanneer krijgen we een ouderwetse ausweis?

miko | 07-11-21 | 19:02 | 2

Die heeft u al in de vorm van een QR-code. Mits gevaccineerd uiteraard. Prikvee.

goedverstaander | 07-11-21 | 19:13

Herkenbaar.

Baardvansinterklaas | 07-11-21 | 18:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl