Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Van Agt heet ook last van kartelalzheimer

Raar, die ziekte die de capi di tutti capii van het partijkartel treft. Ook Driss van Agt is niet immuun: er is een kapitein van de mariniers naar voren getreden met het verhaal dat alle Molukkers die aan kapings deden bij De Punt en in Bovensmilde met een kogel in hun bast afgevoerd hadden moeten worden. Naar eigen zeggen heeft de kapitein in kwestie dat geweigerd, waardoor de schoolkapers bleven leven (maar de treinkapers niet). Dit bevel van shoot-to-kill zou afkomstig zijn van ome Driss zelf, destijds minister van justitie, die geen zin had in overlevers die de Molukse strijd tegen de regering voort konden zetten in de rechtbank. Al eerder zei Van Agt dat hij het "zich niet meer te herinneren". Dat is uiterst vreemd want je zou toch denken dat deze zaak toch wel het hoogtepuntje was qua spanning en sensatie in de tijd dat de beste man polletiek aan de knoppen zat. Maar goed, Haagse glibbers zijn natuurlijk een meester in het zich niet herkennen in beelden, afstand nemen van dingen die voor hun tijd zijn gebeurd en in het selectief meegaan in het vigerende narratief - maar als Van Agt straks onder ede wordt gehoord in de rechtbank kan het natuurlijk allemaal weer helemaal anders liggen. 

UPDATE: Getuigen waren er niet bij, maar vertellen de roddels die dus in het Korps Mariniers rondgaan. 

Reaguursels

Inloggen

Ik kijk nergens van op. Mensen die zijn besmet met het antisemitische virus zijn ook bevattelijk voor Molukkershaat.

0112358 | 09-05-18 | 08:11

De arrogantie van de molukkers die dit proces voeren is ronduit stuitend.

drs. P | 09-05-18 | 00:21

Zo, die hondekop hebben ze goed doorzeefd en als ik mij kan herinner v.a. grote afstand. De hele operatie is militair gezien geslaagd, de offers v.d. (Molukse) treinkapers zijn vooraf ingecalculeerd. Namelijk, stel dat de actie halverwege overstuur zou zijn gegaan, dan hadden de treinkapers mogelijk gijzelaars gedood, dit moest voorkomen worden. Tevens – en dit is vrijwel zeker – worden dit soort anti terrorisme acties ALTIJD met behulp van experts voorbereidt, de Mariniers voeren slechts het plan op locatie uit. Gezien het lage percentage burgerdoden hebben ze hun werk zeer goed gedaan. Case closed.

Dan het volgende: de doelstelling v.d. Molukse kapers had te maken met niet nagekomen beloften van de Nederlandse overheid aan de Molukse gemeenschap, dit leidde tot woede en frustratie welke uiteindelijk uitmondde in de school en treinkaping. Deze politieke issue staat los v.h. optreden v.d. Mariniers, dat is slecht het gevolg van een oorzaak, laat dat duidelijk zijn.
Dus om nu achteraf en met kennis v.d. goede afloop rechtszaken tegen individuele mariniers aan te spannen is vies spel (advocate mevr. Zegveld). Beter zou het zijn om de Overheid te dagvaarden met het verzoek om ‘oude beloften a.d. Molukse gemeenschap in te lossen’. Daar wringt ‘m namelijk de kapersschoen.

Tevens, en dat moeten wij ons realiseren-, is dat tegen terrorisme keihard wordt opgetreden. De kapers hadden zelfs twee weken (!) de tijd om zich over toegeven en zodoende in leven te blijven, dit hebben ze geweigerd (repeat: dit hebben ze geweigerd) en hiermee tekende ze hun eigen doodvonnis, simpel als wat.

Veluwse-Eikel | 08-05-18 | 22:23 | 8

De UZI lijkt mij geen persoonlijk wapen van een Marinier, ook niet in die tijd, maar het zou kunnen (bron?). De Fal of Mag waren zeker niet geschikt in een kleine ruimte van een trein, mee eens. Dat Ans Monsjou indo was maakt het verhaal precair, echter ik bezie dit toch in het licht van een tragisch misverstand, of onwenselijk ongeluk, dan dat ik uw lijn volg van ‘afschot’ omwille van racisme (uw suggestie: coupe vol met witten versus bruine). Ik stel mij zo voor dat tijdens de ‘briefing’ vooraf foto’s worden getoond v.d. kapers, deze dienen uit het hoofd te worden geleerd voor aanvang v.d. actie. Om dit correct – en zonder enige vooringenomenheid – beter uit te zoeken dient de kogelbaan en schotafstand geverifieerd te worden a.d.h. van het sectierapport , en de foto plus specificaties van beide vrouwen te worden vergeleken. Tevens de hoeveelheid licht op dat moment in de coupe (ramen waren afgeplakt). Ik ga er vanuit dat een Jurist deze info kan opvragen.

Nogmaals, ik sluit niets uit maar het scenario ‘afrekening om bruin’ lijkt mij niet correct. Indien het een tragische persoonsverwisseling betrof had de opdrachtgever (de Overheid) de familie achteraf correct dienen te informeren. Indien u vasthoud aan uw visie, bestaat het gevaar dat u niet helder naar deze situatie kunt kijken. Nogmaals, ik vind het erg naar te vernemen dat ze mogelijk gedood is door vergissing of een verdwaalde kogel.

Wat voor koers wenst u voor nu..?

Veluwse-Eikel | 09-05-18 | 14:14

Wat ik wens is dat de overheid openheid zou verschaffen over wat daar is gebeurd. Niet alleen richting de familie Monsjou, maar ook richting de familie van het andere slachtoffer Rien van Baarsel waarvan men heeft gepoogd te verdoezelen dat deze door `friendly` fire om het leven was gekomen.

Mijn verwachting daarentegen is dat de onderste steen naar goed politiek gebruik diep begraven zal blijven. Hopen dat de betreffende marinier ooit nog eens last van zijn geweten zal krijgen is hoogstwaarschijnlijk eveneens zinloos.

Pierre Tombal | 09-05-18 | 15:02

Hier valt niets tegen te zeggen. Zo klaar als een klontje en inderdaad: Case closed, ook wat mij betreft.

jale | 09-05-18 | 23:06
▼ 5 antwoorden verborgen

Volgens mijn herinnering zijn er twee kapers om het leven gekomen. Als er echt een bevel tot eliminatie was gegeven dan hadden alle kapers dood moeten zijn, of onze elite eenheden negeren hun orders. De na de kaping gegeven verklaringen duiden ook niet op doelgerichte eliminatie. Zolang er niet twee betrouwbare getuigen woordelijk met vermelding van plaats naam toenaam en bron zouden verklaren wat er hoe wanneer en waar door wie met welke woorden in hun bijzijn is bevolen aan wie dan helpt dit de waarheidsvinding op geen enkele manier. De kans dat er nu nog iets bewezen kan worden is te verwaarlozen, in de eerste plaats moet dit ophouden in het belang van de slachtoffers en nabestaanden van de Molukse gijzelingen, hun belangen hebben de voorrang boven die van de familie van de daders, met dit op te rakelen is geen zinnig doel gediend ook niet dat van de familie van de omgekomen kapers die moeten beseffen dat hun familieleden heel verschrikkelijke daden hebben begaan en in de eerste plaats het slachtoffer van hun eigen handelen zijn..

AlexanderVissers | 08-05-18 | 19:44
-weggejorist-
hotmint | 08-05-18 | 18:53

Ik lees alleen maar aannames van Piepers...

Evert_Ganzesnoet | 08-05-18 | 17:55

Politici hebben wel vaker last van een selectief geheugen. Ik heb van Agt eens in een interview horen zeggen dat hij voor de Palestijnen werd na het bloedbad in Sabra en Shatila in 1982 en dat was een paar jaar later dan de Punt. Het interview is van recente datum.

Wittmann | 08-05-18 | 17:36 | 1

Dat wou jij toch niet met elkaar vergelijken wel Wittmann? Alsof van Agt iets fout gedaan zou hebben bij die treinkaping. Standrechtelijke executie van dat Molukse kapers gajes was toch wel het minste wat wij mochten verwachten van onze marine-soldaten... Om dan die slachter Sharon te gaan vergelijken met van Agt gaat veel te ver.

Eendragtmaaktmagt | 08-05-18 | 19:47

Had zo'n titel en stuk niet verwacht van GS. Jammer!

MickDjekker | 08-05-18 | 17:21

Het hoogtepunt van Van Agt was de vrijlating van 'De drie van Breda', zijn geestverwanten.
Daar krijgt hij nog steeds een harde plasser van.

DeDenkerT | 08-05-18 | 17:02

Het aardige is dat als Van Agt destijds op televisie was verschenen en het volk had toegesproken met de woorden "Ik heb opdracht gegeven om al die Molukse teringlijers die potjandorie KINDEREN in een SCHOOL gijzelden, hé-le-maal aan gort te laten schieten.", dat hij dan als Held van het Land was gekroond en in elke grote stad een huldiging had gekregen.

Maar omdat nu -tig jaar later de nazaten van die rioolratten denken er nog even een slaatje uit te kunnen slaan en het politiek correcte slachtofferdenken de boventoon voert, moet de man zich voor een rechtbank verantwoorden.

Schande.

Kameroudste | 08-05-18 | 16:55

Bij Van Aartsen als premier was dat anders gegaan. Dan hadden we met bloemen de hearts and minds gewonnen van de kapers.

lingo star | 08-05-18 | 16:43

Het was toen publiek geheim dat de bestorming een slachting van kapers moest worden.
De kapitein zal gelijk hebben.

Raider Twix | 08-05-18 | 16:38 | 1

Mocht dat zo wezen dan had en heb ik daar nog steeds geen enkele moeite mee, ze hebben het er naar gemaakt. In ieder ander land was er in beide gevallen geen een overlevende geweest en hadden ze alle mannen van de bewuste bevolkingsgroep opgepakt voor verhoor.

DerkArie-ut-de-Achte | 08-05-18 | 16:46

De Molukkers proberen met hun onbewezen en ongefundeerde claim dat het officiele Nederland een keiharde garantie voor een eigen Ambon had afgegeven tweedracht te zaaien binnen Nederland. Tweedracht en schuldgevoel. Omdat het een soort van christenen zijn vonden zij ook nog eens een beetje gehoor. En daar teren ze op. Trap er niet in.

van Oeffelen | 08-05-18 | 16:26 | 4

Boeit geen picoseconde of dat wel of niet waar is. Terroristen dienen gewoon te worden afgeschoten. Zo snel mogelijk. Het streven moet zijn dat de tijd dat zit tussen de beslissing om een terreurdaad te plegen en een klein rond gaatje in zijn of haar hoofd ongeveer aan nul grenst. In die berekening zijn de wie of het waarom geen variabelen. Dat daar überhaupt verdere discussie over mogelijk is houdt mij nooit op te verbazen.

Mazzelstof | 08-05-18 | 16:55

Wie is "Nederland" die deze belofte zou hebben gemaakt? Is niets over terug te vinden en direkt betrokkenen zeggen zelfs dat het niet gebeurd is.

van Oeffelen | 08-05-18 | 18:41

@ Mazzelstof | 08-05-18 | 16:55
Zei jou nou iets rots over...

Oh, laat maar. Hoop dat de begrafenisondernemer dat gaatje een beetje netjes weet weg te poetsen voor jouw familie.

Pierre Tombal | 08-05-18 | 22:27
▼ 1 antwoord verborgen

Dat van Agt zich bepaalde zaken, zelfs de meest opwindende, niet meer herinnert, verbaast mij niet. De man is tenslotte niet de jongste meer en is dementerend. Véél ernstiger vind ik het feit dat een figuur, die zich MP van NL noemt, en een stuk jonger is als van Agt, zich zéér recente gebeurtenissen niet meer herinnert (memo's Dividend-belasting o.a.) Één en ander lijkt op selectieve dementie !

oter | 08-05-18 | 16:13

Ik had Geenstijl eigenlijk het standpunt toegedicht wat eigenlijk iedereen in Nederland vindt - het waren terroristen. Doodgaan on the job is risico van het vak. Waarom dan nog vragen stellen en in HEMELSNAAM na 40 jaar nog?

Captain Pervert | 08-05-18 | 16:04 | 3

Heeft te maken met de geframede leugen dat NL voor deze lieden verantwoordelijk zou zijn ivm belofte eigen staat.

van Oeffelen | 08-05-18 | 16:18

Dat en dan ook nog eens met hedendaags moreel kijken naar zaken van 40 jaar terug toen er nog een heel ander moreel heerste. Geen SJW’ers en minder pappen en nathouden.

Highwoodman | 08-05-18 | 16:29

Veertig (!) later dus eerlijk gezegd: who fucking cares (ok, de nazaten en achterban van de terroristen destijds) ? En in de semi-gecontroleerde situatie die bestorming heet, vallen nu eenmaal slachtoffers. Slachtoffers (lees: terroristen) die bewust een situatie en omgeving creëerden waarin "neutralisatie" een serieuze optie kon worden. Was destijds al zo, is nog steeds het geval (ook al heeft de aanpak en de techniek serieuze ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen 4 decennia.

Grijskijkert | 08-05-18 | 16:48

Mensen die kinderen gijzelen verdienen de doodstraf. Helaas hebben ze juist dat uitschot laten leven

jack_gouda | 08-05-18 | 16:03 | 1

Dat tuig verdiende inderdaad de doodstraf; maar zoals 't gaat in 't leven : wat men verdient krijgt men niet altijd !

oter | 08-05-18 | 16:16

Die morgen was een al chaos in mijn hoofd, F16 vlogen laag over de trein, en verder hoorde je geweerschoten, men wist niet wat er aan de hand was, veel schoten en F16, toen kwam het verlossende woord, de trein was bevrijd.
De kindjes hadden ze al laten gaan, want waren allemaal ziek, diaree, door voedsel.
Het moet voor de familie een verschrikking zijn geweest, van beide kanten, maar ik was zo blij toen alles voorbij was.

gato | 08-05-18 | 16:02 | 4

Zal best, heb geen verstand van vliegtuigen, maar die vliegtuigen , zo laag , zo luid , heeft toen op mij zo een indruk gemaakt, ik werd gek , en dan die geweerschoten erbij,terwijl ook nog eens mijn oma toen op sterven lag, dus een vreselijke dag, maar blij dat de kaping voorbij was.

gato | 08-05-18 | 16:35

Het was ook de juist bedoeling de Starfighters met de naverbranders voluit op lage hoogte te laten overvliegen om de kapers in totale verwarring te brengen. Vandaar dat ook u gek van het lawaai werd.

VSOPXO | 08-05-18 | 16:44

Starfighter destijds laag over de trein: mega flashbang met vleugels.

Grijskijkert | 08-05-18 | 16:51
▼ 1 antwoord verborgen

Ten tijden van de kapingen en gijzelingen zat ik op de middelbare school. Op de school zaten enkele tientallen Molukse jongens. Bij al de twee kapingen en gijzelingen werd het pas bekend in de media zo rond een uurtje of 9.00 uur in de ochtend. Geen van die keren was er ook maar een Molukker op school. Zij dan wel hun ouders/andere familie wisten dus wat er ging gebeuren. Dien aangaande is dus de toenmalige Molukse gemeenschap net zo schuldig als dat de Marinier mogelijk zouden zijn. Ik zeg nadrukkelijk mogelijk omdat de actie die is uitgevoerd een redelijk wel overwogen en onder zware risico volle omstandigheden uitgevoerde actie is geweest. Dat er doden zijn gevallen onder de Molukkers is risico van het vak, moet je maar niet gaan kapen en gijzelen. En niet te vergeten er zijn eerder standrechtelijk gijzelaars geëxecuteerd.
Deze hele claim is meer dan schandalig en is alleen bedoeld om een schadevergoeding binnen te slepen. Vreemd dat ze er nu pas mee komen? Zou dat iets met verjaring te maken hebben misschien?? Je weet het maar nooit.

DerkArie-ut-de-Achte | 08-05-18 | 15:54 | 2

Natuurlijk gaat het dat soort "mensen" alleen maar om geld.
Hoeveel zouden u én ik nog tegoed hebben van de Spanjaarden n.a.v. de 80-jarige oorlog ?
Toch te gek voor woorden dat de NL-staat zich voor het doden van terroristen én het bevrijden van NL-ders moet verdedigen voor een rechtbank. Stuur de claimers terug naar de Molukken en laten ze daar gaan werken ! (ik weet dat dat niet kan, maar 't zou wel passend zijn)

oter | 08-05-18 | 16:20

Ik zat eens met m'n broer en m'n vader naar een interview te kijken (ongerelateerd) van een of andere gast die ook wat te zeuren had en dat het allemaal de schuld van Nederland was, bla bla hulp hier, bla bla dat, en wij maar "kom op joh, je kan het!" en "doe het! doe het nu!" en aan het eind van het riedeltje inderdaad "en ik denk dat er ook een financiele genoegdoening..." de rest konden we niet meer horen door het bulderende gelach dat opsteeg.

EnNouJijWeer | 09-05-18 | 03:39

Naar mijn mening is onschuldige mensen gebruiken middels kaping één kogels waard. Mensen die hier achteraf geld uit willen slaan en ieder die daarbij helpt maken zich schuldig aan aan zetten tot toekomstige kaping. Die kunnen wat mij betreft ook meerdere kogels krijgen. Het pappen en nathouden middels sorry kultoer en rechtzaken werken erg averechts en moet je niet willen. Zelfs niet in het totaal seniel geworden nederland

GetOffMyWify | 08-05-18 | 15:51

Wij net als vele andere landen zijn een anticorruptie bureau nodig, maar ja dat komt er niet met het alzheimer-kartel.

Fosite | 08-05-18 | 15:46

De Molukkers moeten hier nou eens mee nokken. Dat gore tuig van die kapingen heeft zijn verdiende loon gehad. Alles is gebaseerd op de nergens bevestigde claims van de Ambonezen dat NL hen een eigen staat had beloofd. Ten eerste kon NL dat helemaal niet en ten tweede is het een leugen.

van Oeffelen | 08-05-18 | 15:29 | 7

Ik lees toch wat anders dan Van Puffelen schrijft:

Spoedig na de onafhankelijkheid begon Indonesië onder president Soekarno met het opheffen van de federale structuur.

Het recht op onafhankelijkheid was in principe op de Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie van 1949 erkend, maar de praktische uitvoering ervan moest aan nogal wat voorwaarden voldoen (zoals een plebisciet en overleg met de deelstaten). De aanhang van de RMS is niet goed meer in te schatten. 

Hemmenaar7 | 08-05-18 | 18:16

Er zijn tig rondetafels en onderhandelingsrondes geweest.

van Oeffelen | 08-05-18 | 18:43

@van oeffelen, net waren het nog leugens. Wat is het nou!

Master SUSU | 08-05-18 | 19:20
▼ 4 antwoorden verborgen

Vindt het belachelijk dat hier een proces voor komt. Kost veel teveel geld. Is onzin. Of die molukkers nu wel bewust zijn doodgeschoten is onbelangrijk. Is eigenlijk beter zo. Anders had het ook nog geld gekost om ze in de gevangenis onder te brengen.
Zij hebben bewust onschuldige mensenlevens in gevaar gebracht door die trein te kapen.
Dus familie niet zeuren. Ben er blij mee dat ze doodgeschoten zijn. Kunnen ze het niet opnieuw doen als ze na de straf weer vrij hadden gekomen.

JvdH | 08-05-18 | 15:22 | 4

Gato. Wat bedoel je met gewoon.

beau van rtl | 08-05-18 | 16:15

Beau, ik bedoel met gewoon, dat ze een man uitkozen een passagier en die in de deur dood schoten en toen op de grond gooide.

gato | 08-05-18 | 16:39

Nou, dat is toch moord, dat was toch verschrikkelijk.

beau van rtl | 08-05-18 | 16:43
▼ 1 antwoord verborgen

Die foute meedogenloze Molukkers hebben mensen vermoord en er zijn ook mensen die hun leven lang getraumatiseerd zijn , velen die uren voor hun leven vrezend in die trein zaten.
Die oude officieren die nu met verhalen komen, waren niet eens bij de bevrijding van die treinkaping aanwezig ! Die zaten bij een school waar zij de kinderen hebben gegijzeld.
Hun verklaringen, die de Volkskrant nu en ook die communistische advocaat in Amsterdam opvoeren, zijn van nul en generlei waarde. Ze waren er niets eens bij.

Denkt men nu echt dat men bij die bevrijding mariniers erop uit waren gestuurd om lief met koek en chocolademelk naar die trein te gaan om die kapers te behagen ?
Wat een achterlijk gedoe.

Ik heb zelf fantastische Molukse vrienden die best hun mening mogen hebben en ook geven, ik respecteer ze, maar waren het op zich met die geweldige acties van hun voorvaderen niet eens.
Laten we eens ophouden met al die ouwe koeien........

outdoor | 08-05-18 | 14:55 | 13

Ik spel de naam van jullie heilige Satudarah expres verkeerd. En dat jij Satudarah, kent dat dacht ik wel. Misschien wil je er zelf wel bij, maar kan je je motorrijbewijs niet halen. Ouwe headbanger.

beau van rtl | 08-05-18 | 18:05

Hoor net op het nieuws dat Satoedara wordt opgeheven.

beau van rtl | 08-05-18 | 18:26

@ Beaumeau motorrijbewijs halen moeilijk? Projecteer je eigen mislukkingen niet op mij, Amoebe. En nee ik wil niet bij Satudarah......

Master SUSU | 08-05-18 | 19:26
▼ 10 antwoorden verborgen

Niet echt verrassend en eigenlijk nauwelijks nieuws. Natuurlijk zullen de betrokken bestuurders en bewindslieden zich niet kunnen herinneren dat er een ''shoot to kill''-order is gegeven. Ondertussen was wel duidelijk dat er een snoeihard signaal moest worden gegeven omdat de militante molukkers annex de terroristen van die tijd inmiddels al een school hadden gekidnapt en een paar jaar daarvoor in Wijster ook al een trein hadden gekaapt. Nou nog de durf tonen om te zeggen dat het wel welletjes was op dat moment, Dries.

Donkersloot | 08-05-18 | 14:54

Terrorisme anno 2018 is gewoon een ordinair verdienmodel geworden voor advocaten en daders. Maar laten we aan de NOS vragen of we deze terroristen ook niet moeten gaan herdenken op 4 mei?

HanMar2 | 08-05-18 | 14:47

jammer dit...foutje GS: deze "nieuwe getuigen" zijn 3 officieren die zelf helemaal niet bij de actie aanwezig waren, toen zelfs nog in de luiers rondliepen ipv marinier te zijn, en het verhaal van horen zeggen hebben....jammer dit...

onesolution | 08-05-18 | 14:46

dat bevel had ikzelf wel willen geven. ik ben heel goed op de hoogte van het waarom en geef de molukkers hierin groot gelijk (derhalve is eigenlijk de nederlandse regering de fout dat het gebeurt is), maar kaping / terrorisme gaat (veel) te ver.

isotope 465 | 08-05-18 | 14:42

Van Agt had nu eenmaal minder met de Molukkers dan met de Palestijnen. Beide zijn goed voor onschuldige burgerslachtoffers maar Van Agt strijdt liever zij aan zij met Greta voor de goede zaak. Overigens vind ik het prima om kapers van wat dan ook de kogel te geven.

Linkse allergie | 08-05-18 | 14:27

Als de opdracht destijds inderdaad is geweest dat de kapers moesten worden neergeschoten, dan hadden Van Agt en het Nederlandse kabinet toen dus nog wel de cojones die nodig zijn in een wereld die niet alleen maar bestaat uit unicorns en snowflakes. Wie kaatst kan de bal verwachten en dat geldt ook voor de familie van dat soort losers.

benjeallanggek | 08-05-18 | 14:26 | 1

Ik kan me nog herinneren dat ik, toen ik als klein kind meer van de wereld ging begrijpen, moest leren dat de wereld niet altijd lief is. En je af en toe 'ff niet zo flauw moet gaan zitten doen', zeker met betrekking tot verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Toen was men niet zo flauw, bij gevaar schieten.
Dit was een militaire handeling en onschuldige mensen werden slachtoffer gemaakt. Ongelofelijk dat daar nu zo'n discussie over GEPUSHT wordt. Dat was twee decennia terug volgens mij echt niet voor te stellen, althans niet in de ziekelijke mate zoals nu gebeurt. Elke. Dag. Weer.

Draak uit Brabant | 08-05-18 | 15:01

Er ligt hier ook nog een factuurtje voor een volledig vernielde trein, een paar duizend manuren, gederfde inkomsten van het niet te gebruiken traject enz. enz., aan wie zou die destijds gericht zijn (domme vraag boseendje)
Gaarne een regeling met de nabestaanden over herstelbetalingen.
Lieve groetjes Dries!

rode boseend | 08-05-18 | 14:21

Begin er nou eens mee dat je de kop van het artikel juist spelt: "van Agt heeft...." , TPO heeft ook zo vaak een misser in de kop, vanwaar die haast, is jammer want scherp moet je ook zijn op de schrijfwijze...

bravehendrik | 08-05-18 | 14:18 | 1

+ woordje ‘wist’ in tekst. Zoek zelf maar uit waar, want ik heb het warm op het terras.

koperbij | 08-05-18 | 14:26

Als je slavernij Indonesie en Srebrenica helemaal hebt uitgemolken dan kun je altijd nog los gaan op De Punt. Het nieuwe 'kijk mij eens goed zijn' onderwerpje.

copywriter | 08-05-18 | 14:14

De handelingen van de RMS waren aanslagen op de democratie. En zijn uit te leggen als militaire handelingen binnen een staat. Het gijzelen en vermoorden van onschuldige burgers rechtvaardigde destijds een militair ingrijpen. Ze probeerde destijds zelfs de koningin te gijzelen. Dat iemand dan wordt uitgeschakeld, is een risico dat je dan maar voor lief moet nemen. De RMS wilde met geweld hun doel bereiken en kregen geweld terug. Dus niet zeuren. Door de handelingen van de RMS waren er al genoeg mensen vermoord. Oog om oog.

chickenlover | 08-05-18 | 14:09 | 5

Master Susy. Je moet niet zoveel en zo vaak headdesken. Daar wordt het niet beter van.

beau van rtl | 08-05-18 | 16:19

@Beaumeau van RTL, YEP

Master SUSU | 08-05-18 | 16:31

Zie je wel.

beau van rtl | 08-05-18 | 16:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik kan het me niet goed herinneren of de kapers zijn doodgeschoten. En als ze dood zijn weet ik echt niet meer waarom.

Bauchschmertzen | 08-05-18 | 14:01 | 1

Volgens mij was er een in leven, zat later op de Erasmus Universiteit,

gato | 08-05-18 | 15:53

Uhm wat? Jullie gaan toch geen sympathie koesteren voor die zeur-advocaten?
Je gijzelt onschuldige burgers, kinderen zelfs, dus geen eens direct verantwoordelijken, voor een zaak die belangrijk was voor je opa, met grof geweld en je laat dat ook nog eens direct merken door gijzelaar dood te schieten.
Kun je een lekker lang proces mee beginnen in de rechtbank, krijgen ze alleen maar meer aandacht. In dit geval was al het gevaar geweken en wisten ze hoe menens het was.

Draak uit Brabant | 08-05-18 | 13:58

Klopt niet, uit linkje:
"De Conventie van Genève, die ook door Nederland is ondertekend, schrijft voor dat gewonden die geen gevaar (meer) vormen, krijgsgevangen worden gemaakt en berecht."
Check de yanks, noem ze illegal combattants en het is helemaal top dat ze zijn afgeschoten. Was toch wel t veiligste met terroristen, voorkomt nieuwe gijzelnemingen.
Waarbij wel gezegd moet worden dat Nederland de Molukkers schandelijk heeft behandeld.

Hemmenaar7 | 08-05-18 | 13:39

Dat er bij de punt besloten werd om de Molukse kapers om te brengen was om paal en perk te stellen en een einde te maken aan al de doden die de afgelopen acties hadden opgeleverd. Na de punt is er dan ook geen enkele kaping/gijzeling meer geweest (als ik het goed heb!) Met dien verstande was het dan ook een goede beslissing hoe hard dat ook mag klinken.
Per slot van rekening weet je waaraan je begint wanneer je besluit om onschuldige mensen/kinderen te gijzelen of een trein vol met onschuldige mensen te kapen.
Ik draag de Molukse gemeenschap een goed hart toe, maar kapingen/gijzelingen waren niet de juiste manier om hun doel te bereiken en aandacht te vragen om de Molukse kwestie.

BadLieutenant | 08-05-18 | 13:33

Ik snap het bevel, ik snap niet waarom dit niet al jaren bekend is.

Wat is het toch dat politici nooit voor hun daden uitkomen, behalve natuurlijk als het ze op een voetstuk plaatst.

Foxcave | 08-05-18 | 13:29

Het uitschakelen van gijzelnemers moet altijd definitief zijn, je wilt gewoon geen risico dat er nog een wapen leeg wordt gesproeid, de pin uit een granaat of een knop ingedrukt wordt in bijzijn van gijzelaars.
Zo simpel is het gewoon maar het komt blijkbaar uit angst voor claims niet uit de strot.

Eppo | 08-05-18 | 13:28 | 2

Elk mens heeft altijd een knopje. Misschien is Vindicat iets voor je ...

koperbij | 08-05-18 | 14:44

Correct, Eppo. Er wordt vooraf een risico analyse gemaakt en blijkbaar hebben de experts ingeschat dat ze ‘weerstand’ konden verwachten.

Veluwse-Eikel | 08-05-18 | 22:41

Als Marx Krukke zich een paar memootjes van amper een jaar geleden al niet kan herinneren, wat verwacht je dan van die DrieSS geeftagt?

WayneGretzky*99* | 08-05-18 | 13:22

Lullige is dat de mariniers voor de rechter worden gesleept terwijl die ouwe jodenhater buiten schot blijft omdat hij blijft ontkennen.

Eppo | 08-05-18 | 13:21 | 2

hear hear !

Fratello | 08-05-18 | 13:38

Dat dus.

Linkse allergie | 08-05-18 | 14:28

Dat 'zich niet kunnen herinneren' heeft ie van Rutte afgekeken. De beste smoes om overal onderuit te komen en niet aangesproken te kunnen worden op he gedrag. Dat is ook hetgeen altijd wordt aangevoerd in de rechtbank bij psychiatrisch patiënten die een misdaad hebben begaan. Ze waren onder invloed van stemmen, hadden last van een black-out, waren zichzelf niet op het moment van plegen van het misdrijf enzovoorts. Ja lullig voor u dat uw man/vrouw nu in mootjes gehakt op het kerkhof ligt, maar ik kan echt niet aansprakelijk gesteld worden want ik heb geen herinneringen aan het moment dat ik dat deed. Als ik bij zinnen was geweest had ik dat echt niet gedaan hoor, en ik heb er echt heel veel spijt van. Eigenlijk vertonen Rutte cum suis dus tekenen van ernstig hersenfalen. Ik zeg tbs en paar jaar achter de tralies. Eens kijken of ze zich dan nog steeds niks kunnen herinneren.

Braboblanke | 08-05-18 | 13:16

Gewoon verwijzen naar Den Uyl, deze nam als premier de beslissingen en gaf de geweldsinstructie, daar werd ik buitengehouden omdat hij mijn bloed wel kon drinken. Zou me verbazen als er iets van op papier staat omdat "ome Joop (mag ik een teiltje) " nogal vermoeiend sprak (enerzijds / anderzijds) en de stenografen in de regel de ogen niet konden openhouden. Daarnaast bestond het socialistisch eskader in het kabinet uit geoefend alcoholisten waarvan het merendeel de vrije sgool doorlopen had met meer interesse in het geheim verborgen onder het kreupelhout in het broekje van Hedy d'Ancona dan in het zuiver beoefenen van het metier, confrère.
Uit wraak heb ik toen maatregelen tegen pornobioscopen afgekondigd met 50 of meer stoelen zodat die socialistische rukkers meer moeite moesten doen om een geschikte vergaderlocatie te vinden en heb Pieter Menten laten ontsnappen om de verwarring compleet te maken.
Hoe bedoelt u? ik ben van het pad af.

bwanabanjo | 08-05-18 | 13:16 | 1

Maar hij kon altijd wel netjes praten.

Breinbrouwsels | 08-05-18 | 13:47

Ik wist het, ik wist het, ik wist het.
Nu nog even de SS lidmaatschapskaart van van Agt boven water toveren en mijn week kan niet meer stuk.

Ik heb er overigens totaal geen moeite mee dat terroristen geëxecuteerd worden, maar ik vind het prachtig dat voor zijn dood van Agt als een vieze gluiperige huichelaar ontmaskert wordt.

Joehoee
Tedje en de flikkers - flikker van Agt het raam uit
www.youtube.com/watch?v=CMZa9GPgc1s

Rest In Privacy | 08-05-18 | 13:15

er waren die dag kinderen die gewoon naar school gingen; er wsaren die dag mensen die met de trein ergens naartoe reden. er waren die dag lafbekken die vanuit een ideologie en frustratie zwaar gewapend die kinderen en die reizigers in doodsnood brachten of zelfs vermoordden. En nu, na vele decennia, zouden wij ons erover druk moeten maken of die lui afgepaft hadden kunnen of moeten worden? Nee, ze verdienden het om te sterven, hun slachtoffers niet. En die klootzak van een kapitein is een vuile landverrader.

langzullenweleven | 08-05-18 | 13:12 | 7

simonsniep: je moet je weer melden bij zuster Annelies van de gesloten afdeling. Je heult met moordenaars; familie van je?

langzullenweleven | 08-05-18 | 13:29

@Langzullenweleven, beter had ik het niet kunnen zeggen. Tegenwoordig zou de kapitein een "verwarde" man zijn...

Goedzo | 08-05-18 | 13:39

Heeft Simonsniep zijn huisraad al uit het raam gegooid?

Linkse allergie | 08-05-18 | 14:30
▼ 4 antwoorden verborgen

Die Zegveld is een feeks van een persoon. Altijd over de ruggen van andere in de schijnwerpers willen komen. Het zijn mensen als zij die advocaten een slechte naam bezorgen.

Irnerius | 08-05-18 | 13:10 | 3

en de rechtspraak lijdt eronder.

langzullenweleven | 08-05-18 | 13:31

Dr is maar 1 goede advocaat....

WayneGretzky*99* | 08-05-18 | 14:39

De Hiddemeister?

beau van rtl | 08-05-18 | 16:31

Of 'ie z'n ballen verborgen houdt, of dat hij beter vindt dat de geschiedenis geen keer krijgt, maakt niet uit. Wat we NU nodig hebben is een kerel (of wijf) met ballen die verwarde mensen met een theologische achtergrond laat verzwaren met wat extra lood, die Ramadan rel-tuig, antifa's, tuig-vloggers, krakers, illegalen, en Mocro-maffia óf met de lange lat, een enkeltje Verweggistan of wat extra lood in hun donder van repliek dient. En als die kerel of dat wijf er niet is, dan moet dat hele partijkartel, als zijnde "niet van deze tijd", worden weggestemd.

Du-u-u-h | 08-05-18 | 13:08 | 3

Geen speld tussen te krijgen

WayneGretzky*99* | 08-05-18 | 13:10

Amen

Boerkablaffer | 08-05-18 | 13:10

Die squads die Duterte een tijdje geleden heeft opgericht, die waren wel effectief volgens mij. Misschien wil hij adviseur worden van onze toekomstige premier.

Boerkablaffer | 08-05-18 | 13:12

Raarrrrr. dat men die Molukkers terroristen noemt. En een moslim die mensen de keel doorsnijd een verwarde man... Maar ok, Molukkers zijn geen Moslims. Dus gelden andere regels voor. Maar hé, mensjes zoals van agt kiezen uit het pallet van leugens de leugen die het beste past bij het beeld wat geschetst moet worden.

Mark_D_NL | 08-05-18 | 13:06 | 1

veel Molukkers zijn moslim....maar dat is weer een héél ander verhaal

onesolution | 08-05-18 | 14:43

Iemand afschieten als de persoon bv reeds hulpeloos aangeschoten voor je op de grond ligt is laag. Onverdedigbaar. Van Agt voelt dat wel met z'n zogenaamde geheugen storing. Hekel aan die man.

Bat-Adam | 08-05-18 | 13:02 | 5

Net als die Israëlische militair. Die had van mij een medaille gekregen.

WayneGretzky*99* | 08-05-18 | 13:11

Misschien veinst iemand wel hulpeloosheid en is die iemand een zeer gevaarlijk iemand. Misschien was het niet de bedoeling om iemand bewust om het leven te brengen. Allemaal vragen, onverdedigbaar.

BozePaarseMan | 08-05-18 | 13:11

Aanvullend: nou doel jevwaarschijnlijk op die Molukkers die die onschuldige treinmachinist hebben geëxecuteerd toch???

WayneGretzky*99* | 08-05-18 | 13:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Misschien kunnen de nabestaanden van de door de Molukkers gexecuteerde mensen bij de nabstaanden van de Molukse daders een forse schadevergoeding indienen?

Janneus | 08-05-18 | 12:59 | 1

Hear hear.

WayneGretzky*99* | 08-05-18 | 13:13

Wie lood zaait zal lood oogsten.

Rest In Privacy | 08-05-18 | 12:59

Dus een stel Molukkers in Nederland wilden hun eigen staat in Indonesië. En wij Nederlanders, die destijds al geruime tijd uit Indonesië waren verdreven, moesten dat even voor hen fixen. Want....ja want? Dat waren we hen verschuldigd ofzo. Omdat ze bij het onafhankelijk worden van Indonesië niet waren gehoord. Lijkt me toch een intern probleem voor Indonesiërs onder elkaar. De Molukkers kozen er echter voor om onschuldige burgers in gevaar te brengen. En kosten jaren later nog steeds geld en aandacht. Dus ja, het was inderdaad beter geweest als ze allemaal waren afgeschoten. I'm with Dries.

Boerkablaffer | 08-05-18 | 12:58 | 2

Maar doen hoeven ze toch nog niet gedood te worden. Gevangenisstraf had ook gekund.

Sierstrip | 08-05-18 | 13:01

Sierstrip | 08-05-18 | 13:01
Zoals Pedronegro heel correct aangeeft, militairen schakelen vijanden uit. Je kunt een vijand permanent uitschakelen of tijdelijk. Ik stem voor de permanente optie.

Boerkablaffer | 08-05-18 | 13:03

Het zou veel interessanter zijn de ambtenaren die ministers adviseren, en die eigenlijk de beslissingen "sturen", om die te vervolgen. Zo'n minister zit daar, word door allerlei onzichtbare figuren beïnvloed en gestuurd, dan zal je op een gegeven moment wel zeggen: "ja, doe maar". Niet dat ik nou zo van Dries hou, ik vind, en vond 't een naar persoon. Maar toch.

hotnot | 08-05-18 | 12:55 | 2

Dat komt doordat het ministerschap niet zo veel meer van doen heeft met het daadwerkelijke ministerie die bestuurd wordt. Het is een baantje geworden om uit te delen binnen de coalitiepartijen en een minister van sociale zaken zit de volgende kabinetsperiode op economische zaken. Beroepsbestuurders noemen ze dat dan. Ik noem het infantiele en narcistische marionetten van de zittende coalitie.

barryvantiggele | 08-05-18 | 14:13

Het ministerie dat bestuurd wordt*

barryvantiggele | 08-05-18 | 14:14

Die arme terroristen.
Ze willen geld zien.

BosrandDirk | 08-05-18 | 12:53

Schieten was de enige oplossing. Men had hier te maken met terroristen die er niet voor terugdeinsden kinderen te gijzelen. Bovendien werden onschuldige mensen om het leven gebracht.
Ouwe koeien, die uit de sloot worden hehaald door een publiciteits geile advocate en halfbakken soldaten.

Billy24 | 08-05-18 | 12:52

Wie leeft bij het zwaard...

Earl_of_Doncaster | 08-05-18 | 12:48

Als er morgen een vliegtuig wordt gekaapt gaan we dan eerst 3 weken praten met elkaar?
Ik hoop het toch niet.

HoerieHarry | 08-05-18 | 12:48 | 1

Zoals 1 marinier die bij de ontzetting van de basisschool het al zei: we gingen niet naar binnen om thee te drinken en tompouche te eten. We zijn opgeleid om te doden. Bovendien gingen we naar binnen met uzi's en revolver met hollow point munitie en eerst namen lange afstand schieters de compartementen waar de gijzelnemers zaten 8 minuten onder vuur.
Dat er doden zouden gaan vallen was wel duidelijk. De vraag is echter of er bevel van hogerhand is gegeven om ze te doden terwijl ze al uitgeschakeld waren. Dat is een beetje een grijs gebied. Want hoe kun je met zekerheid weten of iemand uitgeschakeld is.
Deswelniettemin, hadden ze maar geen gijzeling moeten beginnen.

Zzzzooooffff | 08-05-18 | 12:46

Militairen schieten geen vijanden dood. Militairen schakelen vijanden uit. Dat kan door een headshot of door hem in het toilet op te sluiten. Alles goed zolang het doel uitschakelen wordt bereikt. Is een vijand uitgeschakeld en schiet je hem dood dan ben je een moordenaar. Van Agt is daarentegen in dit geval geen moordenaar hooguit een incapabele bestuurder. De kapitein heeft juist gehandeld door niet mee te gaan in het verzoek van een politcus... immers hij wordt de moordenaar. Daarbij volgt een militair geen opdrachten van een burger maar dat terzijde. Oh ja... niets staat op papier. van Agt weet van niets en als het fout gaat is de marinier de schuldige want zo rollen we in NL.

Pedronegro | 08-05-18 | 12:45 | 1

Precies.

Sierstrip | 08-05-18 | 13:04

Geen Van Agt fan, verre van.

Maar hij blijkt nog steeds goed te weten wanneer er een shit storm uit breekt.
Toen had ie er geen trek in en heeft ie dus bevel tot liquidatie gegeven.
En nou heeft ie er geen zin in en heeft ie dus selecteef alzheimer.
En gelijk heeft ie.
Het was rap afgelopen met kapingen daarna.

De laatste 30 jaar hebben alleen maar bewezen dat zachte heelmeesters stinkende mulitkul wonden maken

Ikdus | 08-05-18 | 12:44 | 2

Als Van Agt zeker weet dat hij indertijd goed zat, hoeft hij er toch niet omheen te draaien. De jurist Van Agt heeft kennelijk twijfels.

Sierstrip | 08-05-18 | 13:06

@ sierstrip: zijn genoeg ruimtes voor zo'n nsb letselschade advocaat.

WayneGretzky*99* | 08-05-18 | 13:15

Kwam de beslissing wel van Van Agt? Zat hij niet in het kabinet Den Uyl?
Het is wel heel makkelijk om nu Den Uyl er niet meer is de verdenking van de PvdA af te halen.

JoopRe | 08-05-18 | 12:44

Wacht even, mensen gijzelen en van hun vrijheid beroven mag toch niet? Als na 3 weken praatgroepen en begrip het Commando "Send in the Marines" wordt gegeven moet je niet in je broek gaan Plassen. Als een gebouw in de fik staat wordt toch ook nier vergadert over de oplossing; dan komt gewoon de Brandweer en daarna zijn al je spullen Nat

hetgingperongeluk | 08-05-18 | 12:42 | 1

Precies. Na weken mag je toch vaststellen dat je er niet met een kopje thee uitkomt?

PresidenteDeConjovia | 08-05-18 | 12:44

Ik vind nog steeds het een goed plan dat de NLmarine de Molukken bevrijdt , Christelijk stukje in die moslimsoep.

newray | 08-05-18 | 12:41 | 3

Waarmee dan? De RMS is beter bewapend dan Onze Krijgsmacht.

PresidenteDeConjovia | 08-05-18 | 12:43

Die durven toch niet terug te vechten.

newray | 08-05-18 | 12:46

Wordt lastig. We kunnen beter Amsterdam west bevrijden en aan de Molukkers geven

Rest In Privacy | 08-05-18 | 13:20

Dat Dries toentertijd nog niet van het gestoordemannen hoaxverhaal had gehoord snapt natuurlijk ieder mens. Maar wees eerlijk. Een betere oplossing van terrorisme bestrijding bestaat er niet. Gewoon afknallen en geen pardon is de beste oplossing. Blijkbaar is de Russische oplossing nog veel beter. de gehele familie van de terrorist ook direct het land uit flikkeren ,zodat je daar ook geen last meer van hebt. Na 40 jaar zielig gaan zitten zeuren om dat je terror-kindjes zijn afgeknald zou wat mij betreft bestraft moeten worden met het alsnog het land uit flikkeren.

memyzelfandai | 08-05-18 | 12:41 | 1

De gehele familie het land uitflikkeren lag toen wat moeilijk: er was geen Molukse staat. Nog steeds niet overigens.

Winter_is_coming | 08-05-18 | 12:44

Niemand verplicht je een trein te kapen. Risico's van het terroristje spelen, zouden ze anno 2018 ook met 'verwarde mannen' moeten doen.

Kapitein Stijlvol | 08-05-18 | 12:41 | 1

Dan nog is schieten vanuit de heup niet toegestaan.

Sierstrip | 08-05-18 | 13:07

Toch wel raar. Nabestaanden van de schuldigen zijn opeens slachtoffer.
Dat zien we wel vaker de laatste tijd...

HoerieHarry | 08-05-18 | 12:40 | 2

Eindelijk iemand die er hetzelfde over denkt.

onesizefitsall | 08-05-18 | 12:51

Ik wacht op het moment dat de nazaten van Bin Laden een schadevergoeding gaan eisen.

Copyrechts | 08-05-18 | 13:19

Die Stationsopa van Flodder met dat rotje in z'n mond die ... destijds nog zonder rolstoel ... even door het raam kijkt om te kijken of ze wel echt stuk zijn. Dan die gast die achter z'n rug aan z'n duim staat te rukken en nog twee volksdansers. De gaten zijn te klein voor een kaasreclame ... surrealistisch beeld als je dan ook nog weet dat Dries ... waarde vriend ... ergens op de achtergrond mee staat te koekeloeren.

Watching the Wheels | 08-05-18 | 12:39
-weggejorist-
IkWilOokWatZeggen | 08-05-18 | 12:35 | 3

Dit moet tot de bodem uitgezocht worden, die vreselijk zuigende staat moet zeer voorzichtig met het geweldsmonopolie en levens omspringen, zelfs als het om kapers of moordenaars gaat.

Kane | 08-05-18 | 12:34 | 4

In Nederland kennen we gelukkig geen doodstraf!

Kane | 08-05-18 | 12:51

@Kane Volgende keer mag jij als eerste naar binnen, wie weet kun je ze met gebazel tot rede brengen.

Rest In Privacy | 08-05-18 | 12:58

Geen probleem, als ze weerloos op de grond liggen, boeien om en afvoeren.

Kane | 08-05-18 | 15:00
▼ 1 antwoord verborgen

Heb het even door de Haagse vertaalmachine gehaald.

i.imgur.com/as7BjUP.png

PresidenteDeConjovia | 08-05-18 | 12:34 | 5

Kan er niet om lachen....
Het is gewoon realiteit.

watmagjenogwel | 08-05-18 | 12:48

Is dan helaas ook niet als grap bedoeld.

PresidenteDeConjovia | 08-05-18 | 13:19

Hmm, is er een causaal verband tussen de zuurtegraad van mensen en hun kroontje? De ongekroonden moeten wél lachen.

PresidenteDeConjovia | 08-05-18 | 13:20
▼ 2 antwoorden verborgen

ZO vaag. Zit je tv te zappen, en ineens komt er een nieuwsfragment voorbij die je ook op je zesde jaar hebt gezien op het journaal maar als klein kind toen niet begreep. Doden+gewonden dat snapte ik nog wel. Recent kwam de uitleg: "Mede- Molukkers streden voor hun zaak" "Zij zijn ook slachtoffer" "Gewetenloos door de staat als beesten afgemaakt" Gelukkig ben ik nou wel oud genoeg om dit te snappen, WTF?? Gijzelnemers ook slachtoffer? Kapers zomaar afgemaakt? Hoezo "strijders" voor "hun" zaak? Ik zat echt met open mond naar die oude Molukker te kijken op tv. Want ik herinnerde me wel al 40 jaar hoe die kapers zomaar 3 onschuldige mensen gewetenloos liquideerden, en 40 jaar later gaat het ineens over hoe jammer het was dat hun mensen zogenaamd gewetenloos waren vermoord door de Staat. Over geschiedvervalsing gesproken, ammehoela met je "strijders voor de Molukse zaak!"

onesizefitsall | 08-05-18 | 12:33 | 1

Juist.

brughslurph | 08-05-18 | 12:41

Wat er toe doet is dat die Nederlandse acties model stonden voor heel veel andere anti-gijzeling/terrorisme eenheden in de wereld. Ik ben geen fan van Van Agt maar dit waren wel de dagen dat we in Nederland nog een vorm van leiderschap hadden.
Dus Zentgraaff laat het rusten. In plaats van achter de MSM aan te hobbelen.

Lafayette | 08-05-18 | 12:33 | 1

Ja, politici die NIET liegen zijn raar en komen onbetrouwbaar over.
Deze actie verliep misschien niet helemaal zoals Den Uyl en Van Agt bedoelden, maar was wel het allerbeste waar deze twee heren ooit verantwoordelijk voor genoemd mochten worden.

Jan Passant mk2 | 08-05-18 | 12:41
-weggejorist en opgerot-
RemcoLibero | 08-05-18 | 12:32

Er is een verschil tussen "Zorg ervoor dat er geen gijzelaar om het leven komt", of "Zorg ervoor dat alle gijzelnemers gedood worden".
Als de opdracht de bescherming is van de gijzelaars, dan kan het best zijn dat daarvoor een of enkele gijzelnemers gedood moeten worden, en dat is gepast geweld.
Als de opdracht was om de gijzelnemers te doden, dan is dat inderdaad moord.

DePsych | 08-05-18 | 12:32 | 1

Laat je nakijken Psych ! Hoogste tijd voor je eigen therapie en bijbehorende medicatie!
Ik zou jou wel eens willen zien stormlopen met een FAL of Uzi in je hand in dr ochtendschemer.. Jij schiet dan ook op alles wat beweegt. Het is dan jij of hij/zij. Geen medelijden met deze moordenaars. Oog om oog ,tand om tand.

Eendragtmaaktmagt | 08-05-18 | 12:40

Als je een marinier een opdracht geeft, moet je niet vreemd opkijken als die uitgevoerd wordt. Van Agt weet dit donders goed, degene die het bevel heeft gegeven, die heeft het bloed aan de handen.
De opdracht als iets goeds of slechts beschouwen, dat moet je zelf weten. Maar denk nooit dat de scherpschutters op eigen houtje zijn gaan knallen.

Kouwe Kees | 08-05-18 | 12:30

Van Agt heeft als toemalig Min.van Justitie prima gehandeld. Onze Mariniers hadden alle Molukse kapers standrechtelijk mogen executeren net zoals zij zelf gedaan hebben met twee onschuldige treinpassagiers die de pech hadden in de gekaapte trein te zitten.
Om 40 jaar na dato nog te proberen "munt te slaan" uit deze misdadige actie van deze Molukse misdadigers is de wereld op zijn kop. Dat de Rechtbank deze zaak nog niet naar de prullenbak verwezen heeft zegt héél veel over het niveau van onze " onafhankelijke " rechters en is een affront voor Nederland. Advocaten die deze schande proberen recht te lullen wat o zo krom is zouden "disbarred" moeten worden.
Ik denk dat wanneer duidelijk wordt wie deze Kapitein der Mariniers is,deze beste man beter kan emigreren. Zijn wapenbroeders zijn wel Semper Fidelis maar deze matennaaier/verrader die ook nog officier is kan beter verhuizen denk ik.

Eendragtmaaktmagt | 08-05-18 | 12:29 | 2

Ik moet mijn uiterste best doen Joris te vriend te houden, maar zoals bij vele terroristische acties, gaan de hoge heren in overleg en dan komt er (onofficiële naam) een Afschotvergunning, waarbij je niet schiet teneinde zwaar letsel te voorkomen. Nee je richt dan op het middelpunt, de navel of indien niet anders kan het hoofd. Deze afschotvergunning komt bij elke terroristische actie van die omvang van "onze" regeringsleiders. Punt ja ook bij de Punt..

SF

Hallalieheliaal | 08-05-18 | 12:34

Hallalieheliaal | 08-05-18 | 12:34

Onzin. Bij een onmiddelijke levensgevaarlijke dreiging wordt altijd dodelijk geschoten. Een dienstbevel om a priori dodelijk te schieten, ook als de gijzelnemer bijv. met de handen omhoog staat, is onwettig en dient genegeerd te worden.

Luitenant Pangpang | 08-05-18 | 14:30

Ik kan mij nog levendig de TV beelden van de interventie herinneren. Dat maakte flinke indruk.

brughslurph | 08-05-18 | 12:28

Het meest tragische blijft dat vanwege deze opdracht een onschuldige scholiere van dichtbij werd afgeknald omdat de marinier in kwestie dacht dat het een van de kapers kon zijn.

Pierre Tombal | 08-05-18 | 12:28 | 2

Het is zeker tragisch, maar het staat niet vast of die opdracht er echt was. En als die er wel was dan was het nog steeds aannemelijk dat de gijzelnemers zich zouden kunnen verzetten. Bij de kaping in Wijster een paar jaar daarvoor werden immers 3 gijzelaars in koelen bloede geexecuteerd. Je kan dus niet zeggen dat er zeker geen doden waren gevallen als er niet specifiek zo'n order was geweest.
Zelfs bij zeer succesvolle bevrijdingsactie in Entebbe (Oeganda) door Israel werden twee gijzelaars per abuis gedood.

Lafayette | 08-05-18 | 12:42

Ik weet niet of die vergelijking helemaal geldig is. Ik denk ook niet dat Israël daar op eenzelfde wijze omheen heeft lopen draaien als onze overheid. Het probleem hier is dat er sprake is van tegenstrijdige verklaringen en de overheid daar uitsluitend zwartgelakte regels tegenover heeft gesteld. Wat ook niet helpt is dat het betreffende meisje nu net de enige indo op de trein was en dat maakt het vrij gemakkelijk om te veronderstellen dat zij waarschijnlijk etnisch geprofileerd is door de schutter. Uiteindelijk is dat waar de hele zaak om draait: die ene fout beslissing en het gedraai achteraf.

Pierre Tombal | 08-05-18 | 14:42

Lelijk van Van Agt om zo te jokken. Jammer ook dat het een begrijpelijke en stoere doch onwettige opdracht betrof waarvan hij weet dat militairen die niet mogen opvolgen. Anders dan op gepast/ongepast enigeninitiatief, waarvoor zij dan zelf verantwoording dragen.

Zie je wel vaker, vooral in Den Haag. Regenteske boefjes geven militairen onuitvoerbare opdrachten en wanneer daar problemen mee komen - de volledige verantwoordelijkheid en de schuld.

Altijd oppassen dus bij het aannemen van opdrachten van dat tuig.

Jan Passant mk2 | 08-05-18 | 12:27 | 1

Inderdaad. En dan dat schijnheilige wassen van handen in onschuld na afloop. Mariniers, en zeker de scherpschutters, opereren niet op eigen houtje. Die krijgen een opdracht en voeren die zo goed mogelijk uit. Natuurlijk is dat bevel gegeven, geen enkele sniper (jarenlange training) gaat even zelf zijn opdracht verzinnen. Er is ook geen commandant te vinden die dit doet zonder (schijn van) draagvlak in de politieke bovenring.

Kouwe Kees | 08-05-18 | 12:59

Totaal gerechtvaardigd geweld

Bokito ergo sum | 08-05-18 | 12:27 | 1

Natuurlijk.
Als je 2 onschuldigen doodschiet en met meer doden dreigt dan vraag je erom. Zo simpel is het.

HoerieHarry | 08-05-18 | 12:34

Laten rusten destijds goed ingegrepen waren en zijn in mijn ogen terroristen. Als enkele Moslims dit nu zouden doen is de wereld te klein en staat Geenstijl ook vol met veroordelingen en dat er hard ingegrepen moet worden.

Ik vond dit stuk beetje tendentieus.

Fedde71 | 08-05-18 | 12:25 | 1

Dit dus....

Muchnadt | 08-05-18 | 12:40

Van Agt als getuige horen. Wat denk je daar wijzer van te worden. Verder vond ik het destijds een prima idee om ze dood te schieten. Daarna zijn er weinig treinen meer gekaapt door Molukkers.

beau van rtl | 08-05-18 | 12:24 | 2

In Gouda hebben ze in de jaren 70 met ME de markt eens helemaal schoongeveegd, ook geen issues met Molukkers meer daarna... harde hand schijnt wel te worden begrepen, hint, hint.

lovekila | 08-05-18 | 12:51

Werkt ook bij Marokkanen hoor.

beau van rtl | 08-05-18 | 13:28

Gek, daar zou ik gewoon geen moment aan getwijfeld hebben, en niet alleen Altzheimer.
Laat hem maar oprotten naar die Palestijnen, daar hoort hij z'n laatste jaren thuis.

watmagjenogwel | 08-05-18 | 12:24

'Volkert moet vrij', die van Agt?

BosrandDirk | 08-05-18 | 12:23

En toch haat ik deze brabantse klootzak.

uisge baugh | 08-05-18 | 12:22

Wat hadden de nabestaanden dan verwacht? Dat de kapers zouden worden doodgeknuffeld?

Theo Reet | 08-05-18 | 12:21

Van de zotten natuurlijk dat in Nederland terroristen vrij spel krijgen om te kunnen procederen tegen de staat en verantwoordelijke personen omdat die een einde hebben gemaakt aan iets wat ze zelf begonnen zijn.

BozePaarseMan | 08-05-18 | 12:21 | 5

is standrechtelijk executeren hetzelfde als blijvend deactiveren?

lovekila | 08-05-18 | 12:50

Dr_Prepper | 08-05-18 | 12:30
In vakjargon noemt men dit "uitschakelen". En hoe zou u de dood van 3 volledig onschuldige mensen willen omschrijven? Deze mensen werden in koele bloede gedood door de kapers. Ik mag toch hopen dat familieleden van deze mensen deze Molukkers ook aansprakelijk stellen...

Ommezwaai | 08-05-18 | 12:57

@dr pepper. Standrechtelijk executeren... U overdrijft met uw 'moord'. Het zijn terroristen die alleen met geweld gestopt konden worden. Ze hadden al een paar moorden op het geweten.

BozePaarseMan | 08-05-18 | 13:06
▼ 2 antwoorden verborgen

De nabestaanden zien en ruiken geld; van mij hadden ze alle kapers ter plekke mogen executeren.
Bij de Wijster werden 3 burgers door hen geëxecuteerd.... twee passagiers en de machinist.
In één van de coupes bij de kaping bij De Punt wilde één van de molukkers de passagagiers in een coupe executeren toen de mariniers aanvielen. Werd voorkomen doordat de kaper werd neergeschoten.
De mariniers verdienen alle lof.

robdeventer | 08-05-18 | 12:18 | 2

Hulde aan Rob uit Deventer! Deze dappere mariniers zouden een extra toelage moeten krijgen van het ABP voor bewezen diensten.Dappere kerels die tegen Molukkers bewapend met Uzi's durfden storm te lopen.

Eendragtmaaktmagt | 08-05-18 | 12:34

of misschien verkoopt ie gewoon spulletjes.. dan is het rob de venter...

lovekila | 08-05-18 | 12:49

Lulverhaaltje, Zent. Onschuldige mensen doodschieten is altijd fout. In dit geval was oog om oog etc. de enige juiste oplossing (en waarschuwing.....)

Muchnadt | 08-05-18 | 12:18 | 1

Gaat niet om wat er gebeurd is maar of er orders waren. Hadden ze meteen kunnen roepen. Nu zijn een aantal keren de mariniers zelf voor de rechter gesleept.

Montu | 08-05-18 | 12:51

Dit, de verdwenen fotorolletjes van Srebrenica, de bouwfraude, de MH17, de tragische verhalen van klokkenluiders bij Defensie. En Nederlanders nog steeds maar denken dat bananenrepublieken vooral iets voor het buitenland is.

Bigi Bana Boy | 08-05-18 | 12:15 | 4

En wij verlenen ze het mandaat

Rest In Privacy | 08-05-18 | 13:24

Dat laatste klopt zeker, we hebben hier geen republiek.

jcvjcvjcvjcv | 08-05-18 | 18:30

En dat klopt ook. Een monopolie is beter dan een kartel, en een republiek beter dan een monarchie. Een bananenrepubliek is gewoon een veruit superieure staatsvorm in vergelijking met onze kartelmonarchie.

OverdaanDerOnderheid | 09-05-18 | 12:27
▼ 1 antwoord verborgen

Gecompartimenteerd en keurig afgemaakt.

niks mis mee | 08-05-18 | 12:15

Als je niet doodgeschoten wilt worden door mariniers, moet je geen trein kapen.

Zo simpel is het.

Parsons | 08-05-18 | 12:14

Mag men verwachten dat een geheugen na 41 jaar nog alle details weet? Grote kans dat je je een aantal details nog herinnert maar of je het totaalplaatje jog goed kunt schetsen is zeer de vraag. Zelfs op korte termijn (uren) laat het geheugen het vaak al afweten, laat staan na 41 jaar.
Getuigenoproep na zo een lange tijd levert jiks betrouwbaars op. Het enige wat tijdloos is zijn de documenten uit die tijd (alhoewel daar mogelijk ook de waarheid is verdraaid).

Winter_is_coming | 08-05-18 | 12:13 | 4

Dat vermoed ik ook. Maar het helpt niet dat de hersenpan van Van Agt heeft wel vaker rare kronkels laten zien. Beetje verward die man.
Zou zo een bevel niet ergens op papier zijn gezet?

Winter_is_coming | 08-05-18 | 12:19

Vast wel. Maar dat zal wel staatsgeheim zijn en wordt over 50 jaar ofzo ergens uit een kluis in het archief gehaald.

HoerieHarry | 08-05-18 | 12:24

@HoeraHarry
Geen staatsgeheim, is zelfs al gewoon openbaar.

Synecdoche | 08-05-18 | 17:45
▼ 1 antwoord verborgen

Gekke Van Agt is daarom zo pro Palestijnen Die vreest de wraak van God nu zijn einde nabij is lol

Luuk! | 08-05-18 | 12:13 | 1

Nee hoor. Die glibber die wilde dat Den Uyl “gij” tegen hem zei, heeft zijn schuld al lang afgekocht. Ik weet alleen niet hoeveel dat kost, zo’n aflaat.

Nivelleermarionet | 08-05-18 | 13:08

De stiekeme katholiek Van Agt heb ik altijd de meest gluiperige politieke griezel aller tijden gevonden. Hij heeft zelfs wat nakomelingen gebaard zoals de neo-Nazi Hans van Baalen en de EU capo Frans Timmermans. Dat zijn ook van die rubberen ruggengraat types. Van Agt - met dat achterlijke dialect en zijn nog achterlijker nederlandse taalgebruik waarbij in iedere zin 300 komma's klinken - zit thans vol sggguldgevoel. Want samen met de zwarte weduwe Duisenberg gooit hij nu stenen naar Israël. Als er voor iemand de kwalificatie 'vuile rothond' opgaat is het voor Dries van Aggggt.

Willemdrie33 | 08-05-18 | 12:13 | 2

+100

watmagjenogwel | 08-05-18 | 12:30

Mocht 'm toen niet,mag 'm nu niet....

oplooprem | 08-05-18 | 13:38

Ja, veels te hard ingegrepen. Iedereen heeft in z’n jeugd toch wel eens 3 weken lang een trein gekaapt en de passagiers gegijzeld?

Oeloeboeloe | 08-05-18 | 12:13 | 2

Soort van escape-room, maar dan langer

Slabak | 08-05-18 | 12:43

U vergeet ook nog dat ze onschuldige gegijzelden hebben omgelegd.. En daar zouden wij medelijden mee moeten hebben? Het is toch tenenkrommend dat men ruim 40(!) jaar na dato hier nog steeds mee bezig is. De maatschappij "versoft", zoveel wordt hier wel duidelijk.

Ommezwaai | 08-05-18 | 12:51

En ik maar denken dat het aan Rutte ligt, dat gedrag. Die leugens. Het sprookjesbos Den Haag.

Cas Plant | 08-05-18 | 12:13

Gezien de aard van het misdrijf - kaping en gijzeling - namen de molukkers willens en wetens het risico om het leven te komen.

Beter dit dan een halfzachte straf opgelegd door een d66 freedomfighter. Evengoed een gotspe dat de staat gedaagd wordt vanwege shoot to kill.

De typisch nederlandse uitkomst van het geheel is dat de molukkers een schadevergoeding krijgen en dat de militairen wegens meineed de gevangenis indraaien, terwijl de destijds verantwoordelijke minister zich beroept op zijn alzheimer en vrijuit gaat.

Glasgow Argus | 08-05-18 | 12:11

Ik snap niet goed waarom deze terroristen nu zoveel aandacht krijgen. Ik ben zeker van mening dat de Molukkers niet goed zijn behandeld in Nederland. Maar dit zijn gewoon terroristen die verantwoordelijk zijn voor de dood van zichzelf en de gijzelaars.

Bankzittert | 08-05-18 | 12:09 | 1

Het zijn de nabestaanden (en vooral advocaten) die de Nederlandse staat van moord willen beschuldigen. Je kan raden wat er daarna gaat gebeuren... Wat mij betreft is zoiets per definitie gepast geweld, mensen gijzelen is rekening houden met (het risico nemen van) een kogel. Hier duurde de gijzeling al zolang (3 weken) en was in vergelijkbare gevallen, etc. dat schieten om gijzelnemers te doden geoorloofd is. Bij de bevrijding bij de punt zijn 2 gegijzelden bij de bestorming omgekomen. Daar hoor je dan weer niet zoveel over nu.

TheseDays00 | 08-05-18 | 12:17

Van Agt is dus een moordenaar.

Mark_D_NL | 08-05-18 | 12:09 | 4

Had hij een kopje thee met ze moeten gaan drinken in de restauratiewagon? Hoe zou jij afrekenen met terroristen?

Turambar | 08-05-18 | 12:11

Nee. Ze hadden berecht moeten worden.

Carmelita | 08-05-18 | 12:39

@Carmelita weet niet of ik 80 uur schoffelen een terechte afrekening vindt

Slabak | 08-05-18 | 12:44
▼ 1 antwoord verborgen

Molukkers, de enige allochtonengroep waar de blankes het zich wel moeten aantrekken dat er problemen mee zijn (motorclubs, kapingen, etc). Dit was een groep set up voor succes.

Neta | 08-05-18 | 12:08

"heeft", beste Zentgraaff, niet "heet".

MAD1950 | 08-05-18 | 12:07

Natuurlijk zijn ze geëlimineerd, en terecht. Als van Agt ballen had, zou ie ja zeggen "sue me"

Dutch Hazard | 08-05-18 | 12:07 | 2

"A few good man" gekeken?

TheseDays00 | 08-05-18 | 12:10

@ TheseDays00 | 08-05-18 | 12:10 |
Ik denk dat u "a few good mEn" bedoelt... Maar de scene die u in gedachte heeft omschrijft het precies zoals het inderdaad is.

Sjefke7807 | 08-05-18 | 13:09

Terroristen pak je niet aan met een fluwelen handschoen. Ben geen van Agt fan, maar zeer begrijpelijk als dit bevel gegeven is.

Be de Laer | 08-05-18 | 12:06

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken