achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Europees Kieskompas is een onbruikbare prutstool

ochermedoehetniet.jpgTijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Kieskompas 1 miljoen bezoekers gehad, meldt het Kieskompas trots. Dat is heel erg. Want het Kieskompas van pepermuntsabbelaar André Krouwel en zijn legertje incompetente VU-prutsers is volslagen onbetrouwbaar. Tijdens #GR2014 zat de tool bomvol leugens, verdraaiingen en andere propagandatruukjes van - wie anders dan - de PvdA. Doorgeprikt op GeenStijl in 1, 2, 3 topics. Kun je hullie van de PvdA voor leugenaars en oplichters uitmaken (en dat zijn het ook), maar Kieskompas factcheckt de geleverde stellingen duidelijk zelf ook niet. Dan ben je dus het willoze stemvee dat zo'n tooltje gebruikt omdat het zelf te stom is om een onderbouwde keuze te maken moedwillig aan het voorliegen. Het vandaag gelanceerde Europese Kieskompas is geen haar beter. Domme stellingen, dubieuze vragen en kwesties waar het Europees Parlement helemaal niet over gaat, het zit er allemaal in. Van links tot rechts is men er kwaad over. Erger nog: de programma's van nieuwkomers als LibDem of Artikel50 zijn niet in het Kieskompas opgenomen. "Het kieskompas draagt bij aan vertrouwen in EU politiek", durft zo'n Krouwel schaamteloos te zeggen tegen iemand van de NPO. Flikker op, gek. Het Kieskompas is een onbruikbare prutstool die - net als de corrupte collegaas van de Stemwijzer - door niemand geraadpleegd zou moeten worden. Stijlloze ontleding van de slecht bijeen geraapte flutstellingen na de breek.

1. Nederland moet uit de euro
Nou, lekker populistisch binnenkomen meteen. Maar goed. In ieder geval nog een glasheldere stelling, die ook nog eens betrekking heeft op het onderwerp. Niet dat het Europarlement de euro kan wegstemmen trouwens. Dus erg zinvol is de vraag eigenlijk niet.
GS Kompas: Lekker pakkende stelling. Voor een zinloze vraag...

2. Het moet voor bedrijven makkelijker worden om werknemers te ontslaan
Daar heeft Europa (vooralsnog) geen zak mee te maken, want het ontslagrecht wordt nationaal geregeld.
GS Kompas: Irrelevante vraag.

3. Iedere lidstaat moet belangrijke beslissingen tegen kunnen houden, zelfs als alle andere lidstaten voor zijn
Daar is een simpeler woord voor: vetorecht. En dat heeft het Europarlement niet, en dat krijgt het Europarlement ook niet. Het EP bestaat uit 700+ ja-knikkers die alle wetjes die ze voor hun neus krijgen ongezien aannemen. De Raad van de Europese Unie heeft wel vetorecht. Die bestaat uit ministers van de lidstaten en die kiezen we niet op 22 mei, maar bij de nationale verkiezingen.
GS Kompas: Misleidende vraag.

4. Om Nederlandse werknemers te beschermen, moet ons land zijn grenzen sluiten voor Oost-Europese arbeiders
Heldere stelling. Kun je voor zijn, kun je tegen zijn, kun je schouderophalend neutraal over denken. Maar helaas voor de voorstanders: een wetswijziging via het Europarlement is niet voldoende om dit te bewerkstelligen. Daar is een verdragswijziging voor nodig, en daarin heeft het Europarlement slechts een 'adviserende rol'. Je kan er dus niet voor stemmen op 22 mei.
GS Kompas: Misleidende vraag die bij sommigen valse hoop en bij anderen valse vrees wekt.

5. Inkomsten moeten worden herverdeeld van rijke naar arme EU-regio's
Ah, bij vraag 5 eindelijk een relevante kwestie. Het EP stemt voor (of tegen, maar da's theoretisch) herverdeling van financiële middelen. Althans, van het geld waarover de EU kan beschikken en besluiten. 'Inkomsten' is wel een hele brede definitie. Inkomsten van de EU? De bedrijven in de EU? De burgers van de EU? Allemaal bij elkaar? Kortom: wélke inkomsten wil deze stelling herverdelen tussen rijke & arme regio's?
GS Kompas: Heb je eindelijk een relevante stelling. Verzuipt-ie alsnog in onduidelijkheid.

6. Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland
Gevoelskwestie die je kunt delen, of verwerpen, maar die zonder invloed is op de papieren besluitvorming.
GS Kompas: Onderbuikvraag. Inhoudelijk irrelevant.

7. Er moet een gemeenschappelijk buitenlands EU-beleid komen, ook als de zelfstandigheid van Nederland daardoor wordt beperkt
Onmogelijke stelling. Je kan het eens zijn met het eerste deel ('gemeenschappelijk EU buitenlandbeleid, goed idee'), maar het tweede deel van de stelling is dan meteen weer zo absoluut. Daarmee drijf je twijfelaars en voorzichtige voorstanders al snel richting 'neutraal' tot 'niet mee eens'-knoppen.
GS Kompas: Had die bijzin nou gewoon weggelaten, sukkels.

8. Het downloaden van films die beschermd zijn met copyright moet worden toegestaan voor persoonlijk gebruik
Beetje koddige vraag, want door die toevoeging 'die beschermd zijn met copyright' vragen ze eigenlijk of je diefstal OK vindt. We vragen ons zonder alle programma's van buiten te kennen af of er überhaupt een partij is die hier vóór is.
GS Kompas: Gewetensvraag die mogelijk door geen enkel programma gesteund wordt.

9. Multiculturalisme is goed voor Nederland
En dit is relevant voor de verkiezingen voor het Europees Parlement hoe, precies?
GS Kompas: Onderbuikvraag, ogenschijnlijk louter bedoeld om te determineren of u pro-PVV, ja ofte nee bent.

10. Nederland moet uit de Europese Unie stappen
Dat deze stelling er in zit - en al relatief vroeg in de vragenlijst - geeft vooral aan hoe de Europese verkiezingen op sentiment, en niet (en nooit of te nimmer) op inhoud gehouden worden.
GS Kompas: Het lijkt zo'n simpele vraag hè?

11. De Europese Unie moet de mogelijkheid krijgen om zelf belasting te heffen
Relevante vraag. Er zijn mensen (*kuch Guy Verhofstadt kuch*) die dit willen. Het Europarlement zou een voorstel daartoe kunnen aannemen. U kunt 22 mei stemmen voor dat Europarlement. Maak uw keus.
GS Kompas: Verdomd. Een zinnige vraag.

12. Europese Integratie is te ver gegaan, bepaalde bevoegdheden moeten aan de lidstaten terug worden gegeven
Of het nou wel zo is, of niet zo is: daar gaat het Europarlement niet over.
GS Kompas: Al weer een gemakzuchtige onderbuikvraag zonder fundament in de realiteit van de verkiezingen.

13. Kleine misdrijven moeten worden bestraft met een taakstraf in plaats van gevangenschap
Deze vraag over landelijk beleid is per ongeluk in de lijst blijven hangen of zo? Slaan we over. Niet relevant: Europa gaat er niet over.
GS Kompas: Domme fout weer zeg.

14. Het is goed als meer landen toetreden tot de Europese Unie
Kun je voor zijn. Kun je tegen zijn. Is iets waar het EP mede over beslist. Maar de stelling is nogal onvolledig: als het Zwitserland zou zijn, denkt iedereen: 'Keurig, fatsoenlijk, rijk, welvarend, hoogopgeleid land. Mja, doe maar'. Maar als het Oekraïne zou zijn, dat op de rand van een oorlog met Rusland staat? Of Turkije, dat langzaam een islamitische dictatuur wordt? [Boratmodus] Not so much... [/Borat]
GS Kompas: Goede stelling... NOT! Want kapot gemaakt door het niet noemen van specifieke landen.

15. De EU moet toestaan dat landen een hoger begrotingstekort hebben
Kun je voor zijn. Kun je tegen zijn. Is iets waar het EP mede over beslist. Maar had deze stelling niet een plafond moeten hebben of zo?
GS Kompas: Goeie stelling. Min of meer.

16. Door vrije marktwerking functioneert de gezondheidszorg beter
Aantoonbaar niet waar, deze stelling. Althans niet in een land waar de gezondheidszorg wordt geprivatiseerd en naar de vrije markt wordt geleid vanuit een startpositie in een overheidsmonopolie. En ohja, volledig irrelevant voor #Euro2014
GS Kompas: Interessant als open vraag in een consumentenonderzoek. Niet als multiple choice voor een kieskompas over de Euroverkiezingen, waarin dit helemaal geen onderwerp is.

17.De overheid moet zo min mogelijk ingrijpen in de economie
"De overheid." Welke overheid? Europees, nationaal, lokaal? Idem voor "de economie." Welke economie? Djiezus kraaist welke stagiair heeft stellingen zitten knippen/plakken uit het boekje 'Hoe vraag ik mijn kiezers wat ze willen in twintig simpele stellingen'?
GS Kompas: We snappen de stelling niet. NEXT!

18. Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste
Los van het feit dat Brussel al jaren bezig is met stelen uit de spaarpotten, reserveringen en inkomens van de Noordelijke Eurolanden om het boven de noodlijdende, politiek zieke en sociaal corrupte Zuidelijke Eurolanden weer uit te strooien: dit is vooral een gevoelsvraag, een morele kwestie, iets waar je ideologisch voor of tegen bent. Maar in Europa wordt het vooral pragmatisch toegepast, door Brussel, om hun eigen munt (en daarmee Het Ideaal) overeind te houden. Het is gaten dichten, lekken stoppen, een dijkdoorbraak in Griekenland stutten met zakken pensioenreserves uit Nederland. Je kan vóór herverdeling zijn van welvaart, maar tégen de manier waarop Brussel het doet. Je kan ook tégen herverdeling van jouw zuurverdiende geld zijn, maar vóór pragmatisch schuiven met potten om 'de boel bij elkaar te houden'. Deze stelling maakt geen onderscheid. Want dat past nou eenmaal niet in een simpele stelling in een stomme tool voor simpel stemvee.
GS Kompas: Morele vraag over pragmatische werkelijkheid. Niet met eens of oneens te beantwoorden zonder achtergrondkennis over de dagelijkse politieke praktijk van Europa.

19. Banken die in financiële problemen verkeren, moeten worden genationaliseerd
Gaat Europa niet over, is een landelijk vraagstuk dat hooguit door Brusselse wensen, eisen of normen wordt gestuurd. Maar daar heeft het EP dan weer niets mee te maken.
GS Kompas: Misleidende vraag. Had er niet in moeten staan.

20. Om de euro te behouden is het goed als Nederland zwakkere eurolanden financieel steunt
En nou ineens weer een stelling over Nederland, terwijl dit juist iets is wat Brussel doet. Stelletje schizofrene gekkies bij dat Kieskompas. Het is Brussel dat geld geeft, uit Brusselse middelen. Dat er meer geld van Noord naar Zuid loopt, omdat er nou eenmaal meer geld in Noord zit dan in Zuid, zal na de verkiezingen bovendien niet veranderen.
GS Kompas: De stelling had moeten zijn: "Om de euro te behouden is het goed als BRUSSEL zwakkere eurolanden financieel steunt." Nu kun je er niks mee.

21. Dierenrechten moeten strenger worden gehandhaafd binnen de EU, ook als dat ingaat tegen culturele tradities
Haha, een geloofsvraag die hypersubtiel verpakt wordt. De discussie over rituele slacht wordt echter nationaal gevoerd, niet Europees. Zal voorlopig en ongeacht de verkiezingsuitslag ook wel niet veranderen: veel te gevoelig onderwerp.
GS Kompas: Religiekwestie, ooeeehh voorzichtig verpakken die vraag! Huichelaars.

22. Om misdaad te bestrijden, mag de privacy van burgers worden beperkt
Ah, de onvermijdelijke 'veiligheid is heel belangrijk'-stelling.
GS Kompas: Domme zwart/wit-vraag, maar in ieder geval wel enigszins relevant in (digitale) kwesties die in toenemende mate internationaal zijn geworden.

23. Homostellen moeten dezelfde adoptierechten hebben als heteroseksuele paren
Dude. Sommige EU-landen hebben nog niet eens een homohuwelijk, maar we gaan adoptie alvast Europees regelen? Dit is een nationale aangelegenheid. Zie eerst maar eens dat die achterlijke landen aan de oost- en zuidkant van de EU homofilie niet meer als verderfelijk en/of een ziekte beschouwen. Inclusief Frankrijk.
GS Kompas: Irrelevante kwestie. ALWEER.

24. De belasting voor de hoogste inkomens moet worden verhoogd
DAAR. GAAT. DE. EU. NIET. OVER
GS Kompas: De irritatie neemt toe, merkt u het?

25. Bezuinigen op overheidsuitgaven is de beste manier om uit de economische crisis te komen
Oh gelukkig. Een min of meer relevante stelling om de gemoederen wat mee te bedaren. Net op tijd zeg...
GS Kompas: *haalt adem* Hoewel. Ook dit wordt nationaal, en niet centraal, bepaald. Zucht..

26. Het is belangrijker om het milieu te beschermen dan economische groei te bevorderen
Nou moe. Wat een fundamentalisme. Kan het niet allebei? En is het Europees Parlement verdeeld over deze kwestie?
GS Kompas: Tsssk. Militantjes daarzo bij Kantoor Krouwel.

27. De Islam vormt een bedreiging voor de Nederlandse waarden
Eeh, ja. Dat vormt de islam inderdaad. Maar hoe is dat relevant voor de Europese verkiezingen?
GS Kompas: Haatzaaiers!

28. Het gebruik van wiet moet worden gelegaliseerd
Kun je voor of tegen zijn. Lijkt ons echter niet echt een prioriteit binnen een Europese Unie waar wierie bijna onvoorwaardelijk VERBOTEN is. Niets op af te dingen qua stelling. Wel qua relevantie voor de verkiezingen.
GS Kompas: De aanwezigheid van deze stelling is een mogelijke verklaring voor 80% van de andere stellingen. Als in: hoe stoned was Krouwel toen ie dat lijstje schreef?

29. Het gebruik van kernenergie moet gefaseerd worden afgebouwd in Nederland
In Nederland. NEDERLAND. Dus niet in BRUSSEL. En NEDERLAND regelt ook déze kwestie NATIONAAL, niet EUROPEES. GODVERDOMME MAN KUNNEN JULLIE DAN HELEMAAL NIETS GOED?
GS Kompas: Het zou ons verbazen als er überhaupt mensen tot stelling 29 zijn gekomen in dit ACHTERLIJKE Kieskompas.

30. Biologische voedselproductie moet worden verhoogd, ook als dit leidt tot hogere voedselprijzen
Lijkt op 26, maar dan met iets meer coherentie tussen zin en bijzin.
GS Kompas: Europees geregelde kwestie. Derhalve goede stelling. Maar mogelijk is deze vraag ingekocht door Monsanto, dat stiekem marktonderzoek doet naar de haalbaarheid van nog meer groentepatenten. Dus kies uw antwoord bij voorkeur misleidend.

SLOTGEDACHTE: Dit Kieskompas ZUIGT nog harder dan de ook al behoorlijk debiele Stemwijzer. Ons stijlloze kiesadvies: doe wat Feynman zegt: wees je eigen stemwijzer.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.