Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten — Wim van Rooy: "België is failliet. Een failed state"

Wim van Rooy is mijn favoriete Vlaamse denker en filosoof, en minimaal een keer per jaar moet ik bij hem op audiëntie in Antwerpen. Vorig jaar gaf hij in het kader van Safari Eurabia zijn kijk op de islam en de omvolking, nu op het Vlaamse patriottisme.

Tekst: Arthur van Amerongen. Foto's: Teun Voeten

Van Rooy: “Waarmee eerst te beginnen? Want de catastrofen-era is danig aan het werk, zodanig zelfs dat een denker als Guillaume Faye spreekt van 'la convergence des catastrophes'. Laten we klein beginnen. Het eigen land, al voel ik België absoluut niet aan als 'eigen land', het is een verziekte staat. ‘A clear and present danger', zowel voor de generatie die nu leeft als voor de volgende, met een eerste minister die bij de gratie van de Waalse socialisten aan het roer van een zinkend schip mag blijven staan. Een eerste minister die wij porno-premier noemen wegens zijn sms-gehijg gericht aan een Italiaanse porno-del. Onomwonden: België is failliet. 

Het land - artificieel tot stand gekomen door de perverse synergie van de toenmalige Europese elites - is, zoals het in de buitenlandse pers genoemd wordt, de perfecte failed state. Daarin zijn we onovertroffen: in het surrealistisch omvormen van het kwade. Echter, we hebben geen geld meer, alles is op. De rente die wij betalen over de schuld is hallucinant. De EU en het IMF beginnen het geduld te verliezen met België en er zal allicht worden ingegrepen, al zijn we meesters van de camouflage. Dan zullen we de pensioenen eerst moeten hervormen, en vooral de ambtenarenpensioenen. Dat is ook gebeurd in Portugal en Griekenland.  

Als de N-VA of het Vlaams Belang bij de verkiezingen volgende jaar de macht grijpt - of samen, al is dat weinig waarschijnlijk gezien de koude persoonlijkheid van de Wever - zal de EU nog sneller ingrijpen. Dan wordt het een Catalonië-scenario, al is de Vlaamse burger de braafste onder de volkeren. Wie meer dan honderdvijftig jaar Vlaamse beweging bestudeert kan niet anders dan  concluderen: wat een jaknikker is die Vlaam (het woord is van Jeroen Brouwers) toch!”

België’s status op het wereldtoneel

“Het probleem met de AA-status die we nog steeds hebben, is dat hij in ons geval vertrekt vanuit het artificiële construct België. En dat is dus, zoals gezegd, in zijn geheel beschouwd eigenlijk failliet, maar niemand durft zelfs maar te opperen dat de keizer geen kleren aan heeft. Vlaanderen echter als aparte entiteit - de Vlaamse gemeenschap met eigen parlement - doet het goed wat alle economische parameters betreft, helaas niet wat het woke-gehalte van het Vlaamse parlement betreft. Die veredelde gemeenteraad en incarnatie van keizer-koster Jozef II is zo politiek correct als het groene dogmatisme. Het IMF houdt daar dus geen rekening mee. Het gaat in de verkiezingsprogramma's van de N-VA en het Vlaams Belang te weinig om hoeveel geld Vlaanderen aan Wallonie geeft. Wallonië is één grote zak vol schuld. Het IMF houdt helaas geen rekening met Vlaanderen en zijn sterke economie. Vlaanderen wordt in de grote surrealistische pot gestoken: Magritte had er een schilderij over kunnen maken, het zou de perfecte weergave zijn van de intentionele leugen. Als men dus zegt dat België failliet is, dan bedoelt men (Franstalig) Brussel en Wallonië, waar het Vlaamse geld tegen de plinten klotst en waar men er niet in slaagt de eigen, bijna verdronken inwoners bij een aangekondigde overstroming op een fatsoenlijke manier te helpen. Zelfs dat deden de Vlamingen in hun immense lamme goedzakmentaliteit: hulp bieden, en hoe!” 

Vlaamse pecunia

“Even ter herinnering, want het geheugen van De Wever en zijn op vele benen zwalkende NV-A is zwak (alleen niet voor Latijnse citaten): in 2005 organiseerde Bartje, partijvoorzitter voor het leven van de Nieuw-Vlaamse Alliantie en burgemeester van Antwerpen, een actie onder het motto: Stop transfers, begin solidariteit. Volgens de N-VA vloeit er jaarlijks 11,3 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië. De Wever destijds: “in briefjes van 50 euro gaat het om 250 kubieke meter bankbiljetten. Dat zijn precies twaalf kleine vrachtwagens boordevol opeengepakte briefjes van 50 euro”.  Maar Bart en zijn partij zitten nu mee in het Belgische spel en dan vergeet men weleens iets... Zo gezegd, zo gedaan: Bart en zijn Gideonsbende (niet die van Baudet!) reed met het nepgeld in een colonne van vrachtwagens naar de reusachtige, maar weinig gebruikte scheepslift van Strépy-Thieu in Henegouwen. Het hellend vlak van Ronquières, zoals wij dat noemen, werd in 1968 in gebruik genomen om een hoogteverschil van 68 meter op het kanaal Charleroi-Brussel te overbruggen. Een waterbak van 5.500 ton vervoert de schepen over een 1.400 meter lange spoorlijn. De lift, die 650 miljoen euro heeft gekost, werd in 2002 in gebruik genomen na meer dan twintig jaar werk. Het wordt een 'kunstwerk' genoemd, maar dan zonder kunstenaars, maar met veel briljante ingenieurs. De Wever vond deze scheepslift - die nooit rendabel is geweest -  het beste voorbeeld van de nutteloze transfers en de wafelijzerpolitiek

Wat nu?! Hoe wafelijzer? Een wafelijzer zonder wafels, het lijkt allemaal niet op de bekende Vlaamse stripfiguur Nero, want aan het eind van het verhaal worden daar altijd wafels gebakken! Nero is wel een blaffende, wat onnozele underdog en gelijkt dus zeer op de brave Vlaming, die in zijn oecumene zelfs de moordenaar van zijn moeder zou omhelzen. Serieus: onder wafelijzerpolitiek verstaat men een budgetteringsmethode in de Belgische politiek tot ongeveer 1988 voor het toewijzen van gelden voor grote projecten in de twee landsdelen, Vlaanderen en Wallonië. Om geen van beide groepen (de Walen en de Vlamingen) aan weerszijden van de taalgrens tekort te doen, werd het geld van de openbare werken in een 50-50-verhouding verdeeld, ook al is de verhouding 60/40, maar de natuurlijke arrogantie van de Franstalige is berucht. Als geld beschikbaar werd gesteld voor een Waals project, dan moest er evenveel geld uitgegeven worden aan een vergelijkbaar Vlaams project en andersom. Al was het niet altijd exact 50/50. Door deze politiek kreeg een van beide zijden van de taalgrens vaak meer dan werkelijk noodzakelijk was. Daarom wordt de wafelijzerpolitiek door velen gezien als de oorzaak van de grote Belgische staatsschuld en het achterwege blijven van noodzakelijke overheidsinvesteringen als gevolg van het koekoekseffect. De N-VA-voorzitter wilde ook de ,,leugens'' uit de wereld helpen dat vroeger het rijke Wallonië heeft ingestaan voor het verpauperde Vlaanderen en de Vlamingen vandaag een soort historische schuld aflossen. De Wever: “Uit onderzoek blijkt dat noch in de negentiende eeuw, noch in de twintigste era vanuit Wallonië één frank is overgeheveld naar Vlaanderen.'' Wie dat graag eens uitvoerig bewezen ziet, die beveel ik het werk aan van de liberale historicus Juul Hannes 'De mythe van de omgekeerde transfers' uit 2007, waarin zeer helder wordt beschreven dat er sinds 1830, het ontstaan van ons operette-land, de stroom geld ononderbroken liep en nog steeds loopt van noord naar zuid.” 

Vanwaar toch die hang naar onderdanigheid, nonkel Wim?  

Van Rooy: “De Vlaming heeft, zeker ook als katholiek onderdaan, altijd een minderwaardigheidscomplex gehad tegenover de Franstaligen. Vlamingen spraken de taal van de boerkes. De Franstaligen hadden altijd een air over zich. Ik heb dat meegemaakt toen ik nog heel klein was, we hadden Franstalige missen in een kerk in Antwerpen. Dat arrogante, het hautaine, die hele houding die meerderwaardigheid uitstraalt vanop een afstand van kilometers ver, dat straalden die kerkdiensten uit. Een Vlaming is in wezen en ondanks de secularisatie, heel katholiek, conformistisch, altijd geneigd toe te geven. De Hollandse protestanten zijn veel mondiger. Die onderdanigheid komt mede door de overheersing die er altijd is geweest door alle buurlanden. Iedere bezetter  - Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen, Duitsers - heeft hem altijd braaf doen knikken. Nooit was de Vlaming opstandig. De onafhankelijkheid van 1830 was een vooropgezet plan van de grote mogendheden. Die wilden een bufferstaat en hebben die gekregen: België.  

Maar België bestaat niet, misschien nog een vaag gevoel van belgicisme, dat vooral door oude vrouwelijke dames die zich nog wat van adel wanen (en vaak Frans spreken). De traditionele partijen in België zijn niet echt militant belgicistisch, op de Franse liberalen na en wat verdwaalde Brusselse politici, maar ze willen België ook niet echt splitsen. Ze zullen nooit zeggen: we zijn pro-België, ook al zijn ze de slaven van hun eigen onmacht. NV-A en VB zijn Vlaamse patriotten, maar dat betekent niet zoveel. De demonisering van het Vlaams Belang is de afgelopen decennia immers zo groot geweest dat pas de laatste paar jaren mensen openlijk durven te zeggen, soms wat besmuikt: ik stem VB. Een Vlaming - hoe hij ook stemt - wil fatsoenlijk blijven, hij gaat zelden tot het gaatje. Daarom stemt hij eerder NV-A. De kiezers van Vlaams Belang behoorden lang tot de verliezers van de mondialisering en globalisering, ze kwamen uit de wijken waar de socialisten een nieuw kiespubliek aanboorden: de moslims. Dat verandert stilaan en ik merk dat nu ook intellectuelen en het 'betere volk' zich petit à petit bekeren tot het gezond verstand van het VB. De N-VA-kiezers daarentegen behoren meestal tot de betere klasse van het Vlaamse electoraat. Het zijn de nieuwe patriciërs met een absolute keizer ('caesar' of 'imperator maximus' voor de latinisten) aan het hoofd: Bart de Wever. VB wordt bij de volgende verkiezingen in 2024 allicht groter dan N-VA, maar de verburgerlijking van N-VA en haar conducător Bart De Wever, de verpersoonlijking van puur en arrogant machtsstreven, zal ervoor zorgen dat het VB zelfs niet kan denken aan onafhankelijkheid. 

U vertelde me tussen neus en lippen door dat u aan het worstelen bent met een nieuw boek over de tijdgeest. Wat is er toch precies aan de hand? 

Van Rooy: Men ziet heel goed hoe in zowat elke tijd er een 'tijdgeest' is, en dat die op zijn 'tijd' vervangen wordt door een andere, maar het probleem is én die verandering van tijdgeest te verklaren én dat nieuwe proces of onbekende dynamiek. Daar worstel ik mee. Waarom was er in 1914 zo'n enthousiasme om ten oorlog te trekken? Te veel 'loslopende' en overtollige energie via de industriële revolutie, zoals Nietzsche schreef? Ik denk dat het allemaal getriggerd wordt door één denkpatroon of één energie die dan opgepikt en 'gedynamiseerd' wordt door bijvoorbeeld de machtige media, zodat er een steeds meer versnellend proces ontstaat dat blijkbaar niet te stoppen is, en waarin iedereen opgenomen wordt, of men dat nu wil of niet. Het is in die zin een autonoom proces. Zie de waanzin van de energietransitie, die ik vergelijk met de dynamiek die ontstond via de gekke Xhosa-profetes Nongqawuse die in  het midden van de 19de eeuw een visioen had: alle vee afslachten om de kolonialist uit te drijven : we maken nu de postmoderne vorm ervan mee: alle kernenergie moet weg. 

Ik denk overigens dat het verschil met vroeger erin bestaat dat er nu meer 'waanzinnige' dynamieken samenkomen. Vroeger was er één dynamiek, bijv. heksenverbranding - en dat dooft dan uiteindelijk uit. Vandaag (de laatste twintig jaar) zijn er verschillende dynamieken tegelijk aan het werk: energiewaanzin, woke, islamisering, bankencrisis, Oekraïne. De Franse denker Guillaume Faye spreekt van' la convergence des catastrophes', dus is het vandaag allemaal veel imminenter, en zo voelen de mensen dat ook aan: ze lezen geen kranten meer of kijken geen nieuws meer op tv, en ook de depressies en burn outs nemen in het westen hand over hand toe. 

Nederland is niet beter af: Rutte is immers een product van de plasticindustrie. In Nederland merkt men zelfs exemplarisch de houding van het hele westen. Men ziet immers in de beschavingsgeschiedenis in bepaalde periodes, en bij bepaalde beschavingen of rijken een vorm van zelfdestructie, een doodsdrift als het ware. Men is uitgeleefd, men wordt vadsig, men bedenkt om het even wat. De fameuze 'Thanatos' van Freud treedt in werking. Mensen vertonen soms een neiging tot zelfmoord of automutilatie, maar blijkbaar geldt dat ook voor hele beschavingen. De levensdrift dooft uit, en dit dus wegens allerlei redenen. Oswald Spengler zat toch wel juist met zijn De ondergang van het Avondland. Een andere uitleg is er niet meer voor. Het zijn stukjes van een puzzel die in elkaar beginnen passen en naar de ondergang leiden. Niet voor niets schrijven bekende auteurs als Michel Onfray, Douglas Murray, Rémi Brague, David Engels of Alexandre del Valle werken in navolging van of als variatie op Spengler, en wie goed bij de les is: het stond eigenlijk allemaal al bij Tocqueville. Misschien is het frenetieke concept van vooruitgang wel de boosdoener en zitten we daardoor midden in de 'cognitieve apocalyps' (Gérald Bronner). Ook Sloterdijk bekritiseert de idee van vooruitgang die volgens hem leidt tot wat hij noemt de 'globale brandstichting'. Het zijn toch niet de minsten die ons waarschuwen!

Spengler zag in de (in het Nederlands door Mark Wildschut vertaalde) 'Ondergang van het Avondland' af van iedere vooruitgangsidee, wat de nationaalsocialisten hem kwalijk namen. In de plaats stelde hij een cultuurgenese, waarin culturen net als individuen opgroeien, volwassen worden en sterven. Dit liet hij zien aan de hand van de acht wereldbeschavingen: De Babylonische, de Egyptische, de Chinese, de Indische, de Indiaans-Mexicaanse, de klassieke of Grieks-Romeinse en de Magiaanse beschaving. Onder deze laatste beschaving situeert Spengler de Arabische, Joodse en Byzantijnse beschaving. De vormgeving van zijn culturenpalet is origineel en is gezien als een reactie tegen de traditionele 'maakbare' Europese cultuur- en geschiedsopvattingen van de verlichting, de renaissance en het christendom. Misschien heet Spengler wel gelijk, al durft geen politiek correcte intellectueel daar zelfs maar aan te denken!

Van Rooy: En nog iets: historici als Arnold Toynbee schrijven toch ook dat beschavingen eerder sterven door zelfmoord dan door de agressie van de buitenstaander. Die agressie is er zeker, maar ze leidt tot zelfdestructie van de eigen beschaving. Renaud Camus ziet die omvolking op lange termijn, en je moet ze volgens mij ook niet strikt letterlijk nemen. Zie: 10 procent moslims is genoeg om een land te destabiliseren en ten dele te islamiseren. 10 procent is natuurlijk niet letterlijk een omvolking, maar genoeg om het eigen volk, in casu, het westerse, zich te laten overgeven. De westerse mens is Nietzsches 'laatste mens', de mens die zich verveelt, de mens zonder gravitas, de mens die te allen prijze wil genieten, de entertainment-mens die geen ruggengraat meer heeft en zich, zoals in de roman 'Soumission' van Houellebecq, overgeeft zolang hij nog maar wat hedonistisch kan zijn. Het is de decadentie van de laatste mens, hij pleegt zelfmoord zonder het ook maar te weten! Als dat geen luxe is!”

Tip van Tuur: nonkel Wim’s boekenlijst

De malaise van de multiculturaliteit (2008).

De islam. Kritische essays over een politieke religie, samen met Sam van Rooy (2010).

Wielerwoordenboek, samen met Fons Leroy en Sam van Rooy (2010).

Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU, samen met Remi Hauman en Sam van Rooy (2012).

Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam (2015).

Reaguursels

Inloggen

Mooi artikel in nrc dat beschrijft hoe na een eeuw kolonisatie diezelfde erfgenamen nu linkse D66 praatjes verkondigen, met miljoenen geërfd geld (stichtingen beheren het kapitaal) lekker leven en een asiel rechter of advocaat als "beroep" kiezen (lekker reizen, vreten, studeren)
Deze elite schenkt niets uit eigen vermogen maar vinden dat alles via de staat moet worden verdeeld, niet van hun maar uit de ruif moet de deugd vloeien.
Zo ver komen deze elites dat ze via politiek en ambtenarij de burger dwingen tot vereffening van hun eigen vuile verleden, alles kan als het maar niet uit hun nalatenschap komt.

www.nrc.nl/nieuws/2023/05/05/ik-kan-m...

28 | 07-05-23 | 08:16

Zoals Arthur van Amerongen ooit op de Belgische TV mocht verkondigen; "vergeet de taalstrijd tussen Vlamingen en Walen, jullie hebben een veel groter probleem". Ons Tuur had enkele dagen voor die uitzending wat corrigerende tikken van dat veel grotere probleem ontvangen, vandaar.
In de panelen hieronder zie ik een hoop wij tegen zij, NL tegen B en andersom. En in een volgens topic weer los op Fransen of Grieken.

Best jammer, want ik hou van Europa; de bakermat van het Vrije Westen. Decenialang was de Westerse wereld hèt grote voorbeeld voor de hele wereld. Vrede, vrijheid, welvaart, technologische ontwikkelingen, medische vooruitgang, etc. Democratische rechtstaten waar afwijkende geluiden legaal waren, en individuele burgers rechten hadden; ook als ze verdacht werden van een ernstig misdrijf. Fantastisch hoe Vrijheid van Meningsuiting hier leidde tot de ene na de andere verbetering; elk probleem, elk onrecht, elke wantoestand kon worden opgelost.

En ja, ik heb wel eens een vervelende ervaring gehad met een chagrijnige Fransman of Spanjaard; maar ook hele prettige ervaringen. En in NL heb ik net zo goed vaak gezeik gehad met chagrijnige Nederlanders.
En ja de Belgische en Griekse overheden zijn behoorlijk corrupt en institutioneel falend, maar er gaan ook wel dingen goed. En de Nederlandse overheid is ondertussen ook flink afgegleden, met name dankzij de Rutte-doctrine.

Het lijkt me daarom zinvoller om ons te concentreren op de echte problemen, ipv op zinloze stammentwisten. Divide et impera, oftewel verdeel en heers; trap er niet in!
Overal in de Westerse wereld wordt de Vrijheid van Meningsuiting al lange tijd steeds verder ingeperkt. Met als logisch gevolg dat echte problemen niet worden opgelost, maar blijven verergeren. De ernstig corrupte EU, ongecontroleerde massaimmigratie, islamisering, toenemende invloed van steeds hardere maffia, een onhaalbare en onbetaalbare "energietransitie" die tot meer co2-uitstoot zal leiden, noem maar op.

Ook NL heeft een parlement dat haar controlerende taken verzuimd, en een kabinet dat het parlement niet eens meer inlicht. Door een enorme baantjesmachine is de transparantie in ons bestuur (Wie besluit Wat, en Waarom) verdwenen. Ongekozen en ongecontroleerde actiegroepen stappen naar ongekozen en ongecontroleerde rechters, en dwingen allerlei wetgeving af, bedoeld om NL te saboteren. Vaak naar aanleiding van zeer ruim geïnterpreteerde (internationale) verdragen die nooit in het parlement besproken zijn.
Laten we daar eerst maar eens naar kijken.

Dandruff | 07-05-23 | 07:42

Maar nu de kernvraag: Waarom wonen in VlaaNderen VlaMingen en geen VlaNingen. Het Waalse Flandrien slaat die spijker toch beter op z'n kop.

Flandrien | 07-05-23 | 06:44

Belgie is op zijn minst sinds Verhofstad een failed state en toch bestaat het nog steeds. Het angstbeeld voor Belgie moet zijn dat Vlaanderen bij NL komt en Wallonie bij Frankrijk. Dan kunnen ze maar beter een falend Belgie blijven.

bergsbeklimmer | 07-05-23 | 06:26

'Graaiflatie' mag dan geen mooi woord zijn, het reflecteert wel de actualiteit.
Steve Miller Band - Take The Money And Run
youtu.be/-WCFUGCOLLU

MickeyGouda | 07-05-23 | 05:08

In elk land, gemeente, stad gaat geld van de ene regio naar de andere. Dat is toch vrij normaal. Zelfs in ons gezin gebeurt dat.

Hadena | 07-05-23 | 02:20 | 1

Dat hoeft ook geen probleem te zijn zolang dat geld goed besteed wordt. Het probleem met teveel en te makkelijk "gratis geld" is echter dat dat vrijwel nooit goed besteed wordt.

Het is heel menselijk dat mensen met hun eigen portemonnee wat beter op de uitgaven letten dan met de portemonnee van de buurman. En verder is het natuurlijk ook een beetje raar als meneer A wel steeds de portemonnee van meneer B mag lenen; maar nooit andersom.
Tel daarbij op dat teveel en te makkelijk geld vaak de verkeerde mensen lokt; pooiers, politici, deugzeugen, criminelen, etc. Daarom moet een overheid zo klein mogelijk zijn, zo min mogelijk geld te besteden hebben en bovenal zo min mogelijk *regelen*. Macht corrumpeert.

Dandruff | 07-05-23 | 07:52

Het 'failed state' rolt zo gemakkelijk uit de mond. Maar wat de inhoud van het begrip is weet ie niet.

Schadenfreude | 06-05-23 | 23:30 | 4

@Après toi | 07-05-23 | 00:01:
Nou je het zegt, de paraplu is stuk. Tijd voor een nieuwe, in vrolijke alfabet+kleurtjes met genderneutraal handvat, co2 neutraal gefabriceerd zonder gebruik van proefdieren maar wel geheel van gerecycled materiaal. 2e kans enzo.
Jaja, der Graai is helemaal 2023-proof. Laat ze maar komen met die microagressie, ik deug ze allemaal de moeder.

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 00:11

Waar staat in het verhaal ‘failed state’ geschreven? Er stond wel dat België failliet is, maar dat is wat anders.

Verbandmeester | 07-05-23 | 02:28
▼ 1 antwoord verborgen

Een jaar in Wallonië gewoond, begin jaren 90. In het intens depressieve landschap rond Charleroi en Mons. Zwarte drap in de kanalen, Zwarte drap uit de schoorstenen. Alle buren alcoholist, en inderdaad, geen riolering.. Pies in de sloot, de kak in de strontkelder en in het voorjaar op de tomaatjes. "Faisons la grêve pour tuer la Belgique", balkten de Waalse kakkertjes.. en de gehate Vlamingen maar betalen.
Nooit meer terug geweest. Want een door de elite totaal (maar dan ook echt totaal) verneukte samenleving.. Vlaanderen doet er goed aan om de federatie te verlaten. Maak van Brussel maar een Europees Federaal District, en sluit je voor het overige zoveel mogelijk aan bij (Zuid-)Nederland

Francine Fishpaw | 06-05-23 | 22:46 | 13

@Nonkel Frituur | 06-05-23 | 23:01:
Beste Nonkel Frituur, vergeef het mijn landgenoten, u raakte een snaar.

LD69 | 07-05-23 | 05:37

@Nonkel Frituur | 06-05-23 | 23:01: Beter geen regering als een D66VVD regering, vermoed ik zo. En stikstof kennen ze bij jullie ook niet.

bergsbeklimmer | 07-05-23 | 06:33

En de hoogste belastingen in België!

Troyan horse | 07-05-23 | 07:59
▼ 10 antwoorden verborgen

België kavels te koop vanaf €50.000 .

Rattus | 06-05-23 | 21:51 | 6

Bieden vanaf €1,-. Zo nu heb ik gelijk!

Analia von Solmsch | 06-05-23 | 22:15

@Nonkel Frituur | 06-05-23 | 22:09:
Genoeg mooie huizen uit de goede oude tijd te krijgen, maar ja moet je wel in Luik wonen.

miko | 06-05-23 | 22:34

Je kletst uit je nek Rattus. Belgen verhuizen naar Terneuzen en Hulst omdat de huizen daar spotgoedkoop zijn in verhouding tot in Vlaanderen.
Niet opineren over zaken waar je geen verstand van hebt, dat komt dom over.

J.Cash | 07-05-23 | 01:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Bijna een half miljoen huizen in België heeft geen riolering. Dat zegt genoeg, lijkt mij.

MickeyGouda | 06-05-23 | 21:48 | 8

De mark en AA of weerijs worden ook nog altijd gebruikt als dump rivieren en

miko | 06-05-23 | 22:33

In NL iets meer dan 8000 huizen zonder riool aansluiting.
Binnen bebouwde kom verplicht , aansluiting onder dwang kost 13k.
In buitengebied geen dwang mogelijkheid maar heb het in overleg met ambtenaar zelf aangesloten: gratis, kreeg email met de locatie van de aansluiting.
In NL is men bang dat o.a. medicatie in het oppervlakte water terecht komt, dus ja, zelfs het riool kent woke elementen.

28 | 06-05-23 | 23:35

Ik had voor kort ook geen rioleringssysteem, een beerput, en dat in de betere buurten van Brasschaat. Dat zegt helemaal niks, behalve dat het je minder kost.
Jullie Nederlandse maatstaven zijn burgerlijk, op Tenerife zijn er gigantische huizen zonder riolering.

J.Cash | 07-05-23 | 01:45
▼ 5 antwoorden verborgen

Arthur heeft zijn huiswerk weer ingeleverd.

King of the Oneliner | 06-05-23 | 21:46

Het oog is dof, het bloed is rood
Het haar is grijs, het paard is dood
Het vlees is taai, het werk is zwaar
Het bier is duur, het lied is klaar

www.youtube.com/watch?v=FNsWOfLhncY

funda | 06-05-23 | 21:43

Maar wat een harses, lijkt wel of die man drie jaar in een Dutroux keldertje heeft gezeten.

miko | 06-05-23 | 21:42 | 4

@miko | 06-05-23 | 21:51: Klopt ja, allemaal hoerenlopers. Ik was ooit in een bordeel en weet je wie ik daar allemaal etc.

Ichneumonidae | 06-05-23 | 22:06
▼ 1 antwoord verborgen

Begrijp eigenlijk niet waarom de EU niet de hoofdzetel heeft in Berlijn, maar uitgerekend in dat spuuglelijke Brussel. Ws vanwege die kut-Fransen, ook al een volk waar ik een hekel aan heb, maar dit terzijde hoor.
Liever helemaal geen EU natuurlijk, maar Brussel? Wat kun je daar anders verwachten dan achterbaks gekonkel?

Ichneumonidae | 06-05-23 | 21:40 | 7

De EU, dat zijn in de praktijk slechts 2 landen: Frankrijk en Duitsland. De andere landen denken dat ze ook iets te zeggen hebben. Zo is het eigenlijk niet.
En Brussel is een soort neutrale zone tussen Frankrijk en Duitsland.

Nonkel Frituur | 06-05-23 | 21:51

@Nonkel Frituur | 06-05-23 | 21:51: U got a point there. België en ook NL bestaan in feite alleen maar omdat de Duitsers/Fransen het elkaar niet gunden.
Tatsächlich existieren Belgien und NL nur, weil sich die Deutschen / Franzosen gegenseitig nicht zugelassen haben.

Ichneumonidae | 06-05-23 | 22:04

@King of the Oneliner | 06-05-23 | 21:50: Rotterdam is toch een plek van een forse slag. Circa 70 jaar geleden.

Risingson | 06-05-23 | 22:49
▼ 4 antwoorden verborgen

Nou ja, gewoon wachten op de Komst van Joachim Stiller.

Après toi | 06-05-23 | 21:37 | 14

@Nonkel Frituur | 06-05-23 | 22:11: Jezus K. te paard. Stijn Streuvels. Praat ik hier met CHAT GPT 5.0 ? lol. dank

King of the Oneliner | 06-05-23 | 22:14

@King of the Oneliner | 06-05-23 | 22:14: Fragment uit: Stijn Streuvels - De Oogst (een stukje Vlaams taal-erfgoed.)

Thuis was moeder in volle werk met zijn gerief; hij moest nieuwe kleeren en veel verschgoed hebben. Hier of elders en wierd er van niets anders meer gesproken.
De pastor ging rond naar al de huizen en vermaande de kerels: om ginder goed op hun plichten te letten en 't kwaad te vluchten, hetgeen ze allen met veel goeden wil beloofden.

Krauwel kwam ook nog om te zien of er niemand zijn woord wilde intrekken en 't afreizen bepaalde hij nu voor vast: binnen twee dagen. Niemand die nog wrocht, ze moesten te veel bij elkaar gaan op bezoek en alles schikken, en vragen aan de ‘oude pikkers’ wat er meest noodig en best mede te dragen was.
Ze gingen bij den smid hun bootalm, pik en krauwels doen maken, naar de winkels om ondergoed en nieuwe kleeren. De groote blauwe tweezakken werden volgepropt, en elkendeen verlangde om te vertrekken.

Rik was 't meest bezig hoe hij van Lida zou afscheid nemen; aleer ginder ver heen te gaan wilde hij toch gerust zijn en zeker moest ze weten dat hij heur razend geern zag; - en hij brak zich maar gedurig het hoofd om te vinden de manier hoe heur dat te bekennen.
- Ik verlang te vertrekken, zegde hij, maar om één ding alleen zou ik hier wel willen blijven. Omdat ze hem naar den naam van dat ding niet vroeg, durfde hij niet verder te spreken. Maar ze lonkte toch met heur oogen parmantig dat ze hem begreep, - dat deed hem het meeste deugd.

Binst den nacht liepen Krauwel met zijn bende door 't dorp en zij zongen overluide. Maar Rik was op moeders raad, vroeg gaan slapen. 't Zal zeker wel de laatste keer zijn in lang dat ge dwarsdoor zult te rusten hebben, had ze hem gezeid.

Nu lag hij in bed te luisteren naar 't wild gezang en de luide leute van de gasten. -Moet ik mede met die druiste kerels?- dacht hij en er kwam eene groote vervaardheid bij hem op.

Alevenwel stonden Wies met Sneyer, Broecke, Pinne en al de anderen 's morgens voor den dag, gereed en blijgemoed te wachten op straat. Van alle kanten kwamen er nieuwe pikkers bij, zoodat heel de plaatse vol stond: krachtrijke kerels, sterk op de beenen in hun donkervloeren broek en rooden ledenband, een blauw kielken dat los hing over hun wreede schouders en een ouden vilten hoed met neêrgetrokken rand over hun wezen.
Zij droegen den blauwgestreepten baalzak met kost en gereedschap over den schouder en stonden geleund op den pikhaak, gerust rond te kijken naar de bijkomenden.
De moed en de veerdigheid blonk in hunne oogen en hunne leden die rustten nu, toonden te meer de overdanige krachten die zij meêdroegen om wonderdaden te verrichten ginder verre. Ze meumelden wat ondereen, ernstig; anderen plaagden malkaar en trappelden rond vol onrust en verlangen.
Veel vreemd volk liep over de bane: elk wilde zijne kennissen zien en groeten.

King of the Oneliner | 06-05-23 | 22:32

@King of the Oneliner | 06-05-23 | 22:32:
-
Heeft iemand u ooit al eens gevraagd waarom u er uw nick op nahoudt?

bisbisbis | 07-05-23 | 07:42
▼ 11 antwoorden verborgen

Wij gaan deze zomer geld brengen naar iets ten westen van de Ardennen.
Dat gaat vast helpen.
Op de weg teug even een DM in Dutsland aandoen en de auto volkieperen met drogistingstuff want Kruidvat is nog nooit steeds verrassend steeds voordeliger geweest.
Verdienen we nog wat terug in de vorm van minder uitgeven aan de graaiflatiers.

NiCeY | 06-05-23 | 21:37

"Het is de decadentie van de laatste mens, hij pleegt zelfmoord zonder het ook maar te weten!"

De mensen hebben zorgen,
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet:
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Huub Oosterhuis neerlandistiek.nl/2023/04/huub-ooster...

Duwbak_Linda | 06-05-23 | 21:26 | 2

Positieve aan die Huub is dan weer wel dat hij doodt is.

Ichneumonidae | 06-05-23 | 21:29

Niet zo pessimistisch DL. Het leven hoeft echt geen krijgsbanier te zijn.

Après toi | 06-05-23 | 21:30

Jarenlang met Belgen gewerkt. Geen hypocrieter volk te bedenken dan de Vlamingen. Achterbakse honden. Allemaal.

Alleen de Walen zijn nog erger dan de Vlamingen. Laat ze lekker tot elkaar veroordeeld zijn.

Glasgow Argus | 06-05-23 | 21:19 | 9

@Kapitein Sjaak Mus | 06-05-23 | 21:51:
Geweldig nummer!

Basil Fawlty | 06-05-23 | 21:59

Wat is dit voor een waardeloze comment. Zullen we even lekker gaan generaliseren. Jarenlang met volk boven de rivieren samengewerkt wat een hypocriet gedoe daar zeg. Zondag vooraan in de kerk en de rest van de week naaien we ieder een oor aan.

ReggioDiTullio | 06-05-23 | 22:10

@Nonkel Frituur | 06-05-23 | 21:25:
Is zo’n zelfde commentaar als “het Vlaams accent klinkt zo mooi”, of het debiele liedje van “dat taaltje klinkt zo zacht”.
Een onnozelere opmerking bestaat er niet, er zijn wel 20 accenten.

J.Cash | 07-05-23 | 01:48
▼ 6 antwoorden verborgen

Over verschrikkelijke landen gesproken: Volkskrant had een reportage over Portugal. Daar woont iedereen tot ver na zijn dertigste bij Papa en Mama, want geen betaalbare woningen. Blijkbaar is Hugo de Jonge daar ook Minister van Volkshuisvesting.

Après toi | 06-05-23 | 21:19 | 2

Heb jij zomaar commentaar op een van onze ministers?
Gaat de goeie kant op, hou vol.

Ichneumonidae | 06-05-23 | 21:30

Wat voor een lul je Hugo de Jonge kunt vinden, het woningtekort in Nederland dat eigenlijk sinds WO 2 bestaat kun je de Jonge niet aanwrijven. Overigens, als ik de cijfers zie geloof ik ze bijna niet, hier in Zaandam wordt al jaren veel gebouwd.

Ruud5 | 06-05-23 | 22:08

Nee! Nee! Nee! Ik wíl niet dat België failliet gaat ! En Nederland ook niet! Ik kom daartegen in opstand, ik ga een protestbord mak....... O nee, wacht, dat kán natuurlijk niet, want dan lijk ik net Greta Thunberg..., of iemand van Extinction Rebellion... Ppffrrtt,het idéé alleen al, nee dan blijf ik wel veilig op mijn zolderkamertje mijn toetsenbordje bespelen. Waarvan akte.

Zenzeo | 06-05-23 | 21:19 | 2

Dit was wel echt heel zinloos.
Zou precies dit hierboven beschreven worden..

NiCeY | 06-05-23 | 21:29

Plak u vast, dat is helemaal 2023.

Graaisnaaiert | 06-05-23 | 21:44

De interessantste stad voor West-Brabant blijft Antwerpen

thanseeuwen | 06-05-23 | 21:10 | 8

@Crankhead | 06-05-23 | 21:44: Het moderne keppeltje weet zich tegenwoordig in het algemeen heel goed te verdedigen tegen hyena's.

funda | 06-05-23 | 21:49

@Crankhead | 06-05-23 | 21:44: Rough Diamonds, nieuwe serie. Speelt zich af in Antwerpen in de diamanthandel. Hard. Veel keppeltjes en pijpekrullen in de hoofdrollen.

ChalinaRosa | 06-05-23 | 22:10
▼ 5 antwoorden verborgen

Splitsen. Vlaanderen samen met NL. Economisch en qua bevolking dan de kleinste van de grote europese landen. Uit de EU. Samenwerking met UK, VS en scandinavie.

BoerKoekoek | 06-05-23 | 21:05 | 13

@funda | 06-05-23 | 21:29:
Weet je, we kunnen sinds vandaag die hypersonische raketten van Poetin neerhalen he. Vraag me af op we op zijn Dick Jaspers' in plaats van die dingen neer te halen ook een zetje zuidwaarts kunnen geven, op dat open riool wat tussen ons land en La France stroomt.

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 00:06

Doe es ff niet!

Ben getverdemme niet uit nederland vertrokken om er weer aan verbonden te worden. De typhus met de hele satanskraam. Ik heb m'n best gedaan (politiek actief) maar nadat d66 het referendem de nek omdraaide was het mooi genoeg voor mij.
Het beste ermee.,.. /s

Tuborg øl | 07-05-23 | 07:19
▼ 10 antwoorden verborgen

"Gij zijt mij vreemd geweest, vermetele oude vriend,
maar dat gij Neerlands vaan manmoedig hebt gediend
dàt weet ik niettemin zooals 't een ieder weet die nu,
in dit ons Land, zijn brood in schaamte eet."

Zoek zelf maar op.
Steekwoord: Elsschot.

Kapitein Sjaak Mus | 06-05-23 | 21:03

"Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme"

Boek gekocht en uiteindelijk ergens halverwege afgehaakt. Werd er gewoon depressief van. Dan maar een wegkijker.

Duwbak_Linda | 06-05-23 | 21:00 | 3

Ik ben ook gestopt, las niet echt makkelijk weg. Ook zo heel veel verwijzingen.

laurentius | 06-05-23 | 21:09

Ik ook.

Eduardo- | 07-05-23 | 06:55

Vervang Vlaanderen door de Noordkop en Wallonie door Amsterdam en het verhaal klopt nog steeds perfect.

Nu is Bart de Wever ook wel bekend als Bartje Blaaskaak. Zijn zogenaamde Law en order beperkt zich tot het genadeloze, bijna Amsterdamse, optreden van Depannage 2000 en verder niets. Alle gajes van de Turnhoutse baan en rest van Borgerokko wordt gewoon met rust gelaten.

Haberdoebas | 06-05-23 | 21:00

Dus in België is het nog erger dan in Nederland? Hebben ze daar ook Rutte en D66? Ongelooflijk....

Après toi | 06-05-23 | 20:58 | 1

Ze stellen er ook veel meer dommige retorische vragen.

funda | 06-05-23 | 21:01

Doempredikers zijn van alle tijden. Gewoon doorlopen en genieten.

dickwvf | 06-05-23 | 20:57 | 3

Geniet ook nog even van het orkestje op het achterdek, beste mensen.
Heerlijke melodietjes ... zeg, was dat niet het deuntje uit Der Untergang?

funda | 06-05-23 | 20:59

Ik hoop je binnenkort in een achterafstraatje tegen te komen.

Normpje | 06-05-23 | 21:34

Ben wel vaker in Vlaanderen geweest en het viel me altijd op hoe bescheten en, in a way, achterbaks, die Vlamingen waren.
Vrijwel nooit straight-forward, altijd maar dat gezever en vooral, altijd maar aardig gevonden willen worden. Kortom, typisch een strategie voor born losers.
Dan duizend keer liever de gezonde Hollandse grote bek.
Zo dan.

Ichneumonidae | 06-05-23 | 20:56 | 10

@Après toi | 06-05-23 | 21:00:
Ik heb andere ervaringen met Belgen, m.n. Antwerpenaren en Brusselaars. En dat lag voor de verandering nu eens niet aan mij. Laatste keer 25 jaar terug ofzo ben ik er in m'n toenmalige leasebakkie met 178 uitgescheurd en nog nooit zo blij geweest om een oprecht vriendelijk Brabants accent in een koffietentje te mogen ontvangen. Moest echt even 20 minuten bijkomen. Sindsdien rij ik er alleen nog maar doorheen, zonder stoppen. Rotland, rotvolk.

Graaisnaaiert | 06-05-23 | 22:13
▼ 7 antwoorden verborgen

De zwijgende Vlaming.
Ja.
Klopt.
Maar.
De Guldensporenslag was.
Uit het niets.
Het broeit, het borrelt.
Tom van Grieken zegt het rechtuit. BDW is geschrokken van zijn eigen voortvarendheid en probeert nu olie op de golven te gooien.
Niet koud, maar het onderliggend vuur neemt intense vormen aan.

reservebelgië | 06-05-23 | 20:55 | 6

@Kapitein Sjaak Mus | 06-05-23 | 20:59: Tering, gaaf gesgrefe.

Peter-Rissing | 06-05-23 | 21:25

@Kapitein Sjaak Mus | 06-05-23 | 20:59:
Chapeau.
Geen Vlaming die het kent.
Of wil kennen. De eilanden brengen de redding ;-)

reservebelgië | 06-05-23 | 21:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Het gaat nog gezellig worden in België en Nederland als we zo doorgaan.

Kowalski11 | 06-05-23 | 20:50

Nou, kom maar door, Nonkel Frituur.

Kapitein Sjaak Mus | 06-05-23 | 20:48 | 5

@Kapitein Sjaak Mus | 06-05-23 | 20:55: Nonkel drinkt vooral melk tegenwoordig. Wat gaf u deze middag de indruk dat ik boven mijn theewater was?

Nonkel Frituur | 06-05-23 | 21:27

@Nonkel Frituur | 06-05-23 | 21:27:
Gemalen poppenstront, kent u dat gezegde bij u?

Kapitein Sjaak Mus | 06-05-23 | 21:31

@Kapitein Sjaak Mus | 06-05-23 | 21:31: Geen idee waar u het over heeft.

Nonkel Frituur | 06-05-23 | 21:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Tot voor kort was België een land waar nog wel wat kon. Wat lui betalen om jouw container uit de haven te trekken om geen invoerrechten te betalen? Tuurlijk. Wil je een schietbaan in je achtertuin? You do you. Lastig om een vergunning ergens voor te krijgen (en dat is het meestal)? Eigenlijk kan je ook wel zonder. Het was een vrij, beetje middeleeuws landje.

Helaas is België inmiddels qua pissige handhaving op het niveau van Nederland, maar de bureaucratie loopt hopeloos achter.

Muxje | 06-05-23 | 20:46 | 3

Het is inderdaad niet allemaal heel strak geregeld.

Après toi | 06-05-23 | 21:16

Red tape was er anders maar zat in Belgie

miko | 06-05-23 | 21:36

U lult eigenlijk maar een beetje, met uw verzonnen voorbeelden. Dit is niet hoe een haven werkt, en ik kan het weten.

Nonkel Frituur | 06-05-23 | 21:46

Heerlijk, die vlomse taal. Genoten.

funda | 06-05-23 | 20:45

Dat boek van van Rooy was verschrikkelijk om te lezen. "Waarover men niet spreekt"
Als in; de toekomst van Europa. Zeer, zeer triest en zwaar boek.

Eduardo- | 06-05-23 | 20:41 | 1

Als je beschouwt hoe het allemaal gaat, de woke-beweging, het op allerlei gebied slap optreden, de massa-immigratie en noem maar op dan kun je over de toekomst van Europa en Nederland niet echt een vrolijk verhaal schrijven. Het lijkt wel of er geen politici zijn die dit zien en er wat aan doen. Europa, de bureacratie en dan nog de klimaathysterie, hoe kom je er uit. Probeer je eigen leven goed te regelen en trek je niet teveel aan van de ontwikkelingen, je word er depressief van

Ruud5 | 06-05-23 | 22:14

Lijkt meer op een door van Rooy geschreven stukkie en ontbeert daarmee de aanstekelijke humor van Don Arturio.

UpdateAvailable | 06-05-23 | 20:36 | 1

U is nieuw met het concept? Het is een interview uitgeschreven als monoloog.

JJMS | 06-05-23 | 21:15

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl