Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De Stemwijzer is een onbruikbare prutstool

1334250874-today.jpeg Vandaag weer gelanceerd: de Stemwijzer. Want traditiegetrouw heeft de helft van de stemgerechtigden totaal geen idee wat de verschillende partijen nou allemaal willen. Het tooltje zou behulpzaam moeten zijn, maar blijft (bewust?) vaag op diverse onderwerpen. Als het doel van de Stemwijzer echt is om mensen te helpen een weloverwogen, geïnformeerde keuze te maken, zouden de makers hun gebruikers ook wat serieuzer moeten nemen. Door ze het hele verhaal bij een onderwerp voor te leggen. Nu is de Stemwijzer bovenal een uithangbord voor vlotte oneliners en stellingen uit de diverse partijprogramma's, maar worden zware langetermijnonderwerpen op het gebied van zorg, veiligheid, immigratie, onderwijs of Europa amper beroerd of in simplisme verhuld. Daarmee wekt de Stemwijzer alleen de schijn van behulpzaamheid. En onafhankelijk is het ding al helemaal niet, als je kijkt naar de makers: De baas van stemwijzerbouwer ProDemos is een gristengekkie en de Raad van Toezicht zit bomvol (oud-) politici. Als je 'm vervolgens invult, komt de partij waar je het 't minst mee oneens bent als winnaar uit de bus - ook als je het daar toch nog op (bijvoorbeeld) dertien van de dertig punten mee oneens bent. Het zal op die manier de zwevende kiezers niet bij z'n enkels naar de grond trekken, maar in veel gevallen eerder onderstrepen dat er verdomd weinig te kiezen valt dit verkiezingsseizoen. De Stemwijzer helpt dus eigenlijk geen fuck bij het maken van een weloverwogen keuze. Na de lees verder nemen we de stellingen alvast even door.

Stelling 1. Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer dan 3% bedragen.
Deze stelling bevat geen enkele context. Hoe moet een Stemwijzergebruiker dan weten wat de voor- en nadelen zijn van overschrijding, danwel handhaving van de drieprocentsnorm? En waarom is de stelling niet voluit: 'Het tekort op de begroting mag van de Europese Unie in 2013 niet meer dan 3% bedragen'? Da's een simpele duiding door de toevoeging van vier woordjes, maar wel vier woordjes die behoorlijk relevant zijn voor deze kwestie.

Stelling 2. Het aantal leden van de Tweede Kamer moet 150 blijven.
Huhwat? 150 Kamerleden, 100 Kamerleden, 75 Kamerleden, Drie Wijze Mannen En Eén Vrouw of een Raad van Elf: who the fuck cares? Bestuurlijke vernieuwing stierf met de dood van Hans van Mierlo. Alleen VVD en PVV willen een kleinere Kamer - dus dat krijgt sowieso nooit een meerderheid. Neeeeext.

Stelling 3. Alle coffeeshops in Nederland moeten dicht.
Wat een rare vraag. Alleen de Gristenclubjes willen terug naar Bijbelse tijden zonder coffeeshops, de rest van de (relevante) partijen wisselt tussen duidelijker gedoogbeleid zonder grijze achterdeurtoestanden of complete legalisering + lekker belasting cashen op wietaccijns. De stelling moet niet over coffeeshops gaan, maar over de invoering van de Wietpas. Handig voor de partijen die hun standpunten aan moesten leveren bij deze stelling ook: kunnen ze lekker vaag blijven over de toekomst van het beleid en dat hatelijke pasje.

Stelling 4. Er moeten minimumstraffen komen. Rechters hebben dan minder vrijheid in het opleggen van straffen.
Heldere stelling. Jammer dat-ie misleidend is: wederom zijn het enkel VVD en PVV die pleiten voor minimumstraffen. De rest schuift het onderwerp af op de scheiding der machten. Rechters bepalen de strafmaat, niet de politiek - en dat is een hobbel die politiek gezien ook praktisch onmogelijk zal blijken om door de PVV en/of de VVD overwonnen te worden, hoe groot ze ook worden op 12 september. Juichend op 'Eens' klikken zal dus in de praktijk zinloos blijken. Leuk zoethoudertje wel.

Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of de winkels op zondag open mogen zijn.
Helder. Voor: eigenlijk iedereen, behalve CU, SGP en de SP. Hoewel, er had ook kunnen staan: 'Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen of hun winkel op zondag open is'. Maar ja. Daar sluit dan weer geen enkel partijprogramma op aan.

Stelling 6. De regering moet de reiskostenvergoeding gaan belasten, ook voor openbaar vervoer.
Ben je voor, of ben je tegen. D66 wil zich houden aan de afspraak in het Kunduzakkoord dat reiskostenvergoeding belast moet worden, en weet zelfs te melden dat de files met 10% zullen afnemen door de maatregel. Waar ze dat vandaan halen is ons ook een raadsel. De duurzaamheidprofeten van GroenLinks willen OV-forensen uitzonderen, maar automobilisten uiteraard wél extra belasten. Het CDA wil een middenweg: geen 19 cent per kilometer onbelast, maar slechts 13 cent. De rest van de partijen is (fel) tegen.

Stelling 7. Er moet Europees toezicht op banken komen.
Hoe dan? Wat voor toezicht? Betekent dat meer macht voor Brussel? Betekent 'nee' zeggen dat er überhaupt geen toezichthouder komt? Waarom moet je zoiets uit handen geven aan een Europees instituut dat opgericht moet worden door mensen waarvan we nu leren dat ze tien jaar geleden op wankele gronden een munt hebben ingevoerd die nu mede zorgt voor Europese economische instabiliteit? Zijn landelijke toezichthouders eigenlijk überhaupt nog een optie binnen de groeiende macht van de EU? En was er dan nog überhaupt geen toezicht op de banken en financiële markten? Wat zijn de alternatieven? Zijn er wel alternatieven? Sommige partijen (SP, PVV, PvdD) willen geen Europese toezichthouder, maar wie zegt dat Nederland hier nog zeggenschap over heeft, en Brussel er van kan weerhouden een Europese toezichthouder in te stellen? Vragen, vragen, vragen bij een stelling waar geen 'eens' of 'oneens' op mogelijk is zonder een 'komma, maarrr' er achter. Maar daar voorziet de Stemwijzer niet in - dus kunnen de partijen het ook nog even boven de Europese markt laten zweven.

Stelling 8. De hoogte van de kinderbijslag moet afhangen van het inkomen.
Door de bank genomen is links vóór en rechts tégen. Maar zou in een tijdperk waarin de financiële ondersteuningsmogelijkheden van de overheid in toenemende mate eindig blijken te zijn, de vraag niet moeten gaan over de hoogte van de kinderbijslag, maar tot hoevéél kinderen het recht op kinderbijslag zou moeten gelden? Maar ja. Daar hoor je de kortetermijndenkers in Den Haag dan weer niet over.

Stelling 9. De periode dat iemand een WW-uitkering krijgt moet veel korter worden, maar het bedrag moet de eerste maanden wel omhoog.
Dat is gek. Je mag wel de voorkeur uitspreken dat de WW-duur verkort moet worden, MAAR dan stem je er ook voor dat er tijdens die periode méér gratis geld per maand wordt uitgekeerd aan WW'ers. Kiezen voor verkorting én handhaving (of verlaging) van het uitkeringsbedrag kan niet. Oh wacht. Dat wil geen enkele (serieuze) partij. Dus valt er eigenlijk niets te kiezen op dat vlak. Dat wordt voor velen dus de optie 'geen van beiden', en dan moet je na 12 september maar gewoon afwachten. Maar de terugdringing van het aantal WW-uitkeringen blijft zo onbesproken, dus goedkoper zal de regeling linksom of rechtsom niet worden.

Stelling 10. De leeftijd waarop iemand AOW krijgt moet 65 jaar blijven, in ieder geval tot 2020
Helder - maar wel een onderwerp waar onlangs al politieke overeenstemming over bereikt is. Valt deze vraag daarmee niet onder goedkoop populisme? Het opnieuw op tafel gooien na 12 september is in ieder geval weinig bevorderlijk voor de langetermijnplanning van vergrijzing & stijgende zorgbelasting - of je nou voor of tegen bent.

Stelling 11. Het moet voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers te ontslaan.
Helder. Ja, nee of whatever.

Stelling 12. De regering moet de studiebeurs afschaffen. Studenten moeten voortaan geld lenen voor hun studie.
Deze stelling gaat enkel over de kosten van hoger onderwijs, niet over de kwaliteit. En dáár zit het probleem nou juist - maar dat negeert deze stelling volkomen. Ondertussen heeft niemand het over de waardedaling van hogeschooldiploma's, de genadezesjes aan de universiteiten om afstudeergeld te kunnen cashen, de enorme stofwolk die Diederik in de sociale wetenschappen opgeworpen heeft, of de televisies in de auto's van schoolbestuurders.

Stelling 13. Het publieke bestel van radio en tv met omroepverenigingen moet blijven bestaan.
Geen enkele partij heeft het over afschaffing, zelfs de PVV niet. Alleen over inperking tot twee of maar één publieke zender. Deze stelling is dus incorrect ten opzichte van de diverse partijprogramma's. Het zou moeten zijn: 'Het publieke bestel van radio en tv met omroepverenigingen moet worden ingeperkt', ja/nee/geen mening.

Stelling 14. Het auteursrecht op internet moet streng worden gehandhaafd.
Alwéér een stelling die de discussielading niet dekt. Bijna niemand is voor moedwillige schending van auteursrechten, de discussie moet gaan over de stimulans van alternatieven voor downloaden. Je kan wel roepen dat het auteursrecht beschermd moet worden op internet, maar ondertussen is het onmogelijk om een downloadverbod te handhaven. Maar dat snappen de meeste partijen nog steeds niet - dus blijven ze maar vasthouden aan een auteursrechtenwet van bijna 100 jaar oud. Succes d'r mee en Fuck Tim Kuik.

Stelling 15. Migranten mogen na aankomst in Nederland voorlopig geen bijstandsuitkering krijgen.
Populistische stelling. Migranten die Nederland binnen komen, hebben op dit moment sowieso niet per definitie recht op een uitkering. Vragen of de drempels en eisen verhoogd moeten worden is prima, maar deze stelling impliceert ten onrechte dat iedere migrant automatisch uit de ruif vreet. Deze stelling zal in de stemwijzer dus vooral gunstig uitpakken voor de PVV. Lees vooral even de partijtoelichting tijdens het invullen van de Stemwijzer: de meeste partijen doen ook 'huh?' bij deze vraag.

Stelling 16. De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.
Tsja. Makkelijke vraag. Houdt u van ongestremd autorijden of rijdt u trein, fiets of Prius?

Stelling 17. De bouw van nieuwe moskeeën moet stoppen.
Goh, het islamdebat gereduceerd tot één stelling die zowel een islam hatend onderbuik-antwoord kan generen, als wel een esthetische keuze, als wel eentje die zich richt tegen religie (in al haar verschijningsvormen) in de openbare ruimte. De kiezer wordt hier gedwongen om zijn/haar bijvoorbeeld bestaande afkeer van overlastgevende jongeren uit bepaalde bevolkingsgroepen te kanaliseren via een afkeer van gebouwen waarbinnen mensen hun geloof belijden, want daar komt het bij een gebrek aan andere stellingen over dat onderwerp toch een beetje op neer. Deze stelling gaat de nuancering van de allochtonendiscussie niet helpen in ieder geval. Wederom een gunstige stelling voor een PVV-adviesje. Verder inhoudelijk zinloos wegens vrijheid van religie. Althans, voor iedereen die voldoet aan de bouw- en vergunningseisen natuurlijk.

Stelling 18. De verhoging van de maximumsnelheid op sommige snelwegen naar 130 km moet worden teruggedraaid.
Ah, de stelling waar heel Nederland al maanden over wakker ligt. Hou. Een. Sop.

Stelling 19. De aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden beperkt.
Alle hypotheekdragers straffen om op die manier de rijken een hak te kunnen zetten, of iedereen een beetje ademruimte geven in economisch zware tijden? U beslist.

Stelling 20. Verhuurders van woningen moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen.
Daar zorgt de markt toch zelf wel voor? Met deze stelling ontlopen de partijen de discussie van scheefwonen - handig, want een groot deel van de kiezers huurt een huis en daar weer een groot deel van woont eigenlijk iets boven hun stand in een sociale woning. Willen vooral de partijen op links zich niet te hard aan branden in verkiezingstijd natuurlijk.

Stelling 21. De belasting op vlees moet flink omhoog.
Dit onderwerp is er langzaam in geslopen, maar zal alleen maar groter worden. Terechte stelling dus. Fans van bloederige biefstuk & BBQ'en weten wat ze moeten doen hier.

Stelling 22. In de Randstad moeten meer woningen komen, eventueel ook in groene gebieden.
Voor wie vindt dat er nog niet genoeg provincialen in het Westen des lands wonen, is dit een duidelijke 'Eens'. Pim Fortuyn mompelde ooit iets over het volledig dicht asfalteren van de Randstad en dan zuinig zijn op De Rest van Nederland - just saying hoor.

Stelling 23. Er mogen meer megastallen komen als zij voldoen aan eisen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu.
LOL. 'Er mag ... mits' is een constructie waar je het wat moeilijk mee oneens kunt zijn. Met andere woorden: vegetariërs en ander voorstanders van duurzaam voedsel en dito levensstijl zullen hier makkelijk 'oneens' zeggen, twijfelaars neigen door de formulering wellicht toch naar 'eens'. Dit is namelijk geen stelling, dit is het poldermodel in één zin.

Stelling 24. Er moet meer concurrentie tussen zorginstellingen (marktwerking) komen.
Ook weer een lastige formuleing, want meer marktwerking hoeft onder het juiste toezicht niet slecht te zijn, maar daar rept de stelling niet over. Aan de andere kant: zie de bankencrisis om te weten hoe toezicht op enorme en onoverzichtelijke sectoren werkt. Aan u de keus.

Stelling 25. De huisarts moet onder het eigen risico in de zorg vallen.
Eens: Jaag hypochonders en allochtone vrouwen uit de wachtkamer, maar stimuleer daarmee het googelen naar symptomen én medicijnen, met alle gevolgen van dien. Oneens: Hou de (financiële) druk op de zorg mede hoog. Cynisch hè?

Stelling 26. Iedere burger moet orgaandonor zijn, tenzij hij of zij hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.
Ah. Even de nieren van de bevolking proeven op een pijnlijk en zeer persoonlijk onderwerp. We werpen alvast Deel III, artikel 7 van de International Covenant on Civil and Political Rights van de Verenigde Naties tegen: "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation." Daar ga je al, met je automatische registratie. Maar d'r zijn wel meer moeilijkheden. Hoe ga je dat met kinderen onder de 18 doen? Die mogen niet stemmen, maar mogen die dan wel zelf kiezen of ze wel of geen donor worden? En wat doen we met lieden die zullen behoren tot de voorspelbaar grote maatschappelijk groep die chronisch 'ohja moet ik nog ff ongedaan maken' zal blijven zeggen, maar dan onverwacht dood gaat en alsnog wordt leeggeroofd, terwijl familieleden vergeefs claimen dat die persoon dat eigenlijk helemaal niet wilde? Mooie scene krijg je dan in het ziekenhuis. En wat als religieus georiënteerden na de dood van een familielid besluiten dat donatie tegen hun geloof is, krijgen die dan een uitzonderingspositie? Nobel streven hoor, om als overheid zijnde in een vlaag van volkomen antiliberaal keuzefascisme over de fysieke integriteit van je bevolking te willen beschikken om andere mensen te kunnen helpen. Maar dit onzalige voorstel gaat het natuurlijk nooit redden, wat je ook kiest. Te veel haken en ogen en de Stemwijzer haakt hier iets te snel in op verkiezingsbait.

Stelling 27. Nederland moet zich terugtrekken uit het project voor de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig JSF.
Dat is al gebeurd. Eén van de laatste besluiten die de Kamer nam. Ohnee wacht. Het volgende kabinet beslist. Nou. Voor of tegen stemmen dan maar.

Stelling 28. De regering moet afzien van nieuwe bezuinigingen op defensie.
Ghehe. Zie eerst maar eens wat tanks te verkopen. Ons advies: alles best, als we Hans Hillen maar nooit meer terugkrijgen als MinDef.

Stelling 29. De regering moet veel minder geld uitgeven voor hulp aan arme landen.
Wéér zo'n populistische stelling. Kon je niet vragen: 'De regering moet besteding van ontwikkelingsgeld kritischer beoordelen'? Onder 'arme landen' vallen niet alleen de hongerbuikjes in Afrika, maar ook de slachtoffers van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen. Twee totaal verschillende zaken waar de Stemwijzer geen onderscheid in kan brengen - en dus ook geen afgewogen oordeel mee kan geven.

Stelling 30. Nederland moet streven naar een Europese regering, die door het Europees Parlement wordt benoemd en ontslagen.
Oh hallo, op de valreep nog één vaag stellinkje over Europa. Gelukkig is dat niet zo'n heel belangrijk onderwerp bij de komende verkiezingen... Nou kies maar, willen we alle stappen van democratisering van de Europese Unie overslaan en meteen een Euroregering aanstellen, of willen we dat helemaal niet? Gelukkig weet de Stemwijzer dit bij alle kiezers tot in detail bekende onderwerp gevoelig en helder over te brengen in een stelling die uitermate goed duidelijk maakt wat Europa is, wat Europa doet en wat Europa wil. We hebben er alle vertrouwen in dat u na deze laatste stelling goed geïnformeerd aan de start kunt verschijnen op 12 september. De kleine details zoals de miljarden voor het ESM, de wankele positie van enkele landen in de eurozone of die van de eurozone als geheel komen later nog wel eens aan bod. Eerst maar eens naar de stembus. Toi toi toi en namens de makers van de Stemwijzer: geen dank & graag gedaan.

Reaguursels

Inloggen

Wat een faalartikel van geen stijl zeg. Slecht onderbouwd en er weerhoudt jongeren er alleen maar van om te gaan stemmen. Kieskompas.nl werk wel goed overigens;)

Suiram | 16-08-12 | 01:43

@H.A. Ram | 13-08-12 | 21:03
Niet op GS

Sylvester Calzone | 15-08-12 | 01:49

En dan hier de juiste antwoorden.
1 Eens
2 Oneens
3 Eens
4 Eens
5 Eens
6 Oneens
7 Oneens
8 Oneens
9 Oneens
10 Oneens
11 Oneens
12 Oneens
13 Oneens
14 Oneens
15 Eens
16 Oneens
17 Eens
18 Oneens
19 Eens
20 Eens
21 Oneens
22 Oneens
23 Oneens
24 Eens
25 Oneens
26 Oneens
27 Oneens
28 Eens
29 Eens
30 Oneens

eye | 14-08-12 | 19:08

-weggejorist-

Pietje Pelle | 14-08-12 | 18:13

Stemmentracker zegt ook PVV.

Nou nu weten we het wel denk ik. Hoe dan ook, voordat je zinloos gaat blaten over de PVV lees pvv.nl en hun programma.

nosverraadu | 14-08-12 | 16:52

Mijn uitkomst :
1. PVV
2. Anti Europa Partij
3. SP
4. Libertarische Partij
.
PVV it is.

nosverraadu | 14-08-12 | 15:41

TM | 14-08-12 | 12:22 |
Net zo als er intelligente D66ers bestaan, die scheren we ook niet één kam met Pechtold!

lanexxx | 14-08-12 | 15:02

Volgens Stemwijzer kom ik uit op PVV met 7 punten oneens. Volgens welkepartijpastbijmij.nl kom ik uit op Partij voor de Dieren!!

bodo | 14-08-12 | 14:48

CDA

zeefert | 14-08-12 | 14:14

Als dit zo doorgaat hoeven partijen ook geen verkiezingsprogramma's meer te schrijven. Het insturen van de kieswijzer partij-standpunten zou volstaan (voor zover die dan een dag na de verkiezingen niet worden ingeleverd).
Belachelijk. Een ieder die een kieswijzer nodig heeft om tot een keuze te komen, toont daarbij zijn/haar onvermogen om een minimale hoeveelheid belangstelling te tonen in onze democratische processen en zou -van de kiezersregistratielijsten moeten worden geschrapt- verplicht op inburgeringscursus gestuurd moeten worden.

Ven1V1d1V1c1 | 14-08-12 | 14:10

@TM: Correctie: ik zeg niet dat ik PVV stem, maar dat ik volgens de stemwijzer bij de PVV hoor. Ik ben tegen de EU, tegen ontwikkelingssamenwerking en tegen doorgaan met de JSF. Vandaar. Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen?

Kees123 | 14-08-12 | 13:54

Sinds enkele weken kan de door dr. K. Van Driel ontwikkelde Politieke Belevingsmeter worden gebruikt. Deze Belevingsmeter is niet gebaseerd op politieke stellingnamen, zoals bijvoorbeeld de Stemwijzer dat wel doet. Bij de ontwikkeling is voor een psychologische benadering gekozen. Je krijgt je eigen denken netjes geordend in een kader dat jezelf nooit zou hebben bedacht. Kan behulpzaam zijn bij het maken van een keuze!

Ga naar: klantbeleving.mypsychology.nl/back/ind...

CosaNova | 14-08-12 | 13:47

Voor de sociaal-liberale niet eurofielen onder ons is de Liberaal Democratische Partij misschien een leuk alternatief. Uiteraard een partij, waarbij niet alle standpunten uitgewerkt zijn, maar dat hoeft ook niet, immers als je het op de hoofdlijnen eens bent dan volgt daar vanzelf het gedrag uit mbt meer gedetailleerde issues. Bovendien moeten we natuurlijk wat in deze tijden, waar veel politieke partijen de weg helemaal kwijt zijn.

www.libdem.nl/LinkClick.aspx?fileticke...

Larude | 14-08-12 | 12:40

"Bestuurlijke vernieuwing stierf met de dood van Hans van Mierlo."

Kijk, *dat* noem ik nou een memorabele quote.

TM | 14-08-12 | 12:26

Correctie ; "Dit, terwijl het dus gaat om 1 op de 9(!!!) mensen die PVV stemmen".

Voor er over een rekenfout gezeken wordt.

TM | 14-08-12 | 12:24

31% (!!) van de stemmerts op deze site stemt - volgens de poll - PVV. Dat is landelijk 11% (= 17 zetels)...

We mogen kortom vanaf nu gewoon zeggen dat deze site een bolwerk is van PVV-fanaten. Deze fanaten stellen ook nog regelmatig categorisch dat 'Nederland door MASSAAL PVV te stemmen, zich uitspreekt tegen het politieke establishment'. Dit, terwijl het dus gaat om 1 op de 11 mensen die PVV stemmen, iets meer dan het aantal dat op D66 stemt, om maar eens een direkte tegenstander te noemen. Ook de aansluiting met de werkelijkheid in politiek Nederland lijken veel van deze PVV-ers dus aardig te missen. De Uitzonderingen UITERAARD niet meegeteld want ook die zijn er; intelligente PVV-ers, en die moet je niet over dezelfde kam scheren als Henk en Ingrid.

TM | 14-08-12 | 12:22

Geen vraag over rekeningrijden of kilometerheffing.
Dat vind ik beangstigend.
Kilometerheffing is niet bepaald een non-issue.
Ik ben als de dood dat dat er stilzwijgend door ge-kunduzed wordt in een VVD GL D66 achtige coalitie.
Dat geld voor het ESM moet immers ergens vandaan komen...

lustkapper | 14-08-12 | 11:44

Ongelofelijk hoe die prutsers het voor elkaar kunnen krijgen om zo ongeveer elk politiek standpunt uit te hollen tot een zompige oneliner. Nou ja, elk standpunt... *kuch*Europa*rochel*

Voor het overige spreek ik nog steeds de stille hoop uit (echter spreek ik die wel redelijk luid uit) dat Nederland collectief besluit voor de verandering eens slim te stemmen, en NIET op een Eurofiele partij te stemmen. Nederland in de uitverkoop? Nee. Geen VVD, geen D66, geen PvdA. Geen landverraders. Gewoon nee.

Nietvoordekat | 14-08-12 | 11:33

Stelling 19 gaan jullie ook veel te kort door de bocht. Het gaat hier namelijk ook over de afhankelijkheid van hoge huizenprijzen welke door de HRA worden gefinancierd.
Ook, krijgt niet 'iedereen' ademruimte. Alleen de mensen met een hypotheek welke ze eigenlijk niet kunnen betalen.

Devlonir | 14-08-12 | 11:16

Het invullen is zonde van je tijd.

Bataaf | 14-08-12 | 11:12

Als je op rationele gronden wilt stemmen door bv. programma's naast elkaar te leggen of "wijzers" te hanteren,dan is je leven te kort om een oordeel te vellen.Tenslotte is zo'n verkiezing een kwestie van vertrouwen om dus tijd te paren : Achter kreten aanhollen dus.De grootste,allesomvattende kreten, betreffen de keus : Rechts of links en zijn immer geneigd in balans te geraken. Al vanaf de oorsprong van de burger-revolutie eind 18e eeuw zijn het resp. de provinciaal- en de stedelijk-revolutionaire standpunten van resp.de Girondijnen en Jakobijnen,rechts en links van de voorzitter der conventie.De principes zijn in wezen nog nooit verdwenen : Het land levert het eten en de ruimte,de steden consumeren het,oftewel de inerte massa die dichterbij de natuur staat en de meer wellevende massa,die de natuur naar de hand wil zetten door de "geesten" in de eigen richtingen redzaamheid te wijzen.Wie de schoen past trekke hem dus aan,als het weer tijd is om te verkiezen.Maar bedenk dat alle woorden met "ver" ervoor ,meestal neerkomen op "verre van".Het geld geeft meestal de importantie aan van wat de mensen willen,maar lang niet altijd,want al stapelden de dode farao's hun schatten op in hun gigantische piramides ,de rovers overleefden hen.

Dolphi | 14-08-12 | 11:10

Waarmee ik niet wil zeggen dat Europa niet stuk is met 5 a 10 jaar wanneer we niet steunen. Echter je hebt stuk en finaal naar de kloten natuurlijk.

No Mames | 14-08-12 | 11:00

Stelling 18. De verhoging van de maximumsnelheid op sommige snelwegen naar 130 km moet worden teruggedraaid.
Inderdaad. Dit omdat de nieuwe maximumsnelheid van 140 km ingevoerd wordt.

Mijnbescheidenmening | 14-08-12 | 11:00

Er is maar één stelling, blijven we Zuid-Europa steunen, dan wel doorgaan met het EU debacle. De enige relevante stelling. Daar wanneer we dat doen de komende 10 jaar, we tevens met een revolver aan de gordel lopen om die laatste paar bezittingen die je nog hebt te verdedigen tegen de andere nog armer en genaaide straat bewoners. En dan maak je, je eigen niet zo druk meer om over de peanuts rest.

No Mames | 14-08-12 | 10:52

1 pvv
2 pvda (met 2 puntjes verschil)

WTF...???

Lepo | 14-08-12 | 10:47

PVV, kan er niks aan doen, moet v/d stemwijzer.

Uw Verzekeringsadvis | 14-08-12 | 10:40

Hoewel je een keuze nooit af moet laten hangen van een dergelijke wijzer. Is op dit moment ook de Kieswijzer online. Hier kun je middels meerkeuze antwoorden (in sommige gevallen libertarische antwoorden/stellingen) geven i.p.v. eens of oneens. Na invullen van deze test verwacht ik dat naast de libertariers alle liberale vvd'ers en in sommige gevallen pvv'ers ook op de LP uit zullen komen. Of je er dan op moet stemmen ligt natuurlijk volledig aan jezelf.

Tointje | 14-08-12 | 10:38

double punch | 14-08-12 | 10:15 |
En van integere pers kun je allang niet meer spreken, ze zitten allemaal in de zak van de partijen.

lanexxx | 14-08-12 | 10:23

kom ook uit op pvv! Maar blijf lekker VVD stemmen.

krekkel | 14-08-12 | 10:22

Deze stemwijzer is gewoon in het leven geroepen voor de dommen onder de bevolking, oftewel het sturen van de stemmen.

lanexxx | 14-08-12 | 10:22

Wat mij (eigenlijk ook weer niet) verbaast is de verslaggeving door de zogenaamde serieuze pers. Allemaal positief. Gelukkig hebben we geen stijl en wordt de vinger toch nog even op de zere plek gelegd.

double punch | 14-08-12 | 10:15

Kwam tot mijn stomme verbazing uit bij de Libertarische Partij, een partij waar ik nog nooit van had gehoord. Geruststellend was dat de PVV, een partij waarvan ik wel heb gehoord, op de tweede plaats stond. Maar het allergeruststellendst was dat ik het minst blijk te hebben met het D66-gedachtegoed. In mijn geval werkt de Stemwijzer dus prima.

Kees123 | 14-08-12 | 10:12

Ik beoordeel die gasten niet op wat ze beloven, nee, ik kijk ff terug wat ze pak weg de afgelopen 15 jaar hebben uitgevreten.
Dit om dat politici er van uitgaan dat mensen (lees: electoraal stemvee) snel dingen vergeten.
Maar via het grote boze internet kan je een hele hoop dingen terug vinden.
O.a. het GS-archief is hier erg handig bij.

Lenco | 14-08-12 | 10:09

Links of rechtsom in de kont geneu*t worden, u beslist!

caspert79 | 14-08-12 | 09:56

Het is het systeem zelf wat langzaam maar zeker aan het vastlopen is. Brussel gaat bepalen hoe Nederland z'n zaakjes moet regelen.
De meeste partijen zijn voor omdat we anders oorlog krijgen volgens hen...
In 1940 vochten we tenminste nog terug...

Stem Blanco

je therapeut | 14-08-12 | 09:52

Bij mij kregen SP en VVD exact de dezelfde score en stonden gezamelijk op 1 en 2, dat laat al zien dat deze test compleet stuk is.

Rest In Privacy | 14-08-12 | 09:36

Bij mij kregen SP en VVD exact de dezelfde score en stonden gezamelijk op 1 en 2, dat laat al zien dat deze test compleet stuk is.

Rest In Privacy | 14-08-12 | 09:36

Ik kom gewoon bij de Pvda uit dus er is niks mis met die stemwijzer.

Supermatthijs | 14-08-12 | 09:34

Ik kom uit op pvv en daarna VVD. Stem toch maar VVD omdat de SP absoluut niet de grootste mag worden!,

msgambler | 14-08-12 | 09:29

Ik kom uit op de PVV.. Goh is mijn eerste ingeving toch de juiste.

MENSEN volg je GEVOEL.... !!

Stem met je hart. Dat van mij zegt. PVV...

*hup hup naar de kapper voor peroxide behandeling*

theredmask1 | 14-08-12 | 09:24

O gut men krijgt er nog punten voor ook! minpunten voor mij dan maar!

c.onjo | 14-08-12 | 09:09

NRC. Foto's van politici. Ik wil uw dag niet verpesten maar toch zeg ik: kijk even.

Normpje | 14-08-12 | 08:54

Zo'n stemwijzer is onzin; enkel het vodje dat de VVD een 'programma' noemt is nog liberaal te noemen. En daar baseert zo'n stemwijzer alles op, niet rekening houdende met het feit dat de VVD door de oorlogshitsers van GL op de rechterflank is ingehaald.

De SGP is de enige partij die zich houdt aan hun programma; de Statenvertaling.

dlseth_ | 14-08-12 | 08:53

De stemwijzer tja de grootste onzin die ze kunnen bedenken. Als je zelf geen beeld kan vormen van je politieke voorkeur en daar dan vervolgens een stemwijzer voor nodig hebt? En dan nog 30 punten? Net of het mij om 30 punten gaat ik heb als kiezer mijn voorkeuren en het ene verkiezingspunt weegt VEEL zwaarder als het andere verkiezingspunt. En als ze dan toch een applicatie willen maken zoals de stemwijzer verdeel ze dan tenminste in thema's zoals; Europa,ESM,religie/godsdienst,milieu etc. Kiezers kunnen op deze manier veel beter een afweging maken welke punten voor hun het zwaarste wegen om vervolgens een partij te kiezen die dat ondersteunt. Jammer!

First Contact | 14-08-12 | 08:50

@ free spirit 08:31

Daarom is het ook Roverheid en geen overheid meer.

eerstneukendanpraten | 14-08-12 | 08:44

In mijn resultaten van de piratenpartij

Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of de winkels op zondag open mogen zijn.
U: Oneens
Partij: Eens

Afzonderlijke winkeliers moeten de vrijheid krijgen hun eigen openingstijden te bepalen, los van iedere overheid of overkoepelende organisatie.

Wat grappig is, want ik bedoelde dat precies toen ik de vraag met oneens beantwoordde. Dus GS, "Daar sluit dan weer geen enkel partijprogramma op aan." klopt niet -> piratenpartij

Continuum | 14-08-12 | 08:42

Alleen sukkels gebruiken de stemwijzer.

loser | 14-08-12 | 08:34

@conjo

Betaal of doe het niet???? Eh sorry, heb je dat al eens geprobeerd in NL? Je belasting niet willen betalen wordt in NL bijna zwaarder bestraft dan moord en verkrachting. In no time heb je een brief in naam van de Koningin en ff later staan er mannen met pistolen die je opsluiten totdat je alsnog hebt betaald. Hoezo keuze?

free_spirit | 14-08-12 | 08:31

Stelling 20. Verhuurders van woningen moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen.
Daar zorgt de markt toch zelf wel voor?

Nee hoor daar zorgt een puntensysteem voor. U denkt toch zeker niet dat wij een vrije ongecontroleerde markt hebben? Of bedoeld u dat wanneer de bovengrens van een woning aan de Prinsengracht 400 euro is u ook 300 mag vragen?

majorkingkong | 14-08-12 | 08:13

@Supermatthijs | 14-08-12 | 00:25

"Ik ben ook niet voor het kontneuqakkoord maar de enige landverrader was er juist net voor. De geblondeerde demagoog die weg liep voor zijn verantwoordelijkheid."

Dus even kijken nou: stel, je koopt een huis of een auto. Maar je bent het niet eens met de voorwaarden in het contract, zelfs na 7 weken onderhandelen.

Maar jij zou het dus toch ondertekenen, wetende dat het je onnodig veel te veel geld gaat kosten, omdat je anders 'wegloopt van je verantwoordelijkheid'.

Hoeveel duidelijker ga je ons vertellen, dat je met een goed gevoel vrijwillig lijfeigene bent van een totalitaire neo-feodale overheid? En dat je gewoon het liefst ziet, dat ieder ander mens jouw voorbeeld zal volgen?

Man, man, man, wat leef jij in prehistorische logica. Ik weet nog wel een religie voor je, waar je je goed bij zou voelen...

ZKH EénOog | 14-08-12 | 08:05

@ stormageddon 00.14 en Antisoof 00.15
Wordt het niet eens tijd voor een stijlloze boekenclub?
De democratie voorbij heeft op de eerste indruk dezelfde strekking als dat boek van Hoppe, waar ik ook al over getipt was.
Inzicht lijkt een beetje zweverig, maar ja, alles beter dan Voetbal International.
En waarom kan ik niet meer knippen en plakken met mijn foon, gvd.

Strohond | 14-08-12 | 08:04

@La Vie En Rose | 13-08-12 | 21:58
Ik ook, maar ik heb gewoon te weinig tijd op het moment.

Parsons | 14-08-12 | 08:03

Volgens mij is het een onbruikbaar tool. Zonder 'e'. Tool is onzijdig. Vgl. 'das Werkzeug' in het Duits.

VanDattum | 14-08-12 | 08:02

free_spirit | 14-08-12 | 07:35 | | Reageer+ | "Ik vind het "billijker" (is dat overigens wel een woord?) om mensen zelf de keuze te laten maken waarvoor ze willen betalen"

Dan zou ik zeggen. U heeft de keus. Betaal of doe het niet. Nietwaar?

c.onjo | 14-08-12 | 07:44

@C.onjo (leuke alias overigens)

Waar u op baseert dat ik mijn grenzen overschreden heb is mij niet duidelijk. Ik verwacht dat u bedoelt dat mijn mening niet binnen uw comfortzone ligt, daar bent u natuurlijk vrij in.

Billijk is erg subjectief. Ik vind het bijvoorbeeld niets "billijk" aan progressieve inkomstenbelasting en in mijn ogen heeft socialisme ook niets te maken met sociaal. Ik vind het "billijker" (is dat overigens wel een woord?) om mensen zelf de keuze te laten maken waarvoor ze willen betalen. Opgelegde solidariteit is in mijn ogen niet billijk.

Volgens uw redenering zou ik kunnen stellen dat er ook nog zo iets is als "eerlijkheid" en de huidige overheid die grens allang heeft overschreden... maar die stelling deponeer ik niet, die geef ik slechts mee ter overdenking ;-)

Fijne dag verder, denk eraan dat vanaf ongeveer 14:00 uur, u voor u zelf werkt, De verdiensten van de ochtend en een deel van de middag zijn voor de overheid...

free_spirit | 14-08-12 | 07:35

Als je een stemwijzer nodig hebt om je keuze voor een partij te bepalen heb je sowieso al geen benul. Toch maar ingevuld. Naar verwachting stonden groenlinks en D66 helemaal onderaan, is ook logisch, ik ken hun standpunten en weet dus hoe ik moet antwoorden.

denoorman | 14-08-12 | 07:26

mw weetniets4834 | 14-08-12 | 07:08 | | Reageer+
Uw reactie lijkt me ook net een kopie van wat ik al eerder heb gelezen.

c.onjo | 14-08-12 | 07:22

zit met vinger in de neus te lezen wat voor kraam er hier gekopieerd al dan niet ingetikt wordt, ach weten we onderhand niet eens dat we toch weer opnieuw genaaid worden ongeacht op wie we gaan stemmen

mw weetniets4834 | 14-08-12 | 07:08

free_spirit | 14-08-12 | 06:49 | | Reageer+ |
Ik denk dat er ook nog iets bestaat als billijkheid. En naar mijn idee is, wat u schetst, niet billijk. Zorg ervoor dat u dit verhaal overal bekend maakt. Er zijn grenzen. Heb het idee dat u uw eigen grenzen al lang overschreden hebt.

c.onjo | 14-08-12 | 07:07

o trouwens als samenvatting want ik heb het idee dat mijn betoog niet heel duidelijk is. Minpunten ervoor graag.

In het kort. Als je een stemwijzer gebruikt om tot een conclusie te komen op wie of wat je nou gaat stemmen. Stem dan gewoon niet. Dan heb je gewoon niet de mentale capaciteiten om te stemmen. Dan heb je gewoon geen flauw idee waar je mee bezig bent. Heel jammer voor al die groepen die ik nu buitensluit, kan me echt niet schelen. Die verdienen het gewoon niet om te stemmen. Kusje

c.onjo | 14-08-12 | 06:52

Ter overdenking een stuk van Hemelrijk die ons helaas inmiddels verlaten heeft:

Toen ons flatgebouw “Nederland” indertijd werd opgeleverd boden Nolleke (een part-time handwerklerares) en Wout (een vormingswerker) zich aan om de taken op zich te nemen die gemeenschappelijk geregeld moesten worden, zoals trappenhuizen, liftkokers en dergelijke. “Best”, zeiden wij, en we benoemden die twee met algemene stemmen tot bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Het bestuur besloot daarop de collectieve onderhoudskosten inkomensafhankelijk te maken. Voortaan moesten wij 5 procent van ons inkomen afdragen. “Vooruit maar”, dachten wij. Onze inkomens ontliepen elkaar toch niet zoveel. Bovendien vonden wij het allemaal wel leuk dat de ordinaire patser op nummer 40 met zijn Bentley dan de grootste veer zou moeten laten.

De eerste klap kwam toen Nolleke en Wout meedeelden dat de liftkokers vernieuwd moesten worden. De klus werd uitbesteed aan een aannemer (die trouwens later bleek een zwager van Nolleke te zijn geweest), en viel door “tegenvallers” tien keer zo duur uit als voorzien. Bovendien bleven de nieuwe liften om de haverklap steken, zodat we voortaan de trap moesten nemen. Nolleke’s zwager konden wij niet aansprakelijk stellen, want die had zijn bedrijf verkocht en was naar Paraguay geëmigreerd. Het bestuur heeft nog wel een peperdure advocaat in de arm genomen (die trouwens later bleek de ex-man van Nolleke te zijn), maar dat haalde niks uit.

Om de financiële strop op te vangen werden de servicekosten werden door Nolleke en Wout met 10 procent verhoogd. Wij protesteerden. Wout huurde vervolgens voor 10 mille bureau Twijnstra en Gudde in, om te onderzoeken wat de oorzaak van de problemen was geweest. Dat kwam na een half jaar tot de conclusie “dat er het een en ander fout was gegaan”, en besloot met de aanbeveling “het voortaan beter te doen”.

Nolleke had ondertussen niet stil gezeten. Omdat ons bewonerskrantje “niet professioneel genoeg was” had zij één der bewoners (die trouwens later bleek een jeugdvriend van Wout te zijn) tegen een riant salaris aangesteld als full-time hoofdredacteur. Sindsdien stonden er alleen nog interviews met Nolleke en Wout in het krantje. En mededelingen over de nieuwe huisregels waaraan wij ons moesten houden. Elke maand kwamen er een stuk of wat bij. Zo mochten wij onze eigen ramen niet meer lappen, omdat dat “te gevaarlijk” was. Nolleke had daarvoor een glazenwassersbedrijf in de arm genomen (dat overigens, zo bleek later, van haar zwakbegaafde zoon was). Als je je voordeur een ander verfje wilde geven moest je daarvoor eerst schriftelijk toestemming vragen bij een door Wout opgerichte schoonheidscommissie. Roken, drinken, barbecuen en praten op het balkon werd ons voortaan verboden. Om de naleving van deze regels te waarborgen benoemde Nolleke 10 bewoners tot betaald controleur. Zij patrouilleerden over de galerij om overtreders te beboeten. Gekleed in fraaie uniformen, die Nolleke speciaal door Frank Govers had laten ontwerpen.

De servicekosten waren door dit alles gestegen tot 30 procent van ons jaarinkomen. Sommige bewoners raakten in geldnood. Het bestuur riep daarop een “solidariteitsfonds” in het leven waarop bewoners in nood een beroep konden doen. De servicekosten moesten daarvoor wederom worden verhoogd, ditmaal tot 40 procent.

De patser met de Bentley was de eerste die het voor gezien hield. Hij vertrok. Zijn plaats werd ingenomen door een alleenstaande moeder die zo’n laag inkomen had dat het bestuur besloot haar geheel van servicekosten vrij te stellen. Het flatgebouw was intussen door Nolleke en Wout omgedoopt tot “Flatgebouw Solidariteit”. Het initiatief trok wijd en zijd de aandacht. Nolleke en Wout werden alom geroemd om sociale bevlogenheid, en verschenen in diverse talkshows. Zij vertelden aan iedereen die het maar horen wilde dat arme mensen in onze luxeflat geen servicekosten hoefden te betalen. Het liep storm, zoals u begrijpt; telkens als er een appartement vrij kwam stonden de minima met honderden te queuen op de galerij. Er moesten drie administratieve krachten worden aangesteld om de aanvragen te verwerken, en twee commissies om te beslissen wie van de gegadigden in de grootste nood verkeerde, en dus het appartement het hardste nodig had.

De situatie is nu als volgt: wij betalen thans 60 procent van ons inkomen aan servicekosten. Nolleke en Wout hebben een vaste staf in dienst van 40 betaalde medewerkers. De tien appartementen op de bovenste verdieping zijn aangekocht en verbouwd tot kantoorruimte voor de Vereniging van Eigenaren. De kosten van die verbouwing zijn wederom volledig uit de hand gelopen, waarna wij wederom Twijnstra en Gudde in ons maag gesplitst kregen, ditmaal á raison van 20 miel. Er wordt gefluisterd dat het afscheidsfeest voor Wout (die zich onlangs wegens rugklachten uit het bestuur heeft teruggetrokken, waarna het bestuur – in casu Nolleke – Wout’s zoon met algemene stemmen als opvolger heeft gekozen), dat dat feest dus ook 20 miel heeft gekost; afgezien dan van het optreden van Pavarotti natuurlijk. Maar zekerheid hebben we niet, want De Regelgevingsvoorlichtingskrant, zoals het bewonerskrantje tegenwoordig heet, zwijgt daarover. De redactie heeft zich uitgebreid als een olievlek, en heeft thans twee voormalige appartementen als kantoorruimte in gebruik. Om de krant te financieren heeft Nolleke voor alle bewoners een “verplichte bijdrage” in het leven geroepen, die elk jaar stijgt.

De liften doen het nog steeds niet, en het flatgebouw begint in verval te raken. Als we protesteren zeggen Nolleke en Wout jr. steevast: “Hoor eens, we moeten nou eenmaal bezuinigen. Er is domweg geen geld voor nieuwe liften, zo simpel is het. Maar wat klaag je toch? Als je vindt dat we het niet goed doen, dan kies je toch gewoon een ander bestuur?”

Maar het vervelende is: wij kunnen de Nolleke-en-Wout-kliek nooit meer afzetten. Want een meerderheid van de bewoners profiteert thans van het solidariteitsfonds, óf werkt full-time voor de Vereniging van Eigenaren.(Of allebei.) En dat wil die meerderheid graag zo houden. Nolleke en Wout c.s. zullen dus altijd de verkiezingen winnen. Wij zitten als een rat in de val.

Als het zo doorgaat gaan de servicekosten naar 90 procent, en gaan we met z’n allen failliet, tot de laatste man. En wij kunnen er niets tegen doen.
“Vertrekken”, zult u zeggen, en dat lijkt inderdaad het enige wat er nog opzit. Maar daar kunnen wij om de een of andere sentimentele reden maar niet toe komen; we stellen het steeds uit. Soms ben ik wel eens bang dat we dat we daar ooit nog heel veel spijt van zullen krijgen.

Pamela Hemelrijk

free_spirit | 14-08-12 | 06:49

@Supermatthijs | 14-08-12 | 00:20
Hmmm...

Meedoen of oprotten.
Volgens mij stond dat in het PVV programma.

FYI D66 op de laatste plaats

Ing. eslapen | 14-08-12 | 06:48

Jammer dat men in Nederland überhaupt een kieswijzer nodig heeft. Als het je niet boeit allemaal dan stem je gewoon niet. Die kieswijzer kan alle kanten op qua vragen en antwoorden. En ik zag zo net nog op het journaal dat de Kamerleden zelf een poging deden om de kieswijzer in te vullen. En goh warempel. Het voldeed precies aan de verwachtingen.

Na een aantal vragen heb je echt GEEEN flauw benul van wat en waarom en hoe je kiest. Eigenlijk zou dit gewoon verboden moeten worden. Kiezen als je wil en kan kiezen. Als je capaciteiten qua denkvermogen hebt. Als je eerst een voorgekauwde mening moet hebben dan zou je meteen de stemgerechtigdheid afgepakt moeten worden.

Ik laat het hier maar bij aangezien ik echt denk dat Nederland qua politiek en zeker als het in de pre stemmingen tijd is compleet achterlijk begint te worden

c.onjo | 14-08-12 | 06:38

Met het risico can informtie overload maar noodzakelijk om een redelijke balans te geven in de berichtgeving en aansluitend op dit onderwerp. Een paar voorbeelden uit de stemwijzer en de vis evan de Liberarische partij (die niet is opgenomen inde stemwijzer) Dit geeft waarschijnlijk aan hoe anders de LP tegen zaken aankijkt, en hoe weinig keus de kiezer eigenlijk heeft bij de gevestigde partijen. Wilt u een verstikkende overheid, of een allesoverheersende overheid? Hieronder een drietal voorbeelden:

- De AOW leeftijd moet omhoog.

De LP vindt dat de Staat zich helemaal niet moet bemoeien met de leeftijd waarop iemand wil stoppen met werken; en wil het sparen voor de oude dag aan mensen zelf overlaten (en dat kan ook makkelijk als de overheid niet de helft van je inkomen afneemt en daarnaast geen inflatie veroorzaakt). Eigenlijk is de LP dus voor geheel afschaffen. Maar dat staat er niet. En eigenlijk wil de LP ook niet dat mensen die jarenlang in de pot hebben gestort (die leeg is, vanwege het omslagstelsel), en hun leven hebben ingericht op de valse beloften van de overheid, in de kou komen te staan. Maar iets over compensatie (bijv. door de verkoop van staatseigendommen) staat er ook niet.

- De Hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd.

De LP vindt de HRA een gedrocht dat heeft bijgedragen aan veel te hoge huizenprijzen en samenhangende schuldenlast, maar het betekent wel een lastenverlichting voor de burger, en daar zal de LP altijd voor stemmen. De LP wil ook de HRA afschaffen, maar alleen met compensatie in de inkomstenbelasting. Derhalve is dit voor libertariërs helemaal geen issue daar de LP de inkomstenbelasting wil afschaffen. Maar verwerk dat maar eens in een ja/nee antwoord…

- Mensen met een publieke functie mogen een boerka dragen.

De meeste libertariers zien liever een neutrale overheid dus zijn hier tegen. Maar sommigen vinden dit een inperking van de vrijheid van het individu. Anderen zeggen dat dit louter een zaak is tussen de werkgever en de werknemer. Er was er zelfs één die grapte dat hij het wilde verplichten omdat hij liever geen ambtenaren ziet. De discussie was langdurig, terwijl ook dit eigenlijk een non-issue is als het aantal publieke functies drastisch wordt ingeperkt, zoals de LP voorstaat.

free_spirit | 14-08-12 | 06:16

Tis niet zo moeilijk

liberalisme: maatschappelijk systeem dat gebaseerd is op gelijkheidwaardigheid, en een grote vrijheid voor individuele mensen
(voorheen VVD en D66, nu: geen vertegenwoordiging in de kamer)

socialisme: maatschappelijk systeem dat gebaseerd is op gelijkheid en solidariteit, met een verdeling van macht en goederen en een sterke rol van de staat
(PvdA en voorheen GL)

communisme: maatschappelijk systeem waarbij alles van iedereen is
(SP)

Partijen zonder duidelijke ideologie en die van item naar item waaien zonder duidelijke rode lijn (D66, VVD, PVV, GL, CDA)

Outsiders:
LP: In een libertarische maatschappij gaan personen betrekkingen aan op basis van vrijwilligheid. Het initiëren van geweld, dwang en fraude is niet toegestaan. Dit betekent dat overheidsingrijpen in de vrije markt en het persoonlijk leven van de burger niet is toegestaan. Het libertarisme volgt deze principes consequent. www.libertarischepartij.nl

free_spirit | 14-08-12 | 05:57

R.. P... ....

Cabana Boy | 14-08-12 | 04:59

In het verre verleden was het stemmen voor een nieuwe regering voorbehouden aan de elite. Rijkdom voor de elite en armoede voor de arbeider als gevolg. Na een harde strijd is daarna is het stemrecht ook voor de gewone arbeider en vrouwen beschikbaar geworden. Verdeling van welvaart is maar ten dele gelukt. De rijke elite blijft rijk.
Om te voorkomen dat de verdeling van welvaart vertraging oploopt, is het belangrijk de evolutie van de democratie en het stemmen op politieke partijen door te laten groeien. De enige logische stap is het ontnemen van het stemrecht van de elite. De SP zou zich hier sterk voor kunnen maken, maar vreemd genoeg ontbreekt dit nog steeds in het verkiezingsprogramma!

Oerkoendoe | 14-08-12 | 04:56

-weggejorist en opgerot-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 04:41

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 04:40

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 04:38

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 04:36

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 04:35

Dit zwitzalletje, heeft een paar weken terug een Android stemwijzer uitgebracht (KiesWijs!), deze staat in de Play store van Google en is gratis te downloaden.

De 40 stellingen, die gebruikt worden om een advies te geven, zijn geformuleerd aan de hand van de verkiezingsprogramma's van de partijen, en zijn zover ik het kan nagaan objectief. Alle partijen die in de app verwerkt zijn, zijn gecontacteerd om hun standpunten aangaande de stellingen te geven.

De app is ook te vinden in de iTunes store voor E0,- echter die wordt nu vanwege een klein foutje geupdate en wacht op apple review.

Tom-poes | 14-08-12 | 04:24

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:29
de klok gewaar worden die de seconden aftelt alvorens Joris u belt en u zegt; U was daar, zag geen gevaar maar ik heb u recht gewezen en terecht!

INH.30CL | 14-08-12 | 03:48

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:29
de klok gewaar worden die de seconden aftelt alvorens Joris u belt en u zegt; U was daar, zag geen gevaar maar ik heb u recht gewezen en terecht!

INH.30CL | 14-08-12 | 03:47

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:29
de klok gewaar worden die de seconden aftelt alvorens Joris u belt en u zegt; U was daar, zag geen gevaar maar ik heb u recht gewezen en terecht!

INH.30CL | 14-08-12 | 03:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:39

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:29
de klok gewaar worden die de seconden aftelt alvorens Joris u belt en u zegt; U was daar, zag geen gevaar maar ik heb u recht gewezen en terecht!

INH.30CL | 14-08-12 | 03:38

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:32

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:29

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:27

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:24
Ik hoor de Big Ben, time to sleep?

INH.30CL | 14-08-12 | 03:27

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:26

@Stormageddon | 14-08-12 | 03:12
Zoals ik zei, mijn gedachten. Misantroop... tsja zou ook op mij van toepassing kunnen zijn denk ik. Ieder mens heeft gedachten, een mening, een levensovertuiging en/of idealen. Die heb jij ook, het enige verschil is dat die van jou onderdrukt worden en die van mij dus ook. Kom we gaan stemmen!

INH.30CL | 14-08-12 | 03:24

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:24

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:22

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:22

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:21

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:18

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:18

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:17

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:16

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:13

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 03:12

@INH.30CL | 14-08-12 | 02:49
Het was een interessante exercitie vanavond. Blijkbaar vinden collectivisten dat je je bij het collectief moet aansluiten en als je dat niet wilt, dan moet je ofwel dood ofwel oprotten. Zij claimen het recht over jouw geboortegrond en als je het niet eens bent met het systeem dat zij jou opleggen dan ben je niet welkom. Oprotten of dood.

De heren Stalin, Hitler en Mao lachen minzaam in hun respectievelijke graven. En dat wordt dan doodernstig beweerd door mensen die tevens beweren tegen totalitarisme te zijn. En het zijn heus goede mensen hoor. Met idealen enzo. Een betere wereld, maar dan moet iedereen wel verplicht meedoen. Dus... dat is het electoraat van 12092012 die over jou en mij gaan stemmen. En dan vinden mensen het ook nog gek dat ik niet zoveel met medemens op heb en misantroop ben. Ik vraag me af of je iets anders kan zijn met zulke mensen.

O Brave New World that has such people in it!

Stormageddon | 14-08-12 | 03:12

NL. stempt SP. Ik droog mijn tranen.

DANNY3960 | 14-08-12 | 02:56

@Stormageddon | 13-08-12 | 23:43
Jij, jij bent de beste! Altijd mijn gedachten, ik kan ze alleen niet zo mooi verwoorden! Respect.

INH.30CL | 14-08-12 | 02:49

Bakito??

Ik stem gewoon WEER p.v.v.

Dus je campagne voor de p.v.d.a. heeft bij mij niet gewerkt ;=]

Kromme Banaan | 14-08-12 | 02:48

@INH.30CL | 14-08-12 | 02:40
;)

AUS -

pius | 14-08-12 | 02:47

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:44
Nu niet de boel omdraaien, laten we wel duidelijk zijn wie hier begon met het scheppen van verwarring.

irriducibili79 | 14-08-12 | 02:47

De Stemwijzer geeft wellicht enige indicatie in hoeverre mijn kijk op de wereld overeenkomt met sommige standpunten van politieke partijen, zoals per heden verwoord in de diverse verkiezingsprogramma's. Maar wat zegt dat? Die standpunten zijn verandelijk en rekkelijk, zeggen méér over hoe de partijen ons, kiezers, deze keer willen verleiden dan hoe ze werkelijk denken. Voorts is uiteraard niet verdisconteerd in hoeverre elke partij afzonderlijk uiteindelijk bereid is om tijdens coalitiebesprekingen water bij de wijn te doen. Ook is niet meegenomen of een partij bereid is gedoogaccoordjes te sluiten met een splinterpartij-met-enge-denkbeelden en voor de God doie door zo'n club aanbeden wordt door de knieën te gaan.
De Stemwijzer wiegt ons in slaap, onder goedkeurend geknik der politici, suggereert dat wij, kiezers, heldere keuzes kunnen maken inzake heldere standpunten van een integere politiek.

Schoorsteenveger | 14-08-12 | 02:46

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:41
Je mist het wezenlijke punt: Waarom mag een overheid het dan wel?

Stormageddon | 14-08-12 | 02:46

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:44

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:42

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:41

@pius | 14-08-12 | 02:34
Hear hear:-)

INH.30CL | 14-08-12 | 02:40

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:34
Coke stoven, is dat een nieuwe manier van gebruiken en krijgen we dan ook mensen die toen ze klein waren in de cokestoofpot gevallen zijn?

irriducibili79 | 14-08-12 | 02:40

LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:32
Dat gaan dan kortingspassen wezen..

Shareholder II | 14-08-12 | 02:40

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:36

Nou, nog een leuk stukje leesvoer van een expat. Voor het slapen gaan.
www.misdaadjournalist.nl/2012/07/neder...

Daarin wordt een verdomd goeie vraag gesteld:
"Microfoontje onder de tafel plakken. Waarom zouden journalisten minder mogen afluisteren dan overheden?"

Stormageddon | 14-08-12 | 02:35

Leve klokke Roeland!

pius | 14-08-12 | 02:34

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:34

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:32

Hahaha;)

pius | 14-08-12 | 02:34

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:32

@pius | 14-08-12 | 02:30
Misschien dat overmatig cokegebruik onder stropdasdragenden leidt tot het invoeren van nieuwe passen. Die zijn handig om mee te hakken.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:32

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:31

Wietpas en averechts. Nu zie ik het pas.

pius | 14-08-12 | 02:31

@La Bailaora | 14-08-12 | 02:14
Nou ja, ik verzet me tegen het systeem en staatsbestel. Dan is het raar als je dat wel legitimeert door te gaan stemmen, zelfs al is het op een partij die de staat wil afschaffen. Sowieso is een Libertarische Partij natuurlijk een beetje een tegenstrijdigheid. Een anti-staat partij die desalniettemin aan de staat wil meedoen. Ik vind ze wel sympathiek hoor, ik heb verscheidene mensen achter die club ontmoet: prima mensen met prima ideeën. Maar zoals ik al heb opgemerkt over een club uit 1966: dat is niet de weg om het systeem te veranderen.

Zelfs bezetting en oorlog werken niet: integendeel. Het enige wat zou kunnen werken is informatie. Kennis en ideeën verspreiden en zo breed mogelijk gedragen laten worden. Een staat zonder mandaat, zonder steun van de bevolking kan uiteindelijk niet blijven bestaan. Niets voor eeuwig, ook al maak ik het zelf niet meer mee, de staat als instituut en organiserend principe van samenlevingen gaat ooit verdwijnen. Daar ben ik van overtuigd.

Stormageddon | 14-08-12 | 02:30

@Bakito | 14-08-12 | 02:26

Hoeveel geestverruimende substanties moet je tot je hebben genomen om zo een riducuul beleidsvoorstel erdoor te drukken.

Rechtse balletjes gebruiken ook kennelijk.

pius | 14-08-12 | 02:30

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:29

Nothing needs us but us..

Shareholder II | 14-08-12 | 02:28

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:28

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:26

@Pius 02:21
De wietpas is het ultieme voorbeeld van repressie met een averechts effect.

Wat mij betreft hét argument om nooit op de PVV te stemmen.

Bakito | 14-08-12 | 02:26

@AntiSoof | 14-08-12 | 02:22

Goodnight Soof!

pius | 14-08-12 | 02:26

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:26

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:22

Daarnet refereerde je ook al aan een post om 2.00 uur van mij mijn beste. Maar ik zie die nergens staan.

Afijn.

Hoe weet je dat?


pius | 14-08-12 | 02:25

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:22

Maar goed. Dit is politiek gedoe en daar heb ik geen verstand van.
Gegroet, ik ga slapen.
*G.S. mooi!*

AntiSoof | 14-08-12 | 02:22

@Bakito | 14-08-12 | 02:14

Van dat blowen verdween het fabriekscomplex inderdaad maar ik kreeg er andere complexen voor terug. De vrije markt had gewoon met zijn teringklauwen van mijn wiet af moeten blijven.

Dan had ik nu nog gerookt.

pius | 14-08-12 | 02:21

@La Bailaora | 14-08-12 | 02:17
Dat bedoel ik.
Maar de dwazen hier in Holland gaan gewoon door, als waren ze niet demissionair. Nee, sterker nog, juist nu duwen ze er maatregelen door.

AntiSoof | 14-08-12 | 02:19

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:19

@AntiSoof | 14-08-12 | 02:07
Nee. En die was zeker niet misselijk. Ik weet niet wat beter zou zijn dan democratie. I just don't know.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:19

@necrosis 02:10
Precies. Zolang Joop.nl blijft dokken, zet ik
jou op je nummer.

Bakito | 14-08-12 | 02:18

@AntiSoof | 14-08-12 | 02:15
Hoe ging dat ook alweer in de tijd dat Belgie geen regering had? Niet eens zo slecht haha.

La Bailaora | 14-08-12 | 02:17

@La Bailaora | 14-08-12 | 02:09
Weet je, ik denk dat als er weinig besluiten genomen worden er eindelijk rust komt. En vrede. Want eerlijk, als er één mens ergens tegen is, dan zal die daar wel een reden daarvoor hebben. Eigenlijk is het van de gekke dat men een mens zomaar overruled. Bovendien, is het nou zo erg als er weinig veranderd? Rust is wat we nodig hebben boven idiote veranderingen. Men vult nu het ene gat met het andere.

AntiSoof | 14-08-12 | 02:15

@Stormageddon | 14-08-12 | 02:11
Waarom stem jij overigens geen LP dan? Je zegt hier immers de hele tijd dat je niet gaat stemmen...

La Bailaora | 14-08-12 | 02:14

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:14

@Pius 02:00
Je hebt een fabriekencomlex? Dat hoor je vaker. De enige remedie is een uitkering en blowen. Veel blowen. Heeft niks met motivatie te maken, maar is iets neurologisch.

Bakito | 14-08-12 | 02:14

@Bakito | 14-08-12 | 02:10
Da's waar ook, jij wordt betaald voor je comments:)

necrosis | 14-08-12 | 02:13

@Meri59 | 14-08-12 | 02:06
:)

LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:13

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:13

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:13

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:13

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:12

@La Bailaora | 14-08-12 | 01:52
Yep. Kost te duur. De staat is een doel op zichzelf geworden en allang geen middel meer, zo het dat ooit geweest is. Maar zolang mensen denken dat het vanzelfsprekend is en dat een staat moet, zullen ze er slaaf van blijven.

Stormageddon | 14-08-12 | 02:11

@necrosis 02:00
Ho ho ho. Ik dop mijn eigen boontjes. Dat weet jij donders goed.

Bakito | 14-08-12 | 02:10

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:08
Waar heb je het over? Te veel alcohol genuttigd vanacht?

La Bailaora | 14-08-12 | 02:10

@Bakito | 14-08-12 | 02:00

Ik kon vroeger als klein jochie al niet tegen industrieterreinen. Dan wou ik altijd vluchten. Dat heb ik nog steeds een beetje.

Al heb ik wel respect voor de vakmensen gekregen.

pius | 14-08-12 | 02:09

@Stormageddon | 14-08-12 | 02:05
Zonder corpora, codici en tabulae was het gewoon rechtspraktijk. Dat codificeren kwam later. Na elkaar honderden jaren waus te lullen.

Wat ik bedoel is, gewoon rechtsspraak zoals jij dat ziet is mooi. Maar dan wel graag door juristen.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:09

@AntiSoof | 14-08-12 | 02:05
Ergens heb je wel een punt, maar dan gaan er wel erg weinig besluiten worden genomen.

Dat komt overigens erg in de buurt van Stormaggedon lijkt mij, schaf maar af die overheid, want het wordt in de praktijk onmogelijk om iedereen te overtuigen.

Zou er in de 2e kamer ooit wel eens een besluit zijn genomen waar 150 kamerleden mee instemden?

La Bailaora | 14-08-12 | 02:09

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:08

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:01
Ik dacht dat Plato ook niet zo een voorstander van democratie was? (En die was toch ook niet misselijk)

AntiSoof | 14-08-12 | 02:07

@Rammstein | 14-08-12 | 02:01

yes;)

pius | 14-08-12 | 02:07

@Bakito | 14-08-12 | 02:00
Ga zelfs eens werken, je bent er niets te mooi voor...

necrosis | 14-08-12 | 02:06

LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:00 | + 0 -

Klopt ongeveer, al die tijd al geweten, alleen wat laat wakker geworden ;-)

Meri59 | 14-08-12 | 02:06

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 02:05

@La Bailaora | 14-08-12 | 02:00
Je leest mijn plemp goed. Zo bedoel ik het. Moet je je voorstellen? Wil men immigratie? Één persoon wil dat bijv. niet. Nou, laat ze dan maar dat persoon ovetuigen met argumenten. Lukt dat niet? Tabee! Moet je je voorstellen wat ons dat een macht verschaft? Eindelijk hebben wij de macht. En niet die mooipraters.

AntiSoof | 14-08-12 | 02:05

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:47
Duodecim Tabulae, Codex Justinianus, Corpus Juris Civilis etcetera?
Tja... ook maar een samenraapsel van Grieks mythologisch recht, gewoonterecht en een vorm van jurisprudentie. Intern allemaal niet erg consistent.

Stormageddon | 14-08-12 | 02:05

O, ik zie nu ineens dat de SGP ook vrijwel bovenaan staat. Och, laat ik eens gek doen dit jaar...

Specy | 14-08-12 | 02:02

Wie is er tegen democratie? Vingers. Afgewezen.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:01

@Pius 01:48
In jouw geval is het inderdaad beter. Jij zou een necrosis in het kwadraat worden bij een 40-urige werkweek in de fabriekshal.
*gnuchelt*

Bakito | 14-08-12 | 02:00

Snap je?
@AntiSoof | 14-08-12 | 01:57
Nee, eigenlijk niet. Zeg je dat als er ook maar 1 persoon tegen stemt het voorstel niet door moet gaan? In dat geval wordt een moeilijke zaak om iets te besturen in een land met 16 miljoen inwoners. Dan is er altijd wel iemand tegen, al is het maar om te 'zieken'.

Of moet ik je plemp anders interpreteren?

La Bailaora | 14-08-12 | 02:00

@Meri59 | 14-08-12 | 01:56
Meri59. Stempt PVV sinds 1959.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 02:00

Net ingevuld; inderdaad slechte en onduidelijke vragen. Kom toch wel uit waar ik verwachtte: Ik moet VVD of Piraten stemmen (wel erg verschillend trouwens), en GroenLinks, SP en PvdD bungelen netjes onderaan waar ze horen.

Ik mis alleen HET belangrijkste onderwerp van de komende jaren: Europa en met name de Euro. Heb er inmiddels wel genoeg van dat al ons geld naar Griekenland gaat net zolang tot iedereen op een gemiddeld niveau uit is gekomen. Wat mij betreft de Euro opknippen of anders maar helemaal afschaffen (liever niet!), maar in ieder geval niet met Griekenland, Spanje, Italie en in iets mindere mate Frankrijk in 1 munt zitten.

En dat komt in die hele stemwijzer niet ter sprake.

Specy | 14-08-12 | 01:59

@La Bailaora | 14-08-12 | 01:50
De meeste stemmen? Das heus geen democratie. Als iemand tegen is zal die er wel een reden voor hebben. Dan moet die politicus die persoon maar overtuigen. Democratie van de meerderheid is je verschuilen achter onbestaande grootheden. Stel iemand is ergens tegen. Dan moet die politicus die persoon maar overtuigen. Zo niet, dan verliest ie. Simpel als dat. Dát is het volk (ook al is het één mens) werkelijk aan de macht. Nu kan men alles doordrukken, zich verschuilend achter een 'meerderheid'. Want als iemand ergens tegen is, dan zal die er wel zijn reden voor hebben. Want domheid wint in een meerderheidssysteem. Intellectuelen zijn altijd in de minderheid. Dus de denkers worden overruled by the mayority. Snap je?

AntiSoof | 14-08-12 | 01:57

Ik heb geen stemwijzer nodig om te weten dat ik PVV ga stemmen... Ik weet dat al jaren ?

Meri59 | 14-08-12 | 01:56

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:56

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:55

@Bakito | 14-08-12 | 01:48

Een geweldig compliment. Ik heb al elf jaar niet meer gewerkt. Ik ben extreem goed in zaken die ik leuk vind en word daarvoor betaald. Te weinig maar enfin, je hoort mij niet klagen.

Toen ik nog werkte was ik trouwens een randdebiel en volstrekt incompetent in alle eerlijkheid.

Niets voor mij dat werken.


pius | 14-08-12 | 01:54

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:49
Da's waar. Ze lulden vaak maar een end heenius.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:54

@pius | 14-08-12 | 01:47
Graag gedaan mijn waarde.

irriducibili79 | 14-08-12 | 01:54

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:53

@Stormageddon | 14-08-12 | 01:50
Jij bent een libertarier zo te zien, gewoon afschaffen die staat.

La Bailaora | 14-08-12 | 01:52

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:52

@AntiSoof | 14-08-12 | 01:48
Hu? Hoezo? Democratie is toch 'de meeste stemmen gelden'?

La Bailaora | 14-08-12 | 01:50

@Bakito | 14-08-12 | 01:48
Haha, dat zou dus een perfect plan zijn :-)

La Bailaora | 14-08-12 | 01:50

@La Bailaora | 14-08-12 | 01:43
Dat is allemaal gedacht binnen het raamwerk van een staat, van structuren en een staatsbestel met het idee dat er iets te beslissen is over het leven van anderen en dat er een gezamenlijke geldpot is die besteed moet worden. Dat is denken op Sywert-niveau. Vind ik niet zo boeiend.

Stormageddon | 14-08-12 | 01:50

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:49

AntiSoof | 14-08-12 | 01:39
't Verschil tussen verliezen/iets loslaten wat je geenszins wilt en winnen/vult maar in.. Blijkt achteraf een verstandige keuze.
Wijsheden-jaren-komt*

bij gelegenheid | 14-08-12 | 01:49

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:39

Goed bedacht. Waar ook.

pius | 14-08-12 | 01:49

@La Bailaora | 14-08-12 | 01:43
Nee!
Één stem tegen en het feest gaat níet door. Dat is democratie.

AntiSoof | 14-08-12 | 01:48

@La Bailaora 1:43
Dat zou in het voordeel zijn van werklozen als Stormageddon en Pius, die de hele dag en nag voor het toetsenbord hangen

En wij maar werken. Slecht plan dus.

Bakito | 14-08-12 | 01:48

@irriducibili79 | 14-08-12 | 01:45

Ah vandaar. Ik ben niet zo scherp meer kennelijk. Thanx for noticing;)

pius | 14-08-12 | 01:47

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:47

@Stormageddon | 14-08-12 | 01:38
Nou ja, de Romeinen hadden gewoon een hoop juristen en die redeneerden dan zo'n beetje jurisprudentie bij elkaar. Dat, plus, gewoon, recht. Redelijkheid en billijkheid.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:47

I don't need no corrupt moron tool to vote. PVV all the way.

Shareholder II | 14-08-12 | 01:46

@Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:34
Politici zijn inderdaad volkomen overbodig. En ik vrees dat ik in 22e eeuw zit, of de 23e. Uiteindelijk hebben we als mensheid maar 2 echte problemen: schaarste aan energie en schaarste aan tijd. Dat is uiteindelijk waar het allemaal op neer komt.

Stormageddon | 14-08-12 | 01:46

@pius | 14-08-12 | 01:39
Volgens mij is het bij deze kieswijzer onmogelijk om als weldenkend mens niet bij de VVD of LP uit te komen.

Inderdaad meer opties maar ook erg sturend zegt mijn gevoel. Wel hilarisch overigens, ben weer helemaal wakker!

irriducibili79 | 14-08-12 | 01:45

@Stormageddon | 14-08-12 | 01:32
Tegenwoordig met het internet tijdperk zou je ook directe democratie kunnen instellen.

De hele Nederlandse bevolking als zijnde de 2e kamer... Op internet kun je debatten volgen alsof je in de 2e kamer zit en je stem uitbrengen via internet... Meeste stemmen gelden per debat.

La Bailaora | 14-08-12 | 01:43

@irriducibili79 | 14-08-12 | 01:36

Deze kieswijzer is iig uitgebreider dan gemiddeld met 4 opties tot antwoorden per vraag. Wel bizar dat ik hier bij de VVD uitkom en de piratenpartij onderaan staat terwijl ik bij die andere kieswijzer op de piratenpartij uitkwam.

Voor wat het waard is.

pius | 14-08-12 | 01:39

@bij gelegenheid | 14-08-12 | 01:34
Nou, ik kan je melden dat ik met pijn in me hart dat klote ding (die T.V.) weggedaan heb. Wat zo mooi had kunnen zijn is vergiftigd door mollen en endloze domheid gesponserd door idiotie en infantiele immorele zelfzuchtigheid, zeg maar. Maar dat vink wel zonde.

AntiSoof | 14-08-12 | 01:39

@pius | 14-08-12 | 01:29
Ook. Maar vooral zit het in het systeem. Zo'n bestuurder wordt plusminus gekozen. En dan krijg je het. Die moet nieuwe regels maken.

Er is nog nooit een staatsman herinnerd vanwege dat door hem meer dingen mogen.
Het is altijd: "Oh die en die heeft in weetikwatzoveel die en die wet ingevoerd."

Dus gaan ze nieuwe regels maken. Nodig of niet. Schadelijk of niet. Er moet nodig wat gedaan, de verkiezingen komen eraan.

Kwaad is iets verkutten voor een ander. En of je dat nou zo bedoelt met de duivel. Soit.
We zijn gelukkig allemaal stomme zondaars. -slechts ik ben god's evenbeeld- En ik niet de minste.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:39

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:39

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:30
Wat zijn die regels dan en wie stelt ze vast? En waarom? En met welk recht? Halen we ze uit oude boekjes van woestijnvolken met een fantasiewezen als opperdictator? Lijkt me niet zo'n goed idee.

Stormageddon | 14-08-12 | 01:38

@Balk-in-je-oog | 14-08-12 | 01:14
Wat een geniale vragenlijst, vooral deze:

Belastingontduiking wordt in Nederland gezien als een misdrijf en bestraft met lange gevangenisstraffen. In veel andere landen wordt belastingontduiking als een overtreding bestraft met boetes die in verhouding staan tot de ontdoken belasting.

A.

Hoge gevangenisstraffen voor belastingontduiking zijn terecht. Fraude is fraude het maakt niet uit af je een particulier, een verzekeringsmaatschappij of de belastingdienst oplicht.

B.

Belasting is een noodzakelijk kwaad. De belastingdienst moet een stok achter de deur hebben voor wie wil ontduiken, maar hoge boetes zijn daarbij voldoende. Gevangenisstraffen zijn voor echte misdadigers.


C.

Ambtenaren en politici die de boel bedonderen horen in de gevangenis. Een burger die probeert uit de wurggreep van de belastingdienst te komen verdient een medaille.

D.

Weet niet/geen mening

irriducibili79 | 14-08-12 | 01:36

@Stormageddon | 14-08-12 | 01:32

Ok. I get your point.

pius | 14-08-12 | 01:35

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:34

AntiSoof | 14-08-12 | 01:28
Zo bedacht ondergetekende ooit selluf te willen bepalen waar 1, 2 enzovoorts binnen de interactievetv te kunnen plaatsen: gaat niet gelukken.
ard 44, zdf45.. arte 49
Da's zeau 1.2.3 niet geregeld.

bij gelegenheid | 14-08-12 | 01:34

@pius | 14-08-12 | 01:05
Ik zet mijn vraagtekens bij het systeem van "meerderheid van stemmen" als principe. En ik heb moeite met het fenomeen "staat", die zeggenschap over het hele maatschappelijke en persoonlijke leven van burgers claimt.
Dat laatste vind ik verwerpelijker dan democratie als besluitvormingsprincipe. Nog even afgezien van het feit dat getrapte en vertegenwoordigende democratie natuurlijk helemaal geen democratie is.

Stormageddon | 14-08-12 | 01:32

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:27
Ik snap je. Mee eens.

AntiSoof | 14-08-12 | 01:31

@Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 01:18
En laat dat nou het allerbelangrijkste punt zijn. Zie ook Soy yo | 13-08-12 | 21:17

La Bailaora | 14-08-12 | 01:31

@Stormageddon | 14-08-12 | 01:20
Nee nee, daar zit je mis, @Storm. Om recht te spreken heb je iemand nodig die er zich mee bezig houdt. Wetboeken, politiek geformuleerde regels zijn totaal overbodig.
Maar dat betekent niet dat er geen recht is. Dat is er. Regels zijn. En politici zijn overbodig.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:30

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:27

The road to hell is paved with good intentions bedoel je. Of iets anders; de banaliteit van het kwaad.

Ik geloof daar ook in ja.

pius | 14-08-12 | 01:29

^Oeps. Ik word.

AntiSoof | 14-08-12 | 01:29

@bij gelegenheid | 14-08-12 | 01:23
Het publieke bestel? Ik kan dat missen als kiespijn. Ik wordt al misselijk als ik aan de namen van die kruipers denk. Jakkes. En dan die 'Ster'. Jughhh! Walchelijke domme nixerigheid viert daar hoogtij.

AntiSoof | 14-08-12 | 01:28

@Supermatthijs | 14-08-12 | 01:15

lol

pius | 14-08-12 | 01:28

@AntiSoof | 14-08-12 | 01:18
Ik vermoed dat ik m'n punt niet duidelijk maak, zodat je het afdoet als simpelheid.

Want ik onderschrijf wat je daar plempte. Maar zeg dat voor dat duivelse niet eens slechtheid nodig is om er toch te komen.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:27

Stelling 13. Het publieke bestel van radio en tv met omroepverenigingen moet blijven bestaan.
--
Indien zonder het netwerk-, omroeplogo zal 't me een wurst wezen. tievie? wie kijkt er überhaupt nog tv?

bij gelegenheid | 14-08-12 | 01:23

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:21

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 00:57
Dat is alleen maar nodig als je dikke wetboeken met heel veel regeltjes en wetten hebt. Maar je kunt je afvragen in hoeverre dat nodig is. Al wat je nodig hebt is een arbiter die door beide partijen wordt aanvaard. De afdwingbaarheid is inderdaad een principieel probleem, maar de aanvaarding van de arbiter is impliciet ook een aanvaarding van de uitspraak. Maar dat is wel de kern van de moeilijkheid van recht: het afdwingen van de uitspraak. Maar dat is al een principiële kwestie sinds Draco, ik heb er ook geen makkelijk antwoord op. Dat blijft wringen.

Stormageddon | 14-08-12 | 01:20

Veel kiezers denken nog steeds dat een politieke partij die wint de mogelijkheid heeft om haar standpunten of althans toch een groot gedeelte daarvan, in één regeringsperiode te realiseren. Terwijl het realistischerwijs vooral gaat om het creëren van tendenties. Dus kiezers, andere politieke partijen en de media geleidelijk naar een afwijkende koers of grote lijn te trekken.
Neem als voorbeeld multicul. In deze kwestie zie je dat vrijwel alle politieke partijen - ook die, die zowat dagelijks euforischse loftuitingen erover zongen - bijgetrokken zijn in de zin dat de euforische berichten over zo'n maatschappij toch in ieder geval minder expliciet en minder frequent zijn geworden. En in het algemeen is kritiek op zo'n samenlevingsideaal nu niet meer zo 'onfatsoenlijk' als twintig of dertig jaar geleden.
Pim Fortuyn en Theo van Gogh hebben dat met hun leven moeten bekopen en Geert Wilders nog net niet. Maar het werkt wel. Veel te langzaam, maar toch.
De grote lijnen waaraan ikzelf op 12-9 een opstuwinkje wil geven zijn: het sterker onder de aandacht brengen van het gevaar van islamisering van ons land, de door mij en vele anderen ongewenste gevolgen van de toenemende uitverkoop van nationale souvereiniteit aan Brussel en het ondermijnen van ons sociale vangnet door eigen werkonwilligen en vooral klaplopers uit de zogenaamde derde wereld.

WirMachenMusik | 14-08-12 | 01:19

@Supermatthijs | 14-08-12 | 01:16
In een democratie winnen de meeste stemmen. De meerderheid is gevoelig voor populisme. Ergo, de populist wint. Alles wat daarbij komt is marginaal.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 01:19

Coolchwip | 14-08-12 | 01:17 | + 0 -

Altijd blij iemand een prettige avond te kunnen bezorgen.

Supermatthijs | 14-08-12 | 01:18

@La Bailaora | 14-08-12 | 01:12
Daar heeft W. een punt. Het zal uitstel van executie zijn, maar in ieder geval levert hij ons niet zonder meer uit.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 01:18

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:12
Zo kun je het natuurlijk ook zien. Weet je. Er zijn monsters op de aarde bezig ontelbaar veel slechtheden over ons uit te storten. En de lieve mens ziet het niet. Want slechtheid kan allen worden herkent door andere slechteriken.
Maar ja. Laten we het maar simpel houden. Liever lijden in redelijke onwetendheid dan zoeken naar waarheid en ondergaan in demonische slechtheid.

AntiSoof | 14-08-12 | 01:18

Minkudo's schieten tekort bij die plempsels van Supermatthijs. Kerel, laat je Feestboekprofiel eens achter zodat ik met mijn vinger naar je kan wijzen en je langdurig intensief uit kan lachen...

Coolchwip | 14-08-12 | 01:17

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 01:15 | + 0 -

Dat hoop ik toch oprecht niet. Eén Wilders is mij al meer dan genoeg.

Supermatthijs | 14-08-12 | 01:16

pius | 14-08-12 | 01:11 | + 0 -

Jawel, ik haal alleen ook nog eens jou aan als argument voor mijn tegel. Kun je nagaan hoe belangrijk je soms bent.

Supermatthijs | 14-08-12 | 01:15

@Supermatthijs | 14-08-12 | 01:09
Democratie is de boel besodemieteren. Wilders heeft door dat in een democratie de grootste populist wint. Het volgende stadium van de Nederlandse democratie is een landschap vol Wildersen.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 01:15

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:13

@AntiSoof | 14-08-12 | 01:06
Heeft geen reet met slechterigheid te maken. Zelfs een politicus die enkel goed bedoelt, gaat geboden en verboden willen invoeren die overbodig zijn. Onmenselijk uitpakken zelfs.

Daar is -ie politicus voor. Denkt -ie. Verder heeft hij niets te doen.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 01:12

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 01:12

@necrosis | 14-08-12 | 01:08

Jij hebt veel liefde nodig.

pius | 14-08-12 | 01:12

@Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 00:45
In ieder geval wil hij het lek ESM en/of ECB niet. En dat is een lek van vele, vele, vele miljarden.

En aangezien de andere partijen dat lek wel willen, is er maar 1 conclusie. Die 'andere' partijen (kunduz + SP + PvdA), behartigen niet de belangen van de burger, maar van de politici, grootbankers en internationale partijen.

La Bailaora | 14-08-12 | 01:12

@Supermatthijs | 14-08-12 | 01:09

Deze is niet aan mij bedoeld toch?

pius | 14-08-12 | 01:11

De klootzak.

Supermatthijs | 14-08-12 | 01:10

pius | 14-08-12 | 01:07 | + 0 -

Dat ben ik dus niet met je eens. Hij heeft zes weken lang het hele land voor de gek zitten houden in het catshuis. Wat Pius ook al aangeeft. Dat is een minachting voor kiezers van heb ik jou daar. Dat is niet het spel het best spelen, dat is de boel bewust besodemieteren.

Supermatthijs | 14-08-12 | 01:09

@pius | 14-08-12 | 01:02
Blijf van mijn lijf, viespeuk!

necrosis | 14-08-12 | 01:08

@Inferi0r | 14-08-12 | 00:58
Of Wilders dat wel of niet heeft is niet erg duidelijk.

Wel duidelijk is dat *alle* andere partijen dat duidelijk niet hebben, uitgezonderd van misschien splinterpartijen als de PvdD en de LP.

De kunduzpartijen, met inbegrip van SP en PvdA, willen Nederland uitleveren aan Europa en zo miljarden wegsluizen uit Nederland.

La Bailaora | 14-08-12 | 01:08

@Supermatthijs | 14-08-12 | 01:02

Ik zou nooit op Wilders stemmen maar strategische overwegingen spelen bij alle politici een rol.

En hij speelt dat spel het allerbest van iedereen.

pius | 14-08-12 | 01:07

Een politicus die eerlijk, waarachtig en moreel goed is en diep graaft komt op een gegeven moment de duivel tegen. Dan bijt de slang zich in zijn eigen staart. En dan breekt de pleuris uit. Paradox der paradoxen.
Érg hè?

AntiSoof | 14-08-12 | 01:06

@Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 01:00
Nogmaals, ik heb nergens gezegd dat Wilders de oplossing is/ was.
Ik geef alleen maar aan dat andere partijen de schuld bij hem leggen om hun eigen tekortkomingen te verhullen.
Ze hebben inderdaad geen van allen een oplossing, wat dat betreft zijn we het eens!

necrosis | 14-08-12 | 01:06

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:58

In welke hoedanigheid dan ook zullen er machts-constructies zijn waar er mensen naast elkaar leven.

Ik weet niet of de democratische staat de meest verwerpelijke vorm an sich is in die hiërarchie als je naar de geschiedenis kijkt.

Wat denk jij?

pius | 14-08-12 | 01:05

@necrosis | 14-08-12 | 00:58

Wat ben je toch een lekker ventje.

*necro over bolletje aait*

pius | 14-08-12 | 01:02

pius | 14-08-12 | 01:01 | + 0 -

En dat zou voor iedereen een verdomd goede reden moeten zijn om nooit op zo'n mafkees te stemmen.

Supermatthijs | 14-08-12 | 01:02

@necrosis | 14-08-12 | 00:56

Nu zeg je verstandige dingen. Wilders wist dat het sluiten van welk akkoord dan ook hem veel stemmen zou kosten. En briljant strateeg als hij is heeft hij langs die lijnen gewerkt.

Hij wou nooit een akkoord sluiten op voorhand.

pius | 14-08-12 | 01:01

@necrosis | 14-08-12 | 00:56
Je kinderlijke vertrouwen in Wilders druipt van iedere tegel die je plempt.
Geen van de andere partijen heeft oplossingen, of zelfs maar een zinnige gedachte over de crisis. De PVV ook niet, dus het is lood om oud ijzer. De PVV is niets beter dan de rest, dat is alles wat ik beweer.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 01:00

@necrosis
Voorstellen die hij daarvoor wel accepteerde. Valt me tegen dat jij niet door Wilders heenprikte wat die coalitie onderhandelingen betreft. Wilders liep maar om 1 reden weg, dat was omdat hij dacht dat dit het meest tactische moment was voor nieuwe verkiezingen. En dat Wilders dat op een tactisch moment zou doen was allang voorspeld. Windvlaag Wilders heeft het belang van Nederland of zijn kiezers niet op het oog, maar enkel zijn eigen grote partij belang.

Inferi0r | 14-08-12 | 00:58

@pius | 14-08-12 | 00:47
Natuurlijk streven sommigen naar een zo groot mogelijke winst ten koste van anderen. Dat is ook de reden waarom corporaties hebben bedongen dat zij rechtspersoon zijn. Een vanzelfsprekendheid in onze maatschappij die allerminst een vanzelfsprekendheid is. Het uitgangspunt alleen al zou alle alarmbellen moeten doen rinkelen: winst ten koste van anderen. Het is nu juist een staat geweest, een fictief instituut, dat andere fictieve instituten dezelfde rechten gaf als natuurlijke personen. Krankjorum. Helemaal zot.
www.thecorporation.com/index.cfm?page_...

Stormageddon | 14-08-12 | 00:58

@pius | 14-08-12 | 00:51
Heeft Kereltje je dat persoonlijk ingefluisterd?

necrosis | 14-08-12 | 00:58

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:45
Oke. Het recht vrij laten evolueren, dus echt z'n loop laten hebben, vind ik me in.

Het is het gebrek aan afdwingbaarheid waar ik een probleem zie. En ik vind dat rechters, arbiters zo je wilt, rechtsgeleerden moeten zijn.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 00:57

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:50
Ok, dat wist ik niet, van je geestelijke diepgang. Sorry als ik brutaal was. Maar vergeet nooit te genieten hè? (Maar dat weet je dan ook vast wel al)

AntiSoof | 14-08-12 | 00:57

@Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 00:45
Ik heb nooit beweerd dat Wilders/ PVV dè oplossing is!
Ik stoor me gewoon aan het feit dat 'politiek Den Haag' Wilders de schuld geeft om hun eigen falen te verdoezelen.
Wilders liep weg omdat zijn coalitie-genoten voorstellen deden die hij niet meer aan zijn achterban kon uitleggen.
Had hij gebleven, dan was hij evengoed een landverrader geweest, maar dan onder zijn eigen achterban.
Maar opnieuw: wat gaan 'de andere partijen' doen om de crisis te lijf te gaan, behalve dan het nog verder uitpersen van de burger?

necrosis | 14-08-12 | 00:56

@suvois | 14-08-12 | 00:35
Smult van dat filmpje. (Alhoewel de man zich op glad ijs begeeft.)

AntiSoof | 14-08-12 | 00:52

@AntiSoof | 14-08-12 | 00:48

Dank wijze. Van precies hetzelfde uiteraard.

pius | 14-08-12 | 00:51

@necrosis | 14-08-12 | 00:36

Als Wilders was doorgegaan had er een ander akkoord gelegen. Het antwoord is ja dus.

pius | 14-08-12 | 00:51

@AntiSoof | 14-08-12 | 00:30
Is er een ander belang dan? Uiteindelijk is al het menselijk handelen eigenbelang, of eigenbelang by proxy. Overleven van de genen is ook eigenbelang. Als ik mezelf moet opofferen zodat mijn kinderen of die van mijn broer of zus kunnen leven, dan is dat ook een vorm van eigenbelang.
Die site bekijk ik later wel eens, maar aan de kop te zien heb ik wel een idee hoe de redenatie is (en die klopt.) Wat betreft bewustzijn en geest: daar heb ik me al meer dan genoeg in verdiept.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:50

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 00:32

geh geh;)

pius | 14-08-12 | 00:49

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:34

Ik heb het niet over het absolute wat jij nastreeft. Maar Alaska verschilt wezenlijk van Nederland.

Het gaat om de gradaties toch.

pius | 14-08-12 | 00:49

@pius | 14-08-12 | 00:46
Ook u gezondheid gewenst, waardigheid.

AntiSoof | 14-08-12 | 00:48

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:31

Ik vrees dat de ware aard van de mens zich ook door deze nuances niet zal laten weerhouden zich te tonen.

pius | 14-08-12 | 00:47

Stemmen is eigenlijk gelijk aan geloven, je legt je lot in andermans handen.
Daarom gaat het bij geloof en politieke ideologie ook zo vaak mis en zeker als deze met elkaar verweven zijn.

We zouden eigenlijk het lot altijd in eigen handen moeten hebben maar dat is helaas niet mogelijk
dus probeer gewoon zoveel als mogelijk onafhankelijk te zijn en leg je neer bij het onvermijdelijke.
Alleen zo kun je mijns inziens een goed en gelukkig leven leiden.

irriducibili79 | 14-08-12 | 00:47

@AntiSoof | 14-08-12 | 00:32

*proost*

pius | 14-08-12 | 00:46

@necrosis | 14-08-12 | 00:40
Met Wilders als verlosser zal de kredietcrisis evenmin opgelost worden. Of kun jij één (1) oplossing van Wilders noemen?

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 00:45

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 00:23
Eindelijk een intelligente vraag. De basis, en het leidend principe is heel simpel. Het recht dient ter bescherming van de natuurlijke rechten van de kleinst denkbare minderheid: het individu. Rechtspraak is in feite een bindende arbitrage tussen twee conflicterende partijen. Dus is arbitrage dan niets meer dan een contract tussen die partijen, dat het conflict wordt opgelost door uitspraak van een neutrale derde die door beide partijen wordt aanvaard. Dus recht zou door ieder vrij mens gesproken kunnen worden die geen partij in het conflict is en door beide partijen aanvaard wordt als rechter.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:45

Het probleem van zo'n stemwijzer is dat deze standaard mensen de linkse kant (eigenlijk SP kant) opduwt. Mensen zijn van nature geneigd bij 'moet er op X bezuinigd worden' op NEE, te klikken zeker als de stellingen steeds (en dat is weer terecht) over omstreden bezuinigingen gaan. Een partij als SP, die de ballen verstand van vermogensbeheer en geld heeft is relatief het meest vaak tegen bezuinigingen. Maar daar moet dan een zwaarwegende stelling tegenover staan, namelijk: Wilt u een regering die de rentekosten nog verder laat oplopen? Want zo'n lullig vraagje om mee te beginnen over 3%, ja welke niet-econoom cares. 2,5% 3% of 4% wat is het verschil en wat zijn de consequenties, gevoelsmatig in ieder geval niets, dus de kans dat je niet voor precies 3% bent is erg groot.

Inferi0r | 14-08-12 | 00:43

necrosis | 14-08-12 | 00:40 | + 0 -

Ja hoor, een stem op Wilders is een stem op Dion "de zwangere vrouwen meppert" Graus. Zo goed ? Het was slechts mijn reactie op de term landverraders die natuurlijk veel meer van toepassing is op Wilders dan op wie dan ook.

Supermatthijs | 14-08-12 | 00:43

@Supermatthijs | 14-08-12 | 00:25
Met 'het is de schuld van Wilders' gaan we de oorlog winnen, de kredietcrisis bestrijden en alle andere problemen oplossen.
Heb je ook nog iets anders?

necrosis | 14-08-12 | 00:40

Ik zou bijna een een iemands partij oprichten maar dat had ik al..

Neut | 14-08-12 | 00:36

@pius | 14-08-12 | 00:25
Het is dus de schuld van Wilders?
Is dat ook geen vorm van populisme?
Overigens hoor ik je niet over de legitimiteit van het kontneuq-akkoord.
Als Sap gaat regeren (please, NO!) dan gaan forenzen geen belasting betalen over hun km vergoeding.
De te verwachten inkomsten zijn dus lager dan begroot en dan krijgen we op onze kloten van Brussel.
*en.dat.moeten.we.toch.niet.willen*

necrosis | 14-08-12 | 00:36

Libertarische Partij
Speech Toine Manders:
www.youtube.com/watch?v=DFtM96Y2LHA

Legt uit waarom de overheid de oorzaak is van de economische crisis en niet de oplossing.

suvois | 14-08-12 | 00:35

Ja alles leuk en wel van Rossem, maar een atheïst als directeur is minstens zo onbetrouwbaar als een gristen als directeur. Ik ken naast ontzettend veel christenen die op het hele spectrum van politieke partijen stemmen toch ook echt heel veel atheïsten die per definitie niet op een C-partij stemmen. Ongeacht het programma, nee dat is lekker betrouwbaar als directeur dan.

Inferi0r | 14-08-12 | 00:34

@pius | 14-08-12 | 00:19
Omdat er geen plek op de wereld is zonder staat als organiserend systeem. (En nee, kom alsjeblieft niet aan met Somalië, dat is vanuit een oorlogssituatie uiteengevallen in een anarchie met bewapende warlords.)

Stormageddon | 14-08-12 | 00:34

@pius | 14-08-12 | 00:29
Nee nee. Zeker geen ironie. En het staat er nog net zo goed.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 00:32

@pius | 14-08-12 | 00:30
Leve het leven!

AntiSoof | 14-08-12 | 00:32

@AntiSoof | 14-08-12 | 00:30

Zo is dat wijze.

pius | 14-08-12 | 00:32

@pius | 14-08-12 | 00:17
Kijk, dan komen we bij een ander stokpaardje: het fenomeen rechtspersoon. Corporaties kunnen en mogen mijns inziens geen rechtspersoon zijn. Ze hebben immers ook geen stemrecht. Ik heb daarover al eerder uitgeweid.
Lees maar: search-geenstijl.thruhere.net/#%22stor...

Ik heb het niet over bedrijven, maar over verenigingen, coöperaties. Bedrijven kunnen ook een rol spelen als ze willen, maar vanwege hun winstbejag kunnen die in principe nooit zo goedkoop zijn.
Dus nee, dat is geen lood om oud ijzer.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:31

@necrosis | 14-08-12 | 00:26

Liegen is en groot woord. Ze geven hun eigen versie van de waarheid.

Net zoals wij.

pius | 14-08-12 | 00:31

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:26
Eigen belang? Jij bent eerlijk, beste man. En dat siert je.
Kijk eens bij:
community.argusoog.org/als-er-geen-wet...
Maar, beter, verdiep je eens in de geest.
Want leer jezelf kennen. Zonder zelfbewustzijn zijn alle gedachten als water naar de zee dragen.

AntiSoof | 14-08-12 | 00:30

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 00:30

Lekker draadje. Bijna geen imbecielen.

Love it.

pius | 14-08-12 | 00:30

@LibertasSimplex | 14-08-12 | 00:27

Thnx mate. Het was alleen een taalfout. Tegen jou moet ik eerlijk zijn.

Maar waarschijnlijk was het ironie van je;-)

pius | 14-08-12 | 00:29

Wat een subjectief onzinverhaal. Als je kritiek hebt op stem/kieswijzer, wees dan objectief. Eerste stelling begin goed, maar daarna werd de aandrang van de auteur om toch maar even de eigen mening erbij te betrekken helaas pijnlijk duidelijk.

Overigens, als je dan subjectief bent, wees dan als FuckTimKuik supporter toch op z'n minst voor hervorming van de auteursrechtenwetten in plaats van het commercieel gelul over 'alternatieven voor downloaden'. Het besef bij de regering van het verschil tussen fysieke en digitale verveelvoudiging, DAT moet je stimuleren!

MaxTheDragon | 14-08-12 | 00:27

@La Vie En Rose | 13-08-12 | 22:17
Van Rossem heeft gelijk. De stemwijzer is een onbruikbare prutstool.
Ik heb het even uitgeprobeerd en bij alle stellingen geklikt op 'geen van beiden'. Daarna volgde de mededeling: U hebt onvoldoende serieuze antwoorden op de stellingen van de StemWijzer gegeven, waardoor geen betrouwbaar advies verstrekt kan worden.

Opnieuw begonnen en deze keer bij alle stellingen geklikt dat ik het 'eens' was.
En wat denk je? Wederom de conclusie dat ik onvoldoende serieuze antwoorden op de stellingen gaf waardoor geen betrouwbaar advies verstrekt kan worden.

Een onwijze vertrouwt op de stemwijzer.

drs.Nee | 14-08-12 | 00:27

@pius | 14-08-12 | 00:25
Geboren. Dat is een hele hele mooie. Props.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 00:27

@Supermatthijs | 14-08-12 | 00:20
Of het zinvol is staat los van de morele overwegingen. Bovendien zou streven naar verandering van het systeem meer kans hebben als het minder tegengewerkt zou worden door de verdedigers van de status quo. U houdt het huidige immorele systeem in stand. Dat mag, maar de discussie is een morele, en daarin staat u niet sterk.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 00:26

@kapotte_stofzuiger | 13-08-12 | 20:57
Spijker, kop.

Parsons | 14-08-12 | 00:26

@pius | 14-08-12 | 00:22
Politici liegen dus!
*ik wist het*

necrosis | 14-08-12 | 00:26

@AntiSoof | 14-08-12 | 00:14
Omdat ik met rust gelaten wil worden. Dat gebeurt niet, dus ik denk na waarom dat niet gebeurt. En daar komen dan de standpunten uit voort. Puur voor mijn eigen belang.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:26

@necrosis | 14-08-12 | 00:21

Er moest iets geboren nadat Wilders het Catshuis als langdurig podium voor zijn megalomane populisme had gebruikt.

Dat de resultaten van het Kunduz-akkoord tegenvallen is vooral daarvan afhankelijk geweest en van het feit dat de financiële markten geen uitstel gedoogden.

Je bent kort en selectief van memorie.

pius | 14-08-12 | 00:25

necrosis | 14-08-12 | 00:21 | + 0 -

Ik ben ook niet voor het kontneuqakkoord maar de enige landverrader was er juist net voor. De geblondeerde demagoog die weg liep voor zijn verantwoordelijkheid.

Supermatthijs | 14-08-12 | 00:25

@Supermatthijs | 14-08-12 | 00:11
We hebben in 1966 een partij gehad die zich ook tegen het systeem verzette. Via die weg kan het dus niet worden veranderd. Het systeem is nog volledig intact en die partij volkomen ingekapseld in de machtsstructuur en de baantjescarrousel. De SP gaat ook die kant op.
Maar goed, ik ben het niet eens met het verplichte afgedwongen collectief, dus ik moet oprotten van je. En je zegt tegen een totalitaire staat te zijn. Juist.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:23

Volgens de stemwijzer als app op mijn eifoon mooet ik op de PVV stemmen. Aangezien ik volledig op mijn foon vertrouw ga ik dat dan ook maar doen. Net zoals die 1,5M andere PVV-tokkies.

reageerbuis | 14-08-12 | 00:23

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:12
Ik heb voor jou een vraag. Als je geen staat wilt. Hoe moet dan het recht worden gevormd of gevonden?

Groter, Europees of nog groter is niet wenselijk voor je, denk ik.
En iemand moet afdwingbaar uitspraak kunnen doen.

LibertasSimplex | 14-08-12 | 00:23

@necrosis | 14-08-12 | 00:10

Politici kunnen helemaal niets beloven voor de verkiezingen.

Daar zit hem de crux.

pius | 14-08-12 | 00:22

@Supermatthijs | 14-08-12 | 00:06
Zullen we het dan even hebben over de landverraders van het kontneuq-akkoord?
Vertel me eens: wat is de winst voor dit land?
En dan begin ik ook meteen over het feit dat geen enkele betrokken partij meer volledig achter het akkoord staat (muv Arogander).
Zo wil GroenLinks die onbelaste kilometervergoeding achteraf NIET afschaffen voor OV'ers.
Dan komt er dus minnen geld binnen en hadden we achteraf geen goedkeuring van onze begroting mogen krijgen van de EU.
Maar dat wordt natuurlijk weer 'gerepareerd' door de automobilist 2x zoveel te laten betalen.....

necrosis | 14-08-12 | 00:21

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 00:18 | + 0 -

Idd, meedoen of oprotten. Als een Don Quichot tegen het systeem gaan vechten lijkt me nogal zinloos.

Supermatthijs | 14-08-12 | 00:20

@zeg maar jansen | 14-08-12 | 00:10
Het kan allebei. Een lidmaatschap kan, maar ook prijs achteraf na blussing kan, daar zou je je voor kunnen verzekeren. Op dit moment is de brandweer ondergebracht bij gemeenten, daar kan het op zich best blijven want ik vind gemeenten niet zo'n rare bestuurslaag. Zoals het op dit moment in Nederland is geregeld deugt het natuurlijk niet (en vooral niet alle rijkstaken die ze verlicht moeten uitvoeren), maar als organiserend principe in een dorp of stad is er best wel iets voor te zeggen.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:20

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:12

Ik heb het ook over de staat zoals je kan lezen. Maar je geeft geen antwoord op mijn vraag.

pius | 14-08-12 | 00:19

@Supermatthijs | 14-08-12 | 00:11
U ziet het inderdaad simpel. U verdedigt de status quo denkt dat dat uw gelijk bevestigt. U heeft niet één argument weerlegd. Nu stelt u gewoon dat wie het niet met u eens is met het systeem mee moet doen of op moet rotten.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 00:18

@Bruno Alaska | 14-08-12 | 00:10

Goed argument.

pius | 14-08-12 | 00:18

@ProTagger | 14-08-12 | 00:15
Weet dat elk woord voor mererlei uitleg vatbaar is. Woorden zijn als water.

AntiSoof | 14-08-12 | 00:18

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:08

En jij denkt dat er geen prijsafspraken worden gemaakt door de ANWB met andere ANWB-s, dat ze niet streven naar een monopoliepositie dat ze de prijzen laag houden en de service hoog.

En hoe komt zo een ANWB aan het geld om wegen te financieren dan? Van de leden zeker, of misschien toch van de banken die al net zo effectief en klantvriendelijk en ongevaarlijk zijn omdat ze volledig vrij zijn van regulering?

Wat je krijgt aan het eind van jouw filosofie is een aantal superbedrijven die het monopolie hebben over dit land. Alles groeit immers en de natuur van de mens laat zich nu eenmaal niet knechten door de afwezigheid van de staat.

Linksom of rechtsom zal de mens weer even onvrij zijn als voorheen. Lood om oud ijzer.

pius | 14-08-12 | 00:17

Bruno Alaska

Een kapitalistische samenleving (de originele term) is per definitie een vrije markteconomie. Voor de rest heeft U wel gelijk, in mijn enthousiasme heb ik niet aangegeven dat ik doelde op een vrije samenleving met een vrije markteconomie. Maar ik denk dat U wel degelijk beseft(e) dat ik daar op doelde.

ProTagger | 14-08-12 | 00:15

@Strohond | 14-08-12 | 00:09
Lees liever zoiets als het blad InZicht. Daar leer je veel meer van. Denk ik. Dan ontdek je dat het denken nogal dualistisch is.

AntiSoof | 14-08-12 | 00:15

@Strohond | 13-08-12 | 23:54
Het Zwitserse model werkt deels, maar dat komt voornamelijk omdat de staat ook beperkte bevoegdheden heeft en de burgers primair ziet als aandeelhouders en niet als belastingslaven.
dedemocratievoorbij.nl/

Stormageddon | 14-08-12 | 00:14

@Uri | 14-08-12 | 00:03
Zoek hulp om te stoppen met SP: www.stoppen-met-SP.nl of raadpleeg uw arts of apotheker.

Humpf | 14-08-12 | 00:14

@necrosis | 14-08-12 | 00:10
Maar dat doen politici dus niet. Ook die PVV van jou niet. Het is inherent aan het systeem waarbij de kiezer een kandidaat en daarmee een partij een mandaat geeft om te doen wat ze willen, inclusief verbonden aangaan met andere kandidaten c.q. partijen.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 00:14

@Stormageddon | 14-08-12 | 00:10,
Je zei gaf eerder aan een misantroop te zijn. Waarom heb jij eigenlijk nog standpunten? Snap ik niet.

AntiSoof | 14-08-12 | 00:14

@Supermatthijs
Er zijn genoeg mogelijkheden om je medemens te helpen/verzorgen/redden. Daarvoor heb je geen gedrocht van een sociaaldemocratisch instituut nodig.

Dat ziet zelfs een extreemlinkse koekenbakker als ik.

Bakito | 14-08-12 | 00:14

Belangrijkste reden om te stemmen blijft nog altijd omdat anders je stem in feite naar de grootste partij gaat. En aangezien dat met een beetje pech wéér de VVD kan worden, blijft 't belangrijk om te stemmen.

Pindakees | 14-08-12 | 00:13

@pius | 14-08-12 | 00:00
Ik verafschuw de staat als principe, de staat als organiserend instituut. Ik verafschuw het land niet. Dat is iets wezenlijks anders.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:12

Stormageddon | 14-08-12 | 00:08 | + 0 -

Als we allemaal zelf gaan bepalen wat we wel of niet belangrijk vinden is het eind zoek. Dan krijg je een onwerkbare situatie. Ben je het niet eens met de wijze waarop in dit land we de zaken regelen dan probeer je dat te veranderen of anders kun je beter weg gaan. Zo simpel zie ik het en daar kun je tegenin blijven gaan maar dat helpt in mijn ogen niks.

Supermatthijs | 14-08-12 | 00:11

@ProTagger | 14-08-12 | 00:00 |

Een kapitalistische samenleving is niet per se een vrije samenleving, je eigen redenatie van wederzijdse afhankelijkheid oftewel conformisme van de mens aan de markt zegt dat al.

Bruno Alaska | 14-08-12 | 00:10

@pius | 14-08-12 | 00:00
Wellicht zou dit land er een stuk beter voorstaan als politici zouden doen wat ze ons beloven vóór de verkiezingen.
Of moet ik je nog even helpen herinneren aan een zeker referendum......

necrosis | 14-08-12 | 00:10

Stormageddon | 14-08-12 | 00:08 En de brandweer? Neem je een abonnement? Of ga je over de prijs in onderhandeling op het moment dat je ze nodig hebt?

zeg maar jansen | 14-08-12 | 00:10

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:58
LOL! Je verwijt een ander een totalitaire staat te willen, terwijl je zelf de warmste pleitbezorger van een totalitaire staat bent.
Schitterend.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:10

@libertassimplex
Ik vermaak me er ook mee.
@protagger
Boek op mijn lijstje gezet. Ben benieuwd.

Strohond | 14-08-12 | 00:09

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:50
Ja... daar is 'ie dan eindelijk! Ik verwachtte 'm al (zie @22:27). Als ik iets nodig heb dan betaal ik daarvoor. Als dat een weg is, of stroom en gas: ik betaal ervoor, maar in dit land nog veel meer dan de kostprijs en de winstmarge. De hoeveelheden belasting, accijnzen (zelfs BTW over accijns, belasting over belasting, hoe krankzinnig kun je het bedenken?) levert de staat een veelvoud op van de kosten.

Waarom moet een collectieve voorziening door de staat geregeld worden? Laat het bijvoorbeeld door de ANWB doen. Een vrijwillige vereniging die de wegen aanlegt en onderhoud. Kan prima. Ze zorgen al voor de bewegwijzering, doen ze uitstekend. Alle weggebruikers die geen lid zijn betalen per gereden kilometer. Er zijn zoveel modellen zonder staat mogelijk.

Stormageddon | 14-08-12 | 00:08

Supermatthijs | 14-08-12 | 00:06 Om het zieltje van de kiezer te winnen zijn ze allemaal populistisch.

Dat ze allemaal met andere argumenten menen de beste te hebben is bijzaak.

zeg maar jansen | 14-08-12 | 00:08

necrosis | 14-08-12 | 00:04 | + 0 -

Alle niet populistische partijen. Dus allemaal behalve PVV en SP.

Supermatthijs | 14-08-12 | 00:06

@omwenteling | 14-08-12 | 00:01

Plusje voor je landverraders-argument. Wat is een draad nog zonder tegenwoordig immers.

pius | 14-08-12 | 00:05

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:56
Wie heeft er volgens jou dan wél 'oplossingen'?

necrosis | 14-08-12 | 00:04

Viel zeer bitter tegen deze Stemwwijzer. GS heeft e.e.a. nog eens vakkundig gefileerd.
Ik kwam uit op mijn partij, SP, had het ook leuk gevonden om eens op CU en SGP uit komen. Je weet maar nooit.

Uri | 14-08-12 | 00:03

@Klokke Roeland 00:00
Karl Marx?

Bakito | 14-08-12 | 00:02

Er kwam weer eens VVD uit. Maar deze witteboorden criminelen hebben ons land verkocht aan Europa. Landverraders pur sang zijn het. Slapjenussen van de eerste orde. Plucheklevers van het eerst uur. Enzovoort, enzoverder.

Ik ga blanco stemmen. Kan ik ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor het wanbeleid wat volgt uit coalitie besprekingen, draaiers na de verkiezingen en allerhande politieke leugens.

De Nederlandse democratie heeft zijn beste tijd gehad. Tijd voor wat nieuws.

omwenteling | 14-08-12 | 00:01

@Soy yo | 13-08-12 | 21:17
+10

La Bailaora | 14-08-12 | 00:00

@Stormageddon | 13-08-12 | 23:55

Van mij hoef je niet weg. Ik snap alleen niet dat je in een staat wil wonen die je zo verafschuwd.

Dat is toch niet zo gek gedacht van mij?

pius | 14-08-12 | 00:00

@Supermatthijs

Amerika is net zo goed een socialistische staat als NL. STerker nog, op sommige vlakken is Amerika zelfs meer marxistisch dan NL. Voor de gemiddelde NLer is dit moeilijk om te bevatten omdat amerika altijd wordt afgebeeld als de hoofdstad van het kapitalisme. Niets is echter minder waar.

Recht van de sterkste geldt niet in een vrije (libertarische) samenleving. Wederzijdse afhankelijkheid is dan juist sterker, samen zo efficiënt mogelijk producten en diensten aanbieden en kopen. Dmv competitie vooruitgang en welvaartsgroei. Dmv filantropie de echte kanslozen alsnog een kans geven. In een vrije samenleving zal iedereen streven naar het maximaal haalbare, op financieel en sociaal gebied. Zie hier een link met uitleg waarom kapitalisme juist de hardwerkende mens ten goede komt: www.youtube.com/watch?v=4Ttbj6LAu0A

ProTagger | 14-08-12 | 00:00

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:58
Alles wat er mis is aan een totalitaire staat is ook mis aan de samenleving die u voorstaat.

Dmitri Dmitrievitsj | 14-08-12 | 00:00

-weggejorist-

Klokke Roeland | 14-08-12 | 00:00

Strohond | 13-08-12 | 23:54 Ga daar dan heen.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 23:59

We zouden als mens alles eerlijk moeten verdelen. Dán zou er werkelijk geluk zijn. Precies zoals Jezus al zei. Verzamel geen schatten op aarde, maar wel in de hemel. Dat zijn geestelijke schatten. Je hoeft echt niet gelovig te zijn om deze wijsheid te kunnen begrijpen. En noem dat niet 'socialisme' of 'communisme', dat zijn valse dogma's. Het probleem van de mens zit 'm in het EGO. Wil je iets verbeteren en wil je al kúnnen stemmen, verdiep je eerst in de leer van het ego. Houdt anders liever je mond. Want het hemd is waarlijk nader dan de rok.
Snap dat nou 's. Zonder zelfkennis is alle kennis eigenlijk waardeloos.

AntiSoof | 13-08-12 | 23:59

ProTagger | 13-08-12 | 23:55 | + 0 -

Zo, dus jij bent voor een totalitaire staat. Een fijn schrikbewind van iemand als Wilders die zonder democratie zijn gang mag gaan ?

Supermatthijs | 13-08-12 | 23:58

necrosis | 13-08-12 | 23:55 | + 0 -

Breek me gvd de bek niet open. Wat is er mis met een partij die overal altijd overal tegen is maar zelf geen oplossingen heeft ? Tja, waar zal ik eens beginnen.

Supermatthijs | 13-08-12 | 23:56

Strohond,

Democratie werkt niet. Het is een dictatuur van de meerderheid tav de minderheid. Boektip: Democracy: The GOd that Failed van Hans hermann hoppe. Beschouwend boek over democratie, monarchie en anarchisme. Later in het boek komt de mening van de schrijver aan bod en construeert een mogelijk systeem dat beter is.

ProTagger | 13-08-12 | 23:55

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:45
Het grote probleem zijn de plucheplakkers zelf, regeltjes die goed voor ze uitpakken worden nooit gewijzigd.
En wat is er mis met PVV?

necrosis | 13-08-12 | 23:55

@pius | 13-08-12 | 23:49
Nee, ook Alaska komt daarbij niet in de buurt. En het is ook niet in de buurt. Waarom moet ik weg van mijn geboortegrond? Waarom mag ik hier niet zijn? Omdat ik me tegen vanzelfsprekendheden verzet die niet vanzelfsprekend zijn? Van mij iedereen zo leven zoals hij wil, ik dwing niemand iets op. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. Als de Supermatthijsen van dit land een soort commune willen: ik hou ze niet tegen, maar laat mij erbuiten. Is toch niet zo moeilijk?

Stormageddon | 13-08-12 | 23:55

ProTagger | 13-08-12 | 23:52 | + 0 -

Welnee, wat is dan het alternatief ? Het recht van de sterkste ? Nog rechter worden dan in amerika ? Een beetje sociaal zijn omdat je in één van de rijkste landsen van de wereld leeft is echt geen schande.

Supermatthijs | 13-08-12 | 23:55

@ stormageddon 23.43
Maar als democratie zo kut is, wat is dan wel een goed systeem?
Zelf ben ik een voorstander van het Zwitserse model. De enige goed functionerende democratie ter wereld.

Strohond | 13-08-12 | 23:54

@Stormageddon | 13-08-12 | 23:50

Je hebt natuurlijk gelijk maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.

Je kan het toch niet veranderen.

pius | 13-08-12 | 23:53

-weggejorist-

Klokke Roeland | 13-08-12 | 23:53

Supermatthijs

Jongen, houd nou toch eens op. Je klinkt echt als de gemiddelde SP-er. Ga eens even boeken lezen en inlezen over economie. Socialisme werkt niet, het is afpersen van een groep mensen die het beter heeft dan anderen.

ProTagger | 13-08-12 | 23:52

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:45 |

Zoals met die 50k graaiende "rijkaards"....

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 23:50

Stormageddon | 13-08-12 | 23:43 | + 2 -

Dus jij maakt nooit gebruik van de openbare weg ? Jij hebt thuis geen electra, gas en water ? Jij voorziet helemaal in je eigen behoeften en maakt geen gebruik van wat voor voorziening dan ook in nederland ? Alleen dan heb je gelijk, maar anders niet.

Supermatthijs | 13-08-12 | 23:50

@pius | 13-08-12 | 23:43
Bizarre reactie

André van Delft | 13-08-12 | 23:50

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:32 |

Dat geneuzel over die meerderheid die vanalles zou bepalen. Het enige dat die meerderheid doet is zich conformeren aan een falend systeem. Dat is juist nu goed te zien. Er is geen partij meer die wie dan ook compleet aanspreekt, toch gaat er geregeerd worden. Door partijen dus die niemand meer aanspreken. De meerderheid/minderheid/burger bepaalt helemaal niets.

Bruno Alaska | 13-08-12 | 23:50

@pius | 13-08-12 | 23:42
Opt-out, ooit van gehoord? Er had gevraagd kunnen worden: "Wil je onderdaan zijn van Prins die nooit in Nederland is geweest, amper Nederlands spreekt, maar wel bezitsrecht claimt over jouw land, of niet?"

Nog gekker: het merendeel van de wetten de bezetter bleven gewoon gelden. (Net als na 1945 overigens). De knechting van de bevolking door de bezettingsmacht was toch wel handig voor de nieuwe usurpator. Of die nou Willem of Wilhelmina heette.

Stormageddon | 13-08-12 | 23:50

@Strohond | 13-08-12 | 23:48
Toch mag ik dat wel. Dat slopen van die rand af en toe.

LibertasSimplex | 13-08-12 | 23:50

@Supermatthijs

Smerige afperser ben jij! Afgunst omdat een ander het beter heeft. Sinds wanneer is er het moreel recht om van een ander te eisen om jou geld te geven? Socialisten zijn niet echt sociaal, ze dwingen een ander iets te doen en anders moeten ze maar de gevangenis in of erger. Totalitaire trekjes, we hebben alelmaal gezien wat dat in het verleden heeft gebracht. Verbetering voor de armen realiseer je niet door de rijken meer te belasten, daarmee rem je de welvaartsgroei namelijk. De armen kun je helpen door hun lasten te verlichten --> minder belasting. Als de lagere inkomens een bruto inkomen hebben wat gelijkstaat aan netto, dan hebben zij ineens veel meer koopkracht en hebben geen hulp nodig van de staat in de vorm van subsidies en andere regelingen. Als je de rijken dan vervolgens ook niet meer belast, krijg je veel meer uitbreiding van kapitaal en een groei van werkgelegenheid. De welwillende werkloze kan nu ook eindelijk aan de slag! Voor de echte kanslozen kan dan door middel van filantropie worden gezorgd; gelukkig zijn er genoeg échte sociale mensen in Nederland die vrijwillig zulke mensen willen helpen.

Met dwang geld afpersen is niet de manier om de samenleving te verbeteren, maar door middel van vrijheid en solidariteit. Dat is de oplossing voor het gefaalde collectivisme!

ProTagger | 13-08-12 | 23:49

@Stormageddon | 13-08-12 | 23:29

Je weet dat het niet zo werkt hier dus waarom emigreer je niet naar een streek waar ze meer leven zoals jij dat wil. Alaska komt daarbij in de buurt denk ik. En het is nog een prachtig gebied ook.

Ik zou het wel weten als ik jou was.

pius | 13-08-12 | 23:49

@Stormageddon 23.29
Goed verhaal waar ik mij grotendeels bij aansluit.
Mogelijk heb ik enkel ongenuanceerde tegels van je gelezen.
En misschien heb ik daar een beetje ongenuanceerd op gereaguurd...

Strohond | 13-08-12 | 23:48

necrosis | 13-08-12 | 23:39 | + 0 -

Dan moeten we iets aan die regels veranderen. Niet zeggen: Hun doen het niet dus ik hoef het ook niet. Dat is zo PVV. En bovendien zijn er geen hele volksstammen die zich niet aande regels houden. Slechts enkelen wat door bepaalde politici, uit electoraal gewin, tot enorme proportie's wordt opgeblazen.

Supermatthijs | 13-08-12 | 23:45

@TheMasterDetailer | 13-08-12 | 23:43
Klinkt goed, zolang Bandirah maar niet het logo tekent.

Humpf | 13-08-12 | 23:45

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:32
Heb je een eilandje voor me dan? Eentje waar geen enkele staat zeggenschap over claimt? Is er niet. Dus omdat ik me verzet tegen de dictatuur van de meerderheid (en een democratie is niets meer dat) die meent overal zeggenschap over te hebben, zelfs achter de voordeur, dan moet ik maar oprotten? Dit is dan niet mijn land? Ik ben hier ook geboren, maar ik mag hier dan niet zijn, omdat jij mij In naam der Koningin wilt uitzuigen; en ik dat niet wil?

't Is toch prachtig, die collectivisten. Van de één moet je dood, van de ander moet je oprotten. Gewoon mensen met rust laten kunnen ze niet. Verjagen of vermoorden, dat is het alternatief. Met welk moreel recht (en dan niet het wetboek citeren, gewoon morele principe) kun jij mij dwingen tot het collectief? Ik ben niemand tot last maar ik mag wel lastig gevallen worden? Wat is dat voor raars? Sinds wanneer heb jij recht op de vruchten van mijn arbeid? Ik vraag de vruchten van jouw arbeid ook niet. Nu zul je die waarschijnlijk ook niet hebben (arbeid noch vruchten daarvan) maar stel dat je ze wel had. Ik eis ze niet op, ik dwing jou niet tot het betalen aan dingen die jij niet wilt. Wat geeft jou het recht dat wel te doen?

Stormageddon | 13-08-12 | 23:43

Wanneer start GeenStijl een politieke partij?
Mijn stem heb je alvast!

TheMasterDetailer | 13-08-12 | 23:43

@André van Delft | 13-08-12 | 23:38

Bizarre redenering.

pius | 13-08-12 | 23:43

@André van Delft | 13-08-12 | 23:38
Ik zou liever zeggen: Lieve, eerlijke, moreel onwikkelde mensen zouden meer kinderen moeten krijgen, of ze nu geleerd zijn of niet. Maar ja, dwing de natuur maar eens.

AntiSoof | 13-08-12 | 23:42

@Stormageddon | 13-08-12 | 23:29

Maar democratie is toch de dictatuur van de meerderheid dus waarom zou je het Nederlandse volk wat vragen überhaupt?

Ik vind jouw redenering in deze enigszins tegenstrijdig.

pius | 13-08-12 | 23:42

Ik vind dat kinderbijslag voor nieuw te boren kinderen moet worden afgeschaft.

Nergens voor nodig.

LibertasSimplex | 13-08-12 | 23:40

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:32
Zolang er hele volksstammen (no pun intended) zijn die zich niet aan de regels houden (en er mee weg komen), waarom zou IK dat dan wel moeten doen?

necrosis | 13-08-12 | 23:39

"Stelling 8. De hoogte van de kinderbijslag moet afhangen van het inkomen"

Naar de letter ben ik het daar mee eens. Hoe hoger het inkomen, hoe meer kinderbijslag, want juist de goed opgeleide personen met de hoge inkomens zouden gestimuleerd moeten worden om meer kinderen te "nemen"; nu krijgen die helaas te weinig kinderen.

Maar deze interpretatie van inkomensafhankelijkheid gaat natuurlijk helemaal in tegen die van de politieke partijen.

Overigens was er lang geleden een "kinderaftrek" in plaats van kinderbijslag. Mensen met een hoog inkomen konden daardoor meer geld per kind van de belasting aftrekken dan mensen met een laag inkomen.

André van Delft | 13-08-12 | 23:38

Wtf VVD??
Slechte stemwijzer dus.

Gebruik deze. Is beter.
nlkiest.nl/kiesadvies/
Kwam bij deze laatste uit op:
1) Libertarische Partij
2) PVV
3) DPK

suvois | 13-08-12 | 23:37

@Stormageddon | 13-08-12 | 23:29
Je kunt af van het contract met de staat.

AntiSoof | 13-08-12 | 23:35

@zeg maar jansen | 13-08-12 | 23:29
Heb jij al de 3 of 4 afleveringen van Money as Debt wel gezien? Het klopt niet wat je zegt.

AntiSoof | 13-08-12 | 23:33

Stormageddon | 13-08-12 | 23:29 | + 0 -

Kun je niet beter ergens een eilandje kopen en je eigen staat uitroepen dan ? Zolang je hier in nederland bent zul je gewoon, net als de rest, je aan de regels moeten houden. Geef ons je geld en wij (de meerderheid) bepalen wel wat we ermee doen. En anders ga je toch gewoon weg ? Zo simpel is het.

Supermatthijs | 13-08-12 | 23:32

gegendiewand | 13-08-12 | 23:19 Als je die op de sociale media gebruikt wel.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 23:31

@Strohond | 13-08-12 | 23:12
Ik wijs helemaal niet ander, ik wil dat anderen mij met rust laten. Maar dat doen ze niet. Supermatthijs en de zijnen willen mijn portemonnee steeldieven en dan uitgeven aan allerlei kul waar ik niet om gevraagd heb, sterker niet eens wil, omdat die mij nog meer in vrijheid beperken. Dat is het punt.

Ik wil socialisten en andere collectivistische dieven graag met rust laten, als ze mij ook overslaan in hun utopische plannetjes. Maar dat doen ze niet, zelfs als ik aangeef niks met hun ideetjes te maken wil hebben willen zij mij die dwingend opleggen. Dat noem ik immoreel en als dat met dreiging van geweld gepaard gaat is het ook nog agressief.

Het probleem is de staat, het instituut op zich en de claim van macht, gezag en zeggenschap over mij en iedereen die toevallig (verplicht!) in de burgerlijke stand is opgenomen. Dat vindt iedereen blijkbaar vanzelfsprekend, maar is het allerminst. Men spreekt dan van een "sociaal contract" en "dat hebben we met z'n allen zo afgesproken". Ik heb dat contract nooit gezien, laat staan ondertekent (en ken niemand die dat wel heeft gezien en ondertekent) en er is met mij niks afgesproken. En daarbij is het niet waar: Er is in 1813 gewoon een staatsgreep gepleegd en in 1815 in Wenen door een klein clubje gekroonde inteeltkoppen goedgekeurd en bekrachtigd. De Nederlandse bevolking is niks gevraagd.

Stormageddon | 13-08-12 | 23:29

AntiSoof | 13-08-12 | 23:26 Iedereen wil meer, iedereen wil rente.

En dus moet de geldpers af en toe aan want anders is het er niet.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 23:29

@Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 23:18
Het schijnt dat ons systeem erop neerkomt dat de rijkste 5 procent rijken almaar rijker worden ten koste van hen die zich onder hen bevinden en die dus steeds maar armer worden. Een bron kan ik je zo gauw niet geven, maar het is niet zolang geleden uitgezocht door een econoom in Duitsland. Bovendien berust ons geldsysteem op inflatie. De geldontwaarding is dus een niet te ontlopen gegeven in dat systeem.
Rente en een particulier(!) geldsysteem is het probleem. De rest is bijzaak.

AntiSoof | 13-08-12 | 23:26

@Van Rossem:
Mooi stukkie en zeer goed beargumenteerd.
Maar waarom niet zelf een betere versie maken?

Als Von Loghausen te druk is wil ik het wel doen (als jij de partijprogramma's doorspit, that is en de ad revs gaan 50/50). Je hebt m'n e-mailadres :-)

Lijkt me logisch... | 13-08-12 | 23:24

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 23:18 | + 0 -

Juist, betalen naar draagkracht, een mooi socialistisch principe. Niet allemaal ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Maar je moet die rijke stinkerds hier natuurlijk wel een handje helpen. Uit zichzelf doen ze het niet.

Supermatthijs | 13-08-12 | 23:23

Strohond | 13-08-12 | 23:07 Nee.

Net als je opmerking over "Abortus met terugwerkende kracht". van 22:49.

Die is ook weer flink over de rand.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 23:22

Blijven de invullijsten van de Stemwijzer bewaard ?

gegendiewand | 13-08-12 | 23:19

@Strohond 23:12
Die Stormadinges heeft inderdaad godverdomme een antwoord op .

Knettergek word je ervan!

Bakito | 13-08-12 | 23:19

@Supermatthijs | 13-08-12 | 23:10 |

De hoogste belastingschijf is natuurlijk voor de echte rijkaards. Het is maar goed dat het afromen scherper wordt aangezet als je iets meer als 50K bruto binnenschept. Smerige graaiers ook!

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 23:18

@Sleurhutje2.0 | 13-08-12 | 21:34 | + 1
klopt onderscheidend vermogen stemwijzer is ruk: PvdA en PVV zijn het sowieso over 17 uit dertig stellingen eens (volgens de stemwijzer dan natuurlijk...) kan iedere statisticus vertellen: 30 stellingen ja/nee/weet niet om uit 22 partijen een keuze te maken lukt je never nooit.

ZotDerLofheid | 13-08-12 | 23:17

@Bakito | 13-08-12 | 23:13
En ik moet weer glimlachen over pius's (23:08) opmerking.

AntiSoof | 13-08-12 | 23:17

"ter geruststelling heb wel veel vragen overgeslagen"
@Tim Grimback | 13-08-12 | 23:11

Nog meer bewijs dat het niet klopt, want dan zou je normaliter op D66 uit moeten komen.

Stormageddon | 13-08-12 | 23:16

@Antisoof 23:07
LOL

Bakito | 13-08-12 | 23:13

Stormageddon | 13-08-12 | 22:55
Wat mij betreft doe jij lekker waar jezelf zin in hebt. Vrijheid en blijheid voor iedereen. Maar ik wordt wel chagrijnig van dat apathische gedrag.
Overal een klip en klaar antwoord op hebben, het altijd beter weten, altijd wijzen naar een ander, omdat het toch allemaal niets uitmaakt. Je kunt er toch niets aan veranderen, want het is nu eenmaal zo. Kots kots.

Strohond | 13-08-12 | 23:12

ProTagger | 13-08-12 | 23:03 | + 0 -

Met Finland heb ik natuurlijk geen reet te maken. Dat er veranderingen moeten komen aan de verzorgingsstaat is iedereen het mee eens maar het gaat om welke veranderingen, keuze's maken. En de lasten moet je natuurlijk naar draagkracht verdelen. Het zou totaal krankzinnig zijn als iemand met een miljoen netto-inkomen net zoveel (weinig) belasting zou betalen als een modaal inkomen. De sterkste schouders, de zwaarste lasten. Ik wil dolgraag heel veel belasting betalen, want dan heb ik ook heel veel inkomen.

Supermatthijs | 13-08-12 | 23:10

@ProTagger | 13-08-12 | 23:03

Zelden een grotere drogreden gehoord.

Iedereen met een beetje verstand begrijpt namelijk dat de mensen die het hardst werken op deze wereld over het algemeen het minst verdienen.

En dan druk ik me genuanceerd uit.

pius | 13-08-12 | 23:08

Wat een rare stellingen. Neem er 1.
Stelling 17. De bouw van nieuwe moskeeën moet stoppen.
Nee, we gaan oude moskeeën bouwen, nou goed?
Trouwens, veel wordt al bedisseld door het grote geld en Europa.
Ik zie het zo dat we mee mogen praten over de kleur van de W.C's in de Vinexwoningen. Het is allemaal al veel te veel uit de hand gelopen.
Veel van onze verworvenheden worden met een sneltreinvaart teruggedraaid. En das jammer en triest. Het schijnt dat de beste politici bestaan uit de beste ja en amenknikkers.

AntiSoof | 13-08-12 | 23:07

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:50
Klopt. Was misschien een beetje over het randje, maar dat moet af en toe kunnen toch.

Strohond | 13-08-12 | 23:07

@Bakito | 13-08-12 | 22:54
Iemand die al twaalf jaar als postbezorger werkt en niet met justitie in aanraking is gekomen mag ook komen hoor.

Een heterogeen Bart_bartistan zou alleen werken met hoogopgeleide übermenschen. IF heel hoog opgeleid, THEN alle kleurtjes kunnen harmonieus naast elkaar leven.

Maar ik wil niet alleen maar hoog opgeleiden. Ik wil ook tokkies. Wel tokkies die bewezen hebben een goede instelling te hebben. Misschien wel een slechte smaak, maar een goede instelling.

Bart_bartistan kan natuurlijk wel verschillende subbranches gaan hebben. Eentje voor blanken. Eentje voor voor Oost-Aziaten, eentje voor Afrikanen. Zelfde selectieregels, zelfde libertarische non-regels, alleen dus wel homogeen.

Eigenlijk hetzelfde dus wat je overal ter wereld ziet waar veel verschillende kleurtjes zijn. Het trekt toch allemaal naar elkaar toe.

Maargoed, het blijft natuurlijk wel utopisch allemaal, want al het land ligt al wel onder een vlaggetje.

Bart_Bart | 13-08-12 | 23:05

@Supermatthijs

Economische plannen van socialisme falen altijd. Ik wil je graag verwijzen naar Finland, dat land staat op de afrond van faillissement omdat de verzorgingsstaat te duur is geworden. Afgezien van de kosten is de kwaliteit van de gezondheidszorg en onderwijs dramatisch gekelderd. Hoe nobel socialisme ook is wat betreft zorg voor de armen, het werkt gewoon niet(afgezien van het feit dat de lasten oneerlijk zijn verdeeld en dus fundamenteel immoreel is). Bovendien is het onethisch om hardwerkende mensen te forceren om geld af te staan, vooral als het ook nog eens helemaal niet goed werkt.

mises.org/mmmp/mmmp13.asp

ProTagger | 13-08-12 | 23:03

De publieke omroep stemwijzer KVDB gaat weer beginnen, die hebben veel meer invloed.

irriducibili79 | 13-08-12 | 23:03

Smerig hoor. Die SP-ers zijn zo te zien flink gedraaid voor een kans op het pluche wat betreft het standpunt over Europa. Volgens de stemwijzer van stemadvies dan.
Ooit een anti-EU partij, tegenwoordig blijkbaar vuistdiep in de euro, terwijl vrijwel niemand dat nog weet.

Semper Pecunia | 13-08-12 | 23:02

Libertarische Partij, VVD, Democratisch Politiek Keerpunt (wie?), Anti Europa Partij (wie?), PVV, SGP. In die volgorde. Klopt wel.

tipo | 13-08-12 | 23:01

Democratisch Politiek Keerpunt van Brinkman, gevolgd door de Liberaal Democratische Partij (?), Mens en Spirit op 3, Dierenpartij op 4, daarna ChristenUnie, SGP, PVV, Piratenpartij, Libertarische partij en Partij van de Toekomst. Ik ben er niet wijzer (hihi) van geworden. Op een christelijke partij stem ik principieel niet, want ik ben vóór gelijke rechten van vrouwen, holebi's, ongelovigen, etc.

SamKoeman | 13-08-12 | 22:55

@Strohond | 13-08-12 | 22:49
Zozo... ik moet dood van jou? Waarom dan wel? Omdat ik met rust gelaten wil worden door een collectief en omdat ik anderen met rust laat?
Zo ver gaat jouw collectivistische dictatuur dus? Als je het niet eens bent met het collectief dan moet je dood?
Naar de Goelag? Dat idee? Voor een betere wereld: andersdenkenden moeten dood. Ik ken ook een "religie" die er zo over denkt. Iets voor jou, wellicht?

Stormageddon | 13-08-12 | 22:55

Strohond | 13-08-12 | 22:49 Ga zo door. Dan zijn we snel van je af.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:54

Bart_Bart 22:33
Ah, een lapje grond met uitsluitend blanke übermenschen.

Dat is niet libertarisch, maar utopisch...

Bakito | 13-08-12 | 22:54

Saboteer ik de democratie als ik op 12912 zou besluiten om over de stemmachine heen te pissen?

KlunsJohannus | 13-08-12 | 22:53

Stormageddon | 13-08-12 | 22:45 Zegt de machinist tegen de conducteur. "Er staat geen kip".

Waarop de conducteur verbaasd reageert met: "Normaal wel dan?".

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:52

@doenormaal 22:45
Misschien moet je de reaguurders die net inschakelen ff uitleggen welke voorkeur dat ook al weer is.

Welkom terug trouwens. ;)

Bakito | 13-08-12 | 22:50

Strohond | 13-08-12 | 22:40 Jij bent van dat 'kapsel'-comment van vanmorgen hè?

Heb jij even geluk dat ik niet een moderator ben.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:50

Stormageddon | 13-08-12 | 22:45
Abortus met terugwerkende kracht. Geen idee waarom, maar het komt ineens in me op als ik jou plempsels lees. Maar er zal, gelukkig voor jou, geen politieke partij zijn die dat in zijn programma zet.

Strohond | 13-08-12 | 22:49

kopkaasknabbelaar | 13-08-12 | 22:48 Jij hebt nog Hyves?

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:48

@Bakito | 13-08-12 | 22:33
Als er in een jaar tijd een miljoen Somaliers naar Bart_bartistan zouden komen gaat het niet werken.

Om een Bart_bartistaans paspoort te kunnen krijgen moet je goede credentials en documenten kunnen overleggen. Qua werk, inkomen, opleiding etc.. Dan vallen er dus al veel Somaliers af.

Ik ben bovendien van mening dat homogene landen veel beter werken dan heterogene landen. Dus je moet ook streng kijken naar cultuur en mentaliteit.

Maargoed, dat is dus alleen aan de grens. Binnen Bart_bartistan is het dus wel allemaal libertarisch.


@zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:32
Als je met een goed stel bent kan je overal wel een mooi feestje maken. Zelfs in mindere klimaten.

Bart_Bart | 13-08-12 | 22:48

Als je de resultaten doorplempt naar social media staat er ook nog een schitterende fout in de tekst.

Dit zag ik van een goede vriend voorbijkomen:

"Bij de StemWijzer Tweede Kamer 2012 kam ik uit op SP. Met welke partij heb jij de meeste overeenkomst?"

Gelijk die gozer van mn hyves af gegooid....

kopkaasknabbelaar | 13-08-12 | 22:48

ProTagger | 13-08-12 | 22:40 | + 0 -

De sterkste schouders, de zwaarste lasten. Daar is geen speld tussen te krijgen. En daarbij niet doorslaan wat jij aangeeft. En de economische plannen van de socialsten blijken nu al een stuk beter dan die van de VVD. Want daarmee boeren we alleen achteruit.

Supermatthijs | 13-08-12 | 22:46

Wow ik had gewoon 7 keer PVV onder elkaar.

The immortal | 13-08-12 | 22:46

@Strohond | 13-08-12 | 22:40
Als er iemand op een perron staat kan het niet verlaten zijn. Over redeneren gesproken.

Stormageddon | 13-08-12 | 22:45

Je kan zeggen wat je wil maar ik heb dat ding net gedaan en de uitslag ligt toch echt hiërarchisch volledig in lijn met mijn voorkeur.

doenormaal! | 13-08-12 | 22:45

@CoJoNes | 13-08-12 | 22:35

Vertel jij maar hoe het dan wel werkt. Ik ben benieuwd naar de nieuwe wereld-veranderende ideologie.

I am all ears.

pius | 13-08-12 | 22:44

Als de opkomst onder de 50% is hebben de verkiezingen geen legitimiteit... Zou bij de Gemeenteraads-verkiezingen 2010 volgens een of meerdere stemwijzers, kieskompassen etc. VVD moeten stemmen, wat bleek, we kregen PVDA & GL er gratis bij! Blij dat ik uiteindelijk daarvoor niet gestemd heb. Niet blij om te weten dat stemmen geen zin heeft.
We krijgen na 120912 gewoon een kabinet met VVD, D66, PVDA, CDA, is dat niet genoeg, plus GL en/of CU. Stem daarom niet, we weten al wat we krijgen.

wessel hendriks | 13-08-12 | 22:43

@Supermatthijs | 13-08-12 | 22:37
En welke arbeider stemt nog op de PvdA?

smdyasc | 13-08-12 | 22:41

De Stemwijzer klopt als een bus. Meeste overeenstemming met PVV, minste met D66, precies zoals het hoort. Chapeau voor de makers.

Michiel de Kater | 13-08-12 | 22:41

ProTagger | 13-08-12 | 22:37 | + 1
Ik zat met precies het zelfde, erg vreemd! Net als dat Toine Manders (voorzitter/lijsttrekker LP) bij praktisch geen enkel debat wordt uitgenodigd. Zou toch een hoop vuurwerk opleveren als Emiele en Toine tegenover elkaar komen te staan. Roemer zal kijken of hij water ziet branden.

Tointje | 13-08-12 | 22:40

@Supermatthijs

Ik hoop dat je sarcastisch bent, want onder den Uyl zijn erg veel mensen met kapitaal vertrokken. Hoge belastingen in combinatie met veel sociale zekerheid en regelgeving is een dooddoener voor de economie. Geld wat anders individueel veel beter uitgegeven had kunnen worden gaat nu door een geldverslindende overheid waarvan effectief maar weinig naar de 'hulpbehoevenden' gaat. Deze 'hulpbehoevenden' zouden allang een baan hebben gehad als die belastingen niet zo hoog waren en de hardwerkende NLer dat geld had kunnen investeren in meer werkgelegenheid. Maar ach, ik verwacht niet van een socialist dat hij/zij ook maar enig begrip heeft voor logica en economie.

ProTagger | 13-08-12 | 22:40

Stormageddon | 13-08-12 | 22:32
Alles kapot redeneren, omdat je alle treinen gemist hebt en al tijden op een tochtig en verlaten perron staat.

Strohond | 13-08-12 | 22:40

@ProTagger | 13-08-12 | 22:37 |

Nee hoor, GL en D66 worden gewoon meegenomen. Uitsluiting van onwelgevallige meningen, dat wel.

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 22:39

Libertarische Partij!

Wel bizar dat de nieuwe kleinere partijen eerst aangekruist moeten worden alvorens ze mee worden genomen in de uitslag. Uitsluiting van de kleintjes?!?

ProTagger | 13-08-12 | 22:37

smdyasc | 13-08-12 | 22:31 | + 0 -

Wat een geitenwollensokken- gelul. Als er één iemand het beste met ons voor had was het ome Joop wel. Een socialist in hart en nieren die heel veel goede zaken voor elkaar heeft gekregen. En wat lul je nou over een kapot nederland. We zijn nog steeds één van de rijkste landen op de wereld. Nergens heb je het zo goed als hier. Mede dankzij de PVDA en Joop den Uyl.

Supermatthijs | 13-08-12 | 22:37

Als vegetarier maar rabiaat anti activisme op stelling 21 met "oneens" beantwoord

The Evil One | 13-08-12 | 22:35

@pius | 13-08-12 | 22:31
Welke ethiek dan? Is lafheid ethisch? Maakt dat geweld, dwang en diefstal minder immoreel?

Democratie is Mugabe met z'n 8,1 miljoenen tegen 8 miljoen.

CoJoNes | 13-08-12 | 22:35

@Zatkniss | 13-08-12 | 22:33

Ja idd. De wietpas invoeren is een baken van rationaliteit.

Als je zwakbegaafd bent althans.

pius | 13-08-12 | 22:35

In de nieuwsuitzending deed een hip barmeisje ook even de stemwijzer.

Reactie van haar...
Huh wat is dat voor partij partij voor de dieren.

Kind had er nog nooit van gehoord...

Hoezo dom ongeintereseerd blond wicht
En dat mag stemmen......

ojee1966 | 13-08-12 | 22:34

@pius | 13-08-12 | 22:31 |

Een kleine nuance. Democratie is wel rot maar minder rot dan de alternatieven.
.
Churchill wist het eloquenter uit te drukken, ik weet het....

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 22:34

LP. Wel erg vreemd dat, hoewel ik libertarisch ga stemmen, het er überhaupt uit kan komen. Bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. LP is voor lasten verlichting maar tegen inmenging van de staat in de huizenmarkt. Zolang er geen algemene belastingverlaging volgt ter compensatie van het voordeel behaald uit de hypotheekrente aftrek zal zij niet voor afschaffing pleiten. Dit wordt echter niet gevraagd. Kan alleen aangeven of ik voor of tegen ben. Lastig als je bedenkt dat het de Libertarische filosofie in een dergelijke vraagstelling als bij de stemwijzer eigenlijk niet te vatten is.

Tointje | 13-08-12 | 22:33

@LibertasSimplex | 13-08-12 | 22:25

Ja de VVD is net zo liberaal als Louis van Gaal bescheiden tegenwoordig.

pius | 13-08-12 | 22:33

Ik stem gewoon VVD. De enige optie voor de rationeel denkende mens die niet in extremen wil vervallen.

Zatkniss | 13-08-12 | 22:33

@Bart_Bart 22:29
Libertarisch en superstrenge regels.

Leg eens uit. Of mis ik de ironie?

Bakito | 13-08-12 | 22:33

Bart_Bart | 13-08-12 | 22:29 De meeste grote stukken land liggen in de verkeerde klimaten en op de verkeerde ondergrond. En dan heb je ook nog van die kudtburen met sjaals.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:32

@Strohond | 13-08-12 | 22:28
Verzet tegen de ene dictatuur legitimeert de instelling van een andere dictatuur niet.

Stormageddon | 13-08-12 | 22:32

@Supermatthijs | 13-08-12 | 22:24
Joop is de verrader van de arbeider, heeft de zaden gezaaid van een kapot Nederland. Zij die niet wilden werden de ontvangers, terwijl zij die wilden, werden de gevers. Weef zelf maar de immigranten erdoor.

smdyasc | 13-08-12 | 22:31

Volgens mij liegt de PvdA over stelling 12. Ze hebben daar als standpunt "geen van beide" op de stelling: "De regering moet de studiebeurs afschaffen. Studenten moeten voortaan geld lenen voor hun studie." In de toelichting staat letterlijk: "Omdat hoger opgeleiden een hoog inkomen gaan verdienen vindt de PvdA wel dat het eerlijk is van mensen na hun studie te vragen de basisbeurs terug te betalen via een sociaal leenstelsel." Dit liegen van de PvdA is niet de eerste keer: forum.fok.nl/topic/1454390?allowcookie...

deja | 13-08-12 | 22:31

@CoJoNes | 13-08-12 | 22:27

De mens is feilbaar net zoals de systemen waarin hij kan en moet bestaan en democratie is iig een teken van een bepaalde ethische evolutie.

Alternatieven zullen altijd weer opnieuw geboetseerd worden door die feilbaarheid.

Democratie is zo rot nog niet.

pius | 13-08-12 | 22:31

@Strohond | 13-08-12 | 22:28
Dat waren in heel Nederland ongeveer honderd mensen, de rest dreef vrolijk handel met de duitsers en streek een paar gulden op voor een aangegeven Jood. Schei toch uit met je valse sentiment.

CoJoNes | 13-08-12 | 22:30

@CoJoNes | 13-08-12 | 22:27
Is er ooit in de geschiedenis wel eens een meerderheidsbesluit genomen waarbij achteraf is gebleken dat die meerderheid ook gelijk had? Hebben meerderheden ooit wel eens gelijk? De voorbeelden van het tegendeel ken ik wel.

Stormageddon | 13-08-12 | 22:30

@Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:43

De AIVD heeft reeds enkele gesigneerde exemplaren van mijn hanepoten in bezit. Geen betere fan dan het AIVD.

thapriest | 13-08-12 | 22:30

Waar staat de Pannenkoekenkoning eigenlijk met z'n Trots op Rita-partij?

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:30

Een beetje goed ondernemer koopt een stuk land ter grote van Nederland en koopt tevens het recht om zijn eigen natie te mogen oprichten.

In mijn geval zou dat Bart_bartistan worden.

Dan kan je 'from scratch' met libertarische Ronpaul-richtlijnen beginnen. En natuurlijk superduperstrenge regels opstellen voor de mensen die Bart_bartistaan willen worden.

Is er ergens nog een groot stuk land te koop?

Bart_Bart | 13-08-12 | 22:29

Stormageddon | 13-08-12 | 22:15
Dus jou voorouders hebben voor niets met gevaar voor eigen leven de verzetskrant rond gebracht. Apathische figuren zoals jij, daar hebben we helemáál niets aan.

Strohond | 13-08-12 | 22:28

@Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:04
LOL!!!
Schitterend!
Kan je van die lamme stemwijzer helaas niet zeggen...

Wijze Uil | 13-08-12 | 22:28

@CoJoNes | 13-08-12 | 22:17
Exact. En dat is wat partijen niet alleen willen, maar ook constant doen. Maar goed, er zal wel weer iemand gaan roepen: "Wie legt de wegen dan aan?!"
[zucht...]

Stormageddon | 13-08-12 | 22:27

@Supermatthijs | 13-08-12 | 22:22
Democratie is de dictatuur van de meerderheid. Door levenslange indoctrinatie en, verwacht ik, intense domheid, ga jij er vanuit dat democratie een goed ding is. Democratie is gedelegerde lafheid en angst voor het individu.

Geweld en diefstal die is gelegitimeerd door de meerderheid is nog steeds geweld en nog steeds diefstal. Dat jij je beter voelt omdat de meerderheid het tolereert maakt jiou niet minder immoreel.

CoJoNes | 13-08-12 | 22:27

@Supermatthijs | 13-08-12 | 22:22 |

Als iedereen zo zou denken zouden ze dus ook bij de SGP zo denken. Lost dat probleem weer op.

Bruno Alaska | 13-08-12 | 22:26

@pius | 13-08-12 | 22:21
Sowieso. Van tevoren opgelegde huurverhoging terwijl de waarde van woningen daalt en blijft dalen.

LibertasSimplex | 13-08-12 | 22:25

smdyasc | 13-08-12 | 22:20 | + 0 -

Nou, vertel eens dan, over al die misdaden van Joop. Maar ik denk dat je eerder aan de grote rechtse leugen denkt dat alle immigranten door "links" hier zijn gekomen. En dat klopt niet hoor. Niet alles wat die gek gekapte demagoog roept klopt. Sterker nog, vrijwel alles is gelogen.

Supermatthijs | 13-08-12 | 22:24

@Supermatthijs | 13-08-12 | 22:16
Nee, logisch gevolg dat ik alles mag zeggen, want ik geef mijn stem niet weg. Jij, die stemmen gaat, geeft je stem weg. Jij kiest iemand die voor jou het woord gaat voeren in het nationale praathuis, jij geeft je stem weg. Als iemand voor jou gaat spreken, dan heb jij dus 4 jaar (of korter) je bek te houden. Jij hebt je stem gegeven aan een ander. Jij hebt dan geen recht van spreken meer. Spreken doe je met...? Een stem. Die jij dus weggeeft.

En daarbij legitimeer je middels het stemmen, dus deelnemen aan het systeem, ook nog impliciet het hele brakke staatsbestel, de staatsinrichting en het bestaan van het volkomen verzonnen, fictieve, amorfe en alleen uit regeltjes bestaande instituut "Staat". Jij bent dus deel van het probleem.

You sir, are the enemy of every free man.

Stormageddon | 13-08-12 | 22:24

Sjo nu verder kijken naar docu over Fritz Korbach #rtl7

Fijne avond nog @all.

*out*

La Vie En Rose | 13-08-12 | 22:23

"Stelling 27. Nederland moet zich terugtrekken uit het project voor de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig JSF.
Dat is al gebeurd. Eén van de laatste besluiten die de Kamer nam. Ohnee wacht. Het volgende kabinet beslist. Nou. Voor of tegen stemmen dan maar."

Ok, nog eentje dan: Nederland is een eenmalige investeerder voor $ 800.000.000,- . Dit bedrag is al geïnvesteerd. Alle stijgende kosten van de ontwikkelingen komen voor rekening van de VS, de enige variabele aandeelhouder/investeerder in het project.

De enige relevante vraag die ons hierdoor slechts nog rest, is:

Willen wij ons eigen product, dat door stijgende ontwikkelingskosten steeds duurder wordt in aanschaf (en onderhoud), nog wel afnemen, en zo ja, hoeveel?

ZKH EénOog | 13-08-12 | 22:23

@sbennieke 22:20
Het is geen schande, alleen jammer van de tijd en energie, zo'n stembusgang

En dan heb ik geeneens over desillusie en valse hoop.

Bakito | 13-08-12 | 22:23

CoJoNes | 13-08-12 | 22:19 | + 0 -

Gelul, als iedereen zo gaat denken hebben we hier straks de SGP aan de macht want die cristenhonden gaan altijd naar de stembus. Dom gelul dat je door niet te stemmen meer recht van spreken hebt. Ga je eens inlezen op democratie.

Supermatthijs | 13-08-12 | 22:22

Volgens die stemwijzer kom ik het dichts bij een clubje waar ik nog nooit van gehoord had.

De AeuP. Die naam alleen al, dat békt toch niet?

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:22@ZKH EénOog | 13-08-12 | 22:17

Hear hear!

Of imbeciele liberalen die het scheefwonen aangrijpen om gezinnen die 43000 euro bruto per jaar verdienen als rijke huurders te bestempelen zodat ze de huur met 5 procent kunnen verhogen omdat zo een gezin dan vast en zeker een huis gaat kopen.

Hoe retarded kun je zijn.

pius | 13-08-12 | 22:21

@Supermatthijs | 13-08-12 | 22:16
Wanneer gaan we Joop den Uyl opgraven om alsnog terecht te staan voor zijn misdaden tegen het Nederlandse volk, lul.

smdyasc | 13-08-12 | 22:20

PVV stemmen is een schande?
Niet voor mij hoor. Mensen die mij vertellen dat ik mijn mening (stem) verkeerd doe, zijn schande. Wie de schoen past trekt hem aan.

sbennieke | 13-08-12 | 22:20

@Soy yo | 13-08-12 | 21:17
Spijker-kop.
Er zijn maar 2 smaken.

La Vie En Rose | 13-08-12 | 22:19

Stelling 31:

"Nederland moet vele tientallen miljarden euro's uitgeven om de Europese politieke en monetaire unie in stand te houden. Zodat Kereltje elke avond iets te fappen heeft, maar dat laatste even terzijde."

Bart_Bart | 13-08-12 | 22:19

@Supermatthijs | 13-08-12 | 22:16
Juist niet. Jij geeft je stem aan iemand anders, Stormageddon niet. Van jullie twee is hij de enige met recht van spreken na verkiezingen, jij moet je bek houden want je hebt een ander gemachtigd.
Hoe ingewikkeld is het?

CoJoNes | 13-08-12 | 22:19

@La Vie En Rose | 13-08-12 | 22:11

Ik moet af en toe ook verantwoording afleggen hier als princeps natuurlijk en alhoewel het me niet makkelijk afgaat doe ik dat het liefst bij jou want jij bent streng maar rechtvaardig.

En de piratenpartij past bij mij als een glimlach bij Churendy Martina merk ik.

Die gaan het worden dus.

pius | 13-08-12 | 22:18

16 is helemaal niet makkelijk. In de praktijk blijkt dat nieuw asfalt vrij snel dichtslibt omdat meer mensen die al een auto hadden hem weer gaan gebruiken bij meer asfalt. Langetermijneffect is dus 0, maar dat haal je totaal niet uit die stelling.

Henk min Ingrid | 13-08-12 | 22:18

"Stelling 20. Verhuurders van woningen moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen.
Daar zorgt de markt toch zelf wel voor? Met deze stelling ontlopen de partijen de discussie van scheefwonen - handig, want een groot deel van de kiezers huurt een huis en daar weer een groot deel van woont eigenlijk iets boven hun stand in een sociale woning. Willen vooral de partijen op links zich niet te hard aan branden in verkiezingstijd natuurlijk."

Klein redenatie foutje: Scheefhuren/wonen bestaat niet!!

We leven in een vrij land, en pretenderen een vrije markt te hebben. Dat betekent dat OOK de miljardair het recht heeft om in een huis met een huurtje van € 200,- te wonen. Als daardoor te weinig huizen in die prijscategorie overblijven kan dat maar 1 ding betekenen: er moeten meer van dat soort huizen bijkomen. Het mag NOOIT betekenen dat je iemand vanwege zijn inkomen/vermogen dan maar gaat wegpesten.

Dat werkt alleen de huurmaffia in de hand.

ZKH EénOog | 13-08-12 | 22:17

@Stormageddon | 13-08-12 | 22:15
Iedereen en alles die zijn eigen moraal en ideologie met staatsgeweld wil opleggen aan een ander is per definitie agressief en immoreel.

CoJoNes | 13-08-12 | 22:17

@drs.Nee | 13-08-12 | 21:19
Wat een tenenkrommende agitprop weer bij dat Een Vandaag.
Al snel gezapt.

Heb me voorgenomen om de komende tijd naar geen enkel actualiteitenprogramma te kijken.
Dat scheelt een berg ergernis van heb ik jou daar.
:-)

La Vie En Rose | 13-08-12 | 22:17

Stemwijzer. Volgens mij is dat een pleonasme.

Strohond | 13-08-12 | 22:16

LMFAO... ik ben een echte zwevende kiezer in de zin dat ik het eigenlijk met alle partijen meer oneens dan eens ben.
Mijn stemadvies van stemwijzer luidt Partij van de Toekomst, en gebaseerd op hun 30 stellingen klopt dat inderdaad heel aardig.
Ga ik uit interesse eens op hun site kijken... wat een stelletje holistisch veganistische new age hippie malloten!!!
Wel even kunnen lachen. Ha... ha.. ha.

draaiarts | 13-08-12 | 22:16

Stormageddon | 13-08-12 | 22:15 | + 1 -

Logisch gevolg is dan dat je je mond moet dicht houden over politiek.

Supermatthijs | 13-08-12 | 22:16

@Stormageddon | 13-08-12 | 22:15
hear, hear.

CoJoNes | 13-08-12 | 22:15

@Supermatthijs | 13-08-12 | 22:12
Ik stem helemaal niet, ik legitimeer de staat en het staatsbestel niet met mijn stem. En er bestaan geen fatsoenlijke partijen. Die twee woorden vormen een contradictio in terminis. Partijen zijn niet fatsoenlijk. Per definitie niet.

Stormageddon | 13-08-12 | 22:15@CoJoNes | 13-08-12 | 22:09

I know of course;)

pius | 13-08-12 | 22:14

het SP-standpunt aangaande migratie in 1983:
" bij ons onderzoek zijn we al vrij snel tot de conclusie gekomen dat dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen en die de islamitiese ( schrijfwijze SP) godsdienst belijden en zich daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk- en leefgewoontes van ons land. Wij vinden deze mensen hoofdzakelijk bij de uit Turkije en Marokko afkomstige gastarbeiders en hun gezinnen. De achterstand in ontwikkeling ten opzichte van ons land en de konsekwente ( ) opvattingen die zij over hun islamitiese godsdienst hebben, maken dat zij kansloos in onze samenleving staan ".
Alle politieke partijen vielen in de 80-er jaren over de SP heen maar dit standpunt werd vertolkt om Janmaat de wind uit de zeilen te halen. De SP is is in dit opzicht een opportunistische partij immers zij geven arbeidsmigratie nu vrij spel. Het kan verkeren.

Jan Boule | 13-08-12 | 22:12

CoJoNes | 13-08-12 | 22:00 Zo zouden horeca-ondernemers ook zelf hun rookbeleid moeten kunnen bepalen.

Maar ja, Europa hè?

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:12

Stormageddon | 13-08-12 | 22:10 | + 0 -

Niet zeuren joh, gewoon een fatsoenlijke partij stemmen. Stem voor wat fatsoen, stem diederik !

Supermatthijs | 13-08-12 | 22:12

Bakito | 13-08-12 | 21:23
Waar zou Nederland zijn zonder Lee Towers?
Ik durf het me bijna niet voor te stellen.

Strohond | 13-08-12 | 22:12

Pffff ... gelukkig! De VVD wint het nét van de Sgp bij mij.Onzin natuurlijk dat ik goed scoor bij de Sgp,geen kerkvraag gezien!De Sgp heeft als je de kerk er uit haalt bijna dezelfde standpunten als de VVD.

pim achtertuin | 13-08-12 | 22:11

@pius | 13-08-12 | 22:02
Ah, Sjorrie had niet alle comments gelezen.

Je hebt niks aan die stemwijzers Keizer. Je laat je toch niet manipuleren? Dat doen de politiek en de media al.
Stem gewoon op de partij die het meeste bij jouw visie en je gevoel aansluit. Helemaal lukt nooit, bij geen enkele partij.

En je hoeft hier ook geen verantwoording af te leggen.
Wat gaan we nou krijgen! ;-)

La Vie En Rose | 13-08-12 | 22:11

Elke stemwijzer die mij probeert wijs te maken dat ik het op 8 punten eens ben met GL, op 12 punten met de PvdA en 13 met de SP kan gewoonweg niet kloppen.
On-fucking-mogelijk.

Stormageddon | 13-08-12 | 22:10

@pius | 13-08-12 | 21:49
Wat een absoluut gelul. De LP is tegen een federaal europa, tegen de euro en alleen voor samenwerking in Europa in de zin van afschaffen van importheffingen.

@Bart_Bart | 13-08-12 | 21:45

CoJoNes | 13-08-12 | 22:09

Valt er nog wat te stemmen dan? In dit land?!

miereneukert | 13-08-12 | 22:09

@CoJoNes | 13-08-12 | 22:06

Hoezo, ik kom uit op de piratenpartij hoor.

pius | 13-08-12 | 22:08

@zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:04

Inderdaad. Maar dat jou dat dan weer als enige opvalt dat verbaasd me dan wel weer.

Scherp als twaalf rode pepers in de chili con carne.

pius | 13-08-12 | 22:07

drs.Nee | 13-08-12 | 21:19
Ik vind het een stuk opmerkelijker dat jij inhoudsloze programma's zoals 1vandaag serieus neemt.

Strohond | 13-08-12 | 22:07

@CoJoNes | 13-08-12 | 22:00
Zo is het. Het is friggin 2012. Beetje vrijheid is het al een tijdje tijd voor.

LibertasSimplex | 13-08-12 | 22:07

Alle stellingen in die stemwijzer zijn linksom of rechtsom zwanger van vergaand etatisme en collectivisme. Er wordt uitgegaan van aanpassing van bestaande wetgeving en nergens van afschaffing.

Het idee om actieve rechten volledig af te schaffen en de overheid compleet uit het publieke domein te halen zijn bij geen van de gevestigde partijen ook maar bespreekbaar.
Bovendien geeft de stemwijzer in de resultaten standaard een aantal partijen niet weer; de Libertarische Partij en de Piratenpartij bijvoorbeeld. Ik weet 100% zeker dat voor menig VVD-er de LP een eerste keuze is en voor veel Groenlinksers de Piratenpartij.

De stemwijzer is staatspropaganda van het troebelste water, betaald met uw geld dat onder dreiging met geweld en gijzeling van u is afgenomen.
U wordt gedwongen uw eigen vaseline te betalen terwijl u rectaal genomen wordt door uw allergrootste vijand: Het collectief.

CoJoNes | 13-08-12 | 22:06

goed stuk. ik ben het eens dat veel stellingen erg kort door de bocht zijn en uitleg missen.

Rest In Privacy | 13-08-12 | 22:05

Kunnen we die stemwijzer afschaffen.

De PVV stond bij mij op de tweede plek. Dat kan niet kloppen. Ik heb vast mijn dag niet.

De schande en dat terwijl ik aangaf dat er gewoon nieuwe moskeeën gebouwd mogen worden.

truusch | 13-08-12 | 22:05

Doet Gouden Dageraad trouwens ook mee aan de stemwijzer?

Bart_Bart | 13-08-12 | 22:05

Hoe zit dat eigenlijk dat wij als reaguurders allemaal ongeveer de zelfde uitkomst scoren.
Manipuleren wij elkaar en zo indirect Geenstijl, manipuleert geenstijl ons of zijn wij de uitverkorenen die de wijsheid in pacht hebben maar van wie pachten we dan weer die wijsheid.

Dat soort dingen vraag ik me dan weer af.

irriducibili79 | 13-08-12 | 22:04

pius | 13-08-12 | 22:02 Gaat het een beetje? Wilde je wat zeggen?

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:04

Van Rossem... vrijheid van religie... ik wist het.
Het lgaat hier dadelijk nog op Elsevier lijken...

Kutmug | 13-08-12 | 22:03

LibertasSimplex | 13-08-12 | 22:01 Rotfl. Zó kan het ook natuurlijk.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:03

VVD: 29
Libertarische Partij: 26
Democratisch Politiek Keerpunt: 24
Anti Europa Partij: 22
PVV: 20

VVD it is.........

Hobbykip | 13-08-12 | 22:03@La Vie En Rose | 13-08-12 | 21:59

@pius | 13-08-12 | 21:11

pius | 13-08-12 | 22:02

@La Vie En Rose | 13-08-12 | 21:59


@pius | 13-08-12 | 21:11

pius | 13-08-12 | 22:02

De partij die een uitsterfbeleid voor Tokkies op zijn programma heeft staan krijgt mijn stem.

Rikmeleet | 13-08-12 | 22:01

Als die enge Deetman in de raad van toezicht zit, dan weet ik wel genoeg. Goed punt Van Rossum om aan te geven wie er belang in/bij heeft. Vaak ontbreekt bij nieuwsberichten wie de belanghebbenden zijn en moet je daar zelf weer achteraan googelen.

Strohond | 13-08-12 | 22:01

Nou, ik heb hem niet ingevuld, en er kwam uit wat ik al had verwacht.

LibertasSimplex | 13-08-12 | 22:01

Ze hebben het voor elkaar. Ik kan dus niet gaan stemmen. Er is er niet één te vinden waar ik het gewoon zomaar mee eens kan zijn.

Die van de Kunduz-coalitie waren al eerder afgevallen, de PvdA is niks, was niks en zal nooit meer wat worden.

Religie is sowieso ongeschikt op op politiek vlak uit te dragen dus dat kan ook al niet.

Blijft over de SP en de SP-heavy. Mwah.

zeg maar jansen | 13-08-12 | 22:01

"Moskee en sociale dienst", meer heeft een PvdA-stemmer niet nodig.

smdyasc | 13-08-12 | 22:00

Uitstekend verwoord. Dat gevoel had ik ook maar kon het niet duiden...

Doc Damage | 13-08-12 | 22:00

Stelling 5: Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of de winkels op zondag open mogen zijn.

Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen of hun winkels op zondag open zijn.

CoJoNes | 13-08-12 | 22:00

@pius | 13-08-12 | 21:54
Huh? Ik snap het niet.
Wat kan je niet anders
en wat moet ik je vergeven?

La Vie En Rose | 13-08-12 | 21:59

@leef!! | 13-08-12 | 21:57
balkenende is ook vier keer premier geweest...

cumshaft | 13-08-12 | 21:59

Stelling 1. Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer dan 3% bedragen.

De overheid mag nooit een tekort op de begroting hebben. Bij een tekort wordt bezuinigd en nooit belasting verhoogd

CoJoNes | 13-08-12 | 21:59

@La Vie En Rose | 13-08-12 | 21:58

Sadly missed indeed. Al zie ik Ultor nog weleens voorbij sjeesen.

pius | 13-08-12 | 21:59

Het verbaast me eigenlijk dat besluiten die "controversieel" zijn verklaard niet prominenter terugkomen in de kieswijzerstellingen. Neem nou het nieuwe statiegeldvoorstel van het kabinet.
.
"Make or break" onderwerp voor de komende decennia toch?

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:59

Iek hep stemwijzer gevuld iek op pvda outkomen.

mijntweecent | 13-08-12 | 21:58

Ah, Parsons is gearriveerd. ;-)

Weten jullie wie ik ook zo mis in de panelen:
@Art VandeLay Ultor.
En natuurlijk Heads or Tails.
Nog steeds ja!

La Vie En Rose | 13-08-12 | 21:58

@Bart_Bart | 13-08-12 | 21:52

Lastige keuze. Ik zou voor de SGP gaan.

Die is toch een stuk minder religieus.

pius | 13-08-12 | 21:57

Voor mij rolde er de VVD als eerst uit, dan LP en vervolgens de PVV.
Duidelijk, ik ben het niet eens met elk van Greet's standpunten. Maar die ^*&(*^@#VVD heeft voor mij het voor de komende jaren écht wel vergald. Hoor het hem(MR) nog zeggen: minder overheid, minder Europa, minder belastingen(of iets van die strekking). Wat kregen we: meer overheid, meer Europa en meer belastingen.
En dan staan ze nog goed in de peilingen ook: hoe is mij een raadsel.

leef!! | 13-08-12 | 21:57

Dan wacht ik maar op de door GeenStijl te ontwikkelen stemwijzer

DirckII | 13-08-12 | 21:54

@La Vie En Rose | 13-08-12 | 21:51

Knap stuk idd v van Rossem. En je hebt gelijk. Maar ik kon niet anders.

Please forgive me Rose.

pius | 13-08-12 | 21:54

@Soy yo | 13-08-12 | 21:44
Je weet de weg.

Oh en +1 voor dit topic.

Hoorde er al eea over op weg naar "huis" en er kwam maar één hashtag in me op.

#agitprop

Parsons | 13-08-12 | 21:53

Diareeremmer | 13-08-12 | 21:01
Het CDA een relevante partij? Hahahaha!!

Strohond | 13-08-12 | 21:52

@pius | 13-08-12 | 21:49
Oke, dan kunnen we die mooi wegstrepen.

Maakt het weer wat duidelijker. Nu is het nog jouw favoriete partij de PVV vs de SGP ;-)

Bart_Bart | 13-08-12 | 21:52

Hulde ende Applaus @VanRossem.
Je hebt erg goed duidelijk gemaakt met wat er mis is met die stemwijzer.
En ze deugen geen van allen. Manipulatie, meer is het niet. (net zoals peilingen)

Mensen die hun stem van die stem/kieswijzers af laten hangen kunnen maar beter deaud zijn. De onnozelaars.
Of gewoon niet gaan stemmen.
Dat kan natuurlijk ook.

La Vie En Rose | 13-08-12 | 21:51

Stelling 26. Iedere burger moet orgaandonor zijn, tenzij hij of zij hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.
Ah. Even de nieren van de bevolking proeven op een pijnlijk en zeer persoonlijk onderwerp. We werpen alvast Deel III, artikel 7 van de International Covenant on Civil and Political Rights van de Verenigde Naties tegen: "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation." Daar ga je al, met je automatische registratie. Maar d'r zijn wel meer moeilijkheden. Hoe ga je dat met kinderen onder de 18 doen? Die mogen niet stemmen, maar mogen die dan wel zelf kiezen of ze wel of geen donor worden? En wat doen we met lieden die zullen behoren tot de voorspelbaar grote maatschappelijk groep die chronisch 'ohja moet ik nog ff ongedaan maken' zal blijven zeggen, maar dan onverwacht dood gaat en alsnog wordt leeggeroofd, terwijl familieleden vergeefs claimen dat die persoon dat eigenlijk helemaal niet wilde? Mooie scene krijg je dan in het ziekenhuis. En wat als religieus georiënteerden na de dood van een familielid besluiten dat donatie tegen hun geloof is, krijgen die dan een uitzonderingspositie? Nobel streven hoor, om als overheid zijnde in een vlaag van volkomen antiliberaal keuzefascisme over de fysieke integriteit van je bevolking te willen beschikken om andere mensen te kunnen helpen. Maar dit onzalige voorstel gaat het natuurlijk nooit redden, wat je ook kiest. Te veel haken en ogen en de Stemwijzer haakt hier iets te snel in op verkiezingsbait.

Dikke onzin.
Belgie heeft een systeem waarin iedereen donor is tenzij die persoon dit niet wilt.
Mooi dat als het moet de regels van Europa wel kunnen maar als het 'negatief' is dan hoppa anti europa weer.

Sleurhutje2.0 | 13-08-12 | 21:51

@eerstneukendanpraten | 13-08-12 | 21:48
Mooie rechts-conservatieve partij.

Minst dogmatisch in de Tweede Kamer. Euroskeptisch.

Die bijbeldingetjes neem ik dan wel op de koop toe.

Bart_Bart | 13-08-12 | 21:50

Gedaan en 3 punten waar ik het met de pvv eens ben worden ineens omgekeerd evenredig aan deze volksverlakkerij wat stemwijzer heet.

@Hesselbollah | 13-08-12 | 21:43
Wel gaan maar blanco stemmen dan, anders gaan de stemmen toch naar het cda, en de vvd.

@zweistein2000 | 13-08-12 | 21:42
De somalische partij dus.

Implant | 13-08-12 | 21:50

@Nacho_Vidal 21:48
Nee, da's stempelgedrag.

Bakito | 13-08-12 | 21:50

@Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:46

Plempen dus.

pius | 13-08-12 | 21:49

Ik heb het geluk dat we hier nog stemmen met potloden, ik steek mijn potlood in het hokje van Fleur.

H.A. Ram | 13-08-12 | 21:49

@Bart_Bart | 13-08-12 | 21:45

De libertarische partij is Pro-Europa heb ik gisteren vernomen van de oprichters. Ze zijn zelfs voor een federaal Europa en een grote overheid en een aanmerkelijke belastingdruk.

Lekker flexibel die boys.

pius | 13-08-12 | 21:49

@Pius & Soy yo
Parsons is hier.

Hij hangt aan het plafond in zijn kekke klittenbandpakje.

Bakito | 13-08-12 | 21:48

Bakito | 13-08-12 | 21:46 |
Ik dacht juist dat het stemgedrag van de Nederlanders aan het wel of niet doorgaan van de Elfstedentocht lag.

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:48

@ bartbartbart 21:45

SGP op 4, hoe moet ik dat nu duiden?

eerstneukendanpraten | 13-08-12 | 21:48

@Soy yo | 13-08-12 | 21:44

;)

Te druk?

pius | 13-08-12 | 21:47

Sportresultaten van Nederlanders op grote evenementen schijnen van grote invloed te zijn op kiesgedrag.

De goede prestaties op de Olympische Spelen zullen wellicht leiden tot overwinningen van positieve partijen als Groenlinks en PvdA.

Het debacle van Oranje op het EK daarentegen zal de kiezer in de armen van zuurpruimen als CDA en PVV drijven.

Is er eigenlijk Champignons League op 12 september #dtv

Bakito | 13-08-12 | 21:46

Vooropgezette zooi!! Die Kieswijzer van een paar jaar geleden had de vraag:
0 ik maak mij druk over de integratie (van Allochtonen?)
0 ik maak me niet druk over de integratie
0 geen mening!!

What the Fuck!!

Wat kan Integratie mij nou schelen!! Die BARBAREN zijn toch niet te integreren!! Verplaats een Kameel maar naar de Noordpool en vertel hem/haar dat hij/zij voortaan maar Vis moet gaan vangen!! INTEGRATIE... FOCK OFF!! Ik maak me druk over de IMMIGRATIE!! .. met de MMM .. van MENKEN-MELK!!

stadsknurft | 13-08-12 | 21:46

Tijd voor een betere stemwijzer dus. Waarom niet geenwijzer.nl gebruiken?

Martinspire | 13-08-12 | 21:46

pius | 13-08-12 | 21:42
Ik mis een leuk muziekje.

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:46

1.De landverraders van de VVD
2.Libertarische Partij
3.PVV
4.SGP

Tja, dat wordt dan 2, 3 of 4.

Hoe staat de libertarische partij tegenover europa?

Bart_Bart | 13-08-12 | 21:45

Danny M NL | 13-08-12 | 21:35 | + 0 -
Nog nooit een PVV-stemmer over dom-links horen praten? Aiaiai. Laat me niet lachen.

Suubi Musajja | 13-08-12 | 21:44

pius | 13-08-12 | 21:42
Ik ook.

Soy yo | 13-08-12 | 21:44

Een weloverwogen keuze is NIET stemmen. De grote beslissingen qua beleid van het afgelopen decennium in ogenschouw nemende, kun je simpelweg niet anders tot de conclusie komen dat de overheid er niet voor de burger is, maar voor het grote bedrijfleven.
-
Dingen als de privatisering van de spoorwegen, gezondheidszorg en energie zijn alleen maar in het belang geweest van corporate entiteiten. Iedere weldenkende politicus wist en weet dat oa. bovenstaande zaken NIET in het belang van de burger zouden uitpakken maar van het grote geld. En dan worden die zaken TOCH doorgevoerd. Dan kun je toch niet tot een andere conclusie komen? Waar je ook op stemt, een regering geeft geen ene FUCK om het welzijn van de burger.

Hesselbollah | 13-08-12 | 21:43

@thapriest | 13-08-12 | 21:38 |

Die conclusie gaat rechtstreeks naar de mailbox van de AIVD. Ik hoop dat u geen grote bestellingen kunstmest heeft uitstaan. 1+1=2 en dan zit u voorlopig naast de waxinelichthoudergooiert...

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:43

Voor menig reaguurder van/op GS zal 12 september 2012 een verwarrende dag gaan worden. Ze kunnen namelijk de -/+ knopjes niet vinden.

H.A. Ram | 13-08-12 | 21:43

Ik mis Parsons.

pius | 13-08-12 | 21:42

"Deze stelling gaat enkel over de kosten van hoger onderwijs, niet over de kwaliteit. En dáár zit het probleem nou juist - maar dat negeert deze stelling volkomen. Ondertussen heeft niemand het over de waardedaling van hogeschooldiploma's, de genadezesjes aan de universiteiten om afstudeergeld te kunnen cashen, de enorme stofwolk die Diederik in de sociale wetenschappen opgeworpen heeft, of de televisies in de auto's van schoolbestuurders."

Ik stem op deze stelling. Want godallemachtig, wat heeft de politiek (links EN rechts) het onderwijs kapot gemaakt.

omanders | 13-08-12 | 21:42

"Meeste overeenstemming met: Piratenpartij"

:lol:

zweistein2000 | 13-08-12 | 21:42

Ja alleen al die laatste vraag maakt deze stemwijzer in 1 klap helemaal belachelijk, slechter kan haast niet.
Als je daar het negatieve antwoord kiest ten opzichte van europa dan pas je bij alle partijen behalve debielen66.

Energya | 13-08-12 | 21:41

stemwijzer gedaan en GS pol bekeken. klopt exact. (nou weten jullie nog niets :p )

dezeookalbezet | 13-08-12 | 21:41

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:37
Kort maar krachtig: Ja.

Soy yo | 13-08-12 | 21:41

De frivoliteit waarmee Oudgriekse kraanmachinisten de zuilen op de juiste positie van bouleuterionnekes manoeuvreerden, daar kan Lee nog een puntje aan zuigen inderdaad.

Met de kennis van nu natuurlijk.

Bakito | 13-08-12 | 21:40

@thapriest | 13-08-12 | 21:35

Als ik op de kieswijzer op de PVV was uitgekomen had ik dat zeker gestemd maar helaas. Uw elastieken redenering ten spijt.

pius | 13-08-12 | 21:40

Vul ik net die stemwijzer in, kreeg als antwoord PIANO.
Ik dr naar toe bellen, zeg wat is dat voor partij : PIANO.
Nou zegt die typemiep van kantoor, das geen partij, maar U bent geschikt als pianostemmer gezien Uw antwoorden.
Nou fijne stemwijzer dan.

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 13-08-12 | 21:39

Ik mis nog een eindconclusie in de stemwijzer trouwens. "Wegens uw virulente haat aan alle bestaande partijen, verzoeken wij u vriendelijk om geen stemlokaal te betreden."

thapriest | 13-08-12 | 21:38

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:36
LOL! Dit bedoel ik dus. Nuff said.

Soy yo | 13-08-12 | 21:38

Natuurlijk is de stemwijzer politiek getint ;-)

Ik kan je 10 vragen stellen en aan het einde ben je voor de doodstraf, met 10 andere vragen ben je helemaal tegen.

Het probleem is niet de stemwijzer, maar het feit dat partijen na een verkiezing iets anders doen wat ze beloofd hebben, of dat ze wel (willen) doen wat ze beloven maar daarom niemand met ze in zee gaat.

hangtiet met knoop | 13-08-12 | 21:37

@Soy yo | 13-08-12 | 21:34 |

Ik schrik vooral van de mediale begeleiding van dat proces. Is een democratie niet reeds failliet als er al geen kritische media meer is?

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:37

Soy yo | 13-08-12 | 21:34
Dat is wel een beetje overdreven. De dingen die jij opnoemd zijn ook nou net hetgeen wat ook daadwerkelijk belangrijk is.

Politiek geneuzel moet je je niet teveel aantrekken en al helemaal geen samenzweringen in zien.

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:36

Snorry... dubbelpost...:(

Jan Til | 13-08-12 | 21:35

Heb twee stemwijzers ingevuld, bij beiden kwam overduidelijk PVV eruit, wat ik ook al van plan was te stemmen. Wat dan wel weer opmerkelijk is is dat één van mijn linkse 'vrienden' mij direct al direct dom en onnadenkend vond. Vreemd dat alle zogenaamd tolerante linkschmenschen direct in een stuip schieten wanneer iemand een andere mening heeft dan zij, volgens mij heb ik omgekeerd nog nooit een PVV-stemmer horen praten over domlinks.

Danny M NL | 13-08-12 | 21:35

@Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:32

;-)

pius | 13-08-12 | 21:35

@pius | 13-08-12 | 21:11
U is een lefgozer, er zomaar voor uitkomen dat je PVV gaat stemmen valt niet mee.

thapriest | 13-08-12 | 21:35

@ normpje

ROFLOL!

eerstneukendanpraten | 13-08-12 | 21:35

Top Topic!

StijlvolRechts | 13-08-12 | 21:35

Volgens mij is de stemwijzer ook een verdomd leuk tooltje voor de makers om leuke statistiekjes van de keuzes te genereren die de bezoekers allemaal aanvinken.

Kan dit mooi weer doorgspeeld worden aan de "partijen" verbonden aan deze stemwijzer zodat ze hun standpunten op tijd aan kunnen passen....:/

Jan Til | 13-08-12 | 21:34

Wanneer zijn de volgende verkiezingen? Ben op vakantie 12 september en meestal kan je gelukkig binnen een jaar nog een keer stemmen. Weet je gelijk wie daarvoor er een bende van maakte...

Actraiser | 13-08-12 | 21:34

Russo | 13-08-12 | 21:33 |
Aardappel?

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:34

VVD
PVV
PVDA

Verschil?
1 stem

Slaat nergens op

Sleurhutje2.0 | 13-08-12 | 21:34

Volgens mij is de stemwijzer ook een verdomd leuk tooltje voor de makers om leuke statistiekjes van de keuzes te genereren die de bezoekers allemaal aanvinken.

Kan dit mooi weer doorgspeeld worden aan de "partijen" verbonden aan deze stemwijzer zodat ze hun standpunten op tijd aan kunnen passen....:/

Jan Til | 13-08-12 | 21:34

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:28

Het is niet de bedoeling dat we wakker worden. Dat is het hele probleem. De burger wordt dusdanig murw gebeukt met allemaal irrelevant politiek geneuzel waardoor hij alle interesse daarin verliest, en zich gewoon richt op z'n eigen werk, leven, vakantie etc. waarna de politiek relatief ongestoord z'n gang kan gaan en de burger vol bemoedigende woorden aan het handje richting het ravijn leidt.

Soy yo | 13-08-12 | 21:34

bij mij komt er anders gewoon uit wat ik al de afgelopen 10 jaar stem :)

Russo | 13-08-12 | 21:33

@pius | 13-08-12 | 21:26 |

Aaar matey, u vergeet dat uw aanstekelijke nederigheid ook veel handen op elkaar krijgt.

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:32

@Bakito | 13-08-12 | 21:28
Het is moeilijk vergelijken, maar ik vermoed dat Perikles Lee alle hoeken van de agora had laten zien.

Dmitri Dmitrievitsj | 13-08-12 | 21:32

GS en politiek is net als GS en het weer: voorspellingen kloppen nooit, maar het zuigt des te meer.

Geil Kippetje | 13-08-12 | 21:31

Ik loop iedere dag naar de slijter om mijn bier te halen. Voor mij is de route naar de slijter (3 x links) en zijn haarkleur/dracht bindend.

H.A. Ram | 13-08-12 | 21:31

@Dmitri Dmitrievitsj 21:24
Noem mij 1 politicus die jij meer capaciteiten toedicht dan Lee...

Bakito | 13-08-12 | 21:28

Tja, een beter oversimplificatie dan een nog minder geinformeerde beslissing. Goed dat er stemwijzers zijn, en inderdaad zou het mooi zijn als er langere en minder lange versies zijn om uit te kiezen, afhankelijk van hoeveel zin je hebt alles te lezen. De korte versie wordt gekozen door juist die mensen die de langere zouden moeten lezen, maar daar doe je niks aan. Alle beetjes informatie helpen!

Suubi Musajja | 13-08-12 | 21:28

Mijn stemwijzeruitslag.
.
Rode vlekken in de nek van ergenis over het feit dat de zogenaamde "opgeleide" Nederlandse burgerij zich vrijwillig laat manipuleren in het uitoefenen van haar democratische recht en plicht.
.
Dammit people, wake up!

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:28

FrankVeer | 13-08-12 | 21:24 |
Kijk, politici zijn ook maar mensen. En ik zie het zo dat ze iets of zichzelf moeten verkopen. Aan elk product schort wel iets. Of het nu een koelkast is of jijzelf.

Zodra het product (zijzelf) verkocht is (verkiezingen voorbij) is het garantie tot aan de deur.

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:26

@kapotte_stofzuiger | 13-08-12 | 21:19

De minkudoos hebben meer met mijn scherpe geest en aangeboren dedain voor kuddegedrag te maken dan met mijn politieke voorkeur denk ik.

Maar ik heb in het verleden Op de SP, D66 en VVD gestemd heb ik gestemd landelijk. Nooit op GL en PVDA. Lokaal stem ik altijd SP.

En nu dus 12 september Piratenpartij.

pius | 13-08-12 | 21:26

Deze kieswijzer zou gebruikt moeten worden in een college kritisch denken in de zin van: 'wat is hier qua logica mis mee?' Perfecte illustratie.

Suzamigo | 13-08-12 | 21:25

Ik ga alleen maar al stemmen om die Roemer tegen te werken.... en mezelf een betere toekomst te geven... en natuurlijk ook de hardwerkende Nederlandse medemens.

Herrie Montana | 13-08-12 | 21:25

1: VVD
2: Libertarische Partij
3: PVV
Uitslag klopt dus wel...
De stemtest van writersblock was veel inhoudelijker, ik weet niet of ze , weer gaan doen writersblock.net/2006/stemtest-2006/

erik koning | 13-08-12 | 21:24

Is het niet een leuk klusje voor JorisWorks(tm) om even een degelijke GeenPeil Stemwijzer in elkaar te knutselen?

Mastermattie | 13-08-12 | 21:24

@Bakito | 13-08-12 | 21:23
Ghe, te flauw.

Dmitri Dmitrievitsj | 13-08-12 | 21:24

PVV - Omdat de invloed van sprookjesboeken niet ver genoeg beperkt kan worden. Een stem met frisse tegenzin, want over gruwelijke misstanden met de Thora of Bijbel in de hand hoor je de PVV (bijna) nooit.
Fantastische analyse van de kieswijzer overigens.

SjakkieBaggen | 13-08-12 | 21:24

@Nacho_Vidal | 13-08-12 | 20:56

Dat idee heb ik ook al enige jaren. De politieke beloften zijn mooi, maar nadat het stof van het polderoverleg is opgetrokken, hebben we een gebundelde lijst met compromisovereenkomsten die zo verwaterd en krachteloos zijn dat we er niets mee opschieten, behalve de politici die het warme kruis weer kunnen koesteren op het staatspluche.

FrankVeer | 13-08-12 | 21:24

@kapotte_stofzuiger | 13-08-12 | 21:21
Niets zegt duidelijker "nee" dan een historisch lage opkomst.

Dmitri Dmitrievitsj | 13-08-12 | 21:23

Gelet op de laatste Geenpeil, krijgt de PVV meer dan 50 zetels, dus stem ik daar maar op, toch ?

Mazzeltov | 13-08-12 | 21:23

Drie keer ingevuld en telkens hetzelfde resultaat...

Op 12 september kan Lee Towers op mijn stem rekenen.

Bakito | 13-08-12 | 21:23

@Soy yo | 13-08-12 | 21:17 |

Correcte analyse. De facto hebben we nu een impliciet tweepartijenstelsel, Eurofiel belang versus het belang van de Nederlandse burgers. Dit formuleer ik expres zo want inmiddels staan deze twee belangen lijnrecht tegenover elkaar....

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:23

@eerstneukendanpraten,

uitgerekend jij wil nu iemand iets laten ontzeggen?

Normpje | 13-08-12 | 21:22

@Dmitri Dmitrievitsj | 13-08-12 | 21:19
Als het een duidelijk "Nein" wordt op 12 september, zal ik zeker de moeite nemen naar het stemlokaal te wandelen, anders blijf ik ook thuis.

kapotte_stofzuiger | 13-08-12 | 21:21

Wil iedereen aub ophouden met het verheerlijken van de eigen uitslag, dit voegt niks toe en we weten allemaal wel waar we als stijllozen ongeveer uitkomen.
Zie hiervoor GeenPeil.
Bij voorbaat dank

irriducibili79 | 13-08-12 | 21:20

Humpf | 13-08-12 | 21:16 |
Mijn tarotkaartenlegster zei ook al dat ik die partij moest stemmen. Wat een verstandig mens is het toch.

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:20

@pius | 13-08-12 | 21:17
Met 15066 min-kudo's schat ik u eerder in op een SP, GroenLinks of misschien D66-kiezer.

kapotte_stofzuiger | 13-08-12 | 21:19

Het is niet de fout van de samenstellers van de stemwijzer dat de stellingen nergens over gaan. De samenstellers van de verkiezingsprogramma's zijn er voor verantwoordelijk dat deze verkiezingen, zoals alle, een keuze zijn tussen inhoudsloos en visieloos.

Blijft allen thuis op 12 september.

Dmitri Dmitrievitsj | 13-08-12 | 21:19

Stemwijzers zijn voor dummy's. Opmerkelijk dat Eenvandaag wel de dummy's interviewde en niet de overgrote meerderheid (77%) die na onderzoek aangaf de stemwijzer niet belangrijk te vinden.

drs.Nee | 13-08-12 | 21:19

Als je een beetje vaderlandliefde bezit stem je op Geert. Gewoon omdat hij er niet voor zichzelf zit.

Normpje | 13-08-12 | 21:18

@SvennusMax | 13-08-12 | 21:11 |

Moet je nog wel even uitvogelen hoe de VVD in dit Eurosceptische gezelschap is geraakt...

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:18

Inderdaad een beetje kansloze stellingen. Ach ik doe hem voor de grap wel, maar ik ga er denk ik wel iets serieuzer over nadeken.

Kleaver | 13-08-12 | 21:18

Het wachten is op het Kieskompas van Andre Krouwel. Deze is volstrekt onpartijdig.

Gezellig! | 13-08-12 | 21:18

Nog maar eens: 12 september gaat ALLEEN maar over meer of minder Europa. Het is totaal zinloos om een beetje binnenlands te steggelen over hoe de poet hier bij elkaar geraapt en verdeeld moet worden, terwijl alles ongelimiteerd met bakken door de achterdeur richting Zuid-Europa wordt gesmeten.

Straks IS er niets meer te verdelen. Maar daar hebben ze het niet over in hun programmafoldertjes of lachend aan tafel bij Pauwel en Wauwel en al die andere zogenaamde actualiteitenprogramma's. Kansloos, dat hele verkiezingscircus.

Soy yo | 13-08-12 | 21:17

Het word de piratenpartij.

pius | 13-08-12 | 21:17

VVD PVV .... stemwijzer werkt prima :)

Stemwijzer wordt ingevuld door werkeloze, steuntrekkers, geitewollen sokken types... afgekeurde beunhazen..

Hoera de SP wint de verkiezingen....
En wij maar hard werken... zodat de SP zijn achterban gerust kan stellen...

Herrie Montana | 13-08-12 | 21:17

Minst eens met: Mens, partij voor mens en spirit.
Wat de neuq is dat dan voor partij...

Humpf | 13-08-12 | 21:16

Zeg Joris, kan SB het passief kudorecht ook ontnomen worden aub?

eerstneukendanpraten | 13-08-12 | 21:16

VVD PVV .... stemwijzer werkt prima :)

Stemwijzer wordt ingevuld door werkeloze, steuntrekkers, geitewollen sokken types... afgekeurde beunhazen..

Hoera de SP wint de verkiezingen....
En wij maar hard werken... zodat de SP zijn achterban gerust kan stellen...

Herrie Montana | 13-08-12 | 21:16

Stemwijzers zijn verkiezingsmanipulatie.
.
Stemwijzers zijn een lapmiddel voor onverantwoordelijke stemgerechtigden.
.
Stemwijzers zijn het symptoom van een afbrokkelend democratisch systeem.

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:15

SvennusMax | 13-08-12 | 21:11
Vergeet niet de begeleiding het stemhokje mee in te nemen, de vorige keer had je alles onder de poep gesmeerd.

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:15

Prutsers. Ook nog vol vaag taalgebruik: veel korter, voorlopig, flink bezuinigen... (www.argumentatieblog.nl/2012/08/analys...)
De stemwijzer maakt eigenlijk op een gênante manier duidelijk hoe weinig er te kiezen valt.

Lacan | 13-08-12 | 21:14

@ Pius 21:11

Ben heel benieuwd...

eerstneukendanpraten | 13-08-12 | 21:13

Tja, ik vind dat als je van zo'n stemwijzer gebruikt maakt om je stem te bepalen je stemrecht ontnomen zou moeten worden. Ten eerste is het veel te eenvoudig opgezet en ten tweede houdt het totaal geen rekening met zaken waarvan je toch al weet dat het loze beloftes zijn.

poepkop | 13-08-12 | 21:12

@thapriest | 13-08-12 | 21:04

Je hebt helemaal gelijk. Edoch juist doordat ik echt niet zou weten of wie ik moet stemmen en het überhaupt toch geen ene copulatie uitmaakt ga ik hem eenmalig gebruiken en ga ik stemmen op de partij die word geadviseerd.

En vervolgens zal ik hier verklaren welke partij dat is.

Momentje dus.

pius | 13-08-12 | 21:11

VVD, PVV, Libertarische Partij, Anti-Europa Partij.
Mja. Hij werkt dus prima in mijn geval.

SvennusMax | 13-08-12 | 21:11

@ Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:04, *LOL*
Maar gelukkig zijn er nog wel mensen die kleuren kunnen onderscheiden.

H.A. Ram | 13-08-12 | 21:11

Eens in de zoveel jaar een vakje rood kleuren blijft toch een vrij belachelijke vorm van democratie in het huidige communicatie-tijdperk.

Muggenmepper | 13-08-12 | 21:10

@ h a ram 21:03

Gewoon alles naar waarheid ingevuld. Maar ik weet wel wie het zijn. Laat ze maar lekker minnen want zalig zijn de eenvoudigen van ziel want zij erven het Koninkrijk Gods...

eerstneukendanpraten | 13-08-12 | 21:10

Wie de stemwijzer / stemkompas nodig heeft om zijn keuze te bepalen zou zijn stemrecht moeten verliezen.

Marcus Porcius Cato | 13-08-12 | 21:10

The Russian | 13-08-12 | 21:06
Nou gefeliciteerd. En dat zegt iets over wat precies? Dat de stemwijzer werkt? Of dat het antwoord toch al lang bekend was.

En wat dan als er toch D66 uit was gekomen?

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:10

het begint dus al bij de eerste vraag. stel je wil een begrotingstekort van 0%, moet je dan eens of oneens antwoorden?!

cumshaft | 13-08-12 | 21:09

Democratie is de stem van het populisme, wie populisme afwijst, wijst democratie af.

smdyasc | 13-08-12 | 21:08

Het offeren van uw democratie, vrijheid, burgerrechten, en rechtstaat voor geveinsde welvaart over de rug van uw (klein)kinderen - mag dat?

Parel van het Zuiden | 13-08-12 | 21:06

Het het toch voor de grap gedaan, uiteraard kwam PVV uit de koker rollen, het mooiste was ook dat ik bijna met niets eens was van D66.

The Russian | 13-08-12 | 21:06

Ze zouden een site moeten maken waar je je eigen opinies op de samenleving kan invullen en dat er dan door een *onafhankelijk* jury een *Stem wijzer* advies uitgebracht wordt.

irriducibili79 | 13-08-12 | 21:06

De stemwijzer is eigenlijk niets meer dan de gekleurde knopjes op het toetsenbord van de Jostieband toetsenist.

Alleen is het resultaat van de Jostieband beter.

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:04

Stemwijzer is een tool voor aartsluie hipsters die tussen een rosé en de borrelnootjes door met z'n allen de nationale problematiek duiden.

Een ieder die stemwijzer gebruikt mag per direct zijn stembiljet inleveren.

thapriest | 13-08-12 | 21:04

@eerstneukendanpraten | 13-08-12 | 20:59,
Oei man.... ze gaan je minnen, links Nederland is wakker.

H.A. Ram | 13-08-12 | 21:03

U wurmt het ESM erdoor - demissionair - mag dat?

funkyd | 13-08-12 | 21:02

Ik krijg dit: Meeste overeenstemming met:
U hebt onvoldoende serieuze antwoorden op de stellingen van de StemWijzer gegeven, waardoor geen betrouwbaar advies verstrekt kan worden.

CoffeePatch | 13-08-12 | 21:01

Beetje bold is niet báh.

Smokum | 13-08-12 | 21:01

Dat is democratie in Nederland: je vult een stemwijzer in, vervolgens stem je op iemand die na dag 1 alles overboord gooit waar hij of zij tijdens verkiezingstijd heilig achterstond. Met andere woorden, je wordt altijd genaaid. Stemwijzer.nl is slechts het glijmiddel.

Tascam | 13-08-12 | 21:01

Hmm, Van Rossem

Stelling 3. Alle coffeeshops in Nederland moeten dicht.
Daar zijn niet alleen SGP en CU voor, maar ook een relevante partij als CDA.

Diareeremmer | 13-08-12 | 21:01

Vandaag keek ik op een andere "stemwijzer", en raar of niet, kwam na het invullen uit op de PVV.
Dus deze klopt wel.
nlkiest.nl/kiesadvies/

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 13-08-12 | 21:00

ik heb gelukkig de libertarische partij aangekruist anders was er de vvd(?) uitgekomen, nog voor de pvv & sgp.

cumshaft | 13-08-12 | 21:00

Op 12 september stemmen we echter niet op
standpunten, prioriteren e.d. maar kiezen we opportunistische en grillige politici die hun verkiezingsbelofte straffeloos mogen verbreken met als excuus de coalitievorming.

Dat noem ik pas kansloos.

Bakito | 13-08-12 | 21:00

Betutteling noemt men zoiets ook wel, tsja.

rechtvaardigerechter | 13-08-12 | 21:00

Rustig met dat 'Bold' Joris, alles is nu dik!

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 21:00

Ik kom uit op PVV...

eerstneukendanpraten | 13-08-12 | 20:59

Godsammekraken | 13-08-12 | 20:57
Meer dan 1/3 van mijn inkomen gaat naar de belastingdienst e.d. Maar wat doe je eraan

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 20:59

@Godsammekraken | 13-08-12 | 20:57
Dus Nederland, Duitsland, Finland en Luxemburg mogen beslissen over geheel Zuid-Europa. Helaas is de verdeling in werkelijkheid juist andersom.

kapotte_stofzuiger | 13-08-12 | 20:59

Stem-onwijzer! Verder commentaar overbodig denk ik zo...

c.onjo | 13-08-12 | 20:57

Weten jullie waar we wat mee zouden opschieten?
“No taxation without representation” legde ooit de basis voor het machtigste land te wereld. In de 20ste eeuw zijn alle Europese democratieen als gevolg van het algemeen kiesrecht uitgehold door “Representation without taxation”. Ofwel: stemmen zodat van andermans centen in jouw behoeften wordt voorzien. Politici spelen dit spel uiteraard graag mee want ze zijn de middle man in deze gelegaliseerde afpersing. Daarom geven we 50% van ons inkomen via de overheid uit. Hoe het dan wel moet? Niet alleen “No taxation without representation” maar ook “No representation without taxation”. Censuskiesrecht dus. In goed Nederlands “Wie betaalt, die bepaalt”.

Godsammekraken | 13-08-12 | 20:57

Terwijl de GEENPEIL TK2012 wel een duidelijk beeld schetst.

H.A. Ram | 13-08-12 | 20:57

Om de min-kudo-generator aan te zetten: of je nu een SP of PVV-tokkie bent, een VVD of D66-bal, CDA-l*l of lijpe GroenLinks-bomenknuffelaar, als dat ESM doorgaat maakt het niet meer uit. Op de eerste plaats komt geld voor Europa, dan pas geld voor Nederland.

kapotte_stofzuiger | 13-08-12 | 20:57

Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om te stemmen. Omdat ik weet dat het toch geen ene hol uitmaakt. Maar ik doe het dan maar uit principe.

Nacho_Vidal | 13-08-12 | 20:56

Het gebruik van de stemwijzer zou voldoende reden moeten zijn om het stemrecht te ontnemen.

Godsammekraken | 13-08-12 | 20:54

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl