Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Baudet in bierkelder gesmeten door Elma Drayer

Het was weer van dik hout bouwt men bierkelders bij de geteleviseerde zondagsdiensten van de publieke omroep

Links doet huilie huilie omdat rechtsmensen en hun Belgische bash-bode onaardig doen over de weledele mevrouw Halsema (die dus prompt tot slachtoffer wordt 'verheven', want dat is een beschermde heiligenstatus bij links). Rechts is deze zondag narrig over hoe Elma Drayer uit het demoniserende vaatje tapt tegen Thierry Baudet, die "identiteitspolitieke kletskoek" verkoopt, en bij rechts krijg je dan oorlogsretorisch scheldgif over je heen, want zo werkt dat dan weer op rechts. Ook Baudet zelf is er wel een keertje KLAAR mee, met die verdachtmakingen over dat ene boreale woordje 'boreaal', en reageert in ieder geval lekker fel op de zoveelste doodsaaie aantijgingen. Is deze zondag dan een gelijkspelletje, een remise of een verlies voor alle partijen?

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
borderlijntje | 16-09-19 | 15:57
-weggejorist-
Mechanisme | 16-09-19 | 12:30 | 3

Waarom ga je überhaupt in zo'n kut programma zitten.

WayneGretzky*99* | 16-09-19 | 12:05 | 2

Omdat je je toch soms moet verdedigen tegen de stortvloed van verdachtmakingen (zie l*l Tommy in het NRC), framing en onjuistheden die op je af worden gestuurd.

Alco-de-Holist | 16-09-19 | 12:08

Afweer mechanismes als fascisme/racisme/populisme werkt niet meer. Heeft men lang op kunnen teren om daarmee Die-Wilders of Tjerrie in de verdediging te drukken. Dus nu maar iets als boreaal wat schijnbaar ook de lading moet dekken. Maar het er constant doorheen tetteren is gebleven. Uiteindelijk krijg de tetteraar zijn/haar zin van de gespreksleider. Zoals altijd is dat een succesformule.

Kamervraag | 16-09-19 | 09:05

Baudet moet er wat lomper ingaan en niet te netjes willen blijven en meer opmerkingen maken zoals Derksen met "Turkije is een kutland" of reageren als Elma zegt : ik ben klassiek links, dat Thierry zegt : ik hou meer van klassieke muziek dan van dat linkse gereutel.

IndoFortuyn | 16-09-19 | 08:55

Ik had mevrouw Elma Drayer wijzer ingeschat. Ze valt wat mij betreft door de mand en van haar voetstuk

frisenfruitig | 16-09-19 | 08:43

De boreaal kelder.

Bigi Bana Boy | 16-09-19 | 08:37

Kansloos en geen argument zal deze mevrouw overtuigen, deze en haar gelijken roepen dat Nederland niet meer bestaat. Als infiltrant in linkse kringen heb ik het ze zelf meerdere horen zeggen. Toen ik op een avond het niet meer kon houden en weerwoord gaf ben ik trouwens voor het leven verbannen.

Misterspok | 16-09-19 | 07:55 | 1

Het zijn mensen met een agressief superego. In feite heb je niks aan ze omdat ze alleen maar lullen en geen stap verkeerd durven zetten.

pomodorus | 16-09-19 | 09:50

Iedereen die tegen Thierry is is stom.
Ongeacht wat ze zeggen.
<bubblemodus uit>

kloopindeslootjijook | 16-09-19 | 07:46 | 2

Doe mij maar de Hiddemeister, die kraamt tenminste geen 'kletskoek' uit.

AcademicBubble | 16-09-19 | 08:32

De les die je hieruit leert is dat mensen inderdaad zich nooit door argumenten laten overtuigen wanneer ze diep in het (marxistische) geloof zijn ingegraven. 'Debatten', of platte verdachtmakingen zoals deze, zijn maar matig zinvol en overtuigen eigenlijk alleen aanhangers van een bepaald overeenkomstig standpunt.

Overnijd | 16-09-19 | 07:35 | 1

Was het maar een debat.
De een zegt dit de ander dat.
Maar verder komt het niet
Tot ons verdriet.
2x een monoloog is geen dialoog, een vergelijking van opvattingen.

kloopindeslootjijook | 16-09-19 | 07:52

Hij noemt haar mevrouw Drayer, zij noemt hem Thierry.

Apollo | 16-09-19 | 07:23 | 3

Nou en.

kloopindeslootjijook | 16-09-19 | 07:52

Ze zegt ook "ik vind". Wat heb ik ermee te maken wij zij vindt? Alsof dat wat zij vindt het enig goede zal zijn. Deze bijdrage van haar (Thierry niet laten uitpraten, er steeds doorheen tetteren) laat perfect zien hoe links in elkaar steekt. Nooit open voor een andere mening. Altijd is het dat zij wel weten hoe het is en hoe het moet zijn.

Graaf Monte Cristo | 16-09-19 | 08:20

@Graaf Monte Cristo | 16-09-19 | 08:20:
Ik heb me inderdaad ook dood zitten ergeren aan het feit dat ze continu door het weerwoord van Baudet heen zat te tetteren en er inhoudelijk niet op inging. "Nee hoor, ik heb gelijk wat jij er ook van zegt".

Alco-de-Holist | 16-09-19 | 12:11

Tot nu toe in mijn 55 jarig bestaan nog nooit gehoord van Elma links Draaier, die inderdaad "identiteitspolitieke kletskoek" verkoopt. Wat een kleuter mentaliteit zeg. "Is deze zondag dan een gelijkspelletje, een remise of een verlies voor alle partijen"? Geen van allen, een zielige vertoning waar nooit een einde aan komt als men elkaar niet wil verstaan. Maar dat "verstaan" moet toch echt beginnen bij links en mensen als Elma Draaier.

marian2???? | 16-09-19 | 04:52 | 3

Amen! Precies wat Baudet zegt: links weet altijd beter wat wordt bedoeld met uitspraken van onwelgevallige meningen dan degene die ze uitspreek.

LibertyCity | 16-09-19 | 07:23

Ook dat ze niet zegt: ik ben het niet met A en B eens, wel met C. Nee, het is gelijk ''nee, nee, nee', giechel, dit gaat in tegen de socialistische orde.

Overnijd | 16-09-19 | 07:38

Dat u haar niet kent komt niet door mevrouw Drayer zelf.
Maar interesting dat de term identiy politics zowel over links als rechts met enige argwaan wordt bekeken.
Het is politiek vanuit de sociale identiteit van een bepaalde groep en de door deze groep gedeelde ervaring van maatschappelijk onrecht..
Vraag Sylvana maar.

kloopindeslootjijook | 16-09-19 | 07:59

Als Baudet van het gedoe over het woord 'boreaal' af wil zijn, laat hem dan uitleggen waar hij het vandaan heeft. Hij kan wel doen alsof het een heel alledaags woord is, maar dat is het natuurlijk niet.

Doldwaas | 16-09-19 | 03:22 | 3

Heeft Baudet allang gedaan. Boreaal betekend gewoon Noordelijk: In Nederland heeft Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet het woord twee keer in een politieke context gebruikt. De eerste keer, op het eerste partijcongres van FvD in 2017, had hij het over "ons boreaal Europa"; de tweede keer, in de overwinningstoespraak die hij voor zijn achterban hield na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019, over "onze boreale wereld".[7][8] Naar aanleiding van ontstane kritiek op zijn toespraak stelde hij in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij doelde op "een mooie, poëtische aanduiding" van Europa, de westerse wereld of de westerse beschaving. Boreaal staat volgens Baudet hierin ook voor het gedeelte van de wereld dat wordt beschenen door de aurora borealis, beter bekend als het noorderlicht. Dit zijn vooral westerse landen in Europa en Noord-Amerika.[8]

Het woord boreaal was in Nederland onbekend als politieke term totdat critici van Thierry Baudet na zijn uitingen het gebruik van de term aan extreem-rechts gedachtegoed lieerden. De Dikke Van Dale geeft anno 2019 als eerste betekenis 'noordelijk' ('ge­le­gen in, be­ho­rend tot het noor­den') en als tweede, niet-algemene betekenis 'noords' ('tot het noor­den, m.n. van Eu­ro­pa, be­ho­rend, al­daar voor­ko­mend').[9] In sommige gevallen werd het woord ook als verwijzing naar een noordse cultuur gebruikt, maar in het Nederlands komt de associatie met het extreemrechtse gedachtegoed in de periode tot 2010 zelden voor.[10].

marian2???? | 16-09-19 | 04:05

@marian2???? | 16-09-19 | 04:05:
Baudet wist heus wel dat de term boreaal in andere contexten gebruikt werd.
Juist door die term te gebruiken en zich dan tegelijk tegen de bruine randjes te keren schept dat die fijne verwarring waarbij mensen zich even moeten herbezinnen. Prima toch.

kloopindeslootjijook | 16-09-19 | 08:02

Google eens op Noorderlicht.

K.A. Leneet | 16-09-19 | 08:32

Asjemenou. Ik heb altijd gedacht dat mevrouw Drayer (ze schrikt kennelijk van die aanspreektitel) een Surinaamse was. Ik ken haar alleen van geluid. En nu blijkt de typische linkse 'feminist' met zure mond, die eigenlijk niet eens argumenten heeft, eh ... eh ... eh ... eh ...
Zodra ik merk dat mensen geen feiten hebben maar dwalen op vage gedachten, denk ik direct dat met een linksmensch te maken heb. Vaak blijkt dat te kloppen.
Baudet heeft, net als Bolkestein, wel eens een boek gelezen, dus hij weet van zichzelf dat hij geen racist is. Want allerlei kleuren zijn heel welkom, mits ze willen bijdragen aan onze westerse verworvenheden.

Rest In Privacy | 16-09-19 | 03:13

Zou Elma doorhebben dat het CBS het doorgaans heeft over migratieSALDO en dat er dus wel degelijk (veel) meer dan 100.000 binnen Westerse en Niet-westerse immigranten per jaar bij komen?

Alleen, ook bij de émigratiecijfers zitten weer veel voormalige emigranten: zodra die een kwart of een halve AOW hebben opgebouwd, kunnen zij terug om dan in het land waarvan zij altijd de taal zijn blijven spreken en waar zij doorgaans vastgoed in bezit hebben, naar een hele rustige en rijke oude dag toe te leven. Een kwart AOW is geloof gelijk aan een modaal inkomen in Marokko.

Zou Elma wel eens goed gekeken hebben hoeveel 45=plussers (en zelfs nog heel veel oudere mensen, ook 65-plussers) elk jaar binnen stromen?
Die gaan eerst inburgeren en de taal leren en als/dan zij zo tegen hun 50e op de arbeidsmarkt komen, dan zijn er niet zoveel werkgevers die interesse hebben.

Intussen draaien wij op voor 22 jaar uitkering (van 45-67 jaar) en aansluitend (vlg. Rutte gemiddeld) 18 jaar AOW.
Da's zo'n 40 jaar x 15.000 euro uitkering + toeslagen per persoon die op zijn 45e jaar binnen komt. Uiteraard nog exclusief al die andere kosten die u wel kent.

Kijken dat soort figuren dan nooit naar (verhoudings)getallen e.d.?
Zoals de verdeling van het aantal verstrekte w.w. uitkeringen: het aandeel dat naar Westerse migratieachtergrond gaat, is extreem hoog ten opzichte van het aantal inwoners van Westerse afkomst.
Dat zal waarschijnlijk door de zgn, Polen fraude komen (die allemaal steeds met w.w. een tijd weer in Polen gaan leven), Of naar de cijfers Bijstand: en dan zien dat het percentage uitkeringen onder al die Oost Europeanen stijgt naarmate men langer in NL verblijft.....

Maar ik bedoel maar: het kan toch niet waar zijn dat dit soort mensen nooit echt naar de cijfers kijkt en dan doodleuk durft te beweren dat er géén grote aantallen migranten binnen komen?

Wering | 16-09-19 | 01:55 | 3

nee, die mensen hebben dat niet door en kijken niet naar die cijfers. Ze willen het ook niet horen. Het gaat er om wat zij "voelen"...

Boeddha18 | 16-09-19 | 07:14

Baudet zei: 100.000 immigranten uit Afrika per jaar. Geen idee waarom hij zoiets zegt, maar het klopt niet. Er kwamen vorig jaar 20.000 immigranten uit Afrika en er gingen vorig jaar 10.000 Afrikaanse migranten weg uit Nederland. Het migratiesaldo van Afrikaanse migranten is dus 10.000. Dat zijn nog steeds een hoop mensen en het probleem is dat ze gemiddeld slecht gekwalificeerd zijn om hun eigen broek op te houden. Baudet had dus moeten zeggen dat er 20.000 nieuwe immigranten uit Afrika bijkomen, terwijl er 10.000 migranten uit Afrika weer remigreren of naar elders verhuizen. Wat daar nog niet bijzit, zijn Afrikaanse migranten die eerst in een ander EU-land binnenkomen en de nationaliteit aldaar verwerven om vervolgens in Nederland aan te komen. Bron CBS: opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dat...

tipo | 16-09-19 | 07:38

@tipo | 16-09-19 | 07:38:
Dat zijn de mensen die ergens in een bevolkingsregister staan, oa. statushouders (ga ik nu even vanuit). Tel daar eens alle illegalen (al weet niemand hoeveel dat er zijn) en AZC-ers bij op!

B*tchmeister | 16-09-19 | 09:07

Probleem voor Thierry is dat zij deels gelijk heeft. Hij bedrijft ook identiteitspolitiek. Hij richt zich natuurlijk duidelijk op de belangen van de Nederlandse Nederlanders. Ze heeft hem klem omdat hij er niet voor uit durft te komen. Hij had er handiger uit kunnen komen als hij had gezegd dat het gewoon waar is, net zo waar als CDA zich richt op Christenen.
Zij vliegt alleen uit de bocht door de nazi's er weer bij te halen. Dat moet hij fileren. Iedereen mag trots zijn op zijn identiteit behalve de blanke man, want die is dan meteen een nazi. Hij zou het moeten zeggen; waarom mag ik niet trots zijn op mijn volk?

Argesus | 16-09-19 | 01:09 | 4

De FvD komt ook op voor 'buitenlandse' Nederlanders, want de Turkse slager en Taiwanese IT-er zit ook niet te wachten op belastingverhoging door instroom van kansloze migranten uit Afrika en Midden-Oosten. Tevens zitten de meeste migranten die hier al wonen helemaal niet te wachten op islamisering van Nederland. Verstandiger migratiebeleid is dus ook in hun belang. En vanwege de beeldvorming is hun belang zelfs groter dan bij autochtonen.

tipo | 16-09-19 | 07:47

@tipo | 16-09-19 | 07:47: Dat laatste klopt zeker: goed geïntegreerde niet Westerse migranten en vluchtelingen zien zo mogelijk nog minder graag dan oorspronkelijke Nederlanders dit land volstromen met grotendeels kansloze gelukzoekers, omdat dit ook hun economische en sociale positie ondermijnt. Zijn zij nu ook xenofoob?

2tribes | 16-09-19 | 09:08

@tipo | 16-09-19 | 07:47: inderdaad dit. Het klonk eerder discriminerend van mvr Drayer dat ze zei dat FvD alleen opkomt voor de hoger opgeleide "witte" mensen. Alsof er geen hoger opgeleide "buitenlandse Nederlanders" zijn met goed betaalde banen.

boezeidekoe | 16-09-19 | 11:46
▼ 1 antwoord verborgen

Elma Drayer heeft het over bruine randjes. Die mag ze met wc-papier uit haar hol vegen. "Ja en die theorieen over omvolking". Heel theoretisch hoor, de praktijk is dat het witte sorry blanke boreale gehalte van grote steden erg afneemt en verkleurt tot zwarte ghetto's en hoofddoekjeswijken met schotelantennes, waar de linkse veelal boreaal-arische elite uiteraard helemaal geen ene bal mee te maken wil hebben. Maar Elma zal vast halfbloedjes/halfbloeden hebben geneukt met een Afrikaan anders kunnen haar kinderen niet meer in reclames figureren. Baudet moet veel directer man en paard noemen en tegen die Elma zeggen dat ze een achterlijk arisch wijf is met haar hoogblonde Greet Wilders kapsel net als Carice van Houten die haar kuthaar ging blonderen in Zwartboek. Die bolle penningmeester van z'n partij is een extreem linkse VVD-er en mol en gelukkig weg.

IndoFortuyn | 16-09-19 | 00:33 | 1

Maar Elma zal vast halfbloedjes/halfbloeden hebben geneukt met een Afrikaan anders kunnen haar kinderen niet meer in reclames figureren. Baudet moet veel directer man en paard noemen en tegen die Elma zeggen dat ze een achterlijk arisch wijf is met haar hoogblonde Greet Wilders kapsel net als Carice van Houten die haar kuthaar ging blonderen in Zwartboek.
Proest, hier moest ik ff erg hard lachen. Thx

JeWeetToch!? | 16-09-19 | 00:51

Elma Drayer is dus een journalist? Die schrijft dus met een bruine pen.

Arijane | 16-09-19 | 00:22

Ik vond dat Baudet zich goed verdedigde en gaf Drayer kots kots kots een paar drayen om de oren. Lekker gedaan.

JeWeetToch!? | 16-09-19 | 00:17

Identiteitspolitiek?
Een vrouw de job. Een man een schop?
Ik noem dat gewoon seksisme.

Graaisnaaiert | 16-09-19 | 00:04

Effe wat luchtiger en een stukje humor. De inquisitie zoals Baudet zei. Mel Brooks. www.youtube.com/watch?v=LnF1OtP2Svk
Jaja, wij walgelijke rechtse reaguurders hebben humor. ;-)))

Basil Fawlty | 15-09-19 | 23:45

Links draaiende verdraaier die Drayer.

Premier Trutte | 15-09-19 | 22:58

Boreaal. De Dikke Van Dale geeft anno 2019 als eerste betekenis 'noordelijk' ('ge­le­gen in, be­ho­rend tot het noor­den') en als tweede, niet-algemene betekenis 'noords' ('tot het noor­den, m.n. van Eu­ro­pa, be­ho­rend, al­daar voor­ko­mend'). In sommige gevallen werd het woord ook als verwijzing naar een noordse cultuur gebruikt. Een boreale zone is het overgangsgebied tussen de gematigde en de toendrazone op de continenten van het noordelijk halfrond. Het is een gebied met een subarctisch klimaat, ruwweg tussen 55° en 70° Noorderbreedte.
Het aan boreaal gerelateerde begrip 'Hyperborea' was in de Griekse oudheid een gebied voorbij de noordenwind waarbij de Grieken aan de god van de noordenwind Boreas dachten.

Tuinhekje | 15-09-19 | 22:51 | 10

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 15-09-19 | 23:49: Ik verdiep me altijd in de beweegredenen van de tegenstander.

bdn01 | 16-09-19 | 00:06

@bdn01 | 15-09-19 | 23:00:
Dan kunt u vast wel de oorspronkelijke nationaal socialistische brontekst aangeven van vóór 1945 waaruit dat blijkt, hou ons niet in spanning!

kindapaas | 16-09-19 | 03:01
▼ 7 antwoorden verborgen

De redenering van Draayer is blijkbaar: Baudet is tegen massa-immigratie; dat maakt hem verwerpelijk. Ook heeft hij een geheime agenda vol met verwerpelijke plannen. Hij zegt er niets over, maar ik, Elma Draayer weet wel beter. Hij heeft zich verraden toen hij "boreaal" zei. Meer heeft de linksmens niet nodig om te weten dat hij met Satan van doen heeft. Vóór Baudet heeft geen Nederlandse politicus het woord in de mond genomen, maar WIJ, linksen, weten dat dit het wachtwoord van de faxisten is.

JvanDeventer | 15-09-19 | 22:43 | 3

Ik ben in het geheel niet links, eerder guur rechts, maar dan nog weet ik wat in bepaalde kringen "boreaal" betekent. Door je van dat woordgebruik te bedienen is het mij ook meteen helder in welk troebel water dat persoon vist.

bdn01 | 15-09-19 | 23:10

@bdn01 | 15-09-19 | 23:10: Boreaal is een idee-fixe in uw eigen brein, een waanidee dat u kennelijk achtervolgt.

Eeuwig..Op..Vakantie | 15-09-19 | 23:14

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 15-09-19 | 23:14:
Fout woord. Dat bespaart de linkse medemens de beproeving van het nadenken. Soms denk ik dat zulke vrouwen een beetje gespaard worden in de confrontaties, Want we willen nu eenmaal geen traantjes zien.

Rest In Privacy | 16-09-19 | 03:49

Ik snap Baudet niet. Als ik weet dat er zo'n verzuurd complottheorie linksmens zit, dan zoek ik vantevoren de achtergrond van deze zure bom op. Om dat mens van repliek te dienen met haar eigen achtergrond! Mijn fijne collega's bijvoorbeeld, proberen soms ook nog wel een halfslachtige poging te doen om aan mijn stoelpoten te zagen. Maar dat zijn dan de nieuwe collega's. De mensen waar ik al langer mee werk, weten mijn modus operandi al wel. "Zal ik over JOU eens terug een boekje opendoen?" De meesten laten het wel uit hun hoofd. Baudet laat zich zonder verweer zeggen dat er een "bruin randje" aan hem zit of in ieder geval aan zijn politiek. Gewoon voor NSB-er laten uitmaken, nou dat hoeft een collega niet te proberen, want die laat ik dan buiten stampen. Ik zou een vette aanklacht tegen de rare koekwaus Drayer indienen, minstens. Wat een raar sujet, man man man hier word je niet vrolijk van. Aldus.

onesizefitsall | 15-09-19 | 22:39

Elma Drayer. Ik moest even diep nadenken want ik had nog nooit van die naam gehoord. Op die ene keer na dan, in 2014. Toen ze opstapte bij Trouw, nadat bekend was geworden dat haar collega Perdiep Ramesar ontslagen werd na jarenlang nepnieuws verkondigen in de Volkskrant. Elma Drayer vondt het ontslag onterecht, omdat het nepnieuws van haar collega wel in haar straatje paste.
Elma Drayer dus.

Tuinhekje | 15-09-19 | 22:29

Jezus, wat opende Witteman het seizoen magistraal vandaag..
Tjerrie moet het maar even op internet terugkijken. FvD staat hier een jaartje in de ijskast. En daarna is het sep'20 en duurt het nog een half jaartje voordat shit echt in fans gaat divergeren.

Shareholder II | 15-09-19 | 22:16

Volhouden Thierry. Alt Left zal alles in het werk stellen om je kapot te krijgen. De zwijgende meerderheid is het volkomen eens met je opvattingen, maar zwijgt i.v.m. fascisme. Het zwijgen zal worden verbroken bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

gratias | 15-09-19 | 22:15

Met dit soort vooringenomen lui is geen zinnig woord te wisselen, het is onfatsoenlijk en zelfingenomen gedrag dat niet corrigeerbaar is, omdat het in de persoonlijkheid is verankerd. Zelfs de basisbeginselen van een gesprek, zoals de de ander niet steeds in de rede vallen en geen smalende lachjes produceren (die onmiskenbaar blijk geven van minachting) worden hier met voeten getreden. Hiermee saboteer je elke discussie. Madame lippenstift wil helemaal geen discussie, want ze kan zich niet openstellen en ze kan niet luisteren. Daarom schrijft ze ook columns. Dan heeft ze altijd gelijk. Nou, veel geluk ermee.

Wiebenick | 15-09-19 | 22:12 | 2

Ook interessant. Eerst met de armen over elkaar, daarna achterover leunen, minzaam lachen en in dit geval hautain met je rechterhand wapperend vol overtuiging wat woorden roepen zonder onderbouwing en iemand niet aankijken. Ik heb daar zo'n bloedhekel aan. Ik heb sowieso een hekel aan vrouwen/mannen met een normale bril in de haren. Quasi intellectueel. Zie je vaak bij grachtengordeldieren. Ga maar eens op een zaterdagmiddag naar cafe de Heuvel, het Molenpad of Scheltema in Amsterdam. Afgeladen vol met die muffige types.

Basil Fawlty | 15-09-19 | 22:24

@Basil Fawlty | 15-09-19 | 22:24: scheltema zou ik typeren als de slangenkuil waar al deze types bij eenkomen, vooral op zaterdagmiddag

Fra Lippo Lippi | 16-09-19 | 08:23

Nooit gehoord van dat murmelende wrak Drayer... maar Wiki leert : Vrij Nederland .. Vk... Nou .. dan weet je genoeg .

daytripper | 15-09-19 | 22:06

Geweldig hoe Thierry hier de rust weet te bewaren, en in simpele termen rustig uitlegt waar FvD voor staat, en zich niet uit laat maken voor iets wat hij niet is. Chapeau!

JackStick | 15-09-19 | 21:52 | 1

Absoluut. Goedkoop scoren weer van zo'n deugdraak -alles om het morele gelijk te halen, argumenten zijn niet nodig in deze discussies als je maar nadrukkelijk je positie aan de goede kant inneemt. Respect dat Baudet nog de moeite neemt om er inhoudelijk op in te gaan.

2tribes | 16-09-19 | 09:20

Elma Drayer stelt... Ja ja mannetje, wat je ook zegt of denkt, voor mij ben je toch een racist... Lekker inhoudelijk, not! Wat een doortriest, totalitair mens is zij.

Fooak | 15-09-19 | 21:39 | 4

@Fooak | 15-09-19 | 22:08: Ik de Volkskrant laat Elma Drayer wekelijks een gezond tegengeleuid horen ten opzichte van de Asha's en bv Henriette Duurvoort. Daarom valt het me zo tegen dat de nuchterheid waarmee ze schrijft in dit fragment zo ver te zoeken is.

Karpov | 15-09-19 | 22:19

@Karpov | 15-09-19 | 22:19: voor mij is zij een onbekende en reageer op haar optreden dat mij inderdaad inhoudsloos over komt. Ze blijft drammen zonder argumenten.

Fooak | 15-09-19 | 22:36
▼ 1 antwoord verborgen

Thierry Baudet en FVD zijn voor de kracht van het individu en dat iedereen mee mag doen zolang ze onze waarden delen en iets toevoegen aan Nederland. Dat is in de verste verte geen identiteitspolitiek zoals de linkse partijen doen met het indelen op slachtofferschap van seksualiteit, geslacht, huidskleur en meer van dat.

Het is een soort projectie en eigen invulling van mevrouw die weigert te luisteren.

GroetenVanUrk | 15-09-19 | 21:14 | 2

Iedereen mag bij Thierry meedoen, zolang die maar zijn mond houdt en hetzelfde vindt als Thierry. Alleen vindt het leeghoofd Thierry helemaal niks zelf. Daartoe zit hij 's avonds kwijlend te bladeren in oude boekjes die Hiddema nog op zolder heeft liggen van zijn vader.

bdn01 | 15-09-19 | 23:15

@bdn01 | 15-09-19 | 23:15:
Thierry gebruikt een hele bibliotheek om zijn wijsheid vandaan te halen en aan te vullen. De moslims gebruiken slechts 1 boek en zien de inhoud als de absolute waarheid, hoe wreed en intolerant ook. Noem jij de moslims ook leeghoofden of ben je daar te schijterig voor.

kortebroek | 16-09-19 | 08:46

Waarom schuift Tjerrie eigenlijk aan als hij weet dat ze die wandelende tia ook hebben uitgenodigd? Zuivere pianospeeltijd. Zonde.

BoutrosBoutrosBleh | 15-09-19 | 21:13 | 2

Zendtijd voor Baudet he.

komtdatschot | 15-09-19 | 21:14

@komtdatschot | 15-09-19 | 21:14: Ja, maar het moet ook leuk blijven, toch? (Er kijkt geen hond naar die troep, maar Tjerrie wil de filmpjes voor z'n Insta en denk ik)

BoutrosBoutrosBleh | 15-09-19 | 21:18

Zag ook een of andere lamlul met een brilleke op die de pastoor uithing.Werd ik nou weer pissig van.

komtdatschot | 15-09-19 | 21:10

ik heb er niets van onthouden, behalve, dat ze het steeds over witte mannen hadden.

Predeker | 15-09-19 | 20:55

Mevrouw Drayer: "Het geval wil dat ik zelf opgroeide in een ultravrome gemeenschap, maar dan van protestantse signatuur." (eigen woorden) echter: "Pas als twintiger vond ik de moed om me uit te schrijven." (mooi, ben blij dat je je kon uitschrijven want bij een andere godsdienst is dat niet mogelijk). Artikel: www.volkskrant.nl/columns-opinie/niem...

Maar zoals we vandaag zagen zitten protestantse schuld, boete en zonde er nog diep in. Baudet is het nota bene met haar eens qua identiteitspolitiek maar dat mag niet want in haar "klassiek sociaal democratisch" (zoals zij zichzelf noemt) hoofd is Baudet fout. Buiten "bruine randjes" vergelijkt ze hem ook nog eens "subtiel" met DENK. Maakt niet uit wat hij zegt. Hij is fout. Jammer want ze kan goede columns schrijven maar hier laat ze haar ware gezicht zien. Niet buigbaar noch openstaand voor argumenten van iemand die in haar hoofd fout is.

Basil Fawlty | 15-09-19 | 20:51 | 2

Dat heet projectie in de psychologie, ga je er nooit uitkrijgen...

kunnenzedanniks | 15-09-19 | 21:59

@kunnenzedanniks | 15-09-19 | 21:59:
Dank! Wist ik dus niet (geen psychologie gestudeerd). Effe basaal ingelezen maar verduidelijkt inderdaad veel.

Basil Fawlty | 15-09-19 | 22:09

Er komen 75.000 woningen per jaar erbij (tenzij CO2-Stop)
Er komen 88.000 asielzoekers per jaar bij
Dus er verandert helemaal niets, de woningnood blijft net zo hoog.

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 20:27 | 17

@Fchecker | 15-09-19 | 23:41: Je begint zelf over die Polen, en Afrikanen komen in grote getale binnen om van onze welvaart te profiteren, want het vluchtelingenverhaal gaat allang niet meer op. Over apothekers hoor je niemand meer. Maar, zoals gezegd, het schijnt er niet meer toe te doen. Het moet en het zal. Enig idee waar dat moet eindigen?

Wiebenick | 15-09-19 | 23:53

Hoezo woningnood? Ik zie zelden iemand in een kartonnen doos onder het viaduct wonen. Er is inderdaad een tekort aan vrijstaande 5-kamer woningen met een huur van 400 Euro binnen de A10. Het lijkt me niet aan de belastingbetaler dit probleem op te lossen.

bdn01 | 16-09-19 | 00:12
▼ 14 antwoorden verborgen

Word ook doodmoe van al dat framen. Wat zijn dat toch griezelige akelige mensen die alsmaar blijven framen!

Jan, Leiden | 15-09-19 | 19:59 | 1

Het is een plaat die grijs is gedraaid, echt niemand neemt dit nog serieus.. deze poppenkasten... Het is puur entertainment geworden en heeft elke waarde van geloofwaardigheid verloren.

boerk | 15-09-19 | 21:06

Elitaire salonsocialisten zoals mw Drayer zijn pro immigratie. Het waarom wordt nooit duidelijk uitgesproken maar het is waarschijnlijk een schuldgevoel. En onder de ellende die daar uit voortvloeit mag een groot deel van NL lijden in de vorm van criminaliteit, verloedering en hogere belastingen. Van de meeste dingen heeft zij geen last omdat ze niet in de "instroomwijken" woont. Mw Drayer, u koopt uw schuldgevoel maar af door uw eigen geldbuidel op de kop te houden en de gehele inhoud naar Afrika te sturen. Of ga gelijk zelf mee en blijf daar lekker zitten. Maar ga uw schuldgevoel niet afkopen met geld van en ellende voor een ander.

kortebroek | 15-09-19 | 19:52 | 1

Links importeert ze ogenschijnlijk. De neoliberalen plukken de vruchten ervan. Het klootjesvolk betaalt op alle vlakken de rekening.

ProAsfalt | 15-09-19 | 20:00

Als de politieke elite gaarne gebruikt maakt van het strafrecht dan kan Thierry dat ook want wat die ene elma drayer en vele anderen doen is mijns inziens laster.

ProAsfalt | 15-09-19 | 19:47

Mevrouw Drayer, kijk even naar deze maiden-speech van HIddema:
www.youtube.com/watch?v=iB9UQU-qhZ4&a...
‘Het Forum van Democratie vindt discriminatie dom en bekrompen. En de liefhebbers daarvan vreugdeloos en verbeten. En als het aan het Forum zou liggen zo ons devies zijn: Laat ze gaarkoken in vooroordelen en chagrijn. Einde verhaal '

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 19:46

Wie is Elma Drayer.

Datsun_Cherry | 15-09-19 | 19:34 | 6

@Kuifje-in-de-EU | 15-09-19 | 20:44: Ze laat zich hier kennen als links en onsympathiek. Vind ik dom ook. Je kunt zoveel meer diplomatieker een gesprek voeren. Kan ze wel aardige dingen doen maar hier had ze zichzelf niet in de hand. Hyper.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 21:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Er was wel ietsjepietsje meer echt gesprek, een vergelijking van opvattingen, dan bij DWDD. Dus we zijn een ietsjepietsje wijzer geworden. maar niet meer dan een eerste aanzetje.
Man man man,
Laat mensen gewoon eens echt hun idee op tafel leggen. Dan kost het maar een kwartier.
Als we referenda's gaan houden dan moet dit dus echt anders he.

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 19:33 | 1

En Geert mag ook wel een keer komen opdagen voor zoiets als Baudet en Rutte destijds.De frames voorbij een keer.

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 19:38

Mensen als mevrouw Drayer zouden eens terug moeten naar school. Dan kunnen ze opnieuw leren wat het verschil is tussen een goed gemotiveerd standpunt en een persoonlijke opvatting. Dat onderscheid is hier zoek. Het eigen gevoel van gelijk lijkt voldoende als onderbouwing. Echter, dat is het niet. Dus leer aub waar echte journalistiek over zou moeten gaan of ga met pensioen. De tweede optie lijkt me kansrijker.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 19:30 | 1

Maar verder dan 'we zijn het oneens' gaat het ook niet.

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 19:33

Ah, de hard stampende gitzwarte laarzen van het links-fascisme zijn er weer.

RenHoek | 15-09-19 | 19:05 | 1

Het OM? GroenLinks? Milieumaffia? Bilderberg? Welke onderdrukkers bedoelt u?

Mart6037 | 15-09-19 | 19:14

Mevr Drayer lijkend op mijn schoonmoeder... heee deugkut ga eens bier halen!

RedwhiteNick | 15-09-19 | 18:55 | 2

Ik ken deze juffrouw ergens van maar ik zou het bij god niet meer weten.

Ernst Oosters8389 | 15-09-19 | 19:07

@Ernst Oosters8389 | 15-09-19 | 19:07:
Ah, het is het specifieke type.

Ernst Oosters8389 | 15-09-19 | 19:25

Thierry hield zich uitstekend staande tegen het agressieve geluid van mevr Draayer. WNL.is toch ook een aftreksel van het VVD geluid. Jensen moet weer op de.buis voor het broodnodige tegenwicht. De site OpieZ is ook plezierig om te lezen

Rest In Privacy | 15-09-19 | 18:44 | 7

@Kopieerapparaat | 15-09-19 | 19:27: komt omdat die pannenkoek hier alles mag zeggen . Bij Joop krijgen de mensen waar hij graag tegen in gaat geen tegel. Zo werkt dat bij die deugers .

geenhakbar | 15-09-19 | 19:35

@Berbaar | 15-09-19 | 19:00:
Dat is vanwege het feit dat zij alleen maar staatspropaganda uitstralen. Onafhankelijk, objectiviteit en zaken van alle kanten evenveel belichten is ver te zoeken.
Het echte geluid komt heden ten dage alleen dankzij het internet tot je oren evenals het gezonde verstand.

ProAsfalt | 15-09-19 | 19:51

Jensen is grappige PVV-TV.
Maar wat moet je met tegengewicht? Beetje lekker naar elkaar wijzen schieten we ook niets mee op.
Ontmoetingen tussen links en rechts moeten we hebben.

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 19:53
▼ 4 antwoorden verborgen

Elma Drayer weet natuurlijk beter dan Baudet wat Baudet denkt. Hoe haalt Thierry het in zijn hoofd om te denken dat hij zelf weet wat hij denkt, de snotneus.

Maar serieus: Thierry heeft mooi de mogelijkheid gepakt om duidelijkheid te geven waar de FvD staat. En Elma Drayer is doof en vastgeroest. Die heeft haar mening al gemaakt en laat zich verder niet door feiten hinderen.

"100.000 imigranten per jaar erbij", zegt Thierry. "Onzin!", zegt Elma. "Nou ja, het zijn er 88.000", zegt het CBS. Afrondingsfoutje, meer niet: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/01/voor-...

tipo | 15-09-19 | 18:33 | 13

@Fchecker | 15-09-19 | 23:48: Hij zei ook niet "100.000 per jaar". Hij had het bij mijn weten over "honderdduizenden in de afgelopen jaren".

KlunsJohannus | 16-09-19 | 10:19
▼ 10 antwoorden verborgen

Dat je het nooit eens zal worden weten we wel. Dat gaat niet veranderen. Maar het stugge en neerbuigende komt van 1 kant. Die deur is dicht voor dialoog.

NiCeY | 15-09-19 | 18:31 | 1

Al zou Thierry zichzelf geselen met 1000 zweepslagen als boetedoening. Het oordeel van mevrouw Drayer staat vast. Is wel vaker zo met deugende linksvrouwtjes.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 18:33

Na alle gedoe eindelijk weer een sterk optreden.
Dit is waarom ik ooit Lavendelist ben geworden.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 18:29 | 1

Hij was ook sterk in het mediadebat. Kwam met goede ideeën. Constructief en op de bal spelend.

Slogra | 15-09-19 | 18:34

Boreanaal,
geen wonder dat islamieten in een kramp schieten.

Kanarie_Geil | 15-09-19 | 18:27
-weggejorist-
De Briemusketier | 15-09-19 | 18:25 | 1

Buh-buh-buh-borea... hahahihi... buh-buh-boreaal gel.... Boreaal, buh-boreaal, boreaal. Haha, hihi.

Acterend, naäpend clowntje met je Pennywise-lipjes. Kom eens met wat interessants, want ik kan je in deze staat echt niet serieus nemen.

Slogra | 15-09-19 | 18:22

Thierry Baudet was zo chique om niet de naam te noemen van de naar groep Otten overgestapte senator die op dezelfde avond dat Baudet zijn speech hield een appje zond waarin deze mevrouw Thierry Baudet complimenteerde met zijn toespraak.
Welnu mevrouw Dorien Rookmaker, want zo heet zij, heeft niet enkel een senatorszetel gestolen, ook is is het een hypocriet van het zuiverste water.
Eerst Thierry een veer in de reet gestoken en niet veel later een dolk in de rug,
je moet maar durven.

oakmont | 15-09-19 | 18:09 | 2

Neem maar van mij aan dat Rookmaker niet deugt. Het is een bekende binnen de familie.

Slogra | 15-09-19 | 18:30

@Slogra | 15-09-19 | 18:30: Je deugt sowieso niet als je zo ongeveer voor je beëdiging overstapt. Pure zetelroof, geldt voor dat hele clubje, zeker gelet op het feit dat Otten loopt te slijmen bij het kartel. Dat is precies waar al die stemmen niet voor bedod waren.

5611 | 15-09-19 | 19:38

Ik had eerlijk gezegd nog nooit van het woord ‘boreaal’ gehoord voordat Thierry dat in een speech liet vallen. Laat staan dat ik wist dat het ook maar enige negatieve lading heeft bij sommige mensen. Maar ik vond het een mooie, poëtische omschrijving om onze Noord-Europese en -Amerikaanse cultuur met bijbehorende normen en waarden te duiden. Wat dat betreft is het eerder iets om trots op te zijn. Want laten we eerlijk zijn, ook al is onze samenleving niet perfect en zijn ook hier krachten aan het werk om vrije meningsuiting de kop in te drukken en onze instituties te corrumperen (zie Wildersproces), hier schijnt nog enigszins het licht in de wereld. Ik durf te stellen dat onze samenleving veruit superieur is aan alle Islamitische landen, China en Afrika. Ieder mens is gelijkwaardig, maar samenlevingen zijn dan (helaas) niet.

Islamitische immigranten met barbaarse opvattingen die niet kunnen verkroppen dat de islamitische rijken (met reden) ten onder zijn gegaan hebben hier niets te zoeken, tenzij men bereid is om onze normen en waarden te omarmen en normaal mee te doen in deze samenleving. En kansloze immigranten uit Afrika die zelfs nog moeten leren hoe een toilet werkt kunnen we hier niet gebruiken. Simpelweg omdat we onze samenleving en verworvenheden moeten koesteren, zodat het licht hier nog blijft schijnen (als voorbeeld voor de rest van de wereld). Jammer voor linkse sneuneuzen die bij het horen van dat woord in een linkskramp schieten, maar ik verklaar hierbij boreaal te zijn!

kunstliefhebber | 15-09-19 | 18:08 | 10

@kunstliefhebber | 15-09-19 | 18:43: Op de mens! Wat minder focus op de uiterlijkheden en dan de constatering dat we van binnen hetzelfde waard zijn. Onvolmaakt, maar naar mijn mening moet je dat niet eens willen. Leve de bastaard inderdaad! #kenuwinnerlijkeaapje

Rest In Privacy | 15-09-19 | 19:24
▼ 7 antwoorden verborgen

Mevr. DoorDrayer signaleert graag bruine randjes.
Ze heeft iets met poepsex?

Kanarie_Geil | 15-09-19 | 18:08 | 3

Ze keek waarschijnlijk in de spiegel.

ja,diedus! | 15-09-19 | 18:27

Witte onderbroek?

radiatorknopje | 15-09-19 | 18:46

Wel eens in bierkelder geweest? Liters Hofbrau drinken en vlees vreten, my kind of place!

supah | 15-09-19 | 17:58

Wie is Elma Drayer? Zus van Joost?

Cor Netto | 15-09-19 | 17:55 | 1

Zij is van die coffeeshop en zorgt voor dr voorgedraayde joints.
Soms hangt ze op het toilet als Handdryer.

Ruimedenker | 15-09-19 | 18:03

Ik ben geen fan van Elma Drayer maar ze heeft wel een punt

Ardbeg | 15-09-19 | 17:54 | 8

welk punt?

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 19:59
▼ 5 antwoorden verborgen

Krijg een beetje een ingestudeerd gevoel bij die linkse mevrouw, helaas voor haar is dat boreale verhaal al tot het bot uitgemolken.

marrretje | 15-09-19 | 17:51 | 4

@Ardbeg | 15-09-19 | 17:55: de NPO had een serie in de pijplijn over 'Het Boreale Europa.' Toen Baudet dat woord gebruikte, hebben ze die titel snel aangepast. Het negatieve wiki-paginaatje over dat woord dateert ook van na die speech.

kapoerewiet | 15-09-19 | 18:04

@Ardbeg | 15-09-19 | 17:55:

Want?
Je kunt wel herhalen dat je de betekenis van dat woord niet begrijpt, maar dat bewijst niks.

Stel dat jij vandaag de betekenis van het woord "stoel" niet snapt, maar morgen wel. Dan ben ik dus vandaag een fascist omdat ik een stoel heb, maar morgen ben ik geen fascist meer, hoewel ik dan nog steeds een stoel heb?
Dit soort linkse redeneringen zijn onhoudbaar; zelfs binnen de linkse kerk zijn er waarschijnlijk vele tientallen mensen die de betekenis van "boreaal" begrijpen. En ook van "stoel" trouwens..

Dandruff | 15-09-19 | 18:08
▼ 1 antwoord verborgen

Stevige dame,deze Helma. Lat zich niet van d sokken lullen.

propper1000 | 15-09-19 | 17:51 | 5

Ik zie voornamelijk retorische tekenen van nervositeit: schamper lachen, onderbreken, erdoorheen blijven kakelen, derden erbij halen ("de afvalligen van FvD vonden het ook...") - zeker niet stevig.

kapoerewiet | 15-09-19 | 18:10

Stevig? Man laat me niet lachen, de vrouw was gewoon aan het links trollen, ze weten niet beter dan een drogreden herhalen, wat ze dus deed!

lanexx | 15-09-19 | 19:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Heb niet een argument van mevrouwtje Drayer gehoord waarom onze Tjer een bruinhemd is. Buiten gestamel over 'boreaal' en hoe fout dat is (zonder argumenten te noemen) komt er niets uit.

Boreaal stond bij mij in een aardrijkskunde boek uit de brugklas decennia geleden. Betekent noordelijk en is tevens een aanduiding voor een landschap. Wat extreem (s)linkse figuren er allemaal van maken slaat nergens op. Als ze maar met hun bruine frame kunnen komen. Argumenten niet nodig, gewoon lekker framen en op twatter zelfgenoegzaam de gelijk halen.

Sjerry moet absoluut fel van leer trekken tegen deze goedkope frames. Want hoe meer (s)linksen die bezigen hoe hoger het resultaat "Terry is fascist want boreaal" op google terecht komt. Wat weer fnuikend zijn voor de kansen dat normies op FvD willen gaan stemmen als ze de dag voor de verkiezingen eens gaan googlen op wie ze stemmen. En gaat het potloodje weer naar VVD/CDA in het stemhokje want Bedet is eng en Geertje ook volgens de tv.

Graaf_van_Hogendorp | 15-09-19 | 17:49 | 14

Ik maak me meer druk om wat rechtse figuren van Boreaal maken. Zou jij ook moeten doen. Linksvoor luister je toch niet naar?

Epistulae_Morales | 15-09-19 | 20:13

@Epistulae_Morales | 15-09-19 | 20:13:

Welnu, laat ons niet langer in spanning.
Wat maken rechtse mensen dan van "boreaal"?

Graag wel concrete namen, bronnen, etc.
Dus wie heeft wat gezegd, en waar en wanneer, in welk verband?
Dus voor deze ene keer even geen vrijblijvende linkse laster.

Dandruff | 15-09-19 | 20:35

@kapoerewiet | 15-09-19 | 18:12: Klopt. Politiek zeer interessant dat die toevoeging achteraf in die pagina geknutseld is, er zouden zich meer mensen moeten afvragen waarom dat met die timing is gebeurd.

2tribes | 16-09-19 | 09:26
▼ 11 antwoorden verborgen

Vindt die mevrouw het wel okay dat er identiteitspolitiek wordt bedreven door de oorspronkelijke blanke bewoners van dit land anders te behandelen dan de voorkeursehandeling die de niet oorspronkelijke bewoners mogen ontvangen?

Nee, ik ben niet boos als een ander lief doet, maar dan wel lief doen tegen iedereen, om het eerlijk te houden. Als je een groep honden een koekje geeft als ze een pootje geven, dan vinden ze dat prima, zolang ze gelijk beloond worden. Sla er maar eens eentje over, dan wil die zijn gelijk halen. Zit denk ik niet alleen in mensen, maar in elk zoogdier. Allemaal willen we gelijk behandeld worden.

Peerkeoud | 15-09-19 | 17:48 | 3

Exact. Die Elma is zelf een rabiate racist. Ze stelde toch heel duidelijk dat de FvD voor witte hoger opgeleiden was en de PVV voor de 'Henk en Ingrids'. Los van het feit dat onder Surinaamse Nederlanders de PVV de tweede grootste partij is, en dus onzinnig, is dit duidelijk haar eigen poging tot het framen op basis van identiteit.

Lafayette | 15-09-19 | 17:55

@Lafayette 17:55: Henk Herrenberg. Henk Heidweiller, Henk Chin A Sen. Zomaar wat Creoolse politici uit Suriname. Volgens Elma Drayer bestaan er alleen maar 'witte' Henken. Alleen in de denkwereld van een racist kunnen negers nooit Henk heten. Zo een bekrompen mens is dat.

tipo | 15-09-19 | 18:57

@tipo | 15-09-19 | 18:57: Dat is het hele probleem met links activisten: ze zitten muurvast in hun rigide denkkaders en kunnen niet onbevangen of kritisch naar feiten en ontwikkelingen kijken, Heel jammer.

2tribes | 16-09-19 | 09:31

uit welke kelder hebben ze dat lijk vandaan getoverd..

Rene046 | 15-09-19 | 17:47

Baudet moet niet ontkennen, maar er gewoon voor uitkomen dat hij aan een zekere vorm van identiteitspolitiek doet. Namelijk Nederland voor de mensen die aan 'onze manier van leven' doen. Wat is daar mis mee?

Diotima | 15-09-19 | 17:47 | 1

Baudet doet niet aan identeitspolitiek. Baudet staat voor individualisme. Dat staat haaks op elkaar. Tuurlijk moet je het ontkennen, want hij doet het gewoon niet.

Diddykong92 | 15-09-19 | 17:49

Ik lees Drayer al jaren en ben het meestal wel met haar eensch. Dat komt dan ook omdat Drayer geenszins linksch is.

Weerduivel | 15-09-19 | 17:43 | 2

Elma is van het type niet lullen maar poetsen.

propper1000 | 15-09-19 | 17:53

Elma Drager behoort tot de betere, gerenommeerde journalisten terwijl Baudet een matige populist is. Typisch om iets te roepen waarvan iedereen de betekenis weet om daarna verongelijkt op kritiek te reageren.

Nataliia | 15-09-19 | 17:43 | 8

Zo werkt dat bij sommige mensjes Nataliia.
Als ze positief zijn over Wilders/PVV/Sjerry/FvD dan zijn het toppers maar owee als er kritiek komt een keertje dan is het allemaal vullis.
Voorspelbaar en grappig, ik ben het zeker niet altijd eens met de NRC of de Volkskrant maar om ze nu af te fakkelen of de deur uit te doen omdat ze niet altijd staan te juichen voor mijn partij gaat me toch wel iets te ver.

Berbaar | 15-09-19 | 18:04

Dan ventileert ze toch iets anders dan wat je mag verwachten van een "gerenommeerde" journalist. Baudet een "matige" populist? Wat een snerende arrogantie toch.

lanexx | 15-09-19 | 19:32
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik ben i.i.g. geinteresseerd in hoe het de mensen vergaat die afstammen van Nederlandse Borealen (die mij ook interesseren) van lang, lang geleden. En daar maak ik deel van uit, al is dat misschien geen 100%.

HogeNood | 15-09-19 | 17:39 | 1

Wat heb ik nou met die oude Germanen en Kelten? Wel grappig, maar hun geschiedenis is toch wel saai als je het vergelijkt met de antieke beschavingen rond de Middellandse zee. Alles wat ik in mijn hoofd heb, daarvan kan de oorsprong getraceerd worden naar de Grieken en de Joden. Dat die software draait op Boreale hardware, werkt die software dan anders? Beter?

Rest In Privacy | 15-09-19 | 17:52

Die linkse lippenstift-flapdrol verstaat niet de kunst van het Luisteren. Ze valt Thierry onfatsoenlijk vaak in de rede omdat ze zelf het beste weet wat Thierry zelf denkt en vindt. Daarom was het ook geen debat maar framing NPO.

Silvio488 | 15-09-19 | 17:39

Thiery leek wel verontwaardigd kind. Blijf rustig en zeg bijv: niet weer dat bruine verhaal ik begin toch ook niet de hele tijd over Mao,Stalin,Pol Pot en de Rode Khmer om maar wat te noemen? Of heeft u gewoon gebrek aan goede argumenten, is dat het?
Het is tactiek v links om geen discussie over zaken aan te gaan en iemand weg te zetten.

ger1306 | 15-09-19 | 17:37 | 4

Ik vond hem nu juist wel sterk. Hij mág ook verontwaardigd zijn, zo langzamerhand. Best goed om die emotie eens te tonen.

kapoerewiet | 15-09-19 | 18:14

"Niet weer dat bruine verhaal"?
Het was Drayer die begon over "een bruin randje". Dat eeuwige godwinnen komt je toch ook de strot uit.

Snoess | 15-09-19 | 19:19

Het wordt een keer tijd voor stemverheffing, de gebruikelijke parlementaire geneuzel komt toch iedereen de keel uit. Laat maat emotie zien en horen in plaats van dat vileine rooie jaloersheid naar alles wat niet uit de socialistische koker komt

lanexx | 15-09-19 | 19:39
▼ 1 antwoord verborgen

Mooi gesproken, Baudet!

theo1610 | 15-09-19 | 17:34

Die Drayer is gewoon een bejaarde SJW-er. Drammen, een ander niet laten uitspreken, vol van het Eigen Gelijk en zei ik al Drammen? Irritant mens.

paridae | 15-09-19 | 17:29

Misschien snapt Thierry nu waarom Wilders de NPO mijdt.

Guido | 15-09-19 | 17:26 | 1

Wilders haalt nog niet het ad rem niveau van de drollen van Baudet.

Epistulae_Morales | 15-09-19 | 20:15

Ella Drayer en 98.756 mediaschaapjes be like: "HiJ zEi BoReAl !!!1!!1!"
Net zo schaamteloos dom als godwinnen.

Snoess | 15-09-19 | 17:25 | 1

*Elma

Snoess | 15-09-19 | 17:25

Goed, ik heb het fragment niet bekeken dus kan ook niet zeggen of een van de twee of wellicht allebei onredelijk waren. Maar (waar Kuifje en Sitting targets ook min of meer op doelen, denk ik) mw. Drayer is zeer zeker niet een linkse heks, zoals sommigen hier schrijven. Integendeel, ze schrijft al jarenlang af en toe zeer zinnige stukken. In het verleden heeft ze samen met een collega een aantal prachtige reportages gemaakt: ik noem o.a. "De pont van kwart over 7" en "De trambestuurders van lijn 16". In deze reportages, volgens mij uit de late jaren 70 of begin jaren 80, zijn de diepe onvrede in het land en ook migratieproblemen al benoemd, ver voordat dat bon ton was.
Mw. Drayer zal best links zijn, maar volgens mij op een nogal ouderwetse sociaaldemocratische manier, een beetje Drees-achtig schat ik zo in. Iemand met wie een doorsnee VVD'er het vermoedelijk best goed zal kunnen vinden ook al zijn er meningsverschillen.

staat het bier koud? | 15-09-19 | 17:23 | 9

@koud bier.? De reportages die u noemt waren inderdaad prachtig, maar die werden niet gemaakt door deze Elma maar door Elma Verhey en Gerard van Westerloo. Voor de rest ben ik er mee eens dat Elma Drayer best te pruimen is. Het boek “Witte schuld”, de aanleiding voor de discussie met Baudet is zeer de moeite waard. Trouwens Baudet vindt het ook een goed boek.

Zonder erg | 15-09-19 | 18:01

@Pastduiven Verkwil | 15-09-19 | 17:57: dan heb ik me in de persoon vergist. Dank voor het hierop wijzen!

staat het bier koud? | 16-09-19 | 08:12

@Paramaribo | 15-09-19 | 18:01: ook aan u, dank voor het wijzen op mijn vergissing. Ik wist ook niet dat Elma Verhey overleden was. Dat is spijtig om te horen.

staat het bier koud? | 16-09-19 | 08:18
▼ 6 antwoorden verborgen

Thierry moet niet steeds weer in de slachtofferrol duiken en in één keer van dit boreale gedoe af zijn door ruiterlijk toe te geven dat hij hier een ernstige inschattingsfout heeft gemaakt en zich realiseert dat deze uitdrukking geinterpreteerd kan worden op een wijze die hij niet bedoelde. Gewoon ruiterlijk boete doen en klaar!
Wat de term omvolking betreft: hier worden allerlei enge associaties bij gehaald maar het zou de tegenstanders van Thierry sieren om een keer te onthullen wat zij beogen met Nederland en Europa als het gaat om het binnenlaten van bijv. vreemdelingen. Ik heb nog nooit een solide verklaring én visie gehoord van mensen als Rutte, Klaver, Jetten, Macron of Merkel mbt migratie. Waarom willen zij bijv. kansloze vreemdelingen toelaten? Is het vanwege humaniteit, vanwege goedkope arbeidskrachten, liefdadigheid, boetedoening vanwege eerdere uitbuiting, gewoon uitvoeren van gesloten verdragen of via een omweg ongelijkheid in de wereld tegengaan? Hoe gaan we om met de gevolgen van dit toelatingsbeleid en welke bijdragen moet de orospronkelijke bevolking leveren en waarom? Wat betekent dit alles voor de NL-identiteit en Europese indentiteit? Dit zijn allemaal legitieme vragen die nooit beantwoord worden. Geen van onze 'so called leaders' neemt de moeite om ons zijn/haar toekomstideaal te ontvouwen en dit soms ongemakkelijke gesprek aan te gaan.
Ja, in zo'n klimaat is het niet gek dat de wildste theorieën de ronde gaan doen. Omvolking is daar eén van en eigenlijk is die gedachte zo gek nog niet.
Als omvolking betekent: een voorheen spierwitte omgeving minder wit maken door de bevolkingssamenstelling gericht te veranderen, dan is dat iets wat reeds op vele plekken bewust gebeurt.
Bewijs? Neem nou Amsterdam. Daar gaat het stadsbestuur tot het allerlaatste gaatje om vooral qua afkomsten, gemengde wijken te creeeren. Een volledig witte wijk is iets verdachts en zeer ongewenst in Amsterdam en zal zodra het maar even kan bewust gemengd worden. Amsterdam zal het resultaat trots presenteren als een geslaagde en vooral etnisch divers samengestelde wijk terwijl een ander dat benoemd als omvolking. Eén resultaat met twee duidingen. Eén is geaccepteerd en de andere is verdacht maar het resultaat is identiek. Wat is hier nou het probleem?
Als etnisch gemengde buurten gelden als politiek ideaal waarom zou dat niet gelden voor grotere gehelen als steden, landen en werelddelen? Waarom mag de bevolking er niet vanuit gaan dat hier bewust op gestuurd wordt? Wanneer gaat een Rutte of Jetten ons uitleggen wat het verschil in resultaat is tussen omvolking en het streven naar een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling?
Misschien moeten de gebruikers van de term 'omvolking' deze inruilen voor het minder gevoelige: 'streven naar een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling'. Dan gaat het onderliggend proces onverminderd door maar dan onder een andere noemer.

Amsterdamsko | 15-09-19 | 17:20 | 9

Witte wijken en witte scholen zijn favoriet bij deze salon socialisten. Vanwege de rust en toewijding. Gemengde en gekleurde wijken geven alleen maar rotzooi.

UncleAlbert | 15-09-19 | 19:52

@Diddykong92 | 15-09-19 | 17:44: Precies dat. Toegeven heeft geen enkele zin want het is nooit klaar voor links. Zodra de buit binnen is begint men over de volgende futiliteiten te drammen. Hoe langer je volhoudt hoe minder terreinwinst links boekt. Dat geldt voor dierenextremisten, milieuridders, KOZPers en SJWers in het algemeen, eigenlijk alles wat links is. Stand your ground.

5611 | 15-09-19 | 19:58

Ja terechte vragen die je stelt: welk doel dient zo'n gedifferentieerde bevolkingssamenstelling lokaal, nationaal en internationaal? Wie worden daar beter van en wie juist niet? En waarom heeft niemand inspraak gehad in dit proces? Wat zijn de downsides of potentiële gevaren en wordt daar beleid voor ontwikkeld? Of laten we alles over ons heenkomen en blijven we achter de ontwikkelingen aanhobbelen (learning by doing)? Zijn er andere opties om een vergelijkbaar doel te bereiken? Zou het niet veel beter zijn om wantrouwen en onvrede bij burgers te beperken door open kaart te spelen en een visie of plan op tafel te leggen en burgers daar actief over te laten meedenken in plaats van hen compleet in het ongewisse te laten over het grotere doel?

2tribes | 16-09-19 | 09:55
▼ 6 antwoorden verborgen

Dat linkse vrouwke loopt vast in haar eigen broddel betoog van aannames en van horen zeggen en probeert dan met een zuur gezichtje quasi lachend haar gelijk te halen. Gelukkig laat Tjerrie zich de kaas niet van het brood eten.

Arietjuh | 15-09-19 | 17:20

Aurora Borealis is achter die schijn van vele mooie kleurtjes eigenlijk zo racistisch... Waarom laat het zich nooit eens aan de evenaar zien aan de mensen van kleur? Nou? Alleen z'n boreale pracht aan de bleekneuzen boven de Noordpool tonen, en een paar verdwaalde Eskimo's, pardon, Inuit.

Wol | 15-09-19 | 17:16 | 1

En de Italianen natuurlijk:
Lamborghini arancio borealis

Ben-Bataaf | 15-09-19 | 22:29

Baudet is niet geschikt voor het politieke debat. Het zou mij niet verbazen als het een uiterst geschikte vent is, maar niet snel, vals en glad genoeg voor de politiek.
Persoonlijk zie ik dat niet als een diskwalificatie, eerder als een compliment.

Skunk57 | 15-09-19 | 17:16 | 1

Dat vind ik ook, als je zag hoe snel Jensen bij Harry Mens reageerde, op commentaar Baudet, omdat Otten een vriendje van Mens is, petje af voor Jensen.

gato | 15-09-19 | 17:23

Gelukkig zijn er mensen als Elma Drayer. Zij benoemt man en paard. Linkse en rechtse identiteitspolitiek. Mensen als Thierry Baudet willen "trots" zijn op Nederland, mensen die schrijven voor Joop en mevrouw van Engelshoven willen vooral dat de witte Nederlandse man zich schuldig voelt over het verleden van Nederland. Trots en schuldig voel ik me alleen over dingen die ik zelf goed of fout heb gedaan. Dit is een giftig tijdperk van identiteitspolitiek overgewaaid vanuit la nouvelle droite uit Frankrijk en de progressieve variant vanuit de VS.
Het lelijkste uit mannen en vrouwen wordt naar voren gehaald. Vanuit de ene kant een ongelikte beer als Trump die vrouwen bij de pussy grabt en vanuit de andere kant hysterische vrouwen die hun haat tegen de witte man voluit laat gaan. Elma Drayer doorziet dit en deelt links en rechts rake klappen uit.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 17:13 | 8

@helodia | 15-09-19 | 17:44: Mensen die persisteren in het gebruik van de term wit laten zien dat ze meewaaien met de SJW-golf uit de US en zijn daarmee bij voorbaat af. Op een boek dat de titel Witte Sculd draagt kan ik alleen maar spugen, zonder ook aar de kaft te lezen. Pure vooringenomenheid, voortkomend uit modieus-gereformeerd(e) schuldcomplex en zelfhaat.

5611 | 15-09-19 | 20:01

@lingo star | 15-09-19 | 22:17: Goh. Een 'nieuws' berichtje van anderhalf jaar geleden. Benieuwd wat voor probleem dat is geworden.

Eagle0511 | 16-09-19 | 08:05
▼ 5 antwoorden verborgen

Baudet is gewoon heel slecht in het debat.
Niks van te maken.

panthoseen | 15-09-19 | 17:09 | 4

Ja, maar in het filmpje hierboven zie ik geen slecht debat.
Baudet zegt gewoon de juiste dingen en zeker de laatste zin vat de kern duidelijk en prima samen. Had Dijkhof die zin gezegd dan had men geklapt, had Wilders het gezegd dan was het fascistisch.

Lafayette | 15-09-19 | 17:26

Je voert een debat niet om je tegenstander te overtuigen maar om toehoorders te overtuigen. Daar is Baudet heel goed in, maar hij heeft het wel makkelijk omdat de gemiddelde Nederlandse tokkie natuurlijk bij hem heel snel het gevoel krijgt dat ie zelf ook slim is.

Epistulae_Morales | 15-09-19 | 20:18

@Epistulae_Morales | 15-09-19 | 20:18:

Je zegt dat je geen woord van Baudet kunt weerleggen.
Maar hoe weet je dat als je nog nooit naar hem geluisterd hebt?

Je kunt niet je hele leven iedereen die slimmer is uit blijven schelden.

Dandruff | 15-09-19 | 20:46
▼ 1 antwoord verborgen

Typisch links: geen argumenten, maar enkel ad-hominems.
Identity politics / intersectionality is overigens een kern mechanisme van de linkse cult. Korte uitleg door Ben Shapiro:
www.youtube.com/watch?v=rc7VUoytoU4

unshift | 15-09-19 | 17:09

En dat bij WNL, de omroep van rechts Nederland. Later in Business Class liet Harry Mens Baudet vallen als een baksteen. Mens heeft er spijt van Thierry zoveel zendtijd te hebben gegeven, want inmiddels was Baudet uitgegroeid tot een arrogante politicus. Natuurlijk was zijn gast Robert Jensen het daar niet mee eens. Maar dit vadsige heerschap heeft natuurlijk ook een buitenproportionele eigendunk. Overigens is 'Har' (zo werd Mens liefkozend door zijn gast genoemd) wel fan van Theo Hiddema. Baudet krijgt het dus links en rechts om de oren.

Mannes | 15-09-19 | 17:09 | 3

WNL de omroep van rechts Nederland? Dat is hetzelfde als de VVD rechts noemen.

Nelis SplitBloes | 15-09-19 | 17:41

Tsja Mannes als zelfs "Har" er doorheen prikt dan vallen bij heel veel mensen de schellen van de ogen voor wat betreft Baudet.
Benieuwd wat hij over anderhalf jaar nog aan zeteltjes over houdt.
Thea en Theo Vinex schuiven al op naar de traditionele partijen en de extreme types schurken toch weer tegen de PVV aan.

Berbaar | 15-09-19 | 17:52

@Nelis SplitBloes | 15-09-19 | 17:41:
WNL en de VVD niet rechts noemen zet u automatisch in de extreem rechtse hoek. Zo simpel is het dus.

penis-aqua-rosA | 15-09-19 | 19:49

Elma Drayer schrijft regelmatig tegen identiteitspolitiek. Ze besprak o.a. 'Hallo witte mensen' van Anousha Nzume.

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

Aanrader! Go Elma, power to you.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 17:04 | 2

precies! zij staat wat mij betreft aan de goede kant van de rede.

De Treinende Rechter | 15-09-19 | 17:40

@De Treinende Rechter | 15-09-19 | 17:40:
Omdat de sociaal-democratische actiejournalist (Drayer) kritiek levert op de extreem-linkse auteur (Nzume) op een bepaald onderwerp, staat ze aan 'de goede kant van de rede'. Interessante manier van redeneren. Ik ken er zo nog wel een: omdat Mussolini kritiek uitte op Hitlers aanval op Polen, staat Mussolini aan de goede kant van de rede.

KlunsJohannus | 16-09-19 | 10:14

Haha ik moest lachen.
Veel verder dan "dat is niet waar", kletskoek (geleend van zijn gesprekspartner) en "flauwekul" kwam de lavendelsnuiverT niet.
Vrij zwak allemaal.

Berbaar | 15-09-19 | 17:02 | 12

Sorry hoor, maar hij was van het tweetal juist de enige die inhoudelijk debatteerde. Die PvdA-journalist kwam echt niet verder dan "ja maar, Boreaal en Henk Otten". Hoe kun je zo blind zijn? Cognitieve dissonantie?

KlunsJohannus | 16-09-19 | 10:06

@lingo star | 15-09-19 | 17:50:
Dat is precies wat er mis is met het politieke discours in dit land. Iedereen blijft angstvallig binnen de politiek correcte lijntjes uit angst beschuldigd te worden van fascisme, racisme, xenofobie, vrouwonvriendelijkheid etc. In een volwassen, vrije democratie zou dit niet zo moeten gaan. Het laat zien dat we leven in een - door links georkestreerde- politiek correcte dictatuur.

KlunsJohannus | 16-09-19 | 10:10
▼ 9 antwoorden verborgen

Elma wie?

ufak | 15-09-19 | 17:02 | 2

Elma Drayer zeer bekend journaliste

Rest In Privacy | 15-09-19 | 17:51

Dat is Frits ook

ufak | 15-09-19 | 19:12

Whatever. Stay away from islam.

Go_Vegan2.0 | 15-09-19 | 16:58

Tja. Je ziet het al aan de non-verbale communicatie van Elma. De zit helemaal comfortabel in d'r eigen bubbel van moreel gelijk. Lekker deugen en Baudet uitmaken voor bruinhemd. Die zeldzame keer dat ze niet door de reactie van Baudet heen zit te kakelen met de halfslappe beredeneringen die we al honderd keer hebben gehoord, leunt ze lekker achterover om maar weer te tetteren dat boreaal een naziterm is. Geen enkele inhoudelijke reactie gehoord hier.

Wat een inhoudloze kudtdiscussie, ik wil m'n vijf minuten terug.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:55 | 1

Juist en dat gelul ,,witte.. mens gelijk vertalen naar .. blanke ,, mens.. daar werd ik kotsmisselijk van.

gato | 15-09-19 | 17:36

Toch best knap van Baudet om bij elke natte scheet volledig in de stress te schieten. Heb dit gesprek in zn geheel gezien, en de Dame in kwestie had en heeft een punt. Baudet deelt graag uit, maar incasseren is een probleem. Dit kost m weer 3 zetels.

Shortganger | 15-09-19 | 16:52 | 7

Toch opmerkelijk dat je kennelijk een heel ander filmpje gezien hebt. Gasten als jij lust ik rauw bij mijn ontbijt.

MikeTheBull | 15-09-19 | 17:08

Welk punt had ze dan? En deze keer zonder ook maar 1 keer de intentie van een ander in te vullen... De welbekende “punten” als, kritiek op islam is racisme? Tegen MASSA-immigratie zijn is boreaal of zo? Als men over zulke punten spreekt en mij van nazi-praktijken zou betichten, of nog erger, Twamp, krijg ik toch ook jeukende handen. Smerig is het, Godwinnetjes krijgen omdat je vreemdelingen ziet komen die he-le-maal niets met onze manier van leven hebben. Ik zie gek genoeg veel overeenkomsten tussen het nazisme en islamisme... elke ideologie natuurlijk. Maar die ideologische lijn consequent doortrekken naar de islam en je bent literally Hitler. Ironisch genoeg. Bizarre tijden leven we in. Op de persoon Tjerrie ben ik ook afgeknapt, maar ik zie meer kwaad in de mensen die de discussie chanteren door maar elke keer weer met nazi-Duitsland te komen. Die zie ik dan weer als collaborateurs. Voor mensen die op de FVD stemmen is elke ideologie smerig. Consequent! Maar dan mag je wel trots zijn op de christo-judeo, Griekse invloed op onze maatschappij die juist het anti-identiteitspolitiek zoals wij dat nu kennen, bewerkstelligd hebben.

RtotheB | 15-09-19 | 17:09

Stress? Baudet heeft zich keurig, inhoudelijk verdedigd tegen niet onderbouwde aantijgingen van een raaskallende linkse rimpeldoos.

KlunsJohannus | 16-09-19 | 10:04
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat is het met die linkse wijven (ja, meestal zijn ze links, en vrouw) dat zr in dit soort interviews de anderen constant in de rede menen te moeten vallen? Baudet liet zich trouwens gelukkig niet op de huid zitten; hij wordt langzaam beter in dit soort debatten.

Muxje | 15-09-19 | 16:51

Ik ben geen identiteitspoliticus en heb het ook nooit over omvolking gehad. Ik had geen schedelmeter in mijn partij, ik benoemde geen Putin-fanboy in het europees parlement. Ik pleegde geen karaktermoord op Henk en schreef nooit iets naars over vrouwen...

Supermatthijs | 15-09-19 | 16:50 | 2

Nee, je schreef wel heel andere dingen Supermatthijs.
Ik herinner mij je als een echte linkse demagoog.

Roadblock | 15-09-19 | 17:04

Nee, jij bent Supermatthijs.

RickTheDick | 15-09-19 | 18:01

Ach, deze mevrouw voel zich gesterkt door een vage achterban. Bij veel van deze mensen zit nog het idee dat als je links bent, je véél intellectueler in elkaar zit dan rechts. Een beetje het BoerKoekoeks syndroom van de jaren 60. Terwijl bij een gezond denkend mens in zijn "latere jaren" zich een nuchter en realistisch wereldbeeld ontwikkelt en niet blijft hangen in de frustraties van het linksdenken.

antonconstandse | 15-09-19 | 16:47

Nog zo'n gefrustreerd half kadaver dat amper een argument weet te formuleren. Haar naam geeft wellicht een hint waar deze frustratie uit voortkomt.

threeheadedmonkey | 15-09-19 | 16:47 | 1

En dat van : Nu ben ik ineens een mevrouw.
Kotsmisselijk word ik van die linkse intriganten.

Uw Verzekeringsadvis | 15-09-19 | 17:11

Thierry had zich beter tot die corrupte oer-lobbyist voor het bedrijfsleven Hans de Boer kunnen richten, en hem vragen of "een open samenleving waar mensen goed met elkaar omgaan" in zijn visie dan ook betekent dat we de grenzen dan - jammer maar helaas - dicht moeten gooien wanneer er hordes mensen blijven binnenstromen die helemaal niet zo goed met ons (en elkaar) om gaan, en dergelijke mensen uit onze samenleving moeten verwijderen indien ze over een dubbele nationaliteit beschikken; OF hoe hij er dan voor zou zorgen dat dergelijke mensen wél goed met ons omgaan. Want de politiek-correcte prietpraat van het bedrijfsleven lijkt me een veel groter probleem dan het uit de politiek-correcte onderbuik opborrelende zuur van het linksdraaiende journaille.

OverdaanDerOnderheid | 15-09-19 | 16:46 | 2

Idd, die de Boer mag van mij en vele andere ook met pensioen een soort Elmaatje maar dan anders, wereldvreemde engnek.

Uw Verzekeringsadvis | 15-09-19 | 17:12

Ik denk dat dat wel aan de orde had kunnen komen, ware het niet dat er een oude links-fascistische heks zat te gillen en zo 10 minuten van de zendtijd heeft misbruikt, met haar "witte" schuld.

KlunsJohannus | 16-09-19 | 10:02

Links heeft geen antwoord. Hun enige optie is karaktermoord en de aandacht verleggen.

FvD kaart nijpende problemen aan en zal steeds meer gehoor krijgen. Interne problemen of niet, de vloot vaart door.

Nederland80 | 15-09-19 | 16:46 | 1

Dat "karakter" kan je tussen haakjes zetten bij links.

unshift | 15-09-19 | 16:55

Drayer laat Baudet niet eens uitpraten wanneer hij haar een reactie geeft, dan sta je bij mij al met 2-0 achter.

Battery!!! | 15-09-19 | 16:39

@CalamityJane | 15-09-19 | 18:57:
Waarom zou ze eigenlijk bloedmooi moeten zijn?
Bloedmooie vrouwen zijn meestal onuitstaanbare verwende nesten.

Roadblock | 15-09-19 | 20:09

@CalamityJane | 15-09-19 | 18:57:

Zucht. Dankjewel Calamity! Soms hebben vrouwen echt maar één woord nodig, daar waar je er met mannen nog niet met een epistel zo lang als 'Oorlog en Vrede' komt.

MickeyGouda | 15-09-19 | 20:13

@Roadblock | 15-09-19 | 20:09: Roadblock toch. Dat beweer ik nou juist niet. Ben dan vrouw maar zie soms bloedmooie vrouwen die ik niets aantrekkelijks vind hebben. Soms zie je een ´gewoon´ leuk mens daar valt je oog speciaal op, want ze heeft HET. Denk dan b.v. -als ik een man was zou ik vierkant voor haar vallen-.
Bloedmooi en leuk dat is een uitzonderlijke combi.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 20:25
▼ 17 antwoorden verborgen

Zowel Links (the usual suspects) als Rechts (VVD, CDA) eigenlijk idem dito usual suspects hebben in de tweede helft van de 60'er jaren vorige eeuw zelf de deur open gezet voor identiteitspolitiek. En net zo goed als dat de ene identiteit de andere niet is geld dit ook voor 'identiteitspolitiek.
Is het niet eens tijd dat men ophoudt om hier continu in een Politiek Correcte reflex over in een kramp te schieten?!?
Zelf vond ik identiteitspolitiek ook altijd verwerpelijk, en nog vind ik dat dikwijls, maar in een tijd waarin ik continu op een deel van mijn identiteit wordt aangesproken en hier tevens altijd negatief op wordt afgerekend, moet ik toch in het verweer komen om mij niet te laten demoniseren enerzijds, en anderzijds mijn identiteit geweld aan te laten doen. Te meer kennelijk heel veel van die mensen die een keur aan allerlei identiteitspolitieke opvattingen uitdragen helemaal niet gevoelig en bevattelijk zijn voor politiek die identiteit ontstijgt.
Helaas is het een gegeven dat in een politieke realiteit waar iedereen identiteitspolitiek bedrijft, je zelf op een gegeven moment genoodzaakt wordt om dit ook maar als schild en wapen te moeten inzetten.

GeinPonempie | 15-09-19 | 16:35 | 11

@GeinPonempie | 15-09-19 | 17:27: Je hoeft je zeker niet te schamen voor jouw blank-zijn. Maar er heel erg trots op zijn is weer het andere uiterste. Trots zijn op huidskleur, het lukt me niet. En hopelijk nooit. Trots op etniciteit, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, trouwens, als het gaat om trots op cultuur, verhalen, geschiedenis, gebruiken, mentaliteit, prestaties. Het is belangrijk dat we onze mentaliteit, waar we zo veel aan te danken hebben, te behouden. We houden van werken. We houden van geld verdienen. We lossen conflicten bij voorkeur op door te praten. En we houden van orde. Als wij die mentaliteit niet hoog houden, wie doet het dan?

Rest In Privacy | 15-09-19 | 17:39

@zwartzondersuiker | 15-09-19 | 17:23:
Ik citeer "VVD en CDA rechts? * Proest*. "
Ja inderdaad! Die twee partijen zijn net zo goed debet aan het hele migratie & integratie debacle van Nederland, sterker nog zij hebben aan de wieg hiervan gestaan. Zoek maar eens op welke kabinetten en politici verantwoordelijk zijn geweest voor het sluiten van verdragen met o.a. Marokko en Turkije, die massa-immigratie van buiten Europa hebben mogelijk gemaakt en opgang hebben gebracht. Welk verder beleid c.q. het falen ervan hier omtrent op het conto van deze politieke partijen is. Dat zijn niet alleen linkse partijen geweest.

GeinPonempie | 15-09-19 | 17:48

@Sitting_targets | 15-09-19 | 17:27: Het punt is dus dat de linkse politiek vanuit een misplaatste vergeldingsdrang richting oudere of zelfs lang overleden generaties wél voortrekt en tevens ook onderdrukt op grond van ras, religie, etniciteit, geslacht alsook (LHGBTUVWXYZ) seksuele voorkeur.

Overigens wordt binnen de huidige politiek de klassieke sociaal-democratie meer vertegenwoordigd door de PVV dan door de PvdA. Het is dus duidelijk dat Drayer gewoon achter de massa aanholt en de stompzinnige verdachtmakingen herhaalt welke door de oude partijen zijn verzonnen om hun electoraat te kunnen behouden. Voor jezelf nadenken is tenslotte veel te vermoeiend, zeker als je al zo oud en bejaard bent.

Pierre Tombal | 15-09-19 | 18:11
▼ 8 antwoorden verborgen

Te gek voor woorden. Zeggen dat iemand een bruin randje heeft en als hij daar inhoudelijk tegen in gaat, achterover leunen zeggen dat het toch zo is. Volledig overtuigd van het eigen morele gelijk zonder te willen luisteren.
Er komen trouwens wél 100.000 mensen per jaar bij door immigratie. Toestroom neemt überhaupt weer toe. Dus het wordt nog erger. Zie o.a. nos.nl/artikel/2301620-asielzoekers-k....
Het dedain van Mevrouw Drayer is stuitend.

osolemio | 15-09-19 | 16:34 | 3

Gevaarlijk zelfs

BozePaarseMan | 15-09-19 | 16:36

@BozePaarseMan | 15-09-19 | 16:36: Ook dat. Ik word er woedend van. Ze hebben echt helemaal niks geleerd. Iedere keer dat achterlijke demoniseren. Harry Mens schijnt er inmiddels ook aan mee te doen omdat Otten kennelijk beter is voor zijn bankrekening.

osolemio | 15-09-19 | 16:45

Kan zij doen, wedden dat ze in de jaren 70 in 020 een pand heeft gekraakt en daar nog steeds in woont voor 200 euro per maand in de grachtengordel.

Uw Verzekeringsadvis | 15-09-19 | 17:15

Het is simpel, een linkse journalist kan never nooit objectief zijn over FvD. Sterker nog, die linkse heks demoniseert. Uiteraard ben ik voor team Thierry.

BozePaarseMan | 15-09-19 | 16:34 | 1

Een columnist is geen journalist.

menage | 15-09-19 | 17:07

Interessant punt. Doen PVV en FVD aan identiteitspolitiek? Misschien wel. Maar wat is identiteitspolitiek precies? Doet mevrouw Drayer ook aan identiteitspolitiek? Ze is, volgens eigen zeggen, klassiek sociaal-democrate. Is dat ook niet een identiteit? En als je dat promoot, is dat dan geen identiteitspolitiek? Democratie, rechtspraak en kapitalisme promoten is dat identiteitspolitiek? Is alleen voor een bepaald ras, etniciteit, geslacht, sexuele voorkeur, religie opkomen en een plaats claimen identiteitspolitiek? In dat laatste geval is het zeer twijfelachtig of PVV en FVD identiteitspolitiek bedrijven. En ze kunnen hun politieke doelen behalen zonder identiteitspolitiek te bedrijven.
Je kunt immigranten weren zonder je argumenten op identiteitspolitiek te baseren: overbevolking, laag niveau van opleiding van de gemiddelde immigrant. Bovendien, ons land is ons eigendom, Nederland is van de Nederlandse burgers, en wij bepalen wat we met ons land doen, en dus ook wie we wel en niet toelaten. We zijn niet verplicht ons eigendom met anderen te delen.
Overigens ben ik vaak tamelijk eens met Elma Drayer, met haar columns. Ze is een soort varkenshoeder: ze jaagt de deugzeug in haar hok. Beetje rare polemieken om te lezen voor als je rechts bent. Maar zie haar maar als een soort first line of defense.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:29 | 2

Ik vind haar ook niet slecht. Ook een uitgesproken voorstander van het Boerkaverbod.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:51

Sympathie voor de nazi's was de politieke basis van die beruchte PvdA'er Joop Den Uyl, zo zie je maar, Sociaal Democrate Drayer is zelf zo bruin als wat: www.gva.be/cnt/aid680244/den-uyl-had-...

smdyasc | 15-09-19 | 16:26 | 12

@smdyasc | 15-09-19 | 16:58: Joop was 20 toen de Duitsers binnenvielen en hij afstand van ze nam. Wat kun je hem dan nog verwijten?

Rest In Privacy | 15-09-19 | 18:10

@Kuifje-in-de-EU | 15-09-19 | 18:10:
Dus in uitzonderlijke gevallen mag je nazi zijn en wel tot je twintigste, tenminste als er dan nog Duitsers binnenvallen.

smdyasc | 15-09-19 | 18:19
▼ 9 antwoorden verborgen

Leuk die vergelijking met de Inquisitie, kan die bejaarde heks in haar zak steken. In de dagen van de Inquisitie was ze op de brandstapel geëindigd.

menschdurfteleven | 15-09-19 | 16:20

Elma, zo’n typische oldskool linkse geitenwollen sok.
Weerspreekt feiten die simpelweg waar zijn.
Er zijn immers de afgelopen jaren honderdduizenden immigranten bij gekomen,
Ook een vieze manier van vechten is, uit een heel verhaal één woord pakken of weglaten, opdat het verhaal een hele andere betekenis krijgt. Bijv. Boreaal in dit geval.
Ik blijf het griezels vinden, die mensen die niet realistisch zijn en feiten compleet verdraaien om hun eigen gelijk te creëren.

Ruimedenker | 15-09-19 | 16:20

Zie haar zitten met de zelfgenoegzame lach. Daar heeft ze op getraind natuurlijk. Ze zal wel vaker publieke optredens hebben waar ze geen gelijk krijgt. Dat is pijnlijk en dus devies devies devies is... blijven lachen. En liefst een tikje hautain bevoogdend. Troela.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:18

Ach lieve meneer Baudet, bent u nou echt zo kort van memorie dat u uw eigen term homeopatische verdunning inzake de asielproblematiek niet meer paraat hebt? En dat u de term kletskoek moet lenen van nota bene uw debattegenstander mevrouw Drayer, 1 van de laatste der sociaaldemocratische Mohanicanen, bij gebrek aan eigen inhoudelijke argumenten om haar woorden te ontkrachten?

Gaat u toch alstublieft weer lekker filosofische lavendelboeketromannetjes schrijven en val daarmee alleen nog uw zwijmelende bewonderaars mee lastig.

Oh en Hans de Boer? Dat u en de uwen ons land niet genoeg door goedkope arbeidskrachten overspoeld willen zien worden, weet ook al iedereen met een beetje gezond verstand. Uw gremium de financiële lusten, wij klootjesvolk de financiële en maatschappelijke lasten. Dat u overigens Thierry Baudet meent bij te moeten vallen, bevestigt mijn oerconservatieve beeld van het zogenaamde fvd. Nuttig fragment dus: waarvoor dank.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:16 | 17

@Hetkanverkeren | 15-09-19 | 17:49: Ten behoeve van wat? Het synoniem dat jij verkiest erbij te zien verandert daar toch niet mee en ongetwijfeld weet je dan wel een andere nazi te citeren die dát woord ooit eens gebruikt heeft. Het probleem zit niet bij Baudet, ook niet bij Wilders, het probleem zit 'm tussen jouw oren en wat jij wilt zien.

Pierre Tombal | 15-09-19 | 18:49

@Pierre Tombal | 15-09-19 | 18:49: Ik heb net mijn jongeheer in een eik gestopt. Wat die eik er van vondt weet ik niet, maar wat was ik blei dat ik mijn kwakkie eindelijk boreaal verantwoord kon lozen.

Hopelijk groeien er de komende herfst wat mooie paddenstoelen op mijn bescheiden bijdrage in natura aan de klimaatdiscussie. Alle kleine beetjes helpen.

Overigens, de enige Nazi die ik ken met een affiniteit voor bomen is Prinses Irene. En haar draag ik nou net niet de schuld van heur vader na.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 19:34
▼ 14 antwoorden verborgen

WNL, das toch het rechtse geluid?

Bauchschmertzen | 15-09-19 | 16:14 | 1

Rechts in Nederland is er helemaal niet

lacucaracha | 15-09-19 | 16:49

Mevr Drayer brengt in de gehele discussie geen enkel argument in. Momenteel usance in de journalistiek als we discussiëren met rechts.....

Compos mentis | 15-09-19 | 16:14

Het eeuwige trucje: "Jij bent een fascist", en vervolgens ga je rustig -met je moreel-superieure blik- achterover leunen in de zetel, terwijl degene die je zojuist hebt bestempeld zich het zweet uit de sokken moet lopen om zich te ontdoen van je laster. En terwijl je tegenstander -spreekwoordelijk- op de grond lkigt, prop je er rustig je eigen statements tussendoor. Ik ben geen Baudet-fan, maar ik ben hier zó ongelofelijk klaar mee.

kotelet | 15-09-19 | 16:13 | 2

Ik merk dat de sp achterban zich ook moreel superieur waant.

Ongeblustekalk | 15-09-19 | 16:29

Nooit zomaar iemand geloven waarvan je op je klompen aan kan voelen dat het niet snor zit. Niet zo naief , is gevaarlijk. Nazi. Weg er mee.
Daarom : grenzen dicht.

nemeton | 15-09-19 | 16:12

Ik kijk liever naar haar verleden.
Drayer komt er als PvdA mastodont eindelijk achter dat identiteitspolitiek links helemaal kapot maakt. In plaats dat links zich richt op de klassieke sociaal economische thema's heeft ze haar vroegere electoraat bij het groot vuil geflikkert en maken ze zichzelf nu druk om zwarte Piet en warmte pompen.
Uiteindelijk leidt dat tot helemaal niets en daar is dan eindelijk mevrouw Drayer na 40 jaar ook achter gekomen.
Dan ben je af. Ze is slechts een spijtoptant van veertig jaar lang linkse dwaalwegen.

Zapata10 | 15-09-19 | 16:19

Totaal ongefundeerd en zonder argumenten, okay..... eentje dan, het woordje 'boreaal', iemand in de hoek zetten van eng rechts.

Mevrouw Drayer moet gewoon boekjes en columns blijven schrijven en ver weg blijven van tafels waar serieuze mensen over politiek praten.

Fatwabuster | 15-09-19 | 16:12

Elma Drayer.
Een PvdA fossiel wat altijd als wapen identiteitspolitiek heeft gebruikt.
En nee het verstand komt niet met de jaren, die fossielen zitten zo vastgeroest in wat eens was dat ze niet kunnen en willen openstaan voor andere meningen.
Steevast grijpen ze dan terug op demoniseren, verdachtmakingen, in hokjes plaatsen.
Hopeloos volk wat meegewerkt heeft aan de totale uitverkoop van wat eens een heel mooi land was om in te leven.
Laat de tijd zijn werk doen en figuren zoals Elma Drayer bijzetten op de vuilnishopen van de geschiedenis. Bah.

Zapata10 | 15-09-19 | 16:10 | 8

@Kuifje-in-de-EU | 15-09-19 | 16:55:
Hoe noem jij dit dan Kuif? Zeggen dat iemand bruine teksten gebruikt, en hem dus impliciet van Nazi-sympathieen beschuldigen?
Ik noem dat demoniseren.
Hetzelfde geklets wat indertijd bij Fortuyn gebruikt werd.
Een zin eruitgooien, en dan zelfvoldaan achterover gaan leunen.
Zo, dat heb ik als columniste van de Volkskrant toch mooi op de NPO tegen Baudet gezegd.

Roadblock | 15-09-19 | 17:28

@Kuifje-in-de-EU | 15-09-19 | 16:55: Zij heeft zelf constant meegedaan in het verleden met het gebruik van terminologie zoals populisten, racisten, discriminatie... dat waar de zogenaamde hoogopgeleide linkse elite in verzandde. En dat noem ik demoniseren. Dat hebben ze decennia lang volgehouden. En daar ben ik helemaal klaar mee.

Zapata10 | 15-09-19 | 17:43
▼ 5 antwoorden verborgen

Thierry moet daar niet aanschuiven bij een wappiewappie en een useful idiot. Tenenkrommende TV.

Yie_Ar_Kung_Fu | 15-09-19 | 16:09 | 5

Dat maakt toch niet uit.
Het FvD is afgeschreven zijn kiezers gaan weer terug naar de PVV.

botbot | 15-09-19 | 16:19

@botbot | 15-09-19 | 16:19: Wedje zetten wie de grootste wordt de komende Kamerverkiezingen?
Zint eer gij begint!

Fatwabuster | 15-09-19 | 16:32

Vond dat hij goed van zich afbeet.
Als hij niet gereageerd had hierop had hij wel naar huis kunnen gaan.

Roadblock | 15-09-19 | 17:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Tuurlijk, bruin wordt er bij gehaald door Drayer en ze weigert Baudet zijn verklaring. Drayer is gewoon een zwartmaker die niet in staat is haar mening te herzien. Discussie is dus zinloos met die dame, maar het is goed dat de kijker dit ook ziet. Dogmatisch deugend links aan het woord ... barf.

vlotterik | 15-09-19 | 16:07

Die Drayer is een hele fout journalisten, maar ik vind Thierry nooit zo sterk in debatten als je dat puur bekijkt vanuit persuasion skills. Scott Adams heeft hier goede boeken over geschreven.

martymcfly | 15-09-19 | 16:05

Het gezegde "verstand komt met de jaren" kan de prullenbak in. Als ouderen nu ook al vol op het deugorgel gaan dan zie ik het heel somber in voor dit land.

gekwetst | 15-09-19 | 16:04 | 1

Gewoon dementie die er aan komt...

Accident_Prone | 15-09-19 | 16:11

Mensen als Drayer zullen nooit hun ongelijk toegeven.
Zoals Fortuyn dat indertijd wel eens deed.

Carmelita | 15-09-19 | 16:04

Eindelijk toont die uilenbal een beetje pit.
Zou hij vaker moeten doen.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:03

Overtuigd van het eigen gelijk, het staat gewoon gelijk aan een religie. Daar vallen ook geen argumenten tegenin te brengen. Van een bedenkelijk en stuitend niveau, deze dame. Feiten tegen meningen. Het is om te huilen.

Dan denk je met dit volk dat ze met het verbod op gezichtsbedekkende kleding aan de kant van de onderdrukte vrouw gaan staan. Nee hoor. Omdat 'hullie van rechts tegen de islam zijn zijn wij tegen het burka-verbod'. En laten vervolgens de rechteloze vrouwen in de kou staan. Werkelijk zum kotsen. Ik snap niet dat bekrompen en ééndimensionale schepsels als Drayer een podium krijgen. Wie zit er in zo'n redactie die haar op de uitnodigingslijst zet?

goedverstaander | 15-09-19 | 16:03 | 2

Drayer heeft zich duidelijk uitgesproken voor het Boerkaverbod en tegen Amnesty International.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:14

Thierry heeft gelijk. Mevrouw Draaier praat koeterwaals

luto333 | 15-09-19 | 16:03

Elma Drayer heeft de pech dat ze na de oorlog is geboren, ze was een uitstekend kampbewaakster geweest, wat een redeloze haat uit ze en straalt ze uit.

smdyasc | 15-09-19 | 16:02 | 3

En iemand uit laten praten heeft ze ook nooit geleerd.

Papa Jones | 15-09-19 | 16:04

@Papa Jones | 15-09-19 | 16:04: inderdaad.

vlotterik | 15-09-19 | 16:08

@Papa Jones. Nou, wat een ergernis is dat toch.
Alleen bij Beau is het géén wedstrijd 'wie het hardst en het langst door/tegen een ander zit te toeteren'.
Juist daarom verwacht ik dat Beau een groot succes kan worden: hij laat zijn gasten tot hun recht komen en benadert hen sympathiek.
Al die bet-weters die over elkaar heen buitelen en door-elkaar-heen schreeuwend allemaal hetzelfde nieuws van de dag becommentariëren... dat zijn we nu toch wel allemaal spuugzat?
Evenals dat pinnige (zogenaamd journalistieke) gedoe van Eva, met het dagelijkse portie Twrambh (Trump) bashen?

Wering | 16-09-19 | 01:32

Snel, zet Jan Roos op de kieslijst!

blikjegrolsch | 15-09-19 | 16:02

Baudet had haar knock-out, prachtstuk over "één lullig woordje" versus 10 boeken, een partijprogramma etc. En toen die laatste vraag van Nieman, waarmee Draaier zichzelf helemaal buitenspel zette. Top gedaan.

algoritmos | 15-09-19 | 16:02

Baudet draait erom heen als een koekenbakker. Hij ligt letterlijk aan de lippen van mega foute types zoals Jean-Marie Le Pen en Jared Taylor. Boreale drol is het.

Optelsommetje | 15-09-19 | 16:01 | 2

Bewijs van je stellingen? Of roep je zo maar wat verdachtmakingen?

i-Wonder | 15-09-19 | 16:31

Gode argumenten. Lang over nagedacht?

Roadblock | 15-09-19 | 17:31

Harry Mens was vanmorgen ook lekker bezig met betrekking tot Baudet, rancune van een demente makelaar. wel geinig dat Harry naar de Gijp luistert, Harry durft geen wijn meer te proeven.

glaaf | 15-09-19 | 16:01

Ik vraag me wel eens af of die linkse socialisten überhaupt ook maar iets meekrijgen van de werkelijkheid? Ze papagaaien elkaar maar in het wildeweg na, blijkbaar.
Want: u zei boreaal! Met dezelfde logica zouden we in Nederland geen woord Nederlands meer mogen praten, want: Germaanse taal! En Germaans=Arisch/Nazi
Die Drayer is een enorme domme vrouw die op de haatbandwagon jumped!

Accident_Prone | 15-09-19 | 16:01

Neuh, Links doet niet aan identiteitspolitiek:
vragen om vrouwenquota en op de lijst van PvdA man, vrouw, man, vrouw......

Yie_Ar_Kung_Fu | 15-09-19 | 15:59 | 3

Good point!

Accident_Prone | 15-09-19 | 16:02

@Accident_Prone | 15-09-19 | 16:02: U simplificeert vergaand. Dit is een belediging aan vele andere dimensies. Wat dacht u van de lhbt.... ers, de niet-kaaskoppen, etc etc

gl.a.himsa | 15-09-19 | 16:08

@meself: vergat ik nog het allochtonenknuffelen van Links

Yie_Ar_Kung_Fu | 15-09-19 | 16:30

Dat links en andere anti fvd chaoten denken weg te komen met een boreale repeterende breuk zegt meer over de potentiële kiezer voor links dan over de npo boodschappers.

gl.a.himsa | 15-09-19 | 15:59

Boreaal. Doe mij maar astraal. Of diagonaal. Of politiek voor mensen, niet voor studiebollen of snitgobbers.

Bauchschmertzen | 15-09-19 | 15:58

Gevaarlijk mens, die bepaalt wat jij denkt.

azijnseikerT | 15-09-19 | 15:58 | 1

Ja, heel herkenbaar, bruin kwam dan ook van links.

vlotterik | 15-09-19 | 16:11

Dit is precies wat Baudet moet doen, de discussie met links aangaan. Als hij dat doet dan wint hij de verkiezing.

i-Wonder | 15-09-19 | 15:56 | 1

Dit is inderdaad Thierry als de redelijkheid zelve, tegen de gevestigde van de pot gerukte orde.

Papa Jones | 15-09-19 | 15:59

Dat we nu met 50 salafistische scholen zitten waar leerlingen wordt geleerd op welke manier homo's gedood moeten worden, hebben we te danken aan die mevrouw en haar wereldvreemde geestverwanten.

Papa Jones | 15-09-19 | 15:56 | 1

Nee dus. Drayer is bepaald geen Islam-fan. Ze is ook voorstander van het Boerkaverbod.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:16

Links kan helemaal niet tegen rede op, Drayer laat dat duidelijk zien hoe benauwd en bitter ze zijn. Baudet is een verademing tegenover deze domme dominees.

lanexx | 15-09-19 | 15:55

Aurora Borealis.... de zonnewind die van rechts kwam.... wat een akelig wijf, zeg.

Shitting Bull | 15-09-19 | 15:55

Wat is prut gezwam van die juffrouw Drayer. Ga toch naar huis, juffrouw, en ga lekker koken!

ljcoster | 15-09-19 | 15:54 | 3

Gheghe

Yie_Ar_Kung_Fu | 15-09-19 | 16:00

Due kan waarschijnlijk niet koken. Dat zijn types die al rond hun dertigste niet meer interessant waren voor hun mannen, die nu vreemdgaan met veul interessantere dames.
Alle vrouwelijkheid gaat weg bij die verzuurde linkskippen.

Accident_Prone | 15-09-19 | 16:07

Beter nog kook niet en bestel Domino's pizza. Dat scheelt gas en tafelgenoten met lange tanden.

F. Jacobse | 15-09-19 | 17:10

Wat een slappe zak die Baudet, voor een open samenleving zijn.
Mijn kinderen hebben geen stufie, kunnen geen huis huren of kopen doordat er miljoenen buitenlanders hier neergestreken zijn.

Ongeblustekalk | 15-09-19 | 15:53 | 5

Open samenleving is niet hetzelfde als open grenzen

Lotus15 | 15-09-19 | 16:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed in de hoek gezet van Thierry.Ze weten dat ze eigenlijk altijd hebben weggekeken om maar te deugen en factuurtje naar de npo te kunnen sturen maar nu ziet zelfs een blinde dat het uitdraait op puinhoop maar toch blijven muziek maken terwijl het schip zinkt.

van stampij | 15-09-19 | 15:53

Thierry Boreaal en Geert WilderSS zitten in een bar in Amsterdam-West.
Zegt Thierry: Rondje voor alle autochtone Nederlanders!
Zegt Geert: Wat ben je toch een krent , Thierry.

King of the Oneliner | 15-09-19 | 15:52 | 5

Haha! Doe nog eens een rondje KofO.

GeinPonempie | 15-09-19 | 16:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Die Drayer, steeds weer proberen om de ander in een bepaalde hoek te zetten. Zo ontiegelijke zwakke methode. Met haar bruin randje, in haar eigen slip zeker!

vluchtelingallergie | 15-09-19 | 15:50

Die dwaas van de ondernemers in Nederland met zijn open samenleving. Hou toch op.

Kaas de Vies | 15-09-19 | 15:49

Tsja dit is een oude tactiek van links:
youtu.be/XfsJxkobPXk
Wel effectief overigens want mensen als Baudet worden continu gedwongen zich te verdedigen zodat links niet inhoudelijk met hem hoeft te debatteren.

Pranfeuri | 15-09-19 | 15:48

Als ik zo kijk naar de toon en de woordkeuze in de reacties onder TB's Twitterbericht is heel Nederland van het padje aan het gaan, links, rechts en midden.

MickeyGouda | 15-09-19 | 15:47

Open linkse geest: mevrouw Drayer weigert om haar mening te herzien want Baudet liegt en de media is het met mij eens...

Janndeman | 15-09-19 | 15:47

Is ”negers hebben een lager IQ” laten zeggen door een neger wel of geen identiteitspolitiek?

Epistulae_Morales | 15-09-19 | 15:47 | 3

Zo vind ik blanke vrouw van reeds generaties lange Nederlandse voorouders het grootste deel van de Nederlanders zwakbegaafde lafaards zonder zelfdenkend vermogen. Mag ik dat zeggen. Ja!

Rest In Privacy | 15-09-19 | 16:33

En dan te bedenken dat die mummie tot de rechtse columnisten van de Volkskrant wordt gerekend.

gestoptmetroken | 15-09-19 | 15:47

Tja de ouwe tang wil natuurlijk niet toegeven dat de instroom van gelukszoekers funest zal zijn, tot juli 50000 ipv 30000 vorig jaar komt toch aardig in de buurt van 100000 per jaar. Maar grenzen dicht daar zit een bruin randje aan.

bijna_raak | 15-09-19 | 15:46 | 3

Ik hoor Thierry net zeggen dat hij staat voor een open samenleving zolang ze zich confirmeren aan de Nederlandse normen. Gelukszoekers voor puur economische redenen doen dat. Die hebben een VOC mentaliteit om U tegen te zeggen.

Epistulae_Morales | 15-09-19 | 15:49

@Epistulae_Morales | 15-09-19 | 15:49: Volgens mij is de norm dat je hier werkt en uitkeringen alleen in het uiterste geval gaat gebruiken als vangnet en niet andersom.

Shitting Bull | 15-09-19 | 15:58

Harrie M, liep ook al zo te zeiken over Baudet, was goed wat Jensen zei, heeft toch een vlotte babbel, dat mist Baudet.

gato | 15-09-19 | 15:46

Ik vond Baudet prima reageren, Elma Drayer had maar een argument: BOREAAL

buster24 | 15-09-19 | 15:46 | 1

En dat was geen argument, maar een mantra. Inhoudelijk minder dan nul. Wie was er ook zo zo goed in dat soort speeches in volle voetbalstadia?

TheseDays00 | 15-09-19 | 17:03

Elma Drayer spaart niemand die zich van identiteitspolitiek bedient zoals ze met haar columns en haar zojuist verschenen Witte Schuld bewijst. Gloria Wekker, Thierry Baudet, Edwin Wagensveld, of Sylvana Simons zijn voor haar niet anders. Daarin prijs ik haar.

Arne-Koning | 15-09-19 | 15:45 | 2

Tuurlijk Baudet bedient zich van identiteitspolitiek en dat moet de ouwe witte boze man zijn, je kan wel zeggen eenieder die de waarden van de verlichting onder schrijft maar volgens het opgewarmde lijk ben je toch een soort Denk. Verdraaien, liegen en bagetaliseren daar is de NPOkliek goed in.

bijna_raak | 15-09-19 | 15:51

Nou Arne, ik zie dat niet hoor. Wat de islam(ieten) betreft bijvoorbeeld heeft TB volgens mij een hele realistische visie: waar het de democratie bedreigd: bestrijden en zolang islamieten de democratie niet bedreigen: deze tolereren. (Maar tegelijk teveel islam(ieten) hetgeen ook bedreigend is voor de democratie, dit ook voorkomen.)
In tegenstelling tot de PVV die alle islam wil verbieden.

Aristotalloss | 15-09-19 | 16:16

Elma Drayers manier van redeneren: Otten is gek en ik ben gek, dus wij zijn normaal en jij bent gek. Het verhaal klopte tot 'dus'.

Sqbar | 15-09-19 | 15:44

bAuw!-det

Hemmenaar7 | 15-09-19 | 15:42

Tja, je zit bij de linkse NPO met zo'n linkse muts naast je. Wat had je dan anders verwacht? Een uitgelezen kans van links om Baudet eens te bashen.

LimbabweWillem | 15-09-19 | 15:42

Dat links maar blijft door huilen over dat woordje 'boreaal' is op zich goed nieuws voor het FvD.

Crusher | 15-09-19 | 15:41

Typisch weer zo’n linkse socialist,Baudet niet laten uitspreken en met flut argumenten komen!
Bootvluchtelingen (negers) die vanuit economisch oogpunt hier komen zijn een bedreiging voor ons sociale systeem en welvaart.
De vele miljarden die zij ons kosten en gaan kosten zijn niet meer verantwoord!

Dko1973 | 15-09-19 | 15:40 | 3

Meer nog een gevaar boor ons welzijn dan een bedreiging voor onze welvaart. Hoewel dat ook hard achteruit gaat

Carlos_I | 15-09-19 | 15:58

En blind zijn voor de demonische elementen van de ideologie die ze zelf aanhangen. Het socialisme heeft zo'n 150 miljoen burgerslachtoffers gemaakt (de nazi's zo'n 20 miljoen), kende vele concentratiekampen ('heropvoedingskampen'), heeft nog nooit een succesvolle staat voortgebracht. En heeft alleen maar ellende opgeleverd; geen hond die in een socialistische staat wil wonen.
Hoe kun je je in de 21e eeuw nog willen afficheren en zelfs identificeren met deze demonische ideologie?!?
Leg 'ns uit!

Aristotalloss | 15-09-19 | 16:08

@Aristotalloss | 15-09-19 | 16:08: dat hoeft niet, want de MSM heeft gezamenlijk besloten, dat dat geen echte socialisten zijn ofzo, of af dat het eigenlijk genuanceerder ligt. Iedere aanval op TB is in de basis vals en komt altijd uit de hoek van het kartel. Dit is veel groter dan politiek alleen, maar ook de media, ambtenaren, vakbonden en overige stakeholders die er belang bij hebben dat er niets vernadert. Dezelfde groep die de mond vol heeft over Terry, Twamp en Johnsen, waarvan het overgrote deel de bekende nuttige idioten zijn.

Kukooo1 | 15-09-19 | 17:29

Verlies voor beide partijen, Baudet moet een goed antwoord geven, zodat het eens uit de wereld gaat, dat gezeur over boreale, zeg gewoon dat ze te dom is om het woord te kennen.
Links was weer eens bezig op de oude manier.

gato | 15-09-19 | 15:35

prima de reactie van TB

Ollie B. Bommel | 15-09-19 | 15:34

Tisunnun Opgave

TizzumTog | 15-09-19 | 15:34

Wanneer het alleen nog over de persoon gaat en niet om de partij is de partij OF heel erg ruk OF heel erg goed. Grijs bestaat dan niet meer.

Rollins | 15-09-19 | 15:33 | 3

Het begin van Tripping, Robbie Williams:
First they ignore you,
Then laugh at you and hate you.
Then they flight you,
Then you win.
When the truth dies,
Very bad things happen.
They're being heartless,
Again.

Ben-Bataaf | 15-09-19 | 17:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen