achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

88 resultaten

#SVB Leaks

SVB Leaks X - Mismanagement en vriendjespolitiek

svbalarm.jpg Het reces is begonnen maar de PGB-problemen zijn niet opgelost. De Tweede Kamer kwam nog in commissie bijeen in een achterafzaaltje en daarin zijn de SVB Leaks op GeenStijl zijdelings aan de orde gekomen, maar echt doorpakken doen de dames en heren labbekakken natuurlijk niet op slag van reces. Fuck dat, de verkansie lonkt. En zo rolt er ongeveer gelijk met het begin van de Grote Binnenhof Vakantiemaanden weer een nieuwe SVB Leak in de mail. Dat brengt het totaal op TIEN SVB LEAKS en dat is grappig, want de SVB heeft zelf het grote ICT-project 'SVB Tien' nooit afgemaakt wegens algeheel falen van bestuur, politiek en Capgeminoïde IT-prutsers. Nou, dan tikken wij 'm wel binnen. We bekennen onmiddellijk dat dit niet het meest coherente verhaal is, en dat er hier en daar een vleugje rancune in door ademt. Maar inhoudelijk bindt het weer diverse zaken aan elkaar en daarmee wordt het algehele beeld dat de Sociale Verzekeringsbank in bestuurlijk opzicht een volstrekte vuilnisbelt vol rotte vis is weer eens extra onderstreept. Daarom van ons voor Den Haag: SVB Leaks X! Doe er maar weer niks mee, maar ooit zal de pus een keer uit de politieke puist klappen op dit onderwerp. Beste redactie, Al die berichten die ik over de SVB tot nu toe gelezen heb, kloppen allemaal. Ik ben ook al vele jaren werkzaam bij de SVB. Ik kan u niet vertellen welk kantoor/afdeling ik werk. [Wel bij redactie bekend - red.] De problemen binnen de SVB zijn veel breder dan ICT en de uitvoering PGB. Dit gaat ook over mismanagement, vriendjespolitiek en belangen. Over het Multiregelingen-systeem (MRS) is eigenlijk al genoeg gezegd. Het management en de directie hebben nooit geluisterd naar de medewerkers. Er werden contracten gesloten en ICT-specialisten ingevlogen alsof we werkten met budget van een commercieel bedrijf. Dat dit ICT-project zou gaan mislukken was al langer bekend. De RvB vond het pas tijd om de stekker uit MRS te trekken toen er negatieve verhalen naar buiten werden gebracht.

SVB Leaks II: Nieuwe klokkenluiders lopen leeg over baantjesmolen, integriteit en angstcultuur bij SVB

svbalarm.jpg Deze week publiceerde GeenStijl klokkenluiders-informatie over de IT-puinhopen bij de Sociale Verzekeringsbank. De onthullingen over angstcultuur, aanbestedingsfraude, vriendjespolitiek en de verspilling van tientallen miljoenen euro's kwamen zo hard aan, dat Kamervoorzitter Van Miltenburg mondelinge vragen van CDA en PVV weigerde bij het Vragenuur, uit angst om de SVB-wond die Martin van Rijn geslagen heeft met zijn mislukte haasthervormingen weer helemaal open te rijten. Maar de mail die GeenStijl ontving, heeft wel bij andere (oud-) SVB-medewerkers de doorslag gegeven om ook in de pen te kruipen en #SVBAlarm te slaan. Er wil een deksel van de doofpot, en meer mensen tonen zich bereid om dat deksel van onderuit omhoog te duwen. Hieronder de integrale mail, met door GS ingebouwde linkjes en aanvullingen. Meer gedesillusioneerde SVB'ers mogen zich overigens van harte melden op redactie@geenstijl.nl. Anonimiteit & bronbescherming uiteraard volledig gegarandeerd. Goedemiddag, Wij willen graag even onze, anonieme, collega aanvullen. Wij worden al maanden lang de mond gesnoerd. Nu er een (ex-) collega is opgestaan om dit te verwoorden willen wij hem steunen. Zijn wij bang voor onze baan? Ja natuurlijk. Maar dat gaat ons nu niet meer tegenhouden. Bij de SVB is sinds enkele jaren al veel mis. Het begon allemaal met het MRS. Een systeem dat niemand van ons eigenlijk wilde maar er doorheen werd gedrukt door het management en externen. Natuurlijk via een aanbesteding, maar iedereen binnen de overheid weet hoe je dat spelletje moet spelen. Ook ik, de auteur van dit stuk, ben onderdeel geweest van de aanbesteding. Ik had toen al mijn bedenkingen maar je werkt voor een bedrijf en dat bedrijf kan een koers varen. Je gaat dan mee met de orders, maar toch gaat het dan kriebelen. Systeembeheer door IT'ers zonder ervaring en opleiding De verhalen over verborgen kolommen kennen meer mensen, maar wij denken dat het daar gaat om een mug wat nu een olifant wordt. Er zijn zaken die vele malen ernstiger zijn omdat het gaat om mensen en gevoelens. Al snel gedurende het project worden mensen weggezet in een hoekje. Er zijn nieuwe mensen nodig, nieuwe directeuren en nieuwe managers. Mensen die al tientallen jaren werken voor de SVB en het huidige systeem door en door kennen worden vervangen door jonge gasten van het bedrijf Calco. Aan opleidingen wordt niets gedaan. KADERTJE DOOR REDACTIE GS Die Calco claim laat zich makkelijk staven met een simpele Google search. Zo hebben we daar de jonge leerling-ICT'ers Lotte ("Als Calco MasterClass® Professional krijg ik de mogelijkheid om als IT trainee mezelf in 2 jaar tijd tot volwaardig ICT’er te ontwikkelen ongeacht de studierichting die ik heb gevolgd"), Lisette ("Bij de SVB zal ik in een drie-jarig traject doorgroeien tot volwaardig Cobol ontwikkelaar"), David ("Calco Ambassadeur") en Laurens (Current: Calco, SVB. Previous: Vakkenvuller C1000). Juniors, trainees, studenten, kinderen nog bijna, die aan het werk gezet zijn om systemen te bouwen en beheren waar miljoenen in omgaan, systemen die invloed hebben op honderdduizenden levens. Maar een IT-vooropleiding is niet eens een vereiste bij Calco. Voor de SVB-trainees was het vooral allemaal "een ideale carrière-start." Zouden gedupeerde PGB-houders daar ook zo over denken? /KADER /KADER /KADER /KADER /KADER /KADER De brief gaat verder! Lees verder na de Lees verder

SVB Leaks III: Weer een SVB-ambtenaar in de mail

svbalarm.jpg Zo, de doos van PGBandora is geopend. Recap voor de boeken: maandag ontving GeenStijl een alarmerende mail over het IT-leed bij de Sociale Verzekeringsbank. Die leidde tot zo veel Haagse coalitiepaniek dat de VVD Kamervoorzitter geen Kamervragen toeliet over het bericht. Waarop ándere SVB-werknemers aan de #SVBAlarm-bel trokken met aanvullende informatie over de baantjesmolen, dubieuze aanbestedingen en de angstcultuur bij de SVB. En nu hebben we wéér post, van wéér een andere (oud-) SVB-medewerker. Ditmaal niet anoniem, want het is meneer Jansen. Die somt uit eigen ervaring op hoe de SVB tussen 2001 en 2015 van een goed werkende sociale budgetbeheerder is afgegleden naar een vastgelopen baantjesmachine die aan de grillen van (politiek) mismanagement is overgeleverd. Een helder perspectief, dus weer integraal gekopieplakt hieronder. Leest Pia Dijkstra mee? P.S. Als het SVB belt, NIET opnemen. Voor je het weet verklaren ze je familieleden dood. Beste redactie, Onderstaand wil ik als oud SVB-PGB medewerker graag reageren op de laatste nieuwsfeiten. Het is voor mij een trieste vaststelling, dat ik niet verbaasd ben over de laatste ontwikkelingen, in weerwil van veel keihard werkende mensen. Dit scenario was niet nodig geweest. Of u het integraal plaatst, dan wel verwerkt in volgende items, is geheel aan u. Het is een blik op de huidige problematiek, vanuit een ander gezichtspunt: Dat van de écht uitvoerende partij. Probleem bij politici en veel grote (overheids-) bedrijven is dat er slecht wordt geluisterd naar personeel dat in de onderste lagen het échte uitvoerende werk doet. O ja, voor de vorm en de beeldvorming worden er af en toe wel sessies georganiseerd waarbij personeel zich rechtstreeks naar leidinggevenden (soms ook RvB) mag uitspreken over wat men denkt en vindt. Maar om nu te zeggen dat met die verkregen informatie aantoonbaar iets gedaan wordt, daarvan heb ik nooit bewijzen kunnen vinden. Arrogantie Een bedrijf als SVB, dat al tientallen jaren met redelijk succes allerlei betalingen - Kinderbijslag en AOW zijn de bekendste - vlekkeloos verricht, terwijl dit toch iedere maand weer enorme operaties zijn, heeft hierdoor (wellicht ongewild) zichzelf toch een zekere arrogantie aangemeten. "Men weet wel hoe het moet!"

SVB Leaks IV en V - "Het echte verhaal"

svbalarm.jpg Welja. Het gaat maar door. SVB'ers staan inmiddels in de rij bij de servicebalie met hun verhalen over de (wan-) toestanden bij de zorgfondsbeheerder. Ditmaal hebben we een - wederom anonieme - briefschrijver die zich beroept op het "argument" dat hij met "het echte verhaal" komt over de situatie bij de SVB, waarbij hij GeenStijl en passant verwijt dat we 'wraakbeluste medewerkers' een podium hebben gegeven. Toe maar. Maar hee, wij zijn immer fair & balanced, dus knippen en plakken we ook deze brief integraal naar de front page, onderaan nog wel voorzien een klein redactioneel naschrift. Want hoewel deze brief een aantal eerdere beschuldigingen en openbaringen probeert te weerspreken en nuanceren, ademt ook dit verhaal de geest van onderling wantrouwen, incompetentie en bedorven bedrijfscultuur die we al zagen in eerdere lezingen (SVB Leaks I, SVB Leaks II, SVB Leaks III) over de vastgelopen situatie bij de Sociale Verzekerings Zandbank. Zet uw groene familiegevoel aan (meer daarover hieronder) en lees weer mee. Met de vierde briefschrijver van de SVB. En als bonus: helemaal onderaan ook meteen SVB Leaks V! Geachte redactie, Met grote interesse en enige verontwaardiging heb ik de afgelopen dagen kennis genomen van uw berichtgeving aangaande de SVB en haar ICT-problemen. Gezien het feit dat de SVB mij na aan het hart gaat en ik geen olie op het vuur wil gooien, heb ik lang getwijfeld of ik op uw berichtgeving moest reageren. Het schaamteloze moddergooien naar enkele personen die dat zeker niet verdienen, hebben mij er toch toe doen besluiten te reageren en “het echte verhaal” naar buiten te brengen. Uw redactie gaat dit verhaal mogelijk niet leuk vinden aangezien dit niet geheel zal passen in uw eerdere artikelen. Toch hoop ik dat uw journalistieke plicht zal prevaleren waardoor u ook dit verhaal zal plaatsen op uw weblog en ook “de andere kant” een kans krijgt om gehoord te worden. Ik hecht er daarbij waarde aan om te vermelden dat zowel Hans Louwhoff als de heren Patrick Gerritse en Chiel Kramer hier geen enkele weet van hebben. Zij kiezen vanuit het belang van de SVB er voor om niet te reageren. Ik kies er vanuit het belang van waarheidsvinding wel voor om te reageren. Waarom dan anoniem? Omdat de SVB als organisatie ook vanuit mijn verhaal niet altijd als positief naar voren zal komen en ik verder niet betrokken wens te raken bij welk conflict dan ook. Maar de waarheid moet wel gezegd!

SVB Leaks VI - Weer een IT'er die leegloopt over snoepreisjes, angstcultuur en mismanagement

svbalarm.jpg Zouden er nog mensen zijn die denken dat de werksfeer, het systeembeheer en de bestuurlijke organisatie bij de Sociale Verzekeringsbank allemaal koek & ei zijn? Je zou denken van niet, na SVB Leaks I, SVB Leaks II, SVB Leaks III en SVB Leaks IV & V. Maar mochten er toch nog mensen zijn die vertrouwen hebben in de SVB - en we kijken nu even nadrukkelijk naar Jetta Klijnsma en Martin van Rijn, maar ook naar Pechtold & Pia van D66 - dan hebben we hieronder nóg een (anonieme edoch uitgebreide) bijdrage van een disgruntled SVB-employee. Misschien is dát nog wel het meest veelzeggend over de zorgwekkende, vastgelopen situatie bij de sociale fondsenverstrekker: dat de (oud-) medewerkers inmiddels uit alle hoeken en gaten opduiken om hun verhaal naar GeenStijl te sturen. Mochten andere SVB'ers deze moedige en prijzenswaardige voorbeelden willen volgen, dan moedigen we dat van harte aan: redactie@geenstijl.nl. Anonimiteit & bronbescherming gegarandeerd! En voor de dames en heren politici: met de kennis over de SVB, met hun MRS en PGB, moet je straks geen verbazing gaan acteren als ook de WW-uitkeringen van het UWV deze zomer op hun gat komen te liggen hè. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent.. Beste redactie. Hier mijn bijdrage: Aanbesteding MRS toegeschreven naar Siebel/Oracle, de SVB had hier al ervaring in want tijdens de aanbesteding voor de vervanging van het Bull mainframe waren de specificaties zo opgesteld dat enkel IBM als de winnaar uit de bus kon komen. Toen ik daar vragen over stelde, kreeg ik als antwoord "dat dit bij elke aanbesteding het geval was, anders kon je met een inschrijver komen te zitten waar je absoluut niet mee kan/wil samenwerken." Knutselen met Siebel en Cobol Verantwoordelijke lid van de raad van bestuur Marjolein ten Kroode stapt kort na de beslissing, om de SVB-regelingen te laten uitvoeren door pakketten (Siebel/Oracle), op. Het is aan anderen om de gevolgen van deze omstreden beslissing tot een goed einde te brengen. Met pakketten zou het voor de SVB heel makkelijk worden om wijzigingen in de ICT aan te brengen. Er hoefde niet meer te worden geprogrammeerd, enkel nog geconfigureerd. In Siebel staan ruim 500 verschillende bedrijfsmodellen, je hoeft er enkel maar eentje te kiezen. Jammer genoeg gaat geen van al die bedrijfsmodellen over het uitvoeren van wetten en regels, dus was het bij aanvang al duidelijk dat de pakketten bij aankoop eerst grondig onder handen moesten worden genomen voordat het überhaupt enige kans van slagen had.

SVB Leaks VII - 'Leden Raad van Bestuur wijzigden alarmerende adviezen en vernietigden bewijs'

svbalarm.jpg Kijk kijk, langzaam klimmen we omhoog langs de bestuurlijke ladder. De nu volgende SVB-mail - deel I - II - III - IV/V - VI - VII alweer - is niet anoniem verzonden, maar wordt op verzoek wel anoniem geplaatst door ons. NAW van de afzender, een ex-SVB'er, zijn echter bij de redactie bekend. Waarom anoniem? Omdat de schrijver namen noemt van mannen aan de top zoals Matt Kemp (lid RvB) en Erry Stoové (voorzitter RvB), die adviesrapporten gedoofpot hebben en de bewijzen daarvan hebben vernietigd. Strekking: Louwhoff is een hork, maar vooral ook een stuk gereedschap. En de gemiddelde SVB'er op de werkvloer verdient een knuffel. Maar de bestuurlijke top, de RvB, dáár zitten de rotte appels die de hele mand bederven. Daarover lees je hieronder, in SVB Leaks VII. We beginnen ons ondertussen af te vragen of we de SVB Tien gaan halen. Kom maar door, op redactie@geenstijl.nl. Anonimiteit & bronbescherming strikt gegarandeerd. Nog een bericht, ditmaal van een ex-SVB'er Helaas, de eer die jullie Hans Louwhoff toeschrijven als boosaardige baas is niet helemaal terecht. Ja, het is een bokito. Ja, hij is nogal wispelturig (zo heeft hij in 2011 een manager ontslagen vanwege een relatie op het werk en is hij er in 2012 zelf eentje begonnen met de eerder genoemde Martine Mensinga, de ex-partner van manager Marcel Gutz die hij - inderdaad - zelf heeft ontslagen). Maar ja... Dat is klein werk. Dat hij niks weet van ICT is niet zijn fout. Zo was hij ooit vestigingsdirecteur van Leiden toen hij drie man systeembeheer ontbood omdat hij een Excel-document niet kon openen in Word. En nadat ze allemaal de zak kregen, probeerde hij het eens en was dolblij toen hij het toch kon lezen - in Excel. Ze kregen wel allemaal een gratificatie. Google maar, een mooi woord voor een bonus maar dan voor ambtenaren die niet aan de top zitten. 500 euro bruto, dus een fooi netto.

SVB Leaks VIII - 'Raad van Bestuur in gesprek met ICT-medewerkers na onthullingen op GeenStijl'

svbalarm.jpg Tadaa, een nieuwe week, een nieuwe SVB Leaks. Alweer een klokkenluider die niet langs de shredder van Kamervoorzitter Van Miltenburg kwam, en daarom zijn mail maar aan de GeenStijl heeft gericht. Want wij lezen alles: redactie@geenstijl.nl - anonimiteit & bronbescherming gegarandeerd. Inhoudelijk heeft deze achtste alarmbrief (Dossier: deel I t/m VII) niet zo heel veel nieuws te vertellen, op 1 specifiek ding na: naar aanleiding van de SVB Leaks op GeenStijl, willen de leden van de Raad van Bestuur ineens in gesprek met de ICT-medewerkers over 'wat er allemaal speelt'. Dat wisten we nog niet, want ondanks ons verzoek om een reactie bij de persvoorliegers van SVB en het pro-actief seeden van topics bij alle Kamerleden, vertelt helemaal niemand ons wat. Wat we op zichzelf overigens veelzeggend vinden: zwijgzaamheid bij de verantwoordelijken is altijd een helder teken dat de situatie bij de SVB inderdaad is zoals de diverse mailers hem schetsen. Beste redactie, Al die berichten die ik over de SVB tot nu toe gelezen heb, kloppen allemaal. Ik ben al jaren werkzaam bij de SVB. Ik kan niet vertellen welke afdeling ik werk, maar ik heb wel veel contact gehad met de ICT medewerkers die aan MRS gewerkt hebben en met de "normale" medewerkers op de vestigingskantoren. In 2012 heeft Nicoly Vermeulen het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Erry Stoové overgenomen. Mevrouw Vermeulen was hiervoor al lid van de Raad van Bestuur. Zij was portefeuillehouder ICT binnen de SVB. Hoewel ik tot nu toe nog geen echte bewijzen heb gezien, zijn er wel geruchten binnen de SVB dat mevrouw Vermeulen toen ze nog portefeuillehouder ICT was, heel veel contacten in het ICT-wereldje heeft gelegd. Deze contacten wilde zij goed houden. Dat zou 1 van de redenen zijn dat de ontwikkeling van MRS door moest gaan. Er wordt vanuit de ICT medewerkers al jaren kritiek geleverd over onder andere MRS. De Raad van Bestuur heeft hier nooit gehoor aan gegeven. Nu jullie berichten erover op jullie website hebben geplaatst, zijn de ICT-medewerkers opeens uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Bestuur (Nicoly Vermeulen en Ronald Barendse) en de nieuwe CIO Rikky van Osch. Nu willen ze opeens wél weten wat er allemaal speelt.

SVB Leaks IX - over de managementdictatuur

petitieSVB.jpgTe mooi om dood te checken. Iemand stuurde ons de foto dat in alle SVB-kantoren nu petities hangen waarin wordt gevraagd of werknemers afstand nemen van de SVB Leaks op GeenStijl. Lege petities, wel te verstaan. Indien waar, fantastisch. Bovendien wordt er naar aanleiding van onze SVB Leaks vlak voor het reces volgende week nog even een Algemeen Overleg over de PGB ingepland in de Tweede Kamer. Dankzij de medewerkers die openbaarheid willen over het falen van de SVB en hun informatie lekken aan GeenStijl blijft het PGB-dossier politiek urgent. Overigens heeft de petitie nog geen effect, want we hebben weer een nieuwe mail bomvol insider info binnen. Ditmaal met over Hans Louwhoff, IT-chef bij de SVB, en twee van zijn secondanten. Info die vooral herkenbaar is voor mensen die diep in dit dossier zitten of bij de SVB werken. Wat het natuurlijk extra interessant maakt. Wij willen even verder gaan op de berichten van de afgelopen dagen. Helaas wordt er eigenlijk helemaal niets gedaan met de berichten op Geenstijl. Intern gebeurt er niets, in de politiek gebeurt niets, en de mensen zelf ondernemen geen actie. Het is wel goed om te zien dat er meer collega’s en ex-collega’s zijn die dit ook vinden. Er worden veel mensen bij gehaald, maar veel van de rotzooi [bij de SVB] komt vandaan bij [Hans] Louwhoff, [Chiel] Kramer en [Patrick] Gerrits. Zij maakten de beslissingen en hebben bepaalde dingen gekozen.

Zembla: 'GeenStijl SVB Leaks kloppen allemaal; corruptie SVB kost belastingbetaler miljoenen'

svbalarm.jpg In de afgelopen maanden publiceerde GeenStijl maar liefst 10 mails van boze en gefrustreerde medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank. Stuk voor stuk gaven ze inkijk in de puinhoop die het bij de PGB-verstrekker is. Al die ontluisterende verhalen over taxpoetverspilling, grotesk ICT-falen, corruptie, belangenverstrengeling, snoepreisjes, aanbestedingsfraude, vriendjespolitiek en de angstcultuur onder het personeel zijn terug te lezen in Dossier SVB Leaks. NPO onderzoeksshow Zembla heeft interne documenten ingezien en twee van die gefrustreerde SVB-medewerkers onder ede hun verhaal laten vertellen. Daaruit blijkt dat een SVB-manager ook bij CapGemini op de payroll stond en dat er op die manier 43 miljoen euro is verbrand aan niet-werkende ICT. De manager liet zich als SVB'er ook betalen door CapGemini, en die facturen werden "gecontroleerd" door een SVB-collega met wie hij samen een eigen bedrijfje runde. Corruptie ten top dus. Personeel dat kritiek had op Cap, werd tot zwijgen gedreigd door het duo. Zembla noemt geen namen, maar die weten wij dan weer wel: Joop Groen en Ron Roozeboom. Want dit Zembla-verhaal had GS al in de allereerste SVB Leak staan, maar die bronverwijzing is helaas even "vergeten" door de VARA. Dit stond op 15 juni al op GS over Roozeboom en Groen: "Tijdens de aanbesteding waren zij al duidelijk voorstander van de uiteindelijk gekozen leverancier (Oracle/CAP). Tijdens het punten geven aan de verschillende offertes hebben zij in 'hidden' columns in excel deze leverancier extra punten gegeven. Naast deze fraude bij de aanbesteding hebben zij het project lang laten voortduren (en daarmee ook hun inkomsten). Terwijl iedereen zag dat dit nooit ging werken hebben zij in rapportages aangegeven dat tests voor bijna 90% goed gingen terwijl in werkelijkheid er nog niet 1 testscenario (van de vele honderden) door het systeem kwam. Kritiek hierop was zoals al gezegd uitdrukkelijk verboden." Zembla bevestigt dus vanavond ons verhaal: het was Groen die zich door Cap liet betalen, en Roozeboom die de facturen "controleerde". Samen runnen zij ook nog het ICT-bedrijfje Tranzzition, waarvan de website plotseling genoeg "in onderhoud" is. Lol. Zembla begint om 20u35 op Nederland 2. Het CDA heeft al een debat aangevraagd, maar beter stapt het SVB-bestuur onderhand eens uit zichzelf op. Hoewel. Dit is de Nederlandse overheid. Die faalt al decennia op alle fronten, zonder ooit enige verantwoordelijkheid te nemen. UPDATE: Rene Jan Veldwijk op Computable over SVB en Capgemini: "Marktleider in de ICT faalindustrie" Inclusief deze zin voor Ton Elias: "De politiek vindt overwegend dat ze wel klaar zijn met een parlementair onderzoek en met wat gebaren voor de bühne. Ex-voorzitter Elias speelt daarbij een onprettige rol door elke suggestie dat er structureel zaken mis zijn met kracht te bestrijden, waarbij op de man spelen niet wordt geschuwd."

Van Miltenburg weigert Kamervragen over SVB Leaks

vragengeblokkeerddoorvvdvz.png GeenStijl publiceerde gisterenavond brisante insiders informatie van een anonieme klokkenluider die leegloopt over de IT-ellende bij de Sociale Verzekeringsbank. In dat verhaal komen alle standaard overheids-misstanden aan bod, van angstcultuur en intimidatie tot geldverspilling en mogelijke aanbestedingsfraude. Genoeg om de alarmbellen te doen rinkelen bij CDA en PVV: zowel Omtzigt als Agema hebben mondelinge Kamervragen aangemeld over het topic. Het baantje van Van Rijn mag dan voorlopig gered zijn door Kereltje Pechtold (Draai66), de enorme problemen bij de SVB zijn nog lang niet opgelost. Rene Jan Veldwijk, die namens Computable bericht over het grote IT-leed* bij de sociale uitkeringsmachine, bevestigt sowieso een deel van het verhaal op basis van zijn eigen bronnen. En nu willen maar liefst twee partijen in het Vragenuur graag Klijnsma en Van Rijn ter verantwoording roepen over het bericht op Geen Stijl, 15 juni 2015. Maar bovenstaande vragen komen niet terug in het lijstje dat vanmiddag behandeld wordt. De verzoeken van Omtzigt en Agema zijn geweigerd door VVD Kamervoorzitter Van Miltenburg, die het alleenrecht heeft op selectie van aangemelde vragen. De vragen die wél doorgelaten zijn door Van Miltenburg, zijn op 1 na allemaal gericht aan bewindspersonen DIE ER ZELF NIET ZIJN VANDAAG. Duidelijk verhaal: de PGB-beerput mag voor het zomerreces niet meer opengetrokken worden en voorzitter speelt vals. Hoe verwoordde CDA-leider Buma dat destijds ook weer? Ohja: mevrouw Van Miltenburg is weer erg sterk sturend in het voordeel van de coalitie. Schande, voorzitter. Live: Zometeen wel in het Vragenstuurtje: Turks-nationalistische trekpop Kuzu over het bericht dat Nederlandse moslims steeds vaker met geweld te kampen hebben. LÖL.

Falende IT-ambtenaar promoveert naar topfunctie

Joop Groen van faalhaas bij de SVB tot interim eindbaas over de ICT van 40.000 ambtenaren op zeven ministeries in een 'servicecenter' dat 40 miljoen verlies draait.

In 2015 was PGB-fraude een pijnlijke politieke kwestie, en in die tijd kreeg GeenStijl vele (anonieme) tips van medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waar alles mis ging van falende ICT-projecten tot belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en een verziekt werkklimaat. Dossier hierrr. Steeds Maar Weer terugkerende naam daarin was Joop Groen, waar een sterke geur van fraude, nepotisme en corruptie omheen hing in combinatie met ICT-aanbestedingen. Zembla maakte daar ook nog een uitzending over. En ook zonder al die misdaadgeur blijft Groen de faalhaas die een ICT-project van 43 miljoen euro liet falen, en zou alleen al daarom voor de rest van zijn leven voor straf verplicht alleen nog in Internet Explorer op een Pentium II met Windows Vista mogen werken. 

Maar dit is Nederland dus hij kreeg na een halfslachtig integriteitsonderzoek zowel gratie als promotie: hij ging in mei 2017 naar de Raad voor de Rechtspraak. En nu is hij kennelijk weer voldoende vergeten om verder te kunnen groeien, want na een plots vertrek van de directrice en de adjunct bij ambtelijke megadienst SSC-ICT (die utp't ruim 40K ambtenaren op zeven ministeries aan elkaar) duikt Groen daar ineens op als interim-ICT-opperhoofd. En waar Groen bij de SVB minimaal 43 miljoen taxpoet verbrandde aan projecten die nooit het levenslicht zagen, begint hij bij SSC-ICT al meteen op een verlies van tientallen miljoenen. Overheid, ICT & een 1024-kansenbeleid. What could possibly go wrong?

Zucht. Falen PGB hersteld met nog grotere fouten

svbalarm.jpgDe afgelopen maanden publiceerden we op GeenStijl tien SVB-leaks over het enorm gefaalde PGB-project van Martin van Rijn. De PGB is voor Van Rijn wat de Eerste Wereldoorlog was voor de generaals toentertijd: een dramatisch falen met talloze mensenlevens op het spel omdat de Van Rijn totaal geen idee had wat "moderne wapens" als ICT voor schade aan kunnen richten bij dergelijke grootschalige projecten. En het kost klauwen met geld. We hadden al zorgverleners die op rijst met ketchup moesten zien te overleven omdat er geen geld werd overgemaakt. En vandaag blijkt dat er daarna teveel geld is overgemaakt, omdat er in de haast de problemen op te lossen een aantal controlechecks uit het systeem zijn gehaald. Geld dat nauwelijks kan worden teruggehaald. Kortom, om falen te herstellen zijn blunders gemaakt. Blunder op blunder op falen op blunder. Waaruit, voor de zoveelste keer, blijkt dat onze overheid geen fuck kan met ICT en Ton "wat is een IP-adres?" Elias tot chef onderzoek overheids-ICT bombarderen is daarvan het meest treurige symbool. Het veel te snel en veel te onvoorbereid invoeren van het nieuwe PGB-systeem is één van de hardst gefaalde overheidsprojecten ooit. Tenzij je Capgemini heet. Dan is dit hele project uitermate lucratief, zoals ook uit dit diepgravende artikel op PGB-watchers Computable blijkt. Gelukkig wordt er nog steeds keihard over overlegd in allerlei commissies, dan komt het goed. Maar goed, een overheid die zo gewillig met zijn reet omhoog gaat liggen, vraagt er om keihard genaaid te worden door een dure externe partij.

Live. Alweer de 8e ronde PGB-liegen met Van Rijn

Het voortslepende PGB-debacle is in de eerste plaats een ICT-probleem. Vorige week bevestigde Zembla wat we op GeenStijl al lang wisten: dat de softwarezijde van de SVB één groot moeras van corruptie, nepotisme en angstcultuur is, waar miljoenen in verdwijnen terwijl de problemen zich blijven opstapelen. PvdA zorg-kapo Martin van Rijn beloofde al zeven keer de misstanden op te lossen, maar toch staat hij nu op dit moment live voor het hekje van de oppositie om voor de ACHTSTE KEER uit te leggen waarom hij de vorige zeven keer loog, werd heengezonden en vervolgens weer faalde in het uitvoeren van gedane beloftes. En wederom zal het hem niet lukken. Zie de tweet hierboven: de regering weigert nog steeds het onderliggende ICT- en corruptie-probleem aan te pakken. Waarmee ze behalve het falen van de Commissie Ton "Wat is een IP-adres?" Elias ook onderstrepen dat Van Rijn ook in deze achtste ronde PGB-liegen voor gevorderden alleen maar hoeft te zorgen dat ie politiek overeind blijft. Verder niks. Niet voor niets is het AO op de namiddag vóór Prinsjesdag ingepland, zónder mogelijkheid tot motie van wantrouwen. Van Rijn moet slechts op de kogel bijten en de woede van de dames zorgwoordvoerders pareren, terwijl de VVD net doet of het nu écht de laatste keer is dat ze Van Rijn met z'n gelul weg laten komen. Tuurlijk joh. LIVE. Op de STAATSLEUGENSTREAM. martinopzoutenpls.png

PGBAlarm: Megaclaim voor Martin van Rijn

svbalarm.jpg Pia Dijkstra en Martin van Rijn kunnen zwijgen tot ze een ons wegen, daarmee zijn de PGB-problemen bij de SVB niet opgelost. Vorige week won een vrouw een rechtszaak van de Sociale Verzekeringsbank omdat ze haar zorggelden te laat uitbetaald had gekregen, en die uitspraak is nu leidend voor een massaclaim tegen de SVB. Zowel mensen die nog niet betaald hebben gekregen als mensen die de afgelopen maanden te laat betaald hebben gekregen, kunnen zich gratis aanmelden voor een rechtszaak tegen de mislukte hervormingen van Van Rijn. Het gaat volgens advocaat Eric van der Goot om duizenden mensen. De schade van de PGB-fuckup was op 1 juni al opgelopen naar 123 miljoen euro extra kosten voor de staat en dat is best veel als je bedenk dat de haasthervormingen van Rutte II juist bedoeld waren om te kunnen beknibbelen op de zorg. Maar ja. Om de moeder van Forrest Gump te parafraseren: Overheid is as overheid does. En nu is het ICT-kaartenhuis ingestort en komt er dus een megaclaim. Hier meneer de advocaat, stop de acht GeenStijl SVB Leaks met interne omschrijvingen van de ellende ook maar in je procesmapje. Zelf ook genaaid, getroffen en op een rantsoen van witte rijst met ei gezet door Prutsers van de Arbeid Klijnsma en Van Rijn? Hier vindt u de pro deo advocaat van dienst. Daar het Twitteraccount van de claimclub. En tenslotte alsook het belangrijkste: de website om aan te melden: pgbschadeclaim.nl.

De verborgen ict-ramp van Hugo de Jonge

Datadoctor Rene Jan Veldwijk (bekend van [deze serie](https://www.geenstijl.nl/tag/kroniekvaneenfaalfabriek)) duidt 'misschien wel de ergste ict-faal ooit'

De uitzending van onderzoeksjournalistiek radioprogramma Argos is vandaag gewijd aan een ict-ramp die dit jaar zijn tienjarig bestaan viert: de afhandeling van persoonsgebonden budgetten (PGB's). Argos beschrijft het als een Shakespeareaans drama in vier aktes, maar een einde – tragisch of happy – is niet in zicht. Lees en huiver.

Akte 1: de ramp in 2015 met PGB betalingen

U kent mij op deze site misschien als schrijver van een ict-faalfeuilleton over het UWV (nog steeds niet in pdf, excuus). Maar soms word ik benaderd over andere ict-ontsporingen. Begin 2015 vroeg Nieuwsuur of ik wilde kijken naar een project van de Sociale Verzekeringsbank dat betalingen voor door mensen zelf ingehuurde zorg (PGB) moet afhandelen. Al snel was duidelijk dat hier sprake is van een kolossale ict-ramp. Ik mocht het bij Nieuwsuur uitleggen in een uitzending, waarna de ramp zelfs nog groter werd dan ik had voorspeld. Massa's verzorgenden kregen maandenlang geen salaris. GeenStijl wijdde er een hele serie artikelen aan: #SVBalarm, #PGBalarm, SVB Leaks. Misschien weet u het nog.

Akte 2: het gammele en nutteloze PGB systeem

De SVB kreeg de betalingen werkend met een legioen uitzendkrachten en door verder te sleutelen aan haar stokoude, ontoegankelijke betaalsoftware. Geld speelde geen rol. En zoals altijd verdween de publieke belangstelling. Maar de mislukking was compleet: de SVB was als betaalpartij tussen de zorgbehoeftigen (term: budgethouders) en de zorgverleners geplaatst omdat er flink met de PGB-regeling zou worden gefraudeerd. Het SVB-systeem zou dat moeten tegengaan maar deed het vrijwel niet. En nu alles leek te werken praatte niemand meer over fraudebestrijding. 

De SVB verwerkte opgaven van bestede zorg, deed “Uren maal Tarief”, maakte een bruto-netto berekening en stuurde een bestand met betalingen naar de bank. Dat was het ongeveer. Er zijn minstens honderd software pakketten die hetzelfde doen voor een paar tientjes per budgethouder per jaar, nogal wat minder dan de €520 die de SVB in rekening bracht. Maar de topman van het SVB-project verzekerde mij in een informeel gesprek dat het ook voor de helft moest kunnen. Ik knikte beleefd. Een salarispakketbedrijfje dat dacht het beter te kunnen stapte naar de rechter maar kreeg het lid op de neus. En dus mocht de SVB doormodderen met haar peperdure PGB-systeem dat niets doet tegen fraude. Het kabinet vond het best. De Kamer dreigde een beetje – voor de bühne natuurlijk. De SVB had de slag gewonnen. En behalve de PGB-fraudeurs er waren er alleen maar verliezers.

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 7 - Uitslaande brand in een Haagse doofpot

*Dit is deel 7 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor* [*@*](https://twitter.com/ReneJanV)*René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees* [*HIER*](https://www.geenstijl.nl/5149693/nieuw-op-gs-uwv-kroniek-van-een-faalfabriek/) *de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.*

19 – 20 Juni 2007

Op 20 juni 2007 is het zover: de Kamer houdt ’s avonds een spoeddebat over de ontspoorde loonaangifteketen met staatssecretaris De Jager van Financiën (Belastingdienst) en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (UWV). Het komt nét te vroeg, maar de Belastingdienst en het CBS weten wat de eindstand ongeveer gaat worden. Het ultieme drama is vermeden. Minder dan één op de zeven werkgevers moet opnieuw aangifte doen. Collega Paul en ik zitten op de publieke tribune. We zien Manager Maring en Directeur Dirix in de ambtenaren dug-out plaatsnemen. We verwachten niet dat de Kamer een hosannaverhaal krijgt voorgeschoteld, maar wel dat het Kabinet een uitweg gaat schetsen. Zeker is dat er niets over GAIA of over ons gaat worden gezegd. Alleen het Capgemini-systeem bestaat officieel.

Hadden we de brief gelezen die het Kabinet de dag ervoor aan de Kamer had gezonden, dan hadden we geen illusies hoeven hebben. In één dodelijke zin wordt de bom gedropt: “Problemen in de gehele keten van loonaangifte naar polisadministratie naar afnemers leiden ertoe dat de bij het UWV beschikbare loongegevens over 2006 niet bruikbaar zijn voor de Belastingdienst”. Daarna worden drie oplossingen besproken, die meteen als onhaalbaar worden gelabeld. Een daarvan is het uitlezen van de “archiefbakken”, ofwel de oplossing waar zowel wij als Team GAIA aan werken. De overgrote meerderheid van de aangiften zou onbruikbaar zijn. Zeker 430.000 werkgevers mogen alle maandelijkse aangiften over 2006 opnieuw indienen. En misschien gaat hetzelfde gebeuren voor 2007, het lopende jaar. Wat Donner schetst is de situatie van vóór wij binnenkwamen.

FUCK YEAH LIVE PGBDEBAT! #PGBALARM

svbalarm.jpgLaat je barbecue staan, schuif gezellig aan, voor het debaaaattt! Aangezien de SVB lekker is dan de achterban van Henk Krol, barstte GeenStijl de afgelopen weken uit elkaar van inside informatie over het totale fiasco bij de SVB. Dankzij de SVB Leaks is er nu dus SVB Debat. HASHTAG PGBALARM! Het zorgde er voor dat de oppositie vorige week alsnog een debat in de drukke laatste week voor het reces wist te proppen. Want het zou bijzonder tof zijn als het kabinet belangrijke zaken niet laat verstoffen tot na het reces VAN FUCKING TWEE MAANDEN LANG. Overigens ligt dit last minute debat niet aan Martin van Rijn, want die jankt dat hij 'langer de tijd nodig heeft'. Die tijd had je moeten nemen voordat je een brak systeem, geleid door dubieuze, nepotistische en machtsgestoorde SVB-manager, er zo snel mogelijk doorheen probeerde te duwen. Nu moet er shit opgeruimd worden, pronto. En zodra (thuis)zorgmedewerkers weer gewoon betaald krijgen en niet langer alleen witte rijst met ketchup hoeven te eten, gaan we ons weer zorgen maken over pgb-fraudeurs. En niet eerder. Essentieel en belangrijk debat, dus wordt gehouden in een achterafzaaltje. De plenaire zaal was immers al vergeven aan een debat over visserij. Ook belangrijk, natuurlijk. Er is ook ergens een livestream, waarschijnlijk. O ja, op NPO SVB 24.

GROOT ALARM! Rutte II wil fusie UWV en SVB

oranjealarmlampen.gif 'Eens even kijken', dachten Mark en Lodewijk, 'Wat kunnen we in ons laatste regeringsjaar nog kapot krijgen?' En dus kookten zij een onderzoeksrapportje bij elkaar waarin staat dat er miljoenen bezuinigd kunnen worden met een fusie van het UWV en de SVB. RINKELENDE BELLEN EN ORANJE ZWAAILAMPEN! Het GS RampenVoorspelSysteem (GS RVS) ging vanmorgen op het hoogste niveau af. De hele redactie werd uit bed gepagerd en langs de zuurstokroze brandweerpaal gleden wij in allerijl van de slaapvertrekken naar de redactievloer. "Mooh!", riep Quid opgewekt. "Cadeautje dit hoor. Goooud!", voegde hij daar aan toe. "Inderdaad", beaamde Pritt, bedachtzaam roerend in een bekertje Nespresso. "Dit is jarenlang gratis content. Een fusie van het UWV met het SVB staat op de Roze RampenIndex (RRI) nét onder een jihadistische aanslag. Want deze fusie zal leiden tot een groot aantal slachtoffers, maar de aanleiding zal te allen tijde ontkend en weggewuifd worden. 'Niks met de fusie te maken', zal men zeggen." Ondergetekende stond ondertussen bijdehand te wapperen met een schriftje vol aantekeningen en een stapel oude topics. "Kijk, het UWV, dat is dat bedrijf waar Tjibbe Joustra (die nu namens de VVD de onderste steen van MH17 onder moet zien te houden) ooit gouden toiletpotten liet installeren voor het bestuur, maar waar de website werk.nl na een investering van DRIE MILJARD nog steeds niet werkt. En het SVB, dat zijn die lui van de PGB's en daar is ook het ook nog steeds een teringzooi. Hier, tien SVB Leaks uit het stijlloze archief onderstrepen de angstcultuur, vriendjespolitiek en aanbestedingscorruptie bij de SVB!" Besmuikt grinnikend kijken we elkaar aan. "Mooi", besluiten we tezamen. "Zet ff in het topic de volgende zin, dan hebben we alvast een dikke vette Told You So zwart op wit: Deze fusie gaat leiden tot jarenlange ellende met ICT, uitkeringen en bestuurlijk falen, wat jaaaaaren naderhand per onderzoeksrapport en misschien wel een parlementaire enquête bevestigd zal worden, maar wat nooit iemand de kop zal kosten omdat je altijd nog burgemeester van Zutphen kunt worden." Bij dezen. Succes met de fusie. ROFLOL UPDATE: Zowel UWV als SVB kampen deze morgen met - jawel - technische storingen. Wat een synergie tussen deze potentiële fusievrienden!

GSTV. Rene en het monsterfalen op overheids-ICT

De Belastingdienst, onderwijssystemen, politienetwerken, defensie, DigID, CJIB, UWV, SVB, MRS, PGB, BRP, RADAR, SPEER: zodra een ambtenaar een USB-stick in een computer prikt, wordt er automatisch een ICT-faal van Toneliasiaanse proporties ingeladen. Allemaal erg grappig, behalve dat het de belastingbetaler MILJARDEN kost aan de IT-beunhazen van Capgemini, Oracle, Ordina of Atos Origins. En of het nou om de kapotte RADAR gaat op MinV&J, het loeiende PGB-alarm op het Ministerie van Jetta & Martin of de BRP-prutserij van MinBiZa Ronald Tapsterk: keer op keer is er vooraf gewaarschuwd richting de bewindspersonen van dienst: 'Dit gaat mis'. En altijd komt het uit. En altijd staan die ministers en stassen weer de vermoorde onschuld te acteren over wéér zoveel tientallen of honderden miljoenen die /dev/null zijn gegaan aan externen, schadevergoedingen en niet-werkende systemen. En dan moet Brenno er weer aan te pas komen om de boel juridisch los te wrikken. Of GeenStijl, want wij ontvingen de afgelopen tijd maar liefst acht verschillende SVB Leaks over de puinhopen bij het overheidsorgaan. VanLeeuwen ging naar de Patatbalie en vroeg: Wordt het niet eens tijd voor een goeie reboot van het overheidsbeleid op ICT? En als bonus hebben we dan hieronder nog een Vragenuur LOL Compilatie (VLC), omdat diverse vrouwen vandaag aan diverse mannen moesten vragen waarom de computers op hun departement niet werken.

UWV: Kroniek van een faalfabriek, Intermezzo – Vijf misvattingen over het toeslagenschandaal

*Dit is een intermezzo van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor* [*@*](https://twitter.com/ReneJanV)*René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees* [*HIER*](https://www.geenstijl.nl/5149693/nieuw-op-gs-uwv-kroniek-van-een-faalfabriek/) *de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.*

Kabinet-Rutte 3 is gevallen over het toeslagenschandaal, veroorzaakt door Kabinet-Rutte 2 van de 'VVD-boevenvangers' Opstelten en Teeven, dat met terugwerkende kracht 'Kabinet-Burgerhaat 1' zou moeten heten. Maar het bederf gaat veel verder terug. De rechtsstaat en rechtsstatelijkheid staan al veel langer onder druk en komen niet zomaar terug. De omgang met automatisering speelt daarbij een onderschatte rol.

De komende tijd kunnen we ons fijn boos maken. Mark Rutte blijft lijsttrekker annex kandidaat-MinPres. Verantwoordelijke ambtenaren worden niet vervolgd, de racistisch-criminele uitvoerenden evenmin, dus die kom je straks zomaar weer tegen. Doofpotexpert Donner, die ook in dit feuilleton rolvast is, blijft een CDA-prominent. Een belangrijke smoking gun, de queries op basis waarvan de 'fraudeerouders' werden geselecteerd, komen nooit boven water. Hetzelfde geldt voor de meest brisante mails, memo's en documenten.

Als er iemand persoonlijk verantwoordelijkheid draagt dan is het VVD'er Wiebes, een autistische (bewijsfilmpje!) brokkenpiloot. Bij Wiebes begint ook het liegen. Het narratief dat Wiebes het anti-vreemdelingen-fraudebeleid voortzette dat zijn VVD-voorganger Weekers als reactie op de Bulgarenfraude had ingesteld, is totale bullshit. Anders dan de fraude-Bulgaren zitten de geknevelde kinderopvangouders in alle systemen die de Belastingdienst bezit of waar ze toegang toe heeft, zoals de UWV-polisadministratie (een zeer krachtig controlemiddel). Zeker, de gelegenheid maakt de dief, maar er was geen gelegenheid en geen dief. Ondertussen neemt heel journalistiek Nederland de Haagse Bulgarenbullshit als waarheid over.

Het anti-fraude-verhaal van Rutte 2 ligt ook anders dan wordt voorgespiegeld. Een directe adviseur van Mark Rutte – sorry, geen naam – vertelde mijn collega Marjan Schnetz en mij dat de ministeries van SZW (UWV, SVB) en Financiën (Belastingdienst) alle pogingen torpedeerden om als overheidsorganisaties samen te werken. Dat is killing, want wie de ene overheid oplicht, doet dat vaak ook bij de andere – juist vanwege die verkokering en onwil tot samenwerken. En dat gebeurde dus allemaal onder directe leiding van premier Mark Rutte: Chefsache. Heeft u al ergens gelezen dat de MinPres werd gedold door zijn twee ministeries? Wat zegt zoiets over Marks managementkwaliteiten?

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.