Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Pensioenroof

Anderhalfduizendmiljard euro is een te ongrijpbaar bedrag voor collectieve verontwaardiging

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de voorstellen omtrent ons pensioenstelsel. Waar de aanvankelijke plannen goede doelstellingen hadden, zijn de uiteindelijke pensioenhervormingsplannen een absolute gruwel. Een gruwel dat ook een nog groter probleem blootlegt...

De initiële plannen om ons pensioenstelsel te hervormen zaten vol goede voornemens en was en is gestoeld op het feit dat de vergrijzing ons huidige stelsel onhoudbaar maakt op lange termijn. Verder vergen de veranderde arbeidsrelaties een ander pensioenstelsel dat daar beter op aansluit.

Social

Het idee was dan ook dat iedereen een individueel potje zou opbouwen, waardoor ieder individu meer flexibiliteit zou krijgen in de manier waarop hij of zij het pensioen opbouwt. Zo kon er voor een meer conservatieve or agressieve beleggingsbeleid worden gekozen, of kon de premiebijdragen tijdelijk lager zijn als het even tegenzit of wanneer er investeringen gedaan moeten worden (handig voor ondernemers). Het hield dus ook in dat ieder individu meer verantwoordelijkheid zou gaan moeten dragen, wat op termijn ook voor meer kennis en een meer financieel gedegen gedrag zou leiden. Pensioenaanbieders zouden hierdoor ook meer concurrentie gaan voelen en wellicht beter hun best doen om goede pensioenproducten aan te bieden en beter beleggingsresultaten te boeken. 

In het kort, de noodzaak voor een nieuw pensioenstelsel was daar en goede plannen om het te veranderen ook, maar desondanks is het nieuwe pensioenstelsel een absolute horrorshow. 

Allereerst over het individuele potje; dat komt er wel, maar de persoon in kwestie heeft er maar weinig over te zeggen. Sterker nog, de meesten mensen moeten nog steeds bij een verplicht pensioenfonds. Er valt dus niks veel te kiezen, en de persoon in kwestie kan in de meeste gevallen niet wisselen van pensioenfonds als het beleggingsbeleid ergens anders beter is. Dit zorgt dus niet voor meer concurrentie tussen pensioenaanbieders en geeft het individu maar zeer beperkte mogelijkheden om voor een bepaald beleggingsbeleid te gaan.

Social

Maar het wordt nog erger, want het invaren is en blijft een groot probleem. Want de huidige pensioenpot is van alle deelnemers, maar wie heeft recht op wat? Over het algemeen kan gesteld worden dat het oude stelsel inhield dat mensen tot 40 jaar disproportioneel veel premie moesten afdragen en daarna juist minder. Met de rekenmethode die gehanteerd gaat worden, worden mensen die nu rond de 40 jaar oud zijn, dus benadeeld wanneer ze een individueel potje aangewezen krijgen. 

Maar frappanter is dat de rekenmethode om te bepalen hoe groot ieder individueel pensioenpotje zal zijn erg complex is en gebaseerd op 100.000 economische scenario’s en vol met (veel te positieve) aannames rekent. Desondanks berekende het ABP voor een deelnemer eerst een pensioenpot van EUR 900.000 onder het oude stelsel en ineens was het nog maar EUR 600.000 onder het nieuwe stelsel! Bij navraag, besloot het ABP alle berekeningen van de individuele pensioenpotjes weg te halen onder het mom dat ze de exacte rekenregels nog niet duidelijk waren! 

Waar bij het ABP het oude potje individueel nog bekend was, zal bij de meeste pensioendeelnemers in Nederland er een individueel potje worden gepresenteerd, zonder dat de deelnemer weet wat er eerst in zat. Narekenen zal niet mogelijk zijn! De Raad voor de Rechtspraak heeft dan ook forse kritiek geuit en de verwachting uitgesproken dat er vele civiele procedures zullen volgen.

Het antwoord van de regering was om juist zowat alle mogelijkheden tot bezwaar maken door de pensioendeelnemers af te schaffen! Maar deze maatregel zelf, zal nog meer mensen nopen tot een gang naar de rechter. Het resultaat kan een totale ontwrichting zijn van het civiele rechtspraaksysteem, aldus - surprise, surprise - zowat het enige goede parlementslid Omtzigt.    

Nog wat punten die Omtzigt aandraagt:
• U dacht dat duidelijk was bij de stemming hoe de collectieve pensioenpot verdeeld zou worden? Ik moet u teleurstellen. Dat is niet duidelijk.

• U dacht dat duidelijk was hoe groot uw persoonlijke pensioenpot nu was: nou het was duidelijk als u bijvoorbeeld bij het ABP zat, maar zal dit nu niet meer zijn, juist nu dit een zeer interessant gegeven is bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

• U dacht dat u een overzicht krijgt over de omzetting van rechten waaraan u rechten kun ontlenen? Nee, dat zal er niet zijn. Onlangs heeft een rechter besloten dat u geen rechten kunt ontlenen aan het Uniform pensioen overzicht dat u periodiek krijgt.

• U dacht dat de pensioenfondsen hun administratie op orde hebben? Nee, ook daarin moet ik u teleurstellen. De Nederlandsche Bank schreef onlangs dat 75% van de pensioenfondsen geen interne audit op datakwaliteit heeft uitgevoerd de afgelopen 2 jaar. Zie ook mijn vorige blog over pensioen.

Maar dit pensioendebacle legt wel nog iets veel groters bloot; namelijk dat onze regering en een groot deel van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zomaar akkoord gaan met wetgeving die zij niet begrijpen, waarvan de impact niet geheel duidelijk is, en, om de eigen derriere te beschermen, elke juridische mogelijkheid tot bezwaar heeft afgeschaft.

Social

En de zout in de wonde van de gewone pensioendeelnemer zou zomaar uit het boek Animal Farm (Orwell) kunnen komen: het nieuwe pensioenstelsel geldt niet voor politici! Want er is een 2/3 meerderheid nodig in beide Kamers voor een verandering in het pensioenstelsel voor politici en die meerderheid is er niet! Zij zullen dus gewoon onder het oude stelsel blijven vallen. All animals are equal, but some animals are more equal than others...

En de reactie van Nederlanders? Niks. Nada. Er wordt even gehusseld met een slordige EUR 1700 miljard, inspraak burgers afgeschaft en politici keuren dingen goed waar ze geen kaas van gegeten hebben, maar zorgen zelf wel dat ze buiten schot blijven. In Frankrijk is het al hommeles bij een pensioenleeftijdsverandering. Stelt u zich eens voor als ons nieuwe stelsel ingevoerd zou worden in Frankrijk onder identieke omstandigheden... Nou ben ik absoluut geen voorstander van geweld en wil ik dus veranderingen via het politieke proces (hallo AIVD!). Maar ja, als iedereen blijft stemmen zoals ie doet en zich niet eens verdiept in zoiets wezenlijks als de pensioenen, dan krijgt Nederland de regering en beleid dat het verdient.

Reaguursels

Inloggen

Die procedures gaan er zeker komen. Nu alvast uit voorzorg overal bezwaar aantekenen, dan wordt je in iedergeval niet bij de neus genomen zoals bij Box 3.

Zoelense Hobbyboer | 05-06-23 | 06:24

Als we van dit al vinden dat ' de overheid dit niet kan', is een wereldwijd complot al helemaal te ingewikkeld toch en te veel gevraagd? Mensen dichten de overheid te veel macht toe.

m@rkus | 05-06-23 | 04:32 | 1

Vreemde, irrelevante kronkel. Het artikel gaat over het verneuken van ons pensioenstelsel, door politici die;
- de materie niet snappen;
- zelf onder een andere regeling vallen.
Het gaat dus helemaal niet over een wereldwijd complot. Dit pensioenstelsel wordt een ramp, ongeacht of het WEF of de VN of wie dan ook daarbij betrokken zijn.

Bovendien sluiten onbekwaamheid en macht elkaar niet uit. Als je de column even leest zie je dat de politici en pensioenfondsen die over jouw individuele pensioen beslissen;
- niet kunnen zien wat jouw individuele inleg was;
- dus nooit kunnen zien of je er op vooruit gaat;
- maar jou wel *verplichten* mee te doen;
- en jou *verbieden* juridisch bezwaar te maken.
Zij mogen gokken met jou geld en jij hebt het nakijken. Zij hebben die macht en jij hebt alleen permissie om te bidden dat dat goed gaat.

Dandruff | 05-06-23 | 07:17

Pensioen kan je eenvoudig in deze casino uitdrukking vatten.... rien ne vas plus, het ingelegde geld is niet meer van u.

Dutch_Viscount | 05-06-23 | 03:06

Wanneer de parlementaire enquête hierover plaats heeft dan zijn alle huidige bewindspersonen allang weg. Dus boeie.... Hun pensioen blijft intact. Het simpele feit dat dit niet breed gedragen is en er last minute doorheen moet worden gedrukt zegt alles over de kwaliteit van deze wet.

Het brein erachter | 05-06-23 | 01:12

Krijg je ook pensioen als je heel je leven in de Ziektewet zit?

Ik vraag dit voor een vriend met een trekkend been en een lui oog.

King of the Oneliner | 05-06-23 | 00:59

In Frankrijk heeft protesteren nog zin. In Nederland niet meer: alle betrokken instanties worden gerund door (ex-) politici en de meeste media zijn verworden tot persvoorlichter op afstand.
Dus we berusten ons erin en gaan er vanuit te moeten werken tot ons 70e.
Of langer.

Lijkvocht | 04-06-23 | 22:58 | 2

Jobs voor de grijze tassendragers en -draagsters.

Louter Leuter | 04-06-23 | 23:59

Protesteren heeft altijd zin, als je het maar lang genoeg volhoud!! Dat kunnen ze in Frankrijk wel. Een lange adem is belangrijk.

Het brein erachter | 05-06-23 | 01:06

Voorspelling:
De invoering van dit stelsel wordt een puinhoop. Want veel te ingewikkeld voor onze overheid , die zich nu al volledig verslikt in betrekkelijk simpele compensatieregelingen voor Groningers en toeslagen-ouders.
De overheid kan dit niet. Dus de ontstane puinhoop zal leiden tot dure paniekacties, grootscheepse inhuur van "specialisten" enzovoort. Daar gaat dan een groot deel van de 1500 miljard aan op.

Schmalz | 04-06-23 | 22:46 | 1

Ik vrees dat u gelijk krijgt

Dutch_Viscount | 05-06-23 | 02:45

Als werkgever deed ik niet aan pensioenen maar gaf ik een hoger salaris met het advies in eigen beheer te sparen (geen lijfrent oid; maar echt zelf sparen). Een werkneemster ging naar haar bank (Rabo) en vroeg of dit zomaar mogelijk was. Antwoord van de Rabo: we mogen het niet zeggen maar uw werkgever heeft groot gelijk.

nancystjago | 04-06-23 | 22:20 | 3

Achteraf zou ik het ook niet meer hebben gedaan, zeker niet in een jonge honden branche als IT. Niemand interesseert zich voor pensioenen, het gaat om het salaris, de lease-auto en de flipperkast.

Joris Beltsin | 04-06-23 | 22:25

En dan sparen bij de Rabo natuurlijk waar ze een whopping 0,5% rente op spaargeld bieden.

Crankhead | 04-06-23 | 22:45

Nadeel van zelf echt sparen. U bent dan rijk en dan wordt uw vermogen extra belast. Bizar gewoon. Eerst aanmoedigen daarna afpakken.

Louter Leuter | 05-06-23 | 00:02

Onze tweede en eerste kamer zit vol met domme onwetende NoNo,s op een enkeling na. Een voorbeeld is het domme D66/Volt stemmende eerste kamerlid en zo ook onze Pol Pot Paultje die in deze kamer komt te zitten,( even googelen voor de onwetende generatie waar dit sujet voor staat) ook kreeg dit soort de opdracht om Maxima in te burgeren, er is geen verschil tussen PolPot en Jorge Rafael Videla dit waren de mensen die alle mensenrechten aan hun laars lapte (veroordeeld tot misdaden tegen de menselijkheid) en bij de fleet mensen vermoorden door ze uit een vliegtuig te gooien boven de oceaan of ze ter plaatsen te executeren. Het is te gek voor woorden dat dit soort mensen wet en regelgeving regelen in ons land.

von Amsberg | 04-06-23 | 21:56 | 5

@_pacman_ | 04-06-23 | 21:58: Juist , goed gezien deze verwende V&D telg met een hele grote bek in de haven is de grootste onrust stoker geweest en nog. De video over een discussie met Baudet blijft op mijn netvlies staan, na het einde geeft Baudet hem een hand die aanvaard hij en veegt achter zijn rug met een vies gezicht zijn hand af. Dit geeft zo duidelijk aan wat voor persoon onze Paultje is.

von Amsberg | 04-06-23 | 22:25

Paultje heeft zijn schaapjes al op het droge. Het interesseert hem geen ene malle moer hoe het plebs rond moet komen. Hij zorgt alleen goed voor zichzelf.

Dutch_Viscount | 05-06-23 | 02:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Er wordt gesproken dat de gemiddelde politici geen enkel idee heeft waarmee ze hebben ingestemd. Dat hebben ze dus wel, anders was de stem voor hun eigen pensioen gelijk geweest aan dat waarmee ze hebben ingestemd.

davidhasseltoff | 04-06-23 | 21:56 | 4

U bedoelt: voor hen blijft alles bij het oude en veel meer hoefden ze ook niet te weten.

Joris Beltsin | 04-06-23 | 22:08
▼ 1 antwoord verborgen

weet je wat pas een pensioenroof is? boomers en bejaarden die pensioenfondsen voor de rechter dagen omdat ze hun indexatie hebben gemist. Waar moet dat geld vandaan komen dan? wie moet dat opbrengen?

Juist, andere generaties.

Ir. Wilhelmus | 04-06-23 | 21:54 | 9

@Ir. Wilhelmus | 04-06-23 | 23:12: De hoeveelheid geld wat in de pot zit is in 10 jaar verdubbelt. Het was totale waanzin om niet te indexeren. Juist nu in het nieuwe stelsel is de kans dat er niet geïndexeerd gaat worden veel groter. De marktmacht van het collectief gedragen pensioen is hiermee verpulvert. Miljoenen kleine potjes waarover de inleggers niets te vertellen hebben. Wat kan er mis gaan zou je denken.

Zapata10 | 04-06-23 | 23:26

Wat zou u doen als u niet krijgt wat u beloofd is? U wordt vanzelf ook bejaard. Dus val die bejaarden niet aan, maar ga klagen bij de veroorzaker.

Ouwe Semelaar | 04-06-23 | 23:32

@Ouwe Semelaar | 04-06-23 | 23:32: Verdeel en heers. Jongeren tegen ouderen, wit tegen zwart, gender tegen gender, ZZPers tegen werknemers, gezonde mensen tegen zieke mensen. Het werkt al zolang. Die ander is de vijand maar de manipulator nooit. We zijn nu zover dat de kinderen hun ouders en grootouders gaan haten.

Zapata10 | 04-06-23 | 23:37
▼ 6 antwoorden verborgen

Ga tegen die tijd wel een tuintje op zolder beginnen

Uncle Melon | 04-06-23 | 21:44

Dit nieuwe pensioensysteem is gemaakt om ervoor te zorgen dat de miljoenen asielzoekers straks ook van een pensioen kunnen genieten.

meneer Q | 04-06-23 | 21:40 | 2

@ meneer Q, juist, en na de asielzoekers onze miljoenen " mede Europeanen" die , heel zielig, zelf niet voor pensioen hebben gespaard.

Dwaalgast | 04-06-23 | 22:18

AOW krijgen ze al gratis. 2% per jaar niets doen rondhangen.

Louter Leuter | 05-06-23 | 00:11

Er is er al een berekening te maken welk deel van de huidige pensioenpot apart moet worden gehouden voor onze kamerleden en politieke ambtsdragers? Dat lijkt me ook wel boeiend.

Joris Beltsin | 04-06-23 | 21:28 | 4

@_pacman_ | 04-06-23 | 21:33:
Wacht even, ik ben geen pensioenspecialist. Wat is MEP? Een dekkingsgraad van 20% is toch veel te laag? En bedoelt u met bijstorten dat de huidige pot wordt omgezet exclusief 600 miljoen?

Joris Beltsin | 04-06-23 | 21:46

@Joris Beltsin | 04-06-23 | 21:46: Members of European Parlement. Die gasten krijgen een ridicule opbouw zonder noemenswaardige premie waardoor er veel te weinig in hun pensioenpot (zeg maar het ABP voor de EU-politici) zit. Dat tekort moeten de lidstaten simpelweg bijstorten om de dekkingsgraad op te schroeven, en daarmee de pensioenuitkeringen mogelijk te maken.

Is al jaren bekend, maar consequent weggewuifd door alle EU-prominenten.

_pacman_ | 04-06-23 | 21:56

@_pacman_ | 04-06-23 | 21:56:
Oh ja dat absurde verhaal.
Ik meende dat u voorrekende hoeveel onze eigen parlementariërs cum suis van de oude pot aan zichzelf houden.

Joris Beltsin | 04-06-23 | 22:03
▼ 1 antwoord verborgen

"de zout" vaarwel Nederlandse taal het was leuk u gekend te hebben

DePetje | 04-06-23 | 21:25 | 2

.

SterF... | 04-06-23 | 22:10

Laat fouten in de taal nou maar gewoon aan mij over......

Iedereen blij.....

neonreclame | 04-06-23 | 22:32

Ik begrijp gewoon niet dat mensen er zo weinig interesse in hebben. Zeker die van mijn leeftijd (40). Keer op keer denk ik wat een lemmingen om mij heen.

U-boot | 04-06-23 | 21:24

Ben na 41 jaar roken en zuipen op 1 januari tot de conclusie gekomen dat ook dat uiteindelijk niet het gewenste resultaat heeft, en ermee gestopt.
Misschien mag ik nog een paar jaar van mijn pensioen genieten, al was ik er niet van uitgegaan

Maggiderin | 04-06-23 | 21:14

Ik begrijp die hetze niet helemaal tegen het (nieuwe) pensioenstelsel. Dat geklaag en pessimisme is typisch Nederlands. Ontevreden zijn over iets wat je nog niet hebt. Zit zelf bij het ABP en heb een goed pensioen en hou netto meer over als toen ik nog werkte. En zo zijn er velen die best tevreden zijn. Dus al die bangmakerij is nergens voor nodig en wordt vask veroorzaakt door 'pseudo en amateur zelf benoemde economen'

johnyl | 04-06-23 | 21:03 | 10

Je bedoelt te zeggen dat je bij de groep hoort die geen last gaan krijgen van het nieuwe stelsel en dat je ook geen last hebt en dat je daarom denkt dat anderen [die wel last gaan krijgen] het net zoals jij hebben?

Ik hoop dat ik iets mis, want dat is een waanzinnige gedachte...

minderweter | 04-06-23 | 21:27

@johnyl | 04-06-23 | 21:18:

Het is geld...!!!

Geef het aan mij en dan gaan wij er mee rommelllen...!!!

Ja, klinkt allemaal prima.... Sluit dan nog liever een contractje bij die rare lotto af.....

Zoals @mok schrijft.... Jij hebt de boel schijnbaar goed op orde... Met u, werken een hele hoop mensen netjes voor hun centen en voor de oude dag...

Dat geld pleuren ze nu simpelweg in een groot moeras... Wat zal de uitkomst zijn..???

"Wij hebben geen flauw idee.. Lijkt evengoed een goed plan..."

Koekkoek....

neonreclame | 04-06-23 | 21:28

De hele operatie is te groot en te complex om de gevolgen juist in te schatten, laat staan nu al te overzien. Tijdens het proces bijsturen zal een waterbed-effect geven: als je op een bepaalde plek een probleem aanpakt ontstaat als gevolg daarvan elders een ander probleem.
Maar de heersende kadaverdiscipline heeft er voor gezorgd dat een meerderheid van nitwits in beide Kamers ervoor heeft gezorgt dat er zich op termijn een rampenscenario gaat voltrekken dat zijn weerga niet kent. Jammer maar helaas...

Here's Freddy | 04-06-23 | 21:49
▼ 7 antwoorden verborgen

Dat dit niet voor de politici geldt is mij volkomen ontgaan.
Als dat waar is, is het inderdaad te idioot voor woorden en zou de verontwaardiging vele malen groter moeten zijn.

Op zich lijkt het mij prima om de pensioenen niet te laten opbouwen door individuele verantwoordelijkheid.
Kijk naar de schulden in Nederland, het is een illusie te denken dat de gemiddelde Nederlander financiële discipline kan opbrengen.

Degenen die dat wel kunnen hebben dit of zien aankomen, of anticiperen er nu op.

Het wachten is op de eerste rechtszaken.
En een tip van Elsoo, gebruik wat minder vaak uitroeptekens svp.

Maya de Blij | 04-06-23 | 21:02 | 1

Yep. Als het nieuwe systeem zo geweldig goed is... Dan zouden politici dat toch ook voor zichzelf willen? Ja toch? Niet dan? Dat ze het niet willen betekent dus....

Louter Leuter | 05-06-23 | 00:14

Pensioen is maar vreemd. Ik moet tot heel lang doorwerken verwacht ik. Misschien wel tot 70 a 75 jaar. En dan is er AOW, en een pensioentje, en een spaarpotje als het goed is.

Maar er gaan op die leeftijd geen mooie dingen meer plaatsvinden. Die ene wandeltocht kan niet meer wegens reuma. Roadtrip kan niet meer wegens zwakke blaas en levensgevaarlijke trage reactievermogen. Een van de twee of misschien alletwee moeten altijd wel naar het ziekenhuis.

Beter zorgen dat werken loont.

sjef-van-iekel | 04-06-23 | 20:42

Ik ben lang geleden al een een paar keer ergens goed ingevaren dus die paar flardjes pensioenaanspraken hebben niet echt mijn speciale belangstelling. Veel erger is dat de praktijk dagelijks uitwijst dat de politiek geen idee heeft van de verstrekkende consequenties van wetten en vooral hun onbedoelde en averechtse bijwerkingen. Dat er nu allerlei materiekundigen grote bezwaren hebben, net als de cijfertijger Omtzigt, maar tegelikertijd alle Sophietjes, Tjeerdjes, Queenies en andere laagbegaafden braaf bij het kruisje hebben getekend, is beangstigend als je weet dat 1,7x BNP op het spel staat.

Joris Beltsin | 04-06-23 | 20:41

Pure bangmakerij weer dit, kappen hiermee, goedkope aandachttrekkerij dit

heppykemper | 04-06-23 | 20:38 | 3

De realiteit is in de Efteling veel mooier, dat klopt.

Veepert | 04-06-23 | 20:50

Ik heb de argumenten geteld en kom tot eh ... 0?

Joris Beltsin | 04-06-23 | 20:54

"Living is easy with eyes closed"
(John Lennon, "Strawberry Fields forever")

MAD1950 | 04-06-23 | 21:00

Ik denk dat iedereen wel weet dat ze bedonderd worden, maar niemand weet voor hoeveel omdat het zo schimmig is. Wel zou het goed zijn als we mensen persoonlijk kunnen aansprakelijk kunnen stellen.

B.agger | 04-06-23 | 20:34 | 12

@neonreclame | 04-06-23 | 21:05:

Bij een pyramidespel ontvangt een smalle top veel geld van een brede basis.
Uiteindelijk dondert het in elkaar en ziet de brede basis nooit iets terug van de inleg.

Piggelmee | 04-06-23 | 21:16

@Piggelmee | 04-06-23 | 21:16:

Ja, ok... We zijn het denk ik met elkaar eens....

Is dit niet een pyramidespel dan...???

neonreclame | 04-06-23 | 21:34

@Piggelmee | 04-06-23 | 21:14:Miljoenen Nederlanders zijn verplicht aangesloten bij een pensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Bent u ambtenaar, dan zit u verplicht bij het ABP . Niet zo denigrerend doen als je zelf de kennis niet bezit.

von Amsberg | 04-06-23 | 22:57
▼ 9 antwoorden verborgen

Ben het lang niet altijd met schrijver eens maar in dit geval is er geen speld tussen te krijgen. Het is ongelooflijk hoe bunkerhard een grote groep mensen droog in de aars is genomen met deze wet, onder vermelding van de walgelijk misleidende boodschap van kabinet, vakbonden en uitvoerders dat het nieuwe stelsel voor iedereen beter is. Een grove leugen maar het lijkt haast wel geruisloos geaccepteerd door media die worden geacht kritisch te zijn.

_pacman_ | 04-06-23 | 20:29 | 13

@Zapata10 | 04-06-23 | 21:07:

Ik heb 35 jaar geleden al mijn rechten en plichten uitgezocht en vervolgens altijd geweigerd om aan pensioen deel te nemen. Als je een simpele werknemer bent die weinig te kiezen heeft zul je waarschijnlijk eerder onder de druk van een werkgever bezwijken voor wie het voordelig is als iedere werknemer braaf meebetaalt.

Piggelmee | 04-06-23 | 21:20

@Piggelmee | 04-06-23 | 21:20:
U was kennelijk geen simpele werknemer maar ik had als werkgever toch wel in het vuistje gelachen als ik 35 jaar lang mijn werkgeversdeel mooi aan de winst kon crediteren. Ik had mezelf daar een mooie bonus van gegeven.

Joris Beltsin | 04-06-23 | 21:24

@Piggelmee | 04-06-23 | 21:20: Bij CAO geregeld kan je er niet onderuit en dat moet je ook niet willen. Aangezien de werkgever twee derde inlegde in het oude stelsel. Zie dat rendement maar ergens te halen.

Zapata10 | 04-06-23 | 21:24
▼ 10 antwoorden verborgen

Men weet heus wel wat men wil met deze ondoorzichtige wetgeving.

Meer afdracht, meer nivellering en dan nog het liefste op EU niveau.
Kunnen we ook die massa immigratie betalen a raison van 60k per migrant per jaar.

HetIsWatAllemaal | 04-06-23 | 20:29 | 1

In tegendeel, minder afdracht, minder nivellering. De EU speelt hier ook helemaal geen rol. Verdiep je er eens in.

* Il Principe * | 04-06-23 | 20:57

www.youtube.com/watch?v=1fK3Qbsgbw0&a...

Van de week weer de VS...

Geld tekort...??? Als er nou een paar mensen Nee zeggen, en Ietsipeisie ja zeggen, is het al wel en duidelijk dat het goed zou komen....
Klaar toch...??? F*ck dat hele geld gebeuren....

Pak een koe, verkoop dat apparaat en eet..... Eet.... ,!!!

Alexander heeft er meer verstand van....

( Even voor de duidelijkheid..... Ik begrijp het gewoon niet... _)

neonreclame | 04-06-23 | 20:26

Domme mensen onder de 50 die pensioen betalen vragen om opgelicht te worden.
Dit simpele volk laat zich nog een Eifeltoren verkopen als iemand ze vertelt dat dit verplicht is.

Piggelmee | 04-06-23 | 20:16 | 6

@Joris Beltsin | 04-06-23 | 20:56:

Wat bouw je op als niemand je kan garanderen dat je er ooit iets van terug ziet?

Piggelmee | 04-06-23 | 21:03

Helaas moeten degene die geen pensioenpremie betalen later financieel worden onderhouden door degene die het wel goed geregeld hebben. Deze 'na mij de zondvloed' opmerkingen zijn erg onverstandig en getuigt van veel onwetendheid.

johnyl | 04-06-23 | 21:07
▼ 3 antwoorden verborgen

Zo moeilijk kan dat niet zijn, als je 2 simpele regels in acht neemt.
1. Alle potjes tellen op tot de totale huidige pensioenpot
2. Individuele potjes kunnen worden berekend door inleg en winst door beleggingen bij elkaar op te tellen.

Ten aanzien van 1)

stel [potje1] [potje2] ....[potje396000]
stel HuidgePensioenPot

Σ(x=1:39600) [potjex] := HuidigePensioenPot
Dus. Simpel.

Ten aanzien van 2)
MijnPotjeInleg2002 = 4000
Rendement2002 = 5%
MijnPotjeInleg2003 = 4500
Rendement2003 = 8,5%
MijnPotjeINleg2004 = 4800
Rendement2004 = -3%
Tot dit moment zou mijn persoonlijke pensioenpot ongeveer 13.812 zijn.

enzenz.

Dus, alle potjes kunnen simpelweg op deze manier berekend worden.

Ir. Wilhelmus | 04-06-23 | 20:16 | 6

@Ir. Wilhelmus | 04-06-23 | 20:23:
Nee, u maakt een denkfout. U rekent alsof de huidige pensioenrechten al zouden zijn gebaseerd op beschikbare premie maar dat is dus niet zo. Daar zit nou juist de omslag.

Joris Beltsin | 04-06-23 | 20:25

Pas van baan veranderd. Als je dan 20% van je salaris neem tbv de pensioenopbouw en dit vergelijkt met wat je in diev2 Jr hebt omgebouwd, dan is 40% verdampt.

Nu had ik nog inzicht omdat ik wegging. Dat hebben we straks niet meer

HetIsWatAllemaal | 04-06-23 | 20:31

@Joris Beltsin | 04-06-23 | 20:25: ok. in het huidige stelsel. als er niet genoeg geld dreigt te zijn om de "gegarandeerde" pensioenen uit te keren, wat gebeurt er dan?
Komt dan vadertje staat de handel redden? Theoretisch misschien. Alleen is dat nog nooit gebeurt en kan dat, ook in het oude stelsel niet gebeuren.

Want, als er te weinig geld in de pot dreigt te komen gebeuren er 2 dingen:
1. Geen indexatie, dus eigenlijk een vermindering van de uitkeringen
2. Hogere inleg.

In die zin is ook het huidige stelsel geen "gegarandeerd" stelsel, het keert namelijk uit naar gelang de beschikbare middelen. Het wordt alleen gebracht als "gegarandeerd", maar de crux zit hem in het aanpassen van het "gegarandeerde" bedrag aan de situatie.

Ir. Wilhelmus | 04-06-23 | 20:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Politiek. Gatverdamme.
Een doortastende kolonel. Revolutie.
De Oranjes vluchten naar Griekenland. Rutte ook. Hij mag bij hen inwonen.
Regeren per decreet. Lagere belastingen op werk. Lagere uitkeringen. Iedereen gelukkig.
[Wakker schrikt]

Schadenfreude | 04-06-23 | 20:15 | 1

Hallo!

Kaas de Vies | 04-06-23 | 20:31

Punt1
Denk niet dat veel mensen weten hoe de huidige pensioenen georganiseerd zijn / berekend worden.
Punt 2
Denk niet dat veel mensen begrijpen hoe de pensioenen veranderd worden danwel geinteresseerd zijn om dit te weten te komen.

viejohuevon | 04-06-23 | 20:09 | 1

Het merendeel weet niet eens dat Nederland geen pensioenplicht heeft.
Ze worden liever opgelicht dan dat ze zich in hun rechten en plichten verdiepen.

Piggelmee | 04-06-23 | 20:31

Wat een puinhoopregering van non-valeurs hebben we toch. Hoe kan dit? Hoe kunnen die strontfiguren zichzelf nog aankijken? En wat iis het diepere doel hiervan? Eindelijk de pensioenpotten naar Brussel? Via een onbekend gebleven geitenpaadje?

appeltjesgroeneweide | 04-06-23 | 20:05 | 1

Simpele mensen verdienen het om opgelicht te worden. Helemaal niemand dwingt je om pensioen te betalen.

Piggelmee | 04-06-23 | 20:22

De nieuwkomers komen hier hard werken om onze pensioenen te waarborgen .
Heb ik eens ergens gelezen .

likmegaties | 04-06-23 | 20:03

Omdat ik in de leeftijdscategorie van 40 tot 55 zit, weet ik de lul te zijn en voor de oudjes te moeten betalen. Oudjes die van mijn land een puinzooi hebben gemaakt door fataal stemgedrag, dus ze naaien me dubbel.

HankHill | 04-06-23 | 20:02 | 6

Zekers, in het nieuwe stelsel helemaal. Dank u! Overigens heb ik nog nooit op enige partij gestemd die in de regering heeft gezeten de afgelopen 50 jaar.

Zapata10 | 04-06-23 | 20:14

De generatie die wel moet betalen, maar waar het zeer onzeker van is of die net zo ruim gaan ontvangen. Met deze verandering is dat nog meer onzeker geworden. Van de beroepsvereniging kreeg ik een mail met de mogelijkheid om een standaard brief naar mijn pensioenclub te sturen. Zij zitten met tal van beroepsverenigingen in een overkoepelend iets en mochten “meepraten”. Dat laatste bleek een farce, zo leek het.

Ik weet er het fijne niet van hoe dit allemaal werkt, maar de zorg bestaat al jaren van begerige ogen die naar de grootste pensioenpot van de wereld loeren.
Onze overheid is uiterst onbetrouwbaar en zeker de politieke kant er van die juist deze verandering hebben gesteund. Ik heb hier geen goed gevoel bij.
Bijzonder ook dat de pensioenen van de politici buiten dit nieuwe stelsel zijn gehouden.

Nuuk | 04-06-23 | 20:17

@Nuuk | 04-06-23 | 20:17: bijzonder dat onze regering, maar ook de media, blijft suggereren dat die pensioenpot publiek geld zou zijn. Het is geld van de pensioendeelnemers en iedere overheids inmenging is een vorm van diefstal!

Dwaalgast | 04-06-23 | 22:39
▼ 3 antwoorden verborgen

Zonder gezond medialandschap ook geen goed geïnformeerde burger. Er ontbreken zoveel democratische randvoorwaarden aan de inputzijde om van dit hamerstuk een legitiem wetgevingsproduct te maken. En dat weet koning Eénoog maar al te goed.

Paty | 04-06-23 | 20:01

"Waar bij het ABP het oude potje individueel nog bekend was, zal bij de meeste pensioendeelnemers in Nederland er een individueel potje worden gepresenteerd, zonder dat de deelnemer weet wat er eerst in zat. Narekenen zal niet mogelijk zijn! " De andere fondsen kunnen dat ook hoor. ! Inleg jaar één maal rendement v h fonds + inleg volgende jaar * rendement v h totaal etc etc..... even rekenen maar geen probleem.

Zwizalletju | 04-06-23 | 20:01 | 1

En juridisch tegenspraak hebben is onmogelijk gemaakt.

Zapata10 | 04-06-23 | 20:03

Het gaat volgens mij niet zozeer om hoeveel premie jonge of oude deelnemers inleggen (al is dat ook een factor). Belangrijker is dat de vroege inleg veel langer de tijd krijgt om te renderen: een euro die je op je 25e inlegde moet veel meer pensioenaanspraak opleveren dan een euro die je op je 65 inlegt.

De individuele pensioenpot zou bepaald moeten worden op de inleg tot nu toe en het daarmee behaalde rendement, met wat plussen en minnen om solidair met tegenvallers om te gaan (dat is sowieso de belangrijkste reden van het bestaan van pensioenfondsen; als het individuele potjes zonder solidariteit worden, waarom hebben we die fondsen dan nog nodig?). Komt men in plaats daarvan met ingewikkelde toekomstscenario's, dan gaat het bij mij jeuken: het klinkt alsof er iets onder het tapijt wordt geveegd. Misschien is er niet genoeg geld in de fondsen om de lopende pensioenen te bekostigen en tegelijk ook alle actieve deelnemers het potje te geven waar ze recht op hebben. Er zijn inmiddels veel signalen dat de individuele potjes fors te laag uitvallen, maar dat dat weggepoets wordt met een optimistisch verhaal over rendementen, zodat men het idee heeft toch nog met een redelijk pensioen te eindigen.

Muxje | 04-06-23 | 19:54 | 5

@Analia von Solmsch | 04-06-23 | 20:04: Dat hoef je ook niet te hebben. In het nieuwe stelsel is de pensionado van nu beter af als de jongere van nu. Bent u daarentegen veertiger dan bent u de sigaar. Want dan mag u bij gaan storten voor jongeren die wel moeten maar nog niet kunnen opbouwen.

Zapata10 | 04-06-23 | 20:07

@Analia von Solmsch | 04-06-23 | 20:04: "Ze gingen met de vut, prevut, prepensioen, betaald door de jongeren van toen, en werken tot 65 jaar was vroeger vrij zeldzaam" mijn vader ging 40 jaar geleden of zoiets met de VUT , ja natuurlijk. 45+ jaar gewerkt en dan er op je 62/63e uit kunnen met een mega uitkering ? Doen ! Zo ging dat. Logisch

Zwizalletju | 04-06-23 | 20:13

Als jongeren zo dom zijn om pensioen te betalen dan lachen de ouderen zich rot.
Medelijden is in dit geval geheel misplaatst.

Piggelmee | 04-06-23 | 20:38
▼ 2 antwoorden verborgen

Als het pensioenpotje echt individueel is.
Stel ik heb mijn hele leven geld ingelegd, en op de dag van mijn pensionering ga ik dood (hartverlamming in een Thais bordeel) zonder een dag van mijn pensioen te hebben genoten.
Is mijn individuele pensioenpotje dan voor mijn nabestaanden (kinderen/kleinkinderen)?

Osdorpertje | 04-06-23 | 19:53 | 6

Zo individueel is dat potje niet. Dat geld is voor de aandeelhouders van uw pensioenverzekeraar.

Gebakschep | 04-06-23 | 20:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Je hebt de maffia en je hebt de witte boorden maffia,

william7055 | 04-06-23 | 19:52 | 1

En je hebt politici.

Louter Leuter | 05-06-23 | 00:15

In principe prima als ik mij kan aansluiten bij een ander pensioenfonds in Europa, bijvoorbeeld Noorwegen. Maar goed, dan loopt het ABP leeg..

Kartelmaster2000 | 04-06-23 | 19:51 | 1

De vier vrijheden in de Europese Unie zijn het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.
Dit geldt ook voor bewoners van de drie landen die geen lid zijn van de EU maar wel deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER): Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
U kunt het dus gaan proberen.

BrutusBosch | 04-06-23 | 20:20

Voor een massale pensioenclaim kunt u zich hier inschrijven:

pensioenvoldoen.nl/

Roos | 04-06-23 | 19:51 | 1

Sigaar uit eigen doos. Maar de eerste 4,5% is voor het bestuur van de stichting en de uitvoerende partij. Geld uit uw pensioenpot wel te verstaan.

Sywert van Lienden verbleekt hierbij, want die 4,5% = miljarden !!

Bolhoed | 04-06-23 | 20:11

Allemachtig! de douariere Van Sex- en Geslachtsloos heeft als academische econoom een krant opgegeslagen en gedacht: laat ik wat algemeenheden in een topic over het nieuwe pensioen neerpennen.
Lieverd, je doet echt je best maar je bent niet ter zake kundig om maar iets over economie te beweren. Ik hoor alleen maar citaten uit oude theorieën. Als filosoof zou je mischien nog nut hebben.

Analia von Solmsch | 04-06-23 | 19:49 | 1

Economie is geen exacte wetenschap en econoom is geen beschermd beroep. Dus niemand is kundig genoeg om iets over economie te beweren en de diverse richtingen gaan al sinds Keynes en Hayek al rollebollend over straat. Je zou er filosofisch van worden.

Zapata10 | 04-06-23 | 19:53

“Maar dit pensioendebacle legt wel nog iets veel groters bloot; namelijk dat onze regering en een groot deel van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zomaar akkoord gaan met wetgeving die zij niet begrijpen, waarvan de impact niet geheel duidelijk is, en, om de eigen derriere te beschermen, elke juridische mogelijkheid tot bezwaar heeft afgeschaft.“
Ofwel, zoals ik al weer een tijdje onomwonden stel, we worden bestuurd door schoften en/of randdebielen.
Elke dag weer meer bewijs, helaas.

J-van-de-Bontekoe | 04-06-23 | 19:48 | 3

Freule Van Sex- en Geslachtsloos is dol op open deuren. Ironie. Hij schrijft over economie die hij zelf niet begrijpt. Werkelijkheid en model lopen door elkaar, omdat het geen exacte wetenschap is.
Maar dat weet hij niet.

Analia von Solmsch | 04-06-23 | 19:54

@Analia von Solmsch | 04-06-23 | 19:54:
Net als iedere andere econoom dus. Maar wat wel een feit is, dat tuig gokt met geld van anderen over de hoofden van de eigenaren heen.

Foxcave | 04-06-23 | 20:16

@Analia von Solmsch | 04-06-23 | 19:54:
Ach.
Ik begrijp van personen die wel verstand van deze materie hebben dat het een slechte beslissing is.

J-van-de-Bontekoe | 04-06-23 | 20:46

Ik verwacht een rekenmodel op basis van optimistische aannames, waardoor zal blijken 'dat' er meer in die heerlijke pot zit dan strikt nodig is. Dat meerdere zal dan kunnen worden aangewend t.b.v. 's Rijks financiën, waar vrijwel altijd tekorten zijn, en waar ruimte steevast leidt tot extra uitgaven.

Harry.Langezwaal | 04-06-23 | 19:48

Nederlanders worden gevaccineerd met een forse hoeveelheid dociel denken als ze jong zijn en maken zich naderhand druk om standbeelden en gekleurde zebrapaden. Ook kunnen ze nooit iets anders stemmen ook al zijn ze het niet eens met de regering. Wel kunnen ze heel goed schelden op social media want dat helpt. Over enige jaren worden kapitale jachten ingevaren in Monaco van ons pensioengeld en genieten enkele heren en dames een riant pensioen. Nederlanders daarentegen werken dan heel dociel graag door tot tachtig jaar. Slavernij is geen verleden. Nederlanders zijn een volk van slaven en willen niet anders.

Zapata10 | 04-06-23 | 19:46 | 2

Ja de rest van de wereld heeft gewoon medelijden met ons.

RandyBiel | 04-06-23 | 19:54

@RandyBiel | 04-06-23 | 19:54: Oh nee, met die sentimenten zijn ze niet behept. De rest van de wereld weet wel dat wij gaarne dat wat we hebben weggeven.

Zapata10 | 04-06-23 | 19:56

Lex Hoogduin is nog steeds gefrustreerd dat hij Wellink niet mocht opvolgen. Als hij de nu op de plek van Klaas Knot zou zitten zou hij zich zondermeer geschikt hebben in het verhaal dat Klaas Knot en de huidige politiek nu verkondigt. Dus zijn mening telt niet.
Voor de rest was het oude (huidige) pensioenstelsel een gedrocht dat niet houdbaar bleek in de economische situatie van de afgelopen jaren. Het nieuwe stelsel zal ook niet zaligmakend zijn. Uiteindelijk werkt geen enkel stelsel perfect maar wordt er wel voldoende gespaard om na pensionering (naast de AOW) niet om te komen van de honger. En uiteindelijk telt dat! Dus hou op met het gezeik. Een perfect inflatiebestendig en betaalbaar pensioenstelsel bestaat niet, tenzij je de jongeren een onevenredig groot risico wil laten lopen om de oudjes tot in hun graf uit hun gouden kranen te laten drinken.

Baron_von_Rijswijck | 04-06-23 | 19:46 | 4

@Zapata10 | 04-06-23 | 19:48: Het geld klotst tegen de plinten maar de opgebouwde pensioenrechten ook. Nu de dekkingsgraden hoog liggen is het moment om met ogenschijnlijk (!!!!) royale gebaren mogelijk het stelsel om te gooien. Dat momentum had men niet ruim een jaar geleden toen de dekkingsgraden nog laag waren

Baron_von_Rijswijck | 04-06-23 | 19:53

@Baron_von_Rijswijck | 04-06-23 | 19:53: De dekkingsgraden waren helemaal niet laag. Dat werd opgelegd door eigen regels van DNB en de regering. Zelfs voor de ECB waren die opgelegde regels veel te stringent. Het gaat er om dat het een collectief stelsel was en alles wat collectief is moet kapot want dat is volgens de huidige economische mores marktverstorend. In het nieuwe stelsel lopen jongeren overigens meer risico dan in het oude en ontspringen (bijna) boomers de dans. Uw betoog klopt van geen kanten.

Zapata10 | 04-06-23 | 20:00

de 1500 miljard blijft gewoon 1500 miljard. Voorts is het net zoveel als het BNP van één jaar. Niet echt veel.

AntiZanicz | 04-06-23 | 22:43
▼ 1 antwoord verborgen

Tegen de tijd dat u erachter komt dat u in de aap gelogeerd bent, bent u te oud om voor uw belangen op te komen...

Feynman | 04-06-23 | 19:45 | 1

Fijn man.

Von Knarrenstein | 04-06-23 | 20:10

Ze maken er een potje van.

Ruimedenker | 04-06-23 | 19:43 | 1

Mooi!

Sinterbikske | 04-06-23 | 19:53

Bijna niemand interesseert zich voor zijn (m/v/x) totdat de pensioendatum dichtbij is.
Raar dus om te veronderstellen en ervoor te pleiten dat mensen een rationele keuze moeten/kunnen gaan maken en meer individuele verantwoordelijkheid toe te kennen in een vrije markt van pensioenaanbieders. Inmiddels weten we dat deze jaren 80/90-gedachte zeer naïef is en leidt tot veel negatieve neveneffecten. Zie de marktwerking in zorg/onderwijs/nutsvoorzieningen/OV etc.

guldenmiddenweg | 04-06-23 | 19:41

Ja het hele pensioen debacle zoals het zich ontvouwt heeft mijn aandacht maar ik zou niet weten hoe ik mij (beter) kan indekken tegen een catastrofaal pensioenbeleid. Enige wat ik deed en doe is gunstige stappen maken met visie op 10 jaar zoals hypotheek oversluiten en groter gaan wonen zodat ik op "steen" kan interen op latere leeftijd. De techneut die ik ben vind het lastig te doorgronden qua financiële trucjes en plannetjes; ik wil gewoon nu hard werken om nu én later te genieten. Hebben mede reaguurders ideeën voor interessante informatie voor een beter onderbouwde afweging?

Metaalenzo | 04-06-23 | 19:41 | 3

Nee, hetzelfde hier. Werk in technische sector, dus ook geen kaas gegeten van economische trucjes.
We hebben leuk huis maar willen volgend jaar tweede perceel kopenover de grens waar we zelf een gelijkvloerse woning gaan bouwen. Tegen de pensioenleeftijd dit huis verkopen en van de winst leven.
Als we geluk hebben zit er over een kleine 30 jaar toch wat in ons pensioenpotje, echter we rekenen er niet op ..

Gizmo579 | 04-06-23 | 19:57

Ja, ik heb daar wel een idee over. Dit is mijn eerste post hier trouwens, voorlopig even de laatste. Meestal onthoud ik mij online van commentaar (spreken is zilver, zwijgen is goud…). Maar als ik denk ergens verstand van te hebben dan kan ik het toch niet laten om een reactie achter te laten.
Ik ben nu bijna 35. Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, ben ik 70. Denk je dat er dan nog wat over is van de ruif? Welnee, die is tegen die tijd allang verwaterd, leeggevroten en bedorven. Daarom heb ik ruim 2 jaar geleden besloten dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn pensioen. Ik wil niet afhankelijk zijn van 1 of ander fonds die mij over 35 jaar in de steek gaat laten. Daarom leg ik elke maand €500 opzij naar mijn beleggingsrekening. Dat gaat naar een leveraged indexfonds met een vast uitstapmoment, dollar cost averaging. Ik heb deze strategie gebacktest over meer dan 50 jaar aan data, en dit blijkt prima te werken. Het overleeft elke crisis. Gebeurtenissen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar… als je nog 35 jaar te gaan hebt dan kan je ook wel wat meer risico nemen voor een verhoogd rendement.

cever | 04-06-23 | 19:59

@cever | 04-06-23 | 19:59:
Ik denk dat je het niet verkeerd doet... zoveel mogelijk alles in eigen beheer houden...

BL!ZZ | 04-06-23 | 20:57

Gelukkig kom BBB deze pensioen waanzin nog net stoppen met hun 18 zetels, anders was het slecht voor ons.... oh wacht O jee, we zijn weer bedonderd.

jan huppeldepup | 04-06-23 | 19:37 | 2

BBB zat toen nog niet eens in de Eerste Kamer...

Kartelmaster2000 | 04-06-23 | 19:50

Doe eerst maar spelregels goed bestuderen

Roos | 04-06-23 | 19:52

De Teamsters zijn weer bezig?

GeheidEenGeit | 04-06-23 | 19:35

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland