Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Een schamper mailtje van een Veluwebewoner

Woesjwoesjwoesjwoesjwoesj

Een narrig mailtje. Zomaar uit de onderbuik geschud en in de roze mailbox gemikt. Knip, plak, Wat U Zegt.

Naar aanleiding van het artikel over het nóg groener maken van de Veluwe als bijlage een op 22/01 ontvangen schrijven van de gemeente Harderwijk. Zo wordt de ‘Energiewende’ kennelijk lokaal uitgerold, voor de handvol die zich nog ergens druk over maakt. Pikant: Landelijk VVD-capo di tutti capi Christianne van der Wal zal het ‘gesprek’ leiden. Bewoners worden per wijk in werkgroepjes opgesplitst om het onderling als brave scholieren richting de gewenste uitkomst te collaboreren.

Overigens is een Harderwijks deel van Natura 2000 gebied al (op voorspraak van een bij Structon werkzame VVD-wethouder) aan Van der Valk hotels toegezegd voor uitbreiding. Die Natura 2000 status was dus al zo week als zachte boter. Ook milieuverziekende chemische en bioindustrie kan hier gewoon in woonwijken plaatsvinden. Waar niet alleen de lokale shantytowns (lees: door divers eurotrash bewoonde 'vakantieparken') onder vallen; ondergetekende in 300m2 woning op 1500m2 grond 24/7 blootgesteld aan formadehydesmook en snelwegfijnstof.

Uiteraard zal ik mij a.s. dinsdag bij het Nassau Veluwe College vervoegen om te peilen hoe de vaantjes wapperen. Vrees dat men braaf aan de slag gaat om 100% medewerking te verlenen, de overige 40.000 inwoners zullen zich moeten plooien naar de wil van VVD en CDA (eng groot hier).

Ondanks levenslange ban mvg,
[naw bij redactie bekend]
[Bijlage na de breek]

Bijlage:

Ah lekker kringspreken met de stakeholders

Reaguursels

Inloggen

Prachtig schrijven met een aantal on-Veluwse termen (shantytowns, eurotrash). Ondertussen krijgt Hotel v.d. Valk (voormalig hotel Stadsdennen) er ook nog eens van langs, wel een van de mooiere v.d. Valks van Nederland trouwens, maar dat is persoonlijk.

Terug naar het issue: Harderwijk heeft geen grond. Omdat het door Ged. Staten van Gelderland is aangewezen als zogenaamde ‘groeikern’ hebben ze een strijd met de Gem. Ermelo achter de rug, nl. Ermelo heeft veel grond, maar mocht weinig bijbouwen volgens Arnhem. Ermelo sloot een mooie deal welke bestond uit het opgeven van grond t.g.v. vele woningzoekenden in Ermelo, die mochten zich dan in Harderwijk vestigen (Drielanden). Ondertussen werd een groot deel v.d. Veluwe aangemerkt als Natura 2000 gebied, dit hield en houdt een aantal beperkingen in.

Voor zover ik weet ligt het natuurgebied tot aan de A28, alles daarboven is van de Gem. Harderwijk, v.d. Valk lag daar net onder dus >>> gezeik met vergunningen en bouwen en zo, want kwetsbaar natuurgebied. Het hotel wil heel graag uitbreiden, dus opnieuw gezeik.

Dat Harderwijk wil ‘vergroenen’ moeten ze helemaal zelf weten, ze kunnen mooie windmolenparken langs het Veluwemeer aanleggen, ik zie dit zeker niet gebeuren in de bossen en op de heide (want Ermelo en natura 2000). Dat Woningbouw verenigingen meebuigen met de politiek is geen geheim, dus overleg met de huurders. Overigens is de uitnodiging niet verplicht, wel dom als u zich niet laat informeren over wat ze met uw huurhuis van plan zijn trouwens.

Resumé: de briefschrijver is blijkbaar gewoon ‘import’ (zo noemen we dat) en ontvangt deze uitnodiging omdat hij/zij in een sociale huurwoning langs de A28 zit, dit moet welhaast een eigen keuze zijn geweest. Dus briefschrijver, niet zo zuur, pak de e-bike en geniet een beetje v.d. mooie bossen van Ermelo, daar kunt u het fijnstof prima van u afschudden.

Veluwse-Eikel | 25-01-19 | 00:43 | 3

En sociale huurwoning van 300 vierkante meter en 1500 m2 grond? Denk het niet.

Fantabulosa | 25-01-19 | 09:54

Het zijn behoorlijke waardes voor OG, klopt... De bron van briefschrijver betreft een uitnodiging van samenwerkende Woningbouwverenigingen (zie screenshot en ondertekening). Zo’n pamflet zegt iemand met een koopwoning helemaal niets, want niet op diegene van toepassing.

Bijkomend, ’t Nachthok (wijk) heeft grote kavels met huurwoningen, ook zijn er nog oude boerderijen ingesloten in nieuwbouwwijken (Drielanden). Een huurhuis met groot kavel is zeker wel te vinden.

Of briefschrijver verdraait enkele feiten, dit kan natuurlijk ook.

Veluwse-Eikel | 25-01-19 | 13:08

Mooie tegel, enkele van deze zaken wist ik nog niet, hoewel ik geboren/getogen ben in deze prachtige regio. Begrijp ik goed dat Drielanden ooit Ermeloosch grondgebied was?

The_Undertaker | 25-01-19 | 23:11

Hier is de buurt is een natuurgebied. Om dat te onderhouden worden er milieuvriendelijke HUIZEN gezet. Geld wint altijd.

Patatter | 24-01-19 | 20:17

is die perma-ban al opgeheven? critici hebben we nodig. Geen slijmende eenheidsworst.

rexmundi666 | 24-01-19 | 19:36 | 1

Binnenkort een algeheel amnestie. Heeft iets te maken met ontkoppelen database TMG.

BrutusBosch | 24-01-19 | 22:11

Hebben inmiddels al die hoge ambtenaren al warmtepomp bedrijven opgezet/groot aandeelhouder zijn/in de raad van bestuur zitten/of hun partners-broers-zussen ???
Vragen vragen vragen.

prof Nice | 24-01-19 | 18:56

De diversiteitsreligie en klimaatreligie vieren hoogtij.

Rest In Privacy | 24-01-19 | 17:51

Kosten in 2100 van de klimaatopwarming 4-6% van global GDP volgens Copenhagen Consensus' Lomborg, het is dan zonde om de rest van de eeuw 1% van je GDP in te leveren terwijl dit hooguit 4% van de problemen voorkomt. Heel het Parijs akkoord brengt 0.15 graad vermindering op. Overigens ben ik het wel eens met het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maar we zijn met het klimaat volledig de weg kwijt. Overigens heeft China in 2017 109 megaton meer CO2 uitgestoten, gefeliciteerd Urgenda ga daar eens procederen.

bijna_raak | 24-01-19 | 16:13

Natura 2000
Ruimtelijke ontwikkelingen in een Natura 2000-gebied zijn zeker niet zomaar mogelijk zónder (uiterst) uitgebreide toetsing van de effecten van de ingrepen op alle wezenlijke kenmerken van dergelijke gebieden. Een dergelijke toetsing en de daarbij behorende procedure staan gelijk aan een Milieueffectrapportage (MER) en is een uiterst nauwkeurige procedure. Het is zeker geen kwestie van een rapportje in elkaar tikken op basis van een Google Maps-kaartje en bestaande beleidsstukken.
Een Natura 2000-gebied maakt onderdeel uit van een select groepje natuurgebieden binnen de Europese Unie die zulke unieke, natuurlijke kenmerken (soorten, hydrologie, geo(morfo)logie) bezitten dat deze een status aparte verdienen. Bevoegd gezag in deze is dan ook gedeeld, zowel op het provinciaal als het staatsniveau. Het bestraffen van een onrechtmatige, ruimtelijke handeling in een dergelijk Natura 2000-gebied vindt plaats op grond van het bestuursrecht én het strafrecht. Een dergelijk delict is een economisch delict en kan met een gevangenisstraf, een zware boete én vertraging/annulering van de ruimtelijke ontwikkelingen worden bestraft. Het is, zo resumerend, een zéér zwaar eisenpakket waaraan ruimtelijke ingrepen als het plaatsen van een windmolenpark of een bungalowdorpje dient te worden onderworpen. Daar staat nog los van dat er voldoende draagvlak dient te worden verworven voor de ingreep én de aan te richten schade aan natuurwaarden én natuurwaarden van Natura 2000-gebied. Dat laatste poogt de gemeente Harderwijk (en belanghebbenden) nu veilig te stellen door een éénmalig 'stadsgesprekje' te organiseren, waarin men lastige vragen van omwonenden zo veel mogelijk probeert te vermijden door hen 'in groepjes aan het werk te zetten' en wat aan te laten knutselen. Daarmee creëert men bij de Burger eveneens de illusie dat men nog voldoende inspraak zou hebben en dat er écht naar hen geluisterd wordt.

Het is een werkwijze die men landelijk steeds vaker ziet; bestaande, internationale afspraken omtrent natuurgebieden worden steeds meer genegeerd en er wordt naarstig gezocht naar manieren om de juridische procedures te verkorten, goedkoper te maken én aan het zicht van de Burger te onttrekken. En laat er geen misverstand over bestaan: een Natura 2000-gebied staat gelijk aan een schilderij van Rembrandt. Het zijn stuk voor stuk natuurgebieden waarin iconische planten- en diersoorten voorkomen en waar zich natuurprocessen voltrekken die min of meer uniek zijn in internationaal perspectief.
Dergelijke gebieden én de hoogst unieke flora en fauna ter plaatse verdienen véél meer aandacht van een veel groter publiek!

Boris Poepnagel | 24-01-19 | 16:04 | 1

En ze verdienen een paar mooie windmolens blijkbaar.

quazi | 24-01-19 | 16:30

Het hele probleem is dat politici niet kunnen rekenen en gewoon geen idee hebben waar het over gaat. Nu maakt iedereen met belangen in de windhandel, energietransitie en klimaatgelul het ook wel (opzettelijk) nodeloos ingewikkeld door met allerlei verschillende cijfers in verschillende eenheden te schermen waardoor je niet kunt vergelijken.
Dat moet dus anders. Alle eenheden van energie kun je omrekenen tot Watt (of kW, MW), alle eenheden van tijd terugrekenen tot seconde (want je wilt continu, elke seconde stroom en niet af toe wel, af en toe niet - dat is iets voor derde wereldlanden), en alle oppervlakten tot m2, want elke methode van energie-opwekking kost een oppervlakte grond) En dan kun je eerlijk vergelijken hoeveel je nodig hebt, hoeveel je maximaal zou kunnen opwekken per m2 en hoeveel m2 dat kost. Dan valt elk grootschalig model van een land met zonnepanelen en windturbines in duizenden duigen en miljoenen stukjes.
youtu.be/t4q-NM8TFwU

Stormageddon | 24-01-19 | 15:37 | 2

De redenatie klopt, maar de uitkomst is op deze manier ook al duidelijk. Dan gaan we weer helemaal over op een paar enorme energiecentrales. Terug bij af, gewoon weer bruinkool stoken.
We moeten deze planeet wel aan ons nageslacht na laten, dus er een beetje zuinig op zijn.
Ik ben niet perse groot voorstander van zonne-velden maar als het industriegrond is die de komende 10 a 15 jaar nog geen invulling krijgt: Gooi maar vol. Wil iemand (prive persoon of organisatie) zijn dak benutten: gooi maar vol. Een windmolen op land vind ik in verband met horizon vervuiling een ander verhaal. Zet die dingen ergens 20 KM van de kust en voila.

pale-blue-dot | 24-01-19 | 16:03

@pale-blue-dot | 24-01-19 | 16:03
Slaat geen deuk in een pakje boter. Voor Nederland zou je, bij 24 uur zonlicht (die niet bestaat) de helft van het totale oppervlak aan land (inclusief IJsselmeer, moeten vol leggen met zonnepanelen. Zij aan zij. Min of meer een kwart is al bebouwd. Steden, dorpen, wegen etc. De rest is toch heus nodig voor voedselvoorziening.

Voor windmolens geldt dat elke verdubbeling van grootte een kwadraat aan oppervlak nodig is voor optimaal rendement (4x dus). Een verdubbeling van grootte is echter geen verdubbeling van rendement. Op zee heb je drie belangrijke problemen. Internationale vaarroutes op de drukste zee van de wereld die nauwgezet zijn bepaald voor zo kort mogelijke routes (= zo min mogelijk brandstof, immers). Visserijgronden die internationaal zijn vastgelegd, en als laatste: trekvogels. De Nederlandse kuststrook is een snelweg voor trekvogels. Meer dan de helft gaat hierlangs naar het Noorden en weer terug. Als je de Noordzee vol zet, en dat zou je moeten als je volledig windenergie wilt, vooropgezet dat het altijd zou waaien met ca. windkracht 6 of 7 (24/7/365 - wat dus nooit zo is).

Dus nee, met die nonsens kom je er niet. Maar dat betekent niet dat je bruinkool moet stoken, de energiedichtheid daarvan is ook matig (beter dan zon en wind, maar lang niet genoeg), maar kerncentrales. Dat is de enige manier.

Stormageddon | 24-01-19 | 17:12

Het huidige Nederlandse stroomnet www.hoogspanningsnet.com/netkaarten/a... schijnt de huidige toevoer van elektriciteit al bijna niet meer aan te kunnen, dus waar gaat dit in gristusnaam over?

Blijkbaar is het principe van de wonderbaarlijke vermenigvuldiging nu ook gemeengoed in de natuurkunde? Wie ziet in dit klimaatwaanzinsbos de bomen nog?

Rest In Privacy | 24-01-19 | 15:23 | 2

Waar dit over gaat? Simpel; de burger terugduwen in de situatie als horige. Aangezien dit wettelijk niet meer in de letterlijke zin kan overstelp je hem/ haar met schulden zodat zij altijd bij de overheid in de tang zitten.

miff | 24-01-19 | 15:35

Sinds we tegenwoordig aan factfree wetenschap doen moet de natuurkunde ook genderneutraal en intersectioneel de gewenste antwoorden ophoesten en anders zijn ze wit geprivilegieerd en patriarchaal helemaal fout.

bijna_raak | 24-01-19 | 16:23

Heel Europa gaat aan het gas en Nederland is als enig Europees laan hysterisch bezig gastvrij te worden en dat tegen een heel hoog prijskaartje. Zelfs de vmbo er van GL verreikende zich op de kosten. Koop Rusisch, Noors en Amerikaans gas en je maakt je niet afhankelijk en richt je op hybride ketels

jaap932057795966 | 24-01-19 | 15:14

Alle goede initiatieven zijn natuurlijk welkom. Bijna zonder uitzondering hebben klimaat en hernieuwbare energie scenario's als doelstelling om CO2 emissies omlaag te brengen. Echter waarom ? De concentratie CO2 in de atmosfeer is om en nabij de 0.04% . Dat zijn hoeveelheden die minder zijn dan b.v. een indicator gas (tracer gas) om gaslekken op te sporen. Het overkoepelende verhaal klopt niet, bekeken vanuit meerdere gezichtspunten. Ook diverse redenaties ter onderbouwing van waarom een nieuw energie systeem als hernieuwbaar kan worden aangemerkt rammelen aan alle kanten.

rmstock | 24-01-19 | 15:08

Ik twijfel steeds minder over Belgïe

glaaf | 24-01-19 | 15:03

Rond Den Haag kunnen nog wel 500.000 windmolen geplaatst worden en rond Amsterdam nog wel een paar miljoen. De rest van NL draait dan wel op kern energie.

Niet links | 24-01-19 | 15:02 | 1

Niet links, wel kortzichtig.

bodemloos | 24-01-19 | 15:17

VVD'ers, GroenLinksers, D66'ers zijn de cosmopolieten van dit land. Zij zijn het die de wereld afreizen om van de natuur ELDERS te genieten als daar behoefte aan is. Dit land is een wingebied voor de EU en de EU-fielen. De EU zonder grenzen die zo fanatiek wordt verdedigd door de cosmopoliet bij wie het geld tegen de plinten opklotst. De natuur of wat daar nog van over is in dit stukje EU doet er helemaal niet toe. De cosmopoliet is een stadsbewoner en als hij of zij dan toch wat natuur wil proeven dan is daar de natuur in Polen, of de Balkan of nog mooier, de Maladiven voor de leuke selfies. Nederland is alleen goed voor dit volk omdat mocht het even niet zo goed gaan financieel of met de gezondheid, dan is daar de verzorgingsstaat. Nu nog wel.

forecastle | 24-01-19 | 15:01 | 1

Eens!

severalminutes | 24-01-19 | 16:56

Dit is wat je krijgt als de overheid iets roept en daarna achterover leunt. Dan gaan de lokale overheden zonder kennis van zaken en zonder interesse voor de situatie van de burger zelf prutsen.

Nivelleermarionet | 24-01-19 | 14:59

Ooit eens met een echte ouderwetse molenaar gesproken, die wist mij te vertellen dat die aluminium troep...(zijn woorden) pas rendabel worden bij windkracht 4 of meer. Maar op de veluwe is het bijna nooit windkracht 4....

Karel Kruizenruiker | 24-01-19 | 14:58 | 1

Dit klopt, dus gaat het ook niet gebeuren.

Veluwse-Eikel | 25-01-19 | 00:53

Het wordt wel je strot ingeduwd, die klimaatterreur. Nog erger dan religieuze gekkies die een voet tussen de deur proberen te zetten. Met dat verschil dat het je flink wat geld gaat kosten in je energie rekening.
Gooi wat kerncentrales er tegenaan, bespaart kosten, goed voor het milieu en geen vervuiling van de horizon. En geen onthoofdingen in dit klimaatkalifaat van vogeltjes.

Wim Venijn | 24-01-19 | 14:58 | 1

Je weet dat het intelligentieniveau terugkoopt?
Zitten die sloebers straks met een half werkende kerncentrale, is het niet over tientallenjaren dan over honderden. Of duizenden. Of tienduizenden jaren.

bodemloos | 24-01-19 | 15:15

Laat al die politici die klimaat hoog in het vaandel hebben eens zelf hun klassieke woonhuis extreem isoleren (grachtenpanden met kunststof kozijnen, jaja), dak vol zonnepanelen en een warmtepomp in het huis plaatsen. Dan alle kosten en baten die ze er aan gehad hebben openbaar maken. Dan heb je een verhaal. Niet nu gewoon mekaar allemaal napraten. Want de industrie gebruikt een veelvoud van wat wij gebruiken, voor sterk gereduceerde prijzen.

Hiesjes | 24-01-19 | 14:58 | 1

Lijkt me trouwens ook een teringherrie geven, die warmtepomp. Ik voel een slapeloosheidsepidemie aankomen...

kapoerewiet | 24-01-19 | 15:01

Heb een dergelijke bijeenkomst meegemaakt voor de vestiging van een AZC alhier. Eerst in slaap geouwehoerd door de meest saaie powerpoint presentatie van de meest saaie COA medewerker ooit. Daarna een gezapig praatje van de burgervader die heel blij was met de uitbreiding van het dorpje want meer salaris enzo.

Totdat de microfoon naar de burgers in de zaal ging en de onderbuik loskwam. Dat hadden de notabelen niet verwacht. Precies dat zou ik dus doen in Harderwijk, gezamenlijk voorbereiden en de indruk wekken dat je akkoord bent en het laten knetteren bij de vragenronde.

RenHoek | 24-01-19 | 14:58 | 3

@RenHoek | 24-01-19 | 14:58
Gespeelde verbazing, aangeleerd tijdens de AZC voorbesprekingen waarvan u als burger het bestaan niet wist. Meteen met gestrekte voet erin. Dat kweekt ook gemeenschapsgevoel en saamhorigheid.

Beefbus | 24-01-19 | 15:01

En dan. En dan doen ze er he-le-maal niets mee. Wieberen met die vox populi.

kapoerewiet | 24-01-19 | 15:02

@ kapoerewiet | 24-01-19 | 15:02
Je haalt er tenminste de TV mee en verandert de perceptie in NL. Als een heel dorp samenstaat dan krijg je geen windmolens of AZC in je achtertuin.

Beefbus | 24-01-19 | 15:04

Tijdens die bijeenkomsten wordt er zorgvuldig geregisseerd. U moet eens opletten hoeveel mensen er buiten de groep staan die voortdurend monitoren hoe de groep reageert. Die reactie wordt vervolgens gebruikt om de volgende actie te wegen. En zo wordt deze klimaathysterie met de optimale snelheid door de strot geduwd, zodat het net geen pijn doet.
Maar stel eens een kritische vraag, bereid je goed voor en vraag hoeveel % van de elektrische energie in Nederland wordt opgewekt met windmolens, hoe het elektriciteitsnetwerk redundant wordt gemaakt zodat we bij windstil weer alsnog de TV aan kunnen doen. En vraag eens wat een windmolen kost, opbrengt en wie opdraait voor het verschil? En als we minder gas uit de bodem gaan halen, repareert dat dan de woningen in Groningen of laten we ze barsten? Kunnen we in dat geval niet gewoon gas blijven oppompen? En als ze over verandering van het klimaat beginnen, vraag dan eens naar de rapportages waaruit blijkt wat de bijdrage van Nederland is, wat de bijdrage van de mensheid is, of CO2 uberhaupt bijdraagt en in hoeverre de zonne-activiteit hierin is meegenomen. Vraag naar wetenschappelijk onderbouwde argumenten en benadruk dat onderbuikgevoelens geen stroom opwekken. En tot slot vraag je aan de aanwezige bestuurders wie zich hoofdelijk garant stelt voor het nakomen van afspraken en wie nadien kan worden aangesproken op het schenden van afspraken? Graag met naam en toenaam en maak vooral notities.
Even realistisch: bij de eerste vraag wordt u door z'n figuur van buiten de groep de mond gesnoerd en gaat de microfoon naar iemand anders. Tenzij de hele groep zich voorbereidt, dan kon het nog wel eens een heel vervelende bijeenkomst worden.

Bakkeleures | 24-01-19 | 14:52 | 4

Enige optie is dan dat niemand gaat.

RenHoek | 24-01-19 | 14:58

Methode Steenbergen dus .. ga er in een groep heen en wees terecht pissed-off

Beefbus | 24-01-19 | 14:58

De methode Bakkeleures klinkt het beste. Maar dan moeten de schreeuwers wel hun muil houden en het woord gunnen aan iemand die zo goed en rustig formuleert als Bakkeleures. Dat gebeurt dus niet. Er zullen tokkies opstaan die beginnen met 'dit land gaat naar de klote' en de beleidsmakers zullen minzaam glimlachend achteroverleunen.

kapoerewiet | 24-01-19 | 15:05
▼ 1 antwoord verborgen

Windmolens en politici draaien op subsidie.

bolletje kaas. | 24-01-19 | 14:50 | 1

En de dooddoener award gaat naar....

overVecht | 24-01-19 | 14:54

Ik wil een ruil voorstellen: De windmolens op Schiphol en de vliegtuigen naar de Veluwe. Deal?

Rest In Privacy | 24-01-19 | 14:48 | 1

Dan heeft heel Nederland last van het vliegverkeer Sjakie. Deal bij deze dus afgewezen!

overVecht | 24-01-19 | 14:54

Mogelijkheden, kansen, aandachtspunten. Mag je het niet over valkuilen hebben? Om dat geblaat van projectmanagers maar toe te passen.

Jos Tiebent | 24-01-19 | 14:44 | 2

^ heerlijk

Wa jij wil... | 24-01-19 | 14:59

Logisch dat alles er nog even doorgedrukt wordt, nu de verkiezingen komen zullen de mensen wel met hun *kuch* verstand gaan kiezen en zal de VVD en CDA daar en landelijk geminimaliseerd worden *kuchkuchkuch* ben nog niet van de vliegende grieppleuris af.

Halul gebakken | 24-01-19 | 14:43

De razende snelheid waarmee dit soort ingevingen tot beleid worden gekleid is zorgwekkend.
Goede overtuigingen groeien traag en stevig als wijnstokken.
Deze bevliegingen - want dat zijn ze: wie zou drie jaar geleden ooit gedacht hebben dat gas iets kwalijks was? - zijn tekenen van waanzin of een gewetenloos verdienmodel over de rug van de kleine man. En maar 'foei' roepen over het 'populisme' - een ander woord voor gezond wantrouwen, wat mij betreft.

kapoerewiet | 24-01-19 | 14:43 | 4

Ach, in het dagelijks leven merk je niets van al die beleidsplannen.

bodemloos | 24-01-19 | 14:55

@KlunsJohannus: migratie, nog zo'n terrein van plotselinge koerswijzigingen. Merkel, die in 2012 de multiculturele samenleving een fiasco noemde, in 2015 op nationale televisie een Palestijns meisje te verstaan gaf dat ze echt terug moest, gooide een jaar later alle poorten open, want toen kon het opeens wel geschafft worden. Nederlandse media huilde mee met de wolven in het bos: vluchtelingen werd het buzzwoord. Terwijl er altijd vluchtelingen en oorlogen zijn geweest.

kapoerewiet | 24-01-19 | 14:56

@kapoerewiet | 24-01-19 | 14:56 |
En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat het merendeel van alles dat is binnen gespoeld helemaal geen vluchteling is, maar een ordinaire gelukszoekerT.

Sjefke7807 | 24-01-19 | 15:03
▼ 1 antwoord verborgen

Kleine aanvulling van een andere Harderwijker. Niet de wethouder is werkzaam bij Strukton, maar de fractievoorzitter van de VVD (da kan ook nie anders, want wethouder zijn is full-time)

Equus africanus asin | 24-01-19 | 14:37 | 1

Ja. Dat dacht ik ook al.

overVecht | 24-01-19 | 14:50

Heden is klimaatfatima op de Veluwe verschenen.
Come, be blessed and go.

MistaRazista | 24-01-19 | 14:35 | 2

Blijven stemmen op CU en VVD.

Trumme | 24-01-19 | 14:42

"Come, be blessed and go. "
@ MistaRazista
je bedoelt: "Be blessed and pay"

telelezer | 24-01-19 | 14:47

Reeds in 2011 was al bekend dat windmolens geen brandstof besparen en daarmee dus nutteloze horizonvervuiling is. Zie hier: youtu.be/tDmGoLikUtM
En toch blijft de millieumaffia deze dingen maar promoten. Er zijn hier hele andere belangen dan millieu of klimaat. Als je echt wil wetenhoe het zit met climate change lees je dan hier eens in: www.realclimatescience.com

Harkstede! | 24-01-19 | 14:30 | 1

Normaal is er geen verandering mogelijk.
Onder het mom van klimaat kunnen nu dingen tenminste worden aangepakt. Voor de leukigheid gooi je er een groene saus over zodat ambtenarren en groengelovigen opeens voor je plan zijn ;-)
Zet er een molentje bij, een sedumdakje erop of beloof "No Gas' en opeens mag je wel bouwen op mooie plekken, kan een bestemmingsplan wel veranderd....

En over een tijdje. Wanneer die lastige natuurwetten toch waar blijken. Naai je ze nog een keer in het pak door toch andere brandstof en infrastructuur te leveren.
Vraag niet hoe 't kan, profiteer ervan.
Plop! en Proost!

calamiteiltje | 24-01-19 | 14:42

Geef hem een lintje!

drbukkake! | 24-01-19 | 14:28

We moeten sowieso niet van het gas af. Je kan verstevigen en repareren rond Groningen wat je wil maar die aardbevingen daar zijn nog niet over. Beste kan je de meeste mensen daar verplaatsten en dat hele gebied ruilen met ander agrarische grond waar je dan woningen neerzet. En zorgen dat je wel goed opvult waar je gas weg trekt. Want met de huidige ‘oplossing’ ga je blijven betalen. Angst is een slechte raadgever Den Haag! Lees maar effe mee.

RotterdamCentrum | 24-01-19 | 14:26 | 2

Verstevigen en repareren? Deden ze dat maar... Maar 2019 gaat het jaar van de uitvoering worden hoor! Ja vast wel...

Harkstede! | 24-01-19 | 14:32

Je kunt ook heel goed "bevingen door mijnbouwschade" bestendige huizen bouwen. Maar daar is geld voor nodig. Het is niet per se nodig dat mensen daar weg moeten.

azijnseikerT | 24-01-19 | 14:34

Tja, alles moet wijken voor de klimaatmaffia. We leven in een schijn democratie. Geregeerd door de socialistische VVD en D66.

Indoneesje | 24-01-19 | 14:19 | 1

Die kartelpartijen gaan steeds meer op criminele organisaties lijken.
Houdt het OM wel de geldstromen in de gaten?.

Pelforth | 24-01-19 | 14:26

De Veluwe. Is dat niet net zo'n speeltuin voor 'natuurbeheerders' als de Oostvaardersplassen? Echte natuur dus, zeg maar?

Sans Comique | 24-01-19 | 14:19 | 2

Yep, de bible- belt, veel kinder p wprd daar gedownload, en je mag er Zondag niet je auto wassen, de was buiten hangen, ademen enz.

Wienerschnitzel mit | 24-01-19 | 14:31

De Veluwe is een groot park met bomen en heide en wordt gebruikt door bewoners om de hond uit te laten.

koeberg | 24-01-19 | 14:39

Dit soort gesprekken zijn louter therapeutische sessies. U mag vertellen dat u iets niet wilt en zij zeggen dan ze dat jammer vinden omdat het toch echt moet. Ook zullen ze begrijpen dat de veranderingen u rauw op het dak vallen en ze zullen u vertellen dat dat heel vervelend voor u is. Maar het wordt u hoe dan ook door de strot geduwd. Of het nou aardgasvrij is of een aso-azc, u heeft helemaal niets te vertellen.

osolemio | 24-01-19 | 14:19 | 5

Om de gemoederen echt te sussen hebben ze ooit de geheel 'ónafhankelijke' Commissies voor tegen de Bezwaarschriften bedacht, bestaande uit lui die volledig van diezelfde overheid afhankelijk zijn voor wat betreft hun boterhammetje en loopbaan, pluche of andere bonuspremie als ze braaf zijn geweest.

Breinbrouwsels | 24-01-19 | 14:51

Het is gewoon een oud bestuurderstrucje om daadwerkelijke oppositie zodanig te framen dat zij "onredelijk" lijkt (want we geven je toch echte inspraak?), waarna de bezwaarde mag afdruipen. Enige werkende methode is die van steenbergen.

Beefbus | 24-01-19 | 14:52

Het plaatselijke bestuur voert uit wat de landelijke regering beslist. De oorzaak is het openzetten van de grenzen, de AZC's zijn het gevolg. Protesteren tegen AZC's heeft dus maar weinig effect behalve dat je de beeldvorming een beetje bijstuurt.

petersteenkamp | 24-01-19 | 15:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Mag lije dat de moordenaar van Pim Fortuyn als niet geëmigreerd, direct belanghebbend bewoner ook komt. Narrig wordt omdat de plannen niet ver genoeg gaan en de aankomende jaren die corrupte klimaatwaanzin helemaal in de tyfus procedeert. Kan die klootzak iets terug doen voor het land.

Van Zessen Klaar. | 24-01-19 | 14:17

Harderwijk, daar moet je ook niet willen wonen. Voor je het weet wordt je door een fietsende Jan Douwe Kroeske van de sokken gereden.

Deflatiemonster | 24-01-19 | 14:17 | 2

Jan Douwe Kroeske, met zijn gesubsidieerde muziekprogramma's voor de cultureel hoogstaande muziek die in Nederland gemaakt wordt.

Jan Douwe; "...en dan nu een zeer nieuwe band met een verfrissend geluid en unieke vibe."

Wéér een folk bandje.

Sans Comique | 24-01-19 | 14:21

Jan Douwe Kroeske! Jeugdsentiment. Zal eens gauw een plaatje opzetten van Venice, Cowboy Junkies of Buffalo Tom...

H. Caulfield | 24-01-19 | 15:02

Lees je in, kom goed voorbereid naar dat "opzitten en pootjesgeven"toneelstukje, download wat rapporten die tegenspreken wat de boven ons gestelden lopen te beweren en vraag naar namen en rugnummers van bedrijven en personen die aan de slag gaan met die energietransitie. Kan nooit kwaad om even te kijken welke lijntjes er onderling lopen...

Graaisnaaiert | 24-01-19 | 14:17 | 3

Ja loop naar de interruptie-microfoon en stel je eerste kritische vraag. Moet je zien hoe snel ze je wegwuiven en als je doorzet de zaal laten uitwerken.

2voor12 | 24-01-19 | 14:22

Wat moet je anders?

Graaisnaaiert | 24-01-19 | 14:30

Graaisnaaiert | 24-01-19 | 14:30 |
Spullen huren bij jenny Douwes?

bodemloos | 24-01-19 | 14:39

Schiphol ( and surrounding ) is zo gek nog niet om te wonen, enige molentjes die ik hier zie, zijn die waar de gemeenteraadsleden tegen aan lopen.
Veluwe volplempen met die dingen..PRIMA.

Gokmaar | 24-01-19 | 14:16

Met betrekking tot die scholieren. In België zijn ze kennelijk zodanig opgevoed dat zij met zijn allen, 35.000 scholieren, mogen spijbelen om te demonstreren voor nog meer klimafaat. Normaliter ontvangt met een boete en wordt men teruggeschopt de schoolbanken in maar als het betrekking heeft op nog meer klimafaat dan mag alles kennelijk.
Kim Jung Un zou zijn vingers erbij aflikken met zoveel propaganda.

ProAsfalt | 24-01-19 | 14:15 | 2

ProAsfalt | 24-01-19 | 14:15 | reageer

Da's ook echt van de gekke ja.
Een groep waarvan bekend is dat het verantwoordelijkheidsgevoel nog niet optimaal ontwikkeld is hiervoor voor het karretje spannen.
Eigenlijk is dit gewoon kindermisbruik.

Gazzerop | 24-01-19 | 14:27

nee nee.. alleen Veilig Verkeer(d) Nederland mag zich beroepen op niet volledig ontwikkelde hersenen of zintuigen en dergelijke.
Het is niet de bedoeling dat we dat soort argumentatie als plebs ook gaan gebruiken.

DatInternetDingetje | 24-01-19 | 14:31

Ban is er af, ikzelf ben een van de levende bewijzen.

jos verstoppen | 24-01-19 | 14:12

Tuurlijk buigt Harderwijk voor de landelijke politieke agenda. Alle lokale politici willen ook graag naar Den Haag of de EU om daar aan het grote graaien te beginnen. Dus de landelijke agenda is leidend. Sterkte op de bijeenkomst. Neem vast een geel hesje mee!

pibasso | 24-01-19 | 14:11

Ach ja, tis ook altijd wat ;)

echt_links | 24-01-19 | 14:47

Nee dank je. 126 winndmolens voor de kust, berbaar in Duindorp en pechthold op Seinpost

Man.man.man | 24-01-19 | 14:54

Ik geef toe dat de buurt er wel op achteruit gegaan is, de laatste tijd.

echt_links | 24-01-19 | 15:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Eeeh, het is formaldeyde..

schoon-schip-maken | 24-01-19 | 14:08 | 1

Met een h uiteraard..

schoon-schip-maken | 24-01-19 | 14:09

"in werkgroepjes opgesplitst om het onderling als brave scholieren richting de gewenste uitkomst te collaboreren". Scherp gezien. En zeer herkenbaar.

Muxje | 24-01-19 | 14:08 | 1

@Muxje
Inderdaad pijnlijk die infantile debilisering van types als van der Wal en haar ambtenarenmeute.

Basil Fawlty | 24-01-19 | 14:33

Och, zolang er in Nederland meer F-16 piloten zijn dan hoogspanningsmonteurs zie ik die landelijke energiewende niet snel gebeuren.

Maar een wijkje op de veluwé, moet kunnen. Veel plezier met de kont tegen de deugkrib.

calamiteiltje | 24-01-19 | 14:08

De levenslange ban is inmiddels opgeheven hoor!

eerstneukendanpraten | 24-01-19 | 14:08 | 3

Moest je daar eerst voor neuken of mis is iets?

Eierbal-is-fijn | 24-01-19 | 14:22

@ Eierbal

Dan heb je wat gemist want na de scheiding met de Telebelg zijn alle bans opgeheven.

eerstneukendanpraten | 24-01-19 | 14:28

Oh, dat zou ik niet weten, krijg nooit een ban.

Eierbal-is-fijn | 24-01-19 | 14:31

Na deze inzending kan die ban er wel af.

Meneert | 24-01-19 | 14:07 | 1

Maar hij moet eerst een verklaring tekenen geen kritiek op GS te hebben?

Gazzerop | 24-01-19 | 14:28

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com