Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
9772 topics
@Van Rossem

Poederbrieven sturen naar het Stamcafé

Of mag dat soms ook al niet meer?

Wat is die Kaag lekker gewoon gebleven, hè? Kabinetsplannen doorrekenen? Nee, joh, ben je mal! Veel te druk met het sturen van aardappelzetmeel naar Willem Engel. Dat moet ook helemaal stiekem natuurlijk, want anders klaagt ie je aan. Oh wacht… Dus je kunt ook aanklagen zonder bewijs? Maar goed. Dat is dus de tijd waar we in leven. Een mevrouw die het verschil niet weet tussen aardappelzetmeel en een boormachine, wordt aangeklaagd door een dansleraar voor het zenden van een poederbrief. Sinds wanneer is het verboden om poeder te sturen? Inmiddels heeft u natuurlijk precies het kabinet dat u wilde. Want dat kan niet anders. Zo werkt een democratie nu eenmaal. Is er trouwens een bioscoop in Almere?

Kabinet Wooncrisis 1...

Social
Lees verder

Hoezo persconferentie? Mark Rutte, de Melige Medische Musical! 🍿🍿🍿

De pandemie is voorbij, maar wie vertelt het de pers en de politici?

Social

De allereerste keer dat Hugo de Jonge eindelijk niet meer de pandemie-persconferenties presenteert, presteert die pedante zak glanzend geboende poep het om de première van Ernst Kuipers te verstoren door het podium op te eisen met een foto op een social media platform waarin hij met zijn poten op de bank met popcorn plus alcoholvrij pils naar zijn eigen voormalige positie kijkt.

En daar mag je dan natuurlijk niet chagrijnig over doen want dan ben je weer flauw en de man maakt gewoon een grapje en mag hij ook eens. Nou nee. Die ene keer dat ie ook gewoon een keer z’n muil had kunnen houden, moet ie gewoon z’n muil houden en niet de vrijdagavondstagiair van de Telebelgredactie triggeren om een treurig stukje te maken over een tweet waarin Hugo de spotlights weer naar zichzelf toe trekt (terwijl de cynische werkelijkheid van extreem vrijheidsbeperkende maatregelen verscholen zit in mailwisselingen waarin JenV en VWS een controlerende instantie orders onder tijdsdruk geven om een rapportje over 2G te maken dat later nét iets te lang niet geopenbaard wordt).

Niet dat Ernst Kuipers nou zo’n verademing is. Ten eerste doet hij fysiek veel te veel denken aan de lompe butler Lurch van The Addams Family of booswicht Voldemort uit Harry Potter of als je het wat dichter bij huis wil zoeken aan een bezoeker van Café het Hemeltje aan de Dijk in Volendam op precies die verkeerde nieuwjaarsnacht. Ten tweede is dat gefröbel met grafiekjes op een groot scherm en Irma in een klein hoekje ook om te janken zo larmoyant. KIJK SCHAPEN, PLAATJES BIJ JE PANDEMIE. Zodat je nóg minder van de regels begrijpt en niet alleen omdat niemand grafieken kan lezen.

Maar als je echt wilt weten hoe er in Den Haag én de Haagse pers wordt gedacht, moest je naar het decor kijken: twee jaar in een pandemie, en een dozijn interieurnichten is ingevlogen om eens een lekker gers nieuw behangetje in het grafiekjesdecor te kwasten. Die frisse ViSuAlS hielden de media onnodig afgeleid terwijl de grafiek waarin de lijntjes van het beleid en de realiteit in hele korte tijd steeds wijder uit elkaar zijn gaan lopen in de hele vrijdagavondshow niet voorkwam. Heel klein-ondernemend, horecawaard- en 'niet-essentieel'-winkelierend Nederland balanceert op het scheermes tussen omvallen of dan maar open gaan en hopen dat niemand handhaaft maar in Den Haag was media en macht weer heerlijk eensgezind aan het tunnelstaren.

Erger nog, het lijkt godverdomme wel steeds gezelliger te worden in die perscozaal. Gebbetje hier, grolletje daar, staatsomroepambtenaren die het allemaal nog steeds niet streng genoeg lijken te vinden terwijl heel twittersurfend Nederland werd afgeleid door de popcorn en de patta’s en de piano van Huug en ondertussen dringt het overduidelijk niet meer bij die gewoontedieren van de griepduiding door dat steeds meer mensen hun levenswerk naar de ratsmodee zien gaan omdat hun winkels, kroegen, restaurants en freelance handel in de evenementensector door hun reserveringen, reserves en pensioenen heen gebrand zijn. Die mensen moesten Rutte horen uitleggen dat winkels open mogen, "met maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter" ALSOF MENSEN GODNONDEJU MET EEN ROLMAAT IN DE AANSLAG NAAR EEN WINKELSTRAAT GAAN sorry sorry we wilden niet schreeuwen maar het is zo’n wezenloze aanblik om die kudtpolitici (voor wie geen enkele regel geldt behalve als de camera’s snorren) en die kudtmedia (voor wie geen enkele regel geldt zolang de camera’s snorren) met een soort onverschillig geouwejongenskrentenbrood naar gevoelloze grafiekjes over de toenemende mentale mankementen onder jongeren te zien kijken.

Hugo de Jonge kon niks, maar hij is allesbehalve de enige die met zijn poten op de bank de pandemie uit zit terwijl kleine nering voerend Nederland steeds dieper wegzakt in het gegier uit de poepkar van een pandemie die steeds meer op Mark Rutte’s Melige Medische Musical begint te lijken.

Maar hee. Het is vrijdag. Morgen mag je weer een beetje winkelen, met je FFP2-masker op je muil. Iemand nog popcorn en een nulpuntnulletje? Hè, gezellig.

Lees verder

LIVE. Persco met minder Irma en meer grafiekjes

Daar is de Ernst, terwijl we smachten naar de luim

Hee een persconferentie over corona. BESTAAN DIE NOG? Jazeker, en om het kapotverveelde publiek gevangen geboeid te houden, gaat De Nieuwe Hugo (namelijk Ernst Kuipers, bekend van salonmeningen over het klimaat en liegen over coronacijfers en dat iedereen al van hem af wil voordat ie begonnen is) iets helemaal nieuws doen: Tolk des Vaderlands Irma wordt aan de kant geschoven in ruil voor BEELDSCHERMEN MET DUIDING. Want het volk zit echt enorm te wachten op cijfers en statistiekjes en grafiekjes, die we dan allemaal weer naar hartelust in ons eigen straatje kunnen interpreteren omdat we de onderliggende statistiek toch niet snappen en onwetendheid de geest nou eenmaal zalig maakt. Oftewel: het land moet open, Omikron is een lachertje. Livestream onderaan ⬇️

WELLICHT

Social
Lees verder

2Gate WOB! Waarom hield Hugo een kritisch 2G-rapport van de Raad voor de Rechtspraak achter?

Een tijdlijn over het achterhouden van een kritisch CTB- en 2G-rapport op basis van mails tussen VWS, JenV en de Raad

GeenStijl doet nog steeds onderzoek naar het door Hugo íets te lang achtergehouden kritische adviesrapport over 2G. We hebben een Wob-verzoek bij VWS ingediend, maar het ministerie blokkeert de openbaarmaking van die informatie. Via een andere route heeft GeenStijl vandaag wel nieuwe stukken bemachtigd over de totstandkoming en het niet tijdig aan de Kamer sturen van dat spoedadvies. Er zitten wat interessante duiveltjes in de details.

Korte terugblik: 'Onduidelijkheid over noodzaak' van 2G
Op donderdag 23 december na half zes stuurde demissionair minister van VWS Hugo de Jonge een kritisch adviesrapport van de Raad voor de Rechtspraak over coronapassen en 2G naar de Kamer. Dat advies is op 17 november uitgebracht op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en had op 22 november bij de indiening van de wetsvoorstellen voor coronapassen op de werkvloer (de "Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen", nummer 35971) en het voorstel voor 2G (de "Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen", nummer 35973) bijgesloten moeten zijn. Dat is niet gebeurd: het werd pas ruim een maand later nagezonden, vlák dat heel Nederland op 23 december uitklokte voor het kerstweekend. 

Pieter Omtzigt las het adviesrapport op 28 december en toen was het bal: het rapport bevat stevige kritiek die de regering niet in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel heeft opgenomen. Over de noodzaak van coronapassen (CTB) en 2G in verhouding tot grondrechten, over de ontslagvraag als je geen coronapas op je werk hebt, over maatschappelijke impact en over toegang tot het recht voor mensen die op enigerlei wijze de dupe worden van deze haastig opgestelde wetgeving (die bovendien grotendeels op hobbysommen leunt).

"Gewoon een foutje", of toch niet?
Tussen de indiening van het wetsvoorstel en het publiceren van het rapport zijn wel drie Kamerdebatten gevoerd (op 1, 15 en 21 december) over de coronamaatregelen, waarin CTB op de werkvloer en 2G kritisch besproken werden. Zonder dat de Kamer over het advies beschikte. Hugo de Jonge noemde het achterhouden van het rapport tegenover SBS6 op 29 december "gewoon een foutje", maar dat verhaal werd de volgende dag al door de werkelijkheid ingehaald: VWS wist al (minstens) negen dagen dat het rapport niet openbaar was: de Raad voor de Rechtspraak wees VWS daar op 10 december op, dat lazen ze pas op 14 december en vervolgens duurde het nog negen dagen en twee coronadebatten tot het naar de Kamer ging.

Omdat zowel 2G als CTB op de werkvloer extreem ingrijpende maatregelen zijn, die haastig in wetgeving worden gegoten waarbij kritische beschouwingen al dan niet per ongeluk worden weggelaten uit de bijlagen, wilden wij het onderwerp niet loslaten. Op 29 december heeft GeenStijl Wob-verzoeken gestuurd aan onder andere VWS en JenV. Die laatste heeft nog niet gereageerd, VWS pleegt moedwillige wobstructie. Desalniettemin hebben we wel de hand kunnen leggen op correspondentie tussen VenJ en VWS enerzijds met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) anderzijds. En er zitten wat duivels in de details van die mailwisselingen. TIJDLIJNTIJD!
COMMENTS
closed. Gaarne verder reaguren in persco-topic. GU gaat morgen winkelen en wil vroeg slapen

Lees verder

Rekenkamer: ‘Rutte Vier wordt een DICTATUUR’

“Achteraf kan niet gerepareerd worden wat vooraf niet goed is afgesproken”

De Algemene Rekenkamer. Een soort kluis voor levende calculators, waar iemand soms een bonnetje uitprint en onder de deur naar buiten schuift. Vaak zijn die bonnetjes in bloedrode cijfers geschreven. Het was de Rekenkamer die zei dat Sywert slechts een symptoom was van een VWS-probleem van 5 miljard aan verdwenen coronabonnetjes. De Rekenkamer rekende af met Karin “aardgasvrije wijken” Ollongren, becijferde de breuken bij Defensie en registreerde de hele Rijksoverheid als een onrendabel huishouden. Uiteindelijk doet nooit iemand wat met die Rekenkamerberekeningen om beter terug te bouwen, met sluitende begrotingen of betaalbare plannen en zo.

Nou is het allemaal geen geheim of verrassing dat politici niet met andermans poen overweg kunnen, en dat de Staat als slecht bestuurd bedrijf zonder eigen productielijn per definitie bij anderen in de schuld staat om überhaupt te kunnen blijven bestaan. Maar bij Rutte IV zijn niet alleen de cijfers niet op orde. Het hele bestuur dreigt een oligarchie te worden, waarin lobbyisten hun eigen diepe zakken inzetten om te bepalen hoeveel belastinggeld Rutte aan het klimaat gaat uitgeven, aan de stikstofcrisis of aan al die Veiligelanders die hier niet-bestaande huizen komen opeisen. De Tweede Kamer - die budgetrecht heeft en dus democratisch gezien hoort te bepalen wat er met uw belastinggeld gebeurt - wordt volgens het coalitieakkoord alleen nog maar “geïnformeerd”.

Je weet wat dat betekent onder de Rutte Doctrine: Regering neemt een besluit (of tegenwoordig: de rechter dwingt de regering tot een besluit). Dat besluit is te duur, onuitvoerbaar of het maakt burgers, boeren of kleine bedrijven kapot. En de Kamer krijgt heel ver achteraf de “kritische rapporten” te lezen die vooraf al waarschuwden dat de eisen van Timmerfrans, Schwab, Soros, Urgenda en Exctinction Rebellion onuitvoerbaar & onbetaalbaar waren. En dat allemaal op basis van een regeerakkoord dat vol staat met dingen die geen enkele coalitiefractie in z’n verkiezingsprogramma had staan. Dus: de burger is bedrogen en de Kamer wordt omzeild. De Rekenkamer schrijft dan heel keurig op dat deze gang van zaken “in democratisch opzicht ongewenst” is en: “Vanuit het belang van het budgetrecht volstaat het niet om hier alleen maar over “geïnformeerd” te worden.” Maar u kent ons. Wij zeggen dan, met veel aplomb en ook bombarie: RUTTE VIER WORDT EEN DICTATUUR. 

Eenmans Rekenmachine Pieter Omtzigt ziet de parlementaire enquête over een paar jaar al aankomen. Maar in dictaturen legt niemand rekenschap af, behalve de critici en de onschuldigen. Die krijgen de rekening, en de trappen na.

Lees verder

Sluimerende wappiegevoelens in het Stamcafé

Borrelt het bij u al, of moeten we nog even bijschenken?

Omgekeerde 1984-effecten. Dat is wat we zien. Steeds minder, en niet steeds meer, heeft de H. Hugo of zijn erfopvolger, de Ernstige Kuipers, via het televisiescherm invloed op het dagelijks gedrag van de kudde. Winston onderwerpt zich niet, Winston ontwikkelt een wappiegevoel! Steeds meer mensen die braaf alle regeltjes van de lockdown, het vaccineren en de digitale vrijheidsbeneming volgden, beginnen twijfels te voelen. En niet alleen winkeliers, horecavolk en andere "niet-essentieel" (bestaat niet - red.) verklaarden komen in opstand: tot in de top van de Britse "Nudge Unit" rijzen twijfels: "I can now appreciate the vulnerabilities of well-intentioned, democratic regimes, and the potential for behavioural science to be used inappropriately." Het OMT zegt het De OMT (Outrage Mobilizations Tweets) zeggen het: #NederlandGaatOpen. Dus: BIERTJE?

Lees verder

Man is moe

Man heet Mark

Maandagavond was het al zichtbaar in de video voor het houten kabinetje in zijn Torentje, waarin een afgeleefde man de plichtmatigheid van het praatje niet meer achter een montere glimlach wist weg te moffelen. Vanmorgen bij het Catshuis, onder de mistige herfstdeken van een land in lockdown, was de viervoudige premier nauwelijks van het weer te onderscheiden in het Haagsche grauw. Somber en bedrukt schreed de stemming van het hele land richting zijn Catshuis voor alweer een corona-overleg, en later op de dag lukt het slechts ternauwernood om de eeuwige grijns te forceren bij de kennismaking met Olaf Scholz in Berlijn. Het enige dat zich scherp aftekent achter dit gesluierde schilderijtje van de tijd, zijn de scheuren in het plamuur van het paleis van de geveinsde ongenaakbaarheid van de premier.

Lees verder

Zo. De week is weer doormidden in het Stamcafé

Wat gaat u de rest van de week doen?

Social

Woensdag gehaktdag, de week is weer doormidden. JAMMER DAT ER NIKS IS OM NAARTOE TE LEVEN. Vandaag kwam het OMT (Overtoepende Media Toeteraars) bijeen om de blauwdruk van uw komende weken te schrijven en daar zit vrijdagavond wel een persco aan vast, maar nog steeds geen pilsje uit de fysieke tap. Terwijl Het Blauwe Lijntje wel naar beneden buigt [RONALDO-OVERCORRECTIE: MINDER SNEL OMHOOG GAAT - RED.]. Dus misschien is een beetje optimisme wel op z'n plek, ook al zit je dit weekend sowieso nog opgehokt in eigen geheime huisfeestkring. We gaan de goeie kant op. Ongeacht wat de Nieuwe Hugo ook liegt niet zegt. Ach ja, in Spanje is ook niet alles rozenkrans & halvemaneschijn.

Lees verder

Safari Eurabia - Aanslagprikkers in Barcelona op de kaarten van Catalonië en een schuldig Salou

De Profeet van Molenbeek is aan zijn Safari Eurabia begonnen. Tweede halte: Barcelona en omstreken

De eerste keer dat ik Barcelona bezocht, in augustus 1980, werd ik meteen beroofd in de Barri Gòtic, een bolwerk van hoeren, zigeuners, junks en naffers. Ik had met mijn toenmalige verloofde in de bloedhitte alle verplichte attracties afgevinkt en we ploften doodmoe en dronken neer in een groezelige kroeg in de Gotische wijk. De tas van mijn lief, met paspoorten, traveller’s cheques en camera, stond tussen onze barkrukken. Het was een Venus en Mars-dingetje want ik heb het liefst niks op zak, behalve een propje geld, en loop dus nooit met alle waardevolle spullen in zo’n opzichtige damestas waarin “ze” sowieso nooit iets terug kunnen vinden. 

Links van de verloofde stond plotseling een licht getinte meneer en rechts van mij dook nog zo’n exemplaar op. Foetsie was de tas!

Dat kostte ons een avond (en bijna de relatie vanwege wederzijdse beschuldigingen en de gebruikelijke guilt trip) op een smerig politiebureau, waar een snorremans met een bespottelijke pet met één vinger een uitgebreid verslag tikte op een gammele tiepmasjien. Achter de balie bevond zich een kooi waarin tientallen moros, zoals de politie de Noord-Afrikanen noemde, ons grijnzend aanstaarden, als de apies in Artis. 

Sedertdien bezocht ik Barcelona regelmatig want ik had ontdekt dat de Gotische wijk veel veiliger was als je heel gericht recreatieve drugs scoorde bij de moros, in plaats van er bij te lopen als een blije toerist. 

Mijn favoriete wijk was Barceloneta, een zwoele en liederlijke volkswijk aan het strand die gesloopt werd voor de Olympisch Spelen in 1992. Sindsdien meed ik Barcelona als de pest, mede afgeschrikt door dat gekrijs van Freddie Mercury en Montserrat Caballé, een nog gruwelijkere gehoormarteling dan het hele oeuvre van BLØF en Coldplay bij elkaar. 

De hernieuwde kennismaking met Barcelona, ruim dertig jaar later, is kil. Er blaast een ijskoude wind over de Plaça de Catalunya en in de stromende regen loop ik over de Ramblas naar het monument ter herinnering aan de islamitische terreuraanslagen hier én op de boulevard van Cambrils, waarbij in totaal 16 doden en 140 gewonden vielen. De Sagrada Familia, stadion Camp Nou en een discotheek stonden ook op het verlanglijstje van het clubje moslimterroristen maar bleken logistiek te hoog gegrepen voor de jongeren. 

Lees verder

JFK legt complottheorie uit in het Stamcafé

You know, going back to when we were children, I think that most of us in this Stamcafé thought that justice came into being automatically, that virtue was its own reward, that good would triumph over evil

We hebben de medische werkelijkheid. De statistische duiding. De politieke benadering. De psychologische verwondering. Maar hadden we de popculturele referentie al een keer ingezet om de afgelopen twee jaar mee in een perspectief te zetten? Zo neen, sta ons toe aan de hand van Oliver Stone's JFK (1991). Stone was weer bij Rogan omdat hij nog steeds graaft naar de waarheid over de dood van John F. Kennedy, volgens hem "de meest opzichtige complottheorie allertijden". Hij heeft een nieuwe docu gemaakt die we nog niet gezien hebben, maar wel deed terugdenken aan de film uit 1991. In de fameuze rechtbankscène aan het einde van de film, gedeeltelijk hierboven, waarin officier van justitie Jim Garrison (Kevin Costner) bepleit dat de moord op JFK een complot is van de Amerikaanse regering, inlichtingendiensten en wapenfabrikanten, bleven we even hangen bij een fragment over onderklassers die Garrison geld stuurden om "de waarheid" boven tafel te krijgen. We gaan het voor niemand invullen, want dan worden wij weer voor gek verklaard, maar: kijk de scène eens (monoloog hier) en vertel ons of het je iets leert over het huidige fenomeen van duizenden doodnormale mensen die zo gewillig (en zo veel) doneren aan Willem Engel, Waku Waku, FvD, Blckbx, Maurice en al die andere "waarheidszoekers", ""waarheidszoekers"" en """waarheidszoekers""" in een tijd dat het vertrouwen in de oprechtheid van de overheid ongekende dieptes bereikt.

[Dramatische muziek zwelt aan]

"I have here some $8,000 in these letters sent to my office from all over the country – quarters, dimes, dollar bills from housewives, plumbers, car salesmen, teachers, invalids. These are people who cannot afford to send money but do." These are the ones who drive the cabs, who nurse in the hospitals, who see their kids go to Vietnam. Why? Because they care, because they want to know the truth, because they want their country back, because it still belongs to us, as long as the people have the guts to fight for what they believe in!"

De zoektocht naar de waarheid is een waarheid op zichzelf.

Lees verder
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland