achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Vrouwenmepper Raymi Sambo krijgt 125.000 euro subsidie PER JAAR

GRATIS GELD!

He leuk, het Fonds Podiumkunsten heeft weer aan de gratisgeldboom geschud en de flapjes zijn neergedaald in de hongerige handjes van iedereen aan de stam. Voor de verandering geen vlammend betoog over het hoe, wat en waarom van subsidies en wie wel, niet of helemaal niet subsidie zou moeten krijgen; het cherrypicken van de verdrietigste of leukste toekenning voor de periode 2021-2024 doet u zelf maar, hiero. Raymi Sambo echter, hij verwierf een uitzonderingspositie toen hij op IJburg een vrouw tegen de tegels mepte - u kent Raymi Sambo immers van het topic 'Raymi Sambo (All Stars) hoekt vrouw neer', want als Raymi Sambo iets niet zint ramt-ie de tanden uit de mond van weerloze vrouwen. Later noemt hij dat dan 'een niet doordachte keus'. En Raymi Sambo de vrouwenrammer krijgt nu dus 125.000 subsidie. PER JAAR. Omdat-ie zo lekker bezig is. Laten we het maar 'een niet doordachte keus' noemen.

Commissierapport

ARTISTIEKE KWALITEIT VAN HET WERK VAN DE MAKERS

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het werk van de maker(s) als goed.

Stichting Raymi Sambo Maakt produceert maatschappelijk geëngageerde theatervoorstellingen over actuele thema’s. De verhalen zijn sterk geworteld in de Nederlandse interculturele samenleving. Raymi Sambo Maakt is gevestigd in Amsterdam en staat onder de artistieke leiding van theatermaker en acteur Raymi Sambo. De voorstellingen spelen vooral in het vlakkevloercircuit.

De commissie is positief over het vakmanschap van Raymi Sambo, die zij zowel als regisseur als acteur over aanzienlijke kwaliteiten vindt beschikken. Zij ziet het vakmanschap vooral gereflecteerd in de kwaliteit van de regie en het spel, zoals in ‘Poker’ of ‘F*ck the Police’, en de dramaturgie van de voorstellingen.

Raymi Sambo Maakt beschikt over een herkenbare en onderscheidende artistieke signatuur, aldus de commissie. Het jaarlijks terugkerende evenement ‘Je Suis…’, waarin het gezelschap in korte tijd een voorstelling maakt die inspeelt op de actualiteit, vindt zij daar een goed voorbeeld van. De maker toont lef door te kiezen voor thema’s die behalve urgent ook confronterend en schurend kunnen zijn: voor zijn eigen achterban, voor zijn community en voor de toeschouwers. Verder constateert de commissie dat Raymi Sambo zich als theatermaker de laatste tijd kwetsbaarder durft op te stellen, en zijn onderwerpen dichter naar zichzelf toehaalt. Zij is van mening dat dit de oorspronkelijkheid van het werk ten goede komt.

De commissie concludeert dat Raymi Sambo Maakt de afgelopen jaren een behoorlijke achterban heeft opgebouwd. De prikkelende actuele onderwerpen, in combinatie met de realistische speelstijl, creëren een grote mate van zeggingskracht voor de primaire doelgroepen, bestaande uit jongeren en de zwarte gemeenschap. Hoewel de commissie het werk aansprekend en toegankelijk vindt, constateert zij dat de maker in zijn producties in potentie interessante perspectieven soms laat liggen. Zo leent het onderwerp van ‘Poker’ zich ook voor een meer poëtisch, gevoelig perspectief, maar krijgt dit in de voorstelling nauwelijks een kans. Met meer oog voor de verschillende invalshoeken op een thema zouden de voorstellingen aan zeggingskracht kunnen winnen.

#### KWALITEIT VAN DE ACTIVITEITEN UIT HET PLAN

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de activiteiten uit het plan als ruim voldoende.

De plannen voor 2021-2024 vormen een continuering van de artistieke koers van Raymi Sambo Maakt. De commissie herkent in het plan de sterke, eigen signatuur van het gezelschap. De commissie vindt dat Raymi Sambo Maakt kiest voor actuele onderwerpen, die worden samengebracht in een voorstellingsreeks met als overkoepelend thema: hoe te (over)leven in een witte normatieve samenleving? Dit vindt zij een scherp gekozen en authentiek uitgangspunt, dat perspectief biedt op interessante invalshoeken. Het gezelschap kiest volgens de commissie voor relevante verhalen, waarbij kritisch wordt gekeken naar zowel de witte samenleving als naar de eigen, overwegend zwarte, community. Dit vindt zij bijdragen aan de oorspronkelijkheid van de plannen.

De commissie vindt het positief dat Raymi Sambo Maakt samenwerkt met jonge creatieve talenten en op organische wijze een platform creëert voor talent met diverse culturele achtergronden. Deze talenten leveren een interessante bijdrage aan de actualiteit van het werk en de maatschappelijke waarde ervan. Verder vindt de commissie de samenwerkingen met organisaties als Likeminds en Theatergroep Aluin passend en overtuigend gemotiveerd. Een kanttekening plaatst de commissie bij de samenwerking met DeLaMar Theater, waar het gezelschap de grotezaalproductie ‘Duizend aanslagen op Obama’ maakt. Deze samenwerking ziet zij nauwelijks onderbouwd en uitgewerkt. Ook mist zij in dat kader een reflectie van Raymi Sambo als regisseur op de te nemen stap van het vlakkevloertheater naar de grote zaal.

In de uitwerking van de artistieke plannen leest de commissie enkele aansprekende ideeën, zoals de perspectiefwisseling in ‘Ik zeg toch sorry…’, waarin het zwarte perspectief door witte acteurs wordt verteld en andersom. Hoewel zij positief is over de concepten en gekozen thematieken, mist zij bij sommige concepten een uitwerking van de dramaturgie, waardoor zij beperkt zicht krijgt op de ontwikkeling van de verhaallijn. Ook krijgt de commissie weinig beeld bij het danselement in de voorstellingen. Gezien het gegeven dat Raymi Sambo Maakt een groter accent op het danselement wil leggen, vindt zij dat een gemis. Ondanks enkele onduidelijkheden is de commissie van mening dat de plannen genoeg interessante aanknopingspunten bevatten om vertrouwen te hebben in voorstellingen met zeggingskracht voor de beoogde doelgroep.

#### PUBLIEKSFUNCTIE

De commissie beoordeelt de publieksfunctie als ruim voldoende.

De commissie constateert op basis van de plannen dat Raymi Sambo Maakt voorstellingen maakt waarbij de tekst leidend is. De commissie stelt vast dat het aantal aanbieders dat soortgelijk aanbod verzorgt groot is. De commissie stelt tegelijk vast dat het potentiële publiek voor dit aanbod eveneens groot is. De commissie is daarom van mening dat sprake is van een potentieel interessante toevoeging aan het podiumkunstenaanbod.

Raymi Sambo Maakt weet zich met het specifieke aanbod dat het brengt, duidelijk te positioneren. De inzet om verschillende publieksgroepen met elkaar te verbinden zit in het DNA van het gezelschap. De inhoud van het werk, de werkwijze en de samenstelling van de artistieke teams dragen volgens de commissie op een positieve manier bij aan het bereiken van verschillende doelgroepen.

Raymi Sambo Maakt speelde tot nu toe vooral in de grote steden, en weet daar naar het oordeel van de commissie een behoorlijk aantal bezoekers te trekken. Zij vindt het positief dat het gezelschap streeft naar publieksverbreding en in dat kader de komende jaren ook in de verschillende regio’s buiten de grote steden zichtbaar wil zijn. Verder streeft Raymi Sambo Maakt naar een flinke toename van het aantal speelbeurten per jaar en van het totale publieksbereik. De commissie vindt dat er sprake is van behoorlijke verwachte stijgingen, maar zij mist een plan van aanpak om die te realiseren. Het gezelschap wil weliswaar een nieuw verkoopbureau in de arm nemen, maar uit het plan blijkt niet welk bureau dit is. Hierdoor is de commissie er niet bij voorbaat van overtuigd dat de gewenste publieksverbreding en stijging aan speelbeurten reëel zijn.

Naast de bestaande achterban richt het gezelschap zich in de komende periode op bezoekers vanaf zestien jaar, de LHBTIQ-gemeenschap en mensen die niet of nauwelijks in het theater komen. Vooral die laatste doelgroep is niet eenduidig, en niet eenvoudig te bereiken, aldus de commissie. Zij mist dan ook een gerichte strategie die haar ervan overtuigt dat Raymi Sambo Maakt zijn doelgroepen weet te bereiken en dan vooral ook buiten de grote steden waar het gezelschap al een vaste achterban heeft opgebouwd.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

VIDEO. Raymi Sambo (All Stars) hoekt vrouw neer

Totale Lul van 2020 - en het jaar is nog maar net begonnen!

@Mosterd | 02-01-20 | 09:22 | 0 reacties

Limburgse gouverneurslul Theo Bovens: 'Eurlings is een sympathieke gast en verdient dit niet'

Iedereen en z'n welopgevoede schoonzoon is piswoest op Camiel 'geregisseerde fopspijt' Eurlings, maar natuurlijk weer niet de Limburgse kartel-adel. "Hoge bomen vangen veel wind", gaapt de gouverneur van de meest Palermoëske provincie van dit polderland.

@Van Rossem | 03-01-18 | 19:33 | 0 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.