Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nieuwe serie: GeenStijl Supreme Court Battle Royale. De opvolging van Ruth Bader Ginsburg

Nieuwe serie richting de Amerikaanse verkiezingen!

De strijd om de opvolging van Ginsburg

Op 87-jarige leeftijd overleed vorige week The Notorious RBG: Ruth Bader Ginsburg, lid van het Amerikaans hooggerechtshof, totaalkampioen voor vrouwenrechten en liberaal icoon. Net als in 2016, toen de vervanging van overleden opperrechter Antonin Scalia een enorme impact had op de verkiezingen, volgt ook nu weer een bittere opvolgingsstrijd die het presidentschap kan bepalen. (Zie de video hierboven, van onverlaten die naar Trump schreeuwen terwijl hij zijn respects betuigt bij de kist van RBG - red.)

Wordt de verkiezingsuitslag straks betwist, en daar ziet het naar uit, dan oordeelt ditzelfde hof net als in 2000 in Bush v. Gore wie president wordt. Krijgt Trump er voor die tijd nog een benoeming doorheen? In aanloop naar de verkiezingen is deze strijd om Ginsburg’s seat zo veelomvattend dat we in een serie artikelen eens uitwijden over SCOTUS: the Supreme Court of The United States. 

Voorbij de oppervlakte
Wat geeft dit minst bekende maar best functionerende kopstuk van een trias politica-poot zo’n centrale rol? Wie zijn die mensen? Hoe hebben Republikeinen én Democraten het benoemingsproces zo vergiftigd? En welke sleutelrol speelde presidentskandidaat Joe Biden daar ruim 30 jaar geleden in toen hij nog niet seniel senator was? 

De MSM-berichtgeving is vaak oppervlakkig en nog vaker onjuist (SAD!). Hun constante suggestie dat ‘liberale’ en ‘conservatieve’ rechters partijpolitiek bedrijven klopt niet, maar hoe zit het dan wel met SCOTUS? 

Wie voorbij de scherpe krantenkoppen kijkt, leert dat dit in traditie badende instituut anno 2020 misschien wel het laatste bastion is van oprechte dialoog, elkaar op de inhoud willen overtuigen, maar het ook gebroederlijk oneens kunnen zijn. Hier ontstaan onverwachte meerderheden en waren wijlen Ginsburg en Scalia niet alleen decennialang ideologische tegenpolen, maar ook elkaars allerbeste vrienden. Daar valt iets uit te leren. 

Dus. Deel één: een introductie.

Constitutioneel hof. Wasda?
Bij ons is de macht van de wetgever absoluut. Grondrechten? Leuk, maar nemen de Staten-Generaal morgen de Wet Iedereen Mag Pino Op Z’n Bek Slaan aan (WIMPOZBS, red.), dan mag-ie rennen met z’n dikke kanariepoten. Weliswaar adviseert de Raad van State bij nieuwe wetten over de ‘verenigbaarheid met andere wetgeving’, maar eenmaal aangenomen mogen rechters de nieuwe wet niet toetsen aan de grondwet en biedt alleen het Europees Hof via het EVRM nog soelaas. Arme Pino.

In de V.S. werkt dit dus anders. Daar stelt SCOTUS wetten buiten werking die zij strijdig met de grondwet acht. Die grondwet geeft burgers immers rechten, waar ondergeschikte wetten geen hap uit mogen nemen. De grondwet haalt als het ware een set aan beginselen en rechten uit het democratisch proces om ze onder elke politieke wind te laten overleven.

Bescherming
Dit betekent ook bescherming tegen de overheid. Schrijft de wet na een positieve blaascontrole een bloedtest voor? Dan kan het constitutioneel hof oordelen dat een overheidsnaald in je ader de lichamelijke integriteit buitenproportioneel schendt en de wet van tafel vegen. Vind maar een andere opsporingsmethode.

Dat is waardevol. Het beschermt groepen die politiek, religieus of anderszins in de minderheid zijn tegen een dictatuur van de meerderheid, die zelfs met een democratisch mandaat niet aan  bepaalde grondrechten mag tornen. De grondwet zelf wijzigen kán, maar alleen via een proces dat langdurig een zeer brede consensus vereist. Kortom, in de V.S. is Pino wel veilig, want SCOTUS zet een dikke streep door de WIMPOZBS.

De keerzijde? Beslist een meerderheid van deze negen juristen dat iets wel of niet mag, dan wordt het onderwerp democratisch praktisch onaantastbaar. De bepaalde regel blijft eeuwig gelden, tenzij de grondwet wordt gewijzigd of het hof zichzelf later overrulet, een zeldzame gebeurtenis.

Langdurige gevolgen
Zo besloot SCOTUS onder meer over het recht op abortus en wapenbezit, de legaliteit van de doodstraf en het homohuwelijk. Dit maakt de opvolging van Ginsburg zo invloedrijk: die ene stem bepaalt regelmatig hoe het kwartje valt in uitspraken die de samenleving net zo ingrijpend als langdurig raken. Veel Republikeinen pruimden Trump in 2016 totaal niet, maar met SCOTUS in gedachten steunden ze hem al tandenknarsend toch en daarmee werd hij president.

Immers, een president heeft max. twee termijnen, een justice zit er voor het leven. Ginsburg diende 27 jaar, Clarence Thomas staat nu op 29 en in 2010 trad John Paul Stevens op zijn 90e terug na bijna 35 jaar. Een Supreme Court pick is dus voor elke president een van diens meest invloedrijke beslissingen, die reikt tot ver voorbij het eigen politieke graf.

Wanneer zo’n kans zich voordoet is onvoorspelbaar: er komt pas een plek vrij zodra een zittende justice terugtreedt of overlijdt. Jimmy Carter droeg er nul voor, Franklin Roosevelt acht. George W. Bush twee in twee termijnen, net zoals Obama. Trump heeft in één termijn al twee aanstellingen te pakken – zonder twijfel zijn grootste nalatenschap – en maakt nu dus zelfs kans op een derde.

Een nieuwe rechter benoemen
Grondwettelijk is bepaald dat de president iemand voordraagt en de senaat ‘adviseert en toestemt’. Een nogal breed begrip, waar in de eerste 200 jaar van de republiek toch consensus over was. De senaat beperkte zich tot controleren of er geen vriendjespolitiek in het spel was, of de kandidaat geen extreme opvattingen had en of deze gekwalificeerd was voor het ambt. That’s it.

Kandidaat-rechters werden zo na korte hoorzittingen in de senate judiciary committee vrijwel altijd unaniem goedgekeurd. Had zo’n kandidaat een andere rechtsopvatting dan de meerderheid in de senaat, dan speelde dat geen rol. Verkiezingen hebben gevolgen en dus kiest de president, zo luidde de traditie.

Die traditie kwam in 1987 abrupt ten einde, toen Democraten in de senaat de kandidatuur van Reagan-voordracht Robert Bork de nek omdraaiden. Die eerste stap in de destructie van het benoemingsproces vond plaats onder leiding van judiciary committee voorzitter en huidig presidentskandidaat Joe Biden. Zijn beoogd vicepresident, Kamala Harris, is als senator lid van datzelfde comité en wil dat kunstje voor Ginsburg’s seat nu gaarne nog eens overdoen. 

In de volgende aflevering: hoe het hof werkt en het benoemingsproces van kwaad tot erger ging.

Support our Series!

Deze Supreme Court-topics worden via crowdfunding betaald. Waardeer je de inhoud? Doneer aan de auteur! Klik op de bunq button hieronder, bezoek bunq.me/BankofAmerica (hihi), of doneer direct op NL95 BUNQ 2040 8289 82. Thank you, cordially!

Stijlloze SinterJan

Reaguursels

Inloggen

Huh? Doneren voor het parafraseren van een stukkie uit de VK?

fokkewoelf | 26-09-20 | 19:35

De auteur zegt:
"Bij ons is de macht van de wetgever absoluut. Grondrechten? Leuk, maar nemen de Staten-Generaal morgen de Wet Iedereen Mag Pino Op Z’n Bek Slaan aan (WIMPOZBS, red.), dan mag-ie rennen met z’n dikke kanariepoten. Weliswaar adviseert de Raad van State bij nieuwe wetten over de ‘verenigbaarheid met andere wetgeving’, maar eenmaal aangenomen mogen rechters de nieuwe wet niet toetsen aan de grondwet en biedt alleen het Europees Hof via het EVRM nog soelaas. Arme Pino.

In de V.S. werkt dit dus anders. Daar stelt SCOTUS wetten buiten werking die zij strijdig met de grondwet acht. Die grondwet geeft burgers immers rechten, waar ondergeschikte wetten geen hap uit mogen nemen. De grondwet haalt als het ware een set aan beginselen en rechten uit het democratisch proces om ze onder elke politieke wind te laten overleven."

Dit is niet helemaal duidelijk en consistent. Rechters in NL kunnen elke wet aan internationale verdragen toetsen, zoals het EVRM en daarmee wordt de wet Pino in strijd geacht. Het EVRM gaat dan voor zoals ook uit artikel 94 Grondwet volgt: "Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties." Pino is dus wel veilig, ook in NL en de EU.

Dat zegt de auteur ook zelf volgens mij in de 1e alinea boven. (Overigens is de Wet Iedereen Mag Pino Op Z’n Bek Slaan aan (WIMPOZBS) niet echt goed geformuleerd. Juridisch nauwkeuriger zou zijn om te stellen dat titel XX van het Wetboek van Strafrecht (mishandeling) niet van toepassing is als het slachtoffer Pino betreft. Maar dat terzijde, voor het voorbeeld werkt WIMPOZBS prima natuurlijk.)
*
In principe werkt de SCOTUS inhoudelijk hetzelfde als de Hoge Raad in NL. Er zijn wat formele verschillen. Om te zeggen dat de abortus decision (Roe vs Wade) er doorheen is gekomen door de liberale politieke ideeën van de rechters is iets te kort door de bocht.

Zijl5824 | 26-09-20 | 17:35

www.rd.nl/opinie/beleid-trump-bracht-...

Best wel eens een verademing om een artikel in een krant te lezen waarin Trump niet op voorhand als het grote kwaad wordt weggezet.

henkvaningrid | 26-09-20 | 12:37

Lang verhaal kort;
De gehele politiek daar heeft tonnen boter op het hoofd, iedereen speelt smerige spelletjes, Trump gaat electoraal gewin halen uit de SCOTUS nominatie, en de Dems zorgen zelf voor 'four more years' met hun gekonkel en gekloot met BLM/Antifa/deug-gedoe.

Zo. Klaar.

Rest In Privacy | 26-09-20 | 11:29

Deze acht mensen konden wel eens een cruciale rol gaan krijgen na begin november, daarom is het ook van cruciaal belang om de negende weer te installeren. Man, man, wat een perfect storm daar in de US. Dat wordt popcorn en bier en aangezien er verder toch niks te doen is want: corona, alle tijd om te genieten.

PolarWolf | 26-09-20 | 11:21

Waar komt toch die idiote pre-occupatie en hysterie voor een 87 jarige VS rechter en haar mogelijke opvolger vandaan?

Weerduivel | 26-09-20 | 11:20 | 2

MSM.

hertogvanzottegem | 26-09-20 | 13:07

Ze was woke en links en wordt dus postuum heilig verklaard door de MSM; haar opvolger wordt als Trump zijn zin krijgt een stuk conservatiever. Dus doet de MSM wat de MSM dan altijd doet: ruim baan voor lieden die moord en brand schreeuwen en halve waarheden vertellen. De bedenkelijke rol van de Dems bij de aantelling van Bork destijds en later ook bij Clarence Thomas zul je daar dus niet snel tegenkomen. Het zal meestentijds zo gepresenteerd worden alsof (a) dit volledig nieuw is en (b) dus Trump te verwijten valt.

nobele wilde | 26-09-20 | 15:02

Dit college staatsrecht van Geenstijl is incompleet cq. incorrect:

1) In Nederland toetst de Eerste Kamer wetten aan de grondwet, en heeft daarmee dezelfde functie als het constitioneel hof in de VS.

2) Beide instituten zijn gepolitiseerd, maar de Senaat kun je (alhoewel indirect) tenminste nog vervangen bij verkiezingen, als de besluiten je niet aanstaan.

3) De grondwet staat niet "boven de democratie" zoals hier gesteld. Hij kan veranderd worden, maar de procedure is meestal zwaarder. In de VS kan hij niet veranderd worden, maar wel geamendeerd, wat een zelfde soort effect heeft. Zie bijvoorbeeld het welbekende "second amandment" dat het recht op wapenbezit garandeerd.

4) Volgens de NL wet mag een rechter niet toetsen aan de grondwet, wat op zich goed is, want dat heeft de senaat al gedaan. Als de rechter volgens de vrij vage beginselen van de grondwet expliciete wetten zou mogen negeren, dan wordt hij zelf een soort wetgevende macht.

5) Echter: een rechter mag weer wel toetsen aan internationale verdragen, die vaak nog vager zijn, volgens de NL wet boven de grondwet gaan (!), maar met een gewone meerderheid in de Twee Kamer kunnen worden aangenomen.

6) Door het voorgaande krijg je dus bijvoorbeeld ongelukken zoals dat Urgenda vonnis, waar de rechter op de toel van beleidsmakers gaat zitten en een vaag verdrag uitlegt als een dwingende bepaling voor de NL belastingbetalers. Waarna politici schijnheilig zeggen "de rechter heeft gesproken", alsof ze niet zelf verantwoordelijk zijn, terwijl ze zelf de wetten maken.

Gewinflipt | 26-09-20 | 10:52

Amy is een,beauty with brains.
Er zal dan wel een strategisch bedachte excuus dame van kleur komen op dat stoeltje.
Win/win.

De Profundus | 26-09-20 | 10:40

LOL, support met bunq met ABN AMRO Ad eronder. Een paarse broek dingetje

Guust Kadaver | 26-09-20 | 10:33

Het Supreme Court is een soort hersenstam.

Acidstain | 26-09-20 | 10:21

in al de jaren dat ik CNN/FOX/BBC volg is het enige wat ik ooit over die Ginsberg heb gehoord heb... is het feit dat ze ziek was... jaartje terug of zo..... verder is die Kavanaugh ook lid van deze club..... dus.. hoe serieus neem je dit.......?

grapjasz | 26-09-20 | 09:52 | 3

Zeer serieus als je het artikel goed leest ;-)

Guust Kadaver | 26-09-20 | 10:34

De Democrats en China Joe Biden nemen het zeer serieus. Zij schreeuwen al dagenlang moord en brand.
Tot dat laatste wordt ook opgeroepen in de Democrat-media. In bedekte termen, maar evengoed.
Ook serieus te nemen, gezien hoe de media-partij brandstichting en plundering "peaceful protests" noemen.

Jan Passant mk2 | 26-09-20 | 10:56

leer eens nadenken grap,alle belangrijke rechtszaken kunnen bij het Scotus op de desk komen voor een beslissend eindoordeel. De DNC wil een electorale coup plegen en via processen doordrukken. Met een conservatief Hooggerechtshof kunnen ze dit soort gekonkel wel vergeten,want ze zullen geen gelijk krijgen in een claim op de eindoverwinning (via georganiseerde mail in ballot stemfraude natuurlijk). Na de voordracht en benoeming gaan de gekken van de DNC in hun wanhoop en neiging tot zelfvernietiging nog meer van hun steden in de fik steken via hun eigen terreurtroepen/sturmabteilungen BLM/Antifa. Obama voert de eindregie,vanuit zijn landgoed ad 18 miljoen $. Echte buurtwerker dus.

hertogvanzottegem | 26-09-20 | 13:16

Trump zorgt er voor dat er een zwarte conservatieve vrouw op die plek komt. Alle kritiek kan dan onder het mom van seksistisch racisme worden weggevaagd. Zo worden die 'democratische' marxisten met eigen wapens teruggeslagen!

Harrie7949 | 26-09-20 | 09:18

Knap artikel beste auteur. Paar onvolkomenheden. - Er zijn door het senaat tientallen afwijzingen voor Bork geweest.
- Obama droeg In totaal drie Justices voor. Waarvan twee werden gekozen.
-Inzake Garland, was de laatste keer dat in een verkiezingsjaar een Justice door een tegengestelde senaat werd aangesteld het jaar 1888.

KillerK | 26-09-20 | 09:06

Het zou goed zijn dat je dit soort diepgaande kennis eens los zou laten op onze eigen maatschappij.

Wat kan mij de hommeles aan de andere kant van de plas schelen?

NumbNuts | 26-09-20 | 08:37 | 3

Is wel zo. De meeste mensen, ikzelf inbegrepen, kunnen best wat bijles staatsinrichting gebruiken. Eigen Hooggerechtshof eerst!

JvanDeventer | 26-09-20 | 09:37

Eens

van heinde en verre | 26-09-20 | 10:48

Dat smerige marxistische tuig kan zelfs als er een doodskist staat nul decorum opbrengen. Ze exposeren alleen zichzelf.

Nehemia | 26-09-20 | 07:45

De grootste nachtmerrie van links in de VS. Een 6-3 conservatieve meerderheid in Scotus. Dan maakt het niks uit of je de president levert. Of je de meerderheid hebt in congres en senaat. Die 6 conservatieven gaan alles slopen waar je eerst wetten van hebt aangenomen. Met een beetje mazzel minstens de komende 20 of 30 jaar.
Kom op Donald. Ff benoemen en laten bevestigen. Pak dat linkse tuig.

The2Amendment | 26-09-20 | 07:35 | 3

Nou joepie. Abortus afgeschaft en daarna de hele rits aan ultra conservatieve reli-waanzinnige ellende ingevoerd. Je zal daar maar blij mee zijn.

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 09:02

Ach, met 5-4 ben je net zo ver.

me163komet | 26-09-20 | 09:27

@Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 09:02: Abortus wordt niet afgeschaft. De beslissing komt bij de Staten zelf te liggen. Zoals het ook hoort. Daarbij stemmen de rechters niet altijd volgens het partijprogramma. Ook zoals het hoort.Kavanaugh stemde als eerste punt op de agenda met de progressieven mee. Moet kunnen. Prima systeem. Ying Yang. Eerst ultra progressief en nu de tegenbeweging waarvan je weet dat ie ging komen. Actie, reactie

RtotheB | 26-09-20 | 10:53

Dan zeggen ze dat trump over lijken gaat, maar dit is ook over lijken gaan van de demo boosmensjes.

Schepvogel | 26-09-20 | 07:17 | 1

Trump over lijken? Wordt dat niet gezegd door die boze demomensjes?

Usumani | 26-09-20 | 08:32

Na het overlijden van haar man, zat ze de volgende dag weer achter haar bureau.

RBG had al sinds, tenminste 2009, gezondheidsproblemen waaronder kanker. Ze was 87 jaar oud. In een beschaafd land was zij minimaal 12 jaar eerder met pensioen gestuurd. Een ontwikkeld persoon, en men blijft zeggen dat ze buitengewoon intelligent was, was zelf met 75 jaar opgestapt.

Ze was een op macht beluste vrouw, die over haar graf heen wil regeren en heersen. Het laatste wens/her dying wish wordt in de VS behandeld alsof het een grondwetsartikel is.

Arachne | 26-09-20 | 01:39 | 4

@donkieshot | 26-09-20 | 07:27: Juist. En het was helemaal niet haar dying wish. RBG heeft in 2016 in een interview haarfijn uitgelegd hoe het vervangen van rechters in zijn werk gaat. Haar 'dying wish' is niet meer dan een (ondoordachte) poging van de nabestaanden om het benoemingsproces te beïnvloeden.

Stijlicoon | 26-09-20 | 07:43

Ze had verwacht dat Hillary ging winnen zodat ze kon stoppen onder de eerste vrouwelijke president.

Vleespet96 | 26-09-20 | 08:15

@Stijlicoon | 26-09-20 | 07:43: inderdaad, en als het wel haar laatste wens was had ze het wel vast laten leggen. Ze was immers zo slim toch? (Had overigens niks uitgemaakt voor de opvolging).

Lochos | 26-09-20 | 09:06
▼ 1 antwoord verborgen

kunnen we dat Kaagmensch niet die kant opsturen.........?

grapjasz | 26-09-20 | 01:15 | 1

Nou, nee, we hoeven nou ook weer niet de oorzaak van een tweede Amerikaanse burgeroorlog te zijn

me163komet | 26-09-20 | 09:26

Wanneer je de valse russiagate en impeachment idioterie van de democraten herinnert weet je dat ook nu bij de verkiezingen zij volledig onbetrouwbaar zijn.

ceesreis | 26-09-20 | 00:38 | 2

Ik heb vanmorgen nog het Mueller-Report erop nageslagen maar nee, het is een zeer incriminerend rapport over de Trump-campagne in de aanloop naar 2016. Maar welbewust is dit rapport door William Barr, min of meer de persoonlijk advocaat van Trump - in deze perversie van de rechtstaat die de VS aan het worden is - zeer flatterend voor Trump samengevat op vier A4-tjes, waarna besloten werd dat Trump "exonerated" was voor de aantijgingen. Deze grove verdraaiing van de feiten in het onderzoek geven de Trump supporters nu het misplaatste idee dat "Russiagate" een hoax was. Niets is minder waar. Maar goed, wie gaat dat Mueller-report nou lezen? Het staat gewoon integraal op internet, ik zou zeggen; Lees het eens door. We weten allemaal dat de tijdens de impeachment vooor Oekraine de verhoren voor dit onderzoek in de Senaat, waarbij enkele key-witnesses zouden moeten getuigen onder ede, werden geblokkeerd dokor de Republikeinen. Zij durfden de waarheid niet te tonen aan het Amerikaanse volk. Wat was dat een aanfluiting.

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 10:31

Als Trump zijn verkiezingsnederlaag via de Supreme court gaat aanvechten is een burgeroorlog dichterbij dan ooit. Deze predident is levensgevaarlijk. Toch denk ik dat het niet zover komt omdat hij vele invloedrijke republikeinen heeft verloren in zijn hang naar macht en zij zien het gevaar ook. By far slechtste president sinds tijden.

checkmate123 | 26-09-20 | 00:30 | 8

Twelve More Years, checkmate.

Usumani | 26-09-20 | 08:35
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik lees net op de Volkskrant site een profiel over Amy Coney Barrett, die dus misschien ipv de overleden RBG in de Supreme Court benoemd gaat worden. Als het doorgaat, zal ze met haar 48 jaar de jongste Supreme Justice in het Hooggerechtshof zijn.

Ik vind haar wel op een bepaalde manier fascinerend. Er staat een foto van haar bij het artikel; ik zie een vrouw die 20/25 jaar geleden een ontzettend aantrekkelijk meisje moet zijn geweest, een beauty, en je kunt haar nu nog steeds niet lelijk noemen, maar ik vind dat ze 'harde' gelaatstrekken aan het ontwikkelen is, die ze eigenlijk pas over 10 jaar, vanaf haar 58ste, zou mogen ontwikkelen.

Ze heeft 'a lot going for her':

"Vanaf haar dertigste doceerde Barrett aan haar alma mater, sinds 2010 als hoogleraar. Ze werd drie keer tot Docent van het Jaar verkozen, collega’s prijzen haar in Amerikaanse media als een scherpzinnig jurist. Barrett, moeder van zeven kinderen, onder wie twee geadopteerd uit Haïti en een zoon met het syndroom van Down, profileert zich in toespraken op de universiteit als ‘pro-life’: ‘het leven begint met de conceptie en eindigt met een natuurlijke dood’. Binnen die persoonlijke overtuiging is geen ruimte voor abortus of euthanasie, maar ook niet voor de doodstraf, waar andere conservatieven juist wel voorstander van zijn."

Niet zo maar iemand, dus, maar een scherpzinnig persoon met duidelijke overtuigingen. Maar dit maakt me dan wel weer op mijn hoede:

"Kort na haar benoeming schreef The New York Times dat Barrett en haar man lid zouden zijn van People of Praise, een kleine religieuze groepering, waarvan de leden elkaar in een eed levenslang trouw zweren. Mannen zouden volgens de beweging boven hun echtgenotes staan."

En dat klinkt toch wel weer tamelijk eng. Nou ja, ik denk dat het uiteindelijk het beste is dat zij niet benoemd wordt in het hoogste rechtscollege van de VS.

Dr_Johnson | 25-09-20 | 23:40 | 5

In onze liberale wereld staat de vrouw in alle gevallen boven welke man dan ook. Ook al valt ze onder een man.

Arachne | 26-09-20 | 01:41

Waarom?

donkieshot | 26-09-20 | 07:38

@Arachne | 26-09-20 | 01:41: "Onze" liberale wereld? Laat ik nou 0,0 ophebben met de 'lieberalen'. Hup Amy!

Lupuslupus | 26-09-20 | 07:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Doneer aan de auteur? Hahaha. Waarom? Ga werk zoeken man:

Lorejas | 25-09-20 | 23:19

De VS hebben een hooggerechtshof. Wij hebben het Europees Hof Voor de Rechten van de Mens. Dat waakt erover dat een land voldoende islamitische uitkeringsopmakers binnenhaalt en niemand uitzet. Het EHOE, Europees Hof voor de Omvolking van Europa.

JvanDeventer | 25-09-20 | 22:57

Allemaal leuk en aardig, maar SCOTUS is een bijkomstigheid. Fortuinlijk voor Trump (en complicerend), maar dat is niet wat er aan de hand is.
De October surprise komt waarschijnlijk uit de Durham probe.
Tim Pool legt uit.
youtu.be/SI8wsTLnJq0

Stormageddon | 25-09-20 | 22:48 | 12

@donkieshot | 26-09-20 | 10:13:
Ziende blind, dat is een beetje jammer. Het Trumpisme, de anti-science, anti-fact benadering, gaat leiden tot grote ellende. Feitelijk is in Amerika momenteel een sterke zwaai richting de redeloosheid aan de gang. Kennis, feiten en objectiveerbare waarheden zijn ondergeschikt aan emoties, loyaliteit en partij-discipline. Ik ben niet de enige die dit waarneemt, dit is een algemeen aanvaarde visie. Trump is de verpersoonlijking van deze verandering.

Je hoeft geen Nostradamus te zijn om te voorspellen waar dat naartoe gaat. We hebben gezien dat in andere landen, zoals Brazilie, Hongarije, Turkije, een democratisch gekozen leider heel gemakkelijk de democratische principes kan afbreken middels media-controle, manipiulatie en bangmakerij. Blijkbaar zijn kiezers bereid om hun democratie op te offeren voor de leugenachtige beloften van een demagoog zonder diepgang. Van de VS werd gedacht dat het daar nooit kon gebeuren, maar de laatste vier jaar laten zien dat het ook daar kan. Nog vier jaar Trump en we gaan daar Erdogan-style veranderingen zien in de mediawetten, de vrijheid van onderzoek, onderwijs en meningsuiting. Dingen die je niet voor mogelijk zou hebben gehouden 10 jaar geleden.

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 10:22

@Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 10:22|
"Kennis, feiten en objectiveerbare waarheden zijn ondergeschikt aan emoties, loyaliteit en partij-discipline."

Een prachtige omschrijving van hetgeen we nu aan Democratische zijde kunnen aanschouwen. En de hele Intersectionaliteit is ervan doordesemd. Wetenschap is blanke suprematie. Feiten zijn een teken van 'whiteness', als zodanig onderdrukkend en moeten dus omver geworpen worden. Klikt u op het plaatje voor "groot" zodat u e.e.a. kunt lezen:

- www.miamiherald.com/news/nation-world...

En als u eens wilt kijken hoe zulks er in de praktijk uitziet:

- www.youtube.com/watch?v=C9SiRNibD14

Sjefke7807 | 26-09-20 | 10:37

@Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 10:22: "We hebben gezien dat in andere landen, zoals Brazilie, Hongarije, Turkije, een democratisch gekozen leider heel gemakkelijk de democratische principes kan afbreken middels media-controle, manipiulatie en bangmakerij."

Leuk bedacht maar in de VS is het juist de verliezende partij die middels media-controle, manipulatie en bangmakerij de huidig zittende president trachten te ondermijnen en het volk te beïnvloeden. Ze schromen daar zelfs niet voor om doelbewust Corona slachtoffers te creëren en Trump daar de schuld van te geven.

Jij bent een eng mannetje, zelden iemand zo gedreven gezien om Trump af te vallen. Het meest enge: Jij gelooft de onzin die je dagelijks strooit nog daadwerkelijk ook. Zelden heb ik iemand zo ver van de realitieit zien staan. Ik volg je al een tijdje en man man man, wat kraam jij onzin uit.

DaDutch | 26-09-20 | 17:11
▼ 9 antwoorden verborgen

Veel omineuzer nog dan deze benoeming zo vlak voor de verkiezingen (er even doorheen gedrukt nu het nog kan, terwijl de Republikeinen bij Ombama een zelfde benoeming tegenhioelden) is de weiegring van Trump om afstand te nemen van zijn complot-beweringen over "voter-fraud".

Nu al maanden en in toenemende mate, pusht Trump de conspiracy-theory dat het stemmen per post zal gaan leiden tot grote stemfraude. Een op werkelijk niets gebaseerd verhaal dat vandaag nog ten stelligste werd ontktracht door het hoofd van de FBI tijdens een Senate hearing, onder ede. Desgevraagd wilde Trump niet eens toestemmen in een vreedzame overdracht van de macht als hij mocht verliezen. Een ongehoorde situatie.

Dus wat gaat gebeuren is nu al helder: Als Trump verliest, staat een leger advocaten klaar om de tellingen aan te vechten. Tegelijk is een tweede strategie die wordt voorbereid om de geldigheid van de tellingen en uitslagen net zo lang aan te vechten en juridisch op te houden, dat daarmee de termijn wordt overschreden waarbinnen de stemmen nog mee mogen tellen. Algemeen wordt gedacht dat Democratische kiezers meer per post zullen stemmen dan de Republikeinse kiezers, dus Trump zou ermee kunnen winnen door de tellingen te dwarsbomen.

Dit alles leidt tot niets minder dan het bewust afbreken van het meest democratische proces in de VS, namelijk het torepederen van de verkiezingen zelf. Het lijkt erop dat Trump bij verlies - en hij staat behoorlijk achter in de peilingen nog steeds - dus het Witte Huis niet gaat verlaten en dat hij dat wil doen op basis van grootscheepse manipulatie. Ik zie hem nog wel zo ver gaan dat hij met een excuus vervolgens de noodtoestand uitroept en de overdracht aan Biden zal uitstellen. Het worden spannende maanden.

Beste_Landgenoten | 25-09-20 | 22:43 | 18

Je wauwelt uit je nek. Obummer wilde aan het eind van zijn tweede termijn een hooggerechtshof lid te benoemen. Dus over zijn graf regeren. Over doordrukken gesproken.

Trump heeft nog 4 jaar voor de boeg. Als de Democraat Harry Reid, voorganger van Pelosi de 2/3 meerderheid in de Senaat voor de benoeming van een opperrechter niet had afgeschaft, zouden de Dems Trump nu kunnen blokkeren. Maar helaas, Dems veranderen de regels van het spel als het ze uitkomt. Hillary werd geen predident en nu zitten de Dems met een gevalletje in eigen voet geschoten. Ik lach me rot!

Rest In Privacy | 26-09-20 | 08:29

@Turbocharger | 26-09-20 | 08:29:
"Obummer wilde aan het eind van zijn tweede termijn een hooggerechtshof lid te benoemen. Dus over zijn graf regeren. Over doordrukken gesproken."

Maar dat deed hiij niet, daartoe aangezet door Mitch mcConnel. Dat laat je dan dan weg, waarom eigenlijk?

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 09:27
▼ 15 antwoorden verborgen

Gokje wat er gebeurt, Republikeinen dragen wel een kandidaat voor, maar stemmen er niet over voor de verkiezingen, als ze winnen kunnen ze het daarna gewoon doorvoeren. Als ze verliezen kunnen ze er nog steeds over stemmen, want pas in januari komen de nieuwe senatoren. Laatste niet echt netjes, maar dat is de Amerikaanse politiek sowieso niet meer sinds Obama, die toen het filibusteren afschaften

Snap_het_ook_niet | 25-09-20 | 22:34 | 2

Een tweepartijenstelsel is sowieso geen nette politiek, de minst democratische van de democratische systemen.

* Il Principe * | 25-09-20 | 23:00

Je zou best eens gelijk kunnen hebben dat het zo zal gaan.

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 08:47

Meer van dit soort verdiepingsartikelen graag.

DrsRA | 25-09-20 | 22:33

Nerges staat in de Amerikaanse grondwet (Constitution) dat een zittend president geen nieuw lid van het hoog gerechtshof mag voordragen voor goedkeuring door de senaat, ook al is dat vlak voor de verkiezingen.
De meerderheid van de 100 senatoren is voor goedkeuring, dus een doir Trump voorgedragen kandidaat zal zeker beniemd worden.

De reden dat Trump een meerderheid in het hooggerechtrshof nodig heeft, is om de door een aantal democratische staten recent goedgekeurde wetgeving om stembiljetten die tot twee weken na de verkiezingen binnenkomen, mee te tellen voor de einduitslag aan te vechten.

Door de Dems wordt Corona aangedragen als reden om via de post te stemmen in plaats van persoonlijk.

Bij het stemmen via de post is er geen identiteitscheck. Stembiljetten kunnen door iedereen die niet stemgerechtigd is worden ingevuld. Ook kan meerdere malen worden gestemd. In staten die inder democratisch bestuur staan, worden miljoenen stembiljetten aan de inwoners verstuurd. Ook als die illegaal zijn, of overleden en niet om een stembiljet hebben gevraagd.

In Amerika kun je om een stembiljet per post vragen als je zelf niet in stast bent om je stem persoonlijk uit te brengen.

Het massaal toesturen van ongevraagde stembiljetten is in strijd met de grondwet, maar daar hebben de Dems schijt aan.

Wat de democraten voor ogen hebben is het volgende. Als 3 november de Amerikanen hun stem hebben uitgebracht, is de volgende dag de voorlopige uitslag bekend. In Amerika geldt niet wie

Rest In Privacy | 25-09-20 | 22:32 | 20

@Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 00:11:
Fauci en de CDC: fysiek stemmen is veilig.
www.reuters.com/article/uk-factcheck-...
Er is geen reden om de regels tijdens het spel te veranderen. Universal mail-in voting is een heel slecht idee. Ongeacht je voorkeur. Want inderdaad: iedereen kan frauderen, ook de man die kandidaat is voor burgemeester of sheriff of brandweercommandant. Ook die worden 3 november gekozen namelijk. Op hetzelfde stembiljet.

Stormageddon | 26-09-20 | 00:28

@Stormageddon | 26-09-20 | 00:28:
Om je ter wille te zijn, na vele meningen erover te hebben gezien Storm, voor jou een hapklaar blokje info, waarin heel duidelijk staat dat fraude met mail-in-voting geen eenvoudige zaak is en gemakkelijk detecteerbaar ook nog. Verder heeft het nooit geleid tot grote fraude. Dan nog de aanname dat alleen de Democraten zouden gaan frauderen, terwljl even gemakkelijk de Republikeinen dat zouden kunnen doen.

Er is een buitengewone situatie aan de hand, de Covid pandemie, de ertoe leidt dat veel mensen het risico niet willen lopen om tijdens het stemmen besmet te worden. Of dit nu een feitelijk of slechts zo ervaren risico is doet weinig terzake, maar het leidt dus tot een lagere opkomst dan nodig is. Daarom is gekozen tot deze vorm van stemmen en daarom ook wordt de termijn verlengd waarbinnen stemmen nog mogen worden meegeteld omdat men een drukte verwacht bij de postverwerking. Allemaal zo logisch als wat, maar Trump bljft dit maar verdacht maken, uiteraard om maar 1 reden: Om straks bij verlies een reden te hebben om de uitslag ongeldig te laten verklaren. Speciaal voor jou Storm: https://en.wikipedia.org/wiki/Postal_voting

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 09:51

@Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 09:51: Heb je de ophef over de zogenaamde naked ballots in Pennsylvania meegekregen? Pennsylvania gaat een belangrijke, zo niet de belangrijkste, staat worden in de verkiezingen volgens projecties van FiveThirtyEight. Volgens hen heeft Trump 84% kans op een nieuwe termijn als hij Pennsylvania wint, voor Biden is dit zelfs 96%.

Het resultaat in Pennsylvania verschilde vier jaar terug ongeveer 40.000 stemmen. Nu wordt er gewaarschuwd dat in alleen Philadelphia al 30.000 tot 40.000 stembiljetten onjuist zijn. Extrapoleer dit naar de hele staat en deze uitspraak kan Pennsylvania op zijn kop zetten. In het verleden zijn die naked ballots wel goedgekeurd, wat met de uitspraak van de Supreme Court in PA dus feitelijk onterecht goedgekeurde stembiljetten zijn.

De stelling dat er nooit eerder op grote schaal fraude is gepleegd wanneer er nooit eerder op grote schaal met mail-in ballots is gewerkt is ook een tamelijk bizarre natuurlijk. Juist op kleine schaal is er regelmatig wat fout gegaan, waardoor het systeem zoals dat nu staat erg fraudegevoelig is.

Ares | 26-09-20 | 11:40
▼ 17 antwoorden verborgen

Als je een paar van de opinies van de meer conservatieve rechters leest zie je vanzelf dat er redelijk wat conservatieve achterlijkheden in die kopjes schuilgaan. Zoveel moeite doet de auteur niet eens. Iets wat op papier iets lijkt kan in de realiteit heel anders zijn.

RandomAct | 25-09-20 | 22:28

Trump is slim als die een conservatieve vrouw voordraagt. Conservatieve en gematigde vrouwen worden dan misschien overgehaald Trump te stemmen

thanseeuwen | 25-09-20 | 22:22

God pleur*s wat is dit irritant...!!

Gooi gewoon die deuren open...!!

neonreclame | 25-09-20 | 22:20

"To all my little Hulkamaniacs, say your prayers, take your vitamins and you will never go wrong."
-- Hulk Hogan

P-unit | 25-09-20 | 22:17

Als Trump nu een nieuwe benoemt, ontneemt hij zichzelf meteen een reden voor de Evangelicals om op hem te stemmen. Dan hebben ze Trump na de verkiezingen niet meer nodig voor die benoeming. Trump kan dus beter wachten. Dat helpt zijn herverkiezing. Keerzijde is dat als hij verliest, er een democratische rechter komt.

Beste_Landgenoten | 25-09-20 | 22:15 | 5

Veronderstelling op veronderstelling.

donkieshot | 26-09-20 | 03:57

De evangelicals zijn Trump dankbaar. Ze zien hem als één van hen, maar wel als één met hen. Er zijn behalve rechterbenoemingen nog tal van andere redenen om op hem te stemmen. En als het ze dan toch om het Supreme Court gaat, dan is SC justice Stephen Breyer (nu 82) de volgende die vervangen gaat worden. Daar willen die evangelicals best nog even op wachten.

Stijlicoon | 26-09-20 | 07:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat wordt CMYK toch ?

suscrofa | 25-09-20 | 22:12 | 3

RAL is de nieuwe norm.

Frau Merkel | 25-09-20 | 22:13

@Frau Merkel | 25-09-20 | 22:13:
Bij de hornbach wel. Dat klopt. Maar hebben ze die wel in de usa ?

suscrofa | 25-09-20 | 22:15

Omdat de politici in de US schijtlaf zijn, spelen ze alles op het High Court, vandaar heel belangrijk.

Jean Cul | 25-09-20 | 22:11

Nieuwste frame van NPO-NOS: Q-anon (1 of ander complotgekkieding) = Trump stemmers. Oftewel: Trump stemmers zijn complotgekkies.
Nu bij NPO Nieuwsuur.

VanBukkem | 25-09-20 | 22:05 | 8

@Sinterbikske | 25-09-20 | 22:26:
Wat ze zouden moeten instellen in de VS is dat de stem van de kiezer gewogen wordt naar het IQ. Dan zou Trump grandioos verliezen. Nu zit dat land al jaren opgescheept met een onbenullige pestkop met het intellect van een dertienjarige als president. En als ze niet uikijken verkiezen ze hem weer.

Beste_Landgenoten | 25-09-20 | 22:54

Begrijp wel waarom dat extreemlinkse volk van de NPO zo dweept met de Deepstate. Socialisten gaan in hun eindfase altijd over tot totalitaire vormen van bestuur en zijn ook de grootste bouwers van concentratiekampen.
Gekker is wat "democraten" en "liberalen" zien in deze onheilige verbintenis met deze laatste verschijningsvorm van het socialisme. Maar farizeeërs hou je nu eenmaal altijd.

Maar goed. Ook de oude socialist uit de vorige eeuw had de volledige steun van zijn militair-industriële complex. Net als die andere, maar precies zo georganiseerde socialist te Moskou.
Dat zij elkaar naar het leven stonden is gewoon, omdat socialisten ook dat altijd doen in hun eindfase. Uit het familieportret shoppen en den oude kameraden een ijsbijl in hun schedel planten is normaal in die kringen. Uiteindelijk.

Jan Passant mk2 | 25-09-20 | 23:46

Ach Jan de Deep State. Gaap....

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 08:49
▼ 5 antwoorden verborgen

Maar mag ik Pino nu wel of niet op z'n bek slaan?

ZOMG | 25-09-20 | 22:01 | 7
▼ 4 antwoorden verborgen

Als men niet eens het respect kan opbrengen om bij iemands laatste eer je bek te houden, en ook nog eens de begrafenis voor je extreem linkse protesten te gebruiken, dan ben je af bij mij. POTUSII

RickRD | 25-09-20 | 22:00 | 1

Ik denk dat de dode zelf had meegedaan met het fluitconcert, als dat had gekund.

Beste_Landgenoten | 25-09-20 | 22:25

Trump houd op dit moment een toespraak voor " on Black Economic Empowerment"

Het publiek vind het geweldig. Veel energie is er altijd bij Trump.

www.youtube.com/watch?v=unGoR8c3jWk

Swieberj | 25-09-20 | 21:59

De Democraten zijn vooral pissed off dat Trump zo vlak voor de verkiezingen een nieuwe opperrechter moet benoemen. Hij zou nog maar 100 dagen president zijn. Maar hij is wel nog steeds president. Het gebeurde tijdens zijn ambtstermijn dus hij mag de nieuwe opperrechter benoemen. De Democraten vinden dat de nog niet gekozen nieuwe president waarvan zij hopen dat het een Democraat wordt de nieuwe opperrechter gaat benoemen. Dat de nieuwe Democratische president zijn macht al in gaat nog voor dat hij benoemd is en zijn ambtstermijn in gaat.
Voor het gemak laat ik de herverkiezing van Trump maar even buiten beschouwing.
De Democraten hebben zelf een aantal wetten veranderd toen het hun goed uitkwam om Democratische opperrechters te benoemen onder Clinton (Bill, niet zijn vrouw Hilary). Maar nu de tegenpartij ineens van diezelfde wetten gebruik maakt is het ineens niet eerlijk.
Zo had je voorheen een meerderheid van 60 procent nodig om een opperrechter te benoemen en daar hebben de Democraten 51% van gemaakt. Dat kwam ze toen goed uit. En dat gebruikt Trump nu om zijn opperrechter te benoemen.
Of je het leuk vindt of niet, Trump is nu de president, en die mag de nieuwe opperrechter benoemen. Als er een Democraat in het Witte Huis had gezeten dat had die de opperrechter benoemd en had je niemand horen klagen. Maar die zit er niet.

Osdorpertje | 25-09-20 | 21:57 | 5

@TuurlijkNiet | 25-09-20 | 22:25:
Trump en goodwill. En nee, het is de hypocrisie van de Reps, Asmodrol, dat legt "Tuurlijkniet" heel juist uit.

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 00:15

@TuurlijkNiet | 25-09-20 | 22:25: In het verleden is het 29 keer eerder voorgekomen dat een zittende president in het verkiezingsjaar een opperrechter heeft geselecteerd.

Gewoon propaganda van de Dems.

maakjepunt | 26-09-20 | 00:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Leuk stukje. Ik verwachtte wel de YT video embedded waarin al die democraten die er nu 'toe doen' zoals Joe, Elisabeth en Nancy etc. Het juist hadden over dat de president een Scotus kiest en dat het volk recht had op 9 Scotusses. En dat ze nu toch opeens 180 gradem gedraaid zijn.

sjef-van-iekel | 25-09-20 | 21:53 | 2

Ik kan mij vergissen, wat ik herinner van de vorige keer dat ie een rechter benoemde, is het helemaal niet een vaststaand getal hoeveel opperrechters er zijn. Kan negen zijn of vijf. In dat opzicht hoeft Trump er dus geen een te benoemen, hoewel hij dat wel zal doen natuurlijk.

Harvey2Face | 25-09-20 | 22:25

@Harvey2Face | 25-09-20 | 22:25: ik heb het over oudere meningen van democraten. het enige waar ik het filmpje kan vinden is bij die irritante Dan Bongino op facebook. Zijn filmoje met de tekst 'this is worth every single second of your time, I guarantee you'.

sjef-van-iekel | 26-09-20 | 10:45

Leuk hoor dat een ouwe linkse tang van 100 opperrechter is gebleven.
Maar ik vraag me af of je dat wel moet willen.

HoerieHarry | 25-09-20 | 21:48

Mooie bijdrage dit !

Dreeke | 25-09-20 | 21:45

Bedankt voor dit 1e deel .
Joustra in EW Magazine deze week heeft een soortgelijke kijk

"Nogal eenzijdig beeld van Hooggerechtshof VS in Nederlandse media
Wat opvalt in deze commentaren, is dat vooral de politieke kant van het Hooggerechtshof wordt benadrukt. Zelfs commentatoren die altijd vooraan staan om te benadrukken dat de politiek zich niet met de rechter moet bemoeien, zien er geen been in te pleiten voor een ‘progressieve’ kandidaat, want dat zou beter zijn voor de mensenrechten (advocaat Inez Weski in Buitenhof)."

www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/...

Zwizalletju | 25-09-20 | 21:44

Mooi. Maar wij alles klein landje, wij de linkse media weten het veeeeeel beter. Ten minste als het gaat om een Republikeinse president. Bijv. OBAMA, nooit iets slechts of negatief overgehoord. Hoe is het mogelijk. Komt dat omdat hij een democraat is en als extra een man met een kleurtje. Tja dan kan je werkelijk helemaal niets meer fout doen. Al dus de linkse deugende media.

De Evangelist | 25-09-20 | 21:44 | 6

@Tuinhekje | 25-09-20 | 22:48:
Vooruit, een oude leugen dan: "De muur gaat Mexico betalen."
1. De muur staat er nog niet
2. De Mexicanen gaan nooit betalen.

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 00:16

@Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 00:16:

Neem me niet kwalijk, maar die uitspraak over de muur is een belofte geweest, die hij niet nagekomen is. M.i. is dat dus iets anders dan een leugen.
Verplicht leesvoer: Fear en Rage van Woodward. Evocatus
.

Evocatus | 26-09-20 | 01:18

@Evocatus | 26-09-20 | 01:18:
OOOh dat is dus geen leugen. Nou neem dan die over de "inauguration crowd", dat was wel de meest lachwekkende leugen ooit. Sean Spicer die moest zeggen van Trump dat het echt de grootste crowd was ooit.
https://www.youtube.com/watch?v=PKzHXelQi_A
Spicer vond dat later zelf ook een "embarrassing moment". Terecht!
En ja: Fear en Rage. Aanraders.

Beste_Landgenoten | 26-09-20 | 09:56
▼ 3 antwoorden verborgen

En het mooiste is dat de Democraten onder Obama zelf de fillibuster optie hebben afgeschaft. Dus hun besluit toen ze een meerderheid hadden en het zat waren om met Republikeinen te overleggen (Beetje water bij de wijn doen) zodat de Republikeinen niet gingen filibustered, heeft er voor gezorgd dat de Republikeinen nu een potentiële kandidaat makkelijk kunnen benoemen. Zonder dat de Democraten wat kunnen doen. () Can Democrats block Trump’s nominee through a filibuster?

No.

Democrats eliminated the 60-vote threshold for most judicial nominees in 2013, frustrated by Republicans’ use of the filibuster to slow and impede Mr. Obama’s agenda. In turn, angered by resistance to the nomination of Justice Neil M. Gorsuch in 2017, Republicans abolished the limitation on Supreme Court nominees, further whittling down the scope of the filibuster.

As a result, Mr. McConnell could bring the nomination to the Senate floor and approve it with a simple majority vote. Mr. Trump signaled on Saturday that he would formally name someone to fill the vacancy in the near future. ) thehill.com/blogs/floor-action/senate... thehill.com/blogs/floor-action/senate...

Snap_het_ook_niet | 25-09-20 | 21:37 | 1

Het boemerang effect. De dems dachten slim te zijn, maar nu komt het kei hard terug. Nice!!

cheops | 25-09-20 | 21:50

God heeft beschikt en Trump gaat zijn wil uitvoeren.

smdyasc | 25-09-20 | 21:37

Wat een respectloze onmensen om op iemand zijn laatste eer zo tegen de POTUS tekeer te gaan. Ik had er een paar magazijnen (rubber)kogels op leeggeschoten. Minderwaardig volk.

WitteGrunneger | 25-09-20 | 21:37 | 2

Daar mag dat. Hier mag je alu akbar roepen tijdens dodenherdenking.

sjef-van-iekel | 25-09-20 | 21:50

De Democrats en hun mediaspreekbuis leggen nog eens haarfijn uit waarom het de PLICHT van de president is een vacature in de supreme court ONMIDDELLIJK te vullen. OOK in een verkiezingsjaar.

Maar dat was toen koning 0bama de president was. Wat is er nu anders dat zij precies het tegenovergestelde schreeuwen?
www.youtube.com/watch?v=NqdSGKn8uxQ&a...

"The president shall,... not may ... shall .. appoint someone to fill the seat" - aldus China Joe Biden, in voor de globalisten zo veel meer gunstiger tijden.
Het mag duidelijk zijn waarom de Deepstate zo creatief met de Grondwet wil omspringen, als doodsvijanden van het volk.

Dat deze al vier jaar durende staatsgreep maar mag mislukken in november.
Trump 2020.

en erken de verkiezingen van 2016 eens.

Jan Passant mk2 | 25-09-20 | 21:34

Iemand uitjouwen terwijl deze zijn respect betoont aan een overledene, dan moet je toch wel heel erg overtuigd zijn van je zaak.

MickeyGouda | 25-09-20 | 21:33 | 3

Links is vergiftigd met diepe haat daar.

sprietatoom | 25-09-20 | 21:59

Jaja, voor bonkers bonespur fatsoen verwachten terwijl de man de schofterigheid zelf is.

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:37

@sprietatoom | 25-09-20 | 21:59: Onzin, de reps zijn nog steeds boos over het niet verder steunen van Nixon. Wel vreemd dat Nixon struikelde over één valse verklaring terwijl Bonkers Bonespur nu op 25.000+ zit

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:39

Goede move weer GS. Wat achtergrond die je nooit krijgt bij de MSM als duiding is altijd welkom. Als zou ik het niet te uitvoerig doen zoals dat UWV verhaal. Verder dat filmpje van Trump bij die herdenking. Wat heb ik toch een steeds groter wordende hekel aan die woke people die daar staan te schreeuwen. Als ik nu die oude Vietnam demo’s terug zie in docu of film dan krijg ik met terugwerkende kracht gewoon dezelfde hekel aan die lui van destijds ook al hadden ze toen volkomen gelijk natuurlijk. Raar.

Tiscali-2 | 25-09-20 | 21:31

Je zou zeggen: stel een rechter aan die door beide partijen gesteund worden. Verzoening. Maar dat zit er niet in. De Dems willen Trump dan nog steeds kapot maken. Het is gewoon oorlog.

Rest In Privacy | 25-09-20 | 21:30 | 2

Sorry, bonkers bonespur is vooral boos dat de rest zijn briljantheid niet ziet. Als ze allemaal hoera zouden roepen was er niets aan de hand.

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:36

Wie er ook president wordt en wie er opperrechter wordt maakt niet uit.
Er is een sfeer in de usa ontstaan waarbij samenwerken met de andere partij niet meer bespreekbaar is, de tegenstander is de duivel of een fascist.
Het land graaft gewoon zijn eigen graf door zichzelf tegen te werken.

Schadenfreude | 25-09-20 | 21:28 | 1

Sad but true.

Normpje | 25-09-20 | 21:35

Tipje voor de guurders. SCOTUS is idd zwaar gepolitiseerd geworden maar wat waarschijnlijk de MSM u niet gaat vertellen wat er op het spel staat. Namelijk 2A. Dat is momenteel het grootste sluimerende discussie binnen Amerika, waar het meeste diverse regelgeving over bestaat bij staten onderling. You see, waar de Dems om gillen (abortus met name) is niet in play bij de huidige samenstelling en daar zou een Twamp aanstelling niets aan veranderen (en hij gaat geen zwaar conservatieve rechtert aanstellen die aan pro choice wil zitten).

Waar de Dems op dit moment ten strijden trekken is om 2A verder in te perken. Helemaal schrappen kan nog niet want geen 2/3 in senaat. Maar een aantal staten hebben flinke restricties opgeworpen op wapenbezit. Toevallig in zwaar blue states waar momenteel antifa lekker huishoud in de grooste blue cities.

Mocht u zich afvragen waarom 2A uberhaupt belangrijk is want dombo's wil je pipa geven tog want vadertje staat verzorgt en beschermt u? Nou nee. In blue cities in blue states wordt momenteel gereld en de popo is standing down. Behalve dan om de burgemeester en wethouders te schermen. Maw de burger is overgeleverd aan the mob want popo doet niets.

En dat staat u overigens te wachten met de duisternis wat de EUSSR heet wat aan zit te komen. Maar daar komt u nog wel achter (bij de realisatie is het al te laat voor u maar goed).

Anyway conservatives zoals de NRA organisatie durven momenteel niks voor SCOTUS voor te leggen. Want met de huidige compositie zou zomaar de strenge restricties op wapenbezit gehandhaafd kunnen worden. Sterker nog het kan nationaal beleid worden want precedent. Met een Twamp aanstelling kan een pro 2A rechtert aangesteld worden die ineens casaties voor conservatieven mogelijk maakt om deze restricties ongrondwettelijk te maken. En dat is waar het allemaal om draait.

Vergeet baas in eigen buik, daar gaat niet aan getoornd worden. Het gaat om de pipa's.

Graaf_van_Hogendorp | 25-09-20 | 21:19 | 9

@HansWorst1222 | 25-09-20 | 21:26: 2A = Second amendment. Oftewel de tweede uitbreiding van de grondwet. Onderdeel van de Bill of Right (dat de eerste 10 amendementen in een keer toevoegde).

1A is het recht op vrije meningsuiting.
2A is het recht op het dragen van wapen.
(de rest weet ik niet zo uit m'n hoofd. Bevat onder andere het in het artikel genoemde onschendbaarheid van het lichaam)

SkepticalRealist | 25-09-20 | 21:51

@HansWorst1222 | 25-09-20 | 21:26:

Inderdaad het ware beter geweest, gewoon reaguur-technisch, als de Hooggeborenen het beestje bij de naam genoemd had. Persoonlijk haat ik allerlei afkortingen en acroniemen, tenzij ze echt een wezenlijk onderdeel uitmaken van ‘s Neerlands idioom. Niemand hoeft van mij NAVO voluit te schrijven, dat weten we wel. Wie dat niet weet mag terug naar de zandbak.
Ben de vriendelijkheid zelve. Evocatus
.

Evocatus | 26-09-20 | 01:29
▼ 6 antwoorden verborgen

LOL, wat een ondemocratische teringbende. Laat Trump de komende 12 jaar als president de Amerikaanse hegemonie maar helemaal de nek omdraaien. Mooie reality tv.

* Il Principe * | 25-09-20 | 21:15 | 9

@* Il Principe * | 25-09-20 | 21:38: Je zit zelf in de poppenkast met je simpele geklets.,

Zwizalletju | 25-09-20 | 21:46

is er nog een hegemonie? Met dit beleid liggen de tegenstanders over de grond te rollen van het lachen.

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:33
▼ 6 antwoorden verborgen

En opnieuw zijn de Democraten begonnen met het verzieken. Het mooie is nu dat Trump’s benoeming van een nieuw lid er toe kan leiden dat de Democraten, mochten zij de president leveren, alleen nig kun overgaan tot het verdunnen van SCOTUS door extra leden te benoemen. En daarmee wordt in één klap duidelijk dat de naam van hun partij feitelijk een gotspe is.

Rest In Privacy | 25-09-20 | 21:13 | 3

Dat, en toevoegen van Staten (DC en Puerto Rico zijn alweer vier senatoren voor Dems extra), en zo zijn er nog wel meer voorbeelden dat wanneer links verliest de spelregels anders moeten.

Nationaal voorbeeld: het referendum.

JohnLocke | 25-09-20 | 21:14

Ik zie voetbalinside ook verziekt worden door de Corona rivm mafia.

joppo0 | 25-09-20 | 21:34

Nee, dat kan niet! In de grondwet staat dat de Supreme Court uit 9 rechters bestaat. Waarom 9? Zodat er een natuurlijke meerderheid is..

En een grondwet aanpassing (niet een amendement, maar een van de core artikelen) heeft een meerderheid nodig onder TWEE(!) verschillende presidenten. Dus zelfs als Biden president wordt, kan hij dat tijdens zijn periode niet regelen. Hij kan het wel voorbereiden en hopen dat na zijn 4 of 8 jaar opnieuw in zowel het Huis als Senaat opnieuw met een supermeerderheid (2/3 van de stemmen, afwezig of niet gestemt is een 'tegen' stem) de wijziging van de grondwet accepteert..

De Amerikaanse grondwet is de oudste onaangepaste grondwet ter wereld..

TuurlijkNiet | 25-09-20 | 22:35

Overigens heeft voor zover ik weet geen enkel Nederlands medium de laatste dagen geschreven over een goed onderbouwd rapport van Republikeinse senatoren dat de drugsverslaafde oneervol uit het leger ontslagen zoon van Joe Biden, naast de 4 miljoen van een corrupt bedrijf uit Oekraïne en de 1,5 miljard ‘investering’ van een Chinees staatsbedrijf, ook nog eens 3,5 miljoen heeft gekregen van de vrouw van de burgemeester van Moskou en een ton spending money van een Chinees bedrijf. Allemaal feiten onderbouwd met bankafschriften etc., gebeurd toen Hunter’s vader VP was. Normaliter game over voor een kandidaat, maar nu schrijft er niemand iets over.

Wel over een nicht van Trump en een erfenis of een zoon van Trump en hun goededoelenstichting. Tot zover de onafhankelijkheid van de media in Nederland.

JohnLocke | 25-09-20 | 21:09 | 2

De NPO is volledig failliet. GS mag er nog wel even een topic aan wijden. Heb je een linkje opgestuurd?

Frau Merkel | 25-09-20 | 21:33

Ach, als je USA correspondent de schoonzoon is van Nancy Pelosi, wat lullen we dan nog over onafhankelijkheid?

Mauguio | 25-09-20 | 22:52

"[...] en biedt alleen het Europees Hof via het EVRM nog soelaas."

Nonsens. Ook de Nederlandse rechter *moet* de bepalingen uit verdragen toepassen (voor zover die directe werking hebben), en behalve het EVRM zijn er nog diverse andere belangrijke verdragen.

@Dennis Gerritse, je weet kennelijk totaal niet waar je het over hebt, maar je meent wel ons hier te moeten uitleggen hoe het zit? Ga je heel diep zitten schamen. En dan ook nog bedelen om geld? Pleur op. Hier zitten genoeg mensen met meer expertise die hun kennis gratis plempen.

OverdaanDerOnderheid | 25-09-20 | 21:06 | 4

Verdrag > Grondwet.

Verder, als je procedeert en je verwijst niet naar minimaal één lid van het EVRM, heb je dan wel echt geprocedeerd?

JohnLocke | 25-09-20 | 21:12

@JohnLocke | 25-09-20 | 21:12: Een verdrag vereist eenmalig een normale meerderheid, en nauwelijks/nooit meer op te zeggen.

Een rondwetswijziging is veel omslachtiger, maar in verhouding makkelijker ongedaan te maken.

En toch gaan verdragen boven de grondwet!

SkepticalRealist | 25-09-20 | 21:45
▼ 1 antwoord verborgen

Interessant, ik zal een donatie doen. Om de anonimiteit te waarborgen had ik liever een bitcoin adres gezien BTW.

UpdateAvailable | 25-09-20 | 21:04

Gefeliciteerd Amy Coney Barrett!
Of ben ik te vroeg?

Tarak | 25-09-20 | 21:03 | 1

Eens met uw keuze.

Lupuslupus | 25-09-20 | 21:12

Blij met Dennis is. Met heel GS natuurlijk. De landdichters.

Normpje | 25-09-20 | 21:03 | 3

Wie of wat is Dennis...!!

neonreclame | 25-09-20 | 21:04

Dennus..

Hoi neon...

Soms ook joris...

neonreclame | 25-09-20 | 21:02

Als RBG gewoon onder Obama was afgetreden, dan hadden de dems nu niet zo hoeven lopen janken.

cheops | 25-09-20 | 21:01 | 3

Maar toen werd Hillary president.

Mr_Natural | 25-09-20 | 21:02

@Mr_Natural | 25-09-20 | 21:02:
Tja, die oranje meneer schopte de hele poppenkast in de war. En als Trump wordt herkozen hebben we nog Stephen Breyer die er door Clinton is neergezet en nu 82 jaar is. Misschien mag Trump er over een paar jaar weer 1 vervangen

cheops | 25-09-20 | 21:20

Het zou beter zijn wanneer men voor 80 zou aftreden en niet voor 60 beginnen. Vroeger heeft men niet voorzien dat mensen zo oud zouden worden.

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:32

Ze moeten zich doodschamen.

Mr_Natural | 25-09-20 | 21:00

De Clintons zullen het steeds benauwder krijgen. Zowel Bill als Hillary gaat slechte weken tegemoet. Bill krijgt te verduren dat alle logboeken van vluchten door Jeffrey Epstein zijn opgevraagd. Daar zullen meer leden van de Amerikaanse elite bepaald ongelukkig mee zijn, maar Bill speciaal, aangezien ook eventuele meiskes zullen zijn vermeld. Veel van wat daarover nu nog in het halfduister hangt komt dan boven tafel. En ook dat kan niet anders dan het nieuws over de Bidens weer in de aandacht trekken.
Ook als echtpaar staan hen slechte weken te wachten. Durham heeft aangekondigd nu ook onderzoek te doen naar de Clinton Foundation, en haar pay to play methodiek bij het arrangeren van donaties. Met een beetje geluk komt ook de waanzinnige donatie door de Nederlandse Postcodeloterij van 21 miljoen nog om de hoek kijken, en dan is het ook in Nederland feest op weg naar NL2021.

dik van alster2409 | 25-09-20 | 20:59 | 4

Beste Dik etc. (Excuus maar ik vingertyp en zo’n lang alias vraagt om inkorting)

Heel goed dat u de Nederlandse postcodeloterij noemt, want dat was mij eveneens een doorn in het oog. Heb ze daarover eens op het vestje gespuugd in redelijke nette bewoordingen en kreeg een nietszeggend antwoord retour. Nederlands gokgeld dient in Nederland besteed te worden!
Eigen poen eerst. Evocatus
.

Evocatus | 26-09-20 | 01:36

De Clinton Foundation wordt sinds 2005 gesteund door de Postcode Loterij.
Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 33,2 miljoen euro van de loterij. De ongeoormerkte bijdrage van de Postcode Loterij wordt uitgegeven aan werkzaamheden van de Foundation op het gebied van ‘international & climate work’.

www.postcodeloterij.nl/goede-doelen/o...

Ay_Caramba | 26-09-20 | 09:30

lachwekkende verzinsels. Er gebeurt helemaal niets. Vooralsnog is er toch nog een rechtsstaat in de VS. Als die het maar houdt tot 21 januari. Daarna komt Bonkers Bonespur in de problemen.

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:31
▼ 1 antwoord verborgen

RBG is wel erg overschat in linkse kringen. De koningin van de dissenting opinions bij een beslissing van 9 tegen Nul.

Glasgow Argus | 25-09-20 | 20:58 | 6

U weet niet echt hoe het zit en wat de verdiensten zijn van deze rechter.

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:27

@Sitting_targets | 25-09-20 | 21:35: Flauwekul, nooit gebeurd. De enige in de war (nooit uit de war geweest) is pres Bonkers Bonespur. Let even op de wartaal wanneer hij niet voorleest , wat hij ook al niet zo goed kan.

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:28
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik lees alleen maar reacties, betaald waar zijn ze?

Stikstofnarcose | 25-09-20 | 20:58 | 1

Gelukt

Stikstofnarcose | 25-09-20 | 20:58

Ginsbourg? Late we eens beginnen met een potje je t'aime dan.

fokkewoelf | 25-09-20 | 20:57 | 2

Zwaar ademen is niet gepast nu.

Mr_Natural | 25-09-20 | 21:01

gainsbourg

AntiZanicz | 26-09-20 | 14:29

Belang van een derde SCOTUS-pick voor Trump is dat Justice Roberts, benoemd door een Republikein, de ‘verkeerde kant’ op gaat op veel zaken (wat dan eindigde met een 5-4 voor links). Nu zitten we met een 4-4 (bij gelijkspel gaat het terug naar het verwijzend ‘hof’), maar idealiter wordt het 4-5 voor de Republikeinen. Het gaat zeker spektakel worden, maar of ze een vrouw en dan wellicht uit een minderheid net zo hard gaan aanpakken als de bierdrinkende Kavanaugh net voor de verkiezingen? Geen idee. We zullen zien. Popcorn.

JohnLocke | 25-09-20 | 20:55 | 6

@JohnLocke | 25-09-20 | 21:03: Welke dan?
Welke John Roberts was interessant en chantabel genoeg voor Epstein om mee te nemen op dit vluchten?

Arachne | 26-09-20 | 01:31

Gorsuch and Kavanaugh kunnen ook nog wel nieuw licht zien. De conservatieve standpunten zijn nogal wereldvreemd en dat zien zij in positie als rechter ook wel. Waarom zouden mensen naar het pijpen van andermans religie moeten dansen.

NB US constitution is rather poorly written. Eigenlijk zou er een opnieuw geformuleerde versie moeten komen. Ook het kiesstelsel blijkt nogal te rammelen en dient op de schop te gaan.

AntiZanicz | 26-09-20 | 10:27

@cheops | 25-09-20 | 21:24: Wanneer Bonkers Bonespur niet bijft kan er 12 jaar democratisch geregeerd worden en kan SCOTUS verbeterd worden naar 19 rechters. Dat is al eens eerder geopperd. Zo kan men de invloed van één persoon wat temperen.

AntiZanicz | 26-09-20 | 10:28
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik blijf Amerika een landje vinden dat amper iets toevoegt aan het geluk op aarde.

Leptob | 25-09-20 | 20:53 | 11

Calamity Jane, uiteraard iemand anders die positie over China is hard op weg en de EU heeft die macht nog niet door het onderlinge ruzie maken.

EmilioEsteves | 25-09-20 | 22:52

@Between&Betwixt | 25-09-20 | 22:35: Nee, dat is niet goed.
Ze zijn oppermachtig en daarmee corrupt. Wie zonder roze bril kijkt naar de VS en haar doen en laten, zou wel eens kunnen concluderen dat ook nog hypocriet is: onder de vlag van democratie en vrijheid, de vrijheid steeds verder beknotten binnen de zogenaamde democratie en vrije verkiezingen.

Hoeveel oorlogen heeft Trump beëindigd?

En Amerika is zelf globalistisch; zie haar inspanningen tot dominantie in de Zuid-Chinese Zee (zou China eens moeten doen voor de kust van Brazilië), het "geven" van de bezette Golan hoogte aan Israël, driekwart van de wereld bedreigen/chanteren tot het verplaatsen van hun ambassade naar Jeruzalem, wetgeving aannemen in hun parlement welke ingrijpt in de binnenlandse zaken van andere landen, het eenzijdig afkondigen van sancties EN landen die niet meedoen krijgen een persoonlijke sanctie.

Ze teren nog steeds op hun "overwinning in WO2".
Inmiddels kleeft het bloed van de vervolgoorlogen, conflicten en regimeverandering, alsmede de gevolgen van verregaande economische sancties (niets te maken met vrede, maar VS belangen of machtspolitiek) aan hun handen.
Een grote bek over dictators en onderdrukkers en zelf heersen, heersen, heersen. Welke president er zit maakt helemaal niets uit.

Arachne | 26-09-20 | 01:30

@Arachne | 26-09-20 | 01:30:

Beste Arachne,

Inderdaad zo gaat het en alle misdaden zijn keurig gedocumenteerd voor wie het lezen wil. Het gaat eigenlijk al terug tot het uitroeien van de autochtone bevolking. Daarna is het nooit opgehouden.

Eerlijkheidshalve zij opgemerkt dat de toenmalige Nieuw Amsterdammers als goed voorbeeld de Wapingers hebben uitgeroeid. Hiermee bedoel ik niet dat wij in onze tijd daaraan schuld hebben o.i.d. of herstelbetalingen zouden moeten doen.

Ander “leuk” detail hetgeen de gewenste suprematie aantoont is de tocht van de “ Great White Fleet (1907-1909). Potje machtsvertoon en dreiging van de eerste orde.

Of de American Expedition Force Siberia (1918-1920) die diep on Rusland zat tijdens de burgeroorlog aldaar.
De VS = oligarchische schurkenstaat. Evocatus
.

Evocatus | 26-09-20 | 01:50
▼ 8 antwoorden verborgen

Barbara Lagoa of Amy Coney Barrett... hopen op Lagoa. Morgen 23:00 onze tijd weten we het,

JohnLocke | 25-09-20 | 20:53

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl