Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Fiscale unie is niet de oplossing

Nog even over die Italiaanse aanstellers...

Dat de euro de verschillen binnen de eurozone juist vergroot in plaats van verkleint, is een steeds terugkomend thema. Zo ook in de bovenstaande tweet van Tuomas Malinen, professor in de economie. En hij heeft groot gelijk wat betreft de divergerende werking van de euro. Echter, één van zijn oplossingen is een fiscale unie, iets waar veel macro-economen steeds mee de mist in gaan. Door het negeren van de werking van valutamarkten, is deze oplossing gedoemd te mislukken.

Het feit dat de euro divergerend in plaats van convergerend werkt, is in dit blog vaker aan bod gekomen. In het kort komt het er op neer dat een one-size-fits-all beleid op zeer verschillende lidstaten per definitie tot verschillende uitkomsten zal leiden. Als dezelfde uitkomst gewenst is voor alle lidstaten, dan zal er juist een op maat gemaakte aanpak per lidstaat (zo niet regio) moeten komen; precies de omgekeerde richting die de EMU (en EU) hebben gekozen.

De divergerende werking van de euro kent vele voorbeelden en één daarvan hangt samen met het uitschakelen van de valutamarkt. De introductie van onze eenheidsmunt heeft namelijk voor een groot gedeelte de tucht en signaalfunctie van de valutamarkt teniet gedaan.

Toen Italië nog de lire voerde, maakte de regering er een zooitje van. Lasten van de staatsschulden waren hoog, corruptie was alom aanwezig, juridische systemen waren zwak en tegenstrijdig, educatieniveau was om te huilen en inflatie was een blijvend fenomeen.

De valutamarkt vertrouwde de lire dan ook niet, waardoor deze gestaag in waarde af nam ten opzichte van de andere harde munten zoals de gulden, mark en dollar. Iets wat de Italiaanse overheid op korter termijn niet erg vond want de overheidsschulden inflateren dan ook weg en zwakkere munt maakt de export van Fiats alleen maar goedkoper. Echter beide effecten gelden alleen op de zeer korte termijn. Op de langere termijn, betekent dit namelijk ook dat de grondstoffen, goederen en diensten die Italië moet importeren ook allemaal duurder worden, waardoor de concurrentiepositie van de Italiaanse exportsector alsmaar verzwakte, waardoor het effect van de devaluatie/depreciatie teniet werd gedaan. Inflatie liep op waardoor de Italiaanse staatschulden een dubbele klap kregen; en hogere inflatiedoorberekening en hogere risico-opslag. Kortom rentes stegen op Italiaanse schulden.

Maar ook binnen Italië betekende dit dat de consument geconfronteerd werd met minder keuze, hogere prijzen en lagere kwaliteit. Wat ook weer een negatief effect had op de economische groei en de werkgelegenheid.

De alsmaar verzwakkende munt was ook voor buitenlandse investeerders een steeds groter probleem. Immers, Italië werd steeds minder aantrekkelijk, want de buitenlandse investeringen devalueerden mee met de munt. Hierdoor werden alleen nog de meest winstgevende projecten gefinancierd, omdat deze projecten genoeg zekerheid brachten dat er na omwisseling van de winst in lires naar marken/dollars etc. nog genoeg overbleef.

Het moge duidelijk zijn dat dit een vicieuze cirkel was die Italië steeds verder uitholde, dus de volgende keer dat u een econoom of politicus hoort zeggen dat de euro een probleem is omdat het landen niet toe laat te devalueren/depreciëren, dan kan u hem/haar/onzijdig/onbepaald eens flink de les lezen. Het niet kunnen devalueren/depreciëren is juist niet het probleem van de euro; het feit dat landen individueel niet meer kunnen worden afgestraft door de valutamarkt is het probleem.

Italië had twee keuzes in de lire tijd; ofwel de kern van het probleem aanpakken, of de symptomen aanpakken. Zoals politici het vaak betaamt, hebben zij voor dat laatste gekozen. Hierdoor kwamen er dus minder investeringen vanuit het buitenland. Ook vluchtte Italiaans kapitaal naar oorden waar het wel waarde kon behouden/opbouwen. Hierdoor verzwakte de economie van Italië verder, nam de innovatie af, konden de nodige investeringen in educatie niet plaatsvinden en zo verder.

De Italianen hebben dus keer op keer de foute keuzes gemaakt en de valutamarkt reageerde daarop. Net als een kind wat zijn tanden niet wil poetsen als straf rotte en pijnlijke tanden krijgt.

Het waren dan ook de Duitsers die vonden dat het kinderlijke Italië een strenge Vatti moest krijgen: Bundesbank monetair beleid en Deutsche Wirtschaftspolitik. Dit alles verankerd in (met name) het Verdrag van Maastricht. Inmiddels heeft Italië (c.s.) niet een strenge Vati, maar een uitgerangeerde Mutti met legenest-syndroom die alles en iedereen met kritiek op de Europeesche eenwording met de deken der macht heeft gesmoord (hoi Karlsruhe, hoi Weidmann).

Door de switch van lire naar euro, had Italië ineens de dekking van sterke landen zoals Duitsland. De valutamarkt kan haar tuchtwerking nu niet uitdelen op lidstaatniveau, maar alleen op EMU-niveau. Nu was het de bedoeling dat de Maastricht criteria een stokje zouden steken voor een continuatie van slecht economisch en monetair beleid bij zwakke landen zoals Italië. Echter, in Brussel en Frankfurt is Maastricht inmiddels van de kaart geveegd; het bestaat niet meer. Alle problemen die Italië toen had, behalve inflatie, heeft het land nu nog steeds! Maar omdat het nu helemaal geen straf meer krijgt, is de motivatie om het leven te beteren tot het nulpunt gedaald.

In deze context is de roep voor een fiscale unie (en daarmee volledige politieke unie) niet zo vreemd. Maar de valutamarkt fungeerde niet alleen als tuchtmeester maar ook als specifieke indicator met betrekking op (o.a.) monetair en economisch beleid. Deze signalen kunnen, mits goed opgepakt, leiden tot beter beleid. Nu de euro een gemiddeld samenraapsel is van de toestand in de eurozone, is zowel de tucht- alsmede signaalfunctie van de valutamarkt teniet gedaan.

Hoe kan er vanuit Frankfurt en Brussel beleid komen wat de fundamentele problemen van Italië (c.s.) kan oplossen? Hoe kunnen ze de problemen en daarmee de oplossingen vaststellen als essentiële feedback loops ontbreken? En stel dat de juiste oplossing geformuleerd en geïmplementeerd wordt, is dit dan ook juist beleid voor de rest van de eurozone?

Wederom komt de discussie uit waar het mee begon: one-size-fits-all beleid is HET grote probleem van de eurozone. Het uitschakelen van de criticasters, de duiders  en tuchtmeesters zoals de valutamarkt, lost het probleem niet op maar verergert dit juist. Een fiscale unie is niet de oplossing, maar een continuatie van zetten in de verkeerde richting. Wat dat betreft is de tweede punt van Tuomas Malinen niet zo zeer een optie, maar een noodzakelijke gevolgtrekking.

Reaguursels

Inloggen

De enige reële oplossing is fluctuerende nationale munten onder de Euro als koepel, en anders is het wachten op een implosie door de markten, of oproer nadat een fiscale unie mislukt of onhoudbaar zal blijken.

Harry.Langezwaal | 24-05-21 | 12:19 | 1

" Onder de Euro als koepel"?? Hebben we nou in uw plan WEL of GEEN Euro??

theo-is-dood | 24-05-21 | 15:55

Als er geen concurrentie is, is er ook geen prijsdruk. Mededinging wordt voor de private markt gepropageerd, waarom niet voor de publieke ruimte. De belastingdruk is erg hoog en wordt steeds hoger. Volksvertegenwoordigers blijken keer op keer niet in staat deze deze trend te keren. Fiscaal moeten landen concurreren/blijven concurreren, opdat belastingdruk blijft bestaan. Vandaar geen fiscale unie. Verbied een fiscale unie in verdragen en respectieve grondwetten.

Sierstrip | 24-05-21 | 10:55

De Euro moet blijven! Het kost de belastingbetalende NL-er duizenden euro's per jaar (en dan tel ik de nooit meer terugkomende ''leningen'' van Griekenland niet eens mee) maar bedenk wel dat elke keer je op vakantie gaat in zuid Europa je ongeveer NLG 10 bespaart aan wisselkosten. Tel uit je winst.

Toeja | 24-05-21 | 10:19 | 7

Mooie is dat toen ik een jaar of 2 terug een vaillant warmtepomp wilde kopen, deze nog niet in NL leverbaar was. Wel in Duitsland/Oostenrijk. Maar als ik deze daar zou aankopen, zou ik hier geen support/garantie krijgen (iets met subsidies?)
En dat is één voorbeeld van de velen
De hele "Europese" markt is onzin en wordt zeer selectief toegepast.

boerk | 24-05-21 | 13:07

@du Roi Soleil | 24-05-21 | 11:53: Over hoe de Grieken de hele EU belazerd hebben lees Michael Lewis: "BEWARE OF GREEKS BEARING BONDS
As Wall Street hangs on the question “Will Greece default?,” the author heads for riot-stricken Athens, and for the mysterious Vatopaidi monastery, which brought down the last government, laying bare the country’s economic insanity. But beyond a $1.2 trillion debt (roughly a quarter-million dollars for each working adult), there is a more frightening deficit. After systematically looting their own treasury, in a breathtaking binge of tax evasion, bribery, and creative accounting spurred on by Goldman Sachs, Greeks are sure of one thing: they can’t trust their fellow Greeks."

theo-is-dood | 24-05-21 | 15:59
▼ 4 antwoorden verborgen

Toch fijn dat er grote machtige instellingen zijn die de boel op een glorieuze manier naar de kloten helpen.

balustrade | 24-05-21 | 10:09 | 1

De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen.

Nichtsneues | 24-05-21 | 10:46

Zijn we er al aan het uitgaan?

keetla | 24-05-21 | 09:53

Zoals gebruikelijk een heldere analyse, gebaseerd op feiten die deels algemeen bekend mogen worden verondersteld, en deels makkelijks op google terug te vinden zijn. Maar toch hoor ik dit geluid niet of nauwelijks in politiek en MSM. Er is ook niemand die opstaat om een van de wekelijkse columns van Alexander te weerleggen.
Terwijl de conclusies best ernstig zijn; er moet echt snel gehandeld worden.

Doet me denken aan de serie "kroniek van een faalfabriek". www.geenstijl.nl/search/?keyword=faal...
Niet veel algemeen bekende of makkelijk op te zoeken feiten. Wel veel namen en functies van verantwoordelijken voor veel ten hemel schreiend faalbeleid. Het gaat letterlijk om miljarden euro's weggepist belastinggeld. Als de onder eigen naam schrijvende auteur zelfs maar een procentje onzin zou verkopen, was hij al lang aangeklaagd en had GS al lang gerectificeerd.
Maar het is weer stil. De inhoud van die stukken wordt niet weerlegd, maar er wordt evenmin iets aan de problemen gedaan.

De main stream media kunnen een onderwerp maken of breken. Afgelopen jaren zag ik al vaak hoe de NPO tot in kinderprogramma's haat zaaide tegen Fortuyn, tegen Brexit, tegen Trump, noem maar op. Ik zag het effect op kinderen in mijn omgeving. En in de programma's voor "volwassenen" was dat nog een tandje erger, en ook dat merk ik als ik met wat minder ingelezen mensen praat. Tegelijkertijd werden en worden we doodgegooid met propaganda voor omvolking, islamisering, crt-rassenhaat, EU en het klimaatkalifaat.

Het is balen dat het plebs Rutte blijft stemmen, maar het is ook logisch. Mensen vertrouwen erop dat ze de NPO en andere MSM redelijk kunnen vertrouwen. Dat zal een fatale vergissing blijken. We kunnen onszelf wel wijs maken dat we in Sprookjesland wonen, maar vroeg of laat dringt de Werkelijkheid zich aan ons op. Hoe hoger we zweven, des te harder zal de klap zijn als we neerkomen.

Dandruff | 24-05-21 | 09:24 | 1

Als je op de publieke radio NR.1 's morgens door Ghislaine Plag over de economie bijgepraat zou moeten worden... komt die echt niet verder dan de prijs van een potje pindkaas.... en zelfs dat niet waarschijnlijk.

hagelkruis | 24-05-21 | 09:46

Ik was niet zo’n kei in economie vroeger op school maar als het allemaal zo droevig is daar dan kopen we toch de boel in Noord-Italië op? Ik begrijp altijd dat dat een economische motor is.

Risingson | 24-05-21 | 09:08 | 1

En dat mag dus niet.... de boel opkopen.

DeCynischeAmbtenaar | 24-05-21 | 09:34

NLG / EURO 2,20371. Was een goeddeels politiek besluit. Boze tongen menen dat er toen al 10% gejat is. De gulden was redelijk stijf gekoppeld aan de D-mark. 1,12. Werkte prima. Zeker voor gelijkwaardige handelspartners. De gulden-mark combi vormde de kern en het anker voor de euro. De rest van de valuta was corrupt (alles onder Oostenrijk en Belgie of deed gewoon niet mee (de Scandinavische Kroonlanden, GB, Zwitserland). Wat voor kwaliteit euro krijg je dan eigenlijk? Het is een subsidiemunt. En dan verwacht je een redelijke rente. Maar nee, de prijs van het geld is nul, Wat je ook koopt, Zweedse kronen, Zwitserse franken, Britse Ponden. Nada. De geldhoeveelheid is blijkbaar oneindig. Inflatie bestaat niet meer. En zo ging Europa voor en zette de toon. Geen gezeik, iedereen rijk.
Voordat de euro er was had je een systeem van zwevende wisselkoersen. Binnen bandbreedtes konden de afzonderlijke valuta ten opzichte van een spil bewegen. EMS heette dat. Nu is er geen corrigerende werking meer. En is tuchtiging door de markt onmogelijk. Want ook de straffen van de obligatiemarkten worden meteen door politici teniet gedaan. Alle teringzooi werd/wordt (op)gekocht. Tegen de hoogste prijs dan natuurlijk en dus absurde lage rendementen. Of we staan garant voor schijtpapier. Laat politici over het geld gaan en je kan lachen. Maar als de boel klapt is niemand verantwoordelijk. Want het klokje van de financiële tijdbom is ingeschakeld. De tijd tikt.

squadra | 24-05-21 | 08:58 | 5

10% gejat? Onzin. DM/Euro was 1.955. Dus NLG/DM is ongev 1.125. En dat was het precies voor 1999. Het gaat hooguit om 1-2%. maar dat was toen normale schommeling.

redanx | 24-05-21 | 10:17

@redanx | 24-05-21 | 10:17:

U betaalde destijds zelf nog geen vaste lasten begrijp ik?
Een reden te meer dit linkje even te volgen. radar.avrotros.nl/forum/aandelenlease...

Dat de gulden opzettelijk te laag werd ingeschat bleek uit rapporten van diverse banken, en werd onder andere erkend door Henk Brouwer (directeur Nederlandse Bank) en Frank Heemskerk (ABN Amro).

Zalm heeft later ook toegegeven dat hij hier over had *gelogen*. Niet een enkele keer, maar een paar jaar achter elkaar; en zijn ministerie loog met hem mee. En niet alleen hierover loog Zalm trouwens. Zalm loog ook over de vraag of de wisselkoers in de kamer was besproken.

Iemand die zo vaak moet liegen om zijn "gelijk" te halen, kan geen gelijk hebben.

Dandruff | 24-05-21 | 10:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Het "volk" in het zuiden begrijpt het gewoon niet, die momentele rust is een borrelende kookketel die alleen door ECB-bedrog als een vriendelijk theepotje wordt gezien. Je vraagt je af of politici wel intelligent genoeg zijn, ze luisteren i.i.g. niet naar de economen die hun materie wel aan boord hebben. Wie deze week 49.8% van zijn vakantiegeld(met een modaal loontje) naar de staat brengt moet zich echt gaan afvragen waar (en vooral AAN WIE) die dure centen toch allemaal aan verkwanseld worden.

hagelkruis | 24-05-21 | 08:47

Nou dan weten wat de volgende stap naar de oplossing door de EU zal zijn. De verkeerde uiteraard.

DrachiR | 24-05-21 | 07:51 | 1

Directe belastingheffing door de Unie. Die tuinkabouter in Brussel zit te popelen.

DeCynischeAmbtenaar | 24-05-21 | 09:28

Wederom een mooie analyse. Toch wel mijn favoriete stuk van de week!

Afrikanerhart | 24-05-21 | 00:19

Zullen we er een weddenschap op zetten of die fiscale eenheid er komt? Ik zet 10000 lire op 'ja'.

marcoplarco | 23-05-21 | 23:11 | 1

Ik zet er 1000000 lire op maar pas over vier weken, dan zijn die net zo veel waard als nu de 10000 van U.

jan huppeldepup | 24-05-21 | 02:24

De Italianen bij monde van de Italiaanse regering heeft het meer dan eens onmiskenbaar duidelijk gemaakt: wij zijn een soeverein land en gaan niet, nooit, nimmer, akkoord met bemoeienis van buitenaf inclusief Brussel/Frankfurt/Berlijn.

Heurtebise | 23-05-21 | 22:34 | 3

Dat geldt wellicht voor Italie, maar Nederland buigt graag voor andermans regeltjes (lees internationale verdragen).

Lochos | 23-05-21 | 22:52

@Lochos | 23-05-21 | 22:52: Precies we zijn het hoertje en de pinautomaat voor vele landen in de EU. Niet meer en niet minder. Een schande dat Den Haag Nederland zo te grabbel gooit.

DrachiR | 24-05-21 | 07:53

In de kern bestaat de transferunie van Noord naar Zuid Europa al via allerlei door de EU en ECB bedachte constructies met onduidelijk acroniemen. Zelfs het coronavirus wordt door de EU misbruikt om structurele problemen in mediterraan Europa met belastinggeld uit noord Europa te maskeren. En het opkoopprogramma van de ECB is zo onderhand een farce geworden, alles om zogenaamde de inflatie aan te jagen. Benieuwd welke list de eurocraten nu weer gaan bedenken wanneer de inflatie wel gaat aantrekken. Transfers van noord naar zuid worden bewust onder de radar gehouden of verkocht onder een andere vlag. Welke politicus heeft het lef om tegen de Nederlandse bevolking te zeggen dat de instandhouding van de huidige Euro een paar procent van het jaarlijkse Nederlandse BNP gaat kosten. Rutte met zijn geheugen wat hem telkenmale in de steek laat? Kaag? Kameraad Klaver? Prima wanneer politici het schijnbaar belangrijk vinden om de Euro in deze vorm te behouden maar heb dan in ieder geval het fatsoen om het eerlijke verhaal te vertellen.

therealbraindump | 23-05-21 | 22:21

De Lire? Laat me niet lachen. Ik betaalde in de jaren 80 de stadsbus met een briefje van 20.000 en kreeg 2000 terug.

De Lire was een ramp, de oorzaak was het Italiaanse wanbeleid. De Italianen zijn ne veel beter af.

Rest In Privacy | 23-05-21 | 22:06 | 4

Ze zijn stukken beter af, omdat hun wanbeleid en wangedrag afgedekt worden door uw en mijn belastingmoraal.

marcoplarco | 23-05-21 | 23:13

Een Italiaan die een buskaartje betaald???
Hahaha dat doen alleen toeristen.

strawdog | 24-05-21 | 00:07

En toch hadden de italianen problemen met de invoering van de euro. In stripclubs konden ze geen briefgeld meet in de slipjes van de danseressen steken, een muntje van 20 cent bleef niet zitten en was koud. Daar was nog een hele heisa over.

brie-de-penis | 24-05-21 | 13:06
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
zattekater | 23-05-21 | 22:03 | 1

Het is kut maar boeit me even niet, N.E.C gepromoveerd, Max gewonnen, heerlijk gedronken en gegeten met vrienden en morgen vrij. Soms moet je ook je zegeningen tellen.

HD50 | 23-05-21 | 22:00 | 1

U bedoeld de " mij raakt het (nog) niet, kop in het zand" mentaliteit?

boerk | 24-05-21 | 13:15

Onrealistisch verhaal. Italië laat zich niet koloniseren. Niet vrijwillig althans. Telkens is te zien dat er geen afspraken kunnen worden gemaakt. Die ook worden nagekomen. Bedankt voor de centen, tot de volgende keer.

En ja, aan devaluatie zitten nadelen. Maar in de tijd van de lire, de nadelen van devaluatie van de lire waren voor Italië, niet voor Nederland. Wellicht nadelen voor het Nederlandse grootkapitaal dat in Italië investeringen had gedaan.

Nu met de euro ligt het anders: het grootkapitaal profiteert, de Nederlandse burgers bloeden financieel leeg. Ik weet wel waar ik als burger de voorkeur aan geef.

Rest In Privacy | 23-05-21 | 21:47 | 1

De euro landen leggen andere landen regels op die juist averechts werken waardoor de werkeloosheid vergroot en de mensen in echte armoede duwt en de uitwegen en mogelijkheden verwijderd zijn.
In Portugal waren ze blij met de euro en dat ze bij de EU zitten. Ik vertelde dat het een val was waar de burger en de plaatselijke ondernemers voor gaan bloeden . Ondertussen zien ze dat ook.

jitro | 24-05-21 | 07:15

Je kunt redeneren wat je wilt, Italie gaat gewoon Rutte onder druk zetten, en Rutte gaat de problemen van Italie oplossen met Nederlands belastinggeld. En als dat gebeurt is dan gaat Italie niet eens dankjewel zeggen, hooguit een tijdje wat minder zeuren.

DutchLion33 | 23-05-21 | 21:45 | 1

Wij bieden 90%, zij eisen 200% en we geven 150%.. meer wel onder "protest!".. e
n we vierden dat we het zo goed gedaan hebben..

boerk | 24-05-21 | 13:17

Tja, als je onderlinge concurrentie uitschakelt, wordt er ook niet meer geconcurreerd.
Waarom zou je?

Mr.Crowley | 23-05-21 | 21:37

Een fiscale unie op het niveau van Zuid Europa zou best goed uit kunnen pakken.
Dat je zegt dat je maar €600 in de maand verdiend en dat de belastingdienst dat dan gelooft. En dat je zelfs die belasting niet afdraagt en er mee weg komt.
Net als in Griekenland.

Osdorpertje | 23-05-21 | 21:35

En toch winnen ze het songfestival.

Hadena | 23-05-21 | 21:29

Spanje heeft ook de euro geaccepteerd. Door de jaren heen heeft de spaanse centrale banke een prijsnivo gehandhaafd van 50% van de prijzen in duitsland / nederland. Dat kan dus blijkbaar wel.

FredMistig | 23-05-21 | 21:19

Als ik dit zo lees maakt het allemaal weinig uit voor Italië. De problemen en de schulden blijven hetzelfde. Vroeger devalueerde de Lire steeds verder en Italië was een sneu land waar je goedkoop met vakantie kon. Nu staat de EU garant voor Italië, helaas, maar de goedkope euro maakt Italië ook weer tot afzetmarkt van de rijkere EU landen. Dus dat geld komt echt wel een keertje terug bij die Duitse banken. Het lijkt lood om oud ijzer. Probleem is in de kern dus dat de Hollandse belastingbetaler via Italië de Duitse banken spekt.

Beste_Landgenoten | 23-05-21 | 21:16 | 1

Maar nu hebben ze wel dezelfde munt als wij.

Mr.Crowley | 23-05-21 | 21:38

Kapotgemaakt door centrale banken, die straks nog meer macht gaan krijgen.

ik zei het toch | 23-05-21 | 21:14

Is het nou zo moeilijk? De munt van een land hoort te passen bij hoe een land is georganiseerd en hoe het er aan toe gaat. Je kan ook stellen dat hoe een land is georganiseerd en hoe het er aan toegaat bepaalt wat de munt van een land waard is. Het hanteren van de euro is verworden tot een spelletje koekhappen waarbij de lijn met koek op een hoogte hangt waar de lange EU'ers er net een hapje afkrijgen en ze steeds zuidelijke, kortere EU'ers even af en toe sportief optillen zodat ze ook een klein hapje krijgen.
Nu moeten landen zich aanpassen aan de waarde van de munt, de euro. Nee, dat werkt gewoon niet.

Leptob | 23-05-21 | 21:13

Ah de oude lires. Mooie tijden waren dat, toen je je reet kon afvegen met 1000 lire wat ongeveer een gulden was. Italie moet overigens beter btw gaan heffen want zo ongeveer alles gaat niet langs de kassa. En de maffia gaan belasten, die een omzet draait van ongeveer 130 miljard.

brawler | 23-05-21 | 21:01 | 2

'I am Gonsalez Diaz, I kill people for money. But you are my best friend, I kill you for nothing.'

ger1306 | 23-05-21 | 22:59

Gouden tijden vroeger ook in Nederland, alleen niet voor de belastinginspecteur, zijn vrouw mocht zelf het hele huis poetsen want geen mens kwam er zwart poetsen Nu alleen voor de drugsmaffia.

Slough | 23-05-21 | 23:03

Italie..... het ene zwarte gat wordt opgezogen door een nog veel groter zwart gat..... de EU. Iedereen en zijn moeder zag dat hier geen eind aan zou komen . Bedankt Draghi .

Koning BongoBongo | 23-05-21 | 20:58

Als ik me niet vergis/me het goed herinner, voldeed Italie aanvankelijk niet aan de criteria om tot de eurozone te kunnen toetreden. Die Lire was geen reet waard, Als je ergens iets kocht of weer ergens tol moest lappen op die autostrada van ze, (ongeveer elke 10 km) dan kreeg je vaak een handjevol zuurtjes, voetbalplaatjes en een lolly als wisselgeld. WTF is dit nou weer ? denk je dan. En je moest ook opletten dat die teringlijers je niet liepen te naaien, met hun verwarrende Monopoly briefjes van 20,000 of 200,000 of 2,000,000 lire. Opletten want zometeen betaal je 2 meier voor een gelato. Anyways, de Italiaanse regering heeft toen een tijdelijke belasting ingevoerd, waardoor ze op 1 of andere manier toch aan de Euro criteria voldeden. En toen mochten ze ook de euro. De Italianen, de die tijdelijke belasting zelfs gewoon hadden teruggekregen (zou in NL nooit gebeuren) stonden letterlijk op straat te dansen en te springen van blijdschap. Die wisten wel dat de geldstroom Noord-Zuid zou lopen. Graties geld, en zo geschiedde. Moet je niet raar staan te kijken wanneer ze er 20 jaar later weer erg zwak voor staan. Had je al lang kunnen zien aankomen.

Asteroid-B612 | 23-05-21 | 20:55 | 4

En dan heb je ook nog de halve economie die buiten het zicht van de staat blijft. De Mafia. Erg dure hobby.

Beste_Landgenoten | 23-05-21 | 21:18

@Hetkanverkeren | 23-05-21 | 21:01: NY Times 2020: "Total bad loans in the system had shrunk from 350 billion euros in 2015 to less than €200 billion by the end of 2018 (the most recent data), according to the Bank of Italy, the country’s central bank."
Er staat dus 200 miljard Euro aan leningen uit bij Italiaanse banken (van Italiaanse bedrijven). En de grote vraag is hoeveel procent van dat bedrag ooit nog wordt terugbetaald.
De vraag is daarom niet OF Noord-Europa financieel gaat bijspringen, de vraag is alleen voor hoeveel miljard.

theo-is-dood | 24-05-21 | 16:06
▼ 1 antwoord verborgen

Ik citeer: door het negeren van de valutamarkten. Bouw dan een fatsoenlijk betoog op vanuit het Nobelprijswerk van Milton Friedman, plus wat hij maatschappelijk met al die wijsheid daarna heeft aangericht. Vergeet Oppenheimer met zijn I 've become Death. De meeste monetaristen zijn niet voor niets krankjorum aan hun einde gekomen.

Ik zou hier graag dieper op ingaan, maar elk falsifieerbaar aanknopingspunt ontgaat ondergetekende helaas. Ondanks al mijn diploma's: altijd een theoretische vrijbuiter geweest, op economisch gebied.

Niemand wil ook met mij pokeren. Ondanks mijn totale gebrek aan behoefte om te winnen: het spelletje is gewoon leuk.

Raar, maar waar.

Hetkanverkeren | 23-05-21 | 20:47

Dit zijn landen die gewend waren dat staatsschulden in lires en pesos vanzelf verdampen, betaal een beetje rente, en tegen de tijd dat je moet aflossen mag dit met hoogwaardig toiletpapier.

Het zijn ook landen die gewend zijn ieder jaar vorstelijke loonsverhogingen te geven, want ook dat verwaterde met inflatie. Helaas exploderen daardoor de kosten.

Vervolgens eiste Brussel aan deze landen om schoon schip te maken en alsnog belasting te gaan heffen. Elke jonge Griek, Italiaan of Spanjaard met meer twee werkende hersencellen zag dat in eigen land oude schulden betaald mochten worden, en bij werk in het Noorden je meer verdiend en minder afdraagt. Vanuit Griekenland vertrok een kwart van de jeugd.

Het menselijk kapitaal van een land kan vrij bewegen, dus wat is precies het onderpand onder een staatschuld?! Vrij verkeer van personen onder achterlating van de opgelopen rekening. Hier zit een gigantische weeffout.

Het is trouwens onzin dat als een land binnen de euro failliet gaat, de euro dan omvalt. Dat gebeurde bij de dollar ook niet toen meer dan tien staten in default gingen. en.wikipedia.org/wiki/U.S._state_defa...

Feynman | 23-05-21 | 20:45 | 2

Klinkt als een plausibel argument. Vrij verkeer van belastingbetalers (die eerst voor het ontstaan van problemen hebben gezorgd door de verkeerde politici te kiezen) die niet meer bijdragen in het land van herkomst. Een suggestie: een hoge immigrantenbelasting, waarmee de noord-zuid transfer betaald kan worden. Het maakt bovendien het vrije verkeer van belastingbetalers minder interessant.

discriminazie | 23-05-21 | 22:37

U schrijft: "Vanuit Griekenland vertrok een kwart van de jeugd."
Waar is die Griekse (en Italiaanse en Portugese) jeugd? Want in Nederland zie ik voornamelijk OOst-Europeanen werken.

theo-is-dood | 24-05-21 | 16:08

Koop goud, koop zilver - dat is de enige zekerheid die je jezelf kan geven. De euro-bubbel gaat hoe dan ook een keer barsten.

Ben_Hur | 23-05-21 | 20:44

Al voor de eerste wereldoorlog was Italië een zwak land. Beetje met fascisme geklooid, zie Mussolini. Maar het leger was zwak. Ze verdienen geld met Fiats en in mindere mate Ferrari's. Toerisme is leuk en aardig. Beetje kapotte gebouwen in Rome kijken. Goeie espresso's drinken in Amalfi. En wat hebben hebben ze verder iets voor speciaals te bieden?

TRUMP | 23-05-21 | 20:43 | 1

Ze weten bijna allemaal een manier om je op te lichten..... it's a gift .

Koning BongoBongo | 23-05-21 | 20:46

Draghi moet, in ruil voor het herstelpakket, meer hervormen dan de bevolking zal willen accepteren.
Is het songfestival een EU-tool om de bevolking die het hardst dreigt dwars te liggen wat eurofieler te maken?
Heeft de winst van Duncan onze EP-verkiezingen beïnvloed?

Ben-Bataaf | 23-05-21 | 20:37 | 2

Draghi was voorzitter van De Europese band. Hij zat daar alleen maar zodat Italië meer centjes kon krijgen.

TRUMP | 23-05-21 | 20:44

@TRUMP | 23-05-21 | 20:44: inderdaad. Draghi weet beter dan wie dan ook hoe het werkt in de EU. Die gaat er echt wel voor zorgen dat Italiê er uitstekend uitkomt.
Overigens was Merkel groot voorstander en inspirator om Italië heel veel geld te doneren. Merkel beoogde daarmee om het EU-sceptische Italië gunstiger te stemmen voor de EU, en een exit te voorkomen.
Het is allemaal.politiek.

Bataafje | 23-05-21 | 20:51

Ik snap er geen reedt van, wat ik wel weet is dat als twee entiteiten, een goede en een slechte één worden, de goede slechter af is en de slechte beter.
Wat ik ook weet is dat bij de "goede" de private schulden hoger zijn dan bij de "slechte".
Dus wie is goed en wie is slecht?

Wassila | 23-05-21 | 20:32

De euro afschaffen en de Z-euro + de N-euro invoeren. Kunnen in zuid Europa weer lekker devalueren met z’n allen.

cheops | 23-05-21 | 20:31 | 1

Zeker!

SinisterNL | 23-05-21 | 20:46

Als ik een Mafia lid/ Italiaanse overheid zou zijn zou ik gewoon een hypotheek van een aantal miljard nemen en een ander land als onderpand laten gelden.

Erageftw | 23-05-21 | 20:31 | 1

Volgens mij is dat precies wat ze gedaan hebben.

Dezenaamhier | 23-05-21 | 20:55

Oh, goh, tsja.

entredeuxbieres | 23-05-21 | 20:29

Misschien waren de politici van destijds zich wel degelijk bewust van dit probleem. En zagen ze het als een feature, geen probleem. Een muntunie konden ze verkopen, een fiscale unie niet en een politieke unie al helemaal niet. Maar met de muntunie zonder fiscale discipline in bepaalde landen zou een fiscale unie wellicht op termijn onvermijdelijk worden, en daarmee een politieke unie of een federaal Europa.

Muxje | 23-05-21 | 20:27 | 2

Daar waren ze zich zeker van bewust. De eisen waren exact zo gekozen dat Nederland het nog net acceptabel vind en dat Griekenland (met wat boekhoudkundig wegpoetsen) nog net mee kon doen. Dat was geen toeval.

W_F | 23-05-21 | 20:40

Thatcher zag het inderdaad en dat was voor VK een reden om niet deel te nemen aan de euro.
Overigens staat nu ook niet elk land positief tov meer EU.
Fiscale unie is nu in de maak. De rest staat ook in de stijgers. Burgers willen het niet echt. Maar ja.
Op termijn gedoemd om te mislukken, geen gemeenschappelijk verleden, geen gemeenschappelijke taal, over ern paar jaar weer wat zwakke landen erbij etc etc. Ach, zo gaan die dingen. De USSR werd ook niet in 1 dag opgebouwd of afgebroken. Het is een proces.

Bataafje | 23-05-21 | 20:41

In Italië is belastingontwijking een volkssport, er is een zeer rijke regerende elite die elkaar de (ambtenaren)baantjes toeschuift, en hun vermogen is verborgen in Zwitserland en talloze stichtingen. Wie moet werken voor zijn geld komt daar natuurlijk nooit tussen. Verder is er veel landpiraterij die men maffia noemt waar weinig grip op is. Verder is het geen echt land naar een verzameling autonome (stad)staten.
Wie je bent en wie je kent is belangrijker dan wat je kunt.
Ondertussen blijft Europa de groeiende staatsschuld herfinancieren (hoi! Corona!) dus alles blijft wat het was.
Zeker als je als afleiding de vuistgevechten in het parlement ziet als een goedwerkende democratie (het is slechts theater, er wordt helemaal niets landelijk bestuurd, hoi Berlusconi!)
Iedere Italiaan weet dat, maar in Brussel denkt men nog steeds dat Italië een bestuurbaar land is.
En de boer hij ploegde voort ...

Analia von Solmsch | 23-05-21 | 20:26 | 5

Mooie samenvatting .

Koning BongoBongo | 23-05-21 | 20:36

@Analia von Solmsch | 23-05-21 | 20:33:
Ja, thuiswerken he?

ZZP-er | 23-05-21 | 20:39

@Analia von Solmsch | 23-05-21 | 20:33: dat is Griekenland. Ook Spanje kent een grote grijze economie.

van Oeffelen | 23-05-21 | 20:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Niet heel italie is het probleem, maar bepaalde (grote) gebieden. Door vrij verkeer in de EU gaan die regios dan ook leegtrekken. Uiteindelijk is daar geen werk te vinden alleen wat toerisme en gepensioneerde die daar gaan wonen en van het klimaat gaan genieten.

De EU is al een unie. Als je nog in italie vs andere landen denkt, dan loop je 40 jaar achter. De Unie is allang opgebouwd en de geldstroom van rijke naar arme gebieden gaat gewoon gebeuren. Uiteraard wordt je uitgelachen als je nog in individuele landen denkt, want die macht is allang overgeheveld. Kijk gewoon naar de VS, want dat is je toekomst. Ook burgeroorlogen heeft daar de unie niet voorkomen en geld stroomt van rijke naar arme staten.

Waskraan | 23-05-21 | 20:23 | 1

De EU is geen unie en zal dat ook nooit zijn . Teveel onderlinge verschillen vooral in cultuur maken dit tot een onmogelijkheid . Probeer maar eens een enkel land te besturen en kijk hoe moeilijk dat gaat met alleen binnenlandse geschillen. Voeg daar nog eens 26 landen bij en je hebt een onmogelijkheid.

Koning BongoBongo | 23-05-21 | 20:31

Benieuwd of we nog ‘koopt bitcoins’ lieden gaan tegenkomen hier

BobDobalina | 23-05-21 | 20:23 | 6

Ja nu moet je kopen als je ze nog niet hebt, al heb ik het zelf jaren geleden al gedaan, nog steeds 4000% winst.

MargauxGrandCru | 23-05-21 | 22:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Brussel walst finaal over cultuurverschillen heen. Zuid- en Noord-Europese landen hebben wel degelijk andere mores. Ons lot via de EU nog verder verbinden aan dat van deze landen is vragen om (nog meer) ellende.

MickeyGouda | 23-05-21 | 20:22

Dat exit mechanisme was er al: Landen met een staatsschuld van meer dan 60% zouden (tijdelijk) uit de Euro-zone moeten. Nederland zou dan enige euroland zijn.

W_F | 23-05-21 | 20:21 | 1

Na afgelopen jaar ook nog?

Harry_Witkamp | 23-05-21 | 21:54

Meer macht naar Brussel kan een oplossing zijn als de EU on ons beeld geschapen wordt.

de_gevlekte | 23-05-21 | 20:20 | 3

Brussel kan niet met macht om gaan ,dat moge onderhand wel duidelijk zijn.

Koning BongoBongo | 23-05-21 | 20:42

Mee eens het kan een oplossing zijn. Het enige is dat met die macht die er al is constant verkeerde beslissingen worden gemaakt. Het gaat alsmaar over triviale kwesties. Daarom zie ik geen reden om de politieke macht in Brussel uit te breiden. Misschien is een boreale euro en een meridionale euro een oplossing.

paninikoek | 23-05-21 | 21:29

Of minder EU of een EU naar VS model. Maar dan ook met het soort verkiezingen.

klaas24 | 23-05-21 | 22:37

in Italië maken ze lekkere wijn, kunnen redelijk koken en vinden het belangrijker hoe iets eruit ziet dan of iets werkt.
Voor de rest... lekker over laten aan de Ndrangata, de Maffia en hun soortgelijken.

Kapitein Sjaak Mus | 23-05-21 | 20:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen