Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europees Kieskompas is een onbruikbare prutstool

ochermedoehetniet.jpgTijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Kieskompas 1 miljoen bezoekers gehad, meldt het Kieskompas trots. Dat is heel erg. Want het Kieskompas van pepermuntsabbelaar André Krouwel en zijn legertje incompetente VU-prutsers is volslagen onbetrouwbaar. Tijdens #GR2014 zat de tool bomvol leugens, verdraaiingen en andere propagandatruukjes van - wie anders dan - de PvdA. Doorgeprikt op GeenStijl in 1, 2, 3 topics. Kun je hullie van de PvdA voor leugenaars en oplichters uitmaken (en dat zijn het ook), maar Kieskompas factcheckt de geleverde stellingen duidelijk zelf ook niet. Dan ben je dus het willoze stemvee dat zo'n tooltje gebruikt omdat het zelf te stom is om een onderbouwde keuze te maken moedwillig aan het voorliegen. Het vandaag gelanceerde Europese Kieskompas is geen haar beter. Domme stellingen, dubieuze vragen en kwesties waar het Europees Parlement helemaal niet over gaat, het zit er allemaal in. Van links tot rechts is men er kwaad over. Erger nog: de programma's van nieuwkomers als LibDem of Artikel50 zijn niet in het Kieskompas opgenomen. "Het kieskompas draagt bij aan vertrouwen in EU politiek", durft zo'n Krouwel schaamteloos te zeggen tegen iemand van de NPO. Flikker op, gek. Het Kieskompas is een onbruikbare prutstool die - net als de corrupte collegaas van de Stemwijzer - door niemand geraadpleegd zou moeten worden. Stijlloze ontleding van de slecht bijeen geraapte flutstellingen na de breek.

1. Nederland moet uit de euro
Nou, lekker populistisch binnenkomen meteen. Maar goed. In ieder geval nog een glasheldere stelling, die ook nog eens betrekking heeft op het onderwerp. Niet dat het Europarlement de euro kan wegstemmen trouwens. Dus erg zinvol is de vraag eigenlijk niet.
GS Kompas: Lekker pakkende stelling. Voor een zinloze vraag...

2. Het moet voor bedrijven makkelijker worden om werknemers te ontslaan
Daar heeft Europa (vooralsnog) geen zak mee te maken, want het ontslagrecht wordt nationaal geregeld.
GS Kompas: Irrelevante vraag.

3. Iedere lidstaat moet belangrijke beslissingen tegen kunnen houden, zelfs als alle andere lidstaten voor zijn
Daar is een simpeler woord voor: vetorecht. En dat heeft het Europarlement niet, en dat krijgt het Europarlement ook niet. Het EP bestaat uit 700+ ja-knikkers die alle wetjes die ze voor hun neus krijgen ongezien aannemen. De Raad van de Europese Unie heeft wel vetorecht. Die bestaat uit ministers van de lidstaten en die kiezen we niet op 22 mei, maar bij de nationale verkiezingen.
GS Kompas: Misleidende vraag.

4. Om Nederlandse werknemers te beschermen, moet ons land zijn grenzen sluiten voor Oost-Europese arbeiders
Heldere stelling. Kun je voor zijn, kun je tegen zijn, kun je schouderophalend neutraal over denken. Maar helaas voor de voorstanders: een wetswijziging via het Europarlement is niet voldoende om dit te bewerkstelligen. Daar is een verdragswijziging voor nodig, en daarin heeft het Europarlement slechts een 'adviserende rol'. Je kan er dus niet voor stemmen op 22 mei.
GS Kompas: Misleidende vraag die bij sommigen valse hoop en bij anderen valse vrees wekt.

5. Inkomsten moeten worden herverdeeld van rijke naar arme EU-regio's
Ah, bij vraag 5 eindelijk een relevante kwestie. Het EP stemt voor (of tegen, maar da's theoretisch) herverdeling van financiële middelen. Althans, van het geld waarover de EU kan beschikken en besluiten. 'Inkomsten' is wel een hele brede definitie. Inkomsten van de EU? De bedrijven in de EU? De burgers van de EU? Allemaal bij elkaar? Kortom: wélke inkomsten wil deze stelling herverdelen tussen rijke & arme regio's?
GS Kompas: Heb je eindelijk een relevante stelling. Verzuipt-ie alsnog in onduidelijkheid.

6. Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland
Gevoelskwestie die je kunt delen, of verwerpen, maar die zonder invloed is op de papieren besluitvorming.
GS Kompas: Onderbuikvraag. Inhoudelijk irrelevant.

7. Er moet een gemeenschappelijk buitenlands EU-beleid komen, ook als de zelfstandigheid van Nederland daardoor wordt beperkt
Onmogelijke stelling. Je kan het eens zijn met het eerste deel ('gemeenschappelijk EU buitenlandbeleid, goed idee'), maar het tweede deel van de stelling is dan meteen weer zo absoluut. Daarmee drijf je twijfelaars en voorzichtige voorstanders al snel richting 'neutraal' tot 'niet mee eens'-knoppen.
GS Kompas: Had die bijzin nou gewoon weggelaten, sukkels.

8. Het downloaden van films die beschermd zijn met copyright moet worden toegestaan voor persoonlijk gebruik
Beetje koddige vraag, want door die toevoeging 'die beschermd zijn met copyright' vragen ze eigenlijk of je diefstal OK vindt. We vragen ons zonder alle programma's van buiten te kennen af of er überhaupt een partij is die hier vóór is.
GS Kompas: Gewetensvraag die mogelijk door geen enkel programma gesteund wordt.

9. Multiculturalisme is goed voor Nederland
En dit is relevant voor de verkiezingen voor het Europees Parlement hoe, precies?
GS Kompas: Onderbuikvraag, ogenschijnlijk louter bedoeld om te determineren of u pro-PVV, ja ofte nee bent.

10. Nederland moet uit de Europese Unie stappen
Dat deze stelling er in zit - en al relatief vroeg in de vragenlijst - geeft vooral aan hoe de Europese verkiezingen op sentiment, en niet (en nooit of te nimmer) op inhoud gehouden worden.
GS Kompas: Het lijkt zo'n simpele vraag hè?

11. De Europese Unie moet de mogelijkheid krijgen om zelf belasting te heffen
Relevante vraag. Er zijn mensen (*kuch Guy Verhofstadt kuch*) die dit willen. Het Europarlement zou een voorstel daartoe kunnen aannemen. U kunt 22 mei stemmen voor dat Europarlement. Maak uw keus.
GS Kompas: Verdomd. Een zinnige vraag.

12. Europese Integratie is te ver gegaan, bepaalde bevoegdheden moeten aan de lidstaten terug worden gegeven
Of het nou wel zo is, of niet zo is: daar gaat het Europarlement niet over.
GS Kompas: Al weer een gemakzuchtige onderbuikvraag zonder fundament in de realiteit van de verkiezingen.

13. Kleine misdrijven moeten worden bestraft met een taakstraf in plaats van gevangenschap
Deze vraag over landelijk beleid is per ongeluk in de lijst blijven hangen of zo? Slaan we over. Niet relevant: Europa gaat er niet over.
GS Kompas: Domme fout weer zeg.

14. Het is goed als meer landen toetreden tot de Europese Unie
Kun je voor zijn. Kun je tegen zijn. Is iets waar het EP mede over beslist. Maar de stelling is nogal onvolledig: als het Zwitserland zou zijn, denkt iedereen: 'Keurig, fatsoenlijk, rijk, welvarend, hoogopgeleid land. Mja, doe maar'. Maar als het Oekraïne zou zijn, dat op de rand van een oorlog met Rusland staat? Of Turkije, dat langzaam een islamitische dictatuur wordt? [Boratmodus] Not so much... [/Borat]
GS Kompas: Goede stelling... NOT! Want kapot gemaakt door het niet noemen van specifieke landen.

15. De EU moet toestaan dat landen een hoger begrotingstekort hebben
Kun je voor zijn. Kun je tegen zijn. Is iets waar het EP mede over beslist. Maar had deze stelling niet een plafond moeten hebben of zo?
GS Kompas: Goeie stelling. Min of meer.

16. Door vrije marktwerking functioneert de gezondheidszorg beter
Aantoonbaar niet waar, deze stelling. Althans niet in een land waar de gezondheidszorg wordt geprivatiseerd en naar de vrije markt wordt geleid vanuit een startpositie in een overheidsmonopolie. En ohja, volledig irrelevant voor #Euro2014
GS Kompas: Interessant als open vraag in een consumentenonderzoek. Niet als multiple choice voor een kieskompas over de Euroverkiezingen, waarin dit helemaal geen onderwerp is.

17.De overheid moet zo min mogelijk ingrijpen in de economie
"De overheid." Welke overheid? Europees, nationaal, lokaal? Idem voor "de economie." Welke economie? Djiezus kraaist welke stagiair heeft stellingen zitten knippen/plakken uit het boekje 'Hoe vraag ik mijn kiezers wat ze willen in twintig simpele stellingen'?
GS Kompas: We snappen de stelling niet. NEXT!

18. Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste
Los van het feit dat Brussel al jaren bezig is met stelen uit de spaarpotten, reserveringen en inkomens van de Noordelijke Eurolanden om het boven de noodlijdende, politiek zieke en sociaal corrupte Zuidelijke Eurolanden weer uit te strooien: dit is vooral een gevoelsvraag, een morele kwestie, iets waar je ideologisch voor of tegen bent. Maar in Europa wordt het vooral pragmatisch toegepast, door Brussel, om hun eigen munt (en daarmee Het Ideaal) overeind te houden. Het is gaten dichten, lekken stoppen, een dijkdoorbraak in Griekenland stutten met zakken pensioenreserves uit Nederland. Je kan vóór herverdeling zijn van welvaart, maar tégen de manier waarop Brussel het doet. Je kan ook tégen herverdeling van jouw zuurverdiende geld zijn, maar vóór pragmatisch schuiven met potten om 'de boel bij elkaar te houden'. Deze stelling maakt geen onderscheid. Want dat past nou eenmaal niet in een simpele stelling in een stomme tool voor simpel stemvee.
GS Kompas: Morele vraag over pragmatische werkelijkheid. Niet met eens of oneens te beantwoorden zonder achtergrondkennis over de dagelijkse politieke praktijk van Europa.

19. Banken die in financiële problemen verkeren, moeten worden genationaliseerd
Gaat Europa niet over, is een landelijk vraagstuk dat hooguit door Brusselse wensen, eisen of normen wordt gestuurd. Maar daar heeft het EP dan weer niets mee te maken.
GS Kompas: Misleidende vraag. Had er niet in moeten staan.

20. Om de euro te behouden is het goed als Nederland zwakkere eurolanden financieel steunt
En nou ineens weer een stelling over Nederland, terwijl dit juist iets is wat Brussel doet. Stelletje schizofrene gekkies bij dat Kieskompas. Het is Brussel dat geld geeft, uit Brusselse middelen. Dat er meer geld van Noord naar Zuid loopt, omdat er nou eenmaal meer geld in Noord zit dan in Zuid, zal na de verkiezingen bovendien niet veranderen.
GS Kompas: De stelling had moeten zijn: "Om de euro te behouden is het goed als BRUSSEL zwakkere eurolanden financieel steunt." Nu kun je er niks mee.

21. Dierenrechten moeten strenger worden gehandhaafd binnen de EU, ook als dat ingaat tegen culturele tradities
Haha, een geloofsvraag die hypersubtiel verpakt wordt. De discussie over rituele slacht wordt echter nationaal gevoerd, niet Europees. Zal voorlopig en ongeacht de verkiezingsuitslag ook wel niet veranderen: veel te gevoelig onderwerp.
GS Kompas: Religiekwestie, ooeeehh voorzichtig verpakken die vraag! Huichelaars.

22. Om misdaad te bestrijden, mag de privacy van burgers worden beperkt
Ah, de onvermijdelijke 'veiligheid is heel belangrijk'-stelling.
GS Kompas: Domme zwart/wit-vraag, maar in ieder geval wel enigszins relevant in (digitale) kwesties die in toenemende mate internationaal zijn geworden.

23. Homostellen moeten dezelfde adoptierechten hebben als heteroseksuele paren
Dude. Sommige EU-landen hebben nog niet eens een homohuwelijk, maar we gaan adoptie alvast Europees regelen? Dit is een nationale aangelegenheid. Zie eerst maar eens dat die achterlijke landen aan de oost- en zuidkant van de EU homofilie niet meer als verderfelijk en/of een ziekte beschouwen. Inclusief Frankrijk.
GS Kompas: Irrelevante kwestie. ALWEER.

24. De belasting voor de hoogste inkomens moet worden verhoogd
DAAR. GAAT. DE. EU. NIET. OVER
GS Kompas: De irritatie neemt toe, merkt u het?

25. Bezuinigen op overheidsuitgaven is de beste manier om uit de economische crisis te komen
Oh gelukkig. Een min of meer relevante stelling om de gemoederen wat mee te bedaren. Net op tijd zeg...
GS Kompas: *haalt adem* Hoewel. Ook dit wordt nationaal, en niet centraal, bepaald. Zucht..

26. Het is belangrijker om het milieu te beschermen dan economische groei te bevorderen
Nou moe. Wat een fundamentalisme. Kan het niet allebei? En is het Europees Parlement verdeeld over deze kwestie?
GS Kompas: Tsssk. Militantjes daarzo bij Kantoor Krouwel.

27. De Islam vormt een bedreiging voor de Nederlandse waarden
Eeh, ja. Dat vormt de islam inderdaad. Maar hoe is dat relevant voor de Europese verkiezingen?
GS Kompas: Haatzaaiers!

28. Het gebruik van wiet moet worden gelegaliseerd
Kun je voor of tegen zijn. Lijkt ons echter niet echt een prioriteit binnen een Europese Unie waar wierie bijna onvoorwaardelijk VERBOTEN is. Niets op af te dingen qua stelling. Wel qua relevantie voor de verkiezingen.
GS Kompas: De aanwezigheid van deze stelling is een mogelijke verklaring voor 80% van de andere stellingen. Als in: hoe stoned was Krouwel toen ie dat lijstje schreef?

29. Het gebruik van kernenergie moet gefaseerd worden afgebouwd in Nederland
In Nederland. NEDERLAND. Dus niet in BRUSSEL. En NEDERLAND regelt ook déze kwestie NATIONAAL, niet EUROPEES. GODVERDOMME MAN KUNNEN JULLIE DAN HELEMAAL NIETS GOED?
GS Kompas: Het zou ons verbazen als er überhaupt mensen tot stelling 29 zijn gekomen in dit ACHTERLIJKE Kieskompas.

30. Biologische voedselproductie moet worden verhoogd, ook als dit leidt tot hogere voedselprijzen
Lijkt op 26, maar dan met iets meer coherentie tussen zin en bijzin.
GS Kompas: Europees geregelde kwestie. Derhalve goede stelling. Maar mogelijk is deze vraag ingekocht door Monsanto, dat stiekem marktonderzoek doet naar de haalbaarheid van nog meer groentepatenten. Dus kies uw antwoord bij voorkeur misleidend.

SLOTGEDACHTE: Dit Kieskompas ZUIGT nog harder dan de ook al behoorlijk debiele Stemwijzer. Ons stijlloze kiesadvies: doe wat Feynman zegt: wees je eigen stemwijzer.

Reaguursels

Inloggen

Even met de stemwijzer gefuckt, omdat het kan. *En moet.*

natte krant | 25-04-14 | 17:52

Hm... Het ZOU natuurlijk kunnen dat als je veel meer vragen stelt over de EU, mensen bij extremere partijen uit zouden komen....... En dat moet je niet willen natuurlijk. Of zoiets.

Specy | 25-04-14 | 12:23

Ja die vragen die er totaal niets mee te maken hebben vielen mij ook al op. Wat een zwendel!

Doc Damage | 25-04-14 | 11:58

-weggejorist-

lul op | 25-04-14 | 11:30

Zolang de amerikanen oefenen in de buurt van rusland eventueel met wat ondersteuning van europa voegt europa niets toe.

Europa en in mede door het optreden van baalen van een paar weken geleden hoef ik die mensen niet meer en zal stemmen op een protestpartij.

Trouwens wanneer komt van baalen ons op een demagogische manier toespreken. Lijkt mij geweldig om te zien hoe hard de vvd dan naar beneden glijdt. of zien wij hem alleen met een castraten stem van pauw en witteman

dolffie | 25-04-14 | 10:30

Ik kwam uit bij: Jezus leeft. Kent u die uitdrukking, Jezus leeft?
eerstneukendanpraten | 24-04-14 | 20:37

Ik wel. Ik kan het iedereen aanraden om Hem te leren kennen.
Hij laat zich vinden, voor wie Hem oprecht zoekt.

MrPan | 25-04-14 | 09:05

Er staat relatief vaak "Daar gaat de EU niet over" das toch wel gek aangezien alhier regelmatig die indruk wordt gewekt dat alle ellende uit Brussel komt, terwijl dat in werkelijkheid gewoon Den Haag is.

TheStef | 25-04-14 | 08:58

@Boris die Sauertopf | 25-04-14 | 00:23
Het werkt dan logischerwijs ook weer op het apparaat waar het dan niet op werkte.
Kun je het nog volgen? Ja! Mooi.

Boris die Sauertopf | 25-04-14 | 00:24

Mocht je niet meer kunnen inloggen, aan het aantal reaguursels te zien lijken er meer dit probleem te hebben, log dan op een ander apparaat even in, hierna werkt het gewoon weer.

Boris die Sauertopf | 25-04-14 | 00:23

@Specy | 25-04-14 | 00:08

Op democratische wijze bepaald is blijkbaar de meerderheid bereid irritante, lelijke, geen-medelijden-opwekkende personen te ondersteunen. En dan is de tegenwerping dat er dus niemand bereid zal zijn zo iemand te helpen als de overheid dat niet doet.

Dat kan een paar dingen betekenen: (1) de meerderheid stemt tegen haar eigen belangen in, (2) er zijn mensen die zich hier niet door laten leiden of (3) deze mensen zijn sociaal incapabel en worden sowieso uit elke samenleving uitgesloten.

ad (1) zolang het niet rechtstreeks uit de eigen portemonnee, maar uit die van de ander komt is het voor velen in orde
ad (2) mensen die willen helpen ondanks uiterlijk of gedrag zijn er altijd geweest
ad (3) er zullen altijd mensen buiten de boot vallen; denk aan zorgmijders die elke vorm van hulp afwijzen

We leven al duizenden jaren in kleinschalige groepsverbanden die elkaar ondersteunen. Juist het afwentelen van de eigen verantwoordelijkheid komt door toedoen van de overheid die iedereen van wieg tot graf verzorgt. Medemenselijkheid verdwijnt waar de overheid basale zorgtaken en charitas overneemt.

BenBinnen | 25-04-14 | 00:22

Iemand die echt een eigen mening heeft en over dingen na denkt loopt al snel bij sit soort vragen tegen het probleem dat zijn antwoord er niet bij zit.

“1. Nederland moet uit de euro”
Om een economisch en dus politiek zelfstandig land te zijn hebben we een eigen munt nodig. Dat wilt echter niet zeggen dat we de Euro dan dus niet meer als wettig betaalmiddel zien. De vraag is dan dan 'wat is 'uit de Euro''?

“2. Het moet voor bedrijven makkelijker worden om werknemers te ontslaan ”
Ik vind vooral dat de EU hier niet over moet gaan.
“Iedere lidstaat moet belangrijke beslissingen tegen kunnen houden, zelfs als alle andere lidstaten voor zijn”
Tegen houden? Voor zichzelf ja. Wat andere landen dan doen moeten ze zelf weten. Ik ben voor vrijwillige en vrijblijvende samenwerking. Dat betekend dus dus je ook ergens aan mee kunt doen of ergens niet aan mee kunt doen. Dan kun je dus iets voor jezelf tegen houden maar ga je niet andere landen iets verplichten of verbieden.

“4. Om Nederlandse werknemers te beschermen, moet ons land zijn grenzen sluiten voor Oost-Europese arbeiders” Grenzen sluiten? Wat houd dat precies in? Je kunt regels stellen eraan. Hoe dan ook, ik vind vooral dat dit een Nederlandse zaak en een Nederlandse vraag is. Ja de EU ligt hier dwars maar de vraagstelling op zich is niet EU of Europa gericht.. Of bedoelen ze 'dan moeten wij dat dus kunnen bepalen, wat nu niet het geval is'? In dat geval ja.

“5. Inkomsten moeten worden herverdeeld van rijke naar arme EU-regio's ”
Nee

“6. Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland”
Samenwerking is op zich goed en dat is een onderdeeltje van die EU dus in dat op zich is het goed geweest. De EU is echter een centraal machtsorgaan dat ons wetgeving en regelgeving op legt en dus vrijheden af neemt, op die manier is het dus slecht.

“7. Er moet een gemeenschappelijk buitenlands EU-beleid komen, ook als de zelfstandigheid van Nederland daardoor wordt beperkt “
Nee landen moeten zelf bepalen hoe ze ergens over denken en die ruimte moet er ook zijn. Het probleem dat we nu zien is juist doordat landen met verschillende ideeën worden gedwongen een gezamenlijk antwoord te geven. Dat werkt niet. Dus nee.

“8. Het downloaden van films die beschermd zijn met copyright moet worden toegestaan voor persoonlijk gebruik ” Kromme zin maar volgens mij proberen ze hier te verwijzen naar het recente downloadverbod en vanwege de vrijheid van meningsuiting moet er zo min mogelijk om niet te zeggen totaal geen regulieren zijn wat betreft het internet. Uiteindelijk is het enige wat er via het internet kan het uitwisselen van data. Zo bekeken dan ja doet moet worden toegestaan.

“9. Multiculturalisme is goed voor Nederland.”
Multiculturalisme kun je natuurlijk ook weer op 10.000 manieren opvatten maar ik neem aan dat ze hier eigen vragen. Bent u voor de extreem niet nationalisten zoals de vele linkse partijen of bent u voor een wat strenger immigratiebeleid? In dat geval ben ik voor dat strengere immigratiebeleid maar ook bij een streng immigratiebeleid heb je een vorm van multiculturalisme en ik hou enorm van buitenlands eten. Hoe dan ook, ik neem aan dat ze hier 'nee' willen horen als je voor een wat beter immigratiebeleid bent. Verder geen idee wat het met de EU heeft te maken. Of we dus dat soort regelgeving weer in eigen handen willen hebben? Ja.

“10. Nederland moet uit de Europese Unie stappen ”
Doe maar een 'ja' dan al is het veels te kort door de bocht. Ja ik ben tegen dat centrale lompe machtsorgaan dat ons regels en wetgeving op legt en dat is wat de EU is. Daar wil ik dus vanaf. Tegelijkertijd wil ik wel goede samenwerking met andere landen. Het is dus niet een kwestie van 'Uit de EU en klaar'.

“11. De Europese Unie moet de mogelijkheid krijgen om zelf belasting te heffen ”
Nee!

Ik hou het hier even bij. Denk dat mijn punt wel een beetje duidelijk is.

DerUnterMensch | 25-04-14 | 00:19

@tattooboer | 25-04-14 | 00:13
oh, sorry, laat maar... al gevonden bij de overige functies...
maar goed dat je het zegt... :x:

kopkaasknabbelaar | 25-04-14 | 00:19

@tattooboer | 25-04-14 | 00:13
waar zie jij dat?

kopkaasknabbelaar | 25-04-14 | 00:17

Vergeet vooral niet op wis resultaten te klikken mensen.

tattooboer | 25-04-14 | 00:13

Toevoeging: Het lijkt er nu op dat politici en ambtenaren denken dat het geld "er is" en dus uitgegeven moet worden. Wat dat betreft zou het idd. veel beter zijn als ze het uitgaven alsof het uit hun eigen portemonee kwam.

Misschien is dat een goed voorstel: Het inkomen van politici en ambtenaren die veel belastinggeld uitgeven met een percentage daarvan afromen.

Specy | 25-04-14 | 00:10

Heeft er bij de CU toch eentje zitten te slapen bij het invullen van de toets hiervoor...
Willen ze nou wél of geen Euro... of alleen een munt voor de sterke landen? Vragen... vragen....
i60.tinypic.com/2cgbsch.jpg

kopkaasknabbelaar | 25-04-14 | 00:08

BenBinnen | 24-04-14 | 23:53

Ok. Maar als ik jouw redenering volg, dan zou iemand die irritant overkomt, er lelijk uitziet een geen 'medelijden' opwekt gewoon dood gaan (ofwel van de honger of zodra 'ie een ziekte of zo krijgt en geen behandeling kan betalen). Da's wel erg gortig.

Having said that, we zijn nu heel ver doorgeschoten.

Specy | 25-04-14 | 00:08

@Specy | 24-04-14 | 23:48

Rijkdom herverdelen is diefstal legitimeren. Je gaat voorbij aan de vraag of je als meerderheid (democratisch) mensen mag beroven om anderen tegemoet te komen. Een beetje diefstal of iets meer diefstal? Voor mij ben je in beide gevallen een dief.

Niets weerhoudt jou of mij of ieder ander ervan uit vrije wil te delen met anderen die het nodig hebben.

BenBinnen | 24-04-14 | 23:53

Maar ik kom in ieder geval weer rechts uit, in het kruispunt tussen CDA en VVD.

Zal ik nou op "jullie vechten voor Europesche idealen en we staan achter jullie"-hitser Van Baalen gaan stemmen, of op een stelletje Bijbelmensen?

Specy | 24-04-14 | 23:50

"Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste"

Ten opzichte van wat? Als je dat helemaal niet doet dan verhongeren er mensen. Dus je moet wel iets. Maar zoals het nu is (in Nederland inderdaad) is het veel te ver doorgeschoten. Dus het antwoord zou moeten zijn: Ja, maar minder dan nu. Maar hoe map ik dat nou op eens/oneens?

Specy | 24-04-14 | 23:48

Kieskompas is van dezelfde kwaliteit als het Europees Parlement.

je postbode | 24-04-14 | 23:19

Wel knap dat het kieskompas zoveel zaken heeft gevonden waar de EU nog niet over gaat. Dat geeft de burger weer moed.

awcvn | 24-04-14 | 23:18

"...13. Kleine misdrijven moeten worden bestraft met een taakstraf in plaats van gevangenschap
Deze vraag over landelijk beleid is per ongeluk in de lijst blijven hangen of zo? Slaan we over. Niet relevant: Europa gaat er niet over.
GS Kompas: Domme fout weer zeg..."

Niet te hard roepen dat dit een domme fout is.

Een hoop zaken, die in Brussel in werking treden, werden eerst kleinschalig uitgeprobeerd in drie kleine kudtlandje. Dit probeersel heette de "Benelux Economische Unie". In 2008 is echter een vers verdrag getekend en de naam gewijzigd naar "Benelux Unie". Dit omdat het nieuwe verdrag niet meer beperkt is tot economische zaken, maar nu ook voorziet in o.a. juridische samenwerking.

Het zou me niets verbazen, dat dit binnen enkele jaren ook opgeschaald zal worden tot Europees niveau, ongeacht of het een succes is of niet. Het zal in ieder geval weer koffers met langopgeleiden aan het bureaucratische werk houden tegen riantbovenmodale inkomens op kosten van de belastingbetalers en dat is natuurlijk goed voor tegen de werkloosheid en zo.

ZKH EénOog | 24-04-14 | 22:47

VU hè? Links bolwerk in die betonnen barakken aan de zuidkant. Zal wel een lijntje met het PolitbureauvdA hebben.

postmodernismisdead | 24-04-14 | 22:15

Noorwegen heeft geen EU kieswijzer nodig...

duitse herder | 24-04-14 | 22:12

@kaasfondue, transparantie rondom allerlei geldstromen van de EU naar universiteiten, denktanks en allerlei NGO's zou een hele goede zaak zijn, wie betaalt bepaalt nietwaar!

therealbraindump | 24-04-14 | 22:08

Ik kom toch iedere keer op de PVV uit. Zal dat maar gaan stemmen dan.

reageerbuis | 24-04-14 | 22:05

srry ik bedoelde uiteraard vraag 8. ;) ik typ in het donker :P

peterdh | 24-04-14 | 21:57

Zeer armetierig amateurisme. Hoeveel soepsiedy strijkt men op voor dit zuigende blijk van onvermogen?

kaasfondue | 24-04-14 | 21:56

Voor het uitgelezen te hebben toch even alvast reply op vraag 7. Downloaden is diefstal...

van Rossum: een simpele uitleg voor diegenen die het niet begrijpen: www.vincentchow.net/wp-content/uploads...

peterdh | 24-04-14 | 21:53

Voor de gein eens ingevuld, maar als je dan in de uitslagen D66 en VVD mijlenver uit elkaar ziet staan, terwijl beiden kritiekloos Verhofstadt volgen tijdens stemmingen, dan weet je dat er op het punt van objectiviteit flink wat ontbreekt bij de makers.
.
Aan de andere kant moet je een dergelijk objectiviteit misschien ook niet verwachten van een medium dat zelf geen oordeel bedoelt te vellen over de verkiezingsleugens van de diverse partijen. Desondanks zouden ze toch wat meer aandacht mogen schenken aan wie bij wie in het bankje zit, want met een totaal van 3,4% van alle Europese stemmen die door Nederlandse partijen worden ingevuld kom je zelfs met een 100% uitslag voor één partij nog nergens in dat EP.

Pierre Tombal | 24-04-14 | 21:43

Wat de kwaliteit van het kieskompas ook is, er is een groot verschil tussen het kiezen voor een individueel EP-lid die vervolgens probeert de EU-regels aan te passen, en het kiezen voor een partij die ook nog eens lid is van een Europese coalitie, en tevens invloed op nationaal niveau kan uitoefenen. Grote EP-fracties hebben meer invloed achter de schermen en grote partijen regelen ook zaken die (ja ja, inderdaad) op nationaal niveau of in de Europese Raad uitgevochten worden. Het is dus zinvol om op de juiste partij te stemmen, ook voor al die bovengenoemde zaken. Een (goede) kieswijzer kan daarbij helpen.

Muxje | 24-04-14 | 21:41

@BenBinnen | 24-04-14 | 21:36

Waar zijn de plusjes als je ze nodig hebt? Kan ik op iemand in de EU stemmen om de plusjes terug te krijgen?

marcoplarco | 24-04-14 | 21:41

Spittertje, hear hear, ben het helemaal met je eens.

Polletje Piekhaar | 24-04-14 | 21:39

Ik wil de gloeilamp terug .maar op wie moet ik nu stemmen .

Eurotokkie | 24-04-14 | 21:36

@Gootbalkoning | 24-04-14 | 21:23

Ik was nog vergeten:

Wilt u een EU die islam faciliteert? Wilt u een EU die ondermijning van nationale sentimenten tot doel stelt? Wilt u een EU die een "one size fits none" munt introduceert en handhaaft vóórdat de fiscale, culturele, juridische en politieke verschillen naar elkaar toe zijn gegroeid? Wilt u een EU die bereid is alles van *u* in te zetten om dit project te laten slagen? Wilt u een EU die handelt als een gokverslaafde? Wilt u een EU die de wortels van de identiteit van mensen doorsnijdt dan wel ontkent?

Dit zijn de laatste verkiezingen waar we volgens de regels van de democratie onze weerzin kunnen tonen.

BenBinnen | 24-04-14 | 21:36

"29. Het gebruik van kernenergie moet gefaseerd worden afgebouwd in Nederland"

Hoeveel fases kan je verzinnen met één hele kerncentrale in de energievoorziening van Nederland?

Gefaseerd opbouwen lijkt me overigens een prima plan. Liever twee moderne kerncentrales in mijn achtertuin dan tweehonderd van die lelijke subsidiemixers.

marcoplarco | 24-04-14 | 21:34

Een stem tegen de EU is ook een stem tegen dit kabinet .

Eurotokkie | 24-04-14 | 21:34

Ik herhaal het nog maar eens; stem gewoon Hans Jansen. Ongeacht bij welke partij hij zit.

Spittertje | 24-04-14 | 21:34

Ben het helemaal eens met BenBinnen.
Ben nog even door het kieskompas gelopen en aan het eind een schema waarin de VVD in het anti-EU vak staat. Hoe ze daar terecht komen met eurofiel Rutte aan het roer is mij een raadsel.

Barani517 | 24-04-14 | 21:30

Mooie analyse Van Rossem.
Maar zelfs in het EP zelf weet meer dan de helft niet wat ze daar doen, laat staan dat Krouwel of de gemiddelde kiezer dat weet.

ZonderNaam | 24-04-14 | 21:28

ZKH EénOog | 24-04-14 |
Ja, want het stemvee is niet op de hoogte en leest en kijkt niet naar Geenstijl!

lanexx | 24-04-14 | 21:26

@ fuckje 20:52

Ben je al moeder geworden, lieverd?

eerstneukendanpraten | 24-04-14 | 21:26

@BenBinnen | 24-04-14
*Applaus*
Kort, krachtig en exact verwoord waar het allemaal om gaat.

Gootbalkoning | 24-04-14 | 21:23

@fuckje | 24-04-14 | 20:52
Inderdaad, fuckje. Gewoon PVV, Hans Jansen. Kloar!

Vrije Nator | 24-04-14 | 21:22

Mooi hé, zo'n mislukte enquête (zou niet goed gekeurd worden van student voor onderzoek, weten ze bij de VU ook wel) met een stemadvies als presentje. Zielig.

Latrinalia | 24-04-14 | 21:19

Ik had deze bekeken en die was al zo erg. europa.stemwijzer.nl/#.U1bMf_mf2Y2.fac...

En nu blijkt dat die dus huizenhoog boven die van Krouwel cs uitsteekt.

Dit is werkelijk zodanige bagger dat het algemene bezwaar tegen dit soort wijzers (stemwijzers zijn nutteloos vanwege de achterliggende gedachte dat het in de politiek vooral om standpunten gaat over gewenste/gehoopte RESULTATEN, vage intenties dus, ipv om prioriteiten en concrete maatregelen)

"Het kieskompas draagt bij aan vertrouwen in EU politiek" zegt Krouwel blijkbaar.
Dat was ongetwijfeld zijn doelstelling.

Een KOOSwijzer zou beter zijn. Die bestaat ook. Maar de media besteden er geen aandacht aan.
Mijn bescheiden bijdrage op KOOSwijzer gebied betreft specifiek Van Baalen van de VVD. De man lapt vrolijk VVD partijprogramma aan zijn laars en wordt gewoon weer lijsttrekker
www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer...

Fransg | 24-04-14 | 21:17

Toch had ik geen enkele moeite om dit kompas eventjes met mijn onderbuikmagneet te bewerken. Draaide mooi naar rechts. Kon binnen 2 minuten alle vragen invullen. Bennik nou geslaagd?

ole guapa | 24-04-14 | 21:15

Ik mis Artikel 50 en ik mis UKIP. Iedereen die stemt op de VVD of D66 is een landverrader en zou direkt aangeklaagd en berecht moeten worden voor landverraad en het land uit moeten worden geknikkerd. Eeehh, dat kan natuurlijk helemaal niet met al die D66 rechters... Kloten!!

denoorman | 24-04-14 | 21:15

kudo voor parel

nikolaos | 24-04-14 | 21:14

Wilt u uw soevereiniteit opgeven ten gunste van een ondemocratisch geleide bureaucratenclub waarin de nederlandse stem nagenoeg niet meer meetelt? Wilt u dat europese ambtenaren onder druk van lobbyisten beslissen over lampen, bananen en stofzuigers? Wilt u zonder geraadpleegd te zijn een oorlog ingerommeld worden met een buurland wat ons niets heeft misdaan? Wilt u naast de tachtig belastingen, accijnzen en heffingen die u lokaal en nationaal betaalt ook nog een europese belasting betalen? Wilt u nog meer propaganda en dreigementen horen die u geen andere keus mogen laten dan vóór de EU te zijn? Wilt u permanent de zuidelijke landen financieel bijstaan? Wilt u multinationals begunstigen ten opzichte van middenstanders en kleine zelfstandigen? Wilt u het budgetrecht opgeven en erop vertrouwen dat leiders van andere landen met andere belangen dit veel beter kunnen? Wilt u uw baan op het spel zetten voor meer arbeidsmobiliteit? En waar gaat u dan werken? Wilt u in een verband leven waarin de menselijke maat totaal kwijt is?

Wilt u leiders die keer op keer en naar mate ze verder van de burger staan steeds meer opzichtig falen en uw belangen niet dienen? Waarom wilt u eigenlijk leiders? Kunt u niet zelf prima bepalen waar u uw geld aan uitgeeft en wie u ondersteunt?

Elke overheid is er voornamelijk voor zichzelf en soms voor de willekeurige groep die haar in het zadel houdt om wisselende minderheden te kunnen beroven van haar bezit, inkomsten en waardigheid. Ik ondersteun geen mafiapraktijken. Ook niet als daar goede bedoelingen aan ten grondslag liggen.

Fuck de EU en fuck onze overheid.

Ik ben het zat. Ik hoop u ook.

BenBinnen | 24-04-14 | 21:11

"Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste"
Daar zou elke Nederlander dus NEE op moeten antwoorden.
En degen die dat niet doen mogen dan per direct hun hele boeltje oppakken en in pak m beet Afghanistan of Haïti gaan wonen.

miko | 24-04-14 | 21:10

Haha, VU Amsterdam. Je kunt evengoed aan Raoul Castro vragen waar je in Cuba het beste op kunt stemmen.

Maar goed, het spelletje even meegespeeld. Ben zo conservatief en anti-EU als de neten, maar zweef nog altijd maar halverwege, middenin het rechtsonder-blokje. Helemaal onderaan belanden lijkt me zo goed als onmogelijk, de opstellers proberen nog altijd een sprankje van hoop (en dus een links-optimistische) tendens in je antwoorden te zien...

Gootbalkoning | 24-04-14 | 21:06

"Europees Kieskompas is een onbruikbare prutstool"

Het Europees Parlement en de Europese Verkiezingen zijn ook prutstools.

Maar schijnbaar functioneren ze nog altijd fantastisch om de prutstool 'Stemvee' zoet te houden.

ZKH EénOog | 24-04-14 | 21:00

@Slome Duikelaar | 24-04-14 | 20:52

Zijn moeder is een paar jaar geleden overleden aan een slopende ziekte. Was vrij bekend toen. Trieste opmerking

Allemamachie | 24-04-14 | 20:58

Zijn er verkiezingen dan ?

ongelovigehond | 24-04-14 | 20:56

Ik heb geen kieskompas nodig. Ik stem toch wel op de Partij voor de Dieren. Jawel. Weg met dat Brusselse addergebroed!

VanBukkem | 24-04-14 | 20:53

Om ze te helpen hier een betere stemwijzer. Bruikbaar voor 90% van de kiezers. Eén stelling.

"Ik ga stemmen"
- Nee
- Ik denk het niet
- Waarschijnlijk niet
- Geen haar op mijn hoofd
- Zo vroeg ben ik mijn bed nog niet uit

Geert Linkers | 24-04-14 | 20:53

Ik kwam uit bij Artikel 50, maar weet nog niet of ik ook op die partij ga stemmen ivm die nestbevuiler Van der poep. Eerst zijn eigen fakking zakken lopen te vullen, zelfs zijn eigen verslavingskosten declareren op kosten van Brussel en als hij dan niet meer op het pluche mag zitten een beetje lopen zeiken op degene die daar nog wel zitten. Die kerel zou zijn eigen moeder nog verraden als hij er beter van zou kunnen worden.

Slome Duikelaar | 24-04-14 | 20:52

Mijn onderbuikstemwijzer zegt: Hans Jansen.

fuckje | 24-04-14 | 20:52

Voor mij persoonlijk komen alle verkiezingen neer op "in of uit de EU". De EU is het enige relevante politieke onderwerp. Van invloed op alle aspecten van het leven.
.
Deze EU is m.i. ronduit gevaarlijk. Een regelrechte bedreiging voor de vrijheid, rechtstaat, en democratie. In feite heeft het defacto al een einde gemaakt aan de laatste twee door diverse schendingen van eigen regels en het overnemen van soevereiniteit zonder democratische controle.
.
Deze EU moet drastisch hervormd worden of anders moeten we eruit. Gezien het feit dat de Eurofielen slechts op dezelfde voet door willen kun je dus alleen kiezen op partijen die uit de EU willen.
.
Niet dat dit helpt. Goedschiks of kwaadschiks, die EU komt er. De Eurocratie acht alle middelen geoorloofd.
.
Tot binnenkort. Op het Oostfront!

Parel van het Zuiden | 24-04-14 | 20:49

Het is sowieso heel dom om een "kieskompas" te gebruiken.
Die dingen gaan op zijn best uit van wat er is de partijprogramma's van de partijen staat.
Maar daar verreweg de meeste partijen het "We moeten er koste wat het kost wel samen uitkomen met de partij waarmee we in een kabinet zitten" principe gebruiken zijn die partijprogramma's gedegradeerd tot verkiezingsreclamefolders die na de verkiezingen werkelijk niets meer waard zijn.
Kijk maar eens hoe snel Rutte al zijn verkiezingsbeloftes op gaf... om er samen met de PvdA uit te komen.
-
Het beste is kijken wat de partij vóór de verkiezingen deed.
Dat is namelijk zeer waarschijnlijk wat ze ná de verkiezingen ook weer gaan doen.
Vergeet als die glossy partijprogramma's, die zijn het papier niet waard waarop ze gedrukt zijn.

Moi | 24-04-14 | 20:45

@smdyasc | 24-04-14 | 20:40
En daarmee ook tegen de fascistische islam, maar dat spreekt voor zich.

smdyasc | 24-04-14 | 20:44

Nog bedrieglijker vind ik dat de VVD wordt geclassificeerd als anti-EU, helemaal aangezien ze ook nog een met Verhofstadt en D66 in de eurofiele ALDE-fractie zitten...

rode peper | 24-04-14 | 20:43

Ik weet ondertussen echt niet meer waar ik op moet stemmen. Denk dat ik het advies van ZZP-er dan maar gaat opvolgen. Hoef ik me ook niet schuldig te voelen zoals na de laatste TK verkiezing.

Peter3201 | 24-04-14 | 20:41

De fatsoenlijke burger zegt nee tegen de fascistische EU, zo eenvoudig is het.

smdyasc | 24-04-14 | 20:40

Die Krouwel is het sop niet waard, Piratenpartij, LibDem en artikel50 weglaten is idioot. Buiten nog, de terechte opmerkingen die hier boven geschreven staan natuurlijk. Kieskompas is compleet de weg kwijt. Heel slecht voor de democratie, want een miljoen jaknikkers gaan natuurlijk weer fappend de tekst doen en komen massaal op VVD66 uit. Bespottelijk allemaal

Allemamachie | 24-04-14 | 20:39

Ik kwam uit bij: Jezus leeft. Kent u die uitdrukking, Jezus leeft?

eerstneukendanpraten | 24-04-14 | 20:37

Artikel 50, Libertarische Partij en Piratenpartij worden buitengesloten bij misleidende Kieskompas.

drs.Nee | 24-04-14 | 20:37

Kieskompas moet verboden worden. Regelrechte manipulatie. Zeker zoals deze nu uitgevoerd wordt.
.
De analyse van GeenStijl slaat af en toe de plank behoorlijk mis. Er waren echter ook wel heel veel planken dus een foutje sluipt er zo in.

Parel van het Zuiden | 24-04-14 | 20:37

Als je voor je keuze een kieskompas nodig hebt kun je maar beter niet gaan stemmen.

ZZP-er | 24-04-14 | 20:33

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl