Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Groen heeft extra tijd en grijs nodig

Intussen lachen de VVD-stemmers zich slap want het zijn zij die de gesubsidieerde Tesla’s rijden

Met de voorgestelde groene omwenteling (Green New Deal, Build Back better, Great Reset, Parijs-akkoord) hebben politici de wereld een gigantische taak voorgeschoteld. Los van het feit of de omwenteling zelf wel of niet gewenst is (zie eerdere columns), ontbreekt de realiteitszin bij onze beleidsmakers. Gewoon een regel of wet maken en dan denken dat het probleem is opgelost is wel erg simplistisch; het verbieden van plofkraken lost het probleem van plofkraken niet op. Op het vlak van de Green New Deal maken onze beleidsmakers in ieder geval twee grote fouten; het tijdspad is te kort en de cruciale rol die fossiel kan spelen in de omwenteling wordt genegeerd. De rol van links en de VVD in dit geheel is ook noemenswaardig.

Allereerst is er het probleem van de timeline. Onze regenten met hun expert panels (lobbyisten) hebben uiteindelijk het Parijs-akkoord ondertekend. Hiervoor zijn er op macroniveau bepaalde doelstellingen afgesproken. De opwarming van de aarde mag niet meer dan 2C bedragen ten opzichte van de gemiddelde temperatuur van voor de industriële revolutie. Om dat weer te bereiken, moet de uitstoot van Co2 (en andere broeikasgassen) op net zero uitkomen in 2050.

Sindsdien komen uit de klimaathoek steeds meer geluiden dat de urgentie dermate hoog is, dat deze targets eerder bereikt moeten worden. De EU wil daarin voorop lopen; het wil weliswaar net zero in 2050 bereiken, maar heeft de tussendoelstellingen voor 2030 inmiddels omhoog geschroefd.

Nu is het allemaal leuk en aardig om top-down een doelstelling neer te plempen en dan aan de lidstaten overlaten hoe ze daar maar moeten komen, maar enige realiteitszin is daarmee gelijk om zeep geholpen. Normaal zou een bottom-up analyse ook gemaakt moeten worden. Dat is niet of nauwelijks gedaan omdat de beleidsmakers is wijsgemaakt dat het een kwestie van leven of dood is. Het MOET gewoon SNEL gedaan worden en daarmee basta. De tijdslijn is dus gebaseerd op deze alles of niets zienswijze.

Maar de realiteit laat zich niet lang negeren. Steeds vaker wordt duidelijk dat de gestelde transitieperiode veel te kort is. De gehele energie-infrastructuur moet worden omgegooid, bouwbesluiten moeten worden genomen en gefinancierd, vergunningen moeten worden verleend (inclusief inspraakprocedures en herplaatsing van de halfgebruinde geribbelde ringoogpadden). Als de macrodoelstellingen in detail worden uitgerekend, dan wordt duidelijk dat in de huidige vrije markt omstandigheden (imho semivrije markt at best) het geheel niet echt haalbaar is.

In plaats dat overheden het tijdspad verlengen, stellen ze steeds vaker dat de “huidige omstandigheden” dus niet helpen. Niet het tijdspad is het probleem, maar het huidige economische systeem. Dat beetje vrije markt dat we hadden moet dus plaatsmaken voor een centraal geleide economie. De overheid bepaalt wat wel en niet kan, waarin moet worden geïnvesteerd, waarin niet, wat wel of niet mag worden geconsumeerd (BBQ en vleeslimieten) en zo verder.

Het Parijs-akkoord en de Green New Deal geven overheden dus het mandaat (dat vinden zij zelf althans) om meer macht naar zich toe te trekken. Maar zoals de USSR al heeft uitgevonden, leidt dit juist niet tot een snelle time to market. Het tegenovergestelde gebeurt juist.

In plaats van deze centralisatiedwang, zou de overheid (nogmaals: gegeven dat de doelstellingen van de Green New Deal goed zijn (heb ik serieus mijn twijfels over) het tijdspad moeten verlengen om de transitie zonder onnodige economische schade te laten verlopen.

De tweede fout die onze beleidsmakers maken is dat ze fossiele brandstoffen gelijk willen verbannen, terwijl ze deze juist zouden moeten omarmen om de transitie goed te laten verlopen.

Bijvoorbeeld, alle auto’s naar elektrisch kan het netwerk niet aan, terwijl een hybride systeem waar een generator in de auto op diesel of benzine juist de elektromotoren aandrijft, zou een prima tussenoplossing zijn zodat er ruimte en tijd ontstaat om de volledige transitie te voltooien tegen acceptabele kosten (nogmaals, wat in die kringen acceptabel zou zijn). Bestaande infrastructuur hoeft dan niet ineens te worden weggegooid (kapitaalvernietiging), consumenten en bedrijven kunnen meer geleidelijk overstappen naar groen en groene technologie kan zich verder ontwikkelen en dus goedkoper worden (transitie in 2050 duurder dan in 2060 bijvoorbeeld) waardoor de dislocaties in de economie grotendeels worden voorkomen.

In het algemeen is de omwenteling een investeringsvraagstuk; er is een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar om de groene doelen te bereiken. Vraag is dan hoe dit kapitaal in te zetten zodat er uiteindelijk het meeste resultaat voor het minste geld bereikt wordt. De economie nog door laten draaien op fossiel, betekent een grotere taart waarvan een deel gebruikt kan worden voor vergroening. Nu echter moet de hele taart in no time op groen gebaseerd zijn. Gezien de groene alternatieven in hun geheel duurder zijn dan een grotendeels op fossiel gebaseerde economie, wordt de taart dus kleiner en moet de overheid een steeds groter deel op gaan eisen om alle plannen te kunnen uitvoeren. Een vicieuze cirkel is het resultaat…

Een te snelle omwenteling zou stijgende prijzen, dalende winstmarges, dalende volumes en dus een krimpende economie veroorzaken. De Green New Deal zoals de EU die nu voorstaat, zal stagflatie veroorzaken die iedereen zal raken.

De ironie wil dat de grootste groene ideeën bij de linker politieke flank te vinden zijn, maar dat de negatieve effecten van deze groene maatregelen juist hun achterban het hardste zal raken. De lezer zal de parallel met het immigratiestandpunt (of minimumloon, ontslagbescherming, etc etc) van links niet ontgaan zijn; juist de linkse achterban is hard geraakt door te hoge immigratie. De cynicus zou stellen dat links er bewust op heeft aangestuurd zodat het een schare van de staat afhankelijke kiezers zou ontstaan die gegarandeerd links blijven stemmen.

Wellicht moet de enorme steun voor de groene plannen vanuit links door dezelfde lens bekeken worden, want de omwenteling zal steeds meer mensen afhankelijk maken van de staat. Een soort Green Road to Serfdom

Intussen lachen de VVD-stemmers zich slap want het zijn zij die de gesubsidieerde Tesla’s rijden en achter zowat alle subsidieslurpende wind- en zonneparken zitten (koude douche is in aantocht overigens). De VVD-top kijkt ernaar en vindt het allemaal prima. Dat de staat almaar groter wordt en de privésfeer steeds verder binnendringt, dat Nederland steeds verder afglijdt naar een centraal geleide economie door (o.a.) de groene omwenteling, deert ze blijkbaar niet.

Daarmee is het klassiek liberalisme definitief ten grave gedragen. De cynicus zou opmerken dat hoe meer groen er door links wordt opgedroomd, hoe meer mensen op VVD zullen stemmen omdat het de enige partij is die weerstand kan bieden. Links en de VVD creëren elkaars markt… De geschiedenis leert dat cynisme en ironie vaak hand in hand gaan.   

Reaguursels

Inloggen

"De cynicus zou stellen dat links er bewust op heeft aangestuurd zodat het een schare van de staat afhankelijke kiezers zou ontstaan die gegarandeerd links blijven stemmen."

Al eens bedacht dat Wilders een kind van de VVD is? Dat de VVD bewust de PVV heeft geschapen?

De PVV krijst en krijst dat de uitkeringen onbetaalbaar worden door import volk.
De 'van de staat afhankelijke kiezer', de kiezer met AOW en de kiezer, die vreest zijn bestaansminimum te verliezen stemt volmondig PVV.
Zolang de PVV geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen en de linkse partijen niet met PVV willen samenwerken, blijft de VVD de grootste regerende partij.
Erger zij die de VVD het liefst ten grave dragen steunen met hun stem te teloorgang van de progressieve partijen.

BraadWorstLul | 04-10-21 | 14:03

Een van de problemen is dat links altijd alleen maar linkse bladen leest.
Dan krijg je vanzelf het idee dat de wereld vergaat. En dan gaan ze cherrypicking.
Is het te nat, wereld vergaat. Is het te droog, wereld vergaat.
Ik heb het opgegeven, er wordt toch niet naar mij geluisterd, dus ik ga er niet meer tegenin.
Het enige dat ik doe is die stompzinnige subsidies laten uitkeren aan mezelf als ik weer de wereld heb "verbeterd". ( zonnepanelen, warmtepomp, tesla ).
Voorlopig hou ik er veel geld aan over, maar het heeft totaal geen zin.

Voor alle duidelijkheid, het gebruik van aardolie/gas moet inderdaad stoppen, maar niet omdat de wereld vergaat. Alleen omdat het gewoon stom is om iets dat eindig is zo makkelijk weg te gooien.

helaas-nederlander01 | 04-10-21 | 11:59

Als je meer geld hebt dan nodig voor basis behoeften, dan komt vanzelf de behoefte om mee te werken (investeren) in een groene toekomst. Deze Maslow principe geldt ook voor landen. De huidige klimaatplannen werken dit principe tegen waardoor het draagvlak en de toekomstige (financiële) mogelijkheden voor deze groene plannen waarschijnlijk in een debacle eindigen.

Sjompie | 04-10-21 | 11:59

Logisch dat nu ook moderaat rechts de Klimaathysterie omarmt: het is een enorm verdienmodel, met dank aan de traditioneel linkse indoctrinatie en met als munteenheid CO2. Geniaal, want iedereen produceert CO2, alleen al door uit te ademen. Hang daaraan dan een doemscenario "help we verzuipen, TENZIJ je...(vul in "betaalt", "kruipt", "bukt", "sterft", "doet wat je gezegd wordt")", een paar valse profeten als Greta (misbruikt kind), Franske T. (de belichaming van de doelen van het beleid: vet worden ten kosten van anderen), groene politici (idealisten die de terror van hun grote dictatoriale voorbeelden als middel niet schuwen) en last but not least: grote links-georienteerde leiders, die het woord democratie in de mond durven nemen om hun beleid door de strot te duwen voor de eigen bestwil van het volk. En gij geleuft da? Het gaat om geld en macht. Zoals altijd. Moeder aarde is de grootste stroman uit de geschiedenis van de mensheid. Elk zinnig mens is "voor een goed leefklimaat", namelijk. Maar daar gaat het helemaal niet om. Voeg nog toe een geoorloofde -of zelfs gestimuleerde- verkettering van andersdenkenden, die allemaal "gek" of "wappie" of "complotdenker" genoemd worden, waarbij je niet mag uitvlakken dat er daadwerkelijk idioten rondlopen, maar die worden gewoon op gelijke voet gezet met iedereen die het waagt de klimaathysterie en de bijbehorende maatregelen in vraag te stellen... Nee, uw Gladiator is allang van mening: Milieu -Ja! Klimaat -Nee! Het is moreel juist als iedereen de rotzooi opruimt die hij/zij veroorzaakt. Het is moreel verwerpelijk als die persoon gechanteerd wordt met zogenaamd een beter klimaat als doelstelling.

Gladiator Fap | 04-10-21 | 10:12 | 1

Het goede leefklimaat gaat nu al door het putje, aangezien energie onbetaalbaar wordt, gevolgd door afnemende werkgelegenheid omdat dure energie bedrijven naar elders drijft. M.a.w. via de energierekening en allerlei heffingen wordt ieders geld en toekomst geofferd voor groene dromen; het klassieke heilstaatmodel.

Harry.Langezwaal | 04-10-21 | 11:45

Nu nog de EROEI* afzetten tegen de investeringskosten en de benodigde materialen en landoppervlak, en je weet dat het met de huidige stand van de techniek voorlopig niet gaat lukken ..
*Energy Return On Energy Invested

Harry.Langezwaal | 04-10-21 | 09:29 | 2

Die rapporten zijn er allang, maar politici lezen niet.
Die laten zich liever voorlichten door lobbyisten.

Analia von Solmsch | 04-10-21 | 10:19

@Analia von Solmsch | 04-10-21 | 10:19: Klopt helaas. En de politici die deze haastige en heilloze weg inzetten worden veelal als laatste geraakt door de desastreuze gevolgen.

Harry.Langezwaal | 04-10-21 | 10:38

Goed stuk Sassen. Na de docu van Marijn Poels zie je weer de bevestiging van alles wat politici onder druk overhaast beslissen gedoemd is te mislukken omdat ze de grote geldwolven nodig hebben in hun plannen en die weten zich weer gesteund door de overheid zodat lastige luizen in de pels door de naïeve politie worden kaltgestelt. Met instemming van de deuginstituties ook nog.

Tiscali-2 | 04-10-21 | 09:16

Is iedereen vergeten dat het klimaat van de aarde al 4,5 miljard jaar veranderd? En wij nietige mensen hebben daar geen invloed op.
45000000000 jaar !!

Het leven is zwaar | 04-10-21 | 08:49 | 2

(Psssst! Nulletje teveel…)

getergde kaasboer | 04-10-21 | 09:16

Eens met het eerste... dat tweede is dan weer te simplistisch. Wij kunnen wel degelijk op ons eigen nest schijten. De vraag is of wat we in de media te zien krijgen de juiste hoeveelheid schijt is. Dat is in mijn beleving tamelijk overdreven en onjuist. Youtube Tony Heller, heerlijk relativerend om naar te kijken. De waarheid ligt ergens in het midden.

Mr Moore | 04-10-21 | 09:19

Een kleine tip, probeer wat spaarzamer te zijn met haakjes. Het leest niet lekker door.

Hier gaat het zelfs helemaal mis, haakjes in haakjes:
> In plaats van deze centralisatiedwang, zou de overheid (nogmaals: gegeven dat de doelstellingen van de Green New Deal goed zijn (heb ik serieus mijn twijfels over) het tijdspad moeten verlengen om de transitie zonder onnodige economische schade te laten verlopen.

Baguette | 04-10-21 | 08:43 | 2

Het hele opstel is, taalkundig gezien, geen pareltje.

Jessinator | 04-10-21 | 09:06

Helaas is het inderdaad een kwrstie van leven en dood. Niet onze dood, maar die van komende generaties.
Maar we zikn ook al te laat, en daarom moet het nu opeens heel snel, wat inderdaad, zoals het artikel mooi verwoord, niet goed werkt en ten koste kan gaan van economische efficientie en de persoonlijke vrijheid.

zeeman73 | 04-10-21 | 07:55

Eigenlijk zouden we in heel Europa een QR code systeem moeten krijgen waarmee je kunt regelen dat alleen hele groene mensen nog aan het sociale leven mee mogen doen. Een puntensysteem kan daarbij helpen. Hoe “beter” je je gedraagt hoe meer punten en hoe meer groene vinkjes. Gelukkig heeft de NOS al een voorbeeldje voor ons gebouwd om te oefenen en te wennen. app.nos.nl/social-credit-score/index.... . Vanaf 2030 moet dit toch wel kunnen werken voor het eggie?

Mr Moore | 04-10-21 | 07:52

Het zal met zo'n vaart niet lopen. Te verknocht aan fossiel. En dat geeft niet.

inCol | 04-10-21 | 07:35

Mooi hé, die klimaat religie. Neemt de temperatuur straks weer af: Zie je wel, we hebben de juiste maatregelen genomen. Blijft de temperatuur stijgen: Zie je wel, jullie hebben niet genoeg gedaan.

En maar dreigen dat "we" er over 200 jaar niet meer zijn. Nou dat laatste klopt.

Peerkeoud | 04-10-21 | 07:18

Volgens mij is de klimaathysterie slechts een argument om de democratie af te schaffen en een communistisch model a la China in te voeren.
Wannabe dictator Timmerfrans is er hard mee bezig.

Haberdoebas | 04-10-21 | 06:41 | 2

Democratie beïnvloed ook naar je reach.
Wil je een bevriend bedrijf een paar triljard toeschuiven moet je eerste een oorlog starten om er mee door te kunnen gaan.
Ben blij dat dit straks niet meer nodig is.

mmx | 04-10-21 | 06:48

Dat én een investeringsmodel voor het grote geld.
Zoals het plaatje in het artikel al aangeeft: "Show me the return on investment."

_Roy_ | 04-10-21 | 07:28

Kijk, het grote plus dat het nu over politiek en beleid gaat, de vraag of links klimaatverandering als voorwendsel gebruikt om een arbeidersparadijselijke slavenstaat te maken en rechts klimaatverandering als voorwendsel gebruikt om zichzelf helemaal decadent te subsidiëren. Het ging van meer CO2 verandert het klimaat niet, naar meer CO2 maar niet door mensen, naar meer CO2 door mensen maar meer CO2 is juist het beste idee ooit en de vele klimaatsceptici die nooit zijn geïnformeerd over het volgende plan. Hoop in ieder geval we deze infantiele strategie van twijfel zaaien door wetenschapsontkenning een beetje voorbij zijn nu.

Mazzelstof | 04-10-21 | 05:58

Ik las net een artikel over het ontdooien- al jaren bezig en onomkeerbaar- van de permafrost in grote delen van Rusland. Dit zorgt er o.a. voor dat grote hoeveelheden methaan vrij komt dat zorgt voor broeikasgassen. Dit proces is nogmaals niet te stoppen. Ook wordt er vermeld dat dit de klimaatpsychose die in Nederland en Europa heerst teniet doet. Dit feit zou eens aan de heren en dames politici moeten worden voorgelegd. Het klimaatterreur dat deze politici bezigen is onzinnig en is alleen goed voor de grote corporaties wereldwijd. Welke journalist en politici durft dit voor de voeten van de politici te leggen, telkens weer. Feiten, feiten.

Taartmoment | 04-10-21 | 05:21 | 4

Ik snap je niet. Methaan is 80x erger dan CO2 begrijp ik qua broeikasgas. Hoezo zal dit de klimaatpsychose teniet doen?

Risingson | 04-10-21 | 07:43

@Risingson | 04-10-21 | 07:43: Nou, dat gemodder in de marge om CO2 te beperken is dus zinloos. Ideaal is overigens ~1200ppm, waar we nu pas op ~400ppm CO2 zitten. Waar haal ik deze cijfers vandaan? Simpel: de ideale (betaalbare) CO2 toestand in een plantenkas - kennelijk heel erg goed voor plantjes en nog zeer ver van gevaarlijk voor mensen (>10000ppm).
Aan de onderkant is het wel gevaarlijk, omdat plantjes dan doodgaan.

Monkey Cabbage | 04-10-21 | 09:15

@Risingson | 04-10-21 | 07:43: hoi, omdat het broeikaseffect toch gaat optreden door het vrijkomen van grote hoeveelheden methaan. De CO2 reductie houdt geen steek omdat de aarde extreem opwarmt en dan afkoelt. De klimaatmaatregelen die alleen de burgers treffen- geen beduidende kerosineverhoging voor vliegtuigmaatschapijen of rederijen die enorm belast worden als compensatie voor het gebruik van stookolie-zetten geen zoden aan de dijk. Dus het argument dat door de regering gebezigde klimaatdoelstellingen, wij burgers van het gas af moeten etc. brengen niet het gewenste klimaat mede door het vrijkomen van enorme hoeveelheden methaan de aarde hoe dan ook opwarmt. Dit proces is niet omkeerbaar.

Taartmoment | 04-10-21 | 09:33
▼ 1 antwoord verborgen

Ach ja, leg het eens uit aan zo'n groene zeloot: Een miljoen huishoudens die vrijwillig de gaskookplaat vervangen voor een elektrische kookplaat van 6 kW vermogen geeft een piekbelasting van 6 GW. Ter illustratie: De Eemshavencentrale is een kolencentrale met een vermogen van 1,56 GW en het Prinses Amaliawindpark (oppervlakte 14 km2) heeft een vermogen van 0,12 GW.

Rhenium | 04-10-21 | 03:27 | 2

Gegeven dat we allemaal om de auto op de laadpaal zetten , de warmtepomp op 21, de televisie aan, en om 6 uur gaan koken.

Snertjong | 04-10-21 | 11:31

Kijk voor de lol eens hoeveel bio-ethanol nodig is (of het equivalent in verbrandingswaarde er van in andere brandstoffen) om 1 liter bio-ethanol te produceren.
Het gaat niet om de CO2-uitstoot, iemand is gewoon dik geld aan het verdienen.

Boeloeboe | 04-10-21 | 01:09 | 2

Erger nog, bio-ethanol gebruikt kostbare landbouwgrond en kunstmest waarvan de ingredienten (o.a. fosfaat) niet oneindig voorhanden zijn. Volstrekt onverantwoordelijk om landbouwgrond daarvoor te gebruiken.

DutchLion33 | 04-10-21 | 05:18

Wanneer je een paar olietankers gebruikt om het rond te varen langs verschillende subsidie potjes kan het opeens prima uit.

mmx | 04-10-21 | 06:56

Kernenergie??? Een aantal reaguurders zou zijn historische kennis wat op moeten frissen: the Tresher , Three Mile island, Tsjernobyl, Koersk, Fukushima. Even opzoeken kost weinig moeite.

strawdog | 04-10-21 | 01:06 | 6

Tresher? Een verongelukte onderzeeer wegens een pijpbreuk?

B75sinds2007 | 04-10-21 | 04:30

Het gaat er in alle gevallen om dat -falende of verouderde systemen of niet- het milieu is opgezadeld met een radioactieve substantie die millenialang gevaarlijk blijft. Het is niet verwerkt en opgeslagen op een "veilige" manier in de zoutkoepels of bunkers waar het "altijd" onder controle zou staan. Zo lang er geen andere probate oplossing is voor radioactief afval blijft dit een probleem.
Niet alleen is een toename van kerncentrales een toename van onvoorziene ricico's. Er zijn ook regeringen die hun ogen sluiten voor gevaren . Denk maar eens aan de hopeloos verouderde kerncentrale in Doel.

strawdog | 04-10-21 | 08:25

Als je de geschiedenis erop naslaat valt het met de hoeveelheid slachtoffers van bovengenoemde rampen nogal mee. Het verkeer maakt meer slachtoffers, maar ook de lucht rondom ouderwetse kolencentrales kon er wat van.
De nieuwste generaties krenreactoren (MMR en SMR) zijn buitengewoon veilig, slim geconstrueerd en kunnen in veel gevallen gewoon met zwaar transport op hun plek worden gezet. Ze nemen niet meer plaats in dan een half voetbalveld, worden grotendeels onder de grond gebouwd en hebben nul uitstoot. Ze zijn bovendien modulair; heb je meer enrgie nodig, dan plaats je er een unit bij. Ik zie het probleem niet. De politiek zal ongetwijfeld niet mee willen omdat machtige lobbypartijen de mogelijkheid blokkeren.

R2fu**D2 | 04-10-21 | 09:10
▼ 3 antwoorden verborgen

Zoveel mogelijk willen bereiken met zo min mogelijk middelen is bepaald geen overheidsbeleid. Ondanks dat Klaver zich ooit druk maakt om dit ‘economisme’ doen we daar helemaal niet aan.

Het geld zo hard mogelijk doorsluizen naar lobbyende industrie is het adagium. Er moet juist niet gekeken worden naar opbrengsten. Anders wordt klip en klaar dat Nederland lek is.

van heinde en verre | 04-10-21 | 00:31

Taalnazi hier. Blijkt 'in plaats dat' wél gewoon normaal en toelaatbaar Nederlands te zijn. Ok. Maar mij zint het niet.

SaintNick | 04-10-21 | 00:09 | 1

Het hele stuk is slecht geschreven: knullig gebruik van haakjes, een schrijver die overal maar spaties invoegt, kromme zinnen en woorden die op een manier worden gebruikt waarvoor ze niet bedoeld zijn.

Jessinator | 04-10-21 | 10:57

Overheden hebben biljoenen in de markt gepompt sinds 2008. Er is genoeg geld om alle plannen te financieren. Maar de consumentenprijzen zullen stijgen omdat het niet rendabel is. Met een geldstroom van arm maar rijk als gevolg. De grote ondernemers worden rijker (VVD blij) en de armen worden afhankelijker (links blij).

Allemaal | 04-10-21 | 00:07 | 3

Middenklasse is de Sjaak. En stemt op Kaag ofzo

van heinde en verre | 04-10-21 | 00:32

@van heinde en verre | 04-10-21 | 00:32:
Als je middenklasse bent en D66 stemt verdien je het ook wel om alles kwijt te raken.

mmx | 04-10-21 | 06:57

@mmx | 04-10-21 | 06:57: Het probleem is dat als je tot de middenklasse hoort en niet op NSB66 stemt, je ook alles kwijt raakt.
Daarom: make them live by their own rules!
Asielzoekers verplicht bij NSB66, GL, PVDA/D, CDA, VVD, CU etc. leden onderbrengen.

discriminazie | 04-10-21 | 10:11

Links is niet groen omwille van hun achterban, voor hen is het een ideaal excuus om meer macht naar zich toe te trekken, zoals je zelf al schreef. Het mandaat van de staat wordt fors uitgebreid want "we moeten wel'. Daarnaast is een verpauperende onderklasse een prima excuus om meer meer meer nivellering door te drukken. "Eat the rich". Verwacht een hoger toptarief IB, meer erfbelasting, vermogensheffing, enzovoort.

Muxje | 03-10-21 | 23:29

Noem concreet de tesla miljarden die weg zijn gegeven aan de elite: ordinaire fiscale diefstal en de vvd had eens moeten opperen om alleen nieuwe auto's in de stad toe te laten!, nee links kwam ermee, vvd lacht, plebs in de bus.
Daarnaast is blijkbaar de belasting inkomsten de enige optie voor onze overheid, er zijn zat particuliere initiatieven om op sla/koolzaad olie te rijden, 1700 liter per hectare opbrengst, koud geperst, zelf ooit bekeken om dat te doen.
Tot boer verderop uitlegde hoe hij was belazerd door overheid want ineens vond links slaolie een criminele daad tegen de mensheid, tarwe gaat voor energie!
Weg investering van 100k
Toen gekeken te Duitsland, een after market roetfilter mag daar voor een oldtimer en kost 2000 euro, prima, Met rdw gesteggel, willen jullie dat goedkeuren op kenteken? , ik betaal, maakt niet uit wat het kost:
Afgewezen. Onmogelijk om in NL een diesel met bijna nul uitstoot op kenteken te laten omzetten.
De bovag verkoopt liever nieuwe auto's.
Leve de lobby die Nederland en de EU kapot maakt voor eigen gewin.

28 | 03-10-21 | 22:50 | 2

Nieuwe auto's zijn beter voor het milieu, zelfs de wat grotere. jammer dat er zo veel BPM op zit. Daarom hebben we zowat het oudste wagenpark van Europa.

Muxje | 03-10-21 | 23:30

@Muxje | 03-10-21 | 23:30:
En toch nooit vervuilingsproblemen zoals smog, doen we het toch maar weer helemaal prima!

mmx | 04-10-21 | 06:58

Met teveel mensen op een kluitje zal er altijd teveel uitstoot zijn

Mark van Leeuwen | 03-10-21 | 22:47 | 4

Dat klopt daarom heeft het om gezondheids redenen ook zin om in dicht bewoonde en drukke gebieden zero emission voertuigen te verplichten....

Smoelensmid | 03-10-21 | 23:19

@Wattman | 03-10-21 | 23:02: Ja, maar ik kijk verder dan mijn eigen belangen. Doe die grenzen maar gewoon dicht, dan verdien ik mijn boterham ook wel.

Jelle. | 04-10-21 | 00:07
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben het compleet oneens met deze zienswijze. Ten eerste: Wie anno 2021 nog steeds niet in de gaten heeft dat we de aarde uitputten, is wel héél erg hardleers. Als je dat prima vindt, zijn we uitgepraat.

Zo niet, dan zul je met me eens zijn dat er wat moet veranderen. Van oudsher is vernieuwing een rol die is weggelegd voor het bedrijfsleven, maar die beginnen pas met innoveren als de vraag er is. Ik ben zelf eigenaar van een startende huizenfabriek: Wij hebben huizen ontwikkeld die zo goed geïsoleerd zijn dat ze geen verwarming nodig hebben (RC10): De lichaamstemperatuur is voldoende, zolang je 's winters de deuren maar dicht houdt. Ook afgelopen winter ging dit goed. Op dit moment maken we 6 huizen per jaar en leveren deze voor dezelfde prijs als een traditionele HSB prefabwoning. We hebben nu een nieuwe hal, geschikt voor 5 huizen per maand, en gaan serieus opschalen. We verwachten nu goedkoper te worden dan traditionele huizen. Onze incentive was het akkoord van Parijs. Als dat er niet was, waren we niet in beweging gekomen. Wat is er mis mee om dit soort woningen op de markt te brengen? Daar is iedereen, klimaatscepticus of geitenwollensok, toch bij gebaat? De volgende stap is gebruikmaking van bio-based materialen. Wie denkt dat dat je reinste onzin is, moet maar eens kijken wat voor ellende er op dit moment allemaal vrijkomt bij de sloop van een woning. Daar wordt niemand blij van.

Ik weet dat het hier een stel conservatieve 40-plussers zijn, maar als je nu zo nu en dan op een N-weg achter een oude stinkende Kever belandt, dan ben je toch ook blij dat auto's tegenwoordig een stuk schoner zijn?

Jelle. | 03-10-21 | 22:31 | 17

Is er überhaupt ooit bewijs geleverd voor de uitputting van de aarde? En zo ja wanneer en wat zijn daar de criteria voor?
Daarnaast geen verwarming? Hoe zit het dan met de koeling airco's? En hoe draait de ventilatie?
Vrijwel elk initiatief sinds de jaren negentig is het zo makkelijk mogelijk ''innoveren'' op kosten van de bevolking.
Het is onderdeel geworden van de mondiale geld verplaatsing, uit de bevolking naar het groot kapitaal.

mmx | 04-10-21 | 07:13

@Muxje | 03-10-21 | 23:40: de uitdaging van de energietransitie is vooral dat er energie is wanneer het niet waait en en de zon niet schijnt. Zelf ben ik van mening dat politici en bestuurders teveel denken in eindbeelden en niet in transitiepaden.

therealbraindump | 04-10-21 | 08:03

ter info; In super geisoleerde huizen worden mensen superziek. Dat weet een kind.

horsteknots | 04-10-21 | 08:33
▼ 14 antwoorden verborgen

ik zeg het wel eens vaker, er moet gewoon eens een keer een flinke black out komen, oorzaak is net op het moment weinig wind en zon, en net als die kolencentrales allen in onderhoud/reparatie zijn. Vanuit buitenland inkopen gaat ook niet, want daar dezelfde situatie . Wedden dat er dan flink geplunderd gaat worden. Als de schade dan groot genoeg is, dan draaien ze die waanzin wel terug

Stijlloser_from_NL | 03-10-21 | 22:26 | 1

Ze denken dat het op leven en dood is, dus rellen zijn nevenschade. Gaat niets veranderen.

Allemaal | 04-10-21 | 00:16

Wout en Nolleke hebben gewonnen dus wat lul je nou ?

LD69 | 03-10-21 | 22:23

Milieubewegingen willen al decennia maar een ding en dat is dat 'wij' minder gaan consumeren, gebruiken en plezier hebben.
Het verzieken van de economie is dus geen gevolg van de maatregelen, het is het doel.

C1O2 | 03-10-21 | 22:22

Het tijdspad is kort, maar niet te kort. Vroeger konden we ook heel snel alle huishoudens aan het aardgas krijgen, dus overschakelen op een andere energiebron kan best snel, en daar kan de overheid best bij helpen. Bouw eens een paar miljoen energie neutrale woningen, dat zou al een goed begin zijn, en ook een hoop andere problemen oplossen.

W_F | 03-10-21 | 22:21 | 9

@Jelle. | 03-10-21 | 22:44: De klimaatproblematiek gaat velen boven de pet, alleen Jan niet want die mag voor de veronderstelde oplossingen gaan betalen.

D-Fens_1963 | 03-10-21 | 23:05

@de honden blaffen... | 03-10-21 | 22:52: Dat wordt dan ook nergens geëist.

Jelle. | 03-10-21 | 23:13

@D-Fens_1963 | 03-10-21 | 23:05: Lees aub mijn post van 22:31. Jan mag de komende jaren nog lekker op zijn handen blijven zitten, totdat de industrie mooie oplossingen voor Jan klaar heeft staan.

Jelle. | 03-10-21 | 23:16
▼ 6 antwoorden verborgen

Volgens kaag, moeten we voorop lopen in europa.
Dus dan zijn we de eerste die een zepert laden.
Het beste jongetje v/d klas uithangen, eigen volk laatst, typisch linkse politiek.

bqbq | 03-10-21 | 22:18 | 2

En ondertussen koopt ze prive een ouwe hut die aan het gas moet... Smoelensmid is zo een lachende VVder die ging 10 jaar geleden al aan de 42 zonepanelen warmte collectoren en sinds 2013 elektrisch rijden.. het is allemaal niet zo inhgewikkeld kwestie van prioriteiten en je geld inzetten daar waar het meer rendement dan op je spaarrekening oplevert, op je dak dus...

Smoelensmid | 03-10-21 | 22:28

@Smoelensmid | 03-10-21 | 22:28: Het was eerlijker geweest als op die electriciteit hetzelfde accijnstarief wordt toegepast als op benzine. Dat VVD'ers lachen om de subsidie die ze krijgen is oud nieuws. Dat doen ze al jaren.

Grachus | 04-10-21 | 00:10

De angst blijkt goed te verkopen, veel mensen trappen erin en trekken blijkbaar graag de beurs ervoor. En je moet je afvragen wie profiteren er uiteindelijk het meest van? Dat zijn natuurlijk ook de VVD stemmers, die gaan niet voor de groene idealen maar gewoon voor het geld.

klaas24 | 03-10-21 | 22:15 | 1

Het is niet angst, de hoge maandlasten voor gas/stroom zit niet tussen de oren maar zijn echte euro's die van je bankrekening geplukt worden. Slim investeren om dat omlaag te krijgen geeft meer met keiharde euro's te maken dan vage gevoelens over het milieu.

W_F | 03-10-21 | 22:25

Laten we eerst maar eens deze winter doorkomen. Daarna praten we opnieuw.

Jan_Pietersen | 03-10-21 | 22:14 | 5

Dat is echt mega eenvoudig. Waar wil je het precies over hebben?

Jelle. | 03-10-21 | 23:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Goedkoper gekocht, goedkoper ingeruild. Ik heb eens begrepen dat de gesubsidieerde electrische auto's 2e hands het vooral goed doen in het buitenland, dankzij de subsidie daar extra laag geprijsde voormalig Nederlandse auto's met flinke subsidiekorting......

TheseDays00 | 03-10-21 | 22:13 | 1

Mijn BEV was 8 jaar geleden al in Duitsland dezelfde prijs als hier gewoonweg omdat er geen BPM op zit.. nu krijg je van Rutte zelfs nog eens 4000 euro subsidie op de aanschaf als particulier .....

Smoelensmid | 03-10-21 | 22:34

En Rutte liep braaf aan de leiband van de EU.

Wattman | 03-10-21 | 22:12

Het gaat ze alleen maar om geld en baantjes. Wanneer ze het om klimaat ging werden er 10 kerncentrales in Nederland gebouwd. Dan heb je nauwelijks CO2 uitstoot en energie zekerheid. Een green deal en klimaat akkoord waarbij het energienet 5x verzwaard moet worden geeft al wel aan dat het klimaat er niet mee geholpen gaat worden. Schandalig dat de hele koopkracht van de bevolking jaren op 0 gezet gaat worden om de energietransitie voor de multinationals te gaan financieren. Shell laat via de NAM al jaren de slachtoffers van aarbevingsschade in Groningen stikken, waarvoor mogelijk het nieuwe kabinet moet aftreden. Dan gaat deze demissinaie regering nu nog voor 7 miljard de vergroening van Shell betalen. Hoe gek kun je zijn. Laat de aandeelhouders dit lekker betalen als het zo belangrijk is, of trek net als de rechter de stekker uit de milieuvergunning.

Oranje | 03-10-21 | 22:11 | 1

Interessante gedachten.

LD69 | 03-10-21 | 22:27

Dus terug naar het niveau van begin Industriele Revolutie. Ok: in Groot Brittanie was dat rond 1750 en in Nederland rond 1850. Dus alles wat wereldwijd is opgebouwd aan negatieve effecten op het milieu over een periode van ongeveer 150 jaar moet dus teniet gedaan worden in een periode van pakweg 29 jaar. Inderdaad: grootheidswaanzin en onrealisme ten top.

loser | 03-10-21 | 22:09

Een heldere en realistische analyse. Hoera, China doet ook mee... Bouwen in het buitenland geen nieuwe kolencentrales meer! En... dat beleid gaat vanaf 2050 ook binnen de Chinese landsgrenzen gelden. Voorlopig worden gewoon nieuwe centrales gebouwd.
De Westerse klimaat fanatici blij, want die kunnen roepen dat ook het grote China het belang van klimaatverandering inziet. Ondertussen jagen de politici in de EU als mallen de onrealistische doelstellingen na. Dit heeft alles te maken met korte termijn visie, omdat de scope ophoudt bij de volgende regeertermijn. Het ontbreekt ons aan Staatslieden.

Squeezelover | 03-10-21 | 22:08 | 2

China bouwt ze zelf nog wel. En ze bouwen (financieren) ze dan wellicht niet in Afrika maar dan regelen ze het wel op een andere manier. Ook in Afrika willen ze hun nieuwste Iphones graag fatsoenlijk opladen.

klaas24 | 03-10-21 | 22:17

Heel hard roepen dat de CO2 emissies omlaag moeten en tegelijkertijd goed werkende kerncentrales uitzetten, deze vervangen door centrales op aardgas of bruinkoolcentrales langer laten doordraaien. Want kernenergie MOET WEG! Elke pogingen om kernenergie op te nemen in de groene taxonomie wordt getorpedeerd door dezelfde clubs. Want kernenergie is EVIL.
Fuck het klimaat en fuck "listen to science". Als het om kernenergie gaat, is dat ineens niet meer relevant.

Zolang dat zo blijft zijn de alarm roepende groenen een stelletje huichelaars.

kapotjeplov | 03-10-21 | 21:56 | 4

Is al eerder gezegd; maar als je kernenergie niet serieus overweegt in de huidige omstandigheden, dan neem je klimaatverandering niet serieus.

Het brein erachter | 03-10-21 | 22:17

De helft van de in Duitsland uitgezette kerncentrales stond tijdens dat besluit al stil, omdat het niet-zo-goed werkende kerncentrales waren. In België ook, en die in Nederland heeft ook wel eens jaren gehad waarin hij meer stil stond dan draaide. In Europa werken die kerncentrales dus niet zo goed.

W_F | 03-10-21 | 22:29

Het is veel deugender om mensen die harde energietransitie van dichtbij mee te laten maken door zonnepanelen op hun dak en windmolens in hun achtertuin te plaatsen. Beter voor de leefbaarheid en levensvreugde ook. Die dingen zijn natuurlijk ook veel duurzamer om te produceren en gaan veel langer mee dan een moderne kerncentrale. De halfwaardetijd van een zonnepaneel is groter dan die van een uraniumisotoop. (iets met sarcasme hier).

Jessinator | 04-10-21 | 09:26
▼ 1 antwoord verborgen

"De ironie wil dat de grootste groene ideeën bij de linker politieke flank te vinden zijn, maar dat de negatieve effecten van deze groene maatregelen juist hun achterban het hardste zal raken."

Weer die misvatting dat de hard arbeidende mens de achterban is van politiek links.

kapoerewiet | 03-10-21 | 21:49 | 4

@miko | 03-10-21 | 22:08: Een bekend probleem dat mensen nog steeds met hetzelfde paradigma rondlopen als in 1970.

Grachus | 04-10-21 | 00:13

Huidig links is veel meer bezig met woke zijn, het forceren van alles wat ze zelf 'inclusief' noemen door het excluderen van de blanke witte man, het treiteren van iedereen die nog afhankelijk is van fossiele brandstoffen, het treiteren van iedereen die zelfstandig beslissingen wil nemen, het treiteren van iedereen die (financieel) meer succes heeft dan gemiddeld, maar een visie op werk of een plan voor het aanpakken van echte problemen kun je zulke partijen niet toedichten.

Jessinator | 04-10-21 | 09:17

U heeft helemaal gelijk. leestip: Paul Embery, Despised - why the modern left loathes the working class. Gaat over Labour in VK maar prima van toepassing op PvdA, GL, etc. hier in NL

banana moeskoerie | 04-10-21 | 09:30
▼ 1 antwoord verborgen

groen wordt een mislukking, er wordt niets goed doorgerekend.
Neem olie, je kunt niet goedkoop kerosine en plastic blijven produceren als benzine niet meer verkocht kan worden, en dat is toch echt een product dat gemaakt blijft worden, dat kun je niet overslaan. Dus met minder olie wordt plastic onbetaalbaar, kerosine wordt onbetaalbaar. Energie in het algemeen wordt onbetaalbaar en dat bepaalt de prijs van alle producten, van TV tot aardappel. Good Luck met je groene fabels, wordt helemaal niks.

fabeltjesland | 03-10-21 | 21:47 | 3

Inderdaad de meeste mensen denken vaak dat benzine de hoofdmoot is voor de raffinaderijen, Maar het zijn de smeermiddelen en hogere chemische middelen. Van tandapasta tot plastic tot smeermiddelen.

miko | 03-10-21 | 22:05

Niks mis met onbetaalbare kerosine toch? Dan kan het gepeupel niet meer vliegen, scheelt weer CO2

klaas24 | 03-10-21 | 22:08

@klaas24 | 03-10-21 | 22:08: En je goederen uit China, Japan en Amerika worden wat duurder. Je hebt geen TV of mobieltje nodig natuurlijk.

fabeltjesland | 03-10-21 | 23:00

Prima stuk. Maar ja, tegen dovemansoren bij de drammers en dromers vrijwel in alle regeringen in Europa. Als experts zeggen dat het zo niet kan, wordt er niet geluisterd. Probleem is het project management. Om in 2050 zover te zijn als de EU wil moet er ontzettend veel gebeuren. En dat gigantische project wordt niet geleid. Ik durf zelfs te stellen; is niet te leiden.

FordPrefect | 03-10-21 | 21:43

My name is Inigo Montoya
You killed my father. Prepare to die!

Pea a Monte | 03-10-21 | 21:43 | 3

Gelijk na True Romance best film ever

Pea a Monte | 03-10-21 | 21:44

@Pea a Monte | 03-10-21 | 21:44: Ben ook fan van True Romance.

R. Skickr | 03-10-21 | 21:48

@R. Skickr | 03-10-21 | 21:48: Hier idem,staat hier in de dvd kast.Om het jaar weer even heerlijk terugkijken en genieten!

roberto9715 | 03-10-21 | 22:09

Een Westers dingetje, de rest van de wereld maalt er niet om.
Waarom zouden ze ook?

Ichneumonidae | 03-10-21 | 21:40 | 4

@fabeltjesland | 03-10-21 | 21:50: China Is Set To Become The World's Renewable Energy Superpower, According To New Report lees het artikel van Dudley erop na China investeert momenteel meer aan sustainables dan de rest van de wereld bij elkaar...

Smoelensmid | 03-10-21 | 22:40

@fabeltjesland | 03-10-21 | 21:50:
"Een drama, totale armoede en gaarkeukens, artikelen op de bon, er is straks niets meer."
Dat noemt u een mislukking. Maar uw overlords niet.

Allemaal | 04-10-21 | 00:23
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland